Veritas Avanti -työhyvinvointipalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Veritas Avanti -työhyvinvointipalvelut"

Transkriptio

1 Veritas Avanti -työhyvinvointipalvelut

2

3 Miksi työhyvinvoinnin kehittäminen kannattaa? Hyvinvoiva työyhteisö on työ elämän muutoksessa kilpailuvaltti Henkilökunta sitoutuu ja motivoituu Työn laatu paranee Yrityksen toiminta tehostuu Rekrytointi helpottuu Päivittäisjohtaminen helpottuu Työn ilon kokemukset lisääntyvät Työntekijöiden elämänhallinta kehittyy Hyvinvoiva työyhteisö on taloudellisesti kannattava Sairauspoissaolojen kulut pienenevät Työtapaturmien ennaltaehkäisy tehostuu Työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutuminen vähentyy TyEL-maksuluokka pysyy ennallaan tai alenee

4 Veritas Avanti tukee työhyvinvoinnin ylläpitoa ja kehittämistä Työkykyä ylläpitävä toiminta vaatii monen eri tahon työpanosta. Mitä varhaisemmassa vaiheessa mahdollisiin epäkohtiin puututaan, sitä parempia tuloksia voidaan saavuttaa. Toimenpiteet omassa organisaatiossa Työkykyongelma Varhainen havaitseminen Toimenpiteet työpaikalla Työkyky säilyy Jos oman organisaation keinot eivät riitä Hyvinvointia edistävä Työterveyshuolto Työeläkeyhtiö ja muut työhyvinvointia tuottavat palvelut Avanti tukee hyvinvointia, kuten osaamista, johtamista jne. Sairaus Työterveyshuolto Hoito ja lääkinnällinen kuntoutus Työkyvyttömyyden uhka Työeläkekuntoutus ja Kelan kuntoutus

5

6 Ota Veritas Avanti osaksi yrityksesi joka päiväistä toimintaa Selkeillä tavoitteilla tulosta Onnistuminen työhyvinvoinnin kehittämisessä vaatii sekä esimiesten että henkilöstön sitoutumista. Siinä auttavat yhdessä sovitut tavoitteet ja konkreettiset kehittämistoimenpiteet. Tehokkaimmillaan työhyvinvoinnin kehittäminen on sen ollessa osana yrityksen strategiaa ja jokapäivästä toimintaa. Veritas Avanti on yrityksen apuväline erityisesti kehittämistyön alkaessa. Laadimme yhdessä yritysjohdon kanssa kehittämissuunnitelman, jonka johdonmukaiseen toteuttamiseen meillä on tarjota runsaasti käytännön työkaluja. Meidän tehtävänämme on täydentää työterveyshuollon roolia työyhteisön tukijana ja kehittäjänä. Asiakasyrityksemme päättää itse kehittämis projektin sisällön, toteutuksen ja tavoitteet. Jotta he pystyvät seuraamaan työhyvinvoinnin parantumista, varmistamme, että toiminnasta saadaan myös mitattavia tuloksia. Avanti tuo meille asiantuntemusta ja uutta ajatusta siihen, miten työhyvinvoinnin kokonaisuutta pitäisi viedä eteenpäin. Projektityö on kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä. Avanti ei ole yhden kerran juttu, vaan tuo useamman vuoden suunnitelmalla perspektiiviä myös tulevaisuuteen. JENNI KOSUNEN Henkilöstön kehityspäällikkö Nordkalk Oy Ab

7 Veritaksen työhyvinvointiohjelma Avanti on Nordkalkille apuväline, joka tukee henkilöstön työssä jaksamista. Työ hyvinvointi päällikkö Minna Lundström koordinoi projektia yhdessä Nordkalkin henkilöstön kehityspäällikkö Jenni Kosusen kanssa.

8 Yrityksen työhyvinvoinnin neljännekset Veritas Avanti -palvelut on jaettu neljään alueeseen, joista kukin vaikuttaa ratkaisevasti työyhteisön hyvinvointiin. 1. Johtaminen 2. Elämänhallinta 3. Turvallisuus 4. Osaaminen Hyvä työilmapiiri muodostuu yrityksen johdon ja esimiesten päivittäisjohtamisesta ja vuorovaikutteisuudesta. Elämäntilanne, terveys sekä henkinen kunto vaikuttavat työmotivaatioon. Jokainen kantaa päävastuun omasta hyvinvoinnista, mutta työnantajan tulisi tarjota edellytykset onnistuneeseen elämän hallintaan. Turvallinen, terveel linen ja viihtyisä työ ympäristö vähentää työhön liittyviä sairastumisja tapa turma - riskejä sekä lisää viihtyvyyttä työ paikalla. Ammatti taitoinen henkilöstö takaa yrityksen menestyksen. Osaamisen tulee olla ajantasaista ja perehdyttämisen suunnitelmallista. Veritas Avanti -palvelun asiakkaana voit myös veloituksetta tilata monipuolista tukimateriaalia osoitteesta Kehityskeskustelulomakkeet Henkilöstöja asiakastyytyväisyyskyselyt Työhyvinvointisuunnitelma Liikuntakampanja ideat Varhaisen välittämisen malli Tauko jumppaohjeet Työ terveyshuollon ja työsuojelun tieto paketti Turvallisuusohjeet Ensi apusuositukset Perehdyttämissuunnitelma Henkilöstön koulutuskalenteri

9 Veritas Avanti on näin helppoa! 1. Johdon päätös Työ hyvin voinnin kehittäminen edellyttää aina johdon sitoutumista Johto mahdollistaa onnistumisen ja edistää hyvinvoivaa toimintakulttuuria 2. Nykytilanteen selvittäminen Hyödynnetään sekä yksilötason että työyhteisön jo olemassa olevia toimi vuuden mittareita ja tunnuslukuja Toteutetaan henkilöstökyselyjä ja haastatteluja 3. Suunnittelutyön käynnistäminen Työryhmätyö alkuun Vastuiden ja tehtävien jako 4. Toimenpidesuunnitelman laatiminen Täsmennetään tavoitteet ja aikataulu Budjetointi 5. Projektin toteuttaminen Toimenpiteet vaihtelevat yrityksen tarpeiden ja henkilöstö ryhmien mukaan Etsitään oikeat yhteistyökumppanit tarvittaviin käytännön toimenpiteisiin 6. Seuranta Miten asiakas onnistui tavoitteissaan? Miten Veritas onnistui? Mitä voisimme parantaa? 7. Työhyvinvointi osaksi yrityksen toimintaa Huomioidaan vuosisuunnittelussa Veritas työhyvinvointipalvelupaketti tukena

10 Näin asiakkaamme ovat hyötyneet palvelusta Viestintäalan yritys, 170 työntekijää Haaste Tarkka, vaativa ja aikasidonnainen työ Sairauspoissaolojen määrä huomattava Kokemattomat esimiehet Tavoitteet Selvittää henkilöstön terveydentila, kartoittaa stressin tunteen määrä ja laatu Luoda esimiestyöskentelyn tueksi yhteiset toimintatavat Tukea elämänhallintaa ja vähentää työn rasituksesta johtuvia vaivoja Vähentää sairauspoissaoloja Toimenpiteet 3 vuoden projekti alkoi kattavalla nyky tila kartoituksella, jossa haastateltiin yrityksen johtoa, työsuojelu valtuutettua ja luottamus miestä sekä työ terveyshuollon edustajia Kartoitusta täydennettiin henkilöstökyselyllä, joka uusittiin projektin päätyttyä Kyselyssä esiin tulleet akuutit epäkohdat korjattiin Kuntokampanja aloitettiin kuntotestauksella, josta henkilökohtaiset palautteet sekä neuvonta Projektin ajan kestävä työ hyvin voinnin valmennus koko henkilökunnalle kahden päivän mittaisilla vuoro vaikutteisilla koulutuspäivillä Esimiehille koulutusohjelma ja pysyvä työnohjaus osaksi päivittäistä työtä Tulokset Säännöllisesti toteutettava henkilöstökysely osoittaa ilmapiirin kohentuneen Työntekijöiden oma stressin tunne oli vähentynyt työyhteisössä lisääntyneen avoimuuden ansiosta ja sairaus poissa olot olivat laskussa Työterveyshuollon ja yrityksen väliset suhteet paranivat Esimiehet olivat tyytyväisiä osana normaalia työtä olevaan työn ohjaukseen

11 Teatteri, 90 työntekijää Haaste Luovan ympäristön sisäinen viestintä Päivittäisjohtaminen Tavoitteet Vastuualueiden kartoittaminen ja työtehtäväkuvausten laatiminen Yhteisten kokousmenettelyiden ja toimintatapojen päivittäminen ja käyttöönotto Vuosikello tuotantokauden suunnittelun tueksi Esimieskoulutus kaikille esimiehille Tervetuloa taloon -käsikirjan tuottaminen ja ilmoitustaulujen päivittäminen Toimenpiteet Henkilöstö toteutti vuosikellon, käsikirjan ja ilmoitustaulujen päivityksen sekä niiden käyttöohjeistuksen Esimieskoulutus aloitettiin haastattelemalla kaikki yksitellen ja toteutettiin pienryhmissä Näyttelijöille järjestettiin hahmoterapeutin vetämä työnohjaus Tulokset Työnohjaus näyttelijöille jatkuu osana työyhteisön toimintaa Hyvien esi mies koulutus kokemusten ansiosta aloitettiin säännölliset henkilöstö kyselyt Kuntoseteleiden käyttöönotto Vanhusten hoitokoti, 50 työntekijää Haaste Vaatii hyvää fyysistä kuntoa ja kannustavaa ilma piiriä, jottei raskas työ ylikuormita henkilökuntaa Tavoitteet Säännöllinen liikunta osaksi työntekijöiden jokapäiväistä elämää Tiimityön kehittäminen Turvallisuuden ja ergonomian kehittäminen Toimenpiteet Paloturvallisuustietojen ja -toimintatapojen päivitys Laatutyöprojektin aloitus Ergonomialuentoja ja ohjausta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Kolmevuotisen kuntokampanjan aloitus Työnohjaus tiimityön parantamiseksi Tulokset Paloturvallisuusohjeet käydään kerran vuodessa läpi Jatkuva laatuprojekti Uudet ergonomiset työtavat mm. potilasnostojen osalta Liikunta lisääntyi noin puolella henkilökunnasta

12 Yhteystiedot Veritas Eläkevakuutus Avanti-työhyvinvointipalvelut Puh s/08/2010

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Kehittämisprojekti Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Sisällysluettelo Kehittämisprojekti on johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi............ 3 Miksi suomalaista työelämää on kehitettävä?......................

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Varhainen välittäminentyöhyvinvoinnin johtamisen keinona Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Johdanto Tarkoitus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. SISÄLTÖ 3 Johdanto 4 Työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työkyvyn määritelmät 5 Työhyvinvointitalo

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Työtilan vaikutus työhyvinvointiin. Maria Outinen

Työtilan vaikutus työhyvinvointiin. Maria Outinen Työtilan vaikutus työhyvinvointiin Maria Outinen Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Päiväys 16.11.2014 Tekijä(t) Maria Outinen Koulutusohjelma Johdon assistenttityön

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Työsuojelujaos 26.05.2014 YT-ryhmä 11.09.2014 Johtoryhmä xx.xx. Kuntayhtymän hallitus xx.xx. SISÄLTÖ Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ...

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI TUNNISTA TYÖKYKY OK OTA PUHEEKSI SEURAA JA ARVIOI SOVI JA TOIMI AKTIIVISEN TUEN MALLI/ HYRYNSALMEN KUNTA 1. JOHDANTO... 4 2. MIKSI? Aktiivisen tuen mallin perustelut...

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot