MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR"

Transkriptio

1 Price/EUR QPR SOFTWARE Kasvu kiihtyy Nostamme QPR Softwaren tavoitehinnan 1,55 euroon (aik. 1,12 euroa) ja suosituksen osta-tasolle (aik. lisää) yhtiön perjantaina julkistaman erittäin vahvan Q4-raportin jälkeen. QPR Softwaren liikevaihdon kasvu kiihtyi Q4:lla yli yhtiön vuosille asettaman 15 %:n keskimääräisen kasvutavoitteen. Skaalautuvan liiketoimintamallin ansiosta yhtiön kasvu heijastuu vivulla kannattavuuteen, minkä ansiosta Q4:n käyttökate nousi merkittävästi vertailukaudesta. Näemme yhtiöllä edelleen hyvät edellytykset selvään tuloksen ja osinkovirran kasvuun lähivuosina, minkä vuoksi myös arvostustasossa on alkuvuoden kurssinoususta huolimatta selvää nousuvaraa. SUOSITUS 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 OSTA Erinomainen Q4-raportti QPR Softwaren liikevaihdon kasvu kiihtyi Q4:lla yli yhtiön vuosille asettaman 15 %:n keskimääräisen kasvutavoitteen. Skaalautuvan liiketoimintamallin ansiosta yhtiön kasvu heijastui vivulla kannattavuuteen, minkä ansiosta Q4- käyttökate nousi 56 % vertailukaudesta. Ennustamme nopeampaa kasvua lähivuosille QPR ohjeisti odotetun konservatiivisesti liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuodesta Kiihtyvän kasvun ja suhteellisen kiinteänä pysyvän kulurakenteen myötä ennustamme aiempaa nyt aiempaa vahvempaa tuloskasvua lähivuosille. Ennusteessamme QPR:n osakekohtainen tulos kasvaa tänä vuonna 37 % 0,102 euroon ja ensi vuonna 24 % 0,125 euroon. Arvostus maltillinen ja riski-/tuottoprofiili houkutteleva QPR:n arvostustaso on FY 15 ja FY 16 EV/EBITDA-kertoimilla 6x ja 5x maltillinen sekä absoluuttisesti että vertailuryhmään suhteutettuna. Maltilliset tuloskertoimet, yli 4 %:n osinkotuotto ja merkittävä jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta) tekevät QPR:n osakkeen riski-/tuottoprofiilista mielestämme houkuttelevan. 0,6 02/10 02/11 02/12 02/13 02/14 02/15 QPR Software OMXH 25 Osakekurssi, EUR (ed. päätös) 1.35 Tavoitehinta, EUR 1.55 Edellinen suositusmuutos Osakemäärä, 000 s Laimennettu osakemäärä, 000 s Markkina-arvo, MEUR 16 Vapaasti vaihdettavat osakkeet, % Reuters koodi QPR1V.HE Bloomberg koodi QPR1V FH Seuraava tulosjulkistus Kotisivut Analyytikko Petri Aho Sähköposti Puhelin OSTA LISÄÄ VÄHENNÄ MYY AVAINLUKUJA Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto- Tulos ennen Tulos/osake P/E EV/Sales P/Kassavirta EV/EBIT Osinko/osake (EBIT) marginaali veroja MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR ,7 0,6 6.7% 0,6 0, ,5 1,1 11.5% 1,1 0, e 10,8 1,5 14.0% 1,5 0, e 12,2 1,9 15.3% 1,9 0, e 13,4 2,0 14.8% 2,0 0, Markkina-arvo, MEUR 16,2 OPO / osake 2015E, EUR 0.3 CAGR EPS , % 21.4 Nettovelka 2015E, MEUR -2,1 P/B 2015E 3.9 CAGR kasvu , % 12.0 Yritysarvo, MEUR 14,1 Osinkotuotto 2015E, % 5.2 ROE 2015E, % 33.0 Taseen koko 2015E, MEUR 11 Veroaste 2015E, % 20.0 ROCE 2015E, % 41.3 Liikearvo 2015E, MEUR 0,5 Omavaraisuusaste 2015E, % 39.4 PEG, P/E 15/CAGR 1.3 1

2 Kasvu kiihtyy, nostamme suositusta Nostamme QPR Softwaren tavoitehinnan 1,55 euroon (aik. 1,12 euroa) ja suosituksen osta-tasolle (aik. lisää) yhtiön perjantaina julkistaman erittäin vahvan Q4-raportin jälkeen. QPR Softwaren liikevaihdon kasvu kiihtyi Q4:lla yli yhtiön vuosille asettaman 15 %:n keskimääräisen kasvutavoitteen. Skaalautuvan liiketoimintamallin ansiosta yhtiön kasvu heijastuu vivulla kannattavuuteen, minkä ansiosta Q4:n käyttökate nousi merkittävästi vertailukaudesta. Näemme yhtiöllä edelleen hyvät edellytykset selvään tuloksen ja osinkovirran kasvuun lähivuosina, minkä vuoksi myös arvostustasossa on alkuvuoden kurssinoususta huolimatta selvää nousuvaraa. Nostamme QPR Softwaren tavoitehinnan 1,55 euroon (aik. 1,12 euroa) ja suosituksen osta-tasolle (aik. lisää) yhtiön perjantaina julkistaman erittäin vahvan Q4- raportin jälkeen.. Erinomainen Q4-raportti QPR:n liikevaihto kasvoi 16 % Q4:lla 2,7 MEUR:on, mikä ylitti selvästi 9 %:n ja 2,5 MEUR:n tasolla olleet ennusteemme. Jatkuvien palveluiden (Ohjelmistojen vuokraus ja ylläpitopalvelut) liikevaihdon kasvu oli 8 % ja linjassa ennusteemme kanssa. Ohjelmistojen lisenssimyynti jatkoi uusien tuotteiden vetämänä vahvaa kasvuaan ja nousi Q4:lla 54 % vertailukaudesta ja 42 % vuonna 2014, mikä ylitti selvästi Q4:lle ennustamamme 25 %:n kasvun. Myös konsultointipalveluiden myynnin kasvu kiihtyi loppuvuonna selvästi odotuksiamme enemmän ja oli Q4:lla 12 %, kun odotimme vain 5 %:n kasvua. Kannattavuuskehitys oli Q4:lla myös erinomaista, sillä ohjelmistomyyntiin painottuva kasvu ja konsultointihenkilöstön käyttöasteiden paranemisen ansiosta yhtiön kulut kasvoivat selvästi liikevaihdon kasvua hitaammin. QPR:n käyttökate oli Q4:lla 0,61 MEUR, jossa oli kasvua 56 % vertailukaudesta. Q4:n käyttökatemarginaali oli 22,9 % (Q4 14: 16,9 %), mikä ylitti myös selvästi ennusteemme (19,8 %). Osakekohtainen tulos kasvoi hyvän kannattavuuskehityksen myötä 50 % vertailukaudesta 0,028 euroon. Liiketoiminnan rahavirta parantui vertailukaudesta vain 9 %, johtuen vertailukauden poikkeuksellisesta laskutusrytmistä. Liiketoiminnan rahavirta oli Q4:lla 0,445 MEUR (Q4 13: 0,410 MEUR) ja vuonna ,62 MEUR, eli 0,135 euroa osakkeelta. Yhtiön osinkoehdotus oli odotuksiemme mukainen, 0,05 euroa osakkeelta. QPR Softwaren liikevaihdon kasvu kiihtyi Q4:lla yli yhtiön vuosille asettaman 15 %:n keskimääräisen kasvutavoitteen. Skaalautuvan liiketoimintamallin ansiosta yhtiön kasvu heijastui vivulla kannattavuuteen, minkä ansiosta Q4- käyttökate nousi 56 % vertailukaudesta. Ennustamme nopeutuvaa kasvua lähivuosille QPR ohjeisti odotuksiemme mukaisesti liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuonna Emme näe koruttoman ohjeistuksen olevan merkki epävarmoista kasvunäkymistä, vaan pikemminkin konservatiivinen tapa huomioida lisenssimyynnin ja konsultointiprojektien ajoituksiin tyypillisesti liittyvää liikevaihdon kasvun heiluntaa. Ennustamme nyt QPR:n liikevaihdon kasvun kiihtyvän kuluvana vuonna noin 14 %:in (aik. 9 %), eli lähelle yhtiön 15 %:n tavoitetasoa. Vuodelle 2016 ennustamme noin 13 %:n kasvua (aik. 9 %). Kasvuennusteemme ajureina on 1) noin 10 jakelijalla (10-15 %:lla) vuosittain laajentuvan kv-jakelukanavan luoma lisenssi- ja ohjelmistovuokrauksen myynnin kasvu, 2) ohjelmistokannan laajentumisen myötä kasvava ylläpito- ja vuokrauspalveluiden myynti, sekä 3) konsultointipalveluiden vahvistuva kasvu. Emme näe yhtiön kiinteissä kuluissa merkittävää nousupainetta lähivuosille, joten kiihtyvä kasvu nostaa myös käyttökatemarginaaliennusteitamme. Ennustamme QPR:n käyttökate-marginaalin olevan kuluvana vuonna 21,6 % (aik. 19,6 %) ja 22,7 % vuonna 2016 (aik. 19,6 %). Ennusteillamme osakekohtainen tulos kasvaa tänä vuonna 37 % 0,102 euroon ja ensi vuonna 24 % 0,125 euroon. Vahvan kassavirran ja kasvavan nettokassan myötä ennustamme osingon kasvavan vuodelta ,07 euroon ja vuodelta ,09 euroon. QPR ohjeisti odotetun konservatiivisesti liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuodesta Kiihtyvän kasvun ja suhteellisen kiinteänä pysyvän kulurakenteen myötä ennustamme aiempaa nyt aiempaa vahvempaa tuloskasvua lähivuosille. 2

3 ennustemuutokset Ennustemuutokset 2015e 2015e Muutos 2016e 2016e Muutos MEUR / EUR vanha uusi % vanha uusi % Liikevaihto 10,3 10,8 6 % 11,2 12,2 9 % EBITDA 2,0 2,3 17 % 2,2 2,8 27 % PTP 1,3 1,5 21 % 1,4 1,9 31 % EPS (ilman kertaeriä) 0,08 0,10 21 % 0,10 0,13 31 % DPS 0,06 0,07 17 % 0,07 0,09 29 % Lähde: Inderes ennusteet Arvostus maltillinen ja riski-/tuottoprofiili houkutteleva Päivitetyillä ennusteillamme QPR:n EV/EBITDA on kuluvalle vuodelle 6x ja vuodelle x. Vastaavat P/E-kertoimet ovat 13x ja 11x. Päivitetyn tavoitehintamme 1,55 euroa pohjalta lasketuilla EV/EBITDA-kertoimilla QPR:n arvostustaso olisi edelleen noin 30 % eurooppalaisista IT-yhtiöistä koostuvan vertailuryhmän alapuolella. Maltilliset tuloskertoimet, yli 4 %:n osinkotuotto ja merkittävä jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta (yli 50 %) tekevät QPR:n osakkeen riski-/tuottoprofiilista mielestämme houkuttelevan. Merkittävimpinä, joskin tällä hetkellä pieninä riskeinä suosituksellemme näemme jakelukanavan laajentamisen epäonnistumisen ja/tai ohjelmistotuotteiden kilpailukyvyn nopean heikentymisen. QPR:n arvostustaso on maltillinen sekä absoluuttisesti että vertailuryhmään suhteutettuna. Yhtiö Markkina-arvo P/E EV/EBITDA Osinkotuotto-% MEUR TIETO OYJ * ,8 13,2 9,2 7,7 4,7 SOFTWARE AG ,7 12,2 8,9 8,4 2,1 ACANDO AB ,0 10,7 12,8 7,0 7,5 INDUST & FINANCIAL SYSTEM-B ,4 21,5 10,3 9,6 2,1 KNOW IT AB ,2 10,7 9,1 7,9 7,4 INNOFACTOR OYJ * 28 12,4 9,0 6,4 5,4 2,3 HIQ INTERNATIONAL AB ,2 15,6 11,8 10,8 6,0 DIGIA OYJ 68 13,4 8,5 2,5 2,2 3,3 AFFECTO OYJ 71 12,0 7,9 7,6 6,1 8,4 Keskiarvo 15,2 12,1 8,7 7,2 4,9 QPR SOFTWARE OYJ * 16,4 13,3 10,8 6,0 4,8 5,2 Erotus-% -13 % -11 % -31 % -34 % 7 % * Inderesin ennusteet 3

4 KVARTAALILUVUT MEUR 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q Q1e 2015Q2e 2015Q3e 2015Q4e 2015e 2016e 2017e Liikevaihto 2,22 2,47 2,17 2,69 9,54 2,54 2,84 2,43 3,02 10,84 12,22 13,41 Käyttökate 0,30 0,50 0,44 0,61 1,86 0,46 0,65 0,53 0,70 2,34 2,79 3,03 Käyttökate (%) 13,7 % 20,1 % 20,4 % 22,9 % ,3 % 22,9 % 21,7 % 23,2 % Liikevoitto (EBIT) 0,11 0,34 0,23 0,42 1,10 0,26 0,45 0,33 0,48 1,52 1,87 1,99 Liikevoitto (%) 4,8 % 13,9 % 10,5 % 15,5 % ,4 % 15,8 % 13,4 % 16,0 % Nettorahoituskulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0, Voitto ennen veroja 0,10 0,33 0,22 0,41 1,07 0,26 0,45 0,33 0,48 1,52 1,87 1,99 Verot 0,0 0,0-0,1-0,1-0,18-0,1-0,1-0,1-0,1-0,30-0,37-0,40 Veroaste (%) -10 % -13 % -25 % -16 % % -20 % -20 % -20 % Nettotulos 0,09 0,29 0,17 0,34 0,89 0,21 0,36 0,26 0,39 1,22 1,50 1,59 Osakekohtainen tulos (EPS) EPS oikaistu (dilutoitu osakemäärä) Osinko per osake LIIKEVAIHTO, MEUR Ohjelmistolisenssit 0,30 0,38 0,28 0,51 1,47 0,42 0,53 0,39 0,67 2,01 2,41 Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 0,76 0,79 0,76 0,78 3,09 0,80 0,81 0,80 0,81 3,23 3,36 Ohjelmistojen vuokrat 0,44 0,48 0,49 0,49 1,90 0,51 0,54 0,55 0,56 2,16 2,60 Konsultointi 0,71 0,82 0,64 0,91 3,08 0,81 0,95 0,70 0,98 3,44 3,86 Konserni ,41 Yhteensä 2,22 2,47 2,17 2,69 9,54 2,54 2,84 2,43 3,02 10,84 12,22 13,41 LIIKEVAIHDON KASVU, V/V % Ohjelmistolisenssit Ohjelmistojen ylläpitopalvelut Ohjelmistojen vuokrat Konsultointi Yhteensä LIIKEVOITTO, MEUR Konserni 0,11 0,34 0,23 0,42 1,10 0,26 0,45 0,33 0,48 1,52 1,87 1,99 Yhteensä 0,11 0,34 0,23 0,42 1,10 0,26 0,45 0,33 0,48 1,52 1,87 1,99 LIIKEVOITTOMARGINAALI, % Konserni Yhteensä

5 TULOSLASKELMA, MEUR e 2016e 2017e Liikevaihto 6,9 7,5 9,3 8,7 9,5 10,8 12,2 13,4 Liikevaihdon kasvu (%) Kulut Raportoitu käyttökate 6,9 7,5 9,3 8,7 9,5 10,8 12,2 13,4 Kertaluontoiset erät käyttökatteessa Käyttökate (%) Poistot EBITA 0,8 0,8 0,9 0,6 1,1 1,5 1,9 2,0 Liikearvon alaskirjaukset / arvonalennukset Raportoitu liikevoitto 0,8 0,8 0,9 0,6 1,1 1,5 1,9 2,0 Liikevoitto (%) Nettorahoituskulut Voitto ennen veroja 0,71 0,71 0,83 0,55 1,07 1,52 1,87 1,99 Kertaluontoiset erät Verot -0,2-0,2-0,2 0,0-0,2-0,3-0,4-0,4 Vähemmistöosuus Nettotulos 0,5 0,5 0,7 0,5 0,9 1,2 1,5 1,6 TASE, MEUR Vastaavaa Kiinteä omaisuus Liikearvo Varastot Saatavat Likvidit varat / käteinen Taseen loppusumma Vastattavaa Oma pääoma Siirretyt verovelat Korollinen velka Lyhytaikaiset korottomat velat Muut korottomat velat Yhteensä vastattavaa KASSAVIRTA, MEUR + EBITDA Nettorahoituserät Verot Käyttöpääoman muutos /- Muut = Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Yritysostot Yritysmyynnit = Vapaa kassavirta /- Korollisten velkojen muutos /- Annit / omien osakkeiden ostot Maksetut osingot /- Lainasaatavien muutos Kassavarojen muutos

6 ARVOSTUSKERTOIMET Yritysarvo (EV) / Liikevaihto EV / Käyttökate EV / EBITA EV / Liikevoitto EV / Operatiivinen kassavirta EV / Vapaa kassavirta P/E P/E (oikaistu kertaeristä) P/B P/S P/Kassavirta Tavoitehinnalla EV/EBIT Tavoitehinnalla P/E Tavoitehinnalla P/B OSAKEKOHTAISET LUVUT Osakkeiden lukumäärä Osakemäärä (dilutoitu) Osakekohtainen tulos (EPS) EPS (oikaistu) Kassavirtapohjainen EPS Operatiivinen kassavirta / osake Sijoitettu pääoma / osake Substanssiarvo / osake Substanssi ilman liikearvoa Osinko / osake Osinko / tulos, % Osinkotuotto, % PÄÄOMATEHOKKUUS Oman pääoman tuotto (ROE), % Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA Investoinnit / Liikevaihto, % Investoinnit / Poistot ilman liikearvoa,% Nettovelka / Käyttökate Velka / Oma pääoma Omavaraisuusaste Nettovelkaantumisaste (Gearing-%) Työntekijöiden lukumäärä (keskiarvo) Liikevaihto / työntekijä EUR Liikevoitto / työntekijä, EUR

7 VALUAATIO NORMAALI SKENAARIO TAUSTAOLETUKSET WACC Nykyinen osakekurssi 1.35 Kassavirran nykyarvo 9 Pitkän ajan kasvu, % 2.0 Riskitön korko, % 3.00 DCF-arvo 1.59 Terminaaliarvo 9 WACC, % 8.8 Riskipreemio, % 4.8 Nousupotentiaali, % 17.4 Vähemmistöosuudet 0 Spread, % 0.5 Velan riskipreemio, % 3.0 Maksimiarvo 1.7 Mark.eht. sijoitukset 1 Minimi WACC, % 8.3 Equity beta 1.00 Minimiarvo 1.5 Velka - Osingot 0 Maksimi WACC, % 9.3 Tavoiteltu velka-aste, % 0 Terminaaliarvo, % 49.7 Osakkeen arvo 19 Osakemäärä (milj.) 12.0 Efekt. veroaste, % 20 DCF-VALUAATIO, MEUR e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e Terminaali Liikevaihto Liikevaihdon kasvu, % Liikevoitto (EBIT) Liikevoitto-% Poistot + arvonalennukset Tuloverot Käyttöpääoman muutos NWC / Liikevaihto, % Muutos muissa vastaavissa Investoinnit Investoinnit / Liikevaihto, % Muut erät = Vapaa kassavirta (FCF) = Diskontattu FCF (DFCF) = DFCF min WACC = DFCF max WACC

8 YRITYSKUVAUS: QPR Software on erikoistunut yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden toiminnan kehittämiseen. Missiomme on auttaa asiakkaitamme tulemaan ketteriksi ja tehokkaiksi toiminnassaan. Tarjoamme ohjelmistoja ja asiantuntijapalveluja kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä, prosessien mallintamisessa ja analysoinnissa sekä suorituskyvyn mittaamisessa. Yhtiöllä on yli 1500 asiakasta yli 50 maassa ja osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla (kaupankäyntitunnus: QPR1V). OMISTUSRAKENNE SHARES meur % Pelkonen Jouko Antero % Ulkomarkkinat Oy % Leskinen Vesa-Pekka % AC Invest Oy % Junkkonen Kari Juhani % QPR Software Oyj % Piekkola Asko % Jaakkola Jari % Leskinen Veli-Mikko % Erikoissijoitusrahasto EQ Pikkujättiläiset % Ten largest % Residual % Total % RAPORTOINTIAJANKOHDAT Huhtikuu 23, 2015 Heinäkuu 30, 2015 Lokakuu 22, 2015 Q1 report Q2 report Q3 report MUUT TAPAHTUMAT Maaliskuu 12, 2015 AGM YRITYSJOHTO / KONTAKTIT CEO: Jari Jaakkola, CEO QPR Software Oyj, Huopalahdentie 24, Helsinki CFO: Tel: +358 (0) IR: SUOSITUSHISTORIA, VIIMEISET 12 KUUKAUTTA Päivämäärä Suositus Tavoitehinta Osakekurssi Lisää 1,05 0, Lisää 1,10 1, Lisää 1,12 1, Osta 1,55 1,35 8

9 Disclaimer Raporteilla esitettävä informaatio on hankittu useista eri julkisista lähteistä, joita Inderes pitää luotettavana. Inderesin pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta Inderes ei takaa esitettyjen tietojen virheettömyyttä. Mahdolliset kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä näkemyksiä. Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä. Inderes tai sen työntekijät eivät myöskään vastaa raporttien perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Raportilla esitettyjen tietojen perustana oleva informaatio voi muuttua nopeastikin. Inderes ei sitoudu ilmoittamaan esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista muutoksista. Mahdolliset kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä näkemyksiä. Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä. Inderes tai sen työntekijät eivät myöskään vastaa tämän raportin perusteella tehtyjen päätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Raportilla esitettyjen tietojen perustana oleva informaatio voi muuttua nopeastikin. Inderes ei sitoudu ilmoittamaan esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista muutoksista. Tuotetut raportit on tarkoitettu informatiiviseen käyttöön, joten raportteja ei tule käsittää tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa, myydä tai merkitä sijoitustuotteita. Asiakkaan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, asiakkaan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Asiakas vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta. Inderesin tuottamia raportteja ei saa muokata, kopioida tai saattaa toisten saataville kokonaisuudessaan tai osissa ilman Inderesin kirjallista suostumusta. Mitään tämän raportin osaa tai raporttia kokonaisuudessaan ei saa missään muodossa luovuttaa, siirtää tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Japaniin tai mainittujen valtioiden kansalaisille. Myös muiden valtioiden lainsäädännössä voi olla tämän raportin tietojen jakeluun liittyviä rajoituksia ja henkilöiden, joita mainitut rajoitukset voivat koskea, tulee ottaa huomioon mainitut rajoitukset. Inderes antaa seuraamilleen osakkeille tavoitehinnan. Inderesin käyttämä suositusmetodologia perustuu osakkeen tämänhetkisen hinnan ja kuuden kuukauden tavoitehintamme väliseen prosenttieroon. Suosituspolitiikka on neliportainen suosituksin myy, vähennä, lisää ja osta. Inderesin sijoitussuosituksia ja tavoitehintoja tarkastellaan pääsääntöisesti vähintään neljä kertaa vuodessa yhtiöiden osavuosikatsausten yhteydessä, mutta suosituksia ja tavoitehintoja voidaan muuttaa myös muina aikoina markkinatilanteen mukaisesti. Annetut suositukset tai tavoitehinnat eivät takaa, että osakkeen kurssi kehittyisi tehdyn arvion mukaisesti. Inderes käyttää tavoitehintojen ja suositusten laadinnassa pääsääntöisesti seuraavia arvonmääritysmenetelmiä: Kassavirta-analyysi (DCF) ja lisäarvomalli (EVA), arvostuskertoimet, vertailuryhmäanalyysi ja osien summa -analyysi. Käytettävät arvonmääritysmenetelmät ja tavoitehinnan perusteet ovat aina yhtiökohtaisia ja voivat vaihdella merkittävästi riippuen yhtiöstä ja (tai) toimialasta. Inderesin suosituspolitiikka perustuu seuraavaan jakaumaan suhteessa osakkeen nousuvaraan 12-kk tavoitehintaan: Suositus Nousuvara 12-kk tavoitehintaan Osta >15 % Lisää 5-15 % Vähennä -5-5 % Myy < -5 % Inderesin tutkimusta laatineilla analyytikoilla tai Inderesin työntekijöillä ei voi olla 1) merkittävän taloudellisen edun ylittäviä omistuksia tai 2) yli 1 %:n omistusosuuksia missään tutkimuksen kohteena olevissa yhtiössä. Inderes Oy:llä ei ole omistuksia kohdeyhtiöissä. Analyysin laatineen analyytikon palkitsemista ei ole suoralla tai epäsuoralla tavalla sidottu annettuun suositukseen tai näkemykseen. Inderes Oy:llä ei ole investointipankkiliiketoimintaa. Inderes tai sen yhteistyökumppanit, joiden asiakkuuksilla voi olla taloudellinen vaikutus Inderesiin, voivat liiketoiminnassaan pyrkiä toimeksiantosuhteisiin eri liikkeeseenlaskijoiden kanssa Inderesin tai sen yhteistyökumppanien tarjoamien palveluiden osalta. Inderes voi siten olla suorassa tai epäsuorassa sopimussuhteessa tutkimuksen kohteena olevaan liikkeeseenlaskijaan. Inderes voi yhdessä yhteistyökumppaneineen tarjota liikkeeseen laskijoille Corporate Broking -palveluita, joiden tavoitteena on parantaa yhtiön ja pääomamarkkinoiden välistä kommunikaatiota. Näitä palveluita ovat sijoittajatilaisuuksien ja -tapahtumien järjestäminen, sijoittajaviestinnän liittyvä neuvonanto, sijoitustutkimusraporttien laatiminen. Inderes on tehnyt tässä raportissa suosituksen kohteena olevan laskijan kanssa sopimuksen, jonka osana on tutkimusraporttien laatiminen. Lisätietoa Inderesin tutkimuksesta: 9

Rahoitusjärjestely onnistui odotettua paremmin

Rahoitusjärjestely onnistui odotettua paremmin Yhtiöpäivitys Rahoitusjärjestely onnistui odotettua paremmin Olemme nostaneet bioteknologiayhtiö Biotien tavoitehinnan 0,23 euroon (aik. 0,20 euroa) yhtiön Yhdysvaltojen osakeannin onnistuttua hyvin ja

Lisätiedot

Tulos ennen veroja. Osinko / osake MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

Tulos ennen veroja. Osinko / osake MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Hinta/EUR SOPRANO Loistava kauppa Nostamme Sopranon suosituksen osta-tasolle (aik. lisää) ja tavoitehintamme 1,35 euroon (aik. 1,05 euroa) yhtiön ilmoitettua eilen Management Institute of Finlandin (MIF)

Lisätiedot

Siili Solutions. Seurannan aloitus. Inderes Osaketutkimus

Siili Solutions. Seurannan aloitus. Inderes Osaketutkimus Siili Solutions Seurannan aloitus Inderes on tuottanut tämän raportin sijoittajien informatiiviseen käyttöön. Raportilla esitetyt tiedot perustuvat markkinoilla yleisesti käytettävissä oleviin tietoihin

Lisätiedot

Aamukatsaus 02.04.2014

Aamukatsaus 02.04.2014 Pääuutiset Euroalueen työttömyysongelma pysyy tiukassa, erot maiden välillä edelleen suuria Metso vahvisti huhut: Weir Group on lähestynyt yhtiötä ostotarjouksella Talvivaara päivitys varoitamme innostumasta

Lisätiedot

YHTIÖKATSAUS Huhtikuu 2015

YHTIÖKATSAUS Huhtikuu 2015 YHTIÖKATSAUS Huhtikuu 2015 Tässä esitetyt, yhtiötä ja sen liikkeeseen laskemia arvopapereita koskevat, tiedot on tarkoitettu vain vastaanottajan käyttöön eikä niitä saa jäljentää tai kopioida tai muulla

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Arvo... 4 Arvonmääritysmalli... 6 Edellytykset... 6 Laskelmat...6 Selitykset...7 Toimialavertailu...8 Ennustetut tuotot...14 Lähtöarvot...15

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Tilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 12 Konsernitase (IFRS) 13 Konsernin

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005 SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista Sysopen Oyj ( SysOpen ) ja Digia Oy ( Digia ) sopivat yhdistyvänsä ( Yhdistyminen ) 11.2.2005 tehdyllä yhdistymissopimuksella

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj:n ( Incap tai Yhtiö ) ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.9.2010 suunnatun osakeannin ( Osakeanti ) toteuttamisesta. Annissa tarjottiin

Lisätiedot

Pääjärjestäjä Nordea

Pääjärjestäjä Nordea ESITE 25.8.2009 1.611.977 Tarjottavaa A-sarjan osaketta ja 2.129.810 Tarjottavaa B-sarjan osaketta Merkintähinta 12,00 euroa Tarjottavalta A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy osakkeenomistajien

Lisätiedot

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P).

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P). Osavuosikatsaus 1 (26) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu : Palveluliiketoiminnan kasvu jatkuu vahvana - Liikevaihto 61 617 tuhatta euroa (56 153 tuhatta euroa) kasvu 9,7

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012 1 (29) :n pörssitiedote 30.4.2012 klo 8.30 :n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) Yhteenveto Innofactor-konsernin avainluvut 1.1. 31.3.2012: liikevaihto 3 972* tuhatta euroa (2011:

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Tilinpäätös 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2011... 5 Taloudellinen tulos... 7 Tutkimus ja tuotekehitys... 13 Henkilöstö... 14 Yritysvastuu... 15 Segmentit...

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS)

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Pörssitiedote 1 SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Tasaista kehitystä sekä merkittävä strategiaa toteuttava yritysjärjestely - Liikevaihto oli 18,96 miljoonaa euroa (20,39 miljoonaa euroa),

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

F-Secure Suojaa korvaamattoman

F-Secure Suojaa korvaamattoman F-Secure Suojaa korvaamattoman Vuosikertomus 2009 f-secure.fi SISÄLTÖ F-Secure lyhyesti 3 Tietoja sijoittajille 4 Vuosikooste pörssitiedotteista 4 Liiketoiminnan kehitys lukuina 5 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26 Affecto lyhyesti Affecto rakentaa liiketoiminta-arvoa asiakkailleen tiedolla, teknologialla ja näkemyksellä. Hyödynnämme kaikkea nykyaikaisten organisaatioiden ympärillä olevaa dataa. Palvelumme yltävät

Lisätiedot

LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20 14 Yhtiöesite SISÄLTÖ 3 4 5 6 8 11 12 13 15 20 27 29 36 40 41 TÄRKEÄÄ TIETOA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUNNOT HALLITUKSEN VASTUULAUSUNTO LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN

Lisätiedot

Q4 & FY. Tilinpäätös 2014 1. tammikuuta 30. joulukuuta

Q4 & FY. Tilinpäätös 2014 1. tammikuuta 30. joulukuuta Q4 & FY 2014 Tilinpäätös 2014 1. tammikuuta 30. joulukuuta 2 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti Flow Control ja Services -liiketoimintojen tilaukset kasvoivat, kaivoslaitemarkkinat olivat edelleen

Lisätiedot

QPR Software Oyj. Vuosikertomus 2014

QPR Software Oyj. Vuosikertomus 2014 QPR Software Oyj Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Vuosi 2014 - keskeisiä tapahtumia 1 Strategiamme ja sen toteutus 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallitus 4 Johtoryhmä 6 Hallituksen toimintakertomus 2014

Lisätiedot

Luvut ja hallinnointi

Luvut ja hallinnointi 2010 Luvut ja hallinnointi CapMan Oyj -konsernin avainluvut ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Osakkeet ja osakkeenomistajat ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot