Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta"

Transkriptio

1 Henkilöstöstrategia 2017 Pyhännän kunta

2 Henkilöstöstrategiasta Tämä strategia on laadittu koko henkilöstötoiminnan perustaksi. Strategia ulottuu vuoteen 2017 saakka, kuten Pyhännän kuntastrategiakin. Tässä asiakirjassa asetetaan henkilöstöpolitiikan visio sekä tärkeimmät tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Henkilöstöstrategia tukee osaltaan kunnan strategian toteutumista. Strategian tärkeimmät suuntaviivat on johdettu koko henkilöstölle suunnatusta kyselystä, joka toteutettiin kesällä Kyselyn pääteemat olivat työyhteisö ja työn mielekkyys, osaaminen ja kehittyminen, johtaminen, viestintä, työhyvinvointi sekä työympäristö- ja turvallisuus. Vastaajat arvioivat näitä osa-alueita ja antoivat niihin liittyviä kehitysehdotuksia, joista moni on tullut osaksi strategiaa. Strategian tarkoitus on edistää suunnitelmallista henkilöstöjohtamista ja -työtä sekä juurruttaa kuntaan yhdenmukaiset toimintaperiaatteet henkilöstöasioissa. Strategian toteutumisen varmistamiseksi tämän asiakirjan lopussa on linjattu tavat, joilla pyritään tuomaan strategia käytäntöön kaikilla työpaikoilla ja seuraamaan sen toteutumista.

3 Pyhännän kunta työpaikkana Pyhännän kunnalla on työntekijää. He työskentelevät hallinto-osastolla, teknisellä osastolla, sivistysosastolla ja perusturvaosastolla. Kunnassa on laaja kirjo eri alan osaajia lähihoitajista toimistosihteereihin. Lisäksi kunta työllistää kesätyöntekijöitä, työharjoittelijoita ja auttaa vaikeasti työllistyviä työelämään sijoittumisessa. Henkilöstöluvut Toimintayksikkö Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Hallinto-osasto Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto YHTEENSÄ Vahvuudet: Ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstö Henkilöstön tyytyväisyys ja sitoutuneisuus Hyvä työilmapiiri Haasteet: Tiedon ja taidon siirtyminen henkilöstön eläköityessä Pätevän työvoiman saanti tulevaisuudessa Sosiaalipalveluiden siirtyminen yhteistoiminta-alueen vastuulle viimeistään 2015 Mahdolliset kuntaliitokset

4 Henkilöstövisio Pyhännän kunta työnantajana vuonna 2017: Pyhännän kunta on erinomainen työpaikka, minkä parhaat työnhakijat ovat huomanneet. Työntekijämme ovat ammattitaitoisia, hyvinvoivia ja sitoutuneita työhönsä. He tarjoavat kuntalaisille laadukasta palvelua. Johtaminen on kaikilla tasoilla avointa, tasapuolista ja oikeudenmukaista. Vuorovaikutus ja kattava viestintä varmistavat työn jatkuvuuden muutoksista huolimatta. Tärkeimmät henkilöstöperiaatteet Pyhännän kunnan henkilöstöpolitiikkaa ohjaavia periaatteita ovat: Avoimuus Yhteistyökykyisyys Asiakaslähtöisyys Tulevaisuus -hakuisuus

5

6 Tärkeimmät tavoitteet Hyvinvoiva työyhteisö ja työntekijä Työntekijän ja koko työyhteisön hyvinvointi on onnistuneen henkilöstöpolitiikan perusta. Työhyvinvointi koostuu paitsi terveydestä, myös työyhteisöön sopeutumisesta, ihmissuhteista sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista. Vaikka yksilöllä onkin päävastuu esimerkiksi terveellisten elintapojen noudattamisesta, on työhyvinvoinnin edistäminen myös koko työyhteisön ja organisaation asia. Tavoitteet: Työntekijät viihtyvät työssään ja työpaikoilla on hyvä ilmapiiri Työntekijät toimivat hyvässä yhteistyössä Työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työtään koskeviin asioihin Jokaisen työaika riittää työtehtävien suorittamiseen Henkilöstön työkykyisyys Työterveyshuolto toimii laadukkaasti Keinot: Työn perusedellytykset ovat kunnossa, ja työntekijöille järjestetään yhteistä virkistystoimintaa Työyksiköiden säännölliset palaverit Selvitys liukuvaan työaikaan siirtymisestä, henkilöstökyselyn järjestäminen joka kolmas vuosi Johtajat huolehtivat, että kaikissa työtehtävissä on riittävä määrä henkilöstöä, ja työvuorot järjestetään suunnitelmallisesti ja tasapuolisesti Varhaisen tuen ja välittämisen mallin käyttäminen työkyvyn seurannassa, työntekijöiden kannustaminen omatoimiseen työkyvyn ylläpitoon tukemalla työntekijöiden harrastustoimintaa Työterveyshuoltopalvelut ovat helposti saatavilla

7 Osaava ja kehittyvä henkilöstö Ammattitaitoinen ja osaamistaan kehittävä henkilöstö palvelee kuntalaista parhaiten. Henkilöstön kehittäminen edistää sekä kunnan palvelutuotannon laatua että työhyvinvointia. Työssä tapahtuvat muutokset ja uudet haasteet korostavat jatkuvan oppimisen merkitystä. Tavoitteet: Henkilöstö on ammattitaitoista ja osaaminen vastaa työn vaatimuksia Työntekijät ovat motivoituneita kehittämään omaa osaamistaan ja johto tukee sitä Koulutuksessa huomioidaan työntekijän yksilölliset kehittymistavoitteet ja -tarpeet Kunta on houkutteleva työpaikka ja rekrytoi alan ammattitaitoisimmat työnhakijat Osaaminen ja myös hiljainen tieto siirtyvät eläköityvältä työntekijältä jatkajalle mutkattomasti Osaamista jaetaan työyhteisöjen sisällä Uusien työntekijöiden perehdyttäminen on sujuvaa Keinot: Osaamisen päivittäminen säännöllisellä koulutuksella Työntekijöille tarjotaan tietoa erilaisista koulutusmahdollisuuksista Yksilöllisten kehittymistarpeiden ja - tavoitteiden selvittäminen ja suunnittelu osana kehityskeskusteluja Rekrytointistrategian laatiminen Lähtöhaastatteluiden järjestäminen, ja mentorointi mahdollisuuksien mukaan Työkierron kokeilu Perehdyttämisohjeen laatiminen ja hyödyntäminen uusien työntekijöiden perehdyttämisessä

8 Reilu ja avoin johtaminen Johtaminen vaikuttaa kaikkeen toimintaan organisaatiossa. Hyvät johtamistaidot edistävät työn tuloksellisuutta ja työssä tapahtuvien muutosten sujuvuutta. Suunnitelmallinen, tasapuolinen ja vuorovaikutteinen johtaminen vaikuttaa myönteisesti henkilöstön motivaatioon ja työhyvinvointiin. Tavoitteet: Johtajat ovat kannustavia ja tukevat työntekijöitä tehtävissään Johtaminen on vuorovaikutteista ja avointa Suunnitelmallinen ja tasapuolinen henkilöstöjohtaminen toteutuu kaikilla johtotasoilla Palkkaus on oikeudenmukaista ja läpinäkyvää Johto puuttuu aktiivisesti mahdollisiin ongelmiin työpaikoilla Keinot: Työntekijöille annetaan palautetta säännöllisesti Vuosittaiset kehityskeskustelut, ajantasainen tiedottaminen uusista asioista ja työhön liittyvistä muutoksista Vuorovaikutus ja johtamistaitojen kehittäminen Työn vaativuuden arvioinnin toteuttaminen Johtajan läsnäolo työpaikan arjessa

9 Turvallinen ja terveellinen työympäristö Turvallisuus ja hyvät työvälineet, laitteet ja tilat ovat työkyvyn ja työn tuloksellisuuden edellytyksiä. Työnantajan vastuulla on huolehtia työpaikan terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Tavoitteet: Työskentelyvälineet ja -laitteet ovat ajanmukaiset ja hyväkuntoiset Työtilat ovat ergonomisia ja riittävän väljiä Kaikilla työpaikoilla on puhdas sisäilma ja kunnolliset taukotilat Kunta on turvallinen työpaikka Jokainen työntekijä tunnistaa työnsä vaarat ja haitat ja osaa ennaltaehkäistä niitä Työntekijöillä on matala kynnys puuttua syrjintään tai väkivaltaan Keinot: Työskentelyvälineiden ja laitteiden uusiminen tarvittaessa Työtilojen riittävyyden ja ergonomian tarkastaminen säännöllisesti Työtilojen säännöllinen arviointi, ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen Työpaikkakohtaiset selvitykset työsuojelusta Työn haittojen ja vaarojen arviointi Havaittujen ongelminen esiintuominen, myös nimettömänä

10 Strategian toteutus ja seuranta Strategia toteutuu vasta käytännössä. Sen varmistamiseksi: Strategiaa käsitellään työpaikoilla sen julkaisun jälkeen Strategia on kaikkien työntekijöiden saatavilla Strategian toteutumista seurataan vuosittaisen henkilöstökertomuksen yhteydessä Henkilöstöstrategiaa voidaan tarvittaessa päivittää

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät...

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013 Sisältö 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... 3 2 Alkusanat... 4 3 Kaupungin

Lisätiedot

Lopen kunta HENKILÖSTÖOHJELMA 2011-2013. Käsittely: Yhteistyötoimikunta 26.1.2011 ( 3) Henkilöstöasiaintoimikunta 17.2.2011 ( 1)

Lopen kunta HENKILÖSTÖOHJELMA 2011-2013. Käsittely: Yhteistyötoimikunta 26.1.2011 ( 3) Henkilöstöasiaintoimikunta 17.2.2011 ( 1) Lopen kunta HENKILÖSTÖOHJELMA 2011-2013 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 26.1.2011 ( 3) Henkilöstöasiaintoimikunta 17.2.2011 ( 1) SISÄLLYSLUETTELO LOPEN KUNTASTRATEGIAN HENKILÖSTÖOHJELMA 2011-2013... 1 LOPEN

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNTA Hyväksytty valtuustossa 17.3. SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Monia kiitoksen ääniä kuului valtuuston jäseniltä, kun henkilöstöstrategia hyväksyttiin

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhtymähallitus

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhtymähallitus HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhtymähallitus Sisällysluettelo 1. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän visio 2015... 1 2. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän strategiset tavoitteet... 1 3. Johdanto henkilöstöstrategiaan...

Lisätiedot

Liperin kunnan. Henkilöstöstrategia 2014-2017

Liperin kunnan. Henkilöstöstrategia 2014-2017 Liperin kunnan Henkilöstöstrategia 2014-2017 Yt-toimikunta 19.5.2014 14 Henkilöstöjaosto 19.5.2014 58 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöstrategian lähtökohdat

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Henkilöstöstrategian tarkoitus ja lähtökohdat...3 1.1. Yhteiset arvot ja mitä niillä tarkoitetaan...4 2. Työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2013 2016

Henkilöstöohjelma 2013 2016 Henkilöstöohjelma 2013 2016 Toimintatavat Osaamisen kehittäminen Palkkaus ja palkitseminen Työhyvinvointi www.nurmijarvi.fi Henkilöstöohjelma 2013 2016 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 Sisällysluettelo 2 1 Johdanto... 3 1.1 Henkilöstöstrategia seurakuntayhtymän toiminnan turvaajana...3 1.2 Henkilöstöstrategian tarkoitus ja asema seurakuntayhtymän

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Henkilöstöpalvelun johtokunta 26. 9.2012 Yhteistyötoimikunta 10.10.2012 Henkilöstöpalvelun johtokunta 14.12.2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 24.1.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 11.4.2013

Lisätiedot

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö JEDU Henkilöstö- ja hyvinvointistrategia 2012-2014 2 1. JOHDANTO 3 1.1 Nykytila Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta toimikunta Hallitus 5.11.2012 Valtuusto 12.11.2012 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta Hämeenkyrön kunta on arvostettu työnantaja SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 2. TYÖVOIMAN RIITTÄVYYS 2.1. Henkilöstövalinnat

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 Kaupunginjohtajan tervehdys 1 Hyvä kaupungin työntekijä! Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on toimintamme perusedellytys. Niin kaupungin strategiassa kuin tässä henkilöstöstrategiassakin

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma Tarkistaminen 2007 Johtoryhmä 21.5.2007 Yhteistyöryhmä 24.5.2007 Kunnanhallitus 18.6.2007 Valtuusto 13.8.2007 2 NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 10.4.2014 tehnyt aloitteen työhyvinvointisuunnitelman laadinnasta Kyyjärven kuntaan. Vuonna2013 on kunnan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. Kauhavan kaupungin visio ja kehittämistavoitteet...3 2. Henkilöstöstrategian lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Käsittelyt: Valmistelutyöryhmän viimeinen kokous 21.10.2013 Työsuojelujaosto 21.11.2013 Henkilöstötoimikunta 5.12.2013 1 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. SISÄLTÖ 3 Johdanto 4 Työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työkyvyn määritelmät 5 Työhyvinvointitalo

Lisätiedot

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Sisällysluettelo Sivu Heinolan kaupunki työympäristönä 2 1. Työsuojelu ja työympäristöyhteistyön yleiset periaatteet 2 Työsuojelun tarkoitus Työsuojelun tehtävä

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT TYÖHYVINVOINTIA TUKEVA TOIMENPIDESUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT TYÖHYVINVOINTIA TUKEVA TOIMENPIDESUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT 7.4.2010 TYÖHYVINVOINTIA TUKEVA TOIMENPIDESUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 1.1 Työhyvinvointi 3 1.2

Lisätiedot

Henkilöstö- www.aanekoski.fi

Henkilöstö- www.aanekoski.fi Henkilöstö- strategia Sisältö Laatinut apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius puh. 020 632 2012, heli.orenius@aanekoski.fi - yhteistyötoimikunta 9.3.2009 - kaupunginhallitus 30.3.2009 Kannen kuvissa: sairaanhoitaja

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6. HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.2011/109 Työhyvinvointia hyvästä työstä Työpaikan toiminnan perustana

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 Oikeushallinnon henkilöstöstrategia vuosille 2004-2007 2 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA - Tukea henkilöstöasioiden kehittämiseksi oikeuspolitiikan strategian

Lisätiedot