STOKASTISET DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT 115

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STOKASTISET DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT 115"

Transkriptio

1 STOKASTISET DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT Stokastiset differentiaaliyhtälöt Kävimme läpi edellisessä kappaleessa kaksi reuna-arvotehtävää, jotka voidaan ratkaista stokastisen integroinnin avulla käyttäen hyväksi Brownin liikettä. Havaitsimme myös, että Brownin liike tuntui vastaavan jollakin tavalla differentiaalioperaattoria 1. 2 Yritämme hieman yleistää tätä, jotta saamme paremman kuvan stokastisista differentiaaliyhtälöistä. Merkitsemme seuraavassa kirjaimella L operaattoria, joka liittää funktioon f sen ensimmäisen ja toisen kertaluvun derivaatoista rakennetun funktion. Formaalisti merkitsemme siis L: f ( x 1 A jk (xf 2 jk (x+ b j (xf j (x. j,k j Asiaa selventää hieman, jos valitsemme A jk (x =[j = k ] ja b j (x =, jolloin L = 1. Tarkastelemme seuraavassa edellisen kappaleen esimerkkejä hieman 2 muistuttavaa parabolista tehtävää t u = Lu, joukossa (, R d (7.1 u(,x=f(x jokaisella x R d ja oletamme, että u on jatkuva koko joukossa [, R d. Funktion u ensimmäinen koordinaatti on aikakoordinaatti ja loput ovat paikkakoordinaatteja. Derivaatta t derivoi siis ajan suhteen ja operaattori L derivoi paikkakoordinaattien suhteen. Tilanne on hieman toisenlainen kuin edellisissä esimerkeissä, sillä jos L = 1, niin tehtävä on 2 t u = 1 (7.2 u, joukossa (, Rd 2 u(,x=f(x jokaisella x R d. Tämä on kuitenkin oleellisesti yksinkertaisempi tehtävä, kuten huomaamme pian. Jos vasen puoli olisi, niin tietäisimme, että kannattaisi lähteä tarkastelemaan stokastista prosessia X t = u(b t. Mutta nyt dimensiot eivät täsmää, joten koitammekin tarkastella prosessia X t = u(f(t,b t. Jos u olisi hyvin sileä ja funktio f : R R olisi myös sileä, niin voisimme käyttää Itōn kaavaa ja siis dx t = t u(f(t,b t df(t + dm t u(f(t,b tdt. Jos siis df(t = dt eli f(t =s t, niin jos t u 1 2 u =, niin X t olisi lokaali martingaali välillä [,s ja voisimme jatkaa lähes samaan tyyliin kuin ennenkin.

2 116 STOKASTISET DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT Käyttämällä optionaalisen pysäyttämisen lausetta, voisimme päätellä, että E x X = u(s, x =E x X s = E x u(,b s =E x f(b s Siispä havaitsemme, että tehtävä (7.2 liittyy läheisesti prosessiin Z t := u(s t, B t ja sitä kautta suoraan Brownin liikkeeseen B. Yleisemmin voimme kysyä, liittykö alkuarvotehtävään (7.1 jokin vastaava stokastinen prosessi X, joka tekisi prosessista Z t := u(s t, B t lokaalin martingaalin. Teemmekin yritteen, (7.3 dx t := σ(x t db t + c(x t dt, X = x joillakin matriisilla σ : z (σ ij (z ja vektorilla c: R d R d ja oletamme, että u on alkuarvotehtävän (7.1 ratkaisu. Voimme siten soveltaa Itōn kaavaa prosessiin Z t = u(s t, X t ja saamme, että dz t = t u(s t, X t dt+ j u j (s t, X t dx j t + 1 u 2 jk (s t, X t d X j,x k t. j,k Jos d X j,x k t = A jk (X t dt ja jos c(x t =b(x t, niin ( dz t = t u(s t, X t + u j (s t, X t b j (X t j A jk (X t u jk (s t, X t dt +dm t j,k = Lu(s t, X t dt +dm t =dm t Olemme siten jo löytäneet yritteemme vektorifunktion c. Matriisi σ on vielä kateissa, mutta voimme laskea suoraan, mitä on d X j,x k t? Koska X t = N t + A t, niin X j,x k t = N j,n k t, kun siis dn j t = k σ jk (X t db j t ja siten d X j,x k t = l,m σ jm (X t σ kl (X t d B m,b l t. Tiedämme jo, että d B m,b l t =[m = l ]dt, joten d X j,x k t = l σ jl (X t (σ lk (X t dt =(σσ jk (X t dt, missä matriisifunktio σ vastaa matriisifunktion σ transpoosia. Haluamme siten löytää matriisifunktion σ, jolle σσ = A, koska tällöin Z t on lokaali martingaali välillä [,s. Olemmekin jo lähes päätelleet, että

3 STOKASTISET DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT Lemma. Oletetaan, että X on stokastisen differentiaaliyhtälön (7.3 ratkaisu. Oletetaan edelleen, että u on alkuarvotehtävän (7.1 rajoitettu ja kahdesti derivoituva ratkaisu sekä oletetaan, että kaavan (7.3 funktio c = b ja σσ = A. Tällöin u(x, t =E x f(x t. Todistus. Tiedämme oletusten ja edeltävän avulla, että Z t = u(s t, X t on jatkuva lokaali martingaali välillä [,s. Koska u on rajoitettu, on Z tasaisesti integroituva, ja siten sillä on raja-arvo Z s = lim t s Z t = u(,x s =f(x s. Koska E x Z s = E x Z = u(s, x, niin väite seuraa. Tämä tulos on sekä yksikäsitteisyystulos alkuarvotehtävälle (7.1 mutta myös stokastiselle differentiaaliyhtälölle ( Lemma. Oletetaan, että alkuarvotehtävällä (7.1 on rajoitettu ratkaisu u jokaisella jatkuvalla f. Jos X x ja X x ovat kaksi stokastisen differentiaaliyhtälön (7.3 ratkaisua, niin tällöin X x t X x t jokaisella t ja jokaisella x. Todistus. Edellisen lemman avulla tiedämme, että u(t, x =E f(x x t =E f( X x t jokaisella x ja jokaisella t sekä jokaisella f. Merkitään ξ := X x t ja ξ := X x t. Voimme nyt approksimoida kuutiota (,a 1 ] (,a d ] R d jatkuvilla funktioilla ja päättelemme siten, että P ( ξ j a j kun j =1,..., d = P ( ξ j a j kun j =1,..., d 7.6. Huomautus. Funktion u(t, x =E f(x x t =E x f(x t avulla voimme määritellä kuvauksen P t, joka liittää funktion f kullakin ajahetkellä t funktion x u(t, x. Jos prosessi X on aikastationaarinen Markovin prosessi, niin P t f(x =E x E (f(x t F s = E x E X(s f(x t s = E x P t s f(x s = P s P t s f(x s

4 118 STOKASTISET DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT Tämän ominaisuuden takia kuvauksia (P t t nimitetään Markovin prosessin X siirtymäpuoliryhmäksi. Tämän puoliryhmän analyyttinen tarkastelu mahdollistaa aikastationaaristen Markovin prosessien tutkimisen funktionaalianalyyttisin keinoin. Itse asiassa, voisimme osoittaa, että puoliryhmän tunteminen määrää prosessin tietyssä mielessä yksikäsitteisesti eli voisimme parantaa edellisen lemman tulosta huomattavasti (jos vain tietäisimme, että prosessi on Markovin prosessi. Edelleen voimme todeta käsitteistöstä sen, että kuvausta L sanotaan yleensä Markovin prosessin X infinitesimaaliseksi virittäjäksi, sillä se kertoo oleelliseseti sen, kuinka prosessi X käyttäytyy infinitesimaalisten lyhyellä ajalla Martingaaliongelma ja heikot ratkaisut. Olemme jo varsin lähellä stokastisten differentiaaliyhtälöiden yleisen teorian alkeita. Lähtökohtamme oli stokastinen differentiaaliyhtälö (7.7 X t = X + σ(x s db s + b(x s ds ja totesimme, että jos alkuarvotehtävä (7.1 on rajoitettu ja mukavasti ratkeava, niin jos X t on yhtälön (7.7 ratkaisu, niin E x f(x t =u(t, x on alkuarvotehtävän (7.1 ratkaisu. Vielä emme tiedä, onko stokastista prosessia X oikeasti edes olemassa! Voimme myös kysyä, että mitä tarkoitamme olemassololla. Joka tapauksessa ainakin σ ja b on annettava etukäteen, jotta voimme puhua olemassaolosta. Eräs tapa ajatella on se, että jos myös alkujakauma X sekä Brownin liike B on annettu, niin haluamme rakentaa prosessin X siten, että se on adaptoitu filtraation F X t = Ĥt { {X A} : A B(R d } suhteen. Jotta Brownin liike B olisi Brownin liike tämänkin filtraation suhteen on syytä olettaa, että X on riippumaton Brownin liikkeestä. Yleensä lähtöjakauma on yksittäinen piste, jolloin vakiosatunnaismuuttuja ei lisää mitään tietoa Brownin liikkeen historiaan eikä siten muuta Brownin liikettä. Toinen hieman oudommalta kuullostava ajatus on se, että voimme samanaikaisesti konstruoida myös Brownin liikkeen B eli konstruoimme parin (X, B ja vaadimme, että näin määritellyt prosessit toteuttavat yhdessä yhtälön ( Määritelmä. Jos X ja Brownin liike B on annettu, niin jos löydämme stokastisen prosessin X, joka on adaptoitu filtraation (F X t suhteen ja joka toteuttaa yhdessä annetun X sekä annetun Brownin liikkeen B kanssa yhtälön (7.7, niin sanomme, että X on stokastisen differentiaaliyhtälön (7.7 vahva ratkaisu.

5 STOKASTISET DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT 119 Muotoilemme tämän avulla Itōn olemassaolo- ja yksikäsitteisyyslauseen stokastisten differentiaaliyhtälöiden vahvojen ratkaisujen olemassaololle. Tämä on hyvin lähellä tavallisten differentiaaliyhtälöiden teorian perusolemassaolo- ja yksikäsitteisyystuloksen kanssa ja se vaatii siten tietynlaista sileyttä kertoimilta b ja σ Lause. Oletaan, että funktiot b ja σ toteuttavat jollakin aikavälillä [,s] ehdot: hitaan kasvun oletuksen sekä paikan suhteen Lipschitzin ehdot b(t, x + σ(t, x C(1 + x b(t, x b(t, y + σ(t, x σ(t, y D x y. Jos X on riippumaton Brownin liikkeestä B ja sillä on äärellinen toinen momentti, niin tällöin yhtälöllä (7.7 on poluttain yksikäsitteinen vahva ratkaisu X. Todistus. Todistus perustuu samaan ajatukseen kuin tavallisten differentiaaliyhtälöiden teorian vastaava tulos. Määrittelemme induktiivisesti jonon X (n+1 t = X + σ(x n s db s + b(x n s ds kun n N ja asetamme X t = X. Näytämme sitten, että i kun n kasvaa äärettömiin, niin X n X. ii tämä nähdään asettamalla n (t := E X n t X n 1 t 2 niin voimme kasvu- sekä Lipschitzin ehtojen avulla arvioida, että n+1 (t C n (udu iii koska suoraan laskemalla 1 (t C(1 + tt, niin voimme päätellä, että sup n (s s t rn+1 n + 1! jollakin r>ja tästä voimmekin päätellä, että raja-arvo X on olemassa. iv Määrittelemällä X t := X + σ( X s db s + löydämme ainakin yhden ratkaisun. b( X s ds

6 12 STOKASTISET DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT v Jos Y on jokin toinen ratkaisu, niin voimme päätellä, että jos asetamme niin (t CE sup s t (t := E sup X s Y s 2, s t M s (X, Y 2 + CE sup s t ˆ s A u (X, Y du 2 vi martingaaliosaa M(X, Y voimme aluksi arvioida Doobin maksimaaliepäyhtälöllä, sen jälkeen Cauchyn Schwarzin epäyhtälöllä ja havaitsemme, että E sup M s (X, Y 2 4t s t E σ(s, X s σ(s, Y s 2 ds 4tD 2 E X s Y s 2 ds 4tD 2 (sds vii vastaavasti lokaalisti rajoitetusti heilahteleva osa voidaan arvioida Cauchyn Schwarzin epäyhtälöllä ja sitten Lipschitzin ehdolla ja saamme vastaavasti E sup s t viii kaiken kaikkiaan ˆ s A u (X, Y du 2 td 2 (sds (t C (sds ja Gromwallin epäyhtälön nojalla (t =. Siispä X s = Y s kaikilla s t. Jos oletamme vähemmän kertoimilta b ja σ tai paremminkin suoraan kertoimilta b ja a, niin vahvaa ratkaisua ei yleensä aina löydy. Tyydymmekin yleensä heikompaan ratkaisuun Määritelmä. Oletetaan, että jokin filtraatio (F t on annettu. Oletamme, myös että on annettu jokin F -mitallinen satunnaismuuttuja X. Jos löydämme stokastisen prosessin X sekä jonkin Brownin liikkeen B, jotka ovat adaptoituja filtraation (F t suhteen ja jotka toteuttavat yhdessä annetun X kanssa yhtälön (7.7, niin sanomme, että X tai tarkemmin pari (X, B on stokastisen differentiaaliyhtälön (7.7 heikko ratkaisu Huomautus. Heikon ja vahvan ratkaisun määritelmien ero se, että vahvassa ratkaisussa Brownin liike on etukäteen annettu mutta heikossa ratkaisussa

7 STOKASTISET DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT 121 rakennamme (F t -adaptoidun Brownin liikkeen saman aikaisesti. Huomaammekin siis, että jos ratkaisu on vahva, niin se on myös heikko, sillä voimme pitää annettua Brownin liikettä myös jälkikäteen konstruoituna Huomautus. Se, mitä Brownin liikkeen rakentaminen edellisessä tarkoittaa, niin haluamme siis löytää jonkin Gaussisen prosessin B, joka on (F t - adaptoitu, jonka lisäykset B(t + h B(t ovat samoin jakautuneita kuin tavallisella Brownin liikkeellä ja mikä tärkeintä riippumattomia σ-algebrasta F t jokaisella t, h >. Tässä mielessä filtraatio (F t on eräänlainen historia tälle Brownin liikkeelle, mutta pientä ennustamista voidaan mahdollisesti siis sallia. Mitä etua tällaisista heikoista ratkaisuista oikein on? Eräs etu on se, että on paljon tilanteita, milloin ainoastaan heikko ratkaisu on olemassa. Ja lisäksi alkuarvo- sekä reuna-arvotehtävätarkasteluihin heikot ratkaisut riittävät varsin mainiosti, sillä niissä emme tarvinneet Brownin liikkeen olevan jokin tietty vaan mikä tahansa Brownin liike kävi. Jotta nämä erot tulisivat hieman selvemmiksi, niin määrittelemme kaksi ratkaisun yksikäsitteisyysominaisuutta Määritelmä. Oletetaan, että on annettu jokin (F t filtraatio todennäköisyyavaruudella (Ω, F, P. Oletetaan, että (X, B ja (X,B on kaksi yhtälön (7.7 heikkoa ratkaisua tämän filtraation suhteen. Sanomme, että yhtälön (7.7 ratkaisu on poluttain yksikäsitteinen, jos ehdoista X = X sekä B = B seuraa, että X = X Huomautus. Määritelmän merkinnällä B = B (ja vastaavasti X = X tarkoitimme että melkein varmasti polut t B(t, ω sekä t B (t, ω ovat samat Huomautus. Olemassaolo- ja Yksikäsitteisyyslauseessa saatu yksikäsitteisyys oli poluttaista yksikäsitteisyyttä, sillä saadut ratkaisut olivat vahvoja, joten B = B ja X = X toteutuivat automaattisesti. Koska näimme, että jos X ja Y ovat kaksi vahvaa ratkaisua, niin X = Y. Seuraava yksikäsitteisyysominaisuus kuvailee ratkaisujen jakaumia Määritelmä. Olkoon (X, B ja (X,B kaksi yhtälön (7.7 heikkoa ratkaisua. Sanomme, että yhtälön (7.7 ratkaisu on jakaumaltaan yksikäsitteinen, jos ehdosta X X, seuraa, että X X eli jos jokaisella t 1 < <t n on voimassa (X(t 1,... X(t n (X (t 1,..., X (t n. Osoittautuu, että poluttainen yksikäsitteisyys on vahvempi kuin jakaumayksikäsitteisyys ja poluttain yksikäsitteisyys takaa ratkaisujen olevan vahvoja.

8 122 STOKASTISET DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT Lause. Jos yhtälöllä (7.7 on poluttain yksikäsitteiset ratkaisut, niin i yhtälön ratkaisut ovat myös jakaumiltaan yksikäsitteisiä ii sekä yhtälön ratkaisut (jos olemassa ovat aina vahvoja. Poluttainen yksikäsitteisyys on lisäksi aidosti vahvempi kuin jakaumayksikäsitteisyys. Esittelemme sitä varten Levyn lauseen Lause. Jos X on jatkuva lokaali (F t -martingaali, X =ja X t = t jokaisella t, niin X on Brownin liike. Todistus. HT Esimerkki. Olkoon B tavallinen 1-ulotteinen Brownin liike ja asetetaan W t := sgn (B t db t. Tässä sgn x =[x ] [ x<]. Tiedämme, että W t on jatkuva lokaali martingaali ja W t = sgn (B s 2 ds = ds = t. Levyn lauseen nojalla tiedämme, että W on Brownin liike filtraation Ĥt suhteen. Nyt tarkastelemme hyvin läheistä stokastista differentiaaliyhtälöä ( dx t = sgn (X t dw t Teemme yritteen X 1 t = sgn (B s dw s. Koska W on martingaali filtraation (Ĥt suhteen, niin integraali on hyvin määritelty. Tämä siksi, että B on luonnollisesti ennustettava historiansa suhteen, mistä voimme päätellä, että sgn (B t on optionaalinen prosessi. Vaikka määrittelimmekin integraalit ennustettaville prosesseille, olisimme pienellä lisätyöllä voineet käsitellä optionaalisetkin integrandit. Siispä liitännäisyyslain avulla dxt 1 = sgn (B t dw t = sgn (B t 2 db t, joten Xt 1 = B t ja siis X 1 t = sgn (B s dw s = sgn (X 1 t dw s. Olemme siten päätelleet, että pari (X 1,W on stokastisen differentiaaliyhtälön ( heikko ratkaisu. Toisaalta voimme päätellä, että myös prosessi Xt 2 = B t toteuttaa stokastisen differentiaaliyhtälön (, sillä X 2 t = sgn (B s dw s = sgn ( B s dw s = sgn (X 2 s dw s.

9 STOKASTISET DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT 123 Tässä toinen yhtäsuuruus seuraa siitä, että sgn ( x = sgn (x, kunhan x ja todennäköisyys sille, että Brownin liike viettäisi pisteessä aidosti positiivisen ajan on nolla. Olemme siten löytäneet toisenkin heikon ratkaisun (X 2,W. Molemmat ratkaisuista (X 1,W ja (X 2,W ovat adaptoitu saman filtraation (Ĥt suhteen. Koska Brownin liikeet ovat samat, niin jos yhtälöllä ( olisi poluttain yksikäsitteinen ratkaisu, niin silloin X 1 = X 2 eli B = B, mikä on mahdotonta. Valitettavasti meillä ei ollut aikaa osoittaa riittävää koneistoa, jonka avulla olisimme voineet osoittaa, että X 1 (eikä X 2 eikä mikään muukaan ratkaisu ole mitallinen prosessin W historian suhteen eli yhtälöllä ei ole vahvoja ratkaisuja. Olemme siten päätelleet, että yhtälöllä ( ei ole poluttain yksikäsitteisiä ratkaisuja. Mutta jakaumaltaan ratkaisut ovat samat, sillä X 2 X 1. Tämä pitää paikkaansa yleisestikin, sillä jos (X, B on yhtälön dx t = sgn (X t db t heikko ratkaisu, niin tiedämme, että X t on lokaali martingaali sekä X t = t. Siispä Levyn lauseella kaikki ratkaisut ovat Brownin liikkeitä eli jakaumat ovat yksikäsitteisesti määrättyjä. Heikkoja ratkaisuja on siten hieman enemmän, joten olisi mukava tietää, kuinka paljon niitä on Lause. Jos stokastisen differentiaaliyhtälön (7.7 kertoimet σ ja b ovat jatkuvia ja rajoitettuja, niin yhtälöllä on ainakin yksi heikko ratkaisu. Jos lisäksi löytyy c >, että σ(xy c y jokaisella y R d, niin ratkaisu on jakaumaltaan yksikäsitteinen. Todistus. Sivuutetaan sillä tämä ei ole ihan selviö. Eräs tapa osoittaa edellinen lause on käyttää Markovin puoliryhmämenetelmiä ja funktionaalianalyysin keinoja. Toinen tapa on käyttää martingaalitekniikkaa, jota hienosti sovelsivat tähän Daniel W. Stroock ja S. R. Srinivasa Varadhan. Selvitämme näin lopuksi hieman tätä lähestymistapaa, sillä olemme soveltaneet sitä edellisissä esimerkeissä varsin läheisesti. Jos tietäisimme, että yhtälöllä (7.7 on ratkaisu, voisimme päätellä seuraavaa. Jos ϕ C 2 (R d on kompaktisti kannattettu kahdesti jatkuvasti derivoituva funktio, niin Z t = ϕ(x t on jatkuva semimartingaali filtraation (F t suhteen. Siispä Itōn kaavan avulla ϕ(x t =ϕ(x + j ϕ j (X s dx j s j,k ϕ jk (X s d X j,x k t.

10 124 STOKASTISET DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT Siispä voimme laskea, että ( E (ϕ(x t F s = ϕ(x s +E Martingaaliominaisuuden avulla ( E ϕ j (X u σ jk (X u dbu k F s = s k s kullakin j, joten ensimmäisestä intergraalista jää jäljelle (ˆ t E ϕ j (X u b j (X u du F s j s s... F s ja toimimalla vastaavasti kovarianssiprosessitermin kanssa havaitsemme lopulta, että ( (7.21 E (ϕ(x t F s = ϕ(x s +E Lϕ(X u du F s. Siispä E (M ϕ t F s := E ( ϕ(x t s Lϕ(X u du F s (ˆ s = ϕ(x s E Lϕ(X u du F s = Ms ϕ on (F s -martingaali jokaisella ϕ C 2 (R d. Jos prosessi X on lisäksi Markovin prosessi (mutta ei yleensä aikastationaarinen, niin voisimme laskea hieman pidemmälle, sillä jos v s < t, niin voimme ehdollistaa identiteetin (7.21 ajanhetkeen v s<t, joten (7.22 E v,x(v E (M ϕ (t F s = E v,x(v M ϕ (s missä käytimme Markovin ominaisuutta siten, että E (Z F v = E (Z X v =: E v,x(v Z kun Z on T v -mitallinen ja integroituva satunnaismuuttuja. Olemme siten nähneet, että M ϕ t on todennäköisyysmitan P v,x suhteen (F t -martingaali välillä [v, jokaisella v ja jokaisella x R d. Daniel W. Stroock ja S. R. Srinivasa Varadhan käänsivät tilanteen päälaelleen ja ottivat tämän ominaisuuden (7.22 koko stokastisten differentiaaliyhtälöiden tutkimuksen pohjaksi ja esittivät martingaaliongelman Määritelmä (Martingaaliongelma. Oletetaan, että A ja b ovat rajoitettuja ja mitallisia funktioita ja määrävät operaattorin L. Jos (v, x R + R d on annettu piste, niin todennäköisyysmitta P v,x on martingaaliongelman ratkaisu, jos.

11 STOKASTISET DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT 125 i P v,x ( X s = x jokaisella s v =1 ii stokastinen prosessi (M ϕ t on (F t -martingaali todennäköisyysmitan P v,x suhteen jokaisella ϕ C (R d Määritelmä. Jos edellinen martingaaliongelma on ratkeava jokaisella (v, x R + R d ja ratkaisu on yksikäsitteinen, niin silloin sanomme, että martingaaliongelma MP(A, b on hyvin asetettu. Tämä martingaaliongelma yleistää tavallaan sen, mitä olemme pyrkineet koko ajan tekemään. Jos ulottuvuuksia on 1 ja funktiot a(x =1ja b(x =, niin martingaaliongelma on polynomiapproksimoinnin kanssa lähellä sitä, että tietäisimme prosessin M ϕ olevan martingaali, kun ϕ 1 (x =x tai ϕ 2 (x =x 2. Siispä tällöin martingaaliongelma vastaisi tietoa siitä, että X t on martingaali (sillä Lϕ 1 (x = 1 2 D2 x = sekä tietoa, että Xt 2 t on martingaali (sillä Lϕ 2 (x = 1 2 D2 x 2 =1. Siispä Levyn lause sanoisikin jo, että X on Brownin liike, eli martingaaliongelma MP(1, vaikuttaisi hyvin asetellulta. Emme valitettavasti voi käydä läpi martingaaliongelmien hyvin aseteltavuutta tarkasti, mutta voimme hieman käydä läpi, mitä voidaan päätellä Lause. Oletetaan, että σσ = A. Martingaaliongelma MP(A, b on hyvin asetettu jos ja vain jos stokastisella differentiaaliyhtälöllä (7.7 on heikko ratkaisu, joka on jakaumaltaan yksikäsitteinen. Todistus. Martingaaliongelman ratkaisuksi kelpaa heikon ratkaisun (X, B prosessin X jakauma (eli jos X v = x, niin prosessin Y t = X t v jakauma antaa yksikäsitteisen todennäköisyysmitan P v,x. Toiseen suuntaan meno vaatisi hieman lisää päättelyitä, joten kiinnostunut voi katsoa tätä vaikka Stroockin Varadhanin kirjasta Multidimensional Diffusion Processes katsomalla Lukua 4. Lause antaa itse asiassa lopulta tämän käänteisen suunnan. Siis martingaaliongelma on käytännössä sama asia kuin stokastisen differentiaaliyhtälön heikko ratkeavuus. Puuttuvat Markovin ominaisuudetkin saadaan nyt helposti Lause (Markovin ominaisuus. Jos martingaaliongelma MP(σσ,b on hyvin asetettu ja jos (X x,b on stokastisen differentiaaliyhtälön (7.7 jakaumaltaan yksikäsitteinen heikko ratkaisu kun X = x, niin E (f(x x t F s = E s,x x (s f (X x t =v(t s, X x s kun v(t, z =E f(x z t ja kun f on rajoitettu. Todistus. Tuloksen todistus vaatisi hieman enemmän työkaluja todennäköisyysteoriasta, mitä meillä on, joten hahmotellaan vain ajatus. Markovin (myös

12 126 STOKASTISET DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT vahva ominaisuus tarkoittaa kutakuinkin sitä, että jos olemme ajanhetkellä s<ttilassa X(s =z, niin tapahtuman todennäköisyys, että myöhemmällä ajanhetkellä t olemme tilassa X(t =w ei riipu siitä, että millaista polkua pitkin kuljimme ajanhetkestä ajanhetkeen s. Jos aika on diskreetti, tämä oli itse asiassa alkuperäinen määritelmämme, mutta jatkuvassa tilanteessa tämä vaatii hieman lisää käsitteitä (säännölliset ehdolliset jakaumat ja muut kaverit joten tyydymme hieman heuristiseen käsittelyyn. Koska tarvitsemme kuitenkin σ-algebra-merkintää, niin poikkeukselliseti kirjoitamme funktion σ muodossa σ. Tiedämme, että (X x,b on yhtälön ( X t = X + σ(x u db u b(x u du ratkaisu, kun X = x. Voimme kirjoittaa tämän myös muodossa X x t = X x s + σ(x u db u jokaisella s<t, joten voimme päätellä, että X x t suhteen. Siispä voimme päätellä, että s b(x u du F s,t := σ(x x s { B u : u [s, t] } on mitallinen σ-algebran E (f(x x t F s = E (f(x x t X x s = E s,x x (s f(x x t jokaisella mitallisella ja rajoitetulla funktiolla f. Siispä X x on Markovin prosessi. Haluamme vielä osoittaa, että v(t s, Xs x =E (f(xt x Xs x. Ajatusta hieman helpottaen oletamme, että Xs x = z. Tällöin tiedämme, että Y t := Xt+s x ja Z t := Xt z ovat molemmat yhtälön ( ratkaisuja, kun X = z. Koska martingaaliongelma on hyvin asetettu, on ratkaisun jakauma yksikäsitteinen. Siispä Y t s Z t s, joten E (f(y t s Y = z = E (f(z t s Z = z Koska E z f(y t s =E(f(Xt x X s ja E z f(z t s =E z f(xt s z =v(t s, z, niin väite lähestulkoon tuli osoitettua Huomautus. Odotusarvo E v,x Z tulisi lukea satunnaismuuttujan Z odotusarvona, kun ajanhetkellä v prosessi X on tilassa x. Tämä eroaa aiemmin jatkuvasti käyttämästämme aikastationaarisesta tapauksesta siten, että jos esimerkiksi Z =[X(t A ], niin nyt siis P ( X t A F v = P v,x(v ( X t A

13 STOKASTISET DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT 127 kun aikastationaarisessa tapauksessa olisimme kirjoittaneet P ( X t A F v = P X(v ( X t v A = P,X(v ( X t v A missä X t := X t+v. missä viimeinen on tämän yleisen tapauksen merkintä, mutta olemme siis pudottaneet aina nollan turhana pois. Tärkein ero on siis se, että aikastationaarisessa tapauksessa X X, mutta yleisessä tapauksessa tätä samaistusta ei voi siis tehdä.

4. Martingaalit ja lokaalit martingaalit

4. Martingaalit ja lokaalit martingaalit STOKASTISET DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT 45 4. Martingaalit ja lokaalit martingaalit Lähestymme nyt jo kovaa vauhtia hetkeä, jolloin voimme aloittaa stokastisen integroinnin. Ennen sitä käymme vielä läpi yhtä

Lisätiedot

5. Stokastinen integrointi

5. Stokastinen integrointi STOKASTISET DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT 55 5. Stokastinen integrointi Olemme lopulta käyneet läpi tarvittavat tiedot peruskäsitteistä ja voimme aloittaa stokastisen integroinnin (ja siten stokastisen derivoinnin

Lisätiedot

= X s + IE[X t X s ] = 0, s ja sitä, että ehdollinen odotusarvo on tavallinen odotusarvo silloin, kun satunnaismuuttuja

= X s + IE[X t X s ] = 0, s ja sitä, että ehdollinen odotusarvo on tavallinen odotusarvo silloin, kun satunnaismuuttuja 44 E. VALKEILA 6. Geometrinen Brownin liike 6.1. Brownin liike ja Iton kaava. Tavoitteena on mallintaa osakkeen tuottoa jatkuvassa ajassa. Jos (S t ) t T on osakkeen hintaprosessi, niin tuotolla tarkoitetaan

Lisätiedot

X k+1 X k X k+1 X k 1 1

X k+1 X k X k+1 X k 1 1 Matematiikan ja tilastotieteen laitos Stokastiset differentiaaliyhtälöt Ratkaisuehdotelma Harjoitukseen 4 1. Oletetaan, että X n toteuttaa toisen kertaluvun differenssiyhtälön X k+2 2X k+1 + 2X k = ξ k,

Lisätiedot

Matematiikan ja tilastotieteen laitos Stokastiset differentiaaliyhtälöt Ratkaisuehdotelma Harjoitukseen 5

Matematiikan ja tilastotieteen laitos Stokastiset differentiaaliyhtälöt Ratkaisuehdotelma Harjoitukseen 5 Matematiikan ja tilastotieteen laitos Stokastiset differentiaaliyhtälöt Ratkaisuehdotelma Harjoitukseen 5 1. Näytä, että X t := Bt 3 3tB t on martingaali Brownin liikkeen B historian suhteen. Ratkaisuehdotus:

Lisätiedot

6. Sovelluksia stokastiselle integroinnille

6. Sovelluksia stokastiselle integroinnille 92 STOKASTISET DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT 6. Sovelluksia stokastiselle integroinnille 6.1. Uusia martingaaleja. Tähän mennessä olemme löytäneet vain kourallisen martingaaleja eli tiedämme, että B t on martingaali,

Lisätiedot

M 2 M = sup E M 2 t. E X t = lim. niin martingaalikonvergenssilauseen oletukset ovat voimassa, eli löydämme satunnaismuuttujan M, joka toteuttaa ehdon

M 2 M = sup E M 2 t. E X t = lim. niin martingaalikonvergenssilauseen oletukset ovat voimassa, eli löydämme satunnaismuuttujan M, joka toteuttaa ehdon Matematiian ja tilastotieteen laitos Stoastiset differentiaaliyhtälöt Rataisuehdotelma Harjoituseen 7 1. Näytä, että uvaus M M M 2, un M 2 M = sup E M 2 t 2 t 0 on normi jouossa M 2 = { M : M on martingaali

Lisätiedot

6.4. Feynmanin Kacin kaava. Edellisessä osassa näytimme, että tietyin oletuksin. on Dirichlet n reuna-arvotehtävän.

6.4. Feynmanin Kacin kaava. Edellisessä osassa näytimme, että tietyin oletuksin. on Dirichlet n reuna-arvotehtävän. 14 STOKASTISET DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT 6.4. Feynmanin Kacin kaava. Edellisessä osassa näytimme, että tietyin oletuksin on Dirichlet n reuna-arvotehtävän w = u(x) =E x f(b τ ) w = f alueessa G reunalla Γ

Lisätiedot

7. Tasaisen rajoituksen periaate

7. Tasaisen rajoituksen periaate 18 FUNKTIONAALIANALYYSIN PERUSKURSSI 7. Tasaisen rajoituksen periaate Täydellisyydestä puristetaan maksimaalinen hyöty seuraavan Bairen lauseen avulla. Bairen lause on keskeinen todistettaessa kahta funktionaalianalyysin

Lisätiedot

Matematiikan ja tilastotieteen laitos Reaalianalyysi I Harjoitus Malliratkaisut (Sauli Lindberg)

Matematiikan ja tilastotieteen laitos Reaalianalyysi I Harjoitus Malliratkaisut (Sauli Lindberg) Matematiikan ja tilastotieteen laitos Reaalianalyysi I Harjoitus 4 9.4.-23.4.200 Malliratkaisut (Sauli Lindberg). Näytä, että Lusinin lauseessa voidaan luopua oletuksesta m(a)

Lisätiedot

KOMPLEKSIANALYYSI I KURSSI SYKSY 2012

KOMPLEKSIANALYYSI I KURSSI SYKSY 2012 KOMPLEKSIANALYYSI I KURSSI SYKSY 2012 RITVA HURRI-SYRJÄNEN 8. Integraalilauseiden sovelluksia 1. Analyyttisen funktion sarjaesitys. (eli jokainen analyyttinen funktio on lokaalisti suppenevan potenssisarjan

Lisätiedot

6. Toisen ja korkeamman kertaluvun lineaariset

6. Toisen ja korkeamman kertaluvun lineaariset SARJAT JA DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT 2003 51 6. Toisen ja korkeamman kertaluvun lineaariset differentiaaliyhtälöt Määritelmä 6.1. Olkoon I R avoin väli. Olkoot p i : I R, i = 0, 1, 2,..., n, ja q : I R jatkuvia

Lisätiedot

Ilkka Mellin Todennäköisyyslaskenta. Osa 2: Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat. Momenttiemäfunktio ja karakteristinen funktio

Ilkka Mellin Todennäköisyyslaskenta. Osa 2: Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat. Momenttiemäfunktio ja karakteristinen funktio Ilkka Mellin Todennäköisyyslaskenta Osa : Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat Momenttiemäfunktio ja karakteristinen funktio TKK (c) Ilkka Mellin (7) 1 Momenttiemäfunktio ja karakteristinen funktio

Lisätiedot

Tehtäväsarja I Tehtävät 1-5 perustuvat monisteen kappaleisiin ja tehtävä 6 kappaleeseen 2.8.

Tehtäväsarja I Tehtävät 1-5 perustuvat monisteen kappaleisiin ja tehtävä 6 kappaleeseen 2.8. HY, MTO / Matemaattisten tieteiden kandiohjelma Todennäköisyyslaskenta IIa, syksy 8 Harjoitus Ratkaisuehdotuksia Tehtäväsarja I Tehtävät -5 perustuvat monisteen kappaleisiin..7 ja tehtävä 6 kappaleeseen.8..

Lisätiedot

1 + b t (i, j). Olkoon b t (i, j) todennäköisyys, että B t (i, j) = 1. Siis operaation access(j) odotusarvoinen kustannus ajanhetkellä t olisi.

1 + b t (i, j). Olkoon b t (i, j) todennäköisyys, että B t (i, j) = 1. Siis operaation access(j) odotusarvoinen kustannus ajanhetkellä t olisi. Algoritmien DP ja MF vertaileminen tapahtuu suoraviivaisesti kirjoittamalla kummankin leskimääräinen kustannus eksplisiittisesti todennäköisyyksien avulla. Lause T MF ave = 1 + 2 1 i

Lisätiedot

Derivaatat lasketaan komponenteittain, esimerkiksi E 1 E 2

Derivaatat lasketaan komponenteittain, esimerkiksi E 1 E 2 MS-C50 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt Harjoitukset syksy 07. Oletetaan että vektorikenttä E E E E : R R on kaksi kertaa jatkuvasti derivoituva E C R. Näytä että E E. Derivaatat lasketaan komponenteittain

Lisätiedot

Johdatus todennäköisyyslaskentaan Momenttiemäfunktio ja karakteristinen funktio. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1

Johdatus todennäköisyyslaskentaan Momenttiemäfunktio ja karakteristinen funktio. TKK (c) Ilkka Mellin (2005) 1 Johdatus todennäköisyyslaskentaan Momenttiemäfunktio ja karakteristinen funktio TKK (c) Ilkka Mellin (5) 1 Momenttiemäfunktio ja karakteristinen funktio Momenttiemäfunktio Diskreettien jakaumien momenttiemäfunktioita

Lisätiedot

4.0.2 Kuinka hyvä ennuste on?

4.0.2 Kuinka hyvä ennuste on? Luonteva ennuste on käyttää yhtälöä (4.0.1), jolloin estimaattori on muotoa X t = c + φ 1 X t 1 + + φ p X t p ja estimointivirheen varianssi on σ 2. X t }{{} todellinen arvo Xt }{{} esimaattori = ε t Esimerkki

Lisätiedot

VEKTORIANALYYSIN HARJOITUKSET: VIIKKO 4

VEKTORIANALYYSIN HARJOITUKSET: VIIKKO 4 VEKTORIANALYYSIN HARJOITUKSET: VIIKKO 4 Jokaisen tehtävän jälkeen on pieni kommentti tehtävään liittyen Nämä eivät sisällä mitään kovin kriittistä tietoa tehtävään liittyen, joten niistä ei tarvitse välittää

Lisätiedot

MS-C1340 Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt

MS-C1340 Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt MS-C1340 Lineaarialgebra ja differentiaaliyhtälöt Differentiaaliyhtälöt, osa 1 Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 2015 1 / 20 R. Kangaslampi Matriisihajotelmista

Lisätiedot

Osittaisdifferentiaaliyhtälöt

Osittaisdifferentiaaliyhtälöt Osittaisdifferentiaaliyhtälöt Harjoituskokoelmat 4 ja 5, kevät 2011 Palautus Eemeli Blåstenille to 23.6. klo 16.00 mennessä 1. Ratkaise Dirichlet ongelma u(x, y) = 0, x 2 + y 2 < 1, u(x, y) = y + x 2,

Lisätiedot

JAKSO 2 KANTA JA KOORDINAATIT

JAKSO 2 KANTA JA KOORDINAATIT JAKSO 2 KANTA JA KOORDINAATIT Kanta ja dimensio Tehtävä Esittele vektoriavaruuden kannan määritelmä vapauden ja virittämisen käsitteiden avulla ja anna vektoriavaruuden dimension määritelmä Esittele Lause

Lisätiedot

Polkuintegraali yleistyy helposti paloitain C 1 -poluille. Määritelmä Olkoot γ : [a, b] R m paloittain C 1 -polku välin [a, b] jaon

Polkuintegraali yleistyy helposti paloitain C 1 -poluille. Määritelmä Olkoot γ : [a, b] R m paloittain C 1 -polku välin [a, b] jaon Polkuintegraali yleistyy helposti paloitain C 1 -poluille. Määritelmä 4.1.3. Olkoot : [a, b] R m paloittain C 1 -polku välin [a, b] jaon P = {a = t 1 < < t k = b} ja joukko D R m sellainen, että ([a, b])

Lisätiedot

y x1 σ t 1 = c y x 1 σ t 1 = y x 2 σ t 2 y x 2 x 1 y = σ(t 2 t 1 ) x 2 x 1 y t 2 t 1

y x1 σ t 1 = c y x 1 σ t 1 = y x 2 σ t 2 y x 2 x 1 y = σ(t 2 t 1 ) x 2 x 1 y t 2 t 1 1. Tarkastellaan funktiota missä σ C ja y (y 1,..., y n ) R n. u : R n R C, u(x, t) e i(y x σt), (a) Miksi funktiota u(x, t) voidaan kutsua tasoaalloksi, jonka aaltorintama on kohtisuorassa vektorin y

Lisätiedot

1 Lineaariavaruus eli Vektoriavaruus

1 Lineaariavaruus eli Vektoriavaruus 1 Lineaariavaruus eli Vektoriavaruus 1.1 Määritelmä ja esimerkkejä Olkoon K kunta, jonka nolla-alkio on 0 ja ykkösalkio on 1 sekä V epätyhjä joukko. Oletetaan, että joukossa V on määritelty laskutoimitus

Lisätiedot

Poistumislause Kandidaatintutkielma

Poistumislause Kandidaatintutkielma Poistumislause Kandidaatintutkielma Mikko Nikkilä 013618832 26. helmikuuta 2011 Sisältö 1 Johdanto................................... 2 2 Olemassaolon ja yksikäsitteisyyden historiaa............ 3 3 Esitietoja..................................

Lisätiedot

MS-C1350 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt Harjoitukset 5, syksy Mallivastaukset

MS-C1350 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt Harjoitukset 5, syksy Mallivastaukset MS-C350 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt Haroitukset 5, syksy 207. Oletetaan, että a > 0 a funktio u on yhtälön u a u = 0 ratkaisu. a Osoita, että funktio vx, t = u x, t toteuttaa yhtälön a v = 0. b Osoita,

Lisätiedot

Kanta ja Kannan-vaihto

Kanta ja Kannan-vaihto ja Kannan-vaihto 1 Olkoon L vektoriavaruus. Äärellinen joukko L:n vektoreita V = { v 1, v 2,..., v n } on kanta, jos (1) Jokainen L:n vektori voidaan lausua v-vektoreiden lineaarikombinaationa. (Ts. Span(V

Lisätiedot

HY, MTL / Matemaattisten tieteiden kandiohjelma Todennäköisyyslaskenta IIb, syksy 2017 Harjoitus 1 Ratkaisuehdotuksia

HY, MTL / Matemaattisten tieteiden kandiohjelma Todennäköisyyslaskenta IIb, syksy 2017 Harjoitus 1 Ratkaisuehdotuksia HY, MTL / Matemaattisten tieteiden kandiohjelma Todennäköisyyslaskenta IIb, syksy 07 Harjoitus Ratkaisuehdotuksia Tehtäväsarja I Osa tämän viikon tehtävistä ovat varsin haastavia, joten ei todellakaan

Lisätiedot

Kannan vektorit siis virittävät aliavaruuden, ja lisäksi kanta on vapaa. Lauseesta 7.6 saadaan seuraava hyvin käyttökelpoinen tulos:

Kannan vektorit siis virittävät aliavaruuden, ja lisäksi kanta on vapaa. Lauseesta 7.6 saadaan seuraava hyvin käyttökelpoinen tulos: 8 Kanta Tässä luvussa tarkastellaan aliavaruuden virittäjävektoreita, jotka muodostavat lineaarisesti riippumattoman jonon. Merkintöjen helpottamiseksi oletetaan luvussa koko ajan, että W on vektoreiden

Lisätiedot

6. Differentiaaliyhtälösysteemien laadullista teoriaa.

6. Differentiaaliyhtälösysteemien laadullista teoriaa. 1 MAT-13450 LAAJA MATEMATIIKKA 5 Tampereen teknillinen yliopisto Risto Silvennoinen Kevät 2010 6. Differentiaaliyhtälösysteemien laadullista teoriaa. Olemme keskittyneet tässä kurssissa ensimmäisen kertaluvun

Lisätiedot

Analyysin peruslause

Analyysin peruslause LUKU 10 Analyysin peruslause 10.1. Peruslause I Aiemmin Cantorin funktion ψ kohdalla todettiin, että analyysin peruslause II ei päde: [0,1] ψ (x) dm(x) < ψ(1) ψ(0). Kasvavalle funktiolle analyysin peruslauseesta

Lisätiedot

Selvästi. F (a) F (y) < r x d aina, kun a y < δ. Kolmioepäyhtälön nojalla x F (y) x F (a) + F (a) F (y) < d + r x d = r x

Selvästi. F (a) F (y) < r x d aina, kun a y < δ. Kolmioepäyhtälön nojalla x F (y) x F (a) + F (a) F (y) < d + r x d = r x Seuraavaksi tarkastellaan C 1 -sileiden pintojen eräitä ominaisuuksia. Lemma 2.7.1. Olkoon S R m sellainen C 1 -sileä pinta, että S on C 1 -funktion F : R m R eräs tasa-arvojoukko. Tällöin S on avaruuden

Lisätiedot

Numeeriset menetelmät TIEA381. Luento 12. Kirsi Valjus. Jyväskylän yliopisto. Luento 12 () Numeeriset menetelmät / 33

Numeeriset menetelmät TIEA381. Luento 12. Kirsi Valjus. Jyväskylän yliopisto. Luento 12 () Numeeriset menetelmät / 33 Numeeriset menetelmät TIEA381 Luento 12 Kirsi Valjus Jyväskylän yliopisto Luento 12 () Numeeriset menetelmät 25.4.2013 1 / 33 Luennon 2 sisältö Tavallisten differentiaaliyhtälöiden numeriikasta Rungen

Lisätiedot

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS f ( n JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS n Harjoitusten 8 ratkaisut Topologiset vektoriavaruudet 2010 8.1. Olkoon P n = {f : K K p on enintään asteen n 1 polynomi} varustettuna

Lisätiedot

802320A LINEAARIALGEBRA OSA I

802320A LINEAARIALGEBRA OSA I 802320A LINEAARIALGEBRA OSA I Tapani Matala-aho MATEMATIIKKA/LUTK/OULUN YLIOPISTO SYKSY 2016 LINEAARIALGEBRA 1 / 72 Määritelmä ja esimerkkejä Olkoon K kunta, jonka nolla-alkio on 0 ja ykkösalkio on 1 sekä

Lisätiedot

Matriisilaskenta, LH4, 2004, ratkaisut 1. Hae seuraavien R 4 :n aliavaruuksien dimensiot, jotka sisältävät vain

Matriisilaskenta, LH4, 2004, ratkaisut 1. Hae seuraavien R 4 :n aliavaruuksien dimensiot, jotka sisältävät vain Matriisilaskenta LH4 24 ratkaisut 1 Hae seuraavien R 4 :n aliavaruuksien dimensiot jotka sisältävät vain a) Kaikki muotoa (a b c d) olevat vektorit joilla d a + b b) Kaikki muotoa (a b c d) olevat vektorit

Lisätiedot

puolitasossa R 2 x e x2 /(4t). 4πt

puolitasossa R 2 x e x2 /(4t). 4πt 8. Lämmönjohtumisyhtälö II 8.1. Lämpöydin. Tarkastellaan lämmönjohtumisyhtälöä reaaliakselilla, t.s. pyritään ratkaisemaan alkuarvotehtävä u (8.1) t u 2 u puolitasossa R 2 x 2 + R (, ), u(x, ) f(x) kaikille

Lisätiedot

IV. TASAINEN SUPPENEMINEN. f(x) = lim. jokaista ε > 0 ja x A kohti n ε,x N s.e. n n

IV. TASAINEN SUPPENEMINEN. f(x) = lim. jokaista ε > 0 ja x A kohti n ε,x N s.e. n n IV. TASAINEN SUPPENEMINEN IV.. Funktiojonon tasainen suppeneminen Olkoon A R joukko ja f n : A R funktio, n =, 2, 3,..., jolloin jokaisella x A muodostuu lukujono f x, f 2 x,.... Jos tämä jono suppenee

Lisätiedot

MS-A010{3,4} (ELEC*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 10: Ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälö

MS-A010{3,4} (ELEC*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 10: Ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälö MS-A010{3,4} (ELEC*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 10: Ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälö Pekka Alestalo, Jarmo Malinen Aalto-yliopisto, Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Lisätiedot

Seuraava topologisluonteinen lause on nk. Bairen lause tai Bairen kategorialause, n=1

Seuraava topologisluonteinen lause on nk. Bairen lause tai Bairen kategorialause, n=1 FUNKTIONAALIANALYYSIN PERUSKURSSI 115 7. Tasaisen rajoituksen periaate Täydellisyydestä puristetaan maksimaalinen hyöty seuraavan Bairen lauseen avulla. Bairen lause on keskeinen todistettaessa kahta funktionaalianalyysin

Lisätiedot

8. Avoimen kuvauksen lause

8. Avoimen kuvauksen lause 116 FUNKTIONAALIANALYYSIN PERUSKURSSI 8. Avoimen kuvauksen lause Palautamme aluksi mieleen Topologian kursseilta ehkä tutut perusasiat yleisestä avoimen kuvauksen käsitteestä. Määrittelemme ensin avoimen

Lisätiedot

Wiener-prosessi: Tarkastellaan seuraavanlaista stokastista prosessia

Wiener-prosessi: Tarkastellaan seuraavanlaista stokastista prosessia Wiener-prosessi: Tarkastellaan seuraavanlaista stokastista prosessia { z(t k+1 ) = z(t k ) + ɛ(t k ) t t k+1 = t k + t, k = 0,..., N, missä ɛ(t i ), ɛ(t j ), i j ovat toisistaan riippumattomia siten, että

Lisätiedot

LUKU 7. Perusmuodot Ensimmäinen perusmuoto. Funktiot E, F ja G ovat tilkun ϕ ensimmäisen perusmuodon kertoimet ja neliömuoto

LUKU 7. Perusmuodot Ensimmäinen perusmuoto. Funktiot E, F ja G ovat tilkun ϕ ensimmäisen perusmuodon kertoimet ja neliömuoto LUKU 7 Perusmuodot 7 Ensimmäinen perusmuoto Määritelmä 7 Olkoon ϕ: U R 3 tilkku Määritellään funktiot E, F, G: U R asettamalla (7) E := ϕ ϕ, F := ϕ, G := ϕ u u u u Funktiot E, F G ovat tilkun ϕ ensimmäisen

Lisätiedot

Reuna-arvotehtävien ratkaisumenetelmät

Reuna-arvotehtävien ratkaisumenetelmät Reuna-arvotehtävien ratkaisumenetelmät Keijo Ruotsalainen Division of Mathematics Malliprobleema Kahden pisteen reuna-arvotehtävä u (x) = f (x) (1) u() = u(1) = Jos u C ([,1]) ratkaisu, niin missä x u(x)

Lisätiedot

Black Scholes-hinnoittelumallin robustisuus ja tyylitellyt tosiseikat

Black Scholes-hinnoittelumallin robustisuus ja tyylitellyt tosiseikat Black Scholes-hinnoittelumallin robustisuus ja tyylitellyt tosiseikat Tommi Sottinen, Helsingin yliopisto Yhteistyössä C. Bender, TU Braunschweig E. Valkeila, Teknillinen korkeakoulu 10. lokakuuta 2006

Lisätiedot

Derivaattaluvut ja Dini derivaatat

Derivaattaluvut ja Dini derivaatat Derivaattaluvut Dini derivaatat LuK-tutkielma Helmi Glumo 2434483 Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto Syksy 2016 Sisältö Johdanto 2 1 Taustaa 2 2 Määritelmät 4 3 Esimerkkejä lauseita 7 Lähdeluettelo

Lisätiedot

Mitta- ja integraaliteoria 2 Harjoitus 1, Olkoon f : A! [0, 1] mitallinen ja m(a) < 1. Näytä, että josonp>1javakio M<1, joille

Mitta- ja integraaliteoria 2 Harjoitus 1, Olkoon f : A! [0, 1] mitallinen ja m(a) < 1. Näytä, että josonp>1javakio M<1, joille Harjoitus 1, 30.10.2015 1. Olkoon f : A! [0, 1] mitallinen ja ma) < 1. Näytä, että josonp>1javakio Mt} apple M 2. Olkoon f 2 L 1 A). Näytä, että 2 kaikilla

Lisätiedot

LUKU 3. Ulkoinen derivaatta. dx i 1. dx i 2. ω i1,i 2,...,i k

LUKU 3. Ulkoinen derivaatta. dx i 1. dx i 2. ω i1,i 2,...,i k LUKU 3 Ulkoinen derivaatta Olkoot A R n alue k n ja ω jatkuvasti derivoituva k-muoto alueessa A Muoto ω voidaan esittää summana ω = ω i1 i 2 i k dx i 1 dx i 2 1 i 1

Lisätiedot

Ominaisarvo-hajoitelma ja diagonalisointi

Ominaisarvo-hajoitelma ja diagonalisointi Ominaisarvo-hajoitelma ja a 1 Lause 1: Jos reaalisella n n matriisilla A on n eri suurta reaalista ominaisarvoa λ 1,λ 2,...,λ n, λ i λ j, kun i j, niin vastaavat ominaisvektorit x 1, x 2,..., x n muodostavat

Lisätiedot

Oletetaan sitten, että γ(i) = η(j). Koska γ ja η ovat Jordan-polku, ne ovat jatkuvia injektiivisiä kuvauksia kompaktilta joukolta, ja määrittävät

Oletetaan sitten, että γ(i) = η(j). Koska γ ja η ovat Jordan-polku, ne ovat jatkuvia injektiivisiä kuvauksia kompaktilta joukolta, ja määrittävät HY / Matematiikan ja tilastotieteen laitos Vektorianalyysi II, syksy 18 Harjoitus 6 Ratkaisuehdotukset Tehtävä 1. Osoita, että sileille Jordan-poluille on voimassa : I R n ja : J R n (I) = (J) jos ja vain

Lisätiedot

MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 4: Ketjusäännöt ja lineaarinen approksimointi

MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 4: Ketjusäännöt ja lineaarinen approksimointi MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 4: Ketjusäännöt ja lineaarinen approksimointi Antti Rasila Aalto-yliopisto Syksy 2015 Antti Rasila (Aalto-yliopisto) MS-A0202 Syksy 2015 1

Lisätiedot

MS-A0204 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (ELEC2) Luento 9: Muuttujanvaihto taso- ja avaruusintegraaleissa

MS-A0204 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (ELEC2) Luento 9: Muuttujanvaihto taso- ja avaruusintegraaleissa MS-A24 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (ELEC2) Luento 9: Muuttujanvaihto taso- ja avaruusintegraaleissa Antti Rasila Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto Kevät 216 Antti Rasila

Lisätiedot

Konvergenssilauseita

Konvergenssilauseita LUKU 4 Konvergenssilauseita Lause 4.1 (Monotonisen konvergenssin lause). Olkoon (f n ) kasvava jono Lebesgueintegroituvia funktioita. Asetetaan f(x) := f n (x). Jos f n

Lisätiedot

Luento 9: Yhtälörajoitukset optimoinnissa

Luento 9: Yhtälörajoitukset optimoinnissa Luento 9: Yhtälörajoitukset optimoinnissa Lagrangen kerroin Oletetaan aluksi, että f, g : R R. Merkitään (x 1, x ) := (x, y) ja johdetaan Lagrangen kerroin λ tehtävälle min f(x, y) s.t. g(x, y) = 0 Olkoon

Lisätiedot

2 exp( 2u), kun u > 0 f U (u) = v = 3 + u 3v + uv = u. f V (v) dv = f U (u) du du f V (v) = f U (u) dv = f U (h(v)) h (v) = f U 1 v (1 v) 2

2 exp( 2u), kun u > 0 f U (u) = v = 3 + u 3v + uv = u. f V (v) dv = f U (u) du du f V (v) = f U (u) dv = f U (h(v)) h (v) = f U 1 v (1 v) 2 HY, MTO / Matemaattisten tieteiden kandiohjelma Todennäköisyyslaskenta IIa, syksy 208 Harjoitus 4 Ratkaisuehdotuksia Tehtäväsarja I. Satunnaismuuttuja U Exp(2) ja V = U/(3 + U). Laske f V käyttämällä muuttujanvaihtotekniikkaa.

Lisätiedot

f(x) f(y) x y f f(x) f(y) (x) = lim

f(x) f(y) x y f f(x) f(y) (x) = lim Y1 (Matematiikka I) Haastavampia lisätehtäviä Syksy 1 1. Funktio h määritellään seuraavasti. Kuvan astiaan lasketaan vettä tasaisella nopeudella 1 l/min. Astia on muodoltaan katkaistu suora ympyräkartio,

Lisätiedot

y = 3x2 y 2 + sin(2x). x = ex y + e y2 y = ex y + 2xye y2

y = 3x2 y 2 + sin(2x). x = ex y + e y2 y = ex y + 2xye y2 Matematiikan ja tilastotieteen osasto/hy Differentiaaliyhtälöt I Laskuharjoitus 2 mallit Kevät 219 Tehtävä 1. Laske osittaisderivaatat f x = f/x ja f y = f/, kun f = f(x, y) on funktio a) x 2 y 3 + y sin(2x),

Lisätiedot

MS-A010{3,4,5} (ELEC*, ENG*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 10: Ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälö

MS-A010{3,4,5} (ELEC*, ENG*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 10: Ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälö MS-A010{3,4,5} (ELEC*, ENG*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 10: Ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälö Pekka Alestalo, Jarmo Malinen Aalto-yliopisto, Matematiikan ja systeemianalyysin

Lisätiedot

SARJAT JA DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT

SARJAT JA DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT SARJAT JA DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT 2003 43 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Kuva 12. Esimerkin 4.26(c kuvauksen

Lisätiedot

1 Sisätulo- ja normiavaruudet

1 Sisätulo- ja normiavaruudet 1 Sisätulo- ja normiavaruudet 1.1 Sisätuloavaruus Määritelmä 1. Olkoon V reaalinen vektoriavaruus. Kuvaus : V V R on reaalinen sisätulo eli pistetulo, jos (a) v w = w v (symmetrisyys); (b) v + u w = v

Lisätiedot

Oletetaan ensin, että tangenttitaso on olemassa. Nyt pinnalla S on koordinaattiesitys ψ, jolle pätee että kaikilla x V U

Oletetaan ensin, että tangenttitaso on olemassa. Nyt pinnalla S on koordinaattiesitys ψ, jolle pätee että kaikilla x V U HY / Matematiikan ja tilastotieteen laitos Vektorianalyysi II, syksy 018 Harjoitus 4 Ratkaisuehdotukset Tehtävä 1. Olkoon U R avoin joukko ja ϕ = (ϕ 1, ϕ, ϕ 3 ) : U R 3 kaksiulotteisen C 1 -alkeispinnan

Lisätiedot

Ratkaisu: (i) Joukko A X on avoin jos kaikilla x A on olemassa r > 0 siten että B(x, r) A. Joukko B X on suljettu jos komplementti B c on avoin.

Ratkaisu: (i) Joukko A X on avoin jos kaikilla x A on olemassa r > 0 siten että B(x, r) A. Joukko B X on suljettu jos komplementti B c on avoin. Matematiikan ja tilastotieteen laitos Topologia I 1. kurssikoe 26.2.2013 Malliratkaisut ja tehtävien tarkastamiset Tehtävät 1 ja 2 Henrik Wirzenius Tehtävät 3 ja 4 Teemu Saksala Jos sinulla on kysyttävää

Lisätiedot

3.3 Funktion raja-arvo

3.3 Funktion raja-arvo 3.3 Funktion raja-arvo Olkoot A ja B kompleksitason joukkoja ja f : A B kuvaus. Kuvauksella f on pisteessä z 0 A raja-arvo c, jos jokaista ε > 0 vastaa δ > 0 siten, että 0 < z z 0 < δ ja z A f(z) c < ε.

Lisätiedot

Kolmannen ja neljännen asteen yhtälöistä

Kolmannen ja neljännen asteen yhtälöistä Solmu /019 7 Kolmannen neljännen asteen yhtälöistä Esa V. Vesalainen Matematik och statistik, Åbo Akademi Tämän pienen artikkelin tarkoituksena on satuilla hieman algebrallisista yhtälöistä. Erityisesti

Lisätiedot

Cantorin joukko LUKU 8

Cantorin joukko LUKU 8 LUKU 8 Cantorin joukko 8.. Cantorin 3 -joukko Merkitään J = J 0, = [0, ]. Poistetaan välin J keskeltä avoin väli I,, jonka pituus on /3; siis I, = (, 2). Olkoot jäljelle jäävät suljetut välit J 3 3, ja

Lisätiedot

(a) avoin, yhtenäinen, rajoitettu, alue.

(a) avoin, yhtenäinen, rajoitettu, alue. 1. Hahmottele seuraavat tasojoukot. Mitkä niistä ovat avoimia, suljettuja, kompakteja, rajoitettuja, yhtenäisiä, alueita? (a) {z C 1 < 2z + 1 < 2} (b) {z C z i + z + i = 4} (c) {z C z + Im z < 1} (d) {z

Lisätiedot

Luku 4. Derivoituvien funktioiden ominaisuuksia.

Luku 4. Derivoituvien funktioiden ominaisuuksia. 1 MAT-1343 Laaja matematiikka 3 TTY 1 Risto Silvennoinen Luku 4 Derivoituvien funktioiden ominaisuuksia Derivaatan olemassaolosta seuraa funktioille eräitä säännöllisyyksiä Näistä on jo edellisessä luvussa

Lisätiedot

k S P[ X µ kσ] 1 k 2.

k S P[ X µ kσ] 1 k 2. HY, MTL / Matemaattisten tieteiden kandiohjelma Todennäköisyyslaskenta IIb, syksy 28 Harjoitus Ratkaisuehdotuksia Tehtäväsarja I Osa tämän viikon tehtävistä ovat varsin haastavia, joten ei todellakaan

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 1 Määrittelyjoukoista Tarkastellaan funktiota, jonka määrittelevä yhtälö on f(x) = x. Jos funktion lähtöjoukoksi määrittelee vaikkapa suljetun välin [0, 1], on funktio

Lisätiedot

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Yhteenveto, osa I

MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Yhteenveto, osa I MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (Chem) Yhteenveto, osa I G. Gripenberg Aalto-yliopisto 21. tammikuuta 2016 G. Gripenberg (Aalto-yliopisto) MS-A0207 Differentiaali- ja integraalilaskenta

Lisätiedot

KOMPLEKSIANALYYSI I KURSSI SYKSY exp z., k = 1, 2,... Eksponenttifunktion z exp(z) Laurent-sarjan avulla

KOMPLEKSIANALYYSI I KURSSI SYKSY exp z., k = 1, 2,... Eksponenttifunktion z exp(z) Laurent-sarjan avulla KOMPLEKSIANALYYSI I KURSSI SYKSY 2012 RITVA HURRI-SYRJÄNEN 11. Integrointi erillisen erikoispisteen ympäri Olkoot f analyyttinen punkteeratussa kiekossa D(z 0.r\{z 0 }. Funktiolla f on erikoispiste z 0.

Lisätiedot

Esimerkki 19. Esimerkissä 16 miniminormiratkaisu on (ˆx 1, ˆx 2 ) = (1, 0).

Esimerkki 19. Esimerkissä 16 miniminormiratkaisu on (ˆx 1, ˆx 2 ) = (1, 0). Esimerkki 9 Esimerkissä 6 miniminormiratkaisu on (ˆx, ˆx (, 0 Seuraavaksi näytetään, että miniminormiratkaisuun siirtyminen poistaa likimääräisongelman epäyksikäsitteisyyden (mutta lisääntyvän ratkaisun

Lisätiedot

Inversio-ongelmien laskennallinen peruskurssi Luento 7

Inversio-ongelmien laskennallinen peruskurssi Luento 7 Inversio-ongelmien laskennallinen peruskurssi Luento 7 Kevät 2012 1 Tilastolliset inversio-ongelmat Tilastollinen ionversio perustuu seuraaviin periaatteisiin: 1. Kaikki mallissa olevat muuttujat mallinnetaan

Lisätiedot

1 Di erentiaaliyhtälöt

1 Di erentiaaliyhtälöt Taloustieteen mat.menetelmät syksy 2017 materiaali II-5 1 Di erentiaaliyhtälöt 1.1 Skalaariyhtälöt Määritelmä: ensimmäisen kertaluvun di erentiaaliyhtälö on muotoa _y = F (y; t) oleva yhtälö, missä _y

Lisätiedot

HY, MTO / Matemaattisten tieteiden kandiohjelma Todennäköisyyslaskenta IIa, syksy 2018 Harjoitus 3 Ratkaisuehdotuksia.

HY, MTO / Matemaattisten tieteiden kandiohjelma Todennäköisyyslaskenta IIa, syksy 2018 Harjoitus 3 Ratkaisuehdotuksia. HY, MTO / Matemaattisten tieteiden kandiohjelma Todennäköisyyslaskenta IIa, syksy 8 Harjoitus Ratkaisuehdotuksia Tehtäväsarja I. Mitkä seuraavista funktioista F, F, F ja F 4 ovat kertymäfunktioita? Mitkä

Lisätiedot

4.3.7 Epäoleellinen integraali

4.3.7 Epäoleellinen integraali Esimerkki 4.3.16. (Lineaarinen muuttujien vaihto) Olkoot A R m sellainen kompakti joukko, että A on nollajoukko. Olkoon M R m m säännöllinen matriisi (eli det(m) 0) ja f : R m R jatkuva funktio. Tehdään

Lisätiedot

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II. LM2, Kesä /141

Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II. LM2, Kesä /141 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II LM2, Kesä 2012 1/141 Kertausta: avaruuden R n vektorit Määritelmä Oletetaan, että n {1, 2, 3,...}. Avaruuden R n alkiot ovat jonoja, joissa on n kappaletta reaalilukuja.

Lisätiedot

Epäyhtälöt ovat yksi matemaatikon voimakkaimmista

Epäyhtälöt ovat yksi matemaatikon voimakkaimmista 6 Epäyhtälöitä Epäyhtälöt ovat yksi matemaatikon voimakkaimmista työvälineistä. Yhtälö a = b kertoo sen, että kaksi ehkä näennäisesti erilaista asiaa ovat samoja. Epäyhtälö a b saattaa antaa keinon analysoida

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 2

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 2 Matematiikan tukikurssi kurssikerta 1 Relaatioista Oletetaan kaksi alkiota a ja b. Näistä kumpikin kuuluu johonkin tiettyyn joukkoon mahdollisesti ne kuuluvat eri joukkoihin; merkitään a A ja b B. Voidaan

Lisätiedot

4.2.2 Uskottavuusfunktio f Y (y 0 X = x)

4.2.2 Uskottavuusfunktio f Y (y 0 X = x) Kuva 4.6: Elektroniikassa esiintyvän lämpökohinan periaate. Lämpökohinaa ε mallinnetaan additiivisella häiriöllä y = Mx + ε. 4.2.2 Uskottavuusfunktio f Y (y 0 X = x) Tarkastellaan tilastollista inversio-ongelmaa,

Lisätiedot

802320A LINEAARIALGEBRA OSA II

802320A LINEAARIALGEBRA OSA II 802320A LINEAARIALGEBRA OSA II Tapani Matala-aho MATEMATIIKKA/LUTK/OULUN YLIOPISTO SYKSY 2016 LINEAARIALGEBRA 1 / 64 Sisätuloavaruus Määritelmä 1 Olkoon V reaalinen vektoriavaruus. Kuvaus on reaalinen

Lisätiedot

Cantorin joukon suoristuvuus tasossa

Cantorin joukon suoristuvuus tasossa Cantorin joukon suoristuvuus tasossa LuK-tutkielma Miika Savolainen 2380207 Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto Syksy 2016 Sisältö Johdanto 2 1 Cantorin joukon esittely 2 2 Suoristuvuus ja

Lisätiedot

MS-A0003/A Matriisilaskenta Laskuharjoitus 6

MS-A0003/A Matriisilaskenta Laskuharjoitus 6 MS-A3/A - Matriisilaskenta Laskuharjoitus 6 Ratkaisuehdotelmia. Diagonalisointi on hajotelma A SΛS, jossa diagonaalimatriisi Λ sisältää matriisin A ominaisarvot ja matriisin S sarakkeet ovat näitä ominaisarvoja

Lisätiedot

9. Lineaaristen differentiaaliyhtälöiden ratkaisuavaruuksista

9. Lineaaristen differentiaaliyhtälöiden ratkaisuavaruuksista 29 9 Lineaaristen differentiaaliyhtälöiden ratkaisuavaruuksista Tarkastelemme kertalukua n olevia lineaarisia differentiaaliyhtälöitä y ( x) + a ( x) y ( x) + + a ( x) y( x) + a ( x) y= b( x) ( n) ( n

Lisätiedot

w + x + y + z =4, wx + wy + wz + xy + xz + yz =2, wxy + wxz + wyz + xyz = 4, wxyz = 1.

w + x + y + z =4, wx + wy + wz + xy + xz + yz =2, wxy + wxz + wyz + xyz = 4, wxyz = 1. Kotitehtävät, tammikuu 2011 Vaikeampi sarja 1. Ratkaise yhtälöryhmä w + x + y + z =4, wx + wy + wz + xy + xz + yz =2, wxy + wxz + wyz + xyz = 4, wxyz = 1. Ratkaisu. Yhtälöryhmän ratkaisut (w, x, y, z)

Lisätiedot

HY / Avoin yliopisto Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II, kesä 2015 Harjoitus 1 Ratkaisut palautettava viimeistään maanantaina klo

HY / Avoin yliopisto Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II, kesä 2015 Harjoitus 1 Ratkaisut palautettava viimeistään maanantaina klo HY / Avoin yliopisto Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II, kesä 2015 Harjoitus 1 Ratkaisut palautettava viimeistään maanantaina 10.8.2015 klo 16.15. Tehtäväsarja I Tutustu lukuun 15, jossa vektoriavaruuden

Lisätiedot

Shorin algoritmin matematiikkaa Edvard Fagerholm

Shorin algoritmin matematiikkaa Edvard Fagerholm Edvard Fagerholm 1 Määritelmiä Määritelmä 1 Ryhmä G on syklinen, jos a G s.e. G = a. Määritelmä 2 Olkoon G ryhmä. Tällöin alkion a G kertaluku ord(a) on pienin luku n N \ {0}, jolla a n = 1. Jos lukua

Lisätiedot

Luento 8: Epälineaarinen optimointi

Luento 8: Epälineaarinen optimointi Luento 8: Epälineaarinen optimointi Vektoriavaruus R n R n on kaikkien n-jonojen x := (x,..., x n ) joukko. Siis R n := Määritellään nollavektori 0 = (0,..., 0). Reaalisten m n-matriisien joukkoa merkitään

Lisätiedot

Harjoitus Tarkastellaan luentojen Esimerkin mukaista työttömyysmallinnusta. Merkitään. p(t) = hintaindeksi, π(t) = odotettu inflaatio,

Harjoitus Tarkastellaan luentojen Esimerkin mukaista työttömyysmallinnusta. Merkitään. p(t) = hintaindeksi, π(t) = odotettu inflaatio, Differentiaaliyhtälöt, Kesä 06 Harjoitus 3 Kaikissa tehtävissä, joissa pitää tarkastella kriittisten pisteiden stabiliteettia, jos kyseessä on satulapiste, ilmoita myös satulauraratkaisun (tai kriittisessä

Lisätiedot

Lineaarikombinaatio, lineaarinen riippuvuus/riippumattomuus

Lineaarikombinaatio, lineaarinen riippuvuus/riippumattomuus Lineaarikombinaatio, lineaarinen riippuvuus/riippumattomuus 1 / 51 Lineaarikombinaatio Johdattelua seuraavaan asiaan (ei tarkkoja määritelmiä): Millaisen kuvan muodostaa joukko {λv λ R, v R 3 }? Millaisen

Lisätiedot

1 Avaruuksien ja lineaarikuvausten suora summa

1 Avaruuksien ja lineaarikuvausten suora summa MAT-33500 Differentiaaliyhtälöt, kevät 2006 Luennot 27.-28.2.2006 Samuli Siltanen 1 Avaruuksien ja lineaarikuvausten suora summa Tämä asialöytyy myös Hirschin ja Smalen kirjasta, luku 3, pykälä 1F. Olkoon

Lisätiedot

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 9: Greenin lause

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 9: Greenin lause MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 9: Greenin lause Antti Rasila Aalto-yliopisto Syksy 2015 Antti Rasila (Aalto-yliopisto) MS-A0305 Syksy 2015 1 / 19 Esimerkki Olkoon F : R 3 R 3 vakiofunktio

Lisätiedot

2 Funktion derivaatta

2 Funktion derivaatta ANALYYSI B, HARJOITUSTEHTÄVIÄ, KEVÄT 2018 2 Funktion derivaatta 1. Määritä derivaatan määritelmää käyttäen f (), kun (a), (b) 1 ( > 0). 2. Tutki, onko funktio sin(2) sin 1, kun 0, 2 0, kun = 0, derivoituva

Lisätiedot

Johdatus lukuteoriaan Harjoitus 2 syksy 2008 Eemeli Blåsten. Ratkaisuehdotelma

Johdatus lukuteoriaan Harjoitus 2 syksy 2008 Eemeli Blåsten. Ratkaisuehdotelma Johdatus lukuteoriaan Harjoitus 2 syksy 2008 Eemeli Blåsten Ratkaisuehdotelma Tehtävä 1 1. Etsi lukujen 4655 ja 12075 suurin yhteinen tekijä ja lausu se kyseisten lukujen lineaarikombinaationa ilman laskimen

Lisätiedot

Mitään muita operaatioita symbolille ei ole määritelty! < a kaikilla kokonaisluvuilla a, + a = kaikilla kokonaisluvuilla a.

Mitään muita operaatioita symbolille ei ole määritelty! < a kaikilla kokonaisluvuilla a, + a = kaikilla kokonaisluvuilla a. Polynomit Tarkastelemme polynomirenkaiden teoriaa ja polynomiyhtälöiden ratkaisemista. Algebrassa on tapana pitää erillään polynomin ja polynomifunktion käsitteet. Polynomit Tarkastelemme polynomirenkaiden

Lisätiedot

1 sup- ja inf-esimerkkejä

1 sup- ja inf-esimerkkejä Alla olevat kohdat (erityisesti todistukset) ovat lähinnä oheislukemista reaaliluvuista, mutta joihinkin niistä palataan myöhemmin kurssilla. 1 sup- ja inf-esimerkkejä Nollakohdan olemassaolo. Kaikki tuntevat

Lisätiedot

Yhdistetty funktio. Älä sekoita arvo- eli kuvajoukkoa maalijoukkoon! (wikipedian ongelma!)

Yhdistetty funktio. Älä sekoita arvo- eli kuvajoukkoa maalijoukkoon! (wikipedian ongelma!) Yhdistetty unktio TRIGONOMETRISET FUNKTIOT, MAA7 Määritelmä, yhdistetty unktio: Funktioiden ja g yhdistetty unktio g (luetaan g pallo ) määritellään yhtälöllä g g. Funktio g on ns. ulkounktio ja sisäunktio.

Lisätiedot

3.2.2 Tikhonovin regularisaatio

3.2.2 Tikhonovin regularisaatio 3 Tikhonovin regularisaatio Olkoon x 0 R n tuntematon, M R m n teoriamatriisi ja y Mx + ε R m (316 annettu data Häiriöherkässä ongelmassa pienimmän neliösumman miniminormiratkaisu x M + y Q N (M x + M

Lisätiedot

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS f ( n) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS n Funktionaalianalyysi Ei harjoituksia 1.4.2015 Funktionaalista viihdettä pääsiäistauolle: viikolla 14 (ma 30.3., ti 31.3. ja ke 1.4.)

Lisätiedot