Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen"

Transkriptio

1 Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, oensuun kampus uento 1 Kirjallisuus Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets Ruuskanen, Osmo: Pankkikriisi ja rahoitusmarkkinoiden sääntely Wikipedian sivusto: A-P. Pietilä: kirjoitukset www-sivuilla

2 iike- ja muut pankit Keräävät varoja talletusten muodossa ja laskemalla liikkeelle velkapapereita. Huolehtivat asiakkaiden maksuliikenteestä. Ansaitsevat myöntämällä korollisia lainoja ja sijoittamalla varoja joko korkoja tai osinkoja tuottaviin kohteisiin. Korkomarginaali on ero anto- ja ottolainauskoron välillä. Muodostavat isoja pitkäaikaisia lainoja pienistä lyhytaikaisista talletuksista, eli muuntavat lainojen kokoa ja kestoa. Keräävät tietoja asiakkaiden maksukyvystä ja tarpeista. Ostavat ja myyvät valuuttoja sekä erilaisia rahoitusinstrumentteja, kuten optioita, termiinejä, jne. Euroalueen pankit toimivat Euroopan keskuspankin (EKP) rahoituksen välittäjinä alueellaan osallistumalla EKP:n järjestämiin huutokauppoihin, joilla EKP lisää likviditeettiä ko. alueille.

3 Sijoitusrahastot Keräävät varoja asiakkailta osuuksina yhtiön sijoituspääomaan. Sijoittavat keräämänsä rahat useisiin sijoituskohteisiin, jolloin hajautus vähentää sijoituspääoman riskiä. Korkorahastot sijoittavat erilaisiin obligaatioihin ja kiinteän koron tuotteisiin, jolloin niiden riski on melko pieni lukuun ottamatta kriisimaiden obligaatioita ja ongelmaluotoista arvopaperistamalla muodostettuja obligaatioita. Osakerahastot sijoittavat useisiin osakkeisiin, jolloin asiakkaat hyötyvät hajautuksen tuomasta riskin vähenemisestä. Hedge funds hyödyntävät vipuvaikutusta sijoittamalla johdannaisiin. Tällöin pienellä pääomalla voidaan saada suuria tuottoja verrattuna siihen, että sijoitettaisiin suoraan osakkeisiin. Samalla kuitenkin riskit kasvavat. Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkotuotteisiin. yhyen ja pitkän ajan rahastot sijoittavat eri pituisiin arvopapereihin.

4 iikepankin tuloslaskelma Tulot (10 3 /vuosi) Menot (10 3 /vuosi) Korkotulot lainoista (K T ) Korkomenot talletuksille (K M ) Provisiotulot (netto) (P) Palkat (W) Sijoitustulot (netto) (S) Vuokrat toimitiloista (R) Nettotulot johdannaissopimuksista () Arvonalentumistappiot (A) Valuuttatoiminnan nettotulot (E) iikevoitto (Π) Yht: K T + P + S + + E Yht: K M + W + R + A + Π Pankin liikevoitto saadaan ratkaistua yhtälöstä: K T P S K T P E S K M E W K R M A W R A. Pankin kannattavuuteen vaikuttavat kaikki yhtälössä esiintyvät tekijät. Korkoriski, sijoitus-, johdannais- ja valuuttatoiminta ovat suurimmat tulosta heiluttavat tekijät, ja arvonalentumistappiot pienentävät voittoa.

5 iikepankin tase Varat (vastaavaa) (10 3 ) Velat (vastattavaa) (10 3 ) Käteinen raha (C) Asiakkaiden Talletukset (D) Myönnetyt lainat yleisölle ( Y ) Saadut lainat luottolaitoksilta ( SP ) Myönnetyt lainat pankeille ( MP ) Saadut lainat keskuspankilta ( CB ) Osakkeet ja osuudet (O) iikkeeseen lasketut velkakirjat (V) ohdannaissopimukset ( S ) ohdannaissopimusten vastuut ( V ) Rakennukset, koneet ja laitteet (B) Tilikauden voitto/tappio (Π) Oma pääoma + ed. tilikausien voitot (N) Yht: C + Y + MP + O + S + B Yht: D + SP + CB + V + V + Π + N Taseyhtälö on siten: C Y MP O S B D SP CB V V N. Tästä voidaan ratkaista pankin oma pääoma (nettovarallisuus) seuraavasti: N C Y MP O S B D SP CB V V. Pankin vakavaraisuus riippuu oman pääoman komponenteissa tapahtuvista muutoksista.

6 Pankkitoiminnan kriisien luokittelu ikviditeetti eli maksuvalmiuskriisi. Pankin likvidit varat vähenevät esimerkiksi talletusten nostojen takia (talletuspako), ja pankki ei saa lainaa muilta pankeilta siihen kohdistuvan luottamuspulan takia. Vakavaraisuus eli solvenssikriisi. Pankin nettovarat vähenevät olennaisesti esimerkiksi myönnettyjen lainojen luottotappioiden tai tehtyjen sijoitusten alaskirjausten takia. Tämän tiedon leviäminen saattaa käynnistää talletuspaon tai estää pankkia saamasta luottoja muilta pankeilta. Tämä voi johtaa likviditeettikriisiin. Kannattavuuskriisi. Pankki tuottaa tappiota, jolloin pankin tappiot vähentävät pankin omaa pääomaa. Tieto tai huhu pankin tappioista saattaa aiheuttaa pankille likviditeettikriisin.

7 Pankin liiketoimintariskit iiketoimintariskit liittyvät pankin tuloslaskelmaan Pankin antolainauskorko laskee suhteessa ottolainauskorkoon. Näin voi tapahtua, jos ottolainaus on lyhytaikaista vaihtuvakorkoista rahoitusta, antolainaus on pitkäaikaista kiinteäkorkoista ja markkinakorko nousee. Pankin sijoitustuotot tai korkotuotot antolainauksesta laskevat olennaisesti. Esimerkiksi sijoitukset tuottavat tappiota ja lainat tuottavat luottotappioita. Pankin takaamat sijoitukset osoittautuvat tappiollisiksi tai pankin takaamat arvopaperit menettävät arvoaan. Pankki joutuu korvaamaan nämä tappiot asianosaisille. Pankin valuuttakaupat tuottavat tappioita. Pankin johdannaiskaupat tuottavat tappiota.

8 Pankin vakavaraisuusriskit Vakavaraisuusriskit liittyvät pankin taseeseen Pankin varat alenevat suhteessa velkoihin. Näin voi tapahtua, jos myönnetyissä lainoissa koetaan luottotappioita tai sijoituskohteet menettävät arvoaan. Valuuttakurssien muutokset muuttavat ulkomaisten varojen arvoa kotimaan rahassa mitattuna. Esimerkiksi kotimaan valuutan vahvistuminen alentaa ulkomaan valuutoissa mitattujen varojen arvoa kotimaan rahoissa mitattuna. Pankkien keskinäiset luotot voivat synnyttää domino -efektin, jos jokin muille velkaa oleva pankki tekee konkurssin. Taseen ulkopuolisissa varallisuuserissä (esimerkiksi johdannaissopimukset tai niiden vastuut) voi tulla arvon alennuksia.

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Pankin maksukyvyttömyys. Maaliskuu 2013, versio 1.00

Pankin maksukyvyttömyys. Maaliskuu 2013, versio 1.00 Pankin maksukyvyttömyys Maaliskuu 2013, versio 1.00 Alkuperäinen teksti: Positive Money How do banks become insolvent and the importance of deposit insurance Suomennos: Tomi Meilahti ja Patrizio Lainà

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

Lyhyt johdatus rahaan

Lyhyt johdatus rahaan BoF Online 5 2011 Lyhyt johdatus rahaan Karlo Kauko Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto

Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto Keskustelualoite 2/2011 Valtion ja kuntien rahoitusvarallisuus ja sen tuotto Mikko Spolander Toukokuu 2011 Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan omia, eivätkä siten välttämättä vastaa valtiovarainministeriön

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET

TULOSLASKELMAN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET 1(10) LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen (VMA) 9 :n 1 momentin mukaisesti luottolaitos

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Yleistä Yhtiö on samannimisen konsernin emoyhtiö, omistaen tytäryhtiöistään 100% osuuden. Lisätiedot konsernin ja yhtiöiden toiminnasta on kuvattu yhtiön verkkosivuilla sekä tässä

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2008 Luottamuspula jatkuu globaaleilla rahoitusmarkkinoilla Pankkien tulokset heikentyivät loppuvuonna 2007 Joukkolainojen takaajien luottokelpoisuus tarkkailtavana ja riskipreemiot

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2010 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Aktia lyhyesti Aktia on suomalaisessa omistuksessa oleva finanssikonserni. Konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-,

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Kuka oli vastuussa Norjan pankkikriisistä?1

Kuka oli vastuussa Norjan pankkikriisistä?1 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 1/1993 Kuka oli vastuussa Norjan pankkikriisistä?1 SIGBJ0RN ATLE BERG 1. Johdanto Esitän pääpiirteitä hallituksen komitean laatimasta Norjan pankkikriisiä

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009 OP-Pohjola-ryhmä I Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 4 OP-Pohjola-ryhmän

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot