Elinkaarihanke Vaihtoehtoisena investointimallina. Veli-Matti Paananen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkaarihanke Vaihtoehtoisena investointimallina. Veli-Matti Paananen"

Transkriptio

1 Vei-Matti Paananen

2 Einkaarihanke Vaihtoehtoisena investointimaina Vei-Matti Paananen

3 Yeistä einkaarihankkeista Suomessa Vaikka puhutaan uudesta ja innovatiivisesta hankemaista, on ensimmäisestä Suomessa toteutetusta einkaarimaihankkeesta kuunut aikaa jo ähes 20 vuotta. Ensimmäisenä einkaarihankkeena pidetään Järvenpää- Lahti moottoritietä, jonka sopimus aekirjoitettiin Einkaarihankkeet ovat yeistyneet jukisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeina. Vuonna 2009 Kuopio oi Espoon kanssa hankemain pioneereja ja einkaarihankkeen käyttö yeistyi voimakkaasti tää vuosikymmeneä. Vuosona , jossa ryhmässä Kuopionkin ensimmäinen einkaarihanke on somittiin Suomessa 5 kp einkaarihankkeita, yhteisarvotaan n. 1,1 mrd. Pekästään vuosina sopimuksia on somittu tai niitä vamisteaan 15 kp, yhteisarvotaan n. 2 mrd, näistä komen kohteen hinnat eivät oe jukisia, eikä tähän oe vieä askettu Kuopion EKH 2:ta, koska hankepäätös on etenemässä kaupunginvatuustoon maaiskuussa 2015 Hankemain sopimustekniikkaa ja sopimuskokonaisuuden rakennetta ja sisätöä on sekeytetty viime vuosina merkittävästi, yeisin sopimusmai on komikanta sopimus, jossa sopimus tehdään rahoittajan (omistaja), paveuntuottajan ja käyttäjän väie. Rahoitusvaihtoehtoja ja omistajuutta tarkasteaan eriaisten maien kautta, mm. easing-rahoitus on yeistynyt. Tähän hankemaiin käy vertaus, hyvin vamistetu on puoiksi tehty. Vamisteu ja hankintavaihe on suhteeisen pitkä, mutta hankemaissa suunnitteu on mahdoista toteutuksen kanssa rinnakkain, joten hankkeen on mahdoista edetä ripeästi sopimusten synnyttyä. Sopimusrakenne on kaksikerroksinen. Pääsopimukseksi aaditaan yeensä puitesopimus, joa sopijapuoten yeiset vastuut ja vatuudet sekä riskienjako määriteään (sateenvarjosopimus). Puitesopimuksen ae aistetaan sitten investointivaiheen ja paveujakson sopimukset omina sopimuksinaan. Vei-Matti Paananen

4 Rakentamisen yhteistyön ja aadun ohjaaminen hankemain avua/ekh Rakennusaan sopimukset iitteineen tähtäävät pääsääntöisesti teknisen suorituskokonaisuuden ja opputuotteen aadun määrittämiseen, riskien jakoa ei avata sekeästi ja tuotevastuu ei oe sopijaosapuoten väiä tasapainossa vaikuttavuuden kautta ajateen. Einkaarihanke ottaa huomioon tuon vaikuttavuus aspektin ja on ähimpänä KVR urakkamuotoa perinteisistä urakkamuodoista. Sopimus on riskienjakosopimus, jossa yhdessä neuvoteen (hankintamuotona kipaiuinen neuvotteumenettey / kokonaistaoudeinen eduisuus) jaetaan hankkeen riskit sie sopijaosapuoee pitkäksi sopimuskaudeksi, joka ne parhaiten hankkeessa kykenee kantamaan ja joa on mahdoisuus esim. investointivaiheessa kunkin riskin reaisoitumattomuuteen vaikuttaa. Käytännössä einkaarihankkeen mekanismi on, että paveuntuottaja suunnitteuttaa hankkeen omae tuotantotavaeen sovetuvaksi tuotteeksi, huomioiden suunnitteuratkaisujen einkaarieduisuuden, toteuttaa kohteen huoeisesti ajateen paveujakson tasaista tuovirtaa ja katetta (jotta tuoähde tuottaisi tasaisesti, ei virheiden korjaamiseen oe varaa paveukaudea), järjestää ne tekniset paveut, mm. kiinteistönhoito, yäpito- ja kunnossapitokorjaukset ja siistimispaveut, joia hän voi taata kohteen käytettävyyden koko pitkän sopimuskauden ajan. Vertaiupinnaksi voisimme ottaa normaain YSE:n mukaisen urakan takuuajan, se on kaksi (2) vuotta. Muun muassa Koreaainen automerkki antaa tuotteeeen seitsemän (7) vuoden takuun, mikäi asiakas noudattaa heidän takuuseen oikeuttavaa huoto-ohjemaa. Einkaarihankkeessa paveuntuottajata pyydetään rakennuksee sopimuskauden, yeensä vuotta, mittaista käytettävyystakuuta tianteessa, jossa hän hoitaa kohteen kuntoa tarjoamaaan huoto-ohjemaa. Reiua ja oikeudenmukaista, eikö totta. Omaan toimintaansa ja ammattitaitoonsa uottava urakoitsija / paveuntuottaja haitsee tämän takuuvastuun heposti. Hanke kiinnostaa myös investoreja, koska omistajuuteen iittyviä riskejä on siirretty paveusopimuksea paveuntuottajae. Tätä kautta hankkeiden omistajuus ja rahoitussopimukset ovat havempia kuin perinteisin hankemaein toteutetut. Kuopio on toteuttanut jo yhden hankekokonaisuuden einkaarihankkeena ja parhaiaan vamisteaan EKH 2:ta. Vei-Matti Paananen

5 Investointivaihe Kuopion hankkeessa Sopimuksessa hankevastuut siirretty Paveuntuottajae aina rakennushankkeeseen ryhtyvyydestä saakka. Paveuntuottaja hakee uvat hankkeen kohteie ja on vastuussa tuotteen akien, asetusten ja määräysten mukaisuudesta (sopimushetkeä sovitun mukaisesti, riskinä akien, asetusten ja määräysten muutokset), Nykyisin huomioitava mm. energiatehokkuuden voimakas kehittyminen jo ähituevaisuudessa. Kuopiossa annettiin tarjoajie periaatteet, miten toimitaan suhteessa vamisteussa oeisiin määräysmuutoksiin, joiden voimaantuo oetettiin investointikaudee, mekanismeina kirje uusista RakMk C3, D1 ja D2 tukinnoista suhteessa tarjoushetkeä voimassaoeviin määräyksiin. (Eää muuttuvassa maaimassa) Sopimuskumppanina, omistajan rooissa Rahoittaja ohjaa opputuotetta ja sen ominaisuuksia käytettävyyden, toiminnaisuuden, tiaohjemamääritysten, tiojen rytmittämisen sekä teknisten käyttöikämääräysten kautta Hankkeessa määriteään mitä hautaan, ei miten se (teknisesti) toteutetaan. Vamisteuvaiheessa on erityisen tärkeää osaistaa myös käyttäjä, koska heidän toiminnoiensahan tiat tehdään. Paveuntuottaja tekee tekniset ratkaisut tarkasteen koko kuoinkin ratkaistavana oevan seikan (rakennusosa, pintamateriaai, aitejärjestemät) einkaarikustannuksia huomioiden kunnossapidon ja kiinteistöpaveut. PTS:n kannustinrakenteessa on otettava huomioon hyvän kiinteistönpidon vaikutukset ja materiaai/järjestemäoptimointi (havin investointi ei oe aina paras). Riskien jako Investointiin iittyvät tekniset riskit kantaa Kuopion hankkeessa Paveuntuottaja. Lisäksi viranomaistoiminnan ja akien, asetusten sekä määräysten tukintariski jää Paveuntuottajan kannettavaksi. Sopimuksen henkeen kumminkin kuuuu, että Tiaaja myötävaikuttaa omata osataan hankkeen eteenpäin viemisessä myös näitä osin. Käyttöasteriski on Tiaajaa samoin kuin se, että kouujen tarvekartoitus on tehty ajateen pitkää sopimuskautta. Investoinnin aikaisten riskien jako on koettu onnistuneeksi ja osapuoet ovat innoa kantaneet vastuunsa sopimusten mukaisten oosuhteiden uomisesta käyttäjie. Vei-Matti Paananen

6 Havaintoja investointivaiheessa Hankkeen määritteyssä käytettävyyden, toiminnaisuuden, tiaohjeman, akien, asetusten, määräysten ja tiarytmitysten sekä teknisten käyttöikien kautta on onnistuttu. Tiukat väännöt tiajärjesteyjen suhteen ovat oeet vähäisiä, joten voimme todeta, että näkemys hyvästä oppimisympäristöstä on out samansuuntainen sekä Paveuntuottajaa että Tiaajaa. Rakentamisen aatuun, erityisesti tuotannon aatuun hankemaia on out merkittävä parantava vaikutus (ogistiikka oikeanaista, suojaukset oikeanaikaisia, siisteys ja järjestys hyvää tasoa, toteutuksessa huoeisen tekemisen meininki). Kahdenkymmenenviiden vuoden käytettävyysvastuu ja maksumekanismin rakentaminen tukemaan huoeista toteutusta ja järkeviä toteutuksen rakenne- ja järjestemäratkaisuja vie rakentamisen aatua oikeasti eteenpäin. Toteutussuunnitteua on out mahdoista viedä eteenpäin rinnan rakentamisen kanssa, joten tiukkakaan toteutusaikatauu ei oe out ongema. Lisä- ja muutostyöt ovat vieras käsite. Niitä on aiheutunut vain ja ainoastaan Tiaajan toiminnan muutoksesta. Martti Ahtisaaren kouussa keittiön tuotantokapasiteetti tupattiin ja ateriat ämpimänä jakeevasta tuotantokeittiöstä tehtiin cook and chi- tyyppinen keittiö ja aitteita automatisoitiin, jääkiekkokaukaon kenttämateriaai muutettiin kivituhkasta hiekkatekonurmeksi. Puijonsarven kouua ei isä- tai muutostöitä tehty. Kumpikin kohde oi yi 12 M kohteita. Keittiökoneita muutettiin myös Rajaan kouua, Puijonaakson päiväkodia ei out isä- tai muutostöitä aisinkaan. Pohjantien kouua vesikatot kokonaisuudessaan uusittiin höyrynsukukermejä myöten vastoin akuperäistä aajuutta, toimenpide rahoitettiin hankkeen PTS-rahoituksesta. Kaiken kaikkiaan isä- ja muutostöitä hankkeessa käsitetiin 8 kp. Kohteissa tehtiin niiden vamistuttua imavuotomittaukset (tiiveysmittaukset), esimerkiksi Martti Ahtisaaren kouun koko rakennuksen imavuotouku q 50 oi 1,0 m 3 /(hm 2 ) ja Puijonsarven kouun 0,9 m 3 /(hm 2 ), joten tuoksia voidaan pitää erinomaisina ja huoeisesta toteutuksesta kertovina. Vei-Matti Paananen

7 Muuta huomioitavaa/kehitettävää Kehitettävää esim. paveumaksumekanismi, joka huomioisi vajaakäytön (perusmaksu + asiakasmääriin / yksiköihin perustuva isämaksu), vavontamekanismit, tiankäytön tehokkuuteen kannustavat mekanismit. Investointi / toteutusmaina hankkeen etua ajava, kun viitetiedot ja hankkeen vamisteu on tehty huoeisesti itse investointivaihe on heppo ja riidaton tiaajae, hankkeen etu ajaa osapuoen edun edee, mennään hankkeen ehdoia eteenpäin ajateen mahdoisimman kokonaistaoudeista ratkaisua einkaarieduisuus huomioiden. Jukiset hankkeet ja niiden kohteet voidaan toteuttaa nopeammassa aikatauussa ja tarpeen mukaisesti, nykyisin varsin tavanomaiseksi tuut budjettirahoituksen karsinta ei iske ja siirrä hankintaa hamaan tuevaisuuteen (kiinteistön kunnon (ue peruskorjauskustannusten) kehittyminen ei oe ineaarinen teknisen käyttöiän suhteen) Jo hankintaa tehtäessä sitoudutaan pitämään kiinteistöt kunnossa (PTS), korjausvekaa rajoitetaan, ei synny yiyöntejä korjausten ajoituksissa. 90- uvua rakennusiikkeiden uomat toimintajärjestemät tuevat oikeasti käyttöön ohjaamaan rakentamisen oeeista aatua, ei turhaa paperityötä. Käytettävyysvastuu ohjaa aadukkaiden tuotteiden tekemisen suorittavae portaae saakka. Energiatehokkuuteen ja käyttökustannusten haintaan ovat käytössä omat kannustinjärjestemänsä, herkkua onnistumisesta jaetaan hankeosapuoten kesken. Kuopiossa päädyimme Rahoittajan osata kaupungin 100 % omistamaan kiinteistöyhtiöön. KOy on myytävä komponentti, mikäi investori öytyy sopivin ehdoin. Omistajuuteen iittyvät riskit Paveusopimuksen kautta siirretyin riskein pienemmät kuin normaaissa kiinteistösijoituksessa => omistajuuteen voi sitoutua pienemmää tuottovaateea Oppia puoin ja toisin toimintamaeissa, ratkaisuissa ja paveuntuottamisessa, isäarvoa kaikkien toimintaan. Vei-Matti Paananen

8 KIITOS, KYSYMYKSIÄ? Vei-Matti Paananen

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja uo terveeisen sisäimaston 1 E nergiansäästöä voidaan vaikuttaa isoihin asioihin. Maapaon imaston ämpiämisen ja kasvihuoneimiön torjuminen ovat tuevaisuuden

Lisätiedot

Taloushallintopalvelun asiakastyytyväisyyskysely

Taloushallintopalvelun asiakastyytyväisyyskysely Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey 1 2008 4.3.2008 Hesingin kaupunki Taous- ja suunnitteukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Taoushaintopaveun asiakastyytyväisyyskysey...1 Kuuden suuren

Lisätiedot

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta työeäkeasioiden muutoksenhakuautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden TELK 50 vuotta Sisätö Esipuhe.......................................................................................................................

Lisätiedot

Opiskelijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22. 3/2008 Jakelu 1. 12.9. 2008. 14-vuotias Tuulia Viljanen syö mielellään makaronilaatikkoa.

Opiskelijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22. 3/2008 Jakelu 1. 12.9. 2008. 14-vuotias Tuulia Viljanen syö mielellään makaronilaatikkoa. 3/2008 Jakeu 1. 12.9. 2008 Kuva Ari Korkaa Opiskeijat syövät tuettua ruokaa Sivu 22 14-vuotias Tuuia Vijanen syö mieeään makaroniaatikkoa. Sivu 21 Kuva Ari Korkaa Kuva Annika Söderbom Kuva Laura Vesa Poika

Lisätiedot

Romanin ja poliisin kohdatessa

Romanin ja poliisin kohdatessa Romanin ja poiisin kohdatessa -oppaan tarkoituksena on isätä romaniväestön ja poiisin keskinäistä ymmärrystä ja yhteistyötä. Opas on tarkoitettu sekä ainvavontaviranomaisie että romaniväestöe. Se sovetuu

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 Liiketoimintakatsaus. Energiaa hyvään elämään.

Vuosikertomus 2006 Liiketoimintakatsaus. Energiaa hyvään elämään. Vuosikertomus 26 Liiketoimintakatsaus Energiaa hyvään eämään. Fortum Oyj:n vuosikertomus 26 Liiketoimintakatsaus Fortum Fortum yhyesti 2 Taouden yhteenveto 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia 8 Markkinoiden

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. tukea,turvaa,etuja. www.oaj.fi

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. tukea,turvaa,etuja. www.oaj.fi 2012 2013 jäsen+ Opetusaan Ammattijärjestö OAJ tukea,turvaa,etuja www.oaj.fi Eina Keinänen ei auksi tiennyt, että sosionomin on mahdoista iittyä OAJ:hin, mutta kun se sevisi, vainta oi sevä. Lastentarhanopettaja

Lisätiedot

Kirsi Alila. Lapsivaikutusten arviointi kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:7

Kirsi Alila. Lapsivaikutusten arviointi kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:7 Kirsi Aia Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä näkökumia Lapsiasiavatuutetun toimiston jukaisuja 2011:7 apsiasiavatuutetun toimisto Lapsivaikutusten arviointi kansaisia ja kansainväisiä

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Saramagon Rekonstruktio. Tutkielma kirjoitetun kielen rytmistä

Saramagon Rekonstruktio. Tutkielma kirjoitetun kielen rytmistä Saramagon Rekonstruktio Tutkiema kirjoitetun kieen rytmistä Lahden ammattikorkeakouu Muotoiu- ja taideinstituutti Viestinnän kouutusohjema Graafinen suunnitteu Marion Robinson Kevät 2011 Saramagon Rekonstruktio

Lisätiedot

Haluan hyvää palvelua. Mitä voin kuluttajana vaatia? VERO2015. Taija Härkki p. 0400 432 585. copyright@taija.härkki.201 5

Haluan hyvää palvelua. Mitä voin kuluttajana vaatia? VERO2015. Taija Härkki p. 0400 432 585. copyright@taija.härkki.201 5 Hauan hyvää paveua. Mitä voin kuuttajana vaatia? VERO2015 Taija Härkki p. 000 32 585 1 5 Maaima huutaa.. Päätä nopeasti ja kadu kaikessa rauhassa 2 3 2 korostuvat Asiakkaan asema muuttumassa yksiöinen

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

Elinkaarimallien sopimuksista Juha-Matti Junnonen Tutkimuspäällikkö, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalous juha-matti.junnonen@tkk.

Elinkaarimallien sopimuksista Juha-Matti Junnonen Tutkimuspäällikkö, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalous juha-matti.junnonen@tkk. Juha-Matti Junnonen Tutkimuspäällikkö, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalous juha-matti.junnonen@tkk.fi Elinkaarimallien käyttö yleistyy maailmalla. Perinteisesti infrarakentamiseen rajoittunut ja

Lisätiedot

Nokia sai vuoden vaihteen tienoilla

Nokia sai vuoden vaihteen tienoilla Nokian HYVÄ kaupungin tiedotusehti 1 / 2008 ASUKAS Mikä mies? sivu 7 Nokiaainen versio komiotteusta sivu 6 Tarkoitus on, että areena paveisi mahdoisimman aajaa käyttäjäjoukkoa Arviointimenetemien kehittäjät

Lisätiedot

12.Pääsuunnitelijakoulutus

12.Pääsuunnitelijakoulutus AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 12.Pääsuunnitelijakoulutuksen tutkielmat 12.Pääsuunnitelijakoulutus HaromaR.,Högström P.,Jääskeläinen O., KalioT.,Karvinen S.,KoivistoP.,KurthM., MahlbergN.,Räisänen

Lisätiedot

HEALING ROOMS. Tunne-elämä ja ajatusmaailma. Rukouksen kautta Jumala voi muuttaa maailmaa. Ev.lut. pastori ERKKI SUHONEN

HEALING ROOMS. Tunne-elämä ja ajatusmaailma. Rukouksen kautta Jumala voi muuttaa maailmaa. Ev.lut. pastori ERKKI SUHONEN 1 KRISTILLISEN RUKOUSKLINIKAN TIEDOTUSLEHTI www.heaingrooms.fi 2/2013 Tunne-eämä ja ajatusmaaima muokkaavat uskoe maaperää s. 6 7 Jakojeni ja käsieni pituusero hävisi katseessani s. 8 Miten saada imestystä?

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN EKOLOGINEN JALANJÄLKI 2003

KAARINAN KAUPUNGIN EKOLOGINEN JALANJÄLKI 2003 KAARINAN KAUPUNGIN EKOLOGINEN JALANJÄLKI 2003 Sisäysuetteo 1 Arvioinnin tiivistemä...3 2 Johdanto...3 3 Kestävä kehitys...4 3.1 Kestävän kehityksen kome uottuvuutta...4 3.2 Kestävän kehityksen indikaattorit...4

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA

KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA SISÄLTÄVISTÄ URAKOISTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 218 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 218 Espoo 2003 TKK-RTA-R218 KOKEMUKSIA SUUNNITTELUA

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA FCG Finnish Consulting Group Oy VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA Loppuraportti 31.8.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy I Loppuraportti

Lisätiedot

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke OPPIMaterIaaleja PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 211 tutkimuksia Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella Innokampus-hanke Kirjoittajat: Ursula Hyrkkänen, Markus

Lisätiedot

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Loppuraportti Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Esipuhe Motiva Oy edistää kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta ESCO-palvelun käyttöönottoa maassamme. Motiva

Lisätiedot

kokonaistaloudellisuutta ja tuottavuutta

kokonaistaloudellisuutta ja tuottavuutta PÄÄTÖSRAPORTTI SYYSKUU 2006 ELINKAARIMALLEILLA kokonaistaloudellisuutta ja tuottavuutta Elinkaarimalleissa kiinteistöjen tai infrastruktuurin hankinta toteutetaan kokonaisuutena, johon kuuluu suunnittelun

Lisätiedot

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410. Markku Mikkola & Tapani Ryynänen. Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410. Markku Mikkola & Tapani Ryynänen. Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410 Markku Mikkola & Tapani Ryynänen Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2410 Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa

Lisätiedot

HAVISEVAN KYLÄTOIMIKUNNAN JUHANNUSLEHTI 2006 26. VSK

HAVISEVAN KYLÄTOIMIKUNNAN JUHANNUSLEHTI 2006 26. VSK HAVISEVAN KYLÄTOIMIKUNNAN JUHANNUSLEHTI 2006 26. VSK HAVISEVAN KYLÄTOIMIKUNTA Havisevan kyätoimikunta on perustettu vuonna 1979. Toiminta-aue kattaa Havisevan, Suinuan, Mustoon, Onkijärven, Haviaan, Kaion

Lisätiedot

Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja ylläpito. KEHTO-foorumi 24.3.2011

Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja ylläpito. KEHTO-foorumi 24.3.2011 Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja ylläpito KEHTO-foorumi 24.3.2011 Vesihuoltoverkostojen saneerauksen ja ylläpidon uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen Sisältö 1. Hankkeen taustaa 2. Nykytilan

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN ELINKAARIMALLEJA

TALOTEKNIIKAN ELINKAARIMALLEJA Sisäilmastoseminaari 2007 1 TALOTEKNIIKAN ELINKAARIMALLEJA Ismo Heimonen 1, Mervi Himanen 1, Juha-Matti Junnonen 2, Jarek Kurnitski 3, Markku Mikkola 1,Tapani Ryynänen 1, Mika Vuolle 3 1 VTT, 2 TKK Rakentamistalouden

Lisätiedot

K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I

K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I ELINKAARIMALLI 20.04.2009 K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I Y K SI T YI SRAHOITTE ISTE N HANKKEIDE N K I LPA ILUKYVYN K EHITTÄM I NEN J A TAR J OU S VE RTAI LU N S. BUDJETTIRAHOI TTEISTEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot