Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue"

Transkriptio

1 Aluehallintovirasto Tarkastuskertomus 14/613 1 (5) 0 Ylä-Savon SOTE U ', T 1 Y T Y M.4 Työsuojelutarkastus Tarkastusaineisto Viimeisen aineiston pvm Työnantaja Osoite Valvontakohde Osoite Tarkastaja S a a p u i y DN:o Tarkastus on tehty asiakirjojen perusteella Tehtäväluokka U l, Q 1 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Pohjolankatu 21), Iisalmi Koljonvirran sairaala Ouluntie 217, Iisalmi Airi Hietamäki 20 Tarkastuksella käsitellyt asiat Antamani viranomaisohjaukset Olen tehnyt Koljonvirran sairaalaan työsuojelutarkastuksen 11/11, jossa totesin mm. rakenteita, sisäilmaa, lämpötilaa ja turvallisuuslaitteita koskevia epäkohtia ja puutteita. Työnantajan edustajat olivat toistuvasti päättäneet, että sairaalassa ei tehdä mm. ilmanvaihtokoneiden ja ikkunoiden uusimista. Annoin työnantajalle rakenteita, sisäilmaa ja lämpötilaa koskevan toimintaohjeen. Työnantajalta saamani selvityksen perusteella Koljonvirran sairaalan eri osastojen ja toimintakokonaisuuksien työn haitta - ja vaaratekijöitä olivat edelleen mm. rakenteiden kunnon, sisäilman ja lämpötilaongelmat sekä turvallisuuden hallinnan puutteet. Osassa tiloja oli vetoa ja osassa liian lämmintä. Lämpötilaseurantaa oli tehty , jolloin lämpötila vaihteli ,2 C. Annoin työnantajalle asiakirjojen perusteella tehdyssä tarkastuskertomuksessa 11/56 rakenteita, sisäilmaa ja lämpötilaa koskevan kehotuksen selvittää työtilojen rakenteiden kunto sekä tilojen terveellisyys ja turvallisuus työntekijöille. Kehotuksessa totesin, että työtiloissa tulee olla riittävästi kelvollista hengitysilmaa, asianmukainen ilmanvaihto eivätkä lämpöolosuhteet saa aiheuttaa terveydelle haittaa tai vaaraa. Työnantajaa kehotin lisäksi teknisillä toimenpiteillä huolehtimaan siitä, että kevyessä työssä (siivous ) lämpötila pysyy C ja kevyessä istumatyössä (mm. hoitopalaverit sekä toimisto - ja lääkkeenjakotyö ) lämpötila pysyy C. Työntekijöiden terveyttä vaarantavan viemärin hajun leviäminen on estettävä. Työnantajan antama selvitys edellisen johdosta Työnantaja antoi tarkastuskertomuksen kehotuksen johdosta selvityksen ja sen mukaan Koljonvirran sairaalakiinteistön kuntoarvio oli vai- Postiosoite PL 1741, Kuopio Puhelin toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. TSH2O,1

2 Itä-Suomen aluehallintovirasto Tarkastuskertomus 14/613 2(5) Työnantajan uusi selvitys alkaen mistunut syyskuussa 2011 kuntayhtymän toimitilaselvityksen yhteydessä. Kuntoarvion perusteella kiinteistön korjausaste on arvioitu korkeaksi, luultavasti %. Työnantajan mukaan Koljonvirran sairaalan osastot 6707 (psykoosiosasto) ja 6703 (akuuttiosasto) siirtyvät Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosasto 3:n nykyisiin tiloihin alkaen. Akuuttityöryhmän ilmoitettiin siirtyvän Iisalmen terveyskeskuksen vastaanottotiloihin alkaen. Osasto 6702:n (mielenterveys- ja päihdeosasto ja selviämisasema ) siirtoaikataulu ei ollut vielä tiedossa. Työnantaja ilmoitti toimenpiteistä, joilla ilmanvaihtoon ja lämpötilaan liittyviä epäkohtia ja työn terveellisyyttä ja turvallisuutta parannetaan sinä aikana, kun Koljonvirran sairaala on vielä nykyisessä käytössä. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työsuojelupäällikkö ilmoitti minulle, että työnantaja ei mahdollisesti pystyisi noudattamaan tarkastuskertomuksen 11/56 kehotusta. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toimitusjohtaja Leila Pekkanen on lähettänyt minulle Koljonvirran sairaalaa koskevia tietoja vuosilta Niiden mukaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt , että psykiatrinen osasto 1 ja psykiatrinen osasto 2 sekä selviämisasema siirretään, kun osastotilat ovat järjestyneet ns. TerveysKampus-alueella tai sen läheisyydestä viimeistään vuonna Työnantaja on teetättänyt Koljonvirran sairaalan kuntotutkimuksen Insinööritoimisto Instaro Oy:llä, jota koskeva raportti on valmistunut Raportin yhteenvedon mukaan kokonaisuudessaan sisäilman laadun ja korjauskustannusten kannalta merkittävimmät kosteusongelmat ovat 0. kerroksen alapohjan tojaxeristeiden sekä maanpinnan alla olevien ulkoseinien mineraalivillaeristeiden kosteusvauriot. Kuntotutkimuksen havaintojen mukaan todettiin ilmavirtauksia huonetilaan ulkoseinän ja alapohjan liitoksesta huonetilan ollessa alipaineistettu. Porraskuilussa, joka johtaa 2. siiven 0. kerroksesta 1. kerrokseen havaittiin selkeää alipainetta siten, että 0. kerroksen ilma virtaa 1. kerrokseen. Siipiosien päätyseinien puurunkoisten osien rakenteista havaittiin ilmavirtauksia huonetilaan päin ilmanvaihdon ollessa normaalitilassa. Kuntotutkimusraportin mukaan kuitupitoisuudet ovat huoneilmassa koholla ja aiheuttavat tilojen käyttäjille oireita. Kuituja irtoaa ilmanvaihtojärjestelmistä, jotka tulisi korjata. Työterveyslaitoksen pintanäytteen mineraalikuitupitoisuuden analyysitulosten (221865) mukaan kaikissa ilmanvaihdon tuloilmajärjestelmästä otetuissa kuitunäytteissä esiintyi merkittävän suuret pitoisuudet kuituja. Kuitupitoisuus on koholla mm. siipi kolmen eristyshuoneessa (tuloilmaelin), siipi yhden huoneessa (tuloilmapääte-elin) ja siipi kolmen vanhassa iv-konekammiossa. Tuloksen tulkinnassa todetaan, että mineraalivillakuidut aiheuttavat ihon, silmien, hengitysteiden ärsytystä ja ne saattavat altistaa ylähengitysteiden tulehduksille. toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena.

3 Itä-Suomen aluehallintovirasto Tarkastuskertomus 14/613 3 (5) Kuntotutkimusraportissa suositellaan, että tilan käyttäjien tuntemuksia tarkkaillaan ja tarvittaessa sisäilmanäytteiden otto uusitaan ja tehdään laajemmalla otannalla. Kuntotutkimusraportissa olevan Työterveyslaitoksen materiaali- ja ilmanäytteiden mikrobianalyysin (Analyysivastaus ) mukaan osassa näytteitä on heikko, osassa tavallinen ja osassa vahva viite materiaalin kostumisesta ja vaurioitumisesta. Työterveyshuolto on tehnyt psykiatrisen osaston työpaikkaselvityksen. Raportin johtopäätöksissä työterveyshuolto toteaa koholla olevat kuitupitoisuudet ja ilmanvaihtojärjestelmien korjaustarpeen. Työterveyshuolto suosittelee Koljonvirran sairaalan tilojen ja toimintojen tilannearviota työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyönä, mikäli tiedetään toiminnan jatkuvan tiloissa vuoden 2014 lopun jälkeen. Yhtymävaltuuston , talousarviossa vuodelle 2014 todetaan Koljonvirran osastotoiminnan siirtäminen välittömään yhteyteen muiden ydinpalvelujen kanssa vuoden 2014 loppuun mennessä. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toimitusjohtaja Leila Pekkanen on lähettänyt yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjaotteen 212 kohdan 3. Sen mukaan Koljonvirran osastotoiminnat siirretään TarveysKampus-alueelle Iisalmen keskustaan Iisalmen kaupungin kanssa yhteistyössä valmistellun tilaratkaisun mukaisesti ja sitovat päätökset tehdään loppuun mennessä. Työsuojeluvaltuutetun lausuma liitteineen Työsuojeluvaltuutettu antoi minulle pyytämäni kommentit. Niiden mukaan Koljonvirran sairaalan mielenterveys- ja päihdeosastoa sekä selviämisasemaa koskevien päätösten täytäntöönpanoa on siirretty eri syistä vuosittain eteenpäin ja tilanne on muodostunut jo haasteelliseksi sekä toiminnan järkevän suunnittelun että henkilökunnan osalta. Työsuojeluvaltuutetun mukaan Koljonvirran sairaalassa on tehty tarpeenmukaiset työn ja työolosuhteiden tytön haitta- ja vaaratekijöiden riskien arvioinnit. Sairaalan tilat ovat epäkäytännölliset eivätkä vastaa nykyisiä psykiatrisen vuodeosaston vaatimuksia. Tilat myös sijaitsevat työturvallisuuden kannalta fyysisesti kaukana toisistaan. Työsuojeluvaltuutetun mukaan tiloissa voitaisiin kuitenkin toistaiseksi työskennellä ja hoitaa potilaita asianmukaisesti. Työsuojeluvaltuutetun kommenttien liitteenä sain Koljonvirran sairaalan henkilökunnan näkemyksen. Mielenterveys- ja päihdeosaston vt. esimiehen Pirjo Nousiaisen mukaan henkilökunta on tietoinen, että sisäilmassa on havaittu olevan mm. kuituja. Osalla työntekijöistä on mm. silmien kirvelyä ja vuotamista, hengitysteiden ärsytysoireita, nenän tukkoisuutta, aivastelua ja päänsärkyä. Myös ihoärsytysoireita, kutinaa ja pistelyn tunnetta ilmenee. Esimiehen mukaan Koljonvirran sairaalan tietyissä huoneissa ja varsinkin sairaalan alakerran tiloissa on havaittavissa nämä oireet välittömästi tilaan mentäessä. toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena.

4 Itä-Suomen aluehallintovirasto Tarkastuskertomus 14/613 4 (5) Työnantajan selvitys Tarkastajan johtopäätös Vt. esimies Nousiaisen mukaan työssä koetut oireet lisääntyvät yleensä työvuoron loppua kohden. Yksittäinen työntekijä kokee vastustuskyvyn alentuneen sairaalassa työskentelyn aloitettuaan. Muutama työntekijä kokee sisäilman laadun aiheuttavan enemmän oireita yövuoroissa kuin päivällä. Henkilökunta kokee työtilat vetoisiksi erityisesti ikkunoiden äärellä sekä ilmanvaihdon riittämättömäksi ja välillä liian voimakkaaksi. Työnantaja on toimittanut työterveyshuollon antaman lausunnon Koljonvirran sairaalan henkilökunnan terveysriskistä. Työterveyslääkäri Tuomas Nuutisen mukaan työterveyshuoltoon ei ole tullut Koljonvirran sairaalan työntekijöiden sisäilmaongelman ilmoituksia. Työterveyslääkäri viittaa vt. esimiehen näkemykseen, jossa todetaan työntekijöiden terveydellistä oireilua ja työntekijöillä kuvataan olevan tyypillisiä sisäilmaongelmiin liittyneitä ärsytysoireita (silmien kirvely, nenän tukkoisuus, aivastelu, ihon kutina). Em. oireiden yhteys kuvataan vaurioituneisiin tiloihin (0. kerros). Esimiehen näkemyksessä ei ilmene oireilevien työntekijöiden lukumäärä. Työterveyslääkärin mukaan 0. kerroksen osalta työntekijöiden haitallinen altistuminen on todennäköistä. Merkittävässä mikrobialtistumisessa on pysyvän haitan tai sairauden vaara, minkä vuoksi altistumisseuraukset arvioidaan vakaviksi sosiaali - ja terveysministeriön riskinarviointiohjeiden mukaan (STM 2009). Työntekijöiden haitallinen altistuminen työssä ensimmäisen kerroksen osalta on mahdollista ilman virtaamisen 0. kerroksesta 1. kerrokseen johdosta. Työterveyslääkäri toteaa, että työterveyshuolto oli antanut työpaikkaselvityksen raportissa toimenpidesuosituksen ilmanvaihtojärjestelmän korjaamisesta kohonneiden huoneilman kuitupitoisuuksien vuoksi. Työterveyslääkärillä ei lausuntoa antaessaan ole tiedossa, mitä asialle on tehty. Työterveyshuollon mukaan lopullinen terveydellinen riskinarviointi tulisi tehdä moniammatillisessa sisäilmatyöryhmässä lääketieteellisen asiantuntijan johdolla. Työterveyshuollolla ei.ole tietoa tällaisen ryhmän kokoontumisesta. Työnantajan antaman tiedon mukaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallitus on päättänyt siirtää jäljellä olevat kaksi Koljonvirran sairaalan hoito-osastoa TerveysKampus-alueelle vuoden 2016 loppuun mennessä. Työnantajan mukaan työntekijöihin ei tällä hetkellä kohdistu sellaista terveysvaaraa, että heidät tulisi siirtää pois ennen vuoden 2016 loppua. Työntekijöitä on kehotettu ilmoittamaan esimiehelle ja työterveyshuoltoon, mikäli heille ilmaantuu oireita. Tarvittaessa yksittäinen työntekijä, jolla ilmenee sisäilmaongelmaan viittaavia oireita, siirretään korvaaviin työtiloihin. Työnantajan mukaan työsuojeluvaltuutetun tiedossa on, että yksi henkilö olisi työterveyshuollon seurannassa hengitystiesairauden takia. Saadun tiedon perusteella työnantaja ei ole huolehtinut siitä, että Koljonvirran sairaalan mielenterveys- ja päihdeosaston ja selviämisaseman työpaikan rakenteet, materiaalit ja sisäilma ovat turvalliset ja terveelliset työntekijöille. Sairaalan sisäilmassa esiintyvät kuidut aiheuttavat työntekijöille terveysvaaran. Postiosoite PL 1741, Kuopio Puhelin tyosuojelu. toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena.

5 Itä-Suomen aluehallintovirasto Tarkastuskertomus 14/613 5 (5) Saadun tiedon mukaan työnantaja poistaa Koljonvirran sairaalassa työskentelevien työntekijöiden terveysvaaran aikaisintaan vuoden 2016 lopussa. työntekijöiden työn turval- Työn jatkaminen Koljonvirran sairaalassa vaarantaa lisuuden ja terveellisyyden. Saatan tarkastuksella tietoon tulleen työntekijöiden terveysvaaran työsuojeluviranomaisen harkittavaksi mahdollisten jatkotoimien osalta. Muilta osin en työpaikkaa tarkastanut. Työpaikalla voi olla epäkohtia, jotka eivät tulleet tarkastuksen aikana esille. Vastuu työsuojelua koskevien säännösten noudattamisesta on työnantajalla. Työnantajan ja työntekijöiden edustajilla on ollut mahdollisuus esittää käsityksensä tarkastuksella esille tulleista asioista. Ylitarkastaja Airi Hietamäki Jakelu Tiedoksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Työsuojelupäällikkö Tiina Valta Työsuojeluvaltuutettu Petri Lappalainen Toimitusjohtaja Leila Pekkanen toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena.

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta 31.8.2010 1 (1) Kunnan kiinteistöjen käyttäjille TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta, Soihtulantie 7,

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA

KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 3 / 2010 KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisällys Ohjeen tarkoitus... 5 Säädösperusta... 5 Kosteus- ja homevaurioiden määrittely ja tunnusmerkit...

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä Kesäkuu 2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. OHJEIDEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. SISÄILMASTO...

Lisätiedot

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä

Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa. Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä Vantaan kaupungin menettelytavat sisäympäristöasioissa Sisäympäristö-asioiden ohjausryhmä 2 Johdanto... 4 Yleistä sisäympäristöasioista... 4 Laadukas sisäympäristö... 4 Koettu sisäympäristö... 5 Mahdollisia

Lisätiedot

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Ohessa kuvitteellisen Koivujärven kunnan sisäilmaohjeet. Ne perustuvat todelliseen asiakirjaan. Niissä näkyy paikalliset linjaukset ja painotukset. Niitä ei ole tarkoitettu sellaisenaan kopioitavaksi,

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Kemin kaupunki, Takajärven koulu : Oklaholmankatu 18, 94700 Kemi Kyselyn ajankohta: Joulukuu 2014 Tilaaja: Kemin kaupunki, Tekninen palvelukeskus Lausunto -109504C

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari Helmi Kokotti Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari 7.5.2010 Aducate Reports and Books 11/2010 Aducate Centre for Training and Development HELMI KOKOTTI Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen

Lisätiedot

TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ

TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Ympäristöhallinnon kuvapankki. TILAAJAN OHJE SISÄILMAONGELMAN RATKAISEMISEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Lokakuu 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsingin kaupunki, Kosteus- ja hometalkoot, Senaatti-kiinteistöt,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos

Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos Kiinteistöjen käytönohjaus Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos Lassilantie 12, Lapua Senaatti-kiinteistöt Lausunto 15.3.2010 LAUSUNTO 2 (14) 15.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1 / 2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONTA

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Sairaaloiden kunto ja ilmanvaihto

Sairaaloiden kunto ja ilmanvaihto Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2005:3 Kari Reijula Sairaaloiden kunto ja ilmanvaihto Selvityshenkilön raportti Ensipainos SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 3 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA TILOJEN KÄYTTÄJILLE Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on koonnut sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista tämän tilojen käyttäjille suunnatun tietopaketin. Ohjeiden

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen

Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen Hannu Tiitto Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen Aducate Reports and Books 17/2011 Aducate Centre for Training and Development HANNU TIITTO Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

ESITYS KUOPION VEDEN TOIMITILOISTA

ESITYS KUOPION VEDEN TOIMITILOISTA 1/6 ESITYS KUOPION VEDEN TOIMITILOISTA Tiivistelmä Kuopion Vedellä on ollut jo useiden vuosien ajan tarve keskittää toimintojaan. Keskittäminen parantaa liikelaitoksen toiminnallisuutta merkittävästi ja

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu. Yhtymähallitus 23. 2.2010

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu. Yhtymähallitus 23. 2.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2010 1(21) Kokousaika Tiistaina 23.2.2010 klo 14.00 16.00 Kokouspaikka Siikajoen kunnan valtuustosali Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet: Läsnä:

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE Sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista on koottu tämä konsulteille suunnattu tietopaketti. Ohjeiden laadinnassa on SYK:n oman kehitystyön ja

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014 SÄKYLÄN KUNTA Sisäilmaopas Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Tarmo Saarinen 2.1.2014 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat terveyteen. Toimintaohjeen avulla luodaan malli

Lisätiedot

JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE

JÄRNEFELTIN KOULUN REMONTTITIEDOTE 1 Tapaus Järnefelt Lohjan kaupungin Järnefeltin koulun sisäilmaongelmat vuosina 2010-2011 Kirjoittanut työsuojelupäällikkö Kari-Pekka Vuori, Lohjan kaupunki Lohjan kaupungin Järnefeltin yläkoulu sijaitsee

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Aika Keskiviikkona 15.4.2015 klo 19.00-21.20 Paikka Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset

Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset Majvik II -suosituksesta ohjeita kosteusvaurioiden selvittelyyn Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset aiheuttavat poikkeuksellisen ongelman sekä työympäristössä että asuinrakennuksissa.

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Sisäilmaan liittyneet toimenpiteet 4.5. 2011 30.10 2014

Sisäilmaan liittyneet toimenpiteet 4.5. 2011 30.10 2014 Sisäilmaan liittyneet toimenpiteet 4.5. 2011 30.10 2014 Terveydensuojelulain mukainen tarkastus /Jokivarren koulu 4.5. 2011 Tarkastukseen liittyvässä esitietolomakkeen kyselyssä henkilökunnalle ilmeni,

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/2011 2 (33)

Ohje viranomaisille 3/2011 2 (33) Valviran ohje asuntojen siivottomuustapauksissa Ohje viranomaisille 3/2011 Ohje viranomaisille 3/2011 2 (33) Esipuhe...3 1. Johdanto...5 1.1 Siivottomuus moninainen ongelma...5 1.2 Tyypillinen siivoton

Lisätiedot