Sijoitustodistuksen nykyinen markkinahinta: euroa. Jos viitekorko laskee 0,5 %-yksikköä, uusi markkinahinta: euroa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoitustodistuksen nykyinen markkinahinta: euroa. Jos viitekorko laskee 0,5 %-yksikköä, uusi markkinahinta: euroa"

Transkriptio

1 AB30A0101 Finanssi-investoinnit 4. harjoitukset Tehtävä päivän kuluttua erääntyvälle, nimellisarvoltaan euron sijoitustodistukselle maksettava vuosikorko on 3,0 %. Jos viitekorko laskee prosenttiyksikön puolikkaalla, paljonko ja mihin suuntaan muuttuu sijoitustodistuksen markkinahinta? Sijoitustodistuksen nykyinen markkinahinta: P 9966, , euroa Jos viitekorko laskee 0,5 %-yksikköä, uusi markkinahinta: P , , euroa Markkinahinta nousee , ,40 = 6,07 (0,0631 %)

2 Tehtävä 4. Valtion obligaation maturiteetti on kaksi vuotta ja sen maturiteettituotto oli liikkeellelaskettaessa 3,19 %. Obligaation voimassaoloaikaisen inflaatioprosentin on ennustettu olevan 1,9 % p.a. Pääomatuloverokanta on 30 %. Kuinka suuri obligaation reaalinen, verojenjälkeinen tuotto on odotettavissa, jos obligaatio pidetään erääntymiseen asti? Reaalinen tuotto (1 nimellinen tuotto (1 verokanta)) 1 inflaatio 1 Reaalinen 0,368% (1 0,0319 (1 0,30)) tuotto 1 0, ,00368

3 Tehtävä 4.3 a) Maturiteetiltaan 10 vuoden nollakuponkilainan maturiteettituotto on 3,50 % ja nimellisarvo Jos velkakirja myydään vuoden kuluttua, jolloin maturiteettituotto on 3,5 %, niin mikä on ollut velkakirjan tuotto? b) Kumman :n nimellisarvoisen sijoitustodistuksen vuotuinen tuotto on korkeampi: A:n, jonka maturiteetti kaksi kuukautta ja hinta vai B:n, jonka maturiteetti kuusi kuukautta ja hinta ? c) Mitkä ovat b) -kohdan sijoitusten efektiiviset tuotot? a) Velkakirjan hinta alussa: P (1 0,035) Vuoden kuluttua: P Tuotto: 5,78% (1 0,035) 74987,60 r 70891, , , ,60 0,05777 b) Vuotuinen myyntihint a - ostohinta tuotto ostohinta 365 sijoitusperiodi päivissä r A ,0410 r B ,04000

4 Maturiteetiltaan kk:n sijoitustodistuksen vuotuinen tuotto on suurempi. c) Efektiivinen tuotto 1 myyntihint a - ostohinta ostohinta 365 sijoituspe riodipäivissä 1 r A,efekt ,04176 r B,efekt ,040405

5 Tehtävä 4.4 Nimellisarvoltaan :n nollakuponkilainojen markkinahintanoteeraukset eri maturiteeteille ovat seuraavat: Maturiteetti: Hinta ( ): , , , ,00 a) Millainen on korkojen aikarakenne? Piirrä tuottokäyrä. b) Jos virheettömien odotusten hypoteesi pitää paikkaansa, niin mikä on sijoittajien arvio yhden vuoden velkakirjan maturiteettituotosta vuosi tästä hetkestä eteenpäin? c) Paljonko on vuotuinen tuotto, jos ostat nyt 4 vuoden velkakirjan ja myyt sen vuoden kuluttua olettaen, ettei korkojen aikarakenne muutu? a) Lasketaan nollakuponkilainojen maturiteettituotot: 1: 9708, r r ,70 1 0,030 : 1/ ,10 r 1 0, 035 (1 r) 9335,10 3: 1/ ,90 3 r 1 0, 04 (1 r) 8838, , : 4 r 1 0, 0500 (1 r) 87,00 1/ 4

6 Tuotto Tuottokäyrä: 0,0600 0,0500 0,0400 0,0300 0,000 0,0100 0, Maturiteetti b) Termiinikorko voidaan ratkaista yhtälöstä: ( 1 r 0 1) (1 r1 ) (1 r0 ) (1 r0 (1 r ) ) 1 01 r 1 (1 0,035) r 1 1 (1 0,030) 0,040 c) Tuotto: 8838,90-87,00 r 0, ,00

7 Tehtävä 4.5 Nimellisarvoltaan :n obligaatiolle, jonka maturiteetista on jäljellä neljä vuotta, maksetaan 4,5 %:n kuponki vuosittain. a) Määritä kyseisen obligaation maturiteettituotto ja duraatio, kun sen tämänhetkinen markkinahinta on b) Määritä modifioidun duraation avulla obligaation uusi markkinahinta, jos jäljellä olevaa juoksuaikaa vastaava viitekorko laskee 0,50 %-yksikköä. a) Maturiteettituotto voidaan ratkaista obligaation hinnoittelukaavasta: r (1 r) (1 r) (1 r) Esim. kokeilemalla r = 0,04 Duraatio: T CF päiviä arvopv:stä PV PV * T =CF/(1+r)^T ,3 4369, , , , , , ,5 Markkinahinta Σ PV , ,3 Duraatio (Σ PV * T) / Σ PV 3, b) Modifioitu duraatio = duraatio / (1+r) D 3, D Mod 3, (1 r) 10,04 Uusi markkina, jos viitekorko laskee 0,50 %-yksikköä: P y D Mod P P 0,0050 3, , P Uusi markkinahinta: ( 1 0, ) ,35

8 Tehtävä 4.6 Kahden ehdoiltaan identtisen velkakirjan, joiden nimellisarvo on , maturiteetti 3 vuotta ja kuponkikorko 4,0 %, liikkeellelaskijoina toimivat yritys ja valtio. Yrityksen liikkeelle laskeman velkakirjan markkina-arvo on 9 595,30 ja valtion vastaavasti ,70. Mikä on yrityslainan riskipreemio (vastaus prosenttiyksikön kymmenesosan tarkkuudella) ja mistä se syntyy, jos velkakirjojen likviditeeteissä ei ole eroa? Velkakirjojen tuotot: Valtion 10055, r (1 r) (1 r) Josta kokeilemalla r = 3,8 % Yrityksen 9595, r (1 r) (1 r) Kokeilemalla r = 5,5 % Yrityslainan riskipreemio 5,5 % 3,8 % = 1,7 % Laiminlyöntiriskistä (default risk) johtuva.

9 Tehtävä huhtikuuta 016 erääntyvän bondin nimellisarvo on , maturiteettituotto 3,1 % ja vuotuinen kuponkikorko 3,5 %. Määritä bondin markkinahinta ja duraatio 1. huhtikuuta 015. T pvm CF päiviä PV arvopv:stä =CF/(1+r)^T T * PV 0, ,49 114,95 1, , ,85, , ,59 Markkinahinta ƩPV , ,39 Duration (Ʃ(PV*T))/(ƩPV) 1,94

10 Tehtävä 4.8 Sijoitusyhtiöllesi lankeaa kolmen vuoden päästä maksuun :n bulletlaina. Immunisoi joukkovelkakirjasalkku, joka koostuu kahdesta nimellisarvoiltaan :n bondista, joista molemmista on juuri irronnut kuponki. Näistä ensimmäisen, markkinahinnaltaan ,60 :n obligaation maturiteetista on jäljellä kaksi vuotta ja sille vuosittain maksettava kuponki on 5 % nimellisarvosta. Toisen, markkinahinnaltaan 10 76,00 :n bondin maturiteetista on jäljellä 4 vuotta ja vuosittaisen kuponkimaksun suuruus on 6 % nimellisarvosta. Lasketaan maturiteettituotot: : 10188,60 1 r (1 r) Josta r = 4,0 % : 1076, r (1 r) (1 r) (1 r) Kokeilemalla r = 4,0 % Lasketaan duraatiot: 1: vuosia CF vuosia PV PV * T arvopv:stä ,77 480, , ,68 markkinahinta 10188, ,45 duraatio 1,958 : vuosia CF vuosia PV PV * T arvopv:stä ,9 576, , , , , ,9 3643,70 markkinahinta 1075, ,8 Duraatio 3,6855

11 Ratkaistaan salkkupainot bondeille duraatioiden avulla: W W 1 ja W D W D T W1 1W ( 1W) D1 W D T D 1 W D1 W D T W D1 D ) ( T D 1 W T D1 D D 1 W 31,958 1,958 3,6855 0, W 1 1W 1 0, , Bondeja joudutaan ostamaan alussa: (1 0,04) ,77 eurolla. Eli 1. bondeja 0, , :lla Ja. bondeja 0, , :lla Kappalemääräisesti: bondeja 36 kpl 10188, bondeja 56 kpl 1076

12 Tehtävä 4.9 Maturiteetti Maturiteettituotto Kuponkikorko A 10 4,5 % 4,0 % B 3 4,0 % 3,5 % Muodosta yllä annetuista velkakirjoista salkku, jonka korkoriski on mahdollisimman suuri, mutta jonka arvo ei saa missään tapauksessa laskea nopeasti enempää kuin 4,5 %. Korkotason on arvioitu voivan nousta lyhyellä aikavälillä enintään 1 %-yksiköllä. Oletetaan velkakirjoille nimellisarvoksi Lasketaan duraatiot ja modifioidut duraatiot: A: T(vuosia) CF vuosia PV PV * T arvopv:stä ,8 38, ,63 73, ,05 105, ,54 134, ,10 160, ,7 184, ,39 05, ,13 5, ,9 4, , ,85 markkinahinta 960, ,51 duraatio 8,3978 8,0361 B: ,65 33, ,36 64, ,11 760,33 markkinahinta 986,1 858,71 duraatio,8989,7874 Tarvittava modifioitu duraatio velkakirjoista muodostetulle P salkulle: y D Mod P

13 D Mod P P y 0,045 0,01 4,5 Ratkaistaan salkkupainot velkakirjoille modifioidun duraation avulla: W W 1 ja WA DMod, A WB DMod, B DMod A B W B D D Mod Mod, A D Mod, A D Mod, B W B 4,5 8,0361 8,0361,7874 0,6737 W A 1W 1 0,6737 0,363 B

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

RAHOITUKSEN PERUSTEET A250A0600 Kevät 2015/Lappeenrannan teknillinen yliopisto Timo Alho Kauppakorkeakoulu

RAHOITUKSEN PERUSTEET A250A0600 Kevät 2015/Lappeenrannan teknillinen yliopisto Timo Alho Kauppakorkeakoulu RAHOITUKSEN PERUSTEET A250A0600 Kevät 2015/Lappeenrannan teknillinen yliopisto Timo Alho Kauppakorkeakoulu Date Value of one euro in US dollars Value of one euro in Japanese yen 3 Jan 2012 1.3014 99.86

Lisätiedot

TERMIINI (forward) - OTC-perusteinen kaupankäyntijärjestelmä. - sopimuskoko ja maturiteetti räätälöitävissä

TERMIINI (forward) - OTC-perusteinen kaupankäyntijärjestelmä. - sopimuskoko ja maturiteetti räätälöitävissä TERMIINI (forward) - termiinisopimus on kauppa, jonka ehdot sovitaan kauppaa tehtäessä, mutta kauppahinta ja kohde-etuus siirtyvät sopimusosapuolten välillä vasta tulevaisuudessa sovittuna ajankohtana

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset, yrityslainat ja valtioiden joukkolainat. Korkosijoitukset ovat yleensä osakkeita

Lisätiedot

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11 Sisältö Prosenttilaskua 3 2 Yksinkertainen korkolasku 4 3 Diskonttaus 6 4 Koronkorko 8 5 Korkokannat 9 6 Jatkuva korko 0 7 Jaksolliset suoritukset 8 Luotot ja korkolasku 2 8. Annuiteettiperiaate........................

Lisätiedot

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61 Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN 2(28) TEKIJÄ Oiva Myllyntaus 1. painos ISBN Suomen Kuntaliitto Kuntatalon paino Helsinki 2002 Myynti:

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä www.handelsbanken.fi/paaomasuoja PääomasuojatuT sijoitukset 5048 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä 1 Anna meidän esitellä Arkaile ja voita -periaate Onko pakko ottaa suuria riskejä, jotta säästöt

Lisätiedot

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI v (90) 1831 8UOhAEN PA.Nt

Lisätiedot

Viimeinen erä on korot+koko laina eli 666, 67 + 100000 100667, 67AC.

Viimeinen erä on korot+koko laina eli 666, 67 + 100000 100667, 67AC. Kotitehtäviä 6. Aihepiiri Rahoitusmuodot Ratkaisuehdotuksia 1. Pankki lainaa 100000 bullet-luoton. Laina-aika on 4kk ja luoton (vuotuinen) korkokanta 8% Luoton korot maksetaan kuukausittain ja laskutapa

Lisätiedot

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 7

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 7 Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 7 HB15; HB16 27.4.2015 27.4.2015 K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900 1 Rahamarkkinat Termin tavallinen merkitys: enintään 12 kk pituisten lainojen tukkumarkkinat

Lisätiedot

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio Yllä olevat polynomit P ( x) = 2 x + 1 ja Q ( x) = 2x 1 ovat esimerkkejä 1. asteen polynomifunktioista: muuttujan korkein potenssi on yksi. Yleisessä 1. asteen polynomifunktioissa on lisäksi vakiotermi;

Lisätiedot

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI v (90) 1831 Vesa Vanhanen Suomen Pankin -markkinaoperaatioiden osasto 17.11.1988 27/88 KORKORISKIN HALLINTA VELKAKIRJAMARKKINOILLA Suomen Pankin monistuskeskus Helsinki

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Arvostuspäivä on ajankohta, jonka mukaan lähtö- ja loppuarvo määritetään. Allokaatio Eri arvopaperilajien pidemmälle aikavälille määritetty suhteellinen osuus

Lisätiedot

6 Kertausosa. 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 %

6 Kertausosa. 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 % 6 Kertausosa 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 % Osakkeen arvo vuoden lopussa 1,289 0,957 12,63 = 15,580... 15,58 b) Indeksin muutos: 6500 1,1304...

Lisätiedot

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin.

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin. Rahoitusmuodot HUOM. Tässä esitetään vain teoriaa ja joitakin esimerkkejä. Enemmän esimerkkejä ja laskuja löytyy ratkaistuina EXCEL-tiedostosta "Rahoitusmuodot - laskut ja esimerkit", joka on MOODLESSA

Lisätiedot

(1) Katetuottolaskelma

(1) Katetuottolaskelma (1) Katetuottolaskelma Katetuottolaskelmalla tarkastellaan yrityksen kannattavuutta myyntituotto - muuttuvat kustannukset (mukut) = katetuotto katetuotto - kiinteät kustannukset (kikut) = tulos (voitto

Lisätiedot

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 3

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 3 Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 3 M 4-6; HB 9, RT 3.2 16.4.2015 16.4.2015 K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900 1 Korkojen määräytyminen Kahdenlaisia korkoja Markkinakorkoja, lähinnä pankkien

Lisätiedot

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 752 Sisältö 0. Johdanto... 2 1. Prosenttilaskun soveltamista... 3 1.1

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

INVESTOINTIEN RAHOITUS

INVESTOINTIEN RAHOITUS INVESTOINTIEN RAHOITUS INVESTOINTIEN RAHOITUS Yritystoiminta perustuu investointeihin, jotka tuottavat enemmän kuin niiden rahoittamisesta aiheutuu kustannuksia Omistajille lisäarvoa Yritystoiminnan rahoituspäätökset

Lisätiedot

Riskitön korkokäyrä ja TyEL-viitekorko

Riskitön korkokäyrä ja TyEL-viitekorko Riskitön korkokäyrä ja TyEL-viitekorko Harjoitustyö SHV-aktuaaritutkintoon Erkka Jalonen 21.9.2014 ABSTRACT A special characteristic of the Finnish occupational pensions system (TyEL) is that the contributions

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan.

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. Mitä rahastosijoittaminen on? Rahastosijoittaminen on helppoa ja vaivatonta ja voit itse valita oman säästötapasi. Sopiiko sinulle kertasijoitus

Lisätiedot

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Liiketalous, Pasila LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001 Katri Währn Syksy 2013 ESIPUHE Tämä luentorunko on tarkoitettu oppikirjan tueksi eikä suikaan korvaamaan sitä. suosittelen

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot