Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen."

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/ (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtj Muut jäsenet Toivo Pehkonen Irj Hrnen Leil Krttunen Kti Mononen Asko Mustonen Tiin Mustonen Hnn Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Vltuuston puheenjohtj Vltuuston 1. vrpuheenjohtj Jorm Huttunen Anj Hyvärinen Vltuuston 2. vrpuheenjohtj Kunnnjohtj/esittelijä Hllintojohtj/ pöytäkirjnpitäjä Mrtti Korhonen Puli Vittinen Helen Ksinen Asit :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtj Pöytäkirjnpitäjä Toivo Pehkonen Helen Ksinen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aik j pikk Tiistin klo 9.00 kunnnvirstoll Allekirjoitukset Leil Krttunen Kti Mononen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aik j pikk Tiistin klo kunnnvirstoll Todist Virk-sem Allekirjoitus

2 Hllintojohtj Helen Ksinen KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khll. 89 Ehdotus Kokous todetn lilliseksi j päätösvltiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khll. 90 Ehdotus Kunnnhllitus päättää vlit pöytäkirjntrkstjiksi kunnnhllituksen jäsenet Onni Tukiisen j Irj Hrsen. Päätös Kunnnhllitus vlitsi kokouksen pöytäkirjntrkstjiksi kunnnhllituksen jäsenet Leil Krttusen j Kti Monosen.

3

4 Kunnnhllitus / KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN 6 :N MUKAINEN KORVAUS Khll. 91 Liitteenä on voimss olev vltuuston hyväksymä kunnn luottmushenkilöiden plkkiosääntö. Ehdotus Kunnnhllitus ktsoo, että luottmushenkilön osllistuess kunnn nimeämänä edustjn 6 :n mukiseen ktselmukseen, neuvotteluun ti toimitukseen siitä mksetn plkkiot 23 euro. Luottmushenkilön on esitettävä tilisuudest lsku mtklsku- tms. lomkkeell. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1. Lutkunt Hllitus Vltuusto

5 Kunnnhllitus / OHJEET HARKINNANVARAISTEN PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN/ TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESTÄ Khll. 92 Kunnnhllitus on kehottnut vlmistelemn kirjlliset ohjeet hrkinnnvristen plkttomien virkvpuksien/työlomien myöntämisestä. Vlmistellut ohjeet ovt liitteenä. Ehdotus Kunnnhllitus päättää hyväksyä liitteenä olevt ohjeet. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2. Lutkunt Hllitus Vltuusto

6 Kunnnhllitus / VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Khll. 93 Liitteenä on tilinpäätös j toimintkertomus (tsekirj) vuodelt Tsekirj on ldittu Suomen Kuntliiton ntmn tilinpäätösmllin mukn. Kuntlin 68 :n mukn tilinpäätökseen kuuluvt tuloslskelm, tse j niiden liitetiedot sekä tlousrvion toteutumisvertilu j toimintkertomus. Lisäksi tilinpäätökseen sisältyy konsernitse liitetietoineen. Toimintkertomuksess on nnettv tietoj sellisist kunnn tlouteen j konsernitseeseen liittyvistä olennisist sioist, joist ei ole tehtävä selko tuloslskelmss ti tseess. Kuntlin 70 :n mukn kunnnhllituksen on toimintkertomuksessn ti sen ntmisen yhteydessä tehtävä esitys tilikuden tuloksen käsittelyä sekä tlouden tspinottmist koskeviksi toimenpiteiksi. Toimintkertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää vltuuston tlousrvioss j tloussuunnitelmss hyväksymien toiminnllisten j tloudellisten tvoitteiden toteutumist. Vuoden 2006 tilikuden tulos osoitt ,96 euron ylijäämäistä tulost. Tilinpäätöksen llekirjoittvt kunnnhllituksen jäsenet j kunnnjohtj. Jos joku kunnnhllituksen jäsenistä on estynyt, vrjäsen voi hänen puolestn llekirjoitt tilinpäätöksen. Kunnnhllitus nt tilinpäätöksen sikirjoineen tilintrkstjn trkstettvksi sekä trkstuslutkunnlle trkstuslutkunnn rviointikertomust vrten. Lutkunt Hllitus Vltuusto

7 Kunnnhllitus / Ehdotus Kunnnhllitus päättää: 1. Esittää esittää seurvnlist tilikuden tuloksen käsittelyä: 1.1. Tseess olev vuoden 2005 tilinpäätökseen tehty eläkevrus tuloutetn Pohjois-Krjln sirnhoito- j sosiliplvelujen kuntyhtymän vuoden 2006 eläkevkuutusmksujen ktteeksi (= vrusten vähennys) euro 1.2Tilikuden 2006 tuloksest tehdään seurvt investointivrukset: ) Koulukeskuksen peruskorjus Kunnn omrhoitusosuudest investointivruksell kttmton osuus (= toteutuneet menot - vltionosuudet - nykyinen investointivrus). Koulukeskuksen investointivruksen suuruus on tällöin yhteensä euro. b) Vesi- j jätevesihuolto Vrus tulevi investointej vrten, joiden kohde trkennetn myöhemmin. Tähän investointivrukseen yhdistetään iemmin tehdyistä investointivruksist Sotkumn jätevesihuolto euro j jätevedenpuhdistmo euro. Vesi- j jätevesihuollon investointivruksen suuruus on tällöin yhteensä euro. Investointivrusten lisäys yhteensä euro Vrusten muutos (= nettolisäys) yhteensä euro Lutkunt Hllitus Vltuusto

8 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus esittää, että loppuos tilikuden tuloksest ,96 euro kirjtn tilikuden ylijäämäksi. 2. Allekirjoitt vuoden 2006 tilinpäätöksen j jättää sen tilintrkstjlle tilintrkstuskertomust j trkstuslutkunnlle trkstuslutkunnn rviointikertomust vrten. 3. Stt tilinpäätöksen trkstuslutkunnn vlmistelun jälkeen edelleen vltuuston käsiteltäväksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä Toivo Pehkosen esityksestä, että sivistystoimen oslt tilinpäätökseen lisätään selvitys millä kohdin määrärht ovt ylittyneet. Tilinpäätös j toimintkertomuksen (Tsekirj) lkuperäinen kpple, jok sisältää llekirjoitukset on sidottu j rkistoitu kunnn rkistoon. Liite nro 3. Lutkunt Hllitus Vltuusto

9 Kunnnhllitus / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA JA VERO- TILITYKSET Khll. 94 Liitteenä on yhdistelmä tlousrvion toteutumisest jlt j yhdistelmä verotilityksistä. Ehdotus Kunnnhllitus päättää merkitä selvitykset tietoons stetuiksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4. Lutkunt Hllitus Vltuusto

10 Kunnnhllitus / LAUSUNTO POLVIJÄRVEN YRITYSPALVELU OY:N KAIVOSPIIRIHAKEMUK- SEEN Khll. 95 Polvijärven yritysplvelu Oy:n on pyytänyt kunnn lusunto Sr-hon louhostoimintn liittyvään Sr 2:n kivospiirihkemukseen. Kivospiiriin hettvn lueen pint-l on noin 10 hehtri. Kivospiiriä on hettu Polvijärven yritysplvelu Oy:n pitkäikisell vuokrsopimuksell Torntor Oy:ltä vuokrmlle mlueelle. Kivospiirin hkeminen on trpeen Sr-hon louhoksell tphtuv louhostoimint vrten. Kivospiiritoimituksen lisäksi Polvijärven yritysplvelu Oy on hkenut ympäristölup Itä- Suomen ympäristölupvirstolt. Kivospiirihkemus esitellään kunnnhllitukselle kokouksess. Ehdotus Päätös Kunnnhllitus tote lusuntonn, että Polvijärven kunnll ei ole huomuttmist kivospiirihkemukseen. Otten huomioon sin elinkeinopoliittinen merkitys kunnnhllitus lusuntonn puolt kivospiirin perustmist hkemuksen mukisesti j kunnnhllitus hyväksyy myös esteettömyystodistuksen ntmisen. Merkittiin, että esteellisiksi itsensä siss ktsoivt Puli Vittinen, Toivo Pehkonen, Anj Hyvärinen, Mrtti Korhonen j Irj Hrnen (syy: yhteisöjääviys) j he poistuivt kokoushuoneest sin käsittelyn j päätöksenteon jksi. Tämän sin oslt puheenjohtjn toimi vrpuheenjohtj Onni Tukiinen j esittelijänä hllintojohtj Helen Ksinen. Lutkunt Hllitus Vltuusto

11 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / LAUSUNNON ANTAMINEN JOENSUUN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMASTA VUOSILLE Khll. 294 Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n johdoll on vlmisteltu Joensuun seudun elinkeino-ohjelm yhteistyössä eri sidosryhmien knss. Prosessi on vlmistellut j koordinoinut vlmistelev työryhmä. Elinkeino-ohjelmn vlmistelu on tphtunut seurviss em. työryhmän nimeämissä työryhmissä: 1) Tuotnnolliset toimilt, 2) Metsäteknologi j bioenergi, 3) Fotoniikk, mterili- j trkkuusteknologit, 4) Mtkilu, 5) Informtioj kommuniktioteknologi (ICT), 6) Hyvinvointiplvelut j - yrittäjyys, 7) Kulttuurituotnto, 8) Yritysplvelut j yrittäjyys, 9) Innovtioympäristö j rkenteet, 10) Knsinvälistyminen j yhteydet sekä 11) Mrkkinointiviestintä. Työryhmissä on ollut edustettuin ko. ln sintuntijoit eri sidosryhmistä sekä yritysryhmän edustj. Työryhmät ovt tuottneet vrsin yksityiskohtist tekstiä lähtökohdist, tvoitteist j toimenpiteistä. Josek Oy on koonnut työryhmien tuotokset sekä hiemn tiivistänyt j yhdenmukistnut tekstiä. Vlmistelev työryhmä päätti kokouksessn 13.11, että sidosryhmille j kunnille lähetetään lusunnolle työryhmien tuottm mterili j siitä tulln lusuntokierroksen jälkeen tiivistämään lopullinen elinkeino-ohjelm Lusuntokierrokselle lähtevä Lutkunt Hllitus Vltuusto

12 versio ei siis ole luonnos elinkeino-ohjelmst, vn sen lopullisess muotoiluss käytettävä tust-ineisto. Edelliseen viitten Josek Oy on pyytänyt kunnn lusunto työryhmätyön tuloksen kootust tust-ineistost. Lusunnot on pyydetty toimittmn mennessä sähköpostill. Lutkunt Hllitus Vltuusto

13 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / Tust-ineistost muotoiltv elinkeino-ohjelm tulee olemn lopullisess muodossn n. 15-sivuinen sikirj. Erityisesti tulln kiinnittämään huomiot tekstin tiivistämiseen, olennisten tvoitteiden j toimenpiteiden esille nostmiseen sekä päällekkäisyyksien poistmiseen. Elinkeino-ohjelmst on lisäksi trkoitus pintt hyvin tiivis j näyttävä esite. Kuntien mksuosuus Josek Oy:n rhoitukseen v on ollut 20 euro/suks. Joensuun seudun elinkeinoohjelmluonnoksess esitetään, että kuntien mksuosuus v on 22,02 euro/ sukst kohden edellyttäen, etteivät EU-rkennerhstoohjelmt edellytä tätä suuremp rhoitust. Elinkeino-ohjelm esitellään trkemmin kokouksess. Ehdotus Kunnnhllitus pinott lusunnossn, että elinkeinoohjelmn toteutuksess pinotetn esitetyn lisäksi pienten yritysten toimintedellytysten turvmist j kehittämistä koko seutukunnn lueell. Kehittämishnkkeiden hyöty on pystyttävä siirtämään yritysten j myös pienten yritysten käytettäväksi. Kunnn omistjohjukseen j konserniohjukseen perustuen kunnnhllitus esittää, että elinkeino-ohjelm käsiteltäessä on toiminnllisen sisällön lisäksi käsiteltävä elinkeinotoimen kehittämiseen käytettävä rhoitus j vuodelle 2007 Polvijärven kunnn linjuksen on, että Josek Oy:n rhoitus säilytetään nykyisenä eli 20 euro/suks eikä ohjelmn void jättää minint mhdollisest kesken vuott nnettvst lisärhoituksest. Lutkunt Hllitus Vltuusto

14 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / Päätös Käydyn keskustelun ikn Hnn Mäkinen esitti, että Polvijärven kunt hyväksyy mksuosuuden 22,02 euro/suks j Polvijärven kunt linjuksen tote, että ei void jättää minint mhdollisest lisärhoituksest. Onni Tukiinen knntti Hnn Mäkisen esitystä mksuosuudest 22,02 euro/suks. Khll. 96 Puheenjohtj tiedusteltun hyväksyykö kunnnhllitus yksimielisesti Hnn Mäkisen esityksen, totesi kunnnhllituksen yksimielisesti hyväksyvän Hnn Mäkisen esityksen. Liite nro 2. Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n toimest on vlmisteltu seudun elinkeino-ohjelm vuosille Ohjelmesitys on ollut kertlleen lusunnoll kunniss j muiss sidosryhmissä. Aiemmn lusuntokierroksen jälkeen Josek Oy:n hllitus on nähnyt trpeelliseksi muutt elinkeino-ohjelmtvoitteit j toimenpiteitä Perlos Oyj:n työpikkojen irtisnomisten johdost. Joensuun seudun seutuhllitus on pyytänyt trkistetust Joensuun elinkeinoohjelmluonnoksest Josek Oy:n oskskuntien lusunnot. Elinkeino-ohjelm on trkoitus hyväksyä seutuvltuustoss kuluvn kevään ikn. Ehdotus Kunnnhllitus toist ntmns lusunnon j tote, että Polvijärven kunnll ei ole huomuttmist elinkeino-ohjelmn. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5. Lutkunt Hllitus Vltuusto

15 Lutkunt Hllitus Vltuusto

16 Kunnnhllitus / NUORTEN TYÖPAJAN OHJAAJAN MÄÄRÄAIKAISEEN TOIMEEN KAHDEKSI VUODEKSI VALITUN JANNE IKOSEN PALKKAUKSEN VAHVISTAMINEN JA TEHTÄVÄN VASTAANOTTO Khll. 97 Kunnnhllitus on kokouksessn vlinnut nuorten työpjn ohjjn määräikiseen toimeen khdeksi vuodeksi Jnne Ikosen. Vlitun on toimitettv hyväksyttävä lääkärintodistus j rikosrekisterilin 6 :n mukinen rikosrekisteriote ennen työsuhteen loittmist. Tehtävän plkkus määräytyy teknisen sopimuksen I plkkryhmän mukn, jok on 1.359,97 euro/kk. Edelliselle tehtävän hoitjlle on mksettu helmikuun loppuun ,97 euro/kk j lukien mksettu euro/kk. Jnne Ikonen on toimittnut lääkärintodistuksen j rikosrekisteriotteen. Ehdotus Kunnnhllitus päättää vhvist nuorten työpjn ohjjn Jnne Ikosen tehtäväkohtiseksi plkksi lken euro/ kk. Kunnnhllitus merkitsee toimitetut todistukset tietoons stetuiksi. Päätös Käydyn keskustelun ikn Tiin Mustonen esitti Onni Tukiisen j Toivo Pehkosen knnttmn, että nuorten työpjn ohjj Jnne Ikosen plkkus lopullisesti päätetään sen jälkeen kun työnkuv tehtävistä on vhvistettu. Toimenkuv j plkkus on päätettävä khden kuukuden kuluess. Tiedusteltun kunnnhllituksen yksimielisyyttä Toivo Pehkonen totesi kunnnhllituksen hyväksyvän yksimielisesti Tiin Mustosen esityksen sist. Lutkunt Hllitus Vltuusto

17 Kunnnhllitus / Lisäksi kunnnhllitus merkitsi toimitetut todistukset tietoons stetuiksi. Lutkunt Hllitus Vltuusto

18 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / POLVIJÄRVEN KUNNAN ESITYS KYLYLAHDEN KAIVOSPIIRITOIMITUKSESSA MÄÄRÄTTÄVISTÄ KORVAUKSISTA JA NIIDEN PERUSTEISTA POLVIJÄRVEN KUNNAN OMISTAMIEN TILOJEN JA KUNTORATA-HIIHTOLADUN OSALTA Khll. 71 Pohjois-Krjln mnmittustoimisto on käynnistänyt Kylylhti Copper Oy:n hkemuksest j kupp- j teollisuusministeriön määräämänä kivoslin mukisen kivospiiritoimituksen koskien Kylylhti-nimisen kivospiirin, kivosrekisteri nro 3593/l ljentmist, kivospiirin pulueen muodostmist j kivospiirin olemss olevn käyttölueen ljentmist. Kivospiiritoimitus on loitettu kokouksell 2. helmikuut 2007 j toimitusinsinöörin ilmoituksen mukn toimitus on trkoitus stt loppuun 30. huhtikuut 2007 mennessä. Kylylhti Copper Oy on ilmoittnut pyrkivänsä mnomistjien knss neuvottelutulokseen, jolloin kivospiiritoimituksess vhvistetn Kylylhti Copper Oy:n j mnomistjien välillä tehdyt sopimukset. Muuss tpuksess mnomistjille tulevt korvukset vhvistetn kivospiiritoimituksess. Esityslistn liitteenä on selostus Kylylhti Copper Oy:n j Polvijärven kunnn välille neuvotelluist korvuksist j korvusperusteist sekä erillinen liite kuntort-hiihtoldun mhdollisen siirron peritteest. Asi esitellään vielä trkemmin kunnnhllituksen kokouksess. Ehdotus Kunnnhllitus hyväksyy Polvijärven kunnn puolest Kylylhti Copper Oy:n knss vlmistellun neuvottelutuloksen Kylylhden kivospiiritoimituksess määrättävistä korvuksist j niiden perusteist Polvijärven kunnn omistmien tilojen j kuntort-hiihtoldun oslt. Lutkunt Hllitus Vltuusto

19 Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5. Lutkunt Hllitus Vltuusto

20 Kunnnhllitus / Khll. 98 Ehdotus Kylylhti Copper Oy:n pyynnöstä on vielä uudelleen neuvoteltu vlistun pururdn j hiihtoldun mhdollist siirto koskevn sopimuksen sisällöstä siltä osin, että sopimukseen esitetään sisällytettäväksi enimmäishint uuden ltuverkoston iheuttmist kustnnuksist, jotk voivt oll korkeintn euro (lv 0 %). Muilt osin ehdot ovt kunnnhllituksen tekemän päätöksen mukiset. Kunnnhllitus hyväksyy Polvijärven kunnn puolest Kylylhti Copper Oy:n knss vlmistellun uuden neuvottelutuloksen Kylylhden kivospiiritoimituksess määrättävistä korvuksist j niiden perusteist kuntorthiihtoldun oslt. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6. Lutkunt Hllitus Vltuusto

21 Kunnnhllitus / KYLYLAHDEN KAIVOSHANKKEESEEN LIITTYVÄN VESIJOHDON JA VIEMÄRIN RAKENTAMISEN KUSTANNUSARVION JA LIITTYMISPERUSTEEN HYVÄKSYMINEN Khll. 99 Kylylhti Copper Oy:n knss on neuvoteltu vesijohdon j viemärin rkentmisest suunniteltu Kylylhden kivost vrten. Kivoksen vmisest tulln tekemään päätös todennäköisesti kesään 2007 mennessä, mutt yhtiö trvitsee tiedon kikist kivoksen vmisen j toiminnn kustnnuksist ennen lopullisen päätöksen teko. Trkoitus on, että kivosyhtiö järjestää vrsinisen kivostoiminnn vedenoton j käsittelyn ympäristöluvss trkemmin määriteltävällä tvll, mutt kivoksen henkilöstön trvitsem vesihuolto- j jätevesihuolto on trkoituksenmukist järjestää kunnn vesihuoltolitoksen toimintn. Kosk ko. lue ei kuulu vesihuoltolitoksen toimint-lueeseen, liittymisehdot ovt määriteltävissä erillispäätöksillä. Kunnn tekninen ossto on selvittänyt mhdollisen Kylhden kivostoiminnn vesijohdon j viemärin rkentmiskustnnuksi j esityslistn liitteenä on kustnnusrvio koko rkennushnkkeest. Smss yhteydessä mhdollistetn Kylylhdess hrviemärien rkentminen yksityisille kiinteistönomistjille. Kokoniskustnnusrvio on euro (lv 0 %), jost Kylylhti Copper Oy:n toiminnst iheutuvt kustnnukset ovt euro. Koko edellä olevn rkennushnkkeeseen tulln hkemn investointivustust vltiolt j työ tultisiin toteuttmn v sillä edellytyksellä, että päätös kivoksen vmisest tehdään siihen mennessä. Neuvotteluiss on lähdetty siitä peritteest, että rkennushnkkeest Kylylhti Copper Oy:n osuuden nettomenoist (= rkentmismenot vähennettynä kohteeseen stvt vustukset) vst Kylylhti Copper. Neuvotteluiss on ollut peritteen se, Lutkunt Hllitus Vltuusto

22 Kunnnhllitus / että rkentmisen nettomenoist mksetn Polvijärven kunnlle rkentmisvuoden loppuun mennessä 1/3 j khten seurvn Lutkunt Hllitus Vltuusto

23 Kunnnhllitus / vuonn vuoden loppuun mennessä 1/3 vuoden loppuun mennessä ilmn korko. Vesi- j jätevesimksut peritään vhvistetun tksn mukisesti. Ehdotus Kunnnhllitus päättää hyväksyä liitteenä olevn hnkkeen kustnnusrvion j ilmoitt Kylylhti Copper Oy:lle, että Polvijärven kunt on vlmis toteuttmn mhdollisen kivoksen trvitsemn vesijohto- j viemärihnkkeen edellä esittelyssä minituill peritteill niin, että Kylylhti Copper Oy vst kokonn osuudeltn vesijohto- j viemärihnkkeen nettokustnnuksist, joist mksetn Polvijärven kunnlle rkentmisvuoden loppuun mennessä 1/3 j khten seurvn vuonn vuoden loppuun mennessä 1/3 ilmn korko. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 7. Lutkunt Hllitus Vltuusto

24 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / POLVIJÄRVEN KUNNAN JA FINNFUTTER OY:N VÄLISEN VUOKRA- SOPIMUKSEN TARKISTAMINEN Khll. 123 Polvijärven kunt on vuokrnnut llekirjoitetull vuokrsopimuksell lken toistiseksi Finnfutter Oy:lle m 2 :n suuruisen teollisuushllin tontteineen. Kunnn j Finnfutter Oy:n välillä on neuvoteltu vuokrsopimuksen trkistmisest. Asi esiteltiin trkemmin kokouksess. Ehdotus Päätös Kunnnhllitus päättää trkist kunnn j Finnfutter Oy:n välistä vuokrsopimust liitteen mukisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khll. 297 Liite nro 11. Ehdotus Päätös Kunnnhllitus päättää jtk päätettyä käytäntöä jlle Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3. Lutkunt Hllitus Vltuusto

25 Kunnnhllitus / Khll. 100 Ehdotus Kunnnhllitus päättää jtk j päätettyä käytäntöä jlle Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 8. Lutkunt Hllitus Vltuusto

26 Kunnnhllitus / LAUSUNTO MONDO MINERALS OY:N HORSMANAHON JA PEHMYTKIVEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN MUUTOKSEEN Khll. 101 Itä-Suomen ympäristölupvirsto pyytää kunnnhllituksen lusunto Mondo Minerls Oy:n Horsmnhon j Pehmytkiven volouhosten ympäristöluphkemuksen muutoksest. Luphkemuksen muutos koskee louhinnn ljenemist Pehmytkiven lueell, lueell läjitettävien sivukiven määrän ksvmist j meluvllien rkentmist. Mondo Minerls Oy:n on trkoitus jtk tlkkimlmin j sivukiven louhint Horsmnhon j Pehmytkiven louhoksist. Ehdotus Kunnnhllitus tote, että Polvijärven kunnnhllituksell ei ole huomutettv ympäristöluphkemukseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lutkunt Hllitus Vltuusto

27 Kunnnhllitus / OHJEIDEN ANTAMINEN KIINTEISTÖ OY POLVIJÄRVEN VUOKRATALOJEN YHTIÖKOKOUSEDUSTAJALLE Khll. 102 Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokrtlojen vuoden 2007 vrsininen yhtiökokous pidetään klo Kunnnhllitus on vlinnut Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokrtlojen yhtiökokousedustjksi vv Irj Hrsen. Oskeyhtiölin mukn hllituksen jäseniltä j vrjäseniltä sekä tilintrkstjilt täytyy oll kirjlliset suostumukset tehtävään. Polvijärven kunnn tulee pyytää etukäteen em. suostumukset ennen kuin kunnnhllitus nt toimintohjeit yhtiökokousedustjlle. Liitteenä on kunnnhllituksen viime vuonn ntmt toimintohjeet yhtiökokousedustjlle. Yhtiökokouksess käsitellään vuoden 2006 tilinpäätös j vstuuvpuden myöntäminen sekä seurvt sit: 1. Hllituksen jäsenten, toimitusjohtjn j tilintrkstjien plkkiot. 2. Hllituksen jäsenten lukumäärä. - yhtiöjärjestyksen mukn hllitukseen kuuluu 5-7 vrsinist jäsentä j heille kullekin henkilökohtiset vrjäsenet. 3. Hllituksen jäsenten j henkilökohtisten vrjäsenten vlint - hllituksen jäsenten toimikusi on yhtiöjärjestyksen mukn 2 vuott. Lutkunt Hllitus Vltuusto

28 Kunnnhllitus / Tilintrkstjien j vrtilintrkstjien vlint. Hllituksen kokoonpno on ollut seurvnlinen: Jäsenet Mustonen Asko Ryynänen Lhj Kettunen Jouko Hyvärinen Yrjö Simonen Minn Vrjäsenet Suvnto Mrtti Sutinen Arto Leppänen Lin Hyvärinen Anj Nevlinen Pekk Vuoden 2006 vstuunlinen tilintrkstj oli JHTT-tilintrkstj Tuomo Pikkrinen Oy Auditor Ab j vrtilintrkstjn JHTT-tilintrkstj Eev-Liis Auvinen. Vrsinisen tilintrkstjn oli Hrri Kituri sekä vrtilintrkstjn Voitto Voutilinen. Ehdotus Päätös Kunnnhllitus päättää nt Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokrtlojen yhtiökokousedustjlle toimintohjeet edelläolevist j mhdollisist muist sioist. Asin käsittelyn luss itsensä siss esteellisiksi totesivt Puli Vittinen, Anj Hyvärinen, Asko Mustonen j Arto Sutinen (syy: yhteisöjääviys) j he poistuivt kokoushuoneest sin käsittelyn j päätöksenteon jksi. Tämän sin oslt esittelijänä toimi hllintojohtj Helen Ksinen. Kunnnhllitus ntoi toimintohjeet kokousedustjlle seurvsti: Hllituksen jäsenten plkkiot esitetään pidettäväksi ennlln j tilintrkstjille mksetn lskun mukn. Hllituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Lutkunt Hllitus Vltuusto

29 Kunnnhllitus / Hllitukseen esitetään vlittviksi khdeksi vuodeksi seurvt henkilöt: Jäsen Mustonen Asko Ryynänen Lhj Kettunen Jouko Hyvärinen Anj Simonen Minn Vrjäsen Suvnto Mrtti Sutinen Arto Kettunen Aili Hyvärinen Yrjö Nevlinen Pekk Tilintrkstjiksi j vrtilintrkstjiksi esitetään vlittvksi edelleen entiset eli seurvt henkilöt: Tilintrkstjt JHTT-tilintrkstj Tuomo Pikkrinen Oy Auditor Ab Hrri Kituri Vrtilintrkstjt JHTT-tilintrkstj Eev-Liis Auvinen Oy Auditor Ab Voitto Voutilinen Lutkunt Hllitus Vltuusto

30 Sosili- j terveyslutkunt / Kunnnhllitus / PERUSHOITAJAN VIRAN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJAN TOIMEKSI JA LUVAN PYYTÄMINEN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN Stltk 83 Perushoitjn virk on jäänyt voimeksi sosili- j terveyslutkunnn myönnettyä eron Slme Suomliselle. Kuntlin mukn inostn sellist tehtävää, joss käytetään julkist vlt tulee hoit virksuhteess. Käytäntönä on ollut, että ne virt jotk jäävät voimiksi j joiss ei käytetä julkist vlt siirrytään työsopimussuhteen käyttöön. Perushoitj -nimikkeellä ei enää koulutet hoitji vn uusi nimike on lähihoitj. Ehdotus Johtv lääkäri Lutkunt esittää kunnnhllitukselle, että perushoitjn virk lkkutetn j tillle perustetn lähihoitjn toimi. Lutkunt pyytää lup sd täyttää lähihoitjn toimen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khll. 103 Toimen täyttäminen on ollut selvittelyssä johtvn lääkärin knss. Ehdotus Kunnnhllitus hyväksyy sosili- j terveyslutkunnn esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lutkunt Hllitus Vltuusto

31 Sosili- j terveyslutkunt / Kunnnhllitus / SAIRAANHOITAJAN VIRAN MUUTTAMINEN TOIMEKSI JA KUNNAN- HALLITUKSELTA LUVAN PYYTÄMINEN SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN Stltk 16 Sirnhoitjn virk on jäänyt voimeksi sosili- j terveyslutkunnn myönnettyä eron Riitt Kuroselle. Kuntlin mukn inostn sellist tehtävää, joss käytetään julkist vlt tulee hoit virksuhteess. Käytäntönä on ollut, että niissä viroiss jotk jäävät voimiksi j joiss ei käytetä julkist vlt siirrytään työsopimussuhteen käyttöön. Sirnhoitjn tehtävässä ei käytetä julkist vlt. Ehdotus Johtv lääkäri Lutkunt esittää kunnnhllitukselle, että sirnhoitjn virk muutetn sirnhoitjn toimeksi j että kunnnhllitus nt luvn toimen täyttämiseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khll. 104 Ehdotus Kunnnhllitus hyväksyy sosili- j terveyslutkunnn esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lutkunt Hllitus Vltuusto

32 Lutkunt Hllitus Vltuusto

33 Tekninen lutkunt / Kunnnhllitus / KIRKONKYLÄN LÄHIALUEIDEN KUNNALLISTEKNIIKKA Tekn. ltk. 17 Polvijärven vesihuollon kehittämissuunnitelmss (kunnnvltuusto ) on merkitty kirkonkylän lähilueist kehittämislueiksi Räiskyn, Hvikonmäen, Kirkkojoen sekä Jyrin lueet. Kehittämissuunnitelmss lustv toteuttmisjnkoht on Jyrintien lueen sukkilt on tullut tekniselle lutkunnlle kirje ( ), missä sukkt esittävät Jyrintien lueelle rkennettvksi vesi- j viemäriverkosto. Alueiden kunnllistekniikn rkentmisest on ldittu yleissuunnitelm, missä on luonnosteltu vesi- j viemäriverkosto lueille sekä lskettu lustv kustnnusrvio. Yleissuunnitelmss kunnllistekniikn rkentmiskustnnuksiksi on rvioitu n _ (lv 0 %). Kunnllistekniikn ljentmisen suhteellisen korket kustnnukset johtuvt ljennuslueiden hrvst rkentmisest. Rkennuspikt ovt melko isoj j tlot on rkennettu hjlleen ilmn kvoitust. Verkosto joudutn rkentmn pitkät mtkt ilmn, että yhtään kiinteistöä liittyy verkostoon. Myös rkennettvn verkoston ljuus vikutt kustnnuksiin. Ennen vrsinisen suunnittelun loittmist täytyy päättää seurvist sioist; - Rkennettvn verkoston ljuus - Toimint-lueen määritys Lutkunt Hllitus Vltuusto

34 - Liittymisperitteet - Liittymismksun määräytymisperitteet - Aiktulu Lutkunt Hllitus Vltuusto

35 Tekninen lutkunt / Kunnnhllitus / Alueiden sukkille on järjestetty yleissuunnitelmluonnosten esittelytilisuus. Tilisuudess on esitetty hjsutuslueiden jätevesisetust, kunnn ympäristösuojelumääräyksiä sekä kirkonkylän lähilueiden vesihuollon yleissuunnitelmluonnoksi. Tilisuuteen osllistui n. 40 henkilöä. Runss osllistujmäärä j tilisuudess käytettyjen puheenvuorojen perusteell voidn rvioid, että lueiden sukkt pitävät kunnllistekniikn rkentmist lueille trpeellisen. Asukkit kiinnosti erityisesti liittymis- j käyttökustnnukset sekä toteutusiktulu. Vesihuoltolitosten toimint ohj vesihuoltolki. Seurvss joitkin linuksi vesihuoltolist : 6 mukn Jos suurehkon suksjoukon trve tikk terveydelliset ti ympäristönsuojelulliset syyt sitä vtivt, kunnn tulee huolehti siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin trvett vstvn vesihuoltolitoksen perustmiseksi, vesihuoltolitoksen toimint-lueen ljentmiseksi ti muun trpeellisen vesihuollon plvelun stvuuden turvmiseksi. Ennen 2 momentiss trkoitettuihin toimenpiteisiin ryhtymistä kunnn on vrttv lueen kiinteistöjen omistjille j hltijoille tilisuus tull kuulluiksi. 7 mukn Kunnn lueell vesihuoltolitosten toimint-lueiden tulee ktt lueet, joill kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolitoksen vesijohtoon ti viemäriin on trpeen sutuksen tikk vesihuollon knnlt sutukseen Lutkunt Hllitus Vltuusto

36 rinnstuvn elinkeino- j vp-jntoiminnn määrän ti ldun vuoksi. Lutkunt Hllitus Vltuusto

37 Tekninen lutkunt / Kunnnhllitus / mukn Hyväksyessään toimint-lueen kunnn tulee toimintlueen eri osien vesihuollon trpeet huomioon otten määrittää lueet, jotk on stettv vesihuoltolitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä lueet, jotk on stettv litoksen viemäriverkostojen piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös setettv tvoitteellinen iktulu toimint-lueen eri osien sttmiselle verkostojen piiriin. 10 mukn Vesihuoltolitoksen toimint-lueell olev kiinteistö on liitettävä litoksen vesijohtoon j viemäriin. 11 mukn Kunnn ympäristönsuojeluvirnominen myöntää hkemuksest kiinteistölle vputuksen 10 :ssä trkoitetust liittämisvelvollisuudest tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vputuksen myöntämistä vesihuoltolitokselle, kiinteistön omistjlle ti hltijlle j lueelliselle ympäristökeskukselle on vrttv tilisuus tull kuulluksi. Lisäksi kunnn ympäristönsuojeluvirnomisen on pyydettävä vputtmisest kunnn terveydensuojeluvirnomisen lusunto. Vputus liittämisvelvollisuudest on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistjlle ti hltijlle kohtuuttomksi, kun otetn huomioon liittämisestä iheutuvt kustnnukset, vesihuoltolitoksen plvelujen vähäinen trve ti muu vstv erityinen syy; 2) vputtminen ei vrnn vesihuollon tloudellist j sinmukist hoitmist vesihuoltolitoksen toimint-lueell; 3) sekä lisäksi: 1) vesijohtoon liittämisestä vputettvll kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vtimukset täyttävää tlousvettä ti Lutkunt Hllitus Vltuusto

38 Tekninen lutkunt / Kunnnhllitus / b) jätevesiviemäriin liittämisestä vputettvn kiinteistön jätevesien kokominen j käsittely voidn järjestää niin, ettei niistä iheudu terveyshitt ti ympäristön pilntumist tikk 1) huleveden j perustusten kuivtusveden poisjohtmist vrten trkoitettuun viemäriin liittämisestä vputettvn kiinteistön hulevesi j perustusten kuivtusvesi voidn poist muutoin sinmukisesti. 19 mukn Vesihuoltolitoksen tulee periä vesihuollost käyttömksu. Käyttömksu peritään kiinteistön käyttämän veden j poisjohdettvn jäteveden määrän j ldun perusteell. Lisäksi litos voi periä liittymismksu j perusmksu sekä muit mksuj litoksen toimittmist plveluist. Nämä mksut voivt oll eri lueill erisuuruisi, jos se on trpeen kustnnusten oiken kohdentmisen ti iheuttmisperitteen toteuttmisen vuoksi tikk muust vstvst syystä. Liittymismksun suuruudess voidn ott huomioon myös kiinteistön käyttötrkoitus. Yhteenveton edellä lintuist vesihuoltolin pykälistä voidn todet, että - kunnll on velvollisuus järjestää vesihuolto em. lueill - kiinteistön omistji on kuultv ennen toimenpiteisiin ryhtymistä - toimint-lueet on määritettävä - toimint-lueell sijitsevn kiinteistön on liityttävä verkostoon - liittymisvelvollisuudest voidn myöntää vputus vin ympäristönsuojeluvirnomisen päätöksellä - liittymismksut voivt oll eri lueill erisuuruisi Lutkunt Hllitus Vltuusto

Kunnanhallitus 14/2007 550 (- 588)

Kunnanhallitus 14/2007 550 (- 588) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 14/2007 550 (- 588) KOKOUSAIKA Mnntin 17. syyskuut 2007 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441)

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2006 416 (- 441) KOKOUSAIKA Mnntin 4. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2007 521 (- 549) Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 13/2007 521 (- 549) Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2007 521 (- 549) KOKOUSAIKA Mnntin 10. syyskuut 2007 klo 18.30-19.20 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012 Sosililutkunt 21.03.2012 11 Sosililutkunt Aik: Keskiviikko 21.03.2012 klo 16.00 17.35 Pikk: Vnhinkoti Asit 9 Sosililutkunnlle tiedoksi 10 Plvelussuhteen päättyminen 11 Rvitsemistyöntekijän tehtävien hoito

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 17/2006 545 (- 566) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 17/2006 545 (- 566) KOKOUSAIKA Mnntin 13. mrrskuut 2006 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16/2006 508 (- 544) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 16/2006 508 (- 544) Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 16/2006 508 (- 544) KOKOUSAIKA Mnntin 16. lokkuut 2006 klo 18.30-21.00 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone POLVIJÄRVEN KUNTA 507) KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Mnntin 25. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtj Muut

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 11/2007 433 (- 459) KOKOUSAIKA Mnntin 2. heinäkuut 2007 klo 18.30-18.55 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

ÄMMÄSSUON TUULIVOIMALAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ)

ÄMMÄSSUON TUULIVOIMALAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ) Hllitus 117 17.10.2014 Hllitus 136 14.11.2014 ÄMMÄSSUON TUULIVOIMALAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (PÖYDÄLLÄ) 719/06.061.610/2014 Hllitus 117 Esittelijä Toimitusjohtj Rimo Inkinen Vlmistelijt Toimiljohtj

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskus, kuulumiset ja ajankohtaista vesihuollossa

Uudenmaan ELY-keskus, kuulumiset ja ajankohtaista vesihuollossa Uudenmn ELY-keskus, kuulumiset j jnkohtist vesihuolloss 13.3.2017 Elinkeino-, liikenne- j ympäristökeskukset (ELY-keskukset) Vstvt: vesihuollon kehittämisestä, suunnittelun ohjuksest, osltn vesihuoltolin

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

Kohteen turvaluokitus on

Kohteen turvaluokitus on LVI 03-10517 SIT 13-610091 KH X4-00513 INFRA 053-710109 ST 41.01 HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten.

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015) LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen(2014-2015) 27.9.2013 Päivitetty: 30.12.2013 Sisältö 1 YHTEENVETO... 3 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT... 4 2

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 27.3.2012, kello 17.30 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto Aika 16.06.2017 klo 08:00-10:32 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Syrjäkatu 12 Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

ktû,- A E tcl Talousarvioraamit vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Valmistelija: Talousjohtaja Jari Saarinen, puh.

ktû,- A E tcl Talousarvioraamit vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Valmistelija: Talousjohtaja Jari Saarinen, puh. ktû,- A E tcl Kupunginhllitus s 272 1 1.5.215 Tlousrviormit vuodelle 216 j tloussuunnitelm vuosille 217-218 317 tj2tù2t2t215 KH S 272 Vlmistelij: Tlousjohtj Jri Srinen, puh. O44789 426 Tlousrviormit ovt

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Kieli, merkitys ja logiikka, kevät 2011 HY, Kognitiotiede. Vastaukset 2.

Kieli, merkitys ja logiikka, kevät 2011 HY, Kognitiotiede. Vastaukset 2. Kieli, merkitys j logiikk, kevät 2011 HY, Kognitiotiede stukset 2. ** Kikiss utomteiss lkutil on. 1.. nn äärelliset utomtit luseille (1-c), jokiselle omns. (1).. c. q3 q4 q3 q4 q5 q6. Muodost äärellinen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 25.10.2011, kello 17.30 20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Nuorisotalo Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi,

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2012. Vuoden 2012 talousarvion tarkistaminen. Maanostotarjous Maaninka Raimo Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Keskiviikko 14.11.2012 klo 15.00-18.38 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino 1 24 Liite no Svukosken kunnnvirsto Järjestäytymissit 2 25 1 M-inesten ottmissuunnitelmn trkstmisest

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33 Iitin kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta 23.09.2015 Aika Keskiviikko 23.09.2015 klo 18:00-19:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA H 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Ympäristölautakunta 16.6.2016, 20 Ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma: Liittämisvelvollisuus vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen

2 Kokouksen järjestäytyminen Pöytäkirj 212017 1 (5) Leen Siirl 22.9.2017 YLI MIIÄRÄI N EN YHTI ökokous Aik 14.9.2017 klo 1 0.00-1 0.45 Pikk Läsnä llmrinen, Porkklnktu 1, Helsinki Kokouksess olivt läsnä henkilökohtisesti ti edustettuin

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE 20601324 SÄKYLÄN KUNTA SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIERON VALMIS 20.06.2017 FIANRY FIANRY FIERON LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.12.2009 klo 19.15 19.50 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kohtala Paavo Heinilä Päivi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS. Vastaanottaja Orimattilan kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys. Päivämäärä 9.10.

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS. Vastaanottaja Orimattilan kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys. Päivämäärä 9.10. Vstnottj Orimttiln kupunki Asikirjtyyi Hulevesiselvitys Päivämäärä 9.10.2014 Viite 1510015383 HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS ORIMATTILAN KAUPUNKI, 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA- ALUE, HULEVESISELVITYS

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Laskennan mallit (syksy 2010) 1. kurssikoe, ratkaisuja

Laskennan mallit (syksy 2010) 1. kurssikoe, ratkaisuja 582206 Lskennn mllit (syksy 2010) 1. kurssikoe, rtkisuj 1. [2+2+2 pistettä] Säännöllisissä lusekkeiss on käytetty tuttu lyhennysmerkintää Σ = ( ). () merkkijonot, joiden kksi ensimmäistä merkkiä ovt joko

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit Tuettu oppisopimus Luokk Tukiprosessit Ydintehtävä Nuorten tukeminen oppisopimuskoulutuksen ikn Prosessin trkoitus Tutkinnon ti ostukinnon sminen oppisopimuskoulutuksell Prosessin lähtötilnne Työttömän

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE Jämsän kupungiss, 1. kupunginosss os korttelist 15 sekä puisto-, ktu-, stm- j vesilueit. uj nk pä Se

Lisätiedot

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press.

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press. Vltiotieteellinen tiedekunt Tloustieteen vlintkoe Arvosteluperusteet Kesä 0 Vlintkoekirjt Gillespie A.: Foundtions of Economics., 0, luvut 6-8, 7, j 9. ISBN 978-0-9-958654-7. Oxford University Press. sekä

Lisätiedot

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien KTPO/Ammtillisen koulutuksen yksikkö PM 4.12.29 1 25 opiskelijpikn lisääminen mmtillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.21 lukien Tust Aikisemmt opiskelijmäärälisäykset Hllitusohjelmn j vltiontlouden

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/ KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10/ 2009 143 Kokousaika 12.11.2009 klo 19.00 19.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 06.04.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Toukokuu 2010

Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Toukokuu 2010 Julku on Pirknmn Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viitt tmperelisen kirjilijn Luri Viidn tekstiin: Meidät on reivttu ristiin j rstiin, kytketty, kätketty julkujen kstiin... Julkuj käytettiin

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 24.11.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.11.2011 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 88 55

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Aika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 10 3 Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 11 4 Sivistystoimen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

jolþluta Jokilaaksojen pelastustoimen lausunto pelastustoimen järjestämislakiluonnokseen OTE POYTAKIRJASTA YLIVIESKAN I(AUPUNKI

jolþluta Jokilaaksojen pelastustoimen lausunto pelastustoimen järjestämislakiluonnokseen OTE POYTAKIRJASTA YLIVIESKAN I(AUPUNKI YLIVIESKAN I(AUPUNKI Jokilksojen pelstuslitoksen jolþlut s 40 07.10.2016 OTE POYTAKIRJASTA Jokilksojen pelstustoimen lusunto pelstustoimen järjestämislkiluonnokseen Jokilksojen pelstuslitoksen johtokunt

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta

Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Teknillinen korkekoulu Insinööritieteiden j rkkitehtuurin tiedekunt Lhden keskus Toimint-/litoskäsikirj Litoskirjn on merkitty punisell värillä Lhden keskuksen kehittämiskohteiksi vuodelle 2009 määritellyt

Lisätiedot

Teemat Kaavoittajan vastine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013

Teemat Kaavoittajan vastine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013 n:o Tekijä os Teemt Kvoittjn vstine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 j 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013 LAUSUNNOT L1 Kymenlkson liitto c joen j meren rntojen tulvherkkyys on huomioitu toteutt mkuntkvn tvoitett

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 22 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot