Ikäjohtaminen uusi. Prof. (emer.) Juhani Ilmarinen, TTL ja JIC Oy. työryhmä, Akavatalo, Helsinki,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäjohtaminen uusi. Prof. (emer.) Juhani Ilmarinen, TTL ja JIC Oy. työryhmä, Akavatalo, Helsinki, 3.11.2009"

Transkriptio

1 Ikäjohtaminen uusi tapa ajatella ja toimia Prof. (emer.) Juhani Ilmarinen, TTL ja JIC Oy Akava Uusimaa aluetoimikunta, Työelämän työryhmä, Akavatalo, Helsinki,

2 5 v. 25 v. 45 v. työssä olevat sukupolvet 65 v. 85 v. nuoret kiinnittyvät työelämään liian myöhään keski-ikäisten työurat ovat rikkonaisia vanhemmat siirtyvät eläkkeelle liian varhain - menetämme 5-6 vuotta tehokasta työelämää/hlö

3 Miksi tarvitsemme parempia ja pidempiä työuria? Siksi, että hyvinvointiyhteiskunta y perustuu työnteolle Siksi, että meillä olisi varaa vanhentua Vanhentumisen vara tulee vain työnteosta

4 Kun väestö vanhenee niin työvoima vanhenee

5 EU25 working-age population trends, 2005 to 2050 Age groups 2005 to to 2030 Per % per % % 41% % % % % 4.2% % 98% % %

6 Share of different age groups in 1985,1995,, 2005, 2015, and 50-64% of the year age group in the European Union % 40 EUR Source: Eurostat, New Cronos 1998 (CD-ROM)

7 Väestöennuste iän ja sukupuolen mukaan vuotiaiden ja vuotiaiden suhteelliset osuudet työvoimasta Suomessa vuosina % Vuosi Kuva 6.xls

8 Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje työntekijää Nykyinen työvoima Poistuneita v. Uusia tilalle Lähde: Tilastokeskus, väestötilasto, Väestöennuste

9 Yli 55-vuotiaiden työhön osallistumisesta s s s

10 Employment rates from 50 to 60% of year olds from EU15 countries and Australia, 2007 (both sexes) United Kingdom Finland Australia Germany Ireland Portugal Netherlands

11 Huolenaiheina myös nuorten ja keski-ikäisten työllisyysasteet s

12 Työllisyysasteen muutos ikäryhmittäin Työllisyysasteen muutos , miehet Työllisyysasteen muutos , naiset 18-5,9 18-0, ,4 20-0,9 20 6,5 0,7 5,4 22 0,1 22 5,3-1,9 4,1 24-4,2 24 3,4-2,9 3,5 26-2,2 26 3,9-10 3,3 28-0, ,8 0,2 2,8 30 1,1 30 2,5 1 3,3 32 0,7 32 2,1 1,2 1,2 34 0,9 34 1,7 0,7 1,3 36 0,3 36-0,2 0,3 38 0,2 38 0,3 40 0,3 40 0,7 42 0,3 1, ,6 44 0,5 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,91,7 1,7 2 1,8 1,8 1,9 1,9 2,2 2 1,8 2 1,6 46 1,4 46 1, ,3 50 1, ,2 52 0, , ,62,6 1, ,5 5,5 6,8 58 8, , , ,1 13,4 13, ,5 62 9,7 67 6,7 10,5 64 3,2 64 3,

13 Ikäjohtaminen = Eri ikäisten hyvä johtaminen Uusi ajattelutapa ja toimintamalli i

14 Mitä ikäjohtaminen on? Ikäjohtaminen on työntekijän iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden huomioon ottamista päivittäisjohtamisessa, työn suunnittelussa ja organisoinnissa siten, että jokainen ikään katsomatta voi saavuttaa sekä henkilökohtaiset että organisaation tavoitteet 3

15 Ikäjohtamisen integraatiomalli asiakasratkaisu asiakastarve panos toimintaprosessi tuotos Johtaminen tuotos Ikätietous Eva Tuominen, Työterveyslaitos

16 Ikäjohtamisen visiot Tietoisuus Hyvä elämä Asenteet Työn organisointi Ikäjohtaminen Johdon tehtävä Osaaminen Työkyky ja tuottavuus Ikästrategia

17 Ikäjohtamisen vaikuttavuus Hyvä elämä ä Menestyvä työntekijä Työhyvinvointi Jaksaminen Ikäjohtaminen Työkyky Tuottavuus Menestyvä yritys Hyvä tulevaisuus

18 Eri-ikäisten odotuksia työelämän eri vaiheissa Ammatilliset odotukset Johtamisodotukset Työyhteisöodotukset Ylikoski ki 2000

19 Johtamisodotuksia elämänvaiheen mukaan Oppilas ( <25 ) Valmentavaa Kypsää tukea Opastusta ja mukaan ottamista Irtiottoon ja kyseenalaistamiseen suostumista Oppiva tekijä ( <35) Valtuuttavaa Taloudellista ja esimiesvastuuta lisää Saada oppia johtamista ja olla mukana työparina

20 Johtamisodotuksia elämänvaiheiden mukaan Osaava ammattilainen ( < 45 ) Vastuuttavaa Laajenevaa kokonaisvastuuta suuristakin asioista Mukaan päätöksiin ja tiedon piiriin Kokenut opettaja (< 55 ) Arvostavaa Kuuntelevaa, valmisteluun vastuuttavaa Elämäntilanteita ymmärtävää ätä ää Pysäkkejä ja rajoja

21 Johtamisodotuksia elämänvaiheiden mukaan Auttava viisas ( 55+) Kysyvää y Kunnioittavaa Palautetta antavaa Verkostoja ja näkemyksiä hyödyntävää Eläkkeellä ja työssä Yhteydenpitämistä Kokemustiedon arvostamista Kokemustiedon hyödyntämistä

22 Esimiesten työkaluja eriikäisten johtamiseen

23 Ikäjohtamisen työkaluja Ikäasenteen tarkistus: - positiivinen/negatiivinen? - oma ikääntyminen - muiden ikääntyminen Yhteistyötaidot t id t - autorit./ tiimi - osallistuminen - arvostus Työn suunnittelu - staattinen/dynaaminen - muuttuvat voimavarat - yksilöllisyys - yhteisöllisyys Kommunikointitaidot - keskustelu, kuunteleminen - avoimuus - muutokset

24 Esimerkkejä yli 50- vuotiaiden johtamisesta s

25 Esimerkki työvuorojärjestelmän uudistamisesta Ovako Koverhar, metallialan yritys, n. 650 henkeä 75 % työntekijäammatteja ja 25 % toimihenkilöitä työntekijät halusivat parantaa vuorojärjestelmää otettiin käyttöön uusi, nopeasti eteenpäin kiertävä vuorojärjestelmä j ä (2 aamu-, 2 ilta-, 2 yövuoroa, 4 vapaapäivää) vuoden kuluttua 88 % työntekijöistä halusi pitää kiinni uudesta työvuorojärjestelmästä unihäiriöt ovat vähentyneet, vireys parantunut etenkin aamuvuoroissa, vuotiaat ovat hyötyneet eniten uudesta vuorojärjestelmästä uusi vuorojärjestelmä on otettu käyttöön kaikilla osastoilla ja 10:ssä muussakin yrityksessä TE 45

26 Yritysesimerkki: ikävapaat Abloy OYJ Ikämestarivapaat ovat ylimääräisiä palkallisia vapaita yli 58- vuotiaille ikämestareille Oikeus ikämestarivapaisiin tulee silloin, kun hän on käynyt kuntoarviossa ja vastaanottanut henkilökohtaisen kunto- ja seurantasuunnitelman Ikämestarivapaista on aina sovittava etukäteen oman esimiehen kanssa, ei voi liittää vuosi- tai sairauslomiin, tasausvapaisiin tai pitkiin vuorovapaisiin Ikämestarivapaita kertyy seuraavasti: 58v 6pv 59v 8pv 60v 10pv 61v 12 62v 14pv 63v 17pv 64 yli 20 pv Lähde: Ilmarinen, J. Pitkää työuraa, Työterveyslaitos 2006 TE 47

27 HKR-Tekniikka, toimenpiteitä yli 55 vuotiaiden terveystakuu- toimintamalli vuosittainen terveystarkastus 55+ kokonaiskuva työn kuormitustekijöistä, tietopohja terveystilanteesta ja työkyvystä ikävapaat joustojen järjestelmänä esimiestyö: asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen henkilökohtainen kehityssuunnitelma 45+ henkilöille esimies-alaiskeskustelujen kehittäminen, dialogi työterveyshuollon toiminta terveys- ja kuntotarkastukset 3 vuoden välein ikääntyvillä selvä fyysisen aktiivisuuden kohottamisen tarve ohjattu ryhmässä ä liikkuminen, i etenkin kuntosali suosittua ja tehokasta t osallistuminen ikävapaiden tarpeen arviointiin ehr yhteisen tietojärjestelmän j rakentaminen osa-aikaeläkkeiden tarpeen vähentäminen soveltuu huonosti organisaation tarpeisiin, urakkaluonteisuus ja asiakkaiden toimeksiannot muunlaisten järjestelyjen hyödyntäminen TE 52

28 Työkyky y y ratkaisee Terveys ja toimintakyky, osaaminen, arvot ja asenteet, työ ja johtaminen, perhe ja lähiyhtesö

29 Työkyky ja toimintaympäristö

30 Ikääntymisen vaikutus työkykyyn y yy terveys, toimintakyky, osaaminen, arvot ja asenteet, työ ja sen ulottuvuudet

31 Perhe 14 % Lähiyhteisö 12% tulot aktiivisuus kodin ulkopuolella Työ Arvot Osaaminen Terveys, toimintakyky TYÖKYKY fyysiset vaatimukset henkinen rasittavuus esimiestuki 33 % työn ilo työinto 14 % taidot peruskoulutus13 % oireet toimintakyky 39 % Työkykyindeksiä k k iä selittävän regressiomallin selitysosuudet työkykyä y y ja sen ulottuvuuksia kuvaavassa talomallissa, vuotiaat

32 Average Work Ability Index by age

33 Work ability index (7-49) among working men and women by older age groups Gould and Polvinen, men women

34 Seniorien vahvuuksista s Psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat

35 Psyykkinen toimintakyky Kognitiiviset toiminnot ja työsuoritus Iän, kokemuksen, kognitiivisten perusprosessien ja työsuorituksen väliset yhteydet t Negatiivinen IKÄ KOGNITIIVISET PERUS- PROSESSIT Positiivinen Positiivinen KOKEMUS Positiivinen Positiivinen Lähde: Salthouse T.A. Implications of adult age differences in cognition for work performance. Arbete och Hälsa 1997; 29, s TYÖSUORITUS

36 Psyykkinen toimintakyky: Ikääntyminen ja henkinen kasvu strateginen ajattelu terävä-älyisyys ä äl harkitsevaisuus viisaus kyky pohdiskella kyky perustella elämänhallinta kokonaisvaltainen hahmottaminen kielenkäytön kä hallinta korkea oppimismotivaatio työkokemus sitoutuminen työhön uskollisuus työnantajalle t vähemmän poissaoloja

37 Psyykkinen toimintakyky Ikääntyminen ja arkielämän älykkyys Ikääntyminen ja viisaus arkielämän älykkyys monimutkaisten ongelmien käsittely tietojärjestelmien luova käyttö voima säilyttää eheys ruumillisten ja henkisten toimintojen heikentymisestä huolimatta

38 Ikääntyminen ja oppiminen

39 14. IKÄÄNTYMINEN JA OPPIMINEN n Oppimistrategiat n Oppimisolosuhteet n Mielikuvien i käyttö n Rentoutuminen n Opiskelutahti

40 13. Kantti kestää, jos 1. Oppiminen organisoidaan seniorien ehdoilla 2. Oppimiskyky pidetään jatkuvasti yllä ja työ tarjoaa oppimisen elämyksiä 3. Oma ja esimiehen asenne tukee oppimista 4. Halu ja tarve oppia säilyy iän myötä

41 20. Hokema vanhan koiran oppimisesta Kyllä vanhakin koira oppii uusia temppuja, jos ne opetetaan vanhan koiran tiedolliselle rakenteelle sopivalla tavalla

42 Nuoret, keski-ikäiset ja vanhemmat - voittamaton o yhdistelmä

43

44 Eri-ikäiset johtamisen ja työyhteisön haasteena Jokaisella sukupolvella on omat vahvuutensa Johtamisen tehtävä on tunnistaa nämä vahvuudet ja hyödyntää niitä Se merkitsee erilaisuuden hyväksymistä ja ymmärrystä siitä, että lisäarvo syntyy erilaisuudesta Se merkitsee yksilöllisten ratkaisujen tunnistamista ja toteuttamista, usein elämänvaiheeseen liittyen Työntekijöiden ja työyhteisön tulee myös hyväksyä erilaisuus ja yksilölliset ratkaisut Työntekijöillä ja työyhteisöillä tulee olla valmiudet yhteistyöhön sukupolvien välillä Henkilöstön johtamisodotukset ovat ikä-sidonnaisia ja elämänkulun vaiheisiin sidottuja

45 Erilaiset vahvuudet koulutus kokemus terveys asenteet

46

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

9.5.2011 Pitkän työuran salaisuudet

9.5.2011 Pitkän työuran salaisuudet 9.5.2011 Pitkän työuran salaisuudet Prof. Juhani Ilmarinen, TTL ( 1970-2008), JIC Oy DEMO: Ikävoimaa alueille ja yrityksille joukokohtaus, 3-5-5.2011, Vanajanlinna,Hämeenlinna TEM ja KOKO-verkosto Juhani

Lisätiedot

Eri-ikäiset yrityksen voimavarana

Eri-ikäiset yrityksen voimavarana Eri-ikäiset yrityksen voimavarana Vihdin Yrittäjät 14.4.2015 Hannu Simström FT, KTM Työn ja johtajuuden murros Työelämä on muuttunut nopeammaksi ja vaativammaksi. Tulokset, numerot ja näytöt korostuvat.

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Työpaikan ikäohjelma - työkaarimalli

Työpaikan ikäohjelma - työkaarimalli Työpaikan ikäohjelma - työkaarimalli Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun ajankohtaispäivä 14.11.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työurien pidentäminen tavoitteena jo 20 vuotta

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ikäjohtaminen Euroopassa

Ikäjohtaminen Euroopassa Tietoa työstä Ikäjohtaminen Euroopassa NÄKEMYKSIÄ PARHAISTA IKÄJOHTAMIS- KÄYTÄNNÖISTÄ EU27 MAISSA Marjo Wallin - NÄKEMYKSIÄ PARHAISTA IKÄJOHTAMISKÄYTÄNNÖISTÄ EU27 MAISSA Marjo Wallin Työterveyslaitos Helsinki

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 6.11.2012 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä 6.11.2012 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 6.11.2012 1 Eija Lehto, erityisasiantuntija ATERIA 2012 IKÄYSTÄVÄLLISYYDESTÄ VOIMAA TYÖYHTEISÖÖN 6.11.2012 Eija Lehto, Työterveyslaitos 2 Ikäystävällisyydestä VOIMAA... Elämänkulku

Lisätiedot

Työkyvyn ulottuvuudet

Työkyvyn ulottuvuudet Helsinki 006 Työkyvyn ulottuvuudet Terveys 000 -tutkimuksen tuloksia Toimittajat Raija Gould, Juhani Ilmarinen, Jorma Järvisalo ja Seppo Koskinen Julkaisijat Eläketurvakeskus (ETK) 00065 Eläketurvakeskus

Lisätiedot

JUHANI ILMARINEN PITKÄÄ TYÖURAA! Ikääntyminen ja työelämän laatu Euroopan unionissa. Työterveyslaitos. Sosiaali- ja terveysministeriö.

JUHANI ILMARINEN PITKÄÄ TYÖURAA! Ikääntyminen ja työelämän laatu Euroopan unionissa. Työterveyslaitos. Sosiaali- ja terveysministeriö. Pitkää työuraa! JUHANI ILMARINEN PITKÄÄ TYÖURAA! Ikääntyminen ja työelämän laatu Euroopan unionissa Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino

Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2009 Tekijät Mika Heino Opinnäytetyön nimi Ikäjohtaminen ravintola-alalla

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN Pekka Peltonen ja Outi Wallin IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta IKÄSTRATEGIA -HANKKEEN TUTKIMUSRAPORTTI Ikääntyneiden työntekijöiden työurien

Lisätiedot

Oman työkyvyn ja työllistymisen rakentaminen

Oman työkyvyn ja työllistymisen rakentaminen Oman työkyvyn ja työllistymisen rakentaminen Prof. (emer.) Juhani Ilmarinen, FIOH, Itä-Suomen Yliopisto Suunto-projektin päätösseminaari 20.-21.11.2014 Levi Summit Juhani Ilmarinen Consulting Oy ( JIC

Lisätiedot

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Simo Forss Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja

Lisätiedot

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa Tuula Selonen Mitä ikäjohtamisella tarkoitetaan? 1/3 Ikäjohtaminen on eri-ikäisten ihmisten johtamista eli hyvää henkilöstöjohtamista. Työurien parantamiseen ja pidentämiseen

Lisätiedot

Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen

Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen - QPS Nordic-ADW - Monitoring Age Diverse Workforce Työterveyslaitos 2007 Krista Pahkin Anna Vanhala Kari Lindström Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Ikä

Lisätiedot

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

Työssä jatkaminen. Keskustelun aiheita ja vinkkejä kehittämistyöhön. KT Kuntatyönantajat, kunta-alan henkilöstöjärjestöt, Keva 2012

Työssä jatkaminen. Keskustelun aiheita ja vinkkejä kehittämistyöhön. KT Kuntatyönantajat, kunta-alan henkilöstöjärjestöt, Keva 2012 Työssä jatkaminen Keskustelun aiheita ja vinkkejä kehittämistyöhön KT Kuntatyönantajat, kunta-alan henkilöstöjärjestöt, Keva 2012 Kunnan toimintaympäristön haasteita Väestön ikääntyminen Julkisen talouden

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus By: Pinja Halme PINJA.HALME@ECON.JYU.FI Abstract The purpose of this paper is to examine different age groups and age management in organizations.

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen strategia 2006 2010 Ratkaisuja työterveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa

Työterveyslaitoksen strategia 2006 2010 Ratkaisuja työterveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa Työterveyslaitoksen strategia 2006 2010 Ratkaisuja työterveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa 1 Toiminta ajatus Edistämme työn terveellisyyttä ja turvallisuutta

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN OMAVASTUU TYÖHYVINVOINNIN OSATEKIJÄNÄ

TYÖNTEKIJÄN OMAVASTUU TYÖHYVINVOINNIN OSATEKIJÄNÄ TYÖNTEKIJÄN OMAVASTUU TYÖHYVINVOINNIN OSATEKIJÄNÄ Helena Hietalahti ja Raisa Pusenius Terveyskasvatuksen pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2012 Kaikki on hyvin epävarmaa,

Lisätiedot

ASLAK KUNTOUTUKSEN MERKITYS SIIVOUSTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖKYKYYN Esimerkkitapauksena Engel Siivouspalvelut Oy:n siivoojat

ASLAK KUNTOUTUKSEN MERKITYS SIIVOUSTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖKYKYYN Esimerkkitapauksena Engel Siivouspalvelut Oy:n siivoojat ASLAK KUNTOUTUKSEN MERKITYS SIIVOUSTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖKYKYYN Esimerkkitapauksena Engel Siivouspalvelut Oy:n siivoojat Anna-Mari Vainio Opinnäytetyö Huhtikuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Eri-ikäisten ikäohjelma Verohallintoon, taustojen selvittelyä. Maija Jokinen, pt. päätyösuojeluvaltuutettu 1

Eri-ikäisten ikäohjelma Verohallintoon, taustojen selvittelyä. Maija Jokinen, pt. päätyösuojeluvaltuutettu 1 Eri-ikäisten ikäohjelma Verohallintoon, taustojen selvittelyä Maija Jokinen, pt. päätyösuojeluvaltuutettu 1 Mitä mukana taustaselvityksessä Johdanto Verohallinnon strategia Eri ikäisten vahvuudet ja ominaisuudet

Lisätiedot

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY Anne Lankinen Pro gradu tutkielma Ergonomia Lääketieteen laitos Itä-Suomen yliopisto tammikuu 2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...4 2 KIRJALLISUUSKATSAUS...6 2.1 Työkyky ja työkykymallit...6

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot