TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS Kaupunkikohtainen vertailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011"

Transkriptio

1 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu

2 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri kaupunkien tuloksia keskenään. Vuonna 2010 tutkimuksessa olivat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere ja Turku. Tutkimus toteutettiin jakamalla STAKESin kyselylomake asiakkaille terveyskeskuksessa tai terveysasemalla käynnin yhteydessä. Tutkimuksessa yksittäisten kaupunkien tuloksia on verrattu Suurten kaupunkien yhteistulokseen 2010 sekä vastaaviin vuosien 2006 ja 2008 tuloksiin niiltä osin, kun vertailua on voitu tehdä. 2

3 Laskentaperusteet; indeksi ja summamuuttujat Tutkimuksessa esitettyjen tuloksien %-osuudet on laskettu 5 portaisesta asteikolla siten, että tyytymättömien %-osuuteen on laskettu mukaan vaihtoehdot 1=Erittäin huono ja 2=Huono. Täysin tyytyväisten %-osuus on laskettu vaihtoehdon 5=Erinomainen antaneista vastaajista. Kokonaisindeksi on laskettu kysymyksistä 1-7, 85 ja 18 Summamuuttujat on laskettu seuraavista kysymyksistä: Yhteydenotto terveysasemalle: kysymykset 1 Ilmoittautuminen terveysasemalle: kysymykset 4-7 Lääkärin vastaanotto: kysymyksistä 85 lääkärin vastaanottoa koskevat kysymykset Terveydenhoitajan vastaanotto: kysymyksistä 85 terveydenhoitajan vastaanottoa koskevat kysymykset Laboratorion toiminta: kysymyksistä 80 laboratoriota koskevat kysymykset Muu vastaanotto tai tutkimus: kysymyksistä 85 muuta vastaanottoa koskevat kysymykset 3

4 Tulosten tulkinnassa käytetyt kriteerit Keskiarvotulosten tulkinta asteikolla 1: Kokemusten osalta (kokonaisarvio, toiminnan osa-alueet): keskiarvotulos 4,2 tai sitä parempi - merkitsee erittäin hyvää toiminnan tasoa keskiarvo 3,6,1 se merkitsee hyvätasoista toimintaa, jossa on kuitenkin löydettävissä selkeitä kehittämisalueita keskiarvo 3,0,6 arvio merkitsee kohtalaista toiminnan tasoa jossa on kuitenkin kehitettävää alle 3,0 arvio merkitsee toiminnan tasoa jossa on paljon kehitettävää TNS

5 Yhteenveto Kokonaisuudessaan terveyskeskusten avosairaanhoitojen vastaanottojen palvelu suurissa kaupungeissa on hyvällä tasolla, kokonaisindeksin ollessa 4,10. Tyytyväisyys palvelun tasoon vaihtelee ja myönteisimpiä arvioita annetaan Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. Kotkassa, Kouvolassa ja Espoossa toimintaa kehutaan muuta kaupunkeja vähemmän. Kokonaisindeksillä mitattuna potilastyytyväisyys on koko maata hieman paremmalla tasolla Kuopiossa, Helsingissä ja Jyväskylässä. Keskeisimmät kehittämiskohteet ovat jokseenkin samoja kuin aiemminkin. Erityisesti puhelinyhteyden saaminen terveysasemalle nousee näistä tärkeimmäksi. Pitkiä odotusaikoja moititaan myös ja etenkin odotusaika ilmoittautumisessa, lääkärin vastaanotolle ja laboratorioon koetaan pitkäksi. Lääkäreiltä saatua terveysneuvontaa ei koeta kovin hyväksi. Lisäksi toimitilojen viihtyisyydessä nähdään parantamisen varaa. Toiminnan vahvuuksia ovat edelleen ammattitaito ja käytös eri vastaanotoilla sekä ilmoittautumisessa. Myös vuorovaikutus ja tiedonsaanti koetaan hyviksi. Terveydenhoitajan vastaanottoon kokonaisuudessaan ollaan erittäin tyytyväisiä. Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä koetaan parhaimmaksi Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Tampereella. 5

6 Tutkimukseen vastanneiden taustatiedot kaupungeittain Millä vastaanotolla kävitte Suuret kaupungit yhteensä Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku N= Lääkärin Terveydenhoitajan Laboratoriossa Muu vastaanotto Tapaatteko vastaanotolla yleensä saman Lääkärin Terveydenhoitajan Lääkärissä käyntien lukumäärä 0 kertaa kertaa yli 6 kertaa Ikäluokka alle 15v Sukupuoli Nainen Mies Korkein tutkinto Kansa- tai peruskoulu Ammattikoulu tai yo-tutkinto Opistotaso tai akk-tutkinto Yliopistotutkinto tai vastaava Äidinkieli Suomi Ruotsi Muu

7 Palvelun arviointi

8 Kokonaisindeksi kaupungeittain (Laskettu n-määrillä painotettuna kysymyksistä 1-7, 85, 18) Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 4,10 4,12 4,16 3,98 4,14 4,17 4,17 4,18 4,25 4,06 4,20 4,14 3,90 3,90 4,03 4,00 4,16 4,20 4,13 3,95 4,10 4,21 4,11 4,11 4,09 4,09 4,11 4,11 4,

9 Hoidon arviointi - kaupungeittain 19a. Palvelu oli niin hyvää, että voin kehua sitä perheelleni ja ystävilleni 0% 20% 40% 60% 80% 100% Suuret kaupungit (N=12031) Espoo (N=922) Helsinki (N=2207) Vantaa (N=560) Jyväskylä (N=489) Kotka (N=284) Kouvola (N=441) Kuopio (N=596) Lahti (N=710) Oulu (N=1583) Pori (N=899) Tampere (N=1543) Turku (N=1780) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 9

10 Toiminnan vahvuudet kaupungeittain

11 Vahvuudet kaupungeittain (Tyytyväisten osuus suurempi kuin suurten kaupunkien yhteistuloksessa) Yhteydenotto ja ilmoittautuminen Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 1. Puhelinyhteyden saaminen terveyasemalle 2. Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös 3. Puheluun vastanneen henkilökunnan ammattitaito 4. Odotusaika ilmoittautumisessa 5. Henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa 6. Ilmoittautumisen sujuvuus 7. Tiedonsaanti ilmoittautumisessa Lääkärin vastaanotto Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 8.1. Odotusaika lääkärin vastaanotolle 9.1. Käytös lääkärin vastaanotolla Ammattitaito lääkärin vastaanotolla Tiedon saanti lääkärin vastaanotolla Jatkohoitoohjeet lääkärin vastaanotolla Terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla Vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla Vastaanottoajan pituus lääkärin vastaanotolla 18a.1. Hoidon arviointi lääkärin vastaanotto TNS

12 Vahvuudet kaupungeittain (Tyytyväisten osuus suurempi kuin suurten kaupunkien yhteistuloksessa) Terveydenhoitajan vastaanotto Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 8.2. Odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle 9.2. Käytös terveydenhoitajan vastaanotolla Ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla Tiedon saanti terveydenhoitajan vastaanotolla Jatkohoitoohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla Terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla Vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla Vastaanottoajan pituus terveydenhoitajan vastaanotolla 18a.2. Hoidon arviointi terveydenhoitajan vastaanotto Muu vastaaanotto Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 8.4. Odotusaika muulle vastaanotolle 9.4. Käytös muulla vastaanotolla Ammattitaito muulla vastaanotolla Tiedonsaanti muulla vastaanotolla Jatkohoitoohjeet muulla vastaanotolla Terveysneuvonta muulla vastaanotolla Vuorovaikutus muulla vastaanotolla Vastaanottoajan pituus muulla vastaanotolla 18a.3. Hoidon arviointi muu vastaanotto Laboratorio Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 8.3. Odotusaika laboratorioon ei kysytty 9.3. Käytös laboratoriossa ei kysytty Ammattitaito laboratoriossa ei kysytty Ulkoiset olosuhteet Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 16. Toimitilojen viihtyisyys 17. Liikkuminen terveysasemalla: opasteet ja ohjeet 18b. Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä TNS

13 Vahvuudet kaupungeittain Helsinki: Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös ja ammattitaito, Lääkärin vastaanotto kokonaisuudessaan, Terveydenhoitajan vastaanotto kokonaisuudessaan, Toimitilojen viihtyisyys, Liikkuminen terveysasemalla: opasteet ja ohjeet, Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä. Espoo: Käytös ja ammattitaito lääkärin vastaanotolla, Jatkohoito-ohjeet ja vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, Vastaanottoajan pituus lääkärin vastaanotolla, Hoidon arviointi lääkärin vastaanotolla, Ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla, Tiedon saanti terveydenhoitajan vastaanotolla Vantaa: Käytös ja jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla, Hoidon arviointi lääkärin vastaanotto, Käytös terveydenhoitajan vastaanotolla, Tiedon saanti terveydenhoitajan vastaanotolla, Jatkohoito -ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla, Terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla, Vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla, Hoidon arviointi terveydenhoitajan vastaanotto Jyväskylä: Puhelinyhteyden saaminen, Henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa, Tiedonsaanti ilmoittautumisessa, Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös ja ammattitaito Odotusaika lääkärin vastaanotolle, Käytös lääkärin vastaanotolla, Ammattitaito lääkärin vastaanotolla, Tiedon saanti lääkärin vastaanotolla, Jatkohoito -ohjeet lääkärin vastaanotolla, Vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, Vastaanottoajan pituus, Hoidon arviointi lääkärin vastaanotto, Terveydenhoitajan vastaanotto kokonaisuudessaan osin, Odotusaika laboratorioon, Käytös laboratoriossa, Toimitilojen viihtyisyys, Liikkuminen terveysasemalla: opasteet ja ohjeet, Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Kotka: Ilmoittautumisen sujuvuus, Odotusaika ilmoittautumisessa, Odotusaika laboratorioon Kouvola: Ilmoittautumisen sujuvuus, Käytös laboratoriossa, Toimitilojen viihtyisyys, Liikkuminen terveysasemalla: opasteet ja ohjeet Kuopio: Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös, Puhelimeen vastanneen henkilökunnan ammattitaito,odotusaika ilmoittautumisessa, Henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa, Ilmoittautumisen sujuvuus, Tiedonsaanti ilmoittautumisessa, Käytös lääkärin vastaanotolla, Ammattitaito lääkärin vastaanotolla, Tiedon saanti lääkärin vastaanotolla, Jatkohoito -ohjeet lääkärin vastaanotolla, Terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla, Vuorovaikutus ja vastaanottoajan pituus lääkärin vastaanotolla, Hoidon arviointi lääkärin vastaanotto, Hoidon arviointi terveydenhoitajan vastaanotto, Odotusaika laboratorioon, Ammattitaito laboratoriossa, Liikkuminen terveysasemalla: opasteet ja ohjeet 13

14 Vahvuudet kaupungeittain Lahti: Ammattitaito lääkärin vastaanotolla, Tiedon saanti lääkärin vastaanotolla, Jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla, Terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla, Hoidon arviointi lääkärin vastaanotolla, Odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle, Käytös terveydenhoitajan vastaanotolla, Ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla, Tiedonsaanti terveydenhoitajan vastaanotolla, Jatkohoito-ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla, Vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla, Hoidon arviointi terveydenhoitajan vastaanotto, Odotusaika laboratorioon, Käytös laboratoriossa, Ammattitaito laboratoriossa Oulu: Puheluun vastanneen henkilökunnan ammattitaito, Tiedonsaanti ilmoittautumisessa, Lääkärin vastaanotto kokonaisuudessaan, Odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle, Vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla, Odotusaika laboratorioon, Käytös ja ammattitaito laboratoriossa, Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Pori: Puhelinyhteyden saaminen, Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös ja ammattitaito, Henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa, Ilmoittautumisen sujuvuus, Odotusaika ja tiedonsaanti ilmoittautumisessa, Odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle, Toimitilojen viihtyisyys, Liikkuminen terveysasemalla: opasteet ja ohjeet Tampere: Puhelinyhteyden saaminen, Odotusaika ilmoittautumisessa, Henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa, Ilmoittautumisen sujuvuus, Tiedonsaanti ilmoittautumisessa, Toimitilojen viihtyisyys, Liikkuminen terveysasemalla: opasteet ja ohjeet, Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Turku: Puhelinyhteyden saaminen, Ilmoittautumisen sujuvuus, Odotusaika ilmoittautumisessa, Odotusaika ja käytös lääkärin vastaanotolla, Odotusaika ja käytös laboratoriossa 14

15 Yhteydenotto ja ilmoittautuminen

16 Summamuuttujat kaupungeittain Yhteydenotto terveysasemalle Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 3,84 3,91 3,90 3,51 3,81 3,84 3,87 3,96 3,98 3,69 3,79 3,88 3,87 3,70 3,65 3,74 3,82 3,90 4,05 3,83 3,64 3,65 3,81 3,94 3,88 3,93 3,94 4,00 3,90 3,92 3,99 4,04 3,

17 Yhteydenotto kaupungeittain 1. Puhelinyhteyden saaminen Suuret kaupungit (N=11532) Espoo (N=878) Helsinki (N=2160) Vantaa (N=484) 3,44 3,57 3,56 2,81 3,37 3,40 3,46 3,62 3,71 3,20 3, Jyväskylä (N=480) 3,45 3, Kotka (N=289) Kouvola (N=448) 3,24 3,13 3,22 3, Kuopio (N=604) Lahti (N=601) 3,35 3,56 3,28 3,22 3, Oulu (N=1525) Pori (N=878) Tampere (N=1443) Turku (N=1725) 3,37 3,54 3,41 3,50 3,61 3,73 3,63 3,68 3,87 3,94 3,78 17

18 Yhteydenotto kaupungeittain 2. Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös Suuret kaupungit (N=11244) Espoo (N=849) Helsinki (N=2103) Vantaa (N=462) 4,13 4,13 3,90 4,06 4,09 4,12 4,17 4,15 3,96 4,06 31 Jyväskylä (N=479) 4,11 4, Kotka (N=282) Kouvola (N=438) 4,00 3,98 4, Kuopio (N=595) Lahti (N=567) 4,34 4,14 3,89 4, Oulu (N=1496) Pori (N=856) Tampere (N=1400) Turku (N=1702) 4,05 4,14 4,21 4,16 4,24 4,10 4,16 4,09 18

19 Yhteydenotto kaupungeittain 3. Puheluun vastanneen henkilökunnan ammattitaito Suuret kaupungit (N=11012) Espoo (N=825) Helsinki (N=2060) Vantaa (N=456) 3,99 4,03 4,02 3,83 4,01 4,02 4,03 4,09 3,91 3,98 30 Jyväskylä (N=470) 4, Kotka (N=271) Kouvola (N=435) 3,84 3,83 3,93 3, Kuopio (N=587) Lahti (N=558) 4,15 4,25 3,80 3, Oulu (N=1479) Pori (N=839) Tampere (N=1364) Turku (N=1652) 4,01 4,10 4,09 4,03 4,04 3,99 4,00 3,99 4,02 3,96 19

20 Summamuuttujat kaupungeittain Ilmoittautuminen Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 4,10 4,15 3,89 4,06 4,13 4,00 4,05 4,13 3,96 3,97 4,03 4,06 4,03 4,06 4,24 4,34 4,34 4,28 3,98 3,95 4,01 4,14 4,10 4,16 4,22 4,22 4,21 4,13 4,10 4,

21 Ilmoittautuminen kaupungeittain 4. Odotusaika ilmoittautumisessa Suuret kaupungit (N=11561) Espoo (N=866) Helsinki (N=2037) Vantaa (N=532) 3,84 3,85 3,98 3,55 3,76 3,90 3,68 3,76 3,91 3,63 3,63 19 Jyväskylä (N=429) 3,69 3, Kotka (N=296) Kouvola (N=480) 3,78 3,92 4,18 3, Kuopio (N=605) Lahti (N=630) 3,71 3,72 4,22 4,21 4, Oulu (N=1387) Pori (N=903) Tampere (N=1618) Turku (N=1760) 3,73 3,84 3,87 3,97 3,96 4,02 3,98 3,89 3,98 21

22 Ilmoittautuminen kaupungeittain 5. Henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa Suuret kaupungit (N=11698) Espoo (N=881) Helsinki (N=2063) Vantaa (N=533) 4,27 4,30 4,30 4,12 4,26 4,32 4,24 4,26 4,31 4,21 4,24 43 Jyväskylä (N=452) 4,31 4, Kotka (N=288) Kouvola (N=485) 4,16 4,18 4,33 4, Kuopio (N=605) Lahti (N=647) 4,42 4,44 4,28 4, Oulu (N=1409) Pori (N=924) Tampere (N=1623) Turku (N=1769) 4,26 4,38 4,32 4,38 4,34 4,35 4,33 4,35 4,27 4,29 4,24 22

23 Ilmoittautuminen kaupungeittain 6. Ilmoittautumisen sujuvuus Suuret kaupungit (N=10937) Espoo (N=809) Helsinki (N=1926) Vantaa (N=492) 4,09 4,12 4,14 3,87 4,11 3,99 4,05 4,10 3,94 3,99 26 Jyväskylä (N=404) 3,95 4, Kotka (N=281) Kouvola (N=461) 4,11 4,10 4,23 4, Kuopio (N=581) Lahti (N=580) 4,40 4,41 4,35 3,96 3, Oulu (N=1290) Pori (N=874) Tampere (N=1565) Turku (N=1657) 3,95 4,11 4,01 4,23 4,25 4,30 4,30 4,18 4,13 4,09 23

24 Ilmoittautuminen kaupungeittain 6. Ilmoittautumisen sujuvuus Suuret kaupungit (N=10937) Espoo (N=809) Helsinki (N=1926) Vantaa (N=492) 4,09 4,12 4,14 3,87 4,11 3,99 4,05 4,10 3,94 3,99 26 Jyväskylä (N=404) 3,95 4, Kotka (N=281) Kouvola (N=461) 4,11 4,10 4,23 4, Kuopio (N=581) Lahti (N=580) 4,40 4,41 4,35 3,96 3, Oulu (N=1290) Pori (N=874) Tampere (N=1565) Turku (N=1657) 3,95 4,11 4,01 4,23 4,25 4,30 4,30 4,18 4,13 4,09 24

25 Ilmoittautuminen kaupungeittain 7. Tiedonsaanti ilmoittautumisessa Suuret kaupungit (N=11266) Espoo (N=846) Helsinki (N=1991) Vantaa (N=511) 4,12 4,14 4,01 4,15 4,09 4,13 4,20 4,04 4,05 35 Jyväskylä (N=440) 4,18 4, Kotka (N=280) Kouvola (N=468) 4,04 4, Kuopio (N=592) Lahti (N=625) 4,31 4,31 4,27 3, Oulu (N=1339) Pori (N=889) Tampere (N=1561) Turku (N=1706) 4,12 4,21 4,18 4,20 4,16 4,20 4,17 4,18 4,11 4,11 4,15 25

26 Summamuuttujat kaupungeittain Yhteydenotto ja ilmoittautuminen Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 3,98 4,02 4,05 3,73 3,96 4,00 3,94 4,01 4,06 3,84 3,89 3,97 3,98 3,89 3,88 4,03 3,97 4,15 4,22 3,84 3,82 3,93 4,05 4,00 4,06 4,13 4,09 4,

27 Lääkärin vastaanotto

28 Summamuuttujat kaupungeittain Lääkärin vastaanotto Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 4,14 4,15 4,05 4,25 4,23 4,16 4,18 4,18 4,11 4,21 3,86 3,91 3,99 3,90 4,12 4,16 3,91 4,13 4,25 4,28 4,02 4,12 4,03 4,06 4,09 4,10 4,

29 Odotusaika kaupungeittain 8.1. Odotusaika lääkärin vastaanotolle Suuret kaupungit (N=10435) Espoo (N=780) Helsinki (N=1767) Vantaa (N=492) 3,70 3,74 3,75 3,57 3,74 3,76 3,75 3,78 3,81 3,63 3, Jyväskylä (N=381) 3,80 3, Kotka (N=263) Kouvola (N=428) 3,37 3,48 3,52 3, Kuopio (N=591) Lahti (N=556) 3,72 3,84 3,79 3,63 3, Oulu (N=1315) Pori (N=789) Tampere (N=1434) Turku (N=1628) 3,75 3,83 3,91 3,62 3,65 3,64 3,72 3,77 3,81 3,73 3,74 29

30 Käytös kaupungeittain 9.1. Käytös lääkärin vastaanotolla Suuret kaupungit (N=10415) Espoo (N=767) Helsinki (N=1783) Vantaa (N=485) 4,39 4,44 4,44 4,41 4,57 4,53 4,45 4,45 4,48 4,42 4,44 59 Jyväskylä (N=376) 4,54 4, Kotka (N=260) Kouvola (N=417) 4,14 4,29 4, Kuopio (N=585) Lahti (N=560) 4,42 4,43 4,42 4,36 4, Oulu (N=1312) Pori (N=792) Tampere (N=1446) Turku (N=1621) 4,40 4,56 4,56 4,33 4,43 4,27 4,36 4,38 4,40 4,39 4,41 30

31 Ammattitaito kaupungeittain Ammattitaito lääkärin vastaanotolla Suuret kaupungit (N=10381) Espoo (N=769) Helsinki (N=1758) Vantaa (N=491) 4,20 4,24 4,25 4,37 4,33 4,29 4,27 4,26 4,22 45 Jyväskylä (N=372) 4,32 4, Kotka (N=258) Kouvola (N=417) 3,95 4,01 3, Kuopio (N=590) Lahti (N=555) 4,24 4,26 4,25 4,21 4, Oulu (N=1316) Pori (N=777) Tampere (N=1449) Turku (N=1617) 4,25 4,37 4,41 4,10 4,10 4,18 4,16 4,18 4,20 4,23 31

32 Tiedon saanti - kaupungeittain Tiedon saanti lääkärin vastaanotolla Suuret kaupungit (N=10336) Espoo (N=768) Helsinki (N=1762) Vantaa (N=483) 4,17 4,21 4,23 4,14 4,33 4,30 4,24 4,25 4,25 4,18 4,16 45 Jyväskylä (N=376) 4,30 4, Kotka (N=251) Kouvola (N=417) 3,97 4,00 4,06 3, Kuopio (N=591) Lahti (N=546) 4,20 4,27 4,22 4,17 3, Oulu (N=1301) Pori (N=767) Tampere (N=1446) Turku (N=1616) 4,20 4,29 4,38 4,13 4,21 4,10 4,17 4,15 4,16 4,17 4,20 32

33 Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain Jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla Suuret kaupungit (N=10181) Espoo (N=748) Helsinki (N=1742) Vantaa (N=477) 4,23 4,23 4,18 4,33 4,31 4,25 4,26 4,26 4,25 44 Jyväskylä (N=371) 4,32 4, Kotka (N=249) Kouvola (N=413) 4,00 4,00 4,13 4, Kuopio (N=584) Lahti (N=538) 4,24 4,30 4,24 4,21 4, Oulu (N=1283) Pori (N=763) Tampere (N=1416) Turku (N=1585) 4,20 4,36 4,35 4,11 4,11 4,16 4,17 4,21 33

34 Terveysneuvonta - kaupungeittain Terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla Suuret kaupungit (N=9038) Espoo (N=606) Helsinki (N=1632) Vantaa (N=423) 3,86 4,06 3,72 4,18 4,14 4,12 4,12 3,81 4,04 12 Jyväskylä (N=321) 3,88 4, Kotka (N=225) Kouvola (N=357) 3,64 3,85 3,88 3, Kuopio (N=534) Lahti (N=468) 3,91 4,10 3,85 3, Oulu (N=1121) Pori (N=697) Tampere (N=1240) Turku (N=1403) 3,99 4,13 4,16 3,77 4,01 3,78 4,01 3,75 4,00 4,06 34

35 Vuorovaikutus- kaupungeittain Vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla Suuret kaupungit (N=10270) Espoo (N=761) Helsinki (N=1741) Vantaa (N=483) 4,21 4,25 4,25 4,21 4,39 4,34 4,26 4,27 4,27 4,24 4,21 49 Jyväskylä (N=373) 4,34 4, Kotka (N=249) Kouvola (N=412) 3,96 4,03 4,05 3, Kuopio (N=592) Lahti (N=546) 4,23 4,27 4,26 4,21 4, Oulu (N=1287) Pori (N=772) Tampere (N=1433) Turku (N=1609) 4,23 4,35 4,39 4,16 4,28 4,15 4,20 4,21 4,22 4,23 35

36 Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain Vastaanottoajan pituus lääkärin vastaanotolla Suuret kaupungit (N=10065) Espoo (N=734) Helsinki (N=1731) Vantaa (N=462) 3,95 3,97 3,99 3,98 4,11 4,10 3,99 4,03 4,02 3,89 3,96 26 Jyväskylä (N=354) 4,06 4, Kotka (N=246) Kouvola (N=402) 3,87 3,71 3,92 3, Kuopio (N=583) Lahti (N=544) 4,01 4,01 3,98 3,93 3, Oulu (N=1293) Pori (N=767) Tampere (N=1378) Turku (N=1560) 4,01 3,91 3,95 3,87 3,89 3,88 3,91 3,88 3,91 36

37 Hoidon arviointi - kaupungeittain Hoidon arviointi lääkärin vastaanotto Suuret kaupungit (N=9750) Espoo (N=724) Helsinki (N=1708) Vantaa (N=460) 4,23 4,22 4,18 4,33 4,31 4,27 4,26 4,25 4,23 4,22 44 Jyväskylä (N=338) 4,34 4, Kotka (N=235) Kouvola (N=383) 3,95 3,93 3, Kuopio (N=558) Lahti (N=524) 4,22 4,24 4,20 4,21 4, Oulu (N=1269) Pori (N=723) Tampere (N=1332) Turku (N=1486) 4,21 4,32 4,37 4,11 4,21 4,11 4,16 4,18 4,18 37

38 Terveyden-/sairaanhoitajan vastaanotto

39 Summamuuttujat kaupungeittain Terveydenhoitajan vastaanotto Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 4,20 4,22 4,25 4,17 4,25 4,26 4,32 4,37 4,39 4,20 4,38 4,28 3,91 3,92 4,02 4,11 4,24 4,16 4,24 4,09 4,17 4,27 4,26 4,22 4,20 4,13 4,05 4,06 4,16 4,18 4,

40 Odotusaika kaupungeittain 8.2. Odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle Suuret kaupungit (N=9075) Espoo (N=695) Helsinki (N=1796) Vantaa (N=468) 3,95 3,98 4,03 3,79 3,83 3,96 4,05 4,17 4,18 3,88 3,85 34 Jyväskylä (N=413) 4,12 4, Kotka (N=194) Kouvola (N=346) 3,65 3,68 3,83 3, Kuopio (N=383) Lahti (N=573) 3,94 4,00 3,90 4,11 3, Oulu (N=1230) Pori (N=705) Tampere (N=1095) Turku (N=1161) 3,94 4,05 4,03 4,06 4,00 3,96 3,70 3,78 4,01 4,01 4,05 40

41 Käytös kaupungeittain 9.2. Käytös terveydenhoitajan vastaanotolla Suuret kaupungit (N=9449) Espoo (N=716) Helsinki (N=1850) Vantaa (N=482) 4,44 4,46 4,49 4,43 4,51 4,50 4,57 4,60 4,63 4,47 4, Jyväskylä (N=420) 4,58 4, Kotka (N=211) Kouvola (N=351) 4,09 4,15 4,25 4, Kuopio (N=406) Lahti (N=608) 4,43 4,48 4,36 4,51 4, Oulu (N=1268) Pori (N=729) Tampere (N=1165) Turku (N=1226) 4,43 4,51 4,48 4,43 4,44 4,34 4,32 4,32 4,40 4,40 4,46 41

42 Ammattitaito kaupungeittain Ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla Suuret kaupungit (N=9167) Espoo (N=697) Helsinki (N=1821) Vantaa (N=476) 4,26 4,27 4,30 4,30 4,35 4,32 4,38 4,40 4,41 4,26 4,27 51 Jyväskylä (N=414) 4,44 4, Kotka (N=194) Kouvola (N=342) 3,99 3,99 4, Kuopio (N=387) Lahti (N=587) 4,26 4,26 4,22 4, Oulu (N=1232) Pori (N=710) Tampere (N=1112) Turku (N=1177) 4,24 4,28 4,32 4,24 4,20 4,13 4,11 4,13 4,21 4,22 4,29 42

43 Tiedon saanti - kaupungeittain Tiedon saanti terveydenhoitajan vastaanotolla Suuret kaupungit (N=9027) Espoo (N=683) Helsinki (N=1798) Vantaa (N=452) 4,22 4,24 4,26 4,23 4,29 4,28 4,33 4,37 4,38 4,24 4,23 51 Jyväskylä (N=413) 4,41 4, Kotka (N=197) Kouvola (N=335) 3,95 3,95 4,04 4, Kuopio (N=391) Lahti (N=580) 4,21 4,24 4, Oulu (N=1211) Pori (N=697) Tampere (N=1090) Turku (N=1163) 4,17 4,28 4,30 4,24 4,22 4,13 4,12 4,09 4,17 4,20 4,24 43

44 Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain Jatkohoito-ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla Suuret kaupungit (N=8715) Espoo (N=654) Helsinki (N=1756) Vantaa (N=439) 4,24 4,26 4,29 4,22 4,31 4,32 4,35 4,37 4,41 4,29 4, Jyväskylä (N=406) 4,42 4, Kotka (N=176) Kouvola (N=321) 3,90 3,95 4,04 4, Kuopio (N=377) Lahti (N=568) 4,25 4,31 4,27 4,29 4, Oulu (N=1171) Pori (N=663) Tampere (N=1054) Turku (N=1113) 4,31 4,33 4,23 4,21 4,13 4,12 4,11 4,22 4,25 44

45 Terveysneuvonta - kaupungeittain Terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla Suuret kaupungit (N=8122) Espoo (N=583) Helsinki (N=1673) Vantaa (N=414) 4,06 4,12 4,17 4,03 4,20 4,22 4,26 4,31 4, Jyväskylä (N=369) 4,26 4, Kotka (N=165) Kouvola (N=308) 3,78 3,87 3,96 3, Kuopio (N=366) Lahti (N=523) 4,14 4,10 4,06 3, Oulu (N=1030) Pori (N=653) Tampere (N=973) Turku (N=1048) 3,98 4,14 4,10 4,11 3,90 3,94 4,01 4,05 4,12 45

46 Vuorovaikutus- kaupungeittain Vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla Suuret kaupungit (N=8928) Espoo (N=673) Helsinki (N=1779) Vantaa (N=459) 4,28 4,31 4,34 4,26 4,33 4,33 4,40 4,48 4,49 4,31 4,26 54 Jyväskylä (N=412) 4,47 4, Kotka (N=183) Kouvola (N=326) 3,98 3,96 4,06 4, Kuopio (N=387) Lahti (N=577) 4,28 4,34 4,25 4,32 4, Oulu (N=1210) Pori (N=692) Tampere (N=1079) Turku (N=1134) 4,28 4,37 4,34 4,30 4,30 4,22 4,14 4,13 4,22 4,26 4,30 46

47 Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain Vastaanottoajan pituus terveydenhoitajan vastaanotolla Suuret kaupungit (N=8673) Espoo (N=626) Helsinki (N=1736) Vantaa (N=437) 4,13 4,14 4,16 4,13 4,21 4,24 4,30 4,29 4,09 4,10 39 Jyväskylä (N=388) 4,29 4, Kotka (N=186) Kouvola (N=314) 3,96 3,84 3,95 4, Kuopio (N=378) Lahti (N=573) 4,09 4,13 4,00 4, Oulu (N=1204) Pori (N=687) Tampere (N=1035) Turku (N=1092) 4,14 4,21 4,18 4,17 4,13 4,06 4,00 4,00 4,06 4,10 47

48 Hoidon arviointi - kaupungeittain Hoidon arviointi terveydenhoitajan vastaanotto Suuret kaupungit (N=8751) Espoo (N=647) Helsinki (N=1743) Vantaa (N=443) 4,28 4,31 4,32 4,26 4,34 4,34 4,40 4,42 4,44 4,31 4,28 52 Jyväskylä (N=393) 4,46 4, Kotka (N=180) Kouvola (N=315) 4,04 3,95 4, Kuopio (N=388) Lahti (N=569) 4,31 4,33 4,22 4,33 4, Oulu (N=1207) Pori (N=700) Tampere (N=1056) Turku (N=1093) 4,25 4,35 4,36 4,25 4,27 4,21 4,14 4,16 4,24 4,28 4,29 48

49 Muu vastaanotto

50 Summamuuttujat kaupungeittain Muu vastaanotto Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 3,92 3,94 4,13 3,72 4,00 3,95 4,15 4,10 3,98 3,89 3,90 3,75 3,73 3,93 3,84 4,09 4,05 3,91 3,90 3,73 3,86 3,99 4,02 3,90 3,87 3,93 3,97 3,84 3,87 3,92 3,82 4,

51 Odotusaika kaupungeittain 8.4. Odotusaika muulle vastaanotolle Suuret kaupungit (N=2264) Espoo (N=190) Helsinki (N=194) Vantaa (N=140) 3,75 3,74 3,93 3,46 3,74 3,69 3,82 3,84 4,22 3,81 3, Jyväskylä (N=119) 3,87 3, Kotka (N=73) Kouvola (N=119) 3,68 3,62 3,75 3, Kuopio (N=139) Lahti (N=168) 3,91 3,90 3,72 3,76 3, Oulu (N=234) Pori (N=229) Tampere (N=307) Turku (N=352) 3,76 3,87 3,73 3,83 3,64 3,72 3,74 3,68 3,73 3,75 3,67 51

52 Käytös kaupungeittain 9.4. Käytös muulla vastaanotolla Suuret kaupungit (N=1878) Espoo (N=154) Helsinki (N=189) Vantaa (N=115) 4,10 4,27 3,88 4,18 4,06 4,43 4,29 4,54 4,16 4,03 38 Jyväskylä (N=86) 4, Kotka (N=56) Kouvola (N=106) 3,79 3,75 4, Kuopio (N=108) Lahti (N=137) 4,16 4,00 4,13 4, Oulu (N=198) Pori (N=192) Tampere (N=247) Turku (N=290) 3,98 4,10 4,13 4,05 4,04 4,11 4,03 3,96 3,93 52

53 Ammattitaito kaupungeittain Ammattitaito muulla vastaanotolla Suuret kaupungit (N=1578) Espoo (N=109) Helsinki (N=139) Vantaa (N=96) 3,99 4,01 4,21 3,83 3,94 4,27 4,12 4,44 4,06 3,92 38 Jyväskylä (N=84) 4,18 4, Kotka (N=49) Kouvola (N=88) 3,67 3,91 4,03 3, Kuopio (N=87) Lahti (N=122) 4,11 3,96 3,98 3, Oulu (N=174) Pori (N=168) Tampere (N=219) Turku (N=243) 3,99 4,15 3,87 3,98 4,00 4,03 3,91 3,93 4,00 3,88 53

54 Tiedon saanti - kaupungeittain Tiedon saanti muulla vastaanotolla Suuret kaupungit (N=1609) Espoo (N=116) Helsinki (N=115) Vantaa (N=99) 3,93 3,97 4,13 3,77 4,04 4,03 4,09 4,33 4,03 3,90 34 Jyväskylä (N=90) 4,14 3, Kotka (N=55) Kouvola (N=89) 3,80 3,74 4,04 3, Kuopio (N=88) Lahti (N=122) 4,00 4,04 3,84 3,95 3, Oulu (N=181) Pori (N=165) Tampere (N=230) Turku (N=259) 3,80 4,00 4,04 3,89 3,95 3,98 4,04 3,86 3,86 4,00 3,84 54

55 Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain Jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla Suuret kaupungit (N=1451) Espoo (N=96) Helsinki (N=101) Vantaa (N=79) 3,94 3,95 4,12 3,75 3,97 3,96 4,22 4,09 4,32 4,05 3,99 36 Jyväskylä (N=75) 3, Kotka (N=52) Kouvola (N=80) 3,83 3,86 3,98 3, Kuopio (N=87) Lahti (N=117) 4,01 3,99 3,89 3, Oulu (N=160) Pori (N=156) Tampere (N=209) Turku (N=239) 3,83 4,05 3,92 3,86 3,89 4,01 3,87 3,92 3,91 3,77 55

56 Terveysneuvonta - kaupungeittain Terveysneuvonta muulla vastaanotolla Suuret kaupungit (N=1360) Espoo (N=96) Helsinki (N=94) Vantaa (N=75) 3,84 3,89 3,69 3,97 3,95 4,25 3,89 3,93 31 Jyväskylä (N=72) 4,00 3, Kotka (N=52) Kouvola (N=76) 3,69 3,53 3,89 3, Kuopio (N=74) Lahti (N=108) 4,14 3,95 3,86 3,75 3, Oulu (N=151) Pori (N=154) Tampere (N=192) Turku (N=216) 3,73 3,98 3,96 3,79 3,81 3,87 3,93 3,74 3,78 3,87 3,80 56

57 Vuorovaikutus- kaupungeittain Vuorovaikutus muulla vastaanotolla Suuret kaupungit (N=1450) Espoo (N=109) Helsinki (N=116) Vantaa (N=86) 3,96 3,96 4,23 3,76 3,97 4,01 4,21 4,48 3,91 3,86 46 Jyväskylä (N=78) 3, Kotka (N=51) Kouvola (N=76) 3,80 3,65 3,86 3, Kuopio (N=80) Lahti (N=112) 4,20 3,97 3,84 3, Oulu (N=155) Pori (N=157) Tampere (N=204) Turku (N=225) 3,93 3,95 4,02 3,90 3,85 4,04 4,02 3,86 3,94 3,96 3,90 57

58 Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain Vastaanottoajan pituus muulla vastaanotolla Suuret kaupungit (N=1402) Espoo (N=103) Helsinki (N=109) Vantaa (N=82) 3,89 3,91 4,06 3,58 4,03 3,93 4,16 4,09 4,23 3,96 3,83 28 Jyväskylä (N=71) 3,99 3, Kotka (N=54) Kouvola (N=81) 3,72 3,80 3,77 3, Kuopio (N=80) Lahti (N=105) 4,10 4,06 3,93 3,89 3, Oulu (N=156) Pori (N=155) Tampere (N=186) Turku (N=220) 3,84 3,86 4,06 3,94 3,86 3,85 3,91 3,76 3,80 3,79 3,73 58

59 Hoidon arviointi - kaupungeittain Hoidon arviointi muu vastaanotto Suuret kaupungit (N=1693) Espoo (N=121) Helsinki (N=200) Vantaa (N=103) 4,05 4,05 3,81 4,12 4,13 4,29 4,16 4,37 3,96 46 Jyväskylä (N=87) 4,23 3, Kotka (N=59) Kouvola (N=77) 3,90 3,91 3, Kuopio (N=98) Lahti (N=122) 4,29 4,11 4,02 4,06 3, Oulu (N=182) Pori (N=183) Tampere (N=222) Turku (N=239) 3,97 4,22 4,09 4,01 4,04 3,96 4,09 3,92 3,96 4,06 3,99 59

60 Laboratorio

61 Summamuuttujat kaupungeittain Laboratorio Suuret kaupungit Espoo Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti 3,75 3,99 4,01 4,03 3,94 4,01 3,96 3,93 4,03 3,91 3,90 3,91 3,99 4,04 4,02 3,99 4,12 4,00 Oulu Pori Tampere Turku 4,15 4,09 4,00 3,95 3,88 3,97 4,02 4,02 4,

62 Odotusaika kaupungeittain 8.3. Odotusaika laboratorioon Suuret kaupungit (N=4980) Espoo (N=499) Vantaa (N=307) 3,66 3,63 3,67 3,06 3,38 3,55 3,55 3, Jyväskylä (N=215) 3,76 3, Kotka (N=162) Kouvola (N=286) 3,63 3,57 3,64 3, Kuopio (N=320) Lahti (N=373) 3,74 3,80 3,66 3,95 3, Oulu (N=634) Pori (N=539) Tampere (N=707) 3,80 3,93 3,73 3,77 3,64 3,54 3,62 3, Turku (N=938) 3,72 3,82 3,80 62

63 Käytös kaupungeittain 9.3. Käytös laboratoriossa Suuret kaupungit (N=5077) Espoo (N=503) Vantaa (N=309) 4,23 4,24 4,12 4,24 4,27 4,22 4, Jyväskylä (N=220) 4,23 4, Kotka (N=172) Kouvola (N=286) 4,09 4, Kuopio (N=320) Lahti (N=377) 4,18 4,28 4,18 4,23 4, Oulu (N=637) Pori (N=563) Tampere (N=726) 4,24 4,31 4,30 4,14 4,17 4,17 4,24 34 Turku (N=964) 4,22 4,27 4,24 63

64 Ammattitaito kaupungeittain Ammattitaito laboratoriossa Suuret kaupungit (N=4872) Espoo (N=482) Vantaa (N=295) 4,12 4,15 4,18 4,21 4,21 4,12 4,13 27 Jyväskylä (N=215) 4,09 4, Kotka (N=163) Kouvola (N=277) 4,01 4,14 4, Kuopio (N=313) Lahti (N=369) 4,13 4,15 4,14 4, Oulu (N=596) Pori (N=542) Tampere (N=698) 4,17 4,24 4,03 4,03 4,13 4,15 28 Turku (N=922) 4,11 4,18 64

65 Ulkoiset olosuhteet ja henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä

66 Ulkoiset olosuhteet - kaupungeittain 16. Toimitilojen viihtyisyys Suuret kaupungit (N=12197) Espoo (N=934) Helsinki (N=2211) Vantaa (N=572) 3,74 3,74 3,74 3,75 3,84 3,84 3,79 3,79 3,80 3,70 3,69 15 Jyväskylä (N=496) 3,76 3, Kotka (N=286) Kouvola (N=451) 3,54 3,64 3,57 3, Kuopio (N=622) Lahti (N=729) 3,66 3,79 3,67 3,67 3, Oulu (N=1635) Pori (N=915) Tampere (N=1562) Turku (N=1767) 3,67 3,67 3,59 3,82 3,74 3,68 3,80 3,82 3,73 3,66 3,73 66

67 Ulkoiset olosuhteet - kaupungeittain 17. Liikkuminen terveysasemalla: opasteet ja ohjeet Suuret kaupungit (N=11658) Espoo (N=889) Helsinki (N=2113) Vantaa (N=554) 3,87 3,85 3,86 3,80 3,91 3,90 3,89 3,84 3,90 3,68 3,77 20 Jyväskylä (N=491) 3,84 3, Kotka (N=266) Kouvola (N=420) 3,81 3,85 3,82 3, Kuopio (N=588) Lahti (N=704) 3,93 3,91 3,82 3,80 3, Oulu (N=1581) Pori (N=881) Tampere (N=1491) Turku (N=1663) 3,81 3,83 3,70 4,04 3,97 3,99 3,96 3,98 3,83 3,79 3,83 67

68 Hoidon arviointi - kaupungeittain 18b. Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Suuret kaupungit (N=9647) Espoo (N=778) Helsinki (N=1737) Vantaa (N=470) 4,64 4,68 4,69 4,48 4,59 4,63 4,67 4,67 4,68 4,61 4,55 81 Jyväskylä (N=386) 4,70 4, Kotka (N=229) Kouvola (N=355) 4,28 4,58 4,62 4, Kuopio (N=500) Lahti (N=564) 4,76 4,78 4,76 4,58 4, Oulu (N=1253) Pori (N=752) Tampere (N=1229) Turku (N=1383) 4,78 4,83 4,81 4,63 4,75 4,72 4,74 4,76 4,63 4,66 4,67 68

69 TNS helping our clients make better business decisions Helsingin TNS 2010 terveyskeskus TNS 2009 asiakastyytyväisyyskysely 2010 (projekti 78617) TNS

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 6) Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Espoo Helsinki Joensuu Jyväskylä Kuopio Lappeenranta Oulu Rauma Rovaniemi Savonlinna

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

ARTTU-Kuntalaiskysely 2011

ARTTU-Kuntalaiskysely 2011 Kuntalaisten mielipiteet kuntaliitoksista ARTTU-tutkimuskunnissa loka-joulukuussa 11 ARTTU-Kuntalaiskysely 11 Otos 28 100, vastanneita 11 268 (40%) Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

Lisätiedot

OTTELUT KENTITTÄIN 17.12.2015. Impivaara 1. Impivaara 2. Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue. 13 27.1.2016 09:00 Tampere Espoo

OTTELUT KENTITTÄIN 17.12.2015. Impivaara 1. Impivaara 2. Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue. 13 27.1.2016 09:00 Tampere Espoo OTTELUT KENTITTÄIN 17.12.2015 Lohko Kenttä Pelattu Impivaara 1 13 27.1.2016 09:00 Tampere Espoo 14 27.1.2016 10:00 PieKok Pori 17 27.1.2016 11:00 Tampere Pori 18 27.1.2016 12:00 Espoo PieKok 16 27.1.2016

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa?

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130612 08:44:19 TYÖ 000010224.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi

THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi Suuret kaupungit 2011-2013/2014 Perusterveydenhuolto Somaattinen erikoissairaanhoito Palveluiden kustannukset Lähde: www.sotkanet.fi Koonnut hanketyöntekijä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 1 Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 Yhteenveto kohderyhmänä koko maa pois lukien PKS + ympäristökunnat 2 Helsingissä vieraili edellisen kuukauden aikana,

Lisätiedot

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Yrjö Lahtinen Suomen Kuntaliitto Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut

Lisätiedot

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kandien kesätyöt 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Kandien kesätöitä tutkittiin Lääkäriliiton Opiskelijatutkimuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys TALOUSTUTKIMUS OY 20140425 09:29:36 TYÖ 000012062.15 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 16Ake-17A/2014 +paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu

Lisätiedot

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo TALOUSTUTKIMUS OY 20140710 08:55:06 TYÖ 000012143.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017. Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017. Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017 Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00 Lähestymistapa Asuntosijoittamisen tuotto (%) = Bruttovuokratuotto (%) + Arvonnousu (%) Bruttovuokratuotto lasketaan

Lisätiedot

Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004

Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004 Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004 Tulokset Helsinki syyskuussa 2004 Dipl.-Soc.Sc. Peter Hilger Itämerenkatu 8 C 59, 01800 Helsinki peter.hilger@helsinki.fi & Helsingin Reumayhdistyksen työryhmä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Vakava väkivaltarikollisuus Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Henkirikollisuus Henkirikosten määrän kehitys Poliisin tietoon tulleet henkirikokset (murha,

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012. Kuntamarkkinat 2012

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012. Kuntamarkkinat 2012 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012 Kuntamarkkinat 2012 Sisällys Yleistä Tiedonkeruun tulokset» Lasten päivähoito» Vanhainkotihoito» Tk pitkäaikaishoito»

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014 Yhteenveto tuloksista Hannele Kähkönen Anne Tuovinen Lokakuussa 2014 toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely kunnan mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA Vastaa kysymyksiin valitsemalla/rengastamalla sinulle sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Jos vastauksellesi ei ole riittävästi tilaa, niin voit jatkaa kääntöpuolelle.

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyysvertailu. Vaasan Talotoimi

Asiakastyytyväisyysvertailu. Vaasan Talotoimi Asiakastyytyväisyysvertailu Vaasan Talotoimi Vertailun toteutus 5 kaupunkia: Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Vaasa asiakkaiden yhteystiedot keväällä/syksyllä puhelinhaastattelut syys-lokakuussa (IROResearch

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2009

OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2009 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2009 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2009 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007 ja 2008) Ohjaajat jakoivat kyselykaavakkeet tunneilla,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu. Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu. Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014 20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014 Tasovertailut Vuosi 2013 120 Kotihoito, kunnallinen 4,00 100 3,50 3,00 80 ka. 76 2,50 60 2,00 40 1,50 1,00 20 0,50 0

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla...

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla... TALOUSTUTKIMUS OY 20131101 10:16:40 TYÖ 000010244.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20140312 08:33:24 TYÖ 000012050.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20130913 08:54:35 TYÖ 000010237.13 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Yritysturvallisuusseminaari 12.12.2007 Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori. www.112.fi

Hätäkeskuslaitos. Yritysturvallisuusseminaari 12.12.2007 Hätäkeskuslaitoksen johtaja Martti Kunnasvuori. www.112.fi Hätäkeskuslaitos Hätäkeskuslaitoksen johtaja www.112.fi Hätäkeskukset 1. Etelä-Savon hätäkeskus Mikkeli 2. Helsingin hätäkeskus Helsinki 3. Hämeen hätäkeskus Hämeenlinna 4. Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskus

Lisätiedot

Niina Nurkka Kaisu Laasonen Tuuli Mirola. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Terveysasemat

Niina Nurkka Kaisu Laasonen Tuuli Mirola. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Terveysasemat Niina Nurkka Kaisu Laasonen Tuuli Mirola ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS TERVEYSPIIRIN Terveysasemat Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 Saimaan

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa?

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130927 09:25:31 TYÖ 000010239.13 TAULUKKO 41018 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018 Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Lähestymistapa Tutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2013. Asuntosijoittamisen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät:

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Neuvolan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisen perustana

Neuvolan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisen perustana Neuvolan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisen perustana Salla Sainio, kehittämispäällikkö, THL Eija Luoto, projektipäällikkö, THL Kansalliset asiakaspalautekyselyt Mitä ovat kansalliset

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Potilasvirtatutkimus. Pohjois-Kymenlaakso

Potilasvirtatutkimus. Pohjois-Kymenlaakso Potilasvirtatutkimus VK/.. Potilasvirtatutkimus FCG Efeko Oy. Vastaukset Taustatiedot Kunnat lkm osuus lkm osuus Kaikki Anjalankoski % Sukupuoli Mies % Elimäki % Nainen % Jaala % Ikäluokka Alle vuotta

Lisätiedot

Teuvan sosiaali- ja terveyskeskus/ vastaanotto

Teuvan sosiaali- ja terveyskeskus/ vastaanotto Teuvan sosiaali- ja terveyskeskus/ vastaanotto Eila Runsala, kotihoidon osastonhoitaja 1. ASIAKASPALVELU JA SEN LAATU... 1 2. PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN... 2 3. TYYTYMÄTTÖMYYS- JA TYYTYVÄISYYSTEKIJÄT...

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS 2015

MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS 2015 MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS Taustaa tutkimuksen toteutuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lehden tilaajalukijoiden mielipiteitä lehdestä sekä lehdessä

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN.. TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Tutkimus kuntien neuvonta- ja asiointipalveluista 2012

Tutkimus kuntien neuvonta- ja asiointipalveluista 2012 Tutkimus kuntien neuvonta- ja asiointipalveluista 2012 Pohjoisranta Burson-Marsteller Lokakuu 2012 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kunnissa on selvä tarve uudistaa asiointi- ja neuvontakäytäntöjä

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys 2013

Asiakastyytyväisyys 2013 Hallitus 3.3.2014, OHEISMATERIAALI 2 Asiakastyytyväisyys 2013 Vastausmäärät kyselyittäin, koko HUS: Vuodeosastot 3909 Lähetepoliklinikat 2332 Tehovalvonta, heräämö, päiväkirurgia 1935 Psykiatria 634 Synnytyssalit

Lisätiedot

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi.

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi. TALOUSTUTKIMUS OY 20141229 11:28:59 TYÖ 000012172.12 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 51A-52A/2014 Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen, jossa käsiteltiin seuraavia

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014 Jyväskylän kaupunki 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014

PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014 PAAVO-ohjelman seurantakyselyn tuloksia 2012-2014 30.1.2015 Ympäristöministeriö PAAVO ohjausryhmän kokous Sari Timonen, projektipäällikkö PAAVO-Verkostokehittäjät / Y-Säätiö Taustaa Asiakaskohtaisia tulolomakkeita

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot