RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneen rakennustuotannon kerrosala osa-alueittain Helsingissä vuonna 2010.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneen rakennustuotannon kerrosala osa-alueittain Helsingissä vuonna 2010."

Transkriptio

1 TILASTOJA RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA 21 Vuonna 21 Helsinkiin valmistui poikkeuksellisen vähän uusia rakennuksia eikä valmistuneen rakennustuotannon kerrosala ole 196-luvun lopusta lähtien jäänyt minään vuonna alle viime vuoden tason. Tilanteen tekee poikkeukselliseksi rakennustuotannon vähäisyyden lisäksi se, että sekä asuinrakentamisen että toimitilarakentamisen uutta kerrosalaa valmistui niukasti; useimmiten Helsingissä asuinrakentaminen ja toimitilarakentaminen ovat kompensoineet toisiaan tilanteissa, joissa joko asuin- tai toimitilarakentaminen on vähentynyt merkittävästi. Valmistuneiden asuinrakennusten kerrosala oli viime vuonna 167 k-m 2 ja uusia asuntoja valmistui Tätä vähäisempää on Helsingin asuntotuotanto ollut viimeksi 195-luvun alussa. Tilanne on kuitenkin nopeasti muuttumassa, sillä asuinrakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien kerrosala oli viime vuonna 64 % suurempi kuin vuonna 29. Myös uusia asuntoja alettiin rakentaa huomattavasti enemmän kuin vuonna 29 tai ylipäätään 2-luvulla. Uusia asuntoja alettiin viime vuonna rakentaa eli 16 % enemmän kuin vuonna 29 ja 49 % enemmän kuin vuosina 2 29 aloitettu tuotanto on ollut keskimäärin. Uusia toimitiloja viime vuonna valmistui 133 k-m 2. Valmistuneen toimitilan määrä oli myös poikkeuksellisen vähäinen 197-luvun alusta lähtien on vain 199-luvun laman aikana vuosikymmenen puolivälissä valmistunut hieman viime vuotuista vähemmän uusia toimitiloja. Mutta kuten asuinrakentamisessa myös toimitilarakentamisessa tilanne on varsin nopeasti muuttumassa. Toimitilarakentamisen myönnettyjen rakennuslupien kerrosala oli viime vuonna 51 % suurempi kuin vuonna 29. Aloitettujen toimitilarakentamisen töiden kerrosala pysyi kuitenkin vielä vuoden 29 tasolla. Kuvio 1. Valmistuneen rakennustuotannon kerrosala osa-alueittain Helsingissä vuonna 21 Vuonna 21 valmistunut rakennustuotanto, kerrosala Puistola Landbo Hakuninmaa Tapaninvainio Tattarisuo Länsi-Pakila Ala-Malmi Konala Pohjois- Haaga Patola Viikin tiedepuisto Myllypuro Mellunmäki Niinisaari/ Vuosaaren satama Munkkivuori Meilahti Länsi- Pasila Arabianranta Hermanni Vallila Sörnäinen Länsi- Herttoniemi Hertton. ranta Marjaniemi Rastila Kluuvi Yliskylä Ruoholahti Katajanokka Jollas Ei valmistunutta rakennustuotantoa

2 Asuinrakentaminen Valmistuneet asunnot Vuonna 21 Helsinkiin valmistui uusia asuntoja yhteensä 2 261, joista uustuotannon ja laajennusrakentamisen asuntoja oli 2 59 ja korjausrakentamisen käyttötarkoituksen muutoksiin liittyviä asuntoja 22. (Käyttötarkoituksen muutoksiin liittyvällä asuntotuotannolla tarkoitetaan aikaisemmin muussa kuin asuinkäytössä olevien rakennusten ja huoneistojen käyttötarkoitusten muutoksia asuinkäyttöön: esim. toimistorakennus tai -asunto muutetaan asuinkäyttöön). Uusia asuntoja valmistui viime vuonna vähän - valmistuneiden uustuotannon ja Taulukko 1. Kaikki valmistuneet asunnot Helsingissä 2 21 (sisältää uustuotannon ja käyttätarkoituksen muutokset) Vuosi Yhteensä Uustuotanto Käyttötarkoituksen muutokset laajennusrakentamisen asuntojen määrä on viimeksi aivan 195-luvun alussa ollut yhtä pieni. Asuntotuotanto Helsingissä on kuitenkin ollut jo vuodesta 22 lähtien heikkoa ja esim. vuosina on Helsinkiin valmistunut keskimäärin asuntoa/vuosi, joista uustuotannon ja laajennusrakentamisen asuntoja on ollut 2 513/vuosi ja käyttötarkoituksen muutoksiin liittyviä asuntoja 279/vuosi. Valmistuneen uustuotannon hallintaperuste ja rahoitusrakenne Viime vuonna valmistuneista uustuotannon ja laajennusrakentamisen asunnoista 1) oli omistusasuntoja 68, vuokra-asuntoja 1 85 ja asumisoikeusasuntoja 294. Omistusasuntojen osuus oli siten vain 33 %, kun vuokra-asuntojen osuus kohosi 53 % ja loput 14 % olivat asumisoikeusasuntoja. Tuotannon hallintaperusterakenne poikkeaa olennaisesti koko 2-luvun tuotannon rakenteesta, sillä 2-luvulla on omistusasuntojen osuus ollut keskimäärin 57 % ja vuokra-asuntojen osuus 34 % tuotannosta. 1) Käyttötarkoituksen muutoksiin liittyvän asuntotuotannon asuntojen hallintaperustetiedot ovat puutteelliset, joten vertailua uustuotantoon ei ole mahdollista tehdä. Kuvio 2. Valmistuneet asunnot ja asuntojen keskikoko rahoituksen mukaan vuosina TILASTOJA 211:6 Rakentaminen Helsingissä vuonna 21 2 Valmistuneet asunnot, lkm Valm.yhteensä ARA-tuotanto Vapaarah,tuot. Kaikki 2 m /asunto

3 Kuvio 3. Valmistuneet asunnot hallintaperusteen mukaan vuosina Kuvio 4. Valmistuneet asunnot rahoitusmuodon mukaan vuosina Lukumäärä Lukumäärä Lukumäärä Lukumäärä Omistusasunnot Vuokra-asunnot Asumisoikeusasunnot Vapaarahoitteiset Aratuotanto Tilanteen poikkeuksellisuutta selittää kuitenkin viime vuonna valmistuneiden erityisryhmien (vanhukset, opiskelijat ja nuorisoasunnot) asuntojen suuri määrä valmistuneista asunnoista niiden osuus oli 31,5 %. Lisäksi viime vuonna valmistui rakentamisen elvytyskeinona käyttöön otetun valtion lyhyen korkotuen lainoitusjärjestelmän mukaisia vuokra-asuntoja 136 eli 7 % tuotannosta. Vapaarahoitteisia asuntoja valmistuneista oli 36 %, kun 2-luvulla valmistuneista asunnoista vapaarahoitteisia on ollut 6 % Valtion tuella rahoitettuja (Ara-asuntoja) valmistuneista asunnoista oli viime vuonna 1 85 eli 64 %. Erityisryhmien asuntoja valmistuneista Ara-asunnoista oli 648 eli 49 %. Käyttötarkoituksen muutokset ja valmistuneen asuntotuotannon rakenne Uustuotannon lisäksi asuntoja on valmistunut peruskorjattuihin aikaisemmin muussa kuin asuinkäytössä olleisiin rakennuksiin tai huoneistoihin. Yhteensä viime vuonna valmistui 22 tähän ryhmään kuuluvaa uutta asuntoa eli 1 % kaikista valmistuneista asunnoista. Vuosina on käyttötarkoituksen muutoksiin liittyvien uusien asuntojen osuus ollut 11 % kaikista valmistuneista asunnoista. Käyttötarkoitusmuutostuotannon uusien asuntojen keskikoko oli viime vuonna 79,5 m 2 /asunto - vuosina se oli 75, m 2. Korjausrakentamisen uudet asunnot sijaitsevat pääosin kantakaupungissa viime vuonna valmistuneista asun- Taulukko 2. Korjausrakennustuotannon (käyttötarkoituksen muutokset) uudet asunnot Helsingissä vuosina 2 21 Vuosi Asuntoja Huoneistoala/ 1h+k 2h+k 3h+k 4h+k 5h+k 6h+k yhteensä asunto lkm m 2 lkm , , , , , , , , , , , TILASTOJA 211:6 Rakentaminen Helsingissä vuonna 21 3

4 noista 66 % sijaitsi Eteläisessä ja Keskisessä suurpiirissä. Käyttötarkoituksen muutoksiin liittyvä asuntotuotanto jatkuu tulevanakin vuonna suhteellisen vilkkaana, sillä viime vuonna alettiin rakentaa 485 asuntoa kohteissa, joissa rakennus tai huoneisto peruskorjataan asuntokäyttöön ja rakennuksen tai huoneiston käyttötarkoitus muuttuu. Erityisryhmien asunnot Viime vuonna valmistui erityisryhmien asuntoja 648, joista opiskelija- ja nuorisoasuntoja oli 547, vanhusten asuntoja 97 ja muiden erityisryhmien 4 asuntoa. Vuosina valmistui keskimäärin 311 erityisryhmien asuntoa/vuosi. Viime vuonna valmistuneet erityisryhmien asunnot olivat Ara-rahoitteisia. Kaikista valmistuneista uustuotannon ja laajennusrakentamisen asunnoista erityisryhmien asuntojen osuus oli viime vuonna 31 % - vuosina niiden osuus on ollut 12 %. Erityisryhmien asunnot ovat pääsääntöisesti pienasuntoja. Viime vuonna valmistuneiden erityisryhmien asuntojen keskikoko oli 43,7 m 2 - vuosina se oli 44,9 m 2. Viime vuonna valmistuneista erityisryhmien asunnoista oli 354 yksiöitä ja 231 kaksioita sekä 62 kolmiota ja yksi neljä huonetta ja keittiö, mikä vastaa myös vuosina valmistuneiden eritysryhmien asuntojen huoneistotyyppirakennetta tuolloin valmistuneista asunnoista yksiöiden ja kaksioiden osuus oli 92 %. Taulukko 3. Valmistuneet asunnot, erikseen erityisryhmien asunnot 2 21 Valmistuneet asuinhuoneistot Erityisryhmien asunnot yhteensä Asunnot Asunnot yhteensä h-ala Keskipinta-ala yhteensä h-ala Keskipinta-ala lkm m 2 m 2 lkm m 2 m , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 1) Erityisryhmien asunnoiksi on määritelty sellaisten asuntokohteiden asunnot, jotka on varattu pelkästään jonkin ryhmän käyttöön (esim. nuoriso, opiskelija, mielenterveyskuntoutujat, vanhukset) TILASTOJA 211:6 Rakentaminen Helsingissä vuonna 21 4 Taulukko 4. Valmistuneet erityisryhmien asunnot rahoituksen mukaan vuosina 2 21 Asunnot Opiskelija-asunnot/nuorisoasunnot Vanhusten asunnot Muut Yhteensä ARA- Vapaa- Yhteensä ARA- Vapaa- Yhteensä ARA- Vapaa- Yhteensä tuotanto rahoitteiset tuotanto rahoitteiset tuotanto rahoitteiset

5 Valmistuneen tuotannon talotyyppi Valmistuneista asunnoista oli kerrostaloasuntoja 88 % (1 87 asuntoa) ja loput olivat pientaloasuntoja. Valmistuneesta 247 pientaloasunnoista oli omakoti- ja paritaloasuntoja 178. Pientaloasuntojen osuus oli hieman pienempi kuin viimeisten viiden vuoden aikana keskimäärin. Vuosina valmistuneista asunnoista oli pientaloasuntoja 17 % ja kerrostaloasuntoa 81 %. Valmistuneiden asuntojen keskikoko Viime vuonna valmistuneiden uustuotannon ja laajennusrakentamisen asuntojen keskikoko oli 76,1 m 2 /asunto. Vuosina valmistuneiden asuntojen keskikoko oli 76,2 m 2. Valmistuneen asuntotuotannon asuntojen keskikoon pienenemiseen on vaikuttanut se, että asunnoista oli Ara-asuntoja ja erityisryhmien asuntoja keskimääräistä enemmän, kun taas vuosien asuntotuotanto painottui keskikooltaan suurempiin vapaarahoitteisiin omistusasuntoihin. Valmistuneiden asuntojen keskikoko on riippuvainen asuntojen hallintaperusteesta, rahoitusmuodosta ja talotyypistä. Viime vuonna valmistuneiden vapaarahoitteisten asuntojen keskikoko oli 88, m 2 ja Ara-asuntojen keskikoko 56,8 m 2. Ara-asuntojen viime vuosien keskimääräistä pienempään asuntojen kokoon vaikutti erityisryhmien asuntojen suuri Kuvio 5. Valmistuneiden asuntojen keskikoko hallintaperusteen mukaan vuosina m /asunto m /asunto Valmistuneet yht. Vuokra-asunnot Omistusasunnot Asumisoikeusasunnot Kuvio 6. Valmistuneiden asuntojen keskikoko talotyypin mukaan vuosina m /asunto m /asunto 14 Valmistuneet yht. Omakotitaloasunnot Rivitaloasunnot Kerrostaloasunnot 12 1 osuus; uusista valmistuneista Ara-asunnoista oli erityisryhmien asuntoja 49 %. Omistusasunnot ovat pääsääntöisesti suurempia kuin vuokra-asunnot viime vuonna valmistuneiden omistusasuntojen keskikoko oli 9,2 m 2, vuokra-asuntojen 55,3 m 2 ja asumisoikeusasuntojen 64,1 m 2. Keskikooltaan pienimmät asunnot valmistuivat Ara-vuokrakerrostaloihin niiden keskikoko oli 53,5 m 2. Samoin pientaloasunnot ovat useimmiten selvästi kerrostaloasuntoja suurempia - valmistuneiden kerrostaloasuntojen keskikoko oli 6,7 m 2, rivi- ja ketjutalo- Taulukko 5. Valmistuneiden asuntojen keskikoko talotyypin, lainoitusmuodon ja hallintaperusteen mukaan Kaikki Vuokra- Asumis- Omistusasunot asunot oikeusas. asunnot m 2 /huoneisto Kaikki asunnot Koko tuotanto 68,1 55,3 64,1 9,2 Pientalot yhteensä 12,2 91,3 12,8 125,4 Erillispientalot 131, ,4 Rivi- ja ketjutalot 91,4 91,3 12,8 88,3 Asuinkerrostalot 6,7 54,3 63, 73,8 ARA-tuotanto Koko tuotanto 56,8 54,7 64,1 - Pientalot yhteensä 93,6 91,3 12,8 - Erillispientalot Rivi- ja ketjutalot 93,6 91,3 12,8 - Asuinkerrostalot 55,7 53,5 63, - Vapaarahoitteinen tuotanto Koko tuotanto 88, 65,1-9,2 Pientalot yhteensä 125, ,4 Erillispientalot 131, ,4 Rivi- ja ketjutalot 88, ,3 Asuinkerrostalot 72,8 65,1-73,8 TILASTOJA 211:6 Rakentaminen Helsingissä vuonna 21 5

6 Kuvio 7. Valmistuneet asunnot huoneluvun mukaan vuosina 2 21 Kuvio 9. Valmistuneiden asuntojen huoneluku hallintaperusteen mukaan vuonna 21 Lukumäärä Lukumäärä % 1 8 % 1 4h+k- 3h+k 2h+k 8 1h+k h+k 2h+k 3h+k 4h+k- 4 4 asuntojen 91,4 m 2 ja omakoti- ja paritaloasuntojen 131,4 m 2. Valmistuneiden asuntojen huoneistotyyppi Viime vuonna uustuotannon valmistuneista asunnoista oli yksiöitä 2 % ja kaksioita 36 %. Yksiöiden osuus on kasvanut vuosiin verrattuna, sillä tuolloin valmistuneista asunnoista oli yksiöitä 13 % ja kaksiota 33 %. Kolmioita viime vuonna valmistuneista oli 24 % ja kolmioita suurempia perheasuntoja oli 19 %. Vuosina valmistuneista asunnoista oli kolmioita 26 % ja suuria perheasuntoja 28 %. Valmistuneista Ara- asunnoista oli 29 % yksiöitä ja 39 % kaksioita. Kolmioita valmistuneista asunnoista oli 21 % ja suuria perheasuntoja 11 %. Vapaarahoitteinen 2 Koko tuotanto Omistusasunnot Vuokraasunnot Asumisoikeusasunnot tuotanto painottuu selvästi suurempiin asuntoihin. Yksiöitä valmistuneista vapaarahoitteisista asunnoista oli vain 5 % ja kaksioita 31 %. Kolmioita suurempia perheasuntoja valmistuneista vapaarahoitteisista asunnoista oli 35 %. Aloitetun asuntotuotannon asuntojen keskikoko Viime vuonna aloitetun asuntotuotannon asuntojen keskikoko on pienentynyt aikaisemmista vuosista huomattavasti. Keskikooltaan viime vuonna aloitetun kaltaista asuntotuotantoa on Helsinkiin viimeksi rakennettu 196-luvulla. Viime vuonna 2 Kuvio 8. Asuntojen keskikoko aloitetussa asuntotuotannossa hallintaperusteen ja rahoitusmuodon mukaan vuonna 21 TILASTOJA 211:6 Rakentaminen Helsingissä vuonna 21 6 Kaikki asunnot Omistusasunnot Vuokra-asunnot Asumisoikeusasunnot ARA-asunnot yhteensä Vuokra-asunnot Asumisoikeusasunnot Vapaarah. as. yhteensä Omistusasunnot Vuokra-asunnot Asumisoikeusasunnot m /asunto

7 Taulukko 6. Aloitetettujen asuntojen keskikoko hallintaperusteen ja rahoitusmuodon mukaan vuonna 21 Yhteensä 1h+k 2h+k 3h+k 4h+k 5h+k 6h+klkm m 2 /asunto Kaikki asunnot ,3 34,8 51,7 76,3 98,1 131,4 178,4 Omistusasunnot ,1 38,9 53,2 78,7 13, 137,4 181,6 Vuokra-asunnot ,8 33,8 5,5 74, 91,7 112,1 153,7 Asumisoikeusasunnot 18 75,5 38,8 56,5 81,4 9,3 19,1.. Tuntematon ARA-asunnot yhteensä , 34,2 51,7 74,4 93,8 118,9 148, Vuokra-asunnot ,5 33,9 51,4 74,1 93,7 121,2 148, Asumisoikeusasunnot 62 68,5 38,5 61,1 84,2 94,8 114,.. aloitetun asuntotuotannon asuntojen keskikoko oli 66,3 m 2. Myös vuonna 29 alettiin rakentaa keskikooltaan tavallista pienempiä asuntoja. Vuonna 29 aloitetun asuntotuotannon keskikoko oli 61,5 m 2, kun vuosina aloitettujen asuntojen vuosikeskiarvo oli 75,1 m 2. Aloitetun Ara-tuotannon asuntojen keskikoko oli 59, m 2. Viime vuonna aloitetun tuotannon asunnoista oli vuokra-asuntoja yli puolet ja niiden keskikoko oli 56,8 m 2. Vuokra-asunnoista oli ennakkotietojen mukaan valtion lyhyellä korkotuella rahoitettuja 45 % ja niiden keskipinta-ala oli 57,7 m 2. Viime vuonna aloitettujen omistusasuntojen keskikoko on pienentynyt valmistuneeseen tuotantoon verrattuna aloitetun omistusasuntotuotannon asuntojen keskikoko oli 78,1 m 2 ja valmistuneen tuotannon 9,2 m 2. Kuvio 1. Asuntojen keskikoko aloitetussa rakennustuotannossa vuosina m /asunto m /asunto Kaupungin rakennuttamat asunnot Kaupungin rakennuttamia asuntoja valmistui 345. Kaikista Helsinkiin viime vuonna valmistuneista uustuotannon asunnoista kaupungin rakennuttamien osuus oli 17 %. Kaupungin rakennuttamat asunnot ovat olleet yleensä Ara-rahoitteisia - viime vuonna niitä oli valmistuneista asunnoista 88 %; 249 vuokra-asuntoa ja 56 asumisoikeusasuntoa. Lisäksi kaupunki rakennutti 4 vapaarahoitteista omistusasuntoa Arabianrantaan. Kaupungin rakennuttamien valmistuneiden asuntojen keskikoko oli 75,7 m 2 ; vuokra-asuntojen 74,3 m 2, omistusasuntojen 79,1 m 2 ja asumisoikeusasuntojen 79,6 m 2. Asunnoista oli rivitaloasuntoja 18 ja loput 327 asuntoa olivat kerrostaloissa. Kuvio 11. Valmistunut kaupungin rakennuttama asuntotuotanto vuosina Lukumäärä Lukumäärä TILASTOJA 211:6 Rakentaminen Helsingissä vuonna 21 7

8 Kuvio 12. Rakennustoiminta Helsingissä vuosina , kerrosala Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennustyöt 1 k -m 2 1 k -m 2 1 k -m 2 1 k -m Asuinrakennukset Toimitilarakennukset Asuinrakennukset Toimitilarakennukset 1 k -m 2 7 Keskeneräiset rakennustyöt Valmistuneet rakennukset 1 k -m 2 1 k -m 2 1 k -m Asuinrakennukset Toimitilarakennukset Asuinrakennukset Toimitilarakennukset 1 Asuinrakentamisen myönnetyt luvat, aloitukset ja keskeneräiset rakennukset TILASTOJA 211:6 Rakentaminen Helsingissä vuonna 21 8 Myönnetyt luvat Asuinrakentamiseen myönnettyjen lupien kerrosala kasvoi viime vuonna merkittävästi. Asuinrakentamiseen myönnettiin lupia 377 k-m 2, joka on 64 % enemmän kuin vuonna 29. Myönnetyillä luvilla on mahdollista rakentaa 4 39 asuntoa eli asuntoa ja 49 % enemmän kuin vuonna 29. Aloitetut ja keskeneräiset rakennustyöt Viime vuoden aikana aloitettujen uusien asuinrakennusten kerrosala oli 353 k-m 2, joka on 125 % enemmän kuin vuonna 29. Asuntoja alettiin rakentaa eli asuntoa ja 16 % enemmän kuin vuonna 29. Uustuotannon lisäksi käyttötarkoituksen muutoksiin liittyen alettiin rakentaa uusia asuntoja 485. Vuoden lopussa rakenteilla olevien asuinrakennusten kerrosala oli 45 k-m 2, joka on 73 % enemmän kuin vuoden 29 lopussa. Asuntoja rakenteilla olevissa kohteissa oli 5 14.

9 Toimitilarakentamisen myönnetyt luvat, aloitetut ja rakenteilla olevat rakennustyöt ja valmistuneet rakennukset Myönnetyt rakennusluvat Toimitilarakentamiseen myönnettiin rakennuslupia 253 k-m 2, joka on 51 % enemmän kuin vuonna 29, mutta kuitenkin 24 % vähemmän kuin vuosien myönnettyjen lupien vuosikeskiarvo. Eniten on kasvanut liike- ja toimistorakentamiseen myönnetyt luvat, joiden kerrosala ylittää 12 % vuosien liikeja toimistorakentamisen vuosikeskiarvon. Viime vuonna myönnettyjen liike- ja toimistorakentamisen lupien kerrosala oli 172 k-m 2. Keskeneräiset rakennukset Viime vuoden lopussa oli toimitiloja rakenteilla 429 k-m 2. Edellisen vuoden lopusta on rakenteilla olevan toimitilan kerrosala kasvanut 13 % ja liike- ja toimistorakentaminen 42 %. Vuoden lopussa oli rakenteilla 251 k-m 2 liike- ja toimistorakennuksia. Julkisten palvelurakennusten rakenteilla oleva kerrosala on puolestaan vähentynyt 22 % edellisvuodesta ja vuoden lopussa oli rakenteilla julkisia palvelurakennuksia 83 k-m 2. Valmistuneet rakennukset Aloitetut rakennukset Uusia toimitiloja valmistui viime vuonna 133 k-m 2. Valmistuneiden toimitilojen Uusia toimitiloja alettiin rakentaa 193 määrä väheni 212 k-m 2 ja 61 % vuodesta k-m 2 eli suunnilleen saman verran kuin 29. Poikkeuksellisen suuri valmistu- vuonna 29. Vuosien vuosikeskiarvoon verrattuna viime vuoden toimitilarakentamisen aloitukset ovat kuitenkin 28 % pienemmät. Merkityksellisintä neiden toimitilojen väheneminen johtuu osittain siitä, että vuosina 27 ja 28 toimitilarakentamisessa oli voimakas kasvujakso. Mutta myös vuosien 2 29 vuosikeskiarvoon aloitettujen toimitilarakennusten rakennustöiden verrattuna viime vuoden väheneminen on liike- ja toimistorakennusten valmistuneiden toimitilojen määrä on 5 luokassa vuosien % pienempi. Vuodesta 1968 lähtien on vii vuosikeskiarvoon verrattuna vähennys on 23 %. Liike ja toimistorakennusten osuus on ollut keskimäärin vähän mevuotista vähemmän valmistunut toimitiloja vain 199-luvun laman aikana vuosina yli puolet kaikista toimitilarakentamisen aloitetuista töistä. Kuvio 13. Rakennustuotannon kerrosala vuosina k-m 2 1 k-m Asuinrakennukset Toimitilat TILASTOJA 211:6 Rakentaminen Helsingissä vuonna 21 9

10 Rakentamisen alueittaiset painopisteet Asuntorakentaminen Viime vuonna Helsinkiin valmistunut asuntotuotanto jakaantui alueittain aikaisempia vuosia tasaisemmin. Muita alueita hieman vilkkaamman rakentamisen alueita olivat Koillinen suurpiiri, jonne sijoittui kolmannes ja Keskinen suurpiiri, jonne sijoittui vähän yli neljännes viime vuonna valmistuneista asunnoista. Keskisen suurpiirin asuntotuotannosta selvä enemmistö valmistui Vanhankaupungin peruspiiriin ja siellä Arabianrannan ja Vanhankaupungin osa-alueille. Koillisen suurpiirissä puolestaan Malmin ja Latokartanon peruspiireihin sijoittui kolme neljännestä Koillisen suurpiirin valmistuneista asunnoista. 2-luvun aikaisemmista vuosista poiketen Itäisen suurpiirin merkitys on jäänyt vähäisemmäksi sinne valmistui vain kymmenesosa kaikista uusista asunnoista. Viime vuonna aloitettu asuntotuotanto jakaantui alueellisesti varsin tasaisesti. Eteläisessä ja Kaakkoisessa suurpiirissä sijaitsi 13 %, Koillisessa ja Läntisessä suurpiirissä 16 %, Itäisessä suurpiirissä 18 % ja Keskisessä suupiirissä 22 % aloitetuista asunnoista. Toimitilarakentaminen Viime vuonna valmistuneista uusista toimitiloista sijoittui neljännes Eteläiseen suurpiiriin. Asuntotuotannosta poiketen Koillisen suupiirin alueelle sijoittui vain vähän yli kymmenesosa valmistuneista toimitiloista. Vuonna 29 uusista toimitiloista valmistui yli kolmannes Itäiseen suurpiiriin viime vuonna vain vajaa kymmenesosa. Kuvio 14. Valmistuneiden asuntojen määrä osa-alueittain Helsingissä vuonna 21 Vuonna 21 valmistuneet asunnot, lukumäärä Kuninkaantammi Tattarisuo Paloheinä Ala- Malmi Karhusaari TILASTOJA 211:6 Rakentaminen Helsingissä vuonna 21 1 Konala Reim arla Lauttasaari Pohjois- Haaga Etu-Töölö Patola Viikinmäki Vanhakaupunki Arabianranta Hermanni Vallila Katajanokka Länsi- Herttoniemi Myllypuro Yliskylä Jollas Mellunmäki Meri-Rastila Keski- Vuosaari Ei asuntotuotantoa

11 Rakentaminen Helsingin seudulla Valmistunut asuntotuotanto Viime vuonna syyskuun loppuun mennessä 1) valmistui Helsingin seudulla asuntoa (vuonna 29 samana aikana vain asuntoa) Valmistuneen asuntotuotannon määrä koko vuonna nousseekin vuoden 29 määrää suuremmaksi, mutta jää kuitenkin alle vuosien valmistuneen tuotannon vuosikeskiarvon eli 8 94 asunnon. Helsingin seudun valmistuneesta asuntotuotannosta on koko pääkaupunkiseudun tuotannon osuus ollut viime vuosina lähes kolme neljäsosaa ja Helsingin osuus vajaa kolmannes. Muun seudun osuus valmistuneista asunnoista on viimeksi kuluneen neljän vuoden aikana hieman laskenut. Kaiken kaikkiaan Helsingin seudun asuntotuotanto on voimakkaasti vähentynyt 2-luvun alusta. Vuonna 2 valmistuneiden asuntojen määrä seudulla oli 1 8, josta se on supistunut 5 73 asuntoon vuonna 29 eli 47 %. 1) Tilastokeskuksen valmistuneiden rakentamisen tilastoissa on saatavina vain vuoden 21 I III vuosineljänneksen ennakkotiedot ( ). Tilastokeskuksen rakentamista kuvaavat luvut poikkeavat Helsingin oman tilastotuotannon luvuista johtuen tilastointiajankohdasta ja tilastointijärjestelmästä. Helsingin rakentamisen oma tilastotuotanto perustuu suoraan Helsingin kuntarekisteristä poimittuihin tietoihin. Kuvio 15. Valmistuneet asunnot Helsingissä ja vertailualueilla vuosina 2 21/III vuosineljännes, (liukuva vuosisumma) Lukumäärä Lukumäärä Helsinki Muu pääkaupunkiseutu Muu Helsingin seutu Valmistuneen asuntotuotannon talotyyppi Helsingin asuntotuotanto painottuu kerrostaloasuntojen rakentamiseen valmistuneista asunnoista oli vuonna 29 kerrostaloasuntoja 87 %, muulla pääkaupunkiseudulla 62 % ja muulla Helsingin seudulla 21 %. Vuoden 29 ja myös vuoden 21 tuotanto näyttää olevan Helsingin seudulla keskimääräistä kerrostalovaltaisempaa. Kerrostaloasuntojen osuus kaikista valmistuneista asunnoista oli vuosina 2 29 Helsingissä 81 %, muulla pääkaupunkiseudulla 54 % ja muulla Helsingin seudulla 27 %. Valmistuneesta pientalotuotannosta Helsingissä on omakotialojen osuus vuosina 2 29 ollut 1 %, muulla pääkaupunkiseudulla 32 % ja muulla Helsingin seudulla 52 %. Valmistuneen asuntotuotannon huoneistokoko Valmistuneen asuntotuotannon asuntojen keskikoko on vuosina 2 29 kasvanut, mutta vuonna 21 tammi-syyskuussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan asuntojen koko on pienentynyt niin Helsingissä kuin muissakin pääkaupunkiseudun kunnissa samoin kuin muulla Helsin- Kuvio 16. Valmistuneiden asuntojen keskikoko Helsingissä ja vertailualueilla vuosina 2 21/III vuosineljännes, (liukuva vuosisumma) 2 m /asunto Helsinki Muu pääkaupunkiseutu Muu Helsingin seutu 2 m /asunto TILASTOJA 211:6 Rakentaminen Helsingissä vuonna 21 11

12 Kuvio 17. Aloitettujen asuinrakennusten tilavuus Helsingissä ja vertailualueilla vuosina 2 21/heinäkuu, m 3 (liukuva vuosisumma) 1 m 3 Asuinrakennukset 1 m Kuvio 18. Aloitettujen toimitilarakennusten tilavuus Helsingissä ja vertailualueilla vuosina 2 21/heinäkuu, m 3 (liukuva vuosisumma) 1 m 3 Toimitilarakennukset 1 m Helsinki Muu pääkaupunkiseutu Muu Helsingin seutu Helsinki Muu pääkaupunkiseutu Muu Helsingin seutu gin seudulla. Viime vuonna tammi-syyskuussa valmistuneiden asuntojen keskikoko oli Helsingissä 7,2 m 2, muulla pääkaupunkiseudulla 71,8 m 2 ja muulla Helsingin seudulla 96,4 m 2. heilahdellut kuukausittain ja on joka tapauksessa reippaasti alempi kuin kor keasuhdanteen aikana vuosina Valmistuneet rakennukset TILASTOJA 211:6 Rakentaminen Helsingissä vuonna Aloitetut rakennustyöt Helsingin seudulla aloitettiin viime vuonna heinäkuun loppuun mennessä 1) Tilastokeskuksen tietojen mukaan tilavuudeltaan 4,69 milj. m3 rakennustyöt, josta asuinrakennusten aloituksia oli 2,2 milj.m 3 ja toimitilojen rakennustöitä 2,5 milj. m 3. Koko vuonna 29 Helsingin seudulla aloitettujen rakennusten tilavuus oli 6,75 milj. m 3 joista asuinrakennusten osuus oli 2,52 m 3 ja toimitilarakennusten 4,23 m 3. Erityisesti asuinrakentamisessa rakennustöiden määrä on kääntynyt kasvuun jo vuoden 29 loppupuolella. Toimitilarakentamisen osalta tilanne on epävarmempi ja toimitilarakentamisen uusien rakennustöiden aloitusten määrä on Helsingin seudulla valmistui vuonna 29 uutta uustuotannon kerrosalaa 1,43 milj. k-m 2, josta asuinrakennusten osuus oli 629 k-m 2 ja toimitilarakennusten osuus 84 k-m 2. Valmistuneiden rakennusten kerrosala on kasvanut 2-luvun keskimääräiseen tasoon verrattuna 13 %; mutta asuinrakennusten kerrosalaa vuonna 29 valmistui 35 % vähemmän kuin keskimäärin 2-luvulla. Toimitilarakentamisen valmistuneen kerrosalan määrä oli puolestaan 18 % koko 2-luvun kerrosalaa suurempi. 1) Tilastokeskuksen aloitettujen rakennustöiden tilastot ovat ennakollisia ja kattavat vain tammi-heinäkuun vuodelta 21 (tilanne ) Taulukko 7. Valmistuneet asunnot Helsingissä ja vertailualueilla vuosina * Asuntojen lkm Helsinki muu pääkaupunkiseutu pääkaupunkiseutu Helsingin seutu-pääkaupunkis Helsingin seutu * sisältää I III vuosinelj. luvut

13 Taulukko 8. Valmistuneen rakennustuotannon kerrosala Helsingissä ja vertailualueilla vuosina 2 29, uudet rakennukset (ei sisällä laajennuksia), 1 k-m k-m 2 Kaikki rakennukset Helsinki muu pääkaupunkiseutu muu Helsingin seutu pääkaupunkiseutu Helsingin seutu Asuinrakennukset Helsinki muu pääkaupunkiseutu muu Helsingin seutu pääkaupunkiseutu Helsingin seutu Toimitilarakennukset Helsinki muu pääkaupunkiseutu muu Helsingin seutu pääkaupunkiseutu Helsingin seutu TILASTOJA 211:6 Rakentaminen Helsingissä vuonna 21 13

14 Taulukko 9. Myönnetyt rakennusluvat rakennuksen pääkäyttötarkoituksen 1) mukaan Helsingissä ; kerrosala Yhteensä Asuin- Muut kuin Näistä Asun- Asuinkerrosala raken- asuinrak. Liike- ja toi- Julk. pal- Teolli- Varas- Muut toja huoneisnukset yhteensä mistorak. velurak. suusrak. torak. rak. toala Kerrosala, m 2 lkm m TILASTOJA 211:6 Rakentaminen Helsingissä vuonna Vuosineljänneksittäin 26 I II III IV koko vuosi I II III IV koko vuosi I II III IV koko vuosi I II III IV Koko vuosi I II III IV Koko vuosi ) Rakennusten käyttötarkoitusluokitus on vuoden 2 alusta muuttunut Suomen virallisen tilaston (Tilastokeskus) käyttämän luokituksen mukaiseksi. Muutoksen seurauksena liike-ja toimistorakennusten, julkisten palvelurakennusten ja ns. muiden raken nusten sarjojen sisällöt vähän muuttuvat. Merkittävin muutos on, että muiden rakennusten ryhmästä liikenteen rakennukset siirtyvät liike-ja toimistorakennusten ryhmään sekä palo-ja pelastustoimen rakennukset julkisten palvelurakennusten ryhmään. Huom! Neljännesvuositiedot eivät täsmää vuositietoihin, koska neljännesvuositiedot ovat ennakkotietoja

15 Taulukko 1. Aloitetut rakennukset rakennuksen pääkäyttötarkoituksen 1) mukaan Helsingissä ; kerrosala Yhteensä Asuin- Muut kuin Näistä Asun- Asuinkerrosala raken- asuinrak. Liike- ja toi- Julk. pal- Teolli- Varas- Muut toja huoneisnukset yhteensä mistorak. velurak. suusrak. torak. rak. toala Kerrosala, m 2 lkm m Vuosineljänneksittäin 26 I II III IV Koko vuosi I II III IV Koko vuosi I II III IV Koko vuosi I II III IV Koko vuosi I II III IV Koko vuosi ) Rakennusten käyttötarkoitusluokitus on vuoden 2 alusta muuttunut Suomen virallisen tilaston (Tilastokeskus) käyttämän luokituksen mukaiseksi. Muutoksen seurauksena liike-ja toimistorakennusten, julkisten palvelurakennusten ja ns. muiden rakennusten sarjojen sisällöt vähän muuttuvat. Merkittävin muutos on, että muiden rakennusten ryhmästä liikenteen rakennukset siirtyvät liike-ja toimistorakennusten ryhmään sekä palo-ja pelastustoimen rakennukset julkisten palvelurakennusten ryhmään Huom! Neljännesvuositiedot eivät täsmää vuositietoihin, koska neljännesvuositiedot ovat ennakkotietoja TILASTOJA 211:6 Rakentaminen Helsingissä vuonna 21 15

16 Taulukko 11. Keskeneräiset rakennustyöt rakennuksen pääkäyttötarkoituksen 1) mukaan Helsingissä ; kerrosala Vuosi ja Yhteensä Asuin- Muut kuin Näistä Asun- Asuinneljännes kerrosala raken- asuinrak. Liike- ja toi- Julk. pal- Teolli- Varasto- Muut toja huoneisnukset yhteensä mistorak. velurak. suusrak. rak. rak. toala Kerrosala, m 2 lkm m 2 Keskeneräiset talonrakennustyöt vuoden viimeisen neljänneksen lopussa TILASTOJA 211:6 Rakentaminen Helsingissä vuonna Keskeneräiset talonrakennustyöt vuosineljänneksen lopussa 26 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV ) Rakennusten käyttötarkoitusluokitus on vuoden 2 alusta muuttunut Suomen virallisen tilaston (Tilastokeskus) käyttämän luokituksen mukaiseksi. Muutoksen seurauksena liike-ja toimistorakennusten, julkisten palvelurakennusten ja ns. muiden rakennusten sarjojen sisällöt vähän muuttuvat. Merkittävin muutos on, että muiden rakennusten ryhmästä liikenteen rakennukset siirtyvät liike-ja toimistorakennusten ryhmään sekä palo-ja pelastustoimen rakennukset julkisten palvelurakennusten ryhmään

17 Taulukko 12. Valmistuneet rakennukset rakennuksen pääkäyttötarkoituksen 1) mukaan Helsingissä ; kerrosala Vuosi ja Yhteensä Asuin- Muut kuin Näistä Asun- Asuinneljännes kerrosala raken- asuinrak. Liike- ja toi- Julk. pal- Teolli- Varas- Muut toja huoneisnukset yhteensä mistorak. velurak. suusrak. torak. rak. toala Kerrosala, m 2 lkm m Vuosineljänneksittäin 26 I II III IV Koko vuosi I II III IV Koko vuosi I II III IV Koko vuosi I II III IV Koko vuosi I II III IV Koko vuosi ) Rakennusten käyttötarkoitusluokitus on vuoden 2 alusta muuttunut Suomen virallisen tilaston (Tilastokeskus) käyttämän luokituksen mukaiseksi. Muutoksen seurauksena liike-ja toimistorakennusten, julkisten palvelurakennusten ja ns. muiden rakennusten sarjojen sisällöt vähän muuttuvat. Merkittävin muutos on, että muiden rakennusten ryhmästä liikenteen rakennukset siirtyvät liike-ja toimistorakennusten ryhmään sekä palo-ja pelastustoimen rakennukset julkisten palvelurakennusten ryhmään Huom! Neljännesvuositiedot eivät täsmää vuositietoihin, koska neljännesvuositiedot ovat ennakkotietoja TILASTOJA 211:6 Rakentaminen Helsingissä vuonna 21 17

18 Taulukko 13. Valmistuneet asunnot huoneluvun mukaan, keittiötä ei laskettu huoneeksi 2 21 Yhteensä Huoneluku TILASTOJA 211:6 Rakentaminen Helsingissä vuonna Kaikki asunnot ARA-asunnot Vapaarahoitteiset Omistusasunnot Vuokra-asunnot

19 Taulukko 13 jatkuu Yhteensä Huoneluku Asumisoikeusasunnot Huom: Huonelukuun kuuluu huoneen/huoneiden lisäksi joko keittiö, keittokomero, keittotila, tupakeittiö. Taulukko 14. Valmistuneet asunnot Helsingissä hallintaperusteen ja lainoituksen mukaan Vuosi Asunnot Vuokra-asunnot Omistusasunnot As.oikeus.as. Yhteensä ARA- Vapaa- Yhteensä ARA- Vapaa- Yhteensä ARA- Vapaa- Yhteensä tuotanto rahoitteiset tuotanto rahoitteiset tuotanto rahoitteiset lkm TILASTOJA 211:6 Rakentaminen Helsingissä vuonna 21 19

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2012 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 79 802 k-m 2 915 asuntoa toimitilarakentaminen 28 802

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 33 2012 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä Valokuva: Arabianranta Virva Kuparinen Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 45 231 k-m 2 496

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 33 2013 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Valokuva: Jätkäsaari Virva Kuparinen Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 56 635 k-m 2 577

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 34 2011 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 99 343 k-m 2 1 174 asuntoa toimitilarakentaminen 15 261

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 toisella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 toisella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 2011 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 toisella neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 125 871 k-m 2 1 610 asuntoa toimitilarakentaminen 45 698

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2013 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Valokuva: Arabianranta Eija Rauniomaa Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 57 699 k-m 2

Lisätiedot

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneiden asuntojen määrä Helsingissä osa-alueittain vuonna Puistola. Tapanila.

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneiden asuntojen määrä Helsingissä osa-alueittain vuonna Puistola. Tapanila. TILASTOJA 4 212 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA 211 Asuinrakentaminen Helsingissä vuonna 211 jatkui edellisen vuoden tapaan vilkkaana, mutta toimitilarakentaminen väheni. Asuinrakentamiseen myönnettyjen

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a Rakentaminen Helsingissä vuonna 22 verkkojulkaisu ISSN 1458-577 painettu ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA: Tutkija Maija Vihavainen puh. 169

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2011 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2011 sekä rakentamisen aikasarjoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 212 Rakentaminen Helsingissä 211 sekä rakentamisen aikasarjoja Asuinrakentaminen jatkui Helsingissä vuonna 211 edellisen vuoden tapaan vilkkaana, mutta toimitilarakentaminen

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 36 9 Rakentaminen Helsingissä vuoden 9 kolmannella neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 88 348 k-m 2 1 72 asuntoa toimitilarakentaminen 24 14 k-m 2

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 211 Rakentaminen Helsingissä vuoden 211 ensimmäisellä neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 98 15 k-m 2 1 25 asuntoa toimitilarakentaminen 25 712

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2007

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja Rakentaminen Helsingissä vuonna 27 28 9 Kuvio 1. Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennustyöt Helsingissä vuosina 1992-27, (liukuva vuosisumma) 1 k-m 2 Myönnetyt

Lisätiedot

9 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2009

9 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 21 tilastoja 9 Rakentaminen Helsingissä vuonna 29 Talonrakentaminen Helsingissä väheni vuoden 29 aikana. Erityisesti rakentamisen supistuminen kohdistui toimitilarakentamiseen

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2003

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a 2004 13 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2003 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-289-0 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen Helsingin

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 7 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-638-1 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen, puh. 09-169 3185 Tuula Lappalainen,

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja 2016:10 Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Pekka Vuori, Jätkäsaari 2016 Uustuotanto ja laajennukset 2015 2000 2014 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m

Lisätiedot

12 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2008

12 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN 29 TIETOKESKUS tilastoja 12 Rakentaminen Helsingissä vuonna 28 Toimitilarakentaminen jatkui vilkkaana Helsingissä vuonna 28, mutta jo vuoden kolmannella neljänneksellä alkoi näkyä merkkejä

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a 2005 4 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-406-0 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja 215:12 Rakentaminen Helsingissä 214 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Eija Rauniomaa, 214 Uustuotanto ja laajennukset 214 2 213 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m 2 381 271 291 292

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2017

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2017 Irja Henriksson 7..8 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 7 Vuonna 7 Lahteen valmistui 3 rakennusta ja 78 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski kolme prosenttia ja asuntotuotanto puolisen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2018

TILASTOKATSAUS 4:2018 TILASTOKATSAUS 4:2018 8.3.2018 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2017 1 Vantaalle rakennettiin vuonna 2017 uutta kerrosalaa 349 590 kerrosneliömetriä, josta asuinrakennuksiin valmistui 234 712 k-m 2 (67 %).

Lisätiedot

Rakentamisen vuosijulkaisu 2018

Rakentamisen vuosijulkaisu 2018 Rakentamisen vuosijulkaisu 2018 Jenni Väliniemi-Laurson Tilastoja 2019:4 Tiedustelut Jenni Väliniemi-Laurson, p. 040 3344771 Julkaisija Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2012

Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2013 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Tuukka Mielonen, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

ALKUSANAT. Tilasto- ja tutkimustietoa on laajemmin saatavilla Internet-sivuiltamme

ALKUSANAT. Tilasto- ja tutkimustietoa on laajemmin saatavilla Internet-sivuiltamme 2 ALKUSANAT Espoon rakennustuotanto oli vuonna 2001 ennätyksellistä. Kerrosalaa valmistui 555 700 neliömetriä. Syynä tähän oli liikekeskus Ison Omenan valmistuminen Matinkylään. Rakennustuotannon vuositilastoa

Lisätiedot

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28.

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28. Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2017 1 20.1.2017 RAKENTAMINEN VANTAALLAA VUONNA 2016 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2016 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 420 150 k m 2, mikä on 45 710 k m 2 (12

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA 1.1.2015 Tiedustelut Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Pertti Raami, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2011

Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2012 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2013

Rakentaminen Vantaalla 2013 Rakentaminen Vantaalla 2013 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2014 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Pertti Raami, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson.. Rakennus ja asuntotuotanto vuonna Vuonna Lahden rakennustuotanto oli ja asuntotuotanto 8. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm2 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 2..215 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 214 Vuonna 214 Lahden rakennustuotanto oli 9 ja asuntotuotanto 859. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, helmikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi helmikuussa Vuoden 2010 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut

Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut 7.5.2019 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

Välimallin vuokra-asunnot ja muu asuntotuotanto Helsingissä 2009 2013 (elokuu)

Välimallin vuokra-asunnot ja muu asuntotuotanto Helsingissä 2009 2013 (elokuu) Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 10 2014 Välimallin vuokra-asunnot ja muu asuntotuotanto Helsingissä 2009 2013 (elokuu) Valokuvat: Eija Rauniomaa Yllä:Aurinkolahti, Alla:Herttoniemi Taloudellinen

Lisätiedot

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006 Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.26 Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu % % Omistus Arava Korkotuki Muu vuokra Asumisoikeus

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen

Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Konsernihallinto, Tutkimus ja tilastot Tekninen ja ympäristötoimi, Kaupunkisuunnittelukeskus ja Asuntoyksikkö Lähde: Trimble Locus rekisteri, Kaupunkisuunnittelukeskus,

Lisätiedot

2

2 1 2 Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Rakentamisen määrällinen kehitys 1968-26... 7 Rakennustoiminnassa suuret suhdannevaihtelut... 7 Vuonna 1989 myönnettiin rakennuslupia yli miljoonan kerrosneliömetrin rakentamiseen...

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010 syyskuu, 3. vuosineljännes Rakennuslupien kuutiomäärä väheni 13 prosenttia syyskuussa Vuoden 2010 syyskuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 3,2 miljoonalle

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen

Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Tekninen ja ympäristötoimi, Kaupunkisuunnittelukeskus ja Asuntoyksikkö Lähde: Trimble

Lisätiedot

ARA-tuotanto Selvitys 3/2010. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ISSN

ARA-tuotanto Selvitys 3/2010. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ISSN ISSN 1237-1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvitys 3/2010 ARA-tuotanto 2009 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 14.3.2010 ARA-tuotanto kääntyi kasvuun Asuntorakentaminen

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 1.3.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 212 Tapanila Malmi Länsi- Kontula Pakila Pihlajamäki Lassila Myllypuro Ete lä- Haaga Käpylä Länsi- Herttoniemi Munkkiniemi Tammisalo Kulosaari Kallio Laajasalo

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2013 Rakennus- ja asuntotuotanto 2012 joulukuu, 4. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 6 prosenttia vuoden takaisesta Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 13 Lassila Munkkiniemi Etelä- Haaga Länsi- Pakila Lauttasaari Ruoholahti Käpylä Kallio Kaivopuisto Tapanila Pihlajamäki Länsi- Herttoniemi Kulosaari Malmi Myllypuro

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2011 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, marraskuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi yli 21 prosenttia marraskuussa Vuoden 2010 marraskuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 3,2 miljoonalle

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2011 Rakennus- ja asuntotuotanto 2011 maaliskuu, 1. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi runsaat 4 prosenttia vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola Puh Selvitys 2/2012. ARA-tuotanto

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola Puh Selvitys 2/2012. ARA-tuotanto ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola Puh. 0400 996 067 Selvitys 2/2012 ARA-tuotanto 2011 23.2.2012 1. Elvytyksen päättyminen puolitti ARA-tuotannon Vuonna 2011 aloitettiin 6 700 ARA-asunnon rakentaminen.

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2011 Rakennus- ja asuntotuotanto 2011 syyskuu, 3. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi edelleen vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Tilastokeskuksen rakennus- ja

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1/2004 Ari Laine 11.2.2004 ARA-tuotanto vuonna 2003 Ennakkoarvioiden mukaan vuonna 2003 aloitettiin yhteensä 30 600 uuden asunnon rakentaminen. Koko asuntotuotanto

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2012 Rakennus- ja asuntotuotanto 2012 syyskuu, 3. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 18 prosenttia vuodentakaisesta Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 1 TILASTOJA 2012 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Eija Rauniomaa, p. tel. 09 310 36302 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER Helsingin kaupungin tietokeskus

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 7 2012 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2011 Vuodenvaihteessa 2011/2012 Helsingissä asui

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2013 Rakennus- ja asuntotuotanto 2013 maaliskuu, 1. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä yli 3 prosenttia vuoden takaisesta

Lisätiedot

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Voimaan tullut asumisen kerrosala 2016 (NETTO) kem² Kerrostalot Rivi- ja ketjutalot Erillispientalot Yhteensä keskim.

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 7 2011 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2010 Vuodenvaihteessa 2010/2011 Helsingissä asui

Lisätiedot

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 211 Asunnot yhteensä 21 Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2 21 /neliö 1 95-2 699 2 7-3 699 3 7-4 699 4 7-6 vähän kauppoja/ tieto epävarma

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2009 Kannelmäki Etelä- Haaga Paloheinä Oulunkylä Patola Siltamäki Malmi Pihlajamäki Viikki Keskimääräiset neliöhinnat 2008 1 900-2 499 Suurmetsä 2 500-2 999

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2015

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2015 Irja Henriksson 5.4.216 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 215 Vuonna 215 Lahteen valmistui 386 rakennusta ja 766 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes ennallaan, mutta asuntotuotanto

Lisätiedot

Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain

Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvityksiä 2/2009 ARA tuotanto 2008 Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2 555555555 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 15 2004 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2003 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 468 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2015

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2015 ANNA KAJOSAARI ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 05 4 TILASTOJA 06 TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Anna Kajosaari, p. tel. 09 0 6557 Eija Rauniomaa, p. - tel. 09 0 60 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA

Lisätiedot

Asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien määrä kasvoi syyskuussa

Asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien määrä kasvoi syyskuussa Rakentaminen 2009 Rakennusluvat 2009, syyskuu Asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien määrä kasvoi syyskuussa Syyskuussa 2009 rakennusluvan sai runsaat 3 200 uutta asuntoa, mikä on yli 60 prosenttia

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 686 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 788 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3

Lisätiedot

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina Taulut ja kuviot 1. Uudisrakentaminen Taulu 1.1 ARA-uudistuotanto alueittain vuosina 2004-2006 2004 2005 2006 Alue Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä as.kpl as.kpl as.kpl % as.kpl as.kpl

Lisätiedot

ARA tuotanto vuonna 2007

ARA tuotanto vuonna 2007 ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvityksiä 1/2008 ARA tuotanto vuonna 2007 28.2.2008 ARA tuotanto vuonna 2007 Vuonna 2007 aloitettiin arvioiden mukaan koko

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014 Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 8.9.2014 Rakennuskanta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ssa, Helsingissä, lla ja kehyskunnissa 31.12.2013 Muut kuin asuinrakennukset Asuinrakennukset 0

Lisätiedot

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 213 Osakeasuntojen keskihinnat 212 Paloheinä Tapanila Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2 212 Lassila Länsi-Pakila Pihlajamäki Kontula

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 21 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 877 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 063 ja rivitaloasunnoissa 3 226 Asuntojen

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2015

Asuntotuotantokysely 3/2015 Asuntotuotantokysely 3/2015 Sami Pakarinen Lokakuu 2015 1 (2) Lokakuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Valmistuneet asunnot v. 2012¹, lkm

Valmistuneet asunnot v. 2012¹, lkm 1 Luonnos ASUNTOREFORMIYHDISTYS RY. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Yleistä Vuonna 2012 valmistunut asuntotuotanto oli edellisen vuoden tapaan korkealla tasolla. Korkeaan määrään vaikutti vielä vuosina

Lisätiedot

Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla

Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla Rakentaminen 2010 Rakennusluvat 2009, joulukuu Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla Vuonna 2009 rakennusluvan sai kaikkiaan noin 27 000 uutta asuntoa, mikä on suunnilleen saman

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2018

Asuntotuotantokysely 3/2018 Asuntotuotantokysely 3/ Sami Pakarinen Lokakuu Lokakuun asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti vuodessa. Kyselyn

Lisätiedot

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu Rakentaminen 2010 Rakennusluvat 2009, marraskuu Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa Marraskuussa 2009 rakennusluvan sai runsaat 2 200 uutta asuntoa, mikä on yli 60 prosenttia enemmän kuin

Lisätiedot

Rakentaminen Suomessa

Rakentaminen Suomessa Rakennusteollisuuden suhdannejulkistus Syksy 2017 4.10.2017 Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus Itä Suomi Rakentaminen Suomessa 1 Rakentamisen kasvu jatkuu tänä vuonna arviolta 4 prosentin

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 20 2008 Tapaninvainio Suurmetsä 2007 1700-2599 2600-3199 3200-3999 4000-4999 As.kauppoja alle 5 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Malmi Länsi- Pakila Kontula

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2014

Asuntotuotantokysely 3/2014 Asuntotuotantokysely 3/2014 Sami Pakarinen Lokakuu 2014 1 (3) Lokakuun 2014 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 23 2006 Malminkartano Paloheinä Siltamäki Tapanila Malmi Suurmetsä Asuntojen keskihinta, /m2 1 600-2 200 2 201-2 749 Keskihinta 2 750 /m2 2 751-3 290

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2011 Rakennus- ja asuntotuotanto 2011 kesäkuu, 2. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi lähes 30 prosenttia vuoden 2011 toisella neljänneksellä Tilastokeskuksen Rakennus-

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1,9 %, kaikki vapaarahoitteiset vuokra-asunnot 1, % ja vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 984 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen

Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Tekninen ja ympäristötoimi, Kaupunkisuunnittelukeskus ja Asuntoyksikkö Lähde: Trimble

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Asuntomarkkinat tilastojen valossa

Asuntomarkkinat tilastojen valossa 1 (9) Vastaanottaja Eduskunta Valtiovarainvaliokunta/Asunto-ja ympäristöjaosto PL 10 vav@eduskunta.fi Viite Asia Lausuntopyyntö Asuntomarkkinat tilastojen valossa Eduskunnan Valtiovarainvaliokunnan asunto-ja

Lisätiedot

Selvitys 2/2017. ARA-tuotanto

Selvitys 2/2017. ARA-tuotanto ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2017 ARA-tuotanto 2016 10.3.2017 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot