Rakentaminen Helsingissä 2011 sekä rakentamisen aikasarjoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentaminen Helsingissä 2011 sekä rakentamisen aikasarjoja"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Rakentaminen Helsingissä 211 sekä rakentamisen aikasarjoja Asuinrakentaminen jatkui Helsingissä vuonna 211 edellisen vuoden tapaan vilkkaana, mutta toimitilarakentaminen väheni. Asuinrakentamiseen myönnettyjen lupien samoin kuin aloitettujen asuinrakennusten kerrosala oli edelleen suuri, mutta toimitilarakentamiseen myönnettyjen lupien kerrosala väheni 63 % vuosien vuosikeskiarvosta. Asuinrakentamisen luvat ovat puolestaan lisääntyneet 32 % vastaavasta keskiarvosta. Painopiste Helsingin talonrakentamisessa onkin siirtynyt asuinrakentamiseen, sillä vuonna 211 aloitettujen asuinrakennusten kerrosala oli 46 % suurempi ja toimitilarakennusten puolestaan 38 % pienempi kuin vastaava viiden vuoden vuosikeskiarvo. Valmistuneiden rakennusten kerrosala oli sekä asuinrakentamisessa että toimitilarakentamisessa merkittävästi korkeampi kuin vuonna 21, mutta toisaalta tuolloin Helsinkiin valmistui poikkeuksellisen vähän uutta kerrosalaa. Vuonna 211 valmistui uutta kerrosala 2 % vuosien vuosikeskiarvoa enemmän. Tilastoja Maija Vihavainen ISSN X (verkossa) Puh

2 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ 211 SEKÄ RAKENTAMISEN AIKASARJOJA OSA I: PERUSTIETOJA VUODEN 211 RAKENNUSTOIMINNASTA Myönnetyt luvat Vuonna 211 Helsingissä myönnettiin rakennuslupia 51 k-m 2. Määrä on 19 % pienempi kuin viittä viime vuotta edeltänyt myönnettyjen rakennuslupien vuosikeskiarvo. Tämä johtuu toimitilarakentamisen lupien voimakkaasta vähenemisestä ne ovat vähentyneet 63 % vuosien vuosikeskiarvoon nähden, kun taas asuinrakentamisen luvat ovat lisääntyneet 32 % vastaavasta kiarvosta. Asuinrakentamiseen myönnettyjen lupien kerrosala oli 375 k-m 2 ja toimitilarakentamiseen myönnettyjen lupien 127 k-m 2. Myönnetyt luvat mahdollistavat 4 66 asunnon rakentamisen. Lisäksi käyttötarkoituksen muutoksiin liittyen myönnettiin luvat 42 asunnon rakentamiseen. Aloitetut rakennukset Vuoden 211 aikana aloitettujen rakennusten määrä on myönnetyistä luvista poiketen pysytellyt viime vuosien tasolla. Uusia rakennuksia alettiin viime vuonna rakentaa 536 k-m 2.Seon,6 % enemmän kuin vuosien vuosikeskiarvo. Painopiste Helsingin talonrakentamisessa on kuitenkin siirtynyt asuinrakentamiseen, sillä uusien viime vuonna aloitettujen asuinrakennusten kerrosala oli 46 % suurempi ja toimitilarakennusten puolestaan 38 % pienempi kuin viiden vuoden vuosikeskiarvo. Uusia asuntoja alettiin rakentaa yhteensä 4 918, joista oli uustuotannon ja laajennusrakentamisen asuntoja ja korjausrakentamisen käyttötarkoituksen muutoksiin liittyviä asuntoja 48. Aloitettujen toimitilarakennusten kerrosala oli 18 k-m 2. Viime vuonna aloitetuista toimitilarakennuksista oli liike- toimisto ja liikenteen rakennuksia kaksi kolmasosaa - liikerakennuksia 13 %, toimistorakennuksia 25 % ja liikenteen rakennuksia 27 %. Viime vuonna on aloitettu aikaisempaa enemmän liikenteen rakennuksia - vuosina aloitetuista toimitilarakennuksista oli liikenteen rakennuksia 17 % Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennukset Keskeneräiset rakennukset Valmistuneet rakennukset Kerrosala, 1 m 2 Asuinrakennukset Toimitilarakennukset Kuvio 1. Rakennustoiminta vuonna 211, rakennusten kerrosala Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennukset Keskeneräiset rakennukset Valmistuneet rakennukset Asuntojen määrä Kuvio 2. Asuntorakentaminen vuonna 211, asuntojen lukumäärä Tilastoja 212:13 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2

3 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ 211 SEKÄ RAKENTAMISEN AIKASARJOJA Valmistuneet rakennukset Helsinkiin valmistui viime vuonna uutta kerrosalaa yhteensä 538 k-m 2 eli 2 % vuosien vuosikeskiarvoa enemmän. Asuinrakentamisen vilkastuminen näkyy myös valmistuneiden asuinrakennusten määrän kasvuna. Vuonna 211 valmistuneiden asuinrakennusten kerrosala oli 36 % korkeampi kuin edeltäneiden viiden vuoden vuosikeskiarvo - toimitilarakennustenkin kerrosala oli 5 % vuosikeskiarvoa suurempi. Valmistuneista rakennuksista oli asuinrakennuksia vähän yli puolet, yhteensä 294 k-m 2. Asuntoja valmistui 4 82, joista uustuotannon ja laajennusrakentamisen asuntoja oli 3 656, ja käyttötarkoitusten muutoksiin liittyviä asuntoja 426. Toimitilarakennuksiin valmistui uutta kerrosalaa 243 k-m 2. Vuonna 211 valmistuneista rakennuksista oli 29 % liikerakennuksia, toimistorakennuksia 13 % ja liikenteen rakennuksia 2 % yhteensä liike-, toimisto- ja liikenteen rakennusten osuus kaikista valmistuneista toimitilarakennuksista oli 62 %. Osaan I liittyvät taulukot Taulukko 1.1. Myönnetyt rakennusluvat Helsingissä 211 Taulukko 1.2. Aloitetut rakennukset Helsingissä 211 Taulukko 1.3. Keskeneräiset rakennukset Helsingissä 211 Taulukko 1.4. Valmistuneet rakennukset Helsingissä 211 Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennukset Keskeneräiset rakennukset Valmistuneet rakennukset Asuinrakennukset Vapaa-ajan asuinrakennukset Liikerakennukset Toimistorakennukset Liikenteen rakennukset Hoitoalan rakennukset Kokoontumisrakennukset Opetusrakennukset Palo- ja pelastustoimen rak. Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Maatalousrakennukset Muut rakennukset Tuntematon Kerrosala, 1 m 2 Kuvio 3. Rakentaminen käyttötarkoitusluokittain vuonna 211 Tilastoja 212:13 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 3

4 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ 211 SEKÄ RAKENTAMISEN AIKASARJOJA OSA II: AIKASARJOJA RAKENTAMISESTA HELSINGISSÄ Kerrosala, 1 m 2 Kerrosala, 1 m 2 Valmistuneet rakennukset Vuonna 211 Helsinkiin valmistuneen rakennustuotannon määrä (538 k-m 2 ) ei merkittävästi poikkea 2-luvun keskimääräisestä tasosta. Koko 2-luvun tuotanto on kuitenkin aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna selvästi vähäisempää, sillä esim. 198-luvun valmistuneen tuotannon määrään ero 2-luvun tuotannolla on noin viidennes ja 197-luvunkin tasoon nähden 15 %. Viime vuonna valmistuneen asuinrakentamisen kerrosala (294 k-m 2 ) on vähän 2-luvun keskimääräistä vuosittaista tasoa korkeampi. Asuinrakentaminen on kuitenkin Helsingissä vähitellen vähentynyt, sillä 2-luvulla valmistuneiden asuinrakennusten kerrosala on 199-luvun tuotannon kerrosalaa 12 % pienempi sekä 197-luvun että 198-luvun tasoa vähän yli 2 % pienempi. Toimitilarakentamisessa suuntaus ei ole niin selkeä ja yhdensuuntainen, sillä 2-luvulla valmistui 7 % enemmän toi- 5 mitiloja kuin 199-luvulla, kun taas 198-luvulla valmistui toimitiloja 23 % enemmän kuin 4 2-luvulla Teollisuusrakakennukset Liike- ja toimistorak. Varastorakakennukset Julkiset palvelurak. Muut rakennukset 1 k-m 2 1 k-m Kuvio 4. Toimitilarakentaminen käyttötarkoitusluokittain Asuinrakennukset Toimitilat Kuvio 5. Rakennustuotanto vuosina Tilastoja 212:13 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 4

5 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ 211 SEKÄ RAKENTAMISEN AIKASARJOJA Kerrostaloasunnot Pientaloasunnot Kuvio 6. Valmistuneet asunnot talotyypin mukaan vuosina Valmistuneet asunnot Asuntotuotannon vilkastuminen näkyi vuonna 211 myös valmistuneiden asuntojen määrän kasvuna. Uusia asuntoja valmistui viime vuonna 4 82, joka on noin 1 4 asuntoa/vuosi enemmän kuin viime vuotta edeltävällä viisivuotisjaksolla ja selvästii enemmän kuin ylipäänsä koko 2-luvulla keskimäärin vuosittain. Uustuotannon ja laajennusrakentamisen valmistuneiden asuntojen määrä 2-luvulla (käyttötarkoituksen muutoksiin liittyvästä tuotannosta ei ole tilastoja ennen vuotta 2) on aikaisempien vuosikymmenten asuntojen määrää pienempi. Vuosina 2 29 valmistui keskimäärin vuosittain asuntoa, kun taas 199-luvulla valmistuneita asuntoja oli keskimäärin lähes 55 asuntoa ja 198-luvulla 8 asuntoa enemmän kuin 2-luvulla. Vielä aikaisemmilla vuosikymmenillä valmistuneiden asuntojen keskimääräinen määrä oli vielä suurempi: esimerkiksi 196 -luvun tuotanto on jo vähän vajaa 2 7 asuntoa/vuosi 2-luvulla vuosittain valmistuneiden asuntojen määrää suurempi m /asunto 14 2 m /asunto Uustuotanto Käyttötark. muutokset Valmistuneet asunnot Kerrostaloasunnot Erillispientaloas. Rivitaloasunnot Kuvio 7. Valmistuneet asunnot vuosina 2 211, sisältää uustuotannon ja käyttötarkoituksen muutokset Kuvio 8. Valmistuneiden asuntojen keskikoko talotyypin mukaan vuosina Tilastoja 212:13 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 5

6 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ 211 SEKÄ RAKENTAMISEN AIKASARJOJA Valmistuneiden asuntojen keskikoko Viime vuonna valmistuneiden asuntojen keskikoko oli 65,7 m 2 - kerrostaloasuntojen keskikoko oli 59,1 m 2, rivitaloasuntojen 88,5 m 2 ja omakotitalojen 128, m 2. Valmistuneiden asuntojen keskikoko Helsingissä on pysytellyt varsin tasaisena jo neljän vuosikymmenen ajan. Tähän mennessä on 2-luvulla kaikkien valmistuneiden asuntojen keskikoko ollut 68,1 m 2 ; 199-luvulla valmistuneen tuotannon keskikoko oli 68,2 m 2 ja 197-luvulla 7,2 m 2 /asunto. Valmistuneiden kerrostaloasuntojen keskikoko Helsingissä on jo usean vuosikymmenen ajan ollut varsin pieni, joskin vähitellen hieman kasvanut. Tähän mennessä 2-luvulla valmistuneiden kerrostaloasuntojen keskikoko on ollut 63,9 m 2 /asunto, 199 -luvulla se oli 62,4 m 2 ja 197-luvulla vain 57,3 m 2 /asunto. Asuntojen keskikoko on riippuvainen myös asuntojen hallintaperusteesta - vuokra-asunnot ovat keskikooltaan pienempiä kuin omistus- tai asumisoikeusasunnot. Viime vuonna valmistui kuitenkin tavallista pienempiä omistusasuntoja niiden keskikoko oli 75,7 m 2, joka vastaa 198-luvun keskimääräistä tasoa, sillä tuolloin valmistuneiden omistusasuntojen keskikoko oli 76,1 m 2. Kuitenkin tähän mennessä 2-luvulla valmistuneiden omistusasuntojen keskikoko on ollut varsin korkea eli 81,9 m 2 /asunto. Viime vuonna valmistuneiden vuokra-asuntojen keskikoko oli 53,5 m 2 /asunto. Koko 2-luvun aikana valmistuneiden vuokra-asuntojen keskikoko on 56,4 m 2. ARA-tuotanto painottuu keskikooltaan pienempiin asuntoihin. Viime vuonna valmistuneiden ARA-asuntojen keskikoko oli 56, m 2, kun vapaarahoitteisten asuntojen keskikoko oli 75,3 m 2. Toisaalta viime vuonna valmistuneet vapaarahoitteiset asunnot olivat kuitenkin tavallista pienempiä. 2-luvulla valmistuneiden vapaarahoitteisten asuntojen keskikoko on ollut 8 m 2, kun puolestaan ARA-asuntojen keskikoko on ollut 2 neliötä pienempi. Vuodesta 29 lähtien on Helsinkiin valmistunut myös valtion ns. lyhyellä korkotuella lainoitettuja vuokra-asuntoja. Valtion tarjoama lyhytaikainen korkotuki on määräaikainen ja se poikkeaa muista ARA-lainoista siinä, että lainaehtoihin ei sisälly asukasvalintaa koskevia rajoituksia eikä asuntojen vuokrat määräydy 2 m /asunto m /asunto Valmistuneet asunnot Vuokra-asunnot Omistusasunnot Asumisoikeusas. 1 Kuvio 9. Valmistuneiden asuntojen keskikoko hallintaperusteen mukaan vuosina m /asunto Asunnot yhteensä ARA-tuotanto Vapaarah.asunnot m /asunto 12 1 Kuvio 1. Valmistuneiden asuntojen keskikoko rahoitusmuodon mukaan vuosina Tilastoja 212:13 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 6

7 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ 211 SEKÄ RAKENTAMISEN AIKASARJOJA omakustannusperiaatteen mukaisesti. Keskikooltaan samoin kuin huoneistotyyppirakenteeltaan ne vastaavat kuitenkin muita ARA-asuntoja. Viime vuonna valmistuneiden lyhyen korkotuen asuntojen keskikoko oli 54,8 m 2 /asunto ja kaksi kolmannesta asunnoista oli yksiöitä ja kaksioita. Huoneistotyyppi Helsinkiin on valmistunut parina viime vuonna keskimääräistä enemmän pieniä asuntoja yksiöiden ja kaksioiden osuus kaikista valmistuneista asunnoista on ollut yli puolet viime vuonna niiden osuus oli 57 %. Vastaavasti kolmiota suurempien asuntojen osuus valmistuneista on laskenut viime vuonna niiden osuus kaikista valmistuneista oli 18 %. Asuntotuotannon pieniin asuntoihin painottuminen koskee sekä vapaarahoitteista että ARA-tuotantoa. Viime vuonna valmistuneista vapaarahoitteisista asunnoista oli 48 % yksiöitä ja kaksioita kun 2-luvulla niiden osuus on aiemmin ollut 41 %. Ara-rahoitteisista asunnoista oli yksiöitä ja kaksioita viime vuonna 66 % - vuosina 2 29 niiden osuus oli 6 %. % valm. asunnoista % valm. asunnoista Asuntoja, lkm Asuntoja, lkm h+kk/k/kt/tk 3h+kk/k/kt/tk 4h+kk/k/kt/tk- Kuvio 12. Eri huoneistotyyppien osuudet valmistuneessa asuntotuotannossa vuosina h+kk/k/kt/tk 3h+kk/k/kt/tk 4h+kk/k/kt/tk- Huom:keittiö lasketaan huoneeksi Kuvio 11. Valmistuneet asunnot huoneistotyypin mukaan vuosina Tilastoja 212:13 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 7

8 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ 211 SEKÄ RAKENTAMISEN AIKASARJOJA Rahoitusmuoto Vuonna 211 valmistuneista asunnoista oli ARA-asuntoja puolet. (ARA-asunnoiksi lasketaan sekä lyhyellä että pitkällä korkotuella tuotetut asunnot.) Mikäli tavanomaisista ARA:n asukas- ja vuokranmäärityksen ehdoista poikkeavat lyhyellä korkotuella lainoitetut asunnot katsotaan vapaarahoitteisiksi, niin tuolloin ARA-asuntojen osuus putoaa vain 22 % valmistuneista asunnoista, joka on jo selvästi vähemmän kuin vuosina 2 29 valmistuneiden ARA-asuntojen osuus eli 39 % kaikista valmistuneista asunnoista. Hallintaperuste Viime vuonna valmistui vuokra-asuntoa, omistusasuntoa ja 294 asumisoikeusasuntoa eli valmistuneesta tuotannosta oli vuokra-asuntoja 43 %, omistusasuntoja 5 % ja asumisoikeusasuntoja 8 %. Vuoden 211 asuntotuotanto poikkeaa hallintaperusteen suhteen 2-luvun aikaisemmasta tuotannosta, sillä 2 29 valmistuneista oli vuokra-asuntoja 33 %, omistusasuntoja 58 % ja asumisoikeusasuntoja 9 %. 2-luvulla valmistuneiden asuntojen hallintaperustejakauma muistuttaa 198-lukua, sillä vuosina valmistuneista asunnoista oli vuokra-asuntoja 34 % ja omistusasuntoja 66 %. % % Omistusasunnot Vuokra-asunnot Asumisoikeusas. Kuvio 14. Valmistuneet asunnot hallintaperusteen mukaan vuosina ARA-tuotanto ARA-tuotanto yhteensä ARA-tuotanto ilman lyh.korkotukea Kuvio 13. ARA-tuotannon osuus valmistuneesta tuotannosta vuosina , erikseen ilman lyhyen korkotuen vaikutusta Omistusasunnot Vuokra-asunnot Asumisoikeusas. Kuvio 15. Valmistuneen ARA-rahoitteisen asuntotuotannon hallintaperustejakauma vuosina Tilastoja 212:13 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 8

9 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ 211 SEKÄ RAKENTAMISEN AIKASARJOJA Kaupungin rakennuttamat asunnot Vuonna 211 valmistui 395 kaupungin rakennuttamaa asuntoa, joista vuokra-asuntoja oli 19, omistusasuntoja 121 ja asumisoikeusasuntoja 84. Kaupungin rakennuttaman tuotannon osuus kaikista valmistuneista asunnoista oli viime vuonna 11 %; vuosina 2 29 se oli 24 %. 199-luvulla kaupunki oli keskeisessä roolissa asuntotuotannon ylläpitäjänä ja kaupungin rakennuttamia asuntoja oli tuolloin valmistuneista asunnoista 37 %. Myös edeltävinä vuosikymmeninä kaupungin rakennuttamistoiminta oli merkittävää; 197-luvun koko asuntotuotannosta kaupungin rakennuttamia oli 29 % ja 198-luvun tuotannosta 28 %. Erityisen merkityksellinen kaupungin rooli on ollut vuokra-asuntojen rakennuttajana. Huolimatta siitä, että viime vuonna kaupungin rakennuttamien vuokra-asuntojen osuus kaikista valmistuneista vuokra-asunnoista oli vain 12 %, niin kuitenkin aikaisemmin 2- luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä kaupungin rakennuttamien vuokra-asuntojen osuus kaikista valmistuneista vuokra-asunnoista oli 4 %, 199-luvulla se oli 55 % ja 198-luvulla 65 %. % Kuvio 17. Kaupungin rakennuttaman asuntotuotannon osuus valmistuneista asunnoista vuosina % Asuntoja, lkm 2 Asuntoja, lkm Vuokra-asunnot Omistusasunnot Asumisoikeusas. Kuvio 16. Valmistuneen kaupungin rakennuttaman asuntotuotannon hallintaperustejakauma vuosina Tilastoja 212:13 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 9

10 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ 211 SEKÄ RAKENTAMISEN AIKASARJOJA Erityisryhmien asunnot Erityisryhmien asuntoja valmistui viime vuonna 333, joista opiskelija- ja nuorisoasuntoja oli 65, vanhusten asuntoja 153 ja muiden erityisryhmien asuntoja 115. Kaikki viime vuonna valmistuneet erityisryhmien asunnot olivat ARA-rahoitteisia. Vuodesta 2 lähtien on Helsinkiin valmistunut uustuotannon ja laajennusrakentamisen yhteydessä yhteensä erityisryhmien asuntoa eli vajaa 35 asuntoa/ vuosi. Kokonaistuotannosta erityisryhmien asuntojen osuus on ollut koko vuosikymmenellä 12 %. Erityisryhmien asunnot ovat pääsääntöisesti pienasuntoja. Viime vuonna valmistuneiden erityisryhmien asuntojen keskikoko oli 39,8 m 2, joka on viisi neliötä koko 2-luvun erityisryhmien asuntotuotannon keskikokoa pienempi. Viime vuonna valmistuneista erityisryhmien asunnoista oli 157 yksiötä, 174 kaksiota ja 2 suurta kuuden huoneen ryhmäasuntoa Vanhusten asunnot Opiskelija-asunnot Muut % valm. asunnoista % valm. asunnoista Kuvio 19. Erityisryhmille suunnattu asuntotuotanto vuosina Kuvio 18. Erityisryhmille suunnatun asuntotuotannon osuus valmistuneesta asuntotuotannosta vuosina Tilastoja 212:13 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 1

11 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ 211 SEKÄ RAKENTAMISEN AIKASARJOJA Osaan II liittyvät taulukot Taulukko 2.1. Valmistuneiden rakennusten kerrosala rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan Taulukko 2.2. Valmistuneiden rakennusten kerrosala rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan 2 211, yksityiskohtaisempi käyttötarkoitusluokitus Taulukko 2.3. Valmistuneet asunnot rahoitusmuodon mukaan 1955-, asuntojen lukumäärä, asuinhuoneistoala ja keskikoko Taulukko 2.4. Valmistuneet asunnot ja niiden huoneistoala Helsingissä talotyypin mukaan , erikseen ARA-tuotanto Taulukko Valmistuneet asunnot 2 211, uustuotanto ja käyttötarkoituksen muutokset. Erikseen erityisryhmille suunnatut asunnot Taulukko Käyttötarkoituksen muutokset: uudet asunnot Taulukko Valmistuneet erityisryhmien asunnot rahoituksen mukaan vuosina Taulukko Valmistunet asunnot hallintaperusteen ja rahoituksen mukaan vuosina , lyhyt korkotuki erikseen Taulukko 2.5. Valmistuneiden asuntojen keskikoko talotyypin mukaan Helsingissä Taulukko 2.6. Valmistuneet asunnot, lukumäärä ja huoneistoala huoneistotyypin mukaan sekä huoneistojen keskikoko 2 211, erikseen ARA-tuotanto Taulukko 2.7. Valmistuneet asunnot, lukumäärä ja huoneistoala huoneistotyypin mukaan sekä huoneistojen keskikoko Taulukko 2.8. Valmistuneiden asuntojen lukumäärä ja huoneistoala hallintaperusteen ja rahoituksen mukaan Taulukko 2.9. Valmistuneiden asuntojen keskikoko (m 2 /asunto) hallintaperusteen ja rahoitusmuodon mukaan Taulukko 2.1. Kaupungin rakennuttama tuotanto rahoitusmuodon ja hallintaperusteen mukaan Taulukko Valmistuneet kaupungin rakennuttamat asunnot, lukumäärä ja huoneistoala hallintaperusteen ja rahoitusmuodon mukaan Tilastoja 212:13 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 11

12 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ 211 SEKÄ RAKENTAMISEN AIKASARJOJA OSA III: Rakentamisen alueittaiset painopisteet Asuntorakentaminen Viime vuonna aloitetun ja vuoden lopussa rakenteilla olleen asuntotuotannon alueittaisessa jakaumassa näkyy painopisteen siirtyminen uusien satama-alueiden - Jätkäsaaren ja Kalasataman- rakentamiseen. Eteläisessä suurpiirissä, johon Jätkäsaari kuuluu, sijaitsi 2 % aloitetuista asunnoista samoin rakenteilla olevasta tuotannosta sinne sijoittui vähän yli viidennes. Asuinrakentamisen painopiste aloitettujen rakennustöiden valossa on kuitenkin Keskisessä suurpiirissä, jossa kaikista Helsingin aloitetuista asunnoista sijaitsi 34 % ja rakenteilla olevistakin 31 %. Keskisessä suurpiirissä Kalasataman lisäksi jatkuu edelleen sekä Arabiarannan että Hermannin rakentaminen. Koillisessa ja Itäisessä suurpiirissä kummassakin sijaitsi 15 % aloitetuista asunnoista eli Itäisessä jatkuu Vuosaaren rakentaminen ja uutena alueena Myllypuron täydennysrakentaminen ja vastaavasti Koillisessa suurpiirissä Viikin rakennustyöt jatkuvat edelleen. Valmistuneet asunnot jakaantuivat alueellisesti aloitettujen ja rakenteilla olevien asuntojen jakaumasta hieman poiketen. Eteläisen suurpiirin osuus oli vain 8 % viime vuonna valmistuneista asunnoista, mutta muutoin valmistunut asuntotuotanto sijoittui Keskisen, Läntisen, Koillisen ja Itäisen suurpiirien kesken varsin tasaisesti kullekin alueelle sijoittui viidennes tai hieman yli valmistuneesta tuotannosta. Valmistuneet rakennukset 211, kerrosala Kaarela Pitäjänm äki Lauttasaari Pasila Vanhakaupunki Vallila Vironniemi Kampinmalmi Malmi Latokartano Myllypuro Herttoniemi Vartiokylä k-m Asuinrakennukset Toimitilarakennukset Kuvio 2. Valmistuneiden rakennusten kerrosala peruspiireittäin vuonna 211 Tilastoja 212:13 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 12

13 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ 211 SEKÄ RAKENTAMISEN AIKASARJOJA Toimitilarakentaminen Toimitilarakentamisen painopiste oli Läntisessä suurpiirissä kolmannes viime vuonna aloitetusta ja reipas neljännes vuoden lopussa rakenteilla olevasta toimitilarakennusten kerrosalasta sijoittui Läntiseen suurpiiriin. Myös Eteläinen suurpiiri oli toimitilarakentamisen painopistealuetta viime vuonna sillä 28 % keskeneräisten ja viidennes aloitetuista toimitiloista sijoittui Eteläiseen suurpiiriin. Valmistuneista toimitiloista vähän yli kolmannes sijoittui Eteläiseen suurpiiriin ja viidennes Läntiseen suurpiiriin ja myös Keskiseen suurpiiriin. Kunkin muun suurpiirin osuus jäi alle kymmenen prosentin valmistuneiden toimitilojen kerrosalasta. Myönnetyt rakennusluvat 211, kerrosala Pitäjänm äki Haaga Latokartano Puistola Myllypuro Osaan III liittyvät taulukot: Vuosaari Taulukko 3.1. Rakennustoiminta Helsingissä vuosina , kerrosala Vallila Kallio Taulukko 3.2. Valmistuneiden asuntojen lukumäärä ja asuinhuoneistoala huoneisto- ja talotyypin mukaan vuonna 211, erikseen ARA sekä lyhyt korkotuki Lauttasaari Kampinmalmi 5 Asuinrakennukset Toimitilat Taulukko 3.3. Valmistuneiden asuntojen lukumäärä ja asuinhuoneistoala huoneistotyypin, rahoituksen, hallintaperusteen ja rakennuttajan mukaan vuonna k-m2 Taulukko 3.4. Valmistuneet rakennukset ja niiden kerrosala (k-m 2 ) rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaan osa-alueittain 211 Taulukko 3.5. Valmistuneet rakennukset osa-alueittain 211 Kuvio 21. Myönnettyjen rakennuslupien kerrosala peruspiireittäin vuonna 211 Taulukko 3.6. Myönnetyt rakennusluvat osa-alueittain 211 Taulukko 3.7. Aloitetut rakennukset osa-alueittain 211 Taulukko 3.8. Keskeneräiset rakennukset osa-alueittain 211 Taulukko 3.9. Valmistuneet asunnot huoneistotyypin ja huoneistoalan mukaan osa-alueittain 211 Tilastoja 212:13 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 13

14 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ 211 SEKÄ RAKENTAMISEN AIKASARJOJA Käsitteet ja määritelmät Aineisto pohjautuu Helsingin kuntarekisterin rakennusvalvontaosasta poimittuihin tietoihin luvanvaraisesta rakentamisesta. Uudisrakentamista koskevat tiedot sisältävät uusien rakennus- Myönnetyt rakennusluvat 211, tenlisäksi tiedot rakennusten laajennuksista (rakennustoimenpi- kerrosala teet 1 ja 2). Julkaisussa on myös esitetty tietoja rakennusten ja asuntojen käyttötarkoituksen muutoksiin liittyvästä asuntoraken- Puistola tamisesta (rakennustoimenpiteet 3-4). ARA Tilastossa on käytetty valtion tukemasta asuntotuotannosta lyhennettä ARA, johon on luettu mukaan aravalainalla ja valtion sekä pitkällä että lyhyellä korkotuella rahoitetut asunnot. Pitäjänm äki Haaga Latokartano Myllypuro Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mihin Vuosaari suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään. Tilastossa on käytetty seuraavia yhdistettyjä pääryhmiä: Vallila Kallio Asuinrakennukset Liike- ja toimistorakennukset, johon kuuluu Liikerakennukset Toimistorakennukset Liikenteen rakennukset Julkiset palvelurakennukset, johon kuuluu Hoitoalan rakennukset Kokoontumisrakennukset Opetusrakennukset Palo- ja pelastustoimen rakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Muut rakennukset Kampinmalmi Lauttasaari Asuinrakennukset 5 Toimitilat 3 1 k-m2 Kuvio 22. Aloitettujen rakennusten kerrosala peruspiireittäin vuonna 211 Tilastoja 212:13 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 14

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2012 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 79 802 k-m 2 915 asuntoa toimitilarakentaminen 28 802

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja 2016:10 Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Pekka Vuori, Jätkäsaari 2016 Uustuotanto ja laajennukset 2015 2000 2014 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 toisella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 toisella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 2011 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 toisella neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 125 871 k-m 2 1 610 asuntoa toimitilarakentaminen 45 698

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 33 2012 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä Valokuva: Arabianranta Virva Kuparinen Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 45 231 k-m 2 496

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 33 2013 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Valokuva: Jätkäsaari Virva Kuparinen Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 56 635 k-m 2 577

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 211 Rakentaminen Helsingissä vuoden 211 ensimmäisellä neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 98 15 k-m 2 1 25 asuntoa toimitilarakentaminen 25 712

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 34 2011 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 99 343 k-m 2 1 174 asuntoa toimitilarakentaminen 15 261

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 36 9 Rakentaminen Helsingissä vuoden 9 kolmannella neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 88 348 k-m 2 1 72 asuntoa toimitilarakentaminen 24 14 k-m 2

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2013 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Valokuva: Arabianranta Eija Rauniomaa Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 57 699 k-m 2

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 7 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-638-1 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen, puh. 09-169 3185 Tuula Lappalainen,

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja 215:12 Rakentaminen Helsingissä 214 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Eija Rauniomaa, 214 Uustuotanto ja laajennukset 214 2 213 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m 2 381 271 291 292

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a Rakentaminen Helsingissä vuonna 22 verkkojulkaisu ISSN 1458-577 painettu ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA: Tutkija Maija Vihavainen puh. 169

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a 2005 4 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-406-0 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2003

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a 2004 13 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2003 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-289-0 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen Helsingin

Lisätiedot

Rakentamisen vuosijulkaisu 2018

Rakentamisen vuosijulkaisu 2018 Rakentamisen vuosijulkaisu 2018 Jenni Väliniemi-Laurson Tilastoja 2019:4 Tiedustelut Jenni Väliniemi-Laurson, p. 040 3344771 Julkaisija Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2007

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja Rakentaminen Helsingissä vuonna 27 28 9 Kuvio 1. Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennustyöt Helsingissä vuosina 1992-27, (liukuva vuosisumma) 1 k-m 2 Myönnetyt

Lisätiedot

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneen rakennustuotannon kerrosala osa-alueittain Helsingissä vuonna 2010.

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneen rakennustuotannon kerrosala osa-alueittain Helsingissä vuonna 2010. TILASTOJA 6 211 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA 21 Vuonna 21 Helsinkiin valmistui poikkeuksellisen vähän uusia rakennuksia eikä valmistuneen rakennustuotannon kerrosala ole 196-luvun lopusta lähtien jäänyt

Lisätiedot

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneiden asuntojen määrä Helsingissä osa-alueittain vuonna Puistola. Tapanila.

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneiden asuntojen määrä Helsingissä osa-alueittain vuonna Puistola. Tapanila. TILASTOJA 4 212 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA 211 Asuinrakentaminen Helsingissä vuonna 211 jatkui edellisen vuoden tapaan vilkkaana, mutta toimitilarakentaminen väheni. Asuinrakentamiseen myönnettyjen

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA 1.1.2015 Tiedustelut Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Pertti Raami, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2017

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2017 Irja Henriksson 7..8 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 7 Vuonna 7 Lahteen valmistui 3 rakennusta ja 78 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski kolme prosenttia ja asuntotuotanto puolisen

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28.

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28. Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2017 1 20.1.2017 RAKENTAMINEN VANTAALLAA VUONNA 2016 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2016 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 420 150 k m 2, mikä on 45 710 k m 2 (12

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2012

Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2013 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Tuukka Mielonen, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

9 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2009

9 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 21 tilastoja 9 Rakentaminen Helsingissä vuonna 29 Talonrakentaminen Helsingissä väheni vuoden 29 aikana. Erityisesti rakentamisen supistuminen kohdistui toimitilarakentamiseen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2018

TILASTOKATSAUS 4:2018 TILASTOKATSAUS 4:2018 8.3.2018 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2017 1 Vantaalle rakennettiin vuonna 2017 uutta kerrosalaa 349 590 kerrosneliömetriä, josta asuinrakennuksiin valmistui 234 712 k-m 2 (67 %).

Lisätiedot

ALKUSANAT. Tilasto- ja tutkimustietoa on laajemmin saatavilla Internet-sivuiltamme

ALKUSANAT. Tilasto- ja tutkimustietoa on laajemmin saatavilla Internet-sivuiltamme 2 ALKUSANAT Espoon rakennustuotanto oli vuonna 2001 ennätyksellistä. Kerrosalaa valmistui 555 700 neliömetriä. Syynä tähän oli liikekeskus Ison Omenan valmistuminen Matinkylään. Rakennustuotannon vuositilastoa

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm2 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 2..215 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 214 Vuonna 214 Lahden rakennustuotanto oli 9 ja asuntotuotanto 859. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2011

Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2012 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson.. Rakennus ja asuntotuotanto vuonna Vuonna Lahden rakennustuotanto oli ja asuntotuotanto 8. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2013

Rakentaminen Vantaalla 2013 Rakentaminen Vantaalla 2013 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2014 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Pertti Raami, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Välimallin vuokra-asunnot ja muu asuntotuotanto Helsingissä 2009 2013 (elokuu)

Välimallin vuokra-asunnot ja muu asuntotuotanto Helsingissä 2009 2013 (elokuu) Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 10 2014 Välimallin vuokra-asunnot ja muu asuntotuotanto Helsingissä 2009 2013 (elokuu) Valokuvat: Eija Rauniomaa Yllä:Aurinkolahti, Alla:Herttoniemi Taloudellinen

Lisätiedot

12 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2008

12 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN 29 TIETOKESKUS tilastoja 12 Rakentaminen Helsingissä vuonna 28 Toimitilarakentaminen jatkui vilkkaana Helsingissä vuonna 28, mutta jo vuoden kolmannella neljänneksellä alkoi näkyä merkkejä

Lisätiedot

2

2 1 2 Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Rakentamisen määrällinen kehitys 1968-26... 7 Rakennustoiminnassa suuret suhdannevaihtelut... 7 Vuonna 1989 myönnettiin rakennuslupia yli miljoonan kerrosneliömetrin rakentamiseen...

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen

Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Tekninen ja ympäristötoimi, Kaupunkisuunnittelukeskus ja Asuntoyksikkö Lähde: Trimble

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 1.3.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 13 Lassila Munkkiniemi Etelä- Haaga Länsi- Pakila Lauttasaari Ruoholahti Käpylä Kallio Kaivopuisto Tapanila Pihlajamäki Länsi- Herttoniemi Kulosaari Malmi Myllypuro

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut

Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut Asunnot ja asuntokunnat 2017 Hyvinkään kaupunki / Talouspalvelut 7.5.2019 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 212 Tapanila Malmi Länsi- Kontula Pakila Pihlajamäki Lassila Myllypuro Ete lä- Haaga Käpylä Länsi- Herttoniemi Munkkiniemi Tammisalo Kulosaari Kallio Laajasalo

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2015

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2015 Irja Henriksson 5.4.216 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 215 Vuonna 215 Lahteen valmistui 386 rakennusta ja 766 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes ennallaan, mutta asuntotuotanto

Lisätiedot

Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain

Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvityksiä 2/2009 ARA tuotanto 2008 Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola Puh Selvitys 2/2012. ARA-tuotanto

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola Puh Selvitys 2/2012. ARA-tuotanto ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola Puh. 0400 996 067 Selvitys 2/2012 ARA-tuotanto 2011 23.2.2012 1. Elvytyksen päättyminen puolitti ARA-tuotannon Vuonna 2011 aloitettiin 6 700 ARA-asunnon rakentaminen.

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola. TILASTOJA 40 2011 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2010 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2010 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

ARA-tuotanto Selvitys 3/2010. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ISSN

ARA-tuotanto Selvitys 3/2010. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ISSN ISSN 1237-1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvitys 3/2010 ARA-tuotanto 2009 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 14.3.2010 ARA-tuotanto kääntyi kasvuun Asuntorakentaminen

Lisätiedot

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Voimaan tullut asumisen kerrosala 2016 (NETTO) kem² Kerrostalot Rivi- ja ketjutalot Erillispientalot Yhteensä keskim.

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen

Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Konsernihallinto, Tutkimus ja tilastot Tekninen ja ympäristötoimi, Kaupunkisuunnittelukeskus ja Asuntoyksikkö Lähde: Trimble Locus rekisteri, Kaupunkisuunnittelukeskus,

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014 Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 8.9.2014 Rakennuskanta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ssa, Helsingissä, lla ja kehyskunnissa 31.12.2013 Muut kuin asuinrakennukset Asuinrakennukset 0

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola. TILASTOJA 30 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2012 Suutarila Puistola Tuomarinky lä Jakomäki

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 15 2007 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007 u Asuntojen keskihinta 3 124 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 203 /m2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 4 2007 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006 u Asuntojen keskihinta 3 112 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 173 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 6 2008 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2007 u Asuntojen keskihinta 3 298 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 368 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1/2004 Ari Laine 11.2.2004 ARA-tuotanto vuonna 2003 Ennakkoarvioiden mukaan vuonna 2003 aloitettiin yhteensä 30 600 uuden asunnon rakentaminen. Koko asuntotuotanto

Lisätiedot

ARA tuotanto vuonna 2007

ARA tuotanto vuonna 2007 ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvityksiä 1/2008 ARA tuotanto vuonna 2007 28.2.2008 ARA tuotanto vuonna 2007 Vuonna 2007 aloitettiin arvioiden mukaan koko

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1,9 %, kaikki vapaarahoitteiset vuokra-asunnot 1, % ja vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet LVI-treffit 14.10.2016 Sami Pakarinen Suomen talous vuosimuutos, % Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja 4 3 2 1 0 2015

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2016 Rakennusteollisuus RT ry 11.10.2016 Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi Rakennusteollisuus RT:n

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2010 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010 Keskivuokra 12,96 /m 2 /kk Kuva: Raimo Riski Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 16,88 /m 2

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 39 007 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 007 u Keskivuokra 10,97 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 13,89 /m/kk Kaksiot 10,91 /m/kk

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 9 007 Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 007 u Keskivuokra 10,96 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 13,89 /m/kk Kaksiot 10,88 /m/kk

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, helmikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi helmikuussa Vuoden 2010 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2018 Rakennusteollisuus RT ry 2.10.2018 Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen Maailman ja Suomen talous Maailmantalous jatkaa kasvuaan, kauppasota ja

Lisätiedot

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina Taulut ja kuviot 1. Uudisrakentaminen Taulu 1.1 ARA-uudistuotanto alueittain vuosina 2004-2006 2004 2005 2006 Alue Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä as.kpl as.kpl as.kpl % as.kpl as.kpl

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 38 2008 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 u Asuntojen keskihinta 3 249 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 351 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

Rakennusalan suhdannenäkymät. XLIII Rakennuskonepäivät Viking Line, M/S Gabriella Sami Pakarinen

Rakennusalan suhdannenäkymät. XLIII Rakennuskonepäivät Viking Line, M/S Gabriella Sami Pakarinen Rakennusalan suhdannenäkymät XLIII Rakennuskonepäivät Viking Line, M/S Gabriella 1.11.2018 Sami Pakarinen Maailman ja Suomen talous Maailmantalous jatkaa kasvuaan, kauppasota ja kiristyvä rahapolitiikka

Lisätiedot

Hakunilan asuntotuotanto

Hakunilan asuntotuotanto Hakunilan asuntotuotanto Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 15.8.2017 Tomi Henriksson asumisasioiden päällikkö Hakunilan suuralueen väestö 1.1.1971-1.1.2014 ja ennuste vuoteen 2024 35 000

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 17 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006 Asuntojen keskihinta 2 917 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 967 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 18 2012 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012 Valokuva: Herttoniemi Virva Kuparinen Keskivuokra 13,72 /m 2 /kk Keskivuokra huoneistotyypin mukaan:

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Jouni Vihmo Markku Leppälehto Toukokuu 2019 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne jatkuu hyvänä Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2018:13 Hanna Ahtiainen HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2017 Suutarila Puistola Tuomarinkylä Jakomäki Östersundom Itä-Pakila Malmi

Lisätiedot

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2015

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2015 ANNA KAJOSAARI ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 05 4 TILASTOJA 06 TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Anna Kajosaari, p. tel. 09 0 6557 Eija Rauniomaa, p. - tel. 09 0 60 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 686 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 788 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 26 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006 u Asuntojen keskihinta 2 990 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 037 /m2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Rakennusteollisuus RT Asuntotuotantokysely

Rakennusteollisuus RT Asuntotuotantokysely Rakennusteollisuus RT Asuntotuotantokysely Kesä 2019 1. Yleiskuva Arviot vapaarahoitteisen asuntotuotannon tämänvuotisista aloituksista ovat nousseet viime kyselyistä. Syynä tähän on sijoittajakysynnän

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2009 Kannelmäki Etelä- Haaga Paloheinä Oulunkylä Patola Siltamäki Malmi Pihlajamäki Viikki Keskimääräiset neliöhinnat 2008 1 900-2 499 Suurmetsä 2 500-2 999

Lisätiedot

Rakennusteollisuus RT Asuntotuotantokysely. Syksy

Rakennusteollisuus RT Asuntotuotantokysely. Syksy Asuntotuotantokysely Syksy 15.10. 1. Yleiskuva positiivinen Arviot vapaarahoitteisen omistusasuntojen ja vuokra-asuntojen tämänvuotisista aloituksista ovat laskeneet hieman viime kyselyistä. Aloitusten

Lisätiedot

Valmistuneet asunnot v. 2012¹, lkm

Valmistuneet asunnot v. 2012¹, lkm 1 Luonnos ASUNTOREFORMIYHDISTYS RY. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Yleistä Vuonna 2012 valmistunut asuntotuotanto oli edellisen vuoden tapaan korkealla tasolla. Korkeaan määrään vaikutti vielä vuosina

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 3/2006 2.2.2006 Aratuotanto vuonna Vuonna aloitettiin arvioiden mukaan koko asuntotuotannossa yhteensä 33 000-34 000 uuden asunnon rakentaminen.

Lisätiedot

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja 2019:8 Minna Salorinne Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Minna Salorinne Puh. (09) 310 36412 etunimi.sukunimi@hel.fi Helsingin kaupunki,

Lisätiedot

3(5+(,7b$ ,$$68172-$

3(5+(,7b$ ,$$68172-$ 6LSRRQNXQWD+DOOLQWRRVDVWR5/gKXO /lkgh7lodvwrnhvnxv 3(5+(,7b$68172.817,$$68172-$ -$5$.(118.6,$6,32266$98211$ Vuonna 2002 Sipoon väkiluku oli 18 177 henkilöä. Asuntoväestöön luettiin kuuluvaksi 17 927 henkilöä.

Lisätiedot