Design Thinking. - kehityskoulutus, Varia.! Sami Oinonen Infinity

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Design Thinking. - kehityskoulutus, Varia.! Sami Oinonen Infinity 25.09. 2014"

Transkriptio

1 Design Thinking - kehityskoulutus, Varia Sami Oinonen Infinity

2 Agenda Kehityshaasteista mahdollisuuksia, ideoita ja ratkaisuehdotuksia muotoiluajattelun avulla 08:30-15:30 Anne Raasakka / Alustus päivään Päivän kulku: Johdantoa Kehityshaasteen rajaus Ideointi Ratkaisuehdotusten kuvaaminen Aihealueet / Kehitysteemat 1) OHJAUKSELLISUUS 2) OPPIMISYMPÄRISTÖT 3) OPINTOPOLUT 4) OPPIMISEN ARVIOINTI 5) MODULOINTI 6) OSAAMISPERUSTAISUUS

3 Sami Oinonen Kehittäjä, kouluttaja, fasilitaattori Yhteiskehittäminen, avoin tuotekehitys, palvelumuotoilu Muotoilutoimisto Infinity (2014-) Palvelumuotoilutoimisto Diagonal ( ) Muotoilutoimisto Yatta ( ) Nokia ( ) Asiakkaita: ABB, Helsingin Kaupunki, Instrumentarium, KONE, ProAgria, Reima, Sitra, SRV, Stora Enso, Suunto, Verohallinto, YIT, YLE

4 Mitä palvelumuotoilu on? TUOTEMUOTOILU VUOROVAIKUTUS- JA KÄYTTÖLIITTYMÄ- SUUNNITTELU PALVELUMUOTOILU Ihminen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten, ympäristöjen ja esineiden kanssa

5 Mitä palvelumuotoilu on? Palvelumuotoilu on palvelujen ja asiakaskokemusten suunnittelua ja kehittämistä, jossa korostuu palvelutapahtuman kokeminen yksilön näkökulmasta. Palvelumuotoilu perustuu luovan ja analyyttisen ajattelun yhdistävään sekä käyttäjiä osallistavaan suunnitteluprosessiin, jonka lopputulos parantaa palvelun laatua ja tuo liiketoiminnallista lisäarvoa Sami Oinonen ja Mikko Koivisto (2011)

6 Kirjallisuutta Satu Miettinen ja Mikko Koivisto (eds.): Designing Services with Innovative Methods (Taideteollinen korkeakoulu, 2009) (www.ellibs.com) Satu Miettinen (toim.): Palvelumuotoilu - uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen (Teknologiateollisuus, 2011) Stickdorn, M. & Schneider, J.: This is service design thinking. Basics - Tools - Cases (BIS Publishers, 2010) Verkkoresursseja: Palvelumuotoilun työkalupakki - Juha Tuulaniemi: Tuulaniemi, J. Palvelumuotoilu (Talentum, 2011) Kirsi Manninen, Outi Ugas Kasvunvara - työkaluja parempaan palveluun (Sitra 2012)

7 Kirjallisuutta: Innovaatiot, verkostot, päätöksenteko ja tapojen muuttaminen

8 Avoin kehitys KOKEILUT PILOTTI A B PILOTTI B PILOTTI C 1. RAJAA KEHITYSHAASTE 2. YMMÄRRÄ ASIAKASTARVE 3. IDEOI RATKAISUJA 4. TESTAA 5. PILOTTIPÄÄTÖS 6. TESTAA KÄYTÄNNÖSSÄ ASIAKKAILLA 7. TUOTTEISTA JA LANSEERAA KESKEISET PERIAATTEET: KÄYTTÄJÄEMPATIA, OSALLISTAMINEN, PROTOTYPOINTI

9 MENETELMIEN SOVELTAMINEN ESIMERKKI: RISTEILYMATKUSTAJAT, VIDEOT

10

11

12 Testaamisessa kysy aina idean elinvoimaisuutta asiakasnäkökulmasta. Älä luota omiin olettamuksiin.

13

14 Kehityshaasteen rajaus Tiivistelmä Aihealueittain: Kuvatkaa lyhyesti mikä on asiakkaan kokema haaste? Mikä on kohderyhmänne? Onko kyseessä etenkin: - palvelutuote - prosessi / toimintamalli - järjestelmä Aihealueet: 1) OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN /MARATA 2A) MODULOINTI SOTE 2B) MODULOINTI SÄHKÖ/TURVA 2C) MODULOINTI /HIUS/LVI 3A) OPINTOPOLUT /HALLINTO 3B) OPINTOPOLUT /AUTO - OHJAUKSELLISUUS - OPPIMISYMPÄRISTÖT - OPPIMISEN ARVIOINTI - OSAAMISPERUSTAISUUS

15 Asiakastarpeen ymmärtäminen Persoona Kuvatkaa yksi palvelunne käyttäjäpersoona sanoin ja kuvin ja pyrkikää muodostamaan käsitys siitä, mitkä ovat persoonan erityispiirteet. Kuvatkaa seuraavia asioita: - Nimi, kuka hän on esim. Paula Palveltava - asenne, arvot, elämäntapa, osaaminen - motivaatio palvelun käyttöön - tarpeet ja toiveet palvelun suhteen - haasteet ja pullonkaulat - tapa toimia - kuvaava sitaatti PERSOONAT PROFIILIT Persoonat ovat käyttäjien kuvauksia tai yhdistelmä useasta käyttäjästä, jotka jakavat saman käyttäytymismallin ja palvelutarpeen. Ne auttavat huomioimaan palvelun erilaiset käyttäjät ja heidän tarpeensa palvelua suunniteltaessa. MUISTA: Jos hankkeen fokus muuttuu matkan varrella, niin alussa tehty persoona auttaa validoimaan onko hanke enää relevantti alkuperäiselle kohderyhmälle

16 PERSOONAA KUVAAVA NIMI TAI SANAPARI: työ tärkeät esineet tärkeät hetket elämäntyyli profiilikuva harrastukset unelmat KUVAAVA SITAATTI KUVITUSTA ASENTEET, ARVOT, ELÄMÄNTYYLI; TYÖ, HARRASTUKSET PALVELUJEN KÄYTTÄMINEN: TAPA TOIMIA JA ASIOIDA KESKEISET PERIAATTEET KUN SUUNNITELLAAN HÄNELLE PALVELUA

17 PERSOONA: TALOUSTIETÄJÄ Esimerkki : Henkilöverotus Pitäneekö tämä tieto paikkansa? Minäpä selvitän. KUVAAVA SITAATTI Minä hoidan meillä nämä kodin raha-asiat. Iltaisin on aikaa, kun lapset on jo DEMOGRAFIA isoja. HAASTEET JA PULLONKAULAT (Tekijät, jotka estävät palvelun käyttöönottoa ja käyttöä) Epäilevät esitetyn tiedon oikeellisuutta ja haluavat varmistaa monista eri lähteistä ettei ristiriitoja esiinny. Haluavat varmistaa, että tieto on alkuperäistä ja luotettavasta lähteestä. Hänelle luotettavat lähteet ovat tuttuja ja turvallisia, eivät uusia pelureita. ARVOMAAILMA JA ELÄMÄNTYYLI (Toimintaa ja valintoja ohjaavat tekijät ja elämäntyyli) Säntillisiä, jopa pikkutarkkoja. Haluavat olla selvillä talousasioista - sekä yleisesti että myös ottavat oman kotitaloutensa taloudenpidon hoitaakseen. Jakavat mielellään tietoa ja osaamistaan talousasioista muulle lähipiirille TAPA TOIMIA JA ASIOIDA (Miten haluaa toimia palvelutilanteissa ja minkä kanavan kautta asioida) Vaativat asiantuntevaa palvelua. On tilanteita, jossa tietävät ja ovat ajantasalla palvelumuutoksista paremmin kuin itse asiakaspalvelijat. Työllistävät asiakaspalvelua joskus kohtuuttomastikin. Vaativat henkilökohtaista, laadukasta palvelua: Oma henkilökohtainen yhteyshenkilö / asiakaspalvelija SUUNNITTELUVETURIT (Tekijät, jotka ohjaavat suunnittelua) Tiedon ajantasaisuus Tiedon selkeä hierarkia - haluavat hahmottaa kaiken ja kokonaisuuden välittömästi, jotta pystyvät porautumaan yksityiskohtiin. Haluavat kaiken tiedon.

18 PERSOONA: TALOUSTIETÄJÄ Pitäneekö tämä tieto paikkansa? Minäpä selvitän. Minä hoidan meillä nämä kodin raha-asiat. Iltaisin on aikaa, kun lapset on jo isoja. PERSOONA: ITSEOHJAUTUVA "Kyllä tämä tästä. Minä hoidan tämän itse." Työkoneelta yleensä nämä pyrin hoitamaan, vaikka kiire6ä pitääkin. Iltaisin on si6en omat ja lasten harrastukset.

19 PERSOONA: TURVALLISUUSHAKUINEN "Tekisin verkossa, jos vaan 9etäisin miten." Kesäasunnon puutarhatöihin olen pyytänyt tarjousta ja sanoivat, e6ä kui=lla tai kui=n kanssa. PERSOONA: PALVELTAVA "Voi jospa joku hoitaisi tämän puolestani, vaikkapa remon=yri>äjä Omako=talomme rakennustarkastajahan tästä vähennyksestä kertoi. Pitäisi varmaan ajella sinne verotoimistoon hoitamaan.

20 Esimerkki : Wood City palvelukonseptin keskeiset käyttäjäprofiilit Työpajassa tuotettuja kuvauksia

21 KÄYTTÄYTYMISEN VASTINPAREJA Suunnitelmallisuus OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Spontaanius Riskin ottaminen, avoimuus SUHTAUTUMINEN UUTEEN, MUUTOKSEEN Turvallisuushakuisuus Harkinta Elämän hallinta Skeptisyys Elämäntapa PÄÄTÖKSENTEKO TAVOITE SUHTAUTUMINEN PALVELUUN SUHTAUTUMINEN YRITTÄJYYTEEN Huolettomuus Arjen helpottaminen Luottamus Kasvu

22 Haasteista mahdollisuuksia Kuvatkaa valitun persoonan näkökulmasta tämänhetkinen palvelupolku aihealueellanne: - Mistä palvelupolku alkaa? - Mihin se loppuu? - Mistä palvelutapahtumista palvelupolku koostuu - Mitä haasteita asiakkaalla on palvelukokemuksessa Lopuksi: - Miten kääntäisitte haasteet mahdollisuuksiksi Kuinka voisimme tarjota/ratkaista/parantaa PALVELUPOLKU PALVELUPOLKU Palvelupolku kuvaa palvelun etenemistä asiakkaan näkökulmasta huomioiden kontaktipisteet, jotka palvelun käyttäjä kohtaa palvelun aikana. Koska palvelupolku saattaa olla erilainen eri käyttäjillä, kuvataan se useamman käyttäjän näkökulmasta.

23 HAASTE HAASTE HAASTE MAHDOL- LISUUS ENNEN PALVELUTILANNETTA PALVELUTILANTEESSA PALVELUTILANTEEN JÄLKEEN HARKINTA TIEDON- HAKU VALINTA OSTOS VARMISTELU SUOSITTELU IDEA MAHDOL- LISUUS

24 Aloita luomalla yleinen palvelupolku

25 Luo polut kaikkien käyttäjien näkökulmasta ja pohdi mitkä vaiheet ovat yhteisiä kaikille palvelun käyttäjille?

26 Ideointi - Usein paljon palveluideoita syntyy jo palvelumuotoiluprosessin aiemmissa vaiheissa. Älä unohda hyödyntää niitä. - Ideoiden kritisointi on oleellista - Luo suotuisa ilmapiiri ja puitteet ideoinnille - Ideoinnissa on keskeistä yhteiskehittely eri sidosryhmien kanssa - Ihmiset ideoivat eri tavalla ja tilanteissa - henkilökohtaiset esitehtävät ovat oleellisia hyvään starttiin itse ideointityöpajaan. Tyypillisiä ideointikeinoja: - Vastaavien esimerkkien kautta ideointi, ryhmäideointi brainwriting - tekniikalla, resurssivapaus, World Cafe -ryhmäideointi

27 Ideointikeinoja: Ideointi analogioiden kautta Analogiat suunnittelussa tarkoittavat vastaavuuksia. Menetelmällä pyritään siirtämään jonkun toisen palvelun tai toimialan käytänteitä käsillä olevaan suunnittelukohteeseen. Kysytään mm.: Minkälaisia vastaavia tuotteita, palveluita tai malleja on löydettävissä eri toimialoilta? Miten Alko suunnittelisi asiakaspalveluprosessimme? Millaisen käyttäjäkokemuksen Apple rakentaisi? Miten Instrumentarium uudistaisi hinnoittelumallimme? Miten Zara suunnittelisi logistisen ketjumme? Kuinka Sanoma suunnittelisi monikanavastrategiamme?

28 F1 -tiimi esimerkkinä leikkaussalitoiminnan kehittämisessä

29 Jalkapallojoukkueen roolitus ja johtaminen esimerkkinä ravintolan kehittämisessä

30 Ideointikeinoja: Brainwriting, ryhmäideointi Suunnittelutiimin jäsenet kirjaavat palveluideoita X minuutin ajan Post-It lapuille tai valmiille pohjalle perustuen annettuun tehtävään. Tämän jälkeen ideamatriisi annetaan oikealla puolella olevalle henkilölle, jonka tulee jatkokehittää ideaa tai synnyttää uusi idea aiemman pohjalta.

31 Ideoinnin kysymyslista Kysymyslistan käytöllä pyritään irtautumaan tavanomaisilta ajatteluraiteilta. Tavoitteena on, että mietittäessä ongelmaa ja kysymystä, mieleen tulee mahdollisemman paljon uusia vaihtoehtoja. Ideoinnissa ei varsinaisesti pyritä vastaamaan kysymyksiin, mutta niiden toivotaan ravistavan ajatukset liikkeelle. Käyttö toisiin tarkoituksiin - sellaisenaan - sopivasti muunneltuna Soveltaa - mitä voisin kopioida, ketä voisin jäljitellä - mikä muu on samanlaista, onko ennen tehty samanlaista Muuntaa toisenlaiseksi - miten muunnan merkitystä, väriä, kokoa, liikettä, ääntä, tuoksua, muotoa, eleitä Korvata toisella - kuka tai mikä tilalle - miten muutan aineksia, raaka-aineita, menetelmää, käyttövoimaa, tuotosta, lähestymistapaa Järjestää uudelleen - miten vaihdan osat, vaiheet keskenään - miten vaihdan syytä ja seurausta keskenään Kääntää ympäri - miten vaihdan positiivisen negatiiviseksi, vastakohdaksi, ylösalaisin, puolia keskenään... Yhdistää - miten yhdistän osat, asiat, toiminnot keskenään, ideat keskenään, useampia tarkoituksia yhteen Täydentää - mitä puuttuu kokonaisuudesta, mikä toisi symmetrian, mitä tarvittaisiin lisää... Poistaa - mikä on liikaa, mitä ei tarvita, mikä maksaa paljon, mikä jarruttaa, mikä ehkäisee tulokseen pääsemistä

32 Ratkaisuehdotusten ideointi World Cafe - ryhmäideointi ja idean testaaminen Ryhmäideointia kiertäen World Cafe -menetelmällä: Kierretään ryhmissä pöydästä toiseen ideoiden Pöydässä Isäntä / Emäntä tiivistää saapuville idean Osallistujat ottavat ajatellun asiakkaan roolin Kukin pohtii ensin itse ja kirjaa ideansa ylös Kukin esittelee ideansa minuuttia / ryhmä => vaihto World Cafen lopuksi kukin täydentää omaa työtään uusilla ajatuksilla Asiakasnäkökulma: Mitää hyvää palvelussa on? Mitä kehitettävää: Miten tekisin toisin Mitä lisäisin Mitä poistaisin Miten käyttäisin

33 Priorisointi kokeilua varten Miminum viable project

34 Priorisointi ASIAKASARVO JA LIIKETOIMINTA-ARVO SUURI Top 3 ideaa PIENI VAIKEA TOTEUTETTAVUUS HELPPO 1. PRIORITEETTI

35 Ideoiden tarkempi kuvaus Kuvatkaa palvelu palvelukuvauspohjalle. Tiivistäkää palvelu yhteen kappaleeseen - mikä se on ja kuinka se toimii? Pohtikaa kuka on palvelun loppukäyttäjä, mitä tarpeita se täyttää ja mitä hyötyjä palvelusta saavutetaan. Jäsentäkää kuka on palveluntarjoaja ja mitä muita toimijoita palvelun kehittämiseen tai tuottamiseen liittyy. Lopuksi, listatkaa kolme tärkeintä tehtävää, jolla palvelun kehittäminen saa hyvän startin. PALVELUKUVAUS STORYBOARD Palvelukuvaus on osa palveluiden tuotteistusta. Palvelukuvauksessa määritellään mm. kenelle palvelu on tarkoitettu, mitä hyötyä siitä on asiakkaalle ja miten se tuotetaan. Uuden palvelun suunittelussa kuvaukseen liitetään myös tuotannon vaatima aikataulu ja resurssit.

36 Asiakas: Mitä tyytyväinen asiakas sanoo palvelusta?

37 MIKÄ PALVELU ON KYSEESSÄ: PALVELUN KUVAUS (Tiivistä palvelu yhteen kappaleeseen - mikä se on ja kuinka se toimii?) KUKA ON PALVELUNTARJOAJA (Palvelun loppukäyttäjälle)? KEITÄ MUITA TAHOJA LIITTYY PALVELUN KEHITTÄMISEEN JA/TAI TARJOAMISEEN? (Eli keitä sitouttaa ja osallistaa pilottiprojektissa)? KENELLE SE ON SUUNNATTU? MIHIN TARPEESEEN? MITÄ HYÖTYJÄ SAAVUTETAAN? MITEN LIIKKEELLE PALVELUN KEHITTÄMISESSÄ- Top 3 tehtävää Olemassaolevan palvelun parantaminen Täysin uusi palvelu

38 Seuraavaksi KOKEILUT PILOTTI A B PILOTTI B PILOTTI C 1. RAJAA KEHITYSHAASTE 2. YMMÄRRÄ ASIAKASTARVE 3. IDEOI RATKAISUJA 4. TESTAA 5. PILOTTIPÄÄTÖS 6. TESTAA KÄYTÄNNÖSSÄ ASIAKKAILLA 7. TUOTTEISTA JA LANSEERAA KESKEISET PERIAATTEET: KÄYTTÄJÄEMPATIA, OSALLISTAMINEN, PROTOTYPOINTI

39 Ota asiakkaat mukaan jo alkuvaiheessa Rajaa kehityshaaste Ajatukset paperille nopeasti Testaa käytännössä Pienellä pilotilla eteenpäin

40 Kiitos

41 EXTRA Kokeilun suunnittelu

42 Pilotointisuunnitelma Uusi palvelu: Olemassa oleva palvelu: Pvm: Palvelun nimi ja palveluntarjoaja. Kuvaa lyhyesti mistä palvelusta on kyse: Mihin tarpeeseen ja kenelle erityisesti suunnattu? Miten se toimii asiakasnäkökulmasta? Lupaus asiakkaalle. Viesti, jolla palvelua voisi markkinoida. Syy ostaa palvelu. Pilotin tavoite. Mitä ei vielä tiedetä Mittarit. Pilotti on onnistunut kun Resurssit. Mitä tekemistä, tarvikkeita jne. pilotissa tarvitaan: Investoinnit. Mitä kuluja kokeilusta syntyy? Kokeilu käytännössä. Missä, milloin, osallistujat, miten kokeilu tehdään?

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Määttänen Kaisa, Väänänen Hannamari 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan

Lisätiedot

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Hankintojen johtaminen Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 Työn tarkastaja 1: Työn

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Palvelujen konseptointi

Palvelujen konseptointi Palvelujen konseptointi TWG Mikko Koivisto 22.4.2013 1 PaMu Ideointi PaMu Ideointi Vaihtoehtoisten palveluratkaisujen ideointi kertyneeseen ymmärrykseen (mm. käyttäjätarpeet ja palveluntarjoajan tavoitteet),

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja F 27 (verkkojulkaisu 26) Kirjoittajat: Anna Pikala, Helinä Ahola, Petri Katajarinne ja Timo Parkkola Kirjan ulkoasu ja taitto: Kirsti Pusa Painovuosi: 2014 Tätä kirjaa

Lisätiedot

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana Meiltä meille Ihminen julkishallinnon asiakkaana Riitta Nieminen-Sundell marraskuu 2011 1 1. painos, marraskuu 2011 Sitra ISBN 978-951-563-788-8 (URL:http://www.sitra.fi) Helsinki 2011 Sisältö Esipuhe

Lisätiedot

Suurpelto Pop-up. Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen,

Suurpelto Pop-up. Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen, 1 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Suurpelto Pop-up Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen, Vesala Liiketalous + Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Raportti Joulukuu, 2014 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Kertomuksen laatija: Laura Leskinen Tuotekehitys - Kannattavasti prosessina OIVA - Matkailuyrittäjien koulutusohjelman kolmannen ydinkokonaisuuden

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille Versio 1.1 Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille (Pohjana on käytetty Tarja Niemisen (Villinikkarit Oy, 2012) Oppijalähtöinen projektioppiminen materiaalia sekä Jämsän ammattiopiston

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua Toimitus: Hanna Tuuri Julkaisutoimikunta: Aura Loikkanen, Satu Kylmälä ja Hanna Tuuri Kuvat: Hanna Tuuri ja Marjatta Ojala

Lisätiedot

Palvelumuotoilu. osana. MelbaGroup'n. tuotteistusprosessia

Palvelumuotoilu. osana. MelbaGroup'n. tuotteistusprosessia Palvelumuotoilu osana MelbaGroup'n tuotteistusprosessia melbamail@melbagroup.com Sisällysluettelo MelbaGroup tuotteistusprosessi...3 Tuote syntyy...3 Ideasta...3 Tarpeesta...3 Osaamisesta...3 Oivalluksesta...3

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

verkkopalveluiden suunnittelussa

verkkopalveluiden suunnittelussa Käyttäjälähtöisyys verkkopalveluiden suunnittelussa 5/2008 Hallinnon kehittäminen Käyttäjälähtöisyys verkkopalveluiden suunnittelussa 5/2008 Hallinnon kehittäminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hevosyritys huippukuntoon (2010 2013) Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MITÄ MINULLE TAPAHTUU, JOS

MITÄ MINULLE TAPAHTUU, JOS Kai Hämäläinen (toim.) MITÄ MINULLE TAPAHTUU, JOS Luovien alojen identiteetistä luovan talouden yrittäjävalmiuksiin LUOVAN KEHITTÄJÄN TYÖKALUPAKKI Kai Hämäläinen (toim.) MITÄ MINULLE TAPAHTUU, JOS Luovien

Lisätiedot

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Pro gradu -tutkielma Teollinen muotoilu Kevät 2014 Laura Lahdenperä Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Työn nimi: Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Tekijä:

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS Marika Masalin Tuulia Tuominen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Second Round- pop up kirpputorin kehittäminen Espoon Suurpeltoon

Second Round- pop up kirpputorin kehittäminen Espoon Suurpeltoon Second Round- pop up kirpputorin kehittäminen Espoon Suurpeltoon Kauppi, K, Rydenfelt, S, Sarkkinen, A, Suni, J & Tahvanainen, J 2014 Leppävaara Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Toimintaympäristö... 5 2.1 Espoon

Lisätiedot