Kestävää työelämää ergonomiaratkaisujen näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävää työelämää ergonomiaratkaisujen näkökulmasta"

Transkriptio

1 Kestävää työelämää ergonomiaratkaisujen näkökulmasta ErgoSteps -hanke Irmeli Pehkonen, FT, erikoistutkija, Ergonomia ja käytettävyys -tiimi

2 ErgoSteps Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon ( ) Irmeli Pehkonen, FT, erikoistutkija, Työterveyslaitos Maija Lintula, THM, ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto Kirsi Jääskeläinen, FM, systeemisuunnittelija, Työterveyslaitos Virpi Fagerström, FT, tutkija, Työterveyslaitos Riia-Liisa Valkendorff, Tft, asiantuntija, Työterveyslaitos Erja Sormunen, FT, erikoistutkija, Työterveyslaitos Nina Nevala, LitT, tiimipäällikkö, Työterveyslaitos, professori, Jyväskylän yliopisto + muu Ergonomia ja käytettävyys -tiimi

3 Esityksen sisältö hankkeen taustaa tavoitteet työpaketti 1: ErgoSteps toimintamalli työpaketti 2: Terveydenhuollon ergonomiaratkaisujen tietopankki

4 Hankkeen taustaa Sosiaali- ja terveysala työllistää 15% Suomen työllisestä työvoimasta KELAn maksamista päivärahoista noin kolmannes korvataan edelleen tuki- ja liikuntaelin (TULE) -sairauksien vuoksi 1 TULE -sairaudet ovat suurin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy 2 vuonna 2011 Sosiaali- ja terveysalalla sattui Tapataurmavakuutuslaitosten liiton tilaston mukaan tapaturmaa, joista 2400 taakkojen käsittelyssä 3 1 Kela 2 Eläketurvakeskus 3 Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

5 Tavoitteet kehittää tuki- ja liikuntaelinsairauksien hallintaa työssä osatavoitteet laatia toimialasta riippumaton sähköinen toimintamalli tuki- ja liikuntaelinsairauksien hallintaan (Työpaketti 1) koota ergonomian tietopankki terveydenhuollon ergonomiaratkaisuista ja toimintakäytännöistä (Työpaketti 2)

6 ErgoSteps -toimintamalli Työpaketti 1

7 Menetelmät Kirjallisuusselvitys kirjallisuudesta (artikkelit, kirjat, ohjeet, säädökset, ) ja internetistä koottiin tietoa optimaalisesta TULE -sairauksien hallinnasta tarkasteltiin prevention kaikkia vaiheita (primääri-, skundääri- ja tertiääripreventio ja kaikkia osapuolia (työntekijät, työnantajat ja työterveyshuolto) (Taulukko 1) prevention eri vaiheet jaettiin osavaiheisiin (Kuva 1) kuhunkin osavaiheeseen kerättiin tietoa: eri tahojen (työntekijä, työnantaja ja työterveyshuolto) tehtävistä laeista, ohjeista ja säädöksistä tiedon lähteistä rahoitus- ja neuvontatahoista arviointi ja kehittämismenetelmistä

8 Menetelmät Yrityshaastattelut haastattelut tehtiin kolmessa mahdollisimman hyvin TULE -sairauksien hallintaa toteuttavassa työpaikassa Helsingin kaupungin työterveyskeskus (Suomen Ergonomiayhdistyksen palkinto v. 2012) ISS (VATES-säätiön Vuoden esimerkillinen työllistäjä palkinto v. 2012, Matkailu- ja ravintolaalan turvallisuuspalkinto 2012) Skanska (Palkinto Euroopan työturvallisuuskilpailussa v. 2009) haastattelut (a' noin 2 h) teki kaksi tutkijaa haastattelut nauhoitettiin ja haastattelujen yhteydessä tehtiin muistiinpanoja haastatteluissa selvitettiin tuotettua prosessimallia käyttäen, miten työpaikat toteuttavat TULE-sairauksien hallintaa mikä heidän toimintatavassaan on onnistunutta miten toimintatapaa voisi edelleen kehittää

9 Liikuntaelinsairauksien hallinnan eri vaiheet ja osallistujat Primääripreventio (Tue terveyttä) Sekundääripreventi o (Palauta toimintakyky) Tertiääripreventio (Mukauta tilanteeseen) Työntekijä mitä työntekijä voi itse työssään tehdä TULE-terveytensä edistämiseksi miten työntekijä voi helpottaa työstä selviytymistään TULEvaivan kanssa miten työntekijä voi itse helpottaa työntekoaan vamman tai sairauden kanssa Työnantaja miten työnantaja voi ennaltaehkäistä työntekijöiden TULEsairauksia miten työnantajan tulee toimia, kun työntekijällä ilmaantuu TULEvaivoja mitä työnantaja voi tehdä, kun työntekijällä on toimintakykyä alentava pitkäaikaissairaus tai pysyvä liikuntavamma Työterveyshuolto miten työterveyshuolto voi tukea työnantajaa ja työntekijää TULEsairauksien ehkäisyssä miten työterveyshuolto voi tukea työnantajaa ja työntekijää, kun työntekijöillä on TULE-vaivoja miten työterveyshuolto voi tukea työnantajaa ja työntekijää työolosuhteiden mukauttamisessa

10 TUE TERVEYTTÄ PALAUTA TOIMINTAKYKY MUKAUTA TILANTEESEEN Prevention eri vaiheet ja niiden osavaiheet Rekrytointi Työprosessien ja tilojen suunnittelu Työn organisointi Koneiden, laitteiden ja välineiden hankinta Työssä selviytymisen seuranta Työssä selviytymisen seuranta Työskentely, johtaminen Työhöntulotarkastus, määräaikaistarkastukset Työpaikkaselvitykset Osaamisen kehittäminen Työsuojelun toimintaohjelma Riskinarviointi Sairauspoissaolojen seuranta Tapaturmien ja läheltä-piti -tilanteiden syiden selvittäminen ja ehkäisy Työkyvyn edistäminen Sairaanhoito, sairausloma, työhön paluun tuki Varhaisen tuen malli Osasairausvapaa Työn mukauttaminen Kuntoutus Kuntouttava / korvaava työ Työn mukauttaminen Työkokeilu Osasaiarsuvapaa Uudelleensijoittaminen Uudelleenkoulutus Osatyökyvyttömyyseläke / osa-aikaeläke

11 Jatkotoimenpiteet vuonna 2013 toimintamallin työstämistä julkaistavaan muotoon jatketaan yhdessä verkkotoimittajan kanssa yrityksistä kerätyistä hyvistä käytännöistä kirjoitetaan casekuvauksia sivustolle mallista kerätään käyttäjäkokemuksia eri käyttäjäryhmiltä

12 Terveydenhuollon ergonomiaratkaisujen tietopankki Työpaketti 2

13 Tietopankki terveydenhuollon ergonomiaratkaisuista sähköinen tietopankki terveydenhuollon ergonomiaratkaisuista avattiin noin vuosi sitten Työterveyslaitoksen ergonomiasivuille(www.ttl.fi/ergonomia) kymmenes tietopankki ko. sivustolla Teollisuus, maatalous, keittiötyö, ravintola-ala, siivoustyö, kaupan ala, kuljetus, esteettömyys, toistotyö, terveydenhuolto) rahoittajina STM, TSR, Mela sivustolla on noin 550 eri alan ratkaisua vuosittain lähes käyntiä

14 Tietopankkia voidaan käyttää uusien työtilojen, työpisteiden tai työmenetelmien suunnittelussa, koneiden, laitteiden ja työvälineiden valinnassa ja työntekijöiden perehdytyksessä (primääripreventio) TULE-ongelmaisten työntekijöiden ergonomiaohjauksessa, työn organisoinnissa ja työolosuhteiden mukauttamisessa (sekundaaripreventio) osatyökykyisten (pitkäaikaissairaat ja vammaiset) työntekijöiden työolosuhteiden mukauttamisessa (tertiääripreventio)

15 Kenen käyttöön tarkoitettu? Suunnittelijat Työnantaja, työn johto Työntekijät Työsuojeluhenkilöstö Työterveyshuolto Työsuojelutarkastajat Oppilaitokset

16 Tietopankkien käyttö: Ylitarkastaja Maija Lintulan (Itä-Suomen AVI) kokemuksia " Tietopankit palvelevat erinomaisella tavalla käytännön työelämää. Tarkastajana olen niistä hyvin iloinen ja uskon, että niin ovat työpaikat ja työterveyshuollotkin." "Tarkastustyössä on nyt antaa kättä pidempää työpaikalle. Tarkastuskäynneillä ohjaan työpaikan henkilöstön käyttämään tietopankin sivuja." "Näin myös työsuojelupiirien työn vaikuttavuus paranee, kun työpaikat pystyvät itsenäisesti hakemaan tietoa. Harvalla työpaikalla on aikaa lähteä etsimään tietoa hajallaan olevista lähteistä." "Tietopankit parantavat myös työterveyshuollon toimintaa, jos ei ole mahdollisuutta kouluttautua eri toimialojen asioihin." "Tähän asti on kehitetty paljon lomakkeita, joilla selvitetään esim. onko työssä haitallista toistotyötä tai fyysistä kuormitusta. Se ei käytännössä pitkälle auta, että todetaan - kyllä on kuormitusta."

17 Ratkaisuja kerätään seuraavista lähteistä TTL:n tekemät terveydenhuollon ergonomia- ja käytettävyyshankkeet aiheeseen liittyvät tutkimusraportit ja väitöskirjat kansainväliset tietopankit (esim. yliopistollisista sairaaloista/keskussairaaloista kysytään käytössä olevia ergonomiaratkaisuja terveydenhuollon vastuutarkastajilta kysytään, millaisia terveydenhuollon ergonomiaratkaisuja he ovat työssään löytäneet

18 Tietopankin rakenne ergonomiaratkaisujen kirjoittamisesta on tehty ohje, mikä helpottaa ratkaisujen kirjoittamista yhdenmukaiseen muotoon jokaisessa ratkaisussa on ratkaisun nimi, ratkaisun kuvaus, ratkaisun perustelu ergonomian kannalta, muuta huomioitavaa, avainsanat, linkit ratkaisua myyvien yritysten sivuille, linkit aihetta käsittelevään yleistajuiseen ja tieteelliseen kirjallisuuteen sekä kuvia tai videoleikkeitä ratkaisusta huhtikuun loppuun mennessä terveydenhuollon tietopankkiin on perustettu 10 kansiota, joihin on viety yhteensä 32 ergonomiaratkaisua kansioita perustetaan sitä mukaa, kun niihin sisältyviä ratkaisuja viedään sivuille

19 Esimerkki tietopankin ratkaisusta

20 Jatkotoimenpiteet ergonomiaratkaisuja viedään tietopankkiin viikoittain koko vuoden 2013 ajan

21 Kiitos!

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Loppuraportti 15.12.2010 Nina Nevala Tiina Kalliomäki-Levanto Kirsi Jääskeläinen Maria

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry SISÄLLYS Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu: 35e/vuosi Jäsenlehti:

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto ApteekkiTyky-kansio Apteekkien Eläkekassa Apteekkien Työnantajaliitto Palvelualojen ammattiliitto PAM Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Työturvallisuuskeskus Taitto: Pen & Pen 2003 Sisältö

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Sisältö TALOUSARVIO 2009...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...2 2. TULOKSET...3 2.1 Vaikuttavuustavoitteet...3 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

SOSIAALISET. Kannattavat INVESTOINNIT. Työllistämisinvestointi. Työelämä on muuttunut uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan

SOSIAALISET. Kannattavat INVESTOINNIT. Työllistämisinvestointi. Työelämä on muuttunut uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan Työllistämisinvestointi Kannattavat SOSIAALISET INVESTOINNIT Työelämä on muuttunut uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan Osittainen työkyky käyttöön yksilöllisin mukautuksin Työhönvalmennus ja klubitalo kustannussäästöjä

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Nina Nevala Tiina Kalliomäki-Levanto Kirsi Jääskeläinen Maria Hirvonen Anneli Pekkarinen

Lisätiedot

Viime keväänä Työfysioterapeutit ry:n hallituksen toiminta oli erittäin aktiivista. Yhdistys tarjosi

Viime keväänä Työfysioterapeutit ry:n hallituksen toiminta oli erittäin aktiivista. Yhdistys tarjosi 3_08.indd 1 28.9.2008 12:51:27 Työfysioterapeutti 3/2008 sisällys 3 Hallituksen ilmoitustaulu 6 Työfysioterapeuttiyrittäjän monet haasteet 9 Onko sattumaa olemassa? 11 NES-konferenssi 13 Työkyky, Kansallinen

Lisätiedot

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 Henkilöstöjaosto 28.4.2009 SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 I TYÖKYVYN PERUSTA ON TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUDESSA 4 Esimies ennakoi johtamalla 4 Työntekijä tukee hyvinvointia omalla toiminnallaan 5 Työn tuloksellisuus

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

Rakennusalan terveys (RATE) - kehittämishanke - rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin

Rakennusalan terveys (RATE) - kehittämishanke - rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin Rakennusalan terveys (RATE) - kehittämishanke - rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin Loppuraportti 31.5.2014 Minna Savinainen Matti Joensuu Mika Nyberg Panu Oksa Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Hankkeen on rahoittanut Sosiaali ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto.

Hankkeen on rahoittanut Sosiaali ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto. Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Määritelmät... 4 1. Rakennustyön erityispiirteitä... 5 1.1 Rakennusalan työntekijöiden ikärakenne ja TULE oireet... 6 1.2 TULE sairauksien aiheuttajat... 8 1.3 Fyysisesti

Lisätiedot

Varhaisen reagoinnin, tuen ja sairauspoissaoloseurannan periaatteet

Varhaisen reagoinnin, tuen ja sairauspoissaoloseurannan periaatteet Varhaisen reagoinnin, tuen ja sairauspoissaoloseurannan periaatteet Kuvat: Pekka Ruuskanen, kolmesta eri sarjakuvasta Työkirja pienille ja keskisuurille työyhteisöille ja heidän työterveyshuolloilleen

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 19.9.2014. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä 19.9.2014. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 19.9.2014 Työkykyinen työntekijä -yhteinen tavoitteemme terveydenhuollossa Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn verkostoseminaari 19.9.2014 Lahti Timo Leino, ylilääkäri TTL 19.9.2014

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6. HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.2011/109 Työhyvinvointia hyvästä työstä Työpaikan toiminnan perustana

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 Sisällysluettelo 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET

Lisätiedot

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot