HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Makasiini # 62687

2 RAPORTTI (14) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ Johdanto Henkilöstötilinpäätös Ylijohtajan katsaus Henkilöstön kehittämispäällikön katsaus Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet Henkilöstörakenne...4 Kokoaikaisuus...4 Määräaikaisuus...5 Sukupuolirakenne...5 Ikärakenne...5 Koulutusrakenne Työajan käyttö ja työvoimakustannukset Henkilöstöpanokset ja työajan käyttö Palkkausmenot Työvoimakustannukset yhteensä Henkilöstön motivaatio ja työkunto Työtyytyväisyys ja työkunto...9 Työkuntoa ylläpitävä toiminta...9 Työtyytyväisyys...9 Henkilöjohtaminen...9 Sairauspoissaolot Työterveyshuollon käynnit Vaihtuvuus Luonnollinen poistuma Eläköityminen Henkilöstöinvestoinnit Henkilöstökoulutus Koulutuspäivät, kehittymisen ajankäyttö ja kustannukset Koulutustasoindeksi Henkilöstövoimavarojen keskeiset tunnusluvut Työterveyshuollon kustannukset Yhteenveto ja suositukset... 14

3 RAPORTTI (14) Johdanto 1.1 Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätöksen sisältö noudattaa Valtiovarainministeriön ja valtion työmarkkinalaitoksen Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä, henkilöstötilinpäätös -julkaisun mukaista jaottelua. Tähän henkilöstötilinpäätökseen on kerätty Tiken toiminnan kannalta keskeiset henkilöstötunnusluvut. Tilinpäätöksessä on myös esitetty Tahti -järjestelmästä saatavia tietoja ja tuotu esiin Tahti -järjestelmän antamat vertailutiedot. Henkilöstötilinpäätöksen tulkitseminen ja johtopäätökset tehdään eri foorumeilla, kuten johtoryhmissä, esimiesfoorumissa ja Tyhy-ryhmässä. Näkemyksiä kerätään myös suoraan henkilöstöltä. Henkilöstötilinpäätös on osa Tiken toiminnan seurantaa. 1.2 Ylijohtajan katsaus Tike solmii asiakasvirastojen kanssa palvelusopimukset tuotettavista palveluista. Palvelutuotannon toteutumista seurataan ja raportoidaan kuukausittain. Vuoden osalta palvelut tuotettiin sopimusten mukaisesti ja kehittämistoimenpiteitä kohdistettiin raportoinnin ja laadun parantamiseen. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin vuonna nk. päättäjäkyselyllä ja vastaajat arvostivat erityisesti yhteistyöstä saatavia hyötyjä ja pitivät Tiken imagoa hyvänä. Henkilöstön osaava ja motivoitunut panos palvelutuotannossa on ollut merkittävää ja ansaitsee kiitoksen. Toimintojen keskittäminen perustehtäviin, tilastotuotantoon ja IT-palveluihin, ja muiden tehtävien karsiminen vaikuttivat Tikessä sekä palveluihin että niitä tuottavaan henkilöstöön vuoden aikana. Tukipalveluja vähennettiin merkittävästi vuoden lopussa Maaseutuviraston siirtyessä Seinäjoelle. Tukipalvelujen henkilöstön sopeuttamiseksi on Tikessä toteutettu muutosturvatoimenpiteitä. Tästä huolimatta päädyttiin vuonna yhteistoimintamenettelyn kautta viiden virkasuhteen päättämiseen. Fujitsu valittiin Maaseutuviraston työasematuen tuottajaksi ja Tiken tuottama tuki Maville päättyi. Työasematuen muutostuen myötä kaksi henkilöä siirtyi Tikestä uusiin tehtäviin Fujitsulle. Tiken organisaatiokulttuuriin ja toimintaa vaikutti merkittävästi vuoden aikana toteutettu uusien toimitilojen hankinta. Tiken toimitilavaihtoehtoja selvitettiin vuoden alkupuolella ja kesäkuussa solmittiin vuokrasopimus uusista toimitiloista Vallilan Elimäenkadulla. Syksyn aikana suunniteltiin ja valmisteltiin muuttoa ja toimitilojen käyttöä sekä työstettiin pelisääntöjä ja toimintamalleja avokonttorissa työskentelyyn. Henkilöstö osallistui aktiivisesti suunnitteluun ja työskentely uusissa tiloissa käynnistyi sujuvasti kun Tike pääsi muuttamaan remontoituihin tiloihin vuoden vaihteessa. Tike on ollut edistyksellinen ja aktiivinen sekä sähköisten palvelujen hyödyntämisessä että tuottamisessa. Tike on ottanut käyttöön sähköisen rekrytointijärjestelmä(heli) ja vuoden loppupuolella verkkopalkkatoiminnon. Taloushallinnossa on myyntilaskujen sähköistämisprojekti aloitettu vuoden loppupuolella. Ostolaskujen käsittely on jo sähköistetty periaatepäätöksen mukaisesti. Matkustusmenoja ovat pienentäneet videoneuvottelujen ja tietotekniikan hyödyntäminen. Sidosryhmäyhteistyössä hyödynnetään lisäksi monipuolisesti erilaisia extranet- ja wiki ratkaisuja. Maatalouslaskenta sähköinen tiedonkeruu toteutettiin samalla tekniikalla

4 RAPORTTI (14) kuin Mavin viljelijöiden sähköinen tukihakemus. Sähköinen tiedonkeruujärjestelmä on kehitetty Tikessä. Maatalouslaskennan tiedonkeruu käynnistyi 1.9. Laskennan tiedonkeruun kaksikielinen kampanjasivusto avattiin jo toukokuussa osoittteessa ja lisäksi tuotettiin kuvaus Maatalouslaskennasta wikipediaan. Kunnianhimoinen tavoite saavutettiin, sillä yli 50 % viljelijöistä vastasi sähköisesti. Palvelukokonaisuuden muutokset ja resurssien niukkuus ovat tuoneet haasteita ja lisänneet riskejä palvelutuotannossa. Töiden organisoinnilla ja tehtävien priorisoinnilla on pystytty pitämään resurssit ja tehtävät tasapainossa. Henkilöstön motivaatio ja työtyytyväisyys ovat säilyneet hyvänä ja sairauspoissaolot vähentyneet. Tiken htv toteuma oli 205,2 ja Tike saavutti asetetut, htv:llä mitatut tuottavuustavoitteet. 1.3 Henkilöstön kehittämispäällikön katsaus Vuonna strategiatyötä jatkettiin ja Tiken kärkihankkeita - asiakkuusajattelua ja hyvää tietohallintotapaa - pidettiin aktiivisesti esillä Tintrassa, johtoryhmissä ja Tike-infoissa. Syksyn kehittämispäivässä käynnistettiin laaja, koko henkilöstön kattava arvoprosessi, jossa luotiin pelisääntöjä arvojen käytännön toteutumisen tueksi. Arvoja tarkasteltiin sekä asiakkuusajattelun, hyvän tietohallintotavan sekä uusiin toimitiloihin asettumisen näkökulmasta. Tämän jälkeen jokaisella toimialueella sekä johdossa (yhteensä 7) pidettiin 2 tunnin samansisältöinen tilaisuus yhteisten pelisääntöjen luomiseksi. Henkilöstö oli aktiivista, ja prosessi tuotti paljon informaatiota yhteisen sopimisen pohjaksi. Työhyvinvoinnin kehittämistä ja henkilöstökoulutuksia jatkettiin normaalikäytäntöjen mukaisesti. Vuonna neljä tikeläistä sai JET-tutkinnon päätökseen, ja 5 uutta henkilöä aloitti saman, MMM:n hallinnonalan yhteisen koulutusohjelman. Kuukausittaisella esimiesfoorumilla tuettiin hyvää johtamista ja esimiestyötä. Vuotta Lapinlahdenkadun kiinteistöön liittyvät ilmanlaatuongelmat nousivat esille. Yhden kerroksen rakenteista löytyi haitallisia yhdisteitä, ja koko kerros remontoitiin. Ilmanlaatuongelmia ilmeni kuitenkin myös kiinteistön muissa osissa. Tike teki keväällä päätöksen, että koko organisaatio muuttaa uusiin toimitiloihin. Päätös muuttaa Lapinlahdenkadun Kampista Vallilan Elimäenkadulle tehtiin ripeästi. Muuttoa valmisteli erillinen muuttoryhmä, jossa oli toimialueiden edustus sekä henkilöstön edustaja mukana. Kaikessa muuton suunnittelussa oli avoin, osallistava ote. Yksi esille nouseva huoli oli muun muassa avokonttoritiloihin siirtyminen. Muuttoon liittyviä aiheita käsiteltiin aamulypsyillä (koko henkilöstön tiedotustilaisuus 2 krt/kk), Tike-infoissa (2 tunnin tiedotustilaisuus 4 krt./vuodessa), Tintrassa sekä toimialueiden ja yksiköiden omissa kokouksissa. Uusien toimitilojen pelisääntöjä käsiteltiin myös Tiken henkilöstön kehittämispäivässä ja Työhyvinvointiryhmässä. Lokakuun työtyytyväisyyskyselyyn oli erikseen lisätty uusia toimitiloja koskevia kysymyksiä. Varsinainen muutto käynnistyi joulukuussa. Ikävän säväyksen vuodelle antoivat YT-neuvottelut. Prosessi oli raskas, ja muutosturvan piirissä olevia pyrittiin tukemaan niin paljon kuin mahdollista.

5 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1 Henkilöstömäärä RAPORTTI (14) Lisähuolta aiheuttivat myös meneillään olleet selvitykset. IT-palveluiden organisointia koskeva raportti valmistui joulukuussa. Raportissa esitettyjen ehdotusten selkeyttämistä jatkettiin vuoden 2011 puolella. Toisen, meneillään olevan tilastotoimea koskevan selvityksen määräaika on toukokuussa Huolimatta raskaasta ja työntäyteisestä vuodesta Tiken selviytyi siitä erinomaisesti. Sairauspoissaolot laskivat kokonaisuutena, ja tyytyväisyys johtamiseen ja esimiestyöhön pysyi samalla tasolla tai lisääntyi. Työtyytyväisyystulokset osoittivat laskusuuntaa, vaikkakin kokonaiskeskiarvo pysyi samana. Enemmistö henkilöstöstä koki sekä kyselyiden että käytäväpuheiden mukaan, että Tiken johto on ollut ilmanlaadun selvittämistä ja muuttoa koskevissa toimissaan ripeä ja avoin. Tikessä noudatetaan, edelleen, hyvää henkilöstöpolitiikkaa vaikeissakin olosuhteissa. Taulukko 1. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio Henkilöstön lukumäärä Muutos % -8,3-1,9 2,4-4,2-29,1 2.2 Henkilötyövuodet Tiken henkilöstömäärä väheni edellisvuosien tapaan, poikkeuksena vuosi Tiken henkilöstömäärän valtionhallintoa maltillisemmalta näyttävä lasku johtunee kuitenkin siitä, että yliopistot siirtyivät valtiolta pois. Taulukko 2. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Henkilötyövuodet (htv) 221,3 203,3 (-8,1%) 208,4 (2,5 %) 205,2 (-1,5 %) 84721,1 (-28,0%) 2.3 Henkilöstörakenne Kokoaikaisuus Tiken henkilötyövuosissa oli laskua 1,5 % edellisvuoteen verrattuna. Valtion htvmäärän lasku johtunee siitä. että yliopistot siirtyivät valtiolta pois. Taulukko 3. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Kokoaikainen henkilöstö Osa-aikainen henkilöstö 202 (87,4 %) 190 (90,5 %) 199 (92,6 %) 29 (12,6 %) 190 (92,2%) 93,5% 20 (9,5 %) 16 (7,4 %) 16 (7,8%) 6,5%

6 RAPORTTI (14) Määräaikaisuus Tiken osa-aikaisen henkilöstön määrä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna Taulukko 4. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Vakinainen henkilöstö, % Määräaikainen henkilöstö, % Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. 84,8 85,2 89,8 89,0 86,3 15,2 14,8 10,2 11,0 13,7 Tiken määräaikaisen henkilöstön osuus oli hienoisessa noussut edellisvuodesta. Määräaikaisia on kuitenkin vähemmän kuin valtiolla keskimäärin. Sukupuolirakenne Taulukko 5. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Naisten %-osuus henkilöstöstä 54,1 49,5 47,9 49,0 51,2 Miesten %-osuus henkilöstöstä 45,9 50,5 52,1 51,0 48,8 - Vakinainen henk., naiset, lkm(%) - Vakinainen henk., miehet,lkm(%) 102 (44,2) 89 (42,4) 93 (43,3) 89 (48,0) * 94 (40,6) 90 (42,9) 100 (46,5) 95 (52,0) * - Määräaik. henk., naiset, lkm(%) 23 (9,9) 15 (7,1) 10(4,6) 12 (6,0) * - Määräaik. henk., miehet, lkm(%) Ikärakenne 12 (5,1) 16 (7,6) 12 (5,6) 10 (5,0) * * Ei vertailulukua Tahti-järjestelmässä Tikessä on lähes yhtä paljon miehiä ja naisia. Miehillä on hieman useammin vakituinen palvelussuhde kuin naisilla. Taulukko 6. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Keski-ikä 41,1 41,1 41,6 42,2 45,1 Yli 45-v. osuus % 38,1 37,1 38,6 38,8 54,7 Tiken keski-ikä on matalampi kuin valtiolla keskimäärin. Samoin yli 45-vuotiaiden osuus on matalampi kuin valtiolla keskimäärin.

7 RAPORTTI (14) Koulutusrakenne Koulutusasteet: 1-2. perusaste, 3-5 keskiaste, 6 alempi korkeakouluaste, 7 ylempi korkeakouluaste, 8 tutkijakoulutusaste (lisensiaatti tai tohtori). Taulukko 7. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden %- osuus * Ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden %-osuus ** Tutkijakoulutuksen (lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon) suorittaneiden %-osuus *** 45,8 51,9 53,5 54,4 40,4 34,1 35,7 36,3 39,3 28,6 1,4 1, ,9 4,0 * koulutusasteet 6-8, ** koulutusasteet 7-8, *** koulutusaste 8 Tiken koulutustaso on noussut vuosittain, ja korkeakoulutettuja on enemmän kuin valtiolla keskimäärin. Tutkijakoulutuksen suorittaneita on kuitenkin vähemmän kuin valtiolla keskimäärin. 3 Työajan käyttö ja työvoimakustannukset Taulukko 8. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta, % Sairauspoissaoloajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 81,0 77,9 79,8 79,6 81,3 8,2 4,7 4,6 3,4 4,0 3.1 Henkilöstöpanokset ja työajan käyttö Sairauspoissaoloajan %-osuus vuosityöajasta on vähentynyt selvästi vuodesta 2007 alkaen, ja on myös matalampi kuin valtiolla keskimäärin. Taulukko 9. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Henkilöstö lkm Henkilötyövuodet lkm 221,3 203,3 208,4 205, ,1 Henkilötyövuoden hinta /htv , , , ,5 Tiken henkilötyövuoden hinta on hieman korkeampi kuin valtiolla keskimäärin. Mukaan lasketaan sekä tehdyn työajan palkat että välilliset työvoimakustannukset. Välilliset työvoimakustannukset sisältävät välilliset palkat, sosiaaliturvan kustannukset ja muut välilliset työvoimakustannukset. Välilliset palkat koostuvat lomarahasta, vuosiloma-ajan palkoista, äitiys/vanh.vapaan palkoista, sairasajan palkoista, muista palkallisista vapaista, reservin. kert. harjoitusten ajan palkoista, koulutusajan palkoista, arkipyhien, ay-toiminnan, työsuojelun yht. toiminnan ja virkistystoimintaan käytetyn työajan palkoista.

8 RAPORTTI (14) Tikessä henkilötyövuoden hintaa siis nostavat mm. työsuojelu- ja virkistystoiminnan sekä koulutukseen käytetyn ajan palkat sekä pitkät vuosilomat. 3.2 Palkkausmenot Työvoimakustannuserät Taulukko 10. euroa % tehdyn työajan palkoista % palkkasummasta % työvoimakustannuksista I. Palkkasumma ,3 128,9 100,0 81,2 II. Tehdyn työajan palkat ,0 100,0 77,6 63,0 III. Välilliset työvoimakustannukset ,8 58,7 45,5 36,9 IV. Työvoimakustannukset yhteensä ,8 159,7 123,1 100,0 3.3 Työvoimakustannukset yhteensä Tiken työvoimakustannukset ovat korkeammat kuin valtiolla keskimäärin. Myös välilliset työvoimakustannukset ovat korkeammat. Välillisiin työvoimakustannuksiin lasketaan esim. vapaat, matkat, koulutus, työsuojelu, työterveyspalvelut, työpaikkaruokailu, virkistys- ja sosiaalitoiminta sekä väestönsuojelutoiminta. Muun muassa nämä tekijät (investointi ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja koulutuksiin sekä pitkät lomat) selittävät Tiken valtiota korkeampia työvoimakustannuksia. Taulukko 11. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Kokonaistyövoimakustannu kset, /vuosi (muutos % vert. edellinen vuosi) (-16%) (-2,0%) (9,5%) ,8 (-0, 1,%) -24,9 Tiken kokonaistyövoimakustannukset ovat pysyneet noin samalla tasolla kuin vuonna Valtion kokonaistyövoimakustannusten lasku johtunee yliopistojen siirtymisestä pois valtiolta.

9 RAPORTTI (14) Välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista Taulukko 12. Toteuma A. VÄLILLISET PALKAT %-osuus tehdyn työajan palkoista 28,9 01. lomaraha 4,4 02. vuosiloma-ajan palkat 18,3 03. lapsen syntymä ja hoito 0,6 04. sairausajan palkat 3,5 05. eri virkavapaudet 0,3 06. reservin kertausharjoitukset 0,0 07. koulutusajan palkat 1,2 08. palkalliset arkipyhät 0,0 09. ammattiyhdistystoiminta 0,1 10. yhteistoiminta 0,1 11. työsuojelun yhteistoiminta 0,1 12. virkistystoiminta 0,5 B. SOSIAALITURVA %-osuus tehdyn työajan palkoista 25,8 13. työnantajan sotu-maksut 2,9 14. LEL- ja TAEL-vakuutusmaksut 0,0 15. vapaaehtoiset eläkemaksut 0,0 16. VEL-eläkemaksut 22,5 17. tapaturmavakuutusmaksut 0,4 19. ryhmähenkivakuutusmaksut 0,1 20. sairasvak. palautukset -0,6 C. MUUT VÄLILLISET KUSTANNUKSET %-osuus tehdyn työajan palkoista 4,5 21. virka- ja suojapuvut 0,0 22. vapaat matkat 0,0 23. koulutus 1,6 24. työsuojelu 0,0 25. väestönsuojelu 0,0 26. terv.- ja sairaudenhoito 2,1 27. työpaikkaruokailu 0,5 28. virk.- ja sosiaalitoiminta 0,3 29. muut kustannukset 0,1 III. VÄLILLISET TYÖVOIMAKUSTANNUKSET %-osuus tehdyn työajan palkoista 58,7

10 RAPORTTI (14) 4 Henkilöstön motivaatio ja työkunto 4.1 Työtyytyväisyys ja työkunto Työkuntoa ylläpitävä toiminta Työtyytyväisyys Tiken työhyvinvointiryhmä ja Virkistystoimikunta edistävät työkuntoa psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen hyvinvoinnin alueella. Tyhy-ryhmä kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Työtyytyväisyyskysely (VM Baro) toteutettiin vuoden lokakuussa. Taulukko 13. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio Hallinnonala Johtaminen 3,3 3,3 3,4 3,2 3,4 3,6 Työn sisältö ja haasteellisuus 3,5 3,5 3,6 3,5 3,7 3,8 Palkkaus 3,1 3,0 3,2 3,1 2,9 2,9 Osaamisen kehittäminen 3,3 3,3 3,4 3,2 3,2 3,7 Työilmapiiri ja yhteistyö 3,6 3,7 3,8 3,7 3,7 3,9 Työolot 3,2 3,4 3,3 3,3 3,5 3,8 Tiedonkulku 3,0 3,2 3,1 3,0 3,1 3,7 Työnantajakuva, arvojen selkeys ja toteutuminen 3,0 3,0 3,1 3,0 (pelkkä imago 3,2) 3,3 3,5 Kyselyn keskiarvo 3,2 3,3 3,4 3,3 3,4 3,7 Henkilöjohtaminen Tiken tulokset ovat samalla tasolla tai heikommat kuin valtiolla tai hallinnonalalla keskimäärin. Tulokseen vaikuttavia tekijöitä saattavat olla Tiken toimintoihin ja asemaan liittyneet selvitykset. Toisena tekijänä saattavat olla Tiken omat keskiarvoa laskeneet lisäkysymykset, esimerkkinä kysymys strategiaviestinnästä. Tiken asema on nyt vakiintumassa ICT-palvelukeskuksena uuden tietohallintolain myötä. Henkilöstön hyvinvointia, motivaatiota ja jaksamista tuetaan edelleen. Henkilöjohtamisen eli oman lähiesimiehen arviointi toteutettiin vuoden marraskuussa. Arviointi sisältyy Tiken johtamisen ja suunnittelun vuosikelloon (vakiintunut käytäntö ja tunnusluku).

11 RAPORTTI (14) * ypj : yksikön päälliköt + johto, tv: tiiminvetäjät (silloinen organisaatiorakenne) Taulukko 14. Toteuma 2006 Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma 1. Työskentelee Tiken arvojen/toimintatapojen mukaisesti ja innostaa muita omalla esimerkillään. ypj 3,2 tv 3,3 3,4 3,1 3,4 3,3 3,3 2. On luotettava ja toimii oikeudenmukaisesti vaikeissakin tilanteissa. ypj 3,2 tv 3,5 3,4 3,2 3,4 3,4 3,4 4. Kantaa vastuun päätöksistään esimiehenä. ypj 3,4 tv 3,5 5. Kannustaa alaisiaan ja antaa sekä ottaa vastaan rakentavaa palautetta. ypj 3,1 tv 3,4 3,5 3,3 3,2 3,1 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,5 6. Pitää alaisensa tilanteen tasalla ja informoi muutoksista riittävän ajoissa. ypj 3,0 tv 3,2 3,2 3,1 3,3 3,2 3,3 7. On alaistensa tavoitettavissa. ypj 3,2 tv 3,5 Keskiarvo ypj* 3,2 tv* 3,4 3,3 3,4 ypj 3,3 tv 3,2 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 Sairauspoissaolot Tyytyväisyys omaan lähiesimieheen pysyi kokonaisuutena samalla tasolla. Yksikään osa-alue ei laskenut, mutta sen sijaan nousua tapahtui kannustamisessa ja palautteen vastaanottamisessa sekä ajan tasalla pitämisessä ja muutoksista informoimisessa. Henkilöstö arvioi myös oman toimialueensa päällikön. Päälliköiden saama keskiarvo oli 3,3. Koko Tiken henkilöstö arvioi myös ylijohtajan, nyt ensimmäistä kertaa. Ylijohtajan saama keskiarvo oli 2,9. Tulokset esiteltiin koko henkilöstölle, samoin tulosten pohjalta asetetut seuraavan vuoden tavoitetasot ja kehityskohteet. Sekä toimialueiden päällikön että ylijohtajan arviointiperusteet oli muokattu lähiesimiehen arvioinnin pohjalta, ollen hyvin samanlaiset. Taulukko 15. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Sairauspoissaolot, pv/htv 8,5 10,7 11,3 8,6 9,7 1-3 sairauspäivän tapausten osuus kaikista sairaustapauksista, % Terveysprosentti, ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden lukumäärän %-osuus 80,8 76,5 79,3 84,7 76,4 29,0 27,1 25,1 31,1 35,7

12 RAPORTTI (14) Tiken sairauspoissaolot ovat laskeneet, ja ovat kokonaisuutena matalammalla tasolla kuin valtiolla keskimäärin. Sen sijaan lyhyitä 1-3 päivän sairauspoissaoloja on Tikessä enemmän kuin valtiolla keskimäärin. Samoin Tiken terveysprosentti on hieman pienempi kuin valtiolla keskimäärin. Työterveyshuollon käynnit Taulukko 16. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Sairaanhoitokäynnit lääkärillä Erikoislääkärin konsultaatiot Työterveyshoitajalla käynnit Fysioterapeutilla käynnit Laboratoriotutkimuksia Röntgentutkimuksia Käynnit yhteensä Käynnit/henkilö 7,6 8,8 9,4 9,4 Tiken työterveyshuollon käyntimäärät ovat pysyneet kokonaisuutena henkilöä kohden samoina. Fysioterapeutilla käynnit ovat lisääntyneet. Vaihtuvuus Lähtövaihtuvuus: vuoden aikana toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä Tulovaihtuvuus: vuoden aikana palvelukseen otettujen uusien henkilöiden lukumäärän %-osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä. Taulukko 17. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. - Lähtövaihtuvuus-% 24,3 5,2 4,3 1,9 0,3 - Tulovaihtuvuus-% 2,9 9,5 7,1 2,8 1,0 Tiken tulovaihtuvuus on vuonna ollut aavistuksen suurempi kuin lähtövaihtuvuus. Kuitenkin sekä tulo- että lähtövaihtuvuus ovat laskeneet edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2007 luvuissa näkyy organisaatiomuutos eli Maaseutuviraston (Mavi) perustaminen.

13 RAPORTTI (14) Luonnollinen poistuma Vuoden aikana toisen työnantajan palvelukseen, eläkkeelle siirtyneiden ja kuolleiden henkilöiden lukumäärän % -osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä (mukana myös palkattomalla virkavapaalla olijat). Taulukko 18. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Luonnollinen poistuma-% 25,4 7,4 9,0 3,3 2,1 Eläköityminen Tiken luonnollinen poistuma on laskenut edellisvuosista, ollen kuitenkin hieman korkeampi kuin valtiolla keskimäärin. Taulukko 19. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Eläkkeelle siirtyminen, % henkilöstöstä 1,1 2,2 1,4 0,9 1,8 5 Henkilöstöinvestoinnit Eläkkeelle siirtyminen oli hieman vähäisempää kuin vuonna Henkilöstökoulutus Koulutuspäivät, kehittymisen ajankäyttö ja kustannukset Taulukko 20. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Koulutuspäivät/htv 2,8 5,3 3,4 2,5 2,1 Työajan kirjaus henkilöstön kehittäminen toiminnolle (htv) (lähde: TAS) Koulutukseen osallistuneiden %- osuus henkilöstöstä (lähde: Tahti) Ostokoulutusten kustannukset /htv (lähde: kirjanpito) 4,2-7,0 4,8-79,1 77,5 51,6 54,4 29, * Koulutuskustannukset, sis. työajan (lähde: Tahti) 1319, ,6 1068,3 867,8 * ei sisällä muutosturvakoulutukseen varattuja rahoja (VM), muutoin luku olisi hieman suurempi eli 843 /htv Tikessä koulutuspäivien määrä sekä koulutuskustannukset ovat vähentyneet edellisvuodesta. Sen sijaan koulutukseen osallistujien määrä on hienoisesti noussut. Omaehtoisen opiskelun ja kehittymisen osuus on laskenut melko paljon edellisvuodesta, kun mittarina käytetään henkilöstön kehittyminen -toiminnolle kirjattua työaikaa. Silti koulutusta tuetaan Tikessä keskimäärin enemmän kuin valtiolla.

14 RAPORTTI (14) Koulutustasoindeksi Taulukko 21. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht Koulutustasoindeksi 5,2 5,2 5,3 5,3 5,1 - Naiset 5,1 5,3 5,4 5,5 5,1 - Miehet 5,2 5,1 5,2 5,2 5,1 Tiken koulutustasoindeksi on keskimäärin korkeampi kuin valtiolla. Naiset ovat Tikessä koulutetumpia kuin miehet. Henkilöstövoimavarojen keskeiset tunnusluvut Tiken tulossopimuksessa olevat henkilöstövoimavaroja koskevat tunnusluvut on esitetty taulukossa 24. Niihin on otettu kantaa jo aiemmin, kun ko. tunnusluvut on esitelty. Taulukko 22. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Henkilötyövuodet 221, ,4 205, ,1 Koulutustasoindeksi 5,2 5,2 5,3 5,3 5,1 Koulutuksen laajuus: koulutukseen osallistuneiden %- osuus henkilöstöstä 79,1 77,5 51,6 54,4 29,8 Koulutuspäivät/htv 2,8 5,6 3,4 2,5 2,1 Koulutuskustannuks et, /htv (ostokoulutukset) Sairauspoissaolot, pv/htv ,4-8,3 10,7 11,3 8,6 9,7 5.2 Työterveyshuollon kustannukset Taulukko 23. Toteuma 2007 Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma Valtio yht. Työterveyshuolto, /htv Tiken terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet hieman edellisvuoteen verrattuna. Tämä johtuu yleisestä kustannustason noususta. Vaikka työterveyshuollon käynnit pysyivät kokonaisuutena samalla tasolla, esimerkiksi fysioterapeutin palveluiden määrä lisääntyi vuoden aikana. Lisäksi esimiehille järjestettiin koulutus varhaisen puuttumisen ajattelusta, otsikolla "Esimiestyön haastavat tilanteet".

15 RAPORTTI (14) 6 Yhteenveto ja suositukset Tunnuslukujen valossa Tike on nuorekas organisaatio, jossa on vakituisia palvelussuhteita hieman enemmän kuin valtiolla keskimäärin. Tike jatkaa kehittymistään asiantuntijaorganisaationa, mistä osoituksena on valtionhallintoa keskimäärin korkeampi koulutustasoindeksi. Sairauspäivät kokonaisuutena ovat laskeneet ja tyytyväisyys esimiestyöhön noussut. Tämä on erittäin suotuisaa kehitystä. Pohdintaa ja mahdollisia toimenpiteitä vaatinevat ne alueet, joissa Tike osoittaa epäsuotuisaa kehitystä muuhun valtionhallintoon verrattuna: korkeat kokonaistyövoimakustannukset, suuri 1-3 päivän sairauspoissaolojen määrä sekä työtyytyväisyyskyselyn tulokset kokonaisuutena. Allekirjoitukset Helsingissä 12. päivänä toukokuuta 2011 Ylijohtaja Marjo Bruun Henkilöstön kehittämispäällikkö Eeva Sankari JAKELU Koko Tike

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Makasiini # 49492 RAPORTTI 49492 1 (13) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Johdanto... 2 1.1 Henkilöstötilinpäätös... 2 1.2 Ylijohtajan katsaus... 2 1.3 Henkilöstön kehittämispäällikön

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2017 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina

Henkilöstö henkilötyövuosina % -osuudet (ei sisällä Normaalikoulua) Normaalikoulun henkilöstö henkilötyövuosina JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN 2004 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8: Koko henkilöstö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN 2005 LIITEOSA Liiteosa sisältää seuraavat taulukot: Taulukko 1: Taulukko 2: Taulukko 3: Taulukko 4: Taulukko 5: Taulukko 6: Taulukko 7: Taulukko 8 Taulukko

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 7.10.2004 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2003 2 Sisällysluettelo: 1. Yleistä henkilöstötilinpäätöksestä valtiolla...3 2. Henkilöstötilinpäätöksestä ulkoasiainhallinnossa...3 3. Ulkoasianhallinnon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SISÄLTÖ. 1 JOHDANTO. 2 TIIVISTELMÄ.. 3 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 4 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 5 1.2.2

Lisätiedot

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004 HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 004 KÄSITELTY PÄÄJOHTAJAPALAVERISSA 1.6.005 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Tukes-päivät 2014 2 (13) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Vaikuttava ja palveleva Tukes... 3 2.1 Henkilöstörakenne... 3 2.2 Ikärakenne... 5 2.3 Vaihtuvuus... 6 3 Asiantunteva

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIIVISTELMÄ... 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET... 4 3.1. Henkilöstömäärä... 4 3.2. Henkilöstörakenne... 4 3.2.1.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...4 2. Tehokas TUKES...4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES...7 Osaaminen

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SISÄLTÖ. 1 JOHDANTO. 2 TIIVISTELMÄ.. 3 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 4 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 5 1.2.2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2004 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli.

2 (19) Sisältö. Tullin vuoden 2012 henkilöstökertomuksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh. 040 332 5075 pia.pesu@tulli. 2 (19) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstön määrä... 3 2.2. Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 4 2.3. Palvelussuhteen luonne... 6 2.4. Henkilöstön koulutusrakenne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET 3 3. VAKITUINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ JA KESKI-IKÄ 6 4. HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE 7

2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET 3 3. VAKITUINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ JA KESKI-IKÄ 6 4. HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE 7 '.. 'o- P II.ASl'VSOPISl'O 1 Sisällys 1. KATSAUS VUOTEEN 2011 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET 3 3. VAKITUINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ JA KESKI-IKÄ 6 4. HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE 7 5. MATKAKUSTANNUKSET

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 Yhtymävaltuusto 14.6.2018 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2012 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lääkärit 137

Lisätiedot

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Erikoissuunnittelija Ville Handolin 1 Geologian tutkimuskeskus GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ-

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2017

Henkilöstökertomus 2017 Henkilöstökertomus 2017 Henkilöstömäärä Naiset/Miehet Keski-ikä 719 666 665 666 47,2 2015 2016 2017 588 78 48,3 38,9 Henkilötyövuodet 2010-2017 Toimipaikat Henkilöstö paikkakunnittain Muut 76 35 Mikkeli

Lisätiedot

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005

VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 VALTION ASUNTORAHASTO 2 VALTION ASUNTORAHASTON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 3. Työajan käyttö ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2010 31.3.2003 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. Henkilömäärä vuoden lopussa...3 2.2. Henkilömäärä kuukausittain...3 2.3. Henkilömäärä koko vuoden aikana...4

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Sisällys 1 Toimintavuosi Henkilöstövoimavarat Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön vaihtuvuus

Sisällys 1 Toimintavuosi Henkilöstövoimavarat Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstöraportti 2017 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2017... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.2 Henkilöstön vaihtuvuus... 4 2.3 Henkilöstön ikä... 4 2.4 Palvelussuhteen

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 12.7.2006/ HAL 12 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005 2 Sisällysluettelo: 1. Ulkoasiainhallinnon henkilöstötilinpäätös... 3 2. Ulkoasianhallinnon strategia ja arvot... 3 3. Henkilöstöpanokset...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2016

Henkilöstökertomus 2016 Henkilöstökertomus 2016 Dnro Palkeet_D/240/01.00.01.03 Henkilöstökertomus 2016 2 (17) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstö... 3 2.1. Henkilöstön määrä... 3 2.2. Osa-aikaiset ja määräaikaiset palvelussuhteet...

Lisätiedot

Dnro 57/8.4.2/

Dnro 57/8.4.2/ Henkilöstötilinpäätös 2008 1 1. KATSAUS VUOTEEN 2008...2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 3. VAKITUINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ...6 4. HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE...8 5. HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE...10

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2010. Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia

Henkilöstötilinpäätös 2010. Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia Henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointia MAANMITTAUSLAITOS 2011 MAANMITTAUSLAITOS Henkilöstötilinpäätös 2010 1 (16) SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne...

Lisätiedot

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Valtion henkilöstökertomus 212 Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Elokuu 213 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Sukupuolirakenne... 4 2.3 Ikärakenne...

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Henkilöstötunnusluvut FinFami järjestössä

Henkilöstötunnusluvut FinFami järjestössä Henkilöstötunnusluvut FinFami järjestössä 1 Sisällys 1. Mitä henkilöstötunnusluvut kertovat?... 3 2. Mistä henkilöstötunnuslukuja saa?... 3 3. Miksi henkilöstötunnuslukuja kannattaa seurata?... 3 4. Mitä

Lisätiedot

Kouluttautuminen ja työurat. Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 2018

Kouluttautuminen ja työurat. Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 2018 Kouluttautuminen ja työurat Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 1 Aineiston piirteet Akava selvitti akavalaisten näkemyksiä työuralla kouluttautumisesta ja tulevaisuuden työurista toukokuussa

Lisätiedot

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 23.11.2005 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2004 2 Sisällysluettelo: 1. Yleistä henkilöstötilinpäätöksestä...3 2. Henkilöstötilinpäätöksestä ulkoasiainhallinnossa...3 3. Ulkoasianhallinnon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2014... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 TIIVISTELMÄ Henkilöstövoimavarat Vuoden 2018 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat liiton henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonaisnäkemyksen,

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2014 31.3.2003 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 3 2.1. Henkilömäärä vuoden lopussa...3 2.2. Henkilömäärä kuukausittain...4 3. HENKILÖTYÖVUODET 4 3.1. Henkilötyövuosien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... Henkilöstötilinpäätös 2009 1 KATSAUS VUOTEEN 2009... 2 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... 3 2. VAKITUINEN JA MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖSTÖ... 5 3. HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE... 6 4. HENKILÖSTÖKOULUTUS

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2013... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2012

Henkilöstötilinpäätös 2012 Henkilöstötilinpäätös 2012 Dnro 415/01 00 02/13 2 (11) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstörakenne... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja henkilötyövuodet... 3 2.2 Osa-aikaiset ja määräaikaiset palvelussuhteet...

Lisätiedot

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011 Maaliskuu 212 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö Valtion henkilöstökertomus 211 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 31.3.2003 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. Henkilömäärä vuoden lopussa...3 2.2. Henkilömäärä kuukausittain...4 3. HENKILÖTYÖVUODET... 4 3.1. Henkilötyövuosien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2016... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.2 Henkilöstön vaihtuvuus... 4 2.3 Henkilöstön ikä... 4 2.4 Palvelussuhteen

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... 3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös /20 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

Henkilöstötilinpäätös /20 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 1/20 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 2/20 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS TASKUTILASTO Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS Valtion työmarkkinalaitos Kesäkuu 2006 3 SISÄLLYS Tiedot ovat marraskuun 2005 viimeiseltä

Lisätiedot