Palvelumuotoilu. Mustio Mikko Koivisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelumuotoilu. Mustio 28.4.2009 Mikko Koivisto"

Transkriptio

1

2 Palvelumuotoilu. Mustio Mikko Koivisto

3 Asiakaskokemus.

4 95% Olemme asiakaslähtöisiä Bain & Company: Survey 2005

5 80% Tarjoamme ylivertaisia asiakaskokemuksia Bain & Company: Survey 2005

6 8% Olen saanut erinomaisen asiakaskokemuksen Bain & Company: Survey 2005

7 80% 8% Tarjoamme ylivertaisia asiakaskokemuksia Olen saanut erinomaisen asiakaskokemuksen Bain & Company: Survey 2005

8 Palvelumuotoilu-uutiset

9 Palvelumuotoilu auttaa suunnittelemaan kokonaisvaltaisia asiakaskokemuksia...

10 ...joita asiakkaat rakastavat käyttää

11 ...joita suositellaan eteenpäin

12 ...ja joista ollaan valmiita maksamaan enemmän.

13 Palvelumuotoilun tehtävät

14 Palvelutuote

15

16 Palvelumuotoilun menetelmät: palvelunäytteiden laatiminen

17

18

19

20 Tehtävä 1: Palvelunäytteen laatiminen matkailutuotteesta - Jakaudutaan neljään ryhmään (samat kuin viime kerralla) - Kukin ryhmä valitsee yhden viime kerralla ideoimistanne kulttuurimatkailupalveluista. - Laatikaa mainosjuliste (palvelunäyte) palvelusta fläppi-paperille, josta ilmenee: Mitä asiakas saa ostaessaan tämän palvelun? Mitä hintaan sisältyy? Kenelle palvelu on suunnattu? Mikä palvelussa erityisesti vetoaa kohderyhmäänsä? - Aikaa 15 min.

21 Palvelun rakennuspalikat

22 Palvelun rakennuspalikat Palvelutuokiot (engl. Service Moments) Jokainen palvelu koostuu päävaiheista tai keskeisistä kohtaamisista, joissa tapahtuu palvelun tuotanto sekä asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen vuorovaikutus. Näitä keskeisiä vaiheita kutsutaan palvelutuokioiksi. Lähtöselvityksen tekeminen on esimerkki palvelutuokiosta.

23 Palvelun rakennuspalikat Palvelupolku (engl. Service String) Asiakas kokee palvelun polkuna, joka koostuu toisiaan seuraavista palvelutuokioista. Palvelupolku rakentuu sekä palveluntarjoajan asettaman prosessin että asiakkaan tekemien valintojen mukaan. Usein palvelupolku on monikanavainen. Matkan varaus - Lähtöselvitys - Turvatarkastus - Siirtyminen lähtöportille - Koneeseen otto jne. on esimerkki palvelupolusta.

24 Palvelun rakennuspalikat Palvelupolku

25 Palvelun rakennuspalikat Palvelupolku

26 Tehtävä 2: Matkailutuotteen palvelupolku - Jatketaan samoissa ryhmissä ja saman kulttuurimatkapalvelun parissa. - Muodostakaa ryhmässä palvelunne palvelupolku. Aikaa 30 min. - Huomioikaa seuraavat kolme vaihetta: 1. Matkaa edeltävät vaiheet, 2. Matkailukokemus, ja 3. Matkan jälkeiset vaiheet - Esim. Hotelliyöpyminen 1. Matkaa edeltävät vaiheet 2. Matkailukokemus 3. Matkan jälkeiset vaiheet Hotellien vertailu esim. Hotels.com - verkkopalvelu ja hotellin omat kotisivut Hotellin varaaminen Hotellin vastaanotto Hotellihuone Hotellin aamupala Palautteen antaminen Muistot, matkamuistot Odotukset Eletty kokemus Arvio koetusta laadusta

27 Palvelun rakennuspalikat Kontaktipisteet (engl. Touch-points) Jokainen palvelutuokio koostuu miljoonista kontaktipisteistä, joiden kautta asiakas kokee palvelun aistiensa kautta (kuulo, näkö, maku, haju, tunto, jne.). Kontaktipisteet ilmentävät palvelun brändin. Kontaktipisteet voidaan jakaa neljään ryhmään: ympäristöt, esineet, toimintamallit ja ihmiset.

28

29

30

31

32 Tehtävä 3: Matkailutuotteen kontaktipisteet - Jatketaan samoissa ryhmissä ja saman kulttuurimatkapalvelun parissa. - Kirjataan Post-it -lapuille kuvaukset eri kontaktipisteistä, joita asiakas kohtaa palvelupolun eri palvelutuokioissa. Aikaa 30 min. - Huomioidaan tilat, esineet, ihmiset, toimintamallit ja palvelueleet.

33 Kokemuksen tasot

34 Toiminta Tunteet Merkitykset

35 Toiminta Palvelun tai tuotteen kyky vastata kiitettävästi asiakkaan funktionaaliseen tarpeeseen, prosessien sujuvuus, palvelun hahmotettavuus, saavutettavuus, käytettävyys, tehokkuus, monipuolisuus.

36 Yli 50% asiakaskokemuksesta on asiakkaan tunteita. "Customer Experience: The Next Competitive Battleground A Survey by Beyond Philosophy

37 Tunteet Asiakkaalle syntyvät välittömät fiilikset ja henkilökohtaiset tuntemukset, kokemuksen miellyttävyys, helppous, kiinnostavuus, innostavuus, tunnelma, tyyli, kyky puhutella eri aisteja.

38 Merkitykset Kokemukseen liittyvät mielikuva- ja merkitysulottuvuudet, kulttuuriset koodit, unelmat, tarinat, lupaukset, oivallukset, kokemuksen henkilökohtaisuus, suhde asiakkaan elämäntapaan ja omaan identiteettiin.

39 Tehtävä 4: Matkailutuotteen palvelukokemus - Jatketaan samoissa ryhmissä ja saman kulttuurimatkailupalvelun parissa. - Ideoikaan palveluunne lisäominaisuuksia kuulemanne kappaleen pohjalta. Mitä mielikuvia ja tunteita kappale herättää? Siirtäkää nämä tekijät palvelunne erinäisiksi kontaktipisteiksi. - Kirjatkaa ideat Post-it -lapuille. Aikaa 30 min. - Huomioidaan tilat, esineet, ihmiset, toimintamallit ja palvelueleet.

40 Mitä uutta palvelumuotoilussa?

41

42

43

44

45

46 Koivisto, M. (2007) Mitä on palvelumuotoilu? Taideteollinen korkeakoulu

47 Palvelumuotoilun prosessi

48 Palvelumuotoilun suunnitteluprosessi Asiakasymmärrys Konseptisuunnittelu Toteutus

49 Suunnitteluprosessi: Asiakasymmärrys Suunnittelutyökalut ja vaatimusmäärittelyt Tiedonkeruumetodit havainnointi luotaimet (itsedokumentointi) Käyttäjäryhmät Jäsennys palvelun eri käyttäjäryhmistä Asiakkaiden kokemusmaailman tasot suhteessa palveluun (odotukset ja arvostukset: toiminta, tunteet, mielikuvat ja merkitykset) Alustavia palvelu-, konsepti - ja kehitysideoita fokusryhmät kyselytutkimus Asiakasymmärrys analyysi + jäsennys design-vaihetta varten Asiakasprofiilit (käyttäytymismallit) ja alaprofiilit Jäsennys asiakkaan palvelupolusta, palvelutuokioista ja kontaktipisteistä Palvelun sidosryhmäkartta Palvelun kipupisteet Suunnittelua ohjaavien Design Driverien kirjallinen kuvaus ja tavoitetilan määrittäminen

50 Asiakasprofiilit: Kuntokeskuksen käyttäytymismallit ASIAKAS pääprofiilit SUORITTAJA SOSIAALINEN EPÄVARMA NÄYTTÄYTYJÄ alaprofiilit AMMATTILAINEN TANDEM-LIIKKUJA JUNIORI VAKIKALUSTE LAIHDUTTAJA BODAUSRINKILÄINEN ARASTELIJA KAHVITTELIJA RAAKA-ARSKA/RAIJA PARISKUNTALAINEN SESONKITAPAUS RANTALEIJONA 10-OTTELIJA HENGAILIJA KUNTOUTUSPOTILAS JUMPPABARBI HIMOLIIKKUJA KOTOA KARUSSA ENSIKERTALAINEN SALIJULKKIS

51 Asiakasprofiili: Suorittaja KÄYTTÄYTYMISMALLI JA TAPA TOIMIA 33% PREFERENSSEJÄ KOKEMUKSESSA Suorittajat ovat aktiiveja, jotka optimoivat vietetyn ajan ja treenin tehokkuutta. He harjoittelevat aina tosissaan, keskittyvät itseensä ja omaan suoritukseensa. Tarkat vaatimukset tiloille ja laitteille. Tehokkuus ja nopeus (%) Tuloskehityksen seuranta (%) Tarkat ohjelma eri viikonpäiville, treenipäiväkirja, oman kehityksen seuranta. Kantajäseniä, yleensä pitkä harjoitteluhistoria, käynyt erilaisilla saleilla. Muita ryhmiä enemmän miehiä. Ajankäytön mininointi ( %) Välineet ja pukeutuminen (%) TOIMINTA KUNTOKESKUKSESSA Suorittajat käyvät kuntosalilla usein ja yleensä heillä on tarkka treeniohjelma ja -rytmi, joista he pyrkivät pitämään kiinni. Harjoittelu on vahvasti tavoitteellista ja kehitystä seurataan huolella erilaisilla mittareilla (tulosten kehitys, paino, rasvaprosentti). Suorittajat arvostavat laadukkaita välineitä ja tarvitsevat riittävästi tilaa toimia. Myös ajankäytössä tähdätään tehokkuuteen. Kokemuksen sosiaalisuus on toissijaista. ESTEET Laitteiden ja suorituspaikkojen sopimattomuus ja huono laatu. Välineiden vähyys, esim. vapaapainojen määrä. Muut asiakkaat, jotka eivät osaa antaa tilaa tarvittaessa. Monimutkaiset tilaratkaisut, liikkumisvapauden kärsiminen. Mukava kohtaamispaikka (%) Rentouttava kokemus (%) Ruuhkat ja jonot laitteille.

52 Asiakasymmärryksen hyödyntäminen Asiakasymmärrys Kehitysprojektit Suunnittelutyökalut ja vaatimusmäärittelyt Palvelun kehittäminen Tiedonkeruumetodit Käyttäjäryhmät Jäsennys palvelun eri käyttäjäryhmistä (personas) Asiakkaiden kokemusmaailman tasot suhteessa palveluun (odotukset ja arvostukset: toiminta, tunteet, mielikuvat ja merkitykset) Strategian kehittäminen Myynti Asiakasymmärrys Asiakasprofiilit (käyttäytymismallit) ja alaprofiilit Palvelun kipupisteet Alustavia palvelu-, konsepti - ja kehitysideoita Markkinointi Jäsennys asiakkaan palvelupolusta, palvelutuokioista ja kontaktipisteistä Suunnittelua ohjaavien Design Driverien kirjallinen kuvaus ja tavoitetilan määrittäminen Aspa

53 Palvelumuotoilun hyödyt liiketoiminnalle

54

55 Testattu ja toimiva metodiikka

56

Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen

Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen Tekes Service Innovation Boot Camp Sami Oinonen, Diagonal 14.03.2013 1 Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen

Lisätiedot

Majoituspakettien kehittäminen Lappeenrannan Kylpylälle

Majoituspakettien kehittäminen Lappeenrannan Kylpylälle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketoiminta ja kulttuuri Imatra Hotelli- ja ravintola-ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Marika Jalkanen Majoituspakettien kehittäminen Lappeenrannan Kylpylälle

Lisätiedot

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Hankintojen johtaminen Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 Työn tarkastaja 1: Työn

Lisätiedot

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Määttänen Kaisa, Väänänen Hannamari 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan

Lisätiedot

HYVINVOINTIA edistävät

HYVINVOINTIA edistävät HYVINVOINTIA edistävät käyttöliittymät- ja palvelualustat matkailussa ja vapaa-ajassa Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Muotoiluakatemia LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut

Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Kivisalo, Elina Loman, Jenna 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Elina Kivisalo,

Lisätiedot

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua Toimitus: Hanna Tuuri Julkaisutoimikunta: Aura Loikkanen, Satu Kylmälä ja Hanna Tuuri Kuvat: Hanna Tuuri ja Marjatta Ojala

Lisätiedot

Teatteri kaupallisena liiketoimintana: Teatterin liiketoiminnan ja oheispalveluiden kehittämismahdollisuuksia. Satu-Mari Jansson & Anna Moilanen

Teatteri kaupallisena liiketoimintana: Teatterin liiketoiminnan ja oheispalveluiden kehittämismahdollisuuksia. Satu-Mari Jansson & Anna Moilanen HANKERAPORTTI 2014 Teatteri kaupallisena liiketoimintana: Teatterin liiketoiminnan ja oheispalveluiden kehittämismahdollisuuksia Satu-Mari Jansson & Anna Moilanen Suotavaa olisi, että löytyisi muitakin

Lisätiedot

Suurpelto Pop-up. Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen,

Suurpelto Pop-up. Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen, 1 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Suurpelto Pop-up Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen, Vesala Liiketalous + Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Raportti Joulukuu, 2014 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua Minna-Mari Sivunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Minna-Mari Sivunen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa

Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa Avara museo - päätösseminaari 5.10.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen Teknillinen tutkimuskeskus VTT marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533

Lisätiedot

Asiakasymmärrys. Työkalut käyttäjätiedon hankkimiseen Satu Miettinen

Asiakasymmärrys. Työkalut käyttäjätiedon hankkimiseen Satu Miettinen Asiakasymmärrys Työkalut käyttäjätiedon hankkimiseen Satu Miettinen Palvelumuotoilun prosessi alkaa asiakkaan tarpeiden, unelmien ja toiveiden ymmärtämisestä. Asiakkaan ymmärtäminen ja käyttäjätiedon hankinta

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen suunnittelu. Tampereen yliopisto Kuntaliitto Passi & Ripatti

Käyttäjälähtöinen suunnittelu. Tampereen yliopisto Kuntaliitto Passi & Ripatti Käyttäjälähtöinen suunnittelu Tampereen yliopisto Kuntaliitto Passi & Ripatti Miksi käyttäjälähtöisyyttä? Nykyinen järjestelmä ohjaa päätöksentekoa pois asiakasrajapinnasta ( ja ) Palvelut nykyisellään

Lisätiedot

Palvelumuotoilu. osana. MelbaGroup'n. tuotteistusprosessia

Palvelumuotoilu. osana. MelbaGroup'n. tuotteistusprosessia Palvelumuotoilu osana MelbaGroup'n tuotteistusprosessia melbamail@melbagroup.com Sisällysluettelo MelbaGroup tuotteistusprosessi...3 Tuote syntyy...3 Ideasta...3 Tarpeesta...3 Osaamisesta...3 Oivalluksesta...3

Lisätiedot

Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN

Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Lokakuu 2008 Yksikkö Aika Ylivieska 20.11.2008 Koulutusohjelma

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

Muotoilukasvatuksen opetusmateriaalin ohjeistus. Elisa Savolainen

Muotoilukasvatuksen opetusmateriaalin ohjeistus. Elisa Savolainen Muotoilukasvatuksen opetusmateriaalin ohjeistus Elisa Savolainen Sisällysluettelo YLEISET OHJEET... 1 JOHDANTOLUENTO MITÄ MUOTOILU ON?... 2 TEHTÄVÄNANNOT ALAKOULULAISILLE... 4 1a. Suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

MITÄ ON PALVELUMUOTOILU?

MITÄ ON PALVELUMUOTOILU? Taideteollinen korkeakoulu..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Yrityksen johtaminen

Yrityksen johtaminen 1 2. Ydinkokonaisuus Yrityksen johtaminen Kertomuksen laatija Mari Noromies 2 LUENTOPÄIVÄT 30.-31.3.2011 Eerikkilän Urheiluopisto, Tammela Osallistujat keskiviikkona 30.3.2011 Anne Pentikäinen (Myllykylän

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla yhteisöllisyyttä opiskelija-asumiseen

Palvelumuotoilulla yhteisöllisyyttä opiskelija-asumiseen Palvelumuotoilulla yhteisöllisyyttä opiskelija-asumiseen Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Kevät 2013 Jenni Mäenpää Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta Työn nimi: Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

TUOTEKEHITYS - Kannattavasti Prosessina Mika Tonder

TUOTEKEHITYS - Kannattavasti Prosessina Mika Tonder TUOTEKEHITYS - Kannattavasti Prosessina Mika Tonder Sommaren är kort Millaisilla ajatuksilla syksyyn ja talveen? Mitä kesästä jäi ajatuksiin muhimaan? Tuotekehitystä vai tuotteistamista? Tuotekehitys Jo

Lisätiedot

Design Thinking. - kehityskoulutus, Varia.! Sami Oinonen Infinity 25.09. 2014

Design Thinking. - kehityskoulutus, Varia.! Sami Oinonen Infinity 25.09. 2014 Design Thinking - kehityskoulutus, Varia Sami Oinonen Infinity 25.09. 2014 Agenda Kehityshaasteista mahdollisuuksia, ideoita ja ratkaisuehdotuksia muotoiluajattelun avulla 08:30-15:30 Anne Raasakka / Alustus

Lisätiedot

Matkalla matkalle haastattelututkimus Turun lentoaseman lähtöselvityspalvelusta

Matkalla matkalle haastattelututkimus Turun lentoaseman lähtöselvityspalvelusta Matkalla matkalle haastattelututkimus Turun lentoaseman lähtöselvityspalvelusta Jenni Lehtonen Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Koulutusohjelma:

Lisätiedot

OmaElisa verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille asiointikanavana

OmaElisa verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille asiointikanavana OmaElisa verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille asiointikanavana Ojalammi, Joonas 2010 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara OmaElisa-verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI

PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI Sarianna Niemelä PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 2.5.2005 Tekijä(t) Sarianna Niemelä Koulutusohjelma

Lisätiedot

3. Ydinteema Tuotekehitys Kertomuksen laatija Mari Noromies

3. Ydinteema Tuotekehitys Kertomuksen laatija Mari Noromies 1 3. Ydinteema Tuotekehitys Kertomuksen laatija Mari Noromies MATKAILUYRITTÄJIEN KOULUTUSOHJELMA 20102012 Verkatehdas, Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna 2 OIVA luentopäivät 12.-13.9.2011 Hunajakoto, Jokioinen

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot