FM Stereo FM/AM Receiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FM Stereo FM/AM Receiver"

Transkriptio

1 (1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB Sony Corporation

2 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller kraftig fugt. For at forhindre brand må man ikke dække apparatets ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner etc. Anbring desuden ikke tændte lys ovenpå apparatet. For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der aldrig anbringes genstande indeholdende væsker, såsom vaser eller lignende, oven på apparatet. Installer ikke apparatet hvor pladsen er meget begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et indbygget skab. Smid aldrig batterier ud med almindeligt skrald. Skil dig af med dem ifølge reglerne for bortskaffelse af kemisk affald. Om denne brugsvejledning Instruktionerne i denne brugsvejledning beskriver anvendelsen af kontrollerne på den medfølgende fjernbetjening. Det er også muligt at anvende kontrollerne på den medfølgende fjernbetjening, hvis de har de samme eller lignende betegnelser som dem på receiveren. Om områdekoder Områdekoden for den receiver, du har købt, findes nederst på højre side af bagsiden (se illustrationen herunder). AUDIO OUT SUB WOOFER 4-XXX-XXX-XX AA Områdekode FRONT R + FRONT L + Ω Enhver forskel med hensyn til betjening grundet områdekoden er tydeligt anført i teksten, som for eksempel "Gælder kun modeller med områdekode AA". Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital- og Pro Logic Surround- samt DTS** Digital Surround System. * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. ** Femstillet på licens fra Digital Theater Systems, Inc. "DTS", "DTS-ES Extended Surround" og "Neo:6" er varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc. 2 DK

3 Indholdsfortegnelse Tilslutning af udstyret Nødvendige ledninger...4 Tilslutning af analogt udstyr...5 Tilslutning af digitalt udstyr...6 Tilslutning af antennerne...7 Placering af højttalerne...8 Tilslutning af højttalerne...9 Inden den indledende klargøring foretages...11 Klargøring og indstilling af højttalerne...12 Indstilling af højttalerniveauerne og balancen...15 TEST TONE Bekræftelse af tilslutningerne...16 Grundlæggende betjeninger Valg af en komponent...17 Anvendelse af multikanallyd...17 Modtagning af radioudsendelser...18 Anvendelse af Radio Data Systemet (RDS)...20 (Gælder kun modeller med områdekode CEK, CEL) Ændring af informationen på displayet...21 Om indikeringerne på displayet...22 Anvendelse af surroundlyd Anvendelse af kun fronthøjttalerne...23 Nyd lyd med højere troværdighed...23 Valg af et lydfelt...24 Brugertilpasning af lydfelter...26 Andre betjeninger/ Indstillinger Ændring af lydindgangsindstillingen for DVD-afspilning Valg af prioriteten for dekodning af digital lydindgang Valg af en tosproget afspilningsindstilling (Dual Mono) Anvendelse af afbryderautomatikken Valg af en DTS 96/24 dekodningsindstilling Valg af dekodningsindstilling for bagsurroundkanal Anvendelse af fjernbetjeningen Beskrivelse af delene Oversigt over de knapper, som anvendes til at styre hvert enkelt apparat Programmering af fjernbetjeningen Valg af fjernbetjeningens funktionsmåde Anden information Regler for anvendelse Fejlfinding Specifikationer Liste over knappernes placering og henvisningssider Indeks DK 3 DK

4 Tilslutning af udstyret Nødvendige ledninger Til at begynde med Tilslutningsdiagrammerne på de efterfølgende sider forudsætter anvendelse af følgende forbindelsesledninger ((a) til (f), medfølger ikke). (a) Lyd/video-kabel Gul (video) Hvid (L/lyd) Rød (H/lyd) (b) Lydkabel Hvid (L) Rød (R) (c) Videokabel Gul Bemærk Sluk for samtlige komponenter, inden du udfører nogen tilslutninger. (d) Digitalt lyslederkabel (e) Koaksialt lyslederkabel (f) Monofonisk lydkabel Sort Et tip Lydkablet kan (b) deles i to monofoniske lydkabler (f). Sørg altid for at trykke stikpropperne helt ind, således at brum og støj undgås. Kontroller, når du sætter et lyd/videokabel i forbindelse, at de farvekodede stikpropper sættes i de modsvarende jackstik på komponenterne: gul (video) til gul, hvid (venstre lyd) til hvid og rød (højre lyd) til rød. Sæt stikpropperne lige ind, indtil de klikker på plads, når du sætter digitale lyslederkabler i forbindelse. Lad være med at bøje eller sammenbinde digitale lyslederkabler. 4 DK

5 Tilslutning af analogt udstyr Hvis du tilslutter dit fjernsyn til MONITOR jackstikkene, kan du se video fra den valgte indgang (side 17). Angående detaljer om de nødvendige ledninger ((a) til (f)), se side 4. DVD-afspiller L R FRONT SURROUND CENTER L MULTI CH OUT SUB WOOFER R VIDEO OUT AUDIO OUT OUTPUT L R VIDEO OUT AUDIO OUT OUTPUT Videobåndoptager Tilslutning af udstyret (a) (a) (a) (b) (b) (f) (a) ANTENNA FM U AM ANALOG FRONT SURROUND CENTER DVD VIDEO MONITOR TV/SAT DVD L L VIDEO COAXIAL 75Ω R R OUT IN VIDEO IN IN OPTICAL COAXIAL MULTI CH IN SUB WOOFER IN IN OUT IN HDD/MD HDD/MD SURROUND BACK + SURROUND R + SURROUND L + CENTER + FRONT R IN IN IN TV/SAT DVD DVD DIGITAL SPEAKERS IMPEDANCE USE 4-16 Ω ** Til ANALOG VIDEO IN L/R jackstikkene (a)** (c) (c) TV monitor Satellit-tuner* L R AUDIO OUT OUTPUT MONITOR IN INPUT VIDEO OUT OUTPUT * Anvend digitale tilslutninger til lydsignaler. Forbind det digitale udgangsjackstik på satellit-tuneren til dette systems TV/SAT OPT IN jackstik (se side 6). **Hvis du får lyden fra en DVD-afspiller, en videobåndoptager eller en satellit-tuner til at gå igennem TVmonitoren, skal de analoge udgangsjackstik på TV-monitoren forbindes til ANALOG VIDEO IN L/R jackstikkene. Lyden fra DVD-afspilleren, videobåndoptageren eller satellit-tuneren vil sendes ud til de højttalere, som er tilsluttet receiveren. 5 DK

6 . Tilslutning af digitalt udstyr Forbind de digitale udgangsjackstik på din DVD-afspiller (etc.) til dette systems digitale indgangsjackstik, således at du kan bringe multikanal-surroundlyden i en biograf ind i dit hjem. Denne receiver giver dig mulighed for at anvende et højttalersystem med op til 6.1 kanaler. For at få det fulde udbytte af multikanal-surroundlyd, skal du anvende fem højttalere (to fronthøjttalere, to surroundhøjttalere og en centerhøjttaler) samt en subwoofer. Det er muligt at opnå high fidelity-gengivelse af DVD-software, som er optaget i Dolby Digital EX eller DTS-ES-format, hvis der tilsluttes en ekstra bagsurroundhøjttaler (ialt 6.1-kanaler). For detaljer om de nødvendige kabler ((a) til (f)), se side 4. MD-afspiller, harddisk DIGITAL OPTICAL IN OUT (d) OUT l (d) l IN ANTENNA FM U AM ANALOG FRONT SURROUND CENTER DVD VIDEO MONITOR TV/SAT DVD L L VIDEO COAXIAL 75Ω R R OUT IN VIDEO IN IN OPTICAL COAXIAL MULTI CH IN SUB WOOFER IN IN OUT IN IN IN HDD/MD HDD/MD TV/SAT DVD DIGITAL IN DVD SURROUND BACK + SURROUND R + + SURROUND L SPEAKERS (d) (d)* (e)* Satellit-tuner DVD-afspiller DIGITAL OPTICAL OUT DIGITAL OPTICAL OUT DIGITAL COAXIAL OUT * Forbind til enten COAX IN- eller OPT IN-jackstikket. Vi anbefaler, at du udfører tilslutning til COAX INjackstikket. Bemærk Alle de digitale lydjackstik er kompatible med samplingfrekvenser på 32 khz, 44,1 khz, 48 khz og 96 khz. Hvis du vil afspille multikanal-surroundlyd gennem denne højttaler, kan det være nødvendigt at ændre den digitale udgangsindstilling på den tilsluttede komponent. Se brugsvejledningen for den tilsluttede komponent angående detaljer. 6 DK

7 Tilslutning af antennerne Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne og FM-ledningsantenne som vist herunder. FM-ledningsantenne (medfølger) AM-rammeantenne (medfølger) Tilslutning af udstyret ANTENNA FM U AM ANALOG FRONT SURROUND CENTER DVD VIDEO MONITOR TV/SAT DVD L L VIDEO COAXIAL 75Ω R R OUT IN VIDEO IN IN OPTICAL COAXIAL MULTI CH IN SUB WOOFER IN IN OUT IN HDD/MD HDD/MD IN IN TV/SAT DVD DIGITAL IN DVD SURROUND BACK + SURROUND R + + SURROUND L SPEAKERS Bemærk For at forhindre opsamling af støj skal AM-rammeantennen holdes på god afstand af receiveren og andre apparater. Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt. Hold FM-ledningsantennen så vandret som muligt, efter at den er blevet tilsluttet. Når den medfølgende AM-rammeantenne tilsluttes, skal du sætte det sorte kabel (A) i U terminalen og det hvide kabel (B) i den anden terminal. A AM B 7 DK

8 Placering af højttalerne Stil dine højttalere op som vist, således at du fuldtud kan nyde surroundlyden. Anbring fronthøjttalerne på et sted, der er 1 til 7 meter fra lyttepositionen (A). Du kan opnå forbedrede lydeffekter, hvis du placerer centerhøjttaleren i en afstand, der svarer til afstanden til fronthøjttaleren (A) til en afstand af 1,5 meter nærmere lyttepositionen (B). Du kan opnå forbedrede lydeffekter, hvis du placerer surroundhøjttalerne i en afstand, der svarer til afstanden til fronthøjttaleren (A) til en afstand af 4,5 meter nærmere lyttepositionen (C). Du kan opnå forbedrede lydeffekter, hvis du placerer bagsurroundhøjttalerne i en afstand, der svarer til afstanden til fronthøjttaleren (A) til en afstand af 4,5 meter nærmere lyttepositionen (D). Du kan anbringe surroundhøjttalerne enten bag dig eller ved siden af dig, alt afhængigt af rummets form (etc.). Du kan anbringe en af bagsurroundhøjttalerne umiddelbart bag lyttepositionen. Anbring subwooferen i den samme afstand fra lyttepositionen som fronthøjttalerne (venstre og højre). Anbring højttalerne som vist herunder. B A 45 A C C 90 D 20 Bemærk Anbring ikke centerhøjttaleren og surroundhøjttalerne længere væk fra lyttepositionen end fronthøjttalerne. 8 DK

9 e E e E Tilslutning af højttalerne Når du sætter højttalerkablerne i forbindelse, skal du sørge for, at sætte de medfølgende højttalerstik på kablerne. Se det medfølgende ark angående detaljer om, hvordan man sætter højttalestikkene på. Sørg for at slukke for receiveren, inden du sætter højttalerkablerne i forbindelse. Nødvendige ledninger (a) Højttalerledninger (medfølger ikke) ( + ) ( ) (b) Monofonisk lydkabel (medfølger ikke) Sort Tilslutning af udstyret Surroundbaghøjttaler Centerhøjttaler Subwoofer AUDIO IN (a) (a) (b) INPUT b Til en stikkontkt i væggen (Sluk med (POWER), inden du sætter netledningen i forbindelse.) ANALOG ER DVD VIDEO MONITOR TV/SAT DVD L VIDEO ER IN R IN OUT IN VIDEO IN IN AUDIO OUT SURROUND BACK + SURROUND R + SURROUND L + CENTER + FRONT R + + SPEAKERS IMPEDANCE USE 4-16 Ω FRONT L SUB WOOFER (a) (a) (a) (a) E e E e E e E e Surround højttaler (R) Surroundhøjttaler (L) Front højttaler (R) Fronthøjttaler (L) fortsættes 9 DK

10 Angående tilslutning af højttalerkablerne til receiveren Hvis højttalerkablerne ikke sættes korrekt i forbindelse, kan reciveren lide uoprettelig skade. Følg instruktionerne herunder, så risikien for beskadigelse undgås. 1 Sæt ikke højttalerkablerne i forbindelse, mens der er tændt for receiveren. Sørg for først at afbryde strømmen. Når strømmen er afbrudt, anbefales det at du af sikkerhedsårsager tager netledningen ud af forbindelse. 2 Vær påpasselig med, at den nøgne ende af højttalerkablet ikke kommer i kontakt med nogen del af bagpanelet eller højttalerterminalen ved siden af. Inden du sætter et højttalerkabel, hvis isolation er fjernet, i en højttalerterminal, skal du sno ledningstrådene godt sammen for at forhindre kontakt mellem en enkelt ledningstråd fra kablet og bagpanelet eller højttalerterminalen ved siden af på receiveren. Fjern omkring 10 mm af isolationen i enden af kablet og sno derefter de nøgne ledningstråde sammen. Sæt de nøgne ender af kablerne i terminalerne, og vær påpasselig med, at der ikke opstår kontakt mellem kablerne. Kontroller, at kablerne er korrekt tilsluttet højttaler- og receiverterminalerne. du tilslutter højttalerne. Sørg for, at den nøgne ledning i hvert højttalerkabel ikke kommer i berøring med en anden højttalerterminal eller den nøgne ledningstråd i et andet højttalerkabel. Eksempler på fejlagtig tilslutning af højttalerkabler Kabler, hvis isolation er fjernet, er ikke helt tilsluttet og berører bagpanelet på receiveren. Et højttalerkabel, hvis isolation er fjernet, berører en anden højttalerterminal. Højttalerledninger, hvis isolation er fjernet, berører hinanden på grund af, at for meget af isolationen er fjernet. 10 mm Hvordan kortslutning af højttalerne undgås Kortslutning af højttalerne kan beskadige receiveren. For at forhindre kortslutning, skal du sørge for at følge disse sikkerhedsforskrifter, når 10 DK

11 Inden den indledende klargøring foretages Sørg for at udføre følgende, inden du foretager den først klargøringsprocedure. Tilslutning af netledningen Sæt netledningen i en stikkontakt i væggen. Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i et længere tidsrum, skal batterierne tages ud, således at muligheden for beskadigelse forårsaget af batteriudsivning og korrosion undgås. Sluk for samtlige komponenter, inden du udfører nogen tilslutninger. Sørg altid for at trykke stikpropperne helt ind, således at brum og støj undgås. Om fjernbetjeningen Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder kontrollerne på fjernbetjeningen. Det er også muligt at anvende kontrollerne på receiveren, hvis de har de samme eller lignende betegnelser som dem på fjernbetjeningen. De oprindelige indstillinger er understregede. Tilslutning af udstyret Netledning b Til en stikkontakt i væggen Inden fjernbetjeningen tages i brug Isætning af batterier i fjernbetjeningen Sæt to R6 (størrelse AA) batterier med polariteten (+ og ) i rigtig retning i batterirummet. Et tip Under normale forhold bør batterierne holde i omkring 6 måneder. Hvis det ikke længere er muligt at styre kontrolcenteret me dfjernebtjeningen, skal begge batterierne skifte ud med nye. Bemærk Efterlad ikke fjernbetjeningen på et sted med stærk varme og luftfugtighed. Anvend ikke et nyt batteri sammen med et gammelt. Udsæt ikke fjernbetjeningssensor på kontrolcenteret for direkte sol eller andre lyskilder. Dette kan føre til fejlfunktion. Hvordan den indledende klargøring udføres Udfør initialiseringsproceduren som vist herunder, inden du anvender receiveren for første gang. Nedenstående procedure kan også anvendes til at sætte de udførte indstillinger tilbage til fabrikindstillingerne. Tryk på?/1, mens holdes 2CH inde. Når "CONFIRM" kommer frem, skal du trykke på 2CH igen. De følgende punkter nulstilles eller slettes: Alle lydfeltparametre Alle parametre i menuerne SET UP, LEVEL og TONE Lydfelter, som er gemt for hver programkilde Faste stationer Desuden indstilles hovedlydstyrken til den mindste værdi. 11 DK

12 Klargøring og indstilling af højttalerne Du kan udføre klargøring og indstilling af de til receiveren tilsluttede højttalere ved at følge nedenstående procedure. 1 Vælg højttalerimpedansen. Mere information findes i se "Indstilling af højttalerimpedansen" (side 12). 2 Vælg højttalerstørrelse- og afstand. Mere information findes i se "Vælg højttalerstørrelse- og afstand" (side 12). 3 Reguler højttalerlydstyrken. Mere information findes i se "Indstilling af højttalerniveauerne og balancen" (side 15). 4 Kontroller tilslutningerne af den tilsluttede komponent. Mere information findes i se "Bekræftelse af tilslutningerne" (side 16). Indstilling af højttalerimpedansen Indstil impedansværdien i SET UP-menuen i overensstemmelse medde tilsluttede højttalere. Den indledende indstilling er 8 ohm. 1 Tryk på?/1 for at tænde for systemet. 2 Tryk gentagne gange på MAIN MENU for at vælge "<SET UP>". 3 Tryk gentagne gange på F/f for at vælge "SP IMP". 4 Anvend G/g til at vælge "4" eller "8" i overensstemmelse med impedansværdien for de tilsluttede højttalere. Højttalerimpedans For at opnå den bedst mulige multikanalsurroundlyd, skal der tilsluttes højttalere med en nominel impedans på 8 ohm eller mere til FRONT, CENTER, SURROUND og SURROUND BACK-terminalerne, og højttalerimpedansen skal sættes til "8" i SET UP menuen. Se brugsvejledningen til dine højttalere, hvis du ikke er sikker på deres impedans. (Denne information findes ofte på bagsiden af højttaleren.) Alternativt kan du forbinde højttalere med en nominel impedans på mellem 4 og 8 ohm til en hvilken som helst højttalerterminal eller alle højttalerterminalerne. Sørg imidlertid for at sætte højttalerimpedansen til "4" i SET UP menuen, hvis du tilslutter blot en enkelt højttaler med en nominel impedans på mellem 4 og 8ohm. Vælg højttalerstørrelse- og afstand Anvend SET UP-menuen til at indstille typen og størrelsen af de højttalere, som tilsluttes receiveren. Du kan vælge "EASY" (automatisk) eller "NORM." (manuel) til indstillingerne af højttalerstørrelse- og afstand. Den indledende indstilling er "EASY". 1 Tryk på?/1 for at tænde for systemet. 2 Tryk gentagne gange på MAIN MENU for at vælge "<SET UP>". 3 Tryk gentagne gange på F/f for at vælge "XXXX SET". 4 Anvend G/g til at vælge "EASY" eller "NORM.". EASY Valg af "EASY" gør det muligt at klargøre højttalerne automatisk ved at vælge en forhåndsdefineret højttalermønster. Kontroller højttalermønsteret og udfør højttalerklargøring ved at konsultere den medfølgende "Installationsvejledning". NORM. Valg af "NORM." gør det muligt at justere indstillingen af hver højttaler manuelt. Du kan vælge størrelsen af og afstanden for hver højttaler i SET UP menuen. Mere information findes i se "Højttaleropsætningsparametre" herunder. 12 DK

13 Højttaleropsætningsparametre SW x (SUB WOOFER) (Subwoofer) YES Vælg "YES", hvis du anvender en subwoofer. NO Vælg "NO", hvis du ikke anvender en subwoofer. Dette aktiverer basomdirigeringskredsløbet og sender LFE (Low Frequency Effect) signalerne ud fra andre højttalere. Når "NO" er valgt, vil fronthøjttalerne automatisk blive indstillet til "LARGE". x L R (FRONT) (Fronthøjttalere) LARGE Vælg "LARGE", hvis du anvender store højttalere, som gengiver basfrekvenserne effektivt. Vælg normalt "LARGE". SMALL Hvis lyden er forvrænget eller du synes, at der mangler surroundeffekter, når der anvendes multikanal-surroundlyd, skal du vælge "SMALL" for at aktivere basomdirigeringskredsløbet og udsende frontkanalens basfrekvenser fra subwooferen. Når fronthøjttalerne er indstillet til "SMALL", vil center- og surroundhøjttalerne også automatisk blive indstillet til "SMALL" (med mindre de allerede er indstillet til "NO"). x C (CENTER) (Centerhøjttaler) LARGE Vælg "LARGE", hvis du anvender store højttalere, som gengiver basfrekvenserne effektivt. Vælg normalt "LARGE". Hvis fronthøjttalerne imidlertid er indstillet til "SMALL", kan man ikke indstille centerhøjttaleren til "LARGE". SMALL Hvis lyden er forvrænget eller der synes at mangle lydeffekter, når der anvendes multikanalsurroundlyd, skal du vælge "SMALL" for at aktivere basomdirigeringskredsløbet og sende centerhøjttalerens basfrekvenser ud fra fronthøjttalerne (hvis indstillet til "LARGE") eller subwooferen. NO Vælg "NO", hvis du ikke anvender nogen centerhøjttaler. Lyden fra centerhøjttaleren vil komme fra fronthøjttalerne. x SL SR (SURROUND) (Surroundhøjttalere) LARGE Vælg "LARGE", hvis du anvender store højttalere, som gengiver basfrekvenserne effektivt. Vælg normalt "LARGE". Hvis fronthøjttalerne imidlertid er indstillet til "SMALL", kan man ikke indstille centerhøjttaleren til "LARGE". SMALL Hvis lyden er forvrænget eller der synes at mange lydeffekter, når der anvendes multikanalsurroundlyd, skal du vælge "SMALL" for at aktivere basomdirigeringskredsløbet og udsende surroundkanalens basfrekvenser fra subwooferen eller andre "LARGE"-højttalere. NO Vælg "NO", hvis du ikke anvender surroundhøjttalere. Når surroundhøjttalerne er indstillet til "NO", vil bagsurroundhøjttalerne også automatisk blive indstillet til "NO". x SB (SURR BACK) (Surroundbaghøjttalere) YES Hvis du tilslutter en surroundbaghøjttaler, skal du vælge "YES". NO Hvis du tilslutter en surroundbaghøjttaler, skal du vælge "NO". Et tip "LARGE"- og "SMALL"-indstillingerne for hver højttaler er bestemmende for, hvorvidt den indbyggede lydprocessor afskærer bassen fra den kanal. Hvis bassen afskæres fra en kanal, vil basomdirigeringskredsløbet sende de tilsvarende basfrekvenser til subwooferen eller andre "LARGE" højttalere. Det er imidlertid bedst ikke at afskære bassen, hvis dette kan undgås. Derfor kan du, selv hvis du anvender små højttalere, indstille en højttaler til "LARGE", hvis du vil sende basfrekvenserne ud fra den pågældende højttaler. På den anden side kan du, hvis du anvender en stor højttaler, men foretrækker ikke at lade basfrekvenserne komme fra den pågældende højttaler, indstille den til "SMALL". Indstil alle højttalerne til "LARGE", hvis det generelle lydniveau er lavere end ønsket. Hvis der ikke er tilstrækkelig bas, kan du anvende equalizeren til at forstærke basniveauerne. Se side 27 angående indstilling af bassen. x L R DIST. XX m (Fronthøjttalerafstand) Indledende indstilling: 3.0 m Gør det muligt at indstille afstanden fra din lytteposition til fronthøjttalerne (A på side 8). Der kan indstilles fra 1,0 m til 7,0 m i 0,1 m trin. Indstil afstanden til den nærmeste højttaler, hvis afstanden fra de to fronthøjttalere til din lytteposition ikke er ens. Tilslutning af udstyret fortsættes 13 DK

14 x C DIST. XX m (Centerhøjttalerafstand) Indledende indstilling: 3.0 m Gør det muligt at indstille afstanden fra din lytteposition til centerhøjttaleren. Der kan indstilles fra 1,0 m til 7,0 m i 0,1 m trin. x SL SR DIST. XX m (Surroundhøjttalerafstand) Indledende indstilling: 3.0 m Gør det muligt at indstille afstanden fra din lytteposition til surroundhøjttalerne. Der kan indstilles fra 1,0 m til 7,0 m i 0,1 m trin. Indstil afstanden til den nærmeste højttaler, hvis afstanden fra de to surroundhøjttalere til din lytteposition ikke er ens. x SB DIST. XX m (Surroundbaghøjttalerafstand) Indledende indstilling: 3.0 m Gør det muligt at indstille afstanden fra din lytteposition til surroundbaghøjttaleren. Der kan indstilles fra 1,0 m til 7,0 m i 0,1 m trin. x SL SR PL. (Placering af surroundhøjttalere) * Giver dig mulighed for at specificere højden på dine surroundhøjttalere, så du opnår de rigtige surroundeffekter i Cinema Studio EX indstillingerne (side 24). Ligeledes kan surroundhøjttalerne ikke indstilles til at være længere væk fra lyttepositionen end fronthøjttalerne og kan ikke være mere end 4,5 m nærmere. Dette skyldes, at forkert højttalerplacering ikke er fremmende for en god surroundlyd. Bemærk venligst, at indstilling af højttalerafstanden til nærmere end den virkelige placering af højttalerne vil forårsage en forsinkelse af lyden fra den pågældende højttaler. Med andre ord vil højttaleren lyde, som om den er længere væk. For eksempel vil indstilling af centerhøjttalerafstanden til 1 2 meter nærmere end den virkelige højttalerposition skabe en relativt realistisk fornemmelse af, at man er "indeni" skærmen. Hvis en tilfredsstillende surroundeffekt ikke kan opnås, fordi surroundhøjttalerne er for tæt på, vil indstilling af en kortere højttalerafstand end den virkelige afstand skabe en større lydscene. Indstilling af disse parametre, mens du lytter til lyden, vil ofte resultere i en meget bedre surroundlyd. Prøv selv! B A B 60 A 30 LOW Vælg denne indstilling, hvis højden af dine surroundhøjttalere er som beskrevet i afsnit A. HIGH Vælg denne indstilling, hvis højden af dine surroundhøjttalere er som beskrevet i afsnit B. * Dette opsætningspunkt kan ikke anvendes, hvis surroundhøjttalerparametret er sat til "NO". Et tip Receiveren giver dig mulighed for at indprogrammere højttalerpositionen udtrykt i afstand. Det er imidlertid ikke muligt at indstille afstanden fra centerhøjttaleren til længere end afstanden til fronthøjttalerne. Ligeledes kan centerhøjttaleren ikke indstilles til at være mere end 1,5 meter nærmere end fronthøjttalerne. 14 DK

15 Indstilling af højttalerniveauerne og balancen TEST TONE Anvend fjernbetjeningen, mens du sidder ned i din lytteposition, for at indstille niveauet for hver enkelt højttaler. 1 Tryk på?/1 for at tænde for receiveren. 2 Tryk på TEST TONE. "T.TONE" vises på displayet og testtonen udsendes fra hver enkelt højttaler i rækkefølge: r Front (venstre) r Center r Front (højre) r Surround (højre) r Surround (bag) r Surround (venstre) r Subwoofer Bemærk Frontbalancen, centerniveauet, surroundniveauet, surroundbagniveauet og subwooferniveauet vises på displayet under indstillingen. For at opnåe en bedre lydkvalitet, må du ikke øge subwooferens lydstyrke for meget. Tilslutning af udstyret 3 Indstil LEVEL parametren således, at niveauet af testtonen fra hver højttaler lyder ens, når du er i din foretrukne lytteposition. For at indstille højttalernes balance og niveau, skal du trykke gentagne gange på MAIN MENU for at vælge LEVELmenuen og derefter trykke på F/f for at vælge den parameter, du vil indstille (side 26). Tryk derefter på G/g for ay vælge en indstilling. 4 Tryk på TEST TONE igen for at koble testtonen ud. Et tip Det er muligt at indstille niveauet for alle højttalerne samtidigt. Tryk på MASTER VOL +/ på fjernbetjeningen eller drej VOLUME på receiveren. 15 DK

16 Bekræftelse af tilslutningerne Kontroller, når du har tilsluttet alle dine komponenter til receiveren, at tilslutningerne er udført korrekt som beskrevet herunder. 1 Tryk på?/1 for at tænde for receiveren. 2 Tryk på knappen for den komponent, (VIDEO, DVD, TV/SAT, HDD/MD, MULTI CH), som du vil kontrollere. Eller drej INPUT SELECTOR på receiveren. 3 Tænd for komponenten og start afspilningen. 4 Tryk på MASTER VOL +/ for at regulere lydstyrken. Eller drej VOLUME på receiveren. Hvis du opnår normal lyd, efter at du har udført denne procedure, se "Fejlfinding" på side 43 og tag de fonødne foholdsregler for at løse problemet. 16 DK

17 Grundlæggende betjeninger Valg af en komponent 1 Tryk på knappen for den komponent, (VIDEO, DVD, TV/SAT, HDD/MD, TUNER), som du vil kontrollere. Eller drej INPUT SELECTOR på receiveren. Den valgte indgangskilde vises på displayet. For at vælge Visning Videobåndoptager VIDEO DVD-afspiller DVD Fjernsyn eller satellit-tuner TV/SAT Harddisk eller MDafspiller HDD/MD Indbygget-tuner TUNER Anvendelse af multikanallyd Du kan vælge en lydkilde fra de komponenter, som er tilsluttet MULTI CH IN jackstikkene på receiveren. Dette giver dig mulighed for at afspille analoge lydkilder af høj kvalitet som for eksempel Super Audio CD. Surroundeffekter aktiveres ikke, når denne indgangsmetode anvendes. Tryk gentagne gange på MULTI CH for at vælge "MULTI CH IN". Grundlæggende betjeninger 2 Tænd for komponenten og start afspilningen. 3 Tryk på MASTER VOL +/ for at regulere lydstyrken. Eller drej VOLUME på receiveren. Afbrydelse af lyden Tryk på MUTING for at afbyde lyden. "MUTING" kommer frem på displayet, når lyden er afbrudt. For at annullere lydafbrydelsen, trykkes på MUTING igen og lydstyrken øges. 17 DK

18 Modtagning af radioudsendelser Sørg for, inden du modtager radioudsendelser, at de medfølgende FM- og AM-antenner er tilsluttet receiveren (side 7). Automatisk stationsindstilling Hvis du ikke kender den ønskede stations frekvens, kan du lade receiveren scanne alle de stationer, der kan modtages i dit område. 1 Tryk på TUNER for at vælge FM- eller AM-båndet. Eller drej INPUT SELECTOR på receiveren for at vælge "TUNER FM" eller "TUNER AM". 2 Tryk gentagne gange på TUNING MODE for at vælge "AUTO T.". 3 Tryk på TUNING + eller TUNING. Tryk på TUNING + for at scanen fra en lav frekvens til en høj frekvens, tryk på TUNING for at scanne fra en høj frekvens til en lav frekvens. Receiveren stopper søgningen, når en station går igennem. Når receiveren når til enden af et af båndene. Søgningen gentages i den samme retning. 4 For at fortsætte søgningen, skal du trykke på TUNING + eller TUNING igen. Manuel stationsindstilling Det er muligt at stille ind på stationen i trin på 50 khz for FM-båndet og i trin på 9 khz for AM-båndet. 1 Tryk på TUNER for at vælge FM- eller AM-båndet. Eller drej INPUT SELECTOR på receiveren for at vælge "TUNER FM" eller "TUNER AM". 2 Tryk gentagne gange på TUNING MODE for at vælge "MANUAL T.". 3 Tryk gentagne gange på TUNING + eller TUNING for at vælge den ønskede station. Tryk på TUNING + for at ændre frekvensen fra lav til høj. Tryk på TUNING for at ændre frekvensen fra høj til lav. Et tip Hvis "STEREO" blinker på displayet og FMmodtagningen i stereo er dårlig, kan du forbedre lyden ved at trykke på FM MODE. I dette tilfælde skifter lyden til monofonisk modtagning, og stereomodtagningen forsvinder, men generelt vil lyden blive mindre forvrænget. Hvis systemet tvinges til at aktivere den monofoniske modtagemåde ved et tryk på FM MODE, vil "MONO" komme frem på displayet. Bemærk Hvis "STEREO" slet ikke kommer frem, når en FMudsendelse modtages på normal vis, skal du trykke på FM MODE for at tænde "STEREO" indikatoren. Hvis FM-modtagningen er svag, vil "STEREO" ikke begynde at lyse. Faste stationer Du kan indtaste dine FM- og AMfavoritstationer i receiverens hukommelse. Dette giver dig mulighed for at stille direkte ind på stationerne. Det er muligt at indprogrammere 30 FM- og AM-stationer som faste stationer, og receiveren vil scanne alle de forindstillede stationer. Sørg for, inden du stiller ind på faste stationer, at indprogrammere dem med brug af trinene i "Hvordan faste stationer programmeres". Hvordan faste stationer programmeres 1 Tryk på TUNER for at vælge FM- eller AM-båndet. Eller drej INPUT SELECTOR på receiveren. Der stilles ind på den sidst modtagne station. 18 DK

19 2 Stil ind på den station, som skal programmeres som fast station, ved hjælp af automatisk stationsindstilling (side 18) eller manuel stationsindstilling (side 18). 3 Tryk på MEMORY. "MEMORY" lyser på displayet i et par sekunder. Udfør trin 4 til 5 inden "MEMORY" slukker. Bemærk Hvis ALT-tasten begynder at lyse under ovenstående procedure, skal du trykke på ALT for at slukke den (deaktiver ALT). 4 Tryk på SHIFT for at vælge hukommelsessiden og tryk på PRESET/CH + eller PRESET/CH for at vælge et forvalgsnummer. Begynd forfra fra punkt 3, hvis "MEMORY" slukkes, inden du har valgt et forvalgsnummer. 5 Tryk på MEMORY igen for at gemme stationen som fast station. Begynd forfra fra punkt 3, hvis "MEMORY" slukkes, inden du har valgt et forvalgsnummer. 6 Gentag punkt 2 til og med 5, hvis du vil programmere endnu en fast station. Indstilling på faste stationer 1 Tryk på TUNER for at vælge FM- eller AM-båndet. Eller drej INPUT SELECTOR på receiveren for at vælge "TUNER FM" eller "TUNER AM". 2 Tryk gentagne gange på SHIFT for at vælge en hukommelsesside (A, B, C). 3 Tryk på talknappen for at vælge den ønskede, faste station. Den valgte, faste station på den aktuelle hukommelsesside er stillet ind. Tryk på SHIFT for at skifte hukommelsesside. Direkte stationsindstilling Det er muligt at stille ind på en station ved at vælge frekvensen direkte med talknapperne. 1 Tryk på TUNER for at vælge FM- eller AM-båndet. Eller drej INPUT SELECTOR på receiveren for at vælge "TUNER FM" eller "TUNER AM". 2 Tryk på D.TUNING. Markøren blinker på det første ciffer i frekvensen. 3 Tryk på talknapperne for at indtaste den ønskede frekvens. Eksempel 1: FM 102,50 MHz 1 b 0 b 2 b 5 b 0 Eksempel 2: AM khz 1 b 3 b 5 b 0 Det er ikke nødvendigt at indtaste det sidste "0", hvis stationsindstillingstrinnet er sat til 100 khz for FM og til 10 khz for AM. Hvis det ikke er muligt at stille ind på en station og de indtastede cifre blinker Forvis dig om, at du har indtastet den rigtige frekvens. Hvis dette ikke er tilfældet: Gentag punkt 3. Hvis de indtastede cifre stadig blinker, betyder det, at frekvensen ikke anvendes i dit område. Grundlæggende betjeninger 19 DK

20 Anvendelse af Radio Data Systemet (RDS) (Gælder kun modeller med områdekode CEK, CEL) RDS gør det muligt for radiostationer at sende ekstra information sammen med ordinære programsignaler. Denne receiver giver dig også mulighed for at anvende RDS (Radio Data System) og vise RDS information. Modtagning af RDS radioudsendelser Vælg ganske enkelt en station på FMbåndet. Anvend "Automatisk stationsindstilling" (side 18), "Manuel stationsindstilling" (side 18), eller "Faste stationer" (side 18) eller "Direkte stationsindstilling" (side 19). Når du har stillet ind på en station med RDSdataservice, tændes RDS-indikatoren, og programstationsnavnet kommer frem på displayet. Bemærk Det er ikke sikkert, at RDS virker korrekt, hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender RDS-signalet på korrekt vis, eller hvis signalstyrken er svag. Visning af RDS-information Tryk på DISPLAY under modtagning af en RDS-station. Ved hvert tryk på knappen skifter RDSinformationen på displayet cyklisk som vist herunder: PS (Programservicenavn) eller navn på fast station a) t Frekvens b) t PTY (Program Type) angivelse c) t RT (Radio Tekst) angivelse d) t CT (Current Time) aktuel tidsangivelse (i 24-timers system) t Aktuelt anvendte lydfelt t Lydstyrkeniveau a) Denne information vises kun, når PS data modtages, eller den faste station er indekseret. b) Denne information vises også for ikke-rds FMstationer. c) Programtype, som sendes (se side 20). d) Tekstmeddelelser fra RDS-stationen. Bemærk "ALARM" begynder at blinke på displayet, hvis der er en vigtig meddelelse fra myndighederne. Hvis meddelelsen består af 9 eller flere karakterer, vil den blive vist som rulletekst på skærmen. Hvis en station ikke yder en bestemt RDS-service, vil "NO XXXX" (som for eksempel "NO TEXT") komme frem på displayet. Beskrivelse af programtyperne Programtypeindikering Beskrivelse NEWS Nyhedsprogrammer AFFAIRS Aktuelle programmer, som går i dybden med aktuelle nyheder INFO Programmer med information om et bredt spektrum af emner, inklusive forbrugerråd og helseråd SPORT Sportsprogrammer EDUCATE Undervisningsprogrammer som for eksempel "gør-det-selv" programmer DRAMA Hørespil og føljetoner CULTURE Programmer om national eller regional kultur, som for eksempel sprog og sociale forhold SCIENCE Programmer om naturvidenskab og teknologi VARIED Andre typer programmer som for eksempel interviews med kendte personer, spørgelege og komedier POP M Programmer med populær musik ROCK M Programmer med rockmusik EASY M Let underholdningsmusik LIGHT M Instrumentalmusik, vokal- og kormusik CLASSICS Koncerter med kendte orkestre, kammermusik, opera, etc. OTHER M Musik, som ikke falder i nogen af de ovennævnte kategorier, som for eksempel rhythm & blues og reggae WEATHER Vejrudsigten FINANCE Aktiemarkedsrapporter og handel, etc. CHILDREN Børneprogrammer 20 DK

21 Programtypeindikering Beskrivelse SOCIAL Programmer om mennesker og de ting, der angår dem RELIGION Programmer af religiøst indhold PHONE IN Programmer, hvor almindelige mennesker udtrykker deres synspunkter pr. telefon eller i et offentligt forum TRAVEL Programmer om rejser. Ikke til meddelelser, som findes ved hjælp af TP/TA. LEISURE Programmer om fritidsaktiviteter som for eksempel havebrug, fiskeri, madlavning, etc. JAZZ Programmer om jazz COUNTRY Programmer med country-musik NATION M Programmer med populær national eller regional musik OLDIES Programmer med gamle hitmelodier FOLK M Programmer med folkemusik DOCUMENT Dokumentar-programmer NONE Programmer, som er udenfor de ovennævnte katagorier Ændring af informationen på displayet Det er muligt at kontrollere information om lydfeltet, etc. ved at ændre informationen på displayet. Tryk gentagne gange på DISPLAY. Hver gang du trykker på DISPLAY, skifter displayet cyklisk som vist herunder. Når signalerne kommer fra en anden komponent end tuneren: Indtast navn t Lydfeltets navn t Lydstyrkeniveau Når "TUNER FM" eller "TUNER AM" er valgt: Frekvens t Lydfeltets navn t Lydstyrkeniveau Når en RDS station modtages: Se "Visning af RDS-information" på side 20. Grundlæggende betjeninger 21 DK

22 Om indikeringerne på displayet qs SLEEP LFE SW L C R ; DIGITAL EX ; PL II D.RANGE EQ DTS-ES MPEG-2 AAC MEMORY RDS SL SSB SR NEO:6 OPT COAX STEREO MONO eller SSB qa A SLEEP: Lyser, når afbryderautomatikken er aktiveret. B Afspilningskanalindikatorer: Bogstaverne (L, C, R, etc.) angiver den kanal (kanaler), der afspilles. Boksene omkring bogstaverne er forskellige og angiver dermed, hvordan receiveren nedmikser kildelyden (baseret på højttalerindstillingerne). Forkortelser: L (venstre front), R (højre front), C (center (monofonisk)), SL (venstre surround), SR (højre surround), S (surround (monofonisk eller surround-apparaterne frembragt af Pro Logic-lydbehandling)), SB (bagsurround), SW (subwoofer) Eksempel: Optageformat (front/surround): 3/2 Udgangskanal: Surround- og surroundbaghøjttalere fraværende Lydfelt: A.F.D. (Direkte auto-format) AUTO SW L C R SL SSB SR E D.RANGE: Lyser, når komprimering af det dynamiske område er aktiveret (side 26). F EQ: Lyser, når equalizeren er aktiveret. G Tuner indikeringer: Lyser, når receiveren anvendes til at stille ind på radiostationer, etc. Se side angående betjening af tuneren. H COAX: Lyser, når kildesignalet er et digitalt signal, som sendes ind gennem COAX INterminalen. I OPT: Lyser, når kildesignalet er et digitalt signal, som sendes ind gennem OPT INjackstikket. J NEO:6: Lyser, når DTS Neo:6 Cinema/ Music-dekodning er aktiveret. K DTS-ES: Lyser, når der sendes DTS-ESsignaler ind. L LFE : Lyser, når den disk, der afspilles, indeholder LFE (lavfrekvenseffekt) kanal, og LFE kanalsignalet rent faktisk reproduceres. C ; DIGITAL EX: Lyser, når receiveren dekoder signaler, som er optaget i Dolby Digital-format. D ; PL (II): "PL" lyser når et 2-kanals signal aktiveres med "DOLBY PL" eller C.ST.EX A C. "PL II" lyser når Dolby Pro Logic II behandling ("PLII MOV" eller "PLII MUS") anvendes. Denne indikator lyser imidlertid ikke, hvis center- og surroundhøjttalerne er indstillet til "NO". 22 DK

23 Anvendelse af surroundlyd Anvendelse af kun fronthøjttalerne I denne indstilling sender receiveren kun lyden ud fra venstre og højre fronthøjttaler. Der kommer ingen lyd fra subwoofren. Lytning til 2-kanals stereokilder (2CH STEREO) Standard 2-kanals stereokilder går helt uden om lydfeltbehandling, og multikanalsurroundformater nedmikses til 2 kanaler. Tryk på 2CH. Eller tryk flere gange på SOUND FIELD på receiveren. "2CH ST." vises på displayet og receiveren indstilles til 2CH STEREO-indstilling. Nyd lyd med højere troværdighed Auto Format Direct (A.F.D.)-indstillingen giver dig mulighed for at vælge den dekodningsmåde, som du ønsker anvendt med lydkilden. A.F.D. indstilling (Visning) A.F.D. AUTO (A.F.D. AUTO) DOLBY PRO LOGIC (DOLBY PL) DOLBY PL II MOVIE (PLII MOV) DOLBY PL II MUSIC (PLII MUS) Neo:6 Cinema (NEO6 CIN) Neo:6 Music (NEO6 MUS) Dekodningsmåde Som kodet Dolby Pro Logic Dolby Pro Logic II DTS Neo:6 Anvendelse af surroundlyd Bemærk Der sendes ingen lyd ud fra subwooferen i 2CH STEREO-indstilling. Indstil til "A.F.D. AUTO"- indstilling, hvis du vil lytte til 2-kanals stereokilder med brug af venstre/højre fronthøjttalere og en subwoofer. Lytning til lyd uden nogen indstilling (DIRECT) Du kn høre lyden uden at indstille equalizereller lydfelteffekterne. Tryk på DIRECT. "DIRECT" kommer frem på displayet og equalizer- og lydfelteffekterne annulleres. Automatisk dekodning af det indsendte lydsignal I denne indstilling registrerer receiveren automatisk typen af det lydsignal, der sendes ind (Dolby Digital, DTS, standard 2-kanals stereo etc.) og udfører om nødvendigt den korrekte dekodning. Denne indstilling får lyden til at lyde, som den var, da den blev optaget/kodet, og uden tilføjelse af nogen surroundeffekter. Hvis der imidlertid ikke er nogen lavfrekvenssignaler (Dolby Digital LFE, etc.), vil indstillingen frembringe et lavfrekvenssignal for udsendelse til subwooferen. Tryk gentagne gange på A.F.D. for at vælge "A.F.D. AUTO". Eller tryk flere gange på SOUND FIELD på receiveren. Receiveren detekterer automatisk den type lydsignal, der sendes ind, og udfører den korrekte dekodning, hvis dette er nødvendigt. fortsættes 23 DK

24 Stereolyd i multikanal (2-kanals dekodningsmåde) Denne funktion giver dig mulighed for at specificere dekodningstypen for 2-kanals lydkilder. Denne receiver kan gengive 2-kanals lyd som 6 kanaler via DTS Neo:6, 5 kanaler via Dolby Pro Logic II eller 4 kanaler via Dolby Pro Logic. Dog vil DTS 2CH-kilder ikke blive dekodet af DTS Neo:6, men blive sendt i 2 kanaler. Tryk gentagne gange på A.F.D. for at vælge 2-kanals dekodningsmåde. Eller tryk flere gange på SOUND FIELD på receiveren. x DOLBY PRO LOGIC (DOLBY PL) Udfører Dolby Pro Logic-dekodning. De i 2 kanaler optagne kilder dekodes til 4.1 kanaler. x DOLBY PL II MOVIE (PLII MOV) Udfører dekodning med Dolby Pro Logic II Movieindstilling. Denne indstilling er ideel til film, som er kodet i Dolby Surround. Derudover kan denne indstilling gengive lyd i 5.1 kanal-format, hvis du vil se video med overspillede eller gamle film. x DOLBY PL II MUSIC (PLII MUS) Udfører dekodning med Dolby Pro Logic II Musicindstilling. Denne indstilling er ideel til almindelige stereokilder, som for eksempel CD'er. x Neo:6 Cinema (NEO6 CIN) Udfører dekodning med DTS Neo:6 Cinemaindstilling. x Neo:6 Music (NEO6 MUS) Udfører dekodning med DTS Neo:6 Music-indstilling. Denne indstilling er ideel til almindelige stereokilder, som for eksempel CD'er. Hvis du anvender en subwoofer Hvis lydsignalet er 2-kanals stereo, eller hvis kildesignalet ikke indeholder et LFE-signal, vil receiveren frembringe et lavfrekvenssignal til at sende ud til subwooferen. Lavfrekvenssignalet frembringes dog ikke, når "Neo:6 Cinema" eller "Neo:6 Music" er valgt. Valg af et lydfelt Du kan høre surroundlyd ved ganske enkelt at vælge et af receiverens forprogrammerede lydfelter. Disse lydfelter bringer en spændende og kraftig lyd, som den i biografen eller koncertsalen, ind i din stue. Valg af et lydfelt til film Tryk gentagne gange på MODE for at vælge det ønskede lydfelt. Eller tryk flere gange på SOUND FIELD på systemet. Det valgte lydfelt angives på displayet. Lydfelt CINEMA STUDIO EX A DCS CINEMA STUDIO EX B DCS CINEMA STUDIO EX C DCS Om DCS (Digital biograflyd) Lydfelter, som er markeret med DCS anvender DCS teknologi. DCS er konceptbetegnelsen for surroundteknologi til hjemmebiografer, som er udviklet af Sony. DCS betjener sig af DSP (Digital Signal Processor) teknologi til at reproducere de lydkarakteristika, der findes i et rigtigt filmstudie i Hollywood. Ved afspilning hjemme vil DCS skabe en overbevisende biografeffekt, som modsvarer den kunstneriske kombination af lyd og handling som filminstruktøren har tænkt sig det. x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A DCS ) Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment "Cary Grant Theater" filmstudiet. Dette er en standardindstilling, som er meget velegnet til at de fleste slags film. x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B DCS ) Visning C.ST.EX A C.ST.EX B C.ST.EX C Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment "Kim Novak Theater" filmstudiet. Denne indstilling er ideel til science-fiction- eller actionfilm med masser af lydeffekter. 24 DK

25 x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C DCS ) Gengiver lydkarakteristika, svarende til Sony Pictures Entertainment musikstudiet. Denne indstilling er ideel til musicals eller film med orkestermusik på lydsporet. Om CINEMA STUDIO EXindstillinger CINEMA STUDIO EX-indstillinger er velegnede, hvis du vil se DVD'er med spillefilm (etc.) med multikanal-surroundeffekt. Du kan således genskabe de lydkarakteristika, der findes i Sony Pictures Entertainment's dubbingstudie, hjemme hos dig selv. CINEMA STUDIO EX-indstillingerne består af de følgende tre elementer. Virtual Multi Dimension (Virtuel multi-dimension) Skaber 5 par virtuelle højttalere fra et enkelt par fysiske surroundhøjttalere. Screen Depth Matching (Skærmdybdetilpasning) Skaber en fornemmelse af, at lyden kommer indefra skærmen som i en biograf. Cinema Studio Reverberation (Biografstudieefterklang) Gengiver den type efterklang, som forekommer i en biograf. CINEMA STUDIO EX-indstillingerne integrerer disse tre elementer samtidigt. Valg af lydfelt for musik Tryk gentagne gange på MODE for at vælge det ønskede lydfelt. Eller tryk flere gange på SOUND FIELD på systemet. Det valgte lydfelt angives på displayet. Lydfelt HALL JAZZ CLUB LIVE CONCERT x HALL (HALL) Gengiver akustikken i en klassisk koncertsal. x JAZZ (JAZZ CLUB) Gengiver akustikken i en jazzklub. x CONCERT (LIVE CONCERT) Visning HALL JAZZ CONCERT Gengiver akustikken i et live house med plads til 300 mennesker. Udkobling af surroundeffekten Tryk på 2CH eller A.F.D. Anvendelse af surroundlyd Et par tips Receiveren gemmer det sidst valgte lydfelt for hver programkilde i hukommelsen. Hver gang du vælger en programkilde, vil det lydfelt, der sidst blev anvendt, blive anvendt igen. Skift, hvis du for eksempel lytter til DVD med HALL som lydfelt, til en anden programkilde og gå derefter tilbage til DVD, HALL vil blive anvendt igen. Kodningsformatet for DVD-software, etc., kan findes ved at se på logoet på emballagen. : Dolby Digital-disks : Dolby Surround-kodede programmer : DTS Digital Surround-kodede programmer Bemærk De effekter, som skabes af de virtuelle højttalere, kan give øget støj i afspilningssignalet. Når du lytter med lydfelter, som betjener sig af virtuelle højttalere, vil du ikke kunne høre lyd direkte fra surroundhøjttalerne. 25 DK

26 Brugertilpasning af lydfelter Du har mulighed for at brugertilpasse lydfelterne, så de modsvarer din særlige lyttesituation, ved at regulere LEVEL-menuen og TONE-menuen. Stil dine højttalere op og gå frem som beskrevet i "Placering af højttalerne" (side 8) og "Bekræftelse af tilslutningerne" (side 16), inden du brugertilpasser et lydfelt. Indstilling af LEVEL-menuen Du kan anvende LEVEL-menuen til at indstille balancen og niveauet for hver højttaler. Disse indstillinger anvendes ved alle lydfelter. (Undtagen for EFCT. parameteren. Indstilling af EFCT. parameteren gemmes uafhængigt for hvert lydfelt). 1 Begynd at afspille en kilde, som er kodet med multikanal-surroundeffekter (DVD, etc.). 2 Tryk gentagne gange på MAIN MENU for at vælge LEVEL-menuen. 3 Tryk på F/f for at vælge menuposten. Se "LEVEL-menuparametre" herunder angående detaljer. 4 Tryk på G/g, mens du lytter til lyden, for at indstille det valgte parameter. 5 Gentag punkt 3 og 4 for at indstille de andre parametre. LEVEL-menuparametre x L R BAL. XXX (fronthøjttalerbalance) Muliggør indstilling af balancen mellem venstre og højre fronthøjttaler. BALANCE (±0 db) L (+1 db to +8 db) R (+1 db to +8 db) x CTR XXX db (Centerhøjttalerniveau) x SUR.L. XXX db (Surroundhøjttaler (L) niveau) x SUR.R. XXX db (Surroundhøjttaler (R) niveau) x SB XXXX db (Bagsurroundhøjttalerniveau) x S.W. XXX db (Subwoofer-niveau) Den indledende indstilling er 0 db. Giver dig mulighed for at indstille niveauet fo højttalerne (center, venstre surround, højre surround, bagsurround) eller subwoofer. Der kan indstilles fra 10 db til +10 db i trin på 1 db. x D.RANGE COMP. (Komprimering af det dynamiske område) Giver dig mulighed for at komprimere lydsporets dynamiske område. Dette kan være praktisk, hvis du vil se film ved lav lydstyrke sent om aftenen. OFF Det dynamiske område komprimeres ikke. STD Det dynamiske område komprimeres som tilsigtet af optageteknikeren. MAX Det dynamiske område komprimeres i stor udstrækning. Et tip Funktionen for komprimerimg af det dynamiske område giver dig mulighed for at komprimere lydsporenes dynamiske område baseret på information om det dynamiske område, som er indeholdt i Dolby Digital signalet. "STD" er den indledende indstilling, men denne giver kun en mindre komprimering. Vi anbefaler derfor, at du anvender "MAX"- indstillingen. Denne indstilling komprimerer det dynamiske område kraftigt, så du kan se film sent om aftenen ved lav lydstyrke. I modsætning til analoge begrænsere, er niveauerne forudbestemte og giver en meget naturlig komprimering. Bemærk Komprimering af det dynamiske område er kun muligt med Dolby Digital-lydkilder. 26 DK

27 x EFCT. XXX (Effekt-niveau) Lader dig justere størrelsen på den aktuelle surroundeffekt. Denne menu vises kun, når "C.ST.EX A", "C.ST.EX B", "C.ST.EX C", "CONCERT", "JAZZ", eller "HALL" er valgt. STD Normale surropundeffekter anvendes. MIN Mindsker lydeffekten. MAX Øger lydeffekten. Indstilling af TONE-menuen Det er muligt at anvende TONE-menuen til at indstille tonekvaliteten (bas- og diskantniveauet) for fronthøjttalerne. 1 Begynd at afspille en kilde, som er kodet med mange forskellige surroundeffekter (DVD, etc.). 2 Tryk gentagne gange på MAIN MENU for at vælge TONE-menuen. 3 Tryk på F/f for at vælge den ønskede menupost. Se "TONE-menuparametre" herunder angående detaljer. 4 Tryk på G/g for at indstille den valgte parameter, mens du hører lyden. 5 Gentag punkt 3 og 4 for at indstille de andre parametre. Anvendelse af surroundlyd Bemærk Du kan ikke justere equalizeren, når systemet er ved at dekode PCM 96 khz signaler, eller når DTS 96/24, DTS-ES Matrix eller DTS Neo:6 dekodning anvendes. TONE-menuparametre x BASS XXX db (Fronthøjttalerbasniveau) x TREB. XXX db (Fronthøjttalerdiskantniveau) Den indledende indstilling er 0 db. Der kan indstilles fra 6 db til +6 db i trin på 1 db. 27 DK

28 Andre betjeninger/indstillinger Ændring af lydindgangsindstillingen for DVD-afspilning Det er muligt at ændre lydindgangsindstillingen for DVD-afspilning. 1 Tryk på DVD for at vælge DVD-indgang. 2 Tryk gentagne gange på INPUT MODE for at vælge lydindgangsindstillingen. Den valgte lydindgangsindstilling angives på displayet. Lydindgangsindstillinger AUTO IN Prioriterer digitale lydindgangssignaler og specificerer analog lydsugnalsindgang til de analoge IN (L/R)-jackstik, når der ikke er noget digitalt lydsignal. COAX IN Specificerer de analoge lydsignaler, der sendes til COAX IN-jackstikket. OPT IN Specificerer de analoge lydsignaler, der sendes til OPT IN-jackstikkene. ANALOG Specificerer de analoge lydsignaler, som sendes til IN (L/R)-jackstikkene. Valg af prioriteten for dekodning af digital lydindgang Gør det muligt at specificere indgangsindstillingen for den digitale signalindgang til de digitale indgangsjackstik. 1 Tryk på knappen for den komponent, (DVD, TV/SAT, HDD/MD), som du vil indstille. Eller drej INPUT SELECTOR på receiveren. 2 Tryk gentagne gange på MAIN MENU for at vælge SET UP-menuen. 3 Tryk gentagne gange på F/f for at vælge "DEC. XXXX". 4 Tryk på G/g for at vælge den ønskede indstilling. Digital lydindgangsdekodningsindstilling Den indledende indstilling er "DEC. AUTO" for TV/SAT, og "DEC. PCM" for DVD og HDD/ MD. DEC. AUTO Skifter automatisk indgangsindstillingen mellem DTS, Dolby Digital og PCM. DEC. PCM PCM signaler har forrang (for at forebygge afbrydelsen, når afspilning starter). Selv når andre signaler sendes ind, udsendes lyden. Når der er indstillet til "AUTO", og hvis lyden fra de digitale lydjackstik (for CD, etc.) afbrydes, når afspilning starter, indstilles der til "DEC. PCM". Det er ikke sikkert, at der er nogen lyd. Dette afhænger af den valgte kilde. 28 DK

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-674-21(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-DB780 2002 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Tuner

FM Stereo FM-AM Tuner FM Stereo FM-AM Tuner Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-SE570 ST-SE370 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-668-23(2) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-VA333ES 2002 Sony Corporation SPEAKES ONT CENTE + + OUND BACK + + + IMPEDANCE SEECTO 4 Ω 8 Ω AC OUTET ADVASE For at undgå

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Home Theater System HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI (1) DK/FI (1)

Home Theater System HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI (1) DK/FI (1) 4-247-583-64(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-247-584-31(1) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-SL50 STR-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-254-758-31(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI STR-SL500 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

acette Luxaflex Facette Monteringsvejledning

acette Luxaflex Facette Monteringsvejledning acette Monteringsvejledning Indhold Forberedelse Montering Betjening Afmontering ADVARSEL Små børn kan blive kvalt i løkken af kæder, bånd og snore, der bruges til betjening af gardinprodukter. De kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-240-465-11(2) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-DDW840 HT-DDW740 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL800 HT-SL700 HT-SL600 HT-SL Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL800 HT-SL700 HT-SL600 HT-SL Sony Corporation 4-254-753-42(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SL800 HT-SL700 HT-SL600 HT-SL500 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL900W Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL900W Sony Corporation 4-254-829-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SL900W 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS Sony Corporation 2-592-136-42(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS600 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation 2-587-107-12(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-DDW670 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

(2) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL7A Sony Corporation

(2) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL7A Sony Corporation 4-235-663-23(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL7A 2001 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation 4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Manual de instruções PT ST-SDB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand må man ikke dække apparatets ventilationsåbninger

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-168-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE700 1996 by Sony Corporation ADVASE Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

Home Theatre System HTR-6600 HTR Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Sony Corporation

Home Theatre System HTR-6600 HTR Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Sony Corporation Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning HTR-6600 HTR-6100 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI STR-DB Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI STR-DB Sony Corporation 2-148-932-12(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DB795 2004 Sony Corporation SU BACK CENTE AUDIO SUB WOOFE IMPEDANCE SEECTO 8 4 AC ET ADVASE For at undgå faren for brand eller

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se side 8. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-254-235-11(1) FM Stereo FM/AM eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DE497 2004 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-209-590-61(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-78SS 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation 2-681-272-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SS1000P 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-681-273-72(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-36SS 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation 4-254-499-11(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-DDW760 2004 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-144-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE800G 1996 by Sony Corporation ADVASEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet,

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G900 RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G900 RHT-G Sony Corporation 3-291-731-12(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G900 RHT-G1500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 2-662-257-61(1) FM Stereo FM/AM eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG300 2006 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-247-232-21(4) FM Stereo FM/AM eceiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI ST-DA5000ES ST-DA3000ES 2003 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-240-466-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE685 2002 Sony Corporation ADVASE For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-066-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G5 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i

Lisätiedot

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS1000 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-247-240-21(2) FM Stereo FM/M eceiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI ST-D1000ES ST-DB790 2003 Sony Corporation DVSE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-875-814-71(1) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI STR-DA6400ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 2-598-516-72(1) FM Stereo FM/AM eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DB798 2005 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 2-549-733-13(1) FM Stereo FM/AM eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DE598 2005 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot