Monikeskustutkimuksen tulokset ohjaavat osaketta lähiaikoina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monikeskustutkimuksen tulokset ohjaavat osaketta lähiaikoina"

Transkriptio

1 Tuloskommentti Monikeskustutkimuksen tulokset ohjaavat osaketta lähiaikoina Terveysteknologiayhtiö Nexstimin H1-tulos oli hyvin pitkälti odotustemme mukainen, emmekä ole tehneet sen jälkeen ennusteisiimme merkittäviä muutoksia. Toistamme näkemyksemme, jonka mukaan positiivinen tulos Q3:n aikana julkaistavista monikeskustutkimuksen välietapeista pienentäisi selvästi yhtiön riskiprofiilia, herättäisi markkinoiden mielenkiinnon NBT-laitteiston potentiaaliin ja antaisi tätä kautta tukea osakekurssille. Toistamme näin lisää-suosituksemme ja nostamme tavoitehintamme 7,0 euroon (aik. 5,8 euroa). Perustelemme suositustamme seuraavasti: Emme tehneet ennusteisiimme merkittäviä muutoksia H1-raportti osui lähelle ennusteitamme, joten emme nähneet tarvetta tehdä merkittäviä muutoksia lähivuosien ennusteisiimme. Liikevaihto H1:llä kasvoi 55 % vertailukaudesta ja oli 0,64 MEUR (H1 14: 0,41 MEUR), kun odotimme 0,60 MEUR:n liikevaihtoa. Liiketappio oli 4,9 MEUR (H1 14: -3,1 MEUR), kun odotimme 4,25 MEUR:n liiketappiota. Yhtiö myös toisti ohjeistuksen, jonka mukaan NBS-laitteistojen myynnistä kertyvän liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoden 2015 aikana ja liiketuloksen odotetaan olevan positiivinen aikaisintaan H2 17. Vuoden 2015 liikevaihtoennusteemme on 3,3 MEUR (2014: 2,2 MEUR) ja liikevoittoennusteemme -8,0 MEUR (2014: -7,8 MEUR). Nykyinen tuloksentekokyky on markkina-arvon kannalta toissijaista Nexstimin markkina-arvon kannalta nykyinen tuloksentekokyky on toissijaista, sillä yhtiön suurin potentiaali liittyy aivohalvauksen kuntoutukseen tarkoitettuun NBTlaitteistoon, jonka kliiniset tutkimukset ovat tällä hetkellä käynnissä Yhdysvalloissa. Yhtiö ilmoitti kliinisen III-vaiheen monikeskustutkimuksen etenevän suunnitelmien mukaisesti ja ensimmäisen välianalyysin arvioidaan ajoittuvan Q3:lle. Seuraava välianalyysi julkaistaan Q1 16 aikana ja lopullisten tulosten odotetaan valmistuvan 2016 loppuun mennessä. Tutkimuksen tavoitteena on todistaa NBT-laitteistolla annetun hoidon tehokkuus aivohalvauskuntoutuksessa, saada johtavien asiantuntijoiden tuki ja FDA:n myynti- ja markkinointilupa Yhdysvaltojen markkinoille. FDA-luvan saaminen on kriittinen askel yhtiössä piilevän potentiaalin realisoitumiseksi ja tämän takia osakkeen lähivuosien suuntaa tulevat ohjaamaan enemmän välietapeista julkaistavat kliiniset analyysit, kuin yksittäiset tulosraportit. Lisäpääoman tarve on ajankohtaista arviomme mukaan vuonna 2016 Nexstimin liiketoiminta tulee olemaan monikeskustutkimuksen ajan selvästi tappiollista ja yhtiö tulee tekemään arviomme mukaan H2 15 ja H1 16 aikana yhteensä hieman yli 7 MEUR:n liiketappion. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön oma pääoma ja kassavarat on syöty ennen kuin lopulliset tulokset monikeskustutkimuksesta julkaistaan. Nexstim tulee siis tarvitsemaan huomattavan määrän lisää pääomaa jo ensi vuonna. Yhtiö on ilmoittanut olevansa aktiivisesti yhteydessä sijoittajiin ja uskomme rahoitusta löytyvän helposti, jos monikeskustutkimuksen ensimmäisen välietapin tulokset osoittavat tutkimuksen edistyvän positiivisesti. Analyytikko Petri Kajaani Suositus Lisää Edellinen: Lisää Tavoitehinta Edellinen: 5,80 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Eilisen päätös 7,00 EUR 2,0 11/14 5/15 Nexstim OMXHCAP 6,48 EUR 12 kk vaihteluväli 4,8-7 EUR Potentiaali 8,0 % Ohjeistus Perustuen liiketoiminnan ennusteensa ja tekemäänsä herkkyysanalyysiin yhtiön johto odottaa NBS-laitteistojen myynnistä kertyvän liikevaihdon kasvavan tilikauden 2015 aikana ja liiketuloksen olevan positiivinen aikaisintaan tilikauden 2017 jälkipuoliskolla. Ohjeistusmuutos: Ennallaan Avainluvut Liikevaihto Liikevoitto Liikevoittomarginaali Tulos ennen Tulos/ Osinko/ EV/ EV/ EV/ P/E Osinko- (EBIT) veroja osake osake Liikevaihto EBITDA EBIT tuotto MEUR MEUR % MEUR EUR EUR (x) (x) (x) (x) % ,9-4,4-237,0 % -4,5-1,42 0,00 1,7-0,7-0,7 0, ,2-7,8-352,9 % -10,4-1,46 0,00 16,2-4,8-4,6-4,2 0,0 % 2015e 3,2-8,0-246,8 % -7,7-1,08 0,00 14,2-6,0-5,8-6,0 0,0 % 2016e 4,2-6,5-152,6 % -6,9-0,97 0,00 12,6-8,6-8,2-6,7 0,0 % 2017e 6,8-2,5-37,0 % -3,2-0,45 0,00 8,4-24,9-22,7-14,4 0,0 % Markkina-arvo, MEUR 46 OPO / osake 2015e, EUR 0,13 CAGR EPS, , % -32 % Nettovelka 2015e, MEUR 0 P/B 2015e 51,6 CAGR kasvu, , % 46 % Yritysarvo (EV), MEUR 46 Nettovelkaisuusaste 2015e, % -8,7 % ROE 2015e, % -162,2 % Taseen koko 2015e, MEUR 10 Omavaraisuusaste 2015e, % 9,3 % ROCE 2015e, % -82,1 % 1

2 Toteuma vrt. Ennusteet Ennusteemme osuivat melko lähelle toteutuneita lukuja H1-raportti osui melko lähelle ennusteitamme, joten emme nähneet tarvetta tehdä merkittäviä muutoksia lähivuosien ennusteisiimme. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 55 % ja oli 0,64 MEUR; kun odotimme 0,60 MEUR:n liikevaihtoa. Liiketappio oli 0,49 MEUR, kun odotimme 4,25 MEUR:n liiketappiota. Koko vuoden ennusteemme on liikevaihdon osalta 3,2 MEUR ja liikevoiton osalta -8,0 MEUR. Ennustetaulukko Q2'14 Q2'15 Q2'15e Q2'15e Konsensus Erotus (%) 2015e MEUR / EUR Vertailu Toteutunut Inderes Konsensus Alin Ylin Tot. vs. Inderes Inderes Liikevaihto 0,41 0,64 0,60 7 % 3,2 Käyttökate -3,10-4,76-4,07 17 % -7,7 Liikevoitto (oikaistu) -3,10-4,93-4,25 16 % -8,0 Liikevoitto -3,10-4,93-4,25 16 % -8,0 Tulos ennen veroja -5,13-4,55-4,30 6 % -7,7 EPS (oikaistu) -0,72-0,64-0,60 6 % -1,1 Liikevaihdon kasvu-% -17,1 % 55,4 % 44,8 % 10,6 %-yks. 46,9 % Liikevoitto-% (oikaistu) -750,0 % -766,0 % -709,2 % -56,8 %-yks % Ennustemuutokset Pidimme ennustemuutokset melko vähäisinä Alla olevasta taulukosta näkyy, että olemme pitäneet ennustemuutokset lähivuosien osalta melko vähäisinä. Mielestämme Nexstimin sijoituscase etenee hyvin yhtiön aiemmin indikoimaan suuntaan, emmekä näe tarpeelliseksi muuttaa näkemystämme lähivuosien tuloskehityksestä. Uskomme yhtiön olevan monikeskustutkimuksen ajan selvästi tappiollinen, mutta liikevaihdon NBT-laitteistojen kysynnän kasvu ajaa liikevaihdon positiivista kehittymistä tällä välin. Ennustemuutokset 2015e 2015e Muutos 2016e 2016e Muutos 2017e 2017e Muutos MEUR / EUR Vanha Uusi % Vanha Uusi % Vanha Uusi % Liikevaihto 3,20 3,25 1 % 4,18 4,24 1 % 6,75 6,85 1 % Käyttökate -6,85-7,69 12 % -6,37-6,22-2 % -2,54-2,30-9 % Liikevoitto ilman kertaeriä -7,21-8,02 11 % -6,61-6,48-2 % -2,76-2,53-8 % Liikevoitto -7,21-8,02 11 % -6,61-6,48-2 % -2,76-2,53-8 % Tulos ennen veroja -7,31-7,69 5 % -7,01-6,90-2 % -3,43-3,22-6 % EPS (ilman kertaeriä) -1,02-1,08 5 % -0,98-0,97-2 % -0,48-0,45-6 % Osakekohtainen osinko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

3 Arvostuskertoimet Verrokeista on vaikea hakea tukea arvostukselle Nexstim kuuluu lääkintälaitteita medical equipment valmistavien yhtiöiden joukkoon. Yhtiön toimialalla ei ole varsinaisia listattuja kilpailijoita, jotka tekevät samaa tuotetta kuin Nexstim ja hyvin moni ns. samantyyppisistä yrityksistä on pieniä alkuvaiheessa olevia tappiollisia start-upeja. Monilla näistä yhtiöistä puuttuu analyytikkoseuranta kokonaan, eikä niillä sen takia ole luotettavia ennusteita. Tappiollinen tulos myös vaikeuttaa verrokkiryhmän arvostuskertoimien vertailua keskenään. Osakekurssi Markkina-arvo Yritysarvo EV/EBIT EV/EBITDA EV/Liikevaihto P/E Osinkotuotto-% Yhtiö EUR MEUR MEUR 2015e 2016e 2015e 2016e 2015e 2016e 2015e 2016e 2015e 2016e 2015e QUANTEL 2, ,9 9,9 5,3 4,7 0,6 0,6 11,0 7,9 0,8 AAP IMPLANTATE 2, ,6 59,3 20,7 13,7 1,8 1,6 168,3 40,4 0,2 0,5 1,3 GERATHERM MEDICAL AG 12, ,6 10,7 2,3 2,1 28,8 24,6 3,0 3,4 2,9 CO.DON AG 2, ,5 4,3 15,3 TOUMAZ LTD 0, ,1 0,9 0,6 14,4 REX BIONICS PLC 0, ,3 0,6 IMPLANET 2, ,5 2,1 VEXIM SA 10, ,5 33,5 4,1 51,5 6,3 Nexstim (Inderes) 6, ,8-8,2-6,0-8,6 14,2 12,6-6,0-6,7 0,0 0,0 51,6 Keskiarvo 154,3 30,6 12,9 13,5 2,6 1,6 69,4 27,8 7,1 1,9 4,8 Mediaani 154,3 22,5 12,6 10,7 2,3 1,1 28,8 24,6 3,0 1,9 2,5 Erotus-% vrt. mediaani -104 % -137 % -148 % -180 % 521 % 1054 % -121 % -127 % -100 % -100 % 1959 % Lähde: Bloomberg / Inderes. Huomautus: Inderesin käyttämä markkina-arvo ei ota huomioon yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. P/B Kaksi huolenaihetta Yhdysvallat ja rahoitustilanne huolestuttavat H1-raportissa oli mielestämme kaksi huolestuttavaa asiaa. Ensimmäinen koski Yhdysvalloissa nähtyjä viivästymisiä NBSlaitteiden myynnissä, joka johtui yhtiön mukaan asiakkaiden lykkääntyneistä investointipäätöksistä. Yhtiö totesi myyntimahdollisuuksien jatkuvan vahvana H2 15 aikana, mutta viivästymiset voivat vaikuttaa vuoden 2015 myynnin kasvuun. Odotamme H2-liikevaihdon kasvavan 2,6 MEUR:oon vertailukauden 1,8 MEUR:sta. Toinen asia oli yhtiön kassa, joka oli kesäkuun lopussa enää 6,1 MEUR (Q4 14: 11,5 MEUR). Yhtiö antoi ymmärtää, että johtuen alhaisemmasta NBS-myynnistä Yhdysvalloissa ja hieman aiempaa arvioitua suuremmista monikeskustutkimuksen kustannuksista, nykyiset kassavarat ja myynnin kassavirta on arvioitu riittävän enää kahden ensimmäisen välianalyysin (Q3 15 ja Q1 16) ja esikaupallistamisen osalta. Tämä indikoi, että yhtiön kassa hupenee arvioitua nopeammin, sillä vielä listautumisen jälkeen yhtiö arvioi kassavarojen riittävän monikeskustutkimuksen loppuun viemiseen. 3

4 Tuloslaskelma ja ennusteet vuosineljänneksittäin Tuloskehitys kvartaalitasolla 2013 H1'14 H2' H1'15 H2' e 2016e 2017e Liikevaihto 1,9 0,4 1,8 2,2 0,6 2,6 3,2 4,2 6,8 Division 1 1,9 0,4 1,8 2,2 0,6 2,6 3,2 4,2 6,8 Käyttökate -4,2-3,1-4,3-7,4-4,8-2,9-7,7-6,2-2,3 Poistot ja arvonalennukset -0,2 0,0-0,4-0,4-0,2-0,2-0,3-0,3-0,2 Liikevoitto ilman kertaeriä -4,4-3,1-4,7-7,8-4,9-3,1-8,0-6,5-2,5 Liikevoitto -4,4-3,1-4,7-7,8-4,9-3,1-8,0-6,5-2,5 Division 1-4,4-3,1-4,7-7,8-4,9-3,1-8,0-6,5-2,5 Nettorahoituskulut -0,1-2,0-0,6-2,6-0,1-0,1-0,1-0,4-0,7 Tulos ennen veroja -4,5-5,1-5,3-10,4-4,6-3,1-7,7-6,9-3,2 Verot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vähemmistöosuudet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettotulos -4,5-5,1-5,3-10,4-4,6-3,1-7,7-6,9-3,2 EPS (oikaistu) -1,42-0,72-0,75-1,46-0,64-0,44-1,08-0,97-0,45 Tunnusluvut 2013 H1'14 H2' H1'15 H2' e 2016e 2017e Liikevaihdon kasvu-% -41,3 % -17,1 % 31,0 % 18,1 % 55,4 % 45,0 % 46,9 % 30,7 % 61,4 % Oikaistun liikevoiton kasvu-% 69,5 % 22,0 % 148,3 % 75,9 % 58,7 % -34,2 % 2,8 % -19,2 % -60,9 % Käyttökate-% -224,4 % -750,0 % -240,4 % -335,8 % -739,7 % -112,4 % -236,7 % -146,5 % -33,6 % Oikaistu liikevoitto-% -237,0 % -750,0 % -261,4 % -352,9 % -766,0 % -118,6 % -246,8 % -152,6 % -37,0 % Nettotulos-% -241,3 % -1238,8 % -296,0 % -472,6 % -708,2 % -120,5 % -236,9 % -162,6 % -47,0 % Liikevaihto ja liikevoitto-% Liikevoiton kehitys kvartaaleittain 3,0 0% 0,0 2,5-100% -200% -1,0 2,0-300% -2,0 1,5-400% -500% -3,0 1,0-600% -4,0 0,5-700% -800% -5,0 0,0 H1'14 H2'14 H1'15 H2'15-900% -6,0 H1 H2 Liikevaihto Oikaistu liikevoitto-%

5 Arvostus Arvostustaso e 2016e 2017e Osakekurssi 6,15 6,48 6,48 6,48 Markkina-arvo Yritysarvo (EV) P/E (oik.) neg. neg. neg. neg. P/Kassavirta -5,7-5,6-6,9-13,5 P/B 5,1 51,6-7,7-5,0 P/S 19,8 14,2 10,9 6,7 EV/Liikevaihto 16,2 14,2 12,6 8,4 EV/EBITDA neg. neg. neg. neg. EV/EBIT neg. neg. neg. neg. Osinko/tulos (%) 0 % 0 % 0 % 0 % Osinkotuotto-% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % P/B EV/Liikevaihto e 2016e 2017e e 2016e 2017e P/B Mediaani EV/Liikevaihto Mediaani Tulostrendi (rullaava 12 kk) Liikevoiton kehitys Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys H2'12 H1'13 H2'13 H1'14 H2'14 H1'15 H2'15 0 H2'12 H1'13 H2'13 H1'14 H2'14 H1'15 H2'15 Liiketulos (rullaava 12 kk) Liikevaihto (rullaava 12 kk) 5

6 Tase ja kassavirtalaskelma Tase Vastaavaa (MEUR) e 2016e Vastattavaa (MEUR) e 2016e Pysyvät vastaavat Oma pääoma Liikearvo Osakepääoma Aineettomat oikeudet Kertyneet voittovarat Käyttöomaisuus Omat osakkeet Sijoitukset osakkuusyrityksiin Uudelleenarvostusrahasto Muut sijoitukset Muu oma pääoma Muut pitkäaikaiset varat Vähemmistöosuus Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset velat Vaihtuvat vastaavat Laskennalliset verovelat Varastot Varaukset Muut lyhytaikaiset varat Lainat rahoituslaitoksilta Myyntisaamiset Vaihtovelkakirjalainat Likvidit varat Muut pitkäaikaiset velat Taseen loppusumma Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikaiset korottomat velat Muut lyhytaikaiset velat Taseen loppusumma % 50% 0% -50% -100% -150% Taseen avainlukujen kehitys e 2016e 2017e 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% -150% Omavaraisuusaste (vas.) Nettovelkaantumisaste (oik.) DCF-laskelma Kassavirtalaskelma (MEUR) e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e Liikevoitto -7,8-8,0-6,5-2,5-0,9 1,5 5,1 11,1 14,9 18,0 21,6 + Kokonaispoistot 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 - Maksetut verot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - verot rahoituskuluista 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + verot rahoitustuotoista 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Käyttöpääoman muutos 0,7 0,0 0,0-0,2-0,8-0,7-2,1-1,8-1,3-1,0-1,6 Operatiivinen kassavirta -6,8-7,7-6,2-2,5-1,3 1,3 3,7 10,2 14,7 18,2 21,3 + Korottomien pitkä aik. velk. lis. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Bruttoninvestoinnit -0,9-0,6-0,5-1,0-1,1-1,3-1,5-1,8-1,4-2,0-2,1 Vapaa operatiivinen kassavirta -7,6-8,3-6,7-3,4-2,4 0,0 2,2 8,4 13,3 16,2 19,3 +/- Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vapaa kassavirta -7,6-8,3-6,7-3,4-2,4 0,0 2,2 8,4 13,3 16,2 19,3 0,0 Diskontattu vapaa kassavirta -7,9-5,4-2,4-1,4 0,0 0,9 3,0 4,0 4,2 4,2 4,2 Diskontattu kumulatiiv. vapaakassavirta 37,7 45,6 51,0 53,4 54,8 54,8 53,9 50,9 46,9 42,7 38,5 Velaton arvo DCF 37,7 - Korolliset velat -3,4 + Rahavarat 11,5 Rahavirran jakauma eri vuosille -Vähemmistöosuus 0,0 -Osinko/pääomapalautus 0,0 Oman pääoman arvo DCF 45,8 TERM Oman pääoman arvo DCF per osake 6,42 Pääoman kustannus (WACC) Vero-% (WACC) 20,0 % Tavoiteltu velkaantumisaste D/(D+E) 15,0 % Vieraan pääoman kustannus 7,0 % Yrityksen Beta 1,00 Markkinoiden riski-preemio 4,75 % Likviditeettipreemio 12,20 % Riskitön korko 3,0 % Oman pääoman kustannus 20,0 % Pääoman keskim. kustannus (WACC) 17,8 % 2020e-2024e 2015e-2019e e-2019e 2020e-2024e TERM 6

7 Tiivistelmä Tuloslaskelma e 2016e Osakekohtaiset luvut e 2016e Liikevaihto 3,2 1,9 2,2 3,2 4,2 EPS -1,42-1,46-1,08-0,97 EBITDA -2,3-4,2-7,4-7,7-6,2 EPS oikaistu -1,42-1,46-1,08-0,97 EBITDA-marginaali (%) -72,4-224,4-335,8-236,7-146,5 Operat. kassavirta per osake -1,24-0,95-1,08-0,87 EBIT -2,6-4,4-7,8-8,0-6,5 Tasearvo per osake -0,75 1,20 0,13-0,84 Voitto ennen veroja -2,7-4,5-10,4-7,7-6,9 Osinko per osake 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettovoitto -2,7-4,5-10,4-7,7-6,9 Voitonjako, % Kertaluontoiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Osinkotuotto, % 0,0 0,0 0,0 Tase e 2016e Tunnusluvut e 2016e Taseen loppusumma 4,0 3,0 14,0 9,7 5,8 P/E 0,0 0,0 neg. neg. neg. Oma pääoma 0,3-2,4 8,6 0,9-6,0 P/B 0,0 0,0 5,1 51,6 neg. Liikearvo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 P/Liikevaihto 0,0 19,8 14,2 10,9 Korolliset velat 2,1 2,6 2,9 5,9 8,7 P/CF 0,0 neg. neg. neg. EV/Liikevaihto 0,2 1,7 16,2 14,2 12,6 Kassavirta e 2016e EV/EBITDA neg. neg. neg. neg. neg. EBITDA -2,3-4,2-7,4-7,7-6,2 EV/EBIT neg. neg. neg. neg. neg. Nettokäyttöpääoman muutos -0,6 0,2 0,7 0,0 0,0 Operatiivinen kassavirta -2,9-4,0-6,8-7,7-6,2 Vapaa kassavirta -3,5-4,2-7,6-8,3-6,7 Yhtiökuvaus Suurimmat omistajat %-osakkeista Nexstim on lääkintälaitteita kehittävä yhtiö, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla. Yhtiön liikeavaihto vuonna 2014 oli 2,2 MEUR ja yhtiön henkilöstö oli 31. Svenska Handelsbanken AB (publ), Branch Operation 29,6 in Finland % The Finnish National Fund for Research and Development 21,1 % Sitra Nordea Bank Finland Plc 15,7 % Clearstream Banking S.A. 8,8 % Lundbeckfond Invest A/S 4,7 % Suositushistoria, viimeiset 12 kk Päivämäärä Suositus Tavoite Osakekurssi Lisää 5,80 5, Lisää 7,00 6,48 7

8 Vastuuvapauslauseke Raporteilla esitettävä informaatio on hankittu useista eri julkisista lähteistä, joita Inderes pitää luotettavana. Inderesin pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta Inderes ei takaa esitettyjen tietojen virheettömyyttä. Mahdolliset kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä näkemyksiä. Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä. Inderes tai sen työntekijät eivät myöskään vastaa raporttien perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Raportilla esitettyjen tietojen perustana oleva informaatio voi muuttua nopeastikin. Inderes ei sitoudu ilmoittamaan esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista muutoksista. Mahdolliset kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä näkemyksiä. Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä. Inderes tai sen työntekijät eivät myöskään vastaa tämän raportin perusteella tehtyjen päätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Raportilla esitettyjen tietojen perustana oleva informaatio voi muuttua nopeastikin. Inderes ei sitoudu ilmoittamaan esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista muutoksista. Tuotetut raportit on tarkoitettu informatiiviseen käyttöön, joten raportteja ei tule käsittää tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa, myydä tai merkitä sijoitustuotteita. Asiakkaan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, asiakkaan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Asiakas vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta. Inderesin tuottamia raportteja ei saa muokata, kopioida tai saattaa toisten saataville kokonaisuudessaan tai osissa ilman Inderesin kirjallista suostumusta. Mitään tämän raportin osaa tai raporttia kokonaisuudessaan ei saa missään muodossa luovuttaa, siirtää tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Japaniin tai mainittujen valtioiden kansalaisille. Myös muiden valtioiden lainsäädännössä voi olla tämän raportin tietojen jakeluun liittyviä rajoituksia ja henkilöiden, joita mainitut rajoitukset voivat koskea, tulee ottaa huomioon mainitut rajoitukset. Käytettävät arvonmääritysmenetelmät ja tavoitehinnan perusteet ovat aina yhtiökohtaisia ja voivat vaihdella merkittävästi riippuen yhtiöstä ja (tai) toimialasta. Inderesin suosituspolitiikka perustuu seuraavaan jakaumaan suhteessa osakkeen nousuvaraan 12-kk tavoitehintaan: Suositus Nousuvara 12-kk tavoitehintaan Osta >15 % Lisää 5-15 % Vähennä % Myy < -5 % Inderesin tutkimusta laatineilla analyytikoilla tai Inderesin työntekijöillä ei voi olla 1) merkittävän taloudellisen edun ylittäviä omistuksia tai 2) yli 1 %:n omistusosuuksia missään tutkimuksen kohteena olevissa yhtiössä. Inderes Oy:llä ei ole omistuksia kohdeyhtiöissä. Analyysin laatineen analyytikon palkitsemista ei ole suoralla tai epäsuoralla tavalla sidottu annettuun suositukseen tai näkemykseen. Inderes Oy:llä ei ole investointipankkiliiketoimintaa. Inderes tai sen yhteistyökumppanit, joiden asiakkuuksilla voi olla taloudellinen vaikutus Inderesiin, voivat liiketoiminnassaan pyrkiä toimeksiantosuhteisiin eri liikkeeseenlaskijoiden kanssa Inderesin tai sen yhteistyökumppanien tarjoamien palveluiden osalta. Inderes voi siten olla suorassa tai epäsuorassa sopimussuhteessa tutkimuksen kohteena olevaan liikkeeseenlaskijaan. Inderes voi yhdessä yhteistyökumppaneineen tarjota liikkeeseen laskijoille Corporate Broking -palveluita, joiden tavoitteena on parantaa yhtiön ja pääomamarkkinoiden välistä kommunikaatiota. Näitä palveluita ovat sijoittajatilaisuuksien ja -tapahtumien järjestäminen, sijoittajaviestinnän liittyvä neuvonanto, sijoitustutkimusraporttien laatiminen. Inderes on tehnyt tässä raportissa suosituksen kohteena olevan liikkeeseen laskijan kanssa sopimuksen, jonka osana on tutkimusraporttien laatiminen. Lisätietoa Inderesin tutkimuksesta: Inderes antaa seuraamilleen osakkeille tavoitehinnan. Inderesin käyttämä suositusmetodologia perustuu osakkeen tämänhetkisen hinnan ja kuuden kuukauden tavoitehintamme väliseen prosenttieroon. Suosituspolitiikka on neliportainen suosituksin myy, vähennä, lisää ja osta. Inderesin sijoitussuosituksia ja tavoitehintoja tarkastellaan pääsääntöisesti vähintään neljä kertaa vuodessa yhtiöiden osavuosikatsausten yhteydessä, mutta suosituksia ja tavoitehintoja voidaan muuttaa myös muina aikoina markkinatilanteen mukaisesti. Annetut suositukset tai tavoitehinnat eivät takaa, että osakkeen kurssi kehittyisi tehdyn arvion mukaisesti. Inderes käyttää tavoitehintojen ja suositusten laadinnassa pääsääntöisesti seuraavia arvonmääritysmenetelmiä: Kassavirta-analyysi (DCF) ja lisäarvomalli (EVA), arvostuskertoimet, vertailuryhmäanalyysi ja osien summa -analyysi.

Nexstim antoi kauan odotettuja lisätietoja NBTtutkimukseen

Nexstim antoi kauan odotettuja lisätietoja NBTtutkimukseen Nexstim antoi kauan odotettuja lisätietoja NBTtutkimukseen liittyen Nostamme tavoitehinnan, euroon (aik.,0) ja toistamme myy-suosituksemme. Eilinen lisätieto NBT-tutkimuksen etenemiseen liittyen antoi

Lisätiedot

Ensimmäisen välietapin tulokset antavat tukea osakkeelle

Ensimmäisen välietapin tulokset antavat tukea osakkeelle Yhtiöpäivitys Ensimmäisen välietapin tulokset antavat tukea osakkeelle Päivitämme terveysteknologiayhtiö Nexstimin tavoitehinnan 8, euroon (aik. 7,) ja nostamme suosituksemme osta-tasolle (aik. lisää).

Lisätiedot

Tulosvaroitus ei muuta isoa kuvaa

Tulosvaroitus ei muuta isoa kuvaa Tulosvaroitus ei muuta isoa kuvaa Laskemme Martelan tavoitehintamme 13, euroon (aik. 14, euroa) yhtiön tulosvaroituksen jälkeen. Tulovaroitus lisäsi osaltaan yhtiön kuluvan vuoden tuloskehitykseen liittyvää

Lisätiedot

Markkinatilanne on suotuisa

Markkinatilanne on suotuisa Markkinatilanne on suotuisa Kaapeliyhtiö Neo Industrial julkaisee Q1-liiketoimintakatsauksensa ensi viikon keskiviikkona. Odotamme yhtiöltä ensimmäiseltä kvartaalilta hyvää suoritusta markkinatilanteen,

Lisätiedot

Yhtiön tervehtyminen jatkuu

Yhtiön tervehtyminen jatkuu Yhtiöpäivitys Yhtiön tervehtyminen jatkuu Toistamme Lemminkäisen vähennä-suosituksen, mutta nostamme taseen ja liiketoimintarakenteen tervehtymisen myötä tavoitehinnan 12, euroon (aik. 11,). Viime vuosina

Lisätiedot

Lisärahoitukselle on akuutti tarve

Lisärahoitukselle on akuutti tarve Lisärahoitukselle on akuutti tarve Nexstimin sijoittajatarina ja pörssilistautuminen perustuivat vahvasti yhtiön kehittämän aivohalvauksen kuntoutukseen tarkoitetun NBT-laitteiston FDA-luvan saamisen ympärille.

Lisätiedot

Siirrymme tarkkailuasemiin

Siirrymme tarkkailuasemiin 14 16 18 20 22 Osakkeen arvo (SEK) Siirrymme tarkkailuasemiin Tarkastamme Sotkamo Silverin tavoitehintamme 5,00 Ruotsin kruunuun (aik. 5,20 kruunua) ja laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää),

Lisätiedot

Tilanne näyttää muiden kuin Bracknorin kannalta hyvin synkältä

Tilanne näyttää muiden kuin Bracknorin kannalta hyvin synkältä Tilanne näyttää muiden kuin Bracknorin kannalta hyvin synkältä Toistamme vähennä-suosituksen ja laskemme tavoitehinnan 0,20 euroon (aik. 0,40 euroa). Kesällä varmistunut rahoitusjärjestely turvaa liiketoiminnan

Lisätiedot

Positiivinen tulosvaroitus ei heijastunut osakekurssiin täysimääräisenä

Positiivinen tulosvaroitus ei heijastunut osakekurssiin täysimääräisenä 9/12 3/13 9/13 3/14 9/14 3/15 9/15 3/16 9/16 3/17 9/17 Positiivinen tulosvaroitus ei heijastunut osakekurssiin täysimääräisenä Nostamme Sanoman tavoitehintamme 9, euroon (aik. 8,4 euroa) ja toistamme osakkeen

Lisätiedot

Tase ja kassavirta etusijalla

Tase ja kassavirta etusijalla Yhtiöpäivitys Tase ja kassavirta etusijalla Toistamme vähennä-suosituksen ja tavoitehinnan 11, euroa. Yhtiön Q1-tuloskehitys oli pettymys, mutta odotamme yhtiön yltävän kustannussäästöjen ja Venäjän asuntomyynnin

Lisätiedot

Odotusten mukainen H2-raportti, nykyinen rahoitus riittää FDA-lupaprosessiin asti

Odotusten mukainen H2-raportti, nykyinen rahoitus riittää FDA-lupaprosessiin asti Odotusten mukainen H2-raportti, nykyinen rahoitus riittää FDA-lupaprosessiin asti Nexstimin H2-raportti oli odotustemme mukainen. Yhtiö arvioi nykyisten kassavarojen sekä Bracknorin ja Sitran kanssa solmitun

Lisätiedot

Vahva tuloskasvu jatkuu

Vahva tuloskasvu jatkuu 24.4.215 Yhtiöpäivitys Vahva tuloskasvu jatkuu Nostamme QPR:n tavoitehintaa tulosylityksen ja positiivisten ennustemuutosten myötä 1,9 euroon (aik. 1,65 euroa), mutta toistamme vähennä-suosituksen osakkeelle.

Lisätiedot

Tuloskasvu vahvistuu odotetusti

Tuloskasvu vahvistuu odotetusti Tuloskasvu vahvistuu odotetusti Toistamme YIT:n 8,1 euron tavoitehinnan, mutta laskemme kaventuneen nousuvaran myötä suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää). YIT nosti eilen aiempien odotuksiemme mukaisesti

Lisätiedot

Tilanne näyttää erittäin haastavalta

Tilanne näyttää erittäin haastavalta Tilanne näyttää erittäin haastavalta Nexstimin H-raportti jäi ennusteidemme alapuolelle sekä liikevaihdon että tuloksen osalta. Raportoidut luvut jäivät kuitenkin sivurooliin, kun sunnuntaina tiedotettu

Lisätiedot

Tuloskäänteen vahvistuminen tukee arvostusta

Tuloskäänteen vahvistuminen tukee arvostusta Tuloskäänteen vahvistuminen tukee arvostusta Toistamme Zeeland Familyn lisää-suosituksen ja nostamme osakkeen tavoitehinnan 5,60 euroon (aik. 3,80 euroa). Yhtiön Q1-tuloskatsaus oli lähes kauttaaltaan

Lisätiedot

Nousuvara supistunut osakekurssin kohottua

Nousuvara supistunut osakekurssin kohottua 6.1.17 7:7 Yhtiöpäivitys Nousuvara supistunut osakekurssin kohottua Toistamme Talenomin 13,5 euron tavoitehinnan, mutta laskemme suosituksemme lisää-tasolle (aik. osta) näkemämme nousuvaran supistuttua

Lisätiedot

Positiivinen tulosvaroitus oli jo ennusteissa

Positiivinen tulosvaroitus oli jo ennusteissa Positiivinen tulosvaroitus oli jo ennusteissa Tarkistamme eilen melko odotetun positiivisen tulosvaroituksen antaneen Exelin tavoitehintamme 7, euroon (aik. 6,7 euroa) marginaalisten positiivisten ennustemuutosten

Lisätiedot

Q2-tulos jää selkeästi odotuksia heikommaksi

Q2-tulos jää selkeästi odotuksia heikommaksi 7/12 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 7/15 1/16 7/16 1/17 7/17 Q2-tulos jää selkeästi odotuksia heikommaksi Laskemme Outokummun tavoitehinnan 7,5 euroon (aik. 9,5 euroa) ja laskemme suosituksemme lisää-tasolle

Lisätiedot

Tuottopotentiaali ei riitä riskien vastineeksi

Tuottopotentiaali ei riitä riskien vastineeksi Tuottopotentiaali ei riitä riskien vastineeksi Sotkamo Silver julkaisi Q1-raporttinsa eilen. Yhtiön tappio oli hieman odotuksiamme pienempi, mutta kvartaalituloksella ei ole Sotkamo Silverille kuitenkaan

Lisätiedot

Tuotto/riski-suhde on yhä riittävä

Tuotto/riski-suhde on yhä riittävä Tuotto/riski-suhde on yhä riittävä Kaivosteollisuuden kehitysyhtiö Sotkamo Silver julkaisi yllätyksettömän Q4-raporttinsa eilen. Nostamme Sotkamo Silverin tavoitehintamme projektin etenemisen, hieman odotuksiamme

Lisätiedot

TIKKURILA :03 Yhtiöpäivitys

TIKKURILA :03 Yhtiöpäivitys Kannattavuusongelmat ja korkea arvostus eivät houkuttele Toistamme Tikkurilan vähennä-suosituksen ja laskemme tavoitehintamme 15,5 euroon (aik. 17, euroa). Emme näe tällä hetkellä osakkeessa merkittävää

Lisätiedot

Odotettua vaisumpi alku vuodelle

Odotettua vaisumpi alku vuodelle 7.4. Yhtiöpäivitys Odotettua vaisumpi alku vuodelle Toistamme Solteqille tavoitehinnan,7 euroa, mutta laskemme suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää). Yhtiön Q-raportti oli tuloksen ja volyymikehityksen

Lisätiedot

Selkein aliarvostus on purkautunut

Selkein aliarvostus on purkautunut Selkein aliarvostus on purkautunut Tapasimme eilen analyytikkotilaisuudessa Outokummun johtoa, joka keskittyi valottamaan etenkin yhtiön onnistumista tehokkuusparannuksissa. Teimme tapaamisen jälkeen positiivisia

Lisätiedot

Vahva alkuvuosi nosti ohjeistusta

Vahva alkuvuosi nosti ohjeistusta 7/12 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 7/15 1/16 7/16 1/17 7/17 Vahva alkuvuosi nosti ohjeistusta Nostamme Alma Median suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä) ja tavoitehinnan 6,7 euroon. Yhtiö nosti tulosohjeistustaan

Lisätiedot

Pitkän aikavälin kasvutarina pysyy ennallaan

Pitkän aikavälin kasvutarina pysyy ennallaan 10:55 Yhtiöpäivitys Pitkän aikavälin kasvutarina pysyy ennallaan Toistamme Next Gamesin tavoitehinnan 8,5 euroa ja lisää-suosituksen yhtiön H1- raportin jälkeen. Raportti vahvisti näkemystämme yhtiön pitkän

Lisätiedot

Siirrymme nopean kurssilaskun jälkeen takaisin positiiviselle puolelle

Siirrymme nopean kurssilaskun jälkeen takaisin positiiviselle puolelle Siirrymme nopean kurssilaskun jälkeen takaisin positiiviselle puolelle Toistamme Kotipizzan 15, euron tavoitehinnan ja nostamme viikon aikana nähdyn nopean kurssilaskun takia suosituksen lisää-tasolle

Lisätiedot

Kasvu jatkuu vahvana. SUOMEN HOIVATILAT klo Yhtiöpäivitys. Analyytikko. Suositus Lisää

Kasvu jatkuu vahvana. SUOMEN HOIVATILAT klo Yhtiöpäivitys. Analyytikko. Suositus Lisää Kasvu jatkuu vahvana Toistamme Suomen Hoivatilojen aikaisemman lisää-suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme 8,5 euroon (aik. 8,1 euroa) yhtiön Q1-liiketoimintakatsauksen jälkeen. Hoivatilojen kasvu

Lisätiedot

Tuotto-odotus heikkenee ja epävarmuus kasvaa

Tuotto-odotus heikkenee ja epävarmuus kasvaa Tuotto-odotus heikkenee ja epävarmuus kasvaa Tarkistamme Rapalan tavoitehintamme 4,2 euroon (4,7 euroon) johtuen todennäköisen hybridilainan liikkeellelaskun myötä laskeneista tulosennusteistamme. Laskemme

Lisätiedot

Kasvutarina ennallaan - arvostus haastava

Kasvutarina ennallaan - arvostus haastava 3.7.5 Yhtiöpäivitys Kasvutarina ennallaan - arvostus haastava Toistamme osakkeelle,5 euron tavoitehinnan ja vähennä-suosituksen. Q-raportti oli odotetusti tulosmielessä heikko, mutta tarjouskannan kasvun

Lisätiedot

Markkinat ja arvostus kuumenevat

Markkinat ja arvostus kuumenevat Markkinat ja arvostus kuumenevat Tarkistamme Siili Solutionsin tavoitehintaa 8,40 euroon (aik. 8,20 EUR), mutta laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää) osakkeen vahvan kurssinousun jälkeen.

Lisätiedot

Laskemme ennusteitamme tulosvaroituksen myötä

Laskemme ennusteitamme tulosvaroituksen myötä Laskemme ennusteitamme tulosvaroituksen myötä Laskemme Orava Asuntorahaston tavoitehintamme 5, euroon (aikaisemmin 6, euroa) ja toistamme aikaisemman vähennä-suosituksemme perjantain tulosvaroituksen jälkeen.

Lisätiedot

Vahva alku vuodelle 2017

Vahva alku vuodelle 2017 Vahva alku vuodelle 217 Q1-raportti jäi liikevaihdon osalta ennusteistamme, mutta tulos oli positiivinen yllätys. Nostamme tavoitehintaa ennakoitua paremman raportin ansiosta 19, euroon (aik. 18,5), mutta

Lisätiedot

Vahva tuloskasvu houkuttelee

Vahva tuloskasvu houkuttelee Vahva tuloskasvu houkuttelee Toistamme YIT:n lisää-suosituksen ja nostamme osakkeen tavoitehinnan 8,1 euroon (aik. 7,6 euroa) lievästi nousseiden ennusteiden ja parantuvan näkyvyyden myötä. Odotamme YIT:ltä

Lisätiedot

Intian verouudistus ei anna pitkäaikaista huolta

Intian verouudistus ei anna pitkäaikaista huolta Intian verouudistus ei anna pitkäaikaista huolta Toistamme Huhtamäen tavoitehintamme 37,5 euroa ja lisää-suosituksemme. Intian arvonlisäverouudistus rokottaa yhtiön tulosta Q2:lla, mutta pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Arvostus on jo varovaisen houkutteleva

Arvostus on jo varovaisen houkutteleva Arvostus on jo varovaisen houkutteleva Toistamme Huhtamäen tavoitehintamme 37,5 euroa, mutta nostamme suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä). Viime viikkojen lievän kurssilaskun jälkeen osakkeen tuotto-odotus

Lisätiedot

Panostukset vientiin tuottavat tulosta

Panostukset vientiin tuottavat tulosta Panostukset vientiin tuottavat tulosta Neo Industrial julkaisi eilen Q1-liiketoimintakatsauksensa, joka oli kokonaisuutena vahva ja yhtiön liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat merkittävästi suhteessa vertailukauteen.

Lisätiedot

Apple-sopimus voi tuoda tulosylityksen

Apple-sopimus voi tuoda tulosylityksen Apple-sopimus voi tuoda tulosylityksen Odotamme Nokian Q2-tuloksen ylittävän markkinaodotukset johtuen Applesopimuksen kertatuotosta. Patenttituloista saatava tulosylitys ei kuitenkaan riitä ilahduttamaan

Lisätiedot

H1-kasvu pettymys, iso kuva ennallaan

H1-kasvu pettymys, iso kuva ennallaan Yhtiöpäivitys H1-kasvu pettymys, iso kuva ennallaan Toistamme Nixun 5,1 euron tavoitehinnan ja lisää-suosituksen, vaikka yhtiön H1-kasvu ja kannattavuus jäivät ennusteitamme heikommaksi. Laskeneista ennusteitamme

Lisätiedot

Emme kiirehdi vielä ostoihin

Emme kiirehdi vielä ostoihin 14 16 18 20 22 Osakkeen arvo (SEK) Emme kiirehdi vielä ostoihin Sotkamo Silverin Q3-raportti ei tarjonnut yllätyksiä. Laskemme Sotkamo Silverin tavoitehintamme 3,80 Ruotsin kruunuun (aik. 4,20 kruunua)

Lisätiedot

Kurssilasku ylimitoitettua

Kurssilasku ylimitoitettua Kurssilasku ylimitoitettua Nostamme Outokummun suosituksen osta-tasolle (aik. lisää) ja tarkistamme tavoitehintamme 9,5 euroon (aik., euroa). Outokummun osake on laskenut viimeisen kuukauden aikana noin

Lisätiedot

Korkeampi arvostustaso vaatii lisää kasvua

Korkeampi arvostustaso vaatii lisää kasvua Korkeampi arvostustaso vaatii lisää kasvua Laskemme Suomen Hoivatilojen suosituksemme tasolle vähennä (aikaisemmin lisää) ja asetamme tavoitehintamme 7,90 euroon (aikaisemman 6,70 euroa. Suhtaudumme Hoivatilojen

Lisätiedot

NIXU :24 Yhtiöpäivitys. Pysymme tarinan kyydissä, vaikka arvostus kiristää. Lisää. Analyytikko. Suositus

NIXU :24 Yhtiöpäivitys. Pysymme tarinan kyydissä, vaikka arvostus kiristää. Lisää. Analyytikko. Suositus 2.1.217 9:24 Yhtiöpäivitys Pysymme tarinan kyydissä, vaikka arvostus kiristää Nostamme Nixun tavoitehintaa 12, euroon (aik. 9,5 EUR) ja toistamme osakkeen lisääsuosituksen. Mielestämme on vielä liian aikaista

Lisätiedot

Aika vetää henkeä kurssirallin jälkeen

Aika vetää henkeä kurssirallin jälkeen Aika vetää henkeä kurssirallin jälkeen Nostamme Restamaxin tavoitehintamme 8,2 euroon (aik. 7,7 euroa) ja laskemme suosituksemme tasolle vähennä (aik. lisää) selvästi kohonneen arvostustason myötä. Suhtaudumme

Lisätiedot

Paineet loppuvuoteen kasvavat

Paineet loppuvuoteen kasvavat Paineet loppuvuoteen kasvavat Toistamme Orava Asuntorahaston vähennä-suosituksen ja tarkistamme tavoitehintamme, euroon (aik., euroa). Osakkeen arvostustaso on NAV:iin nähden hyvin matala, mutta lähivuosien

Lisätiedot

Tuottopotentiaali jää ohueksi

Tuottopotentiaali jää ohueksi Tuottopotentiaali jää ohueksi Toistamme Fortumin 14, euron tavoitehintamme, mutta laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää). Päättyneellä toisella kvartaalilla markkinakehitys oli pitkälti odotuksiemme

Lisätiedot

Ruotsin laajentuminen etenee hyvin

Ruotsin laajentuminen etenee hyvin Ruotsin laajentuminen etenee hyvin Nostamme Nixun tavoitehintaa 6,2 euroon (aik. 5,8 EUR) ja toistamme osakkeen lisääsuosituksen. Nixu on vahvassa kasvu- ja investointivaiheessa, minkä takia huomiomme

Lisätiedot

NIXU :54 Yhtiöpäivitys. Hollannin pieni yrityskauppa istuu hyvin strategiaan. Analyytikko. Suositus Vähennä

NIXU :54 Yhtiöpäivitys. Hollannin pieni yrityskauppa istuu hyvin strategiaan. Analyytikko. Suositus Vähennä 31.5.217 8:54 Yhtiöpäivitys Hollannin pieni yrityskauppa istuu hyvin strategiaan Tarkistamme Nixun tavoitehintaa 8,2 euroon (aik. 7,8 EUR) positiivisten ennustemuutosten myötä, mutta toistamme vähennä-suosituksen

Lisätiedot

jäävät syklin pohjavuosiksi

jäävät syklin pohjavuosiksi 216-217 jäävät syklin pohjavuosiksi Nostamme Nokian tavoitehintaa 4,8 euroon (aik. 4,3 EUR) ja toistamme osakkeen lisääsuosituksen. Arviomme mukaan Nokian markkinaosuuden ja verkkomarkkinoiden pohjat nähdään

Lisätiedot

Vahva startti vuoteen 2017

Vahva startti vuoteen 2017 Vahva startti vuoteen 217 Nostamme Nixun tavoitehinnan 7,8 euroon (aik. 7,3 EUR) ja toistamme osakkeen vähennä-suosituksen eilen julkaistujen vahvojen liikevaihtolukujen jälkeen. Nixu on nyt vahvalla kasvu-uralla,

Lisätiedot

Toiminnan jatkuvuus turvattiin, mutta rahoitusjärjestely luo painetta osakkeelle

Toiminnan jatkuvuus turvattiin, mutta rahoitusjärjestely luo painetta osakkeelle Toiminnan jatkuvuus turvattiin, mutta rahoitusjärjestely luo painetta osakkeelle Päivitämme Nexstimin tavoitehinnan,4 euroon (aik.,8 euroa) ja tarkistamme suosituksen vähennä-tasolle. Osake on laskenut

Lisätiedot

Odottele maltilla tarjousprosessia

Odottele maltilla tarjousprosessia Odottele maltilla tarjousprosessia Nokia kertoi eilen tekevänsä Comptelista ostotarjouksen 3,4 euron osakekohtaiseen hintaan. Tarjottu hinta vastaa 29 % preemiota edelliseen päätöskurssiin ja 1 %:n preemiota

Lisätiedot

Kova tulosloikka monen tekijän summana

Kova tulosloikka monen tekijän summana Kova tulosloikka monen tekijän summana Nostamme positiivisen tulosyllätyksen myötä Ramirentin tavoitehinnan 8,0 euroon (aik. 7,50 euroa) ja toistamme osakkeen vähennä-suosituksen. Q1 oli selvästi ennakkoodotuksia

Lisätiedot

TAALERI :12 Yhtiöpäivitys. Osake on halpa suhteessa kohonneisiin tulosennusteisiin. Analyytikko. Suositus Osta

TAALERI :12 Yhtiöpäivitys. Osake on halpa suhteessa kohonneisiin tulosennusteisiin. Analyytikko. Suositus Osta 4.7.217 14:12 Yhtiöpäivitys Osake on halpa suhteessa kohonneisiin tulosennusteisiin Tarkistamme Taalerin tavoitehintamme tasolle 11, euroa (aik. 9, euroa) ja nostamme suosituksemme tasolle osta (aik. lisää).

Lisätiedot

Rahoitusjärjestely onnistui odotettua paremmin

Rahoitusjärjestely onnistui odotettua paremmin Yhtiöpäivitys Rahoitusjärjestely onnistui odotettua paremmin Olemme nostaneet bioteknologiayhtiö Biotien tavoitehinnan 0,23 euroon (aik. 0,20 euroa) yhtiön Yhdysvaltojen osakeannin onnistuttua hyvin ja

Lisätiedot

Arvostus ei kestä tulospettymyksiä

Arvostus ei kestä tulospettymyksiä Arvostus ei kestä tulospettymyksiä Orionin Q2-tulos jäi selvästi vertailukauden ja markkinaennusteiden alapuolelle. Korkealle nousseiden tulevaisuuden odotusten ja osakkeen arvostuksen takia tulospettymys

Lisätiedot

Osakkeen hinnoittelu pielessä

Osakkeen hinnoittelu pielessä Yhtiöpäivitys Osakkeen hinnoittelu pielessä Nostamme Siili Solutionsin tavoitehintaa 3, euroon (aik. 1, euroa) ja suosituksemme osta-tasolle (aik. lisää). Yhtiön H1-tulos oli selvästi odotuksiamme parempi

Lisätiedot

NIXU 20.4.2015 Information Technology - Finland

NIXU 20.4.2015 Information Technology - Finland Maltillinen arvostus suhteessa kasvuun Tarkistamme Nixun tavoitehintaa 5,1 euroon (aik. 4,9 euroa), mutta laskemme osakkeen suosituksen lisää-tasolle (aik. osta) kaventuneen nousuvaran myötä. Yhtiön Q1-liikevaihtoluvut

Lisätiedot

Odotettua tuloskasvua

Odotettua tuloskasvua Odotettua tuloskasvua Toistamme Zeeland Familyn 7,3 euron tavoitehinnan ja laskemme kaventuneen nousuvaran myötä osakkeen suosituksen lisää-tasolle (aik. osta). Yhtiön eilen julkaisema Q3-tuloskatsaus

Lisätiedot

Apple-sopu nostaa tulosta ja poistaa epävarmuutta

Apple-sopu nostaa tulosta ja poistaa epävarmuutta 24.5.217 8:18 Yhtiöpäivitys Apple-sopu nostaa tulosta ja poistaa epävarmuutta Toistamme Nokian lisää-suosituksen ja tarkistamme tavoitehintaamme 6,2 euroon (aik. 5,8 EUR) eilisen Apple-sopimuksen myötä.

Lisätiedot

Kasvu jatkuu, mutta ei riitä arvostuksen tueksi

Kasvu jatkuu, mutta ei riitä arvostuksen tueksi Kasvu jatkuu, mutta ei riitä arvostuksen tueksi Toistamme Vincitin tavoitehinnan 6,1 euroa ja myy-suosituksen korkean arvostuksen myötä. Keskustelumme johdon kanssa vahvisti näkemystämme yhtiön- ja markkinan

Lisätiedot

Pakka selkeytyy ja fokus parantuu

Pakka selkeytyy ja fokus parantuu Pakka selkeytyy ja fokus parantuu Toistamme Telia Companyn lisää-suosituksen ja nostamme tavoitehinnan 43, SEK:iin (aik. 41 SEK) riskien selkiytymisen ja tästä seuranneen parantuneen fokuksen myötä. Epävarmuuksien

Lisätiedot

Kalmar-pettymys ei muuta näkemystämme

Kalmar-pettymys ei muuta näkemystämme 7/12 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 7/15 1/16 7/16 1/17 7/17 Kalmar-pettymys ei muuta näkemystämme Cargotecin Q2-raportti oli pettymys Kalmarin osalta, johon oli markkinoilla todennäköisesti ladattu eniten odotuksia

Lisätiedot

Vielä kannattaa pysytellä kyydissä

Vielä kannattaa pysytellä kyydissä Vielä kannattaa pysytellä kyydissä Nostamme Comptelin tavoitehintaa 2,6 euroon (aik. 2,4 EUR), mutta laskemme suosituksen lisää-tasolle (aik. osta). Rajun kurssinousun jälkeen osakkeen nousuvara on melko

Lisätiedot

Tulos/ osake. Osinko/ osake

Tulos/ osake. Osinko/ osake Kasvukipuja Toistamme QPR Softwaren vähennä-suosituksen ja laskemme negatiivisten ennustemuutosten myötä osakkeen tavoitehintaa,5 euroon (aik.,2 euroa). Q4- tulos jäi selvästi ennusteistamme, kun yhtiön

Lisätiedot

Hyvää tulosta, mutta haastava arvostus

Hyvää tulosta, mutta haastava arvostus Hyvää tulosta, mutta haastava arvostus Toistamme Elisan vähennä-suosituksen ja 33, euron tavoitehinnan. Yhtiön Q2-raportti oli markkinaodotuksia parempi ja tulos kasvoi yrityskauppojen vetämänä. Odotamme

Lisätiedot

Tulos/ osake. Osinko/ osake. EV/ EBITDA MEUR MEUR % MEUR EUR EUR (x) (x) (x) (x) %

Tulos/ osake. Osinko/ osake. EV/ EBITDA MEUR MEUR % MEUR EUR EUR (x) (x) (x) (x) % Tulosparannus valuu vähemmistöosuuksina kunnille Q3-raportti osui liikevaihdon osalta ennusteisiimme ja liikevoitto ylitti odotuksemme. Osakekohtainen tulos jäi kuitenkin pettymykseksi, sillä Lääkärikeskukset

Lisätiedot

Osake on hinnoiteltu neutraalisti lähivuosien tulosnäkymiin nähden

Osake on hinnoiteltu neutraalisti lähivuosien tulosnäkymiin nähden Osake on hinnoiteltu neutraalisti lähivuosien tulosnäkymiin nähden Fiskarsin Q2-raportti jäi sekä liikevaihdon että tuloksen osalta hieman ennusteidemme alapuolelle. Toistamme osakkeen vähennä-suosituksen

Lisätiedot

Tulos ennen veroja. Osinko / osake MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

Tulos ennen veroja. Osinko / osake MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Hinta/EUR SOPRANO Odotamme näkyvyyden paranemista Tarkistamme Sopranon tavoitehintaa 1,25 euroon (1,50) ja annamme osakkeelle vähennä-suosituksen (osta). Tavoitehintamme lasku heijastelee varovaisempia

Lisätiedot

Nykyisen kasvuvauhdin ylläpitäminen vaatii pääomaa

Nykyisen kasvuvauhdin ylläpitäminen vaatii pääomaa Nykyisen kasvuvauhdin ylläpitäminen vaatii pääomaa Toistamme Suomen Hoivatilojen aikaisemman 6,70 euron tavoitehintamme, mutta laskemme suosituksemme tasolle lisää (aikaisemmin osta). Näkemyksemme mukaan

Lisätiedot

Sentican irtautuminen painaa osaketta ja tarjoaa hyvän ostopaikan

Sentican irtautuminen painaa osaketta ja tarjoaa hyvän ostopaikan Sentican irtautuminen painaa osaketta ja tarjoaa hyvän ostopaikan Nostamme Kotipizza Groupin suosituksen osta-tasolle (aik. lisää) ja toistamme 12,3 euron tavoitehinnan. Yhtiön suurin omistaja Sentica

Lisätiedot

Tulos ennen veroja. Osinko / osake MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

Tulos ennen veroja. Osinko / osake MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Hinta/EUR LEMMINKÄINEN Tuloskäänne vahvistui Q2-raportti oli kokonaisuutena positiivinen ja vahvisti uskoa tuloskäänteeseen sekä rahoitusaseman tervehtymiseen. Yhtiö julkisti myös tarkennetun strategian

Lisätiedot

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Price/EUR LEMMINKÄINEN Arvostus linjassa näkymiin Toistamme vähennä-suosituksen ja tavoitehinnan 11,5 euroa. Vaikka yhtiön viime viikolla julkistama Q3-raportti oli infrarakentamisen kannattavuuden kannalta

Lisätiedot

Vahva Q2 saa meidät pysymään positiivisena

Vahva Q2 saa meidät pysymään positiivisena Vahva Q2 saa meidät pysymään positiivisena Nokian Renkaiden Q2-raportti oli odotuksiamme parempi ja ohjeistuksen nosto vahvisti ennustamamme tuloskasvun tälle vuodelle. Vaikka osake reagoi tulosraporttiin

Lisätiedot

Arvostustaso ei ole riittävän houkutteleva riskeihin nähden

Arvostustaso ei ole riittävän houkutteleva riskeihin nähden Arvostustaso ei ole riittävän houkutteleva riskeihin nähden Nostamme Sanoman tavoitehinnan 8,5 euroon (7, euroa) yhtiön odotettua vahvemman Q3-raportin ja nousseiden tulosennusteidemme myötä. Toistamme

Lisätiedot

Tuotto-odotus on jälleen houkutteleva

Tuotto-odotus on jälleen houkutteleva Tuotto-odotus on jälleen houkutteleva Toistamme sijoituspalveluyhtiö Privanetille tavoitehintamme 3,6 euroa, mutta nostamme suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä) osakekurssin laskun painettua arvostustason

Lisätiedot

HOME:n uusi lupaprosessi käynnistyy

HOME:n uusi lupaprosessi käynnistyy HOME:n uusi lupaprosessi käynnistyy Nostamme Revenion tavoitehintaa 28, euroon (aik. 2, EUR) ja toistamme osakkeen lisää-suosituksen. Yhtiön antamat lisätiedot HOME-tuotteen FDA-lupaprosessista ovat vahvistaneet,

Lisätiedot

Positiiviset signaalit vahvistuvat

Positiiviset signaalit vahvistuvat Positiiviset signaalit vahvistuvat Ponssen Q1-tulos ylitti selvästi markkinoiden odotukset. Myös tilaukset olivat vahvat ja markkinatilanne vaikuttaa piristyneen selvästi, joten näkymät ovat positiiviset.

Lisätiedot

Arvostus maltillinen, mutta vahvat ajurit puuttuvat

Arvostus maltillinen, mutta vahvat ajurit puuttuvat Arvostus maltillinen, mutta vahvat ajurit puuttuvat Outokumpu julkaisi eilen Q2-tuloksensa, mikä ei sisältänyt yllätyksiä. Aiemmin annetun Q2-tulosta koskeneen tulosvaroituksen myötä operatiivinen kehitys

Lisätiedot

Tuloskasvu hyytyy Kiinan mukana

Tuloskasvu hyytyy Kiinan mukana Tuloskasvu hyytyy Kiinan mukana Koneen tilinpäätös ei yltänyt markkinoiden korkeisiin odotuksiin. Q4-tulos oli pääosin linjassa odotuksien kanssa, mutta ohjeistus vuodelle 217 indikoi tuloskasvun hyytyvän

Lisätiedot

Kurssireaktio Q2-tulokseen oli ylireagointia

Kurssireaktio Q2-tulokseen oli ylireagointia 7/12 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 7/15 1/16 7/16 1/17 7/17 Kurssireaktio Q2-tulokseen oli ylireagointia Toistamme Sanomalle aikaisemman 8,4 euron tavoitehintamme, mutta nostamme suosituksemme tasolle lisää

Lisätiedot

Tarina etenee odotuksien mukaisesti

Tarina etenee odotuksien mukaisesti 7:49 Yhtiöpäivitys Tarina etenee odotuksien mukaisesti Tilitoimisto Talenomin eilen julkaisema Q3-liiketoimintakatsaus oli mielestämme isoa kuvaa ajatellen neutraali. Liikevaihto jäi selvästi odotuksista,

Lisätiedot

Pula positiivisista kurssiajureista

Pula positiivisista kurssiajureista Pula positiivisista kurssiajureista KONEen Q2-numerot olivat yllätyksettömät, vaikka niin saadut tilaukset (256 MEUR) kuin osakekohtainen tuloskin (,5 EUR) jäivät hienokseltaan konsensusluvuista (vastaavasti

Lisätiedot

Vahva kehitys jatkuu myös lähivuosina

Vahva kehitys jatkuu myös lähivuosina 8:41 Yhtiöpäivitys Vahva kehitys jatkuu myös lähivuosina Talenomin eilen julkaisema tilinpäätös oli kokonaisuudessaan vahva. Olemme nostaneet hieman operatiivisen kannattavuusennusteitamme ja toisaalta

Lisätiedot

Tarinaa katsottava vuosien päähän

Tarinaa katsottava vuosien päähän Tarinaa katsottava vuosien päähän Nostamme Bittiumin tavoitehinnan 7,8 euroon (aik. 6,5 euroa) ja toistamme lisääsuosituksemme. Arvostustaso on osakekurssin mukana noussut edelleen, mutta yhtiön kasvutarinaa

Lisätiedot

Suomi jarruttaa edelleen kehitystä

Suomi jarruttaa edelleen kehitystä 7/12 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 7/15 1/16 7/16 1/17 7/17 Suomi jarruttaa edelleen kehitystä Cityconin Q2-tulos oli operatiivisesti odotustemme mukainen ja myös ohjeistuksen tarkentaminen oli odotettua. Olemme

Lisätiedot

Numerot tukevat edelleen tarinaa

Numerot tukevat edelleen tarinaa Numerot tukevat edelleen tarinaa Pidämme Siilin lisää-suosituksen ennallaan ja tarkistamme tavoitehintamme 12,5 euroon (aik. 12,0 EUR). Yhtiö etenee H1-raportin perusteella normaalilla vahvalla kasvuja

Lisätiedot

Erinomainen tuloskehitys jatkui

Erinomainen tuloskehitys jatkui Erinomainen tuloskehitys jatkui Röntgenkuvantamislaitteiden, järjestelmien ja komponenttien toimittaja Detection Technologyn (DeeTee) eilen julkaisema Q1-tulos oli erinomainen. Sekä kasvu että kannattavuus

Lisätiedot

Eilinen kurssilasku oli ylireagointia

Eilinen kurssilasku oli ylireagointia Eilinen kurssilasku oli ylireagointia Nostamme Sanoman suosituksemme tasolle lisää (aika. vähennä) ja tarkistamme laskeneiden tulosennusteidemme myötä tavoitehintamme 8,4 euroon (aik. 8,5 euroa). Sanoman

Lisätiedot

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Price/EUR QPR SOFTWARE Kasvu kiihtyy Nostamme QPR Softwaren tavoitehinnan 1,55 euroon (aik. 1,12 euroa) ja suosituksen osta-tasolle (aik. lisää) yhtiön perjantaina julkistaman erittäin vahvan Q4-raportin

Lisätiedot

Alkuvuosi vahvistaa näkemystämme strategian etenemisestä

Alkuvuosi vahvistaa näkemystämme strategian etenemisestä Alkuvuosi vahvistaa näkemystämme strategian etenemisestä Tarkistamme Remedyn tavoitehinnan 7,5 euroon (aik. 7,4 euroa) ja nostamme suosituksemme osta-tasolle (aik. lisää) yhtiön osakekurssin laskun sekä

Lisätiedot

Aloitamme seurannan lisää-suosituksella

Aloitamme seurannan lisää-suosituksella Aloitamme seurannan lisää-suosituksella Aloitamme Remedyn seurannan 7,4 euron tavoitehinnalla ja lisää-suosituksella. Yhtiön osake päätyi ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä 6,69 euroon, kun antihinta oli

Lisätiedot

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Price/EUR HOMEn FDA-lupa lähestyy Nostamme Revenion tavoitehintaa 23,0 euroon ja suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä). Emme näe yhtiön arvostustasossa oleellista nousuvaraa, mutta yhtiön liiketoiminnan

Lisätiedot

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR

MEUR MEUR % MEUR EUR (x) (x) (x) (x) EUR Price/EUR QPR SOFTWARE Positiivinen kehitys jatkuu Q3-raportti oli kokonaisuutena vahva ja operatiivisesti linjassa odotuksiimme nähden. Yhtiön liikevaihdon kasvu jatkui ohjelmistotuotteiden vetämänä hyvällä

Lisätiedot

Russian lunastaa vihdoin odotuksia

Russian lunastaa vihdoin odotuksia 4/12 1/12 4/13 1/13 4/14 1/14 4/15 1/15 4/16 1/16 4/17 Russian lunastaa vihdoin odotuksia Fortum julkaisi eilen Q1-tuloksensa, joka oli operatiivisesti selkeästi odotuksia parempi ja ylitti keskeiset markkinaodotukset.

Lisätiedot

Tulosparannus ei riittänyt markkinoille

Tulosparannus ei riittänyt markkinoille 10/12 4/13 10/13 4/14 10/14 4/15 10/15 4/16 10/16 4/17 10/17 Tulosparannus ei riittänyt markkinoille Toistamme Cityconin aikaisemman vähennä-suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme ennustemuutostemme

Lisätiedot

Tarina etenee pienistä kuopista huolimatta

Tarina etenee pienistä kuopista huolimatta Tarina etenee pienistä kuopista huolimatta Tilitoimisto Talenomin Q2-tulos oli kokonaisuutena pettymys, mutta taustalla oli kertaluontoisia tekijöitä kuten päälistalle siirtymiseen liittyneet kulut. Yhtiö

Lisätiedot

Suotuisa markkina tukee tuotto-odotusta

Suotuisa markkina tukee tuotto-odotusta Suotuisa markkina tukee tuotto-odotusta Nostamme Ahlstrom-Munksjön tavoitehintamme 17, euroon (aik. 16,2 euroa) ja suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä). Fuusioyhtiön tuloskehitys oli Q1:llä vahvaa

Lisätiedot

NIXU :38 Yhtiöpäivitys. Markkinan fundamentit puoltavat yhä osakkeen kyydissä pysymistä. Analyytikko. Suositus Lisää

NIXU :38 Yhtiöpäivitys. Markkinan fundamentit puoltavat yhä osakkeen kyydissä pysymistä. Analyytikko. Suositus Lisää 13:38 Yhtiöpäivitys Markkinan fundamentit puoltavat yhä osakkeen kyydissä pysymistä Toistamme Nixun lisää-suosituksen ja nostamme tavoitehintaa 7,1 euroon (aik. 6,2 EUR) yhtiön vaatimattomasta H2-raportista

Lisätiedot

Toiveita herättävä Q3-raportti

Toiveita herättävä Q3-raportti Toiveita herättävä Q3-raportti Stockmannin odotuksia parempi Q3-raportti paransi tuloskäänteen onnistumisen todennäköisyyttä. Käänteen riskit ovat kuitenkin edelleen korkealla ja epävarmuus myynnin kääntymiseen

Lisätiedot

Vahva kasvu jatkuu, tulos pettymys

Vahva kasvu jatkuu, tulos pettymys Vahva kasvu jatkuu, tulos pettymys Toistamme Siilin lisää-suosituksen ja tarkistamme tavoitehintaamme 8,20 euroon (aik. 8,0 EUR). Näemme osakkeessa lievää nousuvaraa markkinan hyvän kysyntätilanteen ja

Lisätiedot