Lappeenrannan kaupungin sisäilmatyöryhmän toiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan kaupungin sisäilmatyöryhmän toiminta"

Transkriptio

1 Lappeenrannan kaupungin sisäilmatyöryhmän toiminta L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I Leena Jormanainen

2 Sisäilmaryhmän kokoonpano kaupunginjohtaja nimennyt TILAKESKUS - Sisäilmatyöryhmän puheenjohtaja,rakennuttajainsinööri Leena Jormanainen - Kunnossapitopäällikkö Aila Vallius TYÖTERVEYSHUOLTO - Työterveyslääkäri Jussi Sandell YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO - Terveystarkastaja Tarja Lopperi LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄT PALVELUT - Ylilääkäri Leena Suomalainen OPPILASHUOLLON PALVELUT/KOULUTERVEYS - Osastonhoitaja/kouluterveydenhoitaja Merja Meuronen PUHTAUSPALVELUT - Laitospalveluesimies Ulla Jolkkonen TYÖSUOJELU - Turvallisuuspäällikkö Ari-Pekka Meuronen - Työsuojeluvaltuutettu Asko Kokkola SISÄILMATYÖRYHMÄ Kokoontuu noin kerran kuukaudessa, lisäksi puheenjohtaja voi kutsua ta rvi tta essa työryhmän koolle. TAVOITE Kaupungin omistamissa tai vuokraamissa toimitiloissa on hyvä sisäilma YLEISET TEHTÄVÄT - Huolehtii kaupungin sisäilmatietouden ajantasaisuudesta (uudet mä ä rä ykset, s uositukset, tutkimusmenetelmät, päästöttömät ma teriaalit) - Va s taa sisäilma-asioihin liittyvä stä julkisesta tiedottamisesta - Priorisoi korjaushankkeet (riskien arviointi, mitkä hankkeet ja millä aikataululla) - Seura a korjattuja kohteita TAPAUSKOHTAISET TEHTÄVÄT - Kokoontuu ta rvi ttaessa selvi ttämään tietyn kohteen sisäilmaongelmaa - Tutus tuu kohteeseen ja päättää ta rvittavista tutkimuksista - Tiedottaa ongelman selvitysprosessin kulusta (myös mahdollisista vi i vä styksistä) s äännöllisesti kohteen esimiehelle - Jä rjes tää ta rvi ttaessa tiedotus- ja keskustelu tilaisuuksia kohteen käyttä jille - Ohjei staa ja s euraa korjaustöiden s uori ttamista ongelmakohteessa KOHDEKOHTAISESTI TARKASTUKSEEN OSALLISTUVAT (ma hdollisuuksiensa mukaan) - Si s äilmatyöryhmä - Kohteen esimies - Työs uojeluvaltuutettu - Työterveys hoitaja - Kunnossapidon työnjohtaja - Ki i nteistöhuoltaja - Ti l asuunnittelija (kasvatus ja opetustoimi) - LVI-i nsinööri

3 Lappeenrannan kaupungin toimintamalli sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi TILAN KÄYTTÄJÄ Havaitsee sisäilmaongelman Ilmoitus kohteen ESIMIEHELLE ESIMIES kartoittaa ongelman laajuutta ja tekee VIKAILMOITUKSEN TILAKESKUKSELLE KÄYTTÄJÄN omat toimenpiteet hyvän sisäilman turvaamiseksi Tarvittaessa ongelma viedään SISÄILMATYÖRYHMÄN selvitettäväksi Terveydellisissä ongelmissa yhteydenotto TYÖTERVEYSHUOLTOON JA/TAI TERVEYDENSUOJELU- VIRANOMAISEEN Jos ongelma ei korjaannu Ongelman aiheuttaja löytyy Ongelman aiheuttajaa ei löydy KIINTEISTÖNHUOLLON korjaavat toimenpiteet Tiedotus kohteen ESIMIEHELLE Rahoituspäätös Ongelman käsittelyä jatketaan SISÄILMATYÖRYHMÄSSÄ, joka päättää tarvittavista tutkimuksista ja jatkotoimenpiteistä ESIMIES tiedottaa asiasta henkilöstölle ja asiakkaille Korjaussuunnittelu ja korjaavat toimenpiteet Seuranta

4 Tapauskohtainen käsittely 3. Viestintä kohteen esimiehelle, käyttäjille 2. Sisäilmatyöryhmän käsittely 4. Tutkimusvaihe, jatkotoimenpidevaihtoehdot 1. Kohdekäynti 5. Viestintä tutkimuksesta henkilökunnalle, huoltajille, medialle Sisäilmatyöryhmä Saa tiedon sisäilmaongelmista, jotka eivät ole ratkenneet 12. Viestintä seurannasta 6. Lautakuntakäsittely 7.Korjaussuunnittelun käynnistäminen 11. Seuranta 10.Viestintä korjausten aikana 8. Viestintä tehtävistä korjauksista 9.Korjaustoimenpiteet 4

5 TOIMENPITEET SISÄILMAONGELMATILANTEISSA KASVATUS- JA OPETUSTOIMESSA Huoltaja havaitsee lapsellaan oireita Ilmoitus koululaisen/ päiväkotilaisen oireista Kouluterveydenhuolto Oppilashuoltoryhmä Neuvolaterveydenhoitaja Työterve ys-huolto Terveydensuojeluviranomainen = ympäristötoimi (päivähoito) Muut sisäilmaongelmat Ottaa yhteyttä Ilmoitus lasten/ työntekijän oireista Jos ongelmat eivät korjaannu, tekee kohteen esimies esityksen muutos-/ korjaustarpeista (siivous, rakennuksen kunto, tilojen mitoitus ja käyttö) työsuojelusuunnitelmaan syksyllä ja investointiesitykseen huhtikuussa Tilan käyttäjä havaitsee sisäilmaongelman Tilan käyttäjä yrittää omin toimin turvata hyvää sisäilmaa (ohje). Kohteen esimies Ratkaisee pulmat oman toimivaltansa mahdollistamalla tavalla Vikailmoitus kiinteistöhuoltoon Kiinteistöhuollon korjaavat toimenpiteet Ongelma ei korjaannu Työsuojelu -valtuutettu Tarkistaa vastaako siivous palvelukuvausta Laitospalvel u-esimies Ongelma ei korjaannu Kasvo jory ja tilakeskus tekevät talousarvion touko- kesäkuussa Sisäilmatyöryhmä saa tiedon sisäilmapulmasta ja ryhtyy toimenpiteisiin sekä koordinoi viestintää

6 Tilan käyttäjän omat toimenpiteet hyvän sisäilman turvaamiseksi Kiinteistön oikea käyttö Onko tilojen käyttö mitoituksen mukaista (esim. lapsia/m 2 )? Vastaako tilojen käyttö niille suunniteltua käyttötarkoitusta? Tilojen sisustus Onko tiloissa pölyä keräävää ylimääräistä irtotavaraa tai tekstiilejä? Onko tiloissa epäjärjestystä, joka hankaloittaa siivousta? Siivous Vastaako siivouksen taso sovittua palvelukuvausta? Onko tarvetta palvelukuvauksen laajentamiseen (esim. ulottumatason yläpuoliset pinnat)? Ilmanvaihto ja lämmitys Toimiiko iv-laitteisto? Onko tilan riittävästä tuulettamisesta huolehdittu? Onko tilassa poikkeavan kylmä tai kuuma? Vesijohdot ja viemärit Onko havaittavissa näkyviä vuotoja? Onko tukkeutuneita viemäreitä? Ovatko lattiakaivot kuivuneet? Muut havainnot Välitön ilmoitus havaitusta kosteusvauriosta!

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE Sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista on koottu tämä konsulteille suunnattu tietopaketti. Ohjeiden laadinnassa on SYK:n oman kehitystyön ja

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Rakennuttajakoulutus RAPS 36 Tutkielma Juha Keränen Senaatti-kiinteistöt Oulu 17.9.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet

Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 26.2.2014 Svenska rum -lautakunta 27.2.2014 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 24.3.2014 Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

RISTIRIITOJEN OPAS TYÖYHTEISÖILLE VAASAN KAUPUNKI

RISTIRIITOJEN OPAS TYÖYHTEISÖILLE VAASAN KAUPUNKI RISTIRIITOJEN SELVITT VITTÄMIS- KÄYT YTÄNT ÄNTÖJ ÖJÄ OPAS TYÖYHTEISÖILLE VAASAN KAUPUNKI VAASAN KAUPUNKI, 2001 Työryhmän kokoonpano: Ville Rintamäki Tapio Lehto Tuula Ahonpää Marianne Bergström Tuula Ilkka-Lehto

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Ongelmatilanneohjeistus ja sen soveltaminen käytännössä

Ongelmatilanneohjeistus ja sen soveltaminen käytännössä Ongelmatilanneohjeistus ja sen soveltaminen käytännössä - työsuojelupäällikön, Kaiku-kehittäjän ja entisen työsuojeluvaltuutetun näkökulma Helsinki 24.3.2014 Työsuojelupäällikkö Juha Mustonen, HAL-13 Esimiehen

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO Esitykset: Tähän pajakirjaseen on koottu ohjelmat mukaiset esitykset, jotka valmistuivat ennen kirjan painoon menoa. Pajan täydelliset esitykset ovat ladattavissa Pajan jälkeen -

Lisätiedot