Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy"

Transkriptio

1 Sinun sill Sinun äänellä! Jrmo 18 Huhtl jrmohuhtl.com p KAUPUNKILEHTI LAUANTAI N:O 23 VEERA VASARA Juhl lähestyy Ortodoksien 40 päivän psto päättyy pääsiäisenä yhtä pitkään juhln. Kirkkoherr Jkko Vinio elää työssään vuoden vilkkint ik.» 4

2 2 Uusi Rovniemi Lunti MEDIATIEDOT Snomlehtien liiton jäsen. 33. vuosikert. Pinos kpl. ISSN Kustntj: Alm Medi Kustnnus Oy Pino: Suomlinen Lehtipino Oy, Kjni Sähköposti: uusirovniemi.fi uusirovniemi.fi Verkkolehti: Osoite: Veitikntie 2 8 A, Rovniemi Toimitus: P Medimyynti: P Ilmoitusvrukset j -ineistot: Keskiviikon lehteen m klo 12 mennessä. Luntin lehteen ke klo 12 mennessä. Lehden vstuu virheellisestä ilmoituksest rjoittuu enintään ilmoituksen hintn. Jkelu: P-S Suorjkelu Jkeluplute: jkeluplute P m pe klo 9 16 LAUANTAIVIERAS Miksei mult kysytty?! Nimittäin sitä, mitä vlikoneiss pitäisi kysyä. Olen kokeillut lukuisi eri thojen toteuttmi vlikoneit. Ainostn yhdessä hlutn tietää, miten vltion pitäisi mielestäni pnost kulttuuriin j luoviin loihin. Tämän kyseisen, minun näkökulmstni mielenkiintoisimmn ehdokslingon on toteuttnut Teosto. Tuot vlikonett tuskin suuri yleisö löytää. Äänestäjille keskeisimmistä Ylen, MTV:n j snomlehtien vlikoneist kulttuurikysymykset puuttuvt täysin. Sen sijn niissä kikiss tenttn äänestäjiä j ehdokkit täsmälleen smoist teemoist, eikä poliittisesti tärkeinä pidettävistä sioist pääse syntymään hjont. FACEBOOKISSA leviävä Kulttuuriton päivä! -kmpnj hst jttelemn, mitä kulttuurittomuus trkoittisi käytännössä. Kmpnjn päivämääräksi on merkitty trkoituksellisesti vlisunnunti 19. huhtikuut. Kun kulttuuri ymmärretään ljsti kttmn esittävä tide, musiikki, kirjllisuus, elokuv, televisio, pelit, rkkitehtuuri, minosteollisuus jne., on todettv, että siltä voi välttyä kokoniseksi päiväksi inostn mkmll liikkumtt silmät j korvt suljettuin. Ilmn kulttuuri ihmiset olisivt virikkeettömiä j tylsistyneitä. Luultvsti myös hdsmielisiä j sivistymättömiä. Kulttuuri nt pljon pitsi kuluttjlleen, myös yhteiskunnlle. Viime joulukuuss julkistun EU:n ljuisen selvityksen mukn kulttuuri j luovt lt on koko Euroopn kolmnneksi suurin työllistäjä. Se on ino tlouden l, jok on onnistunut tntumn ikn luomn lisää uusi työpikkoj. Työllisyydestä noin puolet on tideloill. Erityisen merkille pntv on se, että l työllistää lle 30-vuotiit enemmän kuin mikään muu sektori EU:ss. ROIKANI AKeskeisimmistä vlikoneist kulttuurikysymykset puuttuvt täysin. Mielestäni on kiisttont, että pnostus kulttuuriin j luovn ln on stsus tulevisuuteen. Titeell, kulttuurill j luovll lll on vikutuksi vähintäänkin työllisyyteen, tlouteen, terveyteen j yhteiskunnn rvoihin keskeisiin vliteemoihin siis. Kyllä noill meriiteillä olisi pitänyt heru edes yksi kysymys kulttuurin j luovn ln tukemisest vlikoneisiin! JÄÄN ODOTTAVANA seurmn, nousevtko kulttuurikysymykset keskusteluun vlitenteissä j yksittäisten edustjien esiintuloiss. Missä olet kulttuuriorientoitunut edustjni? Vlikoneet eivät sinu pljst. Mii Heikki Tnssitetteri Rimppremmin tuottj, titeen misteri j knsnedustjehdokkns etsijä. VIIKON KYSYMYS Tällä viikoll kysyttiin: Joko tiedät ketä äänestät eduskuntvleiss? En tiedä. 41% TOIMITTAJALTA Leen Tlvensri Selkeämpi vli ARovniemen viime vlien 18 prosentti on siis suuri luku. Yht. 32 vstj 50% 9% Rovniemen edellinen kirkkoherrnvli loppuvuodest 2012 oli mieleenjäävä. Vlin ll käytiin kiihkeää keskustelu j ehdokkt kmpnjoivt tvll, jollist ei ole iemmin nähty Rovniemellä j tuskin muullkn Suomess. Luultvsti ei nähdä vstisuudesskn, sillä kirkkoherrn vlint koskev lki on uudistettu. Välitön vli, joss seurkuntliset vlitsevt kirkkoherrn äänestämällä, on edelleen ensisijinen mutt ei enää ino tp vlit kirkkoherr. Nyt kirkkoherr voidn vlit myös kirkkovltuustoss, jos kirkkovltuusto niin toivoo j tuomiokpituli toiveen hyväksyy. Uudistus on tervetullut etenkin niissä seurkunniss, joiss kirkkoherrnvli ei ole kiinnostnut seurkuntlisi. Esimerkiksi Helsingin seurkunniss vleihin on osllistunut pienimmillään vin noin kksi prosentti äänioikeutetuist. Rovniemen viime vlien 18 prosentti on siis suuri luku. VALINTAMENETTELYN toinen uudistus koskee välitöntä vli, johon seurkuntliset eivät enää voi sett ehdokkit ns. ylimääräisiltä vlisijoilt. Nyt vliss ovt ehdokkn vin ne kolme henkilöä, jotk tuomiokpituli sett vlisijoille. Tämä on suuri muutos, sillä esimerkiksi Rovniemen viime vliss oli kolmen vlisijoille setetun ehdokkn lisäksi kolme ylimääräistä ehdokst. He keräsivät hyvin ääniä, mutt heidän mhdollisuutens vlin voittmiseen olivt silti pljon pienemmät kuin vrsinisten vlisijojen ehdokkill. Silloinen lki olisi mhdollistnut esimerkiksi sellisen tilnteen, että ylimääräinen ehdoks olisi snut enemmän ääniä kuin vrsininen, mutt ei olisi silti voittnut vlej. Uusi vlitp on siis huomttvsti selkeämpi kuin entinen. Smll se nt iemp enemmän pinorvo sintuntijoiden rvioille hkijoiden pätevyydestä j kyvystä hoit tehtävää. 35 % Kyllä tiedän. En io äänestää. myy pikllisi j vltkunnllisi lehtipkettej 47 kupunkilehteen Suomess. P Nyt kysymme: Miten kirkkoherr tulisi vlit? Vst viikon kysymykseen nettisivuill

3 Uusi Rovniemi Lunti Kirkkoherr voidn nyt vlit myös ilmn vlej Kksi vuott sitten kirkkoherrksi vlittu Jouni Riipinen jää eläkkeelle terveydellisistä syistä SEURAKUNTA Leen Tlvensri Seurkuntliset eivät välttämättä pääse vlitsemn uutt kirkkoherr Rovniemelle, vikk Jouni Riipinen on ilmoittnut jäävänsä eläkkeelle ensi elokuuss. Välittömän vlin sijst kirkkoherr voidn nykyisin vlit myös välillisellä vlill kirkkovltuustoss ti seurkuntneuvostoss. Uusi vlintmenettely tuli mhdolliseksi kirkkolin muutoksen myötä viime vuonn. Uudistuneen lin mukn kirkkoherr voidn vlit myös välillisellä vlill kirkkovltuustoss ti seurkuntyhtymän seurkuntneuvostoss. Kirkkovltuuston ti -neuvoston pitää pyytää välillistä vli tuomiokpitulilt, jok sitten päättää, tphtuuko vlint välillisellä vi välittömällä vlill. Päätös välillisestä vlist tulee tehdä, ennen kuin virk julistetn hettvksi. Oulun hiippkunnss ei ole vlittu vielä yhtään kirkkoherr välillisellä vlill eikä seurkunnist ole tullut sellisi pyyntöjäkään, kertoo lkimiessessori Mri Alto Oulun hiippkunnn tuomiokpitulist. JOS ROVANIEMELTÄ tulisi pyyntö välillisestä vlist, tuomiokpituli ottisi Allon mukn päätöksessään huomioon muun muss sen, kuink ktiivisesti seurkuntliset ovt äänestäneet iemmiss kirkkoherrnvleiss. Rovniemellä äänestysprosentti on ollut suhteellisen korke, viime vleiss 18, mikä puoltisi kirkkoherrn vlitsemist entiseen tpn välittömillä vleill. Toislt lkimuutoksen tvoitteen on nopeutt vlintprosessi j tuod siihen lisää sintuntemust. Isoiss seurkunniss kirkkoherrll on pljon hllintoon j henkilöstöjohtmiseen liittyviä tehtäviä, j välillisessä vliss näitä ominisuuksi päästään punnitsemn premmin. Luottmushenkilöt voivt hlutessn esimerkiksi hsttell hkijoit. Kirkkolki on muutettu myös välittömän vlin oslt. Aiemmin seurkuntliset ovt pystyneet settmn vliin ehdokkit ns. ylimääräisiltä vlisijoilt, mutt tämä ei enää ole mhdollist. Nyt kirkkoherrn vliss ovt seurkuntlisten äänestettävissä vin ne kolme ehdokst, jotk tuomiokpituli sett vlisijoille. ELÄKKEELLE. Kirkkoherr Jouni Riipinen ilmoitti jäävänsä eläkkeelle ensi elokuuss. Viimeisen työpäivänsä hän tekee jo toukokuuss. ROVANIEMEN seurkunnn kirkkovltuuston puheenjohtj Anni Tolppi ei ole vielä ehtinyt pohti kntns vlintmenettelyyn, kosk Jouni Riipisen ilmoitus eläkkeelle jäämisestä tuli eteen yllättäen. Kirkkoherrnvlill on niin pitkä perinne, että jtus toisenlisest vlinttvst tuntuu äkkiseltään oudolt. Tietysti ion perehtyä sin j keskustell siitä muiden kirkkovltuutettujen knss, Tolppi snoo. A Kirkkoherrnvlill on niin pitkä perinne, että jtus toisenlisest vlinttvst tuntuu äkkiseltään oudolt. TAUSTA VELI-JUKKA MUSTAJÄRVI Kirkkoherrnvli Rovniemen edellinen kirkkoherr Ves-Pekk Koivurnt jäi eläkkeelle toukokuuss Kirkkoherrnvli pidettiin joulukuuss 2012, jolloin virkn vlittiin Jouni Riipinen. Riipinen si yhteensä ääntä. Seurvksi eniten ääniä sivt ylimääräisillä ehdokssijoill olleet Topi Litendhl (1 988) j Ilri Kinnunen (1 881). Äänestysprosentti vliss oli 18. KIRKKOHERRA Jouni Riipinen ilmoitti kirkkoneuvostolle tiistin, että on jättänyt tuomiokpitulille eroilmoituksen Rovniemen seurkunnn kirkkoherrn virst 1.8. lken jäädäkseen silloin eläkkeelle. Riipinen totesi päätyneensä ikistmn suunnitelmns eläkkeelle siirtymisestä, kosk hänen terveydentilssn on tphtunut muutoksi. Hän ei hlu kommentoid terveydentilns sen trkemmin. Riipinen ehtii toimi Rovniemen kirkkoherrn virss vin kksi vuott. Alunperin hänen ikomuksenn oli työskennellä kirkkoherrn seitsemisen vuott. Lpin Knsn hsttteluss Jouni Riipinen kiistää, että eläkkeelle jäämisellä olisi jotin tekemistä sen knss, että hän si helmikuuss käräjäoikeuden tuomion työturvllisuusrikoksest, työsyrjinnästä j vmmntuottmuksest, joihin hänen ktsottiin syyllistyneen hänen edellisessä työpikssn Oulujoen seurkunnss vuosin MARKUS LOHI KOKO LAPIN LOHI KOTIKULMILLA 90 Lppilisten puolest ry klo Koko perheen ulkoilutphtum Metsämuseon p-pikll Pöykkölässä klo 19 Tupilt Lehtopirtillä, Lehtojärventie klo Keskustn vlituvll, Koskiktu klo 18 Lpin Knsn vlipneeli, Coffee House 81 SENIOREILLE Fysioterpi-, hieront- j ryhmäplvelut. KEVÄÄN KUNNIAKSI AVOIMET OVET Ti klo Tspino- j puristusvoimmittust, khvitrjoilu, rvont, tuote-esittelijöitä TERVETULOA UUSI KURSSIMME Seniorin kuntostrtti lk, tutustu kotisivuiltmme, soit ti tule käymään LAPIN SENIORIKUNTOUTUS Ainonktu 1 Rovniemi p Tervetulo! (II krs, hissi tkpihll) MEILTÄ NYT MYÖS HYDRAULILETKUT JA LIITTIMET! ENSI VIIKOLLA ILMESTYMME VAIN KESKIVIIKKONA Ilmoitusvrukset: Pertti Särkikngs Sil Alkulppi LETKUPÄIVYSTYS 24 H Suuret kiitokset ystävät j sukuliset syntymäpäivänäni muistmisest! Sisko Niemelä j Tuul Koski Pvo m klo 10 Vnttuskoski, Rvintol Mikko klo 12 Nrkus, kylätlo klo 14 Vikjärvi, koulun ruoksli klo 16 Sinettä, Seo klo Keskustn vlitup, Koskiktu 18 klo 19 Srenkylä, Nuorisoseurn tlo Mksj: Suomen Linj ry.

4 4 Uusi Rovniemi Lunti VIIKON KASVO Tlonmieskin, kun trvitn VEERA VASARA Jkko Vinio loitti Lpin ortodoksisen seurkunnn kirkkoherrn mrrskuuss. Työnkuv on lj, mutt pääsiäisen ll klenterin täyttää jumlnplvelustyö. KIRKKOHERRA Veer Vsr Jkko Vinio, 32, loitti Lpin ortodoksisen seurkunnn kirkkoherrn viime mrrskuuss. Kuink työsi on lknut? Onko vstn tullut jotkin yllättävää? Hyvin. Olen tutustunut seurkuntlisiin j lueeseemme, johon kuuluu lähes koko Lppi. Jäseniä seurkunnssmme on noin 1 100, suurimmt keskittymät Rovniemellä j Inriss. Seurkuntmme toinen pppi työskentelee Inriss. Lisäksemme seurkunnss työskentelee yksi knttori Inriss j yksi os-ikinen toimistotyöntekijä. Kirkkoherrn työhön kuuluu näin kikke mhdollist in siivoojn j tlonmiehen tehtävistä hllinnolliseen j jumlnplvelustyöhön. Työni on lknut hyvin, mutt ennlt on mhdotont rvt, mitä eteen tulee. Olet kotoisin Suomusslmelt j opiskellut Joensuuss. Miksi hlusit töihin juuri Rovniemelle? Kovin etelään en ole koskn hlunnut. Lpin seurkunnn lue on KUKA? Jkko Vinio Syntynyt 1982 Suomusslmell. Asunut Joensuuss j Rutlmmill. Si pppisvihkimyksen tmmikuuss 2014 j vlmistui teologin misteriksi heinäkuuss Aloitti Lpin ortodoksisen seurkunnn kirkkoherrn mrrskuuss Työskennellyt vuoden pppin Joensuuss, lisäksi ruhnturvjn Eritress, puolustusvoimien kouluttjn, pizzerityöntekijänä j tlonmiehenä. Perheeseen kuuluu vimo j kolme lst. Vp-jn täyttää tällä hetkellä omkotitlon suunnittelu j rkentminen Pöykkölään. vrmsti kuneint j hienoint Suomess. Rovniemi kupunkin on sopivn vireä, muttei liin suuri. Veljeni on sunut täällä viimeiset khdeksn vuott, joten tunsin kupunki jonkin verrn entuudestn. Pääsiäinen lähestyy. Kuink tämä näkyy työssäsi? Vlmistutuminen lkoi lskiis- eli sovintosunnuntin, jolloin pyydetään nteeksi toisilt j ryhdytään pstomn kohti pääsiäistä. Lsruksen luntist j plmusunnuntist lken keskitytään Kristuksen mnpäällisen elämän viimeisiin viheisiin. Sunnuntiyönä loitmme Kristuksen ylösnousemuksen ilon juhln, jok kestää 40 päivää, in heltorstihin skk. Omss työssäni pääsiäisen lähestyminen tietää muiden työtehtävien siirtämistä syrjään j jumlnplveluselämään keskittymistä. Kuink psto vietetään ortodoksien keskuudess? Kukin voimiens j kykyjensä mukn. Trkoitus on, että luovutn turhst j otetn tillle tärkeämpiä sioit: pyritään osllistumn enemmän jumlnplveluksiin, rukoilemn j plvelemn lähimmäisiä. Perheeseesi kuuluu vimo j kolme lst. Miten teillä vietetään pääsiäistä? Koti koristelln j litetn pääsiäisruoki. Lpset syövät ik pljon suklmuni, joit kertyy plmusunnuntin virpomisist. Näteiksi koristellut vitst siuntn lunti-iltn kirkoss j niillä virvotn luntin tuttvi, ystäviä, npureit j läheisiä. Näin toivotetn kikke hyvää j siunust heille j koteihin, joiss virvotn. Smll tvll kuin lpset olivt plmunoksin vstnottmss Jeruslemiin rtsstv Kristust, muistuttvt lpset pjunoksill virpoessn meitä tuost tphtumst. Plmusunnuntin yöplveluksen jälkeen on yhteinen juhl-teri seurkuntsliss. Pston jälkeen vlmistetn lihruok, yleensä lmmst j jälkiruuksi psh. Myös toisen pääsiäispäivänä lpsille on JUHLA LÄHESTYY. Pienessä seurkunnss kirkkoherr tekee kikenlisi töitä, mutt pääsiäisikn Jkko Vinio keskittyy jumlnplveluselämään. A Tämän päivän Suomess korostuu ik pljon yksilökeskeisyys. Siinä on menty metsään. ohjelm j hyvää syötävää mun jumlnplveluksen jälkeen seurkuntsliss. Kuink päädyit ppin mmttiin? Olen ollut lpsest sti pljon kirkoss j jtus pppeudest heräsi mielessäni jo ik nuorell iällä. Opiskelemn hkiess vielä yritin, että josko jotin muut kuitenkin, mutt mtemtiikn ti rkennustekniikn opinnot eivät tuntuneet omilt. Lopult tekosyyt loppuivt j ryhdyin opiskelemn teologi Itä- Suomen yliopistoss j ortodoksisess seminriss. Milm muuttuu, mutt jumlnplveluksiin spuu seurkuntlisi jok sunnunti. Mistä tämä kertoo? Entä mikä on mielestäsi ortodoksisen kirkon rooli muuttuvss yhteiskunnss? Ehkä se on osoitus siitä, ettei ympäröivä milm pysty ihn kikke trjomn. Jokinen ihminen on tervetullut kirkkoon j seurkuntn. Trkoitus ei ole, että kirkko on os elämää, vn elämän keskus, jost kikki muu lähtee. Kirkoss toimitettvt jumlnplvelukset ohjvt toimimn oikein myös kirkkorkennuksen ulkopuolell: olemn hyvä toisille ihmisille. Tämän päivän Suomess korostuu ik pljon yksilökeskeisyys. Siinä on menty metsään. Kirkko pyrkii ohjmn ihmistä yhteisöllisyyteen, toisten ihmisten plvelemiseen j epäitsekkyyteen. Jokisess jumlnplveluksess rukoilln myös mllisen esivlln puolest, jott se tekisi viisit päätöksiä j meillä olisi hyvä elää. KERRO JUTTUVINKKI Soit Kirjoit TAI TOIMITUS Leen Tlvensri päätoimittj Anne Torvinen toimittj Veer Vsr toimittj MEDIA- MYYNTI Sil Alkulppi myyntipäällikkö Pertti Särkikngs myyntineuvottelij

5 5 Uusi Rovniemi Lunti Vhvsti rovniemeläinen läi päiväkoti äi jo 18 vuott! Liikunnn riemu Luov leikkiä Drm leikkien VEKARAKYLÄ VEKARAKUMPU YLIKYLÄSSÄ KESKUSTA VEKARARINNE KESKUSTA Liikunnn ilo Kädentidollist luovuutt. puh Musiikin siivin puh puh VEERA VASARA Suuntn luonto Leikin lystiä VEKARAKOLO VEKARAVAARA IMARISSA VENNIVAARA Retkeily j liikunt Liikunnn skelin puh Lsten kokonisvltist ksvtust j hoito vnkll mmttitidoll j pysyvällä henkilöstöllä. j verit k t v i K t tykäty! opet j t j t hoi puh TULE tutustumn j ihstumn kodinomisiin päiväkoteihimme me Toimim hmissä pienry Ensi kuden vputuvt pikt täytetään NYT! P.s. Hint sm kuin kunnllisess päiväkodiss. T A V I S A K R A K T A N N I H! A T L A N I T N O REM hinnoin! to s i o p t i e t t o Runssti tu! n k u m y r r ä k ä r e p r V Vierustie 16, ROVANIEMI, m-pe 10-18, l 10-15, su 12-16

6 6 Uusi Rovniemi Lunti LUKIJALTA KERRO JUTTUVINKKI Soit Kirjoit TAI uusirovniemi.fi KIRJOITA osoitteeseen ti Veitikntie 2 8 A, Rovniemi. Toimitus voi lyhentää pitkiä kirjoituksi. Liitä mukn nimesi j yhteystietosi. Sote trvitn lunstmn hyvinvointilupus» Rovniemellä j muisskin Lpin kunniss on loitettu ylijäämäruunjkelu. Ruok-vun eri muodot mhdollist yhteistyö kuntien, järjestöjen, seurkunnn, yritysten j ennen kikke vpehtoisten välillä. Kuk seisoo leipäjonoss? Ruokpu 2010-luvun Suomess -tutkimus vhvist tiedon siitä, että sosilisesti j tloudellisesti ei ole järkevää oll pitämättä huolt kikkein köyhimmistä. Juuri näistä ihmisistä kolme neljästä oli tutkimuksen mukn käyttänyt hiljttin terveyskeskuksen plveluit. Julkisen sektorin koko j kustnnukset huolett. Nälkäinen j kipeä väki on todennäköisesti terveydenhuollon suurkuluttji. Tutkimustulokset kuitenkin osoitt, että vuntrvitsijoiden joukko on monenkirjv: kuk thns tvllinen suomlinen, jokinen meistä, voi joutu niin htlle, että rht eivät riitä ruokn. Aineisto kertoo työssäkäyvistä köyhistä; kymmenesos on työelämässä, mutt plkk ei riitä. TUTKIMUKSEN johtopäätökset» Vuosien jn on juhettu rkenteitten uudistmisest julkisell sektorill, kntokykyisempien kuntien j hllinnon järkeistämisen sekä erityisesti sosili- j terveystoimen premmin toimivist mlleist. Miksi ei ole stu ikn päätöksiä? Tvoitteet ovt kikkien mielestä smt: ts-rvoiset, svutettvt, ihmislähtöiset plvelut. Ennusteet väestön ikääntymisen kutt tphtuvist trpeitten lisääntymisestä j resurssien riittämättömyydestä jvt meidät oikesti tekemään päätöksiä, kosk epävrmuus j päättämättömyys heikentävät koko jn tilnnett. Rhoitus j hllinnon mlli hiertävät päätöksen teko. Tärkeää olisi, että plvelujen järjestäjällä on rht, j että hllinnoss on osvi ihmisiä, joill on vltkirj knslisilt. Kllist j vtiv hoito on jtkos- Köyhimmistä knntt huolehti nostvt esille hrkinnnvrisen ti ennltehkäisevän toimeentulotuen smisen helpottmist. Tästä olen yhtä mieltä. Sosilityön tulisi jlkutu j siihen meidän kunt- j eduskunnn päättäjien tulisi mhdollist resurssit. Yhteiskunnn tukiverkot rkoilevt j niissä pysymiseen vuntrvitsijt trvitsisivt vertisi knss kulkijoit siksi, että ruok-vun käyttäjillä on vikeuksi luott virnomisiin. Tästä hyvä esimerkki on Monet-kuntkokeiluhnke muun muss Rovniemellä. Päätöksenteoss tulee jtkoss keskittyä sosilisen tuen ntmisen kehittämiseen j työllisyyden hoidon rtkisemiseen. Työtä, tsrvo j turvllisuutt on SDP:n vliohjelm. Me emme s nt nuorisotyöttömyyden ksv, vn meissä kikiss iästä, sukupuolest j olosuhteist riippumtt on nähtävä tulevisuus j syrjäytyminen tulee ehkäistä. Mrjo Rundgren Kupunginvltuutettu (sd) Perusturvlutkunnn jäsen skin voitv tst vltion vroin. Hllintomlli ei myöskään voi oll liin moniportinen eikä byrokrti lisäävä. LUKIJAN KUVA YHTEISTYÖ j työnjko eli integrtio toimijoitten välillä on tulevn plvelurkenteen tärkein tvoite. Perusterveydenhuolto, erikoissirnhoito j työterveystoimi on trpeen nivo yhtenäiseksi kokonisuudeksi, johon myös sosiliplvelut kuuluvt kiinteäksi osksi. Yliopistosirloiden osmist j rooli ei s hjott, j muukin vtiv hoito on syytä keskittää. Emme hlu tuhlt vroj eri thojen osoptimointiin j kilpvrusteluun. Lähiplveluiden säilyminen vtii myös uutt jttelu j nykytekniikn mhdollisuuksien toteuttmist. Osllistv, ktivoiv plvelumlli ott ihmisen mukn silloinkin, kun omn elämän hllint ei ole jostkin syystä prs mhdollinen. OMAN LIKI 38 vuoden kokemuksen perusteell terveydenhuollon mmttilisen voin sno, että pljon on tehty hyvää. Hoito on tehostunut. Kuitenkin normien j hllinnon määrä on iso. Työstä menee yhä suurempi ik ohi vrsinisen työn ytimen. Kirjminen j hllinto plvelevn tilston tuottminen vie liik resurssej. Miksi siis sote? Siksi, että hyvinvointilupuksen lunstmiseksi on tekemistä järkeistettävä. Siksi, että nykytekemisellä resurssit eivät riitä. Leen Hrju-Autti Erikoissirnhoitj Knsnedustjehdoks (kok) SOINTU KESKINARKAUS Päiväkoti Srenhelmessä vietettiin tiistin perinteistä pilkkitphtum uringon pisteess. Monet isät uttoivt vlmisteluiss j olivt pun koko tphtumn jn. Suuret kiitokset tlkoileville isille tphtumn onnistumisest, toivott Srenhelmen väki! Lähetä sinäkin lukijn kuv osoitteeseen LÄHETÄ KUVA osoitteeseen Kuvi julkistn myös lehden Fcebook-sivuill. KOULURUOKA VIIKKO 14 Mnnti: Lindströminpihvit, perunsose, rpesltti Tiisti: Kebb-perunviipleltikko, kli-prikoosisltti Keskiviikko: Viljinen puutrhurinkeitto, tuorekurkku, ohrriesk Torsti: Hunjinen broilerkstike, täysjyväriisiä, mämmiä j vniljkstikett Suuri lto ABSOLUUTTISELTA HUIPULTA Kirjoittj on lppilinen juurkko prhss iässä. Ensin tulee rmtulliset mittsuhteet omv komeett, meteoriitit, hyökylto j viimeisenä klpen uringon peittävät heinäsirkt. Suuri lto pyyhkii pllomme, onnekkill on kumivene j kopp klj. Millään, millä täytimme päivämme, ei ollut mitään merkitystä. Kloreiden sijst lskemme kuolonuhrej. Lehtien uimpukunumerot ovt täynnä pelstusrenkit. Milmnlopuss kikki on ilmist, mutt ino si mitä, hlut elämääsi on mhdollisimmn iso plnen styroksi. Mksuknvlt näkyy vin hukkuneit muurhisi. Neonvlojen kyllästämä nm vlht klpeksi huulikiilloll rkennetun minän huuhtoutuess virtn. Slikortill ei ole mitään merkitystä, pyykkilutvtsll ei tee yhtään mitään pestessäsi pyykkiä loputtomn meren lloill. Rntlomsi Blill perutn, kosk ei ole enää inuttkn rnt. ELEMENTTITALOT LÄHIÖSSÄ muuttuvt ktiskoiksi yhdessä iltpäivässä. Liete nousee viemäreistä j pohjskk pullht pintn. AVlit voitt se, jok kipu ensimmäisenä korkeimpn puuhun j hkk rintns rytmikkäästi. Suuri lto huuhtoo jokisen yksinäisen yksiöstään. Syrjäytyneistä syrjäytyneinkin trttuu lähimmäisen käteen. Menthol-svuke ei mistu miltään, kun keuhkosi ovt täynnä vettä. Täysksko ei kt milmnloppu. Toimistotloss viimeinen smmutt vlot j sukelt virtn, jok ei vie minnekään. Uimmisterit syrjäyttävät oikeustieteen tohtorit. Vlit voitt se, jok kipu ensimmäisenä korkeimpn puuhun j hkk rintns rytmikkäästi. LASKUVEDEN TULLEN kukn ei pysty ktsomn Euriborin rvo, kosk milmnlopuss kenelläkään ei ole älypuhelimeesi sopiv lturi. Rdiost tulee pelkkää merisäätä j Aki Sirkeslo. Vettä on niin pljon, ettei edes vnh suol jnot. Suuri lto tulee, on ik opetell uimn. Mutt ennen kuin milm loppuu, ole ihmisiksi.

7 Uusi Rovniemi Lunti Rovniemen seurkunnn dikonityön Tpetnko tlkoot?» Moni meistä vnhemmist on lsten koulu- j hrrstusvuosien ikn päässyt osllistumn erilisiin tlkoisiin j tphtumiin. Itsekin olen leiponut milloin pull, milloin mokkruutuj tuplkuorrutuksell. Olen myös pitänyt vrsto sukille, kynttilöille, WC-pperille, krkeille j kekseille. Tlkootyö j osllistuminen on ollut mukv puuh. On tutustunut muihin vnhempiin j smll snut erittäin tärkeää vertistuke j tietokin koulun j hrrstuksen milmst. Tlkoiss mukn oleminen on ollut meille vnhemmille vihtoehto, jok on mhdollistnut hrrstuksen. Bussimtk jlkplloturnukseen ei ole in niin hlp. VAUVAT Tyttö Reij Koskel j Jussi Hiltunen, Rovniemi (50,5/3390) Mrisusnn Phthrju j Juh-Pekk Prmn, Sodnkylä (52,5/3980) Kroliin Tortti j Jkko- Antti Länsmn, Nuorgm (49/3310) Ninj Pekkl j Jussi-Pekk A Kohtuuttomt lupvtimukset, verottjn tulkinnt j säädökset tppvt tlkootyön. NYT TÄLLAINEN järkevä j toimiv tlkootoimint on tehty entistä hnklmmksi. Kohtuuttomt lupvtimukset, verottjn tulkinnt j säädökset tppvt tlkootyön. Tlkootyön, joll usein mhdollistetn kikkien lsten j nuorten osllistuminen hrrstustoimintn Heinonen, Pello (48,5/3030) Ktriin Impornt j Miikk Niemi, Rovniemi (47/3280) Viivi Kukkol j Joni Hoppul, Ask (46,5/3015) Hnn j Aslk-Ilkk Niittyvuopio, Köngäs (50/3590) Poik vnhempien vrllisuudest riippumtt. Kuk kiireisistä vnhemmist jks pohti järjestyslin vtim byrokrti jlkplloturnuksen järjestysmiesten löytämiseksi. Hygienipssi tulee oll kikill, koht vrmn jokisell äidilläkin, jos hän tekee koton lpselleen voileivät evääksi bussiin. Onko tällisess pilkun viiluksess mitään järkeä? Tällä jetn yhteisöllinen tlkoilu j toimint ls. Ketä se silloin enää plvelee? Ei inkn hrrstuksen priss yhdessä viihtyviä perheitä. Merj Mäntyniemi Knsnedustjehdoks (kesk) Työttömät ikäihmisten vuksi» Kuluneen tlven ikn on ollut rnkkoj lumisteit, joiden jälkeen omkotitloiss suvt ikääntyneet j sirstvt ihmiset ovt olleet tiukoill pihojens puhdistmisess. Teimmekin Vsemmistoliiton vltuustoryhmänä Rovniemen kupunginvltuuston kokouksess kupunginhllitukselle esityksen nuorten j pitkäikistyöttömien plkkmisest tulevn tlven uttmn ikäihmisiä j sirit pihojen puhdistmisess. Vltuustoss esitystä tuki virkmiestholt Mrkus Hemmilä j esitys siirtyi kupunginhllituksen käsittelyyn. Nostimme kyselyssämme esille myös omkotitlojen liittymien tukkimisen ktuj urvien ur-utojen j krhujen toimest. Niiden jäljiltä sukkt joutuvt lpioimn kdult liittymään työnnetyt usein hyvin rskt lumet j jäät päästäkseen kulkemn. Teknisen plvelukeskuksen johtjn Mrtti Anttiln vstuksen mukn nykyiseen meistä omituiseen käytäntöön ei ole tuloss muutost. Esko-Juhni Tennilä Vsemmistoliiton vltuustoryhmän puheenjohtj Heidi Kristiin j Tommi Tpni Jvrus, Rovniemi (40,5/1480) Kti Jnit j Es Pekk Kivol, Sirkk (50/3580) Mrlene Kohllechner-Autto j Luri Autto, Rovniemi (52/3690) Anni-Mri Pohjol-Kurth j Mtti Kurth, Rovniemi Anne-Mri j Ibush Krsniqi, Pekkl (50/3130) Mri Tkl j Kri Mettiäinen, Kirl (54/4030) ikäihmisten kyläpikk Pohjolnktu 4, käynti torin puolelt Kmmri j khvio voinn m- to klo Ohjelmien ikn kmmrin vpt tilt käytettävissä. Tervetulo kyläilemään! M Äiti Teresn peittotlkoot. 11 Liikunttuokio, Seij Yhteislulu, Ritv-Liis Hrjum j Toivo Koivul. 13 Hengellinen keskustelupiiri, Antti. Ti Liikunttuokio, Virpi. 11 Eskon luluhetki. 12 Runopiiri, Muri. 13 Meidän puolestmme 1/2. Luemme yhdessä Pääsiäisjn tekstejä selityksineen. Ke Atk-ohjust, Ilkk Englnti loittelijoille. 12 Vpehtoisten kuukusiplveri. Helmikmmri suljettu muult toiminnlt. To Meidän puolestmme 2/2. Luemme Pääsiäisjn tekstejä selityksineen. 11 Liikunttuokio, Bertt. 12 Kiirstorstin viikkohrtus Pekk Ruoknen, Ruth Wsng Kenist sekä Muri Miettunen. Tiedustelut toiminnnohjj Arj Rissnen p , VERENLUOVUTUS ROVANIEMELLÄ ti klo j ke 1.4. klo Klotinlinn, lkert, Koskiktu 14 (myös , 9.6. j ) OJENNA KÄTESI. Ot virllinen henkilötodistus mukn. Mksuton luovuttjinfo TEKSTARIT Tekst numeroon Lit viestin lkuun tunnus URPOSTI j välilyönnin jälkeen knnnottosi. Viestin hint on 0,70. Toimitus vlitsee julkistvt viestit. Olip iloinen yllätys luke Leen Jääskeläisen kirjoitus (UR 25.3.). Koulumtkojen hyötyliikunnll on kuskntoiset seurmukset j postitiiviset vikutukset oppimiseen. Iloll ktselen Hirvn koulun oppiliden hyötyliikkuvn omn ihnn kotikouluuns kuten minäkin iknni! Turvtn lsten lähikoulut! Leen Jääskeläinen, kyllä Ylikylästä Sinettään on n. 20 km. Aik pitkä mtk kävellä kouluun... yöllä pitäis jo herätä. Onko itselläsi ollut smnmoiset koulumtkt? Leen Jääskeläisen kirjoitus on prs kirjoitus keskustpuolueelle. T. Entinen kokoomuslinen Lämmin kiitos eläinlääkäri Päivi Riskilälle pikkuisen hermeliinin mmttititoisest j hyvästä hoidost j hoito-ohjeist. Nyt pupumme loikkii jälleen iloloikki j heinä mistuu! T. pienen pupun onnelliset vnhemmt Loskst vlittj pysy koton ti j kesäkeleillä. Olet säälittävä. Suome ei uhk mikään! Niin toitotettiin vuoden -39 syksylläkin j yllätys tuli. Eikö nykyinen suomlinen tunne historins? Luulo ei ut! Sininen liton kljrekk pyörii Rovniemen lueell j j vielä ilmn vloj pimeässä. Missä vlvont? Minun ääneni s ehdoks, jok ei ole hdsmielinen, vn knntt ts-rvo j suvitsevisuutt. Helppo vlint, kun heitä surullist kyllä on vin kksi. Ts inisee mmuist henkilö, jok ei mistään tiedä. Mmut kouluttutuvt heti kun kielitito trpeeksi hyvä. Ei tule tivst lhjksi. Mun mies nyt jo työelämässä. Ktsok kuppkeskuksiss notkuv Suomi-nuoriso, joll sentään pitäis oll jo kielitito. Hlu vn puuttuu, j ne juopot... Espnjss on kunt, mutt täällä hlutn vähentää kuntien määrää, jott rh riittää utt mit, jotk ei vähennä kuntmääräänsä. Löydetty vinnippu Ounsrinteellä Kiekeröntielle johtvlt pyörätieltä. Nippu viety poliisin löytötvroihin. Avimi j vimenperiä nipuss 2 kpl. Ajelin nppiirille j huomsin tienvrsiminokset. Niistä tehtiin trkt määräykset yrittäjille. Onko säädöksiä väljennetty viko unohdettu? T. Yrittäjän ääni. Univetist lemmikillesi kikki eläinlääkäriplvelut UNIVET ELÄINLÄÄKÄRIASEMILTA st kikki eläinlääketieteelliset plvelut in perushoidost erikoisosmist vtiviin tutkimuksiin. Univet Rovniemellä lemmikin suunterveydenhoidost vst eläinlääkärimme Alis Ruhl. UNIVET ROVANIEMI Eläinlääkärisem Lmpelnktu 9, Rovniemi Avoinn m, ti, to j pe sekä ke Ajnvrus: * Univet Sinu j lemmikkiäsi vrten VALAISEVA LUKUKOKEMUS *Puhelun hint kiinteästä verkost 8,35 snt/puh + 5,57 snt/ min j mtkpuhelimest 8,35 snt/puh + 22,32 snt/min

8 8 Uusi Rovniemi Lunti AJASSA Uusi juoksutphtum koko perheelle YHTEISTYÖLLÄ TULOKSIIN. Arctic Mrthon Clubin puheenjohtj Mrit Simosk, Lpin Lukon puheenjohtj Mrkus Arto j Rovniemen Rodrunnersin puheenjohtj Esko Hrju-Autti rkentvt yhteistyössä Uuden Rovniemen juoksu. Uuden Rovniemen juoksu kutsuu kikenikäisiä liikkumn. Kolme urheiluseur puhlt tphtumjärjestelyissä yhteen hiileen. LIIKUNTA Psi Kokko Rovniemi s kesäkuuss uuden koko perheen juoksutphtumn. Srenkylän urheilukentällä järjestettävä tphtum trjo juoksumtkoj lle 5-vuotiiden srjst lken yli 70-vuotiiden srjoihin. Uuden Rovniemen juoksu on kolmen rovniemeläisen urheiluseurn yhteisponnistus. Lpin Lukko, Rovniemen Rodrunners j Arctic Mrthon Club pitävät tphtum merkittävänä päänvuksen seurojen yhteistyön kehittämisessä. Osoitmme myös, miten yhdessä tekemällä j toisimme tukemll pääsemme prhseen tulokseen j kikki voittvt. Vstkkinsettelujen ik on ohi, snoo Lpin Lukon puheenjohtj Mrkus Arto. Tphtumn nimeämisellä Uuden Rovniemen juoksuksi hlutn viestiä myös mliskunnn j kupungin yhdistymisen myötä syntyneestä uudest, yhtenäisestä Rovniemen kupungist, Rovniemen Rodrunnersin puheenjohtj Esko Hrju-Autti tote. Urheiluseurt kntvt ison vstuun lsten j nuorten smisest liikunnn priin. Juoksutphtumll hlutn sytyttää kipinä liikkumiseen mhdollisimmn vrhin. On hyvä sd pienestä pitäen herätettyä lpsen innostus liikunnllisten hrrstusten priin. Ikäluokkien pienentymisen myötä myös nuorten juoksijoiden hrrstjmäärä on pienentynyt. Tvoitteen on houkutell lisää juoksun hrrstji j siten isompi mssoj liikkumn, Arctic Mrthon Clubin puheenjohtj Mrit Simosk tote. ESKO HARJU-AUTTI pitää tärkeänä kiinnostuksen herättämistä juoksuun j yleisurheiluun, kun smnikisesti myös muut ljit kilpilevt nuorten vp-jst. Juoksuhn on ljin sellinen, että siitä ei s rh smll tvll kuin vikk jääkiekost. Tähän juoksutphtumn voi kuk thns tull mukn j kokeilemn juoksu omn vihtoehton. Vikk juoksij ei rikstuisi jääkiekkoilijoiden tpn, niin inkin juoksu on hlp hrrstus moneen muuhun ljiin verrttun. Juoksuhn on yksi edullisimmist tvoist liikku, tote Simosk. Juoksemn pääset kotiovelt, kun litt vin tossut jlkn j lähdet liikkeelle, Lpin Lukon yleisurheilujoston puheenjohtj Risto Roitto muistutt. Uutt juoksutphtum ideoinut Roitto pitää esikuvn lsten perinteistä hiihtotphtum Konttisen kisoj, jok on koonnut jop lst vuosittin. Jos sisimme tphtummme juoksemn edes puolet Konttisen kisojen osllistujmäärästä, niin se olisi jo hieno juttu. Simoskn mukn seurt ovt nyt littneet hynttyyt yhteen sillä mielin, että juoksutphtumst sdn jokvuotinen perinne j näkyvä lkukesän tphtum Rovniemellä. JUOKSUPÄIVÄ EI ole kuitenkn suunnttu vin rovniemeläisille. Roitto kertoo, että tphtum mrkkinoidn myös Posioll, Sodnkylässä j Rnull, jott mukn stisiin mhdollisimmn mont lppilist juoksun ystävää. Uusi juoksutphtum sopii iktuluns puolest miniosti kolme viikko myöhemmin järjestettävän Rovniemi Mrthonin knss. Seurmme juoksukurssi on käynnissä kevään ikn. Kesäkuun lun tphtum trjo juoksukoululisille j muille mrtoniin vlmistutuville hyvän tilisuuden testt kunton ennen mrtonjuoksu, Mrit Simosk snoo. MIKÄ Uuden Rovniemen juoksu Koko perheen juoksutphtum. Srenkylän kentällä luntin 6.6. klo Srjoj lle 5-vuotiist yli 70-vuotiisiin. Lsten j nuorten mtkt 200 metristä 3000 metriin. Aikuisille 5 j 10 kilometrin mtkt. Osllistumismksut: lpset 5 e j ikuiset 10 e. Kikille juoksijoille jetn mitli. Järjestäjinä Lpin Lukko, Rovniemen Rodrunners j Arctic Mrthon Club. Uusi Rovniemi -lehti tukee tphtum. Ensi kesänä vin yksi mrton Psi Kokko Rovniemellä juostn ensi kesänä vin yksi mrton iemmn khden sijst, sillä Lpin Lukko on päättänyt lopett Snt Clus -mrtonin. Snt Clus Mrthon oli knnttmton j kksi mrtoni smss kupungiss oli resurssien hskust. Kun Rovniemi Mrthon oli khdest mrtonist selkeästi prempi j hienosti orgnisoitu, oli selvää, että se jää j SCM lkkutetn, Lpin Lukon puheenjohtj Mrkus Arto snoo. Snt Clus Mrthonin isä Kri Snelm muistelee, että Rovniemelle syntyi kksi mrtoni vuonn 2000, kun järjestäjät eivät tienneet toistens ikeist. Vuott myöhemmin voimt koottiin j järjestettiin vin yksi yhteinen mrton. Ei se ksvnut kuitenkn sen isommksi, joten plttiin khden mrtonin mlliin. Hlusin Snt Clus Mrthonist knsinvälisen tphtumn, kun toinen mrton oli pikllisille juoksijoille suunnttu tphtum, Kri Snelm snoo. TAMPEREELLE muuttnut Snelm toivott menestystä Rovniemen inolle mrtonille. Knsinvälistä tunnettvuutt hän hkisi tutuist elementeistä. Nppiiri, joulupukki j pukin luol osn reittiä trjoisivt eksotiikk j vetovoimtekijöitä tvoiteltess ulkomlisi osllistuji. Erikoisuuksill erottuu milmn muist juoksutphtumist. Arctic Mrthon Clubin puheen- ROLLOFONI Kmrimusiikki plmusunnunt Kotiseutumuseoll järjesteltävässä pirttikonserttisrjss on tiedoss jälleen kiinnostv kmrimusiikillinen iltpäivä. Kotiseutuyhdistys Totto Ry:n j Kmos-kvrtetti Mrko Niemelä Kirjoittj on musiikki-ihminen, jok Rollofoni-plstll v Rovniemen tulevi musiikkitphtumi. trjovt plmusunnuntin kuulijoidens iloksi ensimmäisen osn J.S.Bchin mhtvst soolosellosrjst, muutmi Felix Mendelssohnin kppleit jousikvrtetille j Arvo Pärtin lun perin kuorolle sävelletyn vikuttvn Summn. Pirttikonsertti toteutetn tällä kert otsikoll Bchi pirtissä. Kmrimusiikkiin, erityisesti pienkokoonpnojen musiikkiin, liittyy jotin slperäisen intiimiä, jot ei esimerkiksi järkälemäisistä sinfonioist löydy. Jousikvrtetti pidetään yleisesti kmrimusiikin keskeisimpänä yhtyeenä. Khdest viulust, lttoviulust j sellost koostuv kvrtetti pystyy ivn ihmeellisellä tvll välittämään metfyysisiä tsoj j psykologisi impulssej. Titvien muusikoiden käsissä keskinäinen kommunikointi vutuu myös kuulijoille, j musiikki muuntutuu yhteisesti jetuksi kokemukseksi yksilöllisten tulkintojen suodttmn. Sellisti Juuli Holm trkent: Kvrtetiss soittmiseen niin kuin minkä thns kmrimusiikin soittmiseen liittyy toki erityisen pljon kollegoiden musiikillisten ikeiden j mielenliikkeiden istimist j ennustmist. Kun soitt pitkään smss kokoonpnoss tulee tietysti koko jn helpommksi luott tähän kuudenteen istiin. SYYSKUUSSA 80 vuott täyttävän Arvo Pärtin minimlistinen Summ sopiikin plmusunnuntin musiikiksi kuin nenä päähän. Nyt kvrtettisovituksen kuultv sävellys on hänen lukuisist kuoroteoksistn luultvsti kikkein medittiivisin. On mielenkiintoist kuull, kuin-

9 Uusi Rovniemi Lunti Hppy Price Esimerkiksi nisille: Stocker neuletkki 25 S.T.I pitoj 39 Neuleit 39 päivät Pljon edullisi merkkituotteit nisille j miehille! j lisäksi loput tlvituotteet poistohinnoin. Alennukset lkuperäishinnoist. Tuotteet merkitty erikseen. T-pitoj 9 Esimerkiksi miehille: Sesonkipoistoj -30% Blend collegeit 19 SAMPOKESKUS, ARK , LA 10-17, SU johtj Mrit Simosk hlu suunnt ktseet jo tulevn, eikä mielellään muistele menneitä vuosi. Khden mrtonin tustll oli henkilöristiriitoj. Yhdistämisestä neuvoteltiin vuosikusi, mutt yhteistä näkemystä ei löytynyt. A Yhdistämisestä neuvoteltiin vuosikusi, mutt yhteistä näkemystä ei löytynyt. ROVANIEMI MARATHONIN järjestelyt ovt jo hyvässä vuhdiss. Tphtumn on ilmoittutunut juoksijoit tähän mennessä kymmenestä eri mst, kukisin Kiinst sti. Uskon, että Lpin vetovoimn vuoksi tphtum voi sd ksvu tulevisuudess nimenomn ulkomilt, kilpilunjohtj Olli Tiurniemi snoo. Rovniemi Mrthon on pyrkinyt profiloitumn viime vuosin perheiden j työyhteisöjen yhteiseksi liikunttphtumksi. Niinpä tphtumn ohjelmss on lti suosioitn ksvttv lsten minimrton sekä omt srjt suvkävelijöille. Ohjelmss ovt tietysti myös kymppi, puoliks j mrton. Olemme profiloineet tphtum entistä enemmän kohti joulun brändiä. Joulupukki lähettää kikki juoksijt mtkn j jk kikkien srjojen plkinnot. Mliss tontut pujottvt kikille mitlin kuln. Olli Tiurniemi muistutt myös siitä, että mrtonille ilmoittutumisen seurv hintporrs on mliskuun lopuss, joten tphtumn knntt ilmoittutu mhdollisimmn pin. 20. Rovniemi Mrthon Lisätietoj: in iloksi k sävellyksen ortodoksiset j gregoriniset vikutteet toimivt kotiseutumuseon pittoreskiss ympäristössä, j sm pätee tietysti myöhäiskuden Mendelssohniin. Bchin soolosellosrjojen kuuleminen puisess pirtissä on ttusti myös elämys. Holmn mukn niiden soittminen on vieläpä fyysisesti todell rskst kikkine KONSERTTI ALKAA SUNNUNTAINA KLO 17 priäänineen, sointuineen j vikeine otteineen. Ei ihme, että Bchin musiikki kuuleekin usein verrttvn ktedrliin. Bchi pirtissä Kmoskvrtetin pirttikonsertti IV su klo 17 Rovniemen kotiseutumuseoss, Pöykkölässä. Juhn Inkinen, Reett Ktj, viulu; Eev Sri, lttoviulu; Juuli Holm, sello. Liput 25 e. ENSI VIIKOLLA ILMESTYMME VAIN KESKIVIIKKONA Ilmoitusvrukset: Pertti Särkikngs Sil Alkulppi

10 10 Uusi Rovniemi Lunti MENOKSI Jkko Sriluomn Mmmenuru rikuu Korundiss STAND UP» Näyttelijä, stnd up -koomikko j tv-tähti Jkko Sriluomn Mmme-nuru -kiertue yltää Vntlt Rovniemelle. Kiertue kestää 2,5 kuukutt j sen ikn Jkko vierilee kikkin 34 pikkkunnll. AHänen titeessn muotoutuu kuv nykypäivän Suomest. Sriluom on odottnut kiertuett pitkään. On piristävää tvt ihmisiä eri puolill mt j päästä esiintymään heidän luokseen. Erityisen mielenkiintoist on vierill sellisill pikkkunnill, joill en ole käynyt ikisemmin. Sriluom kuuluu kotimisen stnd up -komiikn kirkkimpn MENE VAIKKA TÄNNE kärkeen. Keväällä 2013 hän toteutti pitkäikisen hveens soolokiertueest, jonk esityksiin myytiin yhteensä huimt lippu. Sriluom on kiertänyt mt tuhnsi vuorokusi j trinoi keikoilln myös värikkäistä kiertuekokemuksistn. Hänen titeessn muotoutuu kuv nykypäivän Suomest j suomlist, mihin hän on poiminut inekset huomioistn, hssuist hvinnoistn j oudoist oivlluksistn. Sriluom on viidellä Venl-ptsll plkittu näyttelijä, stnd up -koomikko sekä Unicefin Hyvän thdon lähettiläs. Hänet tunnetn menestyssrjoist Kingi, Posse, Putous, Vedetään htust, Läpiveto j W-tyyli. Kokemust stnd up -lvoilt Jkolle on kertynyt jo yli vuosikymmenen jlt niin klubeilt, festivleilt, yrityskeikoilt kuin suurist konserttisleistkin. Jkko Sriluom: Mmme-nuru to 2.4. klo 19 Korundiss, Lpinkävijäntie 4. K-15, kesto n. 2 tunti, sis. välijn. Liput e. JAAKKO SAARILUOMA. Stnd up -koomikko tunnetn muun muss tv:n viihdesrjoist Putous, Kingi j Posse. LÄHETÄ MENOTIETO Menoksi-plstll julkistn tietoj tulevist yleisötphtumist. Keskiviikkoisin tphtumklenteri. Luntisin juttuj j kuvi. Lähetä tiedot sähköpostill: Lähetä tiedot joiss: keskiviikon lehteen viimeistään tiistin klo 10 j luntin lehteen viimeistään torstin klo 12. Menotiedot ovt toimituksellist mterili. Toimitus vlitsee j käsittelee julkistvt tiedot. Kirjoitustreffit kutsuvt ts! 1 Helmikuuss pidetyille ensimmäisille kirjoittjtreffeille kokoontui kymmenhenkinen porukk eri-ikäisiä kirjoittji. Tunnin jn kynät suhusivt, kun pienten hrjoitusten vull muisteltiin luettuj kirjoj j kerrottiin värikkäistä tpmisist kirjstoss. Seurvt kikille voimet kirjoitustreffit ovt ensi tiistin pääkirjstoss. Mukn trvitset vin kirjoitusvälineet. Tpmisess kirjoitetn noin tunnin jn, j hlukkt svt luke tekstejään muille. Avoimet kirjoitustreffit ti klo 16 pääkirjston Alto-sliss. Vp pääsy. Stu Mehtälä esittelee Nisten Pnkki 2 Lpin yliopistoll järjestetään tiistin inspirtioiltpäivä, joss Nisten Pnkin perustjjäsen j ktiivi Stu Mehtälä kertoo mtkkuvin j trinoin Nisten Pnkin toiminnst Liberiss, Sierr Leoness j Kmbodshss. Tilisuudess kerrotn kuvin j snoin, kuink nistenpnkkilisten keräämillä vroill tuetn kehitysmiden nisten j tyttöjen mhdollisuuksi koulutukseen j mmttiin. Nisten Pnkin vrinkeruumuotoj j -tempuksi kehittävät kekseliäät vpehtoiset eri puolill mt. Vroj hllinnoi Kirkon ulkomnpu. Stu Mehtälä on yksi Nisten Pnkin perustjjäsenistä j ensimmäisen vpehtoisyhteisön puheenjohtj. Hän on kotoisin Rovniemeltä. Tilisuudess on läsnä myös Tuij Line Rovniemen pikllisryhmästä. Nisten Pnkki -esittelytilisuus ti klo Lpin yliopistoll, ls. 10, Yliopistonktu 8. Vp pääsy. Rovniemen uusi retkeilyops esittelyssä 3 Tunnerko Rovniemen retkeilyreitit? Kiptko uusi vinkkejä retkeilyyn ti uudelleen innostumist jo tuttuihin retkeilylueisiin? Rovniemen retkeilyoppn tekijät Mikko Jylhä j Arno Torvinen esittelevät uuden Rovniemen ret- keilyop- PIKKUROMPAN POLULLE VAI KIENAJAN KODALLE? pn j verkkoplvelu Etiäisen sekä Rovniemen lähilueen retkeilykohteit Pilke Cféss keskiviikkon. Kirj on tilisuuden jn -20 prosentin trjouksess. Kikille voimen tilisuuden opuksi voi vielä tutustu mksutt Tiedekeskus Pilkkeeseen. Pilke Cfé: Rovniemen retkeilyops, ke 1.4. klo Pilke-tloss, Ounsjoentie 6. Vp pääsy. Meksikolist tidett Värinässä 4 Glleri Värinän vitriineissä on esillä meksikolisen tidemlri Jun Crlos Uriven myyntinäyttely. Teokset ovt ldukkit printtejä hänen mluksistn. Urive on kevään jn tutustumss Lpin j pohjoisklotin tide- j kulttuurielämään sekä titeilijoihin, itse hän suu j työskentelee Gudljrss Meksikoss. Uriven mlukset ovt teknisesti tidokkit, muotokuvt fotorelistisen eläviä, värit syviä j monitsoisi. Jun Crlos Uriven myyntinäyttely skk glleri Värinän vitriineissä, Vltktu 19, 2. krs. Avoinn ti su klo

11 Uusi Rovniemi Lunti Brokkimusiikki yhteistyöllä Oukun S-Etupäivä sunnuntin klo S-ETUKORTILLA AIKUISEN HISSILIPPU LASTEN LIPUN HINNALLA LAPSET -30% normlihinnoist Ounsvrn Hiihtokeskus, Tunontie 14 ORKESTERISSA ON NOIN 40 SOITTAJAA!» Lpin j Länsi-Helsingin musiikkiopistot ovt tehneet kevätlukukuden jn yhteistyötä brokkimusiikin merkeissä. Projekti huipentuu Jotkin wnh -konsertteihin Korundiss Rovniemellä sunnuntin 29. mliskuut j Ritrihuoneell Helsingissä 16. huhtikuut. Yhteisorkesteriss on peräti nelisenkymmentä soittj: Molemmist musiikkiopistoist eri-ikäisiä oppilit j kikki kurssiin osllistuneet opettjt. Ohjelmss kuulln monipuolisesti brokki monelt suunnlt: tuttujen Händelin, Vivldin j Telemnnin lisäksi myös hrvinisempi herkkuj, kuten itlilist vrhisbrokki (Uccellini, Mrini), rnsklissävyjä (Chrpentier, Boismortier) sekä englntilisi yllätyksiä (Purcell). PROJEKTIA OVAT ohjnneet suomliset brokkimusiikin huiput Länsi-Helsingistä. Terhi Mli j Loun Hosi luotsvt jousi, Mrinn Henriksson cemblisteiksi muuntutuneit pinistej j Pekk Silén puhltji sekä konsertin kokonisilmettä. Kikki on tehty erinomisess yhteistyössä Lpin musiikkiopiston opettjien knss, jotk näin ovt myös päässeet koko kevääksi brokin kielikylpyyn. Jotkin wnh, Lpin j Länsi-Helsingin musiikkiopistojen yhteisorkesterin brokkimusiikin konsertti su 29.3.klo 18 Korundiss. Liput 10/5 e. LIISA 30 VUOTTA! SYNTTÄRIJUHLIA PITKIN PÄIVÄÄ KE 1.4. KESKUSTAN VAALITUVALLA! 8.00 Amukhvit j puuro Linssikeittolouns Kkkukhvit j eläkeläisten päivätnssit Puuh lpsille j vnhemmille - Me & I esittely, ilmplloskrtelu Synttäreiden jtkot Uitto Pubiss Kukkien j lhjojen sijn mhdolliset muistmiset toivon osoitettvn tukiyhdistykseni Pohjoisen Prhksi Ry:n tilille FI PS. TULOSSA BRUNSSI & KIRPPIS KAHVILA KAUPPAYHTIÖLLÄ liisnsl.fi Mksj: Pohjoisen prhksi ry Eroperheille uutt mksutont plvelu SKP:n puheenjohtj Juh-Pekk Väisänen sekä kommunistien rovniemeläiset knsnedustjehdokkt KANSIEN VÄLISSÄ APUA EROASIOISSA. Asinjj Niin Kisnlhti j Yhden vnhemmn perheiden liiton luekoordinttori Ull Suvol uttvt eroperheitä.» Yhden vnhemmn perheiden liitto YVPL j Lpin yhden vnhemmn perheet ry ovt käynnistäneet Rovniemellä uuden eroperheitä uttvn mksuttomn plvelun. Iltoihin voi tull keskustelemn j hkemn tieto erovnhemmuudest j siihen liittyvistä sioist. Illn ikn nnetn perustiedot lpsen huollon j tpmisten järjestämisestä vnhempien eron jälkeen. Ilt on trkoitettu juuri eronneille, ero vielä hrkitseville sekä eroperheiden lähiverkostolle, jotk hluvt sd tuke toimimiseen eroperheen rinnll. Vnhempien eron ABC-iltoj järjestetään vpehtoistoiminnnkeskus Neuvokkss. Keskustelemss ovt YVPL ry:n luekoordinttori Ull Suvol j sinjjt. Yksilöneuvontn voi tull kysymään eroon liittyvistä sioist, joist hlu kysyä sinjjlt. Neuvont on mksutont j keskustelemn pääsee numerojärjestyksessä. Vnhempien eron ABC-illt Neuvokkss, Knsnktu 8, ti klo Kmmriss, sinjj Stu Miinl j ti klo Väärtissä, sinjj Mrkus Kirl. Yksilöneuvont ke 1.4. klo Kmmri & Tukotup, Stu Miinl j ke klo Kmmri & Tukotup, Mrkus Kirl. Mrj-Leen Kulppi-Vrtiinen Suomi trvitsee johtjuutt! Aiheest puhuu Mtti Vnhnen. Aprillipäivänä 1.4. klo lken Smpokeskuksess Trjoll Sisu j suklt! Merj Mäntyniemi Risto Vrtiinen ovt tvttviss sunnuntin klo Lordi-ukioll j Koskikdull. Tule tpmn j keskustelemn! Kupunginkirjston työntekijät esittelevät kokoelmien uutuuksi Pukk muistelee hyvällä j phll Pul Stnley: Tehty mikä tehty Minun trinni. Minerv Vuonn 1973 perustettu yhdysvltlinen Kiss on kiisttt yksi visulisen rockin tunnetuimmist bändeistä meikkeineen j roolisuineen. Useist miehistövihdoksist huolimtt sen lkuperäistä kokoonpno pidetään yleisesti inon oiken. Gene Simmons, Ace Frehley j Peter Criss ovt vrsin lyhyen jn sisään kikki julkisseet omelämäkertns. Viimeisenä muistelmns julkisi yhtyeen päävoklisti Pul Stnley. Nyt tämä pljon kohu herättänyt kirj on käännetty vihdoin suomeksi. Tehty mikä tehty on kutkuttv luettv Stnleyn lpsuus- j nuoruusvuosist. Kiss-yhtyeen trinn hän kertoo kursilemtt omst näkökulmstn bänditovereitn säälimättä. Osns svt erityisesti rumpli Criss j soolokitristi Frehley, jotk molemmt edustivt nmiobändin rikulipoikossto. Bsistilulj Gene The Demon Simmons s niin ikään kuull kunnins. Itsestään Stnley välittää kuv herkkänä j hvoittuvisen erityislhjkkuuten, jonk määrätietoisuus j nkr hkeruus ovt johdttneet hänet pitsi ökyrikkksi rock n roll -supertähdeksi, myös menestyksekkääksi tidemlriksi j musiklinäyttelijäksi inkin hänen omien snojens mukn. Mrko Niemelä Erikoiskirjstonhoitj LISTALLA Vrtuin kirjllisuus Rovniemen kupunginkirjstoss 1. Mri Jungstedt Jok yksin kulkee 2. Ail Ruoho Usko, toivo j rskus 3. Jo Nesbö Vert lumell 4. Anneli Kivelä Tiktemppuj Ktjmäellä 5. Jussi Vltonen He eivät tiedä mitä tekevät 6. Antti Heikkinen Risinen elämä: Juice Leskinen Krin Slughter Näkymätön 8. Lrs Kepler Vinooj 9. Sndr Brown Mtlpinett 10. Jrkko Sipilä Mies kuumst Artisti mks 85 LC Rovniemi NAPAPIIRIN PERINTEISET NAPPULAHIIHDOT Syväsenvrn l-steell ke klo 18 Srjt: tytöt j pojt -09 j jälk. synt. lle 6 v. 0,3 km synt. lle 8 v. 0,8 km synt. lle 10 v. 1,3 km Ilmoittutumiset m klo 18 mennessä: Lähtönumerot jetn klo lähtien. Ei osllistumismksu. Kikki plkitn. Arpjiset!

12 12 Uusi Rovniemi Lunti LIIKEHAKEMISTO KAMPAAMOJA PITOPALVELUJA PARTURILIIKE IIVARI uusi osoite 2.2. lken: Jäämerentie 48, Roi. (vstpäätä Vlion tontti). HIERONTAA/LUONTAISHOIDOT PALVELUJA HOITOHUONE HANIEL TIETOKONE / TV / MOBIILI Aur-Som energihoidot j -hieronnt korttitulkinnt meedioistunnot nurujoog regressio-ohjus LVELU PITOP**A ***** t hinnt! Ilminen prkki j hlv PERINTEINEN HIERONTA HERMORATAHIERONTA VYÖHYKETERAPIA (Ersdl) KORVAKYNTTILÄHOITO Tervetulo! HIEROJA Tnj Kultti Juhlplvelu mmttitidoll Koskiktu Vppu Alpeteri , KAUNEUSHOITOLAT Eij Aro Uimhlli Vesihiisi Nuortenktu 11 Kmpmoprturi ROVAKATU 8 P Kotikäynnit lk. 29 Pohjois-Suomen hyötyjoneuvokeskus Puh: Mercedes Vito j Sprintter pkettiutovuokrus lk. 50 /vrk POLTTOÖLJYT Til numeroist /Reijo /Mik LP AUTOHUOLTO OY Teollisuustie Rovniemi Puh: rtivs Tv Ajntsku OSTAA & MYY TYYLITUKKA * Vnh tvr * Sisustus- j lhjtvr * Antiikki Pohjolnktu 12 p P KOSKIKATU 28 ti-pe 10-17, l Tervetulo! prturi-kmpj Tiin Hpl % pe sopim. mukn Uudet ompelukoneet, sumurit, teollisuuskoneet sekä trvikkeet. Huollmme kikki merkit! Rovniemellä korjusompeluplvelu. PARTURI-KAMPAAMO ANNELI Mrtin Hnsén-Hug Koskiktu p PALVELUJA SEURAAVA Siivous, ikkunnpesu, siointi, vtehuolto, pihn siistiminen, seurustelu, tueksi omisten rinnlle. KESKIVIIKKONA 1.4. KOTIAPU JOHANNA MYÖS HIUSTENLEIKKAUKSET KOTIKÄYNTINÄ. DƵŝƐƚŽƟůĂŝƐƵƵĚĞƚ ŝůŵăŷ ƟůĂǀƵŽŬƌĂĂ Ɖ Ϭϰϰ ϮϬϬ ϲθθϭ KYLMÄLAITEPALVELUA KYSY LISÄÄ TERVEYSPALVELUT Päivi Leinonen P Huoltoliike J Pukkunen Oy Sil Pertti koko Lpin lueell Asennus Huolto Myynti Puh Sipolntie 8, Rovniemi Le ik tl kp tee p n Puh JATKA PIIRUSTUSTA >,d Ed/ E W/Zdd/ LIIKEHAKEMISTO p , mm. siivous, vtehuolto, kupp-sit j muut sioinnit. Rovktu 11, Rovniemi P Avoinn: m-ke 10-17, to 11-18, pe 9-16, l Diblomivyöhyketerpeutti Mkuntktu 21 KOTIPALVELUJA Ompelukone Perinteinen jäsenkorjus Energihoito/selvänäköknvointi NOPEAT AJAT! MARIA ASENNUS / HUOLTO / OPASTUS Mikku Jokel-Räsänen Ajnvrus P PALVELUJA

13 13 Uusi Rovniemi Lunti PÖRSSI SEURAPALSTA JÄTÄ PÖRSSI-ILMOITUS» Keskiviikon pörssi-ilmoitukset tiistin kello 11 mennessä. Pörssin ilmoitusmksu 10,60 (1 2 riviä) sis. lv. Lisärivit 2 /rivi. Luntin pörssi-ilmoitukset torstin kello 11 mennessä. Seurplstn ilmoitusmksu 6,10 (7 riviä) sis. lv. Lisärivit 1 /rivi. AUTOJA JA TARVIKKEITA OSTETAAN MB 4 D Sedn -87, siisti + tkkteline. Kts. 7/2015. P Ostmme kuolinpesät. MOOTTORIKELKKOJA MYYDÄÄN Ymh RS Viking Professionl 1000 vm Tästä lle Kunnon työjuht ti herrsmiehen pilkkikelkk. P OSTETAAN OSTETAAN KUOLINPESÄT sekä muutto- j muut jäämistöt. Nouto j käteismksu. TUHAT-TORI Puh HALUTAAN VUOKRATA Omkotitlo Rovniemen keskustst ti mseudult. Jos vpn/vputumss. P VUOKRATTAVANA Viirinkngs rt 2h+kk+s/595 sis.lämm. Rt 2h+vokeitt.+s/47m2/649 sis.lämm, Krvonrnt. P Siivomme huoneiston trvittess. P VARASTOTIEN PALVELUTORI Mksutont oikeudellist neuvont Rovniemen kupunginkirjstoss mnntisin klo Piristystä ikäihmisten päivään tiistisin Lähteentien pirtillä. Päivämksu 25 e. Ilm OSTETAAN TURHAT TAVARAT RAHAKSI VINTIKISSÄ Vuokr kirppispöytä, ti tuo ne meille myyntiin. Hoidmme myös kuolinpesät. Rovniemen sirlin henkilökunt JHL 216ry Sääntömääräinen kevätkokous to klo rvintol Frnsmn, Donnn-kmmri. Esillä mm. toimintkertomus j tilinpäätös vuodelt 2014, sekä muut mhdolliset sit. Ilmoittutuminen viimeistään 8.4 mennessä ruokilun vuoksi puh. joht. p Tervetulo. Hllitus Neuvoks, Knsnktu. Toimisto on voinn m-ti klo 9-16, ke klo 10-16, to klo Ti klo Elvi j Eemeli hetki ikääntyneille Väärtissä, nykyiset j uudet kävijät tervetulo! Ti 31.3 klo myyjäisten hinnoittelutlkoot Väärtissä. Ke 1.4. klo yhteisluluhetki Lulunlyömät, lulttjn Klevi Viitl, kikille lulun ystäville voin tilisuus. Neuvoks, Knsnktu 8. Koulult mhdollisesti jäävän ylimääräruon jkelu ikääntyneille rkisin. Huom! Tiistin EI poikkeuksellisesti OLE ruokjkelu. Vuorolppujen jko klo 12 lken spumisjärjestyksessä. Ruon jkelu klo Ruok jetn yksi nnos/kävijä omn stin ti sen voi ruokill Väärtissä. Pääruok on mksuton, mhdollisuus ost ruokjuom & leivät yht. 1. Käynnin yhteydessä ei s oll päihteiden vikutuksen lisen. Tiloihimme pääsee hissillä. Neuvoks, Knsnktu 8. Alueelliset kohtmispikt viikoll 14: M klo Mrrskosken Erän kämppä. Ke 1.4. klo Korklovrn trintup (Koulukuj 2). Nykyiset j uudet kävijät, lämpimästi tervetulo! Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry Rovniemen ossto Joog klo toimistoll sekä j Joog vesihiisi mulisli klo Itäminen tnssi vesihiisi mulisli klo , 17.4., Tervetulo. Tied TYÖSUORITUKSIA HUOPAKATTO & REMONTTIPALVELUT TOTUOMENHARJU KAT LLOT 30 v. mmttitidoll HUO Pentti p , Jni p s-posti: SEURAPALSTA Neuvoks, Knsnktu 8. Ke 1.4. klo 9-14 Neuvokkn pääsiäismyyjäiset LKS:n lulss. Tule tekemään ostoksi upest vlikoimst käsitöitä, pääsiäiskoristeit j leivonnisi. Arpjiset, hyvät plkinnot! Sonk Nppiirin kyläyhdistys j klstuskunt järj. Pilkkikilpilut Oitolnrnnll su klo 12 lk. Srjt miehet osllistumismksu 10, niset os.mksu 10, nuoret os.m.5 j lpset ilmn. Knttiinist keitto j munkkikhvi, rpoj.tervetulo. Lpin ivoyhdistys ry. Kerhoilt ti klo 17, eläkeläistil Potkuri, Pohjolnktu 2. Viernmme on Mri Rntonen Lpin Seniorikuntoutuksest, teemn; lihsten kunto tärkeä toimintkyvylle. Pilkkitphtum järjestetään ke 1.4. klo 10, Olkkjärven lvull (omt kyydit). Osllistumismksu 5. Yhdistys trjo mkkrt, muuten omt eväät. Tervetulo. Pm-liikeln Rovniemen os Pilkkikilpilut Kiviniemessä klo 12 lken. Srjt miehet, niset, nuoret j lpset. Ilmoittutumiset 10.4 mennessä live.fi ti H -ompeluplvelu uki rkisin klo Korjusompelutyöt j pienet sisustusompelutyöt. P Lisätieto: rovniemi.4h.fi/plvelut/ompeluplvelu/ TYÖSUORITUKSIA ASIANAJOTOIMISTO MARKUS KAIRALA Vltktu 4 A 1 Rovniemi Puh SEKALAISTA Vintikin virpomistrjous Vuokr kirppispöytä viikoksi 20 Ajlle (Pöytiä rjoitettu määrä) Toimi nopesti j vr! Vrstotie 2, Rovniemi m-pe 10-18, l 10-16, su Lämmin utohllipikk, 17 m2, Rovkdull. P Vuokrttvn moottorikelkkoj Rovniemellä, Puh HENKILÖASIAT Yksinäistä? J elämän ilot, surut. Soit ( 1,98 /min) Qt pl84 Oulu50 Body hieront P SEKALAISIA Thihieront Boonmee Vltktu 19. Puh Tervetulo TYÖSUORITUKSIA Ole joiss, meitä viedään. Kesän ulkomlukset! Ilminen rviokäynti. Kotitlousväh. Huipputyö Risto Perustusplvelu. Puidenkdost sokkeliin. Sis. mnvihdon, tiivistyksen, viemäri-, vesijohto-, sloj, hule- vesiputket, routeristeet sekä perustuksen sennettun. Tpio Jri Lumenpudotukset + muut lumityöt edullisesti. Myös muuttoplvelu Rovniemi + muut lueet. Soit , tehdään trjous. Ompelukone- j sumurihuollot, tkuutyönä. Puh LVI-suunnitelmt, työnjohto j energitodistukset. / Pihtöiden suunnittelun ik. Pyydä ilminen rvio pihpuiden kdost, risujen poisviennistä sekä kntojen jyrsinnästä. Kotit.väh.vstuuvh.vk. p Vuokrttvn pienkivuri 3,2. Korjvt Kädet Jouko Pusk. Rutiosri puh Luotettvt homekoirtutkimukset nopesti j rkenteit rikkomtt. Soit Vrstotie 2, Rovniemi, SEURAPALSTA Erityislsten Omiset ELO ry. Kevätkokous klo 19 ELOkololl, Pohjolnktu 10, Rovniemi. Khvitrjoilu, Tervetulo! Lisätieto Riikk Pääsiäistrjous! Til j voit 1000! Kupptorin sukstup, Pohjolnktu 4-6, m-pe Ohjelm *M klo 9-15 VIRTU-plvelupisteen vjiset. Neuvont, ohjust, rpjisi - pnnu kuumn koko päivän! * Ti klo 10 Lutpelipäivä. Peltn yhdessä! Voit tuod myös omn pelin, klo 12 Ahdin Tietovis *Ke klo 10 Pääsiäisskrtelu, klo 13 Luov kirjoittminen *To klo 10 Käsityöpiiri, klo 12 Jutelln pääsiäisestä * Asukstup voin kikille! Puhelin/tilvrukset: Koko kevät vin 2x 29,50 Pm-liikeln Rovniemen os Pilkkikilpilut Kiviniemessä 19.4 klo 12. Srjt miehet, niset, nuoret j lpset. Ilmoittutumiset 10.4 mennessä Teij Aho ti Lisäksi kesäkuun lehdet j kätevä kssi kupn päälle! Onko lkoholi ongelmsi? AA-uttv puhelin klo AA-ryhmät kokoontuvt osoitteess Sirlktu 1 (tkpih) jok päivä klo 19, pitsi keskiviikkoisin, jolloin kokoontuvt lkoholistin läheiset klo ( AL-Anon uttv puhelin , to klo ) Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys r.y. Rovniemen ossto, päiväkerho ke 1.4. klo 12 toimistoll, Korklonk. 18. Mukn hllintoylilääkäri Mii Plo terveyskeskuksest. Tervetulo! Tied EKL Rovniemen Seudun Eläkkeensjt ry Potkuriss mnntin tnhukerho klo 10:00, keskiviikkon lulukerho klo 10:00 yleiskerho klo 11:00, tiistin klo 10:00 bocci Muli-sli. Helpoiten tilt verkoss! Soit * rkisin klo * Puhelu mks 0,088 / min. Tekstiviestillä Lähetä viesti numeroon Vi Viestin ti hint hi t 0 0, OMALK 15S3MD, mksuerien määrä, nimesi j osoitteesi. Mlliviesti: OMALK 15S3MD 1 erä, tiin tilj, mlliktu 1, rovniemi

14 14 Uusi Rovniemi Lunti ALANSA YKKÖSET Hmmsteknikkomestri Jyrki Isojärvi. Ajnvrus puh PYYDÄ TARJOUS! Insinööritoimisto Wrmlämpö Oy Mik Poikel Puh MAALÄMPÖÄ KAIKKIIN KOHTEISIIN A-oikeudet Rvintol Louns Kroke Elävä musiikki Avoinn jok päivä MUUROLA AUTOMAALAAMO VAURIOKORJAAMO Jnne Kllonen p JOKELAN HAUTAUSTOIMISTO Avoinn m pe 7 17 ti sopimuksen mukn Ylijukkolntie 1, Rovniemi SIJAISAUTO VELOITUKSETTA! Hutusln plvelu j sintuntemust vuodest 1923 Ruoksenktu 6, ROVANIEMI - Puh. (016) ti (24 h/vrk) Plvelemme m - pe klo , muin ikoin sopimuksen mukn. MYYNTI HUOLTO URAKOINTI Plvelev j osv LVI-ln erikoisliike Avoinn: MA-PE Rkentjin Eteläkeskus Teollisuustie 17 A, p Kilpilu trinniskijöille» Trinniskennän luekilpilut järjestetään Rovniemen pääkirjstoss luntin 18. huhtikuut. Kilpiluss kerrotn enintään seitsemän minuutin pituinen omkohtinen trin. Trinn pitää pohjutu itse koettuun ti perheessä ti suvuss tphtuneeseen tositrinn, jot ei ole ikisemmin julkistu ti esitetty julkisesti. Loppukilpiluss kerrotn sm trin kuin lueellisiss mestruuskilpiluiss. Kilpiluss edellytetään perinteistä trinnkerront ilmn roolisuj ti muut rekvisiitt. Trinoiden tulee soveltu julkiseen esittämiseen, eivätkä ne s loukt ketään henkilöä ti mitään ryhmää. Aluekilpilun voittj s 100 euron knnustusplkinnon j osllistumisoikeuden Kärsämäen SM-kisoihin heinäkuuss. Kilpilun järjestävät yhteistyössä Rovniemen kupunginkirjsto Lpin mkuntkirjsto, Lpin Kirjllisuusseur j Suomen elämäntrinyhdistys. Lisätietoj j ennkkoilmoittutuminen ke mennessä rovniemi.fi Eroottist tidett Värinässä» Kulttuuriyhdistys Vls julist kevään tervetulleeksi erotiikk j seksulisuutt käsittelevällä Pljstus-näyttelyllä. Yhteisnäyttelyyn vlittiin 21 titeilij. Näyttelytyöt on vlinnut kulttuurintropologi Jenny Kngsvuon j medititeilij Kri Tykylevits Tykkyläisen muodostm jury. Joukoss oli lukuisi hstvi, kekseliäitä, eroottisesti j esteettisesti onnistuneit teoksi, mutt vlitsin näyttelyyn ehdottmni teokset ensisijisesti seksulisen mielihyvän, hlun j ilon näkökulmst, tote Kngsvuo. Kyllä siellä on niin snottu ito erotiikk, että se ei ole sitä medimilmn pilmn someporno, ne jätin kokonn pois. Erotiikk pnee mielikuvituksen liikkeelle, mielikuvitus tekee loput j lopult se joht rkkuteen, Tykkyläinen snoo. Pljstus-näyttely ti su klo Glleri Värinässä, Vltktu 19, 2. krs. Avjiset l 4.4. klo 18. ROVANIEMEN Puhtutt yrityksille, tloyhtiöille j kotitlouksille! Liiketilojen siivoukset Muuttosiivoukset Rppusiivoukset Kotisiivoukset jne. Loppusiivoukset puh Perfect -utopesut muuttuvt vuodenikojen mukn St1 Srenkylä Nppiirintie 2, Srenkylä Avoinn m pe 6 22, l 7 22, su 8 22 Kis Sipovr LYY:n vuoden suunnittelij» Poronnhst koruj vlmistv Kis Sipovr on plkittu vuoden suunnittelijn Lpin yliopiston ylioppilskunnn Design Puodin Designer-kisss. Arctic Design Weekin ikn toteutetuss Designer-kisss yleisö si äänestää suosikkin yhdeksästä Lpin yliopistoss opiskelevst suunnittelijst. Sipovr on luonut Kim Design -mlliston, johon kuuluu nhkteollisuuden ylijäämäploist tehtyjä koruj j susteit.

15 Uusi Rovniemi Lunti Kkkukurssi huippujen opiss» Suositut kkkutiteilijt Mrjo Moilnen j Pi Penttilä spuvt Rovniemelle jkmn tietotiton kkku- j koristelukurssin muodoss. Kurssill pääsee mestreiden oppiin imemään vikutteit j oppimn titv, pikkutrkk tekniikk. Kondiittori Pi Penttilä helsinkiläisestä Kkkuhelmi Oy:stä on yksi Suomen tunnetuimmist fntsikkkujen vlmistjist. Hänen kirjns Kkkuhelmen juhlkkut oli ensimmäisiä suomlisi fntsikkkukirjoj. Hänet tunnetn suositust Kkkuhelmi-blogist sekä useist tv-esiintymisistä. Porilisen HerkkuKkun sokeri- j kkkutiteilij Mrjo Moilnen puolestn on ensimmäinen suomlinen, jok on snut kult Euroopn suurimmss kkkukilpiluss Cke Interntionliss Lontooss. Hmpurin Die Tortenshow ss Moilnen nppsi hääkkulln pronssi sekä kunnimininnn vuonn Lisäksi hän on voittnut Iccon Suuren kkkukilpilun mmttilissrjn vuonn 2012 j Porin mkein kkku -kilpilun. Kkku- j koristelukurssi l Rovniemellä. Ilmoittutuminen j lisätietoj: kkkukurssit. Ktso myös: Titjien tekijä Erä- j luonto-oppn mmttitutkinto loitus , hku mennessä Luonnontuoteln mmttitutkinto loitus , hku mennessä Oppisopimuskoulutuksen: Puistopuutrhurin mmttitutkinto Luonto- j ympäristöln perustutkinto, poronhoitj Porotlouden mmttitutkinto Lisätietoj j hkeutuminen: ENSI VIIKOLLA KOULUT JA KURSSIT ILMESTYMME VAIN KESKIVIIKKONA Ilmoitusvrukset: Pertti Särkikngs Sil Alkulppi TYÖPAIKKOJA Lpin ensi- j turvkoti ry on vuodest 1953 toiminut järjestölähtöistä uttmistyötä kehittävä j toteuttv järjestö. Turvmme lpsen oikeuden suotuisiin ksvuolosuhteisiin ennen j jälkeen syntymän. Tuemme vnhemmuutt j perheen sisäistä vuorovikutust sekä nnmme kriisipu vikeiss elämäntilnteiss. Hemme vkituiseen toimeen ohjj Avoplveluyksikkö Tuulin, jok on os vltkunnllist vuvlähtöistä päihdekuntoutust toteuttv Pidä kiinni -hoitojärjestelmää. Edellytämme hkijlt terveysln korkekoulututkinto ti iemp opistotson tutkinto. Hkemukset nsioluetteloineen mennessä : Mri Kunelius, Lpin ensi- j turvkoti ry, Lähteentie 5, Rovniemi ti sähköposti Lisätietoj: Mri Kunelius, KOULUT JA KURSSIT Ilmoittutuminen opiston toimistoss j netissä rovniemen-knslisopisto. Mksu suoritetn ilm. yhteydessä. Pyydämme ehdotuksi j toiveit kursseist syksyn Opinto-ohjelmn mennessä joko plutelomkkeell (opiston nettisivuill), sähköpostill ti soittmll. Ipd-koulutus Im menn. Järjestyksenvlvojn peruskoulutus Ilm menn. Pintkäsittely ruiskull B Ilm menn. Puutrhkermiikk Ilm. Uusi kurssej: Eglnnin kieli kesäkuntoon! Ilm menn. Kiin mtkilijoille Ilm menn. Zumbten kesää kohti Ilm menn. Piltes & Stretch C Ilm menn. Kiinteyttä vrtloon (RVP) Ilm menn. Tutustu kundliinijoogn Ilm menn. Itäminen tnssi, lkeisjtko j perustso sekä keski- j jtkotso Ilm menn. Toimisto uki m-to 12-18, pe puh , Rovl 5, ROVANIEMI Tervetulo vlikhveille! Lpin Kns järjestää eduskuntvlikiertueen Eduskuntvlikiertue nost jnkohtiset iheet, sit j ihmiset keskusteluun. Kiertueen jälkimininkej seurtn Lpin Knsss j lpinkns.fissä koko kiertueen jn. Tule kuulemn j tenttmn, miten eri puolueiden ehdokkt pistävät ongelmi j rtkisuj järjestykseen. Onko Sinull mielessä hyviä kysymyksiä ehdokkille? Voit lähettää kysymyksesi jo ennkkoon Eduskuntvlikiertue2015 VAALEISSA OLET VAIKUTUS- VALTIAS LAPIN KANSAN EDUSKUNTAVAALIEN KIERTUEOHJELMA: tiisti Rnu Leipomo-Khvil Kiireen Rj, Keskustie 32 keskiviikko Rovniemi Coffee House, Mkuntktu 30 Voit pneelin yleisörvonnss VIIKONLOPPU KAHDELLE 2 vrk, sisältää mittvn buffetmiisen. Jokisell kiertuepikkkunnll rvotn yksi voittj.

16 16 Uusi Rovniemi Lunti KAUPUNKI VERKOSSA EEVA-MARIA ROVANIEMELLÄ Tule juttelemn j khvittelemn! TIISTAINA (Ktri Kulmunin knss) klo Autti, Auttin kyläkrtno klo Vnttuskoski, ST1 Vnttus klo Keskustn vlituvll 100% SUOMALAINEN VAIHTOEHTO Alkorklontie 1, Rovniemi Puh MA-PE NYT henkilö- ti pkettiuton määräikisktsstus KESKIVIIKKONA 1.4. klo Sinettä, SEO-huoltosem klo Meltus, SEO Evesti klo Muurol, Slen edustll klo 17 Rutiosri, Sr j Atu Heikkilällä, os. Kylmäniementie 10 klo 19 Jtil, Aune Mäkitiurll Pihkss Lpin luontoon ry trvittvt mittukset Elokuvn uusi ik lk Ahti Ylimäinen ktsoo Kummisetä-elokuv keskellä Roomn runioit. Bio Rexin uudet elokuvslit vvt ovens lkukesästä. ELOKUVISSA 5/6 Psi Kokko Smpokeskuksen kuppkeskuspäällikkö Ahti Ylimäinen elää vhvsti itlilisiss tunnelmiss, vikk seisookin tukevsti rovniemeläisellä mperällä. Roomn runioihin hän viitt esitellessään elokuvtetteri Bio Rexin remonttityömt. Kummisetä II -elokuv puolestn vie ktsojn itlilisen mfiperheen j -suvun viheisiin. Moni pitää Kummisetä kkkost jop prempn kuin ensimmäistä elokuv. Sm mieltä on myös Ahti Ylimäinen. Miksi vlitsit Kummisetä II:n? Ensimmäinen Kummisetä oli kuin intro j lämmittelyä j tässä toisess osss litetn täysi teho päälle. Nino Rotn musiikki myöten elokuv vngitsee ktsojns lust sti. Elokuv trjo vhv kerront itlilisist suku- j perhesuhteist. Väkivllst en pidä, mutt tässä elokuvss se on sivujuonteen kertomss, miten väkivlt vie vltns käyttävät mennessään. Filmissä on myös elämänoppi vllst, hneudest j ylpeydestä. Vnh snnlsku ylpeys käy lnkeemuksen edellä sopii hyvin elokuvn teemn. Johtjt tuhovt läheisensä j kilpilijns. Myös perheenpää jää yksin rivttun ihmisiä ympäriltään. Millisist elokuvist pidät? Ktson mielelläni elokuvi eri ikkusilt. Television puolell Yle Teem trjo monipuolisesti elokuvi minun mkuuni. Elokuviss pyrin muuten käymään niin usein kuin mhdollist. Prhn yhteisen elokuvkokemuksen s in pikn päällä tetteriss, olet sitten liikkeellä yksin ti yhdessä. Mikä Bio Rexissä näkemäsi elokuv on tuoreimpn muistiss? Työminästä on vike päästä eroon, kun elokuvtetteri on kuppkeskuksess. Viime syksynä kävi monenlisi jtuksi mielessäni, kun istuin Lordist kertovn Monsterimies-elokuvn ensi-illss. Olimme hiemn iemmin tehneet rtkisun elokuvtetterin remontist j uudistuksest. Näiden jtusten päälle sopi hyvin ktso musiikki- j viihdebisnestäkin trkstellut Lordi-dokumentti. UUSI SALI TULEE TÄHÄN. Kuppkeskuspäällikkö Ahti Ylimäisen tkn näkyvään tiln rkennetn yksi Bio Rexin kolmest uudest slist. Kksi uutt sli vlmistuu lkukesään mennessä j koko hnke on vlmis syksyllä. Bio Rex ksv viiden tetterin kokoiseksi. Remontti vlmistuu kokonisuudessn syksyyn mennessä. Miten muutostyöt etenevät? Kksi uutt sli vlmistuu lkukesästä. Toinen sli tehdään videovuokrmon yläpuolell olevn korken tiln rkentmll kerrostso j toinen sli tulee entisen Täyspotti-pelislin yläpuolelle. Kolms uusi sli tehdään Pentikin myymälästä erotettvn, nykyisen slin 1 viereiseen tilosn. Myös nykyiset slit uusitn kokonn. Lippujen j oheistuotteiden myynti siirtyvät ktutsoon. Remontist huolimtt elokuvi pääsee ktsomn myös muutostöiden ikn. Pljonko remontti mks? Remontti mks kikkin noin kksi miljoon euro. Kustnnuksist puolet mks tiloj vuokrv Bio Rex Cinems j toisen puolen mks Smpokeskuksen omistj Citycon. Millä mielin uutt elokuvtetteri odott? Vp-jn merkitys ihmisten elämässä ksv j elokuvtetterin uudistminen nykyikiseksi sopii hyvin sikkiden trpeisiin. Kuppkeskukseen elokuvtetteri istuu toimiln miniosti muodin, pukeutumisen, kuneuden, terveyden, khviloiden j rvintoloiden keskelle. J sijitseehn elokuvtetteri ivn keskellä kupunki, joten sinne on helppo tull. Kummisetä II m klo Bio Rexissä Smpokeskuksess. Vp pääsy. Liput noudettviss lippuksslt. K-12. KUKA? Ahti Ylimäinen Syntynyt Tornioss. Muuttnut Rovniemelle Smpokeskuksen kuppkeskuspäällikkönä vuodest Toiminut iemmin päivittäistvrj tukkukupn mrkkinointitehtävissä muun muss Ylitornioll, Ouluss j Rovniemellä. Hrrstuksin kuntoslill käynti, hiihto, pyöräily, hyötyliikunt eli vlitsee hissin sijst portt, musiikin kuuntelu. Elämäntpn ktiivinen uteliisuus. ELOKUVA Kummisetä II Vuonn 1974 ensi-iltns snut rikoselokuv, jonk on ohjnnut Frncis Ford Coppol. Jtko-os vuoden 1972 Kummisetä-elokuvlle. Kummisetä III vlmistui Perhekronikn tpn kerrottu trin itlilislähtöisen järjestäytyneen rikollisuuden, mfin, vikutusvllst j toiminnst Yhdysvlloiss. Elokuvn käsikirjoituksess vusti ts Mrio Puzo, jonk lkuperäisromnist elokuvss on Vito Corleonen trin ennen vuott Pääosiss Al Pcino, Robert De Niro, Dine Keton j Robert Duvll. Kuusi Oscr-plkinto. Ensimmäinen jtko-os, jok on snut prhn elokuvn Oscr-plkinnon.

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta Kirsi Myllyniemi, Blogikurssi teologeille mlikuuss 2006 Mitä blogit ovt Mhdollisuuksi Verkostoitumist Mitä ovt blogit? Mhdollisuuksi Verkostoitumist Sn blogi tulee englnnin snoist web log. Se sisältää

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

TEAM Liittokokousvaalit 2015 15.02.15-15.03.15. Etunimi SANTTU TEEMU SAKARI HEIKKI. Valittu 3. Valittu 4 ANNE MARIA TIMO J. Valittu 160.

TEAM Liittokokousvaalit 2015 15.02.15-15.03.15. Etunimi SANTTU TEEMU SAKARI HEIKKI. Valittu 3. Valittu 4 ANNE MARIA TIMO J. Valittu 160. Sivu 1 () TEM Liittokokousvaalit.02.-.0. VLILIITTO: TEMin demarit ja sitoutumattomat 1 2 1 TURTIINEN HEIKKILÄ SNTTU TEEMU SKRI HEIKKI 0 2 1.,00,00 1 GÄRDING NNE MRI, KRNKKL TIMO J,00 LITINEN TOM JSSER,

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa ArcGIS Server ArcGIS for Server Luo, j j hllitse pikktieto ArcGIS Serverin vull voidn luod plveluit keskitetysti, hllinnoid näitä plveluit j jk niitä orgnistion sisällä sekä verkoss. Plveluj voidn helposti

Lisätiedot

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA AIKA IHMISET NIPSUT: AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA, ASIOINTI LÄÄKÄRI KAUPPA ASIOINTI KAUPPA ASIOINTI LÄÄKÄRI LÄÄKÄRI VAPAA AIKA RUOKA VAPAA AIKA VAPAA AIKA RUOKA RUOKA YHTEISKUNTA NUMEROT JA KIRJAIMET

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Kunnanhallitus 14/2007 550 (- 588)

Kunnanhallitus 14/2007 550 (- 588) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 14/2007 550 (- 588) KOKOUSAIKA Mnntin 17. syyskuut 2007 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Y56 Mikron jatkokurssi kl 2008: HARJOITUSTEHTÄVÄT 2 Mallivastaukset

Y56 Mikron jatkokurssi kl 2008: HARJOITUSTEHTÄVÄT 2 Mallivastaukset Y6 Mikron jtkokurssi kl 008: HARJOITUSTEHTÄVÄT Mllivstukset Kuluttjn vlint (Muokttu Burketist 006, 07) Olkoon Mrkon udjettirjoite = 40 Mrkoll on hvin kättätvät referenssit j Mrkon rjusustituutiosuhde on

Lisätiedot

Säännöt 2 7. Regler 8 13. Regler. Regler. Rules 26 31

Säännöt 2 7. Regler 8 13. Regler. Regler. Rules 26 31 Säännöt 8 9 Rules B tyhjä suositusruutu krtt rhmittri vesiruutu viinitrhruutu utio viinitrhruutu Sisällys C pelilut Viiniyhdistyksen suositus -ltt hintmerkkiä Ltikoit: punviiniltikko vlkoviiniltikko smppnjltikko

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Välivaiheet perustelevat vastauksesi!

Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Välivaiheet perustelevat vastauksesi! MAA8 Koe 4.4.016 Jussi Tyni Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muist kirjt nimesi j ryhmäsi. Väliviheet perustelevt vstuksesi! A-osio. Ilmn lskint. MAOLi s käyttää. Mksimissn 1h ik. Lske

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

2.1 Vaillinaiset yhtälöt

2.1 Vaillinaiset yhtälöt .1 Villiniset yhtälöt Yhtälö, jok sievenee muotoon x + bx + c = 0 (*) on yleistä normlimuoto olev toisen steen yhtälö. Tämän rtkiseminen ei olekn enää yhtä meknist kuin normlimuotoisen ensisteen yhtälön

Lisätiedot

Kieli, merkitys ja logiikka, kevät 2011 HY, Kognitiotiede. Vastaukset 2.

Kieli, merkitys ja logiikka, kevät 2011 HY, Kognitiotiede. Vastaukset 2. Kieli, merkitys j logiikk, kevät 2011 HY, Kognitiotiede stukset 2. ** Kikiss utomteiss lkutil on. 1.. nn äärelliset utomtit luseille (1-c), jokiselle omns. (1).. c. q3 q4 q3 q4 q5 q6. Muodost äärellinen

Lisätiedot

Laskennan mallit (syksy 2010) 1. kurssikoe, ratkaisuja

Laskennan mallit (syksy 2010) 1. kurssikoe, ratkaisuja 582206 Lskennn mllit (syksy 2010) 1. kurssikoe, rtkisuj 1. [2+2+2 pistettä] Säännöllisissä lusekkeiss on käytetty tuttu lyhennysmerkintää Σ = ( ). () merkkijonot, joiden kksi ensimmäistä merkkiä ovt joko

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

INNER WHEEL FINLAND. Istanbulin yleiskokouksen ehdotus 17 / jäsenyys

INNER WHEEL FINLAND. Istanbulin yleiskokouksen ehdotus 17 / jäsenyys Be Friend Toteut ystävyyttä 6. Europen Meeting (Toulouse, Köln, Tmpere, Montreux, Amsterdm, Grz) Pikk: Grz, Itävlt Aik: 30.8. -2.9.2012 Osnottjt noin 30 IW-sisrt 15:st eri mst Suomest mukn Mij-Leen Virt-Kngs

Lisätiedot

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien KTPO/Ammtillisen koulutuksen yksikkö PM 4.12.29 1 25 opiskelijpikn lisääminen mmtillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.21 lukien Tust Aikisemmt opiskelijmäärälisäykset Hllitusohjelmn j vltiontlouden

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

6 Kertausosa. 6 Kertausosa

6 Kertausosa. 6 Kertausosa Kertusos Kertusos. ) b). ) b). ) ( ( ) : ) ( : ) b) { : [ ( ) ]} { :[ - ]} { : } -{ - } -{} c) ( ) : - ( ) ( ) ( ) ( 9) 9 9 Kertusos. ) ( ) b) ( ). ) ) ) b) / / c) : 7 7. ) ) ) b) Kertusos c) : 7 ( 9)

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA

IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA 1 TRENDIKATSAUS 3/215 (31.12.215) TULEVAISUUSLOIKKA ETELÄ-SAVON ENNAKOINTIHANKE 215-217 IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA KATSAUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN VÄESTÖN IKÄÄNTYMISKEHITYKSEEN Tähän ktsukseen on koottu

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3 Kertusos. ) Edullisemm hit 480, = 64 Klliimm tukkuhit, 480 = 576 Klliimm myytihit, 576 = 748,80 b) 748,80 64 = 0,666... = 6,66% 7% 748,80. Liittymä puhelimell mks khde vuode ik 4 8,50 = 684. Liittymä ilm

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Huhtikuu 2011

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Huhtikuu 2011 Julku on Pirknmn Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viitt tmperelisen kirjilijn Luri Viidn tekstiin: Meidät on reivttu ristiin j rstiin, kytketty, kätketty julkujen kstiin... Julkuj käytettiin

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

II.1. Suppeneminen., kun x > 0. Tavallinen lasku

II.1. Suppeneminen., kun x > 0. Tavallinen lasku II. EPÄOLEELLISET INTEGRAALIT nt II.. Suppeneminen Esim. Olkoon f() =, kun >. Tvllinen lsku = / =. Kuitenkn tätä integrli ei ole ikisemmss mielessä määritelty, kosk f ei ole rjoitettu välillä [, ] (eikä

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 2012 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ CyberKnife KYSiin, s. 4 KYSin rkenteet kevenevät, s. 14 Nope kotiutus vähentää kustnnuksi, s. 24 Henkreikä 1 / 2012 Pääkirjoitus... 3 Trkkuussädehoitolite

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1

TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1 1 TUTCAT 1 TUTCATIN KÄYNNISTÄMINEN...1 PERUSHAKU JA KIRJAN SAATAVUUSTIEDOT... 3 YHDISTELMÄHAKU...4 4 OMIEN LAINOJEN UUSIMINEN...5 5 KIRJAN VARAAMINEN...5 6 TUTCATISSA LIIKKUMINEN...7 1 Tutctin käynnistäminen

Lisätiedot

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille

Lisätiedot

halutessaan ulottaa myös Turun kaupunkimaisemiin. Melonta on monipuolinen

halutessaan ulottaa myös Turun kaupunkimaisemiin. Melonta on monipuolinen 16 / urn Mrkkint / 2011 LC ur Luonto, kulttuuri j liikunt yhdistyvät prhll mhdollisell tvll urjoell knootin kyydissä. Tulev kesä j kevät trjovt siihen lukuisi mhdollisuuksi j mukn pääsee, vikkei melonthrrstus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441)

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2006 416 (- 441) KOKOUSAIKA Mnntin 4. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE

SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 33 09.06.2015 SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE HYKS

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

PERUSTURVATOIMEN ORGANISAATIO

PERUSTURVATOIMEN ORGANISAATIO PERUSTURVATOIMEN ORGANISAATIO Perusturvlutkunt Yksilöjosto Perusturvjohtj vs. Mir Uunimäki Hllintoplvelut Hllintopäällikkö Mikko Kerkol Ikääntyneiden plvelut Vnhustyön johtj Tuul Suominen Sosiliplvelut

Lisätiedot

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [ 1. Derivtn Testi Jos funktio f on jtkuv voimell välillä ], b[ j x 0 ], b[ on kriit. ti singul. piste niin { f (x) < 0, x ], x 0 [ f x (x) > 0, x ]x 0, b[ 0 on lokli minimipiste (1) { f (x) > 0, x ], x

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on 4. DETERINANTTI JA KÄÄNTEISATRIISI 6 4. Neliömtriisi determitti Neliömtriisi A determitti o luku, jot merkitää det(a) ti A. Se lsket seurvsti: -mtriisi A determitti o det(a) () -mtriisi A determitti void

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Toukokuu 2010

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Toukokuu 2010 Julku on Pirknmn Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viitt tmperelisen kirjilijn Luri Viidn tekstiin: Meidät on reivttu ristiin j rstiin, kytketty, kätketty julkujen kstiin... Julkuj käytettiin

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN ..07 VEKTOREILL LSKEMINEN YHTEENLSKU VEKTORIT, M4 Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on vektorin

Lisätiedot

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia.

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia. RTS 16:2 RT XX-XXXXX KH XX-XXXXX Infr x-x AJONEUVOJEN MITTOJA OHJEET xxxkuu 2016 1 (8) korv RT 98-10914 Tässä ohjeess esitetään joneuvojen j yleisimpien utotyyppien mittoj, mssoj sekä liikenteeseen hyväksymistä

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta 1. Sähköpostilla 2. Puhelimella suoraan päätoimittajaan, toimitussihteeriin tai toimittajaan (numerot lehden viimeisellä aukeamalla) 3. Kirjeellä/kortilla 4. Facebookisssa,

Lisätiedot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot . Toisuoleiset j eäoleelliset rj-rvot Rj-rvo lim f () A olemssolo edellyttää että muuttuj täytyy void lähestyä rvo kummst suust hyväsä. Jos > ii sot että lähestyy rvo oikelt ositiivisest suust. Jos ts

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Jakelu 14.600 kpl. www.omanokia.fi LEHTI, NETTI JA NETTI-TV

Jakelu 14.600 kpl. www.omanokia.fi LEHTI, NETTI JA NETTI-TV Kotoilu on muoti 10 Tuikku titeili 6 Teksti utomies Mrkku Tkl 11 Nokilt se lkoi 12 60 kuorovuott 13 www.omnoki.fi OmNoki n:o 20 Viikko 36 ISSN 1799-0602 Torsti 9.9.2010 YHTEISÖLLINEN PIKLLISMEDI LEHTI,

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016

OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016 OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016 ASIAKKUUSPÄÄLLIKÖN TERVEHDYS TERVEISIÄ OSUUSKAUPASTASI TUULAHDUS TALVILOMAA JA TUNTUVIA ETUJA Tlvilomsesongin lkess knntt ott kikki irti Omistjn

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot