Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti"

Transkriptio

1 et Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Ergonomiaselvitys Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys ja Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Fyysisen toimintakyvyn arviointi Kuuluu teema-alueisiin: Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Suunnitteluun osallistuminen Kuuluu teema-alueisiin: Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä Kuuluu teema-alueisiin: Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti Kuuluu teema-alueisiin: Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Terveystarkastukset Tyky-toimintaan osallistuminen Kuuluu teema-alueisiin: Työkykyä ylläpitävä toiminta Työn fyysisen kuormittavuuden arviointi Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys

2 Työpaikkaselvitys Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Ergonomiaselvitys Ergonomiaselvitys on osa työn fyysisen kuormittavuuden arviointia, osa laajempaa työpaikkaselvitystä tai riskien arviointia Päämääränä on työolojen kehittäminen sekä havaittujen altisteiden ja vaaratekijöiden poistaminen tai vähentäminen Asiakasyrityksen työyksikkö / työntekijät(t) Fyysisen työn ja työympäristön arviointi työolosuhteiden kehittämiseksi Työn, työympäristön ja välineiden sovittaminen ergonomiatietoa hyödyntäen vastaamaan ihmisen fyysistä rakennetta ja optimaalisia toimintatapoja niin, että hän voi työskennellä tuottavasti ja terveyttään vaarantamatta Käytettävä aika riippuu suunnittelutehtävän laajuudesta ja arvioidaan tapauskohtaisesti Kirjallinen tai suullinen sopimus työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti Esitietojen kerääminen Neuvottelu yrityksen / yksikön edustajan kanssa Ergonomiaselvityksen tekeminen työn luonteesta riippuen soveltuvilla mittausmenetelmillä Kirjallinen raportti, tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta Ergonomian osaaminen Tarkoituksenmukaisten arviointimenetelmien valinta ja hallinta Johtopäätösten ja suositusten tekeminen taloudelliset näkökohdat huomioiden

3 Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Fyysisen toimintakyvyn arviointi Fyysisen toimintakyvyn arviointi on työntekijän fyysisen työ- ja toimintakyvyn selvittämistä suhteessa työn vaatimuksiin Arvioinnin avulla saatua tietoa voidaan hyödyntää suunniteltaessa työpaikan työkykyä ylläpitävää toimintaa, arvioitaessa työntekijän työkykyä tai kuntoutustarvetta, annettaessa liikuntaneuvontaa, selvitettäessä työntekijän fyysistä kuormittumista työssä, muutettaessa työn sisältöä tai suunniteltaessa työntekijän uudelleen sijoittamista Asiakasyrityksen työntekijälle Tavoitteena on saada sekä objektiivista että subjektiivista tietoa mahdollisista fyysistä työ- ja toimintakyvyn alenemista uhkaavista tekijöistä Kirjallinen sopimus työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti Esitietojen kerääminen Työntekijän fyysisen toimintakyvyn mittausmenetelmien valinta ja toteutus Kirjallinen arvio toimintakyvystä suhteessa työn vaatimuksiin Tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu Toiminnallisen anatomian ja kuormitusfysiologian tuntemus Työn vaatimien motoristen taitojen tuntemus Arviointi- ja mittausmenetelmien hallinta

4 : Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Suunnitteluun osallistuminen Suunnitteluun osallistuminen on tehokasta työterveystoimintaa, jonka avulla voidaan parantaa työn sujuvuutta ja tuottavuutta sekä vähentää sairaus- ja tapaturmapoissaoloja yhteistyössä suunnitteluryhmän ja muiden sidosryhmien kanssa Asiakasorganisaatio Työn ja työolosuhteiden kehittäminen sekä terveysvaarojen ja haittojen ehkäiseminen Asiakasorganisaatio saa luetettavaa asiantuntemusta uusien työtilojen ja välineiden sekä työympäristön toimivien ratkaisujen suunnittelussa optimaalisen työkuormituksen aikaansaamiseksi suunnittelukohteessa Käytettävä aika riippuu suunnittelutehtävän laajuudesta ja arvioidaan tapauskohtaisesti Neuvottelu toimeksiantajan kanssa Kirjallinen tai suullinen sopimus työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti Suunnittelutyö: optimaalisen työn fyysisen kuormituksen aikaansaaminen työympäristössä; työolosuhteet, työliikkeet ja - asennot Yhteistyö tarvittavien sidosryhmien kanssa Kirjallinen ja suullinen raportti Seuranta Suunnittelukohteen ja työn hyvä tuntemus Taloudellisuus- ja tuloksellisuusnäkökohdat otettu huomioon Sopimusten noudattaminen sovitun aikataulun mukaisesti Suunnitelma on dokumentoitu Yhteystiedot

5 Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus sisältyvät lähes kaikkiin työterveyshuollon toimintoihin Lisäksi sitä toteutetaan omana suunnitelmallisena toimintana, jolla pyritään turvaamaan terve ja tuottava henkilöstö Työyhteisö / muu ryhmä Tavoitteena on kannustaa ja tukea työntekijöitä, työnantajaa ja muita työpaikan toimijoita omaksumaan tietoja, taitoja, asenteita ja toimintatapoja, joilla on merkitystä yksilöiden ja työpaikan työterveydelle ja turvallisuudelle Asiakkaiden tilan ja tilanteen selvittäminen Tavoitteiden ja suunnitelman laatiminen yhdessä asiakkaiden kanssa Suunnitelman tavoitteellinen ohjaus Seuranta ja arviointi Työterveyshuollon tietopohjan hyvä hallinta Ohjaus- ja neuvontamenetelmien osaaminen

6 Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus sisältyvät lähes kaikkiin työterveyshuollon toimintoihin sekä vastaanotolla että työpaikalla Lisäksi sitä toteutetaan omana suunnitelmallisena toimintana, jolla pyritään turvaamaan terve ja tuottava henkilöstö Työntekijät Tavoitteena on edistää ja tukea työntekijän työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa ottaen huomioon hänen yksilölliset lähtökohtansa ja tarpeensa Asiakkaan tilan ja tilanteen selvittäminen Tavoitteiden ja suunnitelman laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa Suunnitelman tavoitteellinen ohjaus Seuranta ja arviointi Vuorovaikutus- ja ohjaustaitojen hallinta Työfysioterapian vaatima asiantuntijuus Asiakkaan työn tuntemus

7 Työkykyä ylläpitävä toiminta Tyky-toimintaan osallistuminen Tyky-toiminta on yhteistyössä toteutettavaa työhön, työoloihin ja työntekijöihin kohdistuvaa suunnitelmallista ja tavoitteellista monimuotoista toimintaa, johon osallistuessaan työterveyshuolto omalta osaltaan edistää ja tukee työelämässä mukana olevien työ- ja toimintakykyä asiantuntijana yhteistyössä henkilöstöhallinnon, henkilöstön, työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa Asiakasyritys / työyksikkö / työntekijät Tavoitteena on edistää ja tukea jokaisen työelämässä mukana olevan työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa Neuvottelu yrityksen / yksikön edustajien kanssa tarvittavista palveluista Kirjallinen tai suullinen sopimus työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti Tykytoimintaprosessiin ja hankkeisiin osallistuminen oman asiantuntijuuden ja tuotevalikoiman puitteissa Palautekeskustelu ja seuranta Kunkin tuotteen vaatimat laatuvaatimukset Seurantatiedon kerääminen ja tykytoiminnan jatkuva arviointi

8 Työpaikkaselvitys Työn fyysisen kuormittavuuden arviointi Työn fyysisen kuormittavuuden arviointi on osa laajempaa työpaikkaselvitystä tai riskien arviointia Päämääränä on edistää ja arvioida työntekijän fyysistä työ- ja toimintakykyä suhteessa työn kuormittavuuteen Asiakasyrityksen työyksikkö / työntekijät(t) Tavoitteena on tuki- ja liikunta- sekä verenkiertoelimistöön kohdistuvan kuormituksen selvittäminen työssä ja terveydellisen merkityksen arviointi Lisäksi arvioidaan työntekijän mahdollista kuntoutustarvetta Kirjallinen tai suullinen sopimus työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti Esitietojen kerääminen Neuvottelu yrityksen / yksikön edustajan kanssa Työn fyysisen kuormituksen arviointimenetelmän valinta ja toteutus Työntekijän fyysisen toimintakyvyn mittausmenetelmän valinta ja toteutus Kirjallinen raportti, tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta Arviointi- ja mittausmenetelmien hallinta Johtopäätösten ja suositusten tekeminen taloudelliset näkökohdat huomioiden

KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017

KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 Työhyvinvointifoorumi 17.11.2014 Yhteistyötoimikunta 28.11.2014 Kaupunginhallitus 8.12.2014 Työsuojelujaosto Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI 1 9.00 Aloitus, päivän ohjelma Päivän ohjelma 9.10-10.20 Työsuojelun ja työhyvinvoinnin lainsäädäntö

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 1 HEINÄVEDEN KUNTA Työsuojelun toimintaohjelma Johtoryhmä 29.09.2012 Yhteistyötoimikunta 22.10.2012 Kunnanhallitus 5.11.2012 Voimaan 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ 3. TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013 Yhteistoimintatyhmä 23.3.2009 Työsuojelutoimikunta 26.3.2009 Ammattijärjestöjen lausunnot 14.4.2009 Päivitetty 22.2.2010 Työsuojelutoimikunta 16.3.2010 YH 23.3.2010 Kyh 23.3.2010 31 Kyh liite 6 TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TK - Työterveys Kaksineuvoinen 1 Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Voimassaoloaika 2014-2018 Päivitetty Työterveyshuolto Käsitelty työsuojelutoimikunta yt-ryhmä henkilöstö- ja talousjaosto

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖSUOJELUILTAPÄIVÄ PORI 14.3.2013 KARI HARING SAK RY YHTEISTYÖN PERUSTEET Laki edellyttää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1 Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1. Toimintaohjelman sisältö Toimintaohjelmalla pyritään työsuojeluasioiden hallittuun ja suunnitelmalliseen järjestämiseen työpaikalla.

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 12.11.2014 Maakuntahallitus 15.12.2014 2 1. Työsuojelutoiminta ja tavoitteet Työsuojelun toimintaohjelma määrittää Pohjois-Pohjanmaan liiton työsuojelutoiminnan

Lisätiedot

Ninni Uusitalo TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI TYÖTERVEYSHUOLTO

Ninni Uusitalo TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI TYÖTERVEYSHUOLTO Ninni Uusitalo TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI TYÖTERVEYSHUOLTO Hoitotyön koulutusohjelma terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2010 TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI, TYÖTERVEYSHUOLTO

Lisätiedot

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto ApteekkiTyky-kansio Apteekkien Eläkekassa Apteekkien Työnantajaliitto Palvelualojen ammattiliitto PAM Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Työturvallisuuskeskus Taitto: Pen & Pen 2003 Sisältö

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Forssan kaupunki TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Viihdeuimala Vesihelmi Yhteistoimintaryhmä 16.12.2013 Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sivu2 Sisällys YLEISTÄ... 3 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 4 TYÖSUOJELUVASTUUT...

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014-31.12.2015 päivitetty 20.3.2014

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014-31.12.2015 päivitetty 20.3.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014-31.12.2015 päivitetty 20.3.2014 YRITYS Kajaanin kaupunki Osoite Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Puhelin 08-61551 E-mail etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA JA -OHJELMA 2015

TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA JA -OHJELMA 2015 Savonlinnan kaupunki TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA JA -OHJELMA 2015 Yhteistyötoimikunta 27.1.2015 4 SISÄLLYSLUETTELO 1 Savonlinnan kaupungin työsuojelutoiminnassa huomioidaan seuraavat seikat:... 2 Ennakoivan

Lisätiedot

Vaasan kaupunki- menestyvä ja henkilöstöstään huolehtiva työnantaja

Vaasan kaupunki- menestyvä ja henkilöstöstään huolehtiva työnantaja Vaasan kaupunki- menestyvä ja henkilöstöstään huolehtiva työnantaja Vaasan kaupungin työturvallisuusstrategia Vaasan kaupunki- menestyvä ja henkilöstöstään huolehtiva työnantaja Johdanto Työnantaja tukee

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot