Rakennus- ja asuntotuotanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennus- ja asuntotuotanto"

Transkriptio

1 Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010 syyskuu, 3. vuosineljännes Rakennuslupien kuutiomäärä väheni 13 prosenttia syyskuussa Vuoden 2010 syyskuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 3,2 miljoonalle kuutiometrille, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennusja asuntotuotantotilaston ennakkotiedoista. Tammi-syyskuussa kaikkien rakennusten lupakuutioiden määrä kasvoi 5 prosenttia edellisestä vuodesta. Asuinrakennusten lupakuutioiden määrä kasvoi 40 prosenttia ja julkisten palvelurakennusten 19 prosenttia. Liike- ja toimistorakennusten lupakuutiot vuorostaan vähenivät 18 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myönnetyt rakennusluvat, liukuva vuosisumma Julkistuksessa *-merkityt tiedot ovat ennakkotietoja. Asuinrakennusten lupakuutiot vähenivät syyskuussa 10 prosenttia ja erityisesti asuinkerrostalojen lupakuutiot laskivat lähes 40 prosenttia edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna. Erillisten pientalojen lupakuutiot kasvoivat lähes neljänneksellä ja rivitalojen runsaalla viidenneksellä. Muiden kuin asuinrakennusten lupakuutiot vähenivät vuoden takaiseen verrattuna. Ainoastaan maatalousrakennusten lupakuutiot olivat kasvussa. Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

2 Vuoden 2010 syyskuussa myönnettiin rakennuslupa 2698 uudelle asunnolle, mikä on 17 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Erillisten pientalojen ja rivi- ja ketjutaloasuntojen lupien määrä kasvoi runsaalla neljänneksellä. Asuinkerrostalojen luvat vähenivät kolmanneksella. Uudisrakentamisen volyymi kasvoi lähes 30 prosenttia syyskuussa Syyskuussa 2010 käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi kasvoi vajaat 30 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Asuinrakentamisen volyymi lisääntyi eniten, 63 prosenttia vuotta aiemmasta. Voimakas kasvu johtuu vuoden 2009 asuinrakentamisen poikkeuksellisen alhaisesta volyymista. Asuinrakentamisessa erityisesti rivi- ja ketjutalojen rakentamisen volyymi jatkoi edelleen voimakasta kasvuaan. Myös asuinkerrostalojen ja erillisten pientalojen rakentamisen volyymit ovat olleet kuluvan vuoden aikana reippaassa kasvussa. Muun kuin asuinrakentamisen volyymi kasvoi 6,8 prosenttia vuoden 2009 syyskuusta. Teollisuusrakentamisen volyymi väheni eniten, lähes 21 prosenttia. Toimistorakentaminen väheni 11 prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, trendi 2

3 Sisällys 1. Uudisrakentamisen aloitukset kasvoivat 21 prosenttia vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä...4 Myönnetyt rakennusluvat...4 Aloitetut rakennuskohteet...4 Valmistuneet rakennukset ja asunnot Uudisrakentamisen volyymi kasvoi runsaat 27 prosenttia kolmannella neljänneksellä...6 Taulukot Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Myönnetyt rakennusluvat (1000 m3)...7 Liitetaulukko 2. Myönnetyt rakennusluvat kuukausittain (1000 m3)...7 Liitetaulukko 3. Myönnetyt rakennusluvat asunnoille (kpl)...7 Liitetaulukko 4. Myönnetyt rakennusluvat maakunnittain...8 Liitetaulukko 5. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005= Liitetaulukko 6. Uudisrakentaminen 3. neljännes 2010*, milj. m3...8 Liitetaulukko 7. Myönnetyt rakennusluvat, milj m3...9 Liitetaulukko 8. Aloitetut rakennukset, milj m3 (aloitukset korotettuja)...10 Liitetaulukko 9. Valmistuneet rakennukset, milj m Liitetaulukko 10. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005= Liitetaulukko 11. Asuntotuotanto talotyypeittäin , kpl, myönnetyt luvat ja aloitetut (aloitukset korotettuja)...11 Liitetaulukko 12. Asuntotuotanto talotyypeittäin , kpl, keskeneräiset ja valmistuneet...12 Kuviot Kuvio 1. Uudisrakentamisen liukuva vuosisumma, miljoonaa kuutiota¹...5 Kuvio 2. Uudisrakentamisen volyymi-indeksin kolmen kuukauden muutos...6 Liitekuviot Liitekuvio 1. Asuntotuotanto (liukuva vuosisumma)...13 Liitekuvio 2. Liike- ja toimistorakennukset (liukuva vuosisumma)...13 Liitekuvio 3. Teollisuus- ja varastorakennukset (liukuva vuosisumma)...13 Liitekuvio 4. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, vuosimuutos, %...14 Laatuseloste

4 1. Uudisrakentamisen aloitukset kasvoivat 21 prosenttia vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä Korjattu Korjaukset on merkitty punaisella. Myönnetyt rakennusluvat Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärien alkuvuoden voimakas kasvu on hidastunut. Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi 22 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Toisella neljänneksellä kasvu hidastui ollen 9 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä kasvua oli 4 prosenttia. Asuinrakennusten lupien kuutiomäärät olivat kasvussa, 11 prosenttia ja julkisten palvelurakennustenkin lupakuutiot olivat kasvussa kolmannella neljänneksellä. Lupien kuutiomäärä väheni liike- ja toimistorakennuksissa. Aloitetut rakennuskohteet Vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä aloitusten kuutiomäärät olivat kasvussa ollen 21 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammat. Vain liike- ja toimistorakennusten aloitukset ovat vähentyneet. Aloitusten kasvu jäi edellisen neljänneksen kasvuvauhdista. Vuoden 2010 toisella neljänneksellä uudisrakennustöitä käynnistettiin ennätyksellisesti noin 14 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli 42 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Aloituskuutiot kävivät vuoden 2009 alkupuoliskolla pohjalukemissa. Asuinrakennusten aloitukset alkoivat kasvaa vuoden 2009 jälkimmäisellä puoliskolla. Vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä asuinrakennusten aloitukset kasvoivat jo 70 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Erityisesti asuinkerrostalojen aloituskuutiot kolminkertaistuivat vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Asuinrakennusten aloituskuutiot kasvoivat vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla lähes 50 prosenttia. Vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä asuinrakennusten aloituskuutiot kasvoivat 53 prosenttia vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna. Erityisesti asuinkerrostalojen ja rivi- ja ketjutalojen aloituskuutiot kasvoivat voimakkaasti. Valtion tukema vuokratalojen rakentaminen on vaikuttanut asuinrakennusten aloitusten lisääntyvään määrään. Liike- ja toimistorakennusten aloituskuutiot vähenivät kolmannella vuosineljänneksellä vajaan viidenneksen. Julkisten palvelurakennusten aloituskuutiot kasvoivat 6 prosenttia. Teollisuus- ja varastorakennusten aloituskuutiot olivat myös hienoisessa kasvussa. Valmistuneet rakennukset ja asunnot Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä valmistuneiden rakennusten kuutiomäärä laski ensi kerran sitten vuoden Seuraavilla neljänneksillä valmistuneiden rakennusten kuutiomäärät jatkoivat laskuaan ja vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä lasku jatkui n. -40 prosentin vauhdilla. Toisella neljänneksellä lasku hidastui ollen -18 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä lasku vaimentui edelleen ollen nyt -9 prosenttia. Vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä eniten väheni teollisuus- ja varastorakennusten kuutiot, -42 prosenttia. Asuinrakennusten aloitusten alkuvuoden voimakas kasvu näkyy asuinrakennusten valmistumisissa. Asuinrakennusten kuutioita valmistui 24 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. 4

5 Kuvio 1. Uudisrakentamisen liukuva vuosisumma, miljoonaa kuutiota¹ ¹ Korjattu Vuonna 2009 valmistui uutta asuntoa, mikä oli runsaan neljänneksen vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä valmistui uutta asuntoa, mikä oli myös neljänneksen vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Toisella neljänneksellä valmistui uutta asuntoa, mikä oli lähes saman verran kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Kolmannella neljänneksellä asuntoja valmistui lähes kappaletta, mikä on 45 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinkerrostalojen asuntoja valmistui 3340 kappaletta, mikä on lähes 80 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. 5

6 2. Uudisrakentamisen volyymi kasvoi runsaat 27 prosenttia kolmannella neljänneksellä Uudisrakentamisen volyymi kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2010 heinä-syyskuussa noin 27 prosenttia edellisen vuoden heinä-syyskuuhun verrattuna. Asuinrakentamisen volyymi kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 65 prosenttia. Kasvua oli erityisesti rivi- ja ketjutalojen sekä asuinkerrostalojen volyymissa. Rivi- ja ketjutalojen volyymi kasvoi lähes 142 prosenttia ja asuinkerrostalojen volyymi 81 prosenttia vuoden 2009 heinä-syyskuusta. Erillisten pientalojen volyymi kasvoi vastaavalla ajanjaksolla lähes 54 prosenttia ja muun kuin asuinrakentamisen volyymi 4,2 prosenttia. Vuonna 2009 asuinrakentamisen volyymi oli erityisen alhaisella tasolla, joka vaikuttaa nyt muutosprosentteihin. Vuoden 2010 heinä-syyskuussa teollisuusrakentamisen volyymi väheni lähes 23 prosenttia, toimistorakentamisen volyymi yli 22 prosenttia vuoden 2009 vastaavaan ajankohtaan nähden. Myös varastorakennuksien sekä maatalousrakennuksien volyymissa oli laskua vuotta aiemmasta. Kuvio 2. Uudisrakentamisen volyymi-indeksin kolmen kuukauden muutos 6

7 Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Myönnetyt rakennusluvat (1000 m3) Käyttötarkoitus Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Vapaa-ajan asuinrakennukset Liike- ja toimistorakennukset Julkiset palvelurakennukset Teollisuus- ja varastorakennukset Maatalousrakennukset Muut rakennukset 9/2010* Vuosimuutos% 1) 1-9/2010* Vuosimuutos% 1) Liukuva vuosisumma* ) Rakennuslupien ennakollisen vuoden muutosprosentit on laskettu edellisen vuoden vastaavan tasoisesta ennakosta. 7 Vuosimuutos% 1) Liitetaulukko 2. Myönnetyt rakennusluvat kuukausittain (1000 m3) * X X X X V V V V V X Kaikki rakennukset Vapaa-ajan asuinrakennukset Asuinrakennukset Liike- ja toimistorakennukset Julkiset palvelurakennukset Teollisuus- ja varastorakennukset Maatalousrakennukset Liitetaulukko 3. Myönnetyt rakennusluvat asunnoille (kpl) Käyttötarkoitus 9/2010* Vuosimuutos% 1-9/2010* Vuosimuutos% Liukuva vuosisumma* Vuosimuutos% Asunnot yhteensä Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Asuinkerrostalot Muut kuin asuinrakennukset

8 Liitetaulukko 4. Myönnetyt rakennusluvat maakunnittain Maakunta Tilavuus (1000 m3) Asunnot (kpl) Vapaa-ajan asuinrakennukset (kpl) 1-9/2010* 1-9/ /2010* 1-9/ /2010* 1-9/2009 Koko maa Manner-Suomi Uusimaa Pääkaupunkiseutu tä-uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa Liitetaulukko 5. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005= * X X X X V V V V V X Kaikki rakennukset 115,7 113,4 85,7 88,5 89,6 88,6 86,0 85,6 80,0 76,3 78,6 85,6 95,3 101,5 109,5 114,9 Vapaa-ajan asuinrakennukset Asuinrakennukset 101,7 85,5 62,9 69,8 75,1 77,4 76,6 77,3 72,4 69,8 72,8 78,2 86,2 93,4 103,6 113,9 113,2 112,8 96,5 122,6 123,9 116,1 101,7 100,6 86,1 74,9 72,1 83,3 100,8 124,4 143,5 156,4 Liike- ja toimistorakennukset 179,0 194,7 131,8 114,1 109,8 107,0 111,1 112,3 112,1 107,9 107,0 118,8 121,2 120,5 125,5 122,6 Julkiset palvelurakennukset 77,3 97,7 110,0 109,9 110,3 108,1 110,4 117,7 114,7 113,6 112,4 122,0 129,0 123,7 126,7 130,2 Teollisuus- ja varastorakennukset 134,3 157,4 102,7 85,2 81,6 77,2 73,0 69,4 66,5 60,8 63,6 61,3 69,6 70,3 74,0 73,9 Maatalousrakennukset 111,7 93,3 95,2 128,9 125,0 120,0 103,5 93,1 71,8 60,6 60,8 63,8 81,2 101,8 115,1 124,1 8

9 Liitetaulukko 6. Uudisrakentaminen 3. neljännes 2010*, milj. m3 Korjattu Korjaukset on merkitty punaisella. Käyttötarkoitus Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennukset Valmistuneet rakennukset 3. nelj. %-muutos 2009/ nelj. %-muutos 2009/ nelj. %-muutos 2009/2010 Kaikki rakennukset 8, , ,98-9 Asuinrakennukset 2, , ,41 24 Vapaa-ajan asuinrakennukset 0,29-4 0, ,27-11 Liike- ja toimistorakennukset 1, , ,18-12 Julkiset palvelurakennukset 0,68 8 0,76 6 0,91-5 Teollisuus- ja varastorakennukset 1,77 2 2, ,13-42 Maatalousrakennukset 0, , ,56 0 Muut rakennukset 0,73-3 0, ,52-11 Liitetaulukko 7. Myönnetyt rakennusluvat, milj m3 Vuosi ja neljännes * V Kaikki rakennukset 42,56 42,00 43,98 43,44 47,64 52,48 57,40 50,55 40,80 8,18 13,67 9,02 9,93 9,13 13,15 8,16 Vapaa-ajan asuinrakennukset Asuinrakennukset 11,89 12,57 14,74 15,01 16,37 16,27 14,89 11,74 10,76 1,54 3,30 3,02 2,90 2,99 4,42 2,90 1,20 1,28 1,29 1,39 1,45 1,51 1,54 1,46 1,22 0,19 0,42 0,32 0,29 0,27 0,44 0,29 Liike- ja toimistorakennukset 6,34 6,28 7,57 5,69 6,13 10,38 12,53 9,19 8,71 1,67 3,11 1,48 2,46 1,89 1,92 1,00 Julkiset palvelurakennukset 3,57 4,02 3,29 2,80 2,75 2,29 2,62 3,06 3,68 0,87 0,84 0,84 1,13 0,79 1,08 0,68 Teollisuus- ja varastorakennukset 12,32 9,89 9,57 10,92 12,75 12,98 16,71 16,31 8,16 2,06 2,57 1,94 1,59 1,66 2,58 1,77 Maatalousrakennukset 4,77 5,33 4,27 4,16 4,62 5,32 5,50 5,36 5,23 1,39 2,27 0,61 0,95 0,97 1,54 0,80 9

10 Liitetaulukko 8. Aloitetut rakennukset, milj m3 (aloitukset korotettuja) Maatalousrakennukset Teollisuus- ja varastorakennukset Julkiset palvelurakennukset Liike- ja toimistorakennukset Vapaa-ajan asuinrakennukset Asuinrakennukset Kaikki rakennukset Vuosi ja neljännes 4,10 11,59 2,95 5,71 0,99 10,73 37, ,41 7,92 3,84 4,84 1,00 11,09 35, ,60 7,83 2,73 5,94 0,99 12,66 35, ,35 8,78 3,12 5,46 1,09 13,51 37, ,98 11,80 2,38 5,77 1,16 14,98 42, ,23 9,97 1,92 8,20 1,16 15,10 43, ,48 15,17 2,42 12,18 1,26 13,51 51, ,54 12,54 3,08 8,52 1,14 10,57 41, ,63 6,58 2,93 5,82 0,98 9,20 31, ,36 1,74 0,75 0,59 0,13 1,06 4,93 1,63 1,62 0,52 1,71 0,35 2,78 9,41 1,11 1,81 0,75 1,67 0,32 2,78 9,26 0,52 1,41 0,91 1,86 0,18 2,58 7,90 V 0,31 0,87 0,48 1,57 0,14 2,03 5, * 1,47 2,96 1,26 2,06 0,45 4,81 13,95 1,22 2,04 0,76 1,28 0,38 4,01 10,55 Liitetaulukko 9. Valmistuneet rakennukset, milj m3 Maatalousrakennukset Teollisuus- ja varastorakennukset Julkiset palvelurakennukset Liike- ja toimistorakennukset Vapaa-ajan asuinrakennukset Asuinrakennukset Kaikki rakennukset Vuosi ja neljännes 4,27 10,57 2,92 7,03 1,00 11,64 39, ,22 10,41 2,96 5,02 0,98 10,56 35, ,92 8,62 3,55 4,93 0,99 10,98 34, ,44 8,25 2,88 5,20 0,99 12,37 35, ,75 9,12 2,10 6,04 1,06 14,41 38, ,93 8,15 3,44 5,61 1,04 14,70 39, ,24 11,76 1,87 8,44 1,15 15,47 45, ,35 13,59 2,44 10,87 1,25 13,61 48, ,45 10,66 2,44 8,55 1,15 9,95 38, ,78 3,27 0,24 2,72 0,23 2,68 10,45 0,56 2,85 0,68 2,21 0,27 3,00 10,09 0,68 2,33 1,05 1,96 0,35 2,08 9,11 1,43 2,21 0,47 1,66 0,29 2,19 8,99 V 0,94 1,57 0,46 1,50 0,15 1,97 6, * 0,55 1,11 0,42 1,78 0,25 2,78 7,37 0,56 1,13 0,91 1,18 0,27 2,41 6,98 10

11 Liitetaulukko 10. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100 Vuosi ja neljännes * V Kaikki rakennukset 88,6 85,8 86,8 93,0 100,0 103,9 115,7 113,4 85,7 90,8 78,5 85,3 88,0 80,6 86,5 108,6 73,8 73,9 84,4 96,2 100,0 104,6 101,7 85,5 62,9 63,1 49,4 62,8 76,4 73,2 79,0 103,6 83,0 83,2 82,7 88,8 100,0 101,1 113,2 112,8 96,5 87,7 73,1 111,2 113,9 87,2 85,4 141,4 Liike- ja toimistorakennukset 118,7 96,3 93,2 93,8 100,0 112,9 179,0 194,7 131,8 158,2 141,4 118,4 109,3 110,8 115,7 122,9 Julkiset palvelurakennukset 102,4 122,0 115,5 104,2 100,0 93,1 77,3 97,7 110,0 109,8 112,9 107,6 109,6 115,3 121,1 126,9 Teollisuus- ja varastorakennukset 112,9 99,5 75,4 79,4 100,0 101,6 134,3 157,4 102,7 136,9 107,8 88,8 77,2 65,6 64,8 72,7 Maatalousrakennukset 98,8 104,3 94,1 85,3 100,0 99,9 111,7 93,3 95,2 71,2 73,0 120,4 116,2 75,1 68,6 113,7 Liitetaulukko 11. Asuntotuotanto talotyypeittäin , kpl, myönnetyt luvat ja aloitetut (aloitukset korotettuja) * V Myönnetyt luvat Asunnot yhteensä Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Asuinkerrostalot Asuinkerrostalot Aloitetut Asunnot yhteensä Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Vapaa-ajan asuinrakennukset Asuinrakennukset

12 Liitetaulukko 12. Asuntotuotanto talotyypeittäin , kpl, keskeneräiset ja valmistuneet * V Keskeneräiset Asunnot yhteensä Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Asuinkerrostalot Asuinkerrostalot Valmistuneet Asunnot yhteensä Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot

13 Liitekuviot Liitekuvio 1. Asuntotuotanto (liukuva vuosisumma) Liitekuvio 2. Liike- ja toimistorakennukset (liukuva vuosisumma) Liitekuvio 3. Teollisuus- ja varastorakennukset (liukuva vuosisumma) 13

14 Liitekuvio 4. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, vuosimuutos, % 14

15 Laatuseloste 1. Tilastotietojen relevanssi Rakennustuotantotilastoissa määräyksikkönä on rakennusten lukumäärä, kuutiotilavuus, kerrosala, kokonaisala, asuntojen lukumäärä ja tuotannon volyymi. Tilastoon ei sisälly lupaa edellyttävät muutostyöt ja korjaukset, eivätkä uudelleen rakentamiseen verrattavat muutokset. Rakennus- ja asuntotuotantotilastot perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten Väestörekisterikeskukselle toimittamiin ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista ja rakennusvaiheista. Rakennukset luokitellaan rakennusluokituksen (Rakennusluokitus, Tilastokeskus 1994) käyttötarkoituksen mukaisiin luokkiin. Rakennus- ja asuntotuotantotilastojen tuotantoa ja tietosisältöä osaltaan ohjaa Euroopan Unionin komission asetus lyhyen aikavälin tilastoista N:o 1165/ Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus Rakennus- ja asuntotuotantotilaston perusjoukon muodostavat rakennuslupaa edellyttävät uudet rakennukset ja laajennukset, näiden rakennusvaihetiedot sekä näihin sijoittuvat uudet asuinhuoneistot. Rakennus- ja asuntotuotantotilasto laaditaan ennakollisena noin kahden kuukauden viiveellä. Laskettavat ja julkaistavat tiedot ovat rakennuslupien ja valmistuneiden rakennusten osalta aineiston mukaisia summatietoja. Julkaisussa esitettävät muutosprosentit lasketaan edellisen vuoden vastaavan ajankohdan ennakkotietoihin vertaamalla. Aloitettujen rakennusten osalta rekisteriviiveestä johtuvaa alipeittoa korjataan korotuskertoimilla, jotka muodostetaan laskemalla käyttötarkoitusryhmittäin edellisten vuosien keskimääräiset alipeitot. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi kuvaa kotimaan talonrakentamisen kiinteähintaisen arvon muutosta vertailuajankohtaan, indeksin perusvuoteen nähden. 3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus Tilasto perustuu kokonaisaineistoon, joka täydentyy vähitellen sitä mukaa kun kuntien rakennusvalvontaviranomaiset vievät tietoja rekisteriin. Julkaistut ennakolliset tiedot tarkentuvat perusaineiston täydentymisen ja tietojen korjaantumisen vuoksi aina lopullisten tilastojen laadintahetkeen, tilastoitavaa vuotta seuraavan vuoden puoliväliin saakka. 4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus Rakennus- asuntotuotantotilaston tiedoista julkaistaan rakennusluvat ja uudisrakentamisen volyymi-indeksi kuukausittain ja aloitukset ja valmistumiset neljännesvuosittain. 5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys Rakennus- ja asuntotuotanto julkaistaan Tilastokeskuksen internet sivuilla julkistamistiedotteena, pdf-muotoisena julkaisuna ja painettuna julkaisuna kuukausittain. Tietoja julkaistaan myös Tilastokeskuksen maksuttomassa tilastotietojen itsepalvelujärjestelmässä (StatFin). 6. Tilastojen vertailukelpoisuus Rakennus- ja asuntotuotantotilaston tiedot ovat vertailukelpoisia vuodesta Selkeys ja eheys/yhtenäisyys Tilaston tiedot perustuvat Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rekisteriaineistoon. 15

16 Rakentaminen 2010 Lisätietoja Kaj saksson (09) Merja Järvinen (09) Heli Suonio (09) Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus Asiakaspalaute: Tilastokeskus, myyntipalvelu PL 2 C TLASTOKESKUS puh. (09) faksi (09) SSN = Suomen virallinen tilasto SSN (pdf) SSN (print) Tuotenumero 3261 (print)

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2011 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, marraskuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi yli 21 prosenttia marraskuussa Vuoden 2010 marraskuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 3,2 miljoonalle

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2011 Rakennus- ja asuntotuotanto 2011 maaliskuu, 1. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi runsaat 4 prosenttia vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien määrä kasvoi syyskuussa

Asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien määrä kasvoi syyskuussa Rakentaminen 2009 Rakennusluvat 2009, syyskuu Asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien määrä kasvoi syyskuussa Syyskuussa 2009 rakennusluvan sai runsaat 3 200 uutta asuntoa, mikä on yli 60 prosenttia

Lisätiedot

Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla

Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla Rakentaminen 2010 Rakennusluvat 2009, joulukuu Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla Vuonna 2009 rakennusluvan sai kaikkiaan noin 27 000 uutta asuntoa, mikä on suunnilleen saman

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2011 Rakennus- ja asuntotuotanto 2011 syyskuu, 3. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi edelleen vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Tilastokeskuksen rakennus- ja

Lisätiedot

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu Rakentaminen 2010 Rakennusluvat 2009, marraskuu Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa Marraskuussa 2009 rakennusluvan sai runsaat 2 200 uutta asuntoa, mikä on yli 60 prosenttia enemmän kuin

Lisätiedot

Rakennusluvat. Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa. 2009, elokuu

Rakennusluvat. Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa. 2009, elokuu Rakentaminen 2009 Rakennusluvat 2009, elokuu Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa Elokuussa 2009 rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,3 miljoonalle kuutiometrille, mikä on runsaan neljänneksen

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2012 Rakennus- ja asuntotuotanto 2012 syyskuu, 3. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 18 prosenttia vuodentakaisesta Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2011 Rakennus- ja asuntotuotanto 2011 kesäkuu, 2. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi lähes 30 prosenttia vuoden 2011 toisella neljänneksellä Tilastokeskuksen Rakennus-

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 01 Rakennus- ja asuntotuotanto 01, tammikuu Rakennuslupien kuutiomäärä väheni runsaat prosenttia tammikuussa Vuoden 01 tammikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä noin 1, miljoonalle kuutiometrille,

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2012 Rakennus- ja asuntotuotanto 2012, lokakuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi lokakuussa 26 prosenttia vuoden takaisesta Vuoden 2012 lokakuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 3,1 miljoonalle

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 1 Rakennus- ja asuntotuotanto 1, tammikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi tammikuussa prosenttia vuoden takaisesta Vuoden 1 tammikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 1, miljoonalle

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2011 Rakennus- ja asuntotuotanto 2011, toukokuu Rakennuslupien kuutiomäärän kasvu tasaantui toukokuussa Vuoden 2011 toukokuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä lähes 4,3 miljoonalle kuutiometrille,

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2013 Rakennus- ja asuntotuotanto 2012 joulukuu, 4. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 6 prosenttia vuoden takaisesta Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, helmikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi helmikuussa Vuoden 2010 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2013 Rakennus- ja asuntotuotanto 2013 maaliskuu, 1. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä yli 3 prosenttia vuoden takaisesta

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2018 Rakennus- ja asuntotuotanto 2017, marraskuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni syys-marraskuussa verrattuna vuodentakaiseen Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2017 Rakennus- ja asuntotuotanto 2017, elokuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni kesä-elokuussa Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2017 kesä-elokuussa 8,1

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2017 Rakennus- ja asuntotuotanto 2017, huhtikuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni helmi-huhtikuussa Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2017 helmi-huhtikuussa

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2013 Rakennus- ja asuntotuotanto 2013, huhtikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi huhtikuussa lähes 40 prosenttia vuoden takaisesta Vuoden 2013 huhtikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2017 Rakennus- ja asuntotuotanto 2017, heinäkuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni touko-heinäkuussa Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2017 touko-heinäkuussa

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2017 Rakennus- ja asuntotuotanto 2017, toukokuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni maalis-toukokuussa Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2017 maalis-toukokuussa

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2015 Rakennus- ja asuntotuotanto 2015, toukokuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni edelleen maalis-toukokuussa Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2015 maalis-toukokuussa

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2016 Rakennus- ja asuntotuotanto 2016, maaliskuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni ensimmäisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2016 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2015 Rakennus- ja asuntotuotanto 2015, huhtikuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni helmi-huhtikuussa 5,5 prosenttia vuodentakaisesta Tilastokeskuksen estimoitujen tietojen perusteella

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2013 Rakennus- ja asuntotuotanto 2013 syyskuu, 3. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä lähes 5 prosenttia vuoden takaisesta

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2014 Rakennus- ja asuntotuotanto 2014, lokakuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni lokakuussa Korjaus. Julkistusta korjattu 7.1.2015. Korjaukset on merkitty punaisella Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2015 Rakennus- ja asuntotuotanto 2015, kesäkuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni edelleen toisella neljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2015

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2016 Rakennus- ja asuntotuotanto 2016, kesäkuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä selvässä kasvussa Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2016 huhti-kesäkuussa 12,9

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2018 Rakennus- ja asuntotuotanto 2018, elokuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä jatkoi laskuaan kesä-elokuussa Tilastokeskuksen mukaan myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2017 Rakennus- ja asuntotuotanto 2016, marraskuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi syys-marraskuussa vuodentakaisesta Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2015 Rakennus- ja asuntotuotanto 2015, heinäkuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni touko-heinäkuussa Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2015 touko-heinäkuussa

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2018 Rakennus- ja asuntotuotanto 2018, syyskuu Rakennuslupia myönnetty reilusti vähemmän kuin vuosi sitten Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2018 heinä-syyskuussa poikkeuksellisen

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2017 Rakennus- ja asuntotuotanto 2017, tammikuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi marras-tammikuussa vuodentakaisesta Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin marras-tammikuussa

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2016 Rakennus- ja asuntotuotanto 2016, huhtikuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi alkuvuonna Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2016 helmi-huhtikuussa 10,1

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2018 Rakennus- ja asuntotuotanto 2017, joulukuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä vuodentakaisesta Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2016 Rakennus- ja asuntotuotanto 2015, marraskuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi vuoden 2015 syys-marraskuussa Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2015

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2019 Rakennus- ja asuntotuotanto 2019, tammikuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni vuodentakaisesta Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin marras-tammikuun aikana 14,9

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2018 Rakennus- ja asuntotuotanto 2018, tammikuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni marras-tammikuussa vuodentakaisesta Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin marras-tammikuussa

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2016 Rakennus- ja asuntotuotanto 2016, heinäkuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärässä kasvua Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2016 touko-heinäkuussa 10,5 miljoonalle

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2018 Rakennus- ja asuntotuotanto 2018, lokakuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni elo-lokakuussa yli neljänneksen vuodentakaisesta Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2015 Rakennus- ja asuntotuotanto 2015, elokuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi kesä-elokuussa Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2015 kesä-elokuussa yhteensä

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2017 Rakennus- ja asuntotuotanto 2016, joulukuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2014 Rakennus- ja asuntotuotanto 2014 kesäkuu, 2. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni toisella neljänneksellä 11 prosenttia Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2016 Rakennus- ja asuntotuotanto 2015, joulukuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2014 Rakennus- ja asuntotuotanto 2014 maaliskuu, 1. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä runsaat 4 prosenttia vuotta aiemmasta

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 2011 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2010, joulukuu Joulukuussa 2010 ensirekisteröitiin 184 uutta henkilöautoa Joulukuussa 2010 rekisteröitiin 11 070 uutta ajoneuvoa, joista

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2016 Rakennus- ja asuntotuotanto 2016, syyskuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni kolmannella neljänneksellä vuodentakaisesta Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2009

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2009 Oikeus 2009 Velkajärjestelyt 2009, 3. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2009 Tammi syyskuussa 2009 jätettiin käräjäoikeuksiin 2 121 yksityishenkilöiden

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto

Teollisuuden varastotilasto Teollisuus 2011 Teollisuuden varastotilasto 2011, 3. neljännes Teollisuuden varastojen arvot laskivat 2,4 prosenttia vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Teollisuuden varastojen arvo oli vuoden 2011

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto

Teollisuuden varastotilasto Teollisuus 2010 Teollisuuden varastotilasto 2010, 2. vuosineljännes Teollisuuden varastot vähenivät edelleen vuoden 2010 toisella neljänneksellä Teollisuuden varastojen arvo oli vuoden 2010 kesäkuun lopussa

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto

Teollisuuden varastotilasto Teollisuus 2011 Teollisuuden varastotilasto 2011, 1. vuosineljännes Teollisuuden varastot kasvoivat 2,9 prosenttia vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Teollisuuden varastojen arvo oli vuoden 2011

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2016

Moottoriajoneuvokanta 2016 Liikenne ja matkailu 2017 Moottoriajoneuvokanta 2016 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2016 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2016 päättyessä 6 316 531 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 4 996 194 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2018

Moottoriajoneuvokanta 2018 Liikenne ja matkailu 2019 Moottoriajoneuvokanta 2018 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2018 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2018 päättyessä 6 623 990 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 085 796 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2017

Moottoriajoneuvokanta 2017 Liikenne ja matkailu 2018 Moottoriajoneuvokanta 2017 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2017 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2017 päättyessä 6 474 783 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 045 365 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2015

Moottoriajoneuvokanta 2015 Liikenne ja matkailu 2016 Moottoriajoneuvokanta 2015 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2015 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2015 päättyessä 6 152 680 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 066 119 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Esi- ja peruskouluopetus 2012

Esi- ja peruskouluopetus 2012 Koulutus 202 Esi- ja peruskouluopetus 202 Peruskouluissa 539 500 oppilasta vuonna 202 Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 539 500 oppilasta vuonna 202. Peruskoulun oppilasmäärä väheni edellisestä

Lisätiedot

Esi- ja peruskouluopetus 2016

Esi- ja peruskouluopetus 2016 Koulutus 06 Esi- ja peruskouluopetus 06 Peruskouluissa 550 00 oppilasta vuonna 06 Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 550 00 oppilasta vuonna 06. Peruskoulun oppilasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Esi- ja peruskouluopetus 2018

Esi- ja peruskouluopetus 2018 Koulutus 218 Esi- ja peruskouluopetus 218 Peruskouluissa 56 5 oppilasta vuonna 218 Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 56 5 oppilasta vuonna 218. Peruskoulun oppilasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta,7

Lisätiedot

Kaupan varastotilasto

Kaupan varastotilasto Kauppa 2011 Kaupan varastotilasto 2011, 2. vuosineljännes Kaupan varastot nousivat 7,8 prosenttia vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä Kaupan yritysten varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan kesäkuun

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto

Teollisuuden varastotilasto Teollisuus 2010 Teollisuuden varastotilasto 2009, 4. neljännes Teollisuuden varastot vähenivät vuoden 2009 neljännellä neljänneksellä vuoden takaisesta Teollisuuden varastojen arvo oli vuoden 2009 joulukuun

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2012, 3. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi syyskuussa 2012 käräjäoikeuksiin

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammi-syyskuussa

Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammi-syyskuussa Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2010, 3. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammisyyskuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 kolmen ensimmäisen

Lisätiedot

Kaupan varastotilasto

Kaupan varastotilasto Kauppa 2010 Kaupan varastotilasto 2009, 4. neljännes Kaupan varastojen arvo laski edelleen vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä Kaupan yritysten varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan joulukuun

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto

Teollisuuden varastotilasto Teollisuus 2012 Teollisuuden varastotilasto 2011, 4. neljännes Varastojen arvo teollisuudessa kasvoi vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä Teollisuuden varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2011 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2011, 1. vuosineljännes Kuorma-autojen maa-aineskuljetukset vähenivät, muut kuljetukset lisääntyivät tammi maaliskuussa 2011 Kuorma-autoilla kotimaan

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2010 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä väheni Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 1,2

Lisätiedot

Kaupan varastotilasto

Kaupan varastotilasto Kauppa 2010 Kaupan varastotilasto 2010, 3. vuosineljännes Kaupan varastot laskivat 7,3 prosenttia vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä Kaupan yritysten varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan syyskuun

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat ja/tai tutkinnon suorittaneet Näyttötutkintoon valmistavissa koulutuksissa 84 400 osallistujaa vuonna 2009

Lisätiedot

Yrityssaneeraukset lisääntyivät vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Yrityssaneeraukset lisääntyivät vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Oikeus 11 Yrityssaneeraukset 11, 1. vuosineljännes Yrityssaneeraukset lisääntyivät vuoden 11 ensimmäisellä neljänneksellä Tammi maaliskuussa pantiin vireille 19 yrityssaneerausta, mikä on 19 saneerausta

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2009

Moottoriajoneuvokanta 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Moottoriajoneuvokanta 2009 Ajoneuvokanta kasvoi 3,6 prosenttia vuonna 2009 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2009 päättyessä 5 128 067 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 246 414. Autojen

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2011 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2011, 2. vuosineljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä lisääntyivät huhti kesäkuussa 2011 Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä

Lisätiedot

Vireille pantujen konkurssien määrä väheni tammi helmikuussa 2010

Vireille pantujen konkurssien määrä väheni tammi helmikuussa 2010 Oikeus 2010 Konkurssit 2010, helmikuu Vireille pantujen konkurssien määrä väheni tammi helmikuussa 2010 Tammi helmikuussa pantiin vireille 504 konkurssia, mikä on yli 14 prosenttia vähemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto

Teollisuuden varastotilasto Teollisuus 2009 Teollisuuden varastotilasto Teollisuuden varastot vähenivät vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaisesta Teollisuuden varastojen arvo oli vuoden 2009 maaliskuun lopussa 4,6

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto 2008, 4. vuosineljännes

Teollisuuden varastotilasto 2008, 4. vuosineljännes Teollisuus 2009 Teollisuuden varastotilasto 2008, 4. vuosineljännes Tehdasteollisuuden varastot kasvoivat vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä vuoden takaisesta Tehdasteollisuuden varastojen arvo oli

Lisätiedot

Konkurssien määrä väheni tammi maaliskuussa 2010

Konkurssien määrä väheni tammi maaliskuussa 2010 Oikeus 2010 2010, maaliskuu Konkurssien määrä väheni tammi maaliskuussa 2010 Tammi maaliskuussa pantiin vireille 797 konkurssia, mikä on lähes 11 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2011, 1 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman Koulutus 2011 Lukiokoulutus 2010 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2010 yhteensä 111 800 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2011 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Uusien yritysten perustaminen edelleen nousussa ja yritysten lopettaminen laskussa Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 3,9

Lisätiedot

Konkurssit. Konkurssien määrä väheni 13 prosenttia tammi marraskuussa , marraskuu

Konkurssit. Konkurssien määrä väheni 13 prosenttia tammi marraskuussa , marraskuu Oikeus 2010 2010, marraskuu Konkurssien määrä väheni 13 prosenttia tammi marraskuussa 2010 Tammi marraskuussa pantiin vireille 2 631 konkurssia, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana

Lisätiedot

Yrityssaneerauksien määrä jyrkässä kasvussa tammi joulukuussa 2009

Yrityssaneerauksien määrä jyrkässä kasvussa tammi joulukuussa 2009 Oikeus 21 Yrityssaneeraukset 29, 4. vuosineljännes Yrityssaneerauksien määrä jyrkässä kasvussa tammi joulukuussa 29 Vuoden 29 aikana pantiin vireille 28 yrityssaneerausta, mikä on 224 enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Konkurssien määrä kasvoi 31 prosenttia tammi syyskuussa 2009

Konkurssien määrä kasvoi 31 prosenttia tammi syyskuussa 2009 Oikeus 2009 2009, syyskuu Konkurssien määrä kasvoi 31 prosenttia tammi syyskuussa 2009 Tammi syyskuussa pantiin vireille 2 488 konkurssia, mikä on 31 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2011 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun huhti-kesäkuussa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni reilut kaksi

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2010 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2010, 1. neljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset lisääntyivät tammi-maaliskuussa 2010 Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä kasvoi hieman

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä kasvoi hieman Koulutus 2018 Lukiokoulutus 2017 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä kasvoi hieman Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2017 yhteensä 103 800 opiskelijaa.

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto

Teollisuuden varastotilasto Teollisuus 2008 Teollisuuden varastotilasto Tehdasteollisuuden varastot kasvoivat vuoden takaisesta vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä Tehdasteollisuuden varastojen arvo oli vuoden 2008 syyskuun lopussa

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2010 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Uusien yritysten perustaminen kääntyi nousuun ja yritysten lopettaminen laskuun Korjaus: Ensimmäisen kuvion otsikko korjattu 29.7.2010 klo 9:45. Oli

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2011 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni lähes kahdeksan prosenttia vuoden 2011 ensimmäisellä

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009 Oikeus 2010 Velkajärjestelyt 2009, 4. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009 Vuoden 2009 aikana jätettiin käräjäoikeuksiin 2 922 yksityishenkilöiden

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 34 2011 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 99 343 k-m 2 1 174 asuntoa toimitilarakentaminen 15 261

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Näyttötutkintoon valmistavissa koulutuksissa 88 400 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Kaupan varastotilasto

Kaupan varastotilasto Kauppa 2011 Kaupan varastotilasto 2011, 3. vuosineljännes Kaupan varastot kasvoivat 12,1 prosenttia vuoden 2011 kolmannella vuosineljänneksellä Kaupan yritysten varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Konkurssit. Konkurssien määrä kasvoi lähes 3 prosenttia tammi joulukuussa , joulukuu

Konkurssit. Konkurssien määrä kasvoi lähes 3 prosenttia tammi joulukuussa , joulukuu Oikeus 2012 Konkurssit 2011, joulukuu Konkurssien määrä kasvoi lähes 3 prosenttia tammi joulukuussa 2011 Vuoden 2011 aikana pantiin vireille 2 944 konkurssia, mikä on 2,8 prosenttia enemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus Energia 2011 Energian hankinta ja kulutus 2011, 2. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia tammi-kesäkuussa Korjattu 20.10.2011 Vuosien 2010 ja 2011 ensimmäistä ja toista vuosineljännestä

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2010 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2009, 4. neljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset vähenivät loka-joulukuussa Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu tavaramäärä

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, kesäkuu Kesäkuussa 05 ensirekisteröitiin 8 976 uutta henkilöautoa Kesäkuussa 05 rekisteröitiin 5 97 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 100 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2010 yhteensä 29 100

Lisätiedot