PALVELUMUOTOILUSTA UUTTA NÄKÖKULMAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUMUOTOILUSTA UUTTA NÄKÖKULMAA"

Transkriptio

1 SERVICE DESIGN PALVELU- MUOTOILU ERILAINEN TAPA AJATELLA DESIGN THINKING PALVELUMUOTOILUSTA UUTTA NÄKÖKULMAA VAIKUTTA- VUUS ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ IV Kansliapäällikkö Heli Leinonkoski Jyväskylän kaupunki UUDET PALVELU- RATKAISUT ASIAKAS KESKIÖÖN OSALLIS- TAMINEN

2 Charlie & Marie:

3 Julkiset palvelut Palvelua ei välttämättä saa muualta Palvelun tarjoaja saattaa toivoa ettet tarvitse ko. palvelua toista kertaa <-> palvelun tekeminen houkuttelevaksi Palvelun vaikutus tulevaisuuden kuntalaisiin Palvelun maksavat pääsääntöisesti veronmaksajat, ei välttämättä asiakas Kuka on asiakas?

4 Julkiset palvelut Harvoin loppuun asti suunniteltuja Palvelujen käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen vaatii perusteellisempia tapoja kuin perinteiset rasti-ruutuun-kyselyt Esteitä julkisille palveluinnovaatioille Ei aitoa tarvetta aiemmin <- talouden haasteet Virkamies tietää parhaiten Virheiden karttamiskulttuuri

5 RADON-esimerkki Jyväskylän kaupunki Asiakas haluaa radonanalyysin kaivovedestään ja huoneilmastaan Kyllä, pystymme auttamaan kaivoveden analysoinnissa, mutta emme huoneilman osalta -> YTH Kyllä, pystymme auttamaan huoneilman osalta: radonmittauspurkki Radonmittauspurkin analysointi Asiakas Ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto STUK Tieto kaivoveden radonpitoisuudesta Tieto huoneilman radonpitoisuudesta

6 Tajusimme, että ajattelemalla samalla tavalla pääsisimme ainoastaan siihen samaan lopputulokseen, jonka olemme jo saavuttaneet. Dr. Lynne Maher, NHS Institute for Innovation and Improvement

7 CASE Colalife

8 Service Design ~ palvelumuotoilu, palveludesign, käyttäjälähtöinen palveluiden suunnittelu Kysymys on palvelun käyttäjän osallistumisesta palvelun kehittämiseen vuorovaikutteisesta tavasta ratkaista ongelmia ongelmien ja ratkaisujen visualisoinnista keskeisten sidosryhmien mukaan ottamisesta osallistamisen menetelmistä

9 Esimerkkejä Service Design -menetelmistä Persoonat / profiilit Kuvitteellinen henkilöhahmo, joka on luotu tavallisesti tietyn ryhmän näkemysten perusteella; näkemykset kerätty esim. haastattelemalla Kuvitteelliset henkilöhahmot edustavat henkilöitä, joihin asiakkaiden on helppo samaistua Käytetään luomaan erilaisia näkökulmia palveluun Vaikka hahmot ovat kuvitteellisia, ne parhaimmillaan edustavat haastateltujen ryhmien näkemyksiä

10 Esimerkkejä Service Design -menetelmistä Asiakaspolkukartta visuaalinen kuvaus asiakkaan matkasta palvelussa palvelutuokiosta toiseen luo yleiskuvan tekijöistä, jotka vaikuttavat asiakkaan palvelukokemukseen kuvaa hyvin palvelun loogisuutta ja sujuvuutta asiakkaan näkökulmasta

11

12 Esimerkkejä Service Design -menetelmistä Päivä asiakkaan elämässä Menetelmä, jossa seurataan ja havainnoidaan henkilön päivittäisiä rutiineja yhden päivän ajan Saadaan arvokasta tietoa esim. ikääntyneen kotona asujan tai päiväkotilapsen arjesta Mahdollistaa kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostamisen palveluiden käyttäjien päivittäisistä ongelmista ja helpottaa näin ratkaisun löytämistä

13 Esimerkkejä Service Design -menetelmistä Sidosryhmäkartta Kuvaus toimijoista, jotka liittyvät palveluun Sidosryhmäkartasta käy ilmi toimijoiden välinen vuorovaikutus. Laaditaan haastattelemalla ihmisiä sekä tekemällä taustatutkimusta, selvittämällä sidosryhmien kiinnostukset/motivaatiot sekä kuinka ryhmät ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Käytetään yleensä suunnitteluprosessin alussa tunnistamaan sidosryhmät myöhemmissä vaiheissa tapahtuvaa osallistamista varten.

14 The Works at Walker Peruskorjattava koulu The school is a social system first, and a building second. Tavoitteena muodostaa käsitys siitä millainen koulun tulisi olla, jotta se sopisi parhaiten tarkoitukseensa. Toimintojen suunnitteluun osallistui laaja joukko eri sidosryhmiä: oppilaita, oppilaiden vanhempia, koulun henkilökuntaa, paikallisia yrityksiä ja asukkaita Yksi tärkeimmistä oppilaan kouluvuosia valottavista suunnittelun välituloksista oli kuvaus oppilaan kouluajasta 7 ikävuodesta 14 ikävuoteen. Yhteistyössä läpiviedyn suunnitteluhankkeen lopputuloksena syntyi peruskorjausta varten raportti Dear Architect, A vision of our future school Kuvat

15 West Sussex County Council: asukkaiden osallistaminen Haastava taloudellinen tilanne, voimakas tahtotila tehdä asioita eri tavalla kuin ennen Asukkaiden kuuleminen ja osallistaminen -> mallin luominen Yleisesti selvisi mm. että asukkaat haluavat osallistua, mutta eivät usko, että heitä kuunnellaan luottamus, että kunta järjestää aina palvelut, ei edistä omatoimisuutta kunnan tuella ja rohkaisulla löydettävissä omatoimisuutta edistäviä ratkaisuja Mallista muodostui työkalu, jota käytetään asukkaiden tarpeiden mukaisten ratkaisujen kehittämiseen yhteistyössä asukkaiden kanssa.

16 Kent County Council SILK (The Social Innovation Lab for Kent) Ensimmäisiä palvelumuotoilun menetelmiä työskentelyssään hyödyntäviä kuntasektorin innovaatioyksiköitä Britanniassa Syy yksikön perustamiseen: palvelukäyttäjien jatkuvasti kasvavat odotukset ja pienevät taloudelliset resurssit Vahva halu ymmärtää kuntalaisten jokapäiväistä elämää ja pienentää kunnan ja kuntalaisen välistä kuilua Käynnistäjän rooli, halu muutokseen lähdettävä palvelujen järjestäjistä jects.html

17 Jyväskylän kaupunki Palvelumuotoilun menetelmiä hyödynnetty mm. Osallistuva johtaminen ja palvelujen kehittäminen (Ojopa) -hankkeessa henkilöstölle palvelumuotoilukoulutusta pilottihanke: neuvolatyö & varhaisen tuen kehittäminen -> perhekeskusmalli menetelmä otettu henkilöstön parissa pääsääntöisesti hyvin vastaan Hub Jyväskylä: Kangas, Lutakon satama Kaupungin tavoitteena laajentaa henkilöstön osaamista palvelumuotoilun menetelmistä hyödyntää menetelmiä myös ongelmanratkaisussa ja yhteisen ymmärryksen luomisessa, esim. toimielinten päätöksenteossa

18 Case Kangas entinen paperitehdasalue -> tulevaisuuden asuin- ja työpaikka-alue kuntalaisten aktivointi ja osallistaminen, kevät > ideoita arkkitehtuurikilpailua ja alueen suunnitteluprosessia varten Jyväskylän kaupunki

19 Case Kangas Dream Blocks Workshop luottamushenkilöille. Kuvat: Tanja Korvenmaa, , Hub Jyväskylä

20 Palvelumuotoilu tuo palvelun tuottajat ja käyttäjät yhteen paljastaa todelliset tarpeet tarkastelun kohteena palveluprosessi kokonaisuudessaan auttaa pienentämään uuden palvelun käyttöönottoon liittyviä riskejä auttaa kohdistamaan palvelun resurssit tehokkaammin

21 Vinkkejä ensi askeleisiin Unohda muotoilu-sana perinteisessä merkityksessään Valitse kokenut osaaja ensimmäiseen ja toiseenkin palvelumuotoiluhankkeeseesi Johdolta edellytetään sitoutumista uuteen tapaan suunnitella palveluita Siirry pois mukavuusalueeltasi Arvosta palvelun käyttäjän näkemyksiä Varaudu aikaakuluttavaan, mutta palkitsevaan työskentelyyn

22 Me, jotka työskentelemme kunnissa, olemme etuoikeutettuja: ei pelkästään siksi, että saamme järjestää ihmisille tärkeitä palveluita, vaan koska palvelut, joita järjestämme, voivat muuttaa ihmisten elämän. Katherine Kerswell, Chief Executive of Northamptonshire County Council