BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 BRUGSVEJLEDNING TIL PC TIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE DA FI Kære kunde Nogle af kameraillustrationerne i brugsanvisningen kan variere lidt i forhold til Deres kamera. Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Andre produkt- eller fi rmanavne i denne brugsvejledning er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Hyvä asiakkaamme, Osa tämän käyttöohjeen kuvista voi hieman poiketa omistamastasi kamerasta. Windows on Microsoft Corporation -yhtiön rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh on Apple Computer, Inc -yrityksen rekisteröity tavaramerkki. Muut tähän oppaaseen sisältyvät tuote- ja yhtiönimet ovat vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. DANSK SUOMI

2 Til alle brugere JVC SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT TIL KUNDEN: LÆS VENLIGST NEDENSTÅENDE OMHYGGELIGT, INDEN DE INSTALLERER ELLER BRUGER SOFTWAREPROGRAMMET DIGITAL PHOTO NAVIGATOR ( Programmet ) PÅ DERES PC. Victor Company of Japan, Limited ( JVC ) giver Dem licens til at bruge programmet, såfremt De accepterer nedenstående. Hvis De ikke accepterer aftalens betingelser, må De ikke installere eller bruge Programmet. HVIS DE INSTALLERER ELLER BRUGER PROGRAMMET, ACCEPTERER DE IMIDLERTID ALLE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. 1 COPYRIGHT; EJERSKAB De anerkender, at alle copyrights og andre intellektuelle rettigheder til Programmet tilhører JVC og JVCs underleverandører, og at disse rettigheder forbliver hos JVC og JVCs underleverandører. Programmet er beskyttet af lov om copyright i Japan og andre lande samt af de relevante internationale traktater. 2 HVAD LICENSEN INDEBÆRER (1) Under betingelserne i denne Aftale tildeler JVC Dem en ikke-eksklusiv ret til at bruge Programmet. De må installere og bruge Programmet på en harddisk eller andre lagerenheder på Deres PC. (2) De må oprette en (1) kopi af Programmet udelukkende som personlig sikkerhedskopi eller til arkiveringsformål. 3 PROGRAMMETS RESTRIKTIONER (1) De må ikke foretage omvendt programmering eller dekompilere, disassemblere, ændre eller modifi cere Programmet, medmindre dette er udtrykkeligt tilladt i henhold til relevant lovgivning. (2) De må ikke kopiere eller bruge Programmet, helt eller delvis, på andre måder end det er udtrykkeligt angivet i denne Aftale. (3) De har ikke ret til at udstede licens til at bruge Programmet, og De må ikke udleje, lease eller overføre Programmet til nogen tredjemand eller på anden måde lade tredjemand bruge Programmet. 4 BEGRÆNSET GARANTI JVC garanterer, at alle medier, hvori Programmet er indeholdt, er fri for enhver fejl i materialer og udførelse i tredive (30) dage fra den dag, hvor De har købt nogen af vores produkter, som følger med Programmet. JVCs eneste ansvar og Deres eneste fejlretningsmulighed i forbindelse med Programmet er udskiftning af sådanne defekte medier. BORTSET FRA DE HERI UDTRYKKELIGE GARANTIER OG I DEN UDSTRÆKNING, SOM GÆLDENDE LOVE TILLADER DET, FRASIGER JVC OG JVCs LEVERANDØRER SIG AL ANDEN FORM FOR GARANTIANSVAR, BÅDE UDTRYKKELIGT OG UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR, AT PROGRAMMET ER KURANT ELLER EGNET TIL SÆRLIGE FORMÅL, FOR PROGRAMMET OG DET MEDFØLGENDE TRYKTE MATERIALE. SKULLE DER OPSTÅ PROBLEMER I FORBINDELSE MED ELLER SOM RESULTAT AF PROGRAMMET, SKAL DE UDREDE ALLE SÅDANNE PROBLEMER FOR EGEN REGNING. 5 BEGRÆNSET ANSVAR I DEN UDSTRÆKNING DET TILLADES AF GÆLDENDE LOVE, KAN JVC OG JVCs LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR INDIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE ELLER EFTERFØLGENDE SKADER, HVERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT, SOM SKADESERSTATNING ELLER PÅ ANDEN MÅDE SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE PROGRAMMET, UANSET OM JVC ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DE VIL BESKYTTE OG HOLDE JVC SKADESFRI FOR ALLE TAB, ERSTATNINGSANSVAR ELLER OMKOSTNINGER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED KRAV FRA TREDJEMAND I FORBINDELSE MED BRUGEN AF PROGRAMMET. 2

3 6 GYLDIGHEDSPERIODE Denne Aftale træder i kraft på den dato, hvor De installerer og bruger Programmet på Deres computer, og den vil være gældende, indtil den ophæves i henhold til nedenstående betingelser. Hvis De overtræder nogen bestemmelse i denne Aftale, kan JVC opsige Aftalen uden forudgående varsel til Dem. I så fald kan JVC rejse erstatningskrav mod Dem for skader, der skyldes Deres overtrædelse. Hvis denne Aftale opsiges, skal De øjeblikkeligt destruere det Program, der er gemt på Deres computer (herunder slette det fra hukommelsen på Deres PC), og ophøre med at bruge Programmet. 7 EKSPORTRESTRIKTIONER De accepterer, at De ikke vil forsende, overføre eller eksportere Programmet eller de underliggende informationer og teknologier til noget land, som er omfattet af eksportrestriktioner i Japan og andre relevante lande. 8 BRUGERE I USAs REGERING Hvis De arbejder for regeringen i USA ( Regeringen ), anerkender De JVCs garanti for, at Programmet er et Commercial Item, sådan som dette er defi neret i Federal Acquisition Regulation (FAR) part (g) vedrørende ikke-offentliggjort Commercial Computer Software, sådan som disse begreber er anvendt i FAR part , og at det kun er givet i licens til Dem med de samme rettigheder, som JVC tildeler alle kommercielle slutbrugere i henhold til betingelserne i denne Aftale. 9 GENERELT (1) Ingen modifi cering, redigering, tilføjelse, udeladelse eller anden ændring af denne Aftale skal være gyldig, medmindre den er udformet og underskrevet af en autoriseret repræsentant for JVC. (2) Hvis nogen del af denne Aftale erklæres ugyldig ifølge eller i konfl ikt med nogen lov, som er gældende for denne Aftale, skal de øvrige betingelser forblive fuldt gældende. (3) Aftalen fortolkes i henhold til lovene i Japan. Retten i Tokyo er værneting for alle stridigheder, som måtte opstå i forbindelse med overholdelse og fortolkning af denne Aftale. Victor Company of Japan, Limited BEMÆRK Hvis De har købt Programmet i Tyskland, erstattes afsnit 4 (Begrænset garanti) og 5 (Begrænset ansvar) ovenfor med de tilsvarende afsnit i den tyske version af Aftalen. FORSIGTIG: Anvend dette udstyr i overensstemmelse med betjeningsprocedurerne i denne brugsanvisning. Anvend kun den medfølgende CD-ROM. Anvend aldrig nogen anden CD-ROM til at køre denne software. Forsøg aldrig at ændre denne software. Ændringer eller modifi ceringer, som ikke er godkendt af JVC, kan medføre bortfald af brugerens ret til at betjene udstyret. Korrekt behandling af en CD-ROM Pas på ikke at komme til at tilsmudse eller ridse spejloverfl aden (modsat den trykte overfl ade). Lad være med at skrive eller sætte klæbemærker på forsiden såvel som bagsiden. Hvis CD-ROM en bliver snavset, skal den forsigtigt tørres af med en blød klud udad fra midterhullet. Anvend ikke almindelig pladerens eller pladespray. Undlad at bøje CD-ROM en og røre ved dens spejloverfl ade. Opbevar ikke Deres CD-ROM på et sted med støv, varme elller luftfugtighed. Hold den borte fra direkte sol. De kan finde den sidste nye information (på engelsk) på vores world wide web server på DANSK 3

4 Indhold Husk at lave en sikkerhedskopi af filerne til computeren! Ved at oprette plads på harddisken på Everio kommer der plads til, at De kan gemme Deres næste mesterværk. Windows Sikkerhedskopiering af filer til pc'en (Windows )...5 Systemkrav...6 Programinstallation...6 Tilslutning af kameraet til pc'en...9 Afspilning af fi ler på pc'en...10 Sikkerhedskopiering af fi ler til pc'en...11 Sikkerhedskopiering af fi ler til pc'en uden brug af software...13 Andre pc-funktioner (Windows )...14 Oprettelse af en dvd-video...14 Få mere glæde af softwaren...16 Macintosh Sikkerhedskopiering af filer til pc'en (Macintosh)...18 Systemkrav...18 Tilslutning af kameraet til pc'en...18 Sikkerhedskopiering af fi ler til pc'en...20 Andre enheder Sikkerhedskopiering af filer til en NAS-kompatibel enhed*...21 (*Der kan ikke tilsluttes nogen enheder til kameraet, når det lanceres på markedet.) Tilslutning af kameraet til ekstern enhed...21 Sikkerhedskopiering af fi ler til en ekstern enhed...22 Mappestruktur og filtypenavne

5 Windows Sikkerhedskopiering af filer til pc'en (Windows ) Installer softwaren, der fulgte med Deres Everio-kamera. De kan oprette en sikkerhedskopi af fi lerne til computeren med blot et enkelt klik samt redigere fi lerne på computeren og oprette dvd'er. Hvis De ikke kan installere softwaren, kan De stadig lave en sikkerhedskopi af fi lerne på computeren. ( s. 13) DANSK Settings: De kan angive detaljerede indstillinger for hvert element. Forklaring af funktion: Vælg en funktion i højre side, og der vises en forklaring. Tutorial: Der vises en forklaring af, hvordan hver funktion virker. A B C D E F A Afspil videofi ler på pc'en ( s. 10) B Afspil stillbilledfi ler på pc'en ( s. 10) C Rediger fi ler på pc'en D Brænd fi ler, der er sikkerhedskopieret på pc'en, ned på en dvd E Opret en dvd-video ( s. 14) F Lav en sikkerhedskopi af kamerafi lerne til pc'en ( s. 11) 5

6 Sikkerhedskopiering af filer til pc'en (Windows ) (forts.) Systemkrav Operativsystem: Windows XP Home Edition [XP] (forudinstalleret) eller Windows XP Professional [XP] (forudinstalleret) CPU: Intel Pentium 4, mindst 1,6 GHz (mindst 2,2 GHz anbefales) Intel Pentium M, mindst 1,4 GHz RAM: Mindst 256 MB (mindst 512 MB anbefales) Ledig plads på harddisken: Mindst 550 MB til installation Til oprettelse af dvd-video anbefales mindst 10 GB Til oprettelse af VCD anbefales mindst 1 GB Stik: USB 2.0-stik Skærm: Skal kunne vise mindst 1024 x 600 punkter (VRAM: 128 MB eller mere anbefales) Diverse: Internet Explorer 5.5 eller nyere DirectX 9.0 eller nyere DirectX installeres automatisk under installationen. Understøttede medier: Dvd-video: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW DVD-VR: DVD-RW, DVD-RAM DVD+VR: DVD+RW VideoCD: CD-R/RW Oplysninger om kompatible dvd-brændere fi nder De på CyberLinks websted: powerproducer/3/comp_dvd_drives.jsp BEMÆRK De oplyste systemkrav er ikke en garanti for, at de medfølgende programmer fungerer på alle pc'er, der overholder kravene. Programinstallation Den følgende software fi ndes på den cd-rom, der fulgte med Deres Everio-kamera. CyberLink DVD Solution Omfattende programsoftware, der består af følgende 3 programmer. PowerCinema NE for Everio Hovedoprettelsesprogram. De kan udføre forskellige handlinger såsom sikkerhedskopiering, afspilning og redigering af fi ler fra programmets hovedmenu. PowerProducer 3 NE Giver mulighed for at oprette dvd'er med flere angivne indstillinger. Starter automatisk fra en handling i PowerCinema NE for Everio. PowerDirector 5 NE Express Giver mulighed for at redigere filer på pc'en. Starter automatisk fra en handling i PowerCinema NE for Everio. Digital Photo Navigator 1.5 Giver mulighed for at ændre formatet på stillbilledfi ler, der er sikkerhedskopieret på computeren. 6

7 Forberedelser: Afslut alle andre programmer, der kører. (Kontrollér, at der ikke vises andre programikoner på statuslinjen). A Læg den medfølgende cd-rom i pc'en. Skærmbilledet [SETUP] vises efter et øjeblik. Hvis skærmbilledet [SETUP] ikke vises, skal De dobbeltklikke på cd-rom-ikonet i vinduet [My Computer]. DANSK B Klik på [Easy Installation]. Hvis De ønsker at angive typen af software, der skal installeres, eller destinationsmappen for installationen, skal De vælge [Custom Installation]. Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren. C Klik på [Yes]. D Vælg det ønskede sprog, og klik på [OK]. Fortsættes på næste side 7

8 Sikkerhedskopiering af filer til pc'en (Windows ) (forts.) E Klik på [Yes]. Installationen af softwaren starter. F Klik på [Finish]. Når installationen er afsluttet Den installerede software vises under [All Programs]. Destinationsmappen til sikkerhedskopiering af fi ler [MyWorks] oprettes på det harddiskdrev, der har mest ledig plads. 8

9 Tilslutning af kameraet til pc'en Forberedelser: Sæt kameraets afbryder på OFF. DANSK USB-stik Jævnstrømsstik Vekselstrømsadapter USB-kabel Vekselstrømsstikkontakt USB-stik BEMÆRK Når USB-kablet er tilsluttet, kan det medføre fejl på pc'en, hvis De tænder eller slukker for kameraet. Tilslut kameraet direkte til pc'en og ikke via hubben. Benyt ikke en USB-kabelforlænger. Hvis De gemmer de forkerte typer filer på et indspilningsmedie eller sletter filer eller mapper fra et indspilningsmedie, kan det medføre problemer med betjeningen af kameraet. Når det er nødvendigt at slette en fil fra et indspilningsmedie, skal filen slettes på kameraet. Undlad desuden at flytte eller omdøbe mapper og filer på mediet på pc'en. Tag aldrig USB-kablet ud, mens indikatoren for adgang/opladning på kameraet lyser eller blinker. Når De har afsluttet handlingen Følg altid nedenstående vejledning, når De afbryder kameraet eller slukker for kameraet eller computeren. Undladelse af dette kan skade kameraet og computeren. A Sørg for, at indikatoren for adgang/opladning på kameraet ikke lyser eller blinker. Hvis indikatoren for adgang/opladning lyser eller blinker, skal De vente, til den slukker, før De fortsætter. B Dobbeltklik på ikonet [Safely Remove Hardware] eller [Unplug or Eject Hardware] i statuslinjen. C Vælg [USB Mass Storage Device] eller [USB Disk], og klik derefter på [Stop]. D Klik på [OK]. Modelnavnet afhænger af det tilsluttede kamera. E Tag USB-kablet ud. F Sluk for kameraet og pc'en. BEMÆRK Hvis du begår en fejl under betjeningen af kameraet, kan du ikke gå tilbage til den forrige skærm for at udføre denne betjening igen. Følg ovenstående fremgangsmåde med at afbryde kameraets strømtilførsel og derefter udføre betjeningen igen forfra. 9

10 Sikkerhedskopiering af filer til pc'en (Windows ) (forts.) Afspilning af filer på pc'en Forberedelser: Installer softwaren fra den medfølgende cd-rom. ( s. 6) Slut kameraet til pc'en ved hjælp af USB-kablet. ( s. 9) Sæt kameraets afbryder på ON. A SELECT PLAYBACK ON PC CONNECT TO DEVICE CREATE DVD BACK UP DIRECT PRINT SET QUIT På kameraet: Flyt indstillingsknappen over på / for at vælge [PLAYBACK ON PC], og tryk derefter nedad. Der vises en dialogboks på pc-skærmen. Det er dog ikke nødvendigt at benytte dialogboksen. PowerCinema starter. B På pc'en: Klik på [Browse Videos] (for afspilning af video) eller [Browse Pictures] (for afspilning af stillbilleder). C D Klik på mediet, der indeholder de ønskede filer. EVERIO_HDD: Afspiller fi lerne, der er gemt på kameraets harddisk. EVERIO_SD: Afspiller filerne, der er gemt på kameraets SD-kort. Backup Folder: Afspiller fi lerne, der er gemt i sikkerhedskopimappen på pc'en ( s. 8). Klik på den ønskede fil. De kan benytte den praktiske fi lsøgningsfunktion. Sort by: Rækkefølgen på fi lerne ændres efter de elementer, De har valgt. Filter by: Filerne fi ltreres efter elementet, De har valgt. 10 BEMÆRK Kun fi ler med fi ltypenavnet.mod, der er indspillet ved hjælp af Everio, kan afspilles. Filer, der er redigeret ved hjælp af PowerDirector, skal læses og afspilles med PowerDirector.

11 Sikkerhedskopiering af filer til pc'en Denne metode bruger den medfølgende software til at oprette en sikkerhedskopi af fi lerne til computeren. Videofi ler, der aldrig er blevet sikkerhedskopieret til den tilsluttede computer, vælges automatisk fra sikkerhedskopihistorikken, og der laves en sikkerhedskopi af fi lerne. Hvis De ikke kunne installere softwaren, skal De gå til side 13 for yderligere oplysninger om, hvordan De opretter en sikkerhedskopi af fi lerne uden brug af softwaren. Forberedelser: Installer softwaren fra den medfølgende cd-rom. ( s. 6) Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet. ( s. 9) Sæt kameraets afbryder-/tilstandsknap på ON. DANSK A På kameraet: Tryk på [DIRECT BACK UP]. Der vises en dialogboks på pc-skærmen. Det er dog ikke nødvendigt at benytte dialogboksen. PowerCinema starter. B På pc'en: Filkopieringen starter. Klik på [Cancel] for at annullere handlingen. C Processen er afsluttet, når proceslinjen forsvinder, og skærmbilledet i venstre side vises. 11

12 Sikkerhedskopiering af filer til pc'en (Windows ) (forts.) Sikkerhedskopiering af filer fra det angivne medie Forberedelser: Installer softwaren fra den medfølgende cd-rom. ( s. 6) Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet. ( s. 9) Sæt kameraets afbryder-/tilstandsknap på ON. A SELECT PLAYBACK ON PC CONNECT TO DEVICE CREATE DVD BACK UP DIRECT PRINT SET QUIT På kameraet: Flyt indstillingsknappen over på / for at vælge [BACK UP], og tryk derefter nedad. Der vises en dialogboks på pc-skærmen. Det er dog ikke nødvendigt at benytte dialogboksen. PowerCinema starter. B På pc'en: Klik på [EVERIO_HDD] eller [EVERIO_SD]. Gå til s. 11, og se trin B og fremefter for oplysninger om denne handling. BEMÆRK Når der laves en sikkerhedskopi, oprettes der en mappe for hvert af medierne (harddisk eller SD), der er gemt i mappen [MyWorks] ( s. 8), og fi lernes sikkerhedskopi gemmes i disse mapper. (Hvis der laves en sikkerhedskopi fra mere end én kamera-harddisk, oprettes der et tilsvarende antal mapper til harddiskfi ler). 12

13 Sikkerhedskopiering af filer til pc'en uden brug af software Forberedelser: Slut kameraet til pc'en ved hjælp af USB-kablet. ( s. 9) Sæt kameraets afbryder-/tilstandsknap på ON. DANSK A På pc'en: Opret en mappe til sikkerhedskopiering af filer. B PLAYBACK ON PC CONNECT TO DEVICE CREATE DVD BACK UP DIRECT PRINT På kameraet: Flyt indstillingsknappen over på / for at vælge [PLAYBACK ON PC], og tryk derefter nedad. SELECT SET QUIT C På pc'en: Dobbeltklik på [EVERIO_HDD] eller [EVERIO_ SD]. D Vælg mappen, der skal laves en sikkerhedskopi af, og træk og slip den til mappen, der blev oprettet i trin A. SD_VIDEO: Mappe, der indeholder videofi ler. Hvis De vil lave en sikkerhedskopi af hver fi l separat, skal De åbne denne mappe og trække og slippe mapper såsom [PRG001] en efter en. DCIM: Mappe, der indeholder stillbilledfi ler. Hvis De vil lave en sikkerhedskopi af hver fi l separat, skal De åbne denne mappe og trække og slippe fi ler såsom [PIC_0001.JPG] en efter en. BEMÆRK Se s. 23 for yderligere oplysninger om brug af mapper. 13

14 Andre pc-funktioner (Windows ) Oprettelse af en dvd-video Brænd scenerne direkte fra kameraet ned på en dvd-disk ved hjælp af den medfølgende software. Forberedelser: Installer softwaren fra den medfølgende cd-rom. ( s. 6) Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet. ( s. 9) Sæt kameraets afbryder-/tilstandsknap på ON. Kun brænding af nyligt optagne scener Filer, der ikke tidligere er blevet kopieret til dvd'en, udvælges automatisk fra dvd'ens oprettelseshistorik og kopieres. A På kameraet: Tryk på [DIRECT DVD]. Der vises en dialogboks på pc-skærmen. Det er dog ikke nødvendigt at benytte dialogboksen. PowerCinema starter. B På pc'en: Oprettelse og brænding starter. Klik på [Stop] for at annullere handlingen. C Klik på [OK]. BEMÆRK Der kan ikke anvendes DVD-RAM-diske. Med hensyn til DVD-R/DVD+R-diske kan der kun anvendes ubrugte DVD-R/DVD+R-diske. Med hensyn til DVD-RW/DVD+RW-diske kan der også anvendes brugte DVD-RW/DVD+RW-diske, men de skal formateres før optagelse. Formatering af en disk sletter al indholdet, der er optaget på disken indtil da. 14

15 Hvis antallet af fi ler overstiger 98, eller hvis den samlede datastørrelse overstiger 4300 MB, skal der bruges mere end én dvd-disk. Afhængigt af dvd-afspilleren kan den oprettede dvd-video måske ikke afspilles. Billedet kan også stoppe midlertidigt ved sceneskift. Pc'en skal have et dvd-drev samt software til afspilning af dvd-fi ler for at kunne afspille den oprettede dvd-video. DANSK Valg og brænding af scener A B SELECT PLAYBACK ON PC CONNECT TO DEVICE CREATE DVD BACK UP DIRECT PRINT SET QUIT På kameraet: Flyt indstillingsknappen over på / for at vælge [CREATE DVD], og tryk derefter nedad. Der vises en dialogboks på pc-skærmen. Det er dog ikke nødvendigt at benytte dialogboksen. PowerCinema starter. På pc'en: Klik på afkrydsningsfeltet for den ønskede fil. Mærket vises i afkrydsningsfeltet. Gentag trinet for at vælge andre fi ler. Klik på [Author and Burn]. C Klik på [Burn to Disc]. Oprettelse og brænding starter. Klik på [Stop] for at annullere handlingen. D Klik på [OK]. 15

16 Andre pc-funktioner (Windows ) (forts.) Få mere glæde af softwaren Se vejledningen til hvert enkelt softwareprogram eller brugervejledningerne for yderligere oplysninger om softwarefunktionerne. PowerCinema NE for Everio A Vælg [PowerCinema NE for Everio] fra [All Programs]. B Klik på [Tutorial]. PowerProducer 3 NE A Vælg [PowerProducer 3 NE] fra [All Programs]. B Klik på [Readme]. PowerDirector 5 NE Express A Vælg [PowerDirector 5 NE Express] fra [All Programs]. B Klik på [User s Guide] eller [Readme]. Digital Photo Navigator 1.5 Brugsanvisningen fi ndes på cd-rommen i PDF-format. A Læg den medfølgende cd-rom i pc'en. B Højreklik på cd-rom-ikonet i [My Computer], og klik derefter på [Open]. C Dobbeltklik på mappen [DOCS]. D Åbn filen Start.pdf, og klik på knappen for det ønskede sprog. BEMÆRK De skal have forbindelse til internettet for at kunne se vejledningen. Adobe Acrobat Reader TM eller Adobe Reader skal være installeret, for at De kan læse PDF-fi ler. Adobe Reader kan hentes fra Adobes websted: com/ 16

17 Kontakt os for yderligere oplysninger om den medfølgende software Brug af dette program er kun tilladt i henhold til betingelserne i programlicensen. JVC Hvis De kontakter det nærmeste JVC-kontor eller JVC-forhandler i Deres land angående programmet (vi henviser til JVC Worldwide Service Network på bedes De udfylde nedenstående og have de relevante oplysninger klar. Produktnavn PC Model Producent Problem Model (Desktop-computer/Bærbar computer) Fejlmeddelelse CPU Operativsystem Hukommelse (MB) Ledig plads på harddisken (MB) Bemærk, at der kan gå et stykke tid, inden De får svar på Deres spørgsmål, afhængigt af hvad der spørges om. JVC kan ikke besvare spørgsmål om grundlæggende anvendelse af Deres pc eller spørgsmål om specifikationer eller ydeevne for operativsystemet, andre programmer eller drivere. DANSK CyberLink Support Telefon-/faxnumre Sted Tyskland Sprog Engelsk / Tysk / Fransk / Spansk / Italiensk / Hollandsk Åbningstider (Mandag til fredag) 9.00 til Telefonnr Faxnr Taiwan Mandarin 9.00 til lokalnr Japan Japansk til Betalingssupport Sted Sprog Telefonerne er åbne (Mandag til fredag) U.S.A. Engelsk til CST Internet-/ support Sprog Engelsk Tysk / Fransk / Spansk / Italiensk Japansk URL new_site/voice_support.jsp URL/ -adresse index.html 17

18 Macintosh Sikkerhedskopiering af filer til pc'en (Macintosh) De kan oprette en sikkerhedskopi af kamerafi ler på computeren. Den medfølgende software er ikke kompatibel med Macintosh -computere. De kan redigere videofi ler, oprette dvd'er og udføre andre lignende handlinger ved at købe den Macintosh-understøttede software. Se PIXELA-webstedet for yderligere oplysninger om denne software. Systemkrav Hardware: Macintosh skal som standard være forsynet med USB 2.0-stik Operativsystem: Mac OS X (v til v10.3.9, v til v10.4.8) BEMÆRK Der henvises til PIXELAs systemkrav ved brug af deres supplerende software. Tilslutning af kameraet til pc'en Forberedelser: Sæt kameraets afbryder-/tilstandsknap på OFF. USB-stik Jævnstrømsstik USB-kabel Vekselstrømsadapter Vekselstrømsstikkontakt USB-stik 18

19 Når forbindelsen er udført Ikonet [EVERIO_HDD]/[EVERIO_SD], der står for indspilningsmediet i kameraet, vises på pc'ens skrivebord. ( s. 23, Mappestruktur og fi ltypenavne) DANSK BEMÆRK Når USB-kablet er tilsluttet, kan det medføre fejl på pc'en, hvis De tænder eller slukker for kameraet. Tilslut kameraet direkte til pc'en og ikke via hubben. Benyt ikke en USB-kabelforlænger. Hvis De gemmer de forkerte typer fi ler på et indspilningsmedie eller sletter fi ler eller mapper fra et indspilningsmedie, kan det medføre problemer med betjeningen af kameraet. Når det er nødvendigt at slette en fi l fra et indspilningsmedie, skal fi len slettes på kameraet. Undlad desuden at fl ytte eller omdøbe mapper og fi ler på mediet på pc'en. Tag aldrig USB-kablet ud, mens indikatoren for adgang/opladning på kameraet lyser eller blinker. Når De har afsluttet handlingen Følg altid nedenstående vejledning, når De afbryder kameraet eller slukker for kameraet eller computeren. Undladelse af dette kan skade kameraet og computeren. A Træk og slip ikonet til indspilningsmediet på skrivebordet over på ikonet [Trash], og slip det. Hvis der vises en bekræftelsesmeddelelse, skal De klikke på [OK]. B Sørg for, at indikatoren for adgang/opladning på kameraet ikke lyser eller blinker. Hvis indikatoren for adgang/opladning lyser eller blinker, skal De vente, til den slukker, før De fortsætter. C Tag USB-kablet ud. D Sluk for kameraet og pc'en. 19

20 Sikkerhedskopiering af filer til pc'en (Macintosh) (forts.) Sikkerhedskopiering af filer til pc'en Forberedelser: Slut kameraet til pc'en ved hjælp af USB-kablet. ( s. 18) Sæt kameraets afbryder på ON. A Opret en mappe til sikkerhedskopiering af filer. B Dobbeltklik på [EVERIO_HDD] eller [EVERIO_ SD]. C Vælg mappen, der skal laves en sikkerhedskopi af, og træk og slip den ind i mappen, der blev oprettet i trin A. SD_VIDEO: Mappe, der indeholder videofi ler. Hvis De vil lave en sikkerhedskopi af hver fi l separat, skal De åbne denne mappe og trække og slippe mapper såsom [PRG001] en efter en. DCIM: Mappe, der indeholder stillbilledfi ler. Hvis De vil lave en sikkerhedskopi af hver fi l separat, skal De åbne denne mappe og trække og slippe fi ler såsom [PIC_0001.JPG] en efter en. BEMÆRK Se s. 23 for yderligere oplysninger om brug af mapper. 20

21 Andre enheder Sikkerhedskopiering af filer til en NAS-kompatibel enhed Der kan ikke tilsluttes nogen enheder til kameraet, når det lanceres på markedet. De kan lave en sikkerhedskopi af fi lerne på kameraets harddisk til en ekstern enhed, der er NAS-kompatibel, såsom en ekstern harddisk. Der kan ikke laves sikkerhedskopier af fi ler, der er gemt på et SD-kort. (NAS: Network Attached Storage (netværksforbundet lagring)) DANSK Tilslutning af kameraet til ekstern enhed Forberedelser: Sæt kameraets afbryder på OFF. USB-stik Jævnstrømsstik USB-kabel Vekselstrømsadapter Vekselstrømsstikkontakt USB-stik 21

22 Sikkerhedskopiering af filer til en NAS-kompatibel enhed (forts.) Sikkerhedskopiering af filer til en ekstern enhed Forberedelser: Slut kameraet til pc'en ved hjælp af USB-kablet. ( s. 21) Sæt kameraets afbryder-/tilstandsknap på ON. A På kameraet: Flyt indstillingsknappen over på / for PLAYBACK ON PC at vælge [CONNECT TO DEVICE], og tryk CONNECT TO DEVICE derefter nedad. CREATE DVD BACK UP DIRECT PRINT SELECT SET QUIT B Betjen den eksterne enhed for at oprette en sikkerhedskopi af filerne. 22

23 Mappestruktur og filtypenavne Indspilningsmedie [DCIM] [XXXJVCSO] [XXXJVCSO] [XXXJVCSO] Indeholder stillbilledmapperne. X = tal DANSK [SD_VIDEO] [EXTMOV] [MISC] [PRIVATE] [MGR_INFO] [PRGXXX] [PRGXXX.PGI] [MOVXXX.MOD] [MOVXXX.MOI] [PRGXXX] [PRGXXX] Indeholder videofi lmapperne. Administrationsoplysninger* for hele mediet Administrationsoplysninger* Videofi l Administrationsoplysninger* for videofi len Den kan være vist som den gemte destinationsmappe for butiksdemonstrationsfi len. Indeholder mapper med DPOFindstillingsdata. Indeholder administrationsoplysningsfi ler med oplysninger om hændelser og/eller dvd-oprettelse for fi lerne, der er taget med kameraet. * Oplysninger om f.eks. dato og klokkeslæt for indspilningen, som indspilles med videofi len. Filtypenavne Videofi ler :.mod Stillbilledfi ler :.jpg Filtypenavnet vises muligvis ikke, afhængigt af indstillingen [FOLDER] i Windows. 23

24 MEMO

25

26 Kaikille käyttäjille JVC-OHJELMISTON LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ ASIAKKAILLE: MUISTA LUKEA TÄMÄ HUOLELLISESTI, KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA DIGITAL PHOTO NAVIGATOR ( Ohjelma ) TIETOKONEELLASI. Victor Company of Japan, Limited ( JVC ) myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää Ohjelmaa vain sillä ehdolla, että tämä hyväksyy seuraavat ehdot. Jos ette hyväksy näitä ehtoja, ette saa asentaa tai käyttää Ohjelmaa. OHJELMAN ASENTAMINEN TAI KÄYTTÖ KUITENKIN OSOITTAA, ETTÄ OLETTE HYVÄKSYNYT NÄMÄ EHDOT. 1 TEKIJÄNOIKEUS, OMISTUSOIKEUS Hyväksytte sen, että kaikki Ohjelman tekijänoikeudet ja muut henkiset oikeudet ovat JVC:n ja sen lisenssinhaltijoiden omaisuutta ja pysyvät JVC:n ja kyseisten lisenssinhaltijoiden omaisuutena. Ohjelma on suojattu Japanin ja muiden maiden tekijänoikeuslaeilla. 2 LISENSSIN MYÖNTÄMINEN (1) Tämän sopimuksen perusteella JVC myöntää Käyttäjälle ei-yksinomaisen oikeuden käyttää tätä ohjelmaa. Voitte asentaa ohjelman ja käyttää sitä yhdellä kiintolevyllä tai muulla tietokoneeseen kuuluvalla tallennusvälineellä. (2) Voitte tehdä ohjelmasta yhden (1) kopion varmuuskopiointi- tai arkistointikäyttöön. 3 OHJELMAA KOSKEVAT RAJOITUKSET (1) Ohjelmaa ei saa kääntää, purkaa, korjata tai muuttaa muuten kuin sovellettavan lain sallimassa määrin. (2) Ohjelmaa ei saa kopioida tai käyttää kokonaan tai osittain muuten kuin tässä Sopimuksessa on erikseen määrätty. (3) Käyttäjällä ei ole oikeutta myöntää Ohjelman käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä ei myöskään saa levittää, vuokrata tai siirtää Ohjelmaa kolmannelle osapuolelle tai antaa muuten Ohjelmaa tämän käytettäviksi. 4 RAJOITETTU TAKUU JVC takaa, että Ohjelman sisältävässä tallennusvälineessä ei ole valmistus- ja materiaalivirheitä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun mikä tahansa Ohjelmaan liittyvä tuote on ostettu. JVC:n täysi vastuuvelvollisuus ja käyttäjän yksinomainen korjauskeino Ohjelmaan liittyen on viallisen tallennusvälineen vaihtaminen uuteen. TÄSSÄ MAINITTUJA ERITYISIÄ TAKUITA LUKUUN OTTAMATTA JA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN JVC JA SEN LISENSSINHALTIJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN MUUTA SUORAA TAI VÄLILLISTÄ TAKUUTA MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI PELKÄSTÄÄN, VÄLILLISET TAKUUN MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN OHJELMAN JA SEN MUKANA TOIMITETTAVIEN PAINOTUOTTEIDEN OSALTA. JOS OHJELMA AIHEUTTAA TAI SIITÄ AIHEUTUU ONGELMIA, KÄYTTÄJÄN ON HOIDETTAVA KAIKKI TÄLLAISET ONGELMAT OMALLA KUSTANNUKSELLAAN. 5 RAJOITETTU VASTUU SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA MÄÄRIN JVC JA SEN LISENSSIEN MYÖNTÄJÄT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORASTA, ERITYISESTÄ, SATUNNAISESTA TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGONKORVAUKSESTA RIIPPUMATTA SIITÄ, TAPAHTUIKO TOIMENPIDE SOPIMUKSEN ALAISENA, OIKEUDENLOUKKAUKSENA TAI MUUTEN OHJELMAN KÄYTÖN TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDEN YHTEYDESSÄ, VAIKKA JVC:LLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. KÄYTTÄJÄ VAPAUTTAA JVC:N KAIKISTA MENETYKSISTÄ, KORVAUSVELVOLLISUUKSISTA TAI KUSTANNUKSISTA, JOTKA AIHEUTUVAT MISTÄ TAHANSA KOLMANNEN OSAPUOLEN VAATEISTA KOSKIEN OHJELMAN KÄYTTÖÄ. 2

OHJELMISTON ASENNUS- JA PC-LIITÄNTÄOPAS

OHJELMISTON ASENNUS- JA PC-LIITÄNTÄOPAS SUOMI OHJELMISTON ASENNUS- JA PC-LIITÄNTÄOPAS LYT1467-008A 2005 Victor Company of Japan, Limited Painettu Japanissa 0405MKH-ID-VP M5D7 JVC-OHJELMISTON LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ ASIAKKAILLE: MUISTA LUKEA

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00 SCS Data Manager Julkaisutiedot Versio 3.00 Yrityksen hallinto Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Puhelin: +1-408-481-8000

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Windows Vista / 7 - asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista / 7 -asennusoppaasta.

Lisätiedot

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa.

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. KÄYTTÖOHJE 1 (5) VAROITUKSET Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. HUOMIO! Laite ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää pieniä osia - Tukehtumisvaara. Pidä huoli ettei

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan.

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Blackwire 725. Johdollinen USB-kuuloke. Käyttöopas

Blackwire 725. Johdollinen USB-kuuloke. Käyttöopas Blackwire 725 Johdollinen USB-kuuloke Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Järjestelmävaatimukset 3 Tarvitsetko ohjeita? 3 Pakkauksen sisältö 4 Ohjelmiston lataaminen 5 Perustiedot 6 Kuulokkeen käyttäminen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas

Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

PhotoCam. PhotoCam. Käyttäjän opas. Versio 1.1

PhotoCam. PhotoCam. Käyttäjän opas. Versio 1.1 PhotoCam Käyttäjän opas Versio 1.1 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti tai mekaanisesti,

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen 1 (8) USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen Ladattuasi Handan CV-7700 PVR laitteen USB-siirto-ohjelman Welhon internet- sivuilta, asenna ohjelma alla olevien ohjeiden mukaan. Siirto-ohjelman asennus

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Midland BTNext -päivityssovellus

Midland BTNext -päivityssovellus Midland BTNext -päivityssovellus Kun olet ladannut BTNext-päivityssovelluksen web-sivultamme, kaksoisnapsauta sitä ja seuraa asennusmenettelyä. BTNext-päivityssovellus asentuu automaattisesti "Program"-valikkoon,

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 KÄYTTÖOPAS TERVETULOA Tervetuloa Plantronicsin kuuloketuoteperheen pariin. Plantronics tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka kattaa tavoitteiden ja liiketoiminnan

Lisätiedot

Norton AntiVirus Online -käyttöopas

Norton AntiVirus Online -käyttöopas Käyttöopas Norton AntiVirus Online -käyttöopas Tässä oppaassa kuvailtu ohjelmisto on varustettu lisenssisopimuksella, ja sitä voidaan käyttää ainoastaan sopimusehtojen mukaisesti. Käyttöoppaan versio 15,0

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 fi Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Turvallisuusohjeita 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 DiBos-videotallentimen

Lisätiedot