L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "118 118 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING"

Transkriptio

1 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C76 - DK - FIN - N - S 10/2007

2

3 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 2 Brugersikkerhed...2 Generelle oplysninger om brug af støvsugeren...2 Korrekt anvendelse...2 Versioner...2 Klassificeret i overensstemmelse med standard EN del AA...2 Støvemission ved anvendelse...3 Generelle anbefalinger...3 Beskrivelse af støvsugeren - Mærkater...3 Ekstraudstyr...4 Tilbehør...4 Ind- og udpakning...4 Ibrugtagning af støvsugeren - tilslutning til strømforsyningen...4 Forlængerledninger...5 Tørsugning...5 Vedligeholdelse og reparation...5 Tekniske specifikationer - Mål...6 Kontrolknapper og -lamper (fig. 4)...7 Eftersyn før start...7 Ibrugtagning...7 Betjening af støvsugeren...7 Sådan rystes hovedfilteret...7 Maskinstop - Nødstop...8 Tømning af beholderen...8 Efter endt arbejde...9 Vedligeholdelse, rengøring og dekontaminering...9 Afmontering og udskiftning af hoved- og HEPA-filter...9 Udskiftning af hovedfilter...10 Udskiftning af HEPA-filter...10 Eftersyn og rengøring af motorens blæser...10 Tæthedskontrol...11 Bortskaffelse af støvsugeren...11 Ledningsdiagrammer...11 Anbefalede reservedele...12 Problemløsning...12 Fabrikantens servicecentre...12 DK 10/ C76

4 Brugervejledning Læs brugervejledningen nøje, og sørg for at overholde alle gældende sikkerhedsforskrifter markeret med: Brugersikkerhed Før støvsugeren tages i brug, skal brugervejledningen læses grundigt igennem og gemmes i nærheden af maskinen til senere brug. Støvsugeren må kun betjenes af personer, der har et indgående kendskab til, hvordan den virker, og er fuldt kvalificerede til opgaven. Før støvsugeren tages i brug, skal brugeren være instrueret og oplært i, hvordan den virker, og til hvilke opgaver den kan anvendes, inklusive hvordan man på forsvarlig vis tømmer og bortskaffer det opsamlede støv. Generelle oplysninger om brug af støvsugeren Brugen af denne støvsuger er underlagt lovene i brugslandet. Ud over retningslinjerne i brugervejledningen og lovene i brugslandet, skal brugeren også overholde de tekniske krav (gældende regler for miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed, f.eks. det europæiske direktiv 89/391/EF og efterfølgende), for at sikre forsvarlig og korrekt brug af maskinen. Undgå arbejdsoperationer, der kan være til fare for mennesker, ejendom og miljø. Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne i denne brugervejledning. Korrekt anvendelse Denne støvsuger er beregnet til kollektiv brug, f.eks. i hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, butikker, kontorer og boligkomplekser. Støvsugererne, der er beskrevet i denne brugervejledning, er beregnet til industriel brug. De fås i forskel-lige modeller og til forskellige anvendelsesområder. Støvsugeren er beregnet til at blive benyttet af én bruger ad gangen. Versioner Støvklassificering Denne støvsuger fremstilles i to versioner: 1 - normal version: ikke egnet til opsugning af sundhedsfarligt, brændbart/eksplosivt støv. 2 - versioner til opsugning af sundhedsfarligt støv: klasse L, M, H. I dette tilfælde kan støvsugeren anvendes til opsugning af farligt, ikkebrændbart/- eksplosivt støv i overensstemmelse med den europæiske standard EN , del AA b), c). Se mærkepladen og skiltet på støvsugeren for nærmere oplysninger om de tilladte støvklasser: L (lav risiko), M (middel risiko), H (høj risiko). DK Klassificeret i overensstemmelse med standard EN del AA Støvsugere godkendt til opsugning af sundhedsfarligt støv klassificeres i følgende støvklasser: 1 - L (lav risiko) velegnet til opsugning af støv med en eksponeringsgrænseværdi på over 1 mg/m 3, afhængig af det fyldte rumfang; 2 - M (middel risiko) velegnet til opsugning af støv med en eksponeringsgrænseværdi på over 0,1 mg/m 3, afhængig af det fyldte rumfang; 3 - H (høj risiko) velegnet til støvsugning af alle støvtyper med en eksponeringsgrænseværdi på under 0,1 mg/m 3, afhængig af det fyldte rumfang, inklusive kræft- og sygdomsfremkaldende støv. C /2007

5 Støvemission ved anvendelse Vejledende driftsværdier: - normal version (ikke egnet til støvsugning af sundhedsfarligt støv): opfanger mindst 99,1 % af støvpartiklerne, der måler 3 μm; - versioner til opsugning af sundhedsfarligt støv (klasse L - M - H) L, opfanger mindst 99,1 % af støvpartiklerne, der måler 3 μm; M, opfanger mindst 99,9% af støvpartiklerne, der måler 3 μm; H, absolutfilter klasse H14 i henhold til EN1822. Generelle anbefalinger - Brand- og eksplosionsfare. Støvsugeren må ikke anvendes i nærheden af aktive antændelseskilder. Støvsugeren må ikke anvendes til opsugning af følgende materialer: glødende materialer (gløder, varm aske, tændte cigaretter, etc.), væsker. Støvsugeren må ikke anvendes til opsugning af følgende materialer: eksplosivt støv eller let antændelige stoffer (f.eks. magnesium- eller aluminiumstøv, etc.). Støvsugeren egner sig ikke til opsugning af eksplosive stoffer eller lignende, som fastsat i de gældende love og bestemmelser for eksplosive stoffer, i særdeleshed: flydende brændstoffer og blandinger af brændbart støv og væsker. Nødsituationer Hvis en nødsituation opstår: - beskadiget filter - udbrud af brand - kortslutning - motorblokering - elektrisk stød - etc.; sluk for støvsugeren, tag stikket ud, og lad en kvalificeret fagmand se på den. Bemærk Tjek de tilladte stoffer. Støvsugeren må ikke anvendes eller opbevares udendørs eller i fugtige områder. Beskrivelse af støvsugeren - Mærkater Se fig. 1. Mærkatliste - fig. 1 A - Identifikationsplade: Modellens kode, som omfatter støvklasse (L, M, H), tekniske data, serienummer, EU-mærkning, produktionsår B - Affaldsbeholder C - Aflåsningsmekanismer D - Håndtag E - Sugeåbning F - Stik (kun for støvsugere af klasse M - H) G - Advarselsskilt (kun for støvsugere af klasse L - M - H) H - Udblæsningsgitter I - Oplysningsskilt Dette skilt gør brugeren opmærksom på, at filteret kun må rystes, når støvsugeren er slukket (se også afsnittet Sådan rystes hovedfilteret ). L - Skilt med elektrisk spænding Angiver den gældende spænding for maskinen. N - Advarselsskilt Angiver at produktet efter endt levetid ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald (se afsnittet Bortskaffelse af støvsugeren ). Denne støvsuger frembringer en stor luftstrøm, der trækkes ind gennem sugeåbningen E og blæses ud gennem udblæsningsgitteret H. Inden støvsugeren tændes, sættes sugeslangen i, og det nødvendige udstyr fastgøres til endestykket (se fabrikantens reservedelskatalog, eller besøg et servicecenter). Diameteren på de godkendte slanger er angivet i tabellen med de tekniske data. Denne støvsuger er udstyret med en indvendig ledeplade, der udsætter det opsugede materiale for en kraftig centrifugalbevægelse, der får det til at falde ned i beholderen. Støvsugeren er udstyret med et hovedfilter, der gør den velegnet til stort set alle arbejdsopgaver. Der findes forskellige typer hovedfiltre: standardfiltre og filtre i klasse L og M til sundhedsfarligt støv. Udover hovedfilteret, der opfanger de mest almindelige støvtyper, kan støvsugeren også forsynes med et sekundært filter (absolut H) med en højere filtreringskapacitet til opsugning af mindre støvpartikler og sundhedsfarlige stoffer. DK 10/ C76

6 DK Ekstraudstyr Der findes forskelligt ekstraudstyr til støvsugeren: - rist og støvsugerrør; - affaldsbeholder i en papirpose. Efter anmodning kan støvsugeren leveres med monteret ekstraudstyr. Det kan dog også monteres på et senere tidspunkt. Kontakt fabrikantens salgsafdeling for nærmere oplysninger. Instruktioner vedrørende montering af ekstraudstyr samt vejledning i betjening og vedligeholdelse leveres sammen med ekstraudstyret. Brug kun originalt ekstraudstyr, der er leveret og godkendt af fabrikanten. Tilbehør Der findes forskelligt tilbehør til støvsugeren. Se fabrikantens katalog med tilbehør. Brug kun originalt tilbehør leveret og godkendt af fabrikanten. Ind- og udpakning Bortskaf emballagen i henhold til gældende lovgivning. Transportkasse i pap (fig. 2) Model L, M, H A (mm) 600 B (mm) 600 C (mm) Vægt inkl. emballage (kg) 33 Ibrugtagning af støvsugeren - tilslutning til strømforsyningen - Kontroller at støvsugeren er i perfekt stand, før arbejdet påbegyndes. - Inden stikket sættes i, sikres det at spændingen svarer til den værdi, der er angivet på mærkepladen. - Sæt stikket i en kontakt med en korrekt indstalleret jordforbindelse. - Sørg for at støvsugeren er slukket. - Sørg for at ledningens stikforbindelser er beskyttet mod vandstænk. - Sørg for at støvsugerens netledning er korrekt tilsluttet i begge ender. - Tag ikke støvsugeren i brug, hvis ledningen ikke er i perfekt stand (beskadigede ledninger kan medføre elektrisk stød!). - Se jævnligt ledningen efter for skader, slitage, brud og ældning. Når støvsugeren er tændt, skal følgende forhold undgås: - undgå at beskadige netledningen ved at vride og knække den eller ved at træde på den; - tag altid fat i stikket, når støvsugeren skal kobles fra lysnettet (træk ikke i ledningen). - udskift altid netledningen med en ledning af samme type som den originale: HO7 RN - F. Den samme regel gælder, hvis der anvendes forlængerledning. - Ledningen skal udskiftes af fabrikantens servicepersonale eller af en tilsvarende kvalificerede fagmand. C76 10/2007

7 Forlængerledninger Hvis der anvendes forlængerledning, sikres det at den passer til støvsugerens effektoptag og beskyttelsesgrad. Min. ledningskvadrat af forlængerledning L = 20 m maks. - Ledning = HO7 RN - F. Maks. effekt (kw) Min. ledningskvadrat (mm 2 ) , Forlængerledningens stikkontakter og stikforbindelser samt dens installation skal overholde støvsugerens IP-beskyttelsesgrad, som er anført på mærkepladen. Støvsugerens stik skal beskyttes med en differentialafbryder med overbelastningssikring, der slukker for strømforsyningen, hvis strømmen i jordforbindelsen overstiger 30 ma for 30 ms eller en tilsvarende sikringskreds. Vedligeholdelse og reparation Frakobl støvsugeren fra lysnettet før rengøring, vedligeholdelse, udskiftning af reservedele eller ændring til en anden version. Dette gøres ved at tage stikket ud. - Overhold altid instruktionerne i denne brugervejledning, når der udføres vedligeholdelse af støvsugeren. - Brug kun originale reservedele. - Foretag ingen ændringer på støvsugeren. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i fare for personskade. En ikke korrekt anvendelse eller forkert betjening vil desuden ugyldiggøre EU-overensstemmelseserklæringen, som leveres med maskinen. Hvis der skal udføres vedligeholdelsesoperationer, der ikke er beskrevet i denne vejledning, kontaktes fabrikantens servicecenter eller salgsafdeling. Sprøjt aldrig vand på støvsugeren: manglende overholdelse udgør en fare for personskade og kan resultere i kortslutning af strømforsyningen. Tjek de seneste versioner af de europæiske direktiver, brugslandets love og de gældende standarder (UNI - CEI - EN), i særdeleshed den europæiske standard EN Tørsugning DK Bemærk De medfølgende filtre og sikkerhedsbeholderen (hvis en sådan er monteret) skal være korrekt installeret. Overhold sikkerhedsforskrifterne for de materialer, der opsuges af støvsugeren. 10/ C76

8 Tekniske specifikationer - Mål Tekniske specifikationer Parameter Måleenheder L, M, H Spænding/frekvens Volt/Hz 230/50-60 Motoreffekt kw 1 Motoreffekt (EN ) kw 1 Vægt kg 26 Støjniveau db(a) 75 Beskyttelse IP 43 Isolation klasse F Beholdervolumen L 25 Sugeåbning mm Ø 50 Maks. vakuum mm H 2 O Maks. luftstrøm uden slange og reduktioner l/m Maks. luftstrøm(m 3 slange Ø 40 mm) l/m Tilladte sugeslanger til klasse L og standard mm Ø 50 Tilladte sugeslanger til klasse M og H mm Ø 40 Hovedfilteroverflade ( L og M ) m 2 0,8 Fremløbs-absolutfilteroverflade H m 2 1,2 Absolutfilterets driftsydelse i henhold til MPPS-metode (EN 1822) Bemærk % 99,995 (H14) - Opbevaringsbetingelser: T: C / Fugtighed: 85% - Driftsbetingelser: Maks. højde: 800 m (op til m med nedsat ydeevne) T: C / Fugtighed: 85% DK C /2007

9 Mål (fig. 3) Model A (mm) B (mm) C (mm) L, M, H Kontrolknapper og -lamper (fig. 4) A - Sugemotorens startknap; B - Netspændingens kontrollampe; - hvis kontrollampen er tændt: systemet modtager strøm; - hvis kontrollampen er slukket: systemet modtager ikke strøm; C - Kontrollampe for tilstoppet hovedfilter; - hvis kontrollampen er tændt: filteret er tilstoppet; - hvis kontrollampen er slukket: filteret virker hensigtsmæssigt. Eftersyn før start Inden støvsugeren startes, kontrolleres det: - At filtrene er monteret; - At alle aflåsningsmekanismer er forsvarligt låst; - At sugeslangen A og det øvrige udstyr er sat rigtigt fast til sugeåbningen B (fig. 5); - At støvsugerposen eller sikkerhedsbeholderen er monteret. - Start ikke støvsugeren, hvis filteret er beskadiget. Ibrugtagning - Aktiver hjulbremserne E (fig. 6) (ekstraudstyr), inden støvsugeren startes; - Tryk på knappen A - fig. 4. Betjening af støvsugeren Betjening af model 118 Et tilstoppet hovedfilter vil resultere i nedsat ydeevne; det er derfor nødvendigt: - at ryste hovedfilteret ved hjælp af betjeningsarmen A ; - hvis problemet fortsætter, udskiftes filteret (se afsnittet Udskiftning af hovedfilteret ). Betjening af model 118 M og 118 H Kontroller luftstrømmen: - når støvsugeren er tændt, skal kontrollampen C (fig. 4) altid være slukket, da dette er en garanti for at hastigheden for lufttilførslen ikke falder til under 20 ms; - Hvis kontrollampen tænder, er hastigheden for lufttilførslen 20 ms, hvilket betyder at støvsugeren ikke fungerer optimalt. Rengør eller udskift filtrene. - Luk sugeslangen; kontrollampen C (fig. 4) skal tænde. Hvis støvsugeren er en klasse M- eller klasse H-version, må der kun anvendes slanger med en diameter, der svarer til angivelserne i de tekniske data, da man ellers risikerer at luftstrømmen falder til under 20 ms. Når støvsugeren er tændt, skal kontrollampen C (fig. 4) altid være slukket. Se afsnittet Problemløsning, hvis der opstår problemer. Sådan rystes hovedfilteret Afhængig af den opsugede støvmængde og hvis kontrollampen C (fig. 4) tænder, rystes hovedfilteret ved hjælp af betjeningsarmen A (fig. 7). Sluk for støvsugeren, inden filteret rystes. Ryst aldrig filteret, når støvsugeren er tændt, da dette kan beskadige filteret. Start ikke støvsugeren igen, før støvet har lagt sig. Udskift filterelementet, hvis kontrollampen stadig er tændt efter at filteret er blevet rystet (se afsnittet Udskiftning af hovedfilteret ). DK 10/ C76

10 Maskinstop - Nødstop Tryk på knappen A - fig. 4. Tømning af beholderen Inden filteret udskiftes, skal støvsugeren slukkes og stikket tages ud. Kontroller støvsugerens klasse. - Inden beholderen tømmes, anbefales det at rengøre filteret (se afsnittet Sådan rystes hovedfilteret ). a) Normal version, ikke egnet til opsugning af sundhedsfarligt støv - Løsn affaldsbeholderen A (fig. 10), tag den ud, og tøm den. - Kontroller, at pakningen er i god stand og korrekt monteret. - Sæt beholderen tilbage på plads, og fastgør den. Plastpose Støvsugeren kan udstyres med en plastpose til opsamling af støvet (kode ) (se fig. 8). I dette tilfælde skal støvsugeren udstyres med ekstraudstyr (støvsugerrør og rist - fig. 8). Papirpose Støvsugeren kan udstyres med en papirpose A - fig. 9 til opsamling af støvet. I dette tilfælde skal støvsugeren udstyres med ekstraudstyr (affaldsbeholder B og stik C - fig. 9). - Denne type arbejde må kun udføres af kvalificeret personale, der skal være iført passende beskyttelsesudstyr og overholde gældende lovgivning. - Vær påpasselig med ikke at sprede støvet under udskiftningen af dette filter. Brug en P3- beskyttelsesmaske. - Med henblik på bortskaffelse af skadeligt og/eller sundhedsfarligt støv, kan støvsugeren udstyres med en plastpose (kode 40100) eller en ABS-sikkerhedsbeholder (kode ). - Beholderen og/eller posen må kun bortskaffes af kvalificeret personale og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Udskiftning af sikkerhedsbeholderen. - Anbring sugeslangen i et sikkert, støvfrit område; - løsn affaldsbeholderen I (fig. 13); - luk sikkerhedsbeholderen med det tilhørende låg, tag den ud af affaldsbeholderen I (fig. 13) og erstat den med en tom. - Start motoren, så støvet ikke blæses ud. - Kontroller, at pakningen er i god stand og korrekt monteret. - Sluk for motoren, sæt en tom beholder i, og fastgør den til støvsugeren. DK b) Versioner til opsugning af sundhedsfarligt støv Klasse M - H, egnet til opsugning af sundhedsfarligt og/eller kræftfremkaldende støv. C /2007

11 Efter endt arbejde 1 - Sluk for støvsugeren, og tag stikket ud. 2 - Rul netledningen sammen (fig. 14). 3 - Tøm beholderen som beskrevet i afsnittet Tømning af affaldsbeholderen. Rengør støvsugeren som beskrevet i afsnittet Vedligeholdelse, rengøring og dekontaminering. 4 - Vask beholderen med rent vand, hvis støvsugeren har været anvendt til opsugning af farlige stoffer. 5 - Opbevar støvsugeren tørt og uden for uvedkommendes rækkevidde. 6 - Luk sugeåbningen til med en passende prop A (fig. 14), når støvsugeren skal transporteres eller oplagres (særligt hvis det er en version i klasse M eller H). Vedligeholdelse, rengøring og dekontaminering VIGTIGT: følgende forholdsregler skal overholdes ved alt vedligeholdelsesarbejde, inklusive rengøring og udskiftning af støvsugerens forog absolutfiltre. a) Demontering, rengøring og eftersyn af støvsugeren skal udføres på en sådan måde, at de ansvarlige servicemedarbejdere eller andre ikke udsættes for unødig fare. De anbefalede forholdsregler omfatter dekontaminering af støvsugeren inden demontering, filtreret ventilation af udblæsningsluften fra rummet, hvor støvsugeren demonteres, rengøring af vedligeholdelsesområdet og passende personlig beskyttelse. b) Hvis støvsugeren er en klasse M- eller klasse H-version, skal de udvendige dele dekontamineres ved rengøring og støvsugning, samt afstøves eller behandles med et tætningsmiddel, inden de tages ud af farezonen. Alle dele af støvsugeren skal håndteres som forurenende, når de tages ud af farezonen, og der skal træffes passende foranstaltninger med henblik på at sikre, at støvet ikke spredes. Bortskaf de maskinedele, der i forbindelse med vedligeholdelse eller reparation ikke kan gøres helt rene. Disse maskindele skal bortskaffes i forseglede poser, idet man nøje overholder de lokale regler og love vedrørende bortskaffelse af denne type materiale. Denne fremgangsmåde gælder også for bortskaffelse af filtrene (for- og absolutfiltre). VIGTIGT: Kamre, der ikke er støvtætte, skal åbnes med passende værktøj (skruetrækkere, skruenøgler, etc.) og rengøres forsvarligt. c) Støvsugere i klasse H skal desuden mindst have efterset deres filtreringskapacitet en gang om året, eller oftere hvis angivet i de lokale vedtægter. Støvsugerens filtreringskapacitet kan testes i henhold til testproceduren angivet i norm DIN EN AA Hvis testresultatet er negativt, gentages testen med et nyt hovedfilter. d) BEMÆRK! Denne maskine indeholder sundhedsfarligt støv. Al vedligeholdelse og tømning, inklusive tømning af affaldsbeholderen, skal udføres af kvalificerede teknikere, der er iført passende beskyttelsestøj. Start ikke maskinen, hvis dele af filtreringssystemet endnu ikke er monteret. e) Denne maskine må ikke benyttes af personer (inklusive børn) med psykiske eller kognitive problemer, mentale lidelser eller manglende uddannelse og/eller kendskab, der kræver konstant overvågning af faguddannet personale eller ikke selv er blevet oplært i brugen. Brug kun originale reservedele, der er leveret og godkendt af fabrikanten. Afmontering og udskiftning af hoved- og HEPA-filter Når støvsugeren anvendes til opsugning af farlige stoffer, bliver filtrene forurenede. Derfor træffes følgende foranstaltninger: - udvis stor forsigtighed, og undgå at det opsugede støv og/eller materiale lækker; - opbevar det afmonterede og/eller udskiftede filter i en forseglet plastpose; - luk posen hermetisk; - bortskaf filteret i overensstemmelse med gældende lovgivning. Udskiftningen af et filter er en vigtig procedure. Erstat filteret med et filter med samme egenskaber, filteroverflade og støvklasse. Ellers vil støvsugeren ikke fungere korrekt. DK 10/ C76

12 Udskiftning af hovedfilter Kontroller støvsugerens støvklasse (L, M, H). Vær påpasselig med ikke at sprede støvet under udskiftningen af dette filter. Brug en P3-maske og andet passende beskyttelsesudstyr, herunder beskyttelseshandsker (DPI), der egner sig til håndtering af det opsugede støv. Inden filteret udskiftes, skal støvsugeren slukkes og stikket tages ud. Udskiftning af hovedfilteret (fig. 16) Afmontering - Løsn krogene A, og tag låget B af. - Løft filteret C, stik hånden ind i kammeret og fjern splitpinden D, så filterrysterens håndtag E frigøres fra ringen F. - Løft filteret C, skær klemmerne G over og løsn ringen F fra filteret. - Skru klemmerne H af, og fjern ringen I. Montering - Sæt lukkefjederen og spænderingen fra det gamle filter fast til det nye. - Fastgør ringen F til filteret C med klemmerne G, der leveres med filteret. - Anbring filteret i filterkammeret, og monter splitpinden D ved at fastgøre ringen F til filterrysterens håndtag E. - Sæt låget B på plads, og fastgør det med de 2 kroge A. Bortskaf det gamle filter i overensstemmelse med gældende lovgivning. Udskiftning af HEPA-filter - Versioner til opsugning af sundhedsfarligt støv: Klasse H. Vær påpasselig med ikke at sprede støvet under udskiftningen af dette filter. Brug en P3-maske og andet passende beskyttelsesudstyr, herunder beskyttelseshandsker (DPI), der egner sig til håndtering af det opsugede støv. Udskiftning af fremløbs-absolutfilteret (fig. 17) Afmontering - Løsn krogene C, og løft låget D. - Skru knappen G af, og fjern møtrikken F under filteret E. - Dæk filteret E med en plastpose, og tag det ud. - Luk plastposen hermetisk, monter en ny filterenhed, som overholder gældende lovgivning, sæt låget på, og luk det hermetisk. Montering Saml delene i følgende rækkefølge: - absolutfilteret; - møtrik og midterknap til låsning; - låget, som blokeres med krogene C. Eftersyn og rengøring af motorens blæser Rengør jævnligt motorens blæser for at undgå overophedning af motoren, særligt hvis støvsugeren anvendes i støvede omgivelser. DK C /2007

13 Tæthedskontrol Eftersyn af slanger Sørg for at slangen A (fig. 15) er i god stand og korrekt monteret. Udskift slangen, hvis den er beskadiget, defekt eller ikke slutter tæt til. Ved arbejde med klæbrige materialer, efterses slangen for tilstopning, såvel ved sugeåbningen som på ledepladen indvendigt i filterkammeret. Skrab sugeåbningen ren fra den udvendige side, og fjern belægningen som beskrevet i fig. 15. Tæthedskontrol af låg Hvis pakningen A (fig. 11) under låget D ikke sidder rigtigt fast, løsnes skruerne B som holder krogene C på plads, hvorefter de skubbes ned og låget D lukkes rigtigt til. Stram nu låseskruerne B. Udskift pakningen A - fig. 11, hvis tæthedsgraden ikke er optimal. Tæthedskontrol af filterkammer Hvis pakningen A - fig. 12 mellem beholderen og filterkammeret C ikke er tæt: - løsn de 4 skruer B, der fastgør filterkammeret C til støvsugerens stativ; - lad filterkammeret C glide ned, og stram skruerne B, når det har nået den strammeste position. Udskift pakningen, hvis den er ødelagt, revnet, etc. Udskift pakningen A, hvis tæthedsgraden ikke er optimal. Korrekt bortskaffelse (elektrisk og elektronisk affald) (gælder i Den Europæiske Union og i lande med separat affaldsindsamling) Dette symbol ( N, fig. 1), som findes på maskinen eller i dens dokumentation, angiver at produktet efter endt levetid ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at undgå uønskede virkninger på miljøet eller sundheden, der er forårsaget af forkert bortskaffelse af affaldet, skal dette produkt sorteres fra almindeligt affald og genbruges på forsvarlig vis, så man sikrer en bæredygtig affaldshåndtering og genanvendelse. Hjemlige brugere bedes kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder for nærmere oplysninger om separat affaldsindsamling og genanvendelse af dette produkt. Virksomheder bedes kontakte forhandleren og holde sig orienteret om købekontraktens vilkår og betingelser. Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med andet industriaffald. Ledningsdiagrammer Se fig. 18. Liste over ledningsdiagrammer Navn Del Kode J1 Filter der modvirker tilstopning H1 Spændingsindikator S1 Motorkontakter Bortskaffelse af støvsugeren Bortskaf støvsugeren i henhold til gældende lovgivning. DK 10/ C76

14 Anbefalede reservedele Følgende er en liste over reservedele, der skal være til stede for hurtigere vedligeholdelse (fig. 19). Liste over anbefalede reservedele (fig. 19) Pos. Beskrivelse Mod. Dim. Kodenummer 1 Stjernefilter L L Ø Stjernefilter M 118 M H Ø Filterring L, M, H Ø Enfasemotor 1000 W Pakning til filterring L, M, H Ø Filterklemme L, M, H Ø Absolutfilter H 118 H Ø Beholder/låg 118 L, M, H Ø Problemløsning DK Støvsugeren starter ikke Problem Årsag Løsning Støvsugerens omdrejningstal stiger Støvsugeren lækker støv Sugemotoren larmer Støvsugeren afgiver statisk elektricitet Ingen strøm Tilstoppet hovedfilter Tilstoppet sugeslange Filteret er revnet Forkert filter Slidte eller defekte kulbørster Manglende eller defekt jordforbindelse Se efter om der er strøm i stikket Se efter om stikket og ledningen er i god stand Lad en kvalificeret fagmand se på støvsugeren Ryst filteret. Udskift det, hvis problemet vedvarer Efterse sugeslangen, og rengør den Udskift det med et filter af samme slags Udskift det med et filter af den rigtige slags, og se efter om det virker Afmonter og udskift motorens kulbørster Efterse alle jordforbindelserne, især samlingen ved sugeåbningen; slangen skal være helt antistatisk Fabrikantens servicecentre Se bilaget til denne brugervejledning. C /2007

15 Sisällysluettelo Käyttöohjeet... 2 Käyttäjän turvallisuus...2 Yleistä tietoa alipaineimurin käyttämisestä...2 Sopivat käyttötarkoitukset...2 Versiot...2 Luokittelu EN standardin mukainen Liite AA...2 Pölypäästöt ympäristöön...3 Yleisiä suosituksia...3 Alipaineimurin kuvaus - tarrat...3 Valinnaiset sarjat...4 Tarvikkeet...4 Pakkaaminen ja purkaminen...4 Työhön valmistautuminen - kytkentä virtalähteeseen...4 Jatko-osat...5 Kuivat sovellukset...5 Huolto ja korjaukset...5 Tekniset tiedot - Mitat...6 Hallintalaitteet ja ilmaisimet (Kuva 4)...7 Käynnistämistä edeltävä tarkastus...7 Aloittaminen...7 Pölynimurin käyttäminen...7 Pääsuodattimen ravistaminen...7 Pysäyttäminen - Hätäpysäytys...8 Säiliön tyhjentäminen...8 Imuroinnin lopussa...9 Huolto, puhdistus ja sterilointi...9 Pää- ja HEPA-suodattimen purkaminen ja vaihtaminen...9 Pääsuodattimen vaihtaminen...10 HEPA-suodattimen vaihtaminen...10 Moottorin jäähdytystuulettimen tarkastaminen ja puhdistaminen...10 Tiiviystarkastus...11 Pölynimurin hävittäminen...11 Kytkentäkaaviot...11 Suositellut varaosat...12 Vianetsintä...12 Valmistajan huoltokeskus...12 FIN 10/ C76

16 Käyttöohjeet Lue käyttöohjeet ja toimi tärkeiden turvaohjeiden mukaisesti, jotka on merkitty sanalla: FIN Käyttäjän turvallisuus On erittäin tärkeää, että luet nämä käyttöohjeet ennen pölynimurin käynnistämistä, ja että pidät ne käsillä lisätietojen etsimistä varten. Pölynimuria voivat käyttää vain henkilöt, jotka tietävät kuinka imuri toimii, ja jotka ovat valtuutettuja ja koulutettuja käyttämään imuria. Ennen pölynimurin käyttämistä käyttäjiä täytyy informoida, ohjeistaa ja kouluttaa kuinka työskennellä laitteen kanssa, ja mille aineille sen käyttö on sallittua mukaanlukien turvallinen menetelmä imuroidun materiaalin poistamiseen sekä hävittämiseen. Yleistä tietoa alipaineimurin käyttämisestä Pölynimurin käyttöä säätelee käyttömaan voimassaolevat lait. Käyttöohjeiden ja käyttömaassa voimassaolevien lakien lisäksi käyttäjän on huomioitava tekniset säädökset laitteen turvallisesta ja oikeasta käyttötavasta. (Lainsäädäntö ympäristö- ja työturvallisuudesta, esim. Euroopan unionin direktiivi 89/391/EY ja sitä seuraavat direktiivit). Älä suorita mitään tehtävää, joka voisi vaarantaa ihmisten turvallisuuden, omaisuuden tai ympäristön. Noudata tässä käsikirjassa kerrottuja turvallisuusohjeita ja -määräyksiä. Sopivat käyttötarkoitukset Tämä pölynimuri sopii yhteiskäyttöön esim. hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, kaupoissa, toimistoissa ja asuintaloissa. Tässä ohjekirjassa kuvatut pölynimurit on suunniteltu teolliseen käyttöön. Niistä on tehty erilaisia versioita erilaisia tarkoituksia varten. Tätä pölynimuria saa käyttää yksi käyttäjä kerrallaan. Versiot Pölyluokitus Tästä pölynimurista on kaksi eri versiota: 1 - normaali versio: ei sovi vaarallisen, tulenaran/räjähtävän pölyn imurointiin. 2 - versiot terveydelle vaarallisen pölyn imurointiin: luokat L - M - H. Tässä tapauksessa pölynimuri soveltuu käytettäväksi vaarallisen, ei-tulenaran/ ei-räjähtävän pölyn imurointiin EN standardin, par. AA b), c) mukaisesti. Tarkista imurille sopiva pölyn vaarallisuusluokka imurin tietokilvestä ja tarrasta: L (matala riski), M (kohtalainen riski), H (korkea riski). Luokittelu EN standardin mukainen Liite AA Terveydelle vaaralliselle pölylle tarkoitetut imurit on luokiteltu seuraavan pölyluokituksen mukaisesti: 1 - L (matala riski) sopii sellaisen pölyn erotteluun, jonka altistumisen ääriarvo on yli 1 mg/m 3, varatusta tilavuudesta riippuen; 2 - M (kohtalainen riski) sopii sellaisen pölyn erotteluun, jonka altistumisen ääriarvo on yli 0,1 mg/ m 3, varatusta tilavuudesta riippuen; 3 - H (korkea riski) sopii sellaisen pölyn erotteluun, jonka altistumisen ääriarvo on alle 0,1 mg/m 3, varatusta tilavuudesta riippuen, mukaanlukien karsinogeeninen ja patogeeninen pöly. C /2007

17 Pölypäästöt ympäristöön Suorituskyvyn viitteelliset arvot: - normaali versio (ei sovi vaarallisen pölyn imurointiin): pidättää vähintään 99,1% hiukkasista, joiden koko on 3 μm; - versiot terveydelle vaarallisen pölyn imurointiin (L - M - H -luokat) L, pidättää vähintään 99,1% hiukkasista, joiden koko on 3 μm; M, pidättää vähintään 99,9% hiukkasista, joiden koko on 3 μm; H, absoluuttisuodatinluokka H14, EN1822:n mukainen. Yleisiä suosituksia - Tulipalo- ja räjähdysvaara. Pölynimuria voidaan käyttää ainoastaan silloin, kun aktiivisia tulensyttymislähteitä ei imuroida. Seuraavien materiaalien imuroiminen on kielletty: palavat materiaalit (hiillokset, kuumat tuhkat, palavat savukkeet jne.), nesteet. Seuraavien materiaalien imuroiminen on kielletty: räjähtävä pöly tai itsestään syttyvä pöly (esimerkiksi magnesium- tai alumiinipöly jne.). Pölynimuri ei sovi räjähtävien tai vastaavien aineiden imurointiin, kuten räjähtäviä aineita koskevissa laeissa on säädetty, koskien erityisesti: polttonesteet ja palavan pölyn sekä nesteiden sekoitukset. Hätätilanne Jos tulee hätätilanne: - suodatin rikkoutuu - tulipalo syttyy - oikosulku - moottori jumiutuu - sähköisku - jne.; sammuta pölynimuri, irrota se pistorasiasta ja pyydä apua valtuutetulta henkilöstöltä. Huomautus Tarkasta siedettyjen aineiden varalta. Pölynimureita ei saa käyttää tai varastoida ulkotiloissa eikä kosteissa paikoissa. Alipaineimurin kuvaus - tarrat Katso Kuva 1. Luettelo tarroista - kuva 1 A - Tunnistuslevy: Mallikoodi, joka sisältää luokan (L, M, H), tekniset tiedot, sarjanumeron, CE-merkinnän, valmistusvuoden B - Pölysäiliö C - Lukot D - Kahva E - Imuaukko F - Imuaukon tulppa (vain imuriluokille M - H) G - Varoitustarra (vain imuriluokille L - M - H) H - Poistoaukko I - Huomiokilpi.. Kiinnittää käyttäjän huomion siihen, että suodatinta saa ravistaa ainoastaan imurin ollessa sammutettuna (katso myös kappale Pääsuodattimen ravistaminen ). L - Paneelin tehokilpi.. Osoittaa, että paneelissa on tehokilvessä ilmoitettu jännite. N - Varoituskilpi.. Osoittaa, että konetta ei voida hävittää talousjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä (katso Pölynimurin hävittäminen ). Tämä pölynimuri synnyttää voimakkaan ilmavirran, joka vedetään sisään imuaukon E kautta ja puhalletaan ulos poistoaukosta H. Ennen pölynimurin käynnistämistä sovita imurin letku imuaukkoon ja vaadittu työkalu sen toiseen päähän (katso valmistajan lisävarusteluetteloa tai ota yhteys huoltokeskukseen). Hyväksyttyjen letkujen halkaisijat annetaan teknisten tietojen taulukossa. Tässä pölynimurissa on sisäinen jakolevy, joka ohjaa imuroidut hiukkaset kehänmuotoiseen keskipakoiseen liikkeeseen, joka pudottaa hiukkaset säiliöön. Tässä pölynimurissa on pääsuodatin, joka mahdollistaa sen käytön useimpiin käyttötarkoituksiin. Saatavana on eri tyyppisiä pääsuodattimia: vakio ja luokat L - M terveydelle vaarallisia pölyjä varten. Yleisimpiä pölytyyppejä suodattavan pääsuodattimen lisäksi pölynimuriin voidaan asettaa toinen suodatin (absoluuttinen H), jossa on korkeampi suodatusteho hienoja ja terveydelle vaarallisia pölyjä varten. FIN 10/ C76

18 FIN Valinnaiset sarjat Pölynimurin muuntelua varten on saatavana on seuraavat valinnaiset sarjat: - ritilä ja tyhjiöputki; - pölysäiliö paperipussissa. Toivomuksesta pölynimuri voidaan toimittaa siten, että valinnaiset sarjat on asennettu valmiiksi. Ne voidaan kuitenkin asentaa myös myöhemmin. Ota yhteys valmistajan myyntiverkostoon saadaksesi lisätietoja. Ohjeet valinnaisten sarjojen asentamiseen sekä niiden käyttö- ja huoltokäsikirjat toimitetaan valinnaisten sarjojen mukana. Käytä ainoastaan aitoja valinnaisia sarjoja, jotka ovat valmistajan toimittamia ja hyväksymiä. Tarvikkeet Saatavilla on monia tarvikkeita; katso lisätietoja valmistajan tarvikeluettelosta. Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita, jotka valmistaja hyväksyy ja toimittaa. Pakkaaminen ja purkaminen Hävitä pakkausmateriaalit voimassa olevien lakien mukaisesti. Kartonkilaatikkopakkaus (Kuva 2) Malli L, M, H A (mm) 600 B (mm) 600 C (mm) Paino pakkauksen kanssa (kg) 33 Työhön valmistautuminen - kytkentä virtalähteeseen - Varmista, että pölynimuri on täydellisesti kunnossa ennen työn aloittamista. - Ennen pölynimurin kytkemistä kiinni sähköverkkoon varmista, että tietolevyyn merkitty jännitearvo vastaa sähköverkon jännitearvoa. - Kytke pölynimuri pistorasiaan, jossa on oikein asennettu maakosketus/maadoitusliitäntä. - Varmista, että pölynimuri on sammutettu. - Liitäntäkaapelien pistokkeita ja liittimiä on suojattava roiskevedeltä. - Varmista, että liitännät sähköverkkoon ja pistokkeeseen on tehty oikein. - Käytä pölynimureita ainoastaan silloin, kun sähköverkkoon kytkettävät kaapelit ovat täydellisesti kunnossa (vaurioituneet kaapelit voivat aiheuttaa sähköiskun!). - Tarkista säännöllisesti, että sähkökaapelissa ei näy merkkejä vaurioista, paljosta kulumisesta, murtumista tai ikääntymisestä. Kun pölynimuri on käynnissä, älä: - purista, vedä, vaurioita tai tallaa sähköverkkoon kytkettyä kaapelia; - irrota kaapeli sähköverkosta ainoastaan poistamalla pistoke (älä vedä kaapelista). - korvaa sähköverkkokaapeli ainoastaan toisella samanlaisella kuin alkuperäinen: HO7 RN - F. Sama sääntö pätee myös kun käytetään jatkoosaa. - valmistajan huoltokeskuksen henkilökunnan tai vastaavan valtuutetun henkilöstön on vaihdettava kaapeli. C76 10/2007

19 Jatko-osat Jos käytetään jatkokaapelia, varmista, että se sopii virtalähteeseen ja pölynimurin suoja-asteeseen. Jatkojohtojen minimiosa L = 20 m max - Johto = HO7 RN - F. Enimmäisteho (kw) Vähimmäisosa (mm 2 ) , Pistorasioiden, pistokkeiden, liitinten ja jatkojohdon asentamisen täytyy säilyttää pölynimurin tietokilvessä ilmoitettu IP-suojausaste. Pölynimurin pistorasia täytyy suojata differentiaalikatkaisimella, jossa on syöksyvirran rajoitus, tai vastaavalla suojapiirillä, joka kytkee virtalähteen pois päältä, kun maata kohti hajaantunut virta ylittää 30 ma 30 ms ajan. Huolto ja korjaukset Irrota pölynimuri virtalähteestä ennen puhdistusta, huoltoa, osien vaihtoa tai imurin muuttamista toisen version mukaiseksi. Pistoke on irrotettava pistorasiasta. - Suorita ainoastaan tässä käsikirjassa kuvattuja huoltotoimenpiteitä. - Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. - Älä muokkaa pölynimuria millään tavalla. Näiden ohjeiden laiminlyönti voi vaarantaa turvallisuutesi. Lisäksi ohjeiden laiminlyönti mitätöi välittömästi imuria koskevan EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Muiden kuin tässä käsikirjassa kuvattujen huoltotoimenpiteiden suorittamiseksi ota yhteys valmistajan huoltokeskukseen tai myyntiverkostoon. Älä koskaan suihkuta vettä pölynimurin päälle: tämä aiheuttaa vaaran henkilöstölle ja saattaa aiheuttaa virtalähteen oikosulun. Lisätietoja saat Euroopan unionin direktiivien viimeisimmästä painoksesta, käyttömaan laeista ja tällä hetkellä voimassa olevista standardeista (UNI - CEI - EN), erityisesti eurooppalaisesta standardista EN Kuivat sovellukset Huomautus Mukana tulevat suodattimet ja turvasäiliö (jos käytössä) on asennettava oikein. FIN Noudata turvallisuussäädöksiä, jotka koskevat materiaaleja, joiden imurointiin pölynimuria käytetään. 10/ C76

20 Tekniset tiedot - Mitat Tekniset tiedot Parametri Mittayksiköt L, M, H Jännite / taajuus Voltti/Hz 230/50-60 Nimellisteho kw 1 Nimellisteho (EN ) kw 1 Paino kg 26 Melutaso db(a) 75 Suojaus IP 43 Eristys luokka F Tilavuus L 25 Tulo mm Ø 50 Maks. tyhjiö mm H 2 O Maksimi ilmavirta ilman letkua ja supistimia l/m Maksimi ilmavirta(m 3 letku Ø 40 mm) l/m Luokille L ja vakio sallitut letkut mm Ø 50 Luokille M ja H sallitut letkut mm Ø 40 Pääsuodatuspinta ( L ja M ) m 2 0,8 Vastavirtainen absoluuttinen H -suodatuspinta m 2 1,2 Absoluuttisuodattimen tehokkuus MPPS-menetelmän mukaan (EN 1822) Huomautus % 99,995 (H14) - Varastointiolosuhteet: T : C / Kosteus : 85% - Käyttöolosuhteet: Suurin korkeus 800 m (2.000 m saakka vähennetyillä suorituskyvyillä) T : C / Kosteus : 85% FIN C /2007

21 Mitat (Kuva 3) L, M, H Malli A (mm) B (mm) C (mm) Hallintalaitteet ja ilmaisimet (Kuva 4) A - Imumoottorin käynnistyskatkaisija; B - Pääjännitteen merkkivalo; - jos merkkivalo palaa: virransyöttö on käynnissä; - jos merkkivalo ei pala: virransyöttö on katkaistu; C - Pääsuodattimen tukkeutumisen merkkivalo; - jos merkkivalo palaa: suodatin on tukkeutunut; - jos merkkivalo ei pala: suodatin toimii. Käynnistämistä edeltävä tarkastus Ennen käynnistämistä, tarkista, että: - Suodattimet on asennettu; - Kaikki lukot on lukittu tiukasti; - Imuriletku A ja lisävarusteet on kiinnitetty oikein imuaukkoon B (kuva 5); - Pussi tai turvasäiliö on asennettu, jos käytettävissä. - Älä käytä pölynimuria, jos suodatin on viallinen. Aloittaminen - Lukitse pyöräjarrut E (kuva 6) (jos mukana) ennen imurin käynnistämistä; - Paina painiketta A - kuva 4. Pölynimurin käyttäminen Malli 118 käyttö Pääsuodattimen tukkeutuminen aiheuttaa imurointitehon vähenemisen; siksi on tarpeen: - ravistaa pääsuodatinta vivun A avulla; - vaihtaa suodatin, jos ongelma ei poistu (katso Pääsuodattimen vaihtaminen ). Malli 118 M ja 118 H käyttö Tarkista virtausteho: - kun pölynimuri on käytössä, merkkivalo C (kuva 4) ei saa palaa, mikä varmistaa, että ilman sisäänottonopeus ei putoa alle 20 msek. turvallisuusrajan; - Jos merkkivalo syttyy, se merkitsee, että ilman nopeus imuriletkussa on 20 msek. ja että pölynimuri ei toimi turvallisesti. Suodattimet on puhdistettava tai vaihdettava. - Sulje imuletku; merkkivalon C (kuva 4) pitäisi syttyä. Jos pölynimuri kuuluu luokkaan M tai H, käytä ainoastaan letkuja, joiden halkaisijat ovat yhdenmukaiset teknisten tietojen taulukossa annettujen kanssa, jotta estetään ilman nopeuden putoaminen alle 20 msek. Pölynimurin ollessa käytössä tarkista aina, että merkkivalo C (kuva 4) ei pala. Katso lisätietoja luvusta Vianetsintä, jos toiminnassa on häiriöitä. Pääsuodattimen ravistaminen Riippuen imuroidun pölyn määrästä ja siitä, syttyykö merkkivalo C (kuva 4), ravista pääsuodatinta vivun A avulla (kuva 7). Pysäytä pölynimuri ennen kuin ravistat suodatinta. Älä ravista suodatinta pölynimurin ollessa käynnissä, koska tämä voi vahingoittaa itse suodatinta. Odota hetki ennen kuin käynnistät pölynimurin uudelleen, jotta pöly asettuu paikoilleen. Vaihda suodatinelementti, jos merkkivalo palaa yhä suodattimen ravistamisen jälkeenkin (katso kappaletta Pääsuodattimen vaihtaminen ). FIN 10/ C76

22 Pysäyttäminen - Hätäpysäytys Paina painiketta A - kuva 4. Säiliön tyhjentäminen Ennen kuin aloitat nämä toimenpiteet, pysäytä imuri ja irrota pistoke virtalähteestä. Tarkista pölynimurin luokka. - Ennen säiliön tyhjentämistä on suositeltavaa puhdistaa suodatin (katso kappale Pääsuodattimen ravistaminen ). a) Normaali versio, ei sovellu vaarallisen pölyn imurointiin - Irrota pölysäiliö A (kuva 10), poista ja tyhjennä se. - Varmista, että tiiviste on moitteettomassa kunnossa ja oikein asetettu. - Aseta säiliö takaisin paikalleen ja kiinnitä se uudelleen. Muovipussi Pölyn keräämiseen voidaan käyttää muovipussia (koodi ) (katso kuva 8). Tässä tapauksessa pölynimuri on varustettava valinnaisilla lisäosilla (tyhjiöputki ja ritilä - kuva 8). Paperipussi Paperipussia A - kuva 9 - voidaan käyttää pölyn keräämiseen. Tässä tapauksessa pölynimuri on varustettava valinnaisilla lisäosilla (pölysäiliö B ja tulppa C - kuva 9). - Näitä toimenpiteitä saavat suorittaa ainoastaan koulutetut ja valtuutetut henkilöt, joiden täytyy pukeutua asianmukaisiin vaatteisiin voimassa olevien lakien mukaisesti. - Huolehdi, että tätä toimenpidettä suoritettaessa ei nostateta pölyä. Käytä P3- suojanaamaria. - Hävittäessäsi vaarallisia ja/tai terveydelle haitallisia pölyjä voit käyttää muovipussia (koodi 40100) tai ABS-turvasäiliötä (koodi ). - Säiliön ja/tai pussin saa hävittää ainoastaan valtuutettu henkilökunta voimassa olevien lakien mukaisesti. Turvasäiliön vaihtaminen - Aseta imurin letku turvalliseen ja pölyttömään paikkaan; - irrota pölysäiliö I (kuva 13); - sulje turvasäiliö mukana tulevalla kannella, poista se pölysäiliöstä I (kuva 13) ja vaihda se tyhjään säiliöön. - Käynnistä moottori uudelleen ehkäistäksesi pölyn lentämisen ympäriinsä. - Varmista, että tiiviste on moitteettomassa kunnossa ja oikein asetettu. - Sammuta moottori, sovita tyhjä säiliö paikalleen ja kiinnitä se. b) Versiot terveydelle vaarallisille pölyille Luokat M - H soveltuvat vaarallisen ja/tai karsinogeenisen pölyn imurointiin. FIN C /2007

23 Imuroinnin lopussa 1 - Sammuta pölynimuri ja irrota pistoke pistorasiasta. 2 - Kelaa liitäntäjohto (kuva 14). 3 - Tyhjennä säiliö kuten on kuvattu kappaleessa Säiliön tyhjentäminen. Puhdista pölynimuri kuten on kuvattu kappaleessa Huolto, puhdistus ja sterilointi. 4 - Pese säiliö puhtaalla vedellä, jos imurilla on imuroitu syövyttäviä aineita. 5 - Varastoi imuri kuivaan paikkaan, jossa valtuuttamattomat henkilöt eivät pääse siihen käsiksi. 6 - Tuki imuaukko sopivalla tulpalla A (kuva 14), kun pölynimuria kuljetetaan tai kun se ei ole käytössä (erityisesti versioiden M, H tapauksessa). Huolto, puhdistus ja sterilointi TÄRKEÄÄ: alla kuvattuja varotoimia on noudatettava kaikkien huoltotoimenpiteiden aikana, mukaanlukien puhdistaminen ja pää- ja absoluuttisuodattimien vaihto. a) Jotta käyttäjä saisi suorittaa huoltotoimenpiteitä, pölynimuri on purettava, puhdistettava ja huollettava niin pitkälle kuin mahdollista niin, että huoltohenkilökunnalle tai muille henkilöille ei aiheudu vaaratilanteita. Varotoimiin kuuluu puhdistaminen ennen imurin purkamista, purkamishuoneen poistoilman sopiva suodatettu tuuletus, huoltoalueen puhdistus ja asiaankuuluva henkilökohtainen suojaaminen. b) Jos pölynimuri kuuluu luokkaan M tai H, ulkoiset osat on steriloitava puhdistamalla ja imuroimalla. Pöly täytyy poistaa tai kone pitää käsitellä tiivistysaineella, ennen kuin imuri viedään pois vaaralliselta alueelta. Imurin kaikki osat ovat epäpuhtaita, kun ne poistetaan vaaralliselta alueelta ja, jotta pöly ei pääse leviämään, on suoritettava asiaankuuluvat toiminnot. Kun suoritetaan huolto- tai korjaustoimenpiteitä, kaikki epäpuhtaat osat joita ei voida puhdistaa kunnollla, on poistettava. Nämä osat on hävitettävä suljetuissa pusseissa asianmukaisten säädösten mukaisesti ja noudattaen paikallisia kyseisen materiaalin hävittämistä koskevia lakeja. Tätä toimenpidettä on noudatettava myös hävitettäessä suodattimia (pää- ja absoluuttisuodattimet). TÄRKEÄÄ: ei-pölytiiviit osastot on avattava sopivilla työkaluilla (ruuvimeisseleillä, jakoavaimilla jne.) ja puhdistettava huolellisesti. c) Lisäksi luokan H laitteiden suodatustehokkuus tulisi takastaa vähintään kerran vuodessa tai jopa useammin, jos kansallisessa laissa näin määritetään. Laitteen suodatustehokkuus voidaan tarkastaa noudattamalla testausmenettelyä, joka on kuvattu normissa DIN EN AA Jos tulos on negatiivinen, testi on toistettava uudella ensiösuodattimella. d) HUOMIO: tämä laite sisältää terveydelle vaarallisia pölyjä. Kaiken kunnossapitotyön ja tyhjennyksen, mukaanlukien pölyn poisto säiliöstä, täytyy suorittaa vain asiantunteva henkilöstö ja heidän täytyy pitää suojavaatetusta. Älä käynnistä ilman että koko suodatinjärjestelmä on paikallaan. e) Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapsen mukaanlukien), joilla on fyysisiä tai aistimuksellisia ongelmia tai mentaalisia vaikeuksia tai vähän koulutusta ja/tai tietoa, joita ammattitaitoisen henkilön täytyy aina valvoa tai ohjata heitä laitteen käytössä. Käytä ainoastaan valmistajan myymiä ja hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Pää- ja HEPA-suodattimen purkaminen ja vaihtaminen Kun imuria käytetään vaarallisten aineiden imurointiin, suodattimet likaantuvat; tämän vuoksi: - työskentele varovasti ja vältä imuroidun pölyn ja/tai materiaalin vuotamista; - aseta purettu ja/tai vaihdettu suodatin sinetöityyn muovipussiin; - sulje pussi hermeettisesti; - hävitä suodatin voimassa olevien lakien mukaisesti. Suodattimen vaihtaminen on vakava asia. Suodatin täytyy korvata toisella suodattimella, joka on samanlainen ominaisuuksiltaan, pinnaltaan ja kategorialtaan. Muuten imuri ei toimi kunnolla. FIN 10/ C76

24 Pääsuodattimen vaihtaminen Tarkista pölynimurin luokka (L, M, H). Huolehdi, että tätä toimenpidettä suoritettaessa ei nostateta pölyä. Käytä P3-naamaria ja muita suojavaatteita sekä suojakäsineitä (DPI), jotka soveltuvat kerätyn pölyn vaarallisuudelle. Noudata voimassa olevia lakeja. Ennen kuin aloitat nämä toimenpiteet, pysäytä imuri ja irrota pistoke virtalähteestä. Pääsuodattimen vaihto (kuva 16) Purkaminen - Vapauta lukituskoukut A ja poista kansi B. - Nosta suodatinta C, pane kätesi sen sisälle ulottuaksesi saksisokkaan D ja poista se, jolloin suodatinravistimen vipu E vapautuu renkaasta F. - Nosta suodatinta C, leikkaa puristimet G ja irrota rengas F suodattimesta. - Ruuvaa auki puristin H ja poista rengas I. Asennus - Asenna vanhan suodattimen salpa ja pidätinrengas uuteen suodattimeen. - Sovita rengas F suodattimeen C käyttäen puristimia G, jotka tulevat suodattimen mukana. - Sovita suodatin suodatinkammioon ja asenna sitten saksisokka D sovittamalla rengas F suodatinravistimen vipuun E. - Asenna kansi B ja kiinnitä se kahdella lukituskoukulla A. Hävitä suodatin voimassa olevien lakien mukaisesti. HEPA-suodattimen vaihtaminen - Versio terveydelle vaarallisille pölyille: Luokka H. Huolehdi, että tätä toimenpidettä suoritettaessa ei nostateta pölyä. Käytä P3-naamaria ja muita suojavaatteita sekä suojakäsineitä (DPI), jotka soveltuvat kerätyn pölyn vaarallisuudelle. Noudata voimassa olevia lakeja. Vastavirtaisen absoluuttisuodattimen vaihtaminen (kuva 17) Purkaminen - Vapauta koukut C ja nosta kansi D. - Ruuvaa auki nuppi G ja ota pois suodattimen E alla oleva mutteri F. - Peitä suodatin E muovipussilla ja poista se. - Sulje muovipussi hermeettisesti, aseta sisään uusi suodatinyksikkö, joka on voimassa olevien lakien mukainen, ja sulje kansi jälleen hermeettisesti. Asennus Asenna tässä järjestyksessä: - absoluuttisuodatin; - mutteri ja lukituksen keskusnuppi; - kansi, joka kiinnitetään koukuilla C. Moottorin jäähdytystuulettimen tarkastaminen ja puhdistaminen Puhdista moottorin jäähdytystuuletin määräajoin, jotta moottori ei ylikuumene. Tämä on tärkeää etenkin kun imuria on käytetty pölyisessä paikassa. FIN C /2007

25 Tiiviystarkastus Letkujen tarkastus Tarkista, että letku A (kuva 15) on hyvässä kunnossa ja kiinnitetty oikein. Jos letku on vahingoittunut, rikki tai liitetty huonosti liitoksiin, ne täytyy vaihtaa. Käsiteltäessä tahmeita materiaaleja tarkasta mahdolliset tukokset letkussa, imuaukossa ja suodatuskammiossa olevassa jakolevyssä. Hankaa imuaukkoa ulkopuolelta ja poista hävitettävä jäte kuvan 15 mukaisesti. Kannen tiiviyden tarkistus Jos tiiviste A (kuva 11) kannen D alla on veltostunut, ruuvaa auki ruuvit B, jotka lukitsevat paikalleen lukituskoukut C ja anna niiden liukua alaspäin, kunnes kansi D sulkeutuu kokonaan. Kiristä nyt lukitusruuvit B. Vaihda tiiviste A - kuva 11 - jos tiiviys ei vieläkään ole ihanteellinen. Suodatuskammion tiiviystarkistus Jos tiiviste A - kuva 12 - säiliön ja suodatinkammion C välissä ei takaa tiiviyttä: - löysää neljää ruuvia B, jotka lukitsevat suodatinkammion C pölynimurin runkorakennetta vasten; - anna suodatinkammion C laskeutua alas ja kiristä ruuveja B, kun se on saavuttanut tiiviin asennon. Tiiviste pitää vaihtaa, jos se on repeytynyt, leikattu, jne... Vaihda tiiviste A, jos tiiviys ei vieläkään ole ihanteellinen. Oikea hävittäminen (sähkö- ja elektroniikkajäte) (voimassa Euroopan unionissa ja maissa, joissa on erillinen keräysjärjestelmä) Yllä oleva symboli ( N, kuva 1), joka esiintyy tuotteessa tai sen asiakirjoissa, merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä. Estääksesi virheellisen jätteen hävittämisen aiheuttamat vahingot ympäristölle tai terveydelle erota tämä tuote muista jätteistä ja kierrätä se vastuullisesti, jotta tuet materiaaliresurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Paikallisten käyttäjien tulee ottaa yhteys jälleenmyyjään tai paikalliseen toimistoon, joka tarjoaa tietoa tämän tuotteen erillisestä keräilystä ja kierrätyksestä. Yritysten tulee ottaa yhteyttä toimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot ja olosuhteet. Tätä tuotetta ei voi hävittää yhdessä muiden kaupallisten jätteiden kanssa. Kytkentäkaaviot Katso Kuva 18. Johdotuskaavioluettelo Nimi Osa Koodi J1 Tukkeutumisenestosuo datin H1 Jännitteen ilmaisinlaatta S1 Moottorin kytkimet Pölynimurin hävittäminen Pölynimurin hävittäminen tapahtuu voimassaolevien lakien mukaisesti. FIN 10/ C76

ATTIX 110 FIN C318-DK-FIN-N-S 7/2008 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING

ATTIX 110 FIN C318-DK-FIN-N-S 7/2008 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing Driftsinstruks Bruksanvisning Driftsvejledning Instrucciones de manejo BRUGERVEJLEDNING DK KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING

Lisätiedot

/ /10 L, M, H L, M, H 3907 W W L, M, H 3907/ /18 L, M, H

/ /10 L, M, H L, M, H 3907 W W L, M, H 3907/ /18 L, M, H 3707 3707/0-3707/0 L, M, H 3907-3907 L, M, H 3907 W - 3907 W L, M, H 3907/8-3907/8 L, M, H BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C65-DK-FIN-N-S 09/20 Indholdsfortegnelse

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B

VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B VACUUM CLEANER IV 022 IV 040 BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 32401105(3)2006-12 B A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight:

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

VACUUM CLEANER IV 055 IV

VACUUM CLEANER IV 055 IV VACUUM CLEANER IV 055 IV 150 A E B C Type: DustClass: Power: D G F Serial No.: Voltage: Ref. No.: Frequency: Current: Tot Weight: IP 55 H I Nilfisk-Advance 26862 Guardamiglio (Lo) - Italy www.nilfisk-advance.com

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KUIVA- JA MÄRKÄIMURI WL70 KÄYTTÖOHJE

KUIVA- JA MÄRKÄIMURI WL70 KÄYTTÖOHJE KUIVA- JA MÄRKÄIMURI WL70 KÄYTTÖOHJE 1. Ominaisuudet 1. Imuri märkään ja kuivaan imurointiin. 2. Kaksipyöräisellä moottorilla, moottorit toimivat samanaikaisesti voimakkaammalla imulla. 3. Jalustassa kiinnittimet,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER CA 410

SCRUBBER-DRYER CA 410 SCRUBBER-DRYER CA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5685 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 500 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014085(3)2006-06 B A B EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Varaosaluettelo Huohotinsuodatin ELF-täyttösihdillä maks l/min

Varaosaluettelo Huohotinsuodatin ELF-täyttösihdillä maks l/min Varaosaluettelo Huohotinsuodatin ELF-täyttösihdillä maks. 5500 l/min ELF 4 ELF 10 ELF 3 ELFL 3 ELF 30 ELF 7 ELF 72 ELF 5 ELF 52 HUOLTO 1 YLEISTÄ Noudata huolto-ohjeita! 2 KÄYTTÖÖNOTTO Tarkista, että tarkoitukseen

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Asennusohjeet Turbovex TX 3000 Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Toimitussisältö 4 5 3 2 6 7 1 8 1: Ripustusosat säädettävä 2 sarjaa 2: Puhallusosa(sähköjohdot

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet THR880i Ex Turvallisuusohjeet 1 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Turvallisuustiedot... 3 3 Turvallisuusmääräykset... 3 4 Akun kannen suojaus... 5 4.1 Akun kannen avaaminen... 5 4.2 Turvatulpan

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NILFISK GD 911 BATTERY. Löydät kysymyksiisi vastaukset NILFISK GD 911 BATTERY käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

KUIVA/MÄRKÄIMURI TUHKAIMURI

KUIVA/MÄRKÄIMURI TUHKAIMURI LAV70A Ashley Double KUIVA/MÄRKÄIMURI TUHKAIMURI Käyttöohje VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As, Suomi Tel.

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6752 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 551/551 D/551 CD

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas!

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas! - 1 - KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot, joita tarvitset käyttääksesi

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS BRUKSANVISNING OVERSETTELSE

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot