YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA"

Transkriptio

1 Perusasiat kuntoon Parempi työ YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Kansainvälisen työturvallisuuspäivän seminaari Lahti Markku Seuri Työterveyslääkäri, työlääket. dosentti Tarmo ja Terveys Oy

2 ESITYKSEN NÄKÖKULMA Työkyvyn arviointia tehdään monissa eri tilanteissa Tämän esitys painottuu hyvinvointimme kannalta oleelliseen kysymykseen: työurien pidentämiseen Yhteistyöllä tarkoitan työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyötä, muita tahoja vain sivutaan Miten arvioidaan työkykyä silloin kun aikaisemmin työkykyisen henkilön työkyky alkaa hiipumaan?

3 Mikä on työkyvyn arvioinnin tavoite? Nykyisestä työstä selviämisen arviointi Kahdenlaisia ratkaisuja (palataan myöhemmin): Työntekijään kohdistuvat Työhön kohdistuvat Tässä tilaisuudessa on syytä tarkastella työkyvyn arviointia myös työturvallisuuden näkökulmasta pieni huomautus lopussa Työkyvyn arvioinnilla tulee aina olla julkilausuttu tavoite

4 TYÖKYVYN TALOMALLI - ILMARISEN MALLI PERHE työkyky LÄHIYHTEISÖ TYÖ- SUOJELU TYÖ Työolot Työn sisältö ja vaatimukset Työyhteisö ja organisaatio Esimiestyö ja johtaminen Asenteet ARVOT Motivaatio TYÖTERVEYS- HUOLTO AMMATILLINEN OSAAMINEN TERVEYS TOIMINTAKYKYNÄ 4

5 HIEMAN TOISELLA TAVALLA TYÖ TYÖ- KYKY IHMINEN

6 KUORMA-KUORMITTUMINEN MALLIN AVULLA KUORMA-KUORMITTUMINEN MALLI TYÖ KUOMITUSTEKIJÄT: ESIMERKIKSI FYYSISESTI RASKAS TYÖ TYÖN KEVENTÄMINEN JA ERGONOMISET RATKAISUT TYÖNTEKIJÄ YKSILÖLLISET OMINAISUUDET KUORMITTUMINEN KUORMITTUNEISUUS TYÖNTEKIJÄN FYYSISEN KUNNON PARANTAMINEN KIELTEISET VAIKUTUKSET Haitallinen kuormitus näkyy ennen pitkää kielteisinä vaikutuksina 6

7 TYÖN OMINAISUUKSIA Ilmarisen mallissa: Työolot Harvoin sellaisia muutoksia, jotka johtavat työkyvyttömyyteen, useimmiten taustalla on työolojen pysyminen ennallaan, mutta suorituskyvyn alentuminen Työn sisältö ja vaatimukset Muuttuvat ja voivat muodostua ongelmiksi Työyhteisö ja organisaatio Pitkällä aikavälillä suhtautuminen ikääntyneisiin on parantunut toki ongelmia on edelleen Esimiestyö ja johtaminen Ratkaiseva rooli suhtautumisessa osatyökykyisiin Ymmärretäänkö osaamisen merkitys, merkitys työyhteisöjen toimivuuden kannalta, nähdäänkö kustannukset, miten pitkälle ajassa ymmärrys yltää

8 TYÖN SISÄLTÖ JA VAATIMUKSET Muuttuva osa Pitkä työura edellyttää jatkuvaa kehittymistä: Työhön liittyvät osaamisvalmiudet Yleiset työelämätaidot Työntekijän pitää myös pitää itsestään huolta, etenkin fyysistä ponnistelua vaativissa töissä Rakennemuutoksissa kokonaiset ammattiryhmät häviävät (metsurit, teollisuusompelijat, kokoonpanotyö yms.) Ketkä selviävät?

9 IHMISEN OMINAISUUKSIA Ilmarisen mallissa: Terveys toimintakykynä Heikkenee ikääntyessä vääjäämättä Heikkenemisnopeuteen voidaan vaikuttaa Ammatillinen osaaminen Osaaminen ei sinällään heikkene, mutta uuden oppiminen vaikeutuu Arvot ja asenteet Pitkän työuran tehneillä yleensä kunnossa, mutta eläkkeelle voi olla vetoa ja työntöä

10 Mutta, missä on sairaus? Sairaus sinällään ei aiheuta työkyvyttömyyttä, vaan toimintakyvyn (ja sen osan työkyvyn) aleneman kautta Toimintakyvyn alentumisessa voi olla kyse muustakin kuin sairaudesta ja useimmiten toimintakykyyn vaikuttavat myös muut tekijät Koska työkyvyttömyyseläkettä voidaan maksaa vain sairauden perusteella, sairauksien rooli pyrkii ylikorostumaan (=medikalisaatio)

11 Sairauden rooli Selvät tapaukset ovat selviä eikä niissä työkykyneuvotteluja tarvita, esim: Vuodehoitoon johtava aivohalvaus Etäpesäkkeinen haima syöpä (mutta eivät useimmat syövät!) Selviä tapauksia on kuitenkin vain vähän, sillä useimmiten kyse on suhteellisesta työ- ja toimintakyvyn laskusta

12 Tilastoissa osatotuus myös työkyvyttömyystilastoissa Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja mielenterveydenongelmat yleisimmät syyt tilastoissa (noin 2/3 kaikista) Molemmat sairauksia, jotka Eivät synny nopeasti Joiden haitta yleensä korjaantuu eläkkeellä Tilastoidaan ensimmäisen diagnoosin mukaan, johon valikoituu: Välitön syy Syy, joka on yleisesti hyväksytty

13 SYY ON MONIULOTTEINEN ELINTAVAT AINEENVAIHDUNTAHÄIRIÖ SAIRAUS Tärkeimmät elintapatekijät: - Liikunnan puute - Alkoholi - Tupakka - Lihavuus - Huono yöuni TOIMINTAKYVYN ALENEMA TYÖKYVYN ALENEMA Pitkä, vuosien prosessi TYÖKYVYTTÖMYYS! Tilastoissa näkyy vain välitön syy, ei koko edeltävää ketjua

14 TYÖKYKYONGELMA JA AIKA Useimmat sellaiset työkykyongelmat, joihin me voimme vaikuttaa syntyvät yleensä pitkän ajan kuluessa: Työ ja osaaminen Terveys OTETTAVA MAHDOLLISIMMAN VARHAIN ESIIN

15 VARHAINEN TUNNISTAMINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Sairauspoissaolot ei varhainen Työterveyshuollon runsas käyttö kyllä Krooniset sairaudet kyllä (voivat viitata epäedullisiin elintapoihin) Epäterveelliset elintavat kyllä Muuta? TYÖPAIKKA Osaamisen ongelmat kyllä Huono selviytyminen työstä kyllä Huonot työelämävalmiudet kyllä Uuden oppimisen ongelmat kyllä Muuta?

16 TUNNISTAMINEN SAIRAUSPOISSAOLOJEN AVULLA TOISTUVAT, YLEENSÄ LYHYET Ei yleensä selkeä sairausperustetta (diagnoosi on kyllä) Työyhteisön toimintaan, sitoutumiseen, elintapoihin liittyviä tekijöitä Työpaikan tehtävät korostuvat PITKÄT Yleensä selkeä sairausperusta Terveydenhuollon ensisijainen vastuu Osatyökykyisen työkyvyn tukeminen yhdessä työpaikan kanssa

17 ONGELMIEN KAKSI LUONNETTA SAIRAUS Terveydenhuolto hoitaa, kuntouttaa yms. Osatyökykyisten jäljellä olevan työkyvyn hyödyntäminen Työtehtävien muutostarpeen selvittäminen Työpaikalla tehdään muutokset! TYÖHÖN LIITTYVÄT TEKIJÄT Ei ensisijaisesti sairautta Sairaan rooli vapauttaa ongelmista, ongelmat medikalisoituvat Terveydenhuolto ei pysty hoitamaan Terveydenhuollon tehtävänä on liputtaa työpaikka mahdollisimman nopeasti apuun

18 MITEN YHTEISTYÖSSÄ? Selkeä työnjako Työpaikka ja työterveyshuolto tuntevat roolinsa, tehtävänsä ja mahdollisuutensa Ongelmien kartoittaminen Esimiehen ja työntekijän keskustelut Työterveyshuollon tutkimukset Yhteiset käytännöt salassa pitosäädöksiä kunnioittaen esimerkiksi työterveysneuvottelujen avulla

19 Keinoja tilapäisessä työkyvyn alenemassa Tilapäisessä työkyvyn alenemassa: Oman työn muokkaaminen Työpaikan ongelmien tunnistaminen ja nopea käsittely Korvaava työ Osasairauspäiväraha Mahdollisesti kuntoutustuki (hoidon jouduttaminen)

20 Keinoja pysyvässä tai pitkäaikaisessa työkyvyn alenemassa Työ: Oman työtehtävän pysyvä muuttaminen Toinen työ samalla työnantajalla Toinen työ toisella työnantajalla Kuntouttaminen toisiin tehtäviin Tukena eläkevakuutusyhtiö, kuntouttajat Ihminen Sairauksien hyvä hoito Elintapojen muutokset

21 ONGELMAN HAHMOTTAMINEN Halu/mahdollisuudet Keinot Tuki Aikataulu TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYS TYÖPAIKKA Ongelmaa voi pyrkiä hahmottamaan tämän taulukon avulla.

22 LONKKALEIKKAUSTA ODOTTAVA Halu/mahdollisuudet Keinot Tuki ASENTAJA TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYS TYÖPAIKKA Halukas jatkamaan Aikataulu Toinen työ 5 kuukaudeksi Kiirehtii leikkausta Seuranta 5 kk Halu löytää korvaava työ Etsitään järjellinen muu työtehtävä Koulutus Ennen leikkausta Asentaja odottaa lonkkaleikkaukseen pääsyä, ei pysty omaan työhönsä. Odotusaika arvioitu 5 kuukaudeksi.

23 YLIPAINOINEN KOLMIVUOROTYÖTÄ TEKEVÄ Halu/mahdollisuudet/ osaaminen Keinot Tukijärjestelmät Aikataulu TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYS TYÖPAIKKA Halu jatkaa 3- vuorotyössä Laihdutus, liikunnan lisääminen Liikuntasetelit, kuntoutusohjelmat Kolme kuukautta aktiivista tukea Ravitsemusneuvonta, seuranta, tuki, leikkaushoito? Kolme kk aktiivista Onko mahdollista? Kahteen vuoroon 3 kk:ksi Kuntoutustuki? Seuranta 3 kk Ongelmana huono unen laatu joka korostuu yövuorojen aikana. Päiväaikaista väsymystä. Huomattava ylipaino, poikkeava sokerin sieto.

24 POLVIEN VAIKEASTA NIVELRIKOSTA KÄRSIVÄ YLIPAINOINEN SIIVOOJA Halu/mahdollisuudet Keinot TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYS TYÖPAIKKA Haluaa eläkkeelle Suppea sopimus, lähete eteenpäin Polven leikkaus, sairaalloisen lihavuuden hoito Tuki Julkinen tth? Aikataulu Kun päivärahakausi on täynnä Lähetteet heti, työkyvytön? Halu päästä eroon Ei kevennetyn työn mahdollisuuksia Ylipainoisella (BMI 40) vaikea polvien nivelrikko, operatiivisen hoidon arviointi, ikää 59 v, pitkä työura.

25 IKÄÄNTYNEEN HENKILLÖN SIJOITTAMINEN UUTEEN TYÖHÖN Fyysiset rajoitukset: Voima, nopeus ja liikkuvuus Oppimisrajoitukset Iäkkäiden selviytymisedellytykset uudesta työstä on tutkittava erityisen tarkoin Iäkkäiden työtapaturmat lisääntyvät, myös absoluuttisesti Huom! Tapaturmaeläke on ensisijainen työeläkkeeseen nähden ja siksi tapaturmaeläkkeet ovat työnantajalle kalliita ratkaisuja!

26 Ikääntyneiden työpaikkatapaturmien %-osuus kaikista tapaturmista Yli Vuodet Lähde: TVL:n vuosikirja 2012

27 RIITTÄÄKÖ MALLI? On selkeä parannus aikaisempaan Mutta ei riitä, sillä Silloin ollaan ongelman viimemetreillä Työkykyongelmat muodostuvat yleensä monien vuosien kuluessa, etenkin sellaiset, joihin voimme vaikuttaa Tarvitaan systemaattinen tapa, jolla kehittyvät työkykyongelmat tunnistetaan ja niihin puututaan nykyistä aikaisemmin

TYÖN MUOKKAAMINEN, TERVEELLISET ELÄMÄNTAVAT JA ELÄMÄNHALLINTA Vastuu huomisesta Miten jaksat työssä?

TYÖN MUOKKAAMINEN, TERVEELLISET ELÄMÄNTAVAT JA ELÄMÄNHALLINTA Vastuu huomisesta Miten jaksat työssä? TYÖN MUOKKAAMINEN, TERVEELLISET ELÄMÄNTAVAT JA ELÄMÄNHALLINTA Vastuu huomisesta Miten jaksat työssä? Markku Seuri Työterveyslääkäri, työlääketieteen dosentti Tarmo ja Terveys Oy Lasikeraamisen teollisuuden

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 8.8.2014 KP Martimo: Kipu, mieli, työkyvyttömyys. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 8.8.2014 KP Martimo: Kipu, mieli, työkyvyttömyys. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Kipu, mieli ja työkyvyttömyys Kari-Pekka Martimo, LT Teemajohtaja Tästä ajattelin puhua Työkyvyttömyyden syistä Liikuntaelinkivusta ja kivusta yleensäkin Yleistä mielialahäiriöstä Kivun

Lisätiedot

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Hei, K ädessäsi on Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli. Tämä ohje on laadittu esimiehille ja työntekijöille avuksi tunnistamaan mahdollisimman varhain

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

TYÖKYVYN ALENEMISEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

TYÖKYVYN ALENEMISEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA 1 TYÖKYVYN ALENEMISEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA Kirjoittajat: Jukka Sipponen yksikönjohtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Mehiläinen Oy, Työterveys Oulu Ulla Salmelainen tutkija,

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki ILOTUKI Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Esimiehille...3 2. Työkyky on monen tekijän summa...3 3. Varhainen tuki...5

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Mervi Seppälä, työterveyspsykologi

Lisätiedot

Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli. varma.fi > Työhyvinvointi

Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli. varma.fi > Työhyvinvointi Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli varma.fi > Työhyvinvointi Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli Hyvä asiakkaamme 3 Työssä jatkaminen kannattaa 4 Onnistumisen edellytyksiä 6 Hyvä työkyky -malli 9

Lisätiedot

HYVÄ TYÖKYKY ON TYÖSSÄ JAKSAMISEN EDELLYTYS

HYVÄ TYÖKYKY ON TYÖSSÄ JAKSAMISEN EDELLYTYS HYVÄ TYÖKYKY ON TYÖSSÄ JAKSAMISEN EDELLYTYS Jenni Erkkilä ja Ringa Tuomikoski Opinnäytetyö, kevät 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki11 Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK)

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

TEM raportteja 10/2011. Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut

TEM raportteja 10/2011. Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut TEM raportteja 10/2011 Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Työryhmän raportti 1.3.2011 2 Työ- ja elinkeinoministeriölle Työ- ja elinkeinoministeriö asetti

Lisätiedot

Varhainen välittäminen Valossa

Varhainen välittäminen Valossa arjen 25.3.2015 Varhainen välittäminen Valossa Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat hyvän työelämän edellytyksiä. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen ja työn vaatimusten välisenä tasapainona.

Lisätiedot

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 Henkilöstöjaosto 28.4.2009 SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 I TYÖKYVYN PERUSTA ON TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUDESSA 4 Esimies ennakoi johtamalla 4 Työntekijä tukee hyvinvointia omalla toiminnallaan 5 Työn tuloksellisuus

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

ASLAK KUNTOUTUKSEN MERKITYS SIIVOUSTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖKYKYYN Esimerkkitapauksena Engel Siivouspalvelut Oy:n siivoojat

ASLAK KUNTOUTUKSEN MERKITYS SIIVOUSTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖKYKYYN Esimerkkitapauksena Engel Siivouspalvelut Oy:n siivoojat ASLAK KUNTOUTUKSEN MERKITYS SIIVOUSTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖKYKYYN Esimerkkitapauksena Engel Siivouspalvelut Oy:n siivoojat Anna-Mari Vainio Opinnäytetyö Huhtikuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

TYÖKYKY JA SIIHEN VAIKUTTAVAT PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT- KIRJALLISUUSKATSAUS

TYÖKYKY JA SIIHEN VAIKUTTAVAT PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT- KIRJALLISUUSKATSAUS TYÖKYKY JA SIIHEN VAIKUTTAVAT PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT- KIRJALLISUUSKATSAUS Nina Rahunen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Hoitotieteen

Lisätiedot

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ Kati Kallimo Gerontologian ja kansaterveyden pro gradu -tutkielma

Lisätiedot