Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen."

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/ (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtj Muut jäsenet Toivo Pehkonen Irj Hrnen Leil Krttunen Kti Mononen Asko Mustonen Tiin Mustonen Hnn Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Vltuuston puheenjohtj Vltuuston 1. vrpuheenjohtj Jorm Huttunen Anj Hyvärinen Vltuuston 2. vrpuheenjohtj Kunnnjohtj/esittelijä Hllintojohtj/ pöytäkirjnpitäjä Mrtti Korhonen Puli Vittinen Helen Ksinen Asit :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtj Pöytäkirjnpitäjä Toivo Pehkonen Helen Ksinen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aik j pikk Tiistin klo 9.00 kunnnvirstoll Allekirjoitukset Leil Krttunen Kti Mononen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aik j pikk Tiistin klo kunnnvirstoll Todist Virk-sem Allekirjoitus

2 Hllintojohtj Helen Ksinen KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khll. 89 Ehdotus Kokous todetn lilliseksi j päätösvltiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khll. 90 Ehdotus Kunnnhllitus päättää vlit pöytäkirjntrkstjiksi kunnnhllituksen jäsenet Onni Tukiisen j Irj Hrsen. Päätös Kunnnhllitus vlitsi kokouksen pöytäkirjntrkstjiksi kunnnhllituksen jäsenet Leil Krttusen j Kti Monosen.

3

4 Kunnnhllitus / KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN 6 :N MUKAINEN KORVAUS Khll. 91 Liitteenä on voimss olev vltuuston hyväksymä kunnn luottmushenkilöiden plkkiosääntö. Ehdotus Kunnnhllitus ktsoo, että luottmushenkilön osllistuess kunnn nimeämänä edustjn 6 :n mukiseen ktselmukseen, neuvotteluun ti toimitukseen siitä mksetn plkkiot 23 euro. Luottmushenkilön on esitettävä tilisuudest lsku mtklsku- tms. lomkkeell. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1. Lutkunt Hllitus Vltuusto

5 Kunnnhllitus / OHJEET HARKINNANVARAISTEN PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN/ TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESTÄ Khll. 92 Kunnnhllitus on kehottnut vlmistelemn kirjlliset ohjeet hrkinnnvristen plkttomien virkvpuksien/työlomien myöntämisestä. Vlmistellut ohjeet ovt liitteenä. Ehdotus Kunnnhllitus päättää hyväksyä liitteenä olevt ohjeet. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2. Lutkunt Hllitus Vltuusto

6 Kunnnhllitus / VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Khll. 93 Liitteenä on tilinpäätös j toimintkertomus (tsekirj) vuodelt Tsekirj on ldittu Suomen Kuntliiton ntmn tilinpäätösmllin mukn. Kuntlin 68 :n mukn tilinpäätökseen kuuluvt tuloslskelm, tse j niiden liitetiedot sekä tlousrvion toteutumisvertilu j toimintkertomus. Lisäksi tilinpäätökseen sisältyy konsernitse liitetietoineen. Toimintkertomuksess on nnettv tietoj sellisist kunnn tlouteen j konsernitseeseen liittyvistä olennisist sioist, joist ei ole tehtävä selko tuloslskelmss ti tseess. Kuntlin 70 :n mukn kunnnhllituksen on toimintkertomuksessn ti sen ntmisen yhteydessä tehtävä esitys tilikuden tuloksen käsittelyä sekä tlouden tspinottmist koskeviksi toimenpiteiksi. Toimintkertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää vltuuston tlousrvioss j tloussuunnitelmss hyväksymien toiminnllisten j tloudellisten tvoitteiden toteutumist. Vuoden 2006 tilikuden tulos osoitt ,96 euron ylijäämäistä tulost. Tilinpäätöksen llekirjoittvt kunnnhllituksen jäsenet j kunnnjohtj. Jos joku kunnnhllituksen jäsenistä on estynyt, vrjäsen voi hänen puolestn llekirjoitt tilinpäätöksen. Kunnnhllitus nt tilinpäätöksen sikirjoineen tilintrkstjn trkstettvksi sekä trkstuslutkunnlle trkstuslutkunnn rviointikertomust vrten. Lutkunt Hllitus Vltuusto

7 Kunnnhllitus / Ehdotus Kunnnhllitus päättää: 1. Esittää esittää seurvnlist tilikuden tuloksen käsittelyä: 1.1. Tseess olev vuoden 2005 tilinpäätökseen tehty eläkevrus tuloutetn Pohjois-Krjln sirnhoito- j sosiliplvelujen kuntyhtymän vuoden 2006 eläkevkuutusmksujen ktteeksi (= vrusten vähennys) euro 1.2Tilikuden 2006 tuloksest tehdään seurvt investointivrukset: ) Koulukeskuksen peruskorjus Kunnn omrhoitusosuudest investointivruksell kttmton osuus (= toteutuneet menot - vltionosuudet - nykyinen investointivrus). Koulukeskuksen investointivruksen suuruus on tällöin yhteensä euro. b) Vesi- j jätevesihuolto Vrus tulevi investointej vrten, joiden kohde trkennetn myöhemmin. Tähän investointivrukseen yhdistetään iemmin tehdyistä investointivruksist Sotkumn jätevesihuolto euro j jätevedenpuhdistmo euro. Vesi- j jätevesihuollon investointivruksen suuruus on tällöin yhteensä euro. Investointivrusten lisäys yhteensä euro Vrusten muutos (= nettolisäys) yhteensä euro Lutkunt Hllitus Vltuusto

8 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus esittää, että loppuos tilikuden tuloksest ,96 euro kirjtn tilikuden ylijäämäksi. 2. Allekirjoitt vuoden 2006 tilinpäätöksen j jättää sen tilintrkstjlle tilintrkstuskertomust j trkstuslutkunnlle trkstuslutkunnn rviointikertomust vrten. 3. Stt tilinpäätöksen trkstuslutkunnn vlmistelun jälkeen edelleen vltuuston käsiteltäväksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä Toivo Pehkosen esityksestä, että sivistystoimen oslt tilinpäätökseen lisätään selvitys millä kohdin määrärht ovt ylittyneet. Tilinpäätös j toimintkertomuksen (Tsekirj) lkuperäinen kpple, jok sisältää llekirjoitukset on sidottu j rkistoitu kunnn rkistoon. Liite nro 3. Lutkunt Hllitus Vltuusto

9 Kunnnhllitus / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA JA VERO- TILITYKSET Khll. 94 Liitteenä on yhdistelmä tlousrvion toteutumisest jlt j yhdistelmä verotilityksistä. Ehdotus Kunnnhllitus päättää merkitä selvitykset tietoons stetuiksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4. Lutkunt Hllitus Vltuusto

10 Kunnnhllitus / LAUSUNTO POLVIJÄRVEN YRITYSPALVELU OY:N KAIVOSPIIRIHAKEMUK- SEEN Khll. 95 Polvijärven yritysplvelu Oy:n on pyytänyt kunnn lusunto Sr-hon louhostoimintn liittyvään Sr 2:n kivospiirihkemukseen. Kivospiiriin hettvn lueen pint-l on noin 10 hehtri. Kivospiiriä on hettu Polvijärven yritysplvelu Oy:n pitkäikisell vuokrsopimuksell Torntor Oy:ltä vuokrmlle mlueelle. Kivospiirin hkeminen on trpeen Sr-hon louhoksell tphtuv louhostoimint vrten. Kivospiiritoimituksen lisäksi Polvijärven yritysplvelu Oy on hkenut ympäristölup Itä- Suomen ympäristölupvirstolt. Kivospiirihkemus esitellään kunnnhllitukselle kokouksess. Ehdotus Päätös Kunnnhllitus tote lusuntonn, että Polvijärven kunnll ei ole huomuttmist kivospiirihkemukseen. Otten huomioon sin elinkeinopoliittinen merkitys kunnnhllitus lusuntonn puolt kivospiirin perustmist hkemuksen mukisesti j kunnnhllitus hyväksyy myös esteettömyystodistuksen ntmisen. Merkittiin, että esteellisiksi itsensä siss ktsoivt Puli Vittinen, Toivo Pehkonen, Anj Hyvärinen, Mrtti Korhonen j Irj Hrnen (syy: yhteisöjääviys) j he poistuivt kokoushuoneest sin käsittelyn j päätöksenteon jksi. Tämän sin oslt puheenjohtjn toimi vrpuheenjohtj Onni Tukiinen j esittelijänä hllintojohtj Helen Ksinen. Lutkunt Hllitus Vltuusto

11 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / LAUSUNNON ANTAMINEN JOENSUUN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMASTA VUOSILLE Khll. 294 Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n johdoll on vlmisteltu Joensuun seudun elinkeino-ohjelm yhteistyössä eri sidosryhmien knss. Prosessi on vlmistellut j koordinoinut vlmistelev työryhmä. Elinkeino-ohjelmn vlmistelu on tphtunut seurviss em. työryhmän nimeämissä työryhmissä: 1) Tuotnnolliset toimilt, 2) Metsäteknologi j bioenergi, 3) Fotoniikk, mterili- j trkkuusteknologit, 4) Mtkilu, 5) Informtioj kommuniktioteknologi (ICT), 6) Hyvinvointiplvelut j - yrittäjyys, 7) Kulttuurituotnto, 8) Yritysplvelut j yrittäjyys, 9) Innovtioympäristö j rkenteet, 10) Knsinvälistyminen j yhteydet sekä 11) Mrkkinointiviestintä. Työryhmissä on ollut edustettuin ko. ln sintuntijoit eri sidosryhmistä sekä yritysryhmän edustj. Työryhmät ovt tuottneet vrsin yksityiskohtist tekstiä lähtökohdist, tvoitteist j toimenpiteistä. Josek Oy on koonnut työryhmien tuotokset sekä hiemn tiivistänyt j yhdenmukistnut tekstiä. Vlmistelev työryhmä päätti kokouksessn 13.11, että sidosryhmille j kunnille lähetetään lusunnolle työryhmien tuottm mterili j siitä tulln lusuntokierroksen jälkeen tiivistämään lopullinen elinkeino-ohjelm Lusuntokierrokselle lähtevä Lutkunt Hllitus Vltuusto

12 versio ei siis ole luonnos elinkeino-ohjelmst, vn sen lopullisess muotoiluss käytettävä tust-ineisto. Edelliseen viitten Josek Oy on pyytänyt kunnn lusunto työryhmätyön tuloksen kootust tust-ineistost. Lusunnot on pyydetty toimittmn mennessä sähköpostill. Lutkunt Hllitus Vltuusto

13 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / Tust-ineistost muotoiltv elinkeino-ohjelm tulee olemn lopullisess muodossn n. 15-sivuinen sikirj. Erityisesti tulln kiinnittämään huomiot tekstin tiivistämiseen, olennisten tvoitteiden j toimenpiteiden esille nostmiseen sekä päällekkäisyyksien poistmiseen. Elinkeino-ohjelmst on lisäksi trkoitus pintt hyvin tiivis j näyttävä esite. Kuntien mksuosuus Josek Oy:n rhoitukseen v on ollut 20 euro/suks. Joensuun seudun elinkeinoohjelmluonnoksess esitetään, että kuntien mksuosuus v on 22,02 euro/ sukst kohden edellyttäen, etteivät EU-rkennerhstoohjelmt edellytä tätä suuremp rhoitust. Elinkeino-ohjelm esitellään trkemmin kokouksess. Ehdotus Kunnnhllitus pinott lusunnossn, että elinkeinoohjelmn toteutuksess pinotetn esitetyn lisäksi pienten yritysten toimintedellytysten turvmist j kehittämistä koko seutukunnn lueell. Kehittämishnkkeiden hyöty on pystyttävä siirtämään yritysten j myös pienten yritysten käytettäväksi. Kunnn omistjohjukseen j konserniohjukseen perustuen kunnnhllitus esittää, että elinkeino-ohjelm käsiteltäessä on toiminnllisen sisällön lisäksi käsiteltävä elinkeinotoimen kehittämiseen käytettävä rhoitus j vuodelle 2007 Polvijärven kunnn linjuksen on, että Josek Oy:n rhoitus säilytetään nykyisenä eli 20 euro/suks eikä ohjelmn void jättää minint mhdollisest kesken vuott nnettvst lisärhoituksest. Lutkunt Hllitus Vltuusto

14 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / Päätös Käydyn keskustelun ikn Hnn Mäkinen esitti, että Polvijärven kunt hyväksyy mksuosuuden 22,02 euro/suks j Polvijärven kunt linjuksen tote, että ei void jättää minint mhdollisest lisärhoituksest. Onni Tukiinen knntti Hnn Mäkisen esitystä mksuosuudest 22,02 euro/suks. Khll. 96 Puheenjohtj tiedusteltun hyväksyykö kunnnhllitus yksimielisesti Hnn Mäkisen esityksen, totesi kunnnhllituksen yksimielisesti hyväksyvän Hnn Mäkisen esityksen. Liite nro 2. Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n toimest on vlmisteltu seudun elinkeino-ohjelm vuosille Ohjelmesitys on ollut kertlleen lusunnoll kunniss j muiss sidosryhmissä. Aiemmn lusuntokierroksen jälkeen Josek Oy:n hllitus on nähnyt trpeelliseksi muutt elinkeino-ohjelmtvoitteit j toimenpiteitä Perlos Oyj:n työpikkojen irtisnomisten johdost. Joensuun seudun seutuhllitus on pyytänyt trkistetust Joensuun elinkeinoohjelmluonnoksest Josek Oy:n oskskuntien lusunnot. Elinkeino-ohjelm on trkoitus hyväksyä seutuvltuustoss kuluvn kevään ikn. Ehdotus Kunnnhllitus toist ntmns lusunnon j tote, että Polvijärven kunnll ei ole huomuttmist elinkeino-ohjelmn. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5. Lutkunt Hllitus Vltuusto

15 Lutkunt Hllitus Vltuusto

16 Kunnnhllitus / NUORTEN TYÖPAJAN OHJAAJAN MÄÄRÄAIKAISEEN TOIMEEN KAHDEKSI VUODEKSI VALITUN JANNE IKOSEN PALKKAUKSEN VAHVISTAMINEN JA TEHTÄVÄN VASTAANOTTO Khll. 97 Kunnnhllitus on kokouksessn vlinnut nuorten työpjn ohjjn määräikiseen toimeen khdeksi vuodeksi Jnne Ikosen. Vlitun on toimitettv hyväksyttävä lääkärintodistus j rikosrekisterilin 6 :n mukinen rikosrekisteriote ennen työsuhteen loittmist. Tehtävän plkkus määräytyy teknisen sopimuksen I plkkryhmän mukn, jok on 1.359,97 euro/kk. Edelliselle tehtävän hoitjlle on mksettu helmikuun loppuun ,97 euro/kk j lukien mksettu euro/kk. Jnne Ikonen on toimittnut lääkärintodistuksen j rikosrekisteriotteen. Ehdotus Kunnnhllitus päättää vhvist nuorten työpjn ohjjn Jnne Ikosen tehtäväkohtiseksi plkksi lken euro/ kk. Kunnnhllitus merkitsee toimitetut todistukset tietoons stetuiksi. Päätös Käydyn keskustelun ikn Tiin Mustonen esitti Onni Tukiisen j Toivo Pehkosen knnttmn, että nuorten työpjn ohjj Jnne Ikosen plkkus lopullisesti päätetään sen jälkeen kun työnkuv tehtävistä on vhvistettu. Toimenkuv j plkkus on päätettävä khden kuukuden kuluess. Tiedusteltun kunnnhllituksen yksimielisyyttä Toivo Pehkonen totesi kunnnhllituksen hyväksyvän yksimielisesti Tiin Mustosen esityksen sist. Lutkunt Hllitus Vltuusto

17 Kunnnhllitus / Lisäksi kunnnhllitus merkitsi toimitetut todistukset tietoons stetuiksi. Lutkunt Hllitus Vltuusto

18 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / POLVIJÄRVEN KUNNAN ESITYS KYLYLAHDEN KAIVOSPIIRITOIMITUKSESSA MÄÄRÄTTÄVISTÄ KORVAUKSISTA JA NIIDEN PERUSTEISTA POLVIJÄRVEN KUNNAN OMISTAMIEN TILOJEN JA KUNTORATA-HIIHTOLADUN OSALTA Khll. 71 Pohjois-Krjln mnmittustoimisto on käynnistänyt Kylylhti Copper Oy:n hkemuksest j kupp- j teollisuusministeriön määräämänä kivoslin mukisen kivospiiritoimituksen koskien Kylylhti-nimisen kivospiirin, kivosrekisteri nro 3593/l ljentmist, kivospiirin pulueen muodostmist j kivospiirin olemss olevn käyttölueen ljentmist. Kivospiiritoimitus on loitettu kokouksell 2. helmikuut 2007 j toimitusinsinöörin ilmoituksen mukn toimitus on trkoitus stt loppuun 30. huhtikuut 2007 mennessä. Kylylhti Copper Oy on ilmoittnut pyrkivänsä mnomistjien knss neuvottelutulokseen, jolloin kivospiiritoimituksess vhvistetn Kylylhti Copper Oy:n j mnomistjien välillä tehdyt sopimukset. Muuss tpuksess mnomistjille tulevt korvukset vhvistetn kivospiiritoimituksess. Esityslistn liitteenä on selostus Kylylhti Copper Oy:n j Polvijärven kunnn välille neuvotelluist korvuksist j korvusperusteist sekä erillinen liite kuntort-hiihtoldun mhdollisen siirron peritteest. Asi esitellään vielä trkemmin kunnnhllituksen kokouksess. Ehdotus Kunnnhllitus hyväksyy Polvijärven kunnn puolest Kylylhti Copper Oy:n knss vlmistellun neuvottelutuloksen Kylylhden kivospiiritoimituksess määrättävistä korvuksist j niiden perusteist Polvijärven kunnn omistmien tilojen j kuntort-hiihtoldun oslt. Lutkunt Hllitus Vltuusto

19 Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5. Lutkunt Hllitus Vltuusto

20 Kunnnhllitus / Khll. 98 Ehdotus Kylylhti Copper Oy:n pyynnöstä on vielä uudelleen neuvoteltu vlistun pururdn j hiihtoldun mhdollist siirto koskevn sopimuksen sisällöstä siltä osin, että sopimukseen esitetään sisällytettäväksi enimmäishint uuden ltuverkoston iheuttmist kustnnuksist, jotk voivt oll korkeintn euro (lv 0 %). Muilt osin ehdot ovt kunnnhllituksen tekemän päätöksen mukiset. Kunnnhllitus hyväksyy Polvijärven kunnn puolest Kylylhti Copper Oy:n knss vlmistellun uuden neuvottelutuloksen Kylylhden kivospiiritoimituksess määrättävistä korvuksist j niiden perusteist kuntorthiihtoldun oslt. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6. Lutkunt Hllitus Vltuusto

21 Kunnnhllitus / KYLYLAHDEN KAIVOSHANKKEESEEN LIITTYVÄN VESIJOHDON JA VIEMÄRIN RAKENTAMISEN KUSTANNUSARVION JA LIITTYMISPERUSTEEN HYVÄKSYMINEN Khll. 99 Kylylhti Copper Oy:n knss on neuvoteltu vesijohdon j viemärin rkentmisest suunniteltu Kylylhden kivost vrten. Kivoksen vmisest tulln tekemään päätös todennäköisesti kesään 2007 mennessä, mutt yhtiö trvitsee tiedon kikist kivoksen vmisen j toiminnn kustnnuksist ennen lopullisen päätöksen teko. Trkoitus on, että kivosyhtiö järjestää vrsinisen kivostoiminnn vedenoton j käsittelyn ympäristöluvss trkemmin määriteltävällä tvll, mutt kivoksen henkilöstön trvitsem vesihuolto- j jätevesihuolto on trkoituksenmukist järjestää kunnn vesihuoltolitoksen toimintn. Kosk ko. lue ei kuulu vesihuoltolitoksen toimint-lueeseen, liittymisehdot ovt määriteltävissä erillispäätöksillä. Kunnn tekninen ossto on selvittänyt mhdollisen Kylhden kivostoiminnn vesijohdon j viemärin rkentmiskustnnuksi j esityslistn liitteenä on kustnnusrvio koko rkennushnkkeest. Smss yhteydessä mhdollistetn Kylylhdess hrviemärien rkentminen yksityisille kiinteistönomistjille. Kokoniskustnnusrvio on euro (lv 0 %), jost Kylylhti Copper Oy:n toiminnst iheutuvt kustnnukset ovt euro. Koko edellä olevn rkennushnkkeeseen tulln hkemn investointivustust vltiolt j työ tultisiin toteuttmn v sillä edellytyksellä, että päätös kivoksen vmisest tehdään siihen mennessä. Neuvotteluiss on lähdetty siitä peritteest, että rkennushnkkeest Kylylhti Copper Oy:n osuuden nettomenoist (= rkentmismenot vähennettynä kohteeseen stvt vustukset) vst Kylylhti Copper. Neuvotteluiss on ollut peritteen se, Lutkunt Hllitus Vltuusto

22 Kunnnhllitus / että rkentmisen nettomenoist mksetn Polvijärven kunnlle rkentmisvuoden loppuun mennessä 1/3 j khten seurvn Lutkunt Hllitus Vltuusto

23 Kunnnhllitus / vuonn vuoden loppuun mennessä 1/3 vuoden loppuun mennessä ilmn korko. Vesi- j jätevesimksut peritään vhvistetun tksn mukisesti. Ehdotus Kunnnhllitus päättää hyväksyä liitteenä olevn hnkkeen kustnnusrvion j ilmoitt Kylylhti Copper Oy:lle, että Polvijärven kunt on vlmis toteuttmn mhdollisen kivoksen trvitsemn vesijohto- j viemärihnkkeen edellä esittelyssä minituill peritteill niin, että Kylylhti Copper Oy vst kokonn osuudeltn vesijohto- j viemärihnkkeen nettokustnnuksist, joist mksetn Polvijärven kunnlle rkentmisvuoden loppuun mennessä 1/3 j khten seurvn vuonn vuoden loppuun mennessä 1/3 ilmn korko. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 7. Lutkunt Hllitus Vltuusto

24 Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / Kunnnhllitus / POLVIJÄRVEN KUNNAN JA FINNFUTTER OY:N VÄLISEN VUOKRA- SOPIMUKSEN TARKISTAMINEN Khll. 123 Polvijärven kunt on vuokrnnut llekirjoitetull vuokrsopimuksell lken toistiseksi Finnfutter Oy:lle m 2 :n suuruisen teollisuushllin tontteineen. Kunnn j Finnfutter Oy:n välillä on neuvoteltu vuokrsopimuksen trkistmisest. Asi esiteltiin trkemmin kokouksess. Ehdotus Päätös Kunnnhllitus päättää trkist kunnn j Finnfutter Oy:n välistä vuokrsopimust liitteen mukisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khll. 297 Liite nro 11. Ehdotus Päätös Kunnnhllitus päättää jtk päätettyä käytäntöä jlle Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3. Lutkunt Hllitus Vltuusto

25 Kunnnhllitus / Khll. 100 Ehdotus Kunnnhllitus päättää jtk j päätettyä käytäntöä jlle Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 8. Lutkunt Hllitus Vltuusto

26 Kunnnhllitus / LAUSUNTO MONDO MINERALS OY:N HORSMANAHON JA PEHMYTKIVEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN MUUTOKSEEN Khll. 101 Itä-Suomen ympäristölupvirsto pyytää kunnnhllituksen lusunto Mondo Minerls Oy:n Horsmnhon j Pehmytkiven volouhosten ympäristöluphkemuksen muutoksest. Luphkemuksen muutos koskee louhinnn ljenemist Pehmytkiven lueell, lueell läjitettävien sivukiven määrän ksvmist j meluvllien rkentmist. Mondo Minerls Oy:n on trkoitus jtk tlkkimlmin j sivukiven louhint Horsmnhon j Pehmytkiven louhoksist. Ehdotus Kunnnhllitus tote, että Polvijärven kunnnhllituksell ei ole huomutettv ympäristöluphkemukseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lutkunt Hllitus Vltuusto

27 Kunnnhllitus / OHJEIDEN ANTAMINEN KIINTEISTÖ OY POLVIJÄRVEN VUOKRATALOJEN YHTIÖKOKOUSEDUSTAJALLE Khll. 102 Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokrtlojen vuoden 2007 vrsininen yhtiökokous pidetään klo Kunnnhllitus on vlinnut Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokrtlojen yhtiökokousedustjksi vv Irj Hrsen. Oskeyhtiölin mukn hllituksen jäseniltä j vrjäseniltä sekä tilintrkstjilt täytyy oll kirjlliset suostumukset tehtävään. Polvijärven kunnn tulee pyytää etukäteen em. suostumukset ennen kuin kunnnhllitus nt toimintohjeit yhtiökokousedustjlle. Liitteenä on kunnnhllituksen viime vuonn ntmt toimintohjeet yhtiökokousedustjlle. Yhtiökokouksess käsitellään vuoden 2006 tilinpäätös j vstuuvpuden myöntäminen sekä seurvt sit: 1. Hllituksen jäsenten, toimitusjohtjn j tilintrkstjien plkkiot. 2. Hllituksen jäsenten lukumäärä. - yhtiöjärjestyksen mukn hllitukseen kuuluu 5-7 vrsinist jäsentä j heille kullekin henkilökohtiset vrjäsenet. 3. Hllituksen jäsenten j henkilökohtisten vrjäsenten vlint - hllituksen jäsenten toimikusi on yhtiöjärjestyksen mukn 2 vuott. Lutkunt Hllitus Vltuusto

28 Kunnnhllitus / Tilintrkstjien j vrtilintrkstjien vlint. Hllituksen kokoonpno on ollut seurvnlinen: Jäsenet Mustonen Asko Ryynänen Lhj Kettunen Jouko Hyvärinen Yrjö Simonen Minn Vrjäsenet Suvnto Mrtti Sutinen Arto Leppänen Lin Hyvärinen Anj Nevlinen Pekk Vuoden 2006 vstuunlinen tilintrkstj oli JHTT-tilintrkstj Tuomo Pikkrinen Oy Auditor Ab j vrtilintrkstjn JHTT-tilintrkstj Eev-Liis Auvinen. Vrsinisen tilintrkstjn oli Hrri Kituri sekä vrtilintrkstjn Voitto Voutilinen. Ehdotus Päätös Kunnnhllitus päättää nt Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokrtlojen yhtiökokousedustjlle toimintohjeet edelläolevist j mhdollisist muist sioist. Asin käsittelyn luss itsensä siss esteellisiksi totesivt Puli Vittinen, Anj Hyvärinen, Asko Mustonen j Arto Sutinen (syy: yhteisöjääviys) j he poistuivt kokoushuoneest sin käsittelyn j päätöksenteon jksi. Tämän sin oslt esittelijänä toimi hllintojohtj Helen Ksinen. Kunnnhllitus ntoi toimintohjeet kokousedustjlle seurvsti: Hllituksen jäsenten plkkiot esitetään pidettäväksi ennlln j tilintrkstjille mksetn lskun mukn. Hllituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Lutkunt Hllitus Vltuusto

29 Kunnnhllitus / Hllitukseen esitetään vlittviksi khdeksi vuodeksi seurvt henkilöt: Jäsen Mustonen Asko Ryynänen Lhj Kettunen Jouko Hyvärinen Anj Simonen Minn Vrjäsen Suvnto Mrtti Sutinen Arto Kettunen Aili Hyvärinen Yrjö Nevlinen Pekk Tilintrkstjiksi j vrtilintrkstjiksi esitetään vlittvksi edelleen entiset eli seurvt henkilöt: Tilintrkstjt JHTT-tilintrkstj Tuomo Pikkrinen Oy Auditor Ab Hrri Kituri Vrtilintrkstjt JHTT-tilintrkstj Eev-Liis Auvinen Oy Auditor Ab Voitto Voutilinen Lutkunt Hllitus Vltuusto

30 Sosili- j terveyslutkunt / Kunnnhllitus / PERUSHOITAJAN VIRAN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJAN TOIMEKSI JA LUVAN PYYTÄMINEN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN Stltk 83 Perushoitjn virk on jäänyt voimeksi sosili- j terveyslutkunnn myönnettyä eron Slme Suomliselle. Kuntlin mukn inostn sellist tehtävää, joss käytetään julkist vlt tulee hoit virksuhteess. Käytäntönä on ollut, että ne virt jotk jäävät voimiksi j joiss ei käytetä julkist vlt siirrytään työsopimussuhteen käyttöön. Perushoitj -nimikkeellä ei enää koulutet hoitji vn uusi nimike on lähihoitj. Ehdotus Johtv lääkäri Lutkunt esittää kunnnhllitukselle, että perushoitjn virk lkkutetn j tillle perustetn lähihoitjn toimi. Lutkunt pyytää lup sd täyttää lähihoitjn toimen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khll. 103 Toimen täyttäminen on ollut selvittelyssä johtvn lääkärin knss. Ehdotus Kunnnhllitus hyväksyy sosili- j terveyslutkunnn esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lutkunt Hllitus Vltuusto

31 Sosili- j terveyslutkunt / Kunnnhllitus / SAIRAANHOITAJAN VIRAN MUUTTAMINEN TOIMEKSI JA KUNNAN- HALLITUKSELTA LUVAN PYYTÄMINEN SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN Stltk 16 Sirnhoitjn virk on jäänyt voimeksi sosili- j terveyslutkunnn myönnettyä eron Riitt Kuroselle. Kuntlin mukn inostn sellist tehtävää, joss käytetään julkist vlt tulee hoit virksuhteess. Käytäntönä on ollut, että niissä viroiss jotk jäävät voimiksi j joiss ei käytetä julkist vlt siirrytään työsopimussuhteen käyttöön. Sirnhoitjn tehtävässä ei käytetä julkist vlt. Ehdotus Johtv lääkäri Lutkunt esittää kunnnhllitukselle, että sirnhoitjn virk muutetn sirnhoitjn toimeksi j että kunnnhllitus nt luvn toimen täyttämiseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khll. 104 Ehdotus Kunnnhllitus hyväksyy sosili- j terveyslutkunnn esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lutkunt Hllitus Vltuusto

32 Lutkunt Hllitus Vltuusto

33 Tekninen lutkunt / Kunnnhllitus / KIRKONKYLÄN LÄHIALUEIDEN KUNNALLISTEKNIIKKA Tekn. ltk. 17 Polvijärven vesihuollon kehittämissuunnitelmss (kunnnvltuusto ) on merkitty kirkonkylän lähilueist kehittämislueiksi Räiskyn, Hvikonmäen, Kirkkojoen sekä Jyrin lueet. Kehittämissuunnitelmss lustv toteuttmisjnkoht on Jyrintien lueen sukkilt on tullut tekniselle lutkunnlle kirje ( ), missä sukkt esittävät Jyrintien lueelle rkennettvksi vesi- j viemäriverkosto. Alueiden kunnllistekniikn rkentmisest on ldittu yleissuunnitelm, missä on luonnosteltu vesi- j viemäriverkosto lueille sekä lskettu lustv kustnnusrvio. Yleissuunnitelmss kunnllistekniikn rkentmiskustnnuksiksi on rvioitu n _ (lv 0 %). Kunnllistekniikn ljentmisen suhteellisen korket kustnnukset johtuvt ljennuslueiden hrvst rkentmisest. Rkennuspikt ovt melko isoj j tlot on rkennettu hjlleen ilmn kvoitust. Verkosto joudutn rkentmn pitkät mtkt ilmn, että yhtään kiinteistöä liittyy verkostoon. Myös rkennettvn verkoston ljuus vikutt kustnnuksiin. Ennen vrsinisen suunnittelun loittmist täytyy päättää seurvist sioist; - Rkennettvn verkoston ljuus - Toimint-lueen määritys Lutkunt Hllitus Vltuusto

34 - Liittymisperitteet - Liittymismksun määräytymisperitteet - Aiktulu Lutkunt Hllitus Vltuusto

35 Tekninen lutkunt / Kunnnhllitus / Alueiden sukkille on järjestetty yleissuunnitelmluonnosten esittelytilisuus. Tilisuudess on esitetty hjsutuslueiden jätevesisetust, kunnn ympäristösuojelumääräyksiä sekä kirkonkylän lähilueiden vesihuollon yleissuunnitelmluonnoksi. Tilisuuteen osllistui n. 40 henkilöä. Runss osllistujmäärä j tilisuudess käytettyjen puheenvuorojen perusteell voidn rvioid, että lueiden sukkt pitävät kunnllistekniikn rkentmist lueille trpeellisen. Asukkit kiinnosti erityisesti liittymis- j käyttökustnnukset sekä toteutusiktulu. Vesihuoltolitosten toimint ohj vesihuoltolki. Seurvss joitkin linuksi vesihuoltolist : 6 mukn Jos suurehkon suksjoukon trve tikk terveydelliset ti ympäristönsuojelulliset syyt sitä vtivt, kunnn tulee huolehti siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin trvett vstvn vesihuoltolitoksen perustmiseksi, vesihuoltolitoksen toimint-lueen ljentmiseksi ti muun trpeellisen vesihuollon plvelun stvuuden turvmiseksi. Ennen 2 momentiss trkoitettuihin toimenpiteisiin ryhtymistä kunnn on vrttv lueen kiinteistöjen omistjille j hltijoille tilisuus tull kuulluiksi. 7 mukn Kunnn lueell vesihuoltolitosten toimint-lueiden tulee ktt lueet, joill kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolitoksen vesijohtoon ti viemäriin on trpeen sutuksen tikk vesihuollon knnlt sutukseen Lutkunt Hllitus Vltuusto

36 rinnstuvn elinkeino- j vp-jntoiminnn määrän ti ldun vuoksi. Lutkunt Hllitus Vltuusto

37 Tekninen lutkunt / Kunnnhllitus / mukn Hyväksyessään toimint-lueen kunnn tulee toimintlueen eri osien vesihuollon trpeet huomioon otten määrittää lueet, jotk on stettv vesihuoltolitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä lueet, jotk on stettv litoksen viemäriverkostojen piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös setettv tvoitteellinen iktulu toimint-lueen eri osien sttmiselle verkostojen piiriin. 10 mukn Vesihuoltolitoksen toimint-lueell olev kiinteistö on liitettävä litoksen vesijohtoon j viemäriin. 11 mukn Kunnn ympäristönsuojeluvirnominen myöntää hkemuksest kiinteistölle vputuksen 10 :ssä trkoitetust liittämisvelvollisuudest tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vputuksen myöntämistä vesihuoltolitokselle, kiinteistön omistjlle ti hltijlle j lueelliselle ympäristökeskukselle on vrttv tilisuus tull kuulluksi. Lisäksi kunnn ympäristönsuojeluvirnomisen on pyydettävä vputtmisest kunnn terveydensuojeluvirnomisen lusunto. Vputus liittämisvelvollisuudest on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistjlle ti hltijlle kohtuuttomksi, kun otetn huomioon liittämisestä iheutuvt kustnnukset, vesihuoltolitoksen plvelujen vähäinen trve ti muu vstv erityinen syy; 2) vputtminen ei vrnn vesihuollon tloudellist j sinmukist hoitmist vesihuoltolitoksen toimint-lueell; 3) sekä lisäksi: 1) vesijohtoon liittämisestä vputettvll kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vtimukset täyttävää tlousvettä ti Lutkunt Hllitus Vltuusto

38 Tekninen lutkunt / Kunnnhllitus / b) jätevesiviemäriin liittämisestä vputettvn kiinteistön jätevesien kokominen j käsittely voidn järjestää niin, ettei niistä iheudu terveyshitt ti ympäristön pilntumist tikk 1) huleveden j perustusten kuivtusveden poisjohtmist vrten trkoitettuun viemäriin liittämisestä vputettvn kiinteistön hulevesi j perustusten kuivtusvesi voidn poist muutoin sinmukisesti. 19 mukn Vesihuoltolitoksen tulee periä vesihuollost käyttömksu. Käyttömksu peritään kiinteistön käyttämän veden j poisjohdettvn jäteveden määrän j ldun perusteell. Lisäksi litos voi periä liittymismksu j perusmksu sekä muit mksuj litoksen toimittmist plveluist. Nämä mksut voivt oll eri lueill erisuuruisi, jos se on trpeen kustnnusten oiken kohdentmisen ti iheuttmisperitteen toteuttmisen vuoksi tikk muust vstvst syystä. Liittymismksun suuruudess voidn ott huomioon myös kiinteistön käyttötrkoitus. Yhteenveton edellä lintuist vesihuoltolin pykälistä voidn todet, että - kunnll on velvollisuus järjestää vesihuolto em. lueill - kiinteistön omistji on kuultv ennen toimenpiteisiin ryhtymistä - toimint-lueet on määritettävä - toimint-lueell sijitsevn kiinteistön on liityttävä verkostoon - liittymisvelvollisuudest voidn myöntää vputus vin ympäristönsuojeluvirnomisen päätöksellä - liittymismksut voivt oll eri lueill erisuuruisi Lutkunt Hllitus Vltuusto

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441)

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2006 416 (- 441) KOKOUSAIKA Mnntin 4. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 11/2007 433 (- 459) KOKOUSAIKA Mnntin 2. heinäkuut 2007 klo 18.30-18.55 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA H 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Ympäristölautakunta 16.6.2016, 20 Ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma: Liittämisvelvollisuus vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Kokouksen valmistelu Valmistaudu olemaan rohkeasti esillä Tunne yhtiökokouksen kannalta

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 1/2016 Kokousaika Tiistai 7.6.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2011 1 / 7 Maaseutuelinkeinolautakunta 11.10.2011 Aika 11.10.2011 klo 18:00-19:40 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Tarkastuslautakunta 19.08.2014 Aika Tiistai 19.08.2014 klo 18:00-19:25 Paikka Saapuvilla Veteraanimaja Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen Kyllikki

Lisätiedot

Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48 kappelineuvosto 9.11.2015 Sivu 48 Kokousaika: Maanantai 9.11.2015 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Loikkanen Toivo, puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (-) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (-) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8/2008 80 Kokousaika Tiistai 30.09.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Tiistai 11. lokakuuta 2016 kello 18.00 19.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Kaupunginhallitus 260 19.10.2016 Kaupunginvaltuusto 57 16.11.2016 TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 127/14/05/01/2016 KHALL 260 Taustaa Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus on

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2014 Maaseutulautakunta

KARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2014 Maaseutulautakunta KARVIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2014 Maaseutulautakunta Kokousaika Tiistai 25.3.2014, kello 19.37-20.12 Lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olevat jäsenet Hietanen Toni Luomanen Vuokko Hakola Seppo

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 3/2016 Kokousaika Tiistai 17.5.2016 kello 14.00 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 29 Kokouksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot