KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS EI RIITÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS EI RIITÄ"

Transkriptio

1 KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS EI RIITÄ - TAVOITTEENA PITÄÄ OLLA KAKSOISVOITTO Juha Tuulaniemi, palvelumuotoilija, projektipäällikkö KAINUUN 3. HYVINVOINTIFOORUMI

2 Juha Tuulaniemi Palvelumuotoilu kirja Kustantaja: Talentum 2011

3 Miten käy*äjälähtöisiä (tai asiakaslähtöisiä) palveluja suunnitellaan???

4 Miten käybäjälähtöisiä (tai asiakaslähtöisiä) palveluja suunnitellaan? Palvelumuotoilu on yksi tapa hahmobaa käybäjälähtöistä palveluiden suunnibelua.

5 Palvelumuotoilu tarkoibaa palvelujen kehibämistä ja suunnibelua muotoilun menetelmiä hyödyntäen.

6 Palvelumuotoilu on systemaattinen tapa lähestyä palveluiden kehittämistä ja innovointia yhtä aikaa sekä analyyttisesti että intuitiivisesti. Analyy&nen lähestyminen tarkoi2aa loogiseen pää2elyketjuun, tosiasioihin, asiakastutkimuksiin ja dataan lii2yvää :etoa. Intui:ivinen tarkoi2aa taitoa ja kokemusta nähdä, mikä voisi olla tulevaisuudessa mahdollista; sen näkemistä mitä ei ole vielä olemassa.

7 Palvelumuotoilun vahvuus on se, ettei sitä ole tarkkaan määritelty, eikä se siten ole rajattu osaamisalue vaan pikemmin yleinen ajatustapa, prosessi ja työkaluvalikoima, joka pohjautuu useisiin osaamisalueisiin muotoilusta insinööritieteisiin ja johtamisesta humanistisiin tieteisiin. Kaikki osaamisalueet voivat käyttää tätä jaettua ajatusmallia yhteisenä kielenä kehittäessään menestyviä palveluja. Mark S:ckdorf, This is Service Design Thinking kirjan kirjoi2aja

8 Asiakasymmärrys Palvelun kehittämisen Ytimessä

9 Ihminen * Kaikkien palveluiden keskiössä on ihminen. Mitään palvelua ei ole olemassa, jos asiakas ei ole siinä läsnä ja kuluta sitä.

10 Ihmiset asiakasrajapinnassa Palvelut ovat aina jossain määrin tuotantolähtöisiä. Asiakkaiden ja palvelutuobajien vuorovaikutus on keskeistä. *

11 Yhteiskehi*äminen ja eri osapuolten osallistaminen Palveluista saadaan asiakaslähtöisiä kun tulevat asiakkaat otetaan mukaan palvelun kehibämiseen mukaan alusta asj. *

12 Kun toiminnan keskiöön laitetaan ihminen 1. Suunnitellaan ihmisille, jotka oikeasj tulevat palveluita käybämään 2. Minimoidaan epäonnistumisen riski, koska palvelu on asiakkaiden todellisten tarpeiden pohjalta suunniteltu

13 Asiakasymmärrys PalveluntuoBajien on ymmärrebävä todellisuus, jossa heidän asiakkaansa elävät ja toimivat. Mitkä ovat asiakkaiden toiminnan Mihin arvoihin heidän valintansa perustuvat? Mitä tarpeita ja odotuksia heillä on?

14 Asiakasymmärrys Ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ei saada kysymällä suoraan asiakkailta koska harva osaa kuvitella ja kertoa siitä, mitä ei ole vielä olemassa! Jos olisin kysynyt ihmisiltä, mitä he haluavat liikkumiseen, he olisivat todennäköisesti sanoneet, että nopeampia hevosia. Henry Ford, henkilöautojen massatuotannon isä

15 Asiakasymmärrys Asiakastutkimuksen menetelmät ovat lähtöisin kulbuurintutkimuksesta ja antropologiasta. Asiakasymmärryksen luomiseksi on tärkeää ymmärtää mitä ihmiset - sanovat (haasta*elut) - tekevät - unelmoivat (tarinallistaminen, erilaiset design- pelit)

16 Asiakasymmärrys Olemassa olevan tausta- aineiston analyysi Kontekstuaaliset haasta*elut Design- pelit Kul*uuriset luotaimet Online- etnografia ja - tutkimukset

17 Asiakasarvo Keskeisintä palvelumuotoilussa ja palvelun kehibämisessä on ymmärtää asiakkaan arvon muodostumisen eri elemenjt. - Miten pystytään luomaan ratkaisuja ja kokonaisuuksia (palveluja), jotka tyydy*ävät asiakkaan tarpeen? - Ja miten tämä pystytään myös kommunikoimaan eteenpäin?

18 Palvelumuotoilun yksi keskeinen tavoite on palvelukokemuksen käy2äjälähtöinen suunni2elu siten, ebä palvelu vastaa sekä käybäjien tarpeita ebä palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoibeita.

19 Asiakasarvo Palvelumuotoilussakin korostuu liian usein pelkkä asiakaskokemus. Asiakasarvo on kuitenkin käybökokemuksen ja organisaajon tavoibeiden yhdistelmä. Kummankin pitää olla tasapainossa. Kuva: Mikko Jäppinen Palmu Inc.

20 Tavoi*eena kaksoisvoi*o Palvelut ovat aina jossain määrin tuotantolähtöisiä. Asiakkaiden ja palvelutuobajien vuorovaikutus on keskeistä.

21 Asiakasymmärryksen hyödyntäminen

22 Asiakasymmärryksen jäsennys suunni*eluun Asiakasprofiilit (toiminta-) Arvonmuodostuksen jäsennys (esim. toiminta, tunteet, merkitys) Kokemuksen ja prosessin kuvaaminen (esim. palvelupolku) Varhaiset prototyypit Design driverit suunnitteluun

23 - Suomalaisen saunakul2uurin ja liiketoiminnan edistämiseksi -

24 Sauna from Finland ry edistää jäsenyritysten liiketoimintaa, työllisyybä ja kilpailukykyä tukemalla suomalaiseen saunaan liibyviä palveluita ja innovaajoita.

25 Yhdistyksen toiminta Toimia tuobeiden - ja palveluiden kehibäjänä Ideoiden testaajana, pilotoijana Kansainvälistyminen esim. vienjkonsepjen kehibäjänä toimiminen Saunabrändi TavoiBeena on aloibaa saunan renessanssi ja tehdä saunominen puheenaiheeksi. Suomalaisen saunan erilaistaminen ja holisjsen hyvinvoinjnäkökulman linkibäminen saunakokemukseen Sauna ja liiketoiminta tavoibeena nykyaikaisten suomalaisten saunapalveluiden - ja tuobeiden ja luominen kansainvälisille markkinoille

26 Jäsenyrityksiä Blings Oy, Ainon Klinikat Oy, Saunamukana Ky, Väli- Suomen yhjöt Oy, Ylä- Tihtarin Tila Rakennuspalvelu Arto MaJlainen Oy, Luovien alojen kehibämisyhjö Diges ry, Harvia Oy, GP Gospel ProducJons Ky, Finn- SavoBa Oy, Aurinkokiuas Oy, Lohjan Liikuntakeskus Oy, Sun Sauna Oy, Suomen MarkkinoinJliiBo MARK ry, Jyväskylän seudun kehibämisyhjö, Varjolan Jla Oy, Pink Eminence Oy, Keski- Suomen YriBäjät ry, Saksan Messut Oy, Design Forum Finland ry, Tupaswilla Lomakeskus Revontuli Oy, WinspiraJonal Oy, Kokkisirkus, Taulun Kartano, Savu Management Oy, Matsi baari 6 & 8 Oy, Ilonsilta, Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus/jyväskylä InnovaJon Ravintola Rosso, Onnenhelmi Oy, SaunalauBa, Creamentors Oy, Peurunka, Soul producjons, Personal Hat Design Oy

27

28 ToteuteBuja tutkimuksia Suomalaisen saunan terveysvaikutukset - selvitys Tutkimus suomalaisista sauna- alan yribäjistä sekä heidän näkemyksistään sauna- alasta Kansainvälinen suomalaisen saunan imago- tutkimus -

29 Löyly*ämö ideoista liiketoimintaa Palvelukonsep:en kehi2ämö LöylyBämön tavoibeena on olla Suomen ensimmäinen palvelualan kehitysalusta, joka palvelee erityisesj hyvinvoinj- ja sauna innovaajoden ja konsepjen kehibämistä. LöylyBämön tarkoituksena on helpobaa uusien sauna- ja hyvinvoinj- ideoiden syntymistä ja alkuun pääsemistä.

30 HyvinvoinJa suomalaisesta saunasta

31

32

33 Juha Tuulaniemi facebook.com/palvelumuotoilu Kiitos!

Näin kehität WAU-palveluja?

Näin kehität WAU-palveluja? Mikko Koivisto, 2012 Näin kehität WAU-palveluja? Palvelumuotoilu käyttäjälähtöisten palvelujen mahdollistajana Asiantuntija Mikko Koivisto, Lead Service Designer Koulutus: Teollinen muotoilija (TaM, IDBM),

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Hankintojen johtaminen Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 Työn tarkastaja 1: Työn

Lisätiedot

Neste Oil K-market liikenneaseman kahvilan kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi

Neste Oil K-market liikenneaseman kahvilan kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi Neste Oil K-market liikenneaseman kahvilan kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi Korhonen, Hanna 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Neste Oil K-market liikenneaseman kahvilan kehittäminen

Lisätiedot

Käyttäjätiedon kerääminen palvelumuotoilun keinoin

Käyttäjätiedon kerääminen palvelumuotoilun keinoin Käyttäjätiedon kerääminen palvelumuotoilun keinoin Turunen, Tea 2011 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Käyttäjätiedon kerääminen palvelumuotoilun keinoin Tea Turunen Kauneudenhoitoala Opinnäytetyö

Lisätiedot

IIKKA LOVIO & Heidi Muurinen. Sosiaalitoimisto 2.0. Kuinka teemme sosiaalitoimistosta voimauttavan paikan?

IIKKA LOVIO & Heidi Muurinen. Sosiaalitoimisto 2.0. Kuinka teemme sosiaalitoimistosta voimauttavan paikan? IIKKA LOVIO & Heidi Muurinen Sosiaalitoimisto 2.0 Kuinka teemme sosiaalitoimistosta voimauttavan paikan? 1 Sosiaalitoimisto 2.0 2 meidät Me muokkaamme rakennukset ja rakennukset muokkaavat -Winston Churchill

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen

Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen Tekes Service Innovation Boot Camp Sami Oinonen, Diagonal 14.03.2013 1 Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen

Lisätiedot

Vihreys yksin ei riitä - illalla täytyy olla enemmän rahaa kuin aamulla

Vihreys yksin ei riitä - illalla täytyy olla enemmän rahaa kuin aamulla Vihreys yksin ei riitä - illalla täytyy olla enemmän rahaa kuin aamulla Yrityksistä 95 % kertoo olevansa asiakaslähtöisiä 80% 8% TARJOAMME YLIVERTAISIA ASIAKASKOKEMUKSIA MINULLA ON OLLUT ERINOMAINEN ASIAKASKOKEMUS

Lisätiedot

Joukkoliikennepalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen yhteissuunnittelun keinoin

Joukkoliikennepalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen yhteissuunnittelun keinoin 34 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä Anna-Sofia Hyvönen Joukkoliikennepalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen yhteissuunnittelun keinoin 3 Anna-Sofia Hyvönen Joukkoliikennepalveluiden

Lisätiedot

Asiakasymmärrys. Työkalut käyttäjätiedon hankkimiseen Satu Miettinen

Asiakasymmärrys. Työkalut käyttäjätiedon hankkimiseen Satu Miettinen Asiakasymmärrys Työkalut käyttäjätiedon hankkimiseen Satu Miettinen Palvelumuotoilun prosessi alkaa asiakkaan tarpeiden, unelmien ja toiveiden ymmärtämisestä. Asiakkaan ymmärtäminen ja käyttäjätiedon hankinta

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla yhteisöllisyyttä opiskelija-asumiseen

Palvelumuotoilulla yhteisöllisyyttä opiskelija-asumiseen Palvelumuotoilulla yhteisöllisyyttä opiskelija-asumiseen Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Kevät 2013 Jenni Mäenpää Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta Työn nimi: Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Living Lab palveluinnovaatioita käyttäjälähtöisesti

Living Lab palveluinnovaatioita käyttäjälähtöisesti Living Lab palveluinnovaatioita käyttäjälähtöisesti 12.5.2011. Juha Ruuska juha.ruuska@jamk.fi Sisältö Mitä on Living Lab? Caset Lutakko Living Lab Mitä Living Lab -konseptia voitaisiin soveltaa maaseudun

Lisätiedot

Katja Lintunen JULKAISU KILPAILUETUA PALVELUMUOTOILUN KEINOIN HANKKEESTA

Katja Lintunen JULKAISU KILPAILUETUA PALVELUMUOTOILUN KEINOIN HANKKEESTA Katja Lintunen JULKAISU KILPAILUETUA PALVELUMUOTOILUN KEINOIN HANKKEESTA JULKAISU KILPAILUETUA PALVELUMUOTOILUN KEINOIN HANKKEESTA Katja Lintunen Opinnäytetyö Kevät 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa

KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa 1 Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 11 ja 12, 2012 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU tekijät

Lisätiedot

Majoituspakettien kehittäminen Lappeenrannan Kylpylälle

Majoituspakettien kehittäminen Lappeenrannan Kylpylälle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketoiminta ja kulttuuri Imatra Hotelli- ja ravintola-ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Marika Jalkanen Majoituspakettien kehittäminen Lappeenrannan Kylpylälle

Lisätiedot

Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa

Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa Avara museo - päätösseminaari 5.10.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen Teknillinen tutkimuskeskus VTT marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533

Lisätiedot

Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä

Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketoiminta ja kulttuuri Imatra Hotelli ja ravintola - ala Matkailun koulutusohjelma Anne-Marie Koponen Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä Opinnäytetyö 2013

Lisätiedot

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Määttänen Kaisa, Väänänen Hannamari 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan

Lisätiedot

Miksi? Mikä? www.fimecc.com

Miksi? Mikä? www.fimecc.com UX Miksi? Mikä? www.fimecc.com UX Miksi? Mikä? Käyttäjäkokemuksesta kilpailuvaltti B2B-teollisuudelle FIMECCin UXUS-tutkimusohjelma (User Experience and Usability in Complex Systems) pyrkii parantamaan

Lisätiedot

Design Thinking. - kehityskoulutus, Varia.! Sami Oinonen Infinity 25.09. 2014

Design Thinking. - kehityskoulutus, Varia.! Sami Oinonen Infinity 25.09. 2014 Design Thinking - kehityskoulutus, Varia Sami Oinonen Infinity 25.09. 2014 Agenda Kehityshaasteista mahdollisuuksia, ideoita ja ratkaisuehdotuksia muotoiluajattelun avulla 08:30-15:30 Anne Raasakka / Alustus

Lisätiedot

Palvelumuotoilu. osana. MelbaGroup'n. tuotteistusprosessia

Palvelumuotoilu. osana. MelbaGroup'n. tuotteistusprosessia Palvelumuotoilu osana MelbaGroup'n tuotteistusprosessia melbamail@melbagroup.com Sisällysluettelo MelbaGroup tuotteistusprosessi...3 Tuote syntyy...3 Ideasta...3 Tarpeesta...3 Osaamisesta...3 Oivalluksesta...3

Lisätiedot

Tulevaisuuden asiakas tarvitsee uusia palveluja: palvelumuotoilu vie asiakasymmärryksen äärelle

Tulevaisuuden asiakas tarvitsee uusia palveluja: palvelumuotoilu vie asiakasymmärryksen äärelle Tulevaisuuden asiakas tarvitsee uusia palveluja: palvelumuotoilu vie asiakasymmärryksen äärelle Päivi Karhunen toimialajohtaja Miset Oy paivi.karhunen@miset.fi Esityksen sisältö 1 Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2012 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusjulkaisu 2012 Lukijalle

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

HYVINVOINTIA edistävät

HYVINVOINTIA edistävät HYVINVOINTIA edistävät käyttöliittymät- ja palvelualustat matkailussa ja vapaa-ajassa Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Muotoiluakatemia LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Palveluiden tuotteistaminen

Palveluiden tuotteistaminen Palveluiden tuotteistaminen Aktiivi workshop-iltapäivä 14.5.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen Teknillinen tutkimuskeskus VTT marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533 4582 Osallistujien toiveita pieni

Lisätiedot

Cultural Green Care, hyvinvointia luonnosta ja kulttuurista

Cultural Green Care, hyvinvointia luonnosta ja kulttuurista Cultural Green Care, hyvinvointia luonnosta ja kulttuurista SUGOR-ESISELVITYSHANKKEEN LOPPUJULKAISU PÄIVI ARO, LIISA AUER, LUCIA JAKOBSSON, ANNA-ELINA POLOJÄRVI JA HEIDI ÅLANDER Sisällys 1 JOHDANTO 4 1.1

Lisätiedot

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua Minna-Mari Sivunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Minna-Mari Sivunen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Markkinaorientaation vaikutus pakkausuudistusprosessiin

Markkinaorientaation vaikutus pakkausuudistusprosessiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu TIIVISTELMÄ Markkinoinnin ja johtamisen laitos Pro gradu-tutkielma Samuli Rousi Markkinaorientaation vaikutus pakkausuudistusprosessiin Tässä tutkielmassa tarkastelun

Lisätiedot