Kajaanin kaupunki Toimitilapalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kajaanin kaupunki Toimitilapalvelut 19.4.2011"

Transkriptio

1 KAJAANIN KAUPUNGIN TILAPALVELUJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA

2 1. Asiakaskyselyn taustatiedot Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan tilapalvelut toteuttivat helmikuussa 2011 asiakastyytyväisyyskyselyn rakennusten kunnossapidosta ja kiinteistöhoidosta. Kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä 71 kpl kaikille merkittäville kiinteistöille ja niiden käyttäjille. Kohteet olivat peruskunnan osalta päiväkoteja, peruskouluja ja kulttuuri- ja liikuntalaitoksia sekä maakuntahallinnon puolelta terveyden ja sosiaalihuollon yksiköitä. Kyselyn saatesanoissa toivottiin lisäksi, että kunkin kohteen vastaus olisi mieluummin useamman henkilön näkemys asioista kuin yhden henkilön mielipide. Vastauksia saatiin kunnossapitopuolen osalta 41 kpl eli vastausprosentiksi muodostui 57,7 % ja kiinteistöhuoltopalvelujen osalta saman verran eli 41 kpl eli vastausprosentti oli 57,7 %. Tilapalvelut ovat suorittaneet edellisen kerran vastaavanlaiset kyselyt vuosina 2006,ja Kyselyn tuloksia verrataan keskenään sekä vuosien 2006, 2008 ja 2011 kesken sekä vuosia 2008 ja 2011 keskenään. Jäljempänä kyselyn tulokset käsitellään erikseen kunnossapidosta ja erikseen kiinteistöhoidosta. Koska kysymykset olivat samansisältöisiä, niin vastauksia tarkastellaan yhteenvedossa osin rinnakkain. 2. Toimintaympäristö Kaupungin investointi- ja kunnossapitomäärärahat ovat olleet rajoitetut vuosien ajan. Tämä on näkynyt ja tuntunut erityisesti päiväkoti- ja peruskoulukiinteistöjen käyttäjille. Erityisesti pienimmät kiinteistöt kuten päiväkodit ja hoitokodit ovat saaneet odottaa korjaus-investointeja. Vuoden 2011 talousarvioon on kirjattu, että kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa, joten tilanteeseen on odotettavissa parantumista. Talonrakennus- tulosyksikkö on pitänyt yllä kunnossapitotoimin viivästyneitä kohteita. Kyseisillä toimenpiteillä on ollut selkeä positiivinen vaikutus asiakastyytyväisyyteen. Yksiköstä on ollut edustaja paikalla viranomaistarkastuksissa, jolloin tarkastuksessa esille nousseet pienet korjaustyöt on voitu korjata välittömästi. Rakennusten kunnossapitokohteita oli vuonna yhteensä 30 rakennusta ja kunnossapitomäärärahoja käytettiin yhteensä euroa vuonna Henkilöstön yhteismäärä oli 24 henkilöä, joista kolme henkilöä on osa-aikaeläkkeellä. Kiinteistöjen ikääntyminen näkyy myös peruskoulujen osalta, jonne kaivataan enemmän investointirahoitusta. Kaikki nämä ovat vaikuttaneet investointitöiden kasaantumiseen. Kiinteistönhoidossa on ollut myös niukasti resursseja. Henkilöstön ikääntymisellä on ollut myös vaikutusta poissaolojen määrän kasvuun. Henkilöstöstä kolme on siirtynyt osa-aikaeläkkeelle. Eläkkeelle jääjien tilalle ei ole palkattu uutta työvoimaa, vaan työt on järjestetty henkilöstön sisäisin siirroin. Lisäksi pieniä huoltotehtäviä on ostopalveluina. Kaikki nämä yhdessä ovat olleet vaikuttamassa palvelutasoon. Lisäksi on selkiinnytettävä rajapintaa kunnossapidon, kiinteistöhoidon ja rakennusten käyttäjien itsensä huollettavien tehtävien välillä. Kaupunki on myynyt rakennuskantaansa v yhteensä m2 verran, joten tämä on hieman helpottanut sekä kunnossapitoa että kiinteistöjen hoitoa. Kehittämiskohteet käydään läpi molempien tulosyksiköiden osasto-, ryhmä- ja tiimipalavereissa sekä työntekijöiden kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa. Lisäksi asiakkaiden kanssa neuvotellaan kunnossapidon ja kiinteistöhoidon riittävyydestä yhteisymmärryksen löytämiseksi. 2

3 3. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset rakennusten kunnossapidosta Rakennusten kunnossapito käsittää vuosikorjaukset sekä muut isommat korjaus- ja muutostyöt vuosisuunnitelmien mukaisesti. Rakennusten kunnossapidosta vastaa talonrakennus tulosyksikkö. Asiakkailta kysyttiin, millaiset kokemukset heillä on ollut tilapalvelujen kunnossapito-palveluista (taulukko 1). Työn laadun ja jäljen osalta asiakkaat antoivat korkeimmat pisteet, kun kiitettävä ja hyvä yhdistetään. Samoin henkilöstön ammattitaidon koettiin olevan kohdallaan. Kunnossapidon riittävyyteen oltiin tyytymättömimpiä, kuten edellisellä kerralla vuonna Taulukko 1. Kokemukset kunnossapitopalveluista vuosina 2008 ja 2011 (% = kyselyyn vastanneista) Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä/heikko % % % % % % % % Henkilöstön palvelukyky ja ystävällisyys Henkilöstön ammattitaito Työn laatu ja jälki kunnossapitotöissä Tiedottaminen ja yhteistyö asiakkaan kanssa Toiminnan ja palveluiden nopeus Kunnossapidon riittävyys Henkilöstön tavoitettavuus keskimäärin Taulukko 2. Kunnossapitopalvelujen vertailua vuosien 2006, 2008 ja 2011 välillä Kohde 2006 N= N= N= 41 Henkilöstön palvelukyky ja ystävällisyys 3,90 4,11 3,92 Henkilöstön ammattitaito 3,87 4,03 3,85 Työn laatu ja jälki 3,90 3,68 3,85 kunnossapitotöissä 3,00 3,34 3,49 Tiedottaminen ja yhteistyö asiakkaan kanssa 2,78 3,18 3,18 Toiminnan ja palveluiden 2,39 2,92 3,05 nopeus Kunnossapidon riittävyys 2,21 2,95 2,93 Kunnossapitohenkilöstön tavoitettavuus 3,62 3,51 kunnossapidosta 2,88 3,43 3,44 3

4 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, N= N= N= 41 Henkilöstön palvelukyky ja ystävällisyys Henkilöstön ammattitaito Työn laatu ja jälki kunnossapitotöissä Tiedottaminen ja yhteistyö asiakkaan kanssa Toiminnan ja palveluiden nopeus Kunnossapidon riittävyys Kunnossapitohenkilöstön tavoitettavuus kunnossapidosta Kuvio 1. Kunnossapitovertailua vuosien 2006, 2008 ja 2011 välillä Asteikko: kiitettävä = 4,20 5,00, hyvä= 3,40-4,19, tyydyttävä= 2,60-3,39, välttävä= 1,80-2,59 ja huono= 1, ) Vertailtaessa vuosien 2006, 2008 ja 2011 tuloksia (taulukko 2 ja kuva 1) on selkeästi havaittavissa, että kunnossapitopalveluissa on tapahtunut parantumista, asiakkaiden tarpeiden huomioimisessa ja palvelujen nopeudessa. Eriteltäessä vastaajia asiakasryhmittäin päiväkotien, kulttuurilaitosten, lukio, ammatti--oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun rakennusten käyttäjät olivat tyytyväisempiä kunnossapitotoimiin kuin muiden yksiköiden käyttäjät (taulukko 3). He antoivat asioiden hoidosta hyvän arvosanan, kun taas peruskoulut ja terveysasemat antoivat tyydyttävän arvosanan. Vanhus- ja vammaishuolto sai välttävän arvosanan. Taulukko 3. Rakennusten kunnossapito rakennusryhmittäin vuonna 2011 Kohde Kulttuurilaitokset N= 4 Peruskoulut N= 10 Päiväkodit N= 10 Lukio, amm. oppilaitos ja amk N= 7 Terveysasemat N= 3 Vanhus- ja vammaishuolto N=5 Muut rakennuk set N=2 3,50 3,43 3,60 3,60 3,00 3,20 4,00 kunnossapitotöissä Toiminnan ja palveluiden nopeus 3,50 3,14 3,00 3,20 3,33 2,00 3,50 Henkilöstön ammattitaito 3,75 3,83 4,00 4,00 4,00 3,20 4,00 Henkilöstön palvelukyky ja ystävällisyys 4,25 3,86 4,11 3,89 4,00 3,40 4,00 Henkilöstön tavoitettavuus 4,00 3,57 3,60 3,40 3,00 3,00 4,50 Työn laatu ja jälki 3,75 3,71 3,90 3,78 4,33 3,60 4,50 4

5 Kunnossapidon riittävyys 2,75 3,29 2,44 3,00 3,67 2,40 4,00 Tiedottaminen ja yhteistyö asiakkaan 3,25 3,00 3,20 3,44 3,00 2,80 4,00 kanssa rakennusten 3,58 3,47 3,45 3,52 3,52 2,84 4,06 kunnossapidosta Asteikko: kiitettävä = 4,20 5,00, hyvä= 3,40-4,19, tyydyttävä= 2,60-3,39, välttävä= 1,80-2,59 ja huono= 1, Vastaajat saivat arvottaa, mitkä edellä mainituista tekijöistä on heidän mielestään tärkeimpiä kunnossapidon kannalta. Vastaajat arvottivat asiat seuraavasti: 1. asiakkaan tarpeiden kunnossapitotöissä 2. kunnossapidon riittävyys 3. toiminnan ja palveluiden nopeus 4. työn laatu ja jälki 5. tiedottaminen ja yhteistyö asiakkaan kanssa sekä palvelukyky ja ystävällisyys 6. henkilöstön tavoitettavuus ja ammattitaito Vastaajat arvottivat tärkeimmiksi asioiksi samoja tekijöitä kuin edelliselläkin kertaa. Kuvio 2. Kokemukset kunnossapitopalveluista alueittain 5

6 4. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset rakennusten kiinteistöhoitopalveluista Kiinteistönhoito on jokapäiväistä hoitoa ja huoltoa, ulkoalueista aina vesikatolle asti. Kiinteistönhoidosta vastaa keskitetysti viiden hoitoalueen tiimiorganisaatio. Asiakkailta kysyttiin, millaiset kokemukset heillä on ollut tilapalvelujen kiinteistöhoito-palveluista (taulukko 4). Kyselyyn vastanneet arvostivat, että palvelukyky ja ystävällisyys ovat kiitettävällä/ hyvällä tasolla ja tulos oli nousussa vuoden 2008 notkahduksen jälkeen. Vastaajista 70 % koki, että asiakkaiden tarpeet otetaan kiitettävästi tai hyvin kiinteistöhoitopalveluissa huomioon. Henkilöstön tavoitettavuus ja kiinteistöhoidon luotettavuus oli myös hyvällä tasolla. Kehittämiskohteeksi nousi selkeästi kiinteistöhoidon riittävyys. Taulukko 4. Kokemukset kiinteistöhoitopalveluista Kohde Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä/heikko % % % % % % % % Henkilöstön palvelukyky ja ystävällisyys Henkilöstön ammattitaito kiinteistöhoitotöissä Toiminnan ja palveluiden nopeus Tiedottaminen ja yhteistyö asiakkaan kanssa Kiinteistöpidon riittävyys Kiinteistöhoidon saatavuus Kiinteistöhoidon luotettavuus Kiinteistönhoitohenkilöst ön tavoitettavuus keskimäärin Vastaajat saivat arvottaa, mitkä edellä mainituista tekijöistä on heidän mielestään tärkeimpiä kiinteistöhoitopalvelujen kannalta. Vastaajat arvottivat asiat seuraavasti: 1. asiakkaan tarpeiden ja kiinteistöhoidon saatavuus 2. kiinteistöhoidon riittävyys 3. toiminnan ja palveluiden nopeus, henkilöstön ammattitaito ja tavoitettavuus 4. kiinteistöhoidon luotettavuus 5. palvelukyky ja ystävällisyys, tiedottaminen ja yhteistyö asiakkaan kanssa 6

7 Taulukko 5. Kiinteistöhoitopalvelujen vertailua vuosien 2006, 2008 ja 2011 välillä Kohde 2006 N= N= N=41 Henkilöstön palvelukyky ja ystävällisyys 4,39 4,08 4,20 Henkilöstön ammattitaito 4,15 4,08 4,07 Kiinteistöhoitohenkilöstön tavoitettavuus 4,12 4,05 4,05 Kiinteistöhoidon luotettavuus 3,94 3,90 3,98 ottaminen huomioon 3,71 3,83 3,73 Tiedottaminen ja yhteistyö asiakkaan kanssa 3,6 3,73 3,72 Toiminnan ja palveluiden nopeus 3,65 3,63 3,59 Kiinteistöhoidon saatavuus 3,67 3,73 3,78 Kiinteistöhoidon riittävyys 3,33 3,15 3,49 kiinteistöhoidosta 3,81 3,84 3,83 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, N= N= N=41 Henkilöstön palvelukyky ja ystävällisyys Henkilöstön ammattitaito Kiinteistöhoitohenkilöstön tavoitettavuus Kiinteistöhoidon luotettavuus ottaminen huomioon Tiedottaminen ja yhteistyö asiakkaan kanssa Toiminnan ja palveluiden nopeus Kiinteistöhoidon saatavuus Kiinteistöhoidon riittävyys kiinteistöhoidosta Kuvio 3 : Kiinteistöhoitopalvelujen vertailua vuosina 2006, 2008 ja 2011 Asteikko: kiitettävä = 4,20 5,00, hyvä= 3,40-4,19, tyydyttävä= 2,60-3,39, välttävä= 1,80-2,59 ja huono= 1, Vertailtaessa vuosien 2006, 2008 ja 2011 tuloksia (taulukko 5 ja kuva 3) on havaittavissa, että kokonaisarvosana kiinteistöhoitopalveluista on pysynyt melkeinpä samana. Parannusta on 7

8 tapahtunut asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamisessa, tiedottamisessa ja yhteistyössä. Kehittämiskohteeksi nousee kiinteistönhoidon riittävyys. Kyselyyn vastanneet saivat antaa vastauksensa myös hoitoalueittain (kuva 4). Eroja alueiden välillä näyttää olevan, mutta kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä näiden vastausten perusteella ei voida tehdä, vaan asia vaatii tarkempaa aluekohtaista selvitystä. Kuvasta 4 voi nähdä, että pohjoisen, eteläisen ja läntisen tiimien viivakuviot ovat samansuuntaisia. Itäisessä tiimissä on hieman enemmän vaihtelua. Vuolijoki- Otanmäki tiimi saa parhaat lukemat, koska vastaajia oli vain yksi. Taulukko 3. Rakennusten kiinteistönhoitopalvelut rakennusryhmittäin vuonna 2011 Kohde Kulttuurilaitokset N= 5 Peruskoulut N= 10 Päiväkodit N= 12 Terveysasemat N= 3 Lukio, amm.oppil. amk N= 6 Vanhus- ja vammaishuolto N=4 Muut rakennukset N=1 4,00 4,17 3,70 3,50 3,33 3,75 4,00 Toiminnan ja palveluiden nopeus 4,00 4,17 3,30 3,33 3,67 3,50 4,00 Henkilöstön 4,20 4,67 4,00 4,00 3,67 3,75 4,00 ammattitaito Henkilöstön palvelukyky ja 4,40 4,67 4,10 4,17 3,33 4,25 4,00 ystävällisyys Henkilöstön tavoitettavuus 4,20 4,50 4,00 4,00 3,67 3,75 4,00 Kiinteistönhoidon 4,00 4,17 3,67 3,58 3,67 3,75 4,00 saatavuus Kiinteistönhoidon 4,20 4,5 3,90 3,75 3,67 4,00 4,00 luotettavuus Kiinteistönhoidon riittävyys 3,80 4,00 3,30 3,25 3,33 3,50 4,00 Tiedottaminen ja yhteistyö asiakkaan kanssa 3,80 4,33 3,56 3,50 4,00 3,50 4,00 rakennusten 4,06 4,35 3,71 3,64 3,55 3,75 4,00 kiinteistönhoidosta Asteikko: kiitettävä = 4,20 5,00, hyvä= 3,40-4,19, tyydyttävä= 2,60-3,39, välttävä= 1,80-2,59 ja huono= 1,

9 Kuvio 4. Kokemukset kiinteistöhoitopalveluista alueittain 4. Yhteenveto ja johtopäätökset Toteutetut asiakaskyselyt antavat arvokasta tietoa, miten asiakkaat kokevat rakennusten kunnossapito- ja kiinteistöhoitopalvelut. Tulokset kuvastavat, että asioiden hoitoon on panostettu ja saatu parannusta aikaan. Toisaalta saadut vastaukset kertovat, mihin asioihin tulee vielä panostaa, jotta asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut. Asiakkaat ovat kokeneet kunnossapitopalvelujen parantuneen ja arvosana on parantunut edellisestä arviointikerrasta. Kiinteistöhoitopalvelut ovat olleetkin jo hyvällä tasolla ja taso on säilytetty hyvällä tasolla. Sekä kunnossapito- että kiinteistöpalveluissa asiakkaat kokevat palvelujen riittävyydessä parantamisen varaa. Lisätietoja asiakaskyselystä antavat talonrakennustulosyksikön päällikkö Esa Komulainen, puh ja kiinteistöjen isännöitsijä Ari Heikkinen, puh

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 20 Esikunta: Eeva Honkanummi ja Maritta Samuelsson Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tuija Norlamo-Saramäki Terveyspalvelut: Riitta Flinck ja Aila Pohjanpalo

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT

1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 1 Sisällys sivunumero 1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 2 2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS 2 3. PERUSJOUKON MÄÄRITYS 3 4. OTANTAMENETELMÄ, OTOS JA SEN EDUSTAVUUS 3 5. VASTAUSPROSENTTI, POISTUMA JA MAHDOLLINEN PAINOTUS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy, Ilmarinen Juhani TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy ja Ilmarinen Juhani

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 TEKIJÄ Jorma Ruokojoki 1. painos ISBN 952-213-109-1 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Keskusteluaiheita Discussion papers

Keskusteluaiheita Discussion papers TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B FIN-00120 Helsinki Finland ETLAELINKEINOELÄMÄN Tel. +358-9-609 900 Telefax +358-9-601 753 http://www.etla.fi Keskusteluaiheita

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma Kirsi Turunen ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ Opinnäytetyö Lokakuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Lokakuu 2008

Lisätiedot

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset 1 Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset Invalidiliitto ry 11.11.2011 Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen käyttäjäkokemuksen

Lisätiedot

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka Liiketalous / Kotka TUTKIMUSRAPORTTI CRM/ERP RAPORTTI SELVITYS KYMENLAAKSOLAISTEN YRITYSTEN ASIAKASHALLINTA- JA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TILANTEESTA Heidi Hölttä Leena Piispanen Kati Raikunen Laura

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN TUKEVA 2 hanke /Lappi/ Rovaseudun osahanke NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN perhekeskeinen, moniammatillinen työ yläkouluun Raportti Tekijä: Mari Salomaa Ohjaaja: Marja Leena Nurmela Kevät 2011 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot