12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä."

Transkriptio

1 KYMEn yrittäjät ry jäsenehti Pääkirjoitus: sko tuevisuuteen on vieä utuinen, mutt vhv 3 kymen KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 1/2014 Yrittäjä, äänestä E-veiss. 12 Luonnon hemss Mtkiuti inibe pitää Kroiin uikksen kiireisenä. uhdnnenäkymät: Vrovist ksvu j kehitystä 4 Yrittäjyysimpiiri: Kohti yrittäjyysmkunt 7 rjess: udet kyäkuppit Jn Hrtoss 8 Knsinväistyminen: Äänestä j vikut 10

2 2 KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI KYMen YRIÄJÄNM 1/2014 1/2014 KYMen YRIÄJÄNM KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 3 KYMEN YRIÄJÄNM jetn uomen Yrittäjäsnomien väissä 2 kert vuodess pikisyhdistysten (njnkosken, Eimäen, Hminn, Iitin, Jn, Kotkn, Kouvon, Kuusnkosken, Miehikkään, Pyhtään, Vken sekä Virohden Yrittäjien) jäsenyrityksie. PÄÄIMIJ iin Moberg (05) IMI Kymen Yrittäjät ry I Minostoimisto epeteus y PIN I-print y, einäjoki ILMIMYYNI Meditin s y Ruokosuontie 3, nj ineistot: in Muno-Pekonen JLKIIJ J ILMIEN LKJ Kymen Yrittäjät ry Käsityöäisktu Kouvo Kiinnostko yrittäjyys? Hyödynnä mksuttomt sintuntijpveumme! Yrittäjyyteen on mont hyvää poku. skrruttp sinu rhoitus, mrkkinointi, rekrytointi, Yrittäjä, tueeko tuost? He mksuttomt neuvot j vinkit Cursorit! Pveemme yrityksen kehittämiseen j ksvuun iittyvissä sioiss Kotkn-Hminn seudu. rjomme pumme mm. tinnemääritteyssä, toimint- j rhoitusrtkisujen suunnitteuss sekä knsinväistymisessä j omistjnvihdossioiss. Neuvontpveumme ovt mksuttomi! Pyrimme öytämään yrityksesi trpeeseen sopivn kokonisrtkisun. Kuttmme voit hyödyntää vivttomsti myös sintuntijverkostoidemme pveuj. Hyödynnä sähköiset pveumme: yrittäjän tietopnkki Yritystukki, rekisteri seudun vpist toimitioist j tonteist, iikeidetesti sekä neuvontvideot Mistä sisi tieto? Kinnon yritysneuvont utt inut kuun. oit j tue käymään ti ähetä sähköposti: utustu uusiin nettisivuihin j toimitirekisteriin: tuotekehitys, knsinväistyminen ti investoinnit, Prtikenttä 4, Kv Puh YRIÄJÄ ost tehdä viisit rtkisuj Pnnnko must vi tykkäätkö myös vkoisest? Khvit mido ti imn. Porvoon moottoritien vrre mennen tuen. sko tuevisuuteen on vieä utuinen, mutt vhv Vikk kevään pk-brometrin tuos pikkuruisen iemp positiivisempi onkin, eivät näkymät vieä kovin voisit tunnu. Kun vienti iknn skksi, uskottiin enemmän kotimrkkinoihin j kuutukseen. e nu ei oe kuitenkn toivotu tv vetänyt. Ruok toki in kuuu j iso kupp onkin pitänyt myyntiukuns kuosiss hinnn korotuksin. Ehkä kuuttjt ovt myös huomnneet, että meiähän on jo kikki trpeeinen. äästäväisyys on sinäään hyvä j knntettv si, j tästä täytyy vn vetää se johtopäätös, että täinen hyvinvointi- uomi on viennistä riippuvinen m, jot pekkä kotimrkkin ei eätä. Kun moemmt ospuoet, pk-yritykset j kunnt, trvitsevt kipeästi uutt toimint, knntt voimt yhdistää. Pk-yrittäjät ovt kuitenkin edeeen positiivisi j senne kyä me jotin keksitään on vhv. J on keksittykin. usi yrityksiä on perustettu entiseen thtiin j niiden jokisen tkn on vhv usko onnistumiseen. Kosk vnhoj on kuitenkin opettnut entistä enemmän, on nettoisäys out jonkin verrn iemp pienempi. oki useimmt vnhtkin yritykset ovt osnneet ennust tuevisuutt oikein j suunnt uusiin sikkisiin, tuotteisiin j pveuihin. itä muk, kun isojen EPP INI, KYMEN YRIÄJÄ RY:N pheenjhj yritysten merkitys yhteistyökumppnein on vähentynyt, on jukisen puoen toimijoiden merkitys ksvnut. Monee pk-yrityksee kunt on pitsi suurin, myös vtivin siks. J vieä usemme voisi o. Lisämhdoisuuksi tämän yhteistyön merkittäväe jentmisee nt, prdoksist kyä, kuntien pkottv trve tehost toimintns j uudist rkenteitn. Knntt in putt mieiin, että kunn on pveujen järjestämisvstuu, ei vevoisuutt tuott kikke itse. Kun moemmt ospuoet, pk-yritykset j kunnt, trvitsevt kipeästi uutt toimintns, knntt voimt yhdistää. Yritysvikutusten rviointimenettey j jukisten hnkintojen toteuttminen tv, jok jättää tiuksen entistä usemmin omn ueen yrityksee, ovt minioit työkuj tuon yhteistyön tehostmiseen. Meiä Kymenksoss kikki kunnt ovtkin jo toimeen trttuneet. Yrittäjyyssopimus j siihen iitetyt käytännön toimet ovt hyvässä vuhdiss. Pyhtään kunt ikoo ost pveun suurimmn osn sote-pveuistn. Voisikin jte, että tämä hnke toteutettisiin miesimerkiksi Yrittäjyyssopimuksen tvoitteist. Kun trjouspyyntöä etn suunnite j rkent, se tehtäisiin siten, että myös omn ueen sinomiset yritykset voisivt joko eriisin ti jonkinisin työyhteeniittyminä siihen vstt. nnistuessn se sttisi o mekoinen kehityspotku n pikisie yrityksie jteen vikkp suunnitetu terveyspveujen vientitoimint. iheit: HDNNENÄKYMÄ: 4 Kymenksoss näkyvissä vrovist ksvu j kehitystä YRIÄJYYILMPiiRI: 6 Päättäjäfoorumi hstoi Kouvon päättäjät 7 Kymenkso kohti yrittäjyysmkunt YRIÄJÄRINI: 8 udet kyäkuppit otettiin hyvin vstn Jn Hrtoss 9 ukityöistäminen on näytön pikk 9 imo eippi Ky 30 vuott KNINVÄLIYY: 10 Knntt äänestää j vikutt 10 Kujetuksi Euroopst Venäjäe NRE: 12 Mtimtkiu uonnon hemss 13 Yksiöistä perhepäivähoito pveuseteeiä YHDIYKE: 14 Pikisyhdistykset tiedottvt KYMEN YRIÄJÄ: 16 mistjnvihdoksest potku yrittämiseen Myykosket 17 phtumkenteri 18 udet jäsenyritykset 19 Knnust yrittäjätuttv iittymään yrittäjäjärjestöön stmss ti myymässä yritystä? utustu omistjnvihdospveuihimme j ktso Kymenksoss myynnissä oevt yritykset Cursorin sivuit. Cursorin toimipisteet: Kotk, Ege-to, Kymininnntie 6 Hmin, Rtihuoneentori 16 vihde Jtk sm inj. t itseesi työttömyysvkuutus. Huoehdi itsestäsi j perheestäsi. Kevään hsteisiin pitää vstt j vikutt Kymenkson prst tietotekniikk-n pveu Konekotk ky Kirkkoktu Kotk uomen Yrittäjäin yöttömyyskss Kouvo Kouvon Konttorikone y Käsityöäisktu Kouvo IIN MBERG KYMEN YRIÄJÄ RY:N IMIJHJ Nyt keväää on mhdoisuus vhvist viestinvientiä myös Euroopn nioniin. ämä vuosi koi vrovisen positiivisin odotuksin. Pkyritysbrometrin mukn vo oi näkyvissä moness yrityksessä ksvun j kehityksen ost. Kevät on kuitenkin tuonut moni sioit, joihin oppuvuoden ikn tuisi öytää rtkisuj. Hituksen kehysriihen kysymykset, sote-mien uudet hsteet, kuntien tehtävien jkminen j orgnistio-ongemt, knsinväiset kriisit, rupn rvon eneminen j venääisten mtkiijoiden väheneminen, rhoitusvikeudet j työvoimn pkkmisen pumkohdt ekä uusi sioit että ikuisuuskysymyksiä, mutt kevät on ne ts nostnut esie. Kymenkso on sekä sijintins että einkeinorkenteens puoest osn kikki noit kysymyksiä. emme sekä rkenneettä kuntuudistusten ydinueit, vientimrkkinoiden muutokset vikuttvt meihin kikkiin, ikääntyvä väestömme sett vtimuksi hyvinvointipveuie j knsinväinen toimintmme on keskittynyt vhvsti Venäjään. Näihin sioihin on voitv vikutt yrittäjien ääneä sekä ueeisesti, vtkunnisesti että eurooppisesti. Kymen Yrittäjien edunvvonttoiminnn kutt uottmushenkiömme vievät yrittäjien viestejä päätöksentekijöie useiden työryhmien j neuvotteukuntien kutt. uomen Yrittäjät tekee tiiviisti työtä vtkunnn vikuttjien j insäätäjien knss. Nyt keväää on mhdoisuus vhvist viestinvientiä myös Euroopn nioniin. n tärkeää sd pk-yritysten näkökumi esie E:ss, tueehn sietä ähes 70 % pk-yrityksiin vikuttvst insäädännöstä. J on tärkeää sd niihin näkökumiin suomist sisätöä, uomen knnt tärkeiden toimiojen tietoj j tuntoj, suomisten yrittäjien j pk-yritysten toimintedeytysten knnt keskeisiä kntoj. E-vit ovt toukokuuss. ven pkyritysbrometrin yrittäjävstjist 86 % snoi äänestävänsä veiss. Äänestetään me kikki! ämä ehti on ensimmäinen v khdest Kymen Yrittäjäsnomist. Lehti koko kymenksoissi j yrittäjätrinoit jnkohtisist teemoist. Järjestön toiminnst tiedotetn säännöisesti uutiskirjein, jäsentiedottein sekä verkkosivujen kutt

3 4 KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI KYMen YRIÄJÄNM 1/2014 1/2014 KYMen YRIÄJÄNM KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 5 HDNNENÄKY MÄ Kymenksoss nä kyvissä vrovist ksvu j kehitystä NY ÄHKÖ N EDLLI päivitä sähkösopimuksesi hint jn tse! Yrittäjien suhdnnenäkymät ovt ähteneet vroviseen ksvuun viime syksystä. Mrik kirjvinen puheenjohtj KKN Yrittäjät Juuri, kun vo koi pikhde, syttyi krinn kriisi. en myötä yeinen impiiri on ikävä kyä muuttumss jäeen epävrmempn suuntn. ämä koskett erityisesti Kkkois-uomee tärkeitä sioit, kuten mtkiu, stm j rjiikennettä. e, mitä mhdoiset pkotteet j rupn rvon vjominen tuovt muknn, jää nähtäväksi. Yritysbrometrin tuoksiin vikutt tietenkin suuresti yrittäjien kokemukset yhteistyöstä hyvästä ti huonost kupunkien ti kuntien knss. Minu on kuitenkin vhv tunne siitä, että myös yeiseä vireeä on suuri merkitys. Yritykset j kuuttjt tuevt entistä vrovisemmiksi. uure os yrityksiä on tode vtivt jt, sekä toudeise puoe, että henkisen jksmisen ost. oivoisin, että pk-yrittäjyyden tärkeys yhteiskunne j työisyydee nähtäisiin entistä sekeämmin. Vnh knsntuti ei kteus pitää unoht j ymmärtää, että menestyvä yritys on se, jok työistää j pystyy mksmn sie kuuuvt mksut. Keskivertoyrittäjä on ihn tvinen ihminen, ei riks, ei toivottvsti köyhäkään. uopuoe iin moni yrittäjä jää e keskituoisen knsisen pkktuon. Päivittäisten ongemien keskeä ei in jks o positiivinen. Yeinen impiiri pitää sd käännettyä optimistiseksi, synkkyyteen ei s vipu! Hnnu Lehtinen puheenjohtj Pyhtään Yrittäjät Pyhtäää positiivinen vire näkyy siten, että kunn tuntuu oevn ito thto edistää yrittäjyyttä. ietenkään sitä ei in tehdä yrittäjien näkökumst, j siksi yrittäjie jää ik join toivomus, että vieä vähän voisi prnt. en oen myös istinut, että vuorovikutust ei keskusteu ennen päätösten teko kunnn j yrittäjien väiä voisi isätä. inänsä positiivist on kunnn pveuseteeiden käyttöönoton mhdoisuus yksityiseä sektori. Näin pystytään uomn uutt pienyrittäjyyttä. äisi mhdoisuuksi toivon Kevään sevitysten j pkyritysbrometrin mukn ueen yrittäjien näkymät ovt positiivisemmt vuoden 2013 syksyyn verrttun. KYMENLK nnik Vsti Kymen Yrittäjien pikisyhdistysten uudet puheenjohtjt kommentoivt: Kymenksoiset yritykset uskovt mkunnn näkymien prnevn ti pysyvän ennn ähimmän vuoden ikn. oist kevään tphtumt tuovt uusi hsteit. Yrittäjien yhteistyökumppnit uskovt siti kymenksoiseen yritystoimintn. Pk-yritysten tuevn vuoden näkymät ovt hiemn voisimmit kuin edeisenä vuonn. Vikutt kuitenkin sitä, että ksvun edeyttämiin investointeihin suhtudutn Kkkois-uomesskin vieä vrovsti. mn isähsteens tousnäkymiin on muodostnut viimeikinen rupn rvon kehittyminen sekä krinn tinne, rvioi Finnvern uejohtj Mrkus Lkkonen. näkeväni isää, kosk in ei trvitse mennä suorn isoihin yksiköihin. Kunnn pveuiden ukoistmisiss ei pveujen yksityistämisissä voi toivo, että pikiset yritykset huomioitisiin premmin. Myös Kkkois-uomen ELY-keskuksen johtj tu Mäkeä on huoestunut Krimin tinteest. Vitettvsti rupn viimeikinen kurssikehitys on jo vikuttnut ostosmtkiijvirtoihin, mutt toivotn, että notkhdus jää yhytikiseksi. Mhdoiset touspkotteet E:n j Venäjän väiä vikuttisivt negtiivisesti myös mtkiuun j vientikuppn. Yhteistyökumppnit uskovt yritysten investointien isääntyvän Mäkeän mukn positiiviset näkymät heijstuvt ELY:n rhoitustoiminnss. Yritykset suhtutuivt tuevn kohtuuisen positiivisesti Kymenksoss. Myös ELY:n rhoitustoiminnss on näkynyt positiivisi signej investointien isääntymisestä. Innovtiotoiminnss on out mukvsti vuksi, j kehittämishnkkeit on myös out kohtuuisen pjon. Kehittämiseä on yeensä prs vikutus yritysten ksvuun j työpikkojen isääntymiseen. Myös Finnverss on vruduttu yritysten investointeihin. Finnver trjo yhteistyössä kupisten rhoittjien knss rhoitusrtkisuj etenkin investointeihin, omistusjärjesteyihin, kupnkäynnin rhoittmiseen j toimitusvkuuksiin, oittvn yritystoimintn j ksvun vtimn käyttöpääomn. Kkkois-uomess viime vuonn myönnetystä rhoituksest yi 60 prosentti kohdistui näihin trpeisiin. imme mukn myös rhoittmss uee noin 150 uuden yrityksen oittmist, Mrkus Lkkonen kertoo. Ksvuhkuisuus vrovist Pk-yritysbrometrin mukn yrittäjät näkevät kehitystä suhdnnenäkymissä, mutt eivät juuri ksvuhkuisuudess. tu Mäkeän mukn tämä johtuu pitkään heikkon jtkuneest suhdnnetinteest. Jo usen keväänä on näkynyt positiivisi signej, mutt ksvu on kuitenkin hiipunut syksyn tuen. Luuen, että tämä on snut yritykset vrovisiksi. Monest yrityksestä yimääräiset käyttöpääompuskurit on käytetty, j riskinottohu on tää hetkeä myös rhitoksi ik huono. Mäkeä uskoo siti, että ksvuyrityksiä öytyy myös jtkoss. Hyvät hnkkeet svt rhoitust huonoinkin ikoin, mutt omn rhn osuus korostuu. eoisuus eää rkennemuutost, mutt pveusektori syntyy koko jn uudenist iiketoimint, jo voi o kovkin ksvupotentii. skon, että tätä kutt öytyvät uudet ksvuyritykset niin kotimn kuin ukomn mrkkinoie. NK RKN KLN MMIPÄEVYY VIELÄ RIM? iedustee meitä myös ryhmäkohtisi kouutusrtkisuj! Räätäöimme kouutuksi yritysten trpeisiin sopiviksi. ri-pekk jinen, tvriikenteen yksikönpääikkö Kouvo, gsm , yötehoseur Rjmäki Vnt Hesinki Kouvo Imtr K PrimeVrtti 4,505 snt/kwh (sis. v. 24 %) Hint je opimuksen hint muodostuu nejännesvuosittin muuttuvst K PrimeVrtti -rvost + sopimuskohtisest mrginist (snt/kwh) j kiinteästä perusmksust (2,95 /kk). Hyödynnä sähkön hinen mrkkinhint j tee K PrimeVrtti -sopimus osoitteess: K Energi on suominen energi-n yritys, jok toimii Kouvoss, mutt pveee vtkunnisesti sikkit ympäri uome. (05) (rk ) KLRJN YRIÄJILLE J YRIYIMIN KÄYNNIÄVILLE IKE EVÄÄ YRIÄJYYEEN 189 +v 24% Perustiedot yrityksen käynnistämisestä j iikeiden knnttvuudest Mnnti ko Keskiviikko ko Lunti ko 9 15 Lunti ko 9 15 Lunti ko 9 15 Viimeinen ähiopetuskert sovitn erikseen YRIÄJÄN MMIKIN: 450 yritystä suunnitteevie j käynnistävie Vieä ehdit mukn ryhmään! t yhteyttä: kouuttj Mrit Hek, puh , YRIÄJÄN IEEKNIIKK Yrityksen tietoturv ti ko (sis. v 24%) Fcebook osmist yrittäjie ti ko (sis. v 24%) www-sivujen päivittäminen 7.5. j ti j ko (sis. v 24%) t yhteyttä: kouutuspääikkö usnn Rint, puh , Monipuoiset kouutusmhdoisuudet yrittäjie j yrittäjäksi ikovie, ktso isätietoj itjntie 2, Kouvo puh

4 6 KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI KYMen YRIÄJÄNM 1/2014 1/2014 KYMen YRIÄJÄNM KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 7 YRIÄJYYILM PIIRI uktorisoitu oushintoiiton jäsen Kymenkso kohti yrittäjyysmkunt KVLN seudun Y4-projektin järjestämä Päättäjäfoorumi keräsi johto j sintuntijoit Kuusnkoskitoe hemikuuss. Päättäjäfoorumi hstoi Kouvon päättäjät Kymenkson Y4 (Yrittäjyys Yös Yhteiskunnss Yhteistyöä) etenee. Hnke on siirtymässä oppusuore, mutt toiminttvt jäävät pysyvään käyttöön j kehittyvät kohti tvoitett: Kymenkso on uomen yrittäjäystäväisin mkunt. Yhteistyö jukisen puoen toimijoiden, poiittisten päättäjien, virkmiesten j toist yrittäjien väiä on kehittynyt systemttisemmksi j voimemmksi. Pveustrtegioiden päivitykset, jukiset hnkinnt j yritysvikutusten rviointimenetteyt ottvt entistä premmin huomioon pk-yritykset j niiden kehittämismhdoisuudet. Jtkoss uudet työpikt syntyvät pieniin j keskisuuriin yrityksiin, j ovt nettomääräisesti rvioitun jo viimeisen kymmenen vuoden ikn syntyneetkin. Yhteistyö päättäjien j yrittäjien kesken Kymenkson kikiss kunniss on sovittu yrittäjyyssopimuksest. e on merkittävä thdonimus, joss poiittinen- j virkmiesjohto yhdessä yrittäjäyhdistysten knss sitoutuu yhteisiin tvoitteisiin yritysten toimintedeytysten prntmiseksi omss kunnss j Kymenksoss. mninen sopimus ekirjoitetn myös ueen oppiitosten j yrittäjien kesken kevään ikn. Kouvoss on sin tiimoit käynnistynyt kome ryhmää: Kärkiyrittäjät, Yrittäjien pikisyhdistysten puheenjohtjt j PR Kouvo -ryhmä ovt kikki tiivistäneet yhteistyötään kunnn päättäjien knss. Eteä- Kymenksoss on tiivistetty jo oemss oevi kuntkohtisi yhteistyömuotoj. Jukiset hnkinnt Jukisten hnkintojen merkitys on pk-yrityksie yeensäkin suuri. Kunt on monee yrityksee suurin siks, j siten duisen j määräisen kehittämisen mhdoistj. Nykyisessä toudeisess tinteess si korostuu. sin tiimoit on käynnistetty toimenpiteitä, joit järjestetyissä tiisuuksiss on käsitety j kehitety. Myös tässä siss jtkuvuus on vättämätöntä. rvitn siis toimintmej j päivityksiä hnkintohjeisiin j käytäntöihin. Pienhnkintojen ost on menoss useit sevityksiä sopivien työkujen öytämiseksi. Lisäksi seviteään uomen Yrittäjien uomn hnkint-simiesmin käyttöönotto Kymenksoss. Yritysvikutusten rviointi Prempi yrittäjyysimpiiri edeyttää yritysten j yrittäjyyden toimintedeytysten huomioimist jukisess päätöksen teoss jti. voitetu opputuos on tinne, joss jokinen vmisteij j päätöksentekijä ott utomttisesti huomion vikutukset yritysten j yrittäjien toimintedeytyksiin. Kunniss onkin käynnistetty j käynnistymässä menetteyjä, joiden trkoituksen on o keveitä, mutt systemttisi tpoj vrmist, että si on tuut huomioiduksi. Kouvo on jo kokemust j Kotkss toimet on käynnistetty hemikuuss. Kymenkson Y4 jtkuu myös vrsinisen hnkkeen päätyttyä. Resurssit, ihmiset, ovt oemss, trvitn vin entistä voimemp j premp yhteistyötä. EPP INI LHLLINLIIN JÄENIMI LEELLI: HMIN H-Lskent y Rntinen & si y III Iitin ii y Kusn Lskent y KK Hwcon tiit y Heitii y Kymen iitoimisto y Pretx Profit y Rntinen & si y iiktiiv Kotk co Lsse si Ky se y KVL Pretx Kouvo y Rntinen & si y REIM Kymi y Kymen iikeskus tkert y ii-prkkinen y iihns H. Mettää Ky iipsti-yhtiöt y iitoimisto Hermunen Ky Yrityspveu Dexte Ky VIRLHI Rntinen & si y ii si Virohti KNKKI rmi Lmpinen Kouvon seudun Y4- projektin tähän sti suurin tphtum, Päättäjäfoorumi, järjestettiin kevättve Kuusnkoskito. Mukn oi korkeint johto j sintuntijoit muun muss Kouvon kupungit, Etoimistost, rhoitus- j kouutusitoksist sekä yrittäjien j ehdistön edustji. Yhteiskunnn nykytinteest j tuevisuuden näkymistä usti Einkeinoeämän Vtuuskunnn johtj Mtti punen. Hän peräsi ennkointi j nope ongemien rtkisu. Kymenksoss ei oe regoitu ympäristön muutoksiin niin kuin oisi pitänyt, j nyt ihmeteään miten näin pääsi käymään. punen puhui suomisest suppiost, joss tyypiistä ovt turvisuushkuisuus j riskien vättäminen. Yisuojeu joht siihen, että toimeiisuus kto. Kouvoss hän kehotti miettimään ovtko upkäytännöt kohdn, toimiiko oppisopimuskouutus, onko yrittäjyyttä tuotu esie mhdoisuuten työistyä. Kuntien tuisi myös vt pveujn kipiue. Itpäivän työpjss käytiin viks keskusteu kupungin einvoimisuuden kehittämisestä. rkoituksen oi tuott kutkin orgnistiot kome päätöstä, jotk ne vievät pikisesti käytäntöön. Kupunki esimerkiksi päätti yhden uukun peritteest yritysneuvonnss. Lisäksi hjsutusuei trjotn tyhjiään oevi tioj yritysten j yhteisöjen trpeisiin. Hnkinnoiss prnnetn ennkoitvuutt j pikotn isompi kokonisuuksi, jott pienetkin yritykset voivt osistu trjouskipiuihin. Pnkit upsivt o premmin mukn suksmrkkinoinniss j E-toimistoss käynnistetään henkiöstön kouutusprosessi, joss tuodn yrittäjyyttä premmin esie. Kouvon nomt isää työhrjoitteupikkoj j k jukist juttusrj pikisist yrittäjistä. Myöhemmin keväää on trkoitus kokoontu uudeeen j trkste päätösten toteutumist. punen puhui suomisest suppiost, joss tyypiistä ovt turvisuushkuisuus j riskien vättäminen. Yisuojeu joht siihen, että toimeiisuus kto.

5 8 KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI KYMen YRIÄJÄNM 1/2014 1/2014 KYMen YRIÄJÄNM KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 9 RJE ukityöistäminen on näytön pikk niin työntekijäe kuin työnntjekin Kotkn Kiinteistöpveu y:n pkkistoi on noin 80 työntekijää. Kuumimmss sesongiss työistetään noin 100 henkeä. oimitusjohtj Mikko Pirinen kertoo, että hän käyttää myös tukityöistettäviä. Prht kokemukset ovt 1 2 kuukuden työkokeiust. e on näytön pikk niin työntekijäe kuin työnntjekin. Kiinteistö sopii Pirisen mukn vrsin hyvin kokeiutyöistämiseen j keikktöihin, kun trjo on monenisi tehtäviä siivouksest nurmikoneikkuuseen j umitöihin. yösuhteitkin pitää o eriisi, kosk jos on esimerkiksi vähäuminen tvi, töitä ei pjon oe trjo. oist ts opiskeijt tekevät mieeään keikktöitä. Pirisen yritykseen työntekijöitä tuee pääsiss työvoimtoimiston kutt. ukityöistämisestä kiinnostunut yrittäjä voi ott yhteyttä myös Hko-projektiin j nne Kinuriin. Hko -Hmin-Kotk työisyydenkuntkokeiu järjestää yksiö- j ryhmävmennust eri tinteiss oevie työnhkijoie sekä utt työnntji kunt j yksityistä sektori työistämisen sioiss. Mikko Pirisen mukn kiinteistöhuoto on ksvv. Meidän töitä ei voi ukoist hpmihin. Vnhenev kiinteistöknt j myös ikääntyvät sukkt jentvt mrkkinoit. Kiinteistön pveutkin hutn mieeään yhdetä uukut. Yrityksen iikevihto jkutuukin jo ähes puoiksi sopimustöiden j isäpveujen knss. Pirisen mukn omt huotomiehet käyvät yrityksissä j toyhtiöissä yhä hrvinisemmiksi, joten kiinteistöpveuyrityksetä ostetn myös erikoisojen kuten putkimiehen työtä. tiin KKKNEN Vättämättä ei heti työsuhdett oe trjo, mutt hyväe tekijäe pikk yeensä uke. Näin kävi myös uomoe, kertoo Mikko Pirinen, jok ktsoo uomo Lnksen knss kuunvihteen vesi-, ämpö- j j sähkömittrien ukemi. Kyäkuppiiksi ryhtyneet Minn Yén (vs.) j nn Imn ovt ioisi smstn vstnotost. udet kyäkuppit otettiin hyvin vstn Jn Hrtoss Joskus voi kyäkuppin ur k vitsiust. Näin kävi Jn Hrtoss, kun entinen kuppis murjisi vitsin sikkn oeee Minn Yénie. Lopputuoksen syntyi Hrton Puoti & Bri. JL Veijo ervonen t kupn pääe kupn, ex-kuppis Ij heitti kun sin ostokset tehtyä, Minn Yén nur. Vitsi jäi pyörimään mieeen. Jistustinen, Kuusnkosket Jn pnnut j siivousn yritystä pyörittävä Minn tpsi jonkin jn päästä Jn muuttneen nn Imnin. in töissä toimistopuoe j tuumin, että oisi kiv tehdä joskus jotin muutkin, nn puoestn kertoo. J sitten rupesimme nnn knss viemään si eteenpäin, Minn jtk. Niset kuppiin Entinen kuppis suki ovet okkuun opuss j kupp vttiin re- min on mtk kukenut Hminst, Kotkn kutt Pyhtääe Nvettn, johon on vuosien ikn remontoitu toimivt j persooniset tit erikoistuneee yrityksee. ää hetkeä yritys työistää 4 mmttiist. utoteippussikkit siä on ympäri uomen. emme toteuttneet jo yi utoteippust rsknkuston j yritysmimn sikkie. Knsinen tunnettvuus j rvosmontin jäkeen 2014 hemikuuss. Khvi sisustettiin uusiksi, kupss tehtiin järjesteyjä j kikki kymäkusteet uusittiin. Kesäksi vmistuu vieä terssin jennus. Minnn j nnn mukn kuppn tuee niseinen ote. Pveu on out tähänkin skk hyvää, mutt yritetään vieäkin prnt. Kuunnen, mitä sikkt huvt, uudet yrittäjät totevt. Mut, griustrvikkeit j sten euj on tuut myyntiin. Pikkkunnn juustot, eivät, sipput j käsityöt ovt myös öytäneet pikkns kyäkupn hyyistä. Kstusupikin kupt s ost. Moempien työpikk Minn pyörittää myös siivousn yritystä, mutt työntekijöiden voimin. Minä hoidn kupn kirjnpidon, joten se työistää kupnpidon isäksi. Lomt pyritään pitämään tvikude, kun on hijisemp, nn Imn snoo. Kupp on trkoitus pitää voinn ympäri vuoden jok päivä. Kesäksi trvitn puisi, kuppit suunnitteevt. Prturi-Kmpmo Emii trjo kyäkup kmpmopveuit yhtenä päivänä viikoss. Musiikki-it jtkuvt Kesäje on kehitteiä ohjem brin puoee. Musiikki-itoj jtketn, niitä oi trjo entisen kuppin ikn. Krokekin on tuoss. Muitkin tiisuuksi on suunnittei. Kesäviikonoppuisin ukioojt tuevt pitenemään, niin että pääkupunkiseudut mökie tuevt ehtivät poiket kupn kutt, niset upvt. Pyhtään Yrittäjät uovutti 30 vuott kestäneestä yrittäjäurst imo Perie huhtikuun uss timnttisen yrittäjäristin. (Kuv: Rino jnsivu) imo eippi Ky 30 vuott upv ku Kun imo Peri jouukuuss 1983 perusti Hminn minosfirmn, hrv uskoi menestykseen. Kun nimeksi vieä tui imo eippi, ne hrvtkin epäiivät. Myös sioin oi skusuhdnne, j snottiin, ettei pekästään teippuksi tekevä yritys voi pärjätä. Mutt vin vinnt j vstoinkäymiset vhvistvt yritystä j yrittäjää. Nyt 30 vuott myöhem- tus vituss kohderyhmässä on korke, imo Peri kertoo. imo eippi on syventänyt erikoistumistn utoteippuksiin koko oemss oons jn. Nyt utoteippusten osuus toiminnst on noin 85 prosentti. oimint on mhdoistnut mrkkin-semn vhvistumisen myös skusuhdnteiden ikn. erhi Kuneius j nnik VLI

6 1 10 KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI KYMen YRIÄJÄNM 1/2014 1/2014 KYMen YRIÄJÄNM KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 11 KNINVÄLIY MINEN E-vien vipäivä on Ennkkoäänestys kotimss j ukomi Euroopn Prmentin vit toukokuuss Knntt äänes tää j vikutt Koumni ntti Neim, on suomen YRIÄJIEN vrtoimitusjohtj ntti Neim: Yrittäjyys E-poitiikn kärkeen Lähes 70 prosentti yritysinsäädännöstä tuee E:st. n siis tärkeää, että Europrmenttiveiss vittvt 751 MEPpiä ymmärtävät yrittäjyyttä. uomiset yrittäjät ovt oivtneet E-vikuttmisen merkityksen, siä pk-yritysbrometrin mukn jop 86 % yrittäjistä ikoo äänestää toukokuun veiss. uomest vitn yhteensä 13 prmentin jäsentä. Jäsenyys E:ss, änsimisten demokrtioiden yhteisössä, ei inkn huononn mhdoisuuksi viennin isäämiseen j ukomisten investointien smiseen. uomi iittyi Euroopn nionin jäseneksi knsnäänestyksen jäkeen vuoden 1995 ust. uomiset husivt toudeist vkutt viken mn jäkeen, sekä ruh j turvisuutt. moist sioist on kyse nytkin, kun oemme oeet jäseninä jo ähes 20 vuott. Kymenksoiset oivt knsnäänestyksessä yi 70-prosenttisesti jäsenyyden knn j E-myönteisimpien mkuntien joukoss, knsinväinen mkunt kun oemme. Nämä vit ovt merkittävät nionin kärsiessä vikest toustinteest. uevt prmentrikot joutuvt rtkisemn vikeit sioit. Veiss äänestäjä voi rvioid nionin päättäjien toimi Euroopn tinteen rtkisemiseksi j tuod kntns esiin toudeisen j poiittisen integrtion tiivistämiseen. Nämä vit ovt ensimmäiset sen jäkeen, kun Lissbonin sopimuksen myötä 2009 prmentie tui isää vt. Prmentti on tärkeä os nionin päätöksentekojärjestemää. e päättää ähes kikist säädöksistä tsvertisesti jäsenmiden hitusten knss. Kikest kritiikistä huoimtt E: on vetovoim. e on jentunut jo 28 mn j yi 500 mijoonn sukkn yhteisöksi. usi mit on pyrkimässä jäseniksi jtkuvsti. nioni tuo tspino j ruh Eurooppn. krinn kriisissä se on out tärkeä ospuoi j jäsenmt ovt oeet yksimieisiä kriisin rtkisun keinoist. E on trjonnut pu krine j on tuominnut Venäjän ggression knsinväisten sopimusten j in vstiseksi. nionin kuperäinen jtus ruhst Eurooppn on ts erittäin jnkohtinen. Yrittäjien näkökumst yhteismrkkinoiden toimivuus on erittäin tärkeätä. Prhin E j Yhdysvt käyvät koko mimtoudee hyvin tärkeitä neuvotteuj vpkuppsopimuksest. uomi on voin tous j mn einkeinoeämä trvitsee mhdoisuuksi vientiin j muie mrkkinoie etboitumiseen. uomi trvitsee myös isää ukomisi investointej j yrityksiä. Jäsenyys E:ss, änsimisten demokrtioiden yhteisössä, ei inkn huononn mhdoisuuksi viennin isäämiseen j ukomisten investointien smiseen. Nyt knntt äänestää riippumtt siitä, mitä mietä oet E:n toiminnst. Äänesi ostn rtkisee se, miisess Euroopss hut su j miist Euroopp tehdään tuevie sukupovie. Juh Hpniemi MKNJHJ KYMENLKN Liitto uomen Yrittäjitä pjon vitieto Huisitko äänestää E-veiss uomen Yrittäjien jäsentä? Ehdokkin on Y:n jäseniä useist eri puoueist. Ketä? e seviää uomen Yrittäjien E-visivuit, kun ehdoksistt ovt vmiit. Ehdokkn oevt uomen Yrittäjien jäsenet svt myös kirjoitt bogej Y:n visivuie. Mietitkö, knnttko E-veiss äänestää? iedätkö, mikä on pk-yritysten merkitys Euroopn toudess? Miksi yrittäjän knntt vikutt E-veiss? Miten E:n päätöksenteko pitäisi muutt, että pk-yritykset pärjäisivät premmin j Euroopn tous ksvisi? Näihin kysymyksiin s vstuksen uomen Yrittäjien viohjemst Kohti Yrittäjyyden Euroopp. e on trkoitettu sekä äänestäjien että ehdokkiden vuksi. hjemn voi uke osoitteess Etkö os vit ehdokst? Vst uomen Yrittäjien vikoneeseen j vert vstuksisi ehdokkitten vstuksiin. Vikone vtn osoitteess yrittjt.fi/euvit/ Eev Ketve K K KYMEN Lhe.... inu EDN KPP K KYMEN EDN KPP Lhe.... inu KYMEN EDN KPP KYMEN EDN KYMEN EDN KPP KPP Lhe.... inu KYMEN EDN KPP Vr juhpyhä- j vmistujisherkut! Yrityksie E-jäsenyys trkoitt,. että oemme os 500 mijoonn kuuttjn sisämrkkinoit. Mrkkinoiden toimivuus on Lähes 70 prosentti yritysinsäädännöstä tuee E:st. n siis tärkeää, että Europrmenttiveiss vittvt 751 MEPpiä ymmärtävät yrittäjyyttä. jokisee suomisie yrittäjäe. Eei koko E menesty, eivät myöskään yksittäisten jäsenmiden toudet j yritykset voi pidemmän pääe menestyä. E-uee toimii noin 21 mijoon yritystä. Niistä 99,8 % on pieniä j keskisuuri ei e 250 työntekijän yrityksiä. Peräti 92 % on mikroyrityksiä ei niitä, jotk työistävät e 10 henkiöä. Pienten j keskisuurten yritysten. vhv pnos työistämiseen on huomttu. Yhteensä ne työistävät jo 70 % yksityisen sektorin työvoimst j osuus ksv: 85 % uusist työpikoist on tuut pk-sektorin yrityksiin viime vuosin. Yrityksie on trjottv knnustv toimintympäristö. Yrittäjyyden edeytysten prntminen on nostettv poitiikn kärkeen. Niin uodn ksvu j hyvinvointi. E-säänteyn virt on äitynyt tuvksi. Yisääntey on jo heikentänyt yritysten kipiukykyä. n korke järkeistää säänteyä. e on Euroopn päättäjien tärkein j vikein tehtävä. Kujetuksi Euroopst Venäjäe Kuvo tiin Kokkonen Venäjäe oemme rekkkujetuksi tehneet 30 vuott. Lisäksi konseptiin kuuuvt muun muss vrstointi- j huointpveut sekä ruttiekujetukset, kertoo Hnnu Peto, jok tekee bisnestä Venäjäe j IVY-mihin nejää yritykseä: rnspeton, Peton Kujetuksen, Euro-Btic Logisticsin j oskkuusyritys Kouvo Crgo Hndingin kutt. Peton yritysten toiminnss pinopiste on siirtynyt Kouvon ogistiikkkeskukseen eho Kusvr -ueee. Kouvo on sijinnitn erinominen koontipikk. Kupungie kuuuu erikoiskiitos siitä, että ueee on rkennettu ruttiekiskot. Venäjääkin tntum näkyy, mutt kupp kuitenkin tehdään. jmme kome om uto Venäjäe j kotimn iikenteessä meiä on 20 uto. Viemme Venäjäe Euroopst tuutt jukisivusi j tuomme kirkst si suomisie ikkuntehtie. Peto on toiminut terminiuee kymmenen vuott. Hän uskoo, että kun nousukusi ähtee, Kouvon ogistiikk-ue täyttyy. Peton kujetusiikkeet työistävät 50 henkeä j kikkin yritysten vikutuksess on 100 henkeä. Crgo Hndingin uusi 6000 neiön ogistiikkhi on pääsiss Venäjäe j IVY-mihin. Hnnu Peto juuri otettu käyttöön. e on pperin koontivrsto, johon tvr tuee usemmt tehtt, j jost tvrt jtkvt mtk kertoo, että vrsto sttn j puretn yhteensä 4000 vunu vuodess. Päivittäin rekkoj sttn prikymmentä. Keomäen Herkkupj y Lturinktu 2, Kouvo, p voinn rk , Yrityksee koti Vpiden toimitiojen rekisteri 24/7 Prtikenttä 4, Kouvo

7 12 KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI KYMen YRIÄJÄNM 1/2014 1/2014 KYMen YRIÄJÄNM KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 13 NRE Käy tykkäämässä Kymen Yrittäjien nuorten yrittäjien NYKY-ryhmästä Fcebookiss Yksiöistä perhepäivähoito pveuseteeiä Jätehuoto E.Prkkinen y Ky p. (05) Mtimtkiu inibein yrittäjä Kroiin uikknen odott tuevt kesätä pjon. Potentii öytyy etenkin ukomisist mtkiijoist, joit on vuosittisest vieriijmäärästä jo nyt noin puoet. pyhtää Rino jnsivu Pyhtään Huutjärveä oitti viime syksynä toimintns Ryhmäperhepäiväkoti ntuvikot, jonk tkn ovt siskokset Erik Hrtonen j uvi Lehto. Isosisko Erik toimi noin kymmenen vuott senioriväestön hoitjn j myöhemmin perhepäivähoitjn. uvi on sen sijn tehnyt töitä pperiteoisuuden priss, mutt vmistuu nyt terveydenhoitoe. Yrittäjyys si kuns, kun jtus muidenkin kuin omien sten hoidos- t koi potteemn. iskokset ottivt yhteyttä Pyhtään kuntn, jost näytettiin perhepäiväkodie vihreää vo. Cursorit stiin isäksi ohjeit yrityksen perustmiseen j pu strttirh-sin. Yrittäjät sivt vinkin kutt tiedon sopivist toimitioistn. iojen vpuduttu koi siistiminen, mus j muu kuntoon ittminen. rpeeisten virnomistrkstusten jäkeen toimint pääsi täysipinoisesti kuun viime vuoden okkuuss. Rkentv yhteistyötä Erikn j uvin johtvn punisen nkn toiminnss on koko jn out jtus yksiöisestä pienhoitoryhmästä, joss jokinen psi otetn ktiivisesti hoitopäivän jn huomioon. Heidän yhteinen huns on tehdä sten knss rkentv yhteistyötä niin, että hoidoss oevt pset j heidän vnhempns voivt o tyytyväisiä smns pveuun. Ryhmäperhepäiväkoti ntuvikkojen yhtenä merkittävänä käytännön järjesteynä on se, että hoitomksut suoritetn inostn pveuseteeiä. Käytännössä tämä trkoitt sitä, että ensiksi psee täytyy tieduste vpt pikk ntuvikoist. ämän jäkeen voi kääntyä Pyhtään kunnn puoeen, jost s mksuun trvittvt pveuseteit. Hmin Kotk Kouvo Puh Ekmin pveut yrityksie Mtimtkiu uonnon hemss rjomme yrityksie, yhteisöie j erityisesti pienyrityksie eriisi osmisen kehittämispveuj. rjonnssmme ovt: C&Q-osmiskrtoitus 360-johtjuusrvio homs-nyysi Kouutusten suunnitteu- j rhoituspveut Lisätietoj: Heen Heikkiä , j Kroiin uikksen kesä on kiireistä ik. Nuori yrittäjä pyörittää Jss Mtimtkiu inibe -nimistä yritystä, jonk päätoimi on mtimjoitus. j nnik Vsti Eteä-Kymenkson mmttiopisto KK J HMIN fcebook.com/ekmi.fi Kroiin uikksee j hänen mieheeen Hrrie yrityksen omistus siirtyi Hrrin vnhemmit, jotk perustivt yrityksen vuonn groogiksi vuonn 2004 vmistunut Kroiin ehti o työeämässä mukn useit vuosi, ennen kuin jäi päätoimiseksi yrittäjäksi vuonn Mtimtkiu inibein pveuihin kuuuvt esimerkiksi B & B -mjoitus, mökin viikkovuokrukset, perhejuht, kokoukset, ruokiut sekä ohjempveut. Lisäksi ti on vijety mnsikk vuodest esonkin juhnnuksest eokuun opue päivät kvt mjoittujie trjottvst mupst. itten jiten mnsikt, jott ne sdn myyntiin. Päivää itetn ruok, siivotn j hnkitn rk-ineit Kouvost, isäksi päivä koostuu muist juoksevist sioist sekä trjousten hoitmisest, uikknen kert kiireistä ik. ve mti ruhoittuu, mutt työtä riittää mrkkinoinniss j kirjnpidoss. Vuoden vihteen jäkeen k seurvn kesän vmisteu. uevt kesätä odotn mtkiuisesti pjonkin. Hijttin perustettu Repovesikeskus yhteeniittymä tehost mrkkinointi j tuo uutt usko ueen mtkiuyrittäjie. Nyt mtkiijt öytävät dukkt mjoitus-, teri- j ohjempveut yhdestä pveunumerost. ukiverkosto tärkeä Nuoree yrittäjäe kiireeisen rjen j perheen sovittminen on väiä hsteeist. Khden pojn äiti myöntää, ettei sesonkin perheee riitä niin pjon ik kuin toivoisi. yksyisin pyrimme perheen knss pitämään yhteisen omviikon. ioin tien kkuj. oist perhe on pestus myös kiireeiseen ikn. Ei voi vn uppoutu töihin. nneksi minu on myös hyvä tukiverkosto, Kroiin kiitteee. Yrittäjäksi ryhtyminen ei kdut Nuori yrittäjä kehuu Jn yrittäjäyhdistystä, johon hänet on otettu hyvin mukn. Yrittäjäurn ku oi uikksee kuitenkin hsteeist ik. isin kivnnut omn n tukiverkosto, eräänist kummitoimint, jost oisi snut neuvo j pu. Nyt opin erehdyksen kutt. Myöskään virkmiesten knss ei out in heppo toimi. oist se opetti sinisimäisee, että puoens on pidettävä. Yrittäjä myöntää, että myös omistuksenvihdos Hrrin vnhemmit Kroiine oi isompi si kuin mitä hän etukäteen uui. Prosessi oi iso j rsks, vikk meiä on hyvät väit. opeutuminen uuteen tinteeseen vei ik puoin j toisin, yrittäjä myöntää. Yrittäjäksi ryhtymistä Kroiin ei kuitenkn kdu. n ihn, että sn itse päättää j tehdä. yö on monipuoist j ympäristö ihn. Kesät ovt täynnä sikspveu, mutt tve on om ruh. Hijttin perustettu Repovesikeskus yhteeniittymä tehost mrkkinointi j tuo uutt usko ueen mtkiuyrittäjie. iskokset uvi Lehto (vs.) j Erik Hrtonen sivt kipinän Ryhmäkoti ntuvikkojen perustmiseen stens Eedn j Nen hoidost. piskeijjäsenyys on tott! 14-vuoti Vtteri oti ei oe ongemi ursuunnitemiss. Hän on out yrittäjänä jo puoitoist vuott, peruskouun ohe. uotn internetsivuj pienie yrityksie j yhdistyksie, ogoj, minoksi, juisteit j grfist suunnitteu, oti kertoi uomen Yrittäjien opiskeijjäsenyyden nseerustiisuudess Hesingissä tmmikuuss. oudee otin ktisten nuorten rohkiseminen yrittäjiksi on tode tärkeää: uomess on yi vähintään 55-vuotist yrittäjää. Heistä suuri os siirtyy eäkkeee seurvn kymmen vuoden kuuess. ie trvitn smn verrn uusi yrittäjiä, muuten vuosittin menetetään jop 8000 työpikk. piskeijjäsenyydeä uomen Yrittäjät kertoo nuorie j opiskeijoie yrittäjyydestä hyvänä urvihtoehton j pkyrityksistä hyvinä työpikkoin. piskeijtoimint pidetään mhdoisimmn vpn j verkostomisen. Jäsenyydessä korostetn opiskeijoiden innostust j intohimo yrittäjyyttä kohtn, järjestösihteeri Päivi Lkso snoo. Eev Ketve FK PIKELIJJÄENYYDEÄ: piskeijjäsen on os nuorten yrittäjien j opiskeijoiden yhteisöä Yrittäjyystieto mm. uutiskirjeestä j jäsenehti Yrittäjäsnomist Rhnrvoisi jäsenetuj uomen Yrittäjien yhteistyökumppneit Jäsenmksu 20 euro vuodess Lisätieto est idesi! pu suunnitteuun 24/7 kinno.fi/yritystukki Prtikenttä 4, Kouvo

8 KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI KYMen YRIÄJÄNM 1/2014 YHDIYKE Kevään inturetki ik ko Lähtö j puu Kotkn pokk us M/ Vik Hint 40 /henkiö Hintn sisätyy intuops rpo Koposen opstus sekä sristoinen ohikeitto j mereiset khvit. Kouvon kupungin E Nuorten työpjojen RDLLE-hnke sevittää sosiisen yrityksen perustmisen edeytyksiä Kouvoss. Hnke toteutetn vuoden 2014 ikn. Näe j koe rktisten vesiintujen j khjien mssmuutto, rktik. Linturetkeä poiketn myös mmion idyisessä kstjkyässä, joss tutustutn sren uonnon heräämiseen. Imoittudu Kotkn Yrittäjien sihteerie Irmei Erätui (05) ti uksee mhtuu 100 ensimmäiseksi imoittutunutt. Mks viimeistään 7.5. Kotkn Yrittäjien tiie FI änä keväänä inturetki järjestetään yhdessä Pyhtään Yrittäjien j Krhun Liikkeenhrjoittjien knss. Retkee ovt tervetueit muutkin Kymen Yrittäjien pikisyhdistysten jäsenet, voit ott myös henkiökuntsi mukn retkee. Vieä mhtuu joukkoon, imoittudu pikisesti, niin pääset vrmsti mukn. et ämpimästi tervetuut seurmn inuttuist näytemää uomenhdee! Yrittäjägof sunnuntin Musson kentää Lisätieto pikisyhdistysten jnkohtisist sioist, hituksist, uottmushenkiöistä j ueen tphtumist öydät pikisyhdistysten verkkosivuit. Verkkosivujen osoite on muoto esimerkiksi V R st! i t s i k pik pi ILINEN YRIY KEMN YRIÄJIÄ njnkosken Yrittäjät ry mukn hnkkeess! V pikist! Rpikist osiisen yrityksen trkoituksen on uod työpikkoj heikoss työmrkkin-semss oevie henkiöie. Yritys voi toimi työpnkkin, jok sisätää ihnkint j työvoimn vuokrust. Käytännössä sosiinen yritys voisi hepott yrittäjien tipäistä ti os-ikist työvoimn trvett. Näiden isäksi sosiise yritykseä voi o om pveu- j tuotntotoimint, j se voi toimi miä toimi thns.! V pikist! Rpikist osiisen yrityksen toimintn voidn sisäyttää muie yrityksie trjottvi oppisopimuspveuit kuten sopivn henkiön vint, sopimus- j tukisioiden vmisteu sekä opiskeijn j siksyrityksen ohjuksen tukeminen oppisopimuksen ikn. ppisopimuksen työssäoppimisjksot voidn trvittess jk usemmn työnntjn kesken. Yhteistyöstä kiinnostuneet svt isätietoj projektipääikkö Mikko nit, puh j projektisihteeri iin urkit, puh ti njnkosken Yrittäjät ry:n pj. Mrjo nskset puh ! V! R kist t s i pik pi Imoittutuminen suorn Musson cddiemestrie. voin kikie yrittäjie. Hyvät pkinnot! phtumkenteri: I s i t! pik I ikist! 8.5. utt eämää ueee -keskusteufoorumie jtko! Kukkiv Kouvo -niminen kukkisviikko Jkonpäivä Inkeroisten pistonrnnss! Vuoden 2014 ukomnretki Rnskn Riviere! Vieä mhdut mukn! Muutm pikk vpn! Yrittäjäjuh tor Enson tehtnkerho p 15 1/2014 KYMen YRIÄJÄNM KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI P K EE si! nn om ku pikk! itujen kesätnssit t s i ukonkion ik v pikk p jo kymmenettä kert Iitin Yrittäjät ry:n vuotuinen suurtphtum on jo vuosien out kesäkuun viimeisenä untin ukonkion tnssiv pidettävät itujen kesätnssit. nssit järjestetään tänä vuonn 28. kesäkuut. I! t s i ik p P K EE si! om kunn pikk I P K EE si! om kunn P K EE si! om kunn si j virkistystä pikk änäkin kesänä vnh tnssimusiikki soi kuin puoi khdeksst in yi puoen yön. nssiv kns viihdyttävät viime vuoden tngokuningtr Heidi Pkrinen j Leif Lindemn. Lisäksi vn outtetss viihdyttää yeisöä biebändi EKKER. NIYRIÄJÄ-IL Kyseessä on sm juhvuosi, siä nyt pidettävät itujen kesätnssit ovt järjestyksessä jo kymmenennet Kymen Pvijongiss MERKIEHÄN KLENERIIN! Kesätnssien näyttämön, ukonkion tnssivn omist urheiuseur Iitin Pyrintö. Lv on viime vuosin huomttvsti kunnostettu, j jo usen kesänä sieä on järjestetty tnssej kesäkude viikoittin. Lvn sijinti on ihnteeinen korken kiojyrkänteen päää. ietä vutuvt simiä hiveevät misemt kuniiseen kesäitn j suorn rjärven upe. Lv sijitsee noin kome kiometriä vttie 12:t, j sinne käännytään Kouvost tutess hiukn ennen Kus tienhrst, joss opsteen on Rdnsuu 5. Lv on vttietä tutess oike puoe. Lvn uee on kohtuuisesti pysäköintiti, mutt mhdoist on myös jättää uto vivttomsti Kusn keskustn, siä tnssipike j vieä pois on järjestetty inj-uto keo 19 ähtien iminen non- hjem päivittyy Kinnon sivuie kinno.fi/tphtumt Järj. Kinno j pikiset yrittäjäyhdistykset stop-kujetus. Kujetukset ähtevät Kusn Mtkhuoost. v buffetti j jnon pääsee smmuttmn vn kupeee nousevn outtettn. Lvtnssien ohe in ohjemss on monenist oheistoimint, muun muss rvont, suuhunpntvst huoehtii täysin kunnostetuss khvirkennuksess toimi- Iitin Yrittäjät ry toivott kikki yrittäjät j Kymen Yrittäjäsnomien ukijt ämpimästi tervetueiksi kesäiseen j sm vhvsti yrittäjähenkiseen tphtumn! MENEYVÄ YRIY Juhprti Hyvinvoiv Kouvo vietetään Kouvo-päivää, jonk juhiset vjiset ovt Kuusnkoskito ko Luvss on kupunginjohtjn puhe j Kouvon kuttuuripkinnon jko. vjisiin johdtt juhprti. Prti ähtee pienee kierroksee Kuusnkoskitot ko 9.30 kukien Kuusnkosken ydinkeskustss. Kuusnkosken Yrittäjät ry on mukn prtiss hnkkimin impoi (500 kp). Kupp-ukio sekä prtin jäkeen impot ovt joss hukkie Kouvo-päivän teemn ovt pset j nuoret. Myös prtist tuee riemuks j monikuttuurinen sten j nuorten sttue. sistuji ovt Kuus Lsten etteritphtumn pset, Kymi Wind Bnd, tudio Move up, Kouvon erpsikerho, iteen perusopetusryhmien oppit j monikuttuurikeskus gn pset j nuoret. Kikki hukkt voivt osistu prtiin. ko , Kupungin to,juhsi; oriktu 10, Kouvo iisuuden järjestävät Kouvon Yrittäjäyhdistykset, Kouvon Innovtion y / Y4-hnke j Kouvon kupunki. iisuus on mksuton. Imoittutuminen ti Kymi Wind bnd on uvnnut soitt kksi kppett; Kukiess soi Rtsumäen mrssi j kupp-ukio Missä Väinö on mrssiversion. Lpset j nuoret tnssivt mukn. Lämpimästi tervetuo mukn prtiin! LIÄIEJ: kuusnkosken yrittäjät vmiin juhprtiin. uoss sinue nisyrittäjä ILIIMI PIENI IV VLLI JVMP LHLLINNN PLVEL nyt myös Kotkss. Ruotsinsmenktu ENNKKVR ENNEN KEÄÄ! Esitysjt: Vrukset ,

9 16 KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI KYMen YRIÄJÄNM 1/2014 1/2014 KYMen YRIÄJÄNM KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 17 KYMEN YRIÄJÄ Kymen Yrittäjissä sinu pveevt: eppo inio puheenjohtj (05) iin Moberg toimitusjohtj (05) Heidi Hrtikinen toimistosihteeri (05) , nnik Vsti tiedottj (05) , Kunnt kuntoon einäjoe Kuntuudistus, kuntien tehtävien krsiminen, kuntpveujen järjestäminen j tuottminen nyt jos koskn trvitn hyviä ideoit j onnistuneit esimerkkejä siitä, miist tuevisuuden einvoimisen kunnn einkeinopoitiikk on. oukokuuss jo 22. kerrn järjestettävä Kunnisjohdon seminri trjo yrittäjävikuttjie j kuntpäättäjie erinomisen pikn öytää rtkisuj kuntien kehittämiseen. Yhteistyön perimmäinen trkoitus on vrmist se, että työpikt turvtn j uusi syntyy. Kksipäiväisessä tphtumss esimerkiksi Lihin j Joensuun yrittäjät j virkmiesjohto kertovt, miten he ovt sneet einkeinopoitiikn väineet j yritysvikutusten rvioinnin kuntoon. Lisäksi puhujin ovt muun muss sosii- j terveysministeri Pu Risikko j Business em Russin hituksen puheenjohtj Esko ho. phtum järjestetään einäjoki reenss toukokuut. Kymen Yrittäjien j Puoustusvoimien yhteistoimintpäivä toukokuuss Hminss Perinteinen yhteistoimintpäivä pidetään torstin ko ken Reserviupseerikouuss Hminss. iisuuden trkoituksen on kehittää Puoustusvoimien j yrittäjien väistä yhteistyötä, viht jnkohtist tieto sekä yäpitää yhteistoimintvmiuksi j työhyvinvointi iikunnisten hrjoitusten merkeissä rmeijn miin. Erityisteemn vuonn 2014 on toimintympäristön muutokset sekä yrittäjyyden j yritysten omistjnvihdosten näkymät. sevevoisten ost päivä kerryttää kertushrjoitusvuorokusi, mutt heie ei mkset korvuksi osistumisest tphtumn. Kutsu yhteistoimintpäivään on ähetetty jäsenistöe huhtikuuss. ost ti myy Yrityksen myyjän j ostjn kohtmispikk. mistjnvihdoksest potku yrittämiseen Myykosket Yi 100 ostj j myyjää kokoontui kuuemn omistuksenvihdoksest Myykoskee hemikuuss. mistjnvihdoksest potku yrittämiseen -tphtumss puhujin oivt muun muss Confidentum y:n kri ikrinen, uomen Yrittäjien Mik Hvisto, uomen Yrityskuppojen Juh Rntnen j MyP:n uusi vmentj ntti Muurinen. Päivä koostui uentojen isäksi myös tietoiskuist, sekä tphtumtorist, joss yrittäjien yhteistyökumppnit oivt tvttviss koko tphtumn jn. iiviin itpäivän ikn osistujt sivt tieto, tuke j kontktej omistuksenvihdoksiin. phtumn järjestäjiä oivt muun muss Kouvo Innovtion, Cursor, vimet käteen -hnke, uomen Yrittäjät j Kymen Yrittäjät. nnik VLI Yrityspörssi on mhdoisuuksien kupppikk yrityksen osto ti myyntiä suunnitteeve. Pveu koko kttvsti useiden eri thojen jukisemt yritysten myynti- j ostoimoitukset. KYMEN YRIÄJÄ oi mukn tphtumss osistujien j yrittäjien tvttviss. mistjvihdostphtumss vetäjän vihdoksist kertoi kokemuksin Myykosken Pon uusi vmentj ntti Muurinen, joe eri jkposeurojen päävmentjn pestit ovt tueet vuosien ikn tutuksi. yritysporssi.fi Vmistudu yrityskuppn sen yrityskupn epäonnistuminen ti huono opputuos johtuu kupn vtimusten j toiminnn siirron vikeuden irvioinnist. Myyjä-yrittäjä kuvitteee usein, että hänen hrjoittmns yritystoimint on ukopuoisinkin simin ktsottun yksinkertist, huttu j rvokst. Näin ei vitettvsti in oe. seimmiten yrittäjä muov yrityksestään itseeen sopivn kokonisuuden. äisen yrityksen siirto ostje, jo hrvoin on myyjän knss täysin smt mietymykset, stt o hnk. Pitäisi siis öytää käytettyyn mitttiuspukuun sopiv jtkj. kopuoisen rvion j vun turvin, j riittävästi ik vrten, voidn yritystä useimmiten muokt niin, että se oisi yeisemminkin houkutteev ostokohde. Liikkeee ähdetään usein iin myöhään. Myyntiprojektiin ähdetään vst, kun yrityksen toimint j tuottvuus ovt jo muutmn vuoden jn hiipuneet. Myytävän yrityksen rvo ti ostettvuutt isäävien kehitysprojektien äpivientiinkään ei enää oe hu. ousuvut eivät sioin osoit ksvuun ti knnttvuuden säiymiseen iittyviä todisteit. J yritys pitäisi vieä myydä juuri seisen, kuin se on, kikkine ostje epämieyttävine piirteineen. Miten siis voisi peruste korke kupphint? Yrityskupn mmttiisen vu voidn tuod esie myytävän yrityksen ongemkohdt j usein muutt ne yrityksen myytävyyttä edistäväksi kehityssuunnitemksi. m sdn sevitettyä yrityksen järkevä kupphinttso, j siihen vikuttvt seikt. Myös ostjn knnt mmttiminen pu yrityskupn kohteen ominisuuksien j kupphinnn rvioinniss on ensirvoisen tärkeää. Yrityskupp on usein yrittäjän suurin henkiökohtinen kupp, jonk vstuut j riskit eivät yeensä rjoitu vin kupphintn. Peissä voi o ostjn koko henkiökohtinen omisuus. iksi hyvä etukäteissuunnitteu j hyvin vmisteut sopimukset ovt onnistuneen yrityskupn ähtökohtn. uomen Yrityskupt y on uomen Yrittäjien yhteistyökumppni. Lisätieto jäseneduist sko Virén mistjnvihdokset ovt jnkohtisi sk joht -mtk Puoss Lisätieto uskjoht Yrittäjäjärjestön PHMKLENERI vuonn 2014 muun muss: uejärjestön j pikisyhdistysten tphtumkenterit päivittyvät jtkuvsti. Kymen Yrittäjien tphtumkenteri öytyy osoitteest KK 6.5. Kevätkokous, Kymen Yrittäjät Kunnisjohdon seminri, uomen Yrittäjät, einäjoki witter tutuksi, uomen Yrittäjät, webinri Yhteistoimintpäivä, Kymen Yrittäjät j Puoustusvoimt, Hmin KEÄK mistjnvihdosseminri, uomen Yrittäjät, inn Get ogether, Nuoret Yrittäjät, uomen Yrittäjät, Kokko-Kjoki Yrityksen mobiiinäkyvyys, uomen Yrittäjät, webinri YKYLLÄ L EIM Yrittämisen Io, Kuusnkoski Vtkunniset yrittäjäpäivät, mpere mistjnvihdos 2014, uomen Yrittäjät, Hesinki Jäsenetu Kymenkson kuppkmrin kouutuksist Kymen Yrittäjien jäsenet svt 20 % edun Kymenkson kuppkmrin kouutuksist. Hyödynnä jäsenetusi j tutustu kouutuskenteriin Kymenkson kuppkmrin verkkosivui. tuevt kouutukset: 6.5. Exce 2013 tehokäyttöön, Kymenkson kuppkmri, Kotk 8.5. Exce 2013 tehokäyttöön, Kymenkson kuppkmri, Kouvo 8.5. jnkohtist veronumerouudistuksest usi tiedonntovevoite ! Kymenkson kuppkmri, Kouvo Luvut kuviksi - Excein grfiikk -verkkokouutus, Kymenkson kuppkmri Kuppkmrin uuri Pkkpäivä, Kymenkson kuppkmri, Kotk Viesti Video Webissä, Kymenkson kuppkmri, Kotk PowerPoint 2013 näyttävä esitys -verkkokouutus, Kymenkson kuppkmri 3.6. ussikshnkinnn BC, Kymenkson kuppkmri, Kotk 4.6. PK-yrityksen verosuunnitteu Muutokset osinko- j yritysverotuksess 2014, Kymenkson kuppkmri, Kotk Nuorten Yrittäjien Get ogether Keski-Pohjnm kesäkuuss Kehittymistä, kontktej j muuten vn mukvi ihmisiä kikke sitä on trjo Keski-Pohjnm, Kokkoss j Kjoe. Get ogether on nuorten yrittäjien vtkunninen päätphtum. Kesän ensimmäiset uringot nutitn Kjoen vuhdikkss ympäristössä, kun smn ikn uee on myös X-gmesit. ue tpmn, keskusteemn, oppimn, kehittymään, juhimn, verkostoitumn j nuttimn ensiuokkisest seurst. orstin ohjemss on uvss virittäytymistä uevisuuden yritys -teemn, jost voi poimi työkut yrityksen tuevisuuden vre. Puhujin omt mm. Mikko Leppimpi j 18-vuotis yrittäjä Ke ff. Päivän ikn jetn myös jokvuotinen Vuoden nuori yrittäjä pkinto yhdee pjon töitä tehneee yrittäjäe. It huipentuu tervetuobieisiin, joiss esiintyy groovv duo Mri & Christin. Perjntin pohditn j keskusten uevisuuden yrityksestä workshopeiss j kinikoiss. sipitoisen päivän päätteeksi vedetään ye toogt j rentoudutn roomisiss tunnemiss kypyä nifnin puoe. phtum huipentuu päätösbieisiin, joiss tnssitt uomen prhksi biebändiksi äänestetty Grooving High trs. phtumn järjestävät uomen Yrittäjät j Keski-Pohjnmn Yrittäjät yhteistyössä Fennin, Centrin j muiden ueen toimijoiden knss. Lisätieto imoittutumisest, ohjemst j mjoitusvihtoehdoist gettogether.fi Yrittämisen IL Eämyksiä moneen mkuun Kymenkson inuttuisuutt j yhdessä tekemistä tuodn näyttävästi esie jo toisen kerrn Yrittämisen IL -tphtum Yrittäjän päivänä 5.9. ko Kuusnkoskitoss. Yrittämisen ILn teemn on tänä vuonn Eämyksiä moneen mkuun. eem nt mhdoisuuksi esiteä j mrkkinoid kymenksoist osmist usest eri näkökumst. phtumn odotetn runssti yrityksiä näytteiesettjiksi j vieriijoiksi. phtum kokosi smn tphtumpikkn viime vuonn 60 näytteiesettj j noin 700 kävijää. Vuoden 2013 tvoin Yrittämisen IL on voin kikie. phtumn ohjem j pääpuhujt jukistn huhtikuuss. sn Yrittämisen IL kokonisuutt tuotetn ehti, mikä on koko kymenkson kttv positiivinen jukisu. Lehti tukee syksyn Yrittäjän päivän juh sekä kertoo kiinnostvist yrityksistä, ihmisistä j imiöistä mkunnssmme. Kouvon nuorkuppkmri toteutt 5.9. mupäivää KymiKontkti -yritystphtumn, jok trjo yrityksie j jukisie toimijoie erinomisen mhdoisuuden verkostoitumiseen. Lisämustett tphtumn tuo Kymenkson mmttikorkekouun ukuvuoden vjiset.

10 18 KYMEN YRIÄJÄt KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI KYMen YRIÄJÄNM 1/2014 njnkosken Yrittäjät Jn Yrittäjät PK-Pro y Minn Lustmn mi Pyhtään Yrittäjät Jwi y Hrton Puoti & Bri y Rnnikon Krouvit - Kpkk Motoworks Finnd y Fishermn s Food y Rempn Niko Lustmn mi Infsemper y Kymetko y Kotkn Yrittäjät ähkö & Lvi JuHnnus y NutriCise mi Kri Miikkuinen Ky Kymin Pineost y vrin Eukot ky uuenpuu y P.P. Fshion Ky Päivän Kupp Pyhtää y Mnrkennus Hyrkäs Ky sunto f y LKV Puuconsutti y imo Mm Remonttipu nn Heberg utosp Kotk Kouvon Yrittäjät Rkennus Kruski Ky äsmäkto y ndemi y Biboc y oedrems y Rkennusiike Komer y Eimäen Yrittäjät Bodystock mrii Russi enho sseri Vken Yrittäjät L-otekniikk dy sp fresh tmi. nei torvsti quutti omr - Mus j petointi fkor voin yhtiö Drus Ky nu Lepistö mi K HL KRH Leo Pyöriä Pukkinen Hrri utosp Kouvo tensec y Hminn Yrittäjät Ege Fiters y Crei Engineering y teq Ky K ound & Music ervice Eev-Riitt Myyryäinen mi/ Ebinst erhi uur-nuuj nu Puhkk mi R-kioski Hovinukio Ein Kyyrö Ky dd ervice y Jtsrit mi uski Mtti I-trder Kotk y Hngsuom Ventures Viwest y Kymen Rkennustoimi y J. Kuos Consuting Hrdent y Work in Progress KäHe-Invest y JR rvekujetus y Hius & Kuneus Mri Yeisääkäri P. Nikkiä mi Ntur pendens mi Kkois-uomen urvpveu Hyvinvointipveut Jnniin Riiheä ri Vuori Kri Luukknen mi Krme y Kuusnkosken Yrittäjät eoisuuspveu Keituri y Kotkn DtMix Hitunen j Hirvonen Ky Kotipu Merj irksinen mi nniin Vienius Vi Kiktus voin yhtiö Kotkn Isännöintipveu y Kouvon Kihdin hop Ky Coo Works y Kouutettu Hieroj Juhni Hpkyä mi Kouvon Kttopveu y Joutjärvi & Joutjärvi Ky KPMG y Kouvon Lkritsi y Prturi-kmpmo Vend Iitin Yrittäjät Kuneushoito iené Kymenkson Insinööritoimisto y Kouvon Mnuinen erpi y Potpuriin Mindmx y Liber Vivo Kouvon Äänipveut y ähkötyö Lkk Virpi Petäjämäki mi Locus-Keittiöt y Lutek y M & Vijkinen voin yhtiö Lorun uomen Yrittäjien digiippn öydät osoitteest ips.us2017.fi/sy Hst yrittäjätuttusi mukn hjoittmn. Yrittäminen on kov ji. Menestys itsessään tuo tyydytystä tekijäeen, mutt sen isäksi yrittäjä nsitsee myös erityistä tunnustust. uomen Yrittäjät hu osoitt tunnustust yrittäjie j yrittäjyyden hyväksi toimineie henkiöie myöntämää nomuksest yrittäjäristejä. Yritys voi huomioid myös henkiökuntns yrittäjäristejä vstvi uomen Yrittäjien nsioristeiä. Ne sopivt jettviksi esimerkiksi yrityksen merkkivuoden kunniksi ti henkiön omn merkkipäivänä. Lisätiedot: ti puhein Lhjoit vitsemsi summ tiie: FI j: usi Lstensir tukiyhdistys 2017 ry, nimetön hjoitus viitenumero Jos hut nimesi jukistvksi sekä uden stensirn että uomen Yrittäjien sivui, hjoit viitenumero jän ääni kuuuu. Järjestöämme on yrittäjyydestä seist kokemukseen perustuv tieto j osmist, jot ei virktyönä s. emme mmme vikutusvtisimpi järjestöjä. n tärkeää, että jokinen suominen yrittäjä kuuuu joukkoomme, vrtoimitusjohtj nssi Kuj snoo. Kmpnj kestää vuoden 2014 oppuun. en tvoitteen on ktivoid jäseniä hnkkimn uusi jäseniä, mdt jäseneksi iittymisen kynnystä j tuod sekeästi esie jäsenyyden tuomt hyödyt, j sitä kutt ksvtt jäsenmäärää. Jäsenyydestä hyötyä heti Jäsenyydestä on myös heti ompkoss näkyvää rhist hyötyä. Yhteistyökumppnimme trjovt jäseniemme sekä ueeisi että vtkunnisi etuj, jotk ovt jop tuhnsien eurojen rvoisi. Mitä enemmän jäseniä, sitä premmt edut, Johnn Hnpää snoo. Yksin ei trvitse yrittää. Kmpnj knnust yrittäjiä yhteistyöhön j yhdessäooon, tutustumn muihin yrittäjiin, öytämään yhteistyökumppneit j sikkit. Yhteistyökumppnimme trjovt jäseniemme sekä ueeisi että vtkunnisi etuj uosittee tutue yrittäjäkverie uomen Yrittäjien jäsenyyttä. Yrittäjä s jäseneksi iittyessään yi 100 sintuntij neuvomn j opstmn yritystoiminnss. inä st iittymiseen johtneest suositteust vitsemsi mmttiehden 3 kuukudeksi j isäksi voit voitt -srjn Mercedes-Benzin! uosittee uomen Yrittäjiä osoitteess yrittjt.fi/suosittee. Mitä enemmän suositteet, sitä enemmän mhdoisuuksi voitt. kun yriäjä käärii hih, sioin phuu. Kutsumme jäsenyritystämme osistumn uuden stensirn rkentmiseen. erveuo mukn. eurv ehti imestyy uomen Yrittäjien jäsenmäärä on ksvnut jok vuosi järjestön perustmisest ähtien. uomess on ähes pk-yritystä, joist uomen Yrittäjien jäseniä on nyt Potentii on siis vieäkin runssti. Jäsentutkimuksen mukn jäsenet ovt tyytyväisiä järjestöönsä, j komsos heistä hu suosite järjestöä toisie yrittäjie. Knnust yrittäjätuttv iittymään yrittäjäjärjestöön, mrkkinointipääikkö Johnn Hnpää kiteyttää kmpnjn sisäön. uomen Yrittäjien yivoiminen vhvuus on jok kuntn, toimin j yrittäjäryhmään uottuv verkosto. 400 pikisyhdistyksen j yi 4000 uottmushenkiön mieipiteiden j työn myötä yrittä- PH 2020/2013/3385/ , usi Lstensir tukiyhdistys 2017 ry J VIMHLI, koiden töpinätirehtööri Knnust yrittäjätuttv iittymään yrittäjäjärjestöön Virohden Yrittäjät.M. CN y Hieront rimmix KyäPuoti Rmi y LinguCre y Miehikkään kiinteistöhuotopveut Peto mi Mikko oininen mi Rii Mässei Rvijärven hevosti iusrvinto kihttu y Wirtrest y - Rvinto Wirt RKENNEN YHDEÄ I LENIRL! kiitä j muist 19 uomen Yrittäjien suuri jäsenhnkintkmpnj: udet jäsenyritykset ERVEL Kuntosi GEBY KYMEN YRIÄJÄt 1/2014 KYMen YRIÄJÄNM KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI YKI KIKKIEN J KIKKI YHDEN YRIÄJÄN PLE! utmme myös sioin, kun yrittäjä koht vikeuksi yritystoiminnss. Jäsenie mksuttomss neuvontpveuss on trjo yi 100 sintuntijn pu, Hnpää muistutt. Mitä enemmän suosituksi, sitä enemmän mhdoisuuksi voitt! Pääpkinton on uomess vmistettu -srjn Mercedes-Benz, jok rvotn tmmikuuss rvontn osistuvt kikki kmpnjn ikn jäseneksi iittyneet yrittäjät j myös jokisest jäsenyyteen johtvst suositteust suositteij s yhden rvn pääpkinnon rvontn sekä vpvintisen mmttiehden komeksi kuukudeksi, Hnpää kertoo. EEV KEVEL Kymen Yrittäjien hituksen j viokuntien yhteystiedot öytyvät Kymen Yrittäjien verkkosivuit kymi

11 20 KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI KYMen YRIÄJÄNM 1/2014 Nyt työhuoneen ovi on Iitissä j ikkun Kevo. Päivitä puheimesi, niin supernope Eisn 4G LE-verkko tekee toimistostsi suuren kuin uomi. Hyödynnä 4G LE -verkko! Noki Lumi 1320 Iso duks kuuden tuumn näyttö. 240 i 10 /kk. 24 kk sopimus. v 0 %. Eis Ide Liittymäpketti yrityksie /kk v. 0 % Eis oimisto 365 usimmt ffice-työkut j tärkeät dokumentit in tskuss. k. puhett 100 min/kk tekstreit 50 kp/kk Eis Mobiiidt 4G LE, 50 Mbit/s 70 4 /kk v. 0 % Reij Ltu Rhoituspääikkö Hutko pnkin koko sintuntemuksen käyttöösi? ue keskusteemn knssni yrityksesi sijoituksist j kssvrojen hinnst. Kuttni st käyttöösi koko pnkin sintuntemuksen. oit Yrityspveuumme (pvm/mpm) m pe 8 18 j vr ik konttoriimme. eemme sen mhdoiseksi Norde Pnkki uomi yj eis.fi / verkkokupp ue käymään ti vr ik eis.fi /jnvrus Huhi ek Kotk, Heikinktu 7 Es Huhi emi: oit (rk ) Kikki hinnt v. 0 %. Hinnt koskevt inostn y-tunnukseisten yrityssikkiden uusi sopimuksi. Kymenkson yrityskonttorit oriktu 3-5, Kouvo Kirkkoktu 7, Kotk norde.fi : Ksvu ähtee oivuksest rjomme rhoitust j sintuntemust ksvvie j knsinväistyvie yrityksie. Kysy isää puheinpveustmme ti ktso Lppeenrnnn-uekonttori uekonttori nemninktu 10, Lppeenrnt Miniotuotto.Jvinsiksomistjie. emmetehneet sinuvrtenuudentuotteen,uotto-osuuden.voitteemmesie tänä vuonn3,25 %tuotto*.ijoitt suornomistmsisuuspnkinpääomn. uotto-osuudenkorkojsenmksminenrippuvt inpnkintoiminnn tuokseisuudest. Kysyisää omstsuuspnkistsitivierieosoitteessop.fi/kymenkso *uottotvoitevoimuuttuvuosittinjtuotto-osuuksientkisinmksmiseensisätyytiettyjä ehtoj.utustu merkintäesitteeseen. Yhdessä hyvä tuee.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

PERINTEISET VALAISIMET OSRAM ECOPACK -FH DALI. TOUCH DIM WCU -seinälähetin. ] l q q ö IP20

PERINTEISET VALAISIMET OSRAM ECOPACK -FH DALI. TOUCH DIM WCU -seinälähetin. ] l q q ö IP20 OSRAM ECOPACK -FH DALI ECOPACK -FH DALI on kiinteään sennukseen trkoitettu DALI-signi säädetttävä voist. Stvn on nyt myös kätevä DALI-käsisäädin, ktso sivu 11.4 prismttinen mpunsuojus eektroninen iitäntäite

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA AIKA IHMISET NIPSUT: AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA, ASIOINTI LÄÄKÄRI KAUPPA ASIOINTI KAUPPA ASIOINTI LÄÄKÄRI LÄÄKÄRI VAPAA AIKA RUOKA VAPAA AIKA VAPAA AIKA RUOKA RUOKA YHTEISKUNTA NUMEROT JA KIRJAIMET

Lisätiedot

halutessaan ulottaa myös Turun kaupunkimaisemiin. Melonta on monipuolinen

halutessaan ulottaa myös Turun kaupunkimaisemiin. Melonta on monipuolinen 16 / urn Mrkkint / 2011 LC ur Luonto, kulttuuri j liikunt yhdistyvät prhll mhdollisell tvll urjoell knootin kyydissä. Tulev kesä j kevät trjovt siihen lukuisi mhdollisuuksi j mukn pääsee, vikkei melonthrrstus

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

359,(alv 24 % 445,16)

359,(alv 24 % 445,16) Trjoukset ovt voimss 8.9. 3.10.2014 ti niin kun kuin tvr riittää. T Y Ö K A L U T, T A R V I K K E E T J A H E N K I L Ö N S U O J A I M E T S Y K S Y 2 0 1 4 t Eduise set k u o j r t syys t! i S L O TO

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN 3..07 VEKTOREILLA LASKEMINEN YHTEENLASKU VEKTORIT, MAA Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

2.1 Vaillinaiset yhtälöt

2.1 Vaillinaiset yhtälöt .1 Villiniset yhtälöt Yhtälö, jok sievenee muotoon x + bx + c = 0 (*) on yleistä normlimuoto olev toisen steen yhtälö. Tämän rtkiseminen ei olekn enää yhtä meknist kuin normlimuotoisen ensisteen yhtälön

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkykyisyys ja miten sitä tulisi arvioida?

Pitkäaikaistyöttömien työkykyisyys ja miten sitä tulisi arvioida? Pitkäikistyöttömin työkykyisyys j mitn sitä tulisi rvioid? Rij Krätär, kuntoutuslääkäri, kouluttj Oorninki Oy www.oorninki.fi Tässä sityksssä Tuloksi pitkäikistyöttömin työkykyä j työkyvyn rviot koskvst

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Mia Hakulinen 1 Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden pyörittämisessä Yritysten lukumäärän (263 001 kpl) jakautuminen kokoluokittain vuonna 2008 Keskisuuret

Lisätiedot

TEAM Liittokokousvaalit 2015 15.02.15-15.03.15. Etunimi SANTTU TEEMU SAKARI HEIKKI. Valittu 3. Valittu 4 ANNE MARIA TIMO J. Valittu 160.

TEAM Liittokokousvaalit 2015 15.02.15-15.03.15. Etunimi SANTTU TEEMU SAKARI HEIKKI. Valittu 3. Valittu 4 ANNE MARIA TIMO J. Valittu 160. Sivu 1 () TEM Liittokokousvaalit.02.-.0. VLILIITTO: TEMin demarit ja sitoutumattomat 1 2 1 TURTIINEN HEIKKILÄ SNTTU TEEMU SKRI HEIKKI 0 2 1.,00,00 1 GÄRDING NNE MRI, KRNKKL TIMO J,00 LITINEN TOM JSSER,

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Pro Navetta-hanke

Pro Navetta-hanke Pro Navetta-hanke 1.9.2016-31.5.2018 Eläinten hyvinvointi mukana investoinneissa ja maidontuotannon kehittämisessä Syksyn muistettavat tukiasiat ja eläinten hyvinvointikorvaus Esityksen sisältö: Hankeen

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

SNELLMANINPUISTO KUOPION VANHIMMAN PUISTON PERUSKORJAUS KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN KESÄLUENTOPÄIVÄT KUOPIOSSA

SNELLMANINPUISTO KUOPION VANHIMMAN PUISTON PERUSKORJAUS KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN KESÄLUENTOPÄIVÄT KUOPIOSSA KUOPION VANHIMMAN PUISTON PERUSKORJAUS KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN KESÄLUENTOPÄIVÄT KUOPIOSSA 24.-26.8.2016 Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön paveuaue, suunnitteupaveut, kunnaistekninen suunnitteu

Lisätiedot

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x,

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x, Pyrmidi Anlyyttinen geometri tehtävien rtkisut sivu Päivitetty 9..6 8 Prbeli on niiden pisteiden (, y) joukko, jotk ovt yhtä kukn johtosuorst j polttopisteestä. Pisteen (, y ) etäisyys suorst y = on d

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 2012 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ CyberKnife KYSiin, s. 4 KYSin rkenteet kevenevät, s. 14 Nope kotiutus vähentää kustnnuksi, s. 24 Henkreikä 1 / 2012 Pääkirjoitus... 3 Trkkuussädehoitolite

Lisätiedot

OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016

OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016 OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016 ASIAKKUUSPÄÄLLIKÖN TERVEHDYS TERVEISIÄ OSUUSKAUPASTASI TUULAHDUS TALVILOMAA JA TUNTUVIA ETUJA Tlvilomsesongin lkess knntt ott kikki irti Omistjn

Lisätiedot

sin θ θ θ r 2 sin 2 θ φ 2 = 0.

sin θ θ θ r 2 sin 2 θ φ 2 = 0. Mtemtiikn j tilstotieteen litos Osittisdifferentiliyhtälöt Kevät 21 Hrjoitus 9 Rtkisuj Jussi Mrtin 1. Osoit, että Lplce-yhtälö pllokoordinteiss on 2 u 1 r 2 2 u r r 1 r 2 sin θ u 1 2 u sin θ θ θ r 2 sin

Lisätiedot

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy / 6 Laskuharjoitus 0: Siirrosvirta ja indusoitunut sähkömotorinen voima

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy / 6 Laskuharjoitus 0: Siirrosvirta ja indusoitunut sähkömotorinen voima ATE14 Dynminen kenttäteori syksy 1 1 / skuhrjoitus : iirrosvirt j inusoitunut sähkömotorinen voim Tehtävä 1. All olevss kuvss esitetyssä pitkässä virtlngss kulkee virt i 1 (t) j sen vieressä on kuvn mukinen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

AHX640W AHX640W VOX400 VOX400 [UUSIA RATKAISUJA VALURAUTOJEN JYRSINTÄÄN] ] [UUSIA RATKAISUJA PROMOTION JYRSIMET VALURAUDOILLE

AHX640W AHX640W VOX400 VOX400 [UUSIA RATKAISUJA VALURAUTOJEN JYRSINTÄÄN] ] [UUSIA RATKAISUJA PROMOTION JYRSIMET VALURAUDOILLE PROMOTION JYRSIMET VALURAUDOILLE NEW CAST IRON FACE MILLING CUTTERS FI-00 AHX0W AHX l Uui tehok -ärmäinen kääntöterä. AHX0W [UUSIA RATKAISUJA [UUSIA RATKAISUJA VALURAUTOJEN JYRSINTÄÄN] ] JYRSINTÄÄN VALURAUTOJEN

Lisätiedot

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus Tietojenkäsittelytiede 24 Joulukuu 2005 sivut 8 21 Toimittj: Jorm Trhio c kirjoittj(t) Historiljennus mllipohjisess testuksess Timo Kellomäki Tmpereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikn litos 1 Johdnto

Lisätiedot

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [ 1. Derivtn Testi Jos funktio f on jtkuv voimell välillä ], b[ j x 0 ], b[ on kriit. ti singul. piste niin { f (x) < 0, x ], x 0 [ f x (x) > 0, x ]x 0, b[ 0 on lokli minimipiste (1) { f (x) > 0, x ], x

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

KOHTI KESÄÄ - KASVUA JA HYVINVOINTIA SUOMEN MYYMÄLÄKALUSTE OY

KOHTI KESÄÄ - KASVUA JA HYVINVOINTIA SUOMEN MYYMÄLÄKALUSTE OY KOHTI KESÄÄ - KASVUA JA HYVINVOINTIA SUOMEN MYYMÄLÄKALUSTE OY SANNA-MARI HYNNINEN, TOIMITUSJOHTAJA, KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄT 10.5.2016 1 LÄHES 4000 JÄSENYRITYSTÄ 28 PAIKALLISYHDISTYSTÄ YRITTÄJIEN VERKOSTO,

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella H 8.3.2 uontegrlt: vektoreden pntntegrlt Tvllsn tpus pntntegrlest on lske vektorkentän vuo pnnn läp: Trkstelln pnt j sllä psteessä P (x, y, z olev pnt-lkot d. Määrtellään vektorlnen pnt-lko d sten, että

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

SATE.10xx Staattisen kenttäteorian laajentaminen Sähkömagneettiseksi kenttäteoriaksi

SATE.10xx Staattisen kenttäteorian laajentaminen Sähkömagneettiseksi kenttäteoriaksi ATE.1xx tttisen kenttäteorin ljentminen ähkömgneettiseksi kenttäteoriksi syksy 212 1 / 5 skuhrjoitus 1: iirrosvirt j inusoitunut sähkömotorinen voim Tehtävä 1. Määritä tjuus, millä johtvuusvirrn tiheys

Lisätiedot

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys.

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys. TYÖ 30 JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS Tehtävä älineet Tusttietoj Tehtävänä on äärittää jään tiheys Byretti (51010) ti esi 100 l ittlsi (50016) j siihen sopivi jääploj, lkoholi (sopii jäähdytinneste lsol), nlyysivk

Lisätiedot

AVARUUSGEOMETRIA. Suorat ja tasot avaruudessa

AVARUUSGEOMETRIA. Suorat ja tasot avaruudessa VRUUSGEOMERI varuusgeometria tarkasteee kuvioita, joiden kaikki osat eivät oe samassa tasossa. Sana avaruus tarkoittaa yeisesti n-uotteista, n 3, avaruutta. (Lukiossa ähes aina n = 3.) Suorat ja tasot

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y KIJSTOIIN TULEVT J/TI VSTOSS OLEVT IKKUSLEDET TOIMIPISTEET: = aminan kirjasto = uissalon kirjasto = Kirjastoauto (L.) = Lahjoitettu lehti Kielitunnukset: swe = ruotsinkielinen eng = englanninkielinen rus

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Suorat, käyrät ja kaarevuus

Suorat, käyrät ja kaarevuus Suort, käyrät j krevuus Jukk Tuomel Professori Mtemtiikn litos, Joensuun yliopisto Suor? Tämä kirjoitus on eräänlinen jtko Timo Tossvisen suorn määritelmää koskevn kirjoitukseen Solmun numeross 2/2002.

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 5 1 Jtkuvuus Trkstelln funktiot fx) josskin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jtkuv ti epäjtkuv. Jtkuvuuden ymmärtää prhiten trkstelemll epäjtkuv

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot