(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation"

Transkriptio

1 (1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD Sony Corporation

2 ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Undlad at åbne kabinettet, da du kan få elektrisk stød. Overlad alt reparationsarbejde til faguddannet personale. Netledningen må kun udskiftes på et autoriseret værksted. Forholdsregler Denne enhed bruger 220 til 240 V AC, 50/60 H. Kontroller, at enhedens driftsspænding er den samme som den lokale strømforsyning. Undlad at dække enhedens ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner, osv. Og placer ikke tændte stearinlys på enheden. Undlad at anbringe genstande med væske, f.eks. vaser, på enheden, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Netledningen må kun udskiftes hos en autoriseret forhandler. Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes som farligt affald. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Forholdsregler Om sikkerhed Hvis du spilder væske eller genstande ned i kabinettet, skal du afbryde strømmen til systemet, og få enheden kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før den tages i brug igen. Når du afbryder netledningen, må du ikke røre ved metaldelene på stikkene. Du må ikke komme genstande ind i åbningerne (f.eks. ventilationsåbninger, stikåbninger, osv.). Du kan få elektrisk stød. Om strømkilder Strømmen til systemet er ikke afbrudt, så længe netledningen sidder i stikkontakten. Dette gælder også, selvom selve systemet er blevet slukket. Hvis systemet ikke skal bruges i længere tid, skal du trække stikket ud af stikkontakten. Når du trækker stikket ud, skal du trække i selve stikket aldrig i ledningen. Du må ikke afbryde strømmen, mens systemet er i brug. Om placering Anbring systemet på et sted med tilstrækkelig ventilation for at undgå overophedning. Når der afspilles ved høj lydstyrke i længere tid, bliver kabinettet meget varmt. Dette er ikke en fejl. Rør ikke ved kabinettet. Du må ikke placere systemet et sted med begrænset plads, hvor ventilationen er dårlig, da dette kan medføre overophedning. Du må ikke blokere ventilationsåbningerne ved at anbringe noget på systemet. Systemet er udstyret med en højeffektforstærker. Hvis ventilationsåbningerne blokeres, kan systemet blive for varmt, og der kan opstå fejl. Du må ikke anbringe systemet på en blød overflade, f.eks. et tæppe, da dette kan blokere for ventilationsåbningerne. 2 DK

3 Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab. Du må ikke placere systemet i nærheden af varmekilder eller på et sted, hvor det udsættes for direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer. Du må ikke placere systemet i skrå stilling. Det er kun beregnet til at blive betjent i vandret stilling. Du skal placere systemet på afstand af udstyr med kraftige magneter, f.eks. mikrobølgeovne eller store højttalere. Du må ikke placere tunge genstande på systemet. Du må ikke placere genstande foran højttalerne, da lydtrykket fra høj lyd kan vælte dem. Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der dannes kondens i det, hvilket beskadiger linserne. Hvis der dannes kondens i systemet, skal du tage netledningen ud. Tilslut derefter netledningen, og tænd systemet, når temperaturen har været konstant i 30 minutter. Hvis systemet stadig ikke virker korrekt efter flere timer, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler. Om ophavsret Dette system kan bruges med den adaptive matrix-surrounddekoder Dolby *1 Digital og Dolby Pro Logic (II) *1 samt DTS *2 Digital Surround-system. *1 Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. *2 Fremstillet på licens fra Digital Theater Systems, Inc. "DTS" og "DTS Digital Surround" er varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc. Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis du har spørgsmål, eller der opstår problemer med systemet. Om denne betjeningsvejledning Anvisningerne i denne betjeningsvejledning beskriver knapperne på fjernbetjeningen. Du kan også bruge knapperne på centerenheden, hvis de har de samme eller tilsvarende navne som dem på fjernbetjeningen. DK 3 DK

4 Indholdsfortegnelse ADVARSEL Forholdsregler Tilslutninger og indstillinger Oversigt Trin 1: Udpakning Trin 2: Tilslutning af højttalerne Trin 3: Tilslutning af FM/AM-antennerne Trin 4: Tilslutning af andre komponenter Trin 5: Tilslutning af netledning Trin 6: Grundlæggende højttaleropsætning Grundlæggende betjening Optimal lyd Kontrol af oplysninger på centerenhedens display Valg af lydfelt Forstærkning af basfrekvenser (DSGX) Lyd ved lav lydstyrke (AUDIO DRC) Justering af forsinkelse mellem billede og lyd (A/V SYNC) Stereo- og tosprogede udsendelser (DUAL MONO) Installationsmenu Brug af menuen AMP Grundlæggende indstilling af højttalere (SP SETUP) Indstillinger for højttalerniveau (LEVEL) Flere indstillinger (CUSTOMIZE) Andre betjeningsmuligheder Radio Brug af timerfunktionen Fjernbetjening af andre komponenter med den medfølgende fjernbetjening Gendannelse af standardindstillinger Yderligere oplysninger Fejlfinding Bemærkninger til dette system Specifikationer Oversigt over dele og knapper Ordliste Indeks DK

5 Tilslutninger og indstillinger Trin 1: Udpakning Oversigt Følg nedenstående trin for at begynde at bruge dit Home Theatre System. Trin 1: Udpakning (side 5) m Trin 2: Tilslutning af højttalerne (side 7) m Trin 3: Tilslutning af FM/AM-antennerne (side 10) m Trin 4: Tilslutning af andre komponenter (side 11) m Trin 5: Tilslutning af netledning (side 14) m Trin 6: Grundlæggende højttaleropsætning (side 15) Bemærk Tilslut kablerne korrekt for at undgå støj. Yderligere oplysninger findes i den vejledning, der fulgte med de komponenter, der skal tilsluttes. Sørg for at afbryde strømmen til de enkelte komponenter, før du udfører tilslutningen. Kontroller, at du har følgende dele. Aktiv subwoofer (1) Centerenhed (1) Højttalere (4) AM-rammeantenne (1) FM-ledningsantenne (1) Højttalerkabler (2 kort, 2 lang) Optisk digitalkabel (1) Fjernbetjening (1) R6-batterier (AA) (2) Klæbepuder til subwoofer og højttaler (front/ surround)* Betjeningsvejledning (1) Tilslutningsvejledning (kort) (1) * Sæt de medfølgende klæbepuder under højttalerne for at undgå, at højttalerne vibrerer eller flytter sig under afspilning (de store skal bruges til subwooferen, og de små til de øvrige højttalere). Isættelse af batterier i fjernbetjeningen Du kan fjernbetjene systemet med den medfølgende fjernbetjening. Sæt to R6-batterier (AA) i fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes 3- og #-pol vender korrekt. Ret fjernbetjeningen mod (fjernbetjeningsmodtager) på centerenheden for at betjene systemet. Tilslutninger og indstillinger,fortsættes 5 DK

6 Bemærk Du må ikke efterlade fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted. Du må ikke lade fremmedlegemer komme ind i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterier. Du skal bruge batterierne korrekt for at undgå lækage og korrosion. Du må ikke røre udsivet batterisyre med hænderne. Overhold følgende: Du må ikke bruge et nyt batteri med et gammelt eller bruge batterier af forskellige mærker. Du må ikke genoplade batterierne. Du skal fjerne batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i en længere periode. Du skal aftørre eventuel batterivæske i batterirummet, hvis batterierne lækker, og isætte nye batterier. Du må ikke udsætte fjernbetjeningsmodtageren ( på centerenheden) for kraftigt lys, f.eks. direkte sollys eller lyskilder. I sådanne tilfælde reagerer systemet muligvis ikke på fjernbetjeningen. Om kodeindstilling ved betjening af andre komponenter Den medfølgende fjernbetjening kan også bruges til betjening af andre tilsluttede komponenter (tv, dvd-optager/-afspiller, osv.) (side 33). Standardindstillingerne er som følger: TV: Sony tv DVD: Sony dvd-optager VIDEO: Sony videobåndoptager (VHS) Hvis du tilslutter en komponent, der ikke findes på ovenstående liste (f.eks. en dvd-afspiller, osv.), kan du betjene dem (kun Sony-produkter, dog ikke tv) med den medfølgende fjernbetjening, hvis du indtaster den korrekte kode. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Fjernbetjening af andre komponenter med den medfølgende fjernbetjening" på side DK

7 AM DIGITAL IN OPTICAL ANALOG IN R L Trin 2: Tilslutning af højttalerne Slut højttalerne til subwooferen med de medfølgende højttalerkabler som vist ved A og B nedenfor. Fronthøjttaler (R) Farvemærkat Centerenhed (centerhøjttaleren er integreret i centerenheden.) Fronthøjttaler (L) Tilslutninger og indstillinger Subwoofer FM 75 COAXIAL AERIAL til SYSTEM CONTROL B SYSTEM CONTROL DVD VIDEO Systemkabel Surroundhøjttaler (R) Højttalerkabel Surroundhøjttaler (L) SPEAKERS A FRONT R FRONT L SURR R SURR L CENTER til SPEAKER-stik på undersiden Bemærk Du må ikke anbringe højttalerne i skrå stilling. Du må ikke anbringe højttalerne på steder, hvor de udsættes for: Meget varme eller kulde Støv eller snavs Meget fugt Vibrationer Direkte sollys Du må ikke tilslutte andre højttalere end de, der fulgte med systemet. Du skal være forsigtig med at placere højttalerne og/ eller den højttalerfod (ekstraudstyr), der monteres på højttaleren, på specialbehandlet gulv (vokset, olieret, poleret, osv.), da det kan give pletter eller misfarvning.,fortsættes 7 DK

8 DIGITAL IN OPTICAL ANALOG IN AM R L A Tilslutning af højttalerne Slut de medfølgende højttalere til SPEAKERstikkene på undersiden af subwooferen ved hjælp af højttalerkablerne. Brug det højttalerkabel hvis kappe har samme farve som stikmærkaten på den højttaler, der skal tilsluttes. (+) ( ) Kabelkappe Grå Sort (+) ( ) Eksempel: Der er fjernet for meget isolering. De blottede kabeltråde rører hinanden. De blottede kabeltråde rører det andet højttalerstik. B Tilslutning af subwooferen og centerenheden Slut centerenhedens systemkabel til subwooferens SYSTEM CONTROL-stik, og slut derefter højttalerkablet til CENTER SPEAKER-stikket. Tryk SYSTEM CONTROL-stikket ind, indtil det klikker på plads. til SYSTEM CONTROL Bemærk FM 75 COAXIAL AERIAL Afdæk gulvet, mens tilslutningen udføres. Sørg for, at højttalerkablet sluttes til de korrekte komponentstik, dvs. 3 til 3 (grå) og # til # (sort). Hvis kablerne byttes om, kommer lyden til at mangle bas og bliver muligvis forvrænget. SYSTEM CONTROL DVD VIDEO ONTROL Bemærkninger om behandling af højttalerkabler Du må ikke sætte højttalerkablets isolering i højttalerens stik. Bøj den afisolerede del af kablet, før du udfører tilslutningen. Sørg for, at de blottede tråde i højttalerkablet ikke rører de blottede tråde i det andet højttalerkabel eller stikket, da dette kan føre til en kortslutning af højttalerne. Bemærk Hvis systemkablet fjernes, mens der er tilsluttet strøm, skifter systemet til standby (side 14). Når højttalerne, centerenheden og netledningen er tilsluttet, kan du kontrollere, om der er opstået højttalerkortslutning, med en testtone (side 28). Kontroller højttalertilslutningen, hvis du ikke hører testtonen, eller hvis tonen høres fra en anden højttaler, end den der vises på centerenhedens display. Sørg for at slutte systemkablet korrekt til subwooferens SYSTEM CONTROL-stik for at undgå at beskadige stikket eller systemkablet. 8 DK

9 Placering af højttalerne Du opnår den bedste surroundsound ved at placere alle højttalerne (ikke subwooferen) med samme afstand til lyttepositionen (A). Hvis det er nødvendigt, er det imidlertid muligt at placere centerhøjttaleren op til 1,6 meter nærmere område (B) og surroundhøjttalerne op til 4,6 meter nærmere område (C). Fronthøjttalerne kan placeres 1,0 til 7,0 meter fra lyttepositionen (A). Sådan monteres højttalerne på væggen 1 Find nogle skruer (ekstraudstyr), der egner sig til hullet på bagsiden af hver højttaler. 30 mm Hul på bagsiden af højttaleren 4,6 mm 10 mm 4 mm Tilslutninger og indstillinger 2 Skru skruerne fast i væggen. Afstanden mellem skruehoved og væg skal være 5 til 7 mm. Bemærk Centerenheden og surroundhøjttalerne må ikke placeres længere væk fra lyttepositionen end fronthøjttalerne. Bemærkning til placering af subwoofer Hvis subwooferen placeres for tæt på et CRT-tv eller en projektor, kan magnetfeltet skabe interferens i videosignalerne og medføre farveforstyrrelser. Hvis dette sker, skal du slukke tv'et eller projektoren, vente i 15 til 30 minutter, og derefter tænde enheden igen. Prøv følgende, hvis det ikke løser problemet: Placer subwooferen mindst 0,3 meter fra tv'et eller projektoren. Fjern magnetiske genstande i nærheden af subwooferen (medicinsk udstyr, legetøj, osv.). Magnetlåse på en tv-fod kan også være skyld i problemet. 5 til 7 mm 3 Hæng højttalerne op på skruerne. Hul på bagsiden af højttaleren 4,6 mm 10 mm,fortsættes 9 DK

10 Bemærk Brug skruer, der passer til væggens materiale og bæreevne. Hvis du skruer i gipsplader, skal du skrue skruerne fast på en skinne og montere den på væggen. Monter højttalerne på en lodret, plan og bæredygtig væg. Kontakt et byggemarked eller en montør for at få oplysninger om vægmaterialer eller de skruer, der skal bruges. Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer, osv. Trin 3: Tilslutning af FM/ AM-antennerne Subwoofer FM AM 75 COAXIAL AERIAL AMrammeantenne (inkluderet) FM-ledningsantenne (inkluderet) Tip! Når du tilslutter AM-rammeantennen, kan du selv bestemme, hvilket af stikkene ledning (A) eller (B) skal tilsluttes. A B Hvis FM-modtagelsen er dårlig, skal du bruge et 75- ohm koaksialkabel (ekstraudstyr) og slutte systemet til en udendørs FM-antenne som vist nedenfor. Udendørs FM-antenne (ekstraudstyr) Subwoofer FM AM 75 COAXIAL AERIAL Bemærk Placer FM/AM-antennen på afstand af systemet og andre komponenter for at undgå interferens. FM-ledningsantennen skal rettes helt ud. Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt. 10 DK

11 DIGITAL IN OPTICAL ANALOG IN AM R L Trin 4: Tilslutning af andre komponenter Systemet kan tilsluttes andre komponenter (dvd-optager/afspiller, "Play Station 2", videobåndoptager, osv.). Se også den betjeningsvejledning, der fulgte med de komponenter, som er tilsluttet. Hvis du vil høre lyd fra andre komponenter via systemet, skal du se afsnittet "Optimal lyd" (side 17). Bemærk Tag netledningen til systemet og komponenterne ud af stikkontakten, mens de tilsluttes. Tilslutning af en dvd-optager/afspiller eller "Play Station 2" Slut subwooferens DVD (DIGITAL IN OPTICAL)-stik til DIGITAL OUT (OPTICAL)-stikket på dvdoptageren/afspilleren eller din "Play Station 2" med det medfølgende optiske digitalkabel (inkluderet). Tryk på DVD (indgangsvælger) for at høre den tilsluttede komponent (side 17). Tilslutninger og indstillinger Bemærk Videosignalet kan ikke sendes til dette system. Når du tilslutter andre komponenter (dvd-optager/afspiller, "Play Station 2", osv.), skal komponenternes videoudgangsstik sluttes til tv'ets videoindgangsstik. Dvd-optager/afspiller eller "Play Station 2" DIGITAL OUT til DIGITAL OUT (OPTICAL) OPTICAL Optisk digitalkabel (inkluderet) Subwoofer FM 75 COAXIAL AERIAL SYSTEM CONTROL DIGITAL IN OPTICAL DVD DVD VIDEO til DVD (DIGITAL IN OPTICAL) : Signalflow Tip! Du kan tilslutte en satellittuner i stedet for en dvd-afspiller eller -optager via den optiske digitaludgang.,fortsættes 11 DK

12 Indstillinger til brug af en Sony dvd-optager/afspiller eller "Play Station 2" Når der tilsluttes en Sony dvd-optager/afspiller eller "Play Station 2" som vist på forrige side, skal du angive følgende indstillinger på hver komponent for at få optimalt udbytte af systemets surroundsound. Du skal muligvis angive andre indstillinger for dvd-optagere/afspillere af andre mærker. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med de enkelte komponenter. Dvd-optager/afspiller 1 Vælg "AUDIO SETUP" på installationsskærmen. 2 Indstil "AUDIO DRC" til "WIDE RANGE". 3 Indstil "DIGITAL OUT" til "ON". 4 Indstil "DOLBY DIGITAL" til "DOLBY DIGITAL". 5 Indstil "DTS" til "ON". 6 Indstil "Fs" til "48 kh". "Play Station 2" 1 Vælg "AUDIO SETTING" på installationsskærmen. 2 Vælg "AUDIO DIGITAL OUTPUT". 3 Indstil "OPTICAL DIGITAL OUTPUT" til "ON". 4 Indstil "DOLBY DIGITAL" til "ON". 5 Indstil "DTS" til "ON". "PlayStation 2" er et varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment. 12 DK

13 DIGITAL IN OPTICAL ANALOG IN AM R L Tilslutning af videobåndoptager eller tv Slut subwooferens VIDEO (ANALOG IN L/R)-stik til videobåndoptagerens eller tv'ets AUDIO OUT (L/ R)-stik med et lydkabel (ekstraudstyr). Tryk på VIDEO (indgangsvælger) for at høre den tilsluttede videobåndoptager eller det tilsluttede tv (side 17). Bemærk Videosignalet kan ikke sendes til dette system. Når du tilslutter andre komponenter (videobåndoptager, tv, osv.), skal komponenternes videoudgangsstik sluttes til tv'ets videoindgangsstik. Videobåndoptager eller tv OUTPUT L AUDIO til AUDIO OUT (L/R) (hvid) Tilslutninger og indstillinger R (rød) Lydkabel (ekstraudstyr) Subwoofer FM 75 COAXIAL AERIAL (rød) (hvid) SYSTEM CONTROL DVD VIDEO ANALOG IN R L VIDEO til VIDEO (ANALOG IN L/R) : Signalflow Tip! Når videobåndoptageren eller tv'et kun sender lyd i mono, skal du bruge lydkabler, der fordeler monolydene til venstre/højre kanaler (ekstraudstyr). I denne situation er surroundeffekten muligvis ikke effektiv. Hvis den tilsluttede videobåndoptager eller det tilsluttede tv indstilles til surroundsound, kan systemets surroundeffekt muligvis ikke høres. Indstil videobåndoptagerens og tv'ets surroundindstilling til OFF. 13 DK

14 FUNCTION VOLUME FUNCTION VOLUME Trin 5: Tilslutning af netledning Sådan tændes og slukkes systemet Centerenhed Sæt subwooferens og tv'ets netledning (strømkabel) i stikkontakten. "/1 Subwoofer "/1 til stikkontakt Kontroller, at indikatoren "/1 på centerenheden lyser, når subwooferens netledning er tilsluttet. Centerenhed Indikatoren "/1 Følg trinnene i afsnittet "Trin 6: Grundlæggende højttaleropsætning" (side 15), når alle tilslutninger er udført. Tryk på [/1. Når du slukker systemet, skifter det til standby, og indikatoren [/1 på centerenhedens display lyser rødt. Bemærk Når du fjerner netledningen i standby, lyser indikatoren [/1 et stykke tid. Dette er ikke en fejl. 14 DK

15 Trin 6: Grundlæggende højttaleropsætning Angiv de aktuelle højttalerplaceringer for systemet for at få optimalt udbytte af systemets lyd. Indtast højttalerens afstand fra lyttepositionen i menuen AMP på centerenhedens display. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om menuen AMP, skal du se side 25. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om højttalerplacering, skal du se side 9. AMP MENU </M/m/,, ENTER "/1 5 Tryk på M/m for at vælge indstilling for surroundhøjttalerens placering. Hvis du er i tvivl om placeringen, skal du se afsnittet ""SURR SP" (surroundhøjttaler)" på side Tryk på < for at vende tilbage til det forrige lag. 7 Tryk på M/m for at vælge "FRONT DIST" (afstand for fronthøjttaler), og tryk derefter på ENTER eller,. L 8 Tryk på M/m for at indstille fronthøjttalerens afstand i forhold til lyttepositionen. Visningen ændres i intervaller på 0,2 m (fra 1,0 til 7,0 m). Indtast en kortere afstand, hvis der er forskel på afstanden for de to højttalere. Eksempel: Når du indtaster 5,8 m for højre og venstre fronthøjttalere. L R R m m Tilslutninger og indstillinger 1 Tryk på [/1 for at tænde systemet. 2 Tryk flere gange på AMP MENU, indtil menuen AMP (side 25) vises på centerenhedens display. 3 Tryk på M/m for at vælge "SP SETUP" (højttaleropsætning), og tryk derefter på ENTER eller,. Eksempel: 4 Tryk på M/m for at vælge "SURR SP" (surroundhøjttaler), og tryk derefter på ENTER eller,. 9 Tryk på < for at vende tilbage til det forrige lag. 10Gentag trin 7 til 9 for at indstille "CEN DIST" (afstand for centerhøjttaler) og "SURR DIST" (afstand for surroundhøjttaler). 11Tryk på AMP MENU for at lukke menuen AMP. Sådan opnås en bedre indstilling af højttaleren Højttalerniveauet, osv. kan ændres. se afsnittet "Indstillinger for højttalerniveau (LEVEL)" (side 28). Sådan skiftes til forrige lag Tryk på <. SL SR,fortsættes 15 DK

16 Sådan betjenes den tilsluttede komponent efter indstilling Vælg komponenten (indgangskilde) ved at trykke på DVD, VIDEO eller TUNER/BAND, når menuen AMP er lukket. Den grundlæggende tilslutning og indstillingerne er udført. Du kan nu begynde at bruge systemet. 16 DK

17 FUNCTION VOLUME Grundlæggende betjening Optimal lyd Lyden fra de tilsluttede komponenter kan sendes via systemets højttalere. Sørg for at tilslutte komponenterne korrekt. Centerenhed "/1 TUNER/ BAND VIDEO FUNCTION VOLUME /+ "/1 DVD SOUND FIELD /+ 2 Tryk på DVD, TUNER/BAND eller VIDEO (indgangsvælger) på fjernbetjeningen. Vælg den ønskede kilde. Den valgte kilde vises på centerenhedens display. DVD: Komponent, der er sluttet til DVDstikket (dvd-optager/afspiller, "Play Station 2", osv.). VIDEO: Komponent, der er sluttet til VIDEO-stikkene (videobåndoptager, tv, osv.). TUNER/BAND: Radio (FM/AM) (side 31). 3 Tryk på SOUND FIELD /+ for at vælge det ønskede lydfelt (side 19). Tip! Du kan vælge kilden på centerenheden med FUNCTION. Tryk flere gange på FUNCTION for at vælge den ønskede kilde. Centerenhedens display ændres som følger: "DVD" t "VIDEO" t "FM" t "AM" Grundlæggende betjening Valg af kilde MUTING 2 +/ Se også den betjeningsvejledning, der fulgte med de komponenter, som er tilsluttet. Sørg for, at komponenterne er tilsluttet korrekt (side 11). 1 Tryk på "/1 for at tænde systemet. Du kan betjene andre tilsluttede komponenter med den medfølgende fjernbetjening. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Fjernbetjening af andre komponenter med den medfølgende fjernbetjening" på side 33. Bemærk Når lyden fra videobåndoptageren eller tv'et eller stereolyden fra en 2-kanalskilde sendes via de seks højttalere, skal du vælge lydfeltet "PRO LOGIC" eller "PLII MUSIC/MOVIE" (side 19). Justering af lydstyrken Tryk på VOLUME /+ på centerenheden eller 2 +/ på fjernbetjeningen for at justere lydstyrken. Sådan slås lyden fra Tryk på MUTING. Hvis du vil slå lyden til, skal du trykke på knappen igen eller trykke på 2 + for at justere lydstyrken. 17 DK

18 Kontrol af oplysninger på centerenhedens display Du kan konfigurere systemet ved hjælp af statusoplysningerne på centerenhedens display. Sådan dæmpes lysstyrken på centerenhedens display (DIMMER) AMP MENU Centerenhedens display DIGITAL PL A/V SYNC DCS L C R LINK SL SW SR DSGX Følgende oplysninger vises. Display ; DIGITAL (Dolby Digital) (DTS) ; PL (Dolby Pro Logic) ; PLII (Dolby Pro LogicII) DCS LINK DSGX A/V SYNC L C R SL SW SR Funktion Angiver det aktuelle lydsignalformat. Angiver det aktuelle surroundformat (side 20). Lyser, når der sendes en 2-kanalskilde via surroundhøjttalerne (side 20). Lyser, når DSGX aktiveres (side 21). Lyser, når A/V SYNC aktiveres (side 23). Lyser for at vise, hvilken højttaler der indstilles. </M/m/,, ENTER 1 Tryk flere gange på AMP MENU, indtil menuen AMP (side 25) vises på centerenhedens display. 2 Tryk på M/m for at vælge "CUSTOMIZE", og tryk derefter på ENTER eller,. 3 Tryk på M/m for at vælge "DIMMER", og tryk derefter på ENTER eller,. 4 Tryk på M/m for at vælge en indstilling. "DIMMER OFF" (standard): Centerenhedens display bliver lysere. "DIMMER ON": Centerenhedens display bliver mørkere. 5 Tryk på ENTER eller AMP MENU for at lukke menuen AMP. Sådan skiftes til forrige lag Tryk på <. Sådan betjenes den tilsluttede komponent efter indstilling Vælg komponenten (indgangskilde) ved at trykke på DVD, VIDEO eller TUNER/BAND, når menuen AMP er lukket. 18 DK

19 Valg af lydfelt Du kan opnå surroundsound ved at vælge ét af systemets forudprogrammerede lydfelter. Med disse lydfelter kan du få biografens spændende og kraftfulde lyd hjem i stuen. SOUND FIELD /+ Lydfelt "MULTI ST.", "REAR ST." "HALL", "JAZZ CLUB", "L. CONCERT" (livekoncert), "GAME", "SPORTS", "MONO MOVIE" "NIGHT" "2CH STEREO" Sender 2-kanalskilder fra front-, center- og surroundhøjttalerne eller fra surroundhøjttalerne alene (side 20). Gengiver lyd, der passer til kilden (film, musik, nyheder, sport og andet). Gør det muligt at opnå lydeffekter og høre dialoger, som sad du i biografen, selv ved lav lydstyrke. Dette lydfelt er praktisk, hvis du ser film om natten. Sender kun lyd via højre og venstre fronthøjttalere og subwooferen. Ingen surroundeffekter (side 20). Grundlæggende betjening Tryk på SOUND FIELD /+ for at vælge et lydfelt. Eksempel: Centerenhedens display ændres som følger: Yderligere oplysninger findes på siderne i parentes. Lydfelt "A. F. D. AUTO" "PRO LOGIC", "PLII MOVIE", "PLII MUSIC" "C. ST. EX A", "C. ST. EX B", "C. ST. EX C" Sender den originalt optagne lyd uden lydeffekter (side 19). Sender 2-kanalskilder, f.eks. cd'er, som 5,1- kanalslyd. Dolby Pro Logic opretter fem kanaler ud fra 2- kanalskilder (side 20). Gengiver et ideelt biografmiljø med DCSteknologien (Digital Cinema Sound) (side 20). Tip! Hvis du ikke ønsker en surroundeffekt, skal du vælge "A. F. D. AUTO" eller "2CH STEREO". Systemet husker det sidst valgte lydfelt for hver funktion. Hvis du f.eks. lytter til dvd'er med lydfeltet "HALL", og derefter skifter til FM/AM-radio og bruger et andet lydfelt, husker systemet det, og bruger lydfeltet "HALL", når du vender tilbage til dvdfunktionen. Automatisk output af den originale lyd "A. F. D. AUTO" (Auto Format Direct Auto) Gengiver lyden, som den blev optaget/kodet, uden at der tilføjes effekter (f.eks. rumklang). Funktionen til automatisk afkodning registrerer automatisk, hvilken type lydsignal der sendes (Dolby Digital, DTS eller standard 2- kanalsstereo) og udfører den korrekte afkodning efter behov. Hvis der ikke er lavfrekvenssignaler (Dolby Digital LFE, osv.), genereres der et lavfrekvenssignal, der sendes til subwooferen.,fortsættes 19 DK

20 Brug af fronthøjttaleren og subwooferen "2CH STEREO" (2 Channel Stereo) Sender lyd via højre og venstre fronthøjttalere og subwooferen. Standard 2-kanalskilder (stereo) sendes helt uden om lydfeltsbehandlingen. Multikanalssurroundformater mikses ned til 2 kanaler. Output af 2-kanalskilder, f.eks. cd'er, med 5,1-kanalslyd "PRO LOGIC" (Dolby Pro Logic) Opretter fem udgangskanaler ud fra 2- kanalskilder. Denne tilstand udfører Pro Logicafkodning af indgangssignalet og sender det ud til front-, center- og surroundhøjttalerne. Surroundkanalen bliver mono. "PLII MOVIE/PLII MUSIC" (Dolby Pro Logic II Movie/Music) Opretter fem udgangskanaler med fuld båndbredde ud fra 2-kanalskilder. Dette gøres ved hjælp af en avanceret matrix-surrounddekoder, der trækker de rumlige egenskaber fra den oprindelige optagelse ud uden at tilføje nye lyde eller lydnuancer. Bemærk Når indgangssignalet er en multikanalskilde, annulleres Dolby Pro Logic og Dolby Pro Logic II Movie/Music, og multikanalskilden sendes direkte. Output af 2-kanalskilder fra centerhøjttaleren og surroundhøjttalerne "MULTI ST." (Multi Stereo) Sender 2-kanalskilder fra front-, center- og surroundhøjttalerne samtidigt. Front- og surroundhøjttalerne sender samme lyd. "REAR ST." (Rear Stereo) Sender 2-kanalskilder alene fra surroundhøjttalerne. Der sendes kun lyd fra fronthøjttalerne, hvis du vælger "NONE" i "SURR SP" i menuen AMP (side 26). Tip! Når du vælger "MULTI ST." eller "REAR ST.", lyser indikatoren "LINK" på centerenhedens display. Digital Cinema Sound (DCS) Sony har sammen med Sony Pictures Entertainment målt lydforholdene i sine studier og integreret dataene fra målingerne med Sonys egen DSP-teknologi (Digital Signal Processor) for at udvikle "Digital Cinema Sound". "Digital Cinema Sound" gør det muligt at simulere en ideel biograflyd efter filmproducentens ønske i hjemmebiografen. "C. ST. EX A" (Cinema Studio EX A) Gengiver den lyd, der kendetegner Sony Pictures Entertainments "Cary Grant Theater"-lydstudie. Denne standardtilstand er velegnet til alle typer film. "C. ST. EX B" (Cinema Studio EX B) Gengiver den lyd, der kendetegner Sony Pictures Entertainments "Kim Novak Theater"-lydstudio. Denne tilstand er ideel til science fiction-film eller actionfilm med mange lydeffekter. "C. ST. EX C" (Cinema Studio EX C) Gengiver den lyd, der kendetegner i Sony Pictures Entertainments indspilningsstudie. Denne tilstand er ideel til musicals og klassikere, hvor musikken er meget vigtig. Om Cinema Studio EX Cinema Studio EX er ideel til filmsoftware, der er kodet med multikanalsformater, f.eks. Dolby Digital-dvd. Denne tilstand gengiver den lyd, der kendetegner Sony Pictures Entertainmentstudierne. Cinema Studio EX består af følgende tre elementer. Virtual Multi Dimension Opretter fem virtuelle højttalere, der omgiver lytteren fra et enkelt par virkelige surroundhøjttalere. Screen Depth Matching I en biograf lyder det som om, at lyden kommer fra biograflærredet. Dette element gør det muligt at opnå samme effekt i hjemmebiografen ved at forskyde lyden fra fronthøjttalerne til skærmen. 20 DK

21 Cinema Studio Reverberation Gengiver den genklang, der findes i biografer. Cinema Studio EX er en integreret tilstand, der styrer disse elementer samtidigt. Forstærkning af basfrekvenser (DSGX) Bemærk Den virtuelle højttalereffekt kan medføre øget støj i afspilningssignalet. Når du bruger lydfelter, der anvender virtuelle højttalere, høres der ikke direkte lyd fra surroundhøjttalerne. Funktionen DSGX (Extended Dynamic Sound Generator) forstærker basfrekvenserne. DSGX Grundlæggende betjening Tryk på DSGX. Funktionen DSGX aktiveres, og indikatoren "DSGX" lyser på centerenhedens display. Tryk igen på DSGX for at slå funktionen fra. 21 DK

22 Lyd ved lav lydstyrke (AUDIO DRC) Funktionen AUDIO DRC (Dynamic Range Compression) reducerer lydsporets dynamiske område. Denne funktion er nyttig, hvis du ser film ved lav lydstyrke om natten. Bemærk Funktionen AUDIO DRC kan kun anvendes på Dolby Digital-kilder. Når du indstiller "DIGITAL OUT" på den tilsluttede dvd-optager/afspiller til "D-PCM", fungerer funktionen AUDIO DRC muligvis ikke. AMP MENU 4 Tryk på M/m for at vælge en indstilling (vælg "DRC STD" eller "DRC MAX"). "DRC OFF" (standard): Det dynamiske område komprimeres ikke. "DRC STD": Standardeffekt. "DRC MAX": Maksimum effekt. Lyden af lydeffekter, f.eks. eksplosioner, kan være reduceret. 5 Tryk på ENTER eller AMP MENU for at lukke menuen AMP. Sådan skiftes til forrige lag Tryk på <. Sådan betjenes den tilsluttede komponent efter indstilling Vælg komponenten (indgangskilde) ved at trykke på DVD, VIDEO eller TUNER/BAND, når menuen AMP er lukket. </M/m/,, ENTER 1 Tryk flere gange på AMP MENU, indtil menuen AMP (side 25) vises på centerenhedens display. 2 Tryk på M/m for at vælge "CUSTOMIZE", og tryk derefter på ENTER eller,. Eksempel: 3 Tryk på M/m for at vælge "AUDIO DRC", og tryk derefter på ENTER eller,. 22 DK

23 Justering af forsinkelse mellem billede og lyd (A/V SYNC) Hvis billedet ikke passer til lyden, kan du justere forskellen via en forsinkelse. AMP MENU Sådan skiftes til forrige lag Tryk på <. Sådan betjenes den tilsluttede komponent efter indstilling Vælg komponenten (indgangskilde) ved at trykke på DVD, VIDEO eller TUNER/BAND, når menuen AMP er lukket. Bemærk Denne funktion fungerer muligvis ikke, afhængigt af inputstreamen eller den valgte indgangskilde og lydfeltets indstilling. Når indstillingen er aktiv, lyser indikatoren "A/V SYNC" på centerenhedens display. Grundlæggende betjening </M/m/,, ENTER 1 Tryk flere gange på AMP MENU, indtil menuen AMP (side 25) vises på centerenhedens display. 2 Tryk på M/m for at vælge "CUSTOMIZE", og tryk derefter på ENTER eller,. 3 Tryk på M/m for at vælge "A/V SYNC", og tryk derefter på ENTER eller,. "SYNC OFF" (standard): Der udføres ingen justering. "SYNC ON": Justerer forsinkelsen mellem billedet og lyden. 4 Tryk på M/m for at vælge "SYNC ON". Funktionen A/V SYNC aktiveres, og indikatoren "A/V SYNC" lyser på centerenhedens display. 5 Tryk på ENTER eller AMP MENU for at lukke menuen AMP. Hvis du senere vil annullere indstillingen, skal du gentage ovenstående trin og vælge "SYNC OFF" i trin DK

24 Stereo- og tosprogede udsendelser (DUAL MONO) Du kan skifte mellem lydkanaler, når der afspilles en dvd-rw, eller når systemet modtager multiplekslyd fra en komponent, der er sluttet til DVD (DIGITAL IN OPTICAL)-stikket. Vælg kanal- og højttalerudgang som angivet nedenfor. AMP MENU 5 Tryk på ENTER eller AMP MENU for at lukke menuen AMP. Sådan skiftes til forrige lag Tryk på <. Sådan betjenes den tilsluttede komponent efter indstilling Vælg komponenten (indgangskilde) ved at trykke på DVD, VIDEO eller TUNER/BAND, når menuen AMP er lukket. Bemærk Hvis "CENTER SP" indstilles til "CENTER NO" i menuen AMP (side 26), sendes lyden via de højre og venstre fronthøjttalere. </M/m/,, ENTER 1 Tryk flere gange på AMP MENU, indtil menuen AMP (side 25) vises på centerenhedens display. 2 Tryk på M/m for at vælge "CUSTOMIZE", og tryk derefter på ENTER eller,. 3 Tryk på M/m for at vælge "DUAL MONO", og tryk derefter på ENTER eller,. Eksempel: 4 Tryk på M/m for at vælge en indstilling. "MAIN" (standard): Main-lyden sendes via centerhøjttaleren. "SUB": Sub-lyden sendes via centerhøjttaleren. "MAIN+SUB": Main- og sub-lyden sendes via centerhøjttaleren. "MAIN/SUB": Main-lyd sendes via den venstre fronthøjttaler, og sub-lyden sendes via den højre fronthøjttaler. 24 DK

25 Installationsmenu Brug af menuen AMP Træ for menuen AMP Den faktiske visning indeholder forkortelser. 1. lag 2. lag 3. lag SPEAKER SETUP CENTER SPEAKER YES/NO SURROUND SPEAKER FRONT SPEAKER DISTANCE CENTER SPEAKER DISTANCE *1 SPEAKER LEVEL TEST TONE CUSTOMIZE FRONT L SPEAKER LEVEL CENTER SPEAKER LEVEL *1 FRONT R SPEAKER LEVEL BEHIND/SIDE/NONE 1.0 m m 0 m m SURROUND SPEAKER DISTANCE *2 0 m m OFF/ON 6 db - 0 db 6 db - +6 db 6 db - 0 db SURROUND R SPEAKER LEVEL *2 6 db - +6 db SURROUND L SPEAKER LEVEL *2 6 db - +6 db SUBWOOFER SPEAKER LEVEL 6 db - +6 db AUDIO DRC OFF/STANDARD/MAX DUAL MONO MAIN/SUB/MAIN+SUB/ MAIN/SUB A/V SYNC OFF/ON DIMMER OFF/ON *1 Indstillingselementet vises ikke, hvis indstillingen "CENTER SPEAKER" er indstillet til "CENTER NO". *2 Indstillingselementet vises ikke, hvis indstillingen for "SURROUND SPEAKER" er indstillet til "NONE". Menuen AMP på centerenhedens display gør det muligt at konfigurere systemet, så du opnår den mest optimale surroundsound. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om systemets surroundindstillinger, skal du se side 19. AMP MENU </M/m/,, ENTER 1 Tryk flere gange på AMP MENU, indtil menuen AMP vises på centerenhedens display. Eksempel: 2 Tryk på M/m for at vælge en indstilling. "SP SETUP" (højttaleropsætning): Gør det muligt at indtaste højttalerens placering, osv. (side 26). "LEVEL" (niveau): Gør det muligt at slå en testtone til eller fra og angive højttalerniveauet (side 28). "CUSTOMIZE" (brugerdefineret): Gør det muligt at angive andre funktioner for systemet (side 29). 3 Tryk på ENTER eller,. Der vises et element i 2. lag. Eksempel: "CENTER SP" (centerhøjttaler) Installationsmenu,fortsættes 25 DK

26 4 Tryk på M/m for at vælge det element, der skal indstilles. Eksempel: "FRONT DIST" (afstand for fronthøjttaler) Grundlæggende indstilling af højttalere (SP SETUP) Du kan angive højttalernes placeringer og vælge, om du vil bruge center- eller surroundhøjttalere. 5 Tryk på ENTER eller,. L R 6 Tryk på M/m for at vælge en indstilling. Indstillingen anvendes på systemet. 7 Tryk på ENTER eller AMP MENU for at lukke menuen AMP. Sådan skiftes til forrige lag Tryk på <. Sådan betjenes den tilsluttede komponent efter indstilling Vælg komponenten (indgangskilde) ved at trykke på DVD, VIDEO eller TUNER/BAND, når menuen AMP er lukket. Bemærk Luk menuen AMP, når indstillingen i menuen AMP er afsluttet. Nogle af knapperne på fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke, hvis du ikke lukker menuen AMP. m Vælg "SP SETUP" (højttaleropsætning) i menuen AMP. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om brug af menuen AMP, skal du se afsnittet "Brug af menuen AMP" (side 25). Yderligere oplysninger om indstilling af højttalerafstand findes også i afsnittet "Trin 6: Grundlæggende højttaleropsætning" (side 15). Standardindstillingerne er understreget. Bemærk Nedenstående indstillinger er muligvis ikke standard, hvis du fulgte anvisningerne i afsnittet "Trin 6: Grundlæggende højttaleropsætning" (side 15) til at vise den aktuelle højttalerplacering. Rediger indstillingerne igen, hvis du ændrer højttalernes placering. Centerhøjttaleren er integreret i centerenheden. "CENTER SP" (centerhøjttaler) "CENTER YES" "CENTER NO" "SURR SP" (surroundhøjttaler) Du skal normalt vælge denne indstilling. Vælg denne indstilling, hvis du ikke bruger centerhøjttaler. "BEHIND" "SIDE" "NONE" Vælg denne indstilling, hvis surroundhøjttalerne placeres i område B. Vælg denne indstilling, hvis surroundhøjttalerne placeres i område A. Vælg denne indstilling, hvis du ikke bruger surroundhøjttaler. 26 DK

27 Surroundhøjttalerne og centerhøjttaleren må ikke placeres længere væk fra lyttepositionen end fronthøjttalerne. Afhængigt af inputstreamen kan indstillingen for afstand muligvis ikke bruges. A B A B "FRONT DIST" (afstand for fronthøjttaler) Fronthøjttalerens afstand til lyttepositionen kan indstilles fra 1,0 til 7,0 meter i intervaller på 0,2 meter. Standardindstillingen er "3.0". "CEN DIST" (afstand for centerhøjttaler) Indstil centerhøjttalerens afstand til en værdi, der ligger mellem indstillingen for "FRONT DIST" og -1,6 meter fra "FRONT DIST" (i intervaller på 0,2 meter). Standardindstillingen er "3.0". Installationsmenu "SURR DIST" (afstand for surroundhøjttaler) Indstil surroundhøjttalerens afstand til en værdi, der ligger mellem indstillingen "FRONT DIST" og -4,6 meter fra "FRONT DIST" (i intervaller på 0,2 meter). Standardindstillingen er "3.0". 1,0-7,0 m 0-7,0 m Bemærk Lyden forsvinder et kort øjeblik, når du vælger et element. Subwooferen kan udsende en kraftig lyd, afhængigt af indstillingerne for de øvrige højttalere. Hvis front- og surroundhøjttalerne placeres i forskellig afstand til lyttepositionen, skal du angive afstanden til den nærmeste højttaler. 27 DK

28 Indstillinger for højttalerniveau (LEVEL) Lydstyrken for de enkelte højttalere kan indstilles særskilt. Brug testtonen for at gøre indstillingen lettere (gå til afsnittet "Indstilling af højttalerniveau med testtonen" på side 28). Du kan også justere niveauerne uden testtonen. Vælg "LEVEL" (niveau) i menuen AMP. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om brug af menuen AMP, skal du se afsnittet "Brug af menuen AMP" (side 25). Standardindstillingerne er understreget. Bemærk Rediger indstillingerne igen, hvis du ændrer højttalernes placering. Centerhøjttaleren er integreret i centerenheden. "TEST TONE" "T. TONE OFF" "T. TONE ON" Der sendes ingen testtone. Testtonen sendes skiftevis fra højttalerne. "FL LEVEL" (niveau for venstre fronthøjttaler) Niveauet for venstre fronthøjttaler kan indstilles fra -6 db til 0 db i intervaller på 1 db. Standardindstillingen er "0". "CEN LEVEL" (niveau for centerhøjttaler) Niveauet for centerhøjttaleren kan indstilles fra -6 db til +6 db i intervaller på 1 db. Standardindstillingen er "0". "FR LEVEL" (niveau for højre fronthøjttaler) Niveauet for højre fronthøjttaler kan indstilles fra -6 db til 0 db i intervaller på 1 db. Standardindstillingen er "0". "SR LEVEL" (niveau for højre surroundhøjttaler) Niveauet for højre surroundhøjttaler kan indstilles fra -6 db til +6 db i intervaller på 1 db. Standardindstillingen er "0". "SL LEVEL" (niveau for venstre surroundhøjttaler) Niveauet for venstre surroundhøjttaler kan indstilles fra -6 db til +6 db i intervaller på 1 db. Standardindstillingen er "0". "SW LEVEL" (niveau for subwoofer) Niveauet for subwooferen kan indstilles fra -6dB til +6 db i intervaller på 1 db. Standardindstillingen er "0". Sådan indstilles lydstyrken for alle højttalerne på én gang Tryk på 2 +/ på fjernbetjeningen. Eller tryk på VOLUME /+ på centerenheden. Indstilling af højttalerniveau med testtonen 1 Tryk flere gange på AMP MENU, indtil menuen AMP (side 25) vises på centerenhedens display. 2 Tryk flere gange på M/m for at vælge "LEVEL" (niveau), og tryk derefter på ENTER eller,. Eksempel: 3 Tryk på M/m for at vælge "TEST TONE" (testtone), og tryk derefter på ENTER eller,. 4 Tryk på M/m for at vælge "T. TONE ON" (testtone til). Testtonen sendes skiftevis fra højttalerne. 5 Tryk på < for at vende tilbage til det forrige lag, og tryk derefter på M/m for at vælge en højttaler: "FL LEVEL" (niveau for venstre fronthøjttaler) "CEN LEVEL" (niveau for centerhøjttaler) "FR LEVEL" (niveau for højre fronthøjttaler) "SR LEVEL" (niveau for højre surroundhøjttaler) "SL LEVEL" (niveau for venstre surroundhøjttaler) 28 DK

29 "SW LEVEL" (niveau for subwoofer) 6 Tryk på ENTER eller,. Testtonen sendes fra den valgte højttaler. 7 Juster højttalerniveauet fra lyttepositionen ved at trykke på M/m. Kontroller statussen på centerenhedens display. Eksempel: Når der sendes en testtone på -4 db fra venstre fronthøjttaler. L 8 Gentag trin 5 til 7 for at justere niveauerne for de andre højttalere. 9 Tryk på <, når du har justeret niveauerne for at vende tilbage til det forrige lag. 10Tryk på M/m for at vælge "TEST TONE", og tryk derefter på ENTER eller,. 11Tryk på M/m for at vælge "T. TONE OFF" (testtone fra), og tryk derefter på AMP MENU for at lukke menuen AMP. Sådan skiftes til forrige lag Tryk på <. Sådan betjenes den tilsluttede komponent efter indstilling Vælg komponenten (indgangskilde) ved at trykke på DVD, VIDEO eller TUNER/BAND, når menuen AMP er lukket. Bemærk Lyden afbrydes et øjeblik, når højttalerindstillingerne justeres. db Flere indstillinger (CUSTOMIZE) Du kan angive flere indstillinger for systemet. Yderligere oplysninger findes også i afsnittet "Grundlæggende betjening" (side 17). Vælg "CUSTOMIZE" i menuen AMP. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om brug af menuen AMP, skal du se afsnittet "Brug af menuen AMP" (side 25). Standardindstillingerne er understreget. "AUDIO DRC" (komprimering af dynamisk område) (kun Dolby Digital-dvd'er) Reducerer det dynamiske område for et lydspor, så lyden bliver tydeligere, selv ved lav lydstyrke. Denne indstilling er kun tilgængelig, når systemet er i brug. Se side 22 for at få yderligere oplysninger. "DRC OFF" "DRC STD" (DRC-standard) "DRC MAX" Det dynamiske område komprimeres ikke. Standardeffekt. Maksimal effekt. Lyden af lydeffekter, f.eks. eksplosioner, kan være reduceret. "DUAL MONO" (kun til multipleks broadcast) Gør det muligt at høre multipleks broadcast-lyd, når der modtages AC-3-multipleks broadcastsignaler. Se side 24 for at få yderligere oplysninger. "MAIN" "SUB" "MAIN+SUB" "MAIN/SUB" Sender main-lyd via centerhøjttaleren. Sender sub-lyd via centerhøjttaleren. Sender main- og sub-lyd via centerhøjttaleren. Sender main-lyd via venstre fronthøjttaler og sub-lyd via højre fronthøjttaler. Installationsmenu Bemærk Hvis "CENTER SP" indstilles til "CENTER NO" i menuen AMP (side 26), sendes lyden via de højre og venstre fronthøjttalere.,fortsættes 29 DK

30 "A/V SYNC" Justerer en forsinkelse mellem billedet og lyden. Se side 23 for at få yderligere oplysninger. "SYNC OFF" "SYNC ON" Der udføres ingen justering. Justerer en forsinkelse mellem billedet og lyden. "DIMMER" Dæmper lysstyrken på centerenhedens display. Se side 18 for at få yderligere oplysninger. "DIMMER OFF" "DIMMER ON" Centerenhedens display bliver lysere. Centerenhedens display bliver mørkere. 30 DK

31 Andre betjeningsmuligheder Radio Slut de medfølgende FM/AM-antenner til subwooferen (side 10), så du kan høre radio. 5 Tryk på M/m for at vælge det ønskede indstillingsnummer. 6 Tryk på ENTER. Stationen gemmes. ST TUNED ST TUNED TUNER/ BAND "/1 FM MODE 7 Gentag trin 2 til 6 for at gemme andre stationer. M/m, ENTER PRESET /+ TUNER MEMORY 2 +/ DISPLAY TUNING /+ Sådan ændres et indstillingsnummer Gentag ovenstående trin, og vælg et andet indstillingsnummer i trin 5. Brug af radioen 1 Tryk på "/1 for at tænde systemet. 2 Tryk flere gange på TUNER/BAND for at vælge FM eller AM. Der stilles ind på den sidst modtagne station. Andre betjeningsmuligheder Indstilling af radiostationer Det er muligt at indstille 20 FM-stationer og 10 AM-stationer. Før du søger efter stationerne, skal du skrue helt ned for lyden. 1 Tryk på "/1 for at tænde systemet. 2 Tryk flere gange på TUNER/BAND for at vælge FM eller AM. 3 Tryk på TUNING /+, og hold den nede, indtil den automatiske søgning starter. Søgningen stopper, når systemet finder en station. Indikatoren "TUNED" (og "ST" for et stereoprogram) lyser på centerenhedens display. ST TUNED 4 Tryk på TUNER MEMORY. Der vises et indstillingsnummer. ST TUNED MH ST TUNED 3 Tryk på PRESET /+ for at vælge den ønskede, gemte station. 4 Tryk på 2 +/ for at justere lydstyrken. Sådan slukkes radioen Tryk på "/1 for at slukke systemet. Sådan modtages ikke-gemte radiostationer Brug den manuelle eller automatiske indstillingsmetode i trin 3 ovenfor. Tryk på TUNING /+ for at stille ind på en station manuelt. Tryk på TUNING /+, og hold den nede for at starte en automatisk søgning. Tryk igen på TUNING /+ for at stoppe søgningen. Hvis der er støj på FM Tryk på FM MODE, indtil "MONO" vises på centerenhedens display. Stereoeffekten forsvinder, men modtagelsen bliver bedre. Tryk MH,fortsættes 31 DK

32 igen på FM MODE for at gendanne stereoeffekten. Tip! Du kan også vælge en indstillet station med nummerknapperne og knappen ENTER. Hvis du vil forbedre modtagelsen, skal du justere antennerne. Du kan også vælge FM eller AM ved at trykke flere gange på FUNCTION på centerenhedens display. "AM" eller "FM" vises på centerenhedens display. Om radiodatasystemet (RDS) RDS (Radio Data System radiodatasystem) er en programtjeneste, der giver radiostationer mulighed for at sende yderligere oplysninger sammen med det almindelige programsignal. Denne tuner tilbyder nyttige RDS-funktioner, f.eks. visning af stationens navn. RDS er kun tilgængelig på FM-stationer*. * Det er ikke alle FM-stationer, der sender RDStjenester, og de tilbyder heller ikke samme typer tjenester. Hvis du ikke har kendskab til RDS-systemet, kan du få oplysninger om RDS-tjenester i området på de lokale radiostationer. Bemærk RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis stationen der er stillet ind på, ikke transmitterer RDS-signalet optimalt, eller hvis signalstyrken er svag. Sådan modtages RDS-udsendelser Vælg en station på FM-båndet. Når du stiller ind på en station, der sender RDStjenester, vises stationens navn* på displayet. * Hvis RDS-programmet ikke modtages, vises stationens navn muligvis ikke på displayet. Tip! Når en stations navn vises, kan du kontrollere frekvensen ved at trykke flere gange på DISPLAY. Brug af timerfunktionen Du kan indstille systemet til at slukke efter et bestemt stykke tid, så du kan falde i søvn til musik. Du kan indstille en tidsperiode på op til 90 minutter i intervaller på 10 minutter. SLEEP Tryk flere gange på SLEEP. Indikatoren "SLEEP" lyser på centerenhedens display. Hver gang du trykker på knappen, vises tiden for automatisk slukning som følger på centerenhedens display: SLEEP 90M SLEEP OFF SLEEP 80M Sådan kontrolleres den resterende tid Tryk en enkelt gang på SLEEP. SLEEP 70M SLEEP 10M... SLEEP 60M Sådan ændres den resterende tid Tryk flere gange på SLEEP for at vælge den ønskede tid. Sådan annulleres funktionen Tryk på SLEEP, indtil "SLEEP OFF" vises på centerenhedens display. 32 DK Bemærk Du kan ikke slukke tilsluttede komponenter med denne funktion.

33 Fjernbetjening af andre komponenter med den medfølgende fjernbetjening Den medfølgende fjernbetjening kan bruges til at betjene et tilsluttet tv, en Sony dvd-optager/ afspiller, en "Play Station 2" eller en Sony videobåndoptager (VHS). Fjernbetjeningen skal rettes mod den komponent, der skal betjenes. Fjernbetjening af tv'et med fjernbetjeningen Fjernbetjeningen kan ikke kun bruges til fjernbetjening af Sony-tv, men kan også bruges med andre tv-mærker (se næste spalte). TV "/1 TV/VIDEO TV/VIDEO PROG +/ (kun Sony-tv) Nummerknapper og -/--* (kun Sony-tv) (kun Sony-tv) Tryk på denne knap for at skifte tv'ets indgangskilde. Tryk på disse knapper for at vælge en programplacering på tv'et. Tryk på disse knapper for at vælge en programplacering på tv'et. Tryk på denne knap for at ændre tv'ets formatforhold. *Hvis du vil vælge en tocifret programplacering på tv'et, skal du trykke på -/-- og derefter trykke på nummerknapperne. Indstilling af fjernbetjeningens signalkode til andre tv-mærker Du kan justere signalet, så du kan bruge fjernbetjeningen med andre tv end Sony's. Andre betjeningsmuligheder Nummerknapper, -/-- TV "/1 PROG +/ 2 +/ Nummerknapper TV 1 Tryk på TV. Knappen TV lyser rødt. 2 Tryk på følgende knapper for at betjene tv'et, mens knappen TV lyser. Knap TV [/1 Funktion Tryk på denne knap for at tænde eller slukke tv'et. 2 +/ Tryk på denne knap for at justere tv'ets lydstyrke. TV 1 Tryk på TV [/1, og hold den nede. 2 Indtast tv'ets producentkode med nummerknapperne. Producent Kodenummer Sony 01 (standard) Grundig 04 Hitachi 06,fortsættes 33 DK

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation 3-299-272-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-IS100 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS Sony Corporation 2-592-136-42(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS600 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL900W Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL900W Sony Corporation 4-254-829-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SL900W 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Home Theater System HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI (1) DK/FI (1)

Home Theater System HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI (1) DK/FI (1) 4-247-583-64(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-043-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH510 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-448-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation (1) http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation 2-587-107-12(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-DDW670 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-891-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ700FW 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-254-235-11(1) FM Stereo FM/AM eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DE497 2004 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-976-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ830W 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-209-590-61(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-78SS 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-109-710-11(1) BD/DVD Home Theatre System BDV-IT1000/BDV-IS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-298-612-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ360WA 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-247-584-31(1) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-SL50 STR-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation 2-681-272-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SS1000P 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-681-273-72(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-36SS 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation 4-254-499-11(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-DDW760 2004 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation 4-130-031-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF360 HT-SS360 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-556-14(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ110/DZ111/DZ119/DZ410 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2

HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 Dansk Suomen Norsk AV Receiver Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 HT-R390 Instruktionsvejledning Tak fordi du købte en Onkyo AV-receiver. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation 4-250-175-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-EA20 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation 4-244-994-54(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-SA30 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation 3-061-301-81(1) CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S536D DVP-S535D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-644-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB300 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-567-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-DZ210D 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation 3-210-767-62(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS1200 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

Home Theatre System HTR-6600 HTR Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Sony Corporation

Home Theatre System HTR-6600 HTR Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Sony Corporation Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning HTR-6600 HTR-6100 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-695-607-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-LF1 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Anbring

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-230-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ680 / DZ780 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation 3-283-375-61(3) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-DDWG800 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation 3-295-946-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF1300 HT-SS1300 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot