ONKO SUUTARIN LAPSELLA KENKIÄ - työhyvinvoinnin vaaliminen Kiipulassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONKO SUUTARIN LAPSELLA KENKIÄ - työhyvinvoinnin vaaliminen Kiipulassa"

Transkriptio

1 ONKO SUUTARIN LAPSELLA KENKIÄ - työhyvinvoinnin vaaliminen Kiipulassa Kiipulan kuntoutuskeskuksen juhlaseminaari Työelämäpäällikkö Maija-Leena Kaikkonen

2 KIIPULAN TYÖHYVINVOINNIN VIITEKEHYS Kiipulassa on omaksuttu kokonaisvaltainen näkemys työhyvinvoinnista. Se pohjautuu professori Juhani Ilmarisen (Työterveyslaitos) kehittämään talomalliin, jossa on kuvattu työkykyyn vaikuttavia tekijöitä.

3 Työkykyyn vaikuttavat tekijät Työkyvyn talomallin on kehittänyt professori Juhani Ilmarinen. Se perustuu viime vuosien tutkimuksiin, joissa on selvitetty työkykyyn vaikuttavia tekijöitä. (Työterveyslaitos)

4 Työhyvinvoinnin osatekijät Kiipulassa Yhteiskunta Perhe Johtaminen Lähiyhteisö Työntekijän terveys ja hyvinvointi Työympäristö Työyhteisön toimivuus Työn organisointi Arvot, asenteet, motivaatio Ammatillinen osaaminen

5 TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMIA työhyvinvoinnin laaja-alainen näkemys toiminta on jatkuvaa, tavoitteellista ja suunnitelmallista toiminta lähtee työpaikan tarpeista pohjautuu yhteistyöhön ja kohdistuu kaikkiin työntekijöihin mahdollistetaan työyhteisön kehittyminen ja kollektiivinen oppiminen

6 TYÖHYVINVOINNIN RAKENTUMINEN KIIPULASSA Työhyvinvoinnnin edistämisen tahot Kiipulassa Johtoryhmä Esimiehet Kiipulan / toimialojen tyhytoiminta Työsuojelu Työterveyshuolto Henkilöstö Luottamushenkilöt Suunnitelmien hyväksyntä ja resursointi Johtoryhmä Tyhyryhmä Tyhyringit Henkilökuntayhdistys Suunnitelmien kommentointi ja yhteenveto Työtyytyväisyyskysely (QPSNordc) TYKYSTEP tyhytoiminnan itsearviointi Kehityskeskustelut Osaamiskartoitukset Itsearvioinnit Terveystarkastukset Työpaikkaselvitykset Sairauspoissaolotilastot Tyhysuunnitelmien toteutuminen Toimialojen tyhysuunnitelmat Tyhyryhmä Tyhyringit ja johtoryhmät

7 Työhyvinvoinnin edistämisen tahojen tehtäväalueet Kiipulassa Johtoryhmä Esimiehet Kokonaisvastuu henkilöstön hyvinvoinnista Henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen Tyhytoiminnan suunnittelu Työhyvintointiasioiden käsittely yhteistyössä johdon kanssa Työsuojelu Tyhyryhmä Tyhyringit Luottamushenkilöt Työterveyshuolto Henkilöstö Henkilökuntayhdistys Kokonaisvaltaisen terveyden edistäminen Oman työkyvyn ylläpitäminen Järjestää työhyvinvointia tukevaa virkistystoimintaa

8 TYÖHYVINVOINNIN NÄKÖKULMA ARVOISSAMME Aikaansaavuus Saamme aikaan yksilön ja yhteiskunnan kannalta merkityksellisiä tuloksia ja vaikutuksia. Toimintamme on luotettavaa, osaavaa ja laadukasta. Kehitämme sitä jatkuvasti. On tärkeää, että kukin asiakas ja työntekijä voi antaa hyödyllisen panoksensa omassa yhteisössään. Rohkeus Katsomme tulevaisuuteen, haluamme oppia, uudistua ja uskallamme olla keskeneräisiä. Olemme rohkeasti omaleimaisia, luovia ja käytännöllisiä. Uuden luominen ja kehittyminen vaativat uskallusta ja sinnikkyyttä niin asiakkailta, työntekijöiltä kuin organisaatioltakin. Kumppanuus Teemme työtä yhdessä ja osaamista yhdistäen. Yhdessä tekemisen tavat vaihtelevat. Rakennamme ja vahvistamme kumppanuuksia. Tavoitteita saavutetaan ja toiminta kehittyy yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

9 Kohtuullisuus Ymmärrämme kohtuullisuuden merkityksen. Organisaatiolla, työntekijöillä ja asiakkailla on itsensä kokoiset tavoitteet. Näemme asiat suhteellisuudentajuisesti ja yhteyksissään. Keskitymme kehittymisen mahdollisuuksiin ja iloitsemme onnistumisista mahdollisiin vaikeuksiin takertumatta. Ihmisyys Kiipulassa on tilaa ihmiselle. Arvostamme itseämme ja muita. Välitämme lähimmäisistä. Olemme suvaitsevaisia ja vaalimme asiallisia rajoja. Näemme ihmisten erilaisuuden ja erilaiset näkemykset vahvuutena. A IKAANSAAVUUS R OHKEUS K OHTUULLISUUS K UMPPANUUS I HMISYYS

10 TYÖHYVINVOINNIN NÄKÖKULMA STRATEGIASSAMME Henkilöstön kehittäminen sekä ammatillisesta ja yhteisöllisestä osaamisesta huolehtiminen ovat strategiamme toteutumisen kulmakiviä. Työhyvinvointi, avoin viestintäkulttuuri, hyvä johtaminen ja esimiestoiminta ovat keskeisellä sijalla. Kehittämisen tavoitteena on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, joka on valmis tarttumaan asiakastyön haasteisiin ja on sitoutunut niin toiminnan kuin itsensä kehittämiseen. Asiakkaiden tarpeiden ja toimintaympäristön muutokset asettavat henkilöstöllemme jatkuvan kehittymisen haasteen.

11 TYÖHYVINVOINNIN HALLINTA Henkilöstön työhyvinvointiin vaikutetaan eritasoisin ennakoivin ja/tai korjaavin toimin Ammattiopiston, kuntoutuskeskuksen sekä hallinnon ja prosessituen henkilöstöstä koostetut tyhyringit valmistelevat ja kunkin vastuualueen johtoryhmät hyväksyvät kaksivuotiskausiksi työhyvinvointisuunnitelmat.

12 Kiipulasäätiön tyhyryhmä linjaa ja koordinoi työhyvinvointia edistäviä toimia koko säätiössä. Järjestelmän tavoitteena on lisätä osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia ja asiantuntemusta.

13 Vuosittaiset henkilökohtaiset kehityskeskustelut Työantajan kustantama ulkoinen ja sisäinen koulutus Työryhmien ja yksilöiden työnohjaus/valmennus osaamisen ja hyvinvoinnin edistäjänä Uusien/työelämään palaavien työntekijöiden perehdyttäminen

14 Kattavat ja kokonaisvaltaiset työterveyshuollon palvelut, työterveyshuolto nähdään tärkeänä kumppanina Varhaisen tuen ja puuttumisen toimintatavat (Parempi varhain -kirjanen) ja yhteiset pelisäännöt

15 Työsuojelutoiminta edistää työolojen turvallisuutta ja terveellisyyttä ja tukee työntekijöiden työkykyä Liikunta- ja virkistystoimintaa järjestää henkilökuntayhdistys (merkittävä rooli yhteisöllisyyden ylläpitämisessä) Edullinen työpaikkaruokailu, lounas- ja liikuntasetelit sekä mahdollisuus käyttää Kiipulan liikunta- ja virkistystiloja

16 Yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvaisuutta vahvistetaan niin koko Kiipulan tasolla kuin paikallisissa työyhteisöissä (henkilöstökokoukset, työpaikkakokoukset) Työhyvinvointia edistäneitä työtovereita kiitetään tyhykukin

17 Työhyvinvoinnin tilaa seurataan mm. tunnusluvuin, joita ovat osaamisen kehittämiseen tehty panostus sairauspoissaolot tyhysuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen työhyvinvointimittauksen tulokset Kiipulassa asetetaan vuosittain koko organisaatiota ja eri toimintasektoreita koskevat tavoitteet edellä mainituille tunnusluvuille

18 TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET omasta toimintakyvystä huolehtiminen tiedotuksen parantaminen liikunta- ja virkistysmahdollisuuksista parempi varhain -toimintatavat toimiva organisaatio ja esimiestyö työturvallisuus kehityskeskustelut ja osaamiskartoitukset työhyvinvointinäkökulma yhteisissä tilaisuuksissa yhteistyötä vakuutuslaitoksen kanssa

19

20

21 TYÖN IMU (Jari Hakanen, TTL, 2009) Työn imu kuvaa myönteistä, suhteellisen pysyvää tunne- ja motivaatiotäyttymyksen tilaa, jota luonnehtivat tarmokkuus omistautuminen uppoutuminen

22 Tarmokkuus on energisyyttä, halua panostaa työhön, sinnikkyyttä ja ponnistelun halua myös vastoinkäymisissä Omistautuminen on työn merkitykselliseksi ja haasteelliseksi kokemista, innokkuutta, työn inspiroivuutta ja ylpeyttä omasta työstä Uppoutuminen (Hakanen, 2009) on syvä keskittyneisyyden tila ja paneutuneisuus työhön sekä näistä koettu nautinto ja ajan kuluminen kuin huomaamatta

23 TYÖN IMUA VAHVISTAVAT TEKIJÄT (Hakanen, 2009) Hyvässä työssä ja työyhteisössä työn voimavarat tyydyttävät inhimillisiä perustarpeita (itsenäisyys, yhteenkuuluvuus, pärjääminen) ja synnyttävät sitä kautta työn imua työn palkitsevuus ja kehittävyys työn itsenäisyys selkeät johtamisen käytännöt ja esimiehen tuki myönteiset asiakassuhteet palaute ja arvostus työn varmuus innovatiivisuus työyhteisössä työpaikan kannustava ilmapiiri

24 TYÖHYVINVOINTI JA TULOKSELLISUUS Inhimillisessä ja innostavassa työssä työn vaatimuksista voi selviytyä ja työn voimavarat mahdollistavat, että työntekijä pystyy ja haluaa antaa parhaansa työlle. laadukasta työtä, vahvaa osaamista, uskottavuutta tuottavuutta ja kilpailukykyä

25 Huolehditaan jatkossakin siitä, että meillä suutarin lapsilla on hyvät ja tarkoitukseen sopivat kengät Kiitos

TYÖKALUJA TYÖHYVINVOINTIIN RIKOSTAUSTAISTEN KANSSA TYÖSKENNELTÄESSÄ

TYÖKALUJA TYÖHYVINVOINTIIN RIKOSTAUSTAISTEN KANSSA TYÖSKENNELTÄESSÄ TYÖKALUJA TYÖHYVINVOINTIIN RIKOSTAUSTAISTEN KANSSA TYÖSKENNELTÄESSÄ Kiipula10.4.2013 Työelämäpällikkö, työyhteisövalmentaja Maija-Leena Kaikkonen Työhyvinvointi Työhyvinvointi kuvaa sitä, että töissä ja

Lisätiedot

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 10.4.2014 tehnyt aloitteen työhyvinvointisuunnitelman laadinnasta Kyyjärven kuntaan. Vuonna2013 on kunnan

Lisätiedot

Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla. Vantaan työhyvinvoinnin opas

Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla. Vantaan työhyvinvoinnin opas Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla Vantaan työhyvinvoinnin opas Sisältö Positiivisuus voimavaraksi... 3 Työhyvinvoinnin tekijät Vantaalla... 4 Osaaminen... 5 Perustehtävä... 6 Työyhteisön toiminta...

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA PRH:n toiminta- ja taloussuunnitelman liite 2. 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA Johdanto Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2013 2016

Henkilöstöohjelma 2013 2016 Henkilöstöohjelma 2013 2016 Toimintatavat Osaamisen kehittäminen Palkkaus ja palkitseminen Työhyvinvointi www.nurmijarvi.fi Henkilöstöohjelma 2013 2016 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

SIILINJÄRVEN KUNTA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SIILINJÄRVEN KUNTA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Hyväksytty kunnanhallituksessa 26.11.2012 220 Päivitys: Johtoryhmä 13.4.2015 ja Yhteistyötoimikunta 29.4.2015 Kunnanhallitus 18.5.2015

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6. HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.2011/109 Työhyvinvointia hyvästä työstä Työpaikan toiminnan perustana

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT TYÖHYVINVOINTIA TUKEVA TOIMENPIDESUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT TYÖHYVINVOINTIA TUKEVA TOIMENPIDESUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT 7.4.2010 TYÖHYVINVOINTIA TUKEVA TOIMENPIDESUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 1.1 Työhyvinvointi 3 1.2

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTIOHJELMA 2010 2012

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTIOHJELMA 2010 2012 HENKILÖSTÖN HYVINVOINTIOHJELMA 2010 2012 Oulun yliopiston henkilöstön hyvinvointiohjelma 2010 2012 1. Lähtökohtia Yliopisto asetti 16.3.2009 työhyvinvointiryhmän, jonka puheenjohtajana toimii henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö JEDU Henkilöstö- ja hyvinvointistrategia 2012-2014 2 1. JOHDANTO 3 1.1 Nykytila Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 4

Lisätiedot

TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA

TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA Tutkimus koherenssin tunteesta työssä ja työkykyä edistävässä toiminnassa Pro gradu tutkielma Anna Ala-Poikela Mikko Ravantti Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia 2013 2015 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu HAK/2013/518 Sisällys Johdanto 3 1 Johtaminen ja esimiestyö 5 Kuvaus... 5 Tavoitteet... 7 Toimenpiteet... 7 2 Työnantajakuva

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖTÄ HENKILÖSTÖ- JA TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

HYVÄÄ TYÖTÄ HENKILÖSTÖ- JA TYÖHYVINVOINTIOHJELMA HYVÄÄ TYÖTÄ HENKILÖSTÖ- JA TYÖHYVINVOINTIOHJELMA VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 1. Tuemme työkykyä ja hyvinvointia 1.1 Työyhteisötaidot 1.2 Työympäristön 1.3 Työterveyshuolto työkyvyn

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

www.futureimagebank.com futureimagebank.com Hyvä työpaikka Suomen Hammaslääkäriliiton hyvän työpaikan kriteereitä pohtineen työryhmän muistio

www.futureimagebank.com futureimagebank.com Hyvä työpaikka Suomen Hammaslääkäriliiton hyvän työpaikan kriteereitä pohtineen työryhmän muistio www.futureimagebank.com futureimagebank.com Hyvä työpaikka Suomen Hammaslääkäriliiton hyvän työpaikan kriteereitä pohtineen työryhmän muistio Helmikuu 2005 Sisältö Johdanto... 3 Hyvän työpaikan yleispiirteitä...

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki ILOTUKI Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Esimiehille...3 2. Työkyky on monen tekijän summa...3 3. Varhainen tuki...5

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013-2017 HESTRA. Viimeisin päivitys 28.1.2013 (YT-/JORY-käsittely)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013-2017 HESTRA. Viimeisin päivitys 28.1.2013 (YT-/JORY-käsittely) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013-2017 HESTRA Viimeisin päivitys 28.1.2013 (YT-/JORY-käsittely) 2 (17) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HESTRA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Strateginen hyvinvoinnin johtaminen tukee kuntia muuttuvassa maailmassa. Terttu Pakarinen

Strateginen hyvinvoinnin johtaminen tukee kuntia muuttuvassa maailmassa. Terttu Pakarinen Strateginen hyvinvoinnin johtaminen tukee kuntia muuttuvassa maailmassa Ihmiskuva on johtajan ajattelun perusta (Ollila 2010) Mitä nopeammin otamme käyttöön ihmistä koskevan uuden tiedon, sitä nopeammin

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2020

Henkilöstöohjelma 2015-2020 Henkilöstöohjelma 2015-2020 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo Arvot, visio ja strategiset tavoitteet 2 Henkilöstöohjelma 3 Houkutteleva työnantaja 4 Osaava henkilöstö 5 Hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot