Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen"

Transkriptio

1 Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen Tekes Service Innovation Boot Camp Sami Oinonen, Diagonal

2 Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen Mitä palvelumuotoilu on? Miksi käyttäjälähtöisyys on tärkeää? Suunnitteluperiaatteita ja työkaluja Harjoitus - Palveluanalyysi havainnoimalla 2

3 INTRO Diagonal lyhyesti Diagonal on 15 hengen muotoilutoimisto, joka luo asiakkailleen menestystä. Tarjoamme asiakkaidemme toimintaan kannattavuutta ja parempia toiminnan edellytyksiä edelläkävijyyttä kustannustehokkuutta Suunnittelemme ja toteutamme palveluita asiakaskokemuksia palveluympäristöjä tiloja ja kalusteratkaisuja Luovuutemme ja suunnittelumme lopputulokset perustuvat asiakkaidemme toiminnan ymmärrykseen ja loppukäyttäjän tarpeiden tunnistamiseen. 3

4 DIAGONAL Referenssit Toimimme Suomen johtavien yritysten ja julkisten toimijoiden kumppanina. Asiakkaitamme ovat mm.: 4

5 Mitä palvelumuotoilu on? 5

6 Mitä palvelumuotoilu on? Palvelumuotoilu on palvelujen ja asiakaskokemusten kehittämistä Palvelumuotoilussa korostuu palvelutapahtuman kokeminen yksilön näkökulmasta - käyttäjälähtöisyys Palvelumuotoilu soveltaa eri tieteenaloille kehitettyjä menetelmiä. Palvelumuotoilun metodiikka ja prosessi on pitkälle kehittynyttä ja testattua. Prosessi nopeuttaa palvelujen kehittämistä ja varmistaa, että palvelu vastaa asiakastarpeisiin ja on toiminnallisesti järkevä. 6

7 Fokus HALUTTAVUUS TOTEUTTAMIS- KELPOISUUS KANNATTAVUUS IDEO

8 MUOTOILUN MUUTTUVA ROOLI Käyttäjälähtöinen suunnittelu LÄHESTYMISTAPA SUUNNITTELIJA KÄYTTÄJÄT YHTEENVETO ASIANTUNTIJALÄHTÖINEN SUUNNITTELU Kehittää ratkaisuja omaan näkemykseensä ja asiantuntemukseensa pohjautuen. Validoivat ratkaisun tuotteen lanseerauksen jälkeen. Asiantuntija edustaa käyttäjää. Luotetaan asiantuntijan ammattitaitoon ja kokemukseen suunnitteluratkaisun kehittämisessä. KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN SUUNNITTELU Osallistaa käyttäjiä mukaan suunnitteluun. Muuntaa käyttäjien tarpeet ja päämäärät sekä ideat suunnitteluratkaisuiksi. Toimivat suunnittelussa tasaveroisina proaktiivisina jäseninä. Käyttäjä osallistetaan ja osallistuu suunnitteluun tasaveroisena jäsenenä, jolloin käyttäjän rooli muuttuu objektista subjektiksi. 8

9 DIAGONAL Palvelukehittämisen malli TOIMEKSIANNON TÄSMENNYS Asiakkaan nykytila ja tarpeet kartoiteaan workshopissa. TIEDON KERUU & ANALYSOINTI Kokonaisvaltainen näkemys syntyy tutkimalla ja ymmärtämällä asiakasta, organisaatiota ja niiden kohtaamisia. KONSEPTOINTI Tuottava vaihe, jossa luodaan ja kehitetään vaihtoehtoisia ratkaisuja. TOTEUTUS- SUUNNITTELU & TUOTANTO Lets do it! ONNISTUMISEN MITTAUS & KONSEPTIN JALKAUTUS 9

10 MUOTOILUN MUUTTUVA ROOLI Tuotemuotoilu 10

11 MUOTOILUN MUUTTUVA ROOLI Käyttöliittymäsuunnittelu 11

12 MUOTOILUN MUUTTUVA ROOLI Palvelumuotoilu: Ihminen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten, tilojen ja laitteiden kanssa Viking Line 12

13 Miksi käyttäjälähtöisyys on tärkeää? 13

14 68,6% BKT:sta palveluista TILASTOKESKUS

15 Mitä yritykset tarjoavat: Tavaraa 15

16 Kohti merkityksiä Merkitystasolla palvelukokemus linkittyy johonkin asiakkaalle tärkeään laajempaan merkitykseen, kuten ekologisuuteen. Tällä tasolla kokemukseen vaikuttavat arvot ja elämäntavat. MERKITYS ELÄMYS PALVELU HYÖDYKE 16

17 Kohti merkityksiä Merkitystasolla palvelukokemus linkittyy johonkin asiakkaalle tärkeään laajempaan merkitykseen, kuten ekologisuuteen. Tällä tasolla kokemukseen vaikuttavat arvot ja elämäntavat. Funktionaaliset tarpeet ASIAKKAAN TARVE Tunnepohjaiset tarpeet Differointi on mahdollista Asiakas on yksilö Asiakassuhde on vuorovaikutusta MERKITYS KILPAILU ASIAKAS ELÄMYS Vaikea kilpailla HYÖDYKE PALVELU Asiakas on passiivinen kuluttaja Konkreettinen ASIAKKAAN SAAMA HYÖTY Aineeton Mukaellen: Azaddin Salem Khalifa (Management Decision, 2004) 17

18 18

19 Bain & Company: Survey 2005 Olemme asiakaslähtöisiä 95 % 19

20 Bain & Company: Survey 2005 Tarjoamme ylivertaisia asiakaskokemuksia 80 % 20

21 Bain & Company: Survey 2005 Olen kokenut erinomaisen asiakaskokemuksen 8 % 21

22 Bain & Company: Survey % Tarjoamme ylivertaisia asiakaskokemuksia 8 % Olen kokenut erinomaisen asiakaskokemuksen 22

23 Suomalainen tutkimus: Asiakaskokemuksen ja - johtamisen tutkimus % 18 % 24 % pitää asiakasjohtamista merkittävänä kilpailuetuna. on erillinen asiakasstrategia. ei reagoi lainkaan asiakaspalautteeseen. CodeBakers & questback 23

24 Perspektiivin muutos Stefan Moritz 24

25 Muotoiluajattelun rooli - missä te olette? muotoilija ulkopuolelta kumppanina tai osana organisaation tuotekehitystä muotoilu ostetaan ulkoa Taso 2 Stailaus muotoiluosaamista johtotasolla ja keinona strategian muodostamisessa Taso 3 Prosessi Muotoilu osana tuotekehitystä. Osaamista muotoilun käytössä organisaation sisällä. Taso 4 Strateginen Muotoilu on osa organisaation strategiaa ja integroitunut organisaatioon. Muotoilu nähdään olennaisena osana liiketoimintaa ja tavoitteiden asettamista. Taso 1 Ei muotoilua Muotoilu parantaa tuotteiden ulkonäköä. Osaaminen ostetaan työnä sisältä tai ulkoa. Design Ladder (2011) 25

26 Palvelumuotoilun periaatteita Käyttäjäempatia Osallistaminen Visualisointi Prototypointi 26

27 Käyttäjätiedon tasot 1. Ääneen ilmaistu: mitä ihmiset osaavat/muistavat/haluavat kertoa > menetelmä: haastattelu & keskustelu 2. Hiljainen: mitä ihmiset tekevät ja käyttävät, voidaan nähdä > menetelmä: havainnointi 3. Piilevä: mitä ihmiset tuntevat ja uneksivat, unelmat, kokemukset, arvot > menetelmä: käsin tekeminen, yhteiskehittäminen Sanders (1999) 27

28 On eroa sillä mitä ihmiset sanovat tekevänsä, tekevät tai ajattelevat tekevänsä Brunner USA for LEGO 28

29 Ideo: Patient Experience 29

30 "Thomas Mott Osborne (right) was an American prison reformer. Before starting his tenure as the warden of Auburn Prison in 1913 and Sing Sing in 1914 he spent a week as an inmate experiencing the prison from the prisonersʼ point of view. One of the first known service designers if you will." Library of Congress, US 30

31 Käyttäjäempatia Villa Breda, Kauniainen Video 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 Arjen ymmärtäminen Huoltomiehen arki Video 36

37 Arki Kowloon Walled City by Greg Girard and Ian Lambot 37

38 Arki "Mir Lui was assigned to work in the city as a postman in 1976 and had no choice but to go. He was one of the few people who knew the ins and outs and wore a hat to protect him from the constant dripping." Kowloon Walled City by Greg Girard and Ian Lambot 38

39 39

40 ESIMERKKI: CO-CREATION TYÖPAJA Kärkikäyttäjätyöpaja Työpajassa tarkkaan valittua eri alojen suunnannäyttäjää pohtii ja jäsentää uusia mahdollisuuksia tuomalla omalta toimialaltaan ratkaisumalleja käsillä olevaan haasteeseen (concept blending). Analogisia kysymyksiä ovat esimerkiksi: Miten Alko suunnittelisi asiakaspalveluprosessimme? Millaisen käyttäjäkokemuksen Apple rakentaisi? Miten Instrumentarium uudistaisi hinnoittelumallimme? Miten Zara suunnittelisi logistisen ketjumme? Kuinka Sanoma suunnittelisi monikanavastrategiamme? FOKUSRYHMÄ 40

41 Service Lab on kokeilutila ja uusi kehittämisen käyttäjälähtöinen ja osallistava toimintatapa ja kulttuuri, joka tekee Palveluliiketoiminnastamme ketterän edelläkävijän konkreettisten palvelupilotointiprojektien kautta 41

42 SERVICE LAB Perustelu Kehittämisen kustannukset SERVICE LAB mandaatti Epävarmuus Konseptointi ja Pilotointi Kehittäminen ja Kaupallistaminen Soveltaen Roberto Verganti: Uncertainty and costs in new product development 42

43 Suunnittelupelit 43

44 Visualisointi Palveluideoiden ja -konseptien kommunikointi ja hyötyjen arviointi on usein vaikeaa palvelujen abstraktin luonteen takia. Palvelumuotoilu tekee näkymättömästä näkyvää. 44

45 Visualisointi EcoFlyers -konseptia kehitettäessä tehtii palvelusta karkean tason prototyyppejä, palvelunäytteitä, joiden avulla palvelua testattiin, arviointiin ja siitä viestittiin eri sidosryhmille. 45

46 Prototypointi Palvelumuotoilu on luonteeltaan kokeilevaa ja iteratiivista. Kokeiluja tehdään palveluprototyyppien avulla. Prototyypit ovat nopeasti ja kustannustehokkaasti tehtyjä karkean tason malleja (palvelunäytteet, hahmomallit, käyttöliittymät) suunnitellusta palvelukonseptista. Niiden avulla testataan ja varmistetaan, että kehitetty konsepti vastaa asiakastarpeisiin, on käyttäjilleen ymmärrettävä ja arvoatuottava. Kohderyhmän asiakkailta saadun palautteen avulla ratkaisua voidaan jatkojalostaa ja parantaa ennen palvelun lopullista ratkaisua ja lanseerausta. Prototypointi on myös tapa minimoida kehityshankkeen epäonnistumisen riskejä. ITERATIIVINEN KEHITTÄMISEN MALLI KEHITTÄMISEN VESIPUTOUSMALLI 46

47 Case: Helsingin Energian Watti-palvelu alle 10% asiakkaista suosittelisi palvelua yli 90% asiakkaista suosittelisi palvelua 47

48 Prototypointi Pahvisairaala, Aalto-yliopisto, Tays 48

49 Palvelumuotoilun työkaluja Persoonat Palvelupolku Palvelumalli 49

50 Käyttäjäpersoona - arkkityyppi tavasta toimia, arvostuksista, motiiveista, tarpeista Vastuullinen järkeistäjä Terveyttään arvostava täsmäostaja Tämähän on hyvä, ei lisäaineita Onnille! Onni hei, anna ostoslista äidille takaisin... Haen luomujugurtin ennen treeniä. Onneksi ne on siinä lähellä kassaa... 50

51 Käyttäjäpersoona - arkkityyppi tavasta toimia, arvostuksista, motiiveista, tarpeista 51

52 Palvelupolku - palvelu käyttäjän näkökulmasta koettuna PALVELUKANAVAT PALVELUPOLKU 52

53 ESIMERKKI Ruoan verkkokauppa: Asiakkaan palvelupolku yhden asiakasprofiilin (Ella Epävarma) kokemuksen näkökulmasta KIINNOSTUKSEN HERÄTTÄMINEN Miten kannustetaan kivijalkamyymälässä asiakkaita kokeilemaan verkkokauppaa? PEREHTYMINEN Ella epävarma kysyy muiden kokemuksia (Kaksplus / Suomi24 ) SUOSITTELU VARMISTAMINEN SITOUTTAMINEN Positiivisen ostoskokemuksen jälkeen: Miten varmistetaan että verkkokaupasta tulee osa Ellan ruoka-arkea? Miten mahdollistetaan että Ella jakaa hyvän kokemuksensa? Ostoslistan läpikäynti asiakkaan kanssa vähintään pintapuolisesti toimituksen ja laadun varmistamiseksi KOTIINKULJETUS Palvelu on sujuvaa ja ystävällistä KOTIINKULJETUS palvelun nimi: Ruoka web ASIAKASPROFIILI ASIAKASPROFIILI: ELLA EPÄVARMA Vastaa kotitaloutensa ruokaostoksista, ei kokemusta päivittäistavaroiden verkkokaupoista, Verkkokaupalla suuri potentiaali arjen helpottamiseen HARKINTA SAAPUMINEN KAUPPAAN "Kuka tämän palvelun tarjoaa?" Ostamisen prosessi selkeäksi, yksi selkeä palvelukuvaus, yksi brändilupaus näkyville VARMISTAMINEN "Toimitetaanko osoitteeseeni? " Tämä hyvin selkeästi esille. INSPIRAATION HAKEMINEN Hyödyt Ella Epävarmalle selkeästi esille - "Miten verkko tuo helpotusta arkeni kaaokseen? Miten voin viettää enemmän aikaa perheeni kanssa?" REKISTERÖINTI Kerrotaan Ellalle rekisteröitymisen hyödyt proaktivisesti- "Näkyvätkö ostokseni Facebookissa? En välttämätä haluaisi. En rekisteröidy ellei palvelu ole todella tärkeä." OSTOKSEN TEKEMINEN Aikaikkunoiden visualisointi helpottaa valintaa OSTAMINEN OSTOSLISTAN LAATIMINEN Vinkit selkeästi esillle - mitä muut "Ellat" ovat ostaneet Riski menettää asiakas Mahdollisuus erottua kilpailijoista OSTOSTEN VALINTA "Tuoteselosteiden lisäaineluettelot hirvittävät" Nämä pitäisi avata maallikolle selkokielellä OSTOSTEN VALINTA Kerrotaan Ellalle kylmäketjun katkeamattomuudesta ja elintarvikehygienasta? "Eiväthän pakasteet sula matkalla?" 53

54 ESIMERKKI Ruoan verkkokauppa: Asiakkaan palvelupolku yhden asiakasprofiilin (Ella Epävarma) kokemuksen näkökulmasta KIINNOSTUKSEN HERÄTTÄMINEN Miten kannustetaan kivijalkamyymälässä asiakkaita kokeilemaan verkkokauppaa? PEREHTYMINEN Ella epävarma kysyy muiden kokemuksia (Kaksplus / Suomi24 ) Palvelutuokio Kontaktipiste SUOSITTELU VARMISTAMINEN SITOUTTAMINEN Positiivisen ostoskokemuksen jälkeen: Miten varmistetaan että verkkokaupasta tulee osa Ellan ruoka-arkea? Miten mahdollistetaan että Ella jakaa hyvän kokemuksensa? Ostoslistan läpikäynti asiakkaan kanssa vähintään pintapuolisesti toimituksen ja laadun varmistamiseksi KOTIINKULJETUS Palvelu on sujuvaa ja ystävällistä KOTIINKULJETUS palvelun nimi: Ruoka web ASIAKASPROFIILI ASIAKASPROFIILI: ELLA EPÄVARMA Vastaa kotitaloutensa ruokaostoksista, ei kokemusta päivittäistavaroiden verkkokaupoista, Verkkokaupalla suuri potentiaali arjen helpottamiseen HARKINTA SAAPUMINEN KAUPPAAN "Kuka tämän palvelun tarjoaa?" Ostamisen prosessi selkeäksi, yksi selkeä palvelukuvaus, yksi brändilupaus näkyville VARMISTAMINEN "Toimitetaanko osoitteeseeni? " Tämä hyvin selkeästi esille. INSPIRAATION HAKEMINEN Hyödyt Ella Epävarmalle selkeästi esille - "Miten verkko tuo helpotusta arkeni kaaokseen? Miten voin viettää enemmän aikaa perheeni kanssa?" REKISTERÖINTI Kerrotaan Ellalle rekisteröitymisen hyödyt proaktivisesti- "Näkyvätkö ostokseni Facebookissa? En välttämätä haluaisi. En rekisteröidy ellei palvelu ole todella tärkeä." OSTOKSEN TEKEMINEN Aikaikkunoiden visualisointi helpottaa valintaa OSTAMINEN OSTOSLISTAN LAATIMINEN Vinkit selkeästi esillle - mitä muut "Ellat" ovat ostaneet Palvelupolku Riski menettää Asiakasprofiili asiakas Mahdollisuus erottua kilpailijoista OSTOSTEN VALINTA "Tuoteselosteiden lisäaineluettelot hirvittävät" Nämä pitäisi avata maallikolle selkokielellä OSTOSTEN VALINTA Kerrotaan Ellalle kylmäketjun katkeamattomuudesta ja elintarvikehygienasta? "Eiväthän pakasteet sula matkalla?" 54

55 ESIMERKKI: PALVELUPOLKU Loppukäyttäjän as-is palvelupolku - kriittisiä kehitysteemoja Muistathan arvioida Meidät! Tiedon etsintä Palvelutilanne Arvionti Fiilistely Miten hyödyntää asiakaskohtaaminen? Miten palvelusta tärkeämpi osa käyttäjän arkea? Jälkeen Miten tuoda aineeton palvelu fyysiseksi? Miten passiivisesta käyttäjästä aktiivinen yhteisön jäsen? Minustako yhteisön guru? Miten ottaa huomioon ihmisten eri motivaatiot käyttää palvelua? 55

56 ESIMERKKI: PALVELUMALLI (SERVICE BLUEPRINT) Wikipedia, Service Blueprint 56

57 Näyttämö Stefan Moritz 57

58 Palvelukohtaaminen 58

59 Palvelukohtaaminen Vitamin E at Pharang Beach 59

60 Palvelukohtaaminen 60

61 Palvelukohtaaminen 61

62 DIAGONAL Palvelukehittämisen keinoja TIEDONKERUU HAVAINNOINTI Havainnointi tapahtuu todellisessa ympäristössä esimerkiksi asiakkaan käyttäessä palvelua. Havainnoinnilla saadaan selville tietoa, jota ihmiset eivät osaa pukea sanoiksi, mutta joka voidaan nähdä heidän toiminnassaan. HAASTATTELU HAASTATTELU Haastattelussa syvennytään projektin teemaan keskustellen ennalta suunnitellun agendan mukaisesti. Haastateltava riippuu tiedon tarpeesta: palvelun käyttäjiä, palvelun tarjoajaa, henkilökuntaa, asiaan liittyviä asiantuntijoita vai muutoin asiaan sidoksissa olevia henkilöitä. LUOTAIN LUOTAIN Käyttäjälle annetaan tehtäväpaketti, joka yleensä sisältää päiväkirjan, luovaa ajattelua tukevia tehtäviä ja kameran, joiden avulla käyttäjä pohtii ja dokumentoi omia kokemuksiaan ja ympäristöään sovitun ajanjakson. Luotaimella selvitetään käyttäjien arvoja ja pidemmän jakson toimintaa

63 DIAGONAL Palvelukehittämisen keinoja IDEOINTI IDEOINTI- IDEOINTI MENETELMÄT / ANALOGIAT Analogiat suunnittelussa tarkoittavat vastaavuuksia. Menetelmällä pyritään siirtämään jonkun toisen palvelun tai toimialan käytänteitä käsillä olevaan suunnittelukohteeseen. Kysytään mm.: Minkälaisia vastaavia tuotteita, palveluita tai malleja on löydettävissä eri toimialoilta? BEHAVIORALISTISET MENETELMÄT IDEOINTI- MENETELMÄT Käyttäytymistaloustieteen keinot auttavat ymmärtämään miten ihmiset tekevät taloudellisia päätöksiä ja miten näihin päätöksiin voidaan vaikuttaa. Työpajassa ideoidaan uusia mahdollisuuksia käyttäytymiskorttien avulla ja pohditaan esimerkiksi miten tulevaisuuden hyötyjä voisi aikaistaa ja pilkkoa osiin tai miten menetystä myöhäistää ja niputtaa. SUUNNITTELUPELIT DESIGN GAMES Suunnittelupelit ovat yhteissuunnittelun menetelmä, jonka avulla työpajan rakenne, tehtävät ja dynamiikka rakennetaan tehokkaaksi ja insipiroivaksi. Pelimateriaali auttaa artikuloimaan ideoita ja näkemyksiä kanssapelaajille sekä avaa uusia suunnittelumahdollisuuksia

64 DIAGONAL Palvelukehittämisen keinoja KONSEPTOINTI PALVELUPOLKU PALVELUPOLKU Palvelupolku kuvaa palvelun etenemistä asiakkaan näkökulmasta huomioiden kontaktipisteet, jotka palvelun käyttäjä kohtaa palvelun aikana. Koska palvelupolku saattaa olla erilainen eri käyttäjillä, kuvataan se useamman käyttäjän näkökulmasta. PROFIILIT Asiakasprofiilit ovat käyttäjien kuvauksia tai yhdistelmä useasta käyttäjästä, jotka jakavat saman käyttäytymismallin ja palvelutarpeen. Asiakasprofiilit auttavat huomioimaan palvelun erilaiset käyttäjät ja heidän tarpeensa palvelua suunniteltaessa. PALVELUKUVAUS STORYBOARD Palvelukuvaus on osa palveluiden tuotteistusta. Palvelukuvauksessa määritellään mm. kenelle palvelu on tarkoitettu, mitä hyötyä siitä on asiakkaalle ja miten se tuotetaan. Uuden palvelun suunittelussa kuvaukseen liitetään myös tuotannon vaatima aikataulu ja resurssit

65 DIAGONAL Palvelukehittämisen keinoja PROTOTYPOINTI PAPERIPROTOT Paperiprototyypit ovat paperille toteutettuja kuvauksia ja kirjoituksia, joiden avulla testataan edullisesti ja nopeasti uusia ideoita. Esimerkiksi palvelukonseptin mukainen kuvitteellinen markkinointimateriaali testaa palvelun ymmärrettävyyttä asiakkaan näkökulmasta. CONJOINT -ANALYYSI ARVIOINTI- MENETELMÄT Conjoint-analyysiä hyödynnetään konseptointivaiheessa. Se tarjoaa kvantitatiivisen keinon saada selville asiakkaan kiinnostusten kohteet. Palvelusta luodaan eri variaatioita, joita asiakas arvioi ja pisteyttää. Näin saadaan tietoa siitä, millaisen vastaanoton mikäkin variantti saa. YHTEISKEHITTÄMISEN OSALLISTAVA TYÖPAJAT TYÖPAJA Co-creation -työpajat ovat muutaman tunnin mittaisia, etukäteen suunniteltuja tapaamisia, joihin kutsutaan käyttäjiä, palvelun tarjoajia tai eri alojen asiantuntijoita. Keskeistä on käsinkosketeltavan materiaalin, kuten legojen ja kuvien avulla rakentaa yhteistä ymmärrystä suunnittelukohteesta ja ideoida vaihtoehtoisia ratkaisuja

66 Perspektiivin vaihto Stefan Moritz 66

67 67

68 Pursimiehenkatu 26 C, Helsinki Sami Oinonen

69 Palvelumuotoilun kirjallisuus Satu Miettinen ja Mikko Koivisto (eds.): Designing Services with Innovative Methods (Taideteollinen korkeakoulu, 2009) (www.ellibs.com) Satu Miettinen (toim.): Palvelumuotoilu - uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen (Teknologiateollisuus, 2011) Stickdorn, M. & Schneider, J.: This is service design thinking. Basics - Tools - Cases (BIS Publishers, 2010) Juha Tuulaniemi: Tuulaniemi, J. Palvelumuotoilu (Talentum, 2011) 69

70 Havainnointiharjoitus asiakasymmärryksen ja palvelun nykytilan kartoittamiseksi Ryhmätyö: 1) Havainnoi elokuva saamasi tehtävän näkökulmasta. 2) Kirjaa ylös huomiosi. 3) Jaa ryhmälle 4) Tiivistäkää yhteiseksi näkemykseksi HAVAINNOINTI Havainnointi tapahtuu todellisessa ympäristössä esimerkiksi asiakkaan käyttäessä palvelua. Havainnoinnilla saadaan selville tietoa, jota ihmiset eivät osaa pukea sanoiksi, mutta joka voidaan nähdä heidän toiminnassaan. 70

71 Havainnointi Aihe: Asiakasprofiilit Mitä eri asiakasryhmiä on havaittavissa? Miten ne eroavat toisistaan käyttäytymisellään? Miten tyypittelisitte heitä lyhyesti? Miten tavoiteltavat asiakaskokemukset poikkeavat toisistaan? Asiakasprofiilin määritelmä: Tiivistetty, visualisoitu näkemys tietyn asiakasryhmän motiiveista, tarpeista, käyttäytymisestä ja hänen palveluun liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. 71

72 Havainnointi Aihe: Palvelupolut Millaisista eri palvelutuokioista palvelu koostuu? Miten kuvailisitte tätä palvelupolkuna? Onko palvelupolku kaikille asiakasryhmille sama? Jos ei niin miksi? Palvelupolku - Asiakkaan kokema tapahtumien sarja. Palvelutuokio - Palvelun toimittamisen keskeinen kohtaaminen, joissa asiakas ja palveluntarjoaja ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Palvelutuokio muodostuu useasti useista eri kontaktipisteistä. 72

73 Havainnointi Aihe: Haasteet ja mahdollisuudet Mitä puutteita oli havaittavissa palvelutilanteissa? Miten jäsentäisitte niitä temaattisiksi kokonaisuuksiksi? Mitä mahdollisuuksia löydätte ongelmakohtien parantamiseksi? 73

74 Havainnointi Aihe: Palvelueleet Mitä palvelueleitä havaitsette henkilökunnan toiminnassa? Miten ne eroavat toisistaan? Palvelueleet - pienet prosessuaaliset tekijät jotka voidaan käsikirjoittaa osaksi palvelukokemusta (Esimerkki: Lähtöselvityksen yhteydessä virkailija ympyröi lentolipusta matkustajalle lähtöportin ja istumapaikan) 74

75 Havainnointi Aihe: Palvelukuvaus Mikä palvelu on kyseessä? Kenelle se on suunnattu? Mitä tarpeita se täyttää? Palvelukuvaus on palveluidean tiivistelmä, jossa kuvataan kenelle palveluidea on suunnattu, mitä tarpeita se täyttää, mitä hyötyjä sillä saavutetaan ja kuinka palvelua käytetään. 75

Design Thinking. - kehityskoulutus, Varia.! Sami Oinonen Infinity 25.09. 2014

Design Thinking. - kehityskoulutus, Varia.! Sami Oinonen Infinity 25.09. 2014 Design Thinking - kehityskoulutus, Varia Sami Oinonen Infinity 25.09. 2014 Agenda Kehityshaasteista mahdollisuuksia, ideoita ja ratkaisuehdotuksia muotoiluajattelun avulla 08:30-15:30 Anne Raasakka / Alustus

Lisätiedot

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Hankintojen johtaminen Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 Työn tarkastaja 1: Työn

Lisätiedot

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Määttänen Kaisa, Väänänen Hannamari 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan

Lisätiedot

Suurpelto Pop-up. Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen,

Suurpelto Pop-up. Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen, 1 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Suurpelto Pop-up Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen, Vesala Liiketalous + Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Raportti Joulukuu, 2014 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö

Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö Yhteissuunnittelu Aalto-yliopiston yhteistyöprojekteissa Taiteen maisterin opinnäyte Sanna Tuononen Kevät 2013 Muotoilun laitos Aalto-yliopisto Mitä te nyt tuutte

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Palvelujen konseptointi

Palvelujen konseptointi Palvelujen konseptointi TWG Mikko Koivisto 22.4.2013 1 PaMu Ideointi PaMu Ideointi Vaihtoehtoisten palveluratkaisujen ideointi kertyneeseen ymmärrykseen (mm. käyttäjätarpeet ja palveluntarjoajan tavoitteet),

Lisätiedot

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Pro gradu -tutkielma Teollinen muotoilu Kevät 2014 Laura Lahdenperä Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Työn nimi: Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Tekijä:

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

COPYRIGHT 2015 SOLINOR OY TEOLLISUUSKATU 21, 00510 HELSINKI HTTP://WWW.SOLINOR.FI

COPYRIGHT 2015 SOLINOR OY TEOLLISUUSKATU 21, 00510 HELSINKI HTTP://WWW.SOLINOR.FI COPYRIGHT 2015 SOLINOR OY TEOLLISUUSKATU 21, 00510 HELSINKI HTTP://WWW.SOLINOR.FI OMISTETTU KAIKILLE NIILLE, JOTKA HALUAVAT TUOTTAA ASIAKKAILLEEN LISÄÄ ARVOA. A PALVELUMUOTOILU 6 KUUNTELE KÄYTTÄJÄÄ 12

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

verkkopalveluiden suunnittelussa

verkkopalveluiden suunnittelussa Käyttäjälähtöisyys verkkopalveluiden suunnittelussa 5/2008 Hallinnon kehittäminen Käyttäjälähtöisyys verkkopalveluiden suunnittelussa 5/2008 Hallinnon kehittäminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista

Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna-Maija Aalto 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Päivystyspoliklinikan viestinnän kehittäminen muotoilun menetelmillä

Päivystyspoliklinikan viestinnän kehittäminen muotoilun menetelmillä Päivystyspoliklinikan viestinnän kehittäminen muotoilun menetelmillä Toimintatutkimus Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikan sisäisestä viestinnästä, sen kehittämisestä sekä sen työskentelyprosessin

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

OSALLISTAVIEN TYÖPAJOJEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET TIETOINTENSIIVISTEN LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMISESSA

OSALLISTAVIEN TYÖPAJOJEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET TIETOINTENSIIVISTEN LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMISESSA i SAILA KINNI OSALLISTAVIEN TYÖPAJOJEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET TIETOINTENSIIVISTEN LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMISESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Miia Martinsuo Tarkastaja ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

Hotellipaketin suunnittelu Case: Hilton Helsinki Airport

Hotellipaketin suunnittelu Case: Hilton Helsinki Airport Hotellipaketin suunnittelu Case: Hilton Helsinki Airport Grönqvist, Henna & Kyrö, Niina 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Hotellipaketin suunnittelu Case: Hilton Helsinki Airport

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut

Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Kivisalo, Elina Loman, Jenna 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Elina Kivisalo,

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI

MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI 1.2.2010 Provoke Design Oy Christian Aminoff, Timo Hänninen, Mikko Kämäräinen ja Janne Loiske Tämän selvityksen on tilannut Luovan talouden strateginen hanke Työja elinkeinoministeriöstä.

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2012 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusjulkaisu 2012 Lukijalle

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto DIPLOMITYÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TEKNISTEN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN Työn tarkastajat: Työn ohjaajat:

Lisätiedot