HENKILÖSTÖKERTOMUS 06

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖKERTOMUS 06"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖKERTOMUS 06

2 SISÄLLYS HENKILÖSTÖ s. 3 Henkilöstö lyhyesti s. 3 Henkilöstötavoitteet s. 4 Henkilöstörakenne Vakinaiset kuukausipalkkaiset Osa-aikaiset Määräaikaiset kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Poistuma ja eläke-ennuste s. 4 Palkat Henkilöstölaskelma Sukupuolten tasa-arvo palkkauksessa Palkitseminen OSAAMINEN JA TYÖHYVINVOINTI s. 5 Osaamisen kehittäminen Esimiesvalmennus YLEISRADIO OY Yleisradio Käyntiosoite: Radiokatu 5, Helsinki Puhelin: (09) 14801, Faksi: (09) Internet: Sähköposti: YLE Viestintä ja markkinointi Viestintä- ja markkinointipäällikkö Päivi Nummi-Aho YLEn henkilöstökertomus 2006 Tuotanto: YLE HR / Liisa Ojala-Walker YLE Viestintä ja markkinointi / Marja Niemi Ulkoasu: Tähtikuviot Oy Toimialojen kehittämisohjelmat Kielenhuolto ja kielikoulutus IT-koulutus s. 6 Työkyky Tykyhankkeet Sairauspoissaolot Työsuojelu s. 7 LIITETAULUKOT Henkilöstömäärä Henkilöstö sukupuolen mukaan esimiestasoittain v Henkilöstö ikäryhmittäin ja työsuhteen keston mukaan (lkm)

3 3 HENKILÖSTÖ Henkilöstö lyhyesti Vuoden 2006 lopussa YLEn vakinaisen henkilöstön määrä oli eli 116 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös määräaikaista työvoimaa käytettiin edellistä vuotta vähemmän. Koko aikapalkkaisen työvoiman määrä väheni yhteensä noin 140 henkilötyövuotta (3,6 %). Uusia vakituisia työsuhteita solmittiin 135 ja työsuhteita päättyi 248. Eläkkeelle siirtyi 131. Työsuhderakenne kiinteytyi edelleen; vakinaisten osuus koko työvoimasta oli 82 % (80 % v. 2005) Ohjelmatoiminnassa työskentelevien osuus nousi 81 %:iin (80 % v. 2005) Henkilöstötavoitteet YLEn strateginen tavoite on olla vuonna 2010 media-ammattilaisten halutuin, dynaamisin ja osaavin työyhteisö. Tavoitteiden kannalta keskeisiksi tekijöiksi määritettiin: Työyhteisöjen keskustelukulttuurin avoimuus ja yhdessä tekemisen henki. Tulostavoitteeksi oli asetettu, että 60 % henkilöstöstä kokee keskustelukulttuurin avoimeksi ja yhteistyön toimivaksi. Tavoite jäi saavuttamatta, sillä vuoden 2006 TYKE-kyselyn tulos oli 52 %. Tavoite asetettiin uudelleen vuodeksi Toimintakulttuurin tasa-arvoisuus. Vuoden alussa toteutettu Arvonavigointi osoitti, että sukupuolten keskinäinen tasa-arvo ei ollut täysin toteutunut. Tilaa päätettiin selvittää tarkemmin haastattelututkimuksen avulla, ja johtopäätökset tehdään vuoden 2007 alussa YLEn vakinaisen henkilöstön määrä v Strategisesti tärkeäksi nähtiin myös yhtenäisen työkulttuurin kehittäminen. Noin kolmenkymmenen yleläisen joukko loi kulmakivet, joihin peilaten jokainen pohtii omaa työkäyttäytymistään. Muutosoppaat toimivat työyhteisöissä kehittämisen tukena. Työkulttuurin kulmakivet ovat: YLEn työsuhderakenne v Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet 82 % Määräaikaiset työsuhteet 18 % Henkilöstötavoitteiden toteutumista mitataan kahdella yleisellä, yhtiön ulkopuolella toteutettavalla tutkimuksella (Paras työpaikka ja Työnantajakuva).

4 Henkilöstörakenne YLEn henkilöstö 2006 Palkat Henkilöstölaskelma 4 Vakinaiset kuukausipalkkaiset Muutos ed. vuodesta Tilikauden 2006 tuotoista noin 48 % käytettiin erilaisina erinä henkilöstöön. Lukumäärä (31.12.) (-3,3 %) Henkilötyövuosia (-3,3 %) Naisia 49 % +2 %-yksikköä Keski-ikä 45 v. ei muutosta 2006 Muutos edellisestä vuodesta milj. euroa milj. euroa % Palkat 135,4-4,5-3,2 Palkkojen lisät 9,0 0,4 4,45 Osa-aikaiset Lukumäärä (31.12.) Osuus vakinaisista 8,3 % -0,7 %-yksikköä Naisia 51 % -3 %-yksikköä Osa-aika eläkkeellä (31.12.) Määräaikaiset kuukausipalkkaiset Henkilötyövuosia (-5,3 %) Tulospalkkiot 0,62 0,002-0,25 Lakisääteiset sivukulut 29,0-38,7-57,2 Vapaaehtoiset sivukulut 2,7 0,017 0,67 Yhteensä 176,7-42,8-19,5 Sukupuolten tasa-arvo palkkauksessa Koko yhtiön tasolla naisten keskipalkka nousi vuodesta 2005 kolmella prosenttiyksiköllä ja oli 97 %. Naisia 57 % +5 %-yksikköä Keski-ikä vuotta Naisten keskipalkka miesten keskipalkasta tehtäväryhmittäin (%) Tuntipalkkaiset Henkilötyövuosia 109 ei muutosta Naisia 50 % -4 %-yksikköä Poistuma ja eläke-ennuste Poistuma v ja eläke-ennuste v YLEssä Johtajat Päälliköt Toiminnan päälliköt Muut esimiehet Esimiestehtävät yht Muu henkilöstö Palkitseminen Tavoite- ja tulospalkkioina jaettiin vuoden aikana yhteensä noin euroa (0,6 % palkkasummasta). 20-vuotispalkkion sai yhteensä 105 henkilöä. Palkkioiden rahallinen arvo oli yhteensä euroa (0,4 % palkkasummasta) Vanhuuseläke ja eläke-ennuste Muu eläke Muu poistuma

5 5 OSAAMINEN JA TYÖHYVINVOINTI Osaamisen kehittäminen Arvonavigointi-tutkimuksen mukaan kehittäminen ja koulutus ei YLEn henkilöstön mielestä ole niin suunnitelmallisesta ja tavoitteellista kuin johto sen arvioi olevan. Henkilöstöjohtamisen ja -hallinnon työkaluksi YLEssä onkin rakennettu uutta HR-järjestelmää (HERA). Kehittäminen ja osaamisen hallinta pyritään hoitamaan entistä perusteellisemmin ja suunnitelmallisemmin. HERA-järjestelmän kehittämisen moduuli kattaakin kehityskeskustelut (sekä yksilö- että työyhteisötasoiset), tuloskortit, roolikuvaukset ja rooleihin liittyvät kompetenssit. HERA otetaan käyttöön keväällä Päällikköpäivät järjestettiin kesäkuussa ja joulukuussa. Kumpaankin tilaisuuteen osallistui n. 230 esimiestä ja päällikköä. Esimiestyötä tuettiin myös järjestämällä mahdollisuuksia työnohjaukseen. Uutispäällikkökoulu jatkui, ja syksyllä 2006 aloitti kolmas ryhmä. Kussakin ryhmässä on noin 15 osanottajaa eri välineistä. Valmennus tähtää YLE Uutisten yhtiöyhtenäiseen toimintatapaan ja integroituun työskentelyyn. Tuottajille kehitettiin uusi koulutuskonsepti. Ensimmäinen ryhmä aloittaa tammikuussa Työyhteisöjen ilmapiiriä ja johtamista kuvaava TYKE-kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa koko yhtiön kattavasti. Vastausprosentti oli yli 80 %. Asteikolla 1 5 yleläisten kokonaistyytyväisyys oli 3,43. Tulosten perusteella käynnistyi monia kehittämishankkeita. Esimiesvalmennus YLEn uusi organisoituminen tuo sisäiseen toimintaan paljon muutoksia. Tämä asettaa esimiestyölle uusia haasteita. YLE on valmentanut omia esimiehiään yhtenäisellä tavalla vuodesta 2002, ensin JET-koulutuksella ja vuodesta 2006 alkaen uudella Nosturi-konseptilla. Kevääseen 2006 mennessä JET-tutkinnon oli suorittanut lähes 80 esimiestä. Vuonna 2006 pilotoitiin uudet Nosturi-valmennukset, joista Nosturi 1 on uusien esimiesten peruspaketti ja Nosturi 2 kokeneiden esimiesten syventävä valmennus. Nostureita toteutettiin kaikkiaan viisi, ja niihin osallistui noin 70 esimiestä. Valmennukseen kuluu myös ns. Nosturi-projekti, ryhmässä ohjatusti toteutettu oma kehittämishanke. Tämän aloitti yksi ryhmä. Toimialojen kehittämisohjelmat Toimialoilla oli vuoden aikana meneillään monia yhtiön sisältä johdettuja koulutus- ja kehittämishankkeita. Tv-toimialalla jatkettiin Oiva-hankkeeseen liittyvää sisältötyön kehittämistä. Lisäksi panostettiin uuteen työkulttuuriin ja toimenkuvien monipuolistamiseen sekä ohjelmien audiovisuaalisen ilmeen kehittämiseen. Tv-toimialan talouskoulutukseen osallistui 200 henkeä. Radiotoimialalla keskityttiin maakuntaradioiden on air -tuottajamallin sisäänajoon, juontajaosaamiseen sekä monimediaisen osaamisen kehittämiseen. Svenska YLEn painopisteitä olivat narratiiviset taidot, johtamiskoulutus ja ideaprosessit tilaajajärjestelmän osana. Kielenhuolto ja kielikoulutus Suomenkielistä kielenhuoltoa vakiinnutettiin ja räätälöitiin entistä paremmin toimitusten tarpeisiin sopivaksi. Palvelut ostettiin Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielitoimistosta. Koulutustilaisuuksia oli 20, ja niihin osallistui yli 200 toimittajaa. Ostettaviin palveluihin kuului myös intranetpalvelu Kielon päivitys.

6 Språkbubblan on ruotsinkielisten toimittajien kielenhuollon tietopankki Svenska YLEssä. Vieraiden kielten koulutusta ostettiin edelleen IDAsta (International Centre of Adulta), ja sitä toteutettiin sekä ryhmä- että yksilövalmennuksena. Koulutuskokonaisuuksia oli kaikkiaan 27, ja niihin osallistui noin 150 henkilöä. IT-koulutus Uusien järjestelmien käyttöönottokoulutus on jatkuvaa ja yleisimmin sitä tehdään sisäisinä kehityshankkeina. YLE osti ulkopuolelta (arto) lähinnä IT-peruskoulutusta noin 740 oppilaspäivää. Lähes puolet käytettiin ajokorttikoulutukseen ja loput erilaisiin peruskoulutuksiin. Kursseille osallistui yhteensä 370 henkilöä. hengityselinten sairauksien osuus laski; päivien osuus kaikista 13 % (-2 %-yks.), tapauksia oli yhteensä (-259 kpl) vammojen osuus oli noussut; päivien osuus kaikista 12 % (+2 %-yks.), tapauksia oli yhteensä 225 (+4 kpl) Vuoden aikana sattui yhteensä 152 työtapaturmaa. Niistä aiheutui keskimäärin 5,4 päivän poissaolo. Työtapaturmista 56 sattui työmatkoilla. Määrä on kutakuinkin sama kuin vuonna Tapaturmien määrä kokonaisuutena nousi lähes 20 %, mutta toisaalta sairaspäivien määrä laski 4 %. Yksi kolmasosa onnettomuuksista sattui YLEn tiloissa. Ammattitautiepäilyjä oli yksi, mutta siitä ei vuoden 2006 aikana vielä saatu päätöstä. 6 Työkyky Tykyhankkeet Työterveyshuolto osallistui kuuteentoista työkykyä ylläpitävään tykyhankkeeseen. Hankkeita oli kaikilla toimialoilla, ja niillä tuettiin erityisesti henkistä jaksamista työssä ja autettiin sopeutumisessa työpaikan muutoksiin. Sairauspoissaolopäivät henkilöä kohti olivat eri toimialoilla: Keskusjohto 6,3 (7,4 v. 2005) Radiotoimiala 11,9 (11,0 v. 2005) Televisiotoimiala 9,5 (9,4 v. 2005) Svenska YLE 11,8 (7,1 v. 2005) Kelan ryhmäkuntoutuksena käynnistyi Svenska YLEn alueellinen ohjelmatyöntekijöiden Aslak-kurssi. Vuorotyötä tekeville järjestettiin unikoulu, jossa pyrittiin löytämään keinoja unihäiriöiden torjumiseen. Työterveyshuolto järjesti myös varhaiskuntoutuskursseja työuupuneille ja metabolista oireyhtymää sairastaville. Lisäksi järjestettiin vieroitusryhmiä tupakoiville. Fysioterapiassa laadittiin henkilökohtainen harjoitusohjelma 152 henkilölle. Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen kokonaismäärä vähentyi edellisestä vuodesta (päivät -3 % ja tapaukset -9 %), mutta sairauslomien keskimääräinen kesto pidentyi 11 päivään (10 päivää v. 2005). YLEssä on pienemmät sairauspoissaolot kuin suomalaisilla työmarkkinoilla keskimäärin. Myös EBU-yhtiöistä saatujen tietojen perusteella YLEssä on vähemmän sairauspoissaoloja kuin ulkomaisissa radio- ja tv-yhtiöissä. Työsuojelua edistäviä toimia Työsuojelun toimintaohjelma päivitettiin. Uusitussa ohjelmassa on käsitelty edellistä ohjelmaa laajemmin psyykkisen ja sosiaalisen työssä kuormittumisen arviointia. Työturvallisuuskortti otettiin käyttöön koko yhtiössä ja eri työpaikoille annettiin velvoite laatia oma toimintaohjelma Toimintaohje Yleisötilaisuuksien melun riskit otettiin käyttöön ja YLE liittyi Nolla tapaturmaa -foorumiin. Naisten osuus sekä työkyvyttömyystapauksista että -päivistä oli kasvanut. Naisten osuus oli noin 55 % tapauksista (53 % v. 2005) ja 52 % päivistä (49 % v. 2005). Sairauspoissaolojen muutokset edelliseen vuoteen yleisimpien syiden mukaan tarkasteltuna olivat: mielenterveyden häiriöiden osuus laski; päivien osuus kaikista oli 21 % (-1 %-yks.), tapauksia oli yhteensä 295 (-16 kpl) tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus laski; päivien osuus kaikista oli 20 % (-1 %-yks.), tapauksia oli yhteensä 542 (-54 kpl)

7 7 LIITETAULUKOT Henkilöstömäärä vuosina Kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärä vuosien lopussa Muutos Muutos Muutos Vuosi Toist. voim. ed. vuodesta Määräaikaiset ed. vuodesta Osa-aik. ed. vuodesta Henkilötyövuodet keskimäärin vuosina Muutos Muutos Muutos Edelliset Muutos Vuosi Toist. voim. ed. vuodesta Määräaikaiset ed. vuodesta Tuntipalkkaiset ed. vuodesta yhteensä ed. vuodesta Henkilötyövuosi on laskennallinen suure, jolla kuvataan, mitataan ja suunnitellaan palkallisen henkilöstöresurssin määrää päivälaskennan pohjalta. Laskennan pohjana kaikki henkilötyöpäivät, josta vähennetään sunnuntait ja arkipyhät.

8 8 Henkilöstö sukupuolen mukaan esimiestasoittain v Henk. lkm. Naisia Lkm. Miehiä Lkm. Yht. Naiset (%) Lkm. Miehet (%) Lkm. Koko yhtiössä yhteensä , , Esimiestehtävissä yht , ,1 229 Johtaja 19 31,6 6 68,4 13 Päällikkö , ,3 58 Toiminnanpäällikkö 97 37, ,9 61 Muu esimiestehtävä , ,3 97 Muu henkilöstö , , Henkilöstö ikäryhmittäin ja työsuhteen keston mukaan (lkm) Toistaiseksi voimassa olevassa kuukausipalkkaisessa työsuhteessa oleva henkilöstö Yhtiö yht. HENKILÖITÄ YHTEENSÄ 3401 Miehiä 1786 Naisia 1615 IKÄRYHMÄ alle 25 v v v v v v v v v 304 KESKI-IKÄ (v) Miehet 45 Naiset 44 TYÖSUHTEEN KESTO alle 5 v v v v v v v v 178 yli 40 v 96 TYÖSUHTEEN KESTO KESKIMÄÄRIN (v) Miehet 18 Naiset 16

HENKILÖSTÖKERTOMUS YLE 2010

HENKILÖSTÖKERTOMUS YLE 2010 HENKILÖSTÖKERTOMUS YLE 2010 Sisällys s. 3 Henkilöstöstrategia 1. s. 4 Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstömäärän kehitys lähivuosina Toimintakulttuurin tasa-arvoisuus Työehtosopimukset ja luottamusmiesjärjestelmä

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2008 11.3.2009 Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013. Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013. Geologian tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskus Jari Väätäinen, Johdanto Sisältö Erikoistutkija Peter Edén ottaa maaperänäytettä pellosta Kruunupyyssä. Johdanto... 3 Koulutusrakenne... 14 Henkilöstövoimavarojen johtaminen :ssa...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013 Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013 Käsitelty 11.3.2014 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä 25.3.2014 yhteistyötoimikunnan kokouksessa 1(24) Sisällysluettelo HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 I

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 2 SISÄLTÖ KOHTI UUTTA JYVÄSKYLÄÄ 3 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 5 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 5 HENKILÖSTÖN RAKENNE 8 VAIHTUVUUS JA

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 31.3.2003 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. Henkilömäärä vuoden lopussa...3 2.2. Henkilömäärä kuukausittain...4 3. HENKILÖTYÖVUODET... 4 3.1. Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 2 Sairaanhoitaja Tiina Pikkumaa (vas.), hoitotyön kliininen opettaja Elina Koota ja sairaanhoitaja Sanna Harkio-Tynkkynen. HUS HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YHTEEN TYÖPÄIVÄÄN

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET HENKILÖSTÖKERTOMUS PERSONALBERÄTTELSE VUODELTA ÅR 2013

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET HENKILÖSTÖKERTOMUS PERSONALBERÄTTELSE VUODELTA ÅR 2013 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET HENKILÖSTÖKERTOMUS PERSONALBERÄTTELSE VUODELTA ÅR 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE 3 2. HENKILÖSTÖ 2.1 Henkilöstön määrä 3 2.2 Henkilöstön

Lisätiedot

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Sisällysluettelo 1. Henkilöstökatsaus... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä... 4 2.2 Rekrytointi ja sijaistenhallinta... 6 2.3 Henkilötyövuodet... 8 2.4 Työajan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2008

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2008 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1 Henkilöstön määrä... 5 2.2 Sukupuolijakauma... 7 2.3 Ikäjakauma... 8 2.4 Ammattialajakauma... 11 2.5 Palvelusaika... 13 2.6 Eläköityminen...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1. ALUKSI... 2 2. HENKILÖSTÖKUVA... 3 2.1. Henkilöstön määrä ja osuus hallintokunnittain 2009-2014... 3 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö hallintokunnittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI, SISÄISEN LIIKKUVUUDEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran henkilöstökertomus 2013 Sisällys 1 Pääjohtajan katsaus... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 x Finanssivalvonnan henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto 3 Organisaatiomuutokset 4 Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteistyön kehittäminen 4 Riskienvalvonnan organisaatio

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 5 3 Työhyvinvointi... 7 Työhyvinvointimäärärahat... 7 Voi hyvin toiminta... 8 Savuton Porvoo

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 sivu Henkilöstökertomus 2013 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 5.2.2014 Yhteistyötoimikunta 18.2.2014 Yhtymähallitus 27.2.2014 1 Pta-liite 2 Yhtymäkokous 23.4.2014 6 Pta-liite 2 1 1 Johdannoksi... 3 2 Henkilöstövoimavarat...

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot