DEE Sähkötekniikan perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet"

Transkriptio

1 DEE Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Kompleksilukujen hyödyntäminen vaihtosähköpiirien analyysissä

2 Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet Osoitin eli kompleksiluku: Trigonometrinen muoto ja polaarimuoto Kompleksilukujen peruslaskutoimitukset Sinimuotoiset suureet kompleksitasossa ja komponenttien impedanssit Piirien kytkeytyminen keskinäisinduktanssin kautta Viimeksi todettiin, että vaihtosähköpiirien analyysistä tulee hankalaa hetkellisarvoilla. Esitellään nyt työkaluja, joilla vaihtosähköpiirejä voi analysoida helpommin ja katsotaan miten näitä hyödynnetään passiivisten piirikomponenttien virtajänniteyhtälöä tarkasteltaessa. Tarkastellaan myös piirien kytkeytymistä keskinäisinduktanssin kautta.

3 Vaihtosähköpiirien analyysi Oletus: Tasasähköpiirien analyysi on jossain määrin hallussa 1. Sinimuotoiset suureet 2. Tehollisarvo 3. Passivikomponenttien virta-jänniteyhtälöt sinimuotoiselle sähkölle 4. Osoitettiin, että hetkellisarvoilla laskeminen on toivotonta. 5. Tehdään sinimuotoisesta tehollisarvosta osoitin. 6. Kompleksilukulaskennan peruslaskutoimitukset. 7. Impedanssin osoitinmuodossa ja yleistetty Ohmin laki. 8. Käytetään tasasähköpiirien analyysissä opettuja menetelmiä vaihtosähköpiirien analysointiin. 9. Piirien magneettinen kytkeytyminen: keskinäisinduktanssi. 10. Vaihtosähkön teho.

4 Miksi kompleksilukuja? Piirilaskennasta tulee ikävän monimutkaista, jos analyysiin käytetään sinimuotoisten vaihtosähkösuureiden hetkellisarvoja. Kompleksiluvuilla luodaan työkalu vaihtosähköpiirien analyysille osoitinlaskenta. Osoitinlaskennan avulla tasasähköpiireistä tuttuja laskentamentelmiä voidaan käyttää kätevästi myös vaihtosähköpiirien analysoinnissa.

5 Hetkellisarvosta tehollisarvon osoittimeksi Osoittimen pituus on sinimuotoisen suureen tehollisarvo. Osoittimen kulma positiivisesta reaaliakselista on sinimuotoisen suureen nollavaihekulma. I(t) Î Im Î 2 ϕ = x jy ϕ Î 2 ϕ Re Huomaa, että osoitin ei sisällä tietoa sinisuureen taajuudesta. Siksi osoittimia voidaan käyttää vain silloin, kun tarkasteltavat sinisuureet ovat samantaajuisia.

6 Esimerkki 1. Tee aikatason vaihtovirrasta I(t) = 5sin ( 200πt π 6) A osoitin. Muunna sitten osoitin polaarimuodosta trigonometriseen muotoon. 2. Muunna trigonometrisessä muodossa oleva jännite U = 150 j20 V polaarimuotoon ja edelleen aikatason vaihtojännitteeksi, kun f = 50 Hz. 3. Muunna jännite U = 150 j20 V polaarimuotoon.

7 Kompleksilukujen peruslaskutoimitukset Kompleksiluvun z = x jy reaalilukupari (x,y) esittää kompleksitason pistettä. Vaaka-akselia kutsutaan reaaliakseliksi ja pystyakselia imaginääriakseliksi. Kompleksiluvun z reaaliosa on x ja imaginääriosa on y Kerroin j on imaginääriyksikkö, jolle pätee j 2 = 1. Yhteenlasku: reaali- ja imaginääriosat summataan keskenään c = ajb,f = d je c f = ad j(b e) Kertolaskussa kompleksilukuja kerrotaan kuten polynomeja, kunhan vaan pitää mielsessä kokoajan sen, että j 2 = 1 pätee. Kompeksilukujen osamäärän laskemiseen tarvitaan kompleksikongujaattia z.

8 Osoittimien tulos polaarimuodossa Tarkastellaan kahden osoittimen A α and B β, tuloa: A α B β = (AcosαjAsinα)(Bcosβ jb sinβ) = ABcosαcosβ jabcosαsinβ jabsinαcosβ j 2 ABsinαsinβ = AB(cosαcosβ sinαsinβ)jab(cosαsinβ sinαcosβ) Vähän trigonometriaa cos(αβ) = cosαcosβ sinαsinβ sin(αβ) = cosαsinβ sinαcosβ Eli saadaan A α B β = AB (αβ)

9 Osoittimien tulos polaarimuodossa Osoittimien tulo: pituudet kerrotaan keskenään ja kulmat lasketaan yhteen

10 Osoittimien tulos polaarimuodossa Vastaavasti voidaan osoittaa osamäärälle: Osoittimien osamäärä: pituudet jaetaan keskenään ja kulmat vähennetään toisistaan A α B β = A B α β

11 Esimerkkejä Sievennä j4 2. (1j)(3 2j) j2

12 Impedanssit kompleksitasossa Edellisellä luennolla määriteltiin impedanssit vastukselle (eli sama kuin resistanssi), kondensaattorille ja käämillä. Kondensaattorin ja käämin tapauksessa ne olivat aikariippuvia. Entä kompleksitasossa, missä aika ei ole muuttujana?

13 Impedanssit kompleksitasossa Edellisellä luennolla määriteltiin impedanssit vastukselle (eli sama kuin resistanssi), kondensaattorille ja käämillä. Kondensaattorin ja käämin tapauksessa ne olivat aikariippuvia. Entä kompleksitasossa, missä aika ei ole muuttujana? Jos käämin virta on I(t) = Î sin(ωt), niin jännite on U(t) = Lîωsin ( ωt π 2). Eli kompleksitasossa: I = Î 2 0 U = LÎω 2 π 2

14 Impedanssit kompleksitasossa Edellisellä luennolla määriteltiin impedanssit vastukselle (eli sama kuin resistanssi), kondensaattorille ja käämillä. Kondensaattorin ja käämin tapauksessa ne olivat aikariippuvia. Entä kompleksitasossa, missä aika ei ole muuttujana? Jos käämin virta on I(t) = Î sin(ωt), niin jännite on U(t) = Lîωsin ( ωt π 2). Eli kompleksitasossa: I = Î 2 0 U = LÎω 2 π 2 Tällön käämin impedanssiksi saadaan: z L = U I = LÎω 2 π 2 Î 2 0 = Lω π = jωl

15 Impedanssit kompleksitasossa Eli käämin impedanssi kompleksitasossa on vain yksi kompleksiluku, joka voidaan laskea, kun tiedetään taajuus ja induktanssi. Vastaavasti saadaan kondensaattorin impedanssi (kunhan nyt muistetaan, että virta on jännitteen aikaderivaatta kertaa kapasitanssi): z C = 1 jωc = j jjωc = j 1 ωc

16 Impedansseilla laskeminen Yleistetty Ohmin laki: U = ZI Impedansseilla voidaan laskea kompleksitasossa tehtäviä ja sitten siirtyä taas takaisin aikatason esitykseen. Tällöin voidaan ratkaista algebrallisia yhtälöitä differentiaaliyhtälöiden asemasta - kunhan vaan taajuus on sama kaikkialla. Lineaarisissa piireissä eritaajuisia lähteitä voidaan käsitellä kerrostamismenetelmällä! Impedanssin imaginääri osaa kutsutaan reaktanssiksi, reaaliosaa resistanssiksi. Impedanssi on koostuu siis resistanssista ja reaktanssista.

17 Esimerkki Määritä käämin yli oleva jännite, kun U(t) = 20sin(ωt π/2) V ja taajuus on 50 Hz. 2 mh 3 mf U(t) 2Ω

18 Keskinäisinduktanssi Aikaisemmin piirien komponenttien ominaisuudet on esitetty (itse)induktanssin, kapasitanssin ja resistanssin avulla. Piirikomponentit ovat olleet toisiinsa kytkeytyneitä vain virtajohtimien kautta. Käämi on kuitenkin komponentti, jonka magneettikenttä leviää ympäristöön. Täten lähekkäin olevat käämit voivat kytkeytyä toisiinsa. Tausta on tässä se, että magneettikentän energiatiheys on verrannollinen magneettikentän voimakkuudeen toiseen potenssiin. Täten kaksi samanlaista käämiä lähekkäin on oleellisesti erilainen tilanne, kuin kaksi käämiä kaukana toisistaan. Nyt on tarkoitus opetella mitä kytkeytyminen tarkoittaa ja miten sitä mallinnetaan piiriteoriassa.

19 Keskinäisinduktanssi Käämien kytkeytymistä käytetään hyväkseen mm. Muuntajissa: vaihtosähköä on edullista siirtää matalalla virralla ja korkealla jännitteellä. Muuntajalla voidaan muuttaa jännite matalaksi siellä missä matalaa jännitettä tarvitaan. Langattomassa latauksessa: energiaa voidaan siirtää käämistä toiseen ilman galvaanista kytkeytymistä (esim. kännykän tai sähköhammasharjan langaton lataus).

20 Keskinäisinduktanssi

21 Keskinäisinduktanssi käämissä Käämi voi olla kytketty joko niin päin, että keskinäisinduktanssi vahvistaa toisen käämin yliolevaa jännitettä (eli yhteistä magneettikenttää) tai heikentää sitä: pistepäät (jos oletetaan, että käämien virrat menevät molemmat pistepäähään pistepäähän). U 1 I 1 I 2 M L 1 L 2 U 2 U 1 I 1 I 2 M L 1 L 2 U 2 Toistensa magneettikenttää vahvistavat käämit Toistensa magneettikenttää heikentävät käämit

22 Keskinäisinduktanssi piiriyhtälöissä U 1 I 1 I 2 M L 1 L 2 U 2 U 1 I 1 I 2 M L 1 L 2 U 2 Toistensa magneettikenttää vahvistavat käämit Toistensa magneettikenttää heikentävät käämit Käämien magneettikentät vahvistavat toisiaan (molemmat virrat sisään pistepäistä) di 1 U 1 = L 1 dt MdI 2 dt di 2 U 2 = L 2 dt MdI 1 dt

23 Keskinäisinduktanssi piiriyhtälöissä U 1 I 1 I 2 M L 1 L 2 U 2 U 1 I 1 I 2 M L 1 L 2 U 2 Toistensa magneettikenttää vahvistavat käämit Toistensa magneettikenttää heikentävät käämit Käämien magneettikentät vahvistavat toisiaan (molemmat virrat sisään pistepäistä) U 1 = jωl 1 I 1 jωmi 2 U 2 = jωl 2 I 2 jωmi 1

24 Keskinäisinduktanssi piiriyhtälöissä U 1 I 1 I 2 M L 1 L 2 U 2 U 1 I 1 I 2 M L 1 L 2 U 2 Toistensa magneettikenttää vahvistavat käämit Toistensa magneettikenttää heikentävät käämit Käämien magneettikentät heikentävät toisiaan (toinen virta sisään pistepäästä, toinen ei) di 1 U 1 = L 1 dt MdI 2 dt di 2 U 2 = L 2 dt MdI 1 dt

25 Keskinäisinduktanssi piiriyhtälöissä U 1 I 1 I 2 M L 1 L 2 U 2 U 1 I 1 I 2 M L 1 L 2 U 2 Toistensa magneettikenttää vahvistavat käämit Toistensa magneettikenttää heikentävät käämit Käämien magneettikentät heikentävät toisiaan (toinen virta sisään pistepäästä, toinen ei) U 1 = jωl 1 I 1 jωmi 2 U 2 = jωl 2 I 2 jωmi 1

26 Keskinäisinduktanssi piiriyhtälöissä U 1 I 1 I 2 M L 1 L 2 U 2 U 1 I 1 I 2 M L 1 L 2 U 2 Toistensa magneettikenttää vahvistavat käämit Toistensa magneettikenttää heikentävät käämit Jos molemmat virrat joko lähtevät tai tulevat pistepäähän on M:n kerroin 1. Jos toinen virta lähtee ja toinen saapuu pistepäähän on M:n kerroin -1.

27 Esimerkki: muuntajan analyysi 20j5Ω 160 Ω 50 Ω M U 6 H 3 H 4000Ω Lineaarinen muuntaja Ratkaise kuorman keskimääräinen teho, kun jännitelähteen syöttö on U(t) = 325 sin(100πt) ja siirtolinjan impedanssi on juuri tälle taajuudelle laskettu. Muuntajan kytkentäkerroin k=0.9.

28 Yhteenveto Komponenttien impedanssit z R = R z L = jωl z C = j 1 ωc Aikatason suureen esitys kompleksitasossa I(t) = Î sin(ωt ϕ) I = Î 2 ϕ Trigonometrinen muoto ja polaarimuoto kompleksiluvulle. z = x jy = x 2 y 2 tan 1( y) x Kompleksilukujen peruslaskutoimitukset trigonometriselle muodolle ja polaarimuodolle. Keskinäisinduktanssi ja pistepäät

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi 31 VAIHTOVIRTAPIIRI 311 Lineaarisen vaihtovirtapiirin impedanssi ja vaihe-ero Tarkastellaan kuvan 1 mukaista vaihtovirtapiiriä, jossa on resistanssi R, kapasitanssi C ja induktanssi L sarjassa Jännitelähde

Lisätiedot

Kuva 1. Vastus (R), kondensaattori (C) ja käämi (L). Sinimuotoinen vaihtojännite

Kuva 1. Vastus (R), kondensaattori (C) ja käämi (L). Sinimuotoinen vaihtojännite TYÖ 54. VAIHE-EO JA ESONANSSI Tehtävä Välineet Taustatietoja Tehtävänä on mitata ja tutkia jännitteiden vaihe-eroa vaihtovirtapiirissä, jossa on kaksi vastusta, vastus ja käämi sekä vastus ja kondensaattori.

Lisätiedot

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita SUODATTIMET Suodatinteorian perusteita Suodattimen Q arvo Jyrkkyys Vaihesiirto Suodinapproksimaatiot ja niiden ominaisuudet suodattimet - suodattimet Keraamiset suotimet esonaattorit Aktiivisuodattimet

Lisätiedot

Kuva 8.1 Suoran virrallisen johtimen magneettikenttä (A on tarkastelupiste). /1/

Kuva 8.1 Suoran virrallisen johtimen magneettikenttä (A on tarkastelupiste). /1/ 8 SÄHKÖMAGNETISMI 8.1 Yleistä Magneettisuus on eräs luonnon ilmiö, joka on tunnettu jo kauan, ja varmasti jokaisella on omia kokemuksia magneeteista ja magneettisuudesta. Uudempi havainto (1820, Christian

Lisätiedot

z muunnos ja sen soveltaminen LTI järjestelmien analysointiin

z muunnos ja sen soveltaminen LTI järjestelmien analysointiin z muunnos ja sen soveltaminen LTI järjestelmien analysointiin muunnoksella (eng. transform) on vastaava asema diskreettiaikaisten signaalien ja LTI järjestelmien analyysissä kuin Laplace muunnoksella jatkuvaaikaisten

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan.

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan. MAB: Koordinaatisto geometrian apuna Aluksi Geometriassa tulee silloin tällöin eteen tilanne, jossa piirroksen tekeminen koordinaatistoon yksinkertaistaa laskuja. Toisinaan taas tilanne on muuten vaan

Lisätiedot

Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/

Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/ 4.1 Kirchhoffin lait Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/ Katso Kimmo Koivunoron video: Kirchhoffin 2. laki http://www.youtube.com/watch?v=2ik5os2enos

Lisätiedot

Théveninin teoreema. Vesa Linja-aho. 3.10.2014 (versio 1.0) R 1 + R 2

Théveninin teoreema. Vesa Linja-aho. 3.10.2014 (versio 1.0) R 1 + R 2 Théveninin teoreema Vesa Linja-aho 3.0.204 (versio.0) Johdanto Portti eli napapari tarkoittaa kahta piirissä olevaa napaa eli sellaista solmua, johon voidaan kytkeä joku toinen piiri. simerkiksi auton

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Solmu 1/2000 2001 Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Taustana tarinallemme on tämän kevään lyhyen matematiikan yo-tehtävä, jossa käskettiin osoittamaan, että yhtälöllä f(x) = x 3 4x 2 = 0 on juuri

Lisätiedot

Sähkökentät ja niiden laskeminen I

Sähkökentät ja niiden laskeminen I ähkökentät ja niiden laskeminen I IÄLTÖ: 1.1. Gaussin lain integaalimuoto ähkökentän vuo uljetun pinnan sisään jäävän kokonaisvaauksen laskeminen Vinkkejä Gaussin lain käyttöön laskettaessa sähkökenttiä

Lisätiedot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot Osa 2 T1-moduli Monille radioamatööriksi opiskeleville radiotekniikka ja ylimalkaan tekniikka on täysin vieras asia. Siksi on mietittävä keinoja, joilla tekniikan opetus tuottaa tuloksia ilman, että tekniikkaa

Lisätiedot

2.3 Voiman jakaminen komponentteihin

2.3 Voiman jakaminen komponentteihin Seuraavissa kappaleissa tarvitaan aina silloin tällöin taitoa jakaa voima komponentteihin sekä myös taitoa suorittaa sille vastakkainen operaatio eli voimien resultantin eli kokonaisvoiman laskeminen.

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

Digitaalinen Signaalinkäsittely T0125 Luento 4-7.04.2006

Digitaalinen Signaalinkäsittely T0125 Luento 4-7.04.2006 Digitaalinen Signaalinkäsittely T5 Luento 4-7.4.6 Jarkko.Vuori@evtek.fi Z-taso Z-taso on paljon käytetty graafinen esitystapa jonka avulla voidaan tarkastella signaalien taajuussisältöjä sekä järjestelmien

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

1 Kannat ja kannanvaihto

1 Kannat ja kannanvaihto 1 Kannat ja kannanvaihto 1.1 Koordinaattivektori Oletetaan, että V on K-vektoriavaruus, jolla on kanta S = (v 1, v 2,..., v n ). Avaruuden V vektori v voidaan kirjoittaa kannan vektorien lineaarikombinaationa:

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Kannattaa opetella parametrimuuttujan käyttö muidenkin suureiden vaihtelemiseen.

Kannattaa opetella parametrimuuttujan käyttö muidenkin suureiden vaihtelemiseen. 25 Mikäli tehtävässä piti määrittää R3:lle sellainen arvo, että siinä kuluva teho saavuttaa maksimiarvon, pitäisi variointirajoja muuttaa ( ja ehkä tarkentaa useampaankin kertaan ) siten, että R3:ssä kulkeva

Lisätiedot

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen Matematiikan pohjatietokurssi Eija Jurvanen 03 Sisältö Polynomit................................... 4 Jakokulman käyttö luvuilla ja polynomeilla................. 5. Kokonaislukujen jakolasku......................

Lisätiedot

Sähköstaattinen energia

Sähköstaattinen energia Luku 4 Sähköstaattinen energia oiman, työn ja energian käsitteet ovat keskeisiä fysiikassa. Sähkö- ja magneettikenttiä mitataan voimavaikutuksen kautta. Kun voima vaikuttaa varaukselliseen hiukkaseen,

Lisätiedot

Suora 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste

Suora 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste Suora 1/5 Sisältö KATSO MYÖS:, vektorialgebra, geometriset probleemat, taso Suora geometrisena peruskäsitteenä Pisteen ohella suora on geometrinen peruskäsite, jota varsinaisesti ei määritellä. Alkeisgeometriassa

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät 1 1 LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT Muotoa 11 Lineaariset yhtälöryhmät (1) a 1 x 1 + a x + + a n x n b oleva yhtälö on tuntemattomien x 1,, x n lineaarinen yhtälö, jonka kertoimet ovat luvut a 1,,

Lisätiedot

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot