TAHTIN VUODEN 2009 WEB-LOMAKKEIDEN VAS- TAUSOHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAHTIN VUODEN 2009 WEB-LOMAKKEIDEN VAS- TAUSOHJEET"

Transkriptio

1 TAHTIN VUODEN 2009 WEB-LOMAKKEIDEN VAS- TAUSOHJEET

2 MUUTOKSET Muutoksen kuvaus Muutospäivä Sivunumero Tehty kysymyskohtaisia tarkennuksia ja lisätty esimerkkejä Tarkennettu HTP-kyselyn vastausaikataulua Tarkennettu TVK-kyselyn vastausohjeita Tarkennettu Tyty-tietojen lähettämistä lomakkeella virastokohtaisesti Tarkennettu HTP-kyselyn vaihtuvuuskysymyksen vastausohjetta Tarkennettu TVK:n yleisohjetta; -Samaa kustannuslajitietoa ei saa ilmoittaa sekä operatiivisella järjestelmällä että lomakkeella. - Työvoimakustannusten laskentaohje - Lisätty esimerkkejä kustannuslajeihin 049, 069 ja ja 7 - Tarkennettu kustannuslajin 058 ohjetta. Tarkennettu HTP-tunnuslukuohjetta: Poistettu ohjeesta viittaukset tunnuslukujen laskennassa käytettävästä Tahtin henkilötyövuositiedoilla Lisätty esimerkkejä: - Ostettujen henkilöstöpanosten kustannukset - Henkilöstön rekrytointitarve - Ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden rekrytointitarve - Ulkoiset rekrytoinnit - Hakeneiden lkm/rekrytoitujen lkm - Osaamistasoindeksi - Henkilöt, joille on tehty kirjallinen kehitt. ja/tai urasuunnit SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖVOIMAKUSTANNUSLOMAKKEEN OHJEET Yleisohje Työvoimakustannuslomakkeen kysymyskohtaiset ohjeet TYÖTYYTYVÄISYYSLOMAKKEEN OHJEET Yleisohje Työtyytyväisyyslomakkeen kysymyskohtaiset ohjeet HTP:N TUNNUSLUKULOMAKKEEN OHJEET Yleisohje HTP:n tunnuslukulomakkeen kysymyskohtaiset ohjeet... 10

3 2 1 TYÖVOIMAKUSTANNUSLOMAKKEEN OHJEET 1.1 Yleisohje Lomakkeella ilmoitetaan organisaation vuositasoisia työvoimakustannustietoja. Tiedot ilmoitetaan kaikista niistä kustannuksia aiheuttaneista kustannuslajeista, joita ei ole siirretty kuukausittain operatiivisella järjestelmällä. Samaa kustannuslajitietoa ei saa ilmoittaa sekä operatiivisella järjestelmällä että lomakkeella. Nämä lomakkeella ilmoitettavat tiedot täydentävät Tahtijärjestelmän kuukausittaista tiedonkeruuta. Työvoimakustannukset ilmoitetaan aina sen organisaation tietoina, jossa ne ovat syntyneet. Jos esimerkiksi kaksi organisaatiota yhdistetään yhdeksi uudeksi organisaatioksi, ilmoitetaan työvoimakustannustiedot yhdistämiseen asti molemmille yhdistyville organisaatioille erikseen. Uusi organisaatio ilmoittaa yhdistymisen jälkeen syntyneet työvoimakustannukset. Täytetyt lomaketiedot siirretään Tahtiin vuosittain tammikuun loppuun mennessä. (Esim. vuoden 2009 tiedot siirretään tammikuussa 2010). Lomake löytyy Tahtin Etusivun Tiedon toimitus -välilehdeltä kohdasta Lomakekyselyt >Lomakkeet >Työvoimakustannukset. Vastauslomakkeen käyttöohje ja vastausohjeet löytyvät Tahti-sivun oikeasta yläreunasta kohdasta Ohjeet. Kysymystä koskevan yksityiskohtaisen täyttöohjeen voi myös lukea klikkaamalla kysymysrivin lopussa olevaa huutomerkkiruutua. Työpäivät ja kustannukset ilmoitetaan 2-desimaalin tarkkuudella. Edunsaajien lukumäärä ilmoitetaan kokonaislukuna. Lomakkeen täyttämisen voi keskeyttää lomakkeen lopussa olevalla Peruuta - ja tulostaa Tulosta -toiminnolla sekä lähettää Lähetä -toiminnolla. Kun lomake on täytetty ja lähetetty Tahtiin, löytyy se siirron jälkeen Tahtin lomakearkistosta. Varmista aina arkistosta, että lomakkeen lähettäminen on onnistunut. Jos lomaketta ei löydy arkistosta, pitää se lähettää uudestaan Tahtiin. 1.2 Työvoimakustannuslomakkeen kysymyskohtaiset ohjeet Virasto Virastovalintalistalta valitaan yksittäinen virasto tai ne virastot ja laitokset, joita koskien ilmoitetaan lomakkeella tietojen yhteismäärä. Tahti-järjestelmään ilmoitetut tiedot jaetaan virastossa/virastoissa henkilötasolle henkilöiden palkkasumman suhteessa. Virasto valitaan listalle Lisää -toiminnolla ja poistetaan Poista valittu rivi -toiminnolla. (Ks. web-lomakkeiden käyttöohjeen kohta 3.2). 038 Henkilöstökoulutus Ilmoitetaan henkilöstökoulutukseen osallistuneiden henkilöiden lukumäärä (kukin yksittäinen henkilö otetaan mukaan edunsaajien yhteislukumäärään vain kerran), toimintaan käytetty työaika työpäivinä ja käytetyn työajan kustannukset (euroa, 2 desimaalilla). On huomattava, että edunsaajien lukumäärä, työpäivien lukumäärä ja kustannukset ovat koko virastoa tai virastoryhmää koskevia summatietoja. Esimerkiksi työpäivien kohdalle ei saa ilmoittaa, kuinka paljon edunsaajaa kohti on keskimäärin käytetty työaikaa ko. toimintaan. Tiedot kerätään työnantajan kustantamista koulutuksista, kursseista, koulutusseminaareista jne. Koulutustyöpäivien lukumäärä on henkilöstön henkilöstökoulutukseen, ml. työsuojelu- ja yhteistoimintakoulutus, käyttämien työpäivien lukumäärä.

4 Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan henkilöstölle joko organisaation toimesta tai ulkopuolisina ostopalveluina palkallisena työaikana järjestettyä koulutusta. Henkilöstökoulutukseksi luetaan 1. ammattitaidon ylläpitoon, kehittämiseen ja parantamiseen liittyvä koulutus, 2. ammatillisen pätevyyden hankintaan liittyvä koulutus, 3. työsuojelu- ja yhteistoimintaan liittyvä koulutus sekä 4. useimmiten em. koulutukseen/koulutusohjelmiin kiinteästi liittyvät tutustumismatkat joko kotimaassa tai ulkomailla. Henkilöstökoulutusta ovat organisaation järjestämät tai ulkopuolisina palveluina ostetut varsinaiset koulutustilaisuudet ml. kielikoulutus. Myös lyhyet koulutustapahtumat (esim. 1-2 tunnin kielikoulutukset) luetaan koulutukseen mukaan. Henkilöstökoulutukseksi ei lueta esimerkiksi - työaikaa, jolloin henkilö perehtyy työtehtäviinsä, - työhön kiinteästi liittyviä kokous-, informaatio- tai tiedotustilaisuuksia ja - työhön kiinteästi liittyviä konferensseja. Koulutukseen käytetyt työtunnit muunnetaan työpäiviksi jakamalla toimintaan käytettyjen työtuntien yhteislukumäärä ko. henkilön/henkilöiden säännönmukaisen työpäivän keskimääräisellä pituudella (tuntia). Koulutusajan kustannukset (euroa) lasketaan kertomalla koulutukseen käytettyjen työpäivien lukumäärä koulutukseen osallistuneiden tai viraston henkilöstön keskimääräisellä työpäiväpalkalla. Työpäiväpalkka lasketaan jakamalla keskimääräinen henkilökohtainen palkka -ansiokäsitteen (VES 7 :n mukaan) mukainen vuosipalkka tarkasteluvuoden todellisten työpäivien lukumäärällä (vuosipalkat/henkilö lkm/työpäivien lkm vuodessa). Tai jakamalla keskimääräinen henkilökohtainen palkka ansiokäsitteen mukainen kuukausipalkka kuukauden työpäivien keskimääräisellä lukumäärällä (kuukausipalkat/henkilö lkm/työpäivien lkm kuukaudessa). Työpäiväpalkkaan ei lasketa työnantajan sivukuluja. Samalla tavalla lasketaan myös kustannuslajien 041, 042, 043, 044, 045 ja 046 toimintaan osallistuneiden henkilöiden palkkakustannukset. 041 Luottamusmiestoiminta päätoiminen Ilmoitetaan päätoimisina luottamusmiestoimintaan osallistuneiden henkilöiden lukumäärä (kukin yksittäinen henkilö otetaan mukaan edunsaajien yhteislukumäärään vain kerran), toimintaan käytetty työaika työpäivinä ja käytetyn työajan kustannukset (euroa, 2 desimaalilla). On huomattava, että edunsaajien lukumäärä, työpäivien lukumäärä ja kustannukset ovat koko virastoa tai virastoryhmää koskevia summatietoja. Esimerkiksi työpäivien kohdalle ei saa ilmoittaa, kuinka paljon edunsaajaa kohti on keskimäärin käytetty työaikaa ko. toimintaan. Kustannukset ilmoitetaan niiltä menetetyiltä työpäiviltä, joina henkilöt ovat hoitaneet luottamusmiestehtäviään (ks. kustannuslajin 038 palkkakustannusten laskentaohje). Kohtaan merkitään myös kokous- ja valmisteluajat sekä niiltä aiheutuneet menetetyn työajan palkkakustannukset. 042 Luottamusmiestoiminta sivutoiminen Ilmoitetaan sivutoimisina luottamusmiestoimintaan osallistuneiden henkilöiden lukumäärä (kukin yksittäinen henkilö otetaan mukaan edunsaajien yhteislukumäärään vain kerran), toimintaan käytetty työaika työpäivinä ja käytetyn työajan kustannukset (euroa, 2 desimaalilla). On huomattava, että edunsaajien lukumäärä, työpäivien lukumäärä ja kustannukset ovat koko virastoa tai virastoryhmää koskevia summatietoja. Esimerkiksi työpäivien kohdal- 3

5 4 le ei saa ilmoittaa, kuinka paljon edunsaajaa kohti on keskimäärin käytetty työaikaa ko. toimintaan. Luottamusmiestoimintaan käytetyt työtunnit muunnetaan työpäiviksi jakamalla toimintaan käytettyjen työtuntien yhteislukumäärä ko. henkilön/henkilöiden säännönmukaisen työpäivän keskimääräisellä pituudella (tuntia). Kustannukset ilmoitetaan niiltä menetetyiltä työpäiviltä, joina henkilöt ovat hoitaneet sivutoimisesti luottamusmiestehtäviään, ml. myös kokous- ja valmisteluajat (ks. kustannuslajin 038 palkkakustannusten laskentaohje). 043 Yhteistoiminta Tiedot koskevat kaikkia yhteistoimintaan osallistuneita henkilöitä. Ilmoitetaan yhteistoimintaan osallistuneiden henkilöiden lukumäärä (kukin yksittäinen henkilö otetaan mukaan edunsaajien yhteislukumäärään vain kerran), toimintaan käytetty työaika työpäivinä ja käytetyn työajan kustannukset (euroa, 2 desimaalilla). On huomattava, että edunsaajien lukumäärä, työpäivien lukumäärä ja kustannukset ovat koko virastoa tai virastoryhmää koskevia summatietoja. Esimerkiksi työpäivien kohdalle ei saa ilmoittaa, kuinka paljon edunsaajaa kohti on keskimäärin käytetty työaikaa ko. toimintaan. Kustannukset ilmoitetaan niiltä menetetyiltä työpäiviltä, joina henkilöt ovat osallistuneet yhteistoimintaan (ks. kustannuslajin 038 palkkakustannusten laskentaohje). Yhteistoimintaan käytetyt työtunnit muunnetaan työpäiviksi jakamalla toimintaan käytettyjen työtuntien yhteislukumäärä ko. henkilön/henkilöiden säännönmukaisen työpäivän keskimääräisellä pituudella (tuntia). 044 Työsuojelun yhteistoiminta Ilmoitetaan työsuojelun yhteistoimintaan osallistuneiden henkilöiden lukumäärä (kukin yksittäinen henkilö otetaan mukaan edunsaajien yhteislukumäärään vain kerran), toimintaan käytetty työaika työpäivinä ja käytetyn työajan kustannukset (euroa, 2 desimaalilla). On huomattava, että edunsaajien lukumäärä, työpäivien lukumäärä ja kustannukset ovat koko virastoa tai virastoryhmää koskevia summatietoja. Esimerkiksi työpäivien kohdalle ei saa ilmoittaa, kuinka paljon edunsaajaa kohti on keskimäärin käytetty työaikaa ko. toimintaan. Työsuojelun yhteistoimintaan käytetyt työtunnit muunnetaan työpäiviksi jakamalla toimintaan käytettyjen työtuntien yhteislukumäärä ko. henkilön/henkilöiden säännönmukaisen työpäivän keskimääräisellä pituudella (tuntia). Kohdassa ilmoitetaan työsuojelupäällikön ja -valtuutetun, varavaltuutettujen ja työsuojeluasiamiesten työsuojelutoimintaan käyttämä työaika sekä työsuojelutoimikunnan jäsenten kokoukseen käyttämä työaika ja siitä aiheutuneet palkkauskustannukset (ks. kustannuslajin 038 palkkakustannusten laskentaohje). Tähän kohtaan sisällytetään myös päätoimisen työsuojelupäällikön ja -valtuutetun työaika ja palkkaus, työsuojelutoimikuntien kokouspalkkiot ja kokousten ajalta aiheutuneet palkkakustannukset (ks. kustannuslajin 038 palkkakustannusten laskentaohje). Työsuojeluun liittyvien laitteiden (esim. suojalaitteiden) hankintaa ei ilmoiteta tässä kohdassa. 045 Virkistystoiminta Ilmoitetaan virkistystoimintaan osallistuneiden henkilöiden lukumäärä (kukin yksittäinen henkilö otetaan mukaan edunsaajien yhteislukumäärään vain kerran), toimintaan käytetty työaika työpäivinä ja käytetyn työajan kustannukset (euroa, 2 desimaalilla). On huomattava, että edunsaajien lukumäärä, työpäivien lukumäärä ja kustannukset ovat koko virastoa tai vi-

6 rastoryhmää koskevia summatietoja. Esimerkiksi työpäivien kohdalle ei saa ilmoittaa, kuinka paljon edunsaajaa kohti on keskimäärin käytetty työaikaa ko. toimintaan. 5 Virkistystoimintaan käytetyt työtunnit muunnetaan työpäiviksi jakamalla toimintaan käytettyjen työtuntien yhteislukumäärä ko. henkilön/henkilöiden säännönmukaisen työpäivän keskimääräisellä pituudella (tuntia). Menetetyn työajan palkkakustannukset lasketaan kustannuslajin 038 palkkakustannusten laskentaohjeen mukaisesti. 046 Varhaiskuntoutuspoissaolo Ilmoitetaan varhaiskuntoutukseen osallistuneiden henkilöiden lukumäärä (kukin yksittäinen henkilö otetaan mukaan edunsaajien yhteislukumäärään vain kerran), toimintaan käytetty työaika työpäivinä ja käytetyn työajan kustannukset (euroa, 2 desimaalilla). Varhaiskuntoutukseen lasketaan mukaan laitoskuntoutus sekä virastossa ja työterveysasemalla toteutettava varhaiskuntoutus. Laskentaan ei vaikuta se, onko kuntoutus työnantajan tai esim. Kelan maksamaa varhaiskuntoutusta. On huomattava, että edunsaajien lukumäärä, työpäivien lukumäärä ja kustannukset ovat koko virastoa tai virastoryhmää koskevia summatietoja. Esimerkiksi työpäivien kohdalle ei saa ilmoittaa, kuinka paljon edunsaajaa kohti on keskimäärin käytetty työaikaa ko. toimintaan. Varhaiskuntoutukseen käytetyt työtunnit muunnetaan työpäiviksi jakamalla toimintaan käytettyjen työtuntien yhteislukumäärä ko. henkilön/henkilöiden säännönmukaisen työpäivän keskimääräisellä pituudella (tuntia). Varhaiskuntoutuksen vuoksi menetetyn työajan palkkakustannukset lasketaan kustannuslajin 038 palkkakustannusten laskentaohjeen mukaisesti. 049 Virka- ja suojapuvut Ilmoitetaan virka-, työ- ja suojapuvuista työnantajalle aiheutuvat nettokustannukset (hankinta ja pesu). Työturvallisuusvarusteista aiheutuvia kustannuksia ei tässä yhteydessä oteta huomioon vaan ne ilmoitetaan kohdassa 056 Työsuojelun yhteistoiminnan muut kustannukset. 050 Vapaat matkat Ilmoitetaan henkilöstön työnantajan omistamissa/kustantamissa kulkuneuvoissa tekemien vapaiden matkojen laskennallinen raha-arvo sekä työnantajan toimesta järjestettyjen ilmaiskuljetusten raha-arvo nettona (mm. yötyötä tekevien työmatkakuljetukset). Matkustussäännön mukaisia matkakorvauksia ei oteta mukaan kohdan kustannuksiin. Vapailla matkoilla ei tarkoiteta työnantajan kustantamia taksilla, julkisilla kulkuneuvoilla tai työpaikan omalla ajoneuvolla tehtyjä matkoja työpaikan ja kokouspaikan välillä tai muita sen kaltaisia tilapäisiä matkoja. 052 Sairausvakuutuksen palautukset Ilmoitetaan äitiysloman, sairaus- ja tapaturmapoissaolojen ajalta kansaneläkelaitoksen sairausvakuutuslain nojalla työnantajalle maksamien palautusten määrä euroina. Luku on syötettävä lomakkeelle miinusmerkkisenä. 053 Koulutuksen muut kustannukset Ilmoitetaan henkilöstökoulutuksen, palkallisen opintovapaan, ammattiyhdistyskoulutuksen, yhteistoimintakoulutuksen, työsuojelukoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun muut kustannukset (ei sisällä menetetyn työajan palkkakustannuksia, ks. kustannuslaji 038). Kustannukset ilmoitetaan nettona. Näitä ovat mm. ulkopuolisten opetuspalkkiot, kurssimaksut, oppimateriaalien hankinnan menot, opettajien ja oppilaiden matkakustannusten korvaukset, tilavuokrat, sijaisten

7 6 kustannukset yms. kulutusmenojen luonteiset erät. Kustannuksiin ei sisällytetä esimerkiksi investointiluonteisia koulutustiloista ja välineistä aiheutuneita menoja. 054 Omaehtoisen opiskelun kustannukset Omaehtoisen opiskelun kustannuksina ilmoitetaan, paljonko rahaa on käytetty omaehtoisen opiskelun suoraan taloudelliseen tukeen (esim. opiskelumaksujen maksamiseen ja oppimateriaalin hankintaan). 055 Yhteistoiminnan muut kustannukset Ilmoitetaan yhteistoiminnan muut kustannukset (ei sisällä menetetyn työajan palkkakustannuksia, ks. kustannuslaji 043). 056 Työsuojelun yhteistoiminnan muut kustannukset Ilmoitetaan työsuojelun yhteistoiminnan muut kustannukset (ei sisällä menetetyn työajan palkkakustannuksia, ks. kustannuslaji 044). 057 Väestösuojelutoiminnan kustannukset Ilmoitetaan väestösuojelutoiminnan neuvonta ja valistuskustannukset (ei sisällä menetetyn työajan palkkakustannuksia). 058 Työpaikkaterveyspalvelut, omat Ilmoitetaan viraston/laitoksen itse tuottamien työpaikkaterveydenhuollon palvelujen muut kuin palkkakustannukset nettona. Ilmoitettavia muita kustannuksia ovat oman terveysaseman väline-, kaluste-, huoneisto- yms. kustannukset. Kiinteistömenojen osalta, mikäli toiminta rajoittuu johonkin kiinteistön osaan, arvioidaan laskennallisesti pääoman koroista ja poistoista sen suuruinen osa, jonka toimintaan tarkoitettu osa kiinteistön pinta-alasta (kerrosalasta) muodostuu. 059 Työpaikkaterveyspalvelut, ostetut Ilmoitetaan viraston tai laitoksen ulkopuolelta, kuten yksityiseltä tutkimus- tai hoitolaitokselta tai terveyskeskukselta ostamien työpaikkaterveydenhuollon palvelujen (esim. lääkäri-, laboratorio- ja röntgenpalvelujen) nettokustannukset. 060 Työpaikkaruokailu Ilmoitetaan henkilöstöruokailun järjestämiseen virastolle tai laitokselle aiheutuneet muut kustannukset (ei palkkoja), kuten laitehankinnat (mikroaaltouunit, jääkaapit, pakastimet) sekä ruokailun erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset, esim. sopimusruokailun ja ateriapalvelun kustannukset. Kohtaan ei merkitä varusmiehille, oppilaille, potilaille yms. valmistetusta ruoasta aiheutuneita kustannuksia tai kustannusosuuksia. Kiinteistömenoja ei ilmoiteta. 061 Työpaikan järjestämä lastenhoito Ilmoitetaan lastentarhojen ja päiväkotien, leikkikenttien yms. muut kuin palkkakustannukset nettona. 062 Virkistystoiminnan muut menot Ilmoitetaan talousarvioon virkistys- ja lomatoimintaan osoitettu virkistysmääräraha sekä kuntoutusmenojen muista määrärahoista tällaisiin tarkoituksiin merkityt rahat. Virkistys- ja sosiaalitoiminnan menoihin kuuluvat liikunta-, loma-, loma-avustus-, kerho-, harrastus- ja muu virkistystoiminta. Myös erilaisten virkistyskäyttöön tarkoitettujen välineiden, kuten urheiluvälineiden, radioiden, nauhureiden, televisioiden, videoiden ja kuntolaitteiden hankinta- ja huoltokustannukset yms. ilmoitetaan tässä kohdassa. Kustannuksiin sisällytetään myös erilaisten virkistyskäyttöön vuokrattujen tilojen tai osoitettujen muiden tilojen kustannukset. Mikäli tiloja kuitenkin käytetään pääasiassa muihin tarkoituksiin (kuten työpaikkaruokalat), ilmoitetaan vain muut henkilökunnan juhlista sekä harrastus- ja muusta virkistystoiminnasta syntyneet kustannukset.

8 067 Varhaiskuntoutuksen koulutus Ilmoitetaan varhaiskuntoutukseen liittyvät muut koulutuskustannukset (muulta kuin varhaiskuntoutuksen koulutukseen käytetyltä työajalta). Esimerkiksi koulutusmateriaalin hankinnasta aiheutuneet kustannukset. 068 Varhaiskuntoutuksen muut kustannukset Ilmoitetaan varhaiskuntoutukseen liittyvät muut kuin koulutuskustannukset nettona (ei sisällä palkkoja). 069 Rekrytointikustannukset Ilmoitetaan henkilöstön rekrytointikustannukset. Rekrytointikustannukset sisältävät kaikki sekä organisaation sisäisten että ulkoisten henkilöresurssien hankintalähteiden käytöstä aiheutuvat kustannukset. Ulkoisia rekrytointikustannuksia ovat mm. avoinna olevan työpaikan mainonta (lehti-ilmoittelu yms.), oppilaitoksista tapahtuva rekrytointi, henkilöstövalintakonsulttien maksut sekä rekrytointiin liittyvät matkustus- ja hallintomenot (ei sisällä palkkoja). Kustannuksiin lasketaan Heli-järjestelmän käytöstä virastolle aiheutuvat kustannukset. 070 Muut työvoimakustannukset Tässä kohdassa ilmoitetaan sellaiset muut työvoiman käytöstä aiheutuvat työvoimakustannukset, joita ei ilmoiteta muissa vuositiedusteluissa ilmoitettavissa työvoimakustannuslajeissa. Työvoimakustannukset ilmoitetaan ilman palkkakustannuksia. Tällaisia kustannuksia on esimerkiksi huoltokonttoritoimintaan tai turvallisuuteen liittyvät muut kuin palkkakustannukset. 075 Henkilöstökoulutuksen anto Ilmoitetaan viraston tai laitoksen oman henkilöstön työvoimakustannukset (palkat, sotumaksut, eläkemaksut, ryhmähenkivakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksut) siltä työajalta, kun he ovat osallistuneet oman henkilöstön henkilöstökoulutuksen antoon ja siihen liittyviin valmisteluihin. Henkilöstökoulutuksen määritelmä, ks. kohta

9 8 2 TYÖTYYTYVÄISYYSLOMAKKEEN OHJEET 2.1 Yleisohje Lomakkeella ilmoitetaan henkilöstölle tehdystä työtyytyväisyyskyselystä saadut organisaation työtyytyväisyystiedot. Organisaatiot, jotka mittaavat työtyytyväisyyttä muulla kuin VMBaro -henkilöstökyselyjärjestelmään sisältyvällä työtyytyväisyyskyselyllä, ilmoittavat työtyytyväisyystiedot tällä lomakkeella. Sen sijaan organisaatiot, jotka mittaavat työtyytyväisyyttä VMBaron työtyytyväisyyskyselyllä, eivät ilmoita tietoja tällä lomakkeella. Valtiokonttori siirtää näiden virastojen tiedot sähköisesti VMBarosta Tahtiin. Tahtiin ilmoitetaan työtyytyväisyystiedot VMBaron työtyytyväisyysmittarin mukaisesti kahdeksasta työtyytyväisyyden osa-alueesta ja näistä osa-alueista lasketusta kokonaistyötyytyväisyydestä asteikolla 1-5 (1= erittäin tyytymätön, 2= tyytymätön, 3=ei tyytymätön eikä tyytyväinen, 4= tyytyväinen, 5= erittäin tyytyväinen). Lisäksi ilmoitetaan viimeisimmän työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti. Tietoja siitä, mistä eri kysymyksistä VMBaron työtyytyväisyysmittari ja sen osa-alueet koostuvat ja kuinka työtyytyväisyyttä kuvaavat keskiarvot lasketaan, löytyy VMBaron nettisivuilta ( kohdista VMBaron yleiskuvaus ja Mallitutkimukset. Myös uuden ja vanhan VMBaron työtyytyväisyyskyselyn yhdistelyavain on VMBaron yleiskuvauksen Liitteessä 1. Vastauslomakkeen käyttöohje ja vastausohjeet löytyvät Tahti-sivun oikeasta yläreunasta kohdasta Ohjeet. Kysymystä koskevan yksityiskohtaisen täyttöohjeen voi myös lukea klikkaamalla kysymysrivin lopussa olevaa huutomerkkiruutua. Tunnusluvut ilmoitetaan 2-desimaalin tarkkuudella, mikäli tunnusluku ei ole kokonaisluku. Tunnusluvut, joihin ei pystytä antamaan tietoa, jätetään tyhjiksi. Lomakkeen täyttämisen voi keskeyttää lomakkeen lopussa olevalla "Peruuta"- ja tulostaa "Tulosta"-toiminnolla sekä lähettää "Lähetä"-toiminnolla. Kun lomake on täytetty ja lähetetty Tahtiin, löytyy se siirron jälkeen Tahtin lomakearkistosta. Varmista aina arkistosta, että lomakkeen lähettäminen on onnistunut. Jos lomaketta ei löydy arkistosta, pitää se lähettää uudestaan Tahtiin. 2.2 Työtyytyväisyyslomakkeen kysymyskohtaiset ohjeet Virasto Virastovalintalistalta valitaan aina yksittäinen virasto, jonka tietoja lomakkeella ilmoitetaan. Useamman viraston kokonaisuutta ei voi lähettää samalla lomakkeella. Virasto valitaan listalle Lisää -toiminnolla ja poistetaan Poista valittu rivi -toiminnolla. Ks. web-lomakkeiden käyttöohjeen kohta 3.2, ohje löytyy Tahtin etusivulta kohdasta ohjeet. Kokonaistyötyytyväisyys (indeksi) Kokonaistyötyytyväisyys kuvaa organisaation henkilöstön työtyytyväisyyttä. Organisaation kokonaistyötyytyväisyysindeksi lasketaan yksittäisten vastaajien kokonaistyötyytyväisyysindeksien aritmeettisena keskiarvona. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = erittäin tyytymätön,..., 5 = erittäin tyytyväinen).

10 Tyytyväisyys johtamiseen (indeksi) Tyytyväisyys johtamiseen kuvaa organisaation henkilöstön tyytyväisyyttä töiden organisointiin, esimiehen antamaan tukeen ja palautteeseen ja siihen, kuinka oikeudenmukaisesti ja inhimillisesti esimiehet ja johto kohtelevat henkilöstöä. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = erittäin tyytymätön,..., 5 = erittäin tyytyväinen). Tyytyväisyys työn sisältöön ja työn haasteellisuuteen (indeksi) Tyytyväisyys työn sisältöön ja haasteellisuuteen kuvaa organisaation henkilöstön tyytyväisyyttä tavoitteiden selkeyteen, työn itsenäisyyteen ja haasteellisuuteen ja työssä koettuun työn iloon. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = erittäin tyytymätön,..., 5 = erittäin tyytyväinen). Tyytyväisyys palkkaukseen (indeksi) Tyytyväisyys palkkaukseen kuvaa organisaation henkilöstön tyytyväisyyttä palkkauksen perusteiden selkeyteen ja ymmärrettävyyteen, palkkauksen tasoon suhteessa tehtävien vaativuuteen ja niissä suoriutumiseen ja palkkauksen oikeudenmukaisuuteen. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = erittäin tyytymätön,..., 5 = erittäin tyytyväinen). Tyytyväisyys kehittymisen tukeen (indeksi) Tyytyväisyys kehittymisen tukeen kuvaa organisaation henkilöstön tyytyväisyyttä mahdollisuuksiin kehittää osaamista ja edetä työuralla organisaatiossa. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = erittäin tyytymätön,..., 5 = erittäin tyytyväinen). Tyytyväisyys työilmapiiriin ja yhteistyöhön (indeksi) Tyytyväisyys työilmapiiriin ja yhteistyöhön kuvaa organisaation henkilöstön tyytyväisyyttä työilmapiiriin ja yhteistyöhön, osaamisen ja työpanoksen arvostamiseen, sukupuolten tasa-arvoon ja siihen, kuinka oikeudenmukaisesti ja inhimillisesti työtoverit kohtelevat toisiaan. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = erittäin tyytymätön,..., 5 = erittäin tyytyväinen). Tyytyväisyys työoloihin (indeksi) Tyytyväisyys työoloihin kuvaa organisaation henkilöstön tyytyväisyyttä mahdollisuuteen yhdistää työ- ja yksityiselämä, jaksamiseen, työtiloihin ja -välineisiin ja siihen, kuinka varma ja turvattu työpaikka on. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = erittäin tyytymätön,..., 5 = erittäin tyytyväinen). Tyytyväisyys tiedon kulkuun (indeksi) Tyytyväisyys tiedon kulkuun kuvaa organisaation henkilöstön tyytyväisyyttä työpaikkatiedotukseen ja avoimuuteen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = erittäin tyytymätön,..., 5 = erittäin tyytyväinen). Tyytyväisyys työnantajakuvaan (indeksi) Tyytyväisyys työnantajakuvaan kuvaa organisaation henkilöstön tyytyväisyyttä työnantajan julkiseen kuvaan ja organisaation arvojen selkeyteen, ymmärrettävyyteen ja toteutumiseen. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = erittäin tyytymätön,..., 5 = erittäin tyytyväinen). Työtyytyväisyystiedustelun vastausprosentti Työtyytyväisyystiedustelun vastausprosentti ilmoitetaan viimeisimmästä työtyytyväisyystiedustelusta, johon ilmoitetut organisaation työtyytyväisyystiedot perustuvat. Vastausprosentti lasketaan jakamalla työtyytyväisyystiedusteluun vastanneiden henkilöiden lukumäärä niiden henkilöiden lukumäärällä, joille tiedustelu tehtiin ja kertomalla saatu luku sadalla. 9

11 10 3 HTP:N TUNNUSLUKULOMAKKEEN OHJEET 3.1 Yleisohje Lomakkeella ilmoitetaan organisaation henkilöstön tilaa kuvaavia tietoja. Nämä lomakkeella ilmoitettavat tiedot täydentävät Tahti-järjestelmän kuukausittaista tiedonkeruuta. Täytetyt lomaketiedot siirretään Tahtiin vuosittain tammikuun loppuun mennessä. (Esim. vuoden 2009 tiedot siirretään tammikuussa 2010). Lomake löytyy Tahtin Etusivun Tiedon toimitus - välilehdeltä kohdasta > Lomakekyselyt >Lomakkeet >HTP:n tunnusluvut. Henkilöstön lukumäärä- ja rakennetiedot annetaan edellisen vuoden lopun poikkileikkaustilanteesta tai lähimmältä vuoden loppua olevalta ajankohdalta, jolta tiedot ovat saatavissa. Sen sijaan esimerkiksi työajankäyttö, työvoimakustannukset ja investoinnit lasketaan koko tiedusteluvuoden ajalta. Henkilöstömäärään lasketaan päätoiminen koko- ja osa-aikainen henkilöstö mukaan lukien tukityöllistetyt, harjoittelijat ja oppisopimussuhteiset. Tietojen käsitteet on määritelty henkilöstötilinpäätöksen käsikirjassa: Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä - Henkilöstötilinpäätös, Käsikirja valtion organisaatioille, Valtion työmarkkinalaitoksen julkaisuja 3/2001. Käsikirjaa voi lukea ja tulostaa valtiovarainministeriön internetsivuilta osoitteesta: Vastauslomakkeen käyttöohje ja vastausohjeet löytyvät Tahti-sivun oikeasta yläreunasta kohdasta Ohjeet. Kysymystä koskevan yksityiskohtaisen täyttöohjeen voi myös lukea klikkaamalla kysymysrivin lopussa olevaa huutomerkkiruutua. Tunnusluvut ilmoitetaan 2-desimaalin tarkkuudella, mikäli tunnusluku ei ole kokonaisluku. Jos tunnusluvun arvo on nolla, merkitään lomakkeelle aina myös nolla. Tunnusluvut, joihin ei pystytä antamaan tietoa, jätetään tyhjiksi tai valitaan vastausvaihtoehto Ei tietoa. Lomakkeen täyttämisen voi keskeyttää lomakkeen lopussa olevalla "Peruuta"- ja tulostaa "Tulosta"-toiminnolla sekä lähettää "Lähetä"-toiminnolla. Kun lomake on täytetty ja lähetetty Tahtiin, löytyy se siirron jälkeen Tahtin lomakearkistosta. Varmista aina arkistosta, että lomakkeen lähettäminen on onnistunut. Jos lomaketta ei löydy arkistosta, pitää se lähettää uudestaan Tahtiin. 3.2 HTP:n tunnuslukulomakkeen kysymyskohtaiset ohjeet Virasto Virastovalintalistalta valitaan yksittäinen virasto tai ne virastot ja laitokset, joita koskien ilmoitetaan lomakkeella tietojen yhteismäärä. Virasto valitaan listalle Lisää -toiminnolla ja poistetaan Poista valittu rivi -toiminnolla. Ks. web-lomakkeiden käyttöohjeen kohta 3.2, ohje löytyy Tahtin etusivulta kohdasta Ohjeet. Työajan käyttö Muun kuin rahana tai ylityövapaana korvatun säännöllisen työajan ylittävän ylimääräisen työajan (tuntia/henkilötyövuosi) %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta (tuntia/henkilötyövuosi). Tyypillinen tapaus on työaikasaldoista tasoitusjakson (esim. 3 kk) lopussa leikkautuneet saldorajan (esim. +30h) ylittävät tunnit.

12 Työvoimakustannukset Ostettujen henkilöstöpanosten kustannusten %-osuus työvoimakustannuksista Ostettujen henkilöstöpanosten, esim. ulkoistettujen palveluiden kuten esim. konsulttipalvelut, palvelukeskusten palvelut, kokonaiskustannusten %-osuus kokonaistyövoimakustannuksista. Kustannuksiin lasketaan vain henkilöstökustannukset. Esimerkiksi siivouslaskusta lasketaan mukaan vain työn osuus mutta ei työvälineitä ja -aineita. Jos laskusta ei ole luettavissa työn osuutta, voidaan se arvioida. Tarkoitus on, että virasto ilmoittaa kaikki ostetut ulkoiset henkilöstöpalvelut. Henkilöstön kysyntä ja tarjonta Henkilöstön rekrytointitarve yhteensä viiden seuraavan vuoden aikana, %-osuus tiedusteluvuoden lopun henkilöstöstä Tiedusteluvuotta seuraavan 5 vuoden aikana uusiin tehtäviin ja eläkkeelle jäävien tai toisen työnantajan palvelukseen siirtyvien tilalle palkattavien henkilöiden yhteismäärän %-osuus tiedusteluvuoden lopun henkilöstöstä. Tieto voidaan saada esim. viraston henkilöstösuunnitelmasta. Ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden henkilöiden rekrytointitarve viiden seuraavan vuoden aikana, %-osuus tiedusteluvuoden lopun henkilöstöstä. Tiedusteluvuotta seuraavan 5 vuoden aikana uusiin tehtäviin ja eläkkeelle jäävien tai toisen työnantajan palvelukseen siirtyvien tilalle palkattavien ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden (koulutusasteet 7 ja 8) henkilöiden yhteismäärän %-osuus tiedusteluvuoden lopun henkilöstöstä. Tieto voidaan saada esim. viraston henkilöstösuunnitelmasta. Ulkoiset henkilöstörekrytoinnit tiedusteluvuonna, lukumäärä Tiedusteluvuonna oman viraston tai laitoksen ulkopuolelta toisen työnantajan palveluksesta (ml. toinen valtion virasto) eläkkeeltä, palkattomalta virkavapaalta, lomautukselta, koulusta tai oppilaitoksesta tai muutoin työvoiman ulkopuolelta palkattujen henkilöiden lukumäärä yhteensä. Tietoja saa esim. Heli-rekrytointijärjestelmästä. Hakeneiden lkm/rekrytoitujen lkm ulkoisessa rekrytoinnissa ko. vuonna Tiedusteluvuonna viraston ulkoisissa rekrytoinneissa viraston ulkopuolelta virastosta työpaikkaa hakeneiden lukumäärä jaetaan ulkoisissa rekrytoinneissa virastoon palkattujen henkilöiden lukumäärällä. Tietoja saa esim. Heli-rekrytointijärjestelmästä. Organisaatiolla on voimassaoleva henkilöstösuunnitelma Jos organisaatiolla on voimassa oleva henkilöstösuunnitelma, merkitään rasti Kyllä -ruutuun. Jos organisaatiolla ei ole henkilöstösuunnitelmaa tai se on vanhentunut, merkitään rasti Ei - ruutuun. Tasa-arvo Organisaatiossa on tehty tasa-arvosuunnitelma Jos organisaatiossa on tehty tasa-arvolain mukainen tasa-arvosuunnitelma, merkitään rasti Kyllä -ruutuun. Tasa-arvosuunnitelma voi olla itsenäinen suunnitelma tai se voi olla osa henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa tai työsuojelun toimintaohjelmaa. Jos tasa-arvosuunnitelmaa ei ole tehty, merkitään rasti Ei -ruutuun. 11

13 Organisaation tasa-arvosuunnitelma on tehty tiedusteluvuoden aikana Jos organisaation tasa-arvosuunnitelma tehtiin tiedusteluvuoden aikana tai aiemmin tehty tasa-arvosuunnitelma päivitettiin tiedusteluvuoden aikana, merkitään rasti Kyllä -ruutuun. Jos organisaatiossa ei ole tehty tasa-arvosuunnitelmaa tai tasa-arvosuunnitelmaa ei päivitetty tiedusteluvuoden aikana, merkitään rasti Ei -ruutuun. Organisaation tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvä tasa-arvoselvitys on tehty tiedusteluvuoden aikana Jos organisaation tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvä tasa-arvoselvitys tehtiin tai aiemmin tehty selvitys päivitettiin tiedusteluvuoden aikana, merkitään rasti Kyllä -ruutuun. Jos organisaatiossa ei ole tehty tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvää tasa-arvoselvitystä tai tasa-arvoselvitystä ei päivitetty tiedusteluvuoden aikana, merkitään rasti Ei -ruutuun. Sairaustapausten yleisyys (ilmoitetaan lukumäärä/henkilötyövuosi) Sairauksista johtuvat työterveyshuollossa käynnit/htv Tiedusteluvuonna sairauksista tai tapaturmista johtuvien työterveyshuollossa käyntien yhteislukumäärä jaetaan organisaatiossa tiedusteluvuonna tehtyjen henkilötyövuosien määrällä ja ilmoitetaan jakolaskun tulos. Vaihtuvuus (ilmoitetaan henkilöiden lukumäärän %-osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä) Huom. Vaihtuvuustietoihin lasketaan mukaan palkattomat virkavapaudet, joiden syylle ja kestolle ei ole asetettu aikarajoitetta ts. kaikki palkattomat poissaolot lasketaan mukaan. Vaihtuvuustietoihin ei lasketa tukityöllistettyjä, harjoittelijoita, oppisopimussuhteisia eikä alle 3 kuukautta kestäviä palvelussuhteita. Oman organisaation sisällä tehtäviä vaihtaneiden %-osuus Tiedusteluvuoden aikana oman viraston tai laitoksen sisällä työtehtävästä toiseen siirtyneiden henkilöiden yhteislukumäärän %-osuus viraston tai laitoksen kokonaishenkilöstömäärästä tiedusteluvuotta edeltävän vuoden lopussa. Työtehtävien vaihtamisella tarkoitetaan työtehtäväkokonaisuuden vaihtamista, johon usein liittyy tehtävänimikkeen vaihtuminen (esim. suunnittelija -> projektipäällikkö). Osaaminen Osaamistasoindeksi Henkilöstön keskimääräistä osaamistasoa kuvaavan osaamistasoindeksin arvo. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = matalin,..., 5 = korkein). Osaamistasoindeksin laskeminen on mahdollista vain, jos organisaatiossa on otettu käyttöön osaamisen johtamisjärjestelmä. Osaamisen johtamisjärjestelmän rakentamista kuvataan oppaassa: Osaamisen johtaminen osana valtion henkilöstötilinpäätöskäytäntöä, Valtion työmarkkinalaitoksen julkaisuja 8/2000. Käsikirjaa voi lukea ja tulostaa valtiovarainministeriön internetsivuilta osoitteesta: Huom. osaamistasoindeksillä ei tarkoiteta koulutustasoindeksiä. 12 Kehittymisen tuki Kehityskeskusteluja käyneiden henkilöiden %-osuus Esimiehen kanssa omaa työtä ja uralla kehittymistä koskevan kehityskeskustelun käyneiden henkilöiden %-osuus tiedusteluvuoden lopun henkilöstömäärästä. Ilmoitetaan vain, jos asiasta on käytettävissä henkilöstön näkemykseen perustuva tieto, joka voidaan saada esim. henkilöstölle tehdystä kyselystä.

14 Henkilöiden, joille on tehty osaamiskartoitus, %-osuus Henkilöiden, joille on tehty dokumentoitu osaamiskartoitus, lukumäärän %-osuus tiedusteluvuoden lopun henkilöstöstä. Henkilöiden, joille on tehty kirjallinen kehittämis- ja /tai urasuunnitelma, %- osuus Henkilöiden, joille on tehty kirjallinen kehittämis- ja urasuunnitelma, lukumäärän %-osuus tiedusteluvuoden lopun henkilöstöstä. Kehittämissuunnitelmalla ei tarkoiteta tulos- ja kehityskeskusteluissa sovittuja tehtävien kehittämiskohteita. Johto- ja esimiestehtävissä toimineet, jotka ovat olleet johtamis- tai esimieskoulutuksessa vähintään 40 tuntia, %-osuus Ylimpään (esim. virastojen ja laitosten johtajat) ja keskijohtoon (esim. tulosyksikköjen johtajat ja päälliköt) ja esimiehiin (työajasta yli puolet kuluu esimiestehtäviin tai tehtävä on työjärjestyksessä määrätty esimiestehtäväksi) kuuluvien henkilöiden, jotka ovat olleet johtamis- ja/tai esimieskoulutuksessa vähintään 40 tuntia, lukumäärän %-osuus johtajien ja esimiesten yhteislukumäärästä. Organisaation johtaminen tukee henkilöstön innovointia siten, että henkilöstöllä on myös mahdollisuus epäonnistua työssään Jos organisaation henkilöstö kokee, että organisaation johtaminen tukee henkilöstön innovointia (ts. työssään henkilöstö kehittää ja luo uutta) siten, että henkilöstö voi myös epäonnistua työssään, merkitään rasti Kyllä -ruutuun. Jos henkilöstö kokee, että johtaminen ei tue henkilöstön innovointia siten, että henkilöstö voi myös epäonnistua työssään, merkitään rasti Ei -ruutuun. Jos organisaatiolla ei ole käytettävissä henkilöstön kokemukseen perustuvaa tietoa, merkitään rasti Ei tietoa -ruutuun. Tiedusteluvuoden aikana organisaation henkilöstön tekemien aloitteiden määrä/htv Tiedusteluvuoden aikana organisaation henkilöstön tekemien aloitteiden määrä jaetaan organisaatiossa samana aikana tehtyjen henkilötyövuosien määrällä ja ilmoitetaan jakolaskun tulos. Työtyytyväisyyden edistäminen ja ylläpito (ilmoitetaan euroa/henkilötyövuosi) Työyhteisön kehittämiseen liittyvät investoinnit, euroa/henkilötyövuosi Tiedusteluvuonna työyhteisön kehittämiseen, ts. yhteistyön ja työtyytyväisyyden kohentamiseen, töiden parempaan organisointiin tms. käytetyt nettomenot jaetaan organisaatiossa tiedusteluvuonna tehtyjen henkilötyövuosien määrällä ja ilmoitetaan jakolaskun tulos. Investointeihin lasketaan myös henkilöstön työyhteisön kehittämiseen käyttämän työajan työvoimakustannukset. Investointitermillä tarkoitetaan kehittämisinvestointeja laajassa merkityksessä. Kustannuksiin lasketaan toimintamenoista maksettavat kustannukset, käytetyn työajan työvoimakustannukset ja muiden investointien (esim. välineisiin) nettomenot. Työyhteisön kehittämiseen liittyviin investointeihin ei lasketa mukaan työterveyshuoltoon kuuluvia palveluja. Työkunnon edistäminen ja ylläpito (ilmoitetaan euroa/henkilötyövuosi) Liikunnan aktivointiin ja tukemiseen liittyvät investoinnit, euroa/henkilötyövuosi Tiedusteluvuonna henkilöstön yksilöllisen tai ryhmäliikunnan aktivointiin ja tukemiseen käytetyt nettomenot jaetaan organisaatiossa tiedusteluvuonna tehtyjen henkilötyövuosien määrällä ja ilmoitetaan jakolaskun tulos. Investointeihin lasketaan myös henkilöstön kehittämistyöhön käyttämän työajan työvoimakustannukset 13

15 Muut työkunnon ylläpitoon ja parantamiseen liittyvät kustannukset, euroa/henkilötyövuosi Tiedusteluvuonna muut yksilön tai ryhmän työkunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen käytetyt nettomenot jaetaan organisaatiossa tiedusteluvuonna tehtyjen henkilötyövuosien määrällä ja ilmoitetaan jakolaskun tulos. Investointeihin lasketaan myös henkilöstön kehittämistyöhön käyttämän työajan työvoimakustannukset. Esimerkiksi viraston palkkaaman hierojan tai liikunnanohjaajan palkka luetaan muihin työkuntoa edistäviin henkilöstöinvestointeihin. Kustannuksia laskettaessa tulee huomata, että kohdassa ilmoitetaan nettoinvestoinnit. Jos hieroja tai liikunnanohjaaja on palkattu työllistämistuella, työvoimatoimiston maksama työllistämistuki vähennetään nettoinvestoinnista. Asiakastyytyväisyys Organisaation sisäisten asiakkaiden, joiden asiakastyytyväisyyttä seurataan systemaattisesti, %-osuus sisäisten asiakkaiden kokonaislukumäärästä Organisaation sisäisten asiakkaiden, joiden asiakastyytyväisyyttä systemaattisesti seurataan, lukumäärän %-osuus kaikkien sisäisten asiakkaiden lukumäärästä tiedusteluvuonna. Organisaation ulkoisten asiakkaiden, joiden asiakastyytyväisyyttä seurataan systemaattisesti, %-osuus ulkoisten asiakkaiden kokonaislukumäärästä. Organisaation ulkoisten asiakkaiden, joiden asiakastyytyväisyyttä systemaattisesti seurataan, lukumäärän %-osuus kaikkien ulkoisten asiakkaiden lukumäärästä tiedusteluvuonna. Sisäisten asiakkaiden asiakastyytyväisyysindeksi yhteensä, indeksiarvo Organisaation sisäisten asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä kuvaavan asiakastyytyväisyysindeksin arvo. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = huono, 2 = välttävä, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä). Ulkoisten asiakkaiden asiakastyytyväisyysindeksi yhteensä, indeksiarvo Organisaation ulkoisten asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä kuvaavan asiakastyytyväisyysindeksin arvo. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = huono, 2 = välttävä, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä). 14

VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2014

VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2014 Valtiokonttori Ohje 1 (20) Tahti 1.12.2014 VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2014 2 (20) MUUTOKSET Muutoksen kuvaus Muutospäivä Sivunumero Tehty kysymyskohtaisia tarkennuksia ja lisätty esimerkkejä 28.12.2007

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-15,0-3,9 0,3 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 17,9 771, ,2 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2017 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2010

VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2010 VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2010 MUUTOKSET Muutoksen kuvaus Muutospäivä Sivunumero Tehty kysymyskohtaisia tarkennuksia ja lisätty esimerkkejä 28.12.2007 Tarkennettu HTP-kyselyn vastausaikataulua

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 8/2008 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 Oppilaitosten

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011

Maaliskuu 2012 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö. Valtion henkilöstökertomus 2011 Maaliskuu 212 Ville-Valtteri Handolin Valtion työmarkkinalaitos Valtiovarainministeriö Valtion henkilöstökertomus 211 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaiset

Lisätiedot

Tahti- palvelun mahdollisuudet henkilöstöjohtamisen tukena

Tahti- palvelun mahdollisuudet henkilöstöjohtamisen tukena Tahti- palvelun mahdollisuudet henkilöstöjohtamisen tukena Henkilöstöjohtaja Maarit Hildén 10.9.2009 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tutkii ja valvoo elintarvikeketjun turvallisuutta ja laatua. Perustana

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2017

VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2017 Valtiokonttori Ohje 1 (18) Talous ja henkilöstö Tiedolla johtamisen tuki 29.11.2017 VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2017 2 (18) MUUTOKSET Muutoksen kuvaus Muutospäivä Sivunumero Tarkennettu tietosisältöohjetta

Lisätiedot

VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2015

VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2015 Valtiokonttori Ohje 1 (21) Tahti 1.12.2015 VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2015 2 (21) MUUTOKSET Muutoksen kuvaus Muutospäivä Sivunumero Tehty kysymyskohtaisia tarkennuksia ja lisätty esimerkkejä 28.12.2007

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2016

VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2016 Valtiokonttori Ohje 1 (20) Tahti 30.11.2016 VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2016 2 (20) MUUTOKSET Muutoksen kuvaus Muutospäivä Sivunumero Tarkennettu tietosisältöohjetta ja tehty lukuisia parannuksia

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

00531 HELSINKI 040 348 7766. Laitostyyppi Museo Teatteri Orkesteri

00531 HELSINKI 040 348 7766. Laitostyyppi Museo Teatteri Orkesteri ILMOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSISTA JA SUORITTEISTA VUONNA 2010 MUSEOT, TEATTERIT JA ORKESTERIT OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 Faksi 00531 HELSINKI 040 348 7766 Laitostyyppi Museo Teatteri

Lisätiedot

Kieku-henkilöstöhallinnon ratkaisu. Jaana Mannonen Valtiokonttori

Kieku-henkilöstöhallinnon ratkaisu. Jaana Mannonen Valtiokonttori Kieku-henkilöstöhallinnon ratkaisu Jaana Mannonen Valtiokonttori Henkilöstöhallinnon prosessit Ohjaus ja johtaminen: Henkilöstöpolitiikan johtaminen Henkilöstösuunnittelu Muutosjohtaminen Palkkaus- ja

Lisätiedot

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013

Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Vuosilomat - koulutus 6.3.2013 Heidi Lassila 6.3.2013 1 Vuosilomaa koskevat työehtosopimusmääräykset Yliopistojen ensimmäinen työehtosopimus voimaan 1.3.2010, uusi ajalle 1.2.2012-31.3.2014 Uusia muutoksia

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 OPINTOKESKUKSET

TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 OPINTOKESKUKSET TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 OPINTOKESKUKSET Lomakkeella ilmoitetaan opintokeskusten vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisen toiminnan järjestämisestä

Lisätiedot

Ylimääräinen koulutusvähennys

Ylimääräinen koulutusvähennys 1.1.2014 alkaen Ylimääräinen koulutusvähennys 1.1.2014 alkaen työnantaja voi saada työntekijän kouluttamisesta ylimääräisen laskennallisen verovähennyksen tavallisten palkka- ja koulutuskustannusmenojen

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT

KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT TÄYTTÖOHJE 1(6) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2015 KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 1 momentin mukaan vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009. Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009. Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos

Valtion henkilöstökertomus 2012. Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Valtion henkilöstökertomus 212 Mikko Lintamo Valtion työmarkkinalaitos Elokuu 213 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Henkilöstörakenne... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Sukupuolirakenne... 4 2.3 Ikärakenne...

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2005 1 Uusi palkkausjärjestelmä, tuottavuusohjelma ja Opetushallituksen strategian valmistelu olivat asioita, jotka saivat konkreettista sisältöä vuoden 2005 aikana ja jotka tulevat

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

luokkaylitunnit kerrointunnit lukioresurssitunnit muut säännöllisesti vuosiviikkotunteina maksettavat palkkiot

luokkaylitunnit kerrointunnit lukioresurssitunnit muut säännöllisesti vuosiviikkotunteina maksettavat palkkiot 1 (8) Virkavapaan vaikutus palkkaukseen peruskoulussa, lukiossa ja aikuislukiossa 1 Palkallinen virkavapaa Palkalliselta virkavapaalta maksetaan opettajalle paitsi varsinainen palkka myös työsuunnitelmassa

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUHAVAN KAUPUNKI 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 78 Voimaantulo: 1.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

Piekkala 26.10.2005 1 (16)

Piekkala 26.10.2005 1 (16) JÄSENKIRJE T2/2005 Liite 2 Piekkala 26.10.2005 1 (16) SOVELTAMISOHJEET PTYOTES 2005 2007 VUOSIEN 2005 JA 2006 TUPON MUKAISTEN LIITTO- JA TASA-ARVOERIEN SEKÄ KEHITTÄMISERIEN KÄYTTÄMISESTÄ YLEINEN OSA Yleisen

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 HALLITUS 40 03.03.2014 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 105/01/01/01/2014 HALL 40 Taustaa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan HUS:n henkilöstömäärä oli 31.12.2013

Lisätiedot

Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa?

Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa? Lomautuksia ja irtisanomisia luvassa? Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 11.12.2013 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu Tiedustelussa selvitettiin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin 20.12.2015 Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Columbus- palkkausjärjestelmä Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Suomen ympäristökeskus 11.1.2008 2 1. JOHDANTO Henkilökohtainen palkka muodostuu Columbus- palkkausjärjestelmässä tehtävän vaativuuteen

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET... 3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 TIIVISTELMÄ Henkilöstövoimavarat Vuoden 2018 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat liiton henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonaisnäkemyksen,

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikakokeilu

Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikakokeilu Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikakokeilu Ammatillisia oppilaitoksia koskeva vuosityöaikakokeilu Sopimuksen tavoitteena on saada kokemuksia opettajiin paremmin soveltuvasta työajasta, työajan suunnittelusta,

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

Kunnalliset perhepäivähoitajat

Kunnalliset perhepäivähoitajat Kunnalliset perhepäivähoitajat Selvitys lukumääristä, työajoista ja palkkauksesta lokakuussa 2017 KT Kuntatyönantajat selvitti lukumäärätiedot kunnallisista perhepäivähoitajista ja heillä hoidossa olevista

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

PUUTARHAHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT 1.1.2009 ALKAEN

PUUTARHAHARJOITTELIJAA KOSKEVAT TYÖEHDOT 1.1.2009 ALKAEN MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO OPPILAITOKSET Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI PUUTARHA-ALA 1/2009 Puhelin (09) 725 04 500, faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 00530 HELSINKI 040 348 7766. Puhelin. Sähköposti

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 00530 HELSINKI 040 348 7766. Puhelin. Sähköposti KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2008 Musiikkioppilaitokset ja muun taiteenalan oppilaitokset OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 Faksi 00530 HELSINKI 040 348 7766 Taiteenala

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

Valittavat kustannusmallit

Valittavat kustannusmallit Valittavat kustannusmallit 1. Todellisiin kustannuksiin perustuva 2. Kertakorvaus ( lump sum ) Julkinen tuki: enintään 100 000 3. Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta ( flat rate ) 24 % palkkakustannusten

Lisätiedot

Henkilöstöyksikkö 4.5.2010 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI

Henkilöstöyksikkö 4.5.2010 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI Henkilöstöyksikkö 4.5.2010 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2009 SISÄLLYS: 1 JOHDANTO 3 2 OIKEIN MITOITETTU JA SUUNNATTU HENKILÖSTÖ 4 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Ikärakenne 5 Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta 2016 Naantalin kaupunki panostaa työhyvinvointiin Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset,

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot