Hyvinvointia työstä Ikäjohtaminen työpaja esimiehille. Age-related Leadership workshop for Managers who lead elder employees

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia työstä 1.10.2012. Ikäjohtaminen työpaja esimiehille. Age-related Leadership workshop for Managers who lead elder employees"

Transkriptio

1 Hyvinvointia työstä Ikäjohtaminen työpaja esimiehille Age-related Leadership workshop for Managers who lead elder employees Grundtvig oppimiskumppanuus 1

2 Age-related Leadership - Grundtvigoppimiskumppanuus Tavoitteena kehittää monikulttuurillinen työpajakonsepti, joka kehittää esimiesten taitoja johtaa ikääntyviä työntekijöitä Nettisivut: Partnerit (Italia, Saksa, Sveitsi, Suomi): Hankkeen vaiheet: 1. Ikäjohtamisen analyysi datan keruu päättynyt 06/2012 (Saksa, Sveitsi ja Suomi) datan keruu jatkuu Italiassa 2. Monikulttuurillisen työpajakonseptin rakentaminen ikäjohtamiseen suunnittelukokous Saksassa, Karlsruhe Pilottityöpajan järjestäminen 4. Kouluttajien monikulttuurillisuus herkkyyden, pedagogisten taitojen ja kielitaitojen kehittyminen 5. Esimiesten ikään liittyvän osaamisen kasvaminen sekä oman ikääntymisprosessin tunnistaminen ja pohtiminen 6. Tulosten levittäminen ja organisaatioissa sisäinen hyödyntäminen 2

3 Ikäjohtamisen analyysi Kyselytutkimus esimiehille ikään liittyvistä asioista päivittäisjohtamisessa kumppanuusmaista kerätään samanlaisella kyselyllä vastaavanlainen aineisto; nettipohjainen strukturoitu kysely kohdemaan kielellä esimiestä erikokoisilta työpaikoilta Aineisto kerätty Suomesta, Saksasta ja Sveitsistä Suomessa 138 esimiestä aloitti täyttämään ja 105 täytti kaikki kysymykset. Suomessa osallistui viisi isoa organisaatiota, Etelä- ja Länsi- Suomesta (kunta/valtio/yksityinen) Italian aineistonkeruu vielä kesken Laadulliset haastattelut 3-5 esimiestä/kumppanimaa Suomen data analysoitavana parhaillaan Ikäjohtaminen - teoriatausta Ikäjohtamisen sosiaaliset ulottuvuudet Asenteet ikäntyneiden työntekijöiden johtamisessa, Johtamiskäyttäytyminen työn arjessa ikääntyneiden työntekijöiden kanssa, Käsitys omasta ikääntymisestä, Käsitykset ikääntyneistä työntekijöistä ja heidän työkyvystään (cf. Braedel-Kühner 2005, Braedel-Kühner & van Elst 2012). Syvempi ymmärrys näistä neljästä ulottuvuudesta voi valaista esimies-alaisvuorovaikutuksen sosiaalista rakentumista sekä selventää 'ikäjohtamisen todellisuuden' rakentumisen kulttuurillisia eroja 3

4 Individualised, age-related leadership Attitudes towards the leadership of older or ageing employees Perception of one s own ageing Perception of older employees and their work ability Behavior with respect to leading older or ageing employees Individualised, age-related leadership Yksilöllistetty johtaminen yhteistyö työorganisaatio rakenteellinen kommunikaatio 0 motivaatio vuorovaikutuksellinen tilannekohtainen eriyttäminen asenteen/käyttäytyminen (Source: Braedel-Kühner, 2005) 4

5 Country specific contexts of older workers GERMANY FINLAND EU27 Projected old age dependency ratio % time: 2015 / 2030 * 33 / / / 38 Official retirement age N/A Employment rate of yrs. Total ( / ) 2011 * Average exit age from the labour market Total ( / ) 2009 * Up to what age you recon to be able to continue in your current job? ~ Have you wittnessed / experienced discrimination due to high age at work place or during recruitment? % ~ 60 (67/53) 57 (57/57) 47 (52/40) 62 (63/62) 62 (62/61) 61 (62/61) 63,3 62,5 61,7 11 / 7 16 / 5 15 / 6 At what age individuals are considered as old? ~ Is the general opinion about 55 + citizens positive / negative? ~ 68 / / / 28 * EuroStat ~ Eurobarometer 2012 Active Aging Milloin työntekijä on "vanha"? Suomi Saksa Italia Ei enää nuori ka: 39-v. EU ka: 42-v. "Vanha" henkilö ka: 65-v. EU ka: 64-v. 5

6 Alustavia tuloksia: Ikämuutokset yleisesti Piirre Suomi Saksa Italia Sopeutumiskyky = (37 %) - (46 %) = (42 %) Henkinen suorituskyky + (58 %) = (52 %) = (60 %) Halu oppia = (53 %) = (53 %) = (63 %) Oppimiskyky = (55 %) - (46 %) = (61 %) Fyysinen suorituskyky - (76 %) - (70 %) = (59 %) Johtamistaito + (86 %) + (82 %) + (85 %) Kyky työskennellä paineen alla pitkiä aikoja - (38 %) - (59 %) = (42 %) Strateginen ajattelu + (65 %) + (73 %) + (83 %) = keskitasoa, + keskitason yläpuolella, - keskitason alapuolella Vanhempien työntekijöiden taidot suhteessa kaikkien keskiarvoon Työntekijöiden taidot Suomi Saksa Italia Sopeutumiskyky = (28%) - (46 %) - (68 %) Henkinen suorituskyky + (68 %) = (64 %) = (66 %) Halu oppia = (51 %) = (42 %) - (50 %) Oppimiskyky = (54 %) = (55 %) = (57 %) Fyysinen suorituskyky = (50 %) = (50 %) = (53 %) Johtamistaito + (59 %) + (58 %) = (58 %) Kyky työskennellä paineen alla pitkiä aikoja = (36 %) - (46 %) = (44 %) Strateginen ajattelu = (42 %) = (48 %) = (53%) = keskitasoa, + keskitason yläpuolella, - keskitason alapuolella 6

7 Alustavat tulokset: Pääkomponenttianalyysi Esimiesten oma ikääntyminen (FIN) AGEING PERCEPTION_OWN: α=.876, MSA=.838, TVE=66.10% (21 items initially (16)) APO_PC1: Sosiaaliset taidot(+) APO_PC2: Henkinen ja fyysinen suorituskyky(+/-) APO_PC3: Työetiikka (+/-) APO_PC4: Päätöksentekotaidot (+/-) Työntekijöiden ikääntyminen (FIN) AGEING PERCEPTION_EMPLOYEES: α=.902, MSA=.878, TVE=71.92% (21 items initially (14)) APE_PC1: Stateginen ajattelu (+) APE_PC2: Työetiikka (++) APE_PC3: Sosiaaliset taidot (+) APE_PC4: Fyysinen suorituskyky ja muisti (+/-) 7

8 Pohdintaa suhteessa ikääntymiseen(fin): Esimiehet kokivat oman ikääntymisen muuttavan piirteitä vain vähän, sosiaaliset taidot kasvavat jossain määrin Työntekijöiden ikääntymisen esimiehet näkivät positiivisessa valossa; Kokonaisuuksien hallinnan ja olennaisten asioiden erottamisen vahvistumista ja sosiaalisten taitojen kasvamista arvostettiin. Erityisesti korostettiin konkareiden sitoutumista ja luotettavuutta työpaikalla. Esimiesten asenteet (FIN) ATTITUDE: α=.854, MSA=.771, TVE=63.57% (24 items initially (18)) A_PC1: Kaikkien työntekijöiden työkyvyn edistäminen (+) A_PC2: Ikään liittyvä yksilöllistetty johtaminen (+/-) A_PC3: Ikääntyneiden työtenkijöiden mukanapitäminen (inclusion) työpaikalla (+) A_PC4: Liiallista kuormittumista välttävä tehtävien jako (+) A_PC5: Ikääntyneiden työntekijöiden muutosjohtaminen (+) 8

9 Esimiesten toiminta (FIN) BEHAVIOUR: α=.856, MSA=.789, TVE=67.55% (24 items initially (14)) B_PC1: Ikään liittyvä yksilöllistetty johtaminen (+/-) B_PC2: Kaikkien työntekijöiden työkyvyn edistäminen (+) B_PC3: Liiallista kuormittumista välttävä tehtävien jako (+) B_PC4: Sukupolvien välinen oppiminen (+) Pohdintaa suhteessa esimiestyöhön (FIN): Esimiehet haluavat tukea ja tukevat kaikkien työntekijöiden työkykyä iästä riippumatta Työntekijän iän ei katsota olevan merkitsevä tekijä päivittäisjohtamisessa asenteiden eikä tekojen tasolla Esimiehet suhtautuvat positiivisesti ikääntyneiden työntekijöiden mukana oloon työpaikalla ja arvelevat heidän tarvitsevan tukea työn muutoksen kanssa Omassa johtamisessaan taas korostuu eri-ikäisten osaamisen hyödyntäminen tiimeissä Wallin 9

10 Lopuksi Alustavat analyysit antavat viitteitä maiden välisistä eroavaisuuksista ikäjohtamisen 'rakentumisessa' tulosten tarkentuessa erot otetaan huomioon pedagogisissa ratkaisuissa ikäjohtamistyöpajan suunnittelussa ja toteutuksessa keväällä 2013 pilotoimme Saksassa kansainvälisen työpajakonseptin. Suomesta osallistuu kaksi kouluttajaa ja neljä esimiestä Alustava koulutusohjelmarunko Kuusi moduulia (kesto ½ päivää/moduuli) 1. Johdanto ikään ja työhön 2. Ikä ja sosiaaliset ja organisaationaaliset näkökulmat (Italia) 3. Ikä ja psykologiset näkökulmat (Sveitsi) 4. Ikä ja johtaminen (Saksa) 5. Ikä ja työkyky (Suomi) 6. Yhteenveto 10

11 Suomen osuus: Ikä ja työkyky Työkykytalo IKÄVOIMAA TYÖHÖN Työterveyslaitos 2011 ULKOASU Milja Ahola Kiitos! Wallin 22 11