Integrated Remote Commander

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Integrated Remote Commander"

Transkriptio

1 (1) Integrated Remote Commander Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RM-AV2500T 2005 Sony Corporation

2 2DK

3 Funktioner RM-AV2500T fjernbetjeningen giver en centraliseret styring af alle dine AVkomponenter fra en enkelt fjernbetjening og sparer dig besværet med at betjene forskellige AV-komponenter med forskellige fjernbetjeninger. De følgende væsentligste funktioner er: Central styring af Sony AVkomponenter med denne ene fjernbetjening Denne fjernbetjening er indstillet fra fabrikken til betjening af komponenter af mærket Sony, så du kan tage den direkte ud af kassen og bruge den som kontrolcenter for dine Sony AVkomponenter. Fjernbetjeningssignaler til ikke-sony komponenter er også forudindstillet Denne fjernbetjening er forudindstillet til komponenter af de fleste større fabrikater, inkl. Sony. Du kan fjernbetjene dine komponenter ved at indstille deres kodenumre (side 8). Lærefunktion til programmering af andre fjernbetjeningssignaler, som du har brug for Denne fjernbetjening har en lærefunktion, så den kan lære de fjernbetjeningssignaler, der kræves til betjening af ikke-forudindstillede komponenter eller funktioner (side 15). Herudover kan fjernbetjeningen lære fjernbetjeningssignaler (kun infrarøde signaler) til ikke-audio visuelle komponenter, f.eks. airconditionanlæg, lamper osv. (visse bestemte apparater eller funktioner er muligvis ikke til rådighed) (side 35). Indstilling af maksimalt 24 makrokommandoer bestående af maksimalt 32 på hinanden følgende trin Der kan indstilles maksimalt 24 makrokommandoer, hver bestående af maksimalt 32 på hinanden følgende trin ved tryk på en enkelt knap (12 systemkontrolmakroer og 12 komponentmakroer). Hastigheden ved udførelse af makroer kan ændres. Alle tænd-/sluk-kommandoer til Sony komponenter er forudindstillet fra fabrikken. Flere komponenter på et skærmbillede Når du betjener en masse udstyr samtidigt, har du brug for at ændre skærmbilledet. Når du ser en DVD, kan du få vist kør- DVD-systemtasten, Power-tasten til og Receiver eller tasten til skift af indgang på et skærmbillede, og den kan aktiveres uden at skifte skærmbillede. Alias-funktion Taster, der er lagt i hukommelsen fra andre skærmbilleder kan sammenkædes, så det ikke er nødvendigt at lære dem igen. Det er f.eks. nyttigt at få vist Powertasten for eller tasten til skift af indgang på skærmbilledet CABLE (KABEL) (side 43). Kanalmakrofunktionen gør det muligt at vælge en kanal med en enkelt tast Der kan programmeres op til 4 tastetrin i makrotaster. Hvis du indstiller tastefunktionerne til indtastning af en kanal i en makrotast, kan du vælge kanalen ved at trykke på den pågældende makrotast (side 41). Let anvendelig LCD-skærm med berøringstaster og blå baggrundsbelysning Denne fjernbetjening er udstyret med en LCD-skærm med berøringstaster, som skifter visning af tasterne svarende til den valgte komponent. Fjernbetjeningen er nem at betjene, da kun de nødvendige taster til betjening af den valgte komponent vises. Skærmens baggrundsbelysning muliggør betjening selv i mørke. 3 DK

4 Indholdsfortegnelse Introduktion Isætning af batterierne...6 Udskiftning af batterierne... 6 Knappernes placering og funktion... 7 Grundlæggende betjening Indstilling af koden for forudindstilling af lydkomponenter og visuelle komponenter... 8 Indstilling af en komponentkode... 8 Kontrol af, om kodenummeret virker Finde en komponentkode med søgefunktionen Betjening af dine komponenter med fjernbetjeningen Justering af lydstyrken Bemærkninger til betjening af dine komponenter Brug af ikke-forudindstillede fjernbetjeningsfunktioner Lærefunktion Nøjagtig læring ndring eller sletning af en indlært tasts eller knaps funktion DK Avancerede funktioner Kontrol af lydstyrken for visuelle komponenter tilsluttet et lydsystem Udførelse af en serie kommandoer Systemkontrolfunktioner Programmering af en serie kommandoer til SYSTEM CONTROL-knapperne Bemærkninger om systemkontrolfunktioner Programmering af en serie kommandoer til knapperne til valg af komponent ndring af intervallet mellem betjeningstrin Tilføjelse af en ekstra funktion til knapperne til den valgte komponent Programmering af tænd-kommandoen for den valgte komponent (kun for Sony komponenter) Tilføjelse af en kommando, der kræves, når du vælger en komponent Kopiering af indstillinger for knap til valg af komponent til en anden knap Programmering af en ofte anvendt tastefunktion for knapperne SYSTEM CONTROL Bemærkninger om at lære signalerne til et airconditionanlæg Overførsel af data mellem fjernbetjeninger Overførsel af data Modtagelse af data Valg af en kanal med et enkelt tastetryk Kanalmakrofunktion Oprettelse af en alias-komponenttast (ALIAS)... 43

5 Brug af andre funktioner Låsning af knapperne Hold-funktion Beskyttelse af indstillingerne Forudindstillet låsefunktion ndring af tiden for automatisk slukning for fjernbetjeningen Justering af skærmvinduets baggrundsbelysning Indstilling af tastetrykket bip Justering af stråleintervallet for at undgå fejlbetjening Yderligere oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Vedligeholdelse Specifikationer Fejlfinding Appendiks Skema over forudindstillede funktioner SAT Videobåndoptager DVD CBL (Analog Cable box - analog kabelboks) AMP CD MD TAPE Hurtig oversigt over betjening Indeks DK

6 Introduktion Isætning af batterierne Åbn låget til batterirummet, og sæt fire batterier i størrelse AA (R6) i (medfølger ikke). Husk at sætte batterierne i, så + og på batterierne passer med + og i batterirummet. Udskiftning af batterierne Batterier til fjernbetjening og baggrundsbelysning (fire batterier i størrelse AA (R6) Under normale forhold holder alkalinebatterier i op til 5 måneder. Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt, kan batterierne være slidte, og der vises et E på LCD-berøringsskærmen. Når skærmen bliver utydelig, eller baggrundsbelysningen til berøringstasterne bliver svag, skal alkaline-batterierne udskiftes med nye. Bemærk Vent ikke med at udskifte batterierne mere end en dag. I modsat fald kan dine indstillinger af kodenumrene (side 8) og de lærte fjernbetjeningssignaler (side 15) blive slettet. Bemærkninger om batterierne Bland ikke gamle batterier sammen med nye, og bland ikke forskellige typer batterier sammen. Hvis elektrolytten indeni batteriet lækker, skal du tørre det forurenede område af batterirummet af med en klud og udskifte de gamle batterier med nye. Fjern batterierne, når du ikke har til hensigt at bruge fjernbetjeningen i længere tid for at forhindre, at elektrolytten lækker. 6 DK

7 Knappernes placering og funktion MENU CD SYSTEM CONTROL SAT MD OK EXIT A B C MORE VCR TAPE DVD M1 MUTING LIGHT CBL M2 RECALL COMMANDER OFF 1 Komponentvisningsområdet Viser navnet på den valgte komponent. 2 LCD-berøringsskærm (side 9) De taster, der bruges til at betjene hver komponent, vises. Bemærk Tryk ikke på berøringstasterne med spidse genstande, f.eks. stifter eller kuglepenne. 3 w +/ knapper* (side 14, 22) Justerer lydstyrken. 4 +/ knapper Vælger kanalen. 5 RECALL-knap (side 44) 6 MUTING-knap* (side 14, 22) Afbryder lyden. Tryk en gang til på knappen for at genoptage den tidligere lydstyrke. 7 COMMANDER OFF-knap Slukker for strømmen til fjernbetjeningen. AMP M3 8 LIGHT-knap (side 49) Bruges til at belyse LCD-skærmen i mørke. Tryk en gang på knappen for at tænde lyset og en gang til for at slukke det. Du kan også indstille baggrundsbelysningen til at slukke automatisk efter et bestemt stykke tid. 9 Knapper til valg af komponent Vælger den komponent, der skal styres. 0 MORE-knap (side 23) Viser SYSTEM CONTROL-knapperne og taltasterne. qa SYSTEM CONTROL-knapper (side 22, 23) Du kan programmere op til 32 på hinanden følgende tastefunktioner i hver af de tre SYSTEM CONTROLknapper. Du kan udføre hele programmet ved at trykke på en knap. qs MENU-knap Henter menuen frem for de knapper eller taster, der har en menufunktion. qd OK-knap og markørknapper (side 15) qf EXIT-knap Bruges til at afslutte indstillingsmenuen. * Bemærkning til VOLUME +/ og MUTING-knapperne Fjernbetjeningen styrer eller afbryder lydstyrken til et når du vælger en visuel komponent. Fjernbetjeningen styrer eller afbryder forstærkerens lydstyrke, når du vælger en lydkomponent. Du kan også ændre denne indstilling (side 21). Bemærkning til at tænde og slukke fjernbetjeningen Tænd den ved at trykke på en vilkårlig knap undtagen COMMANDER OFF-knappen eller 7 DK

8 8 DK Grundlæggende betjening Indstilling af koden for forudindstilling af lydkomponenter og visuelle komponenter Fjernbetjeningen er fabriksindstillet til at betjene AV-komponenter af mærket Sony (se nedenstående tabel). Hvis du bruger fjernbetjeningen med et fabriksindstillet sæt Sony komponenter, kan du springe de følgende procedurer over. Du kan også bruge fjernbetjeningen sammen med andre forudindstillede AVkomponenter. Ønsker du at bruge den sammen med andre AV-komponenter, skal du følge procedurerne for at indstille de korrekte koder for hver komponent. Knap til Forudindstillet valg af komponent(er) komponent SAT Satellittuner VCR DVD CBL AMP CD MD TAPE M1 M2 M3 Fabriksindstilling Sony Sony satellittuner Videobåndoptager Sony VHS VCR (VTR3) DVD-afspiller Sony DVDafspiller Kabelboks Forstærker Sony forstærker CD-afspiller Sony CDafspiller MD-afspiller Sony MDafspiller Kassetteafspiller* Sony kassetteafspiller / Sony /Sony Videobåndoptager VHS VCR /DVD Sony /Sony DVD-afspiller /SAT Sony /Sony satellittuner * Analog audio compact kassetteafspiller Se Skema over forudindstillede funktioner (side 59) angående tasternes og knappernes funktioner for hver komponent. Indstilling af en komponentkode 4 3 CD SAT MD Eksempel: Opsætning af et Philips VCR TAPE 1 Se skemaerne i den medfølgende Component Code Numbers, og find det firecifrede kodenummer for den ønskede komponent. Hvis der er angivet mere end et kodenummer, skal du bruge det nummer, der er angivet først. F.eks. skal du til opsætning af et Philips bruge kodenummeret Det første ciffer i komponentkodenummeret angiver komponentkategorien (, videobåndoptager osv.). Yderligere oplysninger finder du i skemaerne i den medfølgende Component Code Numbers. DVD M1 CBL M2 AMP M3 2 6

9 2 Hold COMMANDER OFF nede, mens du trykker på MUTING. Alle komponentnavnene på displayet blinker. 5 Hvis du vil indstille en kode for en anden komponent, skal du gentage Trin 3 og 4. 6 Tryk på COMMANDER OFF. 3 Tryk på knappen til valg af komponent for den ønskede komponent. Den valgte komponent vises fortsat, og tasterne 0 9, ENTER og DISPLAY blinker. 4 Tryk på det firecifrede komponentkodenummer efterfulgt af knappen ENTER på skærmen med berøringstaster. Bemærkninger Hvis du trykker på et komponentkodenummer, som ikke findes i skemaet i den medfølgende Component Code Numbers, bipper fjernbetjeningen, og NG blinker, når du trykker på tasten ENTER. Hvis dette sker, skal du kontrollere komponentkodenummeret og forsøge indstillingen igen. Hvis du ikke indtaster noget på fjernbetjeningen i mere end to minutter mellem hvert trin, annulleres opsætningsproceduren. Indstil koden ved at trykke på MUTING igen, mens du holder COMMANDER OFF nede. Det første ciffer i komponentkodenummeret angiver komponentkategorien (, videobåndoptager osv.). Den komponent, som svarer til det firecifrede komponentkodenummer, indstilles i Trin 4. Kontroller, hvilket kodenummer der er indstillet Tryk på DISPLAY-tasten i Trin 3 til 5. Kodenummeret samt ENTER vises to gange. Der høres et bip, og kodenummeret samt ENTER vises to gange. Fortsættes 9 DK

10 Indstilling af koden for forudindstilling af lydkomponenter og visuelle komponenter (fortsat) Kontrol af, om kodenummeret virker 1 Tryk på den tilsvarende knap til valg af komponent for den komponent, du har opsat. 4 Hvis det virker, skal du kontrollere, at fjernbetjeningen kan betjene de øvrige funktioner i komponenten, f.eks. kanal og lydstyrke. Se oplysningerne på side Tryk på COMMANDER OFF. Fjernbetjeningen tændes, og berøringsknapperne vises på skærmen. 2 Tænd komponenten på dens afbryder. 3 Ret fjernbetjeningen mod komponenten, og tryk på tasten 1 på berøringsskærmen. Når fjernbetjeningssignalet sendes, vises på skærmen. Komponenten skal slukke. Hvis fjernbetjeningen ikke ser ud til at virke Prøv at gentage disse opsætningsprocedurer ved hjælp af de andre koder for dine komponenter (side 8). Bemærkninger til de taster, der allerede har lært et fjernbetjeningssignal Hvis der allerede er programmeret et andet signal i knappen eller tasten ved hjælp af lærefunktionen (side 15), vil dette lærte signal virke, også efter at du har indstillet komponentkodenummeret. For at kunne bruge den som en forudindstillet komponenttast eller -knap, skal du først slette dens lærte signal (side 19). Bemærkning til skærmen med berøringstaster Når du indstiller et komponentkodenummer, vises kun de taster, der er forudindstillet med signalerne for den ønskede komponent. Det forudindstillede signal for hver tast varierer efter varemærket. Ved hjælp af lærefunktionen kan du programmere signalerne fra fjernbetjeningen i såvel de viste taster som de ikke viste (side 15). 10 DK

11 Finde en komponentkode med søgefunktionen Du kan finde et tilgængeligt kodenummer for en komponent, som ikke er angivet i den medfølgende Component Code Numbers. Før søgefunktionen startes Indstil hver komponent til følgende status for at aktivere søgefunktionen. : Tænd VCR, DVD, SAT, CBL, AMP: Sluk CD, MD, TAPE: Tænd med en afspilningskilde (disc, kassettebånd, osv.) 2 CD SAT MD VCR TAPE DVD M1 CBL M2 AMP M Tryk på knappen til valg af komponent for den ønskede komponent. 3 Tryk på + eller for at søge efter komponentkodenumre i den samme kategori (i dette tilfælde kodenumre, der begynder med 8 ). Tryk på + for at gå til det næste kodenummer. Tryk på for at gå tilbage til det forrige kodenummer. 1 Hold COMMANDER OFF nede, mens du trykker på MUTING. Alle komponentnavnene på skærmen blinker. Bemærk Ønsker du at søge efter komponentkodenumre i en anden kategori, skal du gå tilbage til Trin 3, eller indtaste et firecifret komponentkodenummer i en anden kategori (f.eks. et kodenummer, der begynder med 3, 4 osv.) før Trin 4. Fortsættes 11 DK

12 Indstilling af koden til forudindstilling af lydkomponenter og visuelle komponenter (fortsat) 4 Ret fjernbetjeningen mod komponenten, og tryk på tasten 1. Kontroller, hvilket kodenummer der er indstillet Tryk på DISPLAY-tasten i Trin 2 og 5. Kodenummeret samt ENTER vises to gange. Husk at trykke på DISPLAY-tasten, når du har trykket på ENTER-tasten for at indstille kodenummeret. Hvis du trykker på DISPLAY-tasten, før kodenummeret er indstillet, går den tilbage til det første nummer, du søgte efter. Når fjernbetjeningssignalet sendes, vises på skærmen. Hvis det virker (sluk for ıet, tænd for VCR, DVD, SAT, CBL, AMP og afspil for CD, MD, TAPE), gå til Trin 5. Gentag derefter Trin 3 og 4, hvis det ikke virker. 5 Tryk på tasten ENTER. Der høres et bip, og kodenummeret samt ENTER vises to gange. Bemærk Det anbefales at skrive kodenummeret ned. 6 Tryk på COMMANDER OFF. 12 DK

13 Betjening af dine komponenter med fjernbetjeningen 2 Tryk på den ønskede tast på berøringsskærmen. Når fjernbetjeningssignalet sendes, vises på skærmen. Når du betjener en ikke-sony komponent, skal du sørge for, at du først har indstillet komponentkoden (side 8). 2 Du kan også bruge knapperne w +/, MUTING-knappen og +/ knapperne efter behov. Se Skema over forudindstillede funktioner (side 59) angående tasternes og knappernes funktioner for hver komponent. 3 3 Når du er færdig med at bruge fjernbetjeningen, skal du trykke på COMMANDER OFF for at slukke den. 1 CD SAT MD VCR TAPE DVD M1 CBL M2 AMP M3 Eksempel: Afspilning fra en CDafspiller 1 Tryk på den ønskede knap til valg af komponent. Fjernbetjeningen tændes, og tasterne til betjening af den valgte komponent vises. Bemærk Fjernbetjeningssignalerne kan være forskellige for visse komponenter og funktioner. I dette tilfælde skal du programmere fjernbetjeningssignalerne med lærefunktionen (side 15). Bemærk imidlertid, at komponenter og funktioner, som ikke understøtter infrarøde fjernbetjeningssignaler, ikke virker med denne fjernbetjening. Fortsættes 13 DK

14 Betjening af dine komponenter med fjernbetjeningen (fortsat) Justering af lydstyrken Tryk på knapperne w +/ til regulering af lydstyrken og knappen MUTING for at afbryde lyden. Når du vælger en visuel komponent, reguleres ets lydstyrke, og når du vælger en lydkomponent, reguleres forstærkerens lydstyrke. Du kan også ændre denne indstilling (side 21). Bemærkninger Hvis du har programmeret et signal for knappen w eller MUTING for en vilkårlig komponent ved hjælp af lærefunktionen (side 15), sendes dette signal i stedet for regulering af lydstyrken i et eller forstærkeren, når du vælger denne komponent. Hvis du har programmeret et signal for knappen w eller MUTING for eller AMP ved hjælp af lærefunktionen, sendes dette signal kun, når du har valgt eller AMP. Når du vælger andre komponenter, sendes de forudindstillede lydstyrkereguleringssignaler til eller AMP på dette tidspunkt. Hvis du har knyttet en anden komponent til knappen eller AMP, kan ets eller forstærkerens lydstyrke ikke reguleres, når du vælger andre komponenter. Bemærkninger til betjening af dine komponenter Valg af input til et Komponentkoden 8132 er et forudindstillet kodenummer for valg af input til et Sony. Du kan indstille dette kodenummer for en sjældent brugt knap til valg af komponent. Følg proceduren på side 8 ved indstilling af valg af input. 0 : tuner 1 : VIDEO1 2 : VIDEO2 3 : VIDEO3 4 : VIDEO4 5 : VIDEO5 6 : VIDEO6 7 : HD1 8 : HD2 9 : HD3 Denne indstilling kan bruges til programmering af SYSTEM CONTROLknapperne (side 41). 14 DK

15 Brug af ikkeforudindstillede fjernbetjeningsfunktioner Lærefunktion Ved betjening af ikke-forudindstillede komponenter eller funktioner skal du bruge følgende læreprocedure til at lære enhver af de programmerbare knapper og taster at betjene en anden fjernbetjenings funktioner. Du kan også bruge lærefunktionen til at ændre signalet for individuelle taster og knapper efter indstilling af komponentkodenummeret (side 8). Det er nyttigt, hvis du gemmer de indlærte tastefunktioner i tabellen i LCDberøringsskærmen (side 68). Bemærk Nogle bestemte fjernbetjeningssignaler kan muligvis ikke læres. Eksempel: Programmering af N (afspil) signalet i din komponent til VCR N (afspil) tasten i fjernbetjeningen 1 Anbring RM-AV2500T hovedmod-hoved med din komponents fjernbetjening. Fjernbetjening af din komponent ca cm væk RM-AV2500T 2 Hold COMMANDER OFF nede, og tryk på knappen til valg af komponent for den komponent, hvis signal skal læres. 3 LEARN vises, og alle der taster, der kan læres, blinker. 6 SAT VCR DVD CBL AMP 2 CD MD TAPE M1 M2 M3 Skærmbillede, der viser CHANNEL, VOLUME, MUTING, RECALL, MENU, OK, EXIT og markørknapperne Fortsættes 15 DK

16 Brug af ikke-forudindstillede fjernbetjeningsfunktioner Lærefunktion (fortsat) Visningen C+ C V+ V MUTE RECALL MENU OK EXIT R r T t angiver, hvorvidt knapperne +/, w +/, MUTING, RECALL, MENU, OK, EXIT og markørknapperne (T tr r ) kan læres. Bemærkning til den blinkende skærm De taster eller knapper, som allerede er forudindstillet for komponenten, blinker to gange, mens dem, der ikke er forudindstillet, blinker en gang. 3 Tryk på den tast eller knap på fjernbetjeningen, du ønsker at lære. LEARN blinker, og kun den tast, du har trykket på, er tilbage på skærmen. Lære knapperne +/, w +/, MUTING, RECALL, MENU, OK, EXIT og markørknapperne Tryk på den tilsvarende knap. LEARN blinker, og kun de knapper, du har trykket på, vises på skærmen ( C+, C, V+, V, MUTE, RECALL, MENU, OK, EXIT, eller R r T t ). Eksempel: Når du trykker på knappen w + Ændring af tastens funktionsvisning Følg proceduren på side Tryk på knappen, og hold den nede på den anden fjernbetjening, indtil du hører et bip. (Hvis du slipper knappen, før du hører et bip, læres signalet muligvis ikke korrekt). LEARN holder op med at blinke og forbliver tændt. Når kommandoen er lært, forbliver de lærte taster tændt, og de andre taster, der kan læres, blinker. Hvis NG blinker på skærmen Læringen lykkedes ikke.. Udfør Trin 3 til 4 igen. 5 Gentag Trin 3 og 4 for at lære andre taster eller knapper funktioner. Lære andre komponenters fjernbetjeningssignal Efter placering af de to fjernbetjeninger som i Trin 1 på side 15, trykker du på den tilsvarende knap til valg af komponent og følger derefter Trin 3 og 4 til venstre for at udføre læringen. 6 Tryk på COMMANDER OFF. 16 DK

17 Bemærkninger Hvis du ikke foretager læretrin inden for to minutter, afsluttes lærefunktionen. Hvis du ikke udfører Trin 4 inden for 10 sekunder efter Trin 3, vender skærmen tilbage til Trin 2. (Alle de taster, der kan læres, blinker). I dette tilfælde skal du udføre Trin 3 igen, mens skærmen blinker. Hvis NG vises under læring, er hukommelsen fuld. Frigør hukommelse ved at slette lærte funktioner fra taster, du ikke bruger ofte (side 19). Fortsæt derefter læretrinnene. Hvis du ved et uheld berører en tast i Trin 4, skal du trykke på LIGHT-knappen og holde den nede, mens du trykker på den forkerte tast. Gentag derefter Trin 3 for at fortsætte læringen. Hvis fjernbetjeningen ikke ser ud til at virke Hvis den lærte tast eller knap ikke fungerer korrekt, skal du lære den igen. (Hvis f.eks. lydstyrken bliver meget høj efter blot et tryk på knappen w +, kan der have været støjinterferens und læreproceduren). Hvis du indstiller en komponentkode efter læring af et signal Hvis du har programmeret et signal for en tast eller knap ved hjælp af lærefunktionen, vil dette signal forblive knyttet til den pågældende tast eller knap, selv efter at du har indstillet en komponentkode. Du kan lære knapperne w eller MUTING-signaler Hvis du har programmeret et signal i knappen w eller MUTING for andre komponenter end og AMP ved hjælp af lærefunktionen, sendes dette signal kun, hvis du vælger denne komponent. Hvis du har programmeret et signal for knappen w eller MUTING for eller AMP ved hjælp af lærefunktionen, sendes dette signal kun, når du har valgt eller AMP. Når du vælger andre komponenter, sendes de forudindstillede lydstyrkereguleringssignaler til eller AMP (se side 21 angående forskellen mellem visuelle komponenter og lydkomponenter). Du skal programmere knappen w eller MUTING for hver komponent ved hjælp af det lærte signal. Lære signalerne til et airconditionanlæg Se bemærkningerne på side 37. Fortsættes 17 DK

18 Brug af ikke-forudindstillede fjernbetjeningsfunktioner Lærefunktion (fortsat) Kun visning af ofte anvendte taster Du kan skjule de taster, du ikke anvender. Dette gør betjeningen nemmere at forstå, når komponenterne har mange taster. Efter Trin 2 (side 15), skal du holde LIGHT-knappen nede, og trykke på den tast, du vil skjule (blinker). Den tast, du trykker på, skifter til langsommere blink, og vises ikke længere under fjernbetjeningsfunktionen. Udfør den samme funktion igen for at få den vist igen. Bemærk Du kan ikke skjule en tast, som har lært et signal. Ændring af en tasts funktionsvisning Når du programmerer et signal for en tast, kan du vælge den mest egnede funktionsvisning blandt alle de visninger tasten har og indstille den til denne tast. 1 Efter Trin 2 (side 15), skal du holde knappen til valg af komponent nede (VCR), og trykke gentagne gange på den tast, du vil lære. Hver gang, du trykker på tasten, skifter skærmen rækkefølge. 2 Når den ønskede visning fremkommer, skal du slippe knappen til valg af komponent. 3 Følg derefter Trin 4-6 (side 16). Bemærkninger Du kan kun ændre visningen af en tast, når du programmerer den ved hjælp af lærefunktionen. Hvis du ønsker at ændre visningen af den tast, som har lært et signal, skal du først slette signalet (side 19). Lær derefter tasten igen ved hjælp af ovenstående procedure for at ændre dens visning. Hvis du ikke ændrer visningen af en tast, bruges standardvisningen. Du kan ikke ændre visningen af de taster, der ikke er indrammet med (taltasterne 0 til 9, +10 og ENTER). 18 DK

19 Nøjagtig læring Bevæg ikke enhederne under læreproceduren. Sørg for at holde knappen på den anden fjernbetjening nede, indtil du hører et bip som bekræftelse. Brug nye batterier i begge fjernbetjeninger. Undgå læring på steder med direkte sollys eller stærkt fluorescerende lys. Fjernbetjeningens detektorområde kan variere for hver fjernbetjening. Hvis læringen ikke fungerer, kan du prøve at ændre placeringen af de to fjernbetjeninger. Hvis du lærer fjernbetjeningen signaler fra et interaktivt signaludvekslingssystem (leveres sammen med nogle af Sony s receivere og forstærkere), kan svarsignalet fra hovedenheden interferere med fjernbetjeningens læring. I dette tilfælde skal du gå hen et sted, hvor signalerne ikke når hovedenheden (f.eks. et andet rum osv.). VIGTIGT! Hold fjernbetjeningen uden for små børns eller kæledyrs rækkevidde. Indstil også funktionen Hold til låsning af alle knapperne på fjernbetjeningen (side 46), når den ikke bruges. Komponenter som f.eks. airconditionanlæg, varmeapparater, elektriske apparater og elektriske skodder eller gardiner, som modtager et infrarødt signal, kan være farlige, hvis de misbruges. Ændring eller sletning af en indlært tasts eller knaps funktion Du kan ændre den ved først at slette den og udføre læringen igen. Sletning af en enkelt indlært tasts eller knaps funktion 1 Efter Trin 2 (side 15), skal du holde LIGHT-knappen nede, mens du trykker på den tast, du vil slette. Den slettede tast blinker sammen med andre taster, der kan læres. 2 Tryk på COMMANDER OFF. Sletning af alle lærte taster på en gang Hold LIGHT-knappen nede, mens du trykker på knappen til valg af komponent. Fortsættes 19 DK

20 Brug af ikke-forudindstillede fjernbetjeningsfunktioner Lærefunktion (fortsat) 3 Tryk på COMMANDER OFF. Sletning af alle lærte signaler for en bestemt komponent SAT VCR DVD CBL AMP CD MD TAPE M1 M2 M3 1 Hold COMMANDER OFF nede, mens du trykker på den tilsvarende knap til valg af komponent. 2 Hold LIGHT-knappen nede, mens du igen trykker på knappen til valg af komponent. Det lærte indhold slettes. Tasterne for komponenten vender tilbage til deres oprindelige tilstand før læringen. 20 DK

21 Avancerede funktioner Kontrol af lydstyrken for visuelle komponenter tilsluttet et lydsystem Fjernbetjeningen er fabriksindstillet ud fra den forudsætning, at du hører lyden fra dine visuelle komponenter i dit s højttalere, og at du hører lyden fra dine lydkomponenter fra de højttalere, der er tilsluttet til din forstærker. Hvis dine visuelle komponenter imidlertid er tilsluttet til et lydsystem, kan du muligvis høre lyden fra eller VCR fra højttalerne via din forstærker, ikke fra ets højttalere. I dette tilfælde skal du ændre fabriksindstillingerne, så du kan regulere lydstyrken for dine visuelle komponenter uden først at skulle skifte til forstærkeren. Ændring af fabriksindstillingen af volumenkontrollen Denne funktion giver dig mulighed for at regulere lydstyrken i dit eller din forstærker uden at skulle vælge eller AMP, hver gang du vil regulere lydstyrken. Hvis du f.eks. ønsker at regulere lydstyrken, mens du bruger en videobåndoptager, behøver du ikke at trykke på -knappen for at regulere ets lydstyrke. SAT VCR DVD CBL AMP 1 Det følgende skema viser den fabriksindstilling, for hvilken lydstyrken reguleres for hver komponent. CD MD TAPE M1 M2 M3 Knappen til valg af komponent SAT VCR DVD CBL M1 M2 M3 AMP CD MD TAPE Regulerer lydstyrken af forstærker forstærker forstærker forstærker Fortsættes 21 DK

22 Kontrol af lydstyrken for visuelle komponenter tilsluttet et lydsystem (fortsat) 1 Hold COMMANDER OFF nede, mens du trykker på w + og w. Volumenkontrollen for visuelle komponenter (, VCR, CBL, SAT og DVD) skifter til den viste komponent. Indstilling af forstærkerens lydstyrke Når den er indstillet til -lydstyrke Bemærkninger Hvis du allerede har programmeret knappen w eller MUTING for hver komponent med signaler ved læring, vil ovenstående procedure ikke ændre funktionen af knapperne w og MUTING. Hvis du har programmeret lydstyrkesignaler for knappen w eller MUTING for eller AMP, kan du kun bruge dette signal, når du vælger eller AMP. Når du vælger andre komponenter, sendes de forudindstillede styresignaler til eller AMP. Du skal programmere hver knap for hver komponent ved hjælp af lærefunktionen (side 15). Udførelse af en serie kommandoer Systemkontrolfunktioner Med systemkontrolfunktionen kan du programmere en serie betjeningskommandoer og udføre dem ved blot at trykke på en knap. Når du f.eks. ser en video, er en serie betjeninger, som vist herunder, nødvendige. Eksempel: 1 Tænd et. 2 Tænd videoen (videobåndoptageren). 3 Tænd forstærkeren. 4 Indstil indgangsvælgeren på forstærkeren til VIDEO 1. 5 Indstil indgangen på et til VIDEO 1. 6 Start videoafspilningen. Du kan programmere op til 32 på hinanden følgende trin i hver af de tre SYSTEM CONTROL-knapper (A - C). Hvis du har indstillet systemkontrolfunktionen for en knap til valg af komponent (side 27), begynder udførelsen af de programmerede kommandoer, når du trykker på knappen til valg af komponent i mere end 2 sekunder. Under udførelsen af de programmere kommandoer og samtidigt med, at hvert fjernbetjeningssignal sendes, vises den tilsvarende tast. 22 DK

23 Forudindstillede programmer for knapperne SYSTEM CONTROL A og C Knapperne SYSTEM CONTROL A og C er forudindstillet til fabriksindstillingerne til udførelse af hvert program på følgende måde. Knappen SYSTEM CONTROL A: Slukker alle de Sony komponenter, som kunne modtage signalet fra fjernbetjeningen samtidigt. Knappen SYSTEM CONTROL C: Tænder alle de Sony komponenter, som kunne modtage signalet fra fjernbetjeningen samtidigt. Eksempel: Programmering af ovenstående SYSTEM CONTROL B-knap 1 Hold COMMANDER OFF nede, mens du trykker på knappen MORE. SYSTEM CONTROL-tasterne (A C) og taltasterne (1 9) blinker, mens de forudindstillede knapper forbliver tændt. Programmering af en serie kommandoer til SYSTEM CONTROL-knapperne Vælg systemnummeret ved at trykke på SYSTEM CONTROLknappen (i dette tilfælde SYSTEM CONTROL B) eller taltasten. 3 CD SAT MD VCR TAPE DVD M1 CBL M2 AMP M3 6 1 Alle komponentnavnene blinker. Fortsættes 23 DK

24 Udførelse af en serie kommandoer Systemkontrolfunktioner (fortsat) Programmering af en ny serie betjeninger for knapper, som allerede er indstillet Knappen SYSTEM CONTROL A eller C: Slet det fabriksindstillede program (side 26). Andre knapper: Slet programmet (side 25). 3 Tryk på knappen til valg af komponent (i dette tilfælde ) for den komponent, der skal betjenes. 4 Tryk på tasten(erne) eller knappen(erne) for den ønskede funktion. Hvis du ønsker at tænde et, skal du trykke på tasten 1. 5 Gentag Trin 3 og 4, og programmer knapperne og tasterne til en serie betjeninger. I dette eksempel skal du trykke på følgende knapper og taster. Tasterne for den valgte komponent blinker. Hvis komponenten har signaler til tænd/sluk Både tasterne OFF og ON vises, og du kan vælge at programmere en af dem. 6 Når du har programmeret alle tasterne, skal du trykke på COMMANDER OFF. Det er nyttigt at indstille den præcise kommando til tænd/sluk og betjene komponenten uanset dens status (on/off). 24 DK

25 Bemærkninger Hvis du afbryder proceduren på noget tidspunkt i mere end to minutter, afsluttes indstillingstilstanden og den serie kommandoer, der er programmeret indtil dette punkt. I dette tilfælde skal du slette programmet (side 25) og starte igen fra Trin 1 for at indstille programmet fra begyndelsen. Du kan ikke fortsætte fra, hvor du slap. Hvis en SYSTEM CONTROL-knap allerede har lært et fjernbetjeningssignal (side 35), blinker NG, og du kan ikke programmere denne knap. Slet det lærte indhold først (side 36). Hvis du ændrer komponentkodenummeret (side 8) eller programmerer et nyt signal ved hjælp af læringen (side 15) i en tast eller knap, som kommandoerne i systemkontrolfunktionen er programmeret ind i, bliver det nye signal overført, når du trykker på den tilsvarende SYSTEM CONTROL-knap. Under opsætningen kan du ikke slette de betjeningstrin, som du har programmeret. Hvis du ved en fejl har programmeret en forkert betjening, skal du starte fra Trin 1 igen. Hvis du forsøger at programmere mere end 32 trin, afsluttes systemkontrolindstillingen, og de 32 trin, du har programmeret, registreres. Hvis du igen vil programmere, skal du slette programmet (side 25) og starte fra Trin 1 igen. Tips til programmering af systemkontrolfunktioner Følgende oplysninger er en hjælp til at programmere på hinanden følgende trin. Om intervallet mellem betjeningstrin Du kan ændre intervallet mellem betjeningstrin (side 29). Om rækkefølgen af betjeningstrin Nogle af komponenterne accepterer muligvis ikke på hinanden følgende fjernbetjeningssignaler. Et reagerer f.eks. ikke på næste signal lige efter tænd-signalet. Så derfor virker en række af kommandoer, som f.eks. tænding af ıet og valg af indgang ikke korrekt. I dette tilfælde skal du indsætte andre signaler, se nedenstående eksempel: Tænd t tænd VCR t afspilning af VCR t valg af indgang til Når serien af indgangskommandoer er udført, viser fjernbetjeningen komponentens berøringstaster i det sidste trin. Ved at programmere en ofte anvendt komponents kommando, f.eks. det sidste trin, kan du gemme trinnet ved at trykke på en knappen til en valgt komponent, når du begynder betjening af denne komponent. (I eksemplet på side 24, vises VCR ets berøringstaster). Sletning af programmerede kommandoer 1 Hold COMMANDER OFF nede, mens du trykker på knappen MORE. SYSTEM CONTROL-tasterne (A C) og taltasterne (1 9) blinker, mens de forudindstillede knapper forbliver tændt. Fortsættes 25 DK

26 Udførelse af en serie kommandoer Systemkontrolfunktioner (fortsat) 2 Mens du holder LIGHT-knappen nede, skal du trykke på SYSTEM CONTROL-knappen (A, B eller C) eller taltasten (1 9) til den programmerede kommando, som du vil slette. Programmet til den valgte knap slettes. Når du vil indstille et nyt program til denne SYSTEM CONTROL-knap, skal du følge Trin 2 til 6 på siderne 23 og 24. Sletning af knapperne SYSTEM CONTROL A eller C Fra fabrikken er SYSTEM CONTROL A- knappen forudindstillet med en række sluk-kommandoer til Sony komponenter og SYSTEM CONTROL C-knappen med en række tænd-kommandoer til Sony komponenter. Hvis du vil slette de programmerede kommandoer for hver knap, skal du følge trinnene nedenfor. 1 Hold COMMANDER OFF nede, mens du trykker på knappen MORE. 2 Hold LIGHT-knappen nede, mens du trykker på SYSTEM CONTROLknappen (A eller C). Programmet til den valgte knap slettes. Tilbagestilling af knapperne SYSTEM CONTROL A eller C til fabriksindstillingen For at nulstille dem til fabriksindstillingerne, skal du følge nedenstående trin. 1 Hold COMMANDER OFF nede, mens du trykker på knappen MORE. 2 Hold LIGHT-knappen nede, mens du trykker på SYSTEM CONTROLknappen (A eller C). Bemærk Intervalindstillingen (side 29) nulstilles ikke til fabriksindstillingen, selv om du udfører disse trin. 26 DK

27 Bemærkninger om systemkontrolfunktioner Hvis komponenternes fjernbetjeningsdetektorer er for langt væk, eller hvis et eller andet blokerer dem, virker nogle af komponenterne muligvis ikke i rækkefølge, selv om du trykker på SYSTEM CONTROLknappen. Hvis nogle af komponenterne af en eller anden grund ikke fungerede korrekt på grund af ovenstående, skal du altid stille komponenterne tilbage til den tilstand, som de havde, før du trykkede på SYSTEM CONTROLknappen. Hvis du ikke gør dette, kan det resultere i forkert betjening, når du trykker på SYSTEM CONTROLknappen igen. Visse komponenter tændes muligvis ikke af systemkontrolfunktionen. Dette er fordi, komponenten tændes og slukkes skiftevis, når tænd/sluksignalet modtages. I dette tilfælde, skal du kontrollere betjeningskomponenternes tænd/sluktilstand, før du anvender systemkontrolfunktionen. Hvis systemkontrolfunktionen ikke fungerer korrekt, henvises der også til Tips til programmering af systemkontrolfunktioner på side 25. Programmering af en serie kommandoer til knapperne til valg af komponent Som med SYSTEM CONTROLknapperne kan du også programmere en serie betjeningskommandoer til knapperne til valg af komponent (op til 32 trin). Tryk på knappen i mere end 2 sekunder for at udføre de kommandoer, der er programmeret i en knap til valg af komponent ved hjælp af systemkontrolfunktionen. Bemærkninger De programmerede kommandoer udføres, når du trykker på knappen til valg af en komponent i mere end 2 sekunder. Hvis du trykker på knappen i mindre end 2 sekunder, fungerer den som den almindelige knap til valg af komponent, og de tilsvarende berøringstaster vises. Se også Tips til programmering af systemkontrolfunktioner på side 25 og Bemærkninger om systemkontrolfunktioner på side SAT VCR DVD CBL AMP CD MD TAPE M1 M2 M3 Fortsættes 27 DK

28 Udførelse af en serie kommandoer Systemkontrolfunktioner (fortsat) Eksempel: Programmering af proceduren på side 22 til VCRknappen 1 Hold COMMANDER OFF nede, mens du trykker på w + og VCR. Det valgte komponentnavn forbliver tændt, mens andre komponentnavne blinker. Hvis en serie af kommandoer allerede er programmeret til den knap De programmerede funktioner vises i rækkefølge. Hvis du skal programmere en ny serie funktioner, skal programmet slettes først (side 25). 2 Udfør Trin 3 til 6 på side 24. Bemærkninger Du kan programmere systemkontrolfunktionerne for knappen til en valgt komponent, hvor tænd-funktionen (side 30) er programmeret. I det tilfælde overskrives tænd-funktionen, og den kan ikke anvendes. Hvis du sletter systemkontrolfunktionerne for knappen, gentages tænd-funktionen, og du kan bruge den igen. Du kan ikke programmere systemkontrolfunktionerne for knappen til en valgt komponent, hvor et signal er programmet ved hjælp af indlæring (side 32). ( NG blinker på skærmen). Du kan programmere et signal for knappen til en valgt komponent ved hjælp af læring, hvor systemkontrolfunktionerne er programmeret. I det tilfælde overskrives systemkontrolfunktionen og kan ikke anvendes. Hvis du sletter læring -signalet i knappen, gentages systemkontrolfunktionen, og du kan bruge den igen. Du kan programmere tænd-funktionen (side 30) for knappen til en valgt komponent, hvor en systemkontrolfunktion er programmet, men tænd-funktionen kan ikke bruges. Hvis du sletter systemkontrolfunktionen for knappen, kan du bruge tænd-funktionen. Hvis du afbryder proceduren på noget tidspunkt i mere end to minutter, afsluttes indstillingstilstanden og den serie kommandoer, der er programmeret indtil dette punkt. I dette tilfælde skal du slette programmet og starte igen fra Trin 1 for at indstille hele programmet fra begyndelsen. Du kan ikke fortsætte fra, hvor du slap. Hvis du ændrer komponentkodenummeret (side 8) eller programmerer et nyt signal ved hjælp af læringen (side 15) for en tast eller knap, som kommandoerne i systemkontrolfunktionen er programmeret ind i, bliver det nye signal overført, når du trykker på den tilsvarende knap til valg af komponent. 28 DK

29 Sletning af en systemkontrolfunktion, der er programmeret for knappen til en valgt komponent 1 Hold COMMANDER OFF nede, mens du trykker på w + og VCR. Ændring af intervallet mellem betjeningstrin Du kan styre intervallet fra ms i enheder af 100 ms trin. 3 2 Hold LIGHT-knappen nede, mens du trykker på VCR. 1 2 SAT VCR DVD CBL AMP 4 CD MD TAPE M1 M2 M3 Programmet til den valgte knap slettes. Når du vil indstille et nyt program for knappen til valg af komponent, skal du følge Trin 1 til 2 på side Hold COMMANDER OFF nede, mens du trykker på + og. SYSTEM CONTROL-taster og taltaster, der kan læres, blinker på skærmen. Fortsættes 29 DK

30 Udførelse af en serie kommandoer Systemkontrolfunktioner (fortsat) 2 Tryk på enten SYSTEM CONTROL-knapperne (A, B eller C), taltasten eller knappen til valg af komponent, afhængigt af det interval, du vil ændre. Tallet for den aktuelle indstilling forbliver tændt og andre tal blinker. Tilføjelse af en ekstra funktion til knapperne til den valgte komponent Programmering af tændkommandoen for den valgte komponent (kun for Sony komponenter) Når du anvender Sony komponenter, kan du programmere tænd-signalet for hver komponent for knappen til en valgt komponent. Du kan vælge den ønskede komponent, og tænde den ved blot at trykke på den pågældende knap til valg af komponent. 3 Tryk på en af taltasterne (1 9) for at vælge intervallet. 1: ca. 100 ms (fabriksindstilling) 2: ca. 200 ms... 9: ca. 900 ms (ms: 1/1.000 sekunder) 1 Det valgte tal forbliver tændt og andre tal blinker. CD SAT MD VCR TAPE DVD M1 CBL M2 AMP M3 4 Tryk på COMMANDER OFF. 30 DK

31 Eksempel: Programmere knappen 1 Hold COMMANDER OFF nede, mens du trykker på w og den ønskede knap til valg af komponent. Når tænd-kommandoen programmeres, hører du en biplyd, og 1 ON vises på skærmen. (Skærmen slukkes, når du slipper knapperne). Sletning af tænd-kommandoen Gentag ovenstående procedure. Følgende skærm vises. Bemærkninger Hvis komponentkoden til et ikke-sony produkt er indstillet for knappen til en valgt komponent, kan du ikke programmere tændfunktionen for denne. Selv om du har programmeret et signal ved hjælp af læring (se Tilføjelse af en kommando, der kræves, når du vælger en komponent på side 32) eller en systemkontrolfunktion (side 27) for knappen til en valgt komponent, kan du programmere tænd-funktionen for denne knap, men den kan ikke bruges. Hvis du sletter et læring - signal eller systemkontrolfunktionen fra knappen, kan du bruge tænd-funktionen. Du kan programmere et signal for læring (side 32) eller en systemkontrolfunktion (side 27) for knappen til en valgt komponent, hvor tænd-funktionen er programmeret. I det tilfælde overskrives tænd-funktionen og den kan ikke anvendes. Hvis du sletter læring - signalet eller systemkontrolfunktionen fra knappen, gentages tænd-funktionen, og du kan anvende den igen. Hvis du både har programmeret et signal ved hjælp af læring og en systemkontrolfunktion for knappen, overskriver læring -signalet systemkontrolfunktionen. Fortsættes 31 DK

32 Tilføjelse af en ekstra funktion til knapperne til valg af komponent (fortsat) Tilføjelse af en kommando, der kræves, når du vælger en komponent Ud over den oprindelige funktion til valg af betjeningstaster og -knapper til den valgte komponent kan knappen til valg af komponent have et andet fjernbetjeningssignal ved læring. F.eks. hvis du altid skal ændre valg af indgang fra forstærkeren til CD en, når du lytter til CD-afspilleren skal du programmere signalet til ændring af forstærkerens valg af indgang i CDknappen på fjernbetjeningen. Derefter, når som helst du trykker på CDknappen, fungerer den automatisk som en almindelig knap til valg af CDkomponent og ændrer også valg af forstærkerens indgang til CD. (I dette tilfælde skal forstærkeren tændes først). Bemærk Nogle bestemte fjernbetjeningssignaler kan muligvis ikke læres. Eksempel: Programmering af valg af signal for din forstærker til CD-knappen 1 Anbring RM-AV2500T hovedmod-hoved med din komponents fjernbetjening. Fjernbetjening af din komponent ca cm væk RM-AV2500T 2 Hold COMMANDER OFF nede, mens du trykker på + og w +. SYSTEM CONTROL-taster og taltaster, der kan læres, blinker på skærmen. 3 CD SAT MD VCR TAPE DVD M1 CBL M2 AMP M3 2 5 Bemærk Navnet på knappen til valg af komponent, hvor et signal allerede er lært, forbliver tændt. Hvis du vil programmere et nyt signal for denne med læring, skal du slette dens lærte signal først (side 33). 32 DK

33 3 Tryk på den ønskede knap til valg af komponent. Det valgte komponentnavn forbliver tændt, og LEARN blinker. 4 Tryk på knappen, og hold den nede på komponentens fjernbetjening (forstærkeren i dette eksempel), indtil du hører et bip. (Hvis du slipper knappen, før du hører et bip, læres signalet muligvis ikke korrekt). LEARN holder op med at blinke og forbliver tændt. Hvis NG blinker på skærmen llæringen lykkedes ikke. Udfør Trin 3 til 4 igen. Sletning af den lærte funktion for knappen til valg af komponent 1 Hold COMMANDER OFF nede, mens du trykker på + og w +. 2 Hold LIGHT-knappen nede, mens du trykker på den knap til valg af komponent, som du vil slette. Bemærkninger Du kan programmere et signal for læring for knappen til valg af komponent, hvor en systemkontrolfunktion (side 27) eller tændfunktionen (side 30), er programmeret. I det tilfælde overskrives systemkontrolfunktionen eller tænd-funktionen, og den kan ikke anvendes. Hvis du sletter det lærte signalet fra knappen, genoptages systemkontrolfunktionen eller tændfunktionen, og du kan anvende den igen. Du kan ikke programmere en systemkontrolfunktion (side 27) for knappen til valg af komponent, hvor et signal er programmet ved hjælp af lærefunktionen. Du kan programmere tænd-funktionen for knappen til valg af komponent, hvor et signal er programmet ved hjælp af lærefunktionen, men så kan tænd-funktionen ikke anvendes. Hvis du sletter læring -signalet for knappen, kan du bruge tænd-funktionen. 5 Tryk på COMMANDER OFF. 33 DK

34 Kopiering af indstillinger for knap til valg af komponent til en anden knap Du kan kopiere alle indstillingerne for knappen til valg af komponent til en anden knap til valg af komponent. Indstillingerne for komponentkoden (side 8), kanalmakrofunktionen (side 41) og de lærte funktioner (side 15) kopieres til en ny knap. Eksempel: Kopiering af indstillingerne for CD-knappen til VCR-knappen 1 Hold COMMANDER OFF nede, mens du trykker på VCR. Tasterne for denne komponent (VCR) blinker. Bemærk Du kan ikke kopiere indstillingerne for knappen til valg af komponent, hvor en lærefunktion eller kanalmakrofunktion er programmeret. ( NG blinker). 2 Hold VCR nede, mens du trykker på CD. Tasterne for CD blinker. 3 2 CD SAT MD VCR TAPE DVD M1 CBL M2 AMP M3 1 3 Tryk på COMMANDER OFF. 34 DK

35 Programmering af en ofte anvendt tastefunktion for knapperne SYSTEM CONTROL Ud over de oprindelige systemkontrolfunktioner (side 22), kan knapperne for SYSTEM CONTROL 1 9, A, B eller C programmeres til at lære ethvert fjernbetjeningssignal. Da de fungerer uafhængigt af andre knapper, kan SYSTEM CONTROL 1 9, A, B eller C fungere som one-touchknapper, uden nogen forudgående funktion, som f.eks. at trykke på knappen til valg af komponent for at vælge en komponent. Dette er nyttigt, hvis du hellere foretrækker, at knappen SYSTEM CONTROL er en one-touch -knap til en enkelt funktion, end at den udfører en serie af kommandoer. Bemærk Nogle bestemte fjernbetjeningssignaler kan muligvis ikke læres. Se også den betjeningsvejledning, der fulgte med den specifikke fjernbetjening. Eksempel: Lagring af tænd/sluksignalet til et airconditionanlæg for knappen SYSTEM CNTROL B 1 Anbring fjernbetjeningen hovedmod-hoved med airconditionanlæggets fjernbetjening. Airconditionanlæggets fjernbetjening ca cm væk RM-AV2500T 2 Hold COMMANDER OFF nede, mens du trykker på + og w +. SYSTEM CONTROL-taster og taltaster, der kan læres, blinker på skærmen. 3 2 Hvis der er et lært signal på denne knap, forbliver skærmen tændt. Hvis du vil programmere i denne knap, skal du slette signalet først (side 36). 5 SAT VCR DVD CBL AMP CD MD TAPE M1 M2 M3 Fortsættes 35 DK

36 Programmering af en ofte anvendt tastefunktion for knapperne SYSTEM CONTROL (fortsat) 3 Tryk på den SYSTEM CONTROLknap, som du vil lære. LEARN blinker, og billedet for den SYSTEM CONTROL-tast, som du trykkede på, forbliver tændt. 4 Tryk på knappen, og hold den nede på fjernbetjeningen, indtil du hører et bip. (Hvis du slipper knappen, før du hører et bip, læres signalet muligvis ikke korrekt). Bemærk Du kan programmere et fjernbetjeningssignal for knappen SYSTEM CONTROL ved hjælp af læring, hvor systemkontrolfunktionerne er programmeret. I det tilfælde overskrives systemkontrolfunktionerne, og de kan ikke anvendes. Hvis du sletter det lærte signal i knappen, gendannes systemkontrolfunktionen, og du kan anvende dem igen. Sletning af det lærte fjernbetjeningssignal 1 Hold COMMANDER OFF nede, mens du trykker på + og w +. 2 Hold LIGHT-knappen nede, mens du trykker på SYSTEM CONTROLknappen (1 9, A, B eller C). 3 Tryk på COMMANDER OFF. Billedet til denne knap blinker. Hvis du vil programmere et nyt signal for denne komponent, skal du følge Trin 3 og 5. LEARN -skærmen holder op med at blinke og forbliver tændt. Hvis NG blinker på skærmen llæringen lykkedes ikke. Udfør Trin 3 til 4 igen. 5 Tryk på COMMANDER OFF. 36 DK

37 Bemærkninger om at lære signalerne til et airconditionanlæg Om sæsonmæssige justeringer Hvis du ændrer indstillingerne af airconditionanlægget efter årstiden, skal du programmere de nye indstillinger for fjernbetjeningssignalerne i fjernbetjeningen. Hvis tænd/sluk-funktionen ikke fungerer korrekt Airconditionanlægget tændes eller slukkes muligvis ikke korrekt med knappen på denne fjernbetjening, hvor du har programmeret dets tænd/sluksignal. Hvis fjernbetjeningen kun kan betjenes ON med en knap og OFF med en anden, mens dit airconditionanlægs fjernbetjening kan betjene ON/OFF med en enkelt knap, skal du programmere signalet i to knapper på fjernbetjeningen, se nedenstående. 1 Slet det lærte tænd/sluk-signal. (I eksemplet på side 36, slettes det lærte signal fra SYSTEM CONTROL B- knappen). 2 Programmer signalet (overført fra tænd/sluk-knappen på airconditionanlæggets fjernbetjening) for knappen SYSTEM CONTROL B igen. 3 Programmer signalet fra den samme knap på fjernbetjeningen for en anden knap (f.eks. knappen SYSTEM CONTROL C). De to knapper på fjernbetjeningen er programmeret henholdsvis med airconditionanlæggets tænd-signal og sluk-signal, så du kan betjene airconditionanlægget med fjernbetjeningen. Overførsel af data mellem fjernbetjeninger Du kan overføre data, som f.eks. lærte signal- og komponentkodeindstillinger, mellem denne fjernbetjening og en anden Sony RM-AV2500T. Overførsel af data Du kan overføre alle fjernbetjeningens data, eller dataene i knappen til en valgt komponent på denne fjernbetjening, til en anden Sony RM-AV2500T. Overførsel af alle fjernbetjeningens data CD SAT MD VCR TAPE DVD M1 CBL M2 AMP M3 2 Fortsættes 37 DK

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander Integrated Remote Commander Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DA FI RM-VZ800T 2006 Sony Corporation Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate

Lisätiedot

acette Luxaflex Facette Monteringsvejledning

acette Luxaflex Facette Monteringsvejledning acette Monteringsvejledning Indhold Forberedelse Montering Betjening Afmontering ADVARSEL Små børn kan blive kvalt i løkken af kæder, bånd og snore, der bruges til betjening af gardinprodukter. De kan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-144-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE800G 1996 by Sony Corporation ADVASEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

(1) Remote Commander. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RM-PP by Sony Corporation

(1) Remote Commander. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RM-PP by Sony Corporation 3-866-296-51(1) Remote Commander Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RM-PP402 1999 by Sony Corporation Forsigtighedsregler Om sikkerheden Skulle der komme væske eller en genstand ind i receiveren, skal

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-066-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G5 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-168-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE700 1996 by Sony Corporation ADVASE Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 2-319-527-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI SCD-X501ES 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G900 RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G900 RHT-G Sony Corporation 3-291-731-12(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G900 RHT-G1500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-129-744-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA1500ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

ADVARSEL 2 DK. Undtagen for kunder i USA

ADVARSEL 2 DK. Undtagen for kunder i USA ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-452-345-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH3 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-158-429-31(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se 7. Esittelynäyttötilan (DEMO)

Lisätiedot

Compact Disc Recorder

Compact Disc Recorder 4-247-861-12(1) Compact Disc Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI RCD-W500C/W100 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL800 HT-SL700 HT-SL600 HT-SL Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL800 HT-SL700 HT-SL600 HT-SL Sony Corporation 4-254-753-42(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SL800 HT-SL700 HT-SL600 HT-SL500 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning ADVARSEL For at mindske risikoen for brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser, duge, gardiner el. lign.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-209-590-61(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-78SS 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-882-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ100 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL900W Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL900W Sony Corporation 4-254-829-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SL900W 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation 3-860-005-31 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-XA20ES 1997 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås. Undlad

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-254-758-31(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI STR-SL500 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(typer indgangssignal)... 38 Låsning af kanal... 21. Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger... 39 Kanallistefi lter (tilvalg)...

(typer indgangssignal)... 38 Låsning af kanal... 21. Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger... 39 Kanallistefi lter (tilvalg)... Indhold Funktioner... 2 Fotovisning via USB... 23 Indledning... 2 Slideshow-indstillinger... 23 Klargøring... 2 Musikvisning via USB... 24 Sikkerhedsforskrifter... 3 Optagelsesbibliotek... 24 Pakkens indhold...

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-043-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH510 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Audio Library System

Audio Library System J:\sony\jobb\stereo\P500\layout\sv\00GB+00COV-EUR.fm masterpage:right 00GB+00COV-EUR.fm Page 1 Friday, September 13, 2002 9:17 AM Audio Library System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS Sony Corporation 2-592-136-42(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS600 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-254-373-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX11 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-TRV460E/TRV461E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-087-923-73(1) 3-087-923-73(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK]/Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin DK FI Digital Video Camera Recorder DCR-TRV460E/TRV461E

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-223-11 (1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-L7HD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Pakkens indhold... 2 Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 3 Strøm... 3 Strømkabel... 3 Fugt og vand... 3 Rengøring... 3 Ventilation... 3 Varme og

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot