MITEN TUKEA TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN TERVEYTTÄ TYÖSSÄ?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITEN TUKEA TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN TERVEYTTÄ TYÖSSÄ?"

Transkriptio

1 TULE TYÖHÖN MITEN TUKEA TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN TERVEYTTÄ TYÖSSÄ? Irmeli Pehkonen, FT, erikoistutkija, Työterveyslaitos, Työterveyshuolto ja työikäisten terveys -tiimi

2 Esityksen sisältö TULE vaivoista ja sairauksista Mitkä tekijät vaikuttavat sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyteen? Mitkä tekijät ovat keskeisiä TULE vaivojen hallinnassa? Mistä löytyy tietoa TULE vaivojen hallintaan - ErgoSteps -hanke

3 Tuki- ja liikuntaelin (TULE) vaivoista ja sairauksista

4 KELA:n maksamista sairauspäivärahakausista kolmannesessa syynä TULE -sairaus (Lähde: Kela)

5 Työkyvyttömyyseläkkeet ja TULE -sairaudet Suomessa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuosittain noin työntekijää Kolmasosalla työkyvyttömyyseläkkeelle jääneistä tärkein työkykyä heikentänyt sairaus kuului TULE ryhmään Työntekijäammateissa TULE-sairauksiin perustuvien eläkkeiden alkavuus oli kaksinkertaista verrattuna asiantuntijaammatteihin Suuren alkavuuden ammatteja miehillä olivat putkiasentajat, kirvesmiehet, betonimiehet ja muurarit; naisilla puutarhatyöntekijät, lomittajat, siivoojat, sairaala-apulaiset sekä siivous- ja suurtalousesimiehet Pensola ym Ammatit ja työkyvyttömyyseläkkeet.

6 Oireiden esiintyminen viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana (%) Terveys tutkimuksessa Selkä Miehet Naiset Niska Miehet Naiset Olka Miehet Naiset Polvi Miehet Naiset

7 Mistä TULE -vaivat aiheutuvat? (Lähde:

8 Sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyteen vaikuttavista tekijöistä

9 Sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyteen vaikuttavista tekijöistä Sairauspoissaoloihin, työtapaturmiin ja ennenaikaiseen työstä pois jäämiseen vaikuttavat terveyden lisäksi myös monet yksilöön, työhön, työympäristöön, terveydenhuollon toimintaan ja talouden suhdanteisiin liittyvät tekijät Työkyvyttömyyttä/työstä poissaoloa lisäävät esimiehen epäoikeudenmukainen ja epätasa-arvoinen kohtelu liiallinen työkuormitus huonot työolot (fyysiset tai psykososiaaliset) ammatillisen osaamisen puutteet vaikutusmahdollisuuksien vähäisyys Työkykyä/työssä oloa ja työhön paluuta lisäävät esimiehen tuki työn imu työhön paluun tuki ammatillinen kuntoutus, kun se on suunniteltu ja toteutettu läheisessä yhteistyössä työpaikan kanssa Timo Leino & Irmeli Pehkonen

10 Tutkimustietoa kunta-alalta oikeudenmukaiseksi koettu johtaminen suojaa työntekijän terveyttä ja nopeuttaa paluuta sairauslomalta työyhteisön sosiaalinen pääoma lisää terveyttä ja hyvinvointia henkilöstövähennykset ja ylikuormitus lisäävät sairauspoissaolojen todennäköisyyttä terveysriskien kasautuminen, unihäiriöt ja työstressi lisäävät työkyvyttömyyttä, kun taas työaikojen hallinta vähentää riskiä Oksanen T (toim.) Hyvinvointihavaintoja. Tutkimustietoa kunta-alalta Timo Leino & Irmeli Pehkonen

11 Yritysten toimintatapojen vaikutuksesta sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyteen Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden määrää ja kestoa on saatu vähenemään toimintatavoilla ja ohjelmilla jotka on kytketty yrityksen liiketaloudellisiin päämääriin tai strategioihin joilla on johdon tuki jotka on suunniteltu huolellisesti joissa työntekijät ovat olleet mukana tavoitteiden määrittämisessä joiden toteutus on ollut monipuolista joissa on järjestetty koulutusta jotka on suunnattu korkean työkyvyttömyysriskin henkilöihin joissa yritys on tukenut osallistumista taloudellisesti tai muilla tavoin joihin osallistuminen on tehty helpoksi joissa tiedotus ja tiedonvaihto ovat olleet tehokasta joissa tuloksellisuutta on arvioitu Amic 2000, Pelletier Timo Leino& Irmeli Pehkonen

12 Yritysten toimintatapojen vaikutuksesta sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyteen Systemaattisella tapaturmien torjuntatyöllä voidaan vähentää merkittävästi tapaturmataajuutta ja tapaturmista johtuvia kustannuksia Zwetsloot 2013, Tompa 2013, Arocena 2008, Tompa 2007 Hyvä työn organisointi, toimiva esimies-alaissuhde, valtuuttava johtaminen ja työpaikan hyvä sosiaalinen pääoma suojaavat aikeilta siirtyä ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle Manka 2013 Työtä muokkaavien toimenpiteiden ja työpaikan ja terveyspalveluiden tuottajien yhteistyö ja koordinaatio nopeuttaa työhönpaluuta, ja vähentää sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyden kestoa Høgelund 2009, France 2005, Loisel Timo Leino & Irmeli Pehkonen

13 Nolla tapaturmaa foorumin vaikutukset ja kokemukset Tulos Tarkastelujaksolla tapaturmafoorumin työpaikoissa tapaturmataajuus aleni 15 % valtakunnallisesti tapaturmataajuus nousi samana ajanjaksona 4,3 % Selittäviä tekijöitä olivat Ylemmän johdon toiminta turvallisuusasioissa Työturvallisuuskoulutus Turvallisuustarkastukset Sattuneiden tapaturmien ja lähellä piti tilanteiden tutkinta sekä vähäistenkin tapaturmien ilmoittaminen Tiedonkulku ja viestintä turvallisuusasioissa Turvallisuuden tietojärjestelmät Vaarallisiin tai virheellisiin työtapoihin puuttuminen Virta, Liisanantti, Aaltonen Nolla tapaturmaa foorumin vaikutukset ja kokemukset. TSR:n loppuraportti Timo Leino & Irmeli Pehkonen

14 Yhteistyö tuloksellisessa työkykyjohtamisessa hanke ( ) Tavoitteena on tutkia mitkä suurissa yrityksissä sovellettavat työkykyjohtamisen ja toiminnan käytännöt selittävät yritykselle aiheutuvien työkyvyttömyyskustannusten vaihtelua. selvittää eroavatko työpaikan toimintatavat työterveysyhteistyö työterveyshuollon toiminta yhteistyö muiden toimijoiden kanssa yrityksissä, joissa työkyvyttömyys- kustannukset ovat matalat verrattuna niihin, joissa ne ovat korkeat

15 Yhteistyö tuloksellisessa työkykyjohtamisessa hanke ( ) Työsuojelurahaston ja Työterveyslaitoksen rahoittama hanke Mukaan pyritään saamaan suomalaista yritystä (henkilömäärä > 500) Tietoa kerätään Rekistereistä Dokumenteista Kyselyillä Haastattelulla

16 Keskeistä TULE terveyden edistämisessä

17 Keskeistä TULE terveyden edistämisessä Kokonaisvaltaisuus Laaja-alainen ergonomiakäsitys Vaikuttaminen prevention eri tasoilla Yhteistyö ja osallistuminen Työntekijät työnantaja työterveyshuolto Moniammatillisuus Oikea-aikaisuus Varhaiset interventiot tehokkaita, mutta harvinaisia

18 Kokonaisvaltaisuus lähtökohtana työprosessit Fyysinen ergonomia voimat, asennot, liikkeet sovelletaan fyysisen työympäristön, työpisteiden, työvälineiden ja työmenetelmien suunnittelussa Kognitiivinen ergonomia tiedon käsittely, laitteiden hallinta ihminen tiedon käsittelijänä sovelletaan järjestelmien ja niiden käyttöliittymien (näytöt ja ohjaimet) ja tiedon esittämistapojen suunnittelussa Organisatorinen ergonomia johtaminen, työn järjestäminen, työajat, tuotantotavat, yhteistyö, työn kehittäminen teknisen järjestelmän ja sosiaalisen järjestelmän yhteensovittaminen kuvat Työterveyslaitos, I.H.

19 Vaikuttaminen prevention eri tasoilla TERTIÄÄRI SEKUNDÄÄRI PRIMÄÄRI

20 Kehittämistä yhteistyössä TYÖNTEKIJÄ TYÖNANTAJA TYÖTERVEYSHUOLTO

21 Eri ammattiryhmät mukana todellinen moniammatillisuus syntyy eri koulutustaustan omaavien henkilöiden hyvästä yhteistyöstä eri ammattiryhmien edustajien osallistuminen saman prosessin toteuttamiseen -> lisäarvoa eri ammattiryhmien osaamisesta Manninen, P., V. Laine, et al. (toim.) (2007). Hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Vammala, Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos. Martimo, K. P. (2010). Yhteistyön periaatteet. Työstä terveyttä. Porvoo, Duodecim Irmeli Pehkonen

22 ErgoSteps -hanke Toimintamalli TULE vaivojen hallintaan ja tietopankki terveydenhuoltoon ( ) Irmeli Pehkonen, FT, erikoistutkija, Työterveyslaitos Maija Lintula, THM, ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto Kirsi Jääskeläinen, FM, systeemisuunnittelija, Työterveyslaitos Virpi Fagerström, FT, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos Riia-Liisa Valkendorff, Tft, asiantuntija, Työterveyslaitos Erja Sormunen, FT, erikoistutkija, Työterveyslaitos Sirpa Rauas-Huuhtanen, Tft, kehittämiskonsultti, Työterveyslaitos Nina Nevala, LitT, tiimipäällikkö, Työterveyslaitos, professori, Jyväskylän yliopisto

23 TULE TYÖHÖN toimintamalli > Aihealueet > Ergonomia

24 Tavoitteena lisätä TULE terveyttä ja kehittää tuki- ja liikuntaelinsairauksien hallintaa työssä -> laadittiin toimialasta riippumaton toimintamalli tuki- ja liikuntaelinsairauksien hallintaan

25 1. Kirjallisuusselvitys koottiin tietoa optimaalisesta TULE -sairauksien hallinnasta kirjoista artikkeleista ohjeista säädöksistä internetistä

26 2. Yrityshaastattelut kolmessa mahdollisimman hyvin TULE - sairauksien hallintaa toteuttavassa työpaikassa Helsingin kaupungin työterveyskeskus (Suomen Ergonomiayhdistyksen palkinto v. 2012) ISS (VATES-säätiön Vuoden esimerkillinen työllistäjä palkinto v. 2012, Matkailu- ja ravintola-alan turvallisuuspalkinto 2012) Skanska (Palkinto Euroopan työturvallisuuskilpailussa v. 2009) haastattelut (a' noin 2 h) teki kaksi tutkijaa haastatteluissa selvitettiin tuotettua prosessimallia käyttäen, miten työpaikat toteuttavat TULE-sairauksien hallintaa? mikä heidän toimintatavassaan on onnistunutta? miten toimintatapaa voisi edelleen kehittää?

27 Tarkasteltiin prevention eri vaiheita ja eri osapuolia Primääripreventio (EDISTÄ) Sekundääripreventio (PALAUTA) Tertiääripreventio (MUKAUTA) Työntekijä mitä työntekijä voi itse työssään tehdä TULEterveytensä edistämiseksi miten työntekijä voi helpottaa työstä selviytymistään TULEvaivan kanssa miten työntekijä voi itse helpottaa työntekoaan vamman tai sairauden kanssa Työnantaja miten työnantaja voi ennaltaehkäistä työntekijöiden TULEsairauksia miten työnantajan tulee toimia, kun työntekijällä ilmaantuu TULE-vaivoja mitä työnantaja voi tehdä, kun työntekijällä on toimintakykyä alentava pitkäaikaissairaus tai pysyvä liikuntavamma Työterveyshuolto miten työterveyshuolto voi tukea työnantajaa ja työntekijää TULEsairauksien ehkäisyssä miten työterveyshuolto voi tukea työnantajaa ja työntekijää, kun työntekijöillä on TULEvaivoja miten työterveyshuolto voi tukea työnantajaa ja työntekijää työolosuhteiden mukauttamisessa

28 EDISTÄ PALAUTA MUKAUTA Prevention eri vaiheet ja niiden osavaiheet Rekrytointi Työn organisointi ja johtaminen Työtilojen suunnittelu Hankinnat Terveystarkastukset Työpaikkaselvitykset Työsuojelun toimintaohjelma Riskien arviointi Sairauspoissaolojen seuranta Läheltä-piti-tilanteet ja tapaturmat Terveelliset elämäntavat Työssä selviytymisen seuranta ja varhainen tuki Työolosuhteiden mukauttaminen Sairauspoissaolo ja työhön paluun tuki Osasairauspäiväraha Kuntoutus Korvaava työ Työssä selviytymisen seuranta ja varhainen tuki Työolosuhteiden mukauttaminen Osasairauspäiväraha Kuntoutus Osatyökyvyttömyyseläke

29 Sivujen sisältö Eri tahojen tehtävät työntekijä työnantaja työterveyshuolto Tapausesimerkkejä Neuvontaa Taloudellista tukea Lakeja, ohjeita ja säädöksiä Tiedon lähteet

30

31

32

33

34 TAPAUSESIMERKKEJÄ

35 EDISTÄ Työtekijät mukana uusien tilojen suunnittelussa Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen (Tyken) työntekijät olivat mukana peruskorjattavien laboratoriotilojen suunnittelussa heti suunnittelun alkuvaiheessa. He mm. kirjasivat muistiin laboratorion työprosessit, toivat esille kehittämiskohteita ja arvioivat eri vaihtoehtoja. Työskentelyssä hyödynnettiin valokuvia ja videoita.

36 EDISTÄ Työturvallisuushavainnot Yritys kannustaa työntekijöitä tekemään työturvallisuushavaintoja päivittäisessä työssään. Työntekijöillä on aina mukanaan turvallisuushavaintovihko, johon on helppo kirjoittaa havainnot puutteista työturvallisuudessa, vaaratilanteet, läheltä piti tilanteet tai antaa vinkki työturvallisuuden parantamiseksi. Havainto palautetaan esimiehelle tai työmaan postilaatikkoon. Kaikki havainnot käsitellään työmaan viikkopalaverissa ja kirjataan tietojärjestelmään. Puutteet korjataan välittömästi.

37 MUKAUTA Työssä selviytymisen seuranta Kristiina on 54-vuotias juristi, joka sairastaa MS-tautia. Sairaus ilmenee toistuvina väsymysjaksoina ja tasapainohäiriönä. Hänen työhönsä on tehty erilaisia mukautuksia. Koska Kristiinan sairaus etenee, on tärkeää, että työssä selviytymistä seurataan koko ajan. Kristiinan työpaikalla yhteistyö yrityksen oman työterveyshuollon kanssa toimii hyvin. Hänellä on työterveyshuollon kanssa säännöllisin väliajoin palavereja, joissa he keskustelevat hänen työstään ja mukautusten tarpeesta. Nevala N. Työterveyslääkäri 2012; 30(3): 70-73

38 ERGONOMIARATKAISUJEN TIETOPANKIT > Aihealueet > Ergonomia

39 Ergonomiaratkaisujen tietopankit (www.ttl.fi/ergonomia) Toimialoittain kootut hyvät ratkaisut tukija liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn ja hallintaan Yksitoista tietopankkia Teollisuus Maatalous Keittiötyö Ravintola Siivoustyö Kauppa Kuljetus Terveydenhuolto Esteettömyys Toimistotyö Toistotyö noin 600 ratkaisua rahoittajat: STM, TSR, Mela

40 Tietopankkia voidaan käyttää uusien työtilojen, työpisteiden tai työmenetelmien suunnittelussa, koneiden, laitteiden ja työvälineiden valinnassa ja työntekijöiden perehdytyksessä (primääripreventio) TULE-ongelmaisten työntekijöiden ergonomiaohjauksessa, työn organisoinnissa ja työolosuhteiden mukauttamisessa (sekundaaripreventio) osatyökykyisten (pitkäaikaissairaat ja vammaiset) työntekijöiden työolosuhteiden mukauttamisessa (tertiääripreventio)

41 Tietopankin rakenne ratkaisun nimi, ratkaisun kuvaus ratkaisun perustelu ergonomian kannalta muuta huomioitavaa avainsanat linkit ratkaisua myyvien yritysten sivuille linkit aihetta käsittelevään yleistajuiseen ja tieteelliseen kirjallisuuteen kuvia tai videoleikkeitä ratkaisusta

42

43

44 Esimerkki tietopankin ratkaisusta

45 Miten hyödynnän toimintamallia ja tietopankkeja?

46 Case 1: Perushoitaja työhöntulotarkastuksessa Työ vanhusten hoito-osastolla sisältää runsaasti potilaiden siirtämisessä avustamista TULE vaivojen ennaltaehkäisyyn löytyy tietoa toimintamallin EDISTÄ osiosta Työn organisointi ja johtaminen Työvälineiden hankinnat Terveelliset elämäntavat Tietopankeista löytyy tietoa mm. siirron apuvälineistä ja oikeista työtavoista (terveydenhuollon ergonomiaratkaisut > potilassiirrot)

47 Case 2: Toimistotyöntekijä vastaanotolla selkäkivun vuoksi Työntekijä istuu tietokoneen ääressä yli 6 tuntia päivässä, istuminen pahentaa selkäkipua Työterveyshuolto suosittelee työantajalle sähköisesti säädettävän työpöydän hankkimista Työntekijä tarvitsee neuvoja istumisen vähentämiseksi Tietoa pitkäaikaisen istumisen haitoista, istumisen vähentämiskeinoista sekä toimistokalusteita myyvistä yrityksistä löytyy tietopankista (toimistot > työpisteet)

48 Case 3: Työterveysneuvottelu liikuntavammaisen työntekijän mukautusratkaisuista Työterveysneuvottelussa keskustellaan pyörätuolia käyttävän asiantuntijatyössä toimivan henkilön mukautusratkaisuista Toimintamallin MUKAUTA osiosta löytyy tietoa mm. mukautusratkaisujen rahoitusmahdollisuuksista Konkreettisia ratkaisuja kuvataan tietopankeissa (esteetön työpaikka), esim. Työympäristöratkaisut Etätyö Joustava työaika

49 Lopuksi Kokonaisvaltaisuus Kaikkien osapuolten yhteistyö ja osallistuminen Oikea-aikaisuus Tiedon hyödyntäminen

50 Hyvää kesää!

Kestävää työelämää ergonomiaratkaisujen näkökulmasta

Kestävää työelämää ergonomiaratkaisujen näkökulmasta Kestävää työelämää ergonomiaratkaisujen näkökulmasta ErgoSteps -hanke Irmeli Pehkonen, FT, erikoistutkija, Ergonomia ja käytettävyys -tiimi ErgoSteps Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin johtamisella tulosta

Työhyvinvoinnin johtamisella tulosta Työhyvinvoinnin johtamisella tulosta, FT, erikoistutkija Työterveyslaitos, Työterveyshuolto ja työikäisten terveys 02.10.2014 1 Esityksen sisältö Käsitteitä Mitkä tekijät vaikuttavat sairauspoissaoloihin

Lisätiedot

Työterveystoiminnan seurannan indikaattorit

Työterveystoiminnan seurannan indikaattorit Työterveystoiminnan seurannan indikaattorit työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen prosessien indikaattorit Tietoa työstä VÄLIRAPORTTI Mervi Viljamaa Jukka Uitti Kari Kurppa Pirjo Juvonen-Posti

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011

RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011 RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011 Työterveyslaitos Minna Savinainen Matti Joensuu Krista Pahkin Heli Kuitunen Heli Hannonen Panu Oksa Anneli Leppänen SISÄLLYS 1 JOHDANTO...4

Lisätiedot

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Loppuraportti 15.12.2010 Nina Nevala Tiina Kalliomäki-Levanto Kirsi Jääskeläinen Maria

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI 1 9.00 Aloitus, päivän ohjelma Päivän ohjelma 9.10-10.20 Työsuojelun ja työhyvinvoinnin lainsäädäntö

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ Inhimillinen työ osaamiskeskus Työturvallisuustiimi Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen Julkaistu seuraavien rahoittajien tuella TYÖTERVEYS JA

Lisätiedot

TYÖKYVYN ALENEMISEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

TYÖKYVYN ALENEMISEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA 1 TYÖKYVYN ALENEMISEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN TYÖTERVEYSHUOLLOSSA Kirjoittajat: Jukka Sipponen yksikönjohtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Mehiläinen Oy, Työterveys Oulu Ulla Salmelainen tutkija,

Lisätiedot

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto ApteekkiTyky-kansio Apteekkien Eläkekassa Apteekkien Työnantajaliitto Palvelualojen ammattiliitto PAM Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Työturvallisuuskeskus Taitto: Pen & Pen 2003 Sisältö

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Sisältö TALOUSARVIO 2009...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...2 2. TULOKSET...3 2.1 Vaikuttavuustavoitteet...3 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Ammattikuljettajan työhyvinvointi - turvallinen ja ergonominen työpäivä

Ammattikuljettajan työhyvinvointi - turvallinen ja ergonominen työpäivä Ammattikuljettajan työhyvinvointi - turvallinen ja ergonominen työpäivä Tietoa työstä OPETTAJAN OPAS KOULUTUS- JA TIEDOTUSMATERIAALI KULJETTAJIEN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSEEN Paula Kärmeniemi Arto Reiman

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry SISÄLLYS Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu: 35e/vuosi Jäsenlehti:

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

Viime keväänä Työfysioterapeutit ry:n hallituksen toiminta oli erittäin aktiivista. Yhdistys tarjosi

Viime keväänä Työfysioterapeutit ry:n hallituksen toiminta oli erittäin aktiivista. Yhdistys tarjosi 3_08.indd 1 28.9.2008 12:51:27 Työfysioterapeutti 3/2008 sisällys 3 Hallituksen ilmoitustaulu 6 Työfysioterapeuttiyrittäjän monet haasteet 9 Onko sattumaa olemassa? 11 NES-konferenssi 13 Työkyky, Kansallinen

Lisätiedot

SAK:n työsuojelutavoitteet. Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus

SAK:n työsuojelutavoitteet. Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus 2 2014 SAK:n työsuojelutavoitteet Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus Maaliskuu 2014 Lisätiedot: Raili Perimäki raili.perimaki@sak.fi puhelin

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Mirkka Vuorento ja Kimmo Terävä OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Kirjallisuuskatsaus ja haastattelututkimus Kuntoutussäätiö OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA 1(13) TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika: 1.1.2015-31.12.2019 Toimintasuunnitelma päivitetty: TYÖPAIKKA Työnantajan nimi ASIKKALAN KUNTA Postiosoite

Lisätiedot

Teemasessio II: Takaisin töihin uusin keinoin? Puheenjohtaja: Projektipäällikkö Kaija Ray, VATES säätiö

Teemasessio II: Takaisin töihin uusin keinoin? Puheenjohtaja: Projektipäällikkö Kaija Ray, VATES säätiö VATES-päivät 24.3.2011 Teemasessiot Teemasessio II: Takaisin töihin uusin keinoin? Puheenjohtaja: Projektipäällikkö Kaija Ray, VATES säätiö Tiimipäällikkö Nina Nevala, Työterveyslaitos Henkilöstöpäällikkö

Lisätiedot

Terve tuki- ja liikuntaelimistö

Terve tuki- ja liikuntaelimistö OPAS Heli Bäckmand Ilkka Vuori (toim.) Terve tuki- ja liikuntaelimistö Opas tule-sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon 11 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Graafinen suunnittelu ja taitto: Tiina

Lisätiedot

SOSIAALISET. Kannattavat INVESTOINNIT. Työllistämisinvestointi. Työelämä on muuttunut uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan

SOSIAALISET. Kannattavat INVESTOINNIT. Työllistämisinvestointi. Työelämä on muuttunut uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan Työllistämisinvestointi Kannattavat SOSIAALISET INVESTOINNIT Työelämä on muuttunut uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan Osittainen työkyky käyttöön yksilöllisin mukautuksin Työhönvalmennus ja klubitalo kustannussäästöjä

Lisätiedot

HYVÄ TYÖKYKY ON TYÖSSÄ JAKSAMISEN EDELLYTYS

HYVÄ TYÖKYKY ON TYÖSSÄ JAKSAMISEN EDELLYTYS HYVÄ TYÖKYKY ON TYÖSSÄ JAKSAMISEN EDELLYTYS Jenni Erkkilä ja Ringa Tuomikoski Opinnäytetyö, kevät 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki11 Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK)

Lisätiedot