Oman työkyvyn ja työllistymisen rakentaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oman työkyvyn ja työllistymisen rakentaminen"

Transkriptio

1 Oman työkyvyn ja työllistymisen rakentaminen Prof. (emer.) Juhani Ilmarinen, FIOH, Itä-Suomen Yliopisto Suunto-projektin päätösseminaari Levi Summit

2 Juhani Ilmarinen Consulting Oy ( JIC Oy ) Taustana 35 vuotta työkyky ja ikä- tutkimusta sekä menetelmien kehittämistä ja testaamista työelämässä; työkykyindeksi, työkyvyn edistaminen, ikäjohtaminen, työkykytalo, työhyvinvointi-indeksi Suomen 1. Työelämäpalkinto 2008 ( SITRA, STM) Palvelut: Koulutus, valmennus, konsultointi, T & K Hankkeita käynnissä: Suomi: Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke Saksa: Työkyky,Age &Generation Management, Yritysprojektit, ddn Itävalta: Fit for the future hanke, Fit2Work, Universität von Wien Hollanti: Work Ability Work Well-being Implementation UK: WorkAge, Nottingham Trent University Australia: RWAS, ComCare, StGeorge Bank

3 Työkyky ja toimintaympäristö

4 Challenges of operational environment for enterprises Globalisation New Technology Demografic change

5 Economic effects of globalisation on enterprises Growing pressure to rationalize: Downsizing ( work intensity), Merging ( unsecurity of workplaces), Outsourcing (payment ) Work dissatisfaction, trust Pressure of LLL Overloading, psychosomatic disorders, sever health effects

6 Työkykyindeksi testaa taloa erityisesti terveyden kannalta

7 Työkyvyn määritelmä 1980-luvulta Kuinka hyvin työntekijä selviää työstään tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa työn vaatimusten, terveyden ja henkisten voimavarojen kannalta?

8 Työkykyindeksi on muodostettu seuraavista osioista * työkyky verrattuna elinikäiseen parhaimpaan 0-10 pistettä * työkyky työn vaatimusten kannalta 2-10 pistettä * lääkärin toteamien nykyisten sairauksien määrä 1-7 pistettä * sairauksien arvioitu haitta työssä 1-6 pistettä sairauspoissaolopäivät viimeisen vuoden aikana 1-5 pistettä oma arvio kykenevyydestä työhön terveyden puolesta kahden vuoden kuluttua 1, 4 ja 7 pistettä * psyykkiset voimavarat 1-4 pistettä

9 Työkykyindeksi luokittelu ( vaihteluväli 7-49 p.) Huono: työkyvyn palauttaminen 7-27 p. Keskink.: työkyvyn edistäminen p. Hyvä: työkyvyn vahvistaminen p. Erinom.:työkyvyn ylläpitäminen p.

10

11 Work Ability and age in Finland Excellent and good Moderate Poor Healthy worker effect

12 Verschillen in ontwikkeling WAIscore naar sector, source:blik Op Werk WAI-score Age,yrs

13 8. Työkykyindeksipisteet Työkyky iän mukaan Työkykykyluokka 49 erinomainen 43 hyvä 36 kohtalainen 27 huono Työkykyindeksi N= Ikä, vuotta

14 Työkykyindeksin ikävakioitu keskiarvo toimialoittain (30-64-vuotiaat työlliset) TOIMIALA Naiset Miehet Rahoitus- ja vakuutustoiminta, tietoliikenne 40,7 41,8 Koulutus 40,3 41,4 Terveys- ja sosiaalipalvelut 39,6 42,2 Muut palvelut 40,0 40,7 Julkinen hallinto 39,6 40,1 Kauppa ja kuljetus 39,8 40,3 Teollisuus ja rakentaminen 39,5 40,2 Maa-, riista-, metsä-, ja kalatalous 37,7 39,3 Gould ym. 2006

15 Työkykyindeksin keskiarvo ammattiryhmittäin AMMATTIRYHMÄ Naiset Miehet Johtajat ja ylimmät virkamiehet 40,3 41,9 Opettajat 40,4 41,0 Lääkärit ja muut terv.huollon asiant. 40,4 Sairaanhoitajat 40,6 42,4 Perushoitajat 38,7 Muut asiantuntijat 40,2 41,9 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 40,6 41,3 Kokit, keittäjät ja tarjoilijat 38,5 Myyjät 40,4 39,6 Muut palvelu- ja hoitotyöntekijät 39,5 Rakennustyöntekijät 39,1 Korjaustyöntekijät 38,2 40,9 Valmistustyöntekijät 39,5 Prosessityöntekijät 39,4 37,9 Kuljetustyöntekijät 39,1 Muut työntekijät 37,5 39,9 Maanviljelijät, metsätyöntekijät 37,1 38,7 Gould ym (30-64-vuotiaat työlliset, ikävakioitu)

16 Proportion (%) of those with limited work ability and the mean work ability score for those chronically ill and those with no chronic illness, Gould et al % 100 Limited work ability 10 Work ability score Chronically ill Women Men Not chronically ill Women Men

17 TYÖTTÖMIEN JA VAMMAISTEN TYÖKYKY VUONNA 2007 Pasi Holm Anneli Hopponen Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT

18 Alle 25 v. ka. 40,6 N= v. ka. 40,6 N= v. ka. 38,5 N= v. ka. 34,2 N= v. ka. 34,8 N=123 Yhteensä ka. 36,8 N=488 Alle 25 v. ka. 43,7 N= v. ka. 41,8 N= v. ka. 39,2 N= v. ka. 36,3 N= v. ka. 32,5 N=150 Yhteensä ka. 37,3 N=591 Yhteensä ka. 37,1 N=1079 Työttömien työkykyindeksi iän ja sukupuolen mukaan 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % % 30 % 20 % 10 % 0 % Mies Nainen Kaikki Työkyky: 1 Erinomainen (44-49 pistettä) 2 Hyvä (37-43 pistettä) 3 Huono tai kohtalainen (7-36 pistettä) Lähde: Jalava, Holm, Ylöstalo (2006), Työpoliittinen tutkimus 308.

19 Vammaisten työkykyindeksi ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan alle 25 v. N=36 ka.=36, v. N=130 ka=34, v. N=187 ka=33, v. N=244 ka=29, v. N=439 ka=25,5 47 N=675 ka=28,9 40 N=364 ka=29,7 45 N=1047 ka=29,2 IKÄRYHMITTÄIN NAISET MIEHET KAIKKI Työkyky: 1 Erinomainen (44-49 pistettä) 2 Hyvä (37-43 pistettä) 3 Kohtalainen (28-36 pistettä) 4 Huono (7-27 pistettä)

20 Vammaisten kouluarvosana Ikä: Alle 25 v. 7,8 Vammaisten, työttömien ja palkansaajien arvio omasta työkyvystään verrattuna elinikäiseen parhaimpaansa (kouluarvosana 10) v v v. 55- v. 5,0 5,4 6,7 6,6 Yhteensä 5, Pisteet Ikä: Alle 25 v. Palkansaajien kouluarvosana 9,0 Ikä: Alle 25 v. Työttömien kouluarvosana 8, , , , , , ,8 8, ,5 Yhteensä 8,5 Yhteensä 7, Pisteet Pisteet

21 Hyvässä työelämässä ei tarvitse olla sataprosenttisesti työkykyinen

22 Tasapuolinen kohtelu vai yksilöllisyys? 22 Tasapuolisuuden nimissä, saatte kaikki saman koetehtävän: kiivetkää tuohon puuhun!

23 Oman työkyvyn rakentaminen

24 Työkyvyn rakentamisen kohteet ja niihin vaikuttaminen Esimiestyö Työjärjestelyt Joustot Tuki ja palaute Työyhteisö Ilmapiiri Hyvä työ Hyvä terveys Elintavat Harrastukset Työterveys Kuntoutus Positiiviset asenteet Hyvä osaaminen Arvostus Luottamus Oikeudenmukainen kohtelu Työn ilo, sitoutuminen Ammatillinen osaaminen Työssä oppiminen, HTS Täydennyskoulutus, LLL

25

26 Kuntasektorin pitkittäistutkimus Pitkittäistutkimus: n yli 45-vuotiaan henkilön työkykyyn liittyvä 11-vuoden seurantatutkimus Esimiestyön laatu oli voimakkain työkykyyn vaikuttava tekijä yli 45-vuotiailla, ammatista ja sukupuolesta riippumatta Hyvä esimiestyö paransi, huono esimiestyö heikensi merkittävästi ikääntyvien työkykyä Lähde: Ikääntyvä työntekijä ( toim. K.Tuomi). Työ ja ihminen, Tutkimusraportti 2, Työterveyslaitos, Helsinki 1995,

27 Miten esimies rakentaa työkykyä Ikäasenteen tarkistus: - positiivinen/negatiivinen? - oma ikääntyminen - muiden ikääntyminen Yhteistyötaidot - autorit./ tiimi - osallistuminen - arvostus Työn suunnittelu - dynaaminen - muuttuvat voimavarat - yksilöllisyys - yhteisöllisyys Kommunikointitaidot - keskustelu, kuunteleminen - avoimuus - muutokset

28

29 Kestävä työkykytalo

30 Ratkaisevat tekijät kestävälle työkyvyn rakentamiselle saan jatkaa haluan jaksan ja osaan

31 Kolmas kerros ratkaisee, onko rakentaminen onnistunut

32 Omaan työkykyyn ratkaisevasti vaikuttava kerros Työhyvinvointi: Arvostus Luottamus Oikeudenmukainen kohtelu Tuki

33 Arvot, asenteet ja motivaatio Kuvaavat ihmisen suhdetta työhön Työkykytalon kolmannen kerroksen merkitys työkyvylle ja työhyvinvoinnille on keskeinen, sillä suhde ratkaisee, miten ihmisen ja työn voimavarat sopivat ja tukevat toisiaan Arvot, asenteet ja motivaation ovat toisiinsa kietoutuneita ja vaikuttavat yhdessä siihen, millaiseksi ihmisen suhde työhön muodostuu

34 Arvot, asenteet ja motivaation näkyvät siinä. Mitä työ ihmiselle merkitsee elämänalueena Mitä hän odottaa työltään ja mitä hän työssään tavoittelee Miten sitoutunut hän on työhönsä ja organisaatioonsa Kuinka paljon hän on valmis panostamaan omaan osaamiseensa ja työnsä kehittämiseen Miten sinnikkäästi hän ponnistelee saavuttaakseen työnsä tavoitteet

35 Kun suhde työhön on myönteinen, työntekijä Kokee työnsä mielekkääksi ja merkitykselliseksi On sitoutunut työnsä tavoitteisiin On kiinnostunut työnsä tuloksista Haluaa kehittää osaamistaan ja työtään Kokee työnsä palkitsevaksi ja saa työstön tyydytystä Kokee, että omalla työllä on arvoa työnantajalle, työyhteisölle ja asiakkaille Kokee, ettei työ vaadi kohtuuttomia uhrauksia

36 Oman työllistymisen rakentaminen

37 Työllistymisindeksi (kokeilu kuntasektorilla ) Ville Ilmarinen ja Juhani Ilmarinen

38 Taustakysymyksiä Nimi, ikä, sukupuoli, siviilisääty Perus- ja ammattikoulutus Työnhakuammatti ja viimeisin työtehtävä Tiedot viimeisen työtehtävän laadusta ja kestosta Työttömyysjakson kesto Oma kuvaus työhistoriasta viimeisen viiden vuoden ajalta Työnhakua edistävät välineet (auto, internet ym.) Harrastukset

39 1. Toimintakyky

40 2. Osaaminen Arvioidaan henkilön omaa kokemusta osaamisestaan ja koulutustarpeestaan 5 Kysymystä yhdellä asteikolla (1-5) Pisteitetään summana

41 3. Työnhaun intensiteetti ja hakuun panostaminen

42 4. Sairaudet ja elintavat

43 5.Sairauksista aiheutunut haitta

44 6. Mieliala Masennuksen yleisseula, 2 osiota (Tuisku, Melartin & Vuokko, 2011) Yleisosio ahdistuksesta, (mukailtu Davey ym. 2007)

45 7. Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö Kuinka usein viimeisen vuoden (12 kk) aikana olette juoneet kerralla enemmän kuin kuusi annosta alkoholia? (mukailtu AUDIT) Kuinka usein viimeisen vuoden (12 kk) aikana olette käyttäneet huumaavia aineita tai lääkkeitä muuhun kuin lääkinnälliseen tarkoitukseen?

46 8. Ennuste työllistymisestä

47 9.Psyykkiset voimavarat ja luottamus

48 2. Lisäkysymys: Työnhakutavat

49 Tuloslomake -esimerkki (excel-pohja)

50 50

31.5.2014 Suomalaiset työkyvyn ja työhyvinvonnin innovaatiot innostavat Eurooppaa

31.5.2014 Suomalaiset työkyvyn ja työhyvinvonnin innovaatiot innostavat Eurooppaa 31.5.2014 Suomalaiset työkyvyn ja työhyvinvonnin innovaatiot innostavat Eurooppaa Prof. (emer.) Juhani Ilmarinen, Työterveyslaitos Innostu työstä-seminaari Saariston Työhyvinvointiakatemia, Kasnäs, 22.5.2014

Lisätiedot

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU?

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? Elina Jäntti Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos/työterveyshuolto Marraskuu 2013 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY Anne Lankinen Pro gradu tutkielma Ergonomia Lääketieteen laitos Itä-Suomen yliopisto tammikuu 2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...4 2 KIRJALLISUUSKATSAUS...6 2.1 Työkyky ja työkykymallit...6

Lisätiedot

KESKI-IÄN TYÖKYVYN YHTEYS MIELENTERVEYTEEN VANHUUDESSA

KESKI-IÄN TYÖKYVYN YHTEYS MIELENTERVEYTEEN VANHUUDESSA KESKI-IÄN TYÖKYVYN YHTEYS MIELENTERVEYTEEN VANHUUDESSA Mervi Tuunanen Gerontologia ja kansanterveys Pro Gradu tutkielma Syksy 2014 Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Mervi Tuunanen

Lisätiedot

Työkyvyn ulottuvuudet

Työkyvyn ulottuvuudet Helsinki 006 Työkyvyn ulottuvuudet Terveys 000 -tutkimuksen tuloksia Toimittajat Raija Gould, Juhani Ilmarinen, Jorma Järvisalo ja Seppo Koskinen Julkaisijat Eläketurvakeskus (ETK) 00065 Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA YRI- TYKSEN MENESTYMINEN VUOSINA 1997-2007

HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA YRI- TYKSEN MENESTYMINEN VUOSINA 1997-2007 HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA YRI- TYKSEN MENESTYMINEN VUOSINA 1997-2007 - tutkimus metalliteollisuudessa ja vähittäiskaupan alalla Monika E. von Bonsdorff, Minna Janhonen, Sinikka Vanhala, Päivi Husman, Pekka

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 1 / 2004 18. vuosikerta

Työ ja ihminen. 1 / 2004 18. vuosikerta Työ ja ihminen 1 / 2004 18. vuosikerta Pääkirjoitus Kenen mielikuvitus pääomaksi työelämään?... 3 Anneli Leppänen Artikkelit Psykodynaamisen ja perinteisen johtamisvalmennuksen vaikutus esimiesten työhön

Lisätiedot

Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset

Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset Merja Perkiö-Mäkelä ja Timo Kauppinen (toim.) Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset Työ ja ihminen Tutkimusraportti 41 Työ ja ihminen Päätoimittaja Harri Vainio Tieteelliset toimittajat Raoul Grönqvist

Lisätiedot

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009 TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 29 Merja Perkiö-Mäkelä Maria Hirvonen Anna-Liisa Elo Irja Kandolin Kaisa Kauppinen Timo Kauppinen Ritva Ketola Timo Leino Pirjo Manninen Sonja Miettinen Kari Reijula

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 214. Pellervo Economic Research Institute Reports 214

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 214. Pellervo Economic Research Institute Reports 214 Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 214 Pellervo Economic Research Institute Reports 214 YRITYSTEN MENESTYMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY Helsinki 2009 Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA

TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA - seurantatutkimus ergonomisen kehittämistyön tuloksista English Abstract Kristiina Hellstén TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA TURUN YLIOPISTON ANNALES

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Paraneeko työkyky piteneekö työura?

Paraneeko työkyky piteneekö työura? Virpi Vartiainen Paraneeko työkyky piteneekö työura? C:16 Seurantatutkimus vuonna 2005 Tyk-valmennukseen osallistuneista kuntoutujista Siuntion Hyvinvointikeskuksessa Miina Sillanpään Säätiö 2009 ISBN

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011

RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011 RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011 Työterveyslaitos Minna Savinainen Matti Joensuu Krista Pahkin Heli Kuitunen Heli Hannonen Panu Oksa Anneli Leppänen SISÄLLYS 1 JOHDANTO...4

Lisätiedot

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ Kati Kallimo Gerontologian ja kansaterveyden pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Länderberichte: Finnland Johdanto: Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Raportissa käsitellään työvoiman ikääntymiseen liittyviä suomalaisia kannanottoja, käytäntöjä, selvityksiä ja tutkimuksia. Raportti on osa

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN Työterveyshuollon rooli 1 TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI ja HOITAJA ARVIOIVAT TYÖNTEKIJÄN TYÖKYKYÄ VASTAANOTTOKÄYNNEILLÄ Työkykyä voidaan symbolisesti kuvata talon muodossa.

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Työ ja ihminen 3 / 2005 19. vuosikerta Pääkirjoitus Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Katsaukset Kohti hallittua työuraa ja eläkeprosessia... 307 Tiina Salokangas, Jukka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU JAMK.FI

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU JAMK.FI JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU JAMK.FI Uudistava johtaminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 133 Sirpa Koponen Anna-Maija Lämsä Melina Kärkäs Marianne Ekonen Uudistava johtaminen tukea pienten

Lisätiedot

Rakennusalan terveys (RATE) - kehittämishanke - rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin

Rakennusalan terveys (RATE) - kehittämishanke - rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin Rakennusalan terveys (RATE) - kehittämishanke - rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin Loppuraportti 31.5.2014 Minna Savinainen Matti Joensuu Mika Nyberg Panu Oksa Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA. Diplomityö

ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA. Diplomityö ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. lokakuuta 2014

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT

HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT HOITOTYÖN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTIA TUKEVAT TEKIJÄT Eva Tilander Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Syksy 2010 TIIVISTELMÄ Hoitotyön johtajien työhyvinvointia

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:31 Rantanen Marjut Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen vaikuttavuuden seurantajärjestelmän kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa TYÖHYVINVOINTI- JA KUNTOUTUS-

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot