Työaika, palkat ja työvoimakustannukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työaika, palkat ja työvoimakustannukset"

Transkriptio

1 Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Konsultit 2HPO 1

2 Osa-aikaista ja määräaikaista työtä tekevien osuus palkansaajista Lähde: Tilastokeskus ja Findikaattori 2

3 Työsuhteiden muodot Lähde: Tilastokeskus 3

4 Työsuhteiden muodot Lähde: Tilastokeskus 4

5 Työsuhteiden muodot sektoreittain 2007 Lähde: Tilastokeskus ja EK 5

6 Työsuhteiden muodot Suomessa ja EU:ssa 2007 Lähde: EU komissio ja EK 6

7 Työsuhteiden muodot EK:n jäsenyrityksissä 2012 Lähde: EK 7

8 Suurimmat henkilöstövuokrausta käyttävät toimialat Lähde: Tilastokeskus 8

9 Vuokratyövoimaa käyttäneiden yritysten osuus EK:n jäsenyrityksistä Lähde: EK 9

10 Vuokratyövoiman osuus henkilöstöstä EK:n jäsenyrityksissä Lähde: EK 10

11 Vuokratyövoiman käyttötilanteet EK:n jäsenyrityksissä 2012 Lähde: EK 11

12 Osa-aikatyötä tekevät Lähde: Tilastokeskus 12

13 Osa-aikatyötä tekevien osuus Lähde: Tilastokeskus 13

14 Osa-aikatyötä tekevien osuus Lähde: Tilastokeskus 14

15 Osa-aikaisten palkansaajien osuus 2010 Lähde: Eurostat 15

16 Määräaikaiset palkansaajat Lähde: Tilastokeskus 16

17 Määräaikaisten palkansaajien osuus Lähde: Tilastokeskus 17

18 Määräaikaisten palkansaajien osuus Lähde: Tilastokeskus 18

19 Määräaikaisten palkansaajien osuus 2010 Lähde: Eurostat 19

20 Ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä yrityksissä, % yrityksistä Kaikki Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ei Kyllä 20

21 Haasteet ulkomaalisen työvoiman käytössä, % yrityksistä Työvoiman heikko suomen kielen taito Työvoiman ammattitaidon puute Oma tiedonpuute maahanmuuttajien rekrytointia tukevista julkisista palveluista Oma tiedon puute monikulttuurisesta työyhteisöstä Vähinen verkottuminen maahanmuuttajia rekrytoineiden työnantajien kanssa Edellä mainittujen julkisten palvelujen puutteet Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

22 Ulkomaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä EK:n jäsenyrityksissä 2010 Lähde: EK 22

23 10-64-vuotiaiden ajankäyttö syksyllä Lähde: Tilastokeskus 23

24 10-64-vuotiaiden ajankäyttö arkipäivänä syksyllä Lähde: Tilastokeskus 24

25 Palkansaajien tehty työaika Lähde: Tilastokeskus 25

26 Säännöllinen vuosityöaika teollisuudessa 2004 Lähde: EK 26

27 Säännöllisen vuosityöajan kehitys teollisuuden työntekijä Lähde: EK 27

28 Tehty työaika 2011 Lähde: EK 28

29 Tehty viikkotyöaika EU-maissa 2010 Lähde: Eurostat ja EK Kokoaikatyö. 29

30 Keskimääräinen tehty viikkotyöaika 2011 tuntia viikossa Lähde: Tilastokeskus ja Eurostat Sisältää osa-aikatyön. 30

31 Ajankäyttö toimialoittain ja henkilöstöryhmittäin 2011 Lähde: EK 31

32 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot teollisuudessa Lähde: EK 32

33 Sairauspoissaolot teollisuudessa sukupuolen mukaan Lähde: EK 33

34 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot teollisuusaloilla 2011 Lähde: EK 34

35 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot palvelualoilla Lähde: EK 35

36 Palvelualojen yritysten jakautuminen sairaus- ja tapaturmapoissaoloprosentin mukaan 2011 Lähde: EK 36

37 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot palvelualoilla 2011 Lähde: EK 37

38 Sairauspoissaolot Pohjoismaissa Lähde: EK 38

39 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot henkilöstöryhmän ja sukupuolen mukaan 2011 Lähde: EK 39

40 Sairauspoissaolot yrityskoon mukaan 2006 Lähde: EK 40

41 Perhevapaista aiheutuneet poissaolot 2011 Lähde: EK 41

42 Työllisyysasteet perhetyypin ja sukupuolen mukaan, % vuotiaista Lähde: Tilastokeskus 42

43 Työllisyysasteet perhetyypin, sukupuolen ja lasten iän mukaan, % vuotiaista Lähde: Tilastokeskus 43

44 Äitien ja lapsettomien naisten työllisyysasteet, % vuotiaista Lähde: Tilastokeskus 44

45 Äitien työllisyysasteet nuorimman lapsen iän mukaan, % vuotiaista Lähde: Tilastokeskus 45

46 Äitien työssäolo ja perhevapaat nuorimman lapsen iän mukaan 2011, % vuotiaista Lähde: Tilastokeskus 46

47 Alle 3-vuotiaiden lasten äitien työssäolo ja perhevapaat, % vuotiaista Lähde: Tilastokeskus 47

48 Isien ja lapsettomien miesten työllisyysasteet, % vuotiaista Lähde: Tilastokeskus 48

49 Sairaus- ja vanhempainpäivärahaa saaneet Lkm, tuhansia Sairauspäivärahat Vanhempainpäivärahat, äidit Lähde: Kela 49

50 Sairausvakuutusrahastosta maksetut korvaukset Milj. euroa Työterveyshuolto, kuntoutus ym Sairaanhoitokorvaukset Vanhempainpäivärahat Sairauspäivärahat Lähde: Kela 50

51 Työtaistelut ja niissä menetetyt työpäivät Työtaisteluiden määrä (vas.) Menetetyt työpäivät (oik.) Lähde: Tilastokeskus 51

52 Työtaisteluissa menetetyt työpäivät Lähde: Eurostat ja EK 52

53 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. Palkkasumman kehitys toimialoittain = * Koko talous Teollisuus Rakentaminen Kauppa Muut palvelut Lähde: Tilastokeskus 53

54 Sektoreiden osuus palkkasummasta 2012 Lähde: Tilastokeskus 54

55 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. 1. nelj. 3. nelj. Ansiotason kehitys sektoreittain = * Lähde: Tilastokeskus Sektorit yhteensä Yksityinen Kunnat Valtio 55

56 Ansiotason ja reaaliansioiden muutos % vuodentakaisesta Lähde: Tilastokeskus 56

57 Tuntiansiot ammattiryhmittäin 2011 Lähde: Tilastokeskus 57

58 Kokoaikaisten keskikuukausiansiot koulutusalan mukaan 2011 Lähde: Tilastokeskus 58

59 Kokoaikaisten keskikuukausiansioiden kehitys koulutusasteen mukaan Lähde: Tilastokeskus 59

60 Kuukausiansiot sektorin ja koulutusasteen mukaan 2009 Lähde: Tilastokeskus 60

61 Sukupuolten palkkaerot sektoreittain 2009 Lähde: Tilastokeskus 61

62 Palkat/palkansaaja vuonna 2011 Mikroyritykset (1-9 hlöä) Pienet yritykset (10-49 hlöä) Keskisuuret yritykset ( hlöä) Pienet ja keskisuuret yritykset yhteensä Suuret yritykset (250+) Yhteensä Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri, ja Hietalan laskelmat 62

63 Teollisuustyöntekijöiden ansiokehitys vuoden 4. neljänneksillä Lähde: EK 63

64 Säännöllisen työajan keskiansiot 2012 Lähde: EK 64

65 Ansiokehitys Lähde: EK 65

66 Ansiokehitys Lähde: EK 66

67 Tulospalkkioiden yleisyys 2011 Lähde: EK 67

68 Tulospalkkioiden yleisyys Lähde: EK 68

69 Tulospalkkioita saaneiden osuus Lähde: EK 69

70 Tulospalkkioiden osuus kokonaisansioista Lähde: EK 70

71 Ansiokehitys ja sopimuskorotukset yksityisellä sektorilla Lähde: Tilastokeskus ja EK 71

72 Keskipalkkaisen työntekijän ostovoiman muutos Lähde: Tukuseto ja VM 72

73 Palkansaajien ostovoiman kehitys prosenttia ja prosenttiyksikköä Lähde: Tukuseto 73

74 Palkankorotusmalli 2010 ja 2011 Lähde: Tukuseto ja EK 74

75 Paikallisten erien osuus sopimuskorotuksista yksityisellä sektorilla Lähde: EK 75

76 Syyt paikallisten erien käyttöön yksityisellä sektorilla Lähde: EK 76

77 Yritysten näkemykset paikallisten erien käytöstä yksityisellä sektorilla Lähde: EK 77

78 1. nelj. 2. nelj. 3. nelj. 4. nelj. 1. nelj. 2. nelj. 3. nelj. 4. nelj. 1. nelj. 2. nelj. 3. nelj. 4. nelj. 1. nelj. 2. nelj. 3. nelj. 4. nelj. 1. nelj. 2. nelj. 3. nelj. 4. nelj. 1. nelj. 2. nelj. 3. nelj. 4. nelj. Työvoimakustannusten kehitys toimialoittain = * 2011* 2012* Koko yksityinen sektori Teollisuus Rakentaminen Kauppa ja palvelut Lähde: Tilastokeskus Ilman kertaeriä. 78

79 1. nelj. 2. nelj. 3. nelj. 4. nelj. 1. nelj. 2. nelj. 3. nelj. 4. nelj. 1. nelj. 2. nelj. 3. nelj. 4. nelj. 1. nelj. 2. nelj. 3. nelj. 4. nelj. 1. nelj. 2. nelj. 3. nelj. 4. nelj. 1. nelj. 2. nelj. 3. nelj. 4. nelj. Työvoimakustannusten kehitys sektoreittain = * 2011* 2012* Koko yksityinen sektori Teollisuus Rakentaminen Kauppa ja palvelut Valtio Kunnat Lähde: Tilastokeskus Ilman kertaeriä. Yks. sektori kausitasoitettu. 79

80 Yksikkötyövoimakustannusten muutos Lähde: Euroopan komissio ja EK 80

81 Työvoimakustannusten rakenne 2009 Lähde: EK 81

82 e/v Työvoimakustannukset Panoksen ALV Ta. sova-maksut Tt. verot ja maksut Nettopalkka Nettopalkka Verot ja maksut Lähde: Hietala 82

83 Teollisuuden työvoimakustannusten Kehitys: Suomi, Ruotsi ja Saksa Lähde: U.S. Dep. of Labor ja EK 83

84 Teollisuuden työvoimakustannukset EU:ssa 2011 Lähde: U.S. Dep. of Labor ja EK 84

85 Työvoimakustannukset EU:ssa 2012 Yli 10 hengen yritysten työtunnin työvoimakustannus. Lähde: Eurostat 85

86 Työvoimakustannukset 2007 Lähde: Facken inom industrin 86

87 Työvoimakustannusten nimellinen muutos Lähde: Facken inom industrin 87

88 Työvoimakustannusten reaalinen muutos Lähde: Facken inom industrin 88

89 Työvoimakustannukset EU:ssa 2006 Lähde: Deloitte 89

Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014

Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014 Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014 EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 Tiedustelussa kysyttiin yrityksiltä vuoden 2013 aikana toteutuneiden työaikojen ja poissaolojen

Lisätiedot

Suhdannetilanne. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Suhdannetilanne. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Suhdannetilanne Konsultit 2HPO 1 Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Yritykset. Konsultit 2HPO 24.4.2013 2HPO.FI

Yritykset. Konsultit 2HPO 24.4.2013 2HPO.FI Yritykset Konsultit 2HPO 1 Yritysten määrän kehitys 270 000 260 000 250 000 240 000 240 459 252 815 263 001 263 759 266 062 262 548 230 000 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 209 151 207 493 203 542

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 3.9.2012 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2012 3.9.2012

Lisätiedot

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjät Konsultit 2HPO 1 Yrittäjien lukumäärä pl. maatalous 1990-270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 tuhatta yrittäjää 261 000 169 000 92 000 70 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Lisätiedot

Myyjät. Varastotyöntekijät. Konttoritoimihenkilöt. Ravintolatyöntekijät. Sopimuskorotus Liukuma. Farmaseutit. Opettajat. Pankkitoimihenkilöt

Myyjät. Varastotyöntekijät. Konttoritoimihenkilöt. Ravintolatyöntekijät. Sopimuskorotus Liukuma. Farmaseutit. Opettajat. Pankkitoimihenkilöt Palvelualojen ansiot kohosivat yli viisi prosenttia Yksityisten palvelualojen ansiot kohosivat keskimäärin runsaat viisi prosenttia tilastokaudella, joka ajoittui lokakuusta 2000 lokakuuhun 2001. Nousuvauhti

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat

Yksityisen sektorin tuntipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Yksityisen sektorin tuntipalkat Yksityisen sektorin tuntipalkkajakaumiin on tullut lievää kaksihuippuisuutta vuodesta 2005 vuoteen 2013 Tilastokeskuksen yksityisen sektorin

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 500 euroa lokakuussa 2013 Korjattu 21.8.2014. Taulukkoa Yksityisen

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013 Naiset ja miehet työelämässä Maaliskuu 2013 Sisällysluettelo Työllisyys........................................ 3 Työmarkkinoiden jakautuneisuus........................... 7 Työsuhteiden muoto..................................

Lisätiedot

Suomen työmarkkinat 2004

Suomen työmarkkinat 2004 Suomen työmarkkinat 2004 Palkkojen, työvoimakustannusten ja työaikojen kansainvälinen vertailu Syyskuu 2004 Suomen työmarkkinat 2004 Palkkojen, työvoimakustannusten ja työaikojen kansainvälinen vertailu

Lisätiedot

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Sitran selvityksiä 98 Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Kesäkuu 215 Sitra 215 Sitran selvityksiä 98 ISBN 978-951-563-927-1 (PDF) www.sitra.fi ISSN

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat

Yksityisen sektorin tuntipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Yksityisen sektorin tuntipalkat Yksityisen sektorin tuntipalkoissa on paljon vaihtelua ammattiluokkien sisällä Tilastokeskuksen yksityisen sektorin tuntipalkkaisten

Lisätiedot

Palkat ja työvoimakustannukset 2013

Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Löner och arbetskraftskostnader Wages, salaries and labour costs Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Wages, salaries and labour costs Palkat ja työvoimakustannukset

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 4 Sisällys. Johdanto... Henkilöstöraportin sisältö.. Henkilöstön määrä ja rakenne 4.. Vakinaiset ja määräaikaiset. 4.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... Henkilötyövuosi. 4.

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Työvoimakustannustutkimus 2004:n vastausohjeet

Työvoimakustannustutkimus 2004:n vastausohjeet Työvoimakustannustutkimus 2004:n vastausohjeet Yleistä Tiedustelun kohteena on yritys tai muu yhteisö juridisena yksikkönä. Otos on valittu ly-tunnusten perusteella, jolloin konserneissa ja vastaavissa

Lisätiedot

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 71,5 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin

Lisätiedot

Suomalainen palkkataso EUvertailussa

Suomalainen palkkataso EUvertailussa Mari Kangasniemi Pekka Sauramo Ozan Yanar Suomalainen palkkataso EUvertailussa RAPORTTEJA 29 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS SUOMALAINEN PALKKATASO EU-VERTAILUSSA Mari Kangasniemi Pekka Sauramo Ozan Yanar

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Koulutus Aineiston vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

Työtä tarjolla! Monta tapaa tehdä työtä monta tapaa työllistää

Työtä tarjolla! Monta tapaa tehdä työtä monta tapaa työllistää Työtä tarjolla! Monta tapaa tehdä työtä monta tapaa työllistää Työtä tarjolla! Monta tapaa tehdä työtä monta tapaa työllistää Sisältö Johdanto 3 Miksi työmarkkinoilla tarvitaan monipuolisia työllisyyden

Lisätiedot

AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007

AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007 AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007 Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä Raportti 31.5.2007 1(49) TYÖAIKATYÖRYHMÄN

Lisätiedot

TIETOJA VALTION HENKILÖSTÖSTÄ 1970-2002 5/2003

TIETOJA VALTION HENKILÖSTÖSTÄ 1970-2002 5/2003 TIETOJA VALTION HENKILÖSTÖSTÄ 1970-2002 5/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HENKILÖSTÖOSASTO VALTION TYÖMARKKINA- LAITOS Julkaisija: Valtiovarainministeriö Kustantaja: Edita Publishing Oy Tilaukset: Edita Publishing

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin liikennelaitos. Henkilöstöraportti 2004

Helsingin kaupungin liikennelaitos. Henkilöstöraportti 2004 Helsingin kaupungin liikennelaitos Henkilöstöraportti 24 D: 1/25 Helsingin kaupungin liikennelaitos 1.6.25 Henkilöstöraportti 24 Lukijalle... 2 1. Käsitteitä... 3 2. Henkilöstövahvuus... 3 3. Henkilöstömenot...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot