HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Makasiini # 62687

2 RAPORTTI (14) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ Johdanto Henkilöstötilinpäätös Ylijohtajan katsaus Henkilöstön kehittämispäällikön katsaus Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet Henkilöstörakenne...4 Kokoaikaisuus...4 Määräaikaisuus...5 Sukupuolirakenne...5 Ikärakenne...5 Koulutusrakenne Työajan käyttö ja työvoimakustannukset Henkilöstöpanokset ja työajan käyttö Palkkausmenot Työvoimakustannukset yhteensä Henkilöstön motivaatio ja työkunto Työtyytyväisyys ja työkunto...9 Työkuntoa ylläpitävä toiminta...9 Työtyytyväisyys...9 Henkilöjohtaminen...9 Sairauspoissaolot Työterveyshuollon käynnit Vaihtuvuus Luonnollinen poistuma Eläköityminen Henkilöstöinvestoinnit Henkilöstökoulutus Koulutuspäivät, kehittymisen ajankäyttö ja kustannukset Koulutustasoindeksi Henkilöstövoimavarojen keskeiset tunnusluvut Työterveyshuollon kustannukset Yhteenveto ja suositukset... 14

3 RAPORTTI (14) Johdanto 1.1 Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätöksen sisältö noudattaa Valtiovarainministeriön ja valtion työmarkkinalaitoksen Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä, henkilöstötilinpäätös -julkaisun mukaista jaottelua. Tähän henkilöstötilinpäätökseen on kerätty Tiken toiminnan kannalta keskeiset henkilöstötunnusluvut. Tilinpäätöksessä on myös esitetty Tahti -järjestelmästä saatavia tietoja ja tuotu esiin Tahti -järjestelmän antamat vertailutiedot. Henkilöstötilinpäätöksen tulkitseminen ja johtopäätökset tehdään eri foorumeilla, kuten johtoryhmissä, esimiesfoorumissa ja Tyhy-ryhmässä. Näkemyksiä kerätään myös suoraan henkilöstöltä. Henkilöstötilinpäätös on osa Tiken toiminnan seurantaa. 1.2 Ylijohtajan katsaus Tike solmii asiakasvirastojen kanssa palvelusopimukset tuotettavista palveluista. Palvelutuotannon toteutumista seurataan ja raportoidaan kuukausittain. Vuoden osalta palvelut tuotettiin sopimusten mukaisesti ja kehittämistoimenpiteitä kohdistettiin raportoinnin ja laadun parantamiseen. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin vuonna nk. päättäjäkyselyllä ja vastaajat arvostivat erityisesti yhteistyöstä saatavia hyötyjä ja pitivät Tiken imagoa hyvänä. Henkilöstön osaava ja motivoitunut panos palvelutuotannossa on ollut merkittävää ja ansaitsee kiitoksen. Toimintojen keskittäminen perustehtäviin, tilastotuotantoon ja IT-palveluihin, ja muiden tehtävien karsiminen vaikuttivat Tikessä sekä palveluihin että niitä tuottavaan henkilöstöön vuoden aikana. Tukipalveluja vähennettiin merkittävästi vuoden lopussa Maaseutuviraston siirtyessä Seinäjoelle. Tukipalvelujen henkilöstön sopeuttamiseksi on Tikessä toteutettu muutosturvatoimenpiteitä. Tästä huolimatta päädyttiin vuonna yhteistoimintamenettelyn kautta viiden virkasuhteen päättämiseen. Fujitsu valittiin Maaseutuviraston työasematuen tuottajaksi ja Tiken tuottama tuki Maville päättyi. Työasematuen muutostuen myötä kaksi henkilöä siirtyi Tikestä uusiin tehtäviin Fujitsulle. Tiken organisaatiokulttuuriin ja toimintaa vaikutti merkittävästi vuoden aikana toteutettu uusien toimitilojen hankinta. Tiken toimitilavaihtoehtoja selvitettiin vuoden alkupuolella ja kesäkuussa solmittiin vuokrasopimus uusista toimitiloista Vallilan Elimäenkadulla. Syksyn aikana suunniteltiin ja valmisteltiin muuttoa ja toimitilojen käyttöä sekä työstettiin pelisääntöjä ja toimintamalleja avokonttorissa työskentelyyn. Henkilöstö osallistui aktiivisesti suunnitteluun ja työskentely uusissa tiloissa käynnistyi sujuvasti kun Tike pääsi muuttamaan remontoituihin tiloihin vuoden vaihteessa. Tike on ollut edistyksellinen ja aktiivinen sekä sähköisten palvelujen hyödyntämisessä että tuottamisessa. Tike on ottanut käyttöön sähköisen rekrytointijärjestelmä(heli) ja vuoden loppupuolella verkkopalkkatoiminnon. Taloushallinnossa on myyntilaskujen sähköistämisprojekti aloitettu vuoden loppupuolella. Ostolaskujen käsittely on jo sähköistetty periaatepäätöksen mukaisesti. Matkustusmenoja ovat pienentäneet videoneuvottelujen ja tietotekniikan hyödyntäminen. Sidosryhmäyhteistyössä hyödynnetään lisäksi monipuolisesti erilaisia extranet- ja wiki ratkaisuja. Maatalouslaskenta sähköinen tiedonkeruu toteutettiin samalla tekniikalla

4 RAPORTTI (14) kuin Mavin viljelijöiden sähköinen tukihakemus. Sähköinen tiedonkeruujärjestelmä on kehitetty Tikessä. Maatalouslaskennan tiedonkeruu käynnistyi 1.9. Laskennan tiedonkeruun kaksikielinen kampanjasivusto avattiin jo toukokuussa osoittteessa ja lisäksi tuotettiin kuvaus Maatalouslaskennasta wikipediaan. Kunnianhimoinen tavoite saavutettiin, sillä yli 50 % viljelijöistä vastasi sähköisesti. Palvelukokonaisuuden muutokset ja resurssien niukkuus ovat tuoneet haasteita ja lisänneet riskejä palvelutuotannossa. Töiden organisoinnilla ja tehtävien priorisoinnilla on pystytty pitämään resurssit ja tehtävät tasapainossa. Henkilöstön motivaatio ja työtyytyväisyys ovat säilyneet hyvänä ja sairauspoissaolot vähentyneet. Tiken htv toteuma oli 205,2 ja Tike saavutti asetetut, htv:llä mitatut tuottavuustavoitteet. 1.3 Henkilöstön kehittämispäällikön katsaus Vuonna strategiatyötä jatkettiin ja Tiken kärkihankkeita - asiakkuusajattelua ja hyvää tietohallintotapaa - pidettiin aktiivisesti esillä Tintrassa, johtoryhmissä ja Tike-infoissa. Syksyn kehittämispäivässä käynnistettiin laaja, koko henkilöstön kattava arvoprosessi, jossa luotiin pelisääntöjä arvojen käytännön toteutumisen tueksi. Arvoja tarkasteltiin sekä asiakkuusajattelun, hyvän tietohallintotavan sekä uusiin toimitiloihin asettumisen näkökulmasta. Tämän jälkeen jokaisella toimialueella sekä johdossa (yhteensä 7) pidettiin 2 tunnin samansisältöinen tilaisuus yhteisten pelisääntöjen luomiseksi. Henkilöstö oli aktiivista, ja prosessi tuotti paljon informaatiota yhteisen sopimisen pohjaksi. Työhyvinvoinnin kehittämistä ja henkilöstökoulutuksia jatkettiin normaalikäytäntöjen mukaisesti. Vuonna neljä tikeläistä sai JET-tutkinnon päätökseen, ja 5 uutta henkilöä aloitti saman, MMM:n hallinnonalan yhteisen koulutusohjelman. Kuukausittaisella esimiesfoorumilla tuettiin hyvää johtamista ja esimiestyötä. Vuotta Lapinlahdenkadun kiinteistöön liittyvät ilmanlaatuongelmat nousivat esille. Yhden kerroksen rakenteista löytyi haitallisia yhdisteitä, ja koko kerros remontoitiin. Ilmanlaatuongelmia ilmeni kuitenkin myös kiinteistön muissa osissa. Tike teki keväällä päätöksen, että koko organisaatio muuttaa uusiin toimitiloihin. Päätös muuttaa Lapinlahdenkadun Kampista Vallilan Elimäenkadulle tehtiin ripeästi. Muuttoa valmisteli erillinen muuttoryhmä, jossa oli toimialueiden edustus sekä henkilöstön edustaja mukana. Kaikessa muuton suunnittelussa oli avoin, osallistava ote. Yksi esille nouseva huoli oli muun muassa avokonttoritiloihin siirtyminen. Muuttoon liittyviä aiheita käsiteltiin aamulypsyillä (koko henkilöstön tiedotustilaisuus 2 krt/kk), Tike-infoissa (2 tunnin tiedotustilaisuus 4 krt./vuodessa), Tintrassa sekä toimialueiden ja yksiköiden omissa kokouksissa. Uusien toimitilojen pelisääntöjä käsiteltiin myös Tiken henkilöstön kehittämispäivässä ja Työhyvinvointiryhmässä. Lokakuun työtyytyväisyyskyselyyn oli erikseen lisätty uusia toimitiloja koskevia kysymyksiä. Varsinainen muutto käynnistyi joulukuussa. Ikävän säväyksen vuodelle antoivat YT-neuvottelut. Prosessi oli raskas, ja muutosturvan piirissä olevia pyrittiin tukemaan niin paljon kuin mahdollista.

5 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1 Henkilöstömäärä RAPORTTI (14) Lisähuolta aiheuttivat myös meneillään olleet selvitykset. IT-palveluiden organisointia koskeva raportti valmistui joulukuussa. Raportissa esitettyjen ehdotusten selkeyttämistä jatkettiin vuoden 2011 puolella. Toisen, meneillään olevan tilastotoimea koskevan selvityksen määräaika on toukokuussa Huolimatta raskaasta ja työntäyteisestä vuodesta Tiken selviytyi siitä erinomaisesti. Sairauspoissaolot laskivat kokonaisuutena, ja tyytyväisyys johtamiseen ja esimiestyöhön pysyi samalla tasolla tai lisääntyi. Työtyytyväisyystulokset osoittivat laskusuuntaa, vaikkakin kokonaiskeskiarvo pysyi samana. Enemmistö henkilöstöstä koki sekä kyselyiden että käytäväpuheiden mukaan, että Tiken johto on ollut ilmanlaadun selvittämistä ja muuttoa koskevissa toimissaan ripeä ja avoin. Tikessä noudatetaan, edelleen, hyvää henkilöstöpolitiikkaa vaikeissakin olosuhteissa. Taulukko 1. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio Henkilöstön lukumäärä Muutos % -8,3-1,9 2,4-4,2-29,1 2.2 Henkilötyövuodet Tiken henkilöstömäärä väheni edellisvuosien tapaan, poikkeuksena vuosi Tiken henkilöstömäärän valtionhallintoa maltillisemmalta näyttävä lasku johtunee kuitenkin siitä, että yliopistot siirtyivät valtiolta pois. Taulukko 2. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Henkilötyövuodet (htv) 221,3 203,3 (-8,1%) 208,4 (2,5 %) 205,2 (-1,5 %) 84721,1 (-28,0%) 2.3 Henkilöstörakenne Kokoaikaisuus Tiken henkilötyövuosissa oli laskua 1,5 % edellisvuoteen verrattuna. Valtion htvmäärän lasku johtunee siitä. että yliopistot siirtyivät valtiolta pois. Taulukko 3. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Kokoaikainen henkilöstö Osa-aikainen henkilöstö 202 (87,4 %) 190 (90,5 %) 199 (92,6 %) 29 (12,6 %) 190 (92,2%) 93,5% 20 (9,5 %) 16 (7,4 %) 16 (7,8%) 6,5%

6 RAPORTTI (14) Määräaikaisuus Tiken osa-aikaisen henkilöstön määrä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna Taulukko 4. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Vakinainen henkilöstö, % Määräaikainen henkilöstö, % Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. 84,8 85,2 89,8 89,0 86,3 15,2 14,8 10,2 11,0 13,7 Tiken määräaikaisen henkilöstön osuus oli hienoisessa noussut edellisvuodesta. Määräaikaisia on kuitenkin vähemmän kuin valtiolla keskimäärin. Sukupuolirakenne Taulukko 5. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Naisten %-osuus henkilöstöstä 54,1 49,5 47,9 49,0 51,2 Miesten %-osuus henkilöstöstä 45,9 50,5 52,1 51,0 48,8 - Vakinainen henk., naiset, lkm(%) - Vakinainen henk., miehet,lkm(%) 102 (44,2) 89 (42,4) 93 (43,3) 89 (48,0) * 94 (40,6) 90 (42,9) 100 (46,5) 95 (52,0) * - Määräaik. henk., naiset, lkm(%) 23 (9,9) 15 (7,1) 10(4,6) 12 (6,0) * - Määräaik. henk., miehet, lkm(%) Ikärakenne 12 (5,1) 16 (7,6) 12 (5,6) 10 (5,0) * * Ei vertailulukua Tahti-järjestelmässä Tikessä on lähes yhtä paljon miehiä ja naisia. Miehillä on hieman useammin vakituinen palvelussuhde kuin naisilla. Taulukko 6. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Keski-ikä 41,1 41,1 41,6 42,2 45,1 Yli 45-v. osuus % 38,1 37,1 38,6 38,8 54,7 Tiken keski-ikä on matalampi kuin valtiolla keskimäärin. Samoin yli 45-vuotiaiden osuus on matalampi kuin valtiolla keskimäärin.

7 RAPORTTI (14) Koulutusrakenne Koulutusasteet: 1-2. perusaste, 3-5 keskiaste, 6 alempi korkeakouluaste, 7 ylempi korkeakouluaste, 8 tutkijakoulutusaste (lisensiaatti tai tohtori). Taulukko 7. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden %- osuus * Ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden %-osuus ** Tutkijakoulutuksen (lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon) suorittaneiden %-osuus *** 45,8 51,9 53,5 54,4 40,4 34,1 35,7 36,3 39,3 28,6 1,4 1, ,9 4,0 * koulutusasteet 6-8, ** koulutusasteet 7-8, *** koulutusaste 8 Tiken koulutustaso on noussut vuosittain, ja korkeakoulutettuja on enemmän kuin valtiolla keskimäärin. Tutkijakoulutuksen suorittaneita on kuitenkin vähemmän kuin valtiolla keskimäärin. 3 Työajan käyttö ja työvoimakustannukset Taulukko 8. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta, % Sairauspoissaoloajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 81,0 77,9 79,8 79,6 81,3 8,2 4,7 4,6 3,4 4,0 3.1 Henkilöstöpanokset ja työajan käyttö Sairauspoissaoloajan %-osuus vuosityöajasta on vähentynyt selvästi vuodesta 2007 alkaen, ja on myös matalampi kuin valtiolla keskimäärin. Taulukko 9. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Henkilöstö lkm Henkilötyövuodet lkm 221,3 203,3 208,4 205, ,1 Henkilötyövuoden hinta /htv , , , ,5 Tiken henkilötyövuoden hinta on hieman korkeampi kuin valtiolla keskimäärin. Mukaan lasketaan sekä tehdyn työajan palkat että välilliset työvoimakustannukset. Välilliset työvoimakustannukset sisältävät välilliset palkat, sosiaaliturvan kustannukset ja muut välilliset työvoimakustannukset. Välilliset palkat koostuvat lomarahasta, vuosiloma-ajan palkoista, äitiys/vanh.vapaan palkoista, sairasajan palkoista, muista palkallisista vapaista, reservin. kert. harjoitusten ajan palkoista, koulutusajan palkoista, arkipyhien, ay-toiminnan, työsuojelun yht. toiminnan ja virkistystoimintaan käytetyn työajan palkoista.

8 RAPORTTI (14) Tikessä henkilötyövuoden hintaa siis nostavat mm. työsuojelu- ja virkistystoiminnan sekä koulutukseen käytetyn ajan palkat sekä pitkät vuosilomat. 3.2 Palkkausmenot Työvoimakustannuserät Taulukko 10. euroa % tehdyn työajan palkoista % palkkasummasta % työvoimakustannuksista I. Palkkasumma ,3 128,9 100,0 81,2 II. Tehdyn työajan palkat ,0 100,0 77,6 63,0 III. Välilliset työvoimakustannukset ,8 58,7 45,5 36,9 IV. Työvoimakustannukset yhteensä ,8 159,7 123,1 100,0 3.3 Työvoimakustannukset yhteensä Tiken työvoimakustannukset ovat korkeammat kuin valtiolla keskimäärin. Myös välilliset työvoimakustannukset ovat korkeammat. Välillisiin työvoimakustannuksiin lasketaan esim. vapaat, matkat, koulutus, työsuojelu, työterveyspalvelut, työpaikkaruokailu, virkistys- ja sosiaalitoiminta sekä väestönsuojelutoiminta. Muun muassa nämä tekijät (investointi ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja koulutuksiin sekä pitkät lomat) selittävät Tiken valtiota korkeampia työvoimakustannuksia. Taulukko 11. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Kokonaistyövoimakustannu kset, /vuosi (muutos % vert. edellinen vuosi) (-16%) (-2,0%) (9,5%) ,8 (-0, 1,%) -24,9 Tiken kokonaistyövoimakustannukset ovat pysyneet noin samalla tasolla kuin vuonna Valtion kokonaistyövoimakustannusten lasku johtunee yliopistojen siirtymisestä pois valtiolta.

9 RAPORTTI (14) Välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista Taulukko 12. Toteuma A. VÄLILLISET PALKAT %-osuus tehdyn työajan palkoista 28,9 01. lomaraha 4,4 02. vuosiloma-ajan palkat 18,3 03. lapsen syntymä ja hoito 0,6 04. sairausajan palkat 3,5 05. eri virkavapaudet 0,3 06. reservin kertausharjoitukset 0,0 07. koulutusajan palkat 1,2 08. palkalliset arkipyhät 0,0 09. ammattiyhdistystoiminta 0,1 10. yhteistoiminta 0,1 11. työsuojelun yhteistoiminta 0,1 12. virkistystoiminta 0,5 B. SOSIAALITURVA %-osuus tehdyn työajan palkoista 25,8 13. työnantajan sotu-maksut 2,9 14. LEL- ja TAEL-vakuutusmaksut 0,0 15. vapaaehtoiset eläkemaksut 0,0 16. VEL-eläkemaksut 22,5 17. tapaturmavakuutusmaksut 0,4 19. ryhmähenkivakuutusmaksut 0,1 20. sairasvak. palautukset -0,6 C. MUUT VÄLILLISET KUSTANNUKSET %-osuus tehdyn työajan palkoista 4,5 21. virka- ja suojapuvut 0,0 22. vapaat matkat 0,0 23. koulutus 1,6 24. työsuojelu 0,0 25. väestönsuojelu 0,0 26. terv.- ja sairaudenhoito 2,1 27. työpaikkaruokailu 0,5 28. virk.- ja sosiaalitoiminta 0,3 29. muut kustannukset 0,1 III. VÄLILLISET TYÖVOIMAKUSTANNUKSET %-osuus tehdyn työajan palkoista 58,7

10 RAPORTTI (14) 4 Henkilöstön motivaatio ja työkunto 4.1 Työtyytyväisyys ja työkunto Työkuntoa ylläpitävä toiminta Työtyytyväisyys Tiken työhyvinvointiryhmä ja Virkistystoimikunta edistävät työkuntoa psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen hyvinvoinnin alueella. Tyhy-ryhmä kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Työtyytyväisyyskysely (VM Baro) toteutettiin vuoden lokakuussa. Taulukko 13. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio Hallinnonala Johtaminen 3,3 3,3 3,4 3,2 3,4 3,6 Työn sisältö ja haasteellisuus 3,5 3,5 3,6 3,5 3,7 3,8 Palkkaus 3,1 3,0 3,2 3,1 2,9 2,9 Osaamisen kehittäminen 3,3 3,3 3,4 3,2 3,2 3,7 Työilmapiiri ja yhteistyö 3,6 3,7 3,8 3,7 3,7 3,9 Työolot 3,2 3,4 3,3 3,3 3,5 3,8 Tiedonkulku 3,0 3,2 3,1 3,0 3,1 3,7 Työnantajakuva, arvojen selkeys ja toteutuminen 3,0 3,0 3,1 3,0 (pelkkä imago 3,2) 3,3 3,5 Kyselyn keskiarvo 3,2 3,3 3,4 3,3 3,4 3,7 Henkilöjohtaminen Tiken tulokset ovat samalla tasolla tai heikommat kuin valtiolla tai hallinnonalalla keskimäärin. Tulokseen vaikuttavia tekijöitä saattavat olla Tiken toimintoihin ja asemaan liittyneet selvitykset. Toisena tekijänä saattavat olla Tiken omat keskiarvoa laskeneet lisäkysymykset, esimerkkinä kysymys strategiaviestinnästä. Tiken asema on nyt vakiintumassa ICT-palvelukeskuksena uuden tietohallintolain myötä. Henkilöstön hyvinvointia, motivaatiota ja jaksamista tuetaan edelleen. Henkilöjohtamisen eli oman lähiesimiehen arviointi toteutettiin vuoden marraskuussa. Arviointi sisältyy Tiken johtamisen ja suunnittelun vuosikelloon (vakiintunut käytäntö ja tunnusluku).

11 RAPORTTI (14) * ypj : yksikön päälliköt + johto, tv: tiiminvetäjät (silloinen organisaatiorakenne) Taulukko 14. Toteuma 2006 Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma 1. Työskentelee Tiken arvojen/toimintatapojen mukaisesti ja innostaa muita omalla esimerkillään. ypj 3,2 tv 3,3 3,4 3,1 3,4 3,3 3,3 2. On luotettava ja toimii oikeudenmukaisesti vaikeissakin tilanteissa. ypj 3,2 tv 3,5 3,4 3,2 3,4 3,4 3,4 4. Kantaa vastuun päätöksistään esimiehenä. ypj 3,4 tv 3,5 5. Kannustaa alaisiaan ja antaa sekä ottaa vastaan rakentavaa palautetta. ypj 3,1 tv 3,4 3,5 3,3 3,2 3,1 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,5 6. Pitää alaisensa tilanteen tasalla ja informoi muutoksista riittävän ajoissa. ypj 3,0 tv 3,2 3,2 3,1 3,3 3,2 3,3 7. On alaistensa tavoitettavissa. ypj 3,2 tv 3,5 Keskiarvo ypj* 3,2 tv* 3,4 3,3 3,4 ypj 3,3 tv 3,2 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 Sairauspoissaolot Tyytyväisyys omaan lähiesimieheen pysyi kokonaisuutena samalla tasolla. Yksikään osa-alue ei laskenut, mutta sen sijaan nousua tapahtui kannustamisessa ja palautteen vastaanottamisessa sekä ajan tasalla pitämisessä ja muutoksista informoimisessa. Henkilöstö arvioi myös oman toimialueensa päällikön. Päälliköiden saama keskiarvo oli 3,3. Koko Tiken henkilöstö arvioi myös ylijohtajan, nyt ensimmäistä kertaa. Ylijohtajan saama keskiarvo oli 2,9. Tulokset esiteltiin koko henkilöstölle, samoin tulosten pohjalta asetetut seuraavan vuoden tavoitetasot ja kehityskohteet. Sekä toimialueiden päällikön että ylijohtajan arviointiperusteet oli muokattu lähiesimiehen arvioinnin pohjalta, ollen hyvin samanlaiset. Taulukko 15. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Sairauspoissaolot, pv/htv 8,5 10,7 11,3 8,6 9,7 1-3 sairauspäivän tapausten osuus kaikista sairaustapauksista, % Terveysprosentti, ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden lukumäärän %-osuus 80,8 76,5 79,3 84,7 76,4 29,0 27,1 25,1 31,1 35,7

12 RAPORTTI (14) Tiken sairauspoissaolot ovat laskeneet, ja ovat kokonaisuutena matalammalla tasolla kuin valtiolla keskimäärin. Sen sijaan lyhyitä 1-3 päivän sairauspoissaoloja on Tikessä enemmän kuin valtiolla keskimäärin. Samoin Tiken terveysprosentti on hieman pienempi kuin valtiolla keskimäärin. Työterveyshuollon käynnit Taulukko 16. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Sairaanhoitokäynnit lääkärillä Erikoislääkärin konsultaatiot Työterveyshoitajalla käynnit Fysioterapeutilla käynnit Laboratoriotutkimuksia Röntgentutkimuksia Käynnit yhteensä Käynnit/henkilö 7,6 8,8 9,4 9,4 Tiken työterveyshuollon käyntimäärät ovat pysyneet kokonaisuutena henkilöä kohden samoina. Fysioterapeutilla käynnit ovat lisääntyneet. Vaihtuvuus Lähtövaihtuvuus: vuoden aikana toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä Tulovaihtuvuus: vuoden aikana palvelukseen otettujen uusien henkilöiden lukumäärän %-osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä. Taulukko 17. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. - Lähtövaihtuvuus-% 24,3 5,2 4,3 1,9 0,3 - Tulovaihtuvuus-% 2,9 9,5 7,1 2,8 1,0 Tiken tulovaihtuvuus on vuonna ollut aavistuksen suurempi kuin lähtövaihtuvuus. Kuitenkin sekä tulo- että lähtövaihtuvuus ovat laskeneet edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2007 luvuissa näkyy organisaatiomuutos eli Maaseutuviraston (Mavi) perustaminen.

13 RAPORTTI (14) Luonnollinen poistuma Vuoden aikana toisen työnantajan palvelukseen, eläkkeelle siirtyneiden ja kuolleiden henkilöiden lukumäärän % -osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä (mukana myös palkattomalla virkavapaalla olijat). Taulukko 18. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Luonnollinen poistuma-% 25,4 7,4 9,0 3,3 2,1 Eläköityminen Tiken luonnollinen poistuma on laskenut edellisvuosista, ollen kuitenkin hieman korkeampi kuin valtiolla keskimäärin. Taulukko 19. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Eläkkeelle siirtyminen, % henkilöstöstä 1,1 2,2 1,4 0,9 1,8 5 Henkilöstöinvestoinnit Eläkkeelle siirtyminen oli hieman vähäisempää kuin vuonna Henkilöstökoulutus Koulutuspäivät, kehittymisen ajankäyttö ja kustannukset Taulukko 20. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Koulutuspäivät/htv 2,8 5,3 3,4 2,5 2,1 Työajan kirjaus henkilöstön kehittäminen toiminnolle (htv) (lähde: TAS) Koulutukseen osallistuneiden %- osuus henkilöstöstä (lähde: Tahti) Ostokoulutusten kustannukset /htv (lähde: kirjanpito) 4,2-7,0 4,8-79,1 77,5 51,6 54,4 29, * Koulutuskustannukset, sis. työajan (lähde: Tahti) 1319, ,6 1068,3 867,8 * ei sisällä muutosturvakoulutukseen varattuja rahoja (VM), muutoin luku olisi hieman suurempi eli 843 /htv Tikessä koulutuspäivien määrä sekä koulutuskustannukset ovat vähentyneet edellisvuodesta. Sen sijaan koulutukseen osallistujien määrä on hienoisesti noussut. Omaehtoisen opiskelun ja kehittymisen osuus on laskenut melko paljon edellisvuodesta, kun mittarina käytetään henkilöstön kehittyminen -toiminnolle kirjattua työaikaa. Silti koulutusta tuetaan Tikessä keskimäärin enemmän kuin valtiolla.

14 RAPORTTI (14) Koulutustasoindeksi Taulukko 21. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht Koulutustasoindeksi 5,2 5,2 5,3 5,3 5,1 - Naiset 5,1 5,3 5,4 5,5 5,1 - Miehet 5,2 5,1 5,2 5,2 5,1 Tiken koulutustasoindeksi on keskimäärin korkeampi kuin valtiolla. Naiset ovat Tikessä koulutetumpia kuin miehet. Henkilöstövoimavarojen keskeiset tunnusluvut Tiken tulossopimuksessa olevat henkilöstövoimavaroja koskevat tunnusluvut on esitetty taulukossa 24. Niihin on otettu kantaa jo aiemmin, kun ko. tunnusluvut on esitelty. Taulukko 22. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Henkilötyövuodet 221, ,4 205, ,1 Koulutustasoindeksi 5,2 5,2 5,3 5,3 5,1 Koulutuksen laajuus: koulutukseen osallistuneiden %- osuus henkilöstöstä 79,1 77,5 51,6 54,4 29,8 Koulutuspäivät/htv 2,8 5,6 3,4 2,5 2,1 Koulutuskustannuks et, /htv (ostokoulutukset) Sairauspoissaolot, pv/htv ,4-8,3 10,7 11,3 8,6 9,7 5.2 Työterveyshuollon kustannukset Taulukko 23. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Työterveyshuolto, /htv Tiken terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet hieman edellisvuoteen verrattuna. Tämä johtuu yleisestä kustannustason noususta. Vaikka työterveyshuollon käynnit pysyivät kokonaisuutena samalla tasolla, esimerkiksi fysioterapeutin palveluiden määrä lisääntyi vuoden aikana. Lisäksi esimiehille järjestettiin koulutus varhaisen puuttumisen ajattelusta, otsikolla "Esimiestyön haastavat tilanteet".

15 RAPORTTI (14) 6 Yhteenveto ja suositukset Tunnuslukujen valossa Tike on nuorekas organisaatio, jossa on vakituisia palvelussuhteita hieman enemmän kuin valtiolla keskimäärin. Tike jatkaa kehittymistään asiantuntijaorganisaationa, mistä osoituksena on valtionhallintoa keskimäärin korkeampi koulutustasoindeksi. Sairauspäivät kokonaisuutena ovat laskeneet ja tyytyväisyys esimiestyöhön noussut. Tämä on erittäin suotuisaa kehitystä. Pohdintaa ja mahdollisia toimenpiteitä vaatinevat ne alueet, joissa Tike osoittaa epäsuotuisaa kehitystä muuhun valtionhallintoon verrattuna: korkeat kokonaistyövoimakustannukset, suuri 1-3 päivän sairauspoissaolojen määrä sekä työtyytyväisyyskyselyn tulokset kokonaisuutena. Allekirjoitukset Helsingissä 12. päivänä toukokuuta 2011 Ylijohtaja Marjo Bruun Henkilöstön kehittämispäällikkö Eeva Sankari JAKELU Koko Tike

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN 2004 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8: Koko henkilöstö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8 Taulukko

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Erikoissuunnittelija Ville Handolin 1 Geologian tutkimuskeskus GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ-

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...4 2. Tehokas TUKES...4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES...7 Osaaminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SISÄLTÖ. 1 JOHDANTO. 2 TIIVISTELMÄ.. 3 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 4 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 5 1.2.2

Lisätiedot

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Valtion henkilöstökertomus 212 Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Elokuu 213 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Sukupuolirakenne... 4 2.3 Ikärakenne...

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011 Maaliskuu 212 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö Valtion henkilöstökertomus 211 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaiset

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Dnro 57/8.4.2/

Dnro 57/8.4.2/ Henkilöstötilinpäätös 2008 1 1. KATSAUS VUOTEEN 2008...2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 3. VAKITUINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ...6 4. HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE...8 5. HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE...10

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS TASKUTILASTO Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS Valtion työmarkkinalaitos Kesäkuu 2006 3 SISÄLLYS Tiedot ovat marraskuun 2005 viimeiseltä

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... 3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2012

Henkilöstötilinpäätös 2012 Henkilöstötilinpäätös 2012 Dnro 415/01 00 02/13 2 (11) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstörakenne... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja henkilötyövuodet... 3 2.2 Osa-aikaiset ja määräaikaiset palvelussuhteet...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2006

Henkilöstökertomus 2006 Konsernipalvelut Sisällysluettelo ALUKSI 3 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4 1.1 Henkilötyövuodet 4 1.2 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 6 1.3 Virka- ja työsuhteinen henkilöstö 7 1.4 Ikärakenne 8

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa?

Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa? Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa? Valtio-Expo 7.5.29 Irma Väänänen-Tomppo Henkilöstöriskien johtamisen mittaristo, Valtio (Budjettitalouden virastot ja laitokset) Työkyvyttömyyseläkealkavuus,77

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 LAPIN YLIOPISTO Hyväksytty Lapin yliopiston hallituksen kokouksessa 9.3.2007 2 Sisällys TAUSTAKSI...3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne...4 1.1 Henkilöstön työpanos...4 1.2 Vakituiset

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2001

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2001 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 21 Henkilöstöraportin tarkoitus Ihmiset ovat palvelutuotantomme keskeisin voimavara. Henkilöstöön liittyvien muutostrendien seuraaminen on taas yksi keskeinen yhteistoiminnan

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2011 Dnro 373/01 00 02/12

Henkilöstötilinpäätös 2011 Dnro 373/01 00 02/12 Henkilöstötilinpäätös 2011 Dnro Dnro 2 (9) Johdanto Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) toisen toimintavuoden henkilöstötilinpäätös 2011 on edellisvuoden tapaan erillinen

Lisätiedot

Valtion henkilöstötilinpäätös 2011

Valtion henkilöstötilinpäätös 2011 Valtion henkilöstötilinpäätös 2011 Toukokuu 2012 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Pirkko Ala-Marttila /VM-julkaisutiimi

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Palkat nousivat NIUKASTI

Palkat nousivat NIUKASTI Palkat nousivat NIUKASTI Teksti Henna Laasonen Diplomi-insinöörien keskipalkka toistaiseksi voimassaolevissa työsuhteissa joulukuussa 2011 nousi 5 015 euroon. Mediaanipalkka oli 4 500 euroa kuukaudessa.

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2

SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2 Suomen Pankki Henkilöstötilinpäätös 1997 SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 1997 Tarkoitus Henkilöstötilinpäätös antaa Suomen Pankin johdolle, esimiehille, henkilöstöasioista vastaaville

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi NAANTALIN KAUPUNKI Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2016-2019 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi Johtoryhmä 3.11.2015 Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö

Hanna Oranen. työsuojelupäällikkö Hanna Oranen Henkilöstön kehittäjä, työsuojelupäällikkö 26.10.2011 26.10.2011 2 VMBaron kehitys 2004-2011 2011 2011 369 3,69 335 3,35 26.10.2011 3 Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueen

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2012... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 Palkeet_D/5/01.00.01.03/2016 1 (15) Sisällys 1 Katsaus... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 2.2 2.3 2.4 Henkilöstön määrä ja henkilötyövuodet... 2 Osa-aikaiset ja määräaikaiset

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus

Geologian tutkimuskeskus HenkilöstöKERTOMUS 2011 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 Kuva: Tukes-päivät 2015 2 (14) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Vaikuttava ja palveleva Tukes... 3 2.1 Henkilöstörakenne... 3 2.2 Vaihtuvuus... 6 3 Asiantunteva ja yhteistyökykyinen

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

LAPIN LIITON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015

LAPIN LIITON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS LAPIN LIITON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Lapin liiton henkilöstökertomus vuodelta 2015 sisältää maakuntajohtajan katsauksen, henkilöstöstrategian ja tiedot organisaation henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot