Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Super Audio CD/ DVD RECEIVER"

Transkriptio

1 (2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S Sony Corporation

2 ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås. Anbring ikke apparatet et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab. Undlad at dække apparatets ventilation med aviser, duge, gardiner osv. Og placer ikke tændte stearinlys på apparatet. Undlad at anbringe objekter fyldt med væske, f.eks. vaser, på apparatet, så risikoen for brand eller stød undgås. Dette apparat er klassificeret som et KLASSE 1 LASER-produkt. Etiketten er placeret udvendigt på undersiden. Nedenstående advarselsetiket er placeret inde i modtageren. Smid ikke batterierne i skraldespanden, men bortskaf dem i henhold til reglerne om bortskaffelse af kemisk affald. Forholdsregler Sikkerhed Hvis der falder noget ned i kabinettet, skal strømmen afbrydes og apparatet kontrolleres af en autoriseret reparatør, før det tages i brug igen. Strømmen til apparatet er ikke afbrudt, så længe kablet er tilsluttet stikkontakten, selvom selve apparatet er blevet slukket. Tag stikket ud af stikkontakten, hvis du ikke vil bruge apparatet i en længere periode. Du skal tage stikket ud ved at trække i stikket, aldrig i ledningen. Installation Sørg for rigelig luftcirkulation for at forhindre indvendig varmeophobning. Anbring ikke apparatet på overflader (tæpper o.lign.) eller tæt på materialer (gardiner o.lign.), der kan blokere ventilationsåbningerne. Anbring ikke apparatet tæt på varmekilder, såsom radiatorer eller ventilationskanaler, eller på steder med direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller rystelser. Anbring ikke apparatet i skrå stilling. Det er kun beregnet til at blive betjent i vandret stilling. Anbring ikke apparatet og pladerne i nærheden af udstyr med kraftige magneter, såsom mikrobølgeovne eller store højttalere. Anbring ikke tunge genstande på apparatet. Hvis apparatet flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der dannes kondens i det, hvilket beskadiger linserne. Når du installerer apparatet første gang, eller når det flyttes fra et koldt til et varmt sted, bør der gå ca. en time, før det tages i brug. Tak, fordi du har købt denne Sony Super Audio Cd/DVD-modtager. Før du tager modtageren i brug, bør du læse denne vejledning grundigt og beholde den til fremtidig brug. 2 DK

3 Forholdsregler Sikkerhed Hvis der tabes en genstand eller spildes væske i kabinettet, skal strømmen afbrydes og modtageren efterses af faguddannet personale, inden modtageren igen tages i brug. Strømkilder Strømmen til apparatet er ikke afbrudt, så længe stikket sidder i stikkontakten, selvom selve enheden er slukket. Netledningen må kun udskiftes hos en autoriseret forhandler. Placering Anbring modtageren på et sted med tilstrækkelig ventilation for at undgå overophedning af modtageren. Når der afspilles ved høj lydstyrke i længere tid, bliver kabinettet for varmt at røre ved. Dette er ikke en fejl. Du bør dog undgå at berøre kabinettet. Anbring ikke apparatet et sted med begrænset plads, hvor ventilationen er dårlig, da dette kan medføre overophedning. Undgå at blokere ventilationsspalterne ved at lægge noget på modtageren. Modtageren er udstyret med en høj effekt-forstærker. Hvis ventilationsspalterne øverst blokeres, kan enheden blive for varm, og dette kan medføre fejlfunktion. Anbring ikke modtageren på en blød overflade, f.eks. et tæppe, da dette kan blokere ventilationshullerne i bunden af modtageren. Anbring ikke modtageren nær varmekilder eller på et sted med direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer. Betjening Hvis modtageren bringes direkte fra et koldt til et varmt sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, er der risiko for, at der dannes kondensvand på linserne inde i modtageren. Hvis der forekommer kondensvand, fungerer modtageren muligvis ikke korrekt. I så fald skal disc en fjernes, hvorefter modtageren skal stå tændt i cirka en halv time, indtil fugten fordamper. Hvis du flytter modtageren, skal eventuelle discs fjernes. Hvis den pågældende disc ikke fjernes, kan den blive beskadiget. Hvis du vil spare strøm, kan modtageren slukkes helt ved hjælp af knappen POWER på hovedenheden. Selvom indikatoren forbliver tændt i et stykke tid, er modtageren helt slukket. Lydstyrkeregulering Skru ikke op for lydstyrken, når du lytter til en sektion med meget lave eller ingen lydsignaler. Når der skrues op, kan højttalerne blive ødelagt, hvis der afspilles en sektion med kraftige lydsignaler. Rengøring Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne med en blød klud, der er fugtet let med et mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, såsom sprit eller rensebenzin. Kontakt venligst nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål eller problemer med modtageren. Rengøring af discs Anvend ikke CD/DVD-rensediscs, da anvendelsen af disse kan forårsage fejlfunktion. TV-skærmens farver Hvis højttalerne forårsager forstyrrelse af TVskærmens farver, skal TV et straks slukkes. Det kan tændes igen efter minutter. Hvis farveforstyrrelsen fortsætter, skal højttalerne placeres længere væk fra TV et. VIGTIGT! Advarsel!: Denne afspiller kan vise et stillvideobillede eller et billede på TV-skærmen uendeligt. Hvis still-videobilledet eller billedet på TV-skærmen vises i længere tid, er der risioko for permanent beskadigelse af TVskærmen. Projektions-TV er særligt følsomme over for dette. 3 DK

4 Indholdsfortegnelse ADVARSEL... 2 Velkommen!... 2 Forholdsregler... 3 Om denne betjeningsvejledning... 6 Denne afspiller kan afspille følgende disc-typer... 6 Discs... 8 Oversigt over dele og kontrolknapper... 9 Vejledning til kontrolmenudisplayet (Magic Pad) Introduktion Hurtigt overblik Udpakning Isættelse af batterier i fjernbetjeningen Trin 1: Tilslutning af højttalersystemet Trin 2: Antennetilslutning Trin 3: TV-tilslutninger Trin 4: Tilslutning af modtageren Indstilling af højttalerne Forudindstilling af radiostationer Afspilning af discs Afspilning af discs Sådan genoptager du afspilning fra det punkt, hvor du stoppede en disc (Genoptag afspilning) Brug af DVD ens menu Afspilning af VIDEO CD er med PBC-funktioner (PBC-afspilning) Oprettelse af dit eget program (Programmeret afspilning) Afspilning i tilfældig rækkefølge (Tilfældig afspilning) Afspilning gentagne gange (Gentaget afspilning) Søgning efter en sekvens Søgning efter et bestemt sted på en disc (Scan, Slowmotion) Søgning efter titel/kapitel/spor/indeks/sekvens Visning af oplysninger om disc en Visning af spilletid og resterende spilletid på frontpanelets display Visning af spilletid og resterende spilletid DK

5 Lydindstillinger Lydændringer Automatisk dekodning af audioindgangssignalet (Auto Format Decode) Anvendelse af surround sound Kun brug af front-højttalerne (2-kanals stereo) Justering af niveauparametre Afspilning af film Ændring af vinkler Visning af undertekster Visning af afspilningsoplysninger (AVANCERET) Yderligere funktioner Låsning af discs (BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING, BØRNESIKRING) Andre betjeningsmuligheder Betjening af TV et med den medfølgende fjernbetjening Fjernbetjening af video eller anden enhed Når du lytter til radioen Brug af radiodatasystemet (RDS) Navngivning af forudindstillede stationer DK FR Indstillinger og justeringer Brug af klargøringsdisplayet Indstilling af sproget til displayet eller lydsporet (SPROG-INDSTILLING) Displayindstillinger (SKÆRMINDSTILLING) Brugerdefinerede indstillinger (BRUGERDEFINERET INDSTILLING) Højttalerindstillinger (HØJTTALEROPSÆTNING) Yderligere oplysninger Fejlfinding Selvdiagnose-funktion (når der vises tal/bogstaver på displayet) Ordliste Specifikationer Liste over sprogkoder Liste over DVD-menupunkter i klargøringsdisplayet Indeks DK

6 Om denne betjeningsvejledning Instruktionerne i denne betjeningsvejledning beskriver knapperne på fjernbetjeningen. Du kan også anvende knapperne på modtageren, hvis de har de samme eller lignende navne som dem på fjernbetjeningen. Betydningen af de ikoner, der anvendes i denne betjeningsvejledning, er beskrevet nedenfor: Ikon Betydning Ikon Betydning Denne afspiller kan afspille følgende disctyper Disc-type DVD-VIDEO Funktioner til DVDvideoafspilning Funktioner til VIDEO CDafspilning z Funktioner til Super Audio CDafspilning og lyd-cdafspilning Funktioner tilgængelige i cd-tilstand Flere praktiske funktioner Disc-udtryk Titel De længste sektioner af billeder eller musik på en DVD, film etc. i videoprogrammer eller et helt album i lydprogrammer. Hver enkelt titel tildeles et titelnummer, der gør det let for dig at finde den ønskede titel. Kapitel Sektioner af en film eller et musikstykke, der er mindre end titler. En titel består af flere kapitler. Hvert kapitel tildeles et kapitelnummer, der gør det muligt for dig at finde et bestemt kapitel. På nogle discs er der ikke optaget kapitler. Spor Sektioner af en film eller et musikstykke på en VIDEO CD, en Super Audio CD eller en CD. Hvert spor tildeles et spornummer, der gør det muligt for dig at finde et bestemt spor. Indeks (Super Audio CD, CD)/ videoindeks (VIDEO CD) Et nummer, der opdeler et spor i sektioner, så du let kan finde det ønskede sted på en VIDEO CD, en Super Audio CD eller en CD. På nogle discs er der ikke optaget indekser. Sekvens På en VIDEO CD med PBC-funktioner (side 33) er menuskærmbilleder, levende billeder og still-billeder opdelt i sektioner, der kaldes sekvenser. Hver sekvens tildeles et sekvensnummer, der gør det muligt for dig at finde en bestemt sekvens. Super Audio CD VIDEO CD Musik-CD DVDstruktur VIDEO CD-, Super Audio CDeller CDstruktur Titel Kapitel Spor Indeks Disc Disc DVD VIDEO -logoet er et varemærke. 6 DK

7 Bemærkning om PBC (Playback Control) (VIDEO CD er) Denne afspiller kan afspille VIDEO-CD er af både Ver. 1.1-typen og Ver. 2.0-typen. Afhængigt af disc-typen kan du anvende to typer afspilninger. Med disctypen VIDEO CD er uden PBCfunktioner (Ver. 1.1-discs) VIDEO CD er med PBCfunktioner (Ver. 2.0-discs) Områdekode Kan du Både afspille video (levende billeder) og musik. Afspille interaktive programmer ved hjælp af menuer på TV-skærmen (PBC-afspilning) og benytte Ver 1.1 discfunktionerne til videoafspilning. Det er desuden muligt at afspille still-billeder i høj opløsning, hvis disse er optaget på disc en. Modtageren har en områdekode på bagsiden, hvilket betyder, at den kun kan afspille DVD er, der er mærket med en tilsvarende områdekode. DVD er med mærket ALL kan også afspilles på denne afspiller. Hvis du forsøger at afspille andre DVD er, vises meddelelsen Afspilning af denne plade er ikke tilladt i denne geografiske region. på TV-skærmen. Afhængigt af DVD en er der muligvis ikke angivet nogen områdekode, selvom afspilning af DVD en ikke er mulig i den pågældende geografiske region. Eksempler på discs, som modtageren ikke kan afspille Modtageren kan ikke afspille følgende disctyper: CD-ROM er (herunder foto-cd er) Alle andre CD-R er end musik-cd-r er og CD-R er i VCD-format Datasektioner på CD-Extra er DVD-rom er DVD-lyddiscs En DVD med en anden områdekode (side 7, 76). En disc i en afvigende form (f.eks. stjerneeller hjerteformet) En disc med påklæbet papir eller klistermærker. En disc med lim fra cellofantape eller et klistermærke på. Bemærk! Nogle CD-R- eller CD-RW-discs kan ikke afspilles på denne afspiller. Dette afhænger af optagelseskvaliteten, disc ens tilstand eller optagerens egenskaber. Disse discs kan desuden ikke afspilles, hvis de ikke er korrekt afsluttet. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til optageren. Bemærkning om afspilningsfunktioner for DVD er og VIDEO CD er Nogle afspilningsfunktioner for DVD er og VIDEO CD er kan være bevidst fastsat af softwareproducenterne. Eftersom denne afspiller afspiller DVD er og VIDEO CD er i overensstemmelse med det disc-indhold, som softwareproducenterne har udviklet, er nogle af afspilningsfunktionerne muligvis ikke tilgængelige. Se også de instruktioner, der følger med DVD erne eller VIDEO CD erne. 7 DK

8 Ophavsret Dette produkt anvender teknologi til beskyttelse af ophavsret, der er beskyttet af metodekrav i bestemte amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder, der ejes af Macrovision Corporation og andre rettighedshavere. Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret skal autoriseres af Macrovision Corporation og er kun beregnet til privatbrug og andre former for begrænset visning, medmindre andet er autoriseret af Macrovision Corporation. Reverse engineering eller demontering er forbudt. Denne afspiller anvender Dolby* Digital, Pro Logic Surround og DTS** Digital Surround System. * Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Fortrolige ikke-udgivede værker Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes. **Produceret under licens fra Digital Theater Systems, Inc. US Pat. No. 5,451,942 og andre internationale udstedte og anmeldte patenter. DTS og DTS Digital Surround er varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc Digital Theater Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Discs Håndtering af discs Tag fat i disc ens kant for ikke at tilsmudse disc en. Undgå at berøre overfladen. Sæt ikke papir eller tape fast på cd en. Udsæt ikke disc en for direkte sollys eller varmekilder, f.eks. varmluftskanaler, og efterlad den ikke i en parkeret bil i direkte sollys, da temperaturen i bilen kan stige voldsomt. Anbring disc en i coveret efter afspilning. Rengøring Rengør disc en med en renseklud før afspilning. Aftør disc en fra midten og ud. Anvend ikke opløsningsmidler, såsom rensebenzin, fortynder, rensemidler eller antistatisk spray, der er beregnet til LP er af vinyl. 8 DK

9 STANDBY Oversigt over dele og kontrolknapper Se de sider, der er angivet i parentes, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Frontpanel PRESET + VOLUME POWER DISPLAY SOUND FIELD + BAND FUNCTION PHONES 1 POWER-knap (30) 2 STANDBY-indikator (30) 3 Disc-skuffe (30) 4 A-knap (åbn/luk) (30) 5 H-knap (afspil) (30) 6 X-knap (pause) (31) 7 x-knap (stop) (30) 8./>-, PRESET +/ -knapper (28, 31) 9 VOLUME-drejeknap (30) 0 PHONES-bøsning (30) qa FUNCTION-knap (60) qs BAND-knap (28) qd SOUND FIELD +/ -knapper (46) qf DISPLAY-knap (61) qg Frontpaneldisplay (10) qh (Fjernbetjeningsmodtager) (16) fortsat 9 DK

10 Frontpaneldisplay Ved afspilning af en DVD Aktuelt surroundformat Afspilningsstatus Aktuelt kapitelnummer Aktuelt lydsignal ALL 1DISC S AUTO PRO LOGIC DIGITAL FM AM NTSCPBC ANGLE TITLE TRACK CHAPTER INDEX H TUNED M MONO ST S db REPEAT 1 khz PROGRAM MHz SHUFFLE Lyser, når du ændrer vinklen Aktuelt titelnummer Spilletid Aktuel afspilningsfunktion Ved afspilning af en Super Audio CD, CD eller VIDEO CD Afspilningsstatus Aktuelt indeksnummer (Indeksindikatoren vises ikke under Super Audio CD-afspilning) Aktuelt lydsignal ALL 1DISC S AUTO DIGITAL FM AM NTSCPBC ANGLE TITLE TRACK CHAPTER INDEX H TUNED M MONO ST S db REPEAT 1 khz PROGRAM MHz SHUFFLE Lyser under PBCafspilning (gælder kun for VIDEO CD er) Aktuelt spornummer Spilletid Aktuel afspilningsfunktion Når du lytter til radioen Forudindstillet nummer Mono-/stereoeffekt ALL 1DISC S AUTO PRO LOGIC DIGITAL FM AM NTSCPBC ANGLE TITLE TRACK CHAPTER INDEX H TUNED M MONO ST S db REPEAT 1 khz PROGRAM MHz SHUFFLE Aktuelt bånd Aktuel kanal 10 DK

11 Bagpanel EURO AV SPEAKERS IMPEDANCE USE 6 16Ω AM FRONT CENTER SURROUND R L R L COAXIAL FM 75Ω ANT L OUT IN R ANALOG OPTICAL OPTICAL (CD ONLY) 1 2 DIGITAL OUT DIGITAL IN AUDIO OUT SUB WOOFER + R L + + R L + 1 AM-antenne (19) 2 T EURO AV OUTPUT (TO TV)- bøsning (21) 3 t EURO AV INPUT (FROM VIDEO)- bøsning (22) 4 SUBWOOFER AUDIO OUT-bøsning (17) 5 SPEAKERS-bøsninger (17) 6 DIGITAL IN OPTICAL1/2-bøsning 7 DIGITAL OUT OPTICAL (CD ONLY)- bøsning 8 ANALOG IN/OUT L/R-bøsninger 9 FM 75Ω COAXIAL-antennestik (20) fortsat 11 DK

12 Fjernbetjening Bemærk! Denne fjernbetjening lyser i mørke. Før fjernbetjeningen kan lyse, skal den dog have været udsat for lys i et stykke tid. 1 RM SET UP-knap (59) 2 OPEN/CLOSE-knap (30) 3 BAND-knap (28) 4 FUNCTION-knap (60) 5 MEMORY-knap (28) 6 NAME-knap (63) 7 PLAY MODE-knap (34) 8 REPEAT-knap (37) 9 Nummerknapper (32) 0./>-, PRESET +/ -knapper. (28, 31) qa H-knap (afspil) (30) qs X-knap (pause) (31) qd DVD TOP MENU-knap (32) qf C/X/x/c/ENTER-knapper (24) qg DVD DISPLAY-knap (13, 36) qh TV CH +/ -knapper (60) qj TV VOL +/ -knapper (60) qk TV [/1-knap (tænd/standby) (60) ql [/1-knap (tænd/standby) (30) w; STEREO/MONO-knap (61) wa DISPLAY-knap (61) ws SOUND FIELD +/ -knapper (46) wd TIME-knap (41) wf DIMMER-knap (27) wg AUDIO-knap (44) wh ANGLE-knap (vinkel) (51) wj SUBTITLE-knap (52) wk ENTER-knap wl CLEAR-knap (35) e; m/m-knapper (28, 38) ea x-knap (stop) (30) es MUTING-knap (31) ed DVD MENU-knap (32) ef VOLUME +/ -knapper (30) eg O RETURN-knap (33) eh TV/VIDEO-knap (60) ej AMP MENU-knap (24) ek DVD SETUP-knap (64) el WIDE-knap (60) 12 DK

13 Vejledning til kontrolmenudisplayet (Magic Pad) Anvend kontrolmenuen til at vælge den ønskede funktion. Kontrolmenudisplayet vises, når der trykkes på DVD DISPLAY. Se de sider, der er angivet i parentes, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Kontrolmenu Samlede antal optagne titler eller spor Det titelnummer, der aktuelt afspilles (VIDEO CD/Super Audio CD/CD: spornummer) Det kapitelnummer, der aktuelt afspilles (VIDEO CD/Super Audio CD/CD: indeksnummer) Spilletid Ikon for valgt kontrolmenupunkt Kontrolmenupunkter 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 FRA FRA 1: ENGELSK 2: FRANSK 3: SPANSK Samlede antal optagne kapitler eller indekser Afspilningsstatus (NPlayback, XPause, xstop osv.) DVD Den type disc, der afspilles Aktuel indstilling Valgmuligheder Funktionsnavn for valgt kontrolmenupunkt Betjeningsmeddelelse UNDERTEKST Vælg: ENTER Annuller: RETURN Oversigt over kontrolmenupunkter TITEL (kun DVD) (side 39)/ SEKVENS (kun VIDEO CD ved PBCafspilning) (side 39)/SPOR (kun VIDEO CD) (side 39) KAPITEL (kun DVD) (side 39)/ INDEKS (kun VIDEO CD) (side 39) SPOR (kun Super Audio CD/ CD) (side 39) INDEKS (kun Super Audio CD/ CD) (side 39) KLOKKEN/TEKST (side 40) Vælger den titel (DVD,) den sekvens (VIDEO CD ved PBC-afspilning) eller det spor (VIDEO CD) der skal afspilles. Vælger det kapitel (DVD) eller det indeks (VIDEO CD) der skal afspilles. Vælger det spor (Super Audio CD/CD) der skal afspilles. Vælger det indeks (Super Audio CD/CD) der skal afspilles. Viser den forløbne og den resterende spilletid. Angiver tidskoden for søgning efter billeder og musik. Viser DVD- eller Super Audio CD/CDtekst. fortsat 13 DK

14 LYD (side 44) UNDERTEKST (kun DVD) (side 52) VINKEL (kun DVD) (side 51) GENTAG (side 36) AVANCERET (kun DVD) (side 53) BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING (side 54) INSTALLATION (side 64) Justerer lydindstillingen. Viser underteksterne. Ændrer underteksternes sprog. Ændrer vinklen. Afspiller hele disc en (alle titler/spor) flere gange, eller en titel, et kapitel eller et spor flere gange. Kontrollerer disc ens oplysninger (bithastighed eller lag) under afspilning af en DVD. Indstiller disc en, så den ikke kan afspilles. BRUGERDEFINERET indstilling Ved hjælp af klargøringsdisplayet kan du foretage forskellige justeringer af f.eks. billeder og lyd. Du kan bl.a. også angive et sprog til underteksterne og klargøringsdisplayet. NULSTIL Ændrer indstillingerne i INSTALLATION til standardindstillingen. z Hver gang, du trykker på DVD DISPLAY, ændres kontrolmenuen på følgende måde:, Kontrolmenudisplay m AVANCERET-display (vises, hvis du vælger en anden indstilling end FRA. Se side 53.) m Kontrolmenudisplay fra Kontrolmenupunkterne afhænger af den aktuelle disc. z Kontrolmenuikonets indikator lyser grønt t når du vælger GENTAG (bortset fra, hvis FRA er valgt.) VINKEL -indikatoren lyser kun grønt, når vinklerne kan ændres. 14 DK

15 Introduktion Introduktion Hurtigt overblik I dette kapitel får du et hurtigt overblik, så du kan begynde at bruge modtageren med det samme. Se side 65, hvis du vil vælge displaysprog. Se side 66, hvis du vil vælge formatforholdet for det TV, der skal tilsluttes. Udpakning Kontroller, at du har følgende dele: AM-rammeantenne (1) FM-ledningsantenne (1) SCART (EURO AV)-kabel (1) Fjernbetjening (remote) RM-SP10 (1) R6-batterier (størrelse AA) (2) 15 DK

16 Isættelse af batterier i fjernbetjeningen Du kan fjernbetjene modtageren ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. Isæt to R6- batterier (størrelse AA), så 3 og # på batterierne svarer til diagrammet i batterirummet. Når du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren på modtageren. Bemærk! Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted. Anvend ikke et nyt batteri sammen med et gammelt batteri. Undgå at tabe fremmedlegemer ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterier. Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte sollys eller direkte lys fra lamper. Dette kan medføre fejlfunktion. Hvis du ikke anvender fjernbetjeningen i længere tid, skal batterierne fjernes for at undgå eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion. Trin 1: Tilslutning af højttalersystemet Du kan lytte til surround sound ved at tilslutte fem højttalere (venstre og højre fronthøjttalere, centerhøjttaler, venstre og højre baghøjttalere) og en aktiv subwoofer til modtageren. Hvis du ikke tilslutter fem højttalere og en aktiv subwoofer til modtageren, optimerer modtageren surround-signalet efter antallet af tilsluttede højttalere. Når du tilslutter to højttalere til modtageren, skal du tilslutte dem til SPEAKERS FRONT L/R-udgangene. Bemærk! Sørg for at sætte højttalerledningen i den korrekte terminal: 3 til 3, # til #, L til L- og R til R-udgangen. Anvend højttalere med høj ydeevne. Anvend højttalere af samme størrelse og med samme ydeevne til front-, center- og baghøjttalere. Den bedste surround sound opnår du ved at angive højttalerparametrene (antal, afstand, niveau osv.) på side DK

17 Introduktion Terminaler til højttalertilslutning Tilslut Til Fronthøjttalerne SPEAKERS FRONT L-terminalen og SPEAKERS FRONT R- terminalen Baghøjttalerne SPEAKERS REAR L-terminalen og SPEAKERS REAR R-terminalen Centerhøjttaleren Subwooferen SPEAKERS CENTER-terminalen SUBWOOFER AUDIO OUT-terminalen EURO AV SPEAKERS IMPEDANCE USE 6 16Ω AM FRONT CENTER SURROUND R L R L COAXIAL FM 75Ω ANT L OUT IN R ANALOG OPTICAL OPTICAL (CD ONLY) 1 2 DIGITAL OUT DIGITAL IN AUDIO OUT SUB WOOFER + R L + + R L Centerhøjttaler + Højre fronthøjttaler (R) Venstre fronthøjttaler (L) + Subwoofer (aktiv type) + Højre baghøjttaler (R) Venstre baghøjttaler (L) fortsat 17 DK

18 Sådan undgår du at kortslutte højttalerne Kortslutning af højttalerne kan beskadige modtageren. For at undgå dette skal du tage følgende forholdsregler, når du tilslutter højttalerne. Kontroller, at blottede ledningstråde i højttalerkablerne ikke kommer i kontakt med andre højttalerterminaler eller blottede ledningstråde i et andet højttalerkabel. Eksempler på højttalerkabler i dårlig stand Blottet ende af et højttalerkabel er i kontakt med en anden højttalerterminal. Blottede kabelender er i kontakt med hinanden på grund af sjusket fjernelse af isolering. Når komponenter, højttalere og netledningen er tilsluttet, kan du prøve at udsende en testtone for at kontrollere, at alle højttalerne er tilsluttet korrekt. Oplysninger om udsendelse af en testtone findes på side 26. Hvis der ikke udsendes lyd fra en højttaler, når der udsendes en testtone, eller hvis der udsendes en testtone fra en anden højttaler end den, der aktuelt vises på frontpaneldisplayet, kan højttaleren være kortsluttet. Hvis dette sker, skal højttalertilslutningen kontrolleres igen. Bemærk! Sørg for at tilslutte højttalerkablerne til de korrekte terminaler på komponenterne: 3 til 3 og # til #. Hvis kablerne byttes om, vil lyden blive forvrænget og mangle bas. Hvis du anvender fronthøjttalere med lav maksimal indgangseffekt, skal du justere lydstyrken forsigtigt for at undgå for høj lyd fra højttalerne. 18 DK

19 Introduktion Trin 2: Antennetilslutning Tilslut de medfølgende AM/FM-antenner, så du kan høre radio. Terminaler til antennetilslutning Tilslut AM-rammeantennen FM-ledningsantennen Til AM-terminalerne FM 75Ω COAXIAL-terminalen AM-rammeantenne FM-ledningsantenne EURO AV SPEAKERS IMPEDANCE USE 6 16Ω AM FRONT CENTER SURROUND R L R L COAXIAL FM 75Ω ANT L OUT IN R ANALOG OPTICAL OPTICAL (CD ONLY) 1 2 DIGITAL OUT DIGITAL IN AUDIO OUT SUB WOOFER + R L + + R L + Bemærk! For at forhindre støjopfangelse skal du holde AM-rammeantennen væk fra modtageren og andre komponenter. FM-ledningsantennen skal trækkes helt ud. Når FM-ledningsantennen er blevet tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt. fortsat 19 DK

20 z Hvis FM-modtagelsen er dårlig Anvend et 75-ohm koaksialt kabel (medfølger ikke) til at slutte modtageren til en udendørs FM-antenne som vist nedenfor. Udendørs FM-antenne Afspiller AM Jordledning (medfølger ikke) COAXIAL FM 75Ω Til jord Bemærk! Hvis du slutter modtageren til en udendørs antenne, skal den jordforbindes som beskyttelse mod lynnedslag. Undgå at forbinde jordledningen til en gasledning, da dette kan forårsage gaseksplosion. 20 DK

21 Introduktion Trin 3: TV-tilslutninger Sæt et SCART (EURO AV)-kabel (medfølger) og et netkabel i i den rækkefølge (1 3), der er angivet nedenfor. Sørg for at sætte SCART (EURO AV)-kablet i T EURO AV OUTPUT (TO TV)-udgangen på modtageren. Du skal også sørge for at sætte netkablet i sidst. Bemærkninger Sæt kablerne helt i for at undgå uønsket støj. Se i brugervejledningen, der fulgte med TV et. Modtageren kan ikke S-videosignalet. Modtageren kan ikke udsende det tilsluttede TV s lydsignal. Når du lytter til TV ets lydsignal ved hjælp af de tilsluttede højttalere, skal TV ets lydsignal komme fra t EURO AV INPUT (FROM VIDEO)-indgangen. Super Audio Cd/DVD-modtager EURO AV SPEAKERS IMPEDANCE USE 6 16Ω AM FRONT CENTER SURROUND R L R L COAXIAL FM 75Ω ANT L OUT IN R ANALOG OPTICAL OPTICAL (CD ONLY) 1 2 DIGITAL OUT DIGITAL IN AUDIO OUT SUB WOOFER + R L + + R L + Til T EURO AV OUTPUT (TO TV)-udgang 2 et netkabel TV 1 SCART (EURO AV)-kabel (medfølger) 3 et netkabel Til SCART (EURO AV)-input Når du foretager tilslutning ved hjælp af SCART (EURO AV)-kablet, skal du kontrollere, at TV'et passer til S video- eller RGB-signaler. Hvis TV'et passer til S video, skal du ændre TV'ets input-tilstand til RGB-signaler. Læs nærmere i den betjeningsvejledning, der leveres sammen med det TV, der skal tilsluttes. Når du angiver LINE til STANDARD eller RGB (det samme som TV) under BRUGERDEFINERET INDSTILLING i klargøringsdisplayet (side 67), skal du bruge et SCART (EURO AV)-kabel, der passer til disse signaler. Når du tilslutter til et TV med standard 4:3-format Afhængigt af disc'en, passer billedformatet måske ikke til skærmbilledet. Hvis du vil ændre formatforholdet, skal du se på side DK

22 Trin 4: Tilslutning af modtageren Bemærk! Læs nærmere i vejledningen til de komponenter, der skal tilsluttes. Tilslutning af videobåndoptageren til modtageren Sæt SCART (EURO AV)-kablet (medfølger ikke) i t EURO AV INPUT (FROM VIDEO)- udgangen. Sørg for, at tilslutningerne slutter tæt, for at undgå brummen og støj. Super Audio Cd/DVD-modtager EURO AV SPEAKERS IMPEDANCE USE 6 16Ω AM FRONT CENTER SURROUND R L R L COAXIAL FM 75Ω ANT L OUT IN R ANALOG OPTICAL OPTICAL (CD ONLY) 1 2 DIGITAL OUT DIGITAL IN AUDIO OUT SUB WOOFER + R L + + R L + Til t EURO AV INPUT (FROM VIDEO)- udgang SCART (EURO AV)-kabel (medfølger ikke) Til SCART (EURO AV) 22 DK Bemærkninger Tilslut ikke modtageren til en videobåndoptager. Hvis du overfører modtagersignalerne via videobåndoptageren, kan du muligvis ikke modtage et skarpt billede på TV et. Hvis du ikke kan se billederne fra videobåndoptageren ved hjælp af denne modtager, der er tilsluttet et TV med RGB-komponentudgang angivet til t (Audio/Video) på TV et. Hvis du vælger (RGB), kan TV et ikke modtage signalet fra videobåndoptageren. Hvis du vil bruge videobåndoptagerens SmartLink-funktion, skal du tilslutte videobåndoptageren til TV ets SmartLink-udgang. SmartLink-funktionen virker måske ikke korrekt, hvis videobåndoptageren er tilsluttet TV et via modtagerens SCART (EURO AV)-udgange. Hvis du tilslutter modtageren til TV et via SCART (EURO AV)-udgangene, angives indgangskilden for TV et automatisk til modtageren, når du starter afspilning eller trykker på en hvilken som helst POWER-knap undtagen på modtageren eller [/1 på fjernbetjeningen. Tryk i givet fald på TV/VIDEO på fjernbetjeningen for at returnere inputtet til TV et. Modtageren udsender ikke S-videosignalet. Når du vælger DVD ved at trykke på FUNCTION (side 60), udsendes videosignalet og RGB-signalet ikke fra t EURO AV INPUT (FROM VIDEO)-indgangen. Modtageren kan heller ikke S-videosignalet. Når du vælger VIDEO ved at trykke på FUNCTION (side 60), udsendes videosignalet til de tilsluttede højttalere fra t EURO AV INPUT (FROM VIDEO)-indgangen. Lydsignalet udsendes ikke fra T EURO AV OUTPUT (TO TV)-udgangen. Når du afspiller en disc, der er optaget med NTSC-farvesystemet, udsender modtageren videosignalet eller klargøringsdisplayet osv. i NTSC-farvesystemet, og billedet vises måske ikke på et TV med PAL-farvesystem. I så fald skal du åbne disc-skuffen og fjerne disc'en.

23 Introduktion Indstilling af højttalerne Optimal surround sound forudsætter, at alle højttalere på nær subwooferen har samme afstand til lyttepositionen (A). Hvis det er nødvendigt, er det imidlertid muligt at placere centerhøjttaleren op til 1,6 meter nærmere (B) og baghøjttalerne op til 4,6 meter nærmere (C) lyttepositionen. Fronthøjttalerne kan placeres 1,0 15,0 meter (A) fra lyttepositionen. Subwooferen kan placeres hvor som helst. Afhængigt af rummets form m.m. kan baghøjttalerne enten placeres bag eller ved siden af lyttepositionen. Placering af baghøjttalerne ved siden af lyttepositionen Placering af baghøjttalerne bag lyttepositionen B B A 45 A A 45 A C C C C Bemærk! Anbring ikke center- og baghøjttalerne længere væk fra lyttepositionen end fronthøjttalerne. Indstilling af højttalerparametre For at opnå optimal surround sound skal du først angive afstanden mellem højttalerne og lyttepositionen og derefter indstille balancen og niveauet. Anvend testtonen til at justere højttalernes lydstyrke til samme niveau. Du kan justere højttalerparametrene vha. HØJTTALEROPSÆTNING i klargøringsdisplayet (side 68). fortsat 23 DK

24 C/X/x/c/ENTER AMP MENU Sådan angiver du højttalernes størrelse, afstand, placering og højde 1 Tryk på AMP MENU, indtil 9 SP. SETUP vises på frontpanelets display. 2 Sæt dig i lyttepositionen, og vælg det menupunkt, der skal indstilles, vha. X/x. Menupunkter, der kan indstilles i 9 SP. SETUP Størrelse på fem højttalere (V/H front, center, V/H bag) Med eller uden subwoofer Front-, bag- og centerhøjttalernes afstand Baghøjttalernes placering og højde 3 Indstil parameteren vha. C/c. Den valgte parameter vises på frontpanelets display. 4 Gentag Trin 2 og 3 for at indstille de øvrige parametre i 9 SP. SETUP. Hvis fjernbetjeningen ikke anvendes i et par sekunder, deaktiveres parameteren og lagres i modtageren. xstørrelse Indstil parametrene for front, center- og baghøjttalerne (F.SP.,C.SP., R.SP. og S.W.), hvis der ikke tilsluttes center- eller baghøjttalere, eller hvis baghøjttalerne flyttes. Standardindstillingerne er understreget. F.SP. (fronthøjttaler) LARGE: Vælg denne indstilling under normale omstændigheder. SMALL: Vælg denne indstilling, hvis de små højttalere bruges som fronthøjttalere. C.SP. (centerhøjttaler) LARGE: Vælg denne indstilling under normale omstændigheder. SMALL: Vælg denne indstilling, hvis den lille højttaler bruges som centerhøjttaler. NO: Vælg denne indstilling, hvis der ikke bruges en centerhøjttaler. 24 DK

25 Introduktion R.SP. (baghøjttalere) LARGE: Vælg denne indstilling under normale omstændigheder. Angiv positionen og højden for at aktivere DCS-funktionerne (Digital Cinema Surround) i det virtuelle lydfelt (side 48) korrekt. SMALL: Vælg denne indstilling, hvis de små højttalere bruges som baghøjttalere. Angiv positionen og højden for at aktivere DCS-funktionerne (Digital Cinema Surround) i det virtuelle lydfelt (side 48) korrekt. NO: Vælg denne indstilling, hvis der ikke bruges baghøjttalere. S.W. (subwoofer) YES: Vælg denne indstilling, hvis subwooferen bruges. NO: Vælg denne indstilling, hvis der ikke bruges subwoofer. xafstand Afstanden til de enkelte højttalere kan varieres på følgende måde. Standardindstillingerne er understreget. F. D. 5 m (fronthøjttalernes afstand) Fronthøjtalernes afstand kan angives i trin à 0,2 m fra 1,0 til 15,0 m. C. D. 5 m (centerhøjttalerens afstand) Centerhøjttalerafstanden kan indstilles i intervaller på 0,2 meter fra fronthøjttalerafstanden til 1,6 meter tættere på lyttepositionen. R. D. 3,4 m (baghøjttalernes afstand) Baghøjttalerafstanden kan indstilles i intervaller på 0,2 meter fra en afstand, der er lig med fronthøjttalerafstanden, til en afstand på 4,6 meter tættere på lyttepositionen. Bemærk! Hvis de enkelte front- eller baghøjttalere ikke anbringes i samme afstand fra lyttepositionen, skal afstanden til den nærmeste højttaler indstilles. Angivelse af baghøjttalernes placering og højde Angiv baghøjttalernes placering og højde, hvis du ikke vælger NO under R.SP.. Standardindstillingerne er understreget. Positionsdiagram A B A B 20 R. P. BEHIND Vælg denne indstilling, hvis baghøjttalerne er placeret i område B. R. P. SIDE Vælg denne indstilling, hvis baghøjttalerne er placeret i område A. fortsat 25 DK

26 Højdediagram C C D D R. H. LOW Vælg denne indstilling, hvis baghøjttalerne er placeret i område D. R. H. HIGH Vælg denne indstilling, hvis baghøjttalerne er placeret i område C. Disse parametre er ikke tilgængelige, når R.SP. er indstillet til NO. Sådan angiver du højttalernes balance og niveau 1 Tryk på AMP MENU, indtil 9 LEVEL vises på frontpanelets display. 2 Anvend X/x til at vælge T.TONE (TESTTONE), og benyt C/c til at aktivere testtonen ved at vælge ON. Testtonen udsendes på skift fra de enkelte højttalere. 3 Sæt dig i lyttepositionen, og vælg det menupunkt, der skal indstilles, vha. X/x. Menupunkter, der kan justeres i 9 LEVEL Front- og baghøjttalernes balance Centerhøjttalerens, baghøjttalernes og subwooferens lydstyrkeniveau 4 Reguler lydstyrken vha. C/c, så testtonens lydstyrke er den samme for alle højttalerne. Den justerede værdi vises på frontpanelets display. 5 Gentag Trin 3 og 4 for at indstille de øvrige parametre i 9 LEVEL. Hvis fjernbetjeningen ikke anvendes i et par sekunder, forsvinder værdien fra displayet og lagres i modtageren. 6 Anvend X/x til at vælge T.TONE (TESTTONE), og benyt C/c til at deaktivere testtonen ved at vælge OFF. xbalance De enkelte højttaleres balance kan justeres på følgende måde. Standardindstillingerne er understreget. F....I... centre (fronthøjttalere) Juster balancen mellem venstre og højre fronthøjttaler (du kan justere balancen seks trin til venstre eller højre fra midten). R....I... centre (baghøjttalere) Juster balancen mellem venstre og højre baghøjttaler (du kan justere balancen seks trin til venstre eller højre fra midten). 26 DK

27 Introduktion xniveau De enkelte højttaleres niveau kan justeres på følgende måde. Standardindstillingerne er understreget. C. LEVEL 0 db (centerhøjttalerens niveau) Juster centerhøjttalerens niveau (du kan justere fra 10 db til +10 db i trin af 1 db). R. LEVEL 0 db (baghøjttalernes niveau) Juster baghøjttalernes niveau (du kan justere fra 10 db til +10 db i trin af 1 db). SW. LEV. 0 db (subwooferens niveau) Juster subwooferens niveau (du kan justere fra 10 db til +10 db i trin af 1 db). Bemærk! Når du vælger et menupunkt, forsvinder lyden et øjeblik. Afhængigt af de øvrige højttaleres indstillinger kan subwooferen udsende en kraftig lyd. Sådan justerer du lydstyrken for alle højttalere på én gang Anvend VOLUME-drejeknappen. Andre indstillinger under AMP MENU Du kan regulere lysstyrken i frontpaneldisplayet, nulstille de forudindstillede kanaler og kanalnavne samt indstille højttalerparametrene til standardindstillingen. Tryk på AMP MENU, indtil 9 CUSTOMIZE vises på displayet. Anvend X/x til at vælge følgende punkter. xdimmer u kan ændre lysstyrken på displayet på frontpanelet på to måder. Brug C/c til at justere indstillingerne, eller tryk på DIMMER (displaylys). xmemo. CLR. Du kan slette de forudindstillede stationer og stationnavne og angive højttalerparametrene til standardindstillingerne. MEMO.CLR.N (Nej): Tryk på ENTER for at gå tilbage til den forrige menu. MEMO.CLR.N (Ja): Hvis du trykker på ENTER, vises Really? N. Hvis du vil rydde hukommelsen skal du bruge C/c til at vælge Really? Y og derefter trykke på ENTER. ALL CLEAR! vises, og alle indstillinger, f.eks. forudindstillede stationer og stationsnavne, slettes, og højttalerparametre nulstilles til standardindstillingerne. 27 DK

28 Forudindstilling af radiostationer Det er muligt at forudindstille 20 FM-stationer og 10 AM-stationer. Kontroller, at der er skruet helt ned for lyden, før der stilles ind på stationerne. BAND MEMORY PRESET +/ m/m ENTER 1 Tryk på BAND, indtil det ønskede bånd vises på frontpanelets display. Hver gang du trykker på BAND, skifter båndet til og fra AM og FM. 2 Tryk på og hold m eller M nede, indtil frekvensen begynder at skifte, og slip så. Scanningen stopper, når modtageren finder en station. Meddelelserne TUNED og ST (stereoprogram) vises på frontpanelets display. ALL 1DISC S AUTO TITLE TRACK CHAPTER INDEX H TUNED M MONO ST S PRO LOGIC DIGITAL FM AM NTSCPBC ANGLE db REPEAT 1 khz PROGRAM MHz SHUFFLE 3 Tryk på MEMORY. Der vises et forudindstillingsnummer på frontpanelets display. ALL 1DISC S AUTO TITLE TRACK CHAPTER INDEX H TUNED M MONO ST S PRO LOGIC DIGITAL FM AM NTSCPBC ANGLE db REPEAT 1 khz PROGRAM MHz SHUFFLE 4 Tryk på PRESET-knapperne + eller for at vælge det ønskede forudindstillingsnummer. ALL 1DISC S AUTO TITLE TRACK CHAPTER INDEX H TUNED M MONO ST S PRO LOGIC DIGITAL FM AM NTSCPBC ANGLE db REPEAT 1 khz PROGRAM MHz SHUFFLE 28 DK

29 Introduktion 5 Tryk på ENTER. Stationen lagres. ALL 1DISC S AUTO PRO LOGIC DIGITAL FM AM NTSCPBC ANGLE ALL 1DISC S AUTO PRO LOGIC DIGITAL FM AM NTSCPBC ANGLE TITLE TRACK CHAPTER INDEX H TUNED v M MONO ST S TITLE TRACK CHAPTER INDEX H TUNED M MONO ST S db REPEAT 1 khz PROGRAM MHz SHUFFLE db REPEAT 1 khz PROGRAM MHz SHUFFLE 6 Gentag Trin 1 til 5 for at lagre andre stationer. Sådan stiller du ind på en station med et svagt signal Tryk gentagne gange på m eller M i Trin 2 for at stille ind på stationen manuelt. Sådan ændrer du et forudindstillet nummer Start forfra fra Trin DK

30 PHONES Afspilning af discs Afspilning af discs Afhængigt af den valgte DVD eller VIDEO CD er nogle af handlingerne muligvis anderledes eller begrænsede. 4 Tryk på A på modtageren eller på OPEN/CLOSE på fjernbetjeningen, og læg en disc i disc-skuffen. Modtageren tændes automatisk, og STANDBY-indikatoren slukkes. Se betjeningsvejledningen til disc en. STANDBYindikator A Hx Med afspilningssiden nedad. 30 DK POWER OPEN/ CLOSE H 1 Tænd TV et. Lydstyrkeregulering Tilslutning af hovedtelefoner [/1 2 Indstil TV ets indgangsvælger til modtageren. 3 Tryk på POWER på modtageren. Modtageren går i standby-tilstand, og STANDBY-indikatoren lyser rødt. x 5 Tryk på H. Disc-skuffen lukkes, og modtageren begynder afspilningen (fortsat afspilning). Juster lydstyrken på modtageren. Efter Trin 5 Afhængigt af den valgte disc vises der en menu på TV-skærmen. Du kan afspille disc en interaktivt ved at følge menuanvisningerne. DVD (side 32), VIDEO CD (side 33). Sådan tændes modtageren Tryk på POWER på modtageren. Modtageren går i standby-tilstand, og STANDBY-indikatoren lyser rødt. Tryk på [/1 på fjernbetjeningen. Modtageren tændes, og STANDBY-indikatoren slukkes. I standby-tilstand, kan du også tænde modtageren ved at trykke på A på modtageren eller ved at trykke på H. Sådan slukkes modtageren Tryk på [/1 på fjernbetjeningen. Modtageren går i standby-tilstand, og STANDBY-indikatoren lyser rødt. Hvis du vil slukke modtageren helt, skal du trykke på POWER på modtageren. Når en disc afspilles, skal du ikke slukke modtageren ved at trykke på POWER. Hvis du gør det, slettes menuindstillingerne. Når du vil slukke modtageren, skal du først trykke på x for at stoppe afspilningen og derefter trykke på [/1 på fjernbetjeningen.

31 Afspilning af discs Strømbesparelse i standbytilstand Tryk på [/1 på fjernbetjeningen. z Når modtageren er i standbytilstand, lyser STANDBY-indikatoren på modtageren. Sådan annulleres standbytilstand Tryk på [/1 på fjernbetjeningen. Sådan genoptager du afspilning fra det punkt, hvor du stoppede en disc (Genoptag afspilning) Yderligere betjeningsmuligheder OPEN/CLOSE Når du stopper disc en, husker modtageren det punkt, hvor du trykkede på x, og meddelelsen RESUME vises på frontpanelets display. Genoptag afspilningfunktionen fungerer, så længe du ikke åbner disc-skuffen også selvom modtageren går i standby, ved at du trykker på [/1../> H x H x X MUTING Hvis du vil Skal du Stoppe afspilningen Trykke på x. Foretage en pause Trykke på X. Genoptage Trykke på X eller H. afspilningen efter en pause Gå til næste kapitel, Trykke på >. spor eller sekvens under fortsat afspilning Gå tilbage til forrige Trykke på.. kapitel, spor eller sekvens under fortsat afspilning Stoppe afspilningen og Trykke på OPEN/CLOSE. fjerne disc en Slå lyden fra Trykke på MUTING. Hvis du vil have lyden tilbage, skal du trykke på MUTING igen eller skrue op for lydstyrken. 1 Tryk på x for at stoppe afspilningen, mens du afspiller en disc. Meddelelsen RESUME vises på frontpanelets display, hvorefter du kan genstarte disc en fra det punkt, hvor du stoppede den. Hvis meddelelsen RESUME ikke vises, er det ikke muligt at genoptage afspilningen. 2 Tryk på H. Modtageren starter afspilningen fra det punkt, hvor du stoppede disc en i trin 1. Bemærk! Undlad at presse på disc-skuffen, når du vil lukke den. Tryk på OPEN/CLOSE for at lukke discskuffen. z Hvis du vil foretage afspilning fra begyndelsen af disc en, skal du trykke på x to gange og derefter trykke på H. fortsat 31 DK

32 Bemærk! Afhængigt af, hvor du stoppede disc'en, kan modtageren muligvis ikke genoptage afspilningen fra nøjagtigt det samme punkt. Det punkt, hvor du har stoppet afspilningen, slettes, når: du slukker for strømmen ved at trykke på POWER på modtageren. du ændrer afspilningstilstanden. Brug af DVD ens menu En DVD er inddelt i lange sektioner af et billede eller et musikstykke kaldet titler. Når du afspiller en DVD, der indeholder flere titler, kan du vælge den titel, du vil bruge, ved hjælp af DVD TOP MENU. Når du afspiller DVD er, der giver dig mulighed for at vælge elementer, f.eks. sprog for undertekster og lyd, skal du vælge elementerne ved hjælp af DVD MENU. Nummerknapper DVD TOP MENU ENTER C/X/x/c DVD MENU 1 Tryk på DVD TOP MENU eller DVD MENU. Disc ens menu vises på TV-skærmen. Menuindholdet afhænger af den valgte disc. 2 Tryk på C/X/x/c eller nummerknapperne for at vælge det element, du vil afspille eller ændre. 3 Tryk på ENTER. 32 DK

33 Afspilning af discs Afspilning af VIDEO CD er med PBC-funktioner (PBCafspilning) Ved brug af PBC-funktioner (Playback Control) er det muligt at udføre simple interaktive handlinger, søgefunktioner og lignende. Ved PBC-afspilning er det muligt at afspille VIDEO CD er interaktivt ved at følge menuanvisningerne på TV-skærmen. Sådan vender du tilbage til menuen Tryk på O RETURN. z Hvis du vil foretage afspilning uden PBCfunktioner, skal du trykke på./> eller nummerknapperne, mens modtageren er stoppet, for at vælge et spor. Tryk derefter på H eller ENTER. Meddelelsen Afspilning uden PBC vises på TVskærmen, og modtageren starter fortsat afspilning. Det er ikke muligt at afspille still-billeder, såsom et menuskærmbillede. Tryk to gange på x, og tryk derefter på H for at vende tilbage til PBCafspilning. Bemærk! Afhængigt af den valgte VIDEO CD, er det muligt, at meddelelsen Tryk på ENTER i Trin 3 vises som Tryk på SELECT i de instruktioner, der følger med disc en. I så fald skal du trykke på H. Nummerknapper./> H x ENTER X/x O RETURN 1 Begynd afspilningen af en VIDEO CD med PBC-funktioner. Valgmenuen vises. 2 Vælg nummeret på det ønskede menupunkt ved at trykke på X/x eller nummerknapperne. 3 Tryk på ENTER. 4 Følg anvisningerne i menuen, når du skal udføre interaktive handlinger. Se den vejledning, der følger med disc en, da fremgangsmåden afhænger af den valgte VIDEO CD. 33 DK

34 Oprettelse af dit eget program (Programmeret afspilning) 2 Tryk på c. Markøren flytter til titlen eller sporet (i dette tilfælde 01 ). Titel Kapitel Du kan afspille indholdet af en disc i den ønskede rækkefølge ved at ændre rækkefølgen af titler, kapitler eller spor på disc en for at oprette dit eget program. Programmet kan indeholde op til 25 titler, kapitler og spor. PROGRAM SLET ALLE 1. TITEL 2. TITEL 3. TITEL 4. TITEL 5. TITEL 6. TITEL 7. TITEL T C ALLE De kapitler, der er optaget på en disc PLAY MODE Nummerknapper H ENTER X/x/c REPEAT CLEAR 3 Vælg den titel, det kapitel eller det spor, du vil programmere. xved afspilning af en DVD Vælg f.eks. kapitel 03 i titel 02. Tryk på X/x eller nummerknapperne for at vælge 02 under T, og tryk derefter på ENTER. 1 Tryk på PLAY MODE på fjernbetjeningen, indtil der står PROGRAM på frontpanelets display. Programdisplayet vises på TVskærmen. Meddelelsen SPOR vises, når du afspiller en VIDEO CD, en Super Audio CD eller en CD. PROGRAM SLET ALLE 1. TITEL 2. TITEL 3. TITEL 4. TITEL 5. TITEL 6. TITEL 7. TITEL T PROGRAM SLET ALLE 1. TITEL 2. TITEL 3. TITEL 4. TITEL 5. TITEL 6. TITEL 7. TITEL T Tryk på X/x eller nummerknapperne for at vælge 03 under C, og tryk derefter på ENTER. PROGRAM SLET ALLE 1. TITEL TITEL 3. TITEL 4. TITEL 5. TITEL 6. TITEL 7. TITEL T Den valgte titel og det valgte kapitel C ALLE DK De titler eller spor, der er optaget på en disc

35 Afspilning af discs xved afspilning af en VIDEO CD, en Super Audio CD eller en CD Vælg f.eks. spor 02. Tryk på X/x eller nummerknapperne for at vælge 02 under T, og tryk derefter på ENTER. Det valgte spor PROGRAM SLET ALLE 1. SPOR SPOR 3. SPOR 4. SPOR 5. SPOR 6. SPOR 7. SPOR 0:15:30 T Samlet tid for de programmerede spor 4 Gentag Trin 2 og 3, hvis du vil programmere andre titler, kapitler eller spor. De programmerede titler, kapitler og spor vises i den valgte rækkefølge. 5 Tryk på H for at påbegynde programmeret afspilning. Programmeret afspilning begynder. Når programmet slutter, kan du genstarte det samme program ved at trykke på H. Sådan annullerer du den programmerede rækkefølge Hvis du vil annullere alle titler, kapitler eller spor i den programmerede rækkefølge, skal du trykke på X og vælge SLET ALLE under Trin 2. Hvis du vil annullere det valgte program, skal du vælge programmet ved hjælp af X/x under Trin 2 og derefter trykke på CLEAR eller vælge -- i Trin 3. Tryk derefter på ENTER. z Det er muligt at gentage afspilningen af de programmerede titler, kapitler eller spor. Du kan gentage afspilningen af de programmerede titler, kapitler eller spor. Tryk på REPEAT, eller angiv GENTAG til TIL i kontrolmenudisplayet under Programme Play. Bemærk! Antallet af viste titler, kapitler eller spor er det samme antal, som er optaget på en disc. Sådan vender du tilbage til normal afspilning Tryk på CLEAR under afspilningen. Sådan forlader du programmenuen Hvis du vil forlade programmenuen, skal du trykke på PLAY MODE, når modtageren er i stop-tilstand. Sådan ændrer du programmet 1 Trin 2 skal du vælge det ønskede programnummer for den titel, det kapitel eller det spor, du vil ændre, ved at benytte X/x eller nummerknapperne og derefter trykke på c. 2 Udfør Trin 3, hvis du vil foretage ny programmering. 35 DK

36 Afspilning i tilfældig rækkefølge (Tilfældig afspilning) Afspilning gentagne gange (Gentaget afspilning) Modtageren kan indstilles til at springe mellem titler, kapitler eller spor og derefter afspille dem i vilkårlig rækkefølge. Efterfølgende tilfældig afspilning kan resultere i en anden afspilningsrækkefølge. PLAY MODE CLEAR Du kan gentage afspilningen af alle titler/ spor, en enkelt titel, et enkelt kapitel eller et enkelt spor på en cd. Hvis der anvendes tilfældig eller programmeret afspilning, gentages titlerne eller sporene i den tilfældige eller programmerede rækkefølge. Det er ikke muligt at anvende funktionen Gentaget afspilning under PBC-afspilning af VIDEO CD er (side 33). Om du kan anvende gentaget afspilning afhænger af den valgte DVD. H PLAY MODE REPEAT 1 Tryk på PLAY MODE, mens modtageren er i stop-tilstand, indtil der står SHUFFLE på frontpanelets display. 2 Tryk på H. H ENTER X/x DVD DISPLAY CLEAR Sådan vender du tilbage til normal afspilning Tryk på PLAY MODE to gange, når modtageren er i stop-tilstand, eller tryk på CLEAR under afspilning for at vende tilbage til normal afspilning. Bemærk! Tilfældig afspilning annulleres, hvis: du åbner eller lukker disc-skuffen du slukker modtageren du skifter funktion Om du kan anvende tilfældig afspilning afhænger af den valgte DVD. 36 DK 1 Tryk på DVD DISPLAY. Kontrolmenuen vises. 2 Tryk på X/x for at vælge (GENTAG), og tryk derefter på ENTER. Hvis du ikke vælger FRA, lyser GENTAG -indikatoren grønt.

37 Afspilning af discs 3 Vælg indstillingen for gentaget afspilning. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 DVD FRA FRA PLADE TITEL KAPITEL Når der afspilles en DVD, og når programmeret afspilning er deaktiveret FRA: afspilningen gentages ikke. PLADE: alle titlerne gentages. TITEL: den aktuelle titel på en disc gentages. KAPITEL: det aktuelle kapitel gentages. Når der afspilles en VIDEO CD/Super Audio CD/CD, og når programmeret afspilning er deaktiveret FRA: afspilningen gentages ikke. PLADE: alle sporene på en disc gentages. SPOR: det aktuelle spor gentages. Når programmeret afspilning er aktiveret FRA: afspilningen gentages ikke. TIL: gentager programmeret afspilning. Sådan annullerer du gentaget afspilning Tryk på CLEAR. z Du kan vælge gentaget afspilning, når modtageren er i stop-tilstand Vælg menupunktet GENTAG, og tryk på H. Modtageren starter gentaget afspilning. z Du kan hurtigt få vist GENTAG -status Tryk på REPEAT på fjernbetjeningen. Bemærk! Gentaget afspilning annulleres, hvis: du slukker modtageren. du skifter funktion. 37 DK

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-S Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-S Sony Corporation 4-236-189-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S800 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation 3-866-504-72(1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S325 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Compact Disc Changer System

Compact Disc Changer System 3-856-013-42 (1) Compact Disc Changer System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den vedlagte monterings/tilslutningsvejledning. Asennus- ja liitäntäohjeet on laitteen mukana toimitetussa asennus-

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Tuner

FM Stereo FM-AM Tuner FM Stereo FM-AM Tuner Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-SE570 ST-SE370 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation 3-061-301-81(1) CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S536D DVP-S535D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation 3-866-153-63(1) CD/ Player DVP-S725D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S725D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation 3-865-642-83 (1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S525D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation 4-244-994-54(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-SA30 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation.

2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-HC90E. 2005 Sony Corporation. 2-548-308-71 (1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-674-21(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-DB780 2002 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

Aloita tästä Pika-aloitusopas

Aloita tästä Pika-aloitusopas Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 Start her Hurtig installationsvejledning Aloita tästä Pika-aloitusopas Börja här Snabbstartguide BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation 4-250-175-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-EA20 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet,

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se side 8. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation 3-198-141-DFS (1) Video Projector Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 2007 Sony Corporation FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation 3-860-005-31 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-XA20ES 1997 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås. Undlad

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE305 CDP-C by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE305 CDP-C by Sony Corporation 3-810-585-62 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-CE305 CDP-C661 1996 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot