Näin kehität WAU-palveluja?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näin kehität WAU-palveluja?"

Transkriptio

1 Yhtä vanhuutta ei ole -seminaari, Vantaa Näin kehität WAU-palveluja? Palvelumuotoilu käyttäjälähtöisten palvelujen mahdollistajana

2 Miksi palvelumuotoilua?

3 95 % Olemme asiakaslähtöisiä Bain & Company: Survey 2005

4 80 % Tarjoamme ylivertaisia asiakaskokemuksia Bain & Company: Survey 2005

5 8 % Olen kokenut erinomaisen asiakaskokemuksen Bain & Company: Survey 2005

6 80 % Tarjoamme ylivertaisia asiakaskokemuksia 8 % Olen kokenut erinomaisen asiakaskokemuksen

7 Muotoilun muuttuva rooli

8 Tuotemuotoilu Iittala

9 Vuorovaikutus- ja käyttöliittymäsuunnittelu Apple

10 Palvelumuotoilu Stefan Moritz

11 Mitä on palvelumuotoilu?

12 Mitä on palvelumuotoilu? Palvelumuotoilu on palvelujen ja asiakaskokemuksen kehittämistä, jossa korostuu palvelutapahtuman kokeminen yksilön näkökulmasta. Palvelumuotoilu perustuu luovan ja analyyttisen ajattelun yhdistävään sekä käyttäjiä osallistavaan suunnitteluprosessiin, jonka lopputulos parantaa palvelun laatua ja tuo liiketoiminnallista lisäarvoa. Sami Oinonen 2011, soveltaen Mikko Koivisto 12

13 Palvelumuotoilu on ihmislähtöistä Palvelumuotoilun lähtökohtana on ymmärrys palvelujen käyttäjistä - heidän toimintamalleista, motivaatiotekijöistä, tarpeista, toiveista ja arvoista. Käyttäjät ymmärretään sekä palvelun maksavina asiakkaina että asiakasrajapinnassa toimivina muina henkilöinä.

14 Asiakasprofilointi Asiakasprofilointi tehtiin motiivipohjaisesti ja asiakkaan palvelujen käytön mukaisesti. Yksi ihminen voi siten kuulua useampaan eri profiiliin eri tilanteissa. Asiakasprofilointi tehtiin perustuen luotaimista ja ryhmäkeskusteluista sekä havainnoinneista saatuun tietoon. Asiakaskartoituksessa nousi esille neljä keskeistä asiakasprofiilia: 1. Pesiytyjä 2. Piipahtaja 3. Penkoja 4. Palveltava

15 Pesiytyjä Tarve käyttää palveluja: itsenäisesti toimivat Pesiytyjät tarvitsevat ensisijaisesti kirjaston tarjoamaa tilaa ja puitteita opiskeluun, lukemiseen ja työskentelyyn. Tapa toimia: Keskittyjät lukevat, kirjoittavat ja tekevät harjoitustöitä kirjastossa pääsääntöisesti yksin. Rakastavat rauhaa ja hiljaisuutta, opiskelevat myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työskentelijät hyödyntävät kirjaston työtiloja ja työvälineitä. He käyttävät tietokoneita, printtaavat ja kopioivat sekä surffaavat netissä. Tiimiopiskelijat käyttävät kirjastoa ajatusten ja mielipiteiden vaihtamiseen ja ryhmätöiden tekoon. Ajan tappajat ja sosiaaliset hengaajat käyttävät kirjastoa kohtaamis- ja ajanviettopaikkana sekä inspiraation lähteenä.

16 Piipahtaja Tarve käyttää palveluja: Piipahtaja on itseohjautuva palvelun käyttäjä, joka haluaa käyttää kirjastossa tai verkkopalvelussa vain vähän aikaa. Hän suorittaa usein jonkin yksittäisen asian ja palvelun nopeus on valttia. Tapa toimia: Etäkäyttäjät vierailevat kirjastossa vain harvoin. Etäkäyttäjä haluaisi, että mahdollisimman moni kirjaston palvelu olisi saatavilla netissä ajan säästämiseksi. Haluaisi käyttää enemmän elektronista aineistoa. Yrittää miettiä miten pärjäisi ilman kirjaa, jos sen saatavuus on huono. Pikainen pyrkii yhdistämään kirjastossa käynnin jonkun muun asioinnin yhteyteen. Kirjaston sijainnin tulee olla hänen omien kulkureittien varrella. Pikainen ei vastusta itsepalvelua, jos se nopeuttaa asiointia. Pikainen tarkistaa etukäteen kirjojen saatavuustiedot ennen kirjastoon menoa. Varailija varaa kirjat ajoissa. Erityisesti metsästää kurssikirjoja, koska niitä on tarjolla vain osalle opiskelijoista. Varailija löytää kirjaston käyttösääntöjen porsaanreiät ja pyrkii mm. lainaamisajan maksimoimiseen erilaisin kepulikonstein. Pitää kirjoja lainassa niin pitkään kun tarvitsee, vaikka saa sakkoja

17 Penkoja Tarve käyttää palveluja: Itsenäisesti ja järjestelmällisesti toimiva Penkoja hakee kirjastosta ensisijaisesti tietoa. Hänelle kokoelmien laajuus on tärkeää. Hän myös haluaa olla ajan tasalla uusimmasta tiedosta. Tapa toimia: Tutkimusmatkailija hakee tietoa tutkimastaan aihepiiristä laaja-alaisesti, joskus vailla päämäärää. Hän selailee hakukoneista ja kirjahyllyjen keskellä pidempiäkin aikoja. Metsästäjä hakee tiettyä kirjaa tai materiaalia joko netin kautta tai fyysisesti kirjastosta. Tarvittaessa tilaa kaukolainoja ja pyytää aineistoa varastosta. Jos ei löydä tarvitsemaansa kirjaston kokoelmista, tekee hankintapyynnön. Päivittäjä haluaa seurata määrätietoisesti tietyn aihepiirin uusinta tietoa, kuten lehtien ja artikkeleiden ilmestymistä. Hän on kiinnostunut suosituksista oman aihealueensa ympäriltä.

18 Palveltava Tarve käyttää palveluja: Haluaa liittyä kirjaston asiakkaaksi, perehtyä kirjaston palveluihin ja käyttösääntöihin tai tarvitsee apua tiedon haussa. Voi olla minkä tahansa vuosikurssin opiskelija. Perehdytettävät ovat erittäin herkkiä kysymään apua. Usein he kävelevät suoraan palvelutiskille astuessaan kirjastoon. He arvostavat asiantuntevaa ja ystävällistä palvelua. Tapa toimia: Tulokas vierailee kirjastossa ensimmäisiä kertoja. Hän tarvitsee lainauskortin sekä nopean ja perusasiat selvittävän perehdytyksen kirjaston tarjoamista palveluista, käyttösäännöistä, aineiston hausta ja paikantamisesta. Tulokas saattaa olla myös AMK:n, muun kampuksen tai korkeakoulun opiskelija, joka kokee epävarmuutta siitä, että saako käyttää palveluja ylipäätään. Tulokas voi olla ulkomaalainen, joten ohjeiden täytyy löytyä myös englanniksi. Opastettava osaa kirjaston perusasiat, mutta ei ole kovin kokenut tutkimuksen tekijä. Hänen pääongelmansa ovat: 1) Hän ei tiedä mistä tietokannoista löytyy alansa tietoa, 2) Hän ei osaa hakea tietokannoista tehokkaasti, tai 3) Hänellä on vaikeuksia tuottaa sopivia hakusanoja. Hän saattaa haluta tietoa myös hyvin spesifistä aihepiiristä (esim luvun Liettuan intellektuaalisen ilmapiirin tilanteesta).

19 Kirjastoasiakkaan geneerinen palvelupolku 2. Kirjastokäynnin valmistelu/ kirjaston verkkopalveluiden käyttö Asiakas valmistautuu kirjastossa vierailuun tai käyttää kirjaston palveluja verkossa. Esim. aineiston haku Helkasta tai muista tietokannoista aineiston saatavuuden tarkistaminen aineiston varaaminen kirjaston aukioloaikojen ja sijainnin tarkistaminen julkisen liikenteen aikataulujen tarkistaminen lainan uusiminen asiakastietojen päivittäminen maksujen maksu (varaukset ja sakot) 1. Tarpeen herääminen Asiakkaalla herää tarve käyttää kirjaston palveluja. Hän, esim. tarvitsee tietoa jostakin aiheesta tarvitsee tietyn kirjan lainaan tarvitsee työtiloja haluaa palauttaa lainaamansa kirjan 9. Aineiston palauttaminen asiakas saa eräpäivämuistutuksen asiakas uusi lainan asiakas palauttaa lainan Kirjastoon siirtyminen Asiakas siirtyy kirjastoon jollakin kulkuvälineellä. Lähestyessään kirjastoa hän etsii opasteita, sisäänkäynnin sekä esim. paikan, johon jättää kulkuvälineensä Aineiston/tilojen käyttö asiakas lukee aineiston asiakas työskentelee/opiskelee kotona tai kirjastossa asiakas kopioi/tulostaa asiakas pitää tauon Kirjastoon saapuminen Asiakas saapuu kirjaston aulatilaan, jossa hän: hahmottaa saatavilla olevat palvelut orientoituu kirjaston tiloihin uutena asiakkaana pyytää lainauskortin kysyy neuvoa ja opastusta varaa tutkijapaikan tai ryhmätyötilan etsii säilytyslokeron tavaroilleen tapaa opiskelukavereitaan ilmoittautuu saapuneeksi ennalta varaamaansa palveluun 5. Tiedonhaku ja selailu Asiakas etsii tietokannoista (Helka, Linnea, yms.), joko itsenäisesti tai henkilökunnan avustuksella, esim.: aineistoja, esim. artikkeleita, teoksia ym. aineistojen kuvailutietoa aineistojen sijaintitietoja aineistojen saatavuutta aineistojen laina-ajan ja varaustilanteen 6. Aineiston paikantaminen ja selailu asiakas etsii aineiston hyllystä asiakas tarkistaa aineiston sopivuuden/ aineiston vertailu asiakas pyytää henkilökunnan apua, jollei haluttua aineistoa löydy. hyllyistä löytyvien julkaisujen selailu 7. Aineiston lainaus asiakas lainaa tarvitsemansa aineiston automaatilla tai palvelutiskillä asiakas ottaa talteen lainauskuitin asiakas maksaa sakkoja asiakas noutaa ja maksaa varaukset

20 Opiskeluaineistojen tarjoajasta opiskeluprosessin tukijaksi

21 Palvelumuotoilu on osallistavaa Palvelumuotoilussa asiantuntijat kehittävät palveluja yhdessä palvelun käyttäjien kanssa. Käyttäjiä osallistetaan suunnitteluprosessin kaikkiin vaiheisiin. Osallistaminen tarkoittaa eri sidosryhmien johdonmukaista ja jatkuvaa integrointia innovaatioiden synty- ja kehittämisprosessiin ja arvonluontiin. Osallistaminen tarkoittaa siirtymistä perinteisestä asiakaskuuntelusta asiakkaan kanssa yhdessä kehittämiseen.

22 Muotoilun muuttuva rooli Käyttäjälähtöinen suunnittelu Lähestymistapa Suunnittelija Käyttäjät Yhteenveto Asiantuntijalähtöinen suunnittelu Kehittää ratkaisuja omaan näkemykseensä ja asiantuntemukseensa pohjautuen. Validoivat ratkaisun tuotteen lanseerauksen jälkeen. Asiantuntija edustaa käyttäjää. Luotetaan asiantuntijan ammattitaitoon ja kokemukseen suunnitteluratkaisun kehittämisessä. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu (user-centric) Tutkii käyttäjien tarpeita ja toimintaa. Muuntaa käyttäjien tarpeet ja päämäärät suunnitteluratkaisuiksi. Toimivat suunnittelussa passiivisina tutkimuksen kohteina. Käyttäjä on tutkimuksen kohde (objekti), jonka tarpeista, käyttätymisestä ja toiminnasta ollaan kiinnostuneita. Käyttäjälähtöinen suunnittelu (user-driven) Osallistaa käyttäjiä mukaan suunnitteluun. Muuntaa käyttäjien tarpeet ja päämäärät sekä ideat suunnitteluratkaisuiksi. Toimivat suunnittelussa tasaveroisina proaktiivisina jäseninä. Käyttäjä osallistetaan ja osallistuu suunnitteluun tasaveroisena jäsenenä, jolloin käyttäjän rooli muuttuu objektista subjektiksi.

23 Yhteiskehittely/osallistaminen

24 Yhteiskehittely/osallistaminen

25 Kehittäjäyhteisö

26 Palvelumuotoilu on ennakoivaa Palvelumuotoilussa uudet palvelukonseptit ja -ideat ammennetaan usein asiakkaiden tiedostamattomista tarpeista. Tarpeista, jotka saadaan esiin asiakkaiden toimintaa tutkimalla, esimerkiksi havainnoimalla palvelun käyttökontekstissa. Nämä menetelmät ovat lähtöisin kulttuurintutkimuksesta. Asiakaskokemus muodostuu kulttuurisessa, sosiaalisessa, taloudellisessa sekä paikkaan ja aikaan liittyvässä kontekstissa. Näiden tunnistaminen on ensiarvoista asiakaskohtaamisten suunnittelussa.

27 Käyttäjätiedon tasot MITÄ IHMISET: KÄYTTÄJÄTIETO: MENETELMÄT: Perinteinen markkinatutkimus SANOVAT AJATTELEVAT SANOVAT ÄÄNEEN ILMAISTAVA (EXPLICIT) HAASTATTELU Käyttäjätestaus Osallistaminen TEKEVÄT KÄYTTÄVÄT TIETÄVÄT TUNTEVAT UNEKSIVAT TEKEVÄT VALMISTAVAT VOIDAAN HAVAINNOIDA HILJAINEN (TACIT) PIILEVÄ (LATENT) HAVAINNOINTI GENERATIIVISET MENETELMÄT: Luotain, co-design, workshopit ja suunnittelupelit Sanders, E. B.-N, Dandavate, U (1999). Design for experiencing: New tools. Paper presented to the First International Conference on Design and Emotion. Delft University of Technology, Delft, The Netherlands

28 Kontekstuaalinen haastattelu

29 Havainnointi Tuotevalikoiman esillepano tukee ostoprosessia - Aurinkolasit ja luonnonvalo (Myymäläympäristö) Ruuhkahuipun aikana asiakkaat parveilevat päätiskillä. Puhelin soi taukoamatta. (Asiakastyytyväisyys) Yksi palvelutiskeistä on aina pois käytöstä rikkoutuneen näyttöpäätteen takia. Huolto kestää viikon. (Työkalut ja prosessit)

30 Luotaimet - itsedokumentointi PaMu Ymmärtäminen

31 Luotaimet - itsedokumentointi PaMu Ymmärtäminen

32 Suunnittelupelit PaMu Ymmärtäminen Juha Kronqvist, Aalto Yliopisto

33 Case IDEO: Keep the change

34 Palvelumuotoilu on systeemisuunnittelua Palvelu on systeeminen rakenne, joka muodostuu useiden toimijoiden ja sidosryhmien toiminnan tuloksena. Ymmärtämällä arvonluontiverkkoja ja siinä piileviä viestinnän, rahan ja materiaalisen virran pullonkauloja, on mahdollista parantaa palvelujen tuottavuutta ja asiakaskokemusta.

35 Palvelumuotoilu on kokonaisvaltaista Asiakkaat kokevat palvelut kokonaisina palvelupolkuina yli kanavarajojen ja yksittäisten kohtaamisten. Palvelumuotoilussa asiakaskokemus pyritään suunnittelemaan saumattomaksi kokemukseksi käytti asiakas palvelua miten, milloin ja missä tahansa.

36 Palvelumuotoilu on konkreettista ja iteratiivista Palveluideoiden ja -konseptien kommunikointi ja hyötyjen arviointi on usein vaikeaa palvelujen abstraktin luonteen takia. Palvelumuotoilussa hyödynnetään visualisointia, prototypointia ja testaamista suunnitteluprosessin kaikissa vaiheissa. Palvelumuotoilu tekee näkymättömästä näkyvää.

37 Prototypointi - palvelunäytteet

38 Prototypointi - palvelunäytteet

39 Mikko Koivisto, Liisa Vilkkumaa ja Raita Räsänen 14/12/11 39

40 Ehdotus tilojen värikoodauksesta Helsingin yliopiston kirjaston kaikki tilat merkitään kolmeen äänitasoon värikoodein: Normaali äänitaso Hiljainen äänitaso Äänetön äänitaso Voit puhua normaalilla äänellä ja keskustella ryhmässä. Voit keskustella kuiskaten. Keskustelu ja äänekäs toiminta ei ole sallittua. Mikko Koivisto, Liisa Vilkkumaa ja Raita Räsänen 14/12/11 40

41 Ehdotus tilojen värikoodauksesta Värikoodaus kirjaston pohjakuvassa tilojen käytön mukaisesti eri äänitasoihin. Mikko Koivisto, Liisa Vilkkumaa ja Raita Räsänen 14/12/11 41

42 Palveluideat Profiili X KEHYSMALLIEN ESILLEPANO KASVONPIIRTEILLE SOPIVIIN RYHMIIN

43 Prototypointi - Pahvisairaala

44 Prototypointi IDEO - Marriott Towne place Suites

45 Prototypointi - palvelunäytteet IDEO - Marriott Towne place Suites

46 Bodystorming

47 Palvelumuotoilu on asiakaskokemuksen suunnittelua Yritys viestii brändilupausta asiakkailleen markkinoinnin keinoin. Palvelumuotoilu on keino lunastaa lupaus varsinaisessa asiakaskohtaamisessa. Palvelumuotoilun avulla brändi rakentuu asiakkaalle toiminnan kautta, visuaalisen ja viestinnällisen identiteetin lisäksi. Palvelumuotoilu auttaa tuotteistamaan palvelutarjoomaa ja tekemään palveluista konkreettisia ja näkyviä kokemuksia.

48 Perinteiset palvelujen kehittämisen mallit vs. palvelumuotoilu Perinteisesti: - Reaktiivista: mikä meni väärin? - Asiakkaan tiedostamat tarpeet - Inkrementaalit parannukset - Organisaatiokeskeistä - Määrällistä: iso otos, tilastollisesti oikein, esiin poikkeamat, vähän inspiraatiota - Kehittäminen siiloutunutta - Brändätty palvelumaisema ja markkinointi - Prosessi on abstraktio - Asiakas validoi ratkaisun markkinoilla Palvelumuotoilu: - Proaktiivista: mikä voisi mennä oikein? - Asiakkaan tiedostamattomat tarpeen - Radikaalit innovaatiot - Ihmislähtöistä - Laadullista: pieni otos, paljon dataa, paljon inspiraatiota - Holistista: nähdään palvelu kokonaisuutena - Brändätty asiakaskokemus - Konkreettinen prosessi - Asiakas mukana kehittämisessä alusta loppuun

49 Palvelumuotoilun kirjallisuus Satu Miettinen ja Mikko Koivisto (eds.): Designing Services with Innovative Methods (Taideteollinen korkeakoulu, 2009) (www.ellibs.com) Satu Miettinen (toim.): Palvelumuotoilu - uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen (Teknologiateollisuus, 2011) Stickdorn, M. & Schneider, J.: This is service design thinking. Basics - Tools - Cases (BIS Publishers, 2010) Juha Tuulaniemi: Tuulaniemi, J. Palvelumuotoilu (Talentum, 2011)

50 Mikko Koivisto Pursimiehenkatu 26 C Helsinki

51 Palvelun rakennuspalikat

52 Palvelun rakennuspalikat Palvelutuokiot Jokainen palvelu koostuu päävaiheista tai keskeisistä kohtaamisista, joissa tapahtuu palvelun tuotanto sekä asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen vuorovaikutus. Näitä keskeisiä vaiheita kutsutaan palvelutuokioiksi. ʼLähtöselvityksen tekeminenʼ on esimerkki palvelutuokiosta.

53 Palvelun rakennuspalikat Palvelupolku Asiakas kokee palvelun polkuna, joka koostuu toisiaan seuraavista palvelutuokioista. Palvelupolku rakentuu sekä palveluntarjoajan asettaman prosessin että asiakkaan tekemien valintojen mukaan. Matkan varaus - Lähtöselvitys - Turvatarkastus - Siirtyminen lähtöportille - Koneeseen otto jne. on esimerkki palvelupolusta.

54 Palvelun rakennuspalikat Palvelupolku

55 Palvelun rakennuspalikat Palvelupolku

56 Palvelun rakennuspalikat Kontaktipisteet Jokainen palvelutuokio koostuu miljoonista kontaktipisteistä, joiden kautta asiakas kokee palvelun aistiensa kautta (kuulo, näkö, maku, haju, tunto, jne.). Kontaktipisteet ilmentävät palvelun brändin. Kontaktipisteet voidaan jakaa neljään ryhmään: ympäristöt, esineet, toimintamallit ja ihmiset.

57 Palvelun rakennuspalikat Kontaktipisteet / Ympäristöt Ympäristöt ovat fyysisiä ja virtuaalisia tiloja, jossa palvelu tapahtuu. Kontaktipisteinä ympäristöt voivat olla fyysisiä (esim. aulat, lentokone) tai virtuaalisia (nettisivut, puhelinpalvelu). Ympäristöt edustavat erilaisia palvelukanavia.

58 Palvelun rakennuspalikat Kontaktipisteet / Esineet Vaikkakin palvelu itsessään on aineeton, käytetään osana sen tuotantoa erilaisia esineitä. Esimerkkejä esineistä kontaktipisteinä: lentolippu, infonäyttö, esite, asiakaslehti, menukortti, kanta-asiakaskortti, jne.

59 Palvelun rakennuspalikat Kontaktipisteet / Toimintamallit ja palvelueleet Prosessit, toimintamallit ja palvelueleet määrittävät millaisena palvelu koetaan ja miten se on tuotettu. Esimerkkejä toimintamalleista ja palvelueleistä kontaktipisteinä: itsepalveluautomaatti, ruokatarjoilun toimittaminen lentomatkalla, lentohenkilökunan tapa tervehtiä matkustajia, verkkopalvelun käyttöliittymä, jne.

60 Palvelun rakennuspalikat Kontaktipisteet / Ihmiset Palvelun tuottamiseen osallistuu usein ihmisiä eri rooleissaan. Palvelumuotoilulla voidaan ohjata sekä niitä, jotka tuottavat palvelua että niitä, jotka käyttävät palveluita. Esimerkkejä ihmisiin liittyvistä kontaktipisteistä: sosiaaliset taidot, tapa puhutella ja puhua, palveluhalukkuus, ulkoinen olemus, työvaatteet, asiakkaan huomioiminen, proaktiivisuus, jne.

61

62 Mikko Koivisto Pursimiehenkatu 26 C Helsinki

Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen

Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen Tekes Service Innovation Boot Camp Sami Oinonen, Diagonal 14.03.2013 1 Palvelumuotoilu ja asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen

Lisätiedot

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Hankintojen johtaminen Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 Työn tarkastaja 1: Työn

Lisätiedot

Design Thinking. - kehityskoulutus, Varia.! Sami Oinonen Infinity 25.09. 2014

Design Thinking. - kehityskoulutus, Varia.! Sami Oinonen Infinity 25.09. 2014 Design Thinking - kehityskoulutus, Varia Sami Oinonen Infinity 25.09. 2014 Agenda Kehityshaasteista mahdollisuuksia, ideoita ja ratkaisuehdotuksia muotoiluajattelun avulla 08:30-15:30 Anne Raasakka / Alustus

Lisätiedot

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Määttänen Kaisa, Väänänen Hannamari 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan

Lisätiedot

Majoituspakettien kehittäminen Lappeenrannan Kylpylälle

Majoituspakettien kehittäminen Lappeenrannan Kylpylälle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketoiminta ja kulttuuri Imatra Hotelli- ja ravintola-ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Marika Jalkanen Majoituspakettien kehittäminen Lappeenrannan Kylpylälle

Lisätiedot

HYVINVOINTIA edistävät

HYVINVOINTIA edistävät HYVINVOINTIA edistävät käyttöliittymät- ja palvelualustat matkailussa ja vapaa-ajassa Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Muotoiluakatemia LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Joukkoliikennepalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen yhteissuunnittelun keinoin

Joukkoliikennepalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen yhteissuunnittelun keinoin 34 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä Anna-Sofia Hyvönen Joukkoliikennepalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen yhteissuunnittelun keinoin 3 Anna-Sofia Hyvönen Joukkoliikennepalveluiden

Lisätiedot

verkkopalveluiden suunnittelussa

verkkopalveluiden suunnittelussa Käyttäjälähtöisyys verkkopalveluiden suunnittelussa 5/2008 Hallinnon kehittäminen Käyttäjälähtöisyys verkkopalveluiden suunnittelussa 5/2008 Hallinnon kehittäminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua Minna-Mari Sivunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Minna-Mari Sivunen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

COPYRIGHT 2015 SOLINOR OY TEOLLISUUSKATU 21, 00510 HELSINKI HTTP://WWW.SOLINOR.FI

COPYRIGHT 2015 SOLINOR OY TEOLLISUUSKATU 21, 00510 HELSINKI HTTP://WWW.SOLINOR.FI COPYRIGHT 2015 SOLINOR OY TEOLLISUUSKATU 21, 00510 HELSINKI HTTP://WWW.SOLINOR.FI OMISTETTU KAIKILLE NIILLE, JOTKA HALUAVAT TUOTTAA ASIAKKAILLEEN LISÄÄ ARVOA. A PALVELUMUOTOILU 6 KUUNTELE KÄYTTÄJÄÄ 12

Lisätiedot

Suurpelto Pop-up. Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen,

Suurpelto Pop-up. Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen, 1 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Suurpelto Pop-up Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen, Vesala Liiketalous + Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Raportti Joulukuu, 2014 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö

Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö Yhteissuunnittelu Aalto-yliopiston yhteistyöprojekteissa Taiteen maisterin opinnäyte Sanna Tuononen Kevät 2013 Muotoilun laitos Aalto-yliopisto Mitä te nyt tuutte

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut

Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Kivisalo, Elina Loman, Jenna 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Elina Kivisalo,

Lisätiedot

Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä

Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Mikael Runonen Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä Diplomityö Espoo 24.11.2008 Työn valvoja: Prof. Marko Nieminen

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla yhteisöllisyyttä opiskelija-asumiseen

Palvelumuotoilulla yhteisöllisyyttä opiskelija-asumiseen Palvelumuotoilulla yhteisöllisyyttä opiskelija-asumiseen Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Kevät 2013 Jenni Mäenpää Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta Työn nimi: Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Pro gradu -tutkielma Teollinen muotoilu Kevät 2014 Laura Lahdenperä Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Työn nimi: Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Tekijä:

Lisätiedot

Päivystyspoliklinikan viestinnän kehittäminen muotoilun menetelmillä

Päivystyspoliklinikan viestinnän kehittäminen muotoilun menetelmillä Päivystyspoliklinikan viestinnän kehittäminen muotoilun menetelmillä Toimintatutkimus Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikan sisäisestä viestinnästä, sen kehittämisestä sekä sen työskentelyprosessin

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ Tiina Mäkitalo-Keinonen Pia Arenius Sari Liikala Julkaisusarja A - Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A26/2008 ISSN 1459-1332 ISBN 978-951-564-949-2

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Helsingin kaupunginkirjasto 1.9.2003 Jouni Juntumaa Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Johdanto... 2 Miksi?... 3 Monenlaisia tiedontarpeita... 4 Esteitä... 4 Tuottavuuden parantaminen...

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja F 27 (verkkojulkaisu 26) Kirjoittajat: Anna Pikala, Helinä Ahola, Petri Katajarinne ja Timo Parkkola Kirjan ulkoasu ja taitto: Kirsti Pusa Painovuosi: 2014 Tätä kirjaa

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Asiakasymmärrys. Työkalut käyttäjätiedon hankkimiseen Satu Miettinen

Asiakasymmärrys. Työkalut käyttäjätiedon hankkimiseen Satu Miettinen Asiakasymmärrys Työkalut käyttäjätiedon hankkimiseen Satu Miettinen Palvelumuotoilun prosessi alkaa asiakkaan tarpeiden, unelmien ja toiveiden ymmärtämisestä. Asiakkaan ymmärtäminen ja käyttäjätiedon hankinta

Lisätiedot

Matkalla matkalle haastattelututkimus Turun lentoaseman lähtöselvityspalvelusta

Matkalla matkalle haastattelututkimus Turun lentoaseman lähtöselvityspalvelusta Matkalla matkalle haastattelututkimus Turun lentoaseman lähtöselvityspalvelusta Jenni Lehtonen Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Koulutusohjelma:

Lisätiedot

MITÄ ON PALVELUMUOTOILU?

MITÄ ON PALVELUMUOTOILU? Taideteollinen korkeakoulu..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY info@opiskelupaikka.fi www.opiskelupaikka.fi. Kolme haastetta

MEDIATALO OPISKELUPAIKKA OY info@opiskelupaikka.fi www.opiskelupaikka.fi. Kolme haastetta Nuorisomarkkinointi ja sosiaalinen media Our focus should be not on emerging techonologies but on emerging cultural practices. - Henry Jenkins, professori, Massachusetts Institue of Techonlogy MEDIATALO

Lisätiedot