Rakentaminen Helsingissä vuonna 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentaminen Helsingissä vuonna 2007"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja Rakentaminen Helsingissä vuonna Kuvio 1. Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennustyöt Helsingissä vuosina , (liukuva vuosisumma) 1 k-m 2 Myönnetyt luvat 1 k-m k-m 2 Aloitetut rakennustyöt 1 k-m Asuinrakennukset Muut rakennukset Asuinrakennukset Muut rakennukset Rakentaminen Helsingissä vilkastui varsin voimakkaasti vuonna 27. Myönnettyjen rakennuslupien ja aloitettujen rakennustöiden sekä rakenteilla olevan rakennustuotannon määrä kasvoi huomattavasti vuodesta 26. Kasvu on kohdistunut kuitenkin muuhun kuin asuinrakentamiseen - erityisesti liike- ja toimistorakentaminen ja varastorakentaminen kasvoivat nopeasti. Asuinrakentaminen on puolestaan pysytellyt Helsingissä jo useamman vuoden ajan varsin vähäisenä. Rakentamiseen myönnettyjen lupien määrä kasvoi kolmanneksen vuodesta 26. Viime vuonna myönnettiin rakennuslupia yhteensä 87 k-m2, josta toimitilarakentamisen osuus oli 614 k-m2 ja asuinrakentamisen 256 k-m2. Uusia rakennustöitä aloitettiin viime vuonna 42 % enemmän kuin vuonna 26; yhteensä aloitettujen rakennustöiden kerrosala oli 752 k-m2, josta toimitilarakentamisen osuus oli 51 k-m2. Vuoden lopussa oli rakenteilla kerrosalaa poikkeuksellisen paljon: yhteensä 929 km2, joka on 318 k-m2 enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 27 kokonaisrakennustuotannon poikkeuksellisen nopean kasvuun on vaikuttanut Vuosaaren sataman ja erityisesti sinne viime vuonna aloitettujen suurten varastojen rakentaminen. Uutta kerrosalaa Helsinkiin valmistui viime vuonna 422 k-m2: asuinrakennuksiin 26 k-m2 ja toimitilarakennuksiin 162 k-m2. TIEDUSTELUT Maija Vihavainen, puh. (9) Julkaisija Helsingin kaupunki, tietokeskus Osoite PL 552, 99 Helsingin kaupunki Puhelin (9) Tilaukset, jakelu puh. (9) Julkaisujen myynti Tietokeskuksen kirjasto, puh. (9) , virtuaalinen kirjakauppa ISSN (painettu) ISSN X (verkossa)

2 Asuntorakentaminen Uusia asuntoja valmistui yhteensä 3 38 Helsinkiin valmistui vuonna 27 uusia asuntoja yhteensä Valmistuneista asunnoista oli tavanomaista uudistuotantoa ja käyttötarkoituksen muutoksiin perustuvaa korjausrakentamisen (käyttötarkoituksen muutokset: esim. toimisto- tai tehdasrakennus muutetaan asuintaloksi) asuntotuotantoa 427. Kuvio 2. Valmistuneet asunnot vuosina Uudistuotanto Uudistuotannon asuntoja valmistui viime vuonna 592 asuntoa enemmän kuin vuonna 26 ja 183 enemmän kuin vuonna 25. Viime vuosina asuntotuotanto Helsingissä on ollut kuitenkin poikkeuksellisen vähäistä, sillä vuosittain valmistuneiden asuntojen määrä on reippaasti yli 1 asuntoa pienempi kuin pitkän aikavälin vuosikeskiarvo. Kuvio 3. Valmistuneet asunnot hallintasuhteen mukaan, Hallintaperuste Valmistuneista uudistuotannon asunnoista oli omistusasuntoja 1 84, vuokra-asuntoja 883 ja asumisoikeusasuntoja 158. Helsingin asuntotuotanto on viime vuosina painottunut omistusasuntoihin ja viime vuonnakin niiden osuus oli lähes kaksi kolmannesta (64 %). Vuokra-asuntojen osuus on siten jäänyt selvästi pienemmäksi; niiden osuus on ollut viime vuosina noin neljännes tuotannosta - viime vuonna 31 %. Asumisoikeusasuntojen tuotanto on myös kolmena viime vuonna ollut hyvin vähäistä; viime vuonna niitä valmistui 158, vuonna 26 vain 114, ja vuonna 25 asumisoikeusasuntoja ei valmistunut lainkaan Lainoitus 1 Kuvio 4. Valmistuneet asunnot rahoitusmuodon mukaan, Omistusasunto Vuokra-asunto Asumisoikeusas Vapaarahoitteiset Aratuotanto Valmistuneista asunnoista oli viime vuonna 69 % vapaarahoitteisia parina edeltävänä vuonna vapaarahoitteisten osuus on ollut kolme neljännestä koko valmistuneesta tuotannosta. ARA-asuntojen (valtion arava- ja korkotukilainoitetut asunnot) osuus on siten jäänyt muutamana viime vuonna neljännekseen tuotannosta; viime vuonna niitä valmistui 899. Valmistuneista ARA-asunnoista 71 % oli korkotukilainoitettuja. Valmistuneet ARA-asunnot ovat olleet viime vuosina useimmiten vuokra-asuntoja. Viime vuonna vuokra-asuntojen osuus oli 82 % - loput olivat asumisoikeusasuntoja. Vapaarahoitteiset asunnot olivat puolestaan lähes kaikki omistusasuntoja (92 %). ARA-asunnoista oli viime vuonna erityisryhmille (opiskelijat, nuoriso ja vanhukset) tarkoitettuja neljännes eli 21 asuntoa kaikkiaan erityisryhmien asuntoja valmistui 3, joista opiskelija ja nuorisoasuntoja oli 216 ja vanhusten asuntoja 84. 2

3 Talotyyppi ja asuntojen pinta-ala Uudistuotannon asunnoista valmistui kerrostaloihin ja pientaloihin 491, joista rivitaloihin 233 ja omakoti- ja paritaloihin 258. Pientalo-asuntojen osuus (17 %) uudistuotannosta säilyi edelliseen vuoteen verrattuna ennallaan.. Valmistuneen tuotannon keskikoko vuonna 27 oli 74,8 m 2, mutta talotyypin mukaan keskikoko vaihteli paljon. Omakotitaloasuntojen keskikoko oli 122 m 2, rivitaloasuntojen 12 m 2 ja kerrostaloasuntojen 67 m 2. Asuntojen keskikokoon vaikuttaa myös kohteiden hallintaperuste ja rahoitusmuoto. ARA-tuotanto on painottunut pieniin asuntoihin. Valmistuneiden ARA-asuntojen keskikoko oli 54 m 2, kun taas vapaarahoitteisten 84 m 2. ARA-tuotannossa on kuitenkin kooltaan suurempien pientaloasuntojen osuus vähäinen viime vuonna vain 3 %, kun vapaarahoitteisessa tuotannossa pientaloasuntojen osuus oli 23 %. Mutta myös kerrostaloihin rakennetut ARA-asunnot ovat keskimääräistä pienempiä uusien ARA-kerrostaloasuntojen keskikoko oli 53 m 2, kun vapaarahoitteisten kerrostaloasuntojen keskikoko oli 75 m 2. Kuvio 5. Valmistuneiden asuntojen keskikoko rahoitusmuodon mukaan m /asunto Valm.yhteensä ARA-tuotanto Vapaarah.tuotanto 2 m/asunto Taulukko 1. Valmistuneiden asuntojen keskikoko talotyypin, lainoitusmuodon ja hallintaperusteen mukaan 27 Kaikki Vuokra- Asumis- Omistusasunnot asunnot oikeusas. asunnot m 2 /huoneisto Kaikki asunnot Koko tuotanto 74,8 5,6 68,9 86,9 Pientalot yhteensä 112,4 96,9 96,9 113,3 Erillispientalot 121,8 81, 93,5 122,4 Rivi- ja ketjutalot 11,9 19,7 97,2 12,2 Asuinkerrostalot 67, 5,3 64,1 78, ARA-tuotanto Koko tuotanto 54, 5,9 68,9 Pientalot yhteensä 98,4 19,7 96,9 Erillispientalot 93,5-93,5 Rivi- ja ketjutalot 98,8 19,7 97,2 Asuinkerrostalot 52,7 5,6 64,1 Vapaarahoitteinen tuotanto Koko tuotanto 84,2 49, 86,9 Pientalot yhteensä 113,1 81, 113,3 Erillispientalot 122, 81, 122,4 Rivi- ja ketjutalot 12,2-12,2 Asuinkerrostalot 75,2 48,3 78, Omistusasunnot ovat keskimäärin selvästi suurempia kuin vuokra-asunnot. Omistusasuntojen keskikoko oli 87 m 2, vuokra-asuntojen 51 m 2 ja asumisoikeusasuntojen 69 m 2. Talotyyppi vaikuttaa kuitenkin myös asuntojen kokoon - kerrostaloissa sijaitsevien omistusasuntojen keskikoko oli 78 m 2, mutta kerrostalovuokra-asuntojen keskikoko vain 5 m 2. Helsinkiin valmistui viime vuonna yhteensä 3 asuntoa erityisryhmille (nuoret, opiskelijat, vanhukset). Näiden asuntojen keskikoko poikkeaa huomattavasti muusta asuntotuotannosta. Erityisryhmien asuntojen keskikoko oli 37 m 2, mutta erityisryhmien ARA-asuntojen keskikoko oli vielä pienempi - vain 35 m 2. Taulukko 2. Valmistuneet asunnot, erikseen erityisryhmien asunnot 2 27 Valmistuneet asunnot Erityisryhmien asunnot Yhteensä Huoneistoala Keskipinta-ala Yhteensä Huoneistoala Keskipinta-ala lkm m 2 m 2 lkm m 2 m , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Erityisryhmien asunnoiksi on määritelty sellaisten asuntokohteiden asunnot, jotka on varattu pelkästään jonkin ryhmän käyttöön (esim. nuoriso, opiskelija, mielenterveyskuntoutujat, vanhukset) 3

4 Huoneistotyyppi Valmistuneesta tuotannosta oli lähes puolet (46 %) yksiöitä ja kaksioita yhteensä Suuria perheasuntoja (4h+keittiö ja suuremmat) valmistui 823 eli 29 % valmistuneista uustuotannon asunnoista. Yksiöiden ja kaksioiden osuus on ollut 2-luvulla noin puolet valmistuneista asunnoista vuositasolla hieman vaihdellen ja suurten perheasuntojen osuus on ollut noin neljännes. Pienten asuntojen tuotanto on useimmiten ARA-rahoitteista; kolme neljäsosaa yksiöistä oli ARA-asuntoja, kaksioista lähes kolmannes, mutta suurista perheasunnoista (4h+keittiö ja suuremmat) oli enää 13 % ARA-asuntoja. Vuokratuotanto oli viime vuonna lähes kokonaan ARA-rahoitteista ja siten se oli ARA-tuotannon lailla pienasuntovaltaista. Valmistuneista vuokra-asunnoista yksiöiden osuus oli puolet (49 %) ja kaksioiden vähän yli neljännes (28 %). Omistusasuntotuotannossa painopiste oli puolestaan kolmioissa ja sitä suuremmissa asunnoissa niiden osuus valmistuneista omistusasunnoista oli yli kaksi kolmannesta (69 %). Valmistuneista asumisoikeusasunnoista oli puolestaan kaksioita ja kolmioita lähes kaksi kolmasosaa (63 %). Kuvio 6. Valmistuneet asunnot huoneluvun mukaan, huonetta 3 huonetta 4- huonetta Huom: Keittiötä ei lasketa huoneeksi Kuvio 7. Valmistuneet vapaarahoitteiset ja ARA-asunnot huoneluvun mukaan, ARA 1-2 huonetta 3 huonetta 4- huonetta Vapaarahoitteinen 1-2 huonetta 3 huonetta 4- huonetta Huom: Keittiötä ei lasketa huoneeksi 4

5 Kaupungin rakennuttamat asunnot Kaupungin rakennuttamia asuntoja valmistui viime vuonna 748 eli neljännes 25 kaikista Helsingin valmistuneista asunnoista oli kaupungin omaa tuotantoa. 2 Kaupungin rakennuttamat asunnot 15 ovat olleet yleensä ARA-rahoitteisia. Viime vuonna valmistuneista asunnoista oli ARA-asuntoja kolme neljännestä; näistä 1 oli vuokra-asuntoja 414 ja asumisoikeusasuntoja 158. Kaupungin rakennuttamat vapaarahoitteiset asunnot (176 kpl) 5 olivat omistusasuntoja. Kaupungin rakennuttamien viime vuonna valmistuneiden asuntojen keskikoko oli 63,6 m2; vuokra-asuntojen keskikoko oli vähän pienempi eli 61,6 m2. Valmistuneista asunnoista oli pieniä asuntoja puolet - yksiöitä 19 % ja kaksioita 3 % ja suuria perheasuntoja (4h+k ja suurempia) neljännes (24 %). Korjausrakentaminen Uudistuotannon lisäksi asuntoja on valmistunut peruskorjattuihin aikaisemmin ei-asuinkäytössä olleisiin rakennuksiin (kokonaisten rakennusten käyttötarkoitusten muutokset) ja lisäksi myös esim. toimistokäytössä olleita yksittäisiä huoneistoja on peruskorjattu asuinkäyttöön. Yhteensä viime vuonna valmistui 427 tähän ryhmään kuuluvaa uutta asuntoa. Korjausrakentamisen yhteydessä valmistuneet asunnot olivat keskimäärin tavanomaista uudistuotantoa pienempiä. Valmistuneista korjausrakennuksen asunnoista oli yksiöitä ja kaksioita 7 %, yksiöiden osuus oli 3 %. Suuria perheasuntoja (4h+keittiö ja suuremmat) oli korjausrakentamisen asunnoista 11 %; vastaavasti tavanomaisen uudistuotannon asunnoista 29 %. Peruskorjattujen uusien asuntojen keskikoko oli 69,6 m2. Korjausrakentamisen uudet asunnot sijaitsevat pääosin kantakaupungissa viime vuonna valmistuneista asunnoista oli kolme neljännestä Kuvio 8. Kaupungin rakennuttama valmistunut asuntotuotanto vuosina Taulukko 3. Kaupungin rakennuttama asuntotuotanto hallintaperusteen mukaan , lukumäärä Asuntoja Hallintaperuste yhteensä Vuokra- Omistus- Asumisasunnot asunnot oikeusas Eteläisessä ja Keskisessä suurpiirissä; Läntisessä suurpiirissä ja Koillisessa suurpiirissä kummassakin kymmenesosa. Taulukko 4. Korjausrakennustuotannon (käyttötarkoituksen muutokset) uudet asunnot 2 27 Vuosi Asuntoja Huoneistoala/ 1h+k 2h+k 3h+k 4h+k 5h+k 6h+k yhteensä asunto lkm m 2 lkm , , , , , , , ,

6 Asuntorakentamisen myönnetyt luvat, aloitukset ja keskeneräiset rakennukset Myönnetyt luvat Viime vuonna myönnettiin asuinrakentamiseen rakennuslupia 256 k-m2 eli 16 % vähemmän kuin vuonna 26. Myönnetyillä luvilla on mahdollista rakentaa asuntoa. Se on 442 asuntoa vähemmän kuin vuonna 26, mutta kuitenkin 485 asuntoa enemmän kuin vuonna 25. Aloitetut rakennustyöt ja keskeneräiset rakennukset Vuoden 27 aikana aloitettujen uusien asuinrakennustöiden kerrosala oli 242 k-m2. Asuntoja aloitetuissa kohteissa oli 2 652, joka on 92 asuntoa vähemmän kuin vuonna 26, mutta 311 asuntoa enemmän kuin vuonna 25. Aloitetuista asunnoista oli kerrostaloasuntoja 2 116, omakoti- ja paritaloasuntoja 313 ja rivitaloasuntoja 191. Asuntojen keskikoko oli 77, m2. Viime vuonna aloitetuista asunnoista oli omistusasuntoja 21, vuokra-asuntoja 55 ja asumisoikeusasuntoja 74. Rakenteilla olevan asuntotuotannon kerrosala vuoden lopussa oli 315 k-m2. Asuntoja vuoden lopussa rakenteilla olevissa kohteissa oli 3 192, joka on 273 vähemmän kuin vuoden 26 lopussa. Vuoden lopussa rakenteilla olleista asunnoista oli omistusasuntoja 2463, vuokra-asuntoja 653 ja asumisoikeusasuntoja 74. Kuvio 9. Rakennustoiminta Helsingissä vuosina , kerrosala Myönnetyt rakennusluvat 1 k -m 2 1k-m k -m 2 12 Aloitetut rakennustyöt 1 k -m Asuinrakennukset Toimitilarakennukset Asuinrakennukset Toimitilarakennukset Keskeneräiset rakennustyöt 1 k -m 2 1k-m 2 1 k -m 2 Valmistuneet rakennukset 1 k -m Asuinrakennukset Toimitilarakennukset Asuinrakennukset Toimitilarakennukset 6

7 Toimitilarakentaminen Myönnetyt rakennusluvat Toimitilarakentamiseen myönnettiin rakennuslupia 614 k-m2, joka on 273 k-m2 enemmän kuin vuonna 26. Myönnettyjen lupien poikkeuksellisen korkeaan määrään vaikuttaa rakennustyöt Vuosaaren satamassa ja erityisesti sinne rakenteilla olevat varastorakennukset. Vuosaaren sataman varastorakennusten rakennuslupien kerrosala oli 25 k-m2, joka on 1 k-m2 enemmän kuin aiemmin 2-luvulla myönnettyjen koko Helsingin toimitilarakentamisen rakennuslupien kerrosalan vuosikeskiarvo. Viime vuonna myönnettyjen toimitilarakentamisen rakennuslupien kerrosalasta Vuosaaren sataman varastorakennusten osuus oli 41 %. Liike- ja toimistorakentamiseen myönnettyjen lupien kerrosala viime vuonna oli 193 k-m2, joka on 59 k-m2 vähemmän kuin vuonna 26, mutta kuitenkin enemmän kuin vuosittain liike- ja toimistorakentamiseen 2-luvulla myönnettyjen lupien keskimääräinen kerrosala (172 k-m2). Julkiseen palvelurakentamiseen myönnettyjen lupien kerrosala oli viime vuonna 79 k-m2, joka on 64 k-m2 enemmän kuin vuonna 26. Aloitetut rakennukset Viime vuonna alettiin rakentaa 51 k-m2 uusia toimitiloja, mikä on poikkeuksellisen suuri määrä vain 198-luvun erittäin vilkkaan rakentamisen aikoina on toimitilarakentamisen aloitettujen rakennustöiden kerrosala kohonnut lähelle viime vuoden määrää. Myös aloitetun toimitilarakentamisen erittäin suuren määrään vaikuttaa Vuosaaren sataman varastojen rakentamistöiden aloittamisen ajoittuminen viime vuoteen. Vuosaaren sataman varastorakennusten osuus aloitettujen toimitilarakennusten kerrosalasta oli kolmannes. Liike- ja toimistorakentamisen aloitukset ovat myös kasvaneet. Viime vuonna aloitettiin 256 k-m2 rakentaminen, joka on 45 % enemmän kuin vuonna 26. Myös teollisuusrakennuksia alettiin rakentaa enemmän kuin viime vuosina keskimäärin. Viime vuonna aloitettujen teollisuusrakennusten kerrosala oli 42 k-m2 keskimäärin 2-luvulla on aloitettu rakentaa uusia teollisuusrakennuksia 17 k-m2/vuosi. Keskeneräiset rakennukset Viime vuoden lopussa oli Helsingissä toimitiloja rakenteilla 614 k-m2. Edellisen vuoden lopusta on rakenteilla olevan toimitilan kerrosala kasvanut 341 k-m2. Liikeja toimistorakennusten rakenteilla oleva kerrosala kasvoi edellisvuoden lopusta 13 k-m2 eli 73 %. Suurin kasvu on kuitenkin varastorakentamisessa: kasvu oli 158 k-m2 vuoden 25 loppuun verrattuna. Valmistuneet rakennukset Uusia toimitiloja valmistui viime vuonna 162 k-m2 - edellisestä vuodesta määrä kasvoi 1 prosenttia. Kolme neljännestä valmistuneiden toimitilarakennusten kerrosalasta oli liike- ja toimistorakennuksia yhteensä 121 k-m2, teollisuusrakennuksia 23 k-m2 eli 14 % valmistuneista toimitiloista. 7

8 Rakentaminen alueittain Asuntorakentaminen Viime vuonna valmistuneista asunnoista yli viidesosa valmistui Itäiseen suurpiiriin Vuosaareen Aurinkolahteen ja Keski-Vuosaaren alueelle. Myös Viikin alue (Latokartanon peruspiiri) ja Arabianranta olivat edelleen asuntotuotannon painopistealueita. Lähes puolet koko valmistuneesta asuntotuotannosta sijoittui näille alueille. Vuoden lopussa rakenteilla olleista asuntotuotannossa Koillinen suurpiiri ja erityisesti Viikin alue olivat selkeitä painopistealueita. Kaikista 3192 rakenteilla olleesta asunnosta yli neljännes (899 asuntoa) oli Koillisen suurpiirin alueella ja 2 % Latokartanon peruspiirin alueella. Toimitilarakentaminen Uusia toimitiloja valmistui puolestaan eniten Koilliseen suurpiiriin, jonne sijoittui kolmannes kaikista valmistuneista toimitiloista. Koillisen suurpiirin Viikin tiedepuiston alueelle rakennetut liike- ja toimistorakennukset olivat 28 % koko kaupungin valmistuneiden liike- ja toimistorakennusten kerrosalasta. Myös Läntisen suurpiirin alueelle Ruskeasuolle valmistui viime vuonna suuria toimistorakennuksia. Kuvio 11. Valmistuneet asuinrakennukset osa-alueittain, alueet joissa eniten valmistunutta kerrosalaa Kuvio 1. Kymmenen osa-aluetta, joille valmistui eniten asuntoja vuonna 27 Aurinkolahti Latokartano Arab.ranta/Toukola K-Vuosaari Kumpula Hertton.ranta Tapanila Pit.mäen teol al Viikinranta Hermanni lukumäärä Kuvio 12. Valmistuneet toimitilarakennukset osa-alueittain, alueet joissa eniten valmistunutta kerrosalaa Asuninrakennukset, 27 Muut kuin as.rakennukset, Aurinkolahti Latokartano Arab.ranta/Toukola Hertton.ranta K-Vuosaari Tapanila Pit.mäen teol al Hermanni Yliskylä Lassila kerrosala Viikin tiedepuisto Ruskeasuo P-Pasila Ruoholahti Niinisaari Herttoniemen teol al Siltamäki Käpylä Tattarinharju Viikinranta kerrosala 8

9 Kuvio 13. Valmistuneiden asuntojen määrät osa-alueittain Helsingissä vuonna 27 Tapanila 27 valmistuneet asunnot, lukumäärä Ei asuntotuotantoa Lassila Latokartano Mellunmäki Pit.mäen teoll.alue Kumpula Arab.ranta/ Toukola Viikinranta Keski- Vuosaari Aurinkolahti Hermanni Hertton. ranta Yliskylä Lauttasaari Kuvio 14. Muihin kuin asuinrakennuksiin valmistunut kerrosala osa-alueittain Helsingissä vuonna 27 Siltamäki 27 valmistunut rakennustuotanto, muut kuin asuinrakennukset, kerrosala Tapanila Puistola Tattariharju Ei valmistunutta tuotantoa Pitäjänm. teoll.alue Pohj. Pasila Ruskeasuo Käpylä Arab.ranta/ Toukola Viikin tiedepuisto Viikinranta Roihup. teoll.alue Hertton. teoll.alue Vartioharju Niinisaari Taka- Töölö Ruoholahti Kamppi Jätkäsaari 9

10 Käsitteet ja määritelmät Aineisto pohjautuu pääosin Helsingin rakennusvalvonnan rakentamista koskevaan rekisteristä saatuihin tietoihin rakennusluvanvaraisesta rakentamisesta. Uudisrakentamista koskevat tiedot sisältävät uusien rakennusten lisäksi tiedot rakennusten laajennuksista. Lisäksi julkaisussa on esitetty tietoja korjausrakentamiseen liittyvästä asuntotuotannosta. Asuinrakennuksella tarkoitetaan ympärivuotiseen käyttöön varustettua rakennusta, jonka kerrosalasta yli puolet on asuinhuoneistoalaa. Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen tai useampia käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, jonka huoneistoala on vähintään 7 m2. Jokaisella asunnolla on oltava oma välitön sisäänkäynti ulkoa, porraskäytävästä tai siihen verrattavasta tilasta. Hallintaperuste Asunnot on luokiteltu rakennuksen asuntojen pääasiallisen hallintaperusteen mukaan omistusasunnoiksi vuokra-asunnoiksi asumisoikeusasunnoiksi. Huoneistoala on huoneistoa rajoittavien seinien sisäpintojen rajoittama ala. Kaupungin rakennuttama tuotanto tarkoittaa asuntotuotantoa, jonka rakennuttajana on toiminut Helsingin kaupunki (asuntotuotantotoimisto). Keittiö on huone, joka on sisustettu ruoanlaittoa varten. Julkaisussa on keittiöksi luokiteltu myös tupakeittiö ja keittotila. Keittokomero on alle 7 m2 suuruinen ruoanlaittoa varten sisustettu tila. Kerrosala Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten pinta-alat ja se ullakon tai kellarikerrosten ala, jossa on asuin- tai työhuoneita taikka muita rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Kerrosala on vaakasuora pinta-ala, jota rajoittavat kerrosten seinien ulkopinnat ja niiden ajateltu jatke ulkoseinien pinnassa olevien aukkojen ja koristeosien osalta. Rahoitusmuoto Asuntotuotanto on luokiteltu rahoitusmuodon mukaan valtion tukemaan tuotantoon (ARA-tuotanto) vapaarahoitteiseen tuotantoon. Julkaisussa on käytetty valtion tukemasta asuntotuotannosta lyhennettä ARA-asuntotuotanto, johon on luettu sekä aravalainalla että valtion korkotuella tuotetut asunnot. Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään. Käytetyt pääryhmät ovat: Asuinrakennukset Liikerakennukset Toimistorakennukset Liikenteen rakennukset Hoitoalan rakennukset Kokoontumisrakennukset Opetusrakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Palo- ja pelastustoimen rakennukset Muut rakennukset Lisäksi tilastossa on käytetty seuraavia yhdistettyjä pääryhmiä: Liike- ja toimistorakennukset, johon kuuluu Liikerakennukset Toimistorakennukset Liikenteen rakennukset Julkiset palvelurakennukset, johon kuuluu Hoitoalan rakennukset Kokoontumisrakennukset Opetusrakennukset Palo- ja pelastustoimen rakennukset Talotyyppi Asunnot ryhmitellään talotyypin mukaan seuraavasti: Erilliset pientalot. Ryhmään luetaan 1-2 asunnon asuintalot, paritalot sekä pientaloihin verrattavat erilliset asuinrakennukset. Rivi- ja ketjutalot. Ryhmään luetaan asuinrakennukset, joissa on vähintään kolme yhteen kytkettyä pientaloa. Asuinkerrostalot. Ryhmä sisältää vähintään kolmen asunnon talot, joissa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin ja jotka eivät kuulu edellisiin ryhmiin. Toimitila on rakennus tai sen osa, joka on saman luonnollisen tai oikeudellisen henkilön hallinnassa ja jota käytetään muuhun toimintaan kuin asumiseen. Jos sama henkilö sekä asuu että harjoittaa muuta toimintaa samassa rakennuksessa, määritellään muuhun kuin omaa asumiseen käytetty tila omaksi toimitilakseen. Valmistumisvuosi Valmistumisvuodella tarkoitetaan vuotta, jona rakennus valmistui käyttökuntoon. 1

11 Taulukko 5. Valmistuneet asuinhuoneistot Helsingissä vuosineljänneksittäin Vuosi ja Kokonaisasuntotuotanto Valtion tukema tuotanto (sis. korkotukilainat) Kaupungin neljännes Omistus- As.oikeus- Vuokra- Omistus- As.oikeus- Vuokra- rakennuttama Yhteensä asunnot asunnot asunnot Yhteensä asunnot asunnot asunnot tuotanto Vuosineljänneksittäin 25 I II III IV I II III IV I II III IV Huom! Neljännesvuositiedot eivät täsmää vuositietoihin, koska neljännesvuositiedot ovat ennakkotietoja 11

12 Taulukko 6a. Valmistuneet asunnot huoneluvun mukaan vuosina 2 27, keittiötä ei lasketa huoneeksi Huoneluku lkm Kaikki asunnot Yhteensä ARA-asunnot Yhteensä Vapaarahoitteiset Yhteensä Omistusasunnot Yhteensä Vuokra-asunnot Yhteensä Asumisoikeusasunnot Yhteensä Huom: Huonelukuun kuuluu huoneen/huoneiden lisäksi joko keittiö, keittokomero, keittotila, tupakeittiö tms. 12

13 Taulukko 6b. Valmistuneet asunnot huoneluvun mukaan vuosina 2 27, keittiötä ei lasketa huoneeksi, % Huoneluku % Kaikki asunnot Yhteensä 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 13, 9,7 14,3 13,3 13,1 12,8 16, 18, 2 38,6 38,7 32,3 38,3 37,4 35,8 36,3 27,9 3 24,1 29, 25,9 23,3 26,5 23,4 21,5 25,5 4 17,6 15,5 19, 16, 15,6 18,9 17,7 2, 5 5,8 5,5 6,4 7,1 5,7 6,7 6,2 6,4 6,9 1,7 2, 2,1 1,8 2,4 2,2 2,2 ARA-asunnot Yhteensä 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 16,4 1,5 25, 15, 17,9 33,9 38,2 43,2 2 42,1 38,9 34,6 42,2 42,2 39,8 36,9 27,4 3 22,3 27,7 2,3 23,6 25,4 18,8 13,8 17,7 4 15,3 17,5 15,3 14,5 11,9 6,1 9,1 9, 5 3,8 4,9 4,3 4, 2,3 1,2 1, 2,1 6,2,5,5,7,2,2 1,,7 Vapaarahoitteiset Yhteensä 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 8,8 9,3 5,9 11,4 8,7 5,9 8,6 6,7 2 34,5 38,5 3,5 34, 33,1 34,5 36,2 28,2 3 26,3 29,6 3,4 22,9 27,4 24,9 24,1 29, 4 2,4 14,4 21,9 17,6 18,9 23,1 2,6 24,9 5 8,2 5,8 8,1 1,6 8,7 8,4 7,9 8,3 6 1,8 2,3 3,1 3,6 3,1 3,1 2,6 2,9 Omistusasunnot Yhteensä 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 5,6 8,5 4,6 9,2 7,5 4,2 7, 3,3 2 31,1 37,4 26,1 34,7 33,5 33,6 34,4 27,7 3 29,2 28,5 31,2 23,7 29,1 25,8 24,7 3,8 4 22,9 16,1 25,1 18,2 18,8 24,2 22,2 26,1 5 9,5 6,8 9,6 1,6 8,3 8,9 8,7 9, 6 1,8 2,8 3,4 3,6 2,7 3,2 2,9 3,2 Vuokra-asunnot Yhteensä 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 21,5 15,2 33,8 2,6 26,7 36, 39,9 49,3 2 47, 43,9 39,3 42,7 49, 41,9 38,7 27,7 3 18,6 29,5 16,4 2,8 17,2 17, 12,9 13,4 4 1,4 8,6 8,5 11,6 5,8 4,3 6,5 7,9 5 2,2 2,4 1,5 3,6 1,,6 1, 1,4 6,3,4,6,7,3,1 1,,3 Asumisoikeusasunnot Yhteensä 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 3,8 5,3,5 8,9 7,9 7, 14,6 2 3,9 34,5 38,9 4,1 28,5 5, 31,6 3 28,7 29,8 3,8 28,5 36,7 24,6 31,6 4 29,1 24,5 22,9 19,2 24,1 18,4 15,8 5 7,5 5,8 6,9 3,4 2,8, 4,4 6,,1,,,, 1,9 Huom: Huonelukuun kuuluu huoneen/huoneiden lisäksi joko keittiö, keittokomero, keittotila, tupakeittiö tms. 13

14 Taulukko 7. Myönnetyt rakennusluvat rakennuksen pääkäyttötarkoituksen 1) mukaan Helsingissä ; kerrosala Yhteensä Asuin- Muut kuin Näistä Asunkerrosala raken- asuinrak. Liike- ja toi- Julkiset pal- Teolli- Varasto Muut toja nukset yhteensä mistorak.1) velurak. 1) suusrak. rak. rak. 1) Kerrosala, m 2 lkm Vuosineljänneksittäin 2 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV ) Rakennusten käyttötarkoitusluokitus on vuoden 2 alusta muuttunut Suomen virallisen tilaston (Tilastokeskus) käyttämän luokituksen mukaiseksi. Muutoksen seurauksena liike-ja toimistorakennusten, julkisten palvelurakennusten ja ns. muiden rakennusten sarjojen sisällöt vähän muuttuvat. Merkittävin muutos on, että muiden rakennusten ryhmästä liikenteen rakennukset siirtyvät liike-ja toimistorakennusten ryhmään sekä palo-ja pelastustoimen rakennukset julkisten palvelurakennusten ryhmään. Huom! Neljännesvuositiedot eivät täsmää vuositietoihin, koska neljännesvuositiedot ovat ennakkotietoja 14

15 Taulukko 8. Aloitetut rakennukset rakennuksen pääkäyttötarkoituksen 1) mukaan Helsingissä ; kerrosala Yhteensä Asuin- Muut kuin Näistä Asunkerrosala raken- asuinrak. Liike- ja toi- Julkiset pal- Teolli- Varasto Muut toja nukset yhteensä mistorak. 1) velurak.1) suusrak. rak. rak.1) Kerrosala, m 2 lkm Vuosineljänneksittäin 2 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV ) Rakennusten käyttötarkoitusluokitus on vuoden 2 alusta muuttunut Suomen virallisen tilaston (Tilastokeskus) käyttämän luokituksen mukaiseksi. Muutoksen seurauksena liike-ja toimistorakennusten, julkisten palvelurakennusten ja ns. muiden rakennusten sarjojen sisällöt vähän muuttuvat. Merkittävin muutos on, että muiden rakennusten ryhmästä liikenteen rakennukset siirtyvät liike-ja toimistorakennusten ryhmään sekä palo-ja pelastustoimen rakennukset julkisten palvelurakennusten ryhmään 15

16 Taulukko 9. Keskeneräiset rakennustyöt rakennuksen pääkäyttötarkoituksen 1) mukaan Helsingissä ; kerrosala Vuosi ja Yhteensä Asuin- Muut kuin Näistä Asunneljännes kerrosala raken- asuinrak. Liike- ja toi- Julkiset pal- Teolli- Varasto- Muut toja nukset yhteensä mistorak. 1) velurak. 1) suusrak. rak. rak.1) Kerrosala, m 2 lkm Keskeneräiset talonrakennustyöt vuoden viimeisen neljänneksen lopussa Keskeneräiset talonrakennustyöt vuosineljänneksen lopussa 2 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV ) Rakennusten käyttötarkoitusluokitus on vuoden 2 alusta muuttunut Suomen virallisen tilaston (Tilastokeskus) käyttämän luokituksen mukaiseksi. Muutoksen seurauksena liike-ja toimistorakennusten, julkisten palvelurakennusten ja ns. muiden rakennusten sarjojen sisällöt vähän muuttuvat. Merkittävin muutos on, että muiden rakennusten ryhmästä liikenteen rakennukset siirtyvät liike-ja toimistorakennusten ryhmään sekä palo-ja pelastustoimen rakennukset julkisten palvelurakennusten ryhmään 16

17 Taulukko 1. Valmistuneet rakennukset rakennuksen pääkäyttötarkoituksen 1) mukaan Helsingissä ; kerrosala Vuosi ja Yhteensä Asuin- Muut kuin Näistä Asunneljännes kerrosala raken- asuinrak. Liike- ja toi- Julkiset pal- Teolli- Varasto Muut toja nukset yhteensä mistorak. 1) velurak. 1) suusrak. rak. rak. 1) Kerrosala, m 2 lkm Vuosineljänneksittäin 2 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV ) Rakennusten käyttötarkoitusluokitus on vuoden 2 alusta muuttunut Suomen virallisen tilaston (Tilastokeskus) käyttämän luokituksen mukaiseksi. Muutoksen seurauksena liike-ja toimistorakennusten, julkisten palvelurakennusten ja ns. muiden rakennusten sarjojen sisällöt vähän muuttuvat. Merkittävin muutos on, että muiden rakennusten ryhmästä liikenteen rakennukset siirtyvät liike-ja toimistorakennusten ryhmään sekä palo-ja pelastustoimen rakennukset julkisten palvelurakennusten ryhmään Huom! Neljännesvuositiedot eivät täsmää vuositietoihin, koska neljännesvuositiedot ovat ennakkotietoja 17

18 Kuvio 15. Valmistuneiden asuntojen kerrosala kaupunginosittain Helsingissä vuonna valmistuneet asuinrakennukset, kerrosala Tapanila Ei asuinrakennustuotantoa Lassila Pit.mäen teoll.alue Kumpula Arab.ranta/ Toukola Viikinranta Latokartano Mellunmäki Keski- Vuosaari Aurinkolahti Hermanni Hertton. ranta Yliskylä Lauttasaari Jollas Munkkisaari 18

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a Rakentaminen Helsingissä vuonna 22 verkkojulkaisu ISSN 1458-577 painettu ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA: Tutkija Maija Vihavainen puh. 169

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 7 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-638-1 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen, puh. 09-169 3185 Tuula Lappalainen,

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2012 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 79 802 k-m 2 915 asuntoa toimitilarakentaminen 28 802

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 34 2011 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 99 343 k-m 2 1 174 asuntoa toimitilarakentaminen 15 261

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 33 2013 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Valokuva: Jätkäsaari Virva Kuparinen Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 56 635 k-m 2 577

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 toisella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 toisella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 2011 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 toisella neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 125 871 k-m 2 1 610 asuntoa toimitilarakentaminen 45 698

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 33 2012 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä Valokuva: Arabianranta Virva Kuparinen Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 45 231 k-m 2 496

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2013 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Valokuva: Arabianranta Eija Rauniomaa Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 57 699 k-m 2

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2003

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a 2004 13 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2003 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-289-0 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen Helsingin

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 36 9 Rakentaminen Helsingissä vuoden 9 kolmannella neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 88 348 k-m 2 1 72 asuntoa toimitilarakentaminen 24 14 k-m 2

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a 2005 4 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-406-0 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 211 Rakentaminen Helsingissä vuoden 211 ensimmäisellä neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 98 15 k-m 2 1 25 asuntoa toimitilarakentaminen 25 712

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2011 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2011 sekä rakentamisen aikasarjoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 212 Rakentaminen Helsingissä 211 sekä rakentamisen aikasarjoja Asuinrakentaminen jatkui Helsingissä vuonna 211 edellisen vuoden tapaan vilkkaana, mutta toimitilarakentaminen

Lisätiedot

12 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2008

12 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN 29 TIETOKESKUS tilastoja 12 Rakentaminen Helsingissä vuonna 28 Toimitilarakentaminen jatkui vilkkaana Helsingissä vuonna 28, mutta jo vuoden kolmannella neljänneksellä alkoi näkyä merkkejä

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja 2016:10 Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Pekka Vuori, Jätkäsaari 2016 Uustuotanto ja laajennukset 2015 2000 2014 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m

Lisätiedot

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneen rakennustuotannon kerrosala osa-alueittain Helsingissä vuonna 2010.

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneen rakennustuotannon kerrosala osa-alueittain Helsingissä vuonna 2010. TILASTOJA 6 211 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA 21 Vuonna 21 Helsinkiin valmistui poikkeuksellisen vähän uusia rakennuksia eikä valmistuneen rakennustuotannon kerrosala ole 196-luvun lopusta lähtien jäänyt

Lisätiedot

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneiden asuntojen määrä Helsingissä osa-alueittain vuonna Puistola. Tapanila.

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneiden asuntojen määrä Helsingissä osa-alueittain vuonna Puistola. Tapanila. TILASTOJA 4 212 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA 211 Asuinrakentaminen Helsingissä vuonna 211 jatkui edellisen vuoden tapaan vilkkaana, mutta toimitilarakentaminen väheni. Asuinrakentamiseen myönnettyjen

Lisätiedot

9 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2009

9 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 21 tilastoja 9 Rakentaminen Helsingissä vuonna 29 Talonrakentaminen Helsingissä väheni vuoden 29 aikana. Erityisesti rakentamisen supistuminen kohdistui toimitilarakentamiseen

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja 215:12 Rakentaminen Helsingissä 214 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Eija Rauniomaa, 214 Uustuotanto ja laajennukset 214 2 213 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m 2 381 271 291 292

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2017

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2017 Irja Henriksson 7..8 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 7 Vuonna 7 Lahteen valmistui 3 rakennusta ja 78 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski kolme prosenttia ja asuntotuotanto puolisen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2018

TILASTOKATSAUS 4:2018 TILASTOKATSAUS 4:2018 8.3.2018 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2017 1 Vantaalle rakennettiin vuonna 2017 uutta kerrosalaa 349 590 kerrosneliömetriä, josta asuinrakennuksiin valmistui 234 712 k-m 2 (67 %).

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson.. Rakennus ja asuntotuotanto vuonna Vuonna Lahden rakennustuotanto oli ja asuntotuotanto 8. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm2 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 2..215 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 214 Vuonna 214 Lahden rakennustuotanto oli 9 ja asuntotuotanto 859. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto

Lisätiedot

Rakentamisen vuosijulkaisu 2018

Rakentamisen vuosijulkaisu 2018 Rakentamisen vuosijulkaisu 2018 Jenni Väliniemi-Laurson Tilastoja 2019:4 Tiedustelut Jenni Väliniemi-Laurson, p. 040 3344771 Julkaisija Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

ALKUSANAT. Tilasto- ja tutkimustietoa on laajemmin saatavilla Internet-sivuiltamme

ALKUSANAT. Tilasto- ja tutkimustietoa on laajemmin saatavilla Internet-sivuiltamme 2 ALKUSANAT Espoon rakennustuotanto oli vuonna 2001 ennätyksellistä. Kerrosalaa valmistui 555 700 neliömetriä. Syynä tähän oli liikekeskus Ison Omenan valmistuminen Matinkylään. Rakennustuotannon vuositilastoa

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2011

Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2012 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2012

Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2013 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Tuukka Mielonen, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28.

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28. Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2017 1 20.1.2017 RAKENTAMINEN VANTAALLAA VUONNA 2016 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2016 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 420 150 k m 2, mikä on 45 710 k m 2 (12

Lisätiedot

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA 1.1.2015 Tiedustelut Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Pertti Raami, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2013

Rakentaminen Vantaalla 2013 Rakentaminen Vantaalla 2013 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2014 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Pertti Raami, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut

Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut 7.5.2019 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen

Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Tekninen ja ympäristötoimi, Kaupunkisuunnittelukeskus ja Asuntoyksikkö Lähde: Trimble

Lisätiedot

Välimallin vuokra-asunnot ja muu asuntotuotanto Helsingissä 2009 2013 (elokuu)

Välimallin vuokra-asunnot ja muu asuntotuotanto Helsingissä 2009 2013 (elokuu) Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 10 2014 Välimallin vuokra-asunnot ja muu asuntotuotanto Helsingissä 2009 2013 (elokuu) Valokuvat: Eija Rauniomaa Yllä:Aurinkolahti, Alla:Herttoniemi Taloudellinen

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

2

2 1 2 Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Rakentamisen määrällinen kehitys 1968-26... 7 Rakennustoiminnassa suuret suhdannevaihtelut... 7 Vuonna 1989 myönnettiin rakennuslupia yli miljoonan kerrosneliömetrin rakentamiseen...

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, helmikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi helmikuussa Vuoden 2010 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2015

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2015 Irja Henriksson 5.4.216 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 215 Vuonna 215 Lahteen valmistui 386 rakennusta ja 766 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes ennallaan, mutta asuntotuotanto

Lisätiedot

ARA tuotanto vuonna 2007

ARA tuotanto vuonna 2007 ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvityksiä 1/2008 ARA tuotanto vuonna 2007 28.2.2008 ARA tuotanto vuonna 2007 Vuonna 2007 aloitettiin arvioiden mukaan koko

Lisätiedot

ARA-tuotanto Selvitys 3/2010. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ISSN

ARA-tuotanto Selvitys 3/2010. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ISSN ISSN 1237-1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvitys 3/2010 ARA-tuotanto 2009 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 14.3.2010 ARA-tuotanto kääntyi kasvuun Asuntorakentaminen

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2013 Rakennus- ja asuntotuotanto 2012 joulukuu, 4. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 6 prosenttia vuoden takaisesta Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen

Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Konsernihallinto, Tutkimus ja tilastot Tekninen ja ympäristötoimi, Kaupunkisuunnittelukeskus ja Asuntoyksikkö Lähde: Trimble Locus rekisteri, Kaupunkisuunnittelukeskus,

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 212 Tapanila Malmi Länsi- Kontula Pakila Pihlajamäki Lassila Myllypuro Ete lä- Haaga Käpylä Länsi- Herttoniemi Munkkiniemi Tammisalo Kulosaari Kallio Laajasalo

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 1.3.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010 syyskuu, 3. vuosineljännes Rakennuslupien kuutiomäärä väheni 13 prosenttia syyskuussa Vuoden 2010 syyskuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 3,2 miljoonalle

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain

Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvityksiä 2/2009 ARA tuotanto 2008 Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 4/2005 Ari Laine 28.2.2005 Aratuotanto vuonna 2004 Vuonna 2004 aloitettiin arvioiden mukaan koko asuntotuotannossa yhteensä 31 000-32 000 uuden asunnon

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 13 Lassila Munkkiniemi Etelä- Haaga Länsi- Pakila Lauttasaari Ruoholahti Käpylä Kallio Kaivopuisto Tapanila Pihlajamäki Länsi- Herttoniemi Kulosaari Malmi Myllypuro

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2011 Rakennus- ja asuntotuotanto 2011 maaliskuu, 1. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi runsaat 4 prosenttia vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen

Lisätiedot

3(5+(,7b$ ,$$68172-$

3(5+(,7b$ ,$$68172-$ 6LSRRQNXQWD+DOOLQWRRVDVWR5/gKXO /lkgh7lodvwrnhvnxv 3(5+(,7b$68172.817,$$68172-$ -$5$.(118.6,$6,32266$98211$ Vuonna 2002 Sipoon väkiluku oli 18 177 henkilöä. Asuntoväestöön luettiin kuuluvaksi 17 927 henkilöä.

Lisätiedot

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina Taulut ja kuviot 1. Uudisrakentaminen Taulu 1.1 ARA-uudistuotanto alueittain vuosina 2004-2006 2004 2005 2006 Alue Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä as.kpl as.kpl as.kpl % as.kpl as.kpl

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola Puh Selvitys 2/2012. ARA-tuotanto

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola Puh Selvitys 2/2012. ARA-tuotanto ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola Puh. 0400 996 067 Selvitys 2/2012 ARA-tuotanto 2011 23.2.2012 1. Elvytyksen päättyminen puolitti ARA-tuotannon Vuonna 2011 aloitettiin 6 700 ARA-asunnon rakentaminen.

Lisätiedot

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006 Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.26 Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu % % Omistus Arava Korkotuki Muu vuokra Asumisoikeus

Lisätiedot

Rakentaminen Suomessa

Rakentaminen Suomessa Rakennusteollisuuden suhdannejulkistus Syksy 2017 4.10.2017 Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus Itä Suomi Rakentaminen Suomessa 1 Rakentamisen kasvu jatkuu tänä vuonna arviolta 4 prosentin

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 3/2006 2.2.2006 Aratuotanto vuonna Vuonna aloitettiin arvioiden mukaan koko asuntotuotannossa yhteensä 33 000-34 000 uuden asunnon rakentaminen.

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 39 007 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 007 u Keskivuokra 10,97 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 13,89 /m/kk Kaksiot 10,91 /m/kk

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2011 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, marraskuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi yli 21 prosenttia marraskuussa Vuoden 2010 marraskuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 3,2 miljoonalle

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 9 007 Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 007 u Keskivuokra 10,96 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 13,89 /m/kk Kaksiot 10,88 /m/kk

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1/2004 Ari Laine 11.2.2004 ARA-tuotanto vuonna 2003 Ennakkoarvioiden mukaan vuonna 2003 aloitettiin yhteensä 30 600 uuden asunnon rakentaminen. Koko asuntotuotanto

Lisätiedot

TILASTOJA ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ 2010

TILASTOJA ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ 2010 1 11 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ 1 Vuoden 6 jälkeen alkanut vuokrien nopeampi nousu hidastui vuonna 1. Neliövuokrat nousivat ainoastaan,6 prosenttia vuonna 1, kun muutos vuonna 9 oli 4,7 prosenttia ja

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 15 2007 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007 u Asuntojen keskihinta 3 124 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 203 /m2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 4 2007 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006 u Asuntojen keskihinta 3 112 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 173 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Jouni Vihmo Markku Leppälehto Toukokuu 2019 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne jatkuu hyvänä Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla

Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla Rakentaminen 2010 Rakennusluvat 2009, joulukuu Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla Vuonna 2009 rakennusluvan sai kaikkiaan noin 27 000 uutta asuntoa, mikä on suunnilleen saman

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 6 2008 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2007 u Asuntojen keskihinta 3 298 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 368 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

Asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien määrä kasvoi syyskuussa

Asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien määrä kasvoi syyskuussa Rakentaminen 2009 Rakennusluvat 2009, syyskuu Asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien määrä kasvoi syyskuussa Syyskuussa 2009 rakennusluvan sai runsaat 3 200 uutta asuntoa, mikä on yli 60 prosenttia

Lisätiedot

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 213 Osakeasuntojen keskihinnat 212 Paloheinä Tapanila Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2 212 Lassila Länsi-Pakila Pihlajamäki Kontula

Lisätiedot

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 211 Asunnot yhteensä 21 Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2 21 /neliö 1 95-2 699 2 7-3 699 3 7-4 699 4 7-6 vähän kauppoja/ tieto epävarma

Lisätiedot

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu Rakentaminen 2010 Rakennusluvat 2009, marraskuu Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa Marraskuussa 2009 rakennusluvan sai runsaat 2 200 uutta asuntoa, mikä on yli 60 prosenttia enemmän kuin

Lisätiedot

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 3 5. ASUNTOOLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 5.. TONTTIEN VUOKRASOPIMUKSET 00803 Käyttötarkoitus 008 009 00 0 0 03 Asuntotontit lukumäärä lisäys ed.vuoteen pintaala, ha lisäys ed.vuoteen Liiketontit lukumäärä lisäys.ed.vuoteen

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2011 Rakennus- ja asuntotuotanto 2011 kesäkuu, 2. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi lähes 30 prosenttia vuoden 2011 toisella neljänneksellä Tilastokeskuksen Rakennus-

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 17 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006 Asuntojen keskihinta 2 917 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 967 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

11 Asuntojen vuokrat Helsingissä 2009

11 Asuntojen vuokrat Helsingissä 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 TIETOKESKUS tilastoja 11 Asuntojen vuokrat Helsingissä 9 Asuntojen vuokrat Helsingissä ovat kohonneet vuonna 9 edelliseen vuoteen verrattuna 4,7 %; vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat

Lisätiedot

Selvitys 2/2017. ARA-tuotanto

Selvitys 2/2017. ARA-tuotanto ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2017 ARA-tuotanto 2016 10.3.2017 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2012 Rakennus- ja asuntotuotanto 2012 syyskuu, 3. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 18 prosenttia vuodentakaisesta Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2011 Rakennus- ja asuntotuotanto 2011 syyskuu, 3. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi edelleen vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Tilastokeskuksen rakennus- ja

Lisätiedot

Rakennusalan. Rakennusfoorumi 7.5.2013 Bo Salmén

Rakennusalan. Rakennusfoorumi 7.5.2013 Bo Salmén Rakennusalan suhdannenäkymät ät Rakennusfoorumi 7.5.2013 Bo Salmén Kokonaistuotannonja rakentamisen kehitys Suomessa Vuoden 2013 alun talouskasvu jää vaimeaksi Luottamus talouteen vahvistuu vähitellen

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2008

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 4 008 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 008 u Keskivuokra 11,6 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 14,61 /m/kk Kaksiot 11,44 /m/kk

Lisätiedot

Rakennusalan suhdannenäkymät

Rakennusalan suhdannenäkymät Rakennusalan suhdannenäkymät Bo Salmén Bo Salmén 9.5.2012 1 Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys muutos edellisestä vuodesta, % Lähde: Tilastokeskus, RT 2 3 Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset,

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 26 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006 u Asuntojen keskihinta 2 990 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 037 /m2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 686 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 788 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdannejulkistus Syksy Pasi Pitkänen TRT Itä Suomen hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja, Kumoni Oy

Rakennusteollisuuden suhdannejulkistus Syksy Pasi Pitkänen TRT Itä Suomen hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja, Kumoni Oy Rakennusteollisuuden suhdannejulkistus Syksy 2016 11.10.2016 Pasi Pitkänen TRT Itä Suomen hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja, Kumoni Oy Maailman ja Suomen talous Euroopan talous kasvaa vaivalloisesti

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1,9 %, kaikki vapaarahoitteiset vuokra-asunnot 1, % ja vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2013 Rakennus- ja asuntotuotanto 2013 maaliskuu, 1. vuosineljännes Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä yli 3 prosenttia vuoden takaisesta

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 38 2008 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 u Asuntojen keskihinta 3 249 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 351 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Voimaan tullut asumisen kerrosala 2016 (NETTO) kem² Kerrostalot Rivi- ja ketjutalot Erillispientalot Yhteensä keskim.

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 4 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005 Asuntojen keskihinta 2 875 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 927 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014 Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 8.9.2014 Rakennuskanta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ssa, Helsingissä, lla ja kehyskunnissa 31.12.2013 Muut kuin asuinrakennukset Asuinrakennukset 0

Lisätiedot

Hakunilan asuntotuotanto

Hakunilan asuntotuotanto Hakunilan asuntotuotanto Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 15.8.2017 Tomi Henriksson asumisasioiden päällikkö Hakunilan suuralueen väestö 1.1.1971-1.1.2014 ja ennuste vuoteen 2024 35 000

Lisätiedot