MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?"

Transkriptio

1 MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch

2 MIKSI VERKOSTONÄKÖKULMA? Useimmilla toimialoilla alati lisääntyvä Erikoistuminen Globaali kilpailu Monimutkaiset, vaihtelevat, laajat asiakastarpeet Tutkijoiden mukaan Erityyppisten resurssien ja tiedon yhdistäminen on innovoinnin keskeinen menestystekijä (Fischer, 2001) Innovaatiot syntyvät todennäköisemmin yrityksissä, jotka kehittävät suhteita yli organisaatiorajojen (Goes & Park 1997) Ulkopuoliset linkit (erityisesti asiakkaisiin, toimittajiin ja strategisiin kumppaneihin) merkittävästi parantavat innovoinnin menestystä (Love & Mansury 2007)

3 ENTÄPÄ SITTEN KÄYTÄNNÖSSÄ? MITÄ SUOMALAISET YRITYKSET TEKEVÄT? Hyödynnetäänkö verkostoja? Millaisia vaikutuksia? Millaisia riskejä? Tulevaisuuden suunnitelmat ja odotukset?

4 KYSELYN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa erityyppisten yritysten palvelukehityskäytäntöjä, strategiaa ja menestystekijöitä. Toteuttajat Osa kansainvälistä palveluinnovointia kartoittavaa tutkimushanketta Suomen osalta toteutuksesta vastaa Turun kauppakorkeakoulu Osa Tekesin Serve-ohjelman rahoittamaa SOUL-tutkimushanketta Kohderyhmä Yli 20 henkilöä työllistävät, palveluja kehittävät yritykset (palvelutoimialat + valmistava teollisuus) Vastaajat palvelukehityksessä mukana olevia johtajia, esim. toimitus-, kehitystai markkinointijohtaja Vastaajat valitaan satunnaisotannalla, otosyksikkö yritys tai SBU Tutkimuksen suorittaminen Tutkimusaineisto koottiin helmi-huhtikuussa 2013 Internet-kyselytutkimuksena Tutkimukseen vastasi 204 yritystä Suomessa

5 VASTAAJAT B2G 18 % B2B 57 % B2C 25 % Vastaajien pääasiallinen markkina (n=204) Koko Toimiala Yht. Palvelu Teollisuus Yht Vastaajat toimialan ja koon mukaan (n=204)

6 VERKOSTOJEN HYÖDYNTÄMINEN PALVELUKEHITYKSESSÄ SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

7 Tyypilliseen uuden palvelun kehittämisprojektiin osallistuu keskimäärin 10,6 henkilöä: Muuta ulkoista osapuolta (konsultit, markkinatutkijat ym.) 3, 6 asiakasta 1, 1 muuta ulkoista osapuolta 5, 9 yrityksen työntekijää Asiakasta Yrityksen työntekijää teollisuus palvelu palvelu palvelu palvelu Huom! Alustavia tutkimustuloksia. E. Jaakkola

8 ERI TOIMIJOIDEN MERKITYS UUSIEN IDEOIDEN LÄHTEENÄ Loppukäyttäjät tai asiakkaat Työntekijät Toimittajat tai kumppanit Kilpailijat Yliopistot tai tutkimuslaitokset Konsultit Muut Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä Huom! Alustavia tutkimustuloksia. E. Jaakkola

9 KANNATTAAKO SE?

10 KENEN KANSSA KANNATTAA TEHDÄ YHTEISTYÖTÄ? Ideointivaihe Alihankkijat tai toimittajat innovatiivisuus Yliopistot tai tutkimuslaitokset innovatiivisuus Konseptin kehitys Loppukäyttäjät tai asiakkaat innovatiivisuus Yliopistot tai tutkimuslaitokset innovatiivisuus Kaupallistaminen Alihankkijat tai toimittajat Markkinaosuus, innovatiivisuus Kilpailijat Myynti Yliopistot tai tutkimuslaitokset innovatiivisuus Huom! Alustavia tutkimustuloksia. E. Jaakkola

11 VERKOSTOYHTEISTYÖ KEHITYSTYÖN TULOKSELLISUUS? Yhteistyö asiakkaiden kanssa palvelukehityksessä Vuorovaikutus intensiivistä Myynti Paljon tapaamisia Useita asiakkaita Yhteistyö liikekumppaneiden kanssa palvelukehityksessä Asiakastyytyväisyys Markkinaosuus Vuorovaikutus intensiivistä Paljon tapaamisia Useita kumppaneita Innovatiivisuus Huom! Alustavia tutkimustuloksia. E. Jaakkola

12 MILLAISIA RISKEJÄ VERKOSTOMAISEEN PALVELUKEHITYKSEEN LIITTYY?

13 Kokemukset tyypillisestä palvelujen kehittämisyhteistyöstä: Riskit, vastuut ja hyödyt jakautuvat epäoikeudenmukaisesti? 40% 35% 30% 25% Riskit Vastuut Hyödyt 20% 15% 10% 5% 0% Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Huom! Alustavia tutkimustuloksia. E. Jaakkola

14 Tyypillisessä ulkopuolisten toimijoiden kanssa tekemässämme palvelukehitysyhteistyössä olemme kokeneet, että Osallistujat käyttäytyivät vain omaa etuaan tavoitellen: 21% Vaikutusvaltaiset osallistujat sanelivat yksipuolisesti yhteistyön tavoitteet: 19% Osallistujat pyrkivät saamaan itselleen välittömiä hyötyjä sen sijaan että olisivat työskennelleet pitkäjänteisesti yhteisten tavoitteiden eteen: 17% Yhteistyötä leimasi vastavuoroisuuden puute: 14% Vaikutusvaltaiset osallistujat käyttivät asemaansa hyväkseen epäoikeudenmukaisella tavalla 10% Vastaukset >7 asteikolla 1-10 Huom! Alustavia tutkimustuloksia. E. Jaakkola

15 MILTÄ NÄYTTÄÄ PALVELUKEHITYKSEN TULEVAISUUS?

16 NYKYISET JA TULEVAT PANOKSET Montako % uusien palvelujen kehittämiskulut muodostavat yrityksesi vuosittaisesta palvelujen kokonaisliikevaihdosta? teollisuus palvelu palvelu Tulevaisuudessa (seuraavien kolmen vuoden aikana) % Viime vuonna % palvelu palvelu Uusi palvelu = alle kolme vuotta vanha Huom! Alustavia tutkimustuloksia. E. Jaakkola

17 NYKYISET JA ODOTETUT TULOKSET Montako % yrityksesi palveluliikevaihdosta muodostuu uusista palveluista? teollisuus palvelu palvelu Tulevaisuudessa (seuraavien kolmen vuoden aikana) (%) Viime vuonna (%) palvelu palvelu Uusi palvelu = alle kolme vuotta vanha Huom! Alustavia tutkimustuloksia. E. Jaakkola

18 TULEVAISUUDEN TÄRKEÄT KEHITYSTEEMAT Asiakkaiden mukaan ottaminen kehittämiseen Työntekijöiden mukaan ottaminen kehittämiseen Joustavat, muunneltavat kehittämisprosessit Kestävän kehityksen mukaisten palvelujen kehittäminen Muiden ulkopuolisten toimijoiden mukaan ottaminen kehittämiseen Tietokoneavusteinen suunnittelu Lean-periaatteiden mukainen kehittäminen Palveluideoiden ja -konseptien blueprinting Palvelujen mallinnus ja simulaatio Palveluprototyyppien luominen Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Huom! Alustavia tutkimustuloksia. E. Jaakkola

19 MITÄ TÄSTÄ VOI OPPIA? Verkostoyhteistyö kytkeytyy positiivisesti palvelukehityksen tuloksellisuuteen nähdään tulevaisuuden kehitysteemana voi kariutua yhteistyön eettisiin kysymyksiin? Luottamus, avoimuus, vuorovaikutustaidot, riskien ja hyötyjen jakaminen! E. Jaakkola

20 KIITOS! Lue lisää: Jaakkola, Elina Hakanen, Taru (2013) Value co-creation in solution networks. Industrial Marketing Management, 42(1): Hakanen, Taru Jaakkola, Elina (2012) Co-creating customer-focused solutions within business networks: a service perspective. Journal of Service Management, 23(4), Rusanen, Helena - Halinen-Kaila, Aino - Jaakkola, Elina: Accessing resources through network relationships for service innovation. Forthcoming in Journal of Service Management.

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2012 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusjulkaisu 2012 Lukijalle

Lisätiedot

Uolevi Lehtinen ja Tuula Mittilä (toim.) LIIKETOIMINTAOSAAMINEN KILPAILUKYKYMME KESKIÖSSÄ. Kauppatieteellinen yhdistys ry

Uolevi Lehtinen ja Tuula Mittilä (toim.) LIIKETOIMINTAOSAAMINEN KILPAILUKYKYMME KESKIÖSSÄ. Kauppatieteellinen yhdistys ry Uolevi Lehtinen ja Tuula Mittilä (toim.) LIIKETOIMINTAOSAAMINEN KILPAILUKYKYMME KESKIÖSSÄ Kauppatieteellinen yhdistys ry 1 Heidi Keso, Hanna Lehtimäki ja Tarja Pietiläinen ASIANTUNTIJAPALVELUYRITTÄJÄN

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2013 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Lukijalle Tekesin Serve

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT Diplomityö Tarkastaja: professori Olavi Uusitalo Tarkastaja

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager SISÄLTÖMARKKINOINTI Hypestä hallintaan? Mari Maunu KTM, FM, Marketing Coordinator Johanna Lammassaari KTM, Marketing Manager SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Tutkimus... 3 3. Sisältökanavat ja -taktiikat...4

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

CLEANTECH-RATKAISUJEN KAUPALLISTAMINEN: YHTEISKEHITYKSESTÄ ARVON TODENTAMISEEN TUTKIMUSPROJEKTIN LOPPURAPORTTI CMY

CLEANTECH-RATKAISUJEN KAUPALLISTAMINEN: YHTEISKEHITYKSESTÄ ARVON TODENTAMISEEN TUTKIMUSPROJEKTIN LOPPURAPORTTI CMY CLEANTECH-RATKAISUJEN KAUPALLISTAMINEN: YHTEISKEHITYKSESTÄ ARVON TODENTAMISEEN METSO_LOGO_CMYK_pc.pdf 21.5.2008 10:21:12 TUTKIMUSPROJEKTIN LOPPURAPORTTI C M Y CM MY CY CMY K Cleantech Solutions Co-Creating

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti www.dimar.fi 2 Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä tutkimusraportti Copyright 2011 DIMAR-hanke Viittaaminen: Karjaluoto, H.,

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä - tutkimusraportti

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä - tutkimusraportti Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Heikki Karjaluoto, Aarne Töllinen, Antti Tenhunen & Matti Leppäniemi Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä - tutkimusraportti N:o 183 / 2011 Jyväskylän

Lisätiedot

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-40-5, ISBN 978-952-5998-41-2 (pdf) Teknologiateollisuus ry & Market-Visio Oy, 2013. All rights reserved.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ Tiina Mäkitalo-Keinonen Pia Arenius Sari Liikala Julkaisusarja A - Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A26/2008 ISSN 1459-1332 ISBN 978-951-564-949-2

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Projektikatsaus 2007-2008

Projektikatsaus 2007-2008 erve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2007-2008 nergiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction

Lisätiedot

MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.

MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak. MARKKINATUTKIMUS- PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 1 JOHDANTO... 2 VASTANNEIDEN TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista

Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna-Maija Aalto 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi KATSAUS 310/2014 Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi Työnantaja- ja työntekijähaastatteluja yhdistävään MEADOW-aineistoon perustuva tutkimus 2 Simo Aho, Jaana Minkkinen ja Ari Mäkiaho

Lisätiedot

KARTOITUS TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIA ALAN YRITYSTEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEISTA

KARTOITUS TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIA ALAN YRITYSTEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEISTA KARTOITUS TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIA ALAN YRITYSTEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEISTA KYSELYTUTKIMUKSEN JA TEEMAHAASTATTELUJEN TULOKSET Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

Lisätiedot

Teollisen muotoilun toimialakartoitus

Teollisen muotoilun toimialakartoitus 2002 Teollisen muotoilun toimialakartoitus Muotoilun innovaatiokeskus Designium rakentuu kiinteälle yhteistyölle Taideteollisen korkeakoulun, Lapin yliopiston, Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun,

Lisätiedot

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus Yrityksen johtaminen Pro gradu tutkielma Kesäkuu 2014 Ohjaaja: Helena Forsman Heikki Ojanen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 LOPPURAPORTTI [LUONNOS] TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 1 Sisällys 1. Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutus s.3 2. Selvityksen havainnot s.9 2.1 Tietoturvaklusterin näkökulma s.9

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot