BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE DA FI Kære kunde Nogle af kameraillustrationerne i brugsanvisningen kan variere lidt i forhold til Deres kamera. Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Andre produkt- eller fi rmanavne i denne brugsvejledning er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Hyvä asiakkaamme, Osa tämän käyttöohjeen kuvista voi hieman poiketa omistamastasi kamerasta. Windows on Microsoft Corporation -yhtiön rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh on Apple Computer, Inc -yrityksen rekisteröity tavaramerkki. Muut tähän oppaaseen sisältyvät tuote- ja yhtiönimet ovat vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. DANSK SUOMI

2 Til alle brugere JVC SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT TIL KUNDEN: LÆS VENLIGST NEDENSTÅENDE OMHYGGELIGT, INDEN DE INSTALLERER ELLER BRUGER SOFTWAREPROGRAMMET DIGITAL PHOTO NAVIGATOR ( Programmet ) PÅ DERES PC. Victor Company of Japan, Limited ( JVC ) giver Dem licens til at bruge programmet, såfremt De accepterer nedenstående. Hvis De ikke accepterer aftalens betingelser, må De ikke installere eller bruge Programmet. HVIS DE INSTALLERER ELLER BRUGER PROGRAMMET, ACCEPTERER DE IMIDLERTID ALLE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. 1 COPYRIGHT; EJERSKAB De anerkender, at alle copyrights og andre intellektuelle rettigheder til Programmet tilhører JVC og JVCs underleverandører, og at disse rettigheder forbliver hos JVC og JVCs underleverandører. Programmet er beskyttet af lov om copyright i Japan og andre lande samt af de relevante internationale traktater. 2 HVAD LICENSEN INDEBÆRER (1) Under betingelserne i denne Aftale tildeler JVC Dem en ikke-eksklusiv ret til at bruge Programmet. De må installere og bruge Programmet på en harddisk eller andre lagerenheder på Deres PC. (2) De må oprette en (1) kopi af Programmet udelukkende som personlig sikkerhedskopi eller til arkiveringsformål. 3 PROGRAMMETS RESTRIKTIONER (1) De må ikke foretage omvendt programmering eller dekompilere, disassemblere, ændre eller modifi cere Programmet, medmindre dette er udtrykkeligt tilladt i henhold til relevant lovgivning. (2) De må ikke kopiere eller bruge Programmet, helt eller delvis, på andre måder end det er udtrykkeligt angivet i denne Aftale. (3) De har ikke ret til at udstede licens til at bruge Programmet, og De må ikke udleje, lease eller overføre Programmet til nogen tredjemand eller på anden måde lade tredjemand bruge Programmet. 4 BEGRÆNSET GARANTI JVC garanterer, at alle medier, hvori Programmet er indeholdt, er fri for enhver fejl i materialer og udførelse i tredive (30) dage fra den dag, hvor De har købt nogen af vores produkter, som følger med Programmet. JVCs eneste ansvar og Deres eneste fejlretningsmulighed i forbindelse med Programmet er udskiftning af sådanne defekte medier. BORTSET FRA DE HERI UDTRYKKELIGE GARANTIER OG I DEN UDSTRÆKNING, SOM GÆLDENDE LOVE TILLADER DET, FRASIGER JVC OG JVCs LEVERANDØRER SIG AL ANDEN FORM FOR GARANTIANSVAR, BÅDE UDTRYKKELIGT OG UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR, AT PROGRAMMET ER KURANT ELLER EGNET TIL SÆRLIGE FORMÅL, FOR PROGRAMMET OG DET MEDFØLGENDE TRYKTE MATERIALE. SKULLE DER OPSTÅ PROBLEMER I FORBINDELSE MED ELLER SOM RESULTAT AF PROGRAMMET, SKAL DE UDREDE ALLE SÅDANNE PROBLEMER FOR EGEN REGNING. 5 BEGRÆNSET ANSVAR I DEN UDSTRÆKNING DET TILLADES AF GÆLDENDE LOVE, KAN JVC OG JVCs LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR INDIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE ELLER EFTERFØLGENDE SKADER, HVERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT, SOM SKADESERSTATNING ELLER PÅ ANDEN MÅDE SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE PROGRAMMET, UANSET OM JVC ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DE VIL BESKYTTE OG HOLDE JVC SKADESFRI FOR ALLE TAB, ERSTATNINGSANSVAR ELLER OMKOSTNINGER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED KRAV FRA TREDJEMAND I FORBINDELSE MED BRUGEN AF PROGRAMMET. 2

3 6 GYLDIGHEDSPERIODE Denne Aftale træder i kraft på den dato, hvor De installerer og bruger Programmet på Deres computer, og den vil være gældende, indtil den ophæves i henhold til nedenstående betingelser. Hvis De overtræder nogen bestemmelse i denne Aftale, kan JVC opsige Aftalen uden forudgående varsel til Dem. I så fald kan JVC rejse erstatningskrav mod Dem for skader, der skyldes Deres overtrædelse. Hvis denne Aftale opsiges, skal De øjeblikkeligt destruere det Program, der er gemt på Deres computer (herunder slette det fra hukommelsen på Deres PC), og ophøre med at bruge Programmet. 7 EKSPORTRESTRIKTIONER De accepterer, at De ikke vil forsende, overføre eller eksportere Programmet eller de underliggende informationer og teknologier til noget land, som er omfattet af eksportrestriktioner i Japan og andre relevante lande. 8 BRUGERE I USAs REGERING Hvis De arbejder for regeringen i USA ( Regeringen ), anerkender De JVCs garanti for, at Programmet er et Commercial Item, sådan som dette er defi neret i Federal Acquisition Regulation (FAR) part (g) vedrørende ikke-offentliggjort Commercial Computer Software, sådan som disse begreber er anvendt i FAR part , og at det kun er givet i licens til Dem med de samme rettigheder, som JVC tildeler alle kommercielle slutbrugere i henhold til betingelserne i denne Aftale. 9 GENERELT (1) Ingen modifi cering, redigering, tilføjelse, udeladelse eller anden ændring af denne Aftale skal være gyldig, medmindre den er udformet og underskrevet af en autoriseret repræsentant for JVC. (2) Hvis nogen del af denne Aftale erklæres ugyldig ifølge eller i konfl ikt med nogen lov, som er gældende for denne Aftale, skal de øvrige betingelser forblive fuldt gældende. (3) Aftalen fortolkes i henhold til lovene i Japan. Retten i Tokyo er værneting for alle stridigheder, som måtte opstå i forbindelse med overholdelse og fortolkning af denne Aftale. Victor Company of Japan, Limited BEMÆRK Hvis De har købt Programmet i Tyskland, erstattes afsnit 4 (Begrænset garanti) og 5 (Begrænset ansvar) ovenfor med de tilsvarende afsnit i den tyske version af Aftalen. FORSIGTIG: Anvend dette udstyr i overensstemmelse med betjeningsprocedurerne i denne brugsanvisning. Anvend kun den medfølgende CD-ROM. Anvend aldrig nogen anden CD-ROM til at køre denne software. Forsøg aldrig at ændre denne software. Ændringer eller modifi ceringer, som ikke er godkendt af JVC, kan medføre bortfald af brugerens ret til at betjene udstyret. Korrekt behandling af en CD-ROM Pas på ikke at komme til at tilsmudse eller ridse spejloverfl aden (modsat den trykte overfl ade). Lad være med at skrive eller sætte klæbemærker på forsiden såvel som bagsiden. Hvis CD-ROM en bliver snavset, skal den forsigtigt tørres af med en blød klud udad fra midterhullet. Anvend ikke almindelig pladerens eller pladespray. Undlad at bøje CD-ROM en og røre ved dens spejloverfl ade. Opbevar ikke Deres CD-ROM på et sted med støv, varme elller luftfugtighed. Hold den borte fra direkte sol. De kan finde den sidste nye information (på engelsk) på vores world wide web server på DANSK 3

4 Indhold Husk at lave en sikkerhedskopi af filerne til computeren! Ved at oprette plads på harddisken på Everio kommer der plads til, at De kan gemme Deres næste mesterværk. Windows Sikkerhedskopiering af filer til pc'en (Windows )...5 Systemkrav...6 Programinstallation...6 Tilslutning af kameraet til pc'en...9 Afspilning af fi ler på pc'en...10 Sikkerhedskopiering af fi ler til pc'en...11 Sikkerhedskopiering af fi ler til pc'en uden brug af software...13 Andre pc-funktioner (Windows )...14 Oprettelse af en dvd-video...14 Få mere glæde af softwaren...16 Macintosh Sikkerhedskopiering af filer til pc'en (Macintosh)...18 Systemkrav...18 Tilslutning af kameraet til pc'en...18 Sikkerhedskopiering af fi ler til pc'en...20 Andre enheder Sikkerhedskopiering af filer til en NAS-kompatibel enhed*...21 (*Der kan ikke tilsluttes nogen enheder til kameraet, når det lanceres på markedet.) Tilslutning af kameraet til ekstern enhed...21 Sikkerhedskopiering af fi ler til en ekstern enhed...22 Mappestruktur og filtypenavne

5 Windows Sikkerhedskopiering af filer til pc'en (Windows ) Installer softwaren, der fulgte med Deres Everio-kamera. De kan oprette en sikkerhedskopi af fi lerne til computeren med blot et enkelt klik samt redigere fi lerne på computeren og oprette dvd'er. Hvis De ikke kan installere softwaren, kan De stadig lave en sikkerhedskopi af fi lerne på computeren. ( s. 13) DANSK Settings: De kan angive detaljerede indstillinger for hvert element. Forklaring af funktion: Vælg en funktion i højre side, og der vises en forklaring. Tutorial: Der vises en forklaring af, hvordan hver funktion virker. A B C D E F A Afspil videofi ler på pc'en ( s. 10) B Afspil stillbilledfi ler på pc'en ( s. 10) C Rediger fi ler på pc'en D Brænd fi ler, der er sikkerhedskopieret på pc'en, ned på en dvd E Opret en dvd-video ( s. 14) F Lav en sikkerhedskopi af kamerafi lerne til pc'en ( s. 11) 5

6 Sikkerhedskopiering af filer til pc'en (Windows ) (forts.) Systemkrav Operativsystem: Windows XP Home Edition [XP] (forudinstalleret) eller Windows XP Professional [XP] (forudinstalleret) CPU: Intel Pentium 4, mindst 1,6 GHz (mindst 2,2 GHz anbefales) Intel Pentium M, mindst 1,4 GHz RAM: Mindst 256 MB (mindst 512 MB anbefales) Ledig plads på harddisken: Mindst 550 MB til installation Til oprettelse af dvd-video anbefales mindst 10 GB Til oprettelse af VCD anbefales mindst 1 GB Stik: USB 2.0-stik Skærm: Skal kunne vise mindst 1024 x 600 punkter (VRAM: 128 MB eller mere anbefales) Diverse: Internet Explorer 5.5 eller nyere DirectX 9.0 eller nyere DirectX installeres automatisk under installationen. Understøttede medier: Dvd-video: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW DVD-VR: DVD-RW, DVD-RAM DVD+VR: DVD+RW VideoCD: CD-R/RW Oplysninger om kompatible dvd-brændere fi nder De på CyberLinks websted: powerproducer/3/comp_dvd_drives.jsp BEMÆRK De oplyste systemkrav er ikke en garanti for, at de medfølgende programmer fungerer på alle pc'er, der overholder kravene. Programinstallation Den følgende software fi ndes på den cd-rom, der fulgte med Deres Everio-kamera. CyberLink DVD Solution Omfattende programsoftware, der består af følgende 3 programmer. PowerCinema NE for Everio Hovedoprettelsesprogram. De kan udføre forskellige handlinger såsom sikkerhedskopiering, afspilning og redigering af fi ler fra programmets hovedmenu. PowerProducer 3 NE Giver mulighed for at oprette dvd'er med flere angivne indstillinger. Starter automatisk fra en handling i PowerCinema NE for Everio. PowerDirector 5 NE Express Giver mulighed for at redigere filer på pc'en. Starter automatisk fra en handling i PowerCinema NE for Everio. Digital Photo Navigator 1.5 Giver mulighed for at ændre formatet på stillbilledfi ler, der er sikkerhedskopieret på computeren. 6

7 Forberedelser: Afslut alle andre programmer, der kører. (Kontrollér, at der ikke vises andre programikoner på statuslinjen). A Læg den medfølgende cd-rom i pc'en. Skærmbilledet [SETUP] vises efter et øjeblik. Hvis skærmbilledet [SETUP] ikke vises, skal De dobbeltklikke på cd-rom-ikonet i vinduet [My Computer]. DANSK B Klik på [Easy Installation]. Hvis De ønsker at angive typen af software, der skal installeres, eller destinationsmappen for installationen, skal De vælge [Custom Installation]. Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren. C Klik på [Yes]. D Vælg det ønskede sprog, og klik på [OK]. Fortsættes på næste side 7

8 Sikkerhedskopiering af filer til pc'en (Windows ) (forts.) E Klik på [Yes]. Installationen af softwaren starter. F Klik på [Finish]. Når installationen er afsluttet Den installerede software vises under [All Programs]. Destinationsmappen til sikkerhedskopiering af fi ler [MyWorks] oprettes på det harddiskdrev, der har mest ledig plads. 8

9 Tilslutning af kameraet til pc'en Forberedelser: Sæt kameraets afbryder på OFF. DANSK USB-stik Jævnstrømsstik Vekselstrømsadapter USB-kabel Vekselstrømsstikkontakt USB-stik BEMÆRK Når USB-kablet er tilsluttet, kan det medføre fejl på pc'en, hvis De tænder eller slukker for kameraet. Tilslut kameraet direkte til pc'en og ikke via hubben. Benyt ikke en USB-kabelforlænger. Hvis De gemmer de forkerte typer filer på et indspilningsmedie eller sletter filer eller mapper fra et indspilningsmedie, kan det medføre problemer med betjeningen af kameraet. Når det er nødvendigt at slette en fil fra et indspilningsmedie, skal filen slettes på kameraet. Undlad desuden at flytte eller omdøbe mapper og filer på mediet på pc'en. Tag aldrig USB-kablet ud, mens indikatoren for adgang/opladning på kameraet lyser eller blinker. Når De har afsluttet handlingen Følg altid nedenstående vejledning, når De afbryder kameraet eller slukker for kameraet eller computeren. Undladelse af dette kan skade kameraet og computeren. A Sørg for, at indikatoren for adgang/opladning på kameraet ikke lyser eller blinker. Hvis indikatoren for adgang/opladning lyser eller blinker, skal De vente, til den slukker, før De fortsætter. B Dobbeltklik på ikonet [Safely Remove Hardware] eller [Unplug or Eject Hardware] i statuslinjen. C Vælg [USB Mass Storage Device] eller [USB Disk], og klik derefter på [Stop]. D Klik på [OK]. Modelnavnet afhænger af det tilsluttede kamera. E Tag USB-kablet ud. F Sluk for kameraet og pc'en. BEMÆRK Hvis du begår en fejl under betjeningen af kameraet, kan du ikke gå tilbage til den forrige skærm for at udføre denne betjening igen. Følg ovenstående fremgangsmåde med at afbryde kameraets strømtilførsel og derefter udføre betjeningen igen forfra. 9

10 Sikkerhedskopiering af filer til pc'en (Windows ) (forts.) Afspilning af filer på pc'en Forberedelser: Installer softwaren fra den medfølgende cd-rom. ( s. 6) Slut kameraet til pc'en ved hjælp af USB-kablet. ( s. 9) Sæt kameraets afbryder på ON. A SELECT PLAYBACK ON PC CONNECT TO DEVICE CREATE DVD BACK UP DIRECT PRINT SET QUIT På kameraet: Flyt indstillingsknappen over på / for at vælge [PLAYBACK ON PC], og tryk derefter nedad. Der vises en dialogboks på pc-skærmen. Det er dog ikke nødvendigt at benytte dialogboksen. PowerCinema starter. B På pc'en: Klik på [Browse Videos] (for afspilning af video) eller [Browse Pictures] (for afspilning af stillbilleder). C D Klik på mediet, der indeholder de ønskede filer. EVERIO_HDD: Afspiller fi lerne, der er gemt på kameraets harddisk. EVERIO_SD: Afspiller filerne, der er gemt på kameraets SD-kort. Backup Folder: Afspiller fi lerne, der er gemt i sikkerhedskopimappen på pc'en ( s. 8). Klik på den ønskede fil. De kan benytte den praktiske fi lsøgningsfunktion. Sort by: Rækkefølgen på fi lerne ændres efter de elementer, De har valgt. Filter by: Filerne fi ltreres efter elementet, De har valgt. 10 BEMÆRK Kun fi ler med fi ltypenavnet.mod, der er indspillet ved hjælp af Everio, kan afspilles. Filer, der er redigeret ved hjælp af PowerDirector, skal læses og afspilles med PowerDirector.

11 Sikkerhedskopiering af filer til pc'en Denne metode bruger den medfølgende software til at oprette en sikkerhedskopi af fi lerne til computeren. Videofi ler, der aldrig er blevet sikkerhedskopieret til den tilsluttede computer, vælges automatisk fra sikkerhedskopihistorikken, og der laves en sikkerhedskopi af fi lerne. Hvis De ikke kunne installere softwaren, skal De gå til side 13 for yderligere oplysninger om, hvordan De opretter en sikkerhedskopi af fi lerne uden brug af softwaren. Forberedelser: Installer softwaren fra den medfølgende cd-rom. ( s. 6) Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet. ( s. 9) Sæt kameraets afbryder-/tilstandsknap på ON. DANSK A På kameraet: Tryk på [DIRECT BACK UP]. Der vises en dialogboks på pc-skærmen. Det er dog ikke nødvendigt at benytte dialogboksen. PowerCinema starter. B På pc'en: Filkopieringen starter. Klik på [Cancel] for at annullere handlingen. C Processen er afsluttet, når proceslinjen forsvinder, og skærmbilledet i venstre side vises. 11

12 Sikkerhedskopiering af filer til pc'en (Windows ) (forts.) Sikkerhedskopiering af filer fra det angivne medie Forberedelser: Installer softwaren fra den medfølgende cd-rom. ( s. 6) Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet. ( s. 9) Sæt kameraets afbryder-/tilstandsknap på ON. A SELECT PLAYBACK ON PC CONNECT TO DEVICE CREATE DVD BACK UP DIRECT PRINT SET QUIT På kameraet: Flyt indstillingsknappen over på / for at vælge [BACK UP], og tryk derefter nedad. Der vises en dialogboks på pc-skærmen. Det er dog ikke nødvendigt at benytte dialogboksen. PowerCinema starter. B På pc'en: Klik på [EVERIO_HDD] eller [EVERIO_SD]. Gå til s. 11, og se trin B og fremefter for oplysninger om denne handling. BEMÆRK Når der laves en sikkerhedskopi, oprettes der en mappe for hvert af medierne (harddisk eller SD), der er gemt i mappen [MyWorks] ( s. 8), og fi lernes sikkerhedskopi gemmes i disse mapper. (Hvis der laves en sikkerhedskopi fra mere end én kamera-harddisk, oprettes der et tilsvarende antal mapper til harddiskfi ler). 12

13 Sikkerhedskopiering af filer til pc'en uden brug af software Forberedelser: Slut kameraet til pc'en ved hjælp af USB-kablet. ( s. 9) Sæt kameraets afbryder-/tilstandsknap på ON. DANSK A På pc'en: Opret en mappe til sikkerhedskopiering af filer. B PLAYBACK ON PC CONNECT TO DEVICE CREATE DVD BACK UP DIRECT PRINT På kameraet: Flyt indstillingsknappen over på / for at vælge [PLAYBACK ON PC], og tryk derefter nedad. SELECT SET QUIT C På pc'en: Dobbeltklik på [EVERIO_HDD] eller [EVERIO_ SD]. D Vælg mappen, der skal laves en sikkerhedskopi af, og træk og slip den til mappen, der blev oprettet i trin A. SD_VIDEO: Mappe, der indeholder videofi ler. Hvis De vil lave en sikkerhedskopi af hver fi l separat, skal De åbne denne mappe og trække og slippe mapper såsom [PRG001] en efter en. DCIM: Mappe, der indeholder stillbilledfi ler. Hvis De vil lave en sikkerhedskopi af hver fi l separat, skal De åbne denne mappe og trække og slippe fi ler såsom [PIC_0001.JPG] en efter en. BEMÆRK Se s. 23 for yderligere oplysninger om brug af mapper. 13

14 Andre pc-funktioner (Windows ) Oprettelse af en dvd-video Brænd scenerne direkte fra kameraet ned på en dvd-disk ved hjælp af den medfølgende software. Forberedelser: Installer softwaren fra den medfølgende cd-rom. ( s. 6) Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet. ( s. 9) Sæt kameraets afbryder-/tilstandsknap på ON. Kun brænding af nyligt optagne scener Filer, der ikke tidligere er blevet kopieret til dvd'en, udvælges automatisk fra dvd'ens oprettelseshistorik og kopieres. A På kameraet: Tryk på [DIRECT DVD]. Der vises en dialogboks på pc-skærmen. Det er dog ikke nødvendigt at benytte dialogboksen. PowerCinema starter. B På pc'en: Oprettelse og brænding starter. Klik på [Stop] for at annullere handlingen. C Klik på [OK]. BEMÆRK Der kan ikke anvendes DVD-RAM-diske. Med hensyn til DVD-R/DVD+R-diske kan der kun anvendes ubrugte DVD-R/DVD+R-diske. Med hensyn til DVD-RW/DVD+RW-diske kan der også anvendes brugte DVD-RW/DVD+RW-diske, men de skal formateres før optagelse. Formatering af en disk sletter al indholdet, der er optaget på disken indtil da. 14

15 Hvis antallet af fi ler overstiger 98, eller hvis den samlede datastørrelse overstiger 4300 MB, skal der bruges mere end én dvd-disk. Afhængigt af dvd-afspilleren kan den oprettede dvd-video måske ikke afspilles. Billedet kan også stoppe midlertidigt ved sceneskift. Pc'en skal have et dvd-drev samt software til afspilning af dvd-fi ler for at kunne afspille den oprettede dvd-video. DANSK Valg og brænding af scener A B SELECT PLAYBACK ON PC CONNECT TO DEVICE CREATE DVD BACK UP DIRECT PRINT SET QUIT På kameraet: Flyt indstillingsknappen over på / for at vælge [CREATE DVD], og tryk derefter nedad. Der vises en dialogboks på pc-skærmen. Det er dog ikke nødvendigt at benytte dialogboksen. PowerCinema starter. På pc'en: Klik på afkrydsningsfeltet for den ønskede fil. Mærket vises i afkrydsningsfeltet. Gentag trinet for at vælge andre fi ler. Klik på [Author and Burn]. C Klik på [Burn to Disc]. Oprettelse og brænding starter. Klik på [Stop] for at annullere handlingen. D Klik på [OK]. 15

16 Andre pc-funktioner (Windows ) (forts.) Få mere glæde af softwaren Se vejledningen til hvert enkelt softwareprogram eller brugervejledningerne for yderligere oplysninger om softwarefunktionerne. PowerCinema NE for Everio A Vælg [PowerCinema NE for Everio] fra [All Programs]. B Klik på [Tutorial]. PowerProducer 3 NE A Vælg [PowerProducer 3 NE] fra [All Programs]. B Klik på [Readme]. PowerDirector 5 NE Express A Vælg [PowerDirector 5 NE Express] fra [All Programs]. B Klik på [User s Guide] eller [Readme]. Digital Photo Navigator 1.5 Brugsanvisningen fi ndes på cd-rommen i PDF-format. A Læg den medfølgende cd-rom i pc'en. B Højreklik på cd-rom-ikonet i [My Computer], og klik derefter på [Open]. C Dobbeltklik på mappen [DOCS]. D Åbn filen Start.pdf, og klik på knappen for det ønskede sprog. BEMÆRK De skal have forbindelse til internettet for at kunne se vejledningen. Adobe Acrobat Reader TM eller Adobe Reader skal være installeret, for at De kan læse PDF-fi ler. Adobe Reader kan hentes fra Adobes websted: com/ 16

17 Kontakt os for yderligere oplysninger om den medfølgende software Brug af dette program er kun tilladt i henhold til betingelserne i programlicensen. JVC Hvis De kontakter det nærmeste JVC-kontor eller JVC-forhandler i Deres land angående programmet (vi henviser til JVC Worldwide Service Network på bedes De udfylde nedenstående og have de relevante oplysninger klar. Produktnavn PC Model Producent Problem Model (Desktop-computer/Bærbar computer) Fejlmeddelelse CPU Operativsystem Hukommelse (MB) Ledig plads på harddisken (MB) Bemærk, at der kan gå et stykke tid, inden De får svar på Deres spørgsmål, afhængigt af hvad der spørges om. JVC kan ikke besvare spørgsmål om grundlæggende anvendelse af Deres pc eller spørgsmål om specifikationer eller ydeevne for operativsystemet, andre programmer eller drivere. DANSK CyberLink Support Telefon-/faxnumre Sted Tyskland Sprog Engelsk / Tysk / Fransk / Spansk / Italiensk / Hollandsk Åbningstider (Mandag til fredag) 9.00 til Telefonnr Faxnr Taiwan Mandarin 9.00 til lokalnr Japan Japansk til Betalingssupport Sted Sprog Telefonerne er åbne (Mandag til fredag) U.S.A. Engelsk til CST Internet-/ support Sprog Engelsk Tysk / Fransk / Spansk / Italiensk Japansk URL new_site/voice_support.jsp URL/ -adresse index.html 17

18 Macintosh Sikkerhedskopiering af filer til pc'en (Macintosh) De kan oprette en sikkerhedskopi af kamerafi ler på computeren. Den medfølgende software er ikke kompatibel med Macintosh -computere. De kan redigere videofi ler, oprette dvd'er og udføre andre lignende handlinger ved at købe den Macintosh-understøttede software. Se PIXELA-webstedet for yderligere oplysninger om denne software. Systemkrav Hardware: Macintosh skal som standard være forsynet med USB 2.0-stik Operativsystem: Mac OS X (v til v10.3.9, v til v10.4.8) BEMÆRK Der henvises til PIXELAs systemkrav ved brug af deres supplerende software. Tilslutning af kameraet til pc'en Forberedelser: Sæt kameraets afbryder-/tilstandsknap på OFF. USB-stik Jævnstrømsstik USB-kabel Vekselstrømsadapter Vekselstrømsstikkontakt USB-stik 18

19 Når forbindelsen er udført Ikonet [EVERIO_HDD]/[EVERIO_SD], der står for indspilningsmediet i kameraet, vises på pc'ens skrivebord. ( s. 23, Mappestruktur og fi ltypenavne) DANSK BEMÆRK Når USB-kablet er tilsluttet, kan det medføre fejl på pc'en, hvis De tænder eller slukker for kameraet. Tilslut kameraet direkte til pc'en og ikke via hubben. Benyt ikke en USB-kabelforlænger. Hvis De gemmer de forkerte typer fi ler på et indspilningsmedie eller sletter fi ler eller mapper fra et indspilningsmedie, kan det medføre problemer med betjeningen af kameraet. Når det er nødvendigt at slette en fi l fra et indspilningsmedie, skal fi len slettes på kameraet. Undlad desuden at fl ytte eller omdøbe mapper og fi ler på mediet på pc'en. Tag aldrig USB-kablet ud, mens indikatoren for adgang/opladning på kameraet lyser eller blinker. Når De har afsluttet handlingen Følg altid nedenstående vejledning, når De afbryder kameraet eller slukker for kameraet eller computeren. Undladelse af dette kan skade kameraet og computeren. A Træk og slip ikonet til indspilningsmediet på skrivebordet over på ikonet [Trash], og slip det. Hvis der vises en bekræftelsesmeddelelse, skal De klikke på [OK]. B Sørg for, at indikatoren for adgang/opladning på kameraet ikke lyser eller blinker. Hvis indikatoren for adgang/opladning lyser eller blinker, skal De vente, til den slukker, før De fortsætter. C Tag USB-kablet ud. D Sluk for kameraet og pc'en. 19

20 Sikkerhedskopiering af filer til pc'en (Macintosh) (forts.) Sikkerhedskopiering af filer til pc'en Forberedelser: Slut kameraet til pc'en ved hjælp af USB-kablet. ( s. 18) Sæt kameraets afbryder på ON. A Opret en mappe til sikkerhedskopiering af filer. B Dobbeltklik på [EVERIO_HDD] eller [EVERIO_ SD]. C Vælg mappen, der skal laves en sikkerhedskopi af, og træk og slip den ind i mappen, der blev oprettet i trin A. SD_VIDEO: Mappe, der indeholder videofi ler. Hvis De vil lave en sikkerhedskopi af hver fi l separat, skal De åbne denne mappe og trække og slippe mapper såsom [PRG001] en efter en. DCIM: Mappe, der indeholder stillbilledfi ler. Hvis De vil lave en sikkerhedskopi af hver fi l separat, skal De åbne denne mappe og trække og slippe fi ler såsom [PIC_0001.JPG] en efter en. BEMÆRK Se s. 23 for yderligere oplysninger om brug af mapper. 20

21 Andre enheder Sikkerhedskopiering af filer til en NAS-kompatibel enhed Der kan ikke tilsluttes nogen enheder til kameraet, når det lanceres på markedet. De kan lave en sikkerhedskopi af fi lerne på kameraets harddisk til en ekstern enhed, der er NAS-kompatibel, såsom en ekstern harddisk. Der kan ikke laves sikkerhedskopier af fi ler, der er gemt på et SD-kort. (NAS: Network Attached Storage (netværksforbundet lagring)) DANSK Tilslutning af kameraet til ekstern enhed Forberedelser: Sæt kameraets afbryder på OFF. USB-stik Jævnstrømsstik USB-kabel Vekselstrømsadapter Vekselstrømsstikkontakt USB-stik 21

22 Sikkerhedskopiering af filer til en NAS-kompatibel enhed (forts.) Sikkerhedskopiering af filer til en ekstern enhed Forberedelser: Slut kameraet til pc'en ved hjælp af USB-kablet. ( s. 21) Sæt kameraets afbryder-/tilstandsknap på ON. A På kameraet: Flyt indstillingsknappen over på / for PLAYBACK ON PC at vælge [CONNECT TO DEVICE], og tryk CONNECT TO DEVICE derefter nedad. CREATE DVD BACK UP DIRECT PRINT SELECT SET QUIT B Betjen den eksterne enhed for at oprette en sikkerhedskopi af filerne. 22

23 Mappestruktur og filtypenavne Indspilningsmedie [DCIM] [XXXJVCSO] [XXXJVCSO] [XXXJVCSO] Indeholder stillbilledmapperne. X = tal DANSK [SD_VIDEO] [EXTMOV] [MISC] [PRIVATE] [MGR_INFO] [PRGXXX] [PRGXXX.PGI] [MOVXXX.MOD] [MOVXXX.MOI] [PRGXXX] [PRGXXX] Indeholder videofi lmapperne. Administrationsoplysninger* for hele mediet Administrationsoplysninger* Videofi l Administrationsoplysninger* for videofi len Den kan være vist som den gemte destinationsmappe for butiksdemonstrationsfi len. Indeholder mapper med DPOFindstillingsdata. Indeholder administrationsoplysningsfi ler med oplysninger om hændelser og/eller dvd-oprettelse for fi lerne, der er taget med kameraet. * Oplysninger om f.eks. dato og klokkeslæt for indspilningen, som indspilles med videofi len. Filtypenavne Videofi ler :.mod Stillbilledfi ler :.jpg Filtypenavnet vises muligvis ikke, afhængigt af indstillingen [FOLDER] i Windows. 23

24 MEMO

25

26 Kaikille käyttäjille JVC-OHJELMISTON LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ ASIAKKAILLE: MUISTA LUKEA TÄMÄ HUOLELLISESTI, KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA DIGITAL PHOTO NAVIGATOR ( Ohjelma ) TIETOKONEELLASI. Victor Company of Japan, Limited ( JVC ) myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää Ohjelmaa vain sillä ehdolla, että tämä hyväksyy seuraavat ehdot. Jos ette hyväksy näitä ehtoja, ette saa asentaa tai käyttää Ohjelmaa. OHJELMAN ASENTAMINEN TAI KÄYTTÖ KUITENKIN OSOITTAA, ETTÄ OLETTE HYVÄKSYNYT NÄMÄ EHDOT. 1 TEKIJÄNOIKEUS, OMISTUSOIKEUS Hyväksytte sen, että kaikki Ohjelman tekijänoikeudet ja muut henkiset oikeudet ovat JVC:n ja sen lisenssinhaltijoiden omaisuutta ja pysyvät JVC:n ja kyseisten lisenssinhaltijoiden omaisuutena. Ohjelma on suojattu Japanin ja muiden maiden tekijänoikeuslaeilla. 2 LISENSSIN MYÖNTÄMINEN (1) Tämän sopimuksen perusteella JVC myöntää Käyttäjälle ei-yksinomaisen oikeuden käyttää tätä ohjelmaa. Voitte asentaa ohjelman ja käyttää sitä yhdellä kiintolevyllä tai muulla tietokoneeseen kuuluvalla tallennusvälineellä. (2) Voitte tehdä ohjelmasta yhden (1) kopion varmuuskopiointi- tai arkistointikäyttöön. 3 OHJELMAA KOSKEVAT RAJOITUKSET (1) Ohjelmaa ei saa kääntää, purkaa, korjata tai muuttaa muuten kuin sovellettavan lain sallimassa määrin. (2) Ohjelmaa ei saa kopioida tai käyttää kokonaan tai osittain muuten kuin tässä Sopimuksessa on erikseen määrätty. (3) Käyttäjällä ei ole oikeutta myöntää Ohjelman käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä ei myöskään saa levittää, vuokrata tai siirtää Ohjelmaa kolmannelle osapuolelle tai antaa muuten Ohjelmaa tämän käytettäviksi. 4 RAJOITETTU TAKUU JVC takaa, että Ohjelman sisältävässä tallennusvälineessä ei ole valmistus- ja materiaalivirheitä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun mikä tahansa Ohjelmaan liittyvä tuote on ostettu. JVC:n täysi vastuuvelvollisuus ja käyttäjän yksinomainen korjauskeino Ohjelmaan liittyen on viallisen tallennusvälineen vaihtaminen uuteen. TÄSSÄ MAINITTUJA ERITYISIÄ TAKUITA LUKUUN OTTAMATTA JA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN JVC JA SEN LISENSSINHALTIJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN MUUTA SUORAA TAI VÄLILLISTÄ TAKUUTA MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI PELKÄSTÄÄN, VÄLILLISET TAKUUN MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN OHJELMAN JA SEN MUKANA TOIMITETTAVIEN PAINOTUOTTEIDEN OSALTA. JOS OHJELMA AIHEUTTAA TAI SIITÄ AIHEUTUU ONGELMIA, KÄYTTÄJÄN ON HOIDETTAVA KAIKKI TÄLLAISET ONGELMAT OMALLA KUSTANNUKSELLAAN. 5 RAJOITETTU VASTUU SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA MÄÄRIN JVC JA SEN LISENSSIEN MYÖNTÄJÄT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORASTA, ERITYISESTÄ, SATUNNAISESTA TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGONKORVAUKSESTA RIIPPUMATTA SIITÄ, TAPAHTUIKO TOIMENPIDE SOPIMUKSEN ALAISENA, OIKEUDENLOUKKAUKSENA TAI MUUTEN OHJELMAN KÄYTÖN TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDEN YHTEYDESSÄ, VAIKKA JVC:LLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. KÄYTTÄJÄ VAPAUTTAA JVC:N KAIKISTA MENETYKSISTÄ, KORVAUSVELVOLLISUUKSISTA TAI KUSTANNUKSISTA, JOTKA AIHEUTUVAT MISTÄ TAHANSA KOLMANNEN OSAPUOLEN VAATEISTA KOSKIEN OHJELMAN KÄYTTÖÄ. 2

SOFTWARE-INSTALLATION UND USB-ANSCHLUSS VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

SOFTWARE-INSTALLATION UND USB-ANSCHLUSS VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING SOFTWARE-INSTALLATION UND USB-ANSCHLUSS DEUTSCH VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING DANSK OHJELMAN ASENNUS- JA USB-LIITÄNTÄOHJE SUOMI LYT1635-004A . Inhalt Für alle Benutzer Für alle

Lisätiedot

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Contents Dansk...3 Suomi...25 Norsk...47 Svenska...69 Declaration of Conformity...77 2 Dansk Brugervejledning 3 Indhold 4 1.

Lisätiedot

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 0 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Lisätiedot

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

Spillalternativer. Spelalternativ. Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles. Spiller mot datamaskinmotstander

Spillalternativer. Spelalternativ. Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles. Spiller mot datamaskinmotstander Spillalternativer Disse ikonene på sportssidene viser hvordan hver gren kan spilles Spiller mot spiller Spiller mot datamaskinmotstander Spiller mot motstander på nett Solo eller 2-4 venner og familie

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK

Dansk. Suomi. Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Suomi Svenska INSTRUKTIONSMANUAL KÄYTTÖOPAS ANVÄNDARHANDBOK Dansk Tak, fordi du har valgt et Canon-produkt. Canon Speedlite 320EX er en flash med mange funktioner beregnet til brug sammen med Canon

Lisätiedot

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings GB IE USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings FI USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6510LOW ESF6510LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X MICROWAVE OVEN GMI 1030 X DA FL NO SV INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Vigtige anvisninger

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

DVD- ja CD-levyjen luonti. DVD-/CD-tallentimella

DVD- ja CD-levyjen luonti. DVD-/CD-tallentimella DVD- ja CD-levyjen luonti DVD-/CD-tallentimella Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Hewlett-Packard Company ei anna minkäänlaista tätä materiaalia koskevaa takuuta, mukaan

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning fryseboks Säiliöpakastin Congélateur coffre Fryseboks Frysbox ECO22212W ECO29912W ECO38212W 2 electrolux INDHOLD Electrolux.

Lisätiedot

My Book Live Käyttöopas. Ulkoinen työpöytä

My Book Live Käyttöopas. Ulkoinen työpöytä My Book Live Käyttöopas Ulkoinen työpöytä WD :n toimittama palvelu ja tuki Jos tuotteen kanssa on vaikeuksia, anna meille tilaisuus käsitellä tilanne ennen tuotteen palauttamista. Sivun http://support.wdc.com

Lisätiedot

My Book. World Edition Käyttöohje. Yhden ja kahden aseman verkkotallennusjärjestelmät

My Book. World Edition Käyttöohje. Yhden ja kahden aseman verkkotallennusjärjestelmät My Book World Edition Käyttöohje Yhden ja kahden aseman verkkotallennusjärjestelmät Tärkeitä turvallisuusohjeita 1. Noudata kaikkia tuotteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita. 2. Irrota yksikkö pistorasiasta

Lisätiedot

QuarkXPress 8.02 -lueminut-tiedosto

QuarkXPress 8.02 -lueminut-tiedosto QuarkXPress 8.02 -lueminut-tiedosto SISÄLTÖ Sisältö QuarkXPress 8.02 -lueminut-tiedosto...4 Järjestelmävaatimukset...5 Järjestelmävaatimukset: Mac OS...5 Järjestelmävaatimukset: Windows...5 Asentaminen:

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Lue tämä ensin ENERGY STAR. Ohjelmisto-opas. Lue tämä ensin

Lue tämä ensin ENERGY STAR. Ohjelmisto-opas. Lue tämä ensin 1 Lue tämä ensin Lue tämä ensin Tiedoksi Tämä tuote sisältää Sonyn omistamia ja kolmansien osapuolien lisensoimia ohjelmia. äiden ohjelmien käyttö kuuluu tämän tuotteen mukana toimitettujen lisenssisopimusten

Lisätiedot

Kannettava HP-tietokone. Viiteopas

Kannettava HP-tietokone. Viiteopas Kannettava HP-tietokone Viiteopas Huomautus Tämän julkaisun tiedot ja esimerkit on toimitettu sellaisinaan, ja ne voivat muuttua ilman ilmoitusta. Hewlett-Packard Company ei takaa tämän julkaisun tekstin

Lisätiedot

Monitoimi- DVD-tallennin

Monitoimi- DVD-tallennin 4-156-864-11(2) Kopiointitilan valinta 8 DVDirect-esittely 22 Valmistelut kuvausta varten 29 Kopiointi Handycam -laitteelta 38 Monitoimi- DVD-tallennin Kopioiminen videolaitteilta 55 Kuvien kopiointi 60

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 4 Tietokoneen peruskäyttö 5 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Tietokoneen sijoituspaikka... 5 Kaapelit... 5 Tietokoneen puhdistaminen... 5 Tietokoneen

Lisätiedot

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER MODEL 99080 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION

Lisätiedot

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näiden ohjeiden tiedot voivat muuttua ilmoituksetta. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistokäsikirja GoPal Navigator -versio 4 - 2 - Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tervehdys... 4 1.2 CD/DVD-levyn sisältö... 4 1.3 Järjestelmävaatimukset... 6 1.4 Käytännöt tässä käsikirjassa... 7 1.5 Vinkkejä

Lisätiedot

Käyttöopas ja takuutiedot

Käyttöopas ja takuutiedot Versio 1.0 Käyttöopas ja takuutiedot MU-PS1T0B MU-PS500B MU-PS250B LAKISÄÄTEISET TIEDOT VASTUUVAPAUSLAUSEKE SAMSUNG ELECTRONICS PIDÄTTÄÄ ITSELLÄÄN OIKEUDEN MUUTTAA TUOTTEITA, TIETOJA JA TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA

Lisätiedot