PUURONEVAN TARKKAILU X Puuronevan kosteikko Noora Huotari VAPO OY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUURONEVAN TARKKAILU X Puuronevan kosteikko Noora Huotari VAPO OY"

Transkriptio

1 PUURONEVAN TARKKAILU X Puuronevan kosteikko Noora Huotari VAPO OY Puuronevan päästö- ja vesistötarkkailu

2 Vapo Oy, Puuronevan tarkkailu Sisältö 1 JOHDANTO HANKE- JA VESISTÖKUVAUS Puuronevan tuotantoalue Vesistö TARKKAILUKAUSIEN SÄÄTILA JA HYDROLOGIA PUURONEVAN TUOTANTOALUEEN PÄÄSTÖT VESISTÖÖN VESISTÖTARKKAILU Tarkkailun toteutus Vesistötarkkailun tulokset KALASTUSTIEDUSTELU V YHTEENVETO VIITTEET LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Puuronevan tarkkailun havaintopaikat Puuronevan päästötarkkailutulokset 2014 Vesistötarkkailutulokset Veden laatu Hoikkaojassa ja Piehinginjoessa Tiedustelukaavake Kalastustiedustelun perustulostus Pöyry Finland Oy Ari Nikula, FM Eero Taskila, FM kalabiologi Yhteystiedot PL 20, Tutkijantie 2 A Oulu puh sähköposti

3 1 1 JOHDANTO Raahessa sijaitsevan Puuronevan turvetuotantoalueen päästö- ja vaikutustarkkailua on toteutettu Puuronevan turvetuotantoalueen käyttö- päästö- ja vaikutustarkkailuohjelman (Tähtinen & Kananen 2006) mukaisesti sillä erolla, että inhimillisen erehdyksen vuoksi vuonna 2008 tehtäväksi aiottu vesistötarkkailu jäi tuolloin tekemättä, minkä vuoksi vuonna 2013 tehtiin sekä päästö- että vesistötarkkailu ohjelmassa olevan kalataloustarkkailun lisäksi. Vuonna 2014 Puuroneva oli jälkihoitovaiheen päästö- ja vesistötarkkailussa ja vuonna 2015 vesistötarkkailussa. Vuonna 2015 tehtiin myös kalastustiedustelu. Tässä raportissa esitellään Puuronevan tarkkailun tulokset vuosilta HANKE- JA VESISTÖKUVAUS 2.1 Puuronevan tuotantoalue Vapo Oy:n Puuronevan turvetuotantoalue sijaitsee Raahessa noin 8 km Vihannin kirkonkylästä luoteeseen. Suon sijainti on esitetty kuvassa 1 ja liitteessä 1. Suo ojitettiin vuonna 1979 ja tuotanto aloitettiin vuonna Puuronevan vedet johdetaan laskeutusaltaiden kautta Penikkaojaan ja edelleen Piehinginjokeen. Valuma-alue on pääasiassa ojitettuja soita ja metsää. Kuva 1 Puuronevan turvetuotantoalueen päästö- ja vesistötarkkailupisteiden sijainti.

4 2 Vuonna 2014 tuotannossa oli 35 ha, tuotannosta oli poistunut 8,6 ha ja jälkikäytössä oli 60 ha. Vuonna 2015 tuotannosta poistunutta alaa oli 22 ha ja jälkikäytössä oli 82 ha. Tuotannossa olevaa alaa ei enää ollut. Puuronevan vesienkäsittelynä on kaksi laskeutusallasta, eristysojat sekä sarkaojien allassyvennykset ja lietteenpidättimet. Nykyiset vesiensuojeluratkaisut on toteutettu vuonna Lohkolle 1 tehtiin noin 10 ha:n kosteikko vuonna Vesistö Piehinginjoen vesistöalueen pinta-ala on 176 km 2 ja järvisyys 0,43 %. Puuroneva sijaitsee Piehinginjoen yläosan alueella (56.004), jonka pinta-ala on 37 km 2 (Ekholm 1993). Vesistöalueella ei sijaitse muita turvetuotantoalueita. Piehinginjoki on pintavesityypiltään keskisuuri turvemaiden joki (Kt), ja sen ekologinen tila on sekä ensimmäisellä että toisella vesistöjen luokittelukierroksella määritelty tyydyttäväksi. Vesistön kemiallinen tila on hyvä. Ekologinen luokittelu perustuu laajaan aineistoon, kemiallinen luokittelu on tehty suppean aineiston perusteella (ympäristöhallinnon Hertta-tietokanta ). Piehinginjoen kuormitus on pääosin peräisin maa- ja metsätaloudesta ja hajaasutuksesta. Joessa on havaittu ajoittain myös happamuusongelmia. Vesienhoidon toimenpideohjelman mukaan joen kokonaisfosforipitoisuuden vähentämistarve on prosenttia (Torvinen & Laine 2015). 3 TARKKAILUKAUSIEN SÄÄTILA JA HYDROLOGIA Tarkkailukaudella 2014 (touko-syyskuu) Ilmatieteen laitoksen Siikajoen Revonlahden havaintoasemalla keskilämpötila oli 11,2 C, joka oli 1,2 C pitkän ajan keskiarvoa ( ) korkeampi. Erityisesti heinä-elokuu oli normaalia lämpimämpi (kuva 2). Tarkkailukauden 2015 keskilämpötila oli lähellä tavanomaista siten että kesä-heinäkuu oli viileä ja elo-syyskuu lämmin. Kuva 2 Kuukausittaiset keskilämpötilat Siikajoen Revonlahdella tarkkailukausilla 2014 ja 2015 sekä vertailukaudella (Ilmatieteen laitos ). Tarkkailukauden 2014 kokonaissademäärä Siikajoella oli 264 mm mikä oli 16 % normaalia pienempi. Erityisen vähäsateista oli elo-syyskuussa, mutta heinäkuun sadesum-

5 3 ma oli selvästi tavanomaista suurempi (kuva 3). Tarkkailukauden 2015 sadesumma oli puolestaan 30 % normaalia suurempi siten, että touko-kesäkuu ja syyskuu olivat tavanomaista sateisempia. Kuva 3 Kuukausittaiset sademäärät Siikajoen Revonlahdella tarkkailukausilla 2014 ja 2015 sekä vertailukaudella (Ilmatieteen laitos ). 4 PUURONEVAN TUOTANTOALUEEN PÄÄSTÖT VESISTÖÖN Puuronevalla toteutettiin kesällä 2014 jälkihoitovaiheen päästötarkkailua ottamalla vesinäytteet laskeutusaltaan 2 alapuoliselta mittapadolta. Päästötarkkailun näytekohtaiset tulokset ovat liitteenä 2 ja keskiarvot taulukossa 1. Näytteet otettiin kuukauden välein. Puuronevan virtaamamittausta ei voida edellisvuoden kokemusten perusteella toteuttaa luotettavasti, joten kohteen virtaamat arvioitiin SYKE:n vesistömallijärjestelmän Piehinginjoen yläosan valuma-alueen (56.004) arvoista. Puuronevan kesän 2014 valumaveden laatu oli kokonaisuutena hieman parempi kuin edellisvuosina. COD Mn -arvoissa ja kiintoainepitoisuuksissa ei ollut juuri eroa edellisvuosiin, mutta ravinnepitoisuudet olivat kesällä 2014 pienempiä. Suurin ero kaikkiin Pohjois- Pohjanmaan tarkkailussa olleiden laskeutusaltaallisten tarkkailukohteiden veden laatuun oli fosforissa, jota Puuronevan valumavedessä oli keskimääräistä vähemmän. Taulukko 1 Puuronevan keskimääräinen veden laatu kesällä 2014 sekä vuosina 2008, 2009 ja Vertailuna myös kaikkien Pohjois-Pohjanmaan laskeutusaltaallisten tuotantovaiheen päästötarkkailusoiden valumaveden laatu kesällä 2014 (Pöyry Finland Oy 2015). Suo n ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 2+3 -N NH 4 -N Fe Kiintoaine mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l Puuroneva , Puuroneva , Puuroneva , < Puuroneva , , , Pohjois-Pohjanmaan kaikki la-suot ,

6 4 Kesän 2014 ominaispäästöt arvioitiin Puuronevalta lähteneen keskimääräisen veden laadun ja SYKE:n vesistömallijärjestelmästä arvioidun vesimäärän perusteella. Ominaispäästöt on esitetty liitteessä taulukossa 2. Nettopäästöt laskettiin käyttämällä Ympäristöministeriön laatiman Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen (2015) mukaisia taustapitoisuuksia: kiintoaine 1 mg/l, kokonaisfosfori 20 µg/l ja kokonaistyppi 500 µg/l. Happea kuluttavalle ainekselle, epäorgaanisille ravinteille ja raudalle ei ole esitetty taustapitoisuuksia, eikä nettopäästöjä näin ollen arvioitu. Puuronevan ominaispäästöt kesällä 2014 olivat kaikilta osin pienempiä kuin edelliskesinä. Kiintoaineen osalta ominaispäästöt olivat suuremmat, mutta muutoin pienemmät kuin Pohjois-Pohjanmaan kaikilla laskeutusaltaallisilla tarkkailukohteilla keskimäärin. Taulukko 2 Puuronevan ominaispäästöt kesällä kesällä 2014 sekä vuosina 2008, 2009 ja Vertailuna myös kaikkien Pohjois-Pohjanmaan laskeutusaltaallisten tuotantovaiheen päästötarkkailusoiden ominaispäästöt kesällä 2014 (Pöyry Finland Oy 2015). Bruttopäästöt Nettopäästöt Suo COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Kok.P Kok.N Kiinto- NO 2 -N aine aine g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d Puuroneva ,19 6, ,05 3,3 120 Puuroneva ,20 0, , ,10 8,3 134 Puuroneva ,35 0, , , Puuroneva ,45 0, , , Pohjois-Pohjanmaan kaikki la-suot ,52 0, ,64 3, ,34 6,0 84 Puuronevan päästöt Piehinginjokeen vuosina 2014 ja 2015 on esitetty taulukossa 3. Päästöt on laskettu Pohjois-Pohjanmaan ympärivuotisten laskeutusaltaallisten tarkkailukohteiden ominaispäästöjen perusteella lukuun ottamatta vuoden 2014 kesäaikaa, jolloin on käytetty Puuronevan omia ominaispäästöjä. Käytetty laskenta-aineisto sekä laskentatapa on kuvattu tarkemmin Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailuraporteissa (Pöyry Finland Oy 2015 ja 2016). Taulukko 3 Puuronevan turvetuotantoalueen vesistöpäästöt vuosina 2014 ja 2015 (Pöyry Finland Oy 2015 ja 2016). Suo Vuosi pinta-ala Bruttokuormitus Nettokuormitus yht. COD Mn kok.p kok.n kiintoaine kok.p kok.n kiintoaine ha kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a kg/a Puuroneva , Puuroneva , VESISTÖTARKKAILU 5.1 Tarkkailun toteutus Vesistönäytteet otettiin Puuronevan kuivatusvesien purkukohdan ylä- ja alapuolella neljä kertaa molempina tarkkailuvuosina: huhti-, heinä-, elo- ja syyskuussa. Tarkkailupiste Pie29 sijaitsee Piehinginjoessa noin 2 km Puuronevan alapuolella (kuva 1 ja liite 1). Puuronevan yläpuolinen tarkkailupiste sijaitsee Hoikkaojassa.

7 5 Havaintopaikka Koordinaatit Hoikkaoja, Niemenjärven luusua (Pie32) Piehinginjoki, Kahlonkangas (Pie29) Vesistötarkkailun tulokset Vuosien 2014 ja 2015 vesistötarkkailutulokset näytekerroittain on esitetty liitteessä 3. Liitteessä 4 on esitetty tarkkailupisteiden vedenlaadut näytekerroittain vuosina (Hertta-tietokanta). Vuonna 2008 vesistötarkkailunäytteet jäivät ottamatta, joten ko. vuodelta ei veden laatutietoja ole saatavilla. Taulukossa 4 on esitetty Hoikkaojan (Pie32) ja Piehinkijoen (Pie29) keskimääräiset vedenlaadut vuosina 2014 ja 2015 sekä vertailuna pitkän ajan keskiarvot vuosilta Tarkkailupisteiden hapen kyllästysasteen, kemiallisen hapenkulutuksen (COD Mn ), ravinne- ja kiintoainepitoisuuksien sekä veden värin kehitys vuosina on esitetty kuvassa 4. Puuronevan yläpuolella Hoikkaojassa (Pie32) happitilanne oli vaihteleva. Huhtikuussa se oli molempina vuosina välttävä (liite 3). Vuoden 2014 kesällä se oli hyvä, mutta seuraavana kesänä välttävä. Vuonna 2015 vesi oli happamampaa ph:n vaihdeltua välillä 5,5 6,3 kun vuonna 2014 se vaihteli välillä 6,0 7,0. Sähkönjohtavuudet olivat alhaisia. Hoikkaojan vesi oli veden värin perusteella runsashumuksista ja COD Mn -arvon perusteella humuksista/runsashumuksista. Molemmat arvot olivat hieman korkeampia vuonna Kiintoainepitoisuudet vaihtelivat välillä 2,9 7,0 mg/l. Keskimääräiset ravinnepitoisuudet kuvasivat rehevää vesistöä (Forsberg & Ryding 1980). Suurimmalta osin Hoikkaojan vuosien 2014 ja 2015 vedenlaatu oli lähellä pitkän ajan keskiarvoja (taulukko 4). Merkittävin ero oli vuoden 2015 keskimääräistä heikompi happitilanne. Taulukko 4 Hoikkaojan (Pie32) ja Piehinkijoen (Pie29) keskimääräiset vedenlaadut vuosina 2014 ja Vertailuna pitkän ajan keskiarvot v (Hertta-tietokanta). Havaintopaikka O 2 O 2 ph Sähkönjohtavuuaine Kiinto- Kok.N NH 4 -N NO 2+3 -N Kok.P PO 4 -P COD Mn Fe Väri kyll. mg/l % ms/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l mg Pt/l Hoikkaoja, Niemenjärven luusua (Pie32), Puuronevan yläpuoli ka ,9 81 6,7 2,5 4, , , ka ,4 59 6,0 2,3 4, , ka ,2 68 6,5 3,1 3, , Piehinginjoki, Kahlonkangas (Pie29), Puuronevan alapuoli ka ,3 73 6,1 5, ka ,4 64 5,5 3, ka ,1 71 6,2 6, Puuronevan alapuolella Piehinginjoessa (Pie29) happitilanne oli vuonna 2014 tyydyttävä tai hyvä ja vuonna 2015 tyydyttävä tai välttävä (liite 3). Hoikkaojan tapaan Piehinginjoen veden ph-arvot olivat matalampia vuonna 2015 arvojen vaihdeltua välillä 5,0 6,3, kun edellisvuonna ne vaihtelivat välillä 5,7 6,6. Sähkönjohtavuusarvot olivat normaalien luonnonvesien tasoa, mutta korkeampia kuin Hoikkaojassa. Vesi oli sekä värin että COD Mn -arvon perusteella runsashumuksista. Piehinginjoen kiintoainepitoisuudet olivat korkeita: vuonna 2014 keskimäärin 20 mg/l ja seuraavana vuonna 14 mg/l. Korkeimmillaan pitoisuus oli vuoden 2014 syyskuussa: 37 mg/l. Keskimääräiset kokonaisravinnepitoisuudet kuvasivat rehevää vesistöä. Vuosien 2014 ja 2015 Piehinginjoen

8 6 keskimääräinen veden laatu oli lähellä pitkän ajan keskiarvoa, joskin vuoden 2014 keskimääräiset kiintoainepitoisuudet ja COD Mn - sekä väriarvot olivat korkeampia (taulukko 5). Vuoden 2015 keskimääräinen COD Mn -arvo oli myös korkeampi. Kuvassa 4 on esitetty Hoikkaojan (Pie32) ja Piehinginjoen (Pie29) veden laadut vuosina (joka vuodelta ei näytteitä). Hoikkaojan happitilanne on ollut usein keväisin huono, mutta muutoin kyllästysasteissa ei ole ollut kovin suuria eroja havaintopaikkojen välillä. COD Mn - ja väriarvot sekä typpi- ja kiintoainepitoisuudet ovat olleet yleensä korkeampia Puuronevan alapuolisella pisteellä. Fosforin kohdalla erot ovat olleet pienempiä. Edellä mainittujen arvojen ja pitoisuuksien kehityssuunta alemmalla näytepisteellä on nouseva typpeä lukuun ottamatta. Toisin sanoen vedenlaatu on suurelta osin heikentynyt vuosien välillä. Taulukon 5 vuosien keskiarvoistakin huomataan alapuolisen pisteen selvästi korkeammat pitoisuuskeskiarvot lähes kaikkien vedenlaatuparametrien kohdalla. Erityisen suuret erot olivat epäorgaanisten ravinteiden, kiintoaineen ja raudan kohdalla. Havaintopaikkojen välille Piehinginjokeen laskee Puu- Kuva 4 Hoikkaojan (Pie32) ja Piehinginjoen (Pie29) hapen kyllästysaste, kemiallinen hapenkulutus (COD Mn ), kokonaisfosfori-, kokonaistyppi- ja kiintoainepitoisuus sekä väriarvo vuosina Lisäksi on esitetty lineaarinen kehityssuunta Pie29-pisteen osalta.

9 7 ronevan tuotantoalueen lisäksi ojia maa- ja metsätalousalueilta, minkä vuoksi Puuronevan vaikutuksia ei ole mahdollista eritellä muun maankäytön vaikutuksista. Kuvassa 5 on esitetty Hoikkaojan, Piehinginjoen sekä Puuronevan laskeutusaltaalta 2 lähtevän veden laadut vuosilta 2014 ja 2015 samanaikaisesti otetuilla tarkkailukierroksilla (päästötarkkailua tehtiin vain vuonna 2014). Vedenlaatuvertailun perusteella Piehinginjoen (Pie29) vesi oli laadultaan heikompaa kuin Puuronevan tuotantoalueen yläpuolella Hoikkaojassa (Pie32) jokaisella näytekerralla. Myös Puuronevalta laskeva vesi oli yleensä heikompilaatuista kuin yläpuolella Hoikkajoessa niiltä osin kuin yhtäaikaista näyteaineistoa oli. Kuva 5 Hoikkaojan (Pie32) ja Piehinginjoen (Pie29) veden laatu vuosina 2014 ja Kuvissa on lisäksi esitetty Puuronevalta lähtevän veden laatu niiltä osin kuin samanaikaisesti otettujen näytteiden tuloksia oli käytettävissä. eo.n = epäorgaaninen typpi.

10 8 Vedenlaatutulosten perusteella Puuronevan kuivatusvedet heikentävät osaltaan alapuolisen purkuvesistön veden laatua. Hoikkaojan ja Piehinginjoen vesistötarkkailupisteiden välillä veden laatuun vaikuttavat kuitenkin myös alueella sijaitsevat pellot ja metsäojitetut alueet. 6 KALASTUSTIEDUSTELU V Piehinginjoen yläosan rantatilallisille tehtiin kalastustiedustelu marras-joulukuussa Tiedustelu tehtiin kolmikierroksisena postitiedusteluna Piehinginjoen yläosan rantatilallisille. Tiedustelualue kattaa noin 18 km Piehinginjoen yläosaa välillä Puuroneva- Poikajokisuu. Selvitysalueella rantatiloja omisti edellisellä, vuoden 2013 tiedustelukerralla yhteensä 101 yksityistä henkilöä, jotka olivat otannan perusjoukkona myös v Tiedustelua vuodelta 2015 ei kuitenkaan lähetetty enää niille, jotka ilmoittivat v. 2013, että he eivät tule kalastamaan Piehinginjoella myöhempinä vuosinakaan. Siten tiedustelun otannaksi muodostui 65 taloutta. Yhden poistuman (väärä osoite) jälkeen tiedusteluun vastasi 70 %. Tiedusteluvastausten perusteella on laskettu keskivertokalastajan käyttämä pyydysmäärä ja saama saalis, jotka on sitten kerrottu kaikkien kalastajien luvulla selvitysalueen kokonaismääriksi. Tiedustelukaavake on esitetty liitteessä 5 ja tiedustelun perustulostus liitteessä 6. Piehinginjoen yläosalla kalasti 12 taloutta v (taulukko 5). Taloudesta osallistui kalastukseen keskimäärin 1,4 henkilöä, joten kalastukseen jossakin muodossa osallistuvia oli yhteensä vajaa 20. Kalastus oli hyvin pienimuotoista katiska-, heittovapa- ja matoonkikalastusta. Käytössä oli 6 katiskaa ja mato-onkea sekä reilu 10 heittovapaa (taulukko 5). Näiden lisäksi käytettiin satunnaisesti pilkkionkia. Kalastus painottui nousuhauen pyyntiin touko-kesäkuulle. Katiskoilla pyydettiin keskimäärin noin 3 viikkoa ja heittovavoilla 8 kertaa kesän aikana. Taulukko 5 Pyynti- ja saalistiedot Piehinginjoen yläosalla v Kalastavat taloudet Pyydykset (kpl) Verkot Katiskat Heittovavat Koukut Mato-onget Pilkkionget Saalis (kg) Hauki Ahven Taimen 1, Nieriä Made Lahna 0, Särki Yhteensä Saalis kg/talous ,3 3 2

11 9 Kokonaissaalis oli v vähäinen eli reilu 20 kg (taulukko 5). Saaliista 70 % oli haukea. Sen lisäksi saatiin lähinnä satunnaisesti ahventa, taimenta ja nieriää. Rapuhavaintoja viime vuosilta ei ollut yhdelläkään kalastajalla. Kalastus Piehinginjoen yläosalla on ollut tyypillistä nousukalan pyyntiä keväällä, jolloin saaliit voivat vaihdella huomattavasti vuosittain esimerkiksi erilaisista tulva- ja virtaamatilanteista johtuen (taulukko 5). Kalastus on ollut kaikkina vuosina lähinnä katiskoilla ja heittovavoilla tapahtuvaa nousuhauen pyyntiä. Kalastajien määrä on vaihdellut vuosittain ilman yksisuuntaista kehitystä. Pieni talouskohtainen saalis viittaa siihen, että kalastus on muuttunut alueella 2000-luvulla yhä satunnaisemmaksi ja pienimuotoisemmaksi pyynniksi. V Piehinginjoen yläosalla tehtyyn kalastustiedusteluun vastasi 20 taloutta, joista kalasti 8 (Vapo Oy 1996). Heidän kokonaissaaliinsa oli 56 kg eli keskimäärin 7 kg/talous. Hauen osuus kokonaissaaliista oli 65 %. Kalastajamäärä väheni alueella jo 1990-luvun lopulla, sillä v kalastajia lienee ollut selvitysalueella Tiedustelun yhteydessä kalastajia pyydettiin nimeämään kalastusta haittaavia tekijöitä valmiiksi annetuista vaihtoehdoista. Lisäksi oli mahdollisuus esittää myös muita haittatekijöitä. Kalastushaittoja kommentoineet pitivät kalastusta eniten haittaavina tekijöinä metsäojitusten kuormitusta, veden heikkoa laatua, pyydysten likaantumista ja vesistön liettymistä, joita kommentoi % vastaajista (taulukko 6). Kalojen makuvirheitä ei pidetty merkittävänä ongelmana; niitä kommentoi vain 1 kalastaja. Vapaamuotoisissa kommenteissa kommentoitiin mm. veden sameutta/tummuutta, kalojen vähyyttä, Nordic Mines Oy:n kaivoksen jätevesiä, virtaaman vaihtelua ja rantojen syöpymistä/hiekan kasautumista. Taulukko 6 Kalastajien (n = 7) kommentit kalastusta haittaavista tekijöistä Piehinginjoen yläosalla v (% kalastajista ilmoittanut ko. haitan). Kalastushaitta % Ei erityisiä kalastushaittoja - Veden heikko laatu 43 Pyydysten likaantuminen 43 Särkikalojen runsaus - Turvetuotannon kuormitus 29 Kalojen makuvirheet 14 Vesistön liettyminen 43 Vesikasvien runsaus 14 Metsäojitusten kuormitus 57 Piehinginjoen veden laadun muuttumista viimeisten viiden vuoden aikana kommentoi 8 kalastajaa v Kalastajista 2 ei osannut sanoa asiasta mitään ja 1 arvioi, että muutoksia ei ole tapahtunut. Kalastajista 5 arvioi, että vesi on samentunut/tummunut tai että suvannot liettyvät ja Raahen kultakaivos on kuormittanut jokea. 7 YHTEENVETO Raportissa esitetään Vapo Oy:n Puuronevan tarkkailutulokset vuosilta 2014 ja Päästö- ja vaikutustarkkailua on toteutettu Puuronevan turvetuotantoalueen käyttöpäästö- ja vaikutustarkkailuohjelman mukaisesti sillä erolla, että inhimillisen erehdyk-

12 10 sen vuoksi vuonna 2008 tehtäväksi aiottu vesistötarkkailu jäi tuolloin tekemättä. Sen vuoksi vuonna 2013 tehtiin sekä päästö- että vesistötarkkailu ohjelmassa olevan kalataloustarkkailun lisäksi. Vuonna 2014 Puuroneva oli jälkihoitovaiheen päästö- ja vesistötarkkailussa ja vuonna 2015 vesistötarkkailussa. Vuonna 2015 tehtiin myös kalastustiedustelu. Puuronevalla oli vuonna 2014 tuotannossa 35 ha, tuotannosta oli poistunut 8,6 ha ja jälkikäytössä oli 60 ha. Vuonna 2015 tuotannosta poistunutta alaa oli 22 ha ja jälkikäytössä oli 82 ha. Tuotannossa olevaa alaa ei enää ollut. Puuronevan kesän 2014 valumaveden laatu oli kokonaisuutena hieman parempi kuin edellisvuosina. COD Mn -arvoissa ja kiintoainepitoisuuksissa ei ollut juuri eroa edellisvuosiin, mutta ravinnepitoisuudet olivat kesällä 2014 pienempiä. Suurin ero kaikkiin Pohjois-Pohjanmaan tarkkailussa olleiden laskeutusaltaallisten tarkkailukohteiden veden laatuun oli fosforissa, jota Puuronevan valumavedessä oli keskimääräistä vähemmän. Puuronevan ominaispäästöt kesällä 2014 olivat kaikilta osin pienempiä kuin edelliskesinä. Kiintoaineen osalta ominaispäästöt olivat suuremmat, mutta muutoin pienemmät kuin Pohjois-Pohjanmaan kaikilla laskeutusaltaallisilla tarkkailukohteilla keskimäärin. Puuronevan vuoden 2014 COD Mn -päästöt (brutto) olivat kg/a, fosforipäästöt 12 kg/a, typpipäästöt 332 kg/a ja kiintoainepäästöt kg/a. Vuoden 2015 COD Mn - päästöt (brutto) olivat kg/a, fosforipäästöt 10 kg/a, typpipäästöt 332 kg/a ja kiintoainepäästöt kg/a. Puuronevan vesistötarkkailu toteutettiin Hoikkaojan ja Piehinginjoen vesistötarkkailupisteillä vuosina 2014 ja Puuronevan päästöjen vaikutuksia alapuoliseen vesistöön voitiin arvioida vuonna 2014 samanaikaisesti otettujen Hoikkaojan ja Piehinginjoen vesistötarkkailu- sekä Puuronevan päästötarkkailunäytteiden vedenlaatuja vertaillen. Piehinginjoen (Pie29) vesi Puuronevan alapuolella on ollut laadultaan heikompaa kuin tuotantoalueen yläpuolella Hoikkaojassa (Pie32) ja Puuronevan valumaveden laatu on ollut yleisesti heikompi kuin yläpuolella Hoikkaojassa. Hoikkaojan ja Piehinginjoen vesistötarkkailupisteiden välillä veden laatuun vaikuttavat Puuronevan lisäksi alueen maa- ja metsätalous, eikä yksittäisten kuormittajien osuutta vaikutuksista ole mahdollista eritellä, mutta joka tapauksessa Puuronevan kuivatusvedet heikentävät osaltaan alapuolisen purkuvesistön veden laatua. Keskeisimpien vedenlaatua kuvaavien ainepitoisuuksien ja arvojen kehityssuunta alemmalla näytepisteellä on nouseva typpeä lukuun ottamatta. Toisin sanoen Piehinginjoen vedenlaatu on suurelta osin heikentynyt vuosien välillä. Piehinginjoen yläosan rantatilallisille tehdyn kalastustiedustelun mukaan joen yläosalla kalasti 12 taloutta vuonna Kalastus oli hyvin pienimuotoista katiska- ja heittovapakalastusta. Kokonaissaalis oli vähäinen eli reilu 20 kg. Saaliista 70 % oli haukea. Sen lisäksi saatiin lähinnä satunnaisesti ahventa, taimenta ja nieriää. Kalastus on muuttunut alueella 2000-luvulla yhä satunnaisemmaksi ja pienimuotoisemmaksi pyynniksi. Kalastusta eniten haittaavina tekijöinä kalastajat pitivät metsäojitusten kuormitusta, veden heikkoa laatua, pyydysten likaantumista ja vesistön liettymistä.

13 8 VIITTEET 11 Ekholm, M Suomen vesistöalueet. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja sarja A, nro 26. Vesi- ja ympäristöhallitus, Painatuskeskus. Helsinki Forsberg, C. & Ryding, S.-O Eutrophication parameters and trophic state indices in 30 Swedish waste-receiving lakes. Arch. Hydrobiol. 89: Ilmatieteen laitos Ilmastokatsaukset 11/ /2015. Ilmatieteen laitos Ilmastokatsaus-lehdet: toukokuu syyskuu Miilumäki, J Selvitys Piehinginjoen veden laatuun vaikuttaneista tekijöistä. Rovaniemen metsäoppilaitos. Tutkielma. Pöyry Finland Oy Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu vuonna Moniste. Pöyry Finland Oy Pohjois-Pohjanmaan turvetuotantosoiden päästötarkkailu vuonna Moniste. Torvinen, S. & Laine, A Oulujoen Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma Osa 2. Toimenpiteet. Raportteja 129. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Tähtinen, P. & Kananen, I Puuronevan turvetuotantoalueen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelma. Vapo Oy Puronevan turvetuotantoalueen vesien johtaminen Penikkaojan kautta Piehinginjokeen, Vihanti. Lupahakemus Pohjois-Suomen vesioikeuteen. Ympäristöministeriö Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2015.

14

15 Liite 2 Puuronevan tarkkailu v Kohde: Puuroneva, la2 Haltija/tuottaja: Vapo Oy Vesien käsittely: la2 ( ) Kunta: Raahe Koodinaatit: Vesistöalue: Piehinkijoki Projekti: 16X Purkuvesistö: Penikkaoja-Piehinginjoki Tarkkailuluokka: Jälkihoito Mittapadon valuma-alue: 84,4 ha Näytetiedot Veden laatu Virtaama- ja kuormitustiedot Näyte Ottopvm ph COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- Jakso Vedenkorkeus Näyteajankohdan Jakson COD Mn Kok.P PO 4 -P Kok.N NO 3 -N NH 4 -N Fe Kiinto- NO 2 -N aine MP Telog Q q Q q NO 2 -N aine N:o Tunnus mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l pvm cm cm m 3 /d l/s km 2 m 3 /d l/s km 2 g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d 1 la ,6 8, , , ,0 56 0, la , , , , la , , , ,2 6, la ,8 6, , , ,7 50 0,1 8, la , , , ,2 2,7 210 TALVI keskiarvo TALVI Bruttokuormitus g/ha d keskihajonta Nettokuormitus g/ha d KEVÄT keskiarvo KEVÄT Bruttokuormitus g/ha d keskihajonta Nettokuormitus g/ha d KESÄ keskiarvo 5, KESÄ Bruttokuormitus g/ha d , ,2 6,7 127 keskihajonta 1,0 7, Nettokuormitus g/ha d 0,1 3,3 120 SYKSY keskiarvo SYKSY Bruttokuormitus g/ha d keskihajonta Nettokuormitus g/ha d Lisätiedot: = analyysin viiveaika ylittynyt, tulokseen liittyy normaalia suurempi epävarmuus. Virtaamat arvioitu vesistömallijärjestelmästä

16 Puuroneva, la2 Liite 2 l/s km 2 Valuma keskiarvo 35 näyte mg/l Kiintoaine g/ha/d kuormitus 2014 pitoisuus 2014 µg/l 50 Kokonaisfosfori g/ha/d 0,3 µg/l 1800 Kokonaistyppi g/ha/d ,3 0,2 0,2 0,1 0, , kuormitus 2014 pitoisuus 2014 kuormitus 2014 pitoisuus 2014

17 PUURONEVAN VESISTÖTARKKAILU 2014 ja 2015 Tulokset Nablabs Oy aika/ näkö- kok. näyte- lämpö- happi happi ph sähkön- kiinto- Kiintoaineen väri kok.n NH 4 -N NO 2 -N kok.p PO 4 -P COD Mn Fe paikka syv. syv. syv. tila joht. aine hehkutushäviö NO 3 -N m m m C mg/l kyll.% ms/m mg/l mg/l mg/l Pt µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l Hoikkaoja, Niemijärven luusua (Pie32) ,4 0,4 0,2 4,5 6,9 53 6,0 1,8 2, ,0 6,0 22 < ,2 0,5-20 7,5 81 6,8 2,6 7, ,0 < , ,3 0,3 0,2 24 8, ,0 2,7 4, < < ,3 0,3 0,2 15 8,5 84 6,9 2,8 4, < 5 < 5 29 < Keskiarvo ,3 0,4 0,2 16 7,9 81 6,7 2,5 4, , , ,5 0,5 0,3 3,3 6,5 48 5,5 2,0 3, ,3 0,4 0,2 16 6,7 68 5,9 2,1 5, < ,3 0,6 0,3 16 5,3 53 6,1 2,4 4, ,4 0,4 0,2 12 7,2 67 6,3 2,5 5, Keskiarvo ,4 0,5 0,2 12 6,4 59 6,0 2,3 4, , Piehinginjoki, Kahlonkangas (Pie29) ,5 0,8 0,4 2, ,7 4,0 2, ,2 0,4-14 7,2 70 6,6 5, < ,3 0,3 0,3 19 6,6 71 5,7 6, < ,2 0,6 0,3 7,3 8,9 74 6,5 6, < Keskiarvo ,3 0,5 0,3 10 8,3 73 6,1 5, , ,3 1,3 0,7 2, ,0 3,1 2, ,2 0,5 0,3 13 6,5 62 5,6 4, ,2 0,5 0,3 13 5,6 54 5,1 3,2 9, ,3 0,5 0,3 9,3 7,4 65 6,3 5, Keskiarvo ,5 0,7 0,4 9,5 7,4 64 5,5 3, Liite 3

18 Veden laatu vesistötarkkailupisteillä v (Hertta-tietokanta) Liite 4.1 Ottopiste pvm O 2 O 2 kyll. ph Sähkönjohtavuuaine Kiinto- Kok.N NH 4 -N NO 2+3 -N Kok.P PO 4 -P COD Mn Fe Väri mg/l % ms/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l mg Pt/l Hoikkaoja, Niemenjärven luusua Pie ,6 56 5,4 2,2 2, Pie ,7 95 6,7 3,1 4, Pie ,7 72 6,8 2,9 3, Pie ,2 79 6,6 3,2 1, ka ,1 76 6,4 2,9 3, Pie ,9 27 6,0 4,5 1, Pie ,1 91 6,7 3,0 1, Pie ,6 3,4 2, Pie ,4 63 6,7 3,4 1, ka ,6 63 6,5 3,6 1, Pie ,4 38 6,2 5 0, Pie ,2 82 7,0 3,4 4, Pie ,4 83 6,7 3, Pie ,9 77 7,1 2,9 5, Pie ,3 65 6,9 2,9 3, ka ,0 69 6,8 3,6 3, Pie ,1 21 6,0 5,0 0, Pie ,2 90 6,8 2,7 1, Pie ,3 68 6,5 2, Pie ,2 82 6,7 3,6 1, ka ,2 65 6,5 3,5 1, Pie ,1 15 5,9 4,2 1, Pie ,1 76 6,4 4,2 1, Pie ,2 78 6,7 2,8 2, Pie ,3 81 6,6 3 1, ka ,2 63 6,4 3,6 1, Pie ,4 44 6,0 3,6 0, Pie ,7 81 6,3 2,4 3, Pie ,1 66 6,4 2,7 2, Pie ,9 68 6,3 2,6 0, ka ,3 65 6,3 2,8 1, Pie ,3 37 5,7 3,2 0, Pie ,4 81 6,5 2,8 3, Pie ,7 72 6,4 3,2 1, ka ,8 63 6,2 3,1 1, , Pie ,1 36 5,8 3,7 1, Pie ,2 86 6,8 2,7 2, Pie ,3 2,9 3, Pie ,7 71 6,9 3,0 1, ka ,3 68 6,5 3,1 2, , Pie ,6 18 6,1 4, Pie ,3 88 6,8 3,5 1, Pie ,1 86 6,9 3,3 1, Pie ,7 95 7,0 2,9 4, ka ,9 72 6,7 3,6 2, , Pie ,2 57 6,1 3,5 0, Pie ,4 82 6,6 2,7 4, Pie ,2 89 6,7 2,9 7, Pie ,5 92 6,4 2,7 5, ka ,3 80 6,5 3,0 4,

19 Veden laatu vesistötarkkailupisteillä v (Hertta-tietokanta) Liite 4.1 Ottopiste pvm O 2 O 2 kyll. ph Sähkönjoh- Kiinto- Kok.N NH 4 -N NO 2+3 -N Kok.P PO 4 -P COD Mn Fe Väri tavuus aine mg/l % ms/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l mg Pt/l Pie ,5 52 5,9 4 0, Pie ,9 75 6,5 2,8 5, Pie ,3 70 6,6 3 3, Pie ,8 86 7,0 3,1 5, ka ,4 71 6,5 3,2 3, Pie ,2 3, Pie ,2 79 6,8 3 4, , Pie ,3 63 6,6 3,3 2, , Pie ,1 69 6,5 3, ka ,2 59 6,5 3, Pie ,2 57 5,8 2,3 3, , Pie ,3 90 6,9 2,9 4, Pie ,5 85 6,9 3,1 4, , Pie ,9 80 6,8 3, , ka ,0 78 6,6 2,9 4, Pie ,9 20 5,8 8, Pie ,3 76 6,8 2,6 1, < Pie ,2 78 6,7 2,8 5, < Pie ,2 74 6,6 2,7 5, < ka ,7 62 6,5 2,7 5, , Pie ,9 81 6,5 2, , Pie ,8 86 6,7 2, ,0 < , Pie ,3 69 6,6 3,1 3, < , Pie ,8 46 6,7 3,0 4, < , ka ,7 71 6,6 2,7 7, ,9 30 4, Pie ,9 53 6,0 1,8 2, ,0 6,0 22 < Pie ,5 81 6,8 2,6 7, ,0 < , Pie , ,0 2,7 4,0 820 < < Pie ,5 84 6,9 2,8 4,5 650 < 5 < 5 29 < ka ,9 81 6,7 2,5 4, , , Pie ,5 48 5,5 2,0 3, Pie ,7 68 5,9 2,1 5, < Pie ,3 53 6,1 2,4 4, Pie ,2 67 6,3 2,5 5, ka ,4 59 6,0 2,3 4, , ka ,2 68 6,5 3,1 3, ,

20 Veden laatu vesistötarkkailupisteillä v (Hertta-tietokanta) Liite 4.2 Ottopiste pvm O 2 O 2 kyll. ph Sähkönjohtavuus Kiintoaine Kok.N NH 4 -N NO 2+3 -N Kok.P PO 4 -P COD Mn Fe Väri mg/l % ms/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l mg Pt/l Piehinginjoki, Kahlonkangas Pie ,2 3,2 6, Pie ,2 84 6,5 4,5 5, Pie ,9 77 6,6 6,5 7, Pie ,9 7,9 4, ka ,9 86 6,3 5,5 6, Pie ,0 62 6,0 5 4, Pie ,0 87 6,3 4,9 4, Pie ,9 85 6,6 5,8 8, Pie ,9 73 6,6 7,2 8, ka ,7 77 6,4 5,7 6, Pie ,4 58 6,1 6,1 6, Pie ,7 5,8 8, Pie ,4 74 6,6 6, Pie ,9 59 6,7 5, Pie ,1 61 6,5 5,7 6, ka ,6 67 6,5 5,9 8, Pie ,7 60 6,3 6,7 7, Pie ,0 3,7 3, Pie ,3 62 6,2 4, Pie ,1 76 5,6 4,4 5, ka ,0 66 6,0 4,8 8, Pie ,8 54 6,1 5, Pie ,6 77 6,4 4,9 6, Pie ,0 69 6,1 8, Pie ,5 7,6 5, ka ,6 69 6,3 6, Pie ,9 68 6,2 5,6 3, Pie ,8 67 5,6 4,3 5, ,8 300 Pie ,2 63 6,1 4, Pie ,6 63 6,3 4,6 5, ka ,9 65 6,1 4,7 7, Pie ,6 59 6,2 6,4 7, Pie ,9 72 6,1 3,5 2, Pie ,2 71 6,3 4, ka ,9 67 6,2 4,8 8, Pie ,3 57 5,8 3,7 2, Pie ,3 85 6,9 6,4 8, Pie ,7 77 6,4 5, Pie ,6 73 6,5 10,5 7, ka ,7 73 6,4 6,6 8, Pie ,3 44 6,0 6, Pie ,7 73 6,2 5,1 4, Pie ,2 89 6,4 8, Pie ,7 71 6,6 7,2 4, ka ,2 69 6,3 6,7 8, Pie ,8 67 6,3 7, Pie ,8 71 6,4 4,7 8, Pie ,6 6,3 4, Pie ,5 6, ka ,8 64 6,0 5, Pie ,6 59 6,2 6,5 6, Pie ,6 72 6,5 5,6 9, Pie ,8 7, Pie ,5 74 6,2 8,3 9, ka ,2 71 6,4 6, Pie ,8 4,2 5, ,7 278 Pie ,7 76 6,8 6, Pie ,7 78 6,9 8,4 8, Pie , ka ,5 80 6,6 8,

21 Veden laatu vesistötarkkailupisteillä v (Hertta-tietokanta) Liite 4.2 Ottopiste pvm O 2 O 2 kyll. ph Sähkönjoh- Kiinto- Kok.N NH 4 -N NO 2+3 -N Kok.P PO 4 -P COD Mn Fe Väri tavuus aine mg/l % ms/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l mg Pt/l Pie ,5 3,7 3, , Pie ,9 79 6,7 6, Pie ,6 68 5, Pie ,7 7, ka ,4 75 5,8 6, Pie ,5 73 6, Pie ,5 85 6,7 5, Pie ,2 78 6,5 7, Pie ,6 74 6,3 5, < ka ,0 78 6,4 6, Pie ,2 65 6,2 4,0 9, Pie ,9 59 4, Pie ,2 63 6,7 6, < Pie ,9 71 6,9 8, ka ,8 65 6,1 7, Pie ,7 4,0 2, Pie ,2 70 6,6 5, < Pie ,6 71 5,7 6, < Pie ,9 74 6,5 6, < ka ,3 73 6,1 5, , Pie ,0 3,1 2, Pie ,5 62 5,6 4, Pie ,6 54 5,1 3,2 9, Pie ,4 65 6,3 5, ka ,4 64 5,5 3, ka ,1 71 6,2 6,

22 Piehinginjoen yläosan kalastustiedustelu vuodelta 2015 Liite 5 Arvoisa vastaanottaja Piehinginjoen yläosalla tehdään vuotta 2015 koskeva kalastustiedustelu, jolla selvitetään alueen kalastajamääriä ja saatua saalista. Selvitys liittyy Vapo Oy:n Puuronevan turvetuotantoalueen jälkitarkkailuun; tuotanto Puuronevalla on jo loppunut. Vastaava tiedustelu on tehty edellisen kerran vuodelta Tiedustelu on lähetetty Piehinginjoen yläosan rantatilallisille. Antamanne tiedot ovat luottamuksellisia, ja niitä käytetään vain alueen kokonaistietojen laskemiseen. Pyydän täyttämään tiedustelukaavakkeen ja palauttamaan sen oheisessa postitusvalmiissa kuoressa mennessä. Vaikka ette olisi kalastaneet lainkaan alueella, vastatkaa silti kohtaan 1 ja palauttakaa kaavake. Myös tämä tieto on tärkeä tällaisessa kyselytutkimuksessa. Kalastusterveisin Pöyry Finland Oy Eero Taskila p Kalastitteko Piehinginjoen yläosalla v (rastita) Kyllä >> vastatkaa myös muihin kysymyksiin En kalastanut 2. Kalastukseen osallistui taloudesta henkilöä

23 3. Käytössä olleet pyydykset v Pyydystyyppi Kerralla käytössä kpl Pyyntipäivien lukumäärä Kalastuskuukaudet (tammi-joulu) Verkot (solmuväli mm) Rysät Katiskat Merrat Koukut Heittovavat Mato-onget Pilkkionget Rapumerrat Muu, mikä? 4. Saalis Piehinginjoen yläosalta v Hauki Ahven Made Lahna Särki Taimen Nieriä Muu, mikä? Rapu kg kg kg kg kg kg kg kg kpl Piehinginjoki 5. Mitkä tekijät haittaavat kalastustanne Piehinginjoella? (rastita) Ei ole erityisiä kalastushaittoja Veden heikko laatu Pyydysten likaantuminen Särkikalojen runsaus Turvetuotannon kuormitus Kalojen makuvirheet Vesistön liettyminen Vesikasvien runsaus Metsäojitusten kuormitus Muu, mikä?

24 6. Havainnot ravusta, milloin, montako? 7. Onko Piehinginjoen veden laatu muuttunut viimeisten viiden vuoden aikana? (rastita) En osaa sanoa Ei ole muuttunut On muuttunut, miten? 6. Lisätietoja, kommentteja Kiitos

25 PIEHINGINJOEN YLÄOSAN KALASTUSTIEDUSTELUN TULOSTUS V Liite 6 Sarakeotsikoiden selitykset: frekvenssi kalastaja-kerroin x yhteensä = tulostettavan esiintymisosuus tiedusteluaineistossa = tulostettavaa käyttäneet/saaneet taloudet selvitysalueella = tulostettavan keskimääräinen määrä tulostettavaa käyttänyttä/ saanutta taloutta kohti tiedusteluaineistossa = kalastaneiden määrä x tulostettavan keskiarvo = tulostettavan kokonaismäärä selvitysalueella tulostettava frekvenssi kalastaja- x yhteensä kerroin kalastavia talouksia 1, ,0 12 katiskat kpl 0,500 6,0 1,0 6 heittovavat kpl 0,750 9,0 1,3 12 mato-onget kpl 0,375 4,5 1,3 6 pilkkionget kpl 0,125 1,5 1,0 2 hauki kg 0,625 7,5 2,1 16 ahven kg 0,250 3,0 0,8 2 nieriä kg 0,125 1,5 2,0 3 taimen kg 0,125 1,5 1,0 2

26 Pöyry Finland Oy Tutkijantie 2A Oulu Kotipaikka Helsinki Y-tunnus Puh Faksi Päiväys Sivu 1 (1) Asia Puuronevan päästö- ja vesistötarkkailu vuosina Toimitamme ohessa Puuronevan turvetuotantoalueen tarkkailuraportin vuosilta Oulussa Pöyry Finland Oy FM Ari Nikula Jakelu: Vapo Oy, Oulu Vapo Oy, Jyväskylä Raahen ympäristölautakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Kalliokoski Suomen ympäristökeskus (vain pdf)

PUURONEVAN TARKKAILU UEC VAPO OY

PUURONEVAN TARKKAILU UEC VAPO OY PUURONEVAN TARKKAILU 2013 16UEC0081 30.4.2014 VAPO OY Puuronevan päästö- ja vesistötarkkailu 2013 Vapo Oy, Puuronevan tarkkailu 2013 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 HANKE- JA VESISTÖKUVAUS... 1 2.1 Puuronevan

Lisätiedot

HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU X TURVERUUKKI OY. Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 2015

HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU X TURVERUUKKI OY. Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 2015 HAUTASUON VESISTÖTARKKAILU 215 16X213462 1.5.216 TURVERUUKKI OY Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 215 1 Hautasuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailu v. 215 Sisältö 1 JOHDANTO... 2

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU X VAPO OY

OLHAVANJOEN TARKKAILU X VAPO OY OLHAVANJOEN TARKKAILU 2015 16X286489 4.4.2016 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015 1 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2011 OLHAVANJOEN TARKKAILU 211 16WWE143 3.3.212 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 211 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012 OLHAVANJOEN TARKKAILU 212 16WWE1778 2.5.213 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VAPO OY, KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLA POWER OY Kalajoen vesistöalueen turvetuotannon kalataloudellinen tarkkailu

VAPO OY, KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLA POWER OY Kalajoen vesistöalueen turvetuotannon kalataloudellinen tarkkailu KALAJOEN TURVETARKKAILUT 2014 16X165600 24.3.2015 VAPO OY, KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLA POWER OY Kalajoen vesistöalueen turvetuotannon kalataloudellinen tarkkailu Kalajoen turvetarkkailujen kalataloustarkkailut

Lisätiedot

16WWE Vapo Oy. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010

16WWE Vapo Oy. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010 16WWE159 26.4.211 Vapo Oy Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 16WWE159 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 21 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TARKKAILUKAUDEN

Lisätiedot

Ahosuon turvetuotantoalueen YVA

Ahosuon turvetuotantoalueen YVA VESISTÖN KÄYTTÖSELVITYS Tiedustelu osakaskunnille 1. Yhteystiedot Osakaskunta Puheenjohtaja Osoite Puhelin Sähköposti 2. Tiedustelualue Tämä tiedustelu koskee Peuraojan, Koivuojan ja Livojen alaosan vesialueita.

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2012

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2012 TARKKAILURAPORTTI 212 16UEC14 15.3.212 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 212 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013 IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 22 6WWE83 2.6.23 VAPO OY, TURVERUUKKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY Iijoen

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA Vastaanottaja Vapo Oy, Pelson vankila Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2016 Viite 1510010135 VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN KUORMITTAJIEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10776 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti

Lisätiedot

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN YLIVIRTAAMASELVITYS 2014-2015 15.2.2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Selvityksen tausta ja lähtöainesto 2. Ylivirtaamatilanteet ja niiden määritys 3. Virtaaman vaikutus vedenlaatuun

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 212 16WWE1763 19.4.213 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 212 1

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Suot puhdistavat vesiä. Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus

Suot puhdistavat vesiä. Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus 1 Suot puhdistavat vesiä Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus 2 Soiden suojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi. Toim. Aulikki Alanen ja Kaisu Aapala Ympäristöministeriön

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN TARKKAILU 2012 16UEC0078 2.5.2013 VAPO OY JA PELSON VANKILA Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 1 Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö-

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3.

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3. Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 21 9M69244 31.3.211 9M69244 Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS 2011-2015 15.2.2017 Ominaiskuormitusselvityksen taustaa Turvetuotannon vesistöön kohdistuvaa kuormitusta arvioidaan olemassa olevien tarkkailuaineistojen

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

Hiidenveden Kirkkojärven ja Mustionselän kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuodelta 2010

Hiidenveden Kirkkojärven ja Mustionselän kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuodelta 2010 Hiidenveden Kirkkojärven ja Mustionselän kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuodelta 2010 Jorma Valjus Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 223/2011 LÄNSI-UUDENMAAN

Lisätiedot

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE0966 25.7.2013 VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA 2012 Vapo Oy, Kanteleen Voima Oy ja Kokkolan

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

OULUJOEN JA SEN SIVUVESISTÖJEN KALATALOUSTARKKAILU V. 2015

OULUJOEN JA SEN SIVUVESISTÖJEN KALATALOUSTARKKAILU V. 2015 KALATALOUSTARKKAILU 2015 16X269928 2.5.2015 OULUJOEN JA SEN SIVUVESISTÖJEN KALATALOUSTARKKAILU V. 2015 Kalastuskirjanpidon perustulokset Oulujoen ja sen sivuvesistöjen kalataloustarkkailu v. 2015 Kalastuskirjanpidon

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011 KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 211 16WWE1464 25.6.212 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 211 Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

FORTUM POWER AND HEAT OY

FORTUM POWER AND HEAT OY KALATALOUSTARKKAILU 16X147918 2.4.215 FORTUM POWER AND HEAT OY Sotkamon ja Hyrynsalmen reittien kalataloustarkkailu v. 212-214 Kalastuskirjanpito, kalastustiedustelu ja kalakantanäytteet Sotkamon ja Hyrynsalmen

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2014

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2014 TARKKAILURAPORTTI 214 16UEC112 27.5.215 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 214 2 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve

Lisätiedot

16WWE Vapo Oy. Leväsuon ja Luodesuon YVA-selostuksiin liittyvät kalatalousselvitykset v. 2010

16WWE Vapo Oy. Leväsuon ja Luodesuon YVA-selostuksiin liittyvät kalatalousselvitykset v. 2010 16WWE0567 6.10.2010 Vapo Oy Leväsuon ja Luodesuon YVA-selostuksiin liittyvät kalatalousselvitykset v. 2010 16WWE0567 Leväsuon ja Luodesuon YVA-selostuksiin liittyvät kalatalousselvitykset v. 2010 1 Sisältö

Lisätiedot

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 Kari Kainua/4.12.2013 Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 1 1. Taustatiedot Vuonna 2011 perustettu Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys pyrkii parantamaan entisen Kiimingin

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA Vastaanottaja Vapo Oy, Pelson vankila Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 24.4.2015 Viite 1510010135 VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN KUORMITTAJIEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010 6WWE32 6.5.2 Vapo Oy, Turveruukki Oy, Kuiva-Turve Oy, Pudasjärven Turvetyö Oy, Turvetuote Peat Bog Oy Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2 6WWE32 Iijoen

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v.

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. TARKKAILURAPORTTI 213 16UEC113 15.4.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY, TURVEJETTI KY, AP-PEAT OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 213 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 215 16X1956 11.3.216 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 215 Kiiminkijoen

Lisätiedot

16WWE0037 16.6.2011. Fortum Power and Heat Oy

16WWE0037 16.6.2011. Fortum Power and Heat Oy 16.6.211 Fortum Power and Heat Oy Sotkamon ja Hyrynsalmen reittien kalataloustarkkailu Yhteenvetoraportti vuosilta 27-21 Sotkamon ja Hyrynsalmen reittien kalataloustarkkailu Yhteenvetoraportti vuosilta

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2013

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2013 TARKKAILURAPORTTI 213 16UEC11 7.4.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 213 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky

Lisätiedot

VAPO OY. Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma

VAPO OY. Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma 19.10.2016 VAPO OY Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma 2017-2022 Sisältö 1 1 JOHDANTO... 1 2 TARKKAILUALUEEN

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 2 16X196..216 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 2 Kiiminkijoen

Lisätiedot

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012 KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 234/2013 Markku Kuisma ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 214 16X1956 3.8.215 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 214 Kiiminkijoen

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 216 16X1656-72M16 8.5.217 KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 216 Sisältö 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Vesien tilan parantaminen Kiimingin lounaiskulmalla Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys ry Jäälin ala-aste

Vesien tilan parantaminen Kiimingin lounaiskulmalla Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys ry Jäälin ala-aste Vesien tilan parantaminen Kiimingin lounaiskulmalla Jäälin ala-aste 22.5.2012 Eero Laine Birger Ylisaukko-oja Kaisa Savolainen Puheenjohtaja sihteeri tekn. kand. Esittelyn kulku:, pj. Eero Laine Miten

Lisätiedot

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 212 16WWE1758 7.5.213 VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 212 Vapo Oy Simon Turvejaloste Oy Lapin

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 10100630-001 15.6.2017 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2016 Hämeen ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KALATALOUS- TARKKAILUN RAPORTTI VUODELTA 2014

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KALATALOUS- TARKKAILUN RAPORTTI VUODELTA 2014 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KALATALOUS- TARKKAILUN RAPORTTI VUODELTA

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2015 TARKKAILURAPORTTI 215 16UEC111 11.4.216 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 215 2 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotanto ja veden väri Ojitusten osuus soista Veden väri Vapon tuotantosuot Lähde: www.ymparisto.fi Soiden käyttö ja turvetuotannon

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy B 5193.100 Anne Simanainen (email) Henna Mutanen (email) 18.12.2012 Tiedoksi: Pohjois-Karjalan ely-keskus (email) Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kuva Rautuojan (FS27), Kylmäojan (FS03) ja Laurinojan (FS04) tarkkailupisteet.

Kuva Rautuojan (FS27), Kylmäojan (FS03) ja Laurinojan (FS04) tarkkailupisteet. Kuva 1-8-18. Rautuojan (), Kylmäojan (FS3) ja Laurinojan (FS4) tarkkailupisteet. 2 1.8.4.6 Äkäsjokeen laskevat purot Hannukaisen alueella Äkäsjokeen laskevien purojen vedenlaatua on tutkittu Hannukaisen

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Annukka Puro-Tahvanainen Saariselkä 18.9.2014 25.9.2014 1 2 Inarijärveen tuleva ravinnekuorma Kokonaisfosfori 55 t/v Kokonaistyppi Piste- ja hajakuormitus

Lisätiedot

Ähtärinjärven tila ja kuormitus

Ähtärinjärven tila ja kuormitus Ähtärinjärven tila ja kuormitus Ähtäri 24.11.2016 Anssi Teppo/Etelä-Pohjanmaa ELY-keskus Pertti Sevola/ Ähtärinjärvi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2016

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 2016 TARKKAILURAPORTTI 216 111118 3.5.217 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, MEGATURVE OY, JUKUTURVE OY Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 216 Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästötarkkailu v. 216 2 Sisältö

Lisätiedot

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen Vesiensuojelun näkökulma turvetuotannon lupahakemuksiin Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen 1 Petri Tähtinen Vapo Paikalliset

Lisätiedot

Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, Oulu, puh

Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, Oulu, puh 1 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS 15.4.2014 Dnro PSAVI/176/04.08/2012 Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, 90590 Oulu, puh. 044 551 5700 Asia Hourunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan

Lisätiedot

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut Hollolan pienjärvien tila ja seuranta Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pienjärvien seuranta Pienjärvien vedenlaadun seuranta Hollolassa

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012 TARKKAILURAPORTTI 212 16UEC12 8.5.213 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky

Lisätiedot

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 korjattu 13.11.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

Puulan kalastustiedustelu 2015

Puulan kalastustiedustelu 2015 26.2.2016 Puulan kalastustiedustelu 2015 Hyvä kalastaja! Puulan kalastusalue tekee Puulan viehekalastusta koskevan kalastustiedustelun. Kysely on lähetty kaikille niille Puulan vieheluvan ostaneille kalastajille,

Lisätiedot

Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta. TASO-hanke

Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta. TASO-hanke Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta TASO-hanke 212 213 Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Kosteikon perustaminen... 1 3 Kosteikon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa... 2 4 Vedenlaadun seurannan tulokset...

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 216 1163-1 25.7.217 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 216 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016 VUOSIYHTEENVETO 8.4.27 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 26 YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden pohjoisosan

Lisätiedot

Ryhmätyöt. 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä. Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mistä tulisi tarkkailla

Ryhmätyöt. 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä. Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mistä tulisi tarkkailla Ryhmätyöt 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mitä tulisi tarkkailla Mistä tulisi tarkkailla Miksi tulisi tarkkailla Arvioi myös mahdollisen vaikutuksen suuruutta 27.2.2014

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio 1.12.211 Janne Suomela Varsinais-Suomen päävesistöalueet Kiskonjoki Perniönjoki 147 km 2 Uskelanjoki 566 km 2 Halikonjoki

Lisätiedot

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2015

TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2015 TAINIONVIRRAN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2015 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 254/2016 Janne Raunio ISSN 1458-8064 1 TIIVISTELMÄ Tainionvirran vuoden 2015 yhteistarkkailu koostui

Lisätiedot

OULUJOEN PÄÄUOMAN MONTAN PATOALTAAN YLÄOSAN

OULUJOEN PÄÄUOMAN MONTAN PATOALTAAN YLÄOSAN OULUJOEN PÄÄUOMAN MONTAN PATOALTAAN YLÄOSAN VIRKISTYSKALASTUKSELLISEN KÄYTÖN KEHITTÄMINEN ESISUUNNITELMA 3/2014 *Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala *Suunnittelija, kalastusmestari Matti Hiltunen Tavoite

Lisätiedot

Puula-forum Kalevi Puukko

Puula-forum Kalevi Puukko Puulan Kalastusalue on lakisääteinen yhteistoimintaelin, jonka jäseniä ovat kalavesien omistajat sekä ammatti- ja virkistyskalastuksen edustajat. Puulan kalastusalueen vesipinta-ala on noin 33 km², joka

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA 2016 Väliraportti nro 21-16-1591 Oheisena lähetetään Paimionjoesta, Tarvasjoesta ja Paimion Vähäjoesta 22.2.2016 otettujen vesinäytteiden

Lisätiedot

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY

TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY Vastaanottaja Turveruukki Oy, Vapo Oy, Paavolan Turve Ky Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.7.217 Viite 15124338 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, PAAVOLAN TURVE KY SIIKAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-

Lisätiedot

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Maankäytön aiheuttama kuormitus Suomen soilla ja turvemailla - Käsittää n. 33 % maa-alasta 20.5.2013 Fosforipäästölähteet,

Lisätiedot

Raahen edustan merialue on luokiteltu ekologiseltaan tilaltaan tyydyttäväksi. Alueen tavoitetilana on hyvä tila.

Raahen edustan merialue on luokiteltu ekologiseltaan tilaltaan tyydyttäväksi. Alueen tavoitetilana on hyvä tila. 13. Kuvaus (sanallinen yhteenveto) hankkeen vaikutusalueen ympäristön ja vesistön tilasta sekä kalastosta ja kalastuksesta ja tilan kehittymisestä sen jälkeen, kun kaivoksen vesiä on alettu johtamaan purkuputken

Lisätiedot

Renkajärven kalasto. Renkajärven suojeluyhdistyksen kokous Jukka Ruuhijärvi, RKTL Evo

Renkajärven kalasto. Renkajärven suojeluyhdistyksen kokous Jukka Ruuhijärvi, RKTL Evo Renkajärven kalasto Renkajärven suojeluyhdistyksen kokous 1.2.2014 Jukka Ruuhijärvi, RKTL Evo Käsiteltäviä asioita Renkajärven ominaispiirteet Renkajärvi kalojen elinympäristönä Koekalastus kesällä 2009

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 2016 Väliraportti nro 15-16-5740 Oheisena lähetetään Aurajoesta ja Vähäjoesta 18.7.2016 otettujen vesinäytteiden tutkimustulokset. Aurajoen varrella olevien jätevedenpuhdistamoiden

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 1(3) 12.10.2016 :n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus on lopetettu eikä selkeytysaltaalle pumpata enää

Lisätiedot

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen virtaa seminaari Aurajoen nykyisyydestä ja tulevasta Lieto 28.11.213 Sari Koivunen biologi www.lsvsy.fi Sisältö: Aurajoen ja Aurajoen vesistöalueen yleiskuvaus

Lisätiedot

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU WWE

LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU WWE LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 2015 16WWE1907 28.4.2016 TURVERUUKKI OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2015 Turveruukki Oy Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-,

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2014

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI VUODELTA 2014 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILURAPORTTI

Lisätiedot

Kitkajärvien seuranta ja tilan arviointi

Kitkajärvien seuranta ja tilan arviointi Kitkajärvien seuranta ja tilan arviointi i Mirja Heikkinen 7.12.2009 Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus / Mirja Heikkinen/ Kitka-seminaari 14.12.2009 1 MITÄ, MISSÄ, MIKSI? - Säännöllinen seuranta

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistökuormitus

Turvetuotannon vesistökuormitus Turvetuotannon vesistökuormitus Turvetuottajien vesiensuojelukoulutus, 24.4.2012 Ansa Selänne ja Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Sisältö Mitä vesistökuormitus on? Mitä

Lisätiedot

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Limnologipäivät 11.4.2013 Pia Högmander & Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus TASO-hanke Metsätalouden

Lisätiedot

OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU WWE

OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU WWE OULUJOEN ALAOSAN TARKKAILU 213 16WWE1786 19.3.214 TURVERUUKKI OY, VAPO OY, S. KINNUNEN, KEISARINTIENTURVE OY, TIMONI OY Oulujoen alaosan turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 213

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015 VUOSIYHTEENVETO 1..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU 22.8.2017 Ympäristönsuojelu, Vihti VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU 17.7.2017 Vihdin puolelta Vanjokeen laskevasta kahdesta sivu-uomasta Kyrönojasta ja Päivölänojasta otettiin

Lisätiedot

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY TIINA TULONEN, SARI UUSHEIMO, LAURI ARVOLA, EEVA EINOLA Lammin biologinen asema, Helsingin yliopisto Ravinneresurssi päivä 11.4.2017 Mustiala HANKKEEN TAVOITE:

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY

KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 215 16X1656 12.4.216 KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLAN ENERGIA JA VAPO OY Kalajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 215 1 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista

Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista Kosteikkopäivä Saarijärvellä 25.4.2013 Pia Högmander & Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 10100630-001 14.6.2017 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2016 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella 2 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

Laskentaohjesuositus turvetuotannon tarkkailuihin

Laskentaohjesuositus turvetuotannon tarkkailuihin Laskentaohjesuositus turvetuotannon tarkkailuihin Sirkka Tattari, Jari Koskiaho, Maiju Kosunen TASO hankkeen Loppuseminaari, 11.11.2013 Jyväskylä 1 Virtaama Pitoisuus Kuukausikeskiarvomenetelmä Kuukausikeskiarvomenetelmässä

Lisätiedot