TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS Kaupunkikohtainen vertailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011"

Transkriptio

1 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu

2 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri kaupunkien tuloksia keskenään. Vuonna 2010 tutkimuksessa olivat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere ja Turku. Tutkimus toteutettiin jakamalla STAKESin kyselylomake asiakkaille terveyskeskuksessa tai terveysasemalla käynnin yhteydessä. Tutkimuksessa yksittäisten kaupunkien tuloksia on verrattu Suurten kaupunkien yhteistulokseen 2010 sekä vastaaviin vuosien 2006 ja 2008 tuloksiin niiltä osin, kun vertailua on voitu tehdä. 2

3 Laskentaperusteet; indeksi ja summamuuttujat Tutkimuksessa esitettyjen tuloksien %-osuudet on laskettu 5 portaisesta asteikolla siten, että tyytymättömien %-osuuteen on laskettu mukaan vaihtoehdot 1=Erittäin huono ja 2=Huono. Täysin tyytyväisten %-osuus on laskettu vaihtoehdon 5=Erinomainen antaneista vastaajista. Kokonaisindeksi on laskettu kysymyksistä 1-7, 85 ja 18 Summamuuttujat on laskettu seuraavista kysymyksistä: Yhteydenotto terveysasemalle: kysymykset 1 Ilmoittautuminen terveysasemalle: kysymykset 4-7 Lääkärin vastaanotto: kysymyksistä 85 lääkärin vastaanottoa koskevat kysymykset Terveydenhoitajan vastaanotto: kysymyksistä 85 terveydenhoitajan vastaanottoa koskevat kysymykset Laboratorion toiminta: kysymyksistä 80 laboratoriota koskevat kysymykset Muu vastaanotto tai tutkimus: kysymyksistä 85 muuta vastaanottoa koskevat kysymykset 3

4 Tulosten tulkinnassa käytetyt kriteerit Keskiarvotulosten tulkinta asteikolla 1: Kokemusten osalta (kokonaisarvio, toiminnan osa-alueet): keskiarvotulos 4,2 tai sitä parempi - merkitsee erittäin hyvää toiminnan tasoa keskiarvo 3,6,1 se merkitsee hyvätasoista toimintaa, jossa on kuitenkin löydettävissä selkeitä kehittämisalueita keskiarvo 3,0,6 arvio merkitsee kohtalaista toiminnan tasoa jossa on kuitenkin kehitettävää alle 3,0 arvio merkitsee toiminnan tasoa jossa on paljon kehitettävää TNS

5 Yhteenveto Kokonaisuudessaan terveyskeskusten avosairaanhoitojen vastaanottojen palvelu suurissa kaupungeissa on hyvällä tasolla, kokonaisindeksin ollessa 4,10. Tyytyväisyys palvelun tasoon vaihtelee ja myönteisimpiä arvioita annetaan Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. Kotkassa, Kouvolassa ja Espoossa toimintaa kehutaan muuta kaupunkeja vähemmän. Kokonaisindeksillä mitattuna potilastyytyväisyys on koko maata hieman paremmalla tasolla Kuopiossa, Helsingissä ja Jyväskylässä. Keskeisimmät kehittämiskohteet ovat jokseenkin samoja kuin aiemminkin. Erityisesti puhelinyhteyden saaminen terveysasemalle nousee näistä tärkeimmäksi. Pitkiä odotusaikoja moititaan myös ja etenkin odotusaika ilmoittautumisessa, lääkärin vastaanotolle ja laboratorioon koetaan pitkäksi. Lääkäreiltä saatua terveysneuvontaa ei koeta kovin hyväksi. Lisäksi toimitilojen viihtyisyydessä nähdään parantamisen varaa. Toiminnan vahvuuksia ovat edelleen ammattitaito ja käytös eri vastaanotoilla sekä ilmoittautumisessa. Myös vuorovaikutus ja tiedonsaanti koetaan hyviksi. Terveydenhoitajan vastaanottoon kokonaisuudessaan ollaan erittäin tyytyväisiä. Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä koetaan parhaimmaksi Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Tampereella. 5

6 Tutkimukseen vastanneiden taustatiedot kaupungeittain Millä vastaanotolla kävitte Suuret kaupungit yhteensä Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku N= Lääkärin Terveydenhoitajan Laboratoriossa Muu vastaanotto Tapaatteko vastaanotolla yleensä saman Lääkärin Terveydenhoitajan Lääkärissä käyntien lukumäärä 0 kertaa kertaa yli 6 kertaa Ikäluokka alle 15v Sukupuoli Nainen Mies Korkein tutkinto Kansa- tai peruskoulu Ammattikoulu tai yo-tutkinto Opistotaso tai akk-tutkinto Yliopistotutkinto tai vastaava Äidinkieli Suomi Ruotsi Muu

7 Palvelun arviointi

8 Kokonaisindeksi kaupungeittain (Laskettu n-määrillä painotettuna kysymyksistä 1-7, 85, 18) Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 4,10 4,12 4,16 3,98 4,14 4,17 4,17 4,18 4,25 4,06 4,20 4,14 3,90 3,90 4,03 4,00 4,16 4,20 4,13 3,95 4,10 4,21 4,11 4,11 4,09 4,09 4,11 4,11 4,

9 Hoidon arviointi - kaupungeittain 19a. Palvelu oli niin hyvää, että voin kehua sitä perheelleni ja ystävilleni 0% 20% 40% 60% 80% 100% Suuret kaupungit (N=12031) Espoo (N=922) Helsinki (N=2207) Vantaa (N=560) Jyväskylä (N=489) Kotka (N=284) Kouvola (N=441) Kuopio (N=596) Lahti (N=710) Oulu (N=1583) Pori (N=899) Tampere (N=1543) Turku (N=1780) Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 9

10 Toiminnan vahvuudet kaupungeittain

11 Vahvuudet kaupungeittain (Tyytyväisten osuus suurempi kuin suurten kaupunkien yhteistuloksessa) Yhteydenotto ja ilmoittautuminen Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 1. Puhelinyhteyden saaminen terveyasemalle 2. Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös 3. Puheluun vastanneen henkilökunnan ammattitaito 4. Odotusaika ilmoittautumisessa 5. Henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa 6. Ilmoittautumisen sujuvuus 7. Tiedonsaanti ilmoittautumisessa Lääkärin vastaanotto Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 8.1. Odotusaika lääkärin vastaanotolle 9.1. Käytös lääkärin vastaanotolla Ammattitaito lääkärin vastaanotolla Tiedon saanti lääkärin vastaanotolla Jatkohoitoohjeet lääkärin vastaanotolla Terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla Vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla Vastaanottoajan pituus lääkärin vastaanotolla 18a.1. Hoidon arviointi lääkärin vastaanotto TNS

12 Vahvuudet kaupungeittain (Tyytyväisten osuus suurempi kuin suurten kaupunkien yhteistuloksessa) Terveydenhoitajan vastaanotto Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 8.2. Odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle 9.2. Käytös terveydenhoitajan vastaanotolla Ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla Tiedon saanti terveydenhoitajan vastaanotolla Jatkohoitoohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla Terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla Vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla Vastaanottoajan pituus terveydenhoitajan vastaanotolla 18a.2. Hoidon arviointi terveydenhoitajan vastaanotto Muu vastaaanotto Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 8.4. Odotusaika muulle vastaanotolle 9.4. Käytös muulla vastaanotolla Ammattitaito muulla vastaanotolla Tiedonsaanti muulla vastaanotolla Jatkohoitoohjeet muulla vastaanotolla Terveysneuvonta muulla vastaanotolla Vuorovaikutus muulla vastaanotolla Vastaanottoajan pituus muulla vastaanotolla 18a.3. Hoidon arviointi muu vastaanotto Laboratorio Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 8.3. Odotusaika laboratorioon ei kysytty 9.3. Käytös laboratoriossa ei kysytty Ammattitaito laboratoriossa ei kysytty Ulkoiset olosuhteet Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 16. Toimitilojen viihtyisyys 17. Liikkuminen terveysasemalla: opasteet ja ohjeet 18b. Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä TNS

13 Vahvuudet kaupungeittain Helsinki: Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös ja ammattitaito, Lääkärin vastaanotto kokonaisuudessaan, Terveydenhoitajan vastaanotto kokonaisuudessaan, Toimitilojen viihtyisyys, Liikkuminen terveysasemalla: opasteet ja ohjeet, Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä. Espoo: Käytös ja ammattitaito lääkärin vastaanotolla, Jatkohoito-ohjeet ja vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, Vastaanottoajan pituus lääkärin vastaanotolla, Hoidon arviointi lääkärin vastaanotolla, Ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla, Tiedon saanti terveydenhoitajan vastaanotolla Vantaa: Käytös ja jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla, Hoidon arviointi lääkärin vastaanotto, Käytös terveydenhoitajan vastaanotolla, Tiedon saanti terveydenhoitajan vastaanotolla, Jatkohoito -ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla, Terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla, Vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla, Hoidon arviointi terveydenhoitajan vastaanotto Jyväskylä: Puhelinyhteyden saaminen, Henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa, Tiedonsaanti ilmoittautumisessa, Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös ja ammattitaito Odotusaika lääkärin vastaanotolle, Käytös lääkärin vastaanotolla, Ammattitaito lääkärin vastaanotolla, Tiedon saanti lääkärin vastaanotolla, Jatkohoito -ohjeet lääkärin vastaanotolla, Vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla, Vastaanottoajan pituus, Hoidon arviointi lääkärin vastaanotto, Terveydenhoitajan vastaanotto kokonaisuudessaan osin, Odotusaika laboratorioon, Käytös laboratoriossa, Toimitilojen viihtyisyys, Liikkuminen terveysasemalla: opasteet ja ohjeet, Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Kotka: Ilmoittautumisen sujuvuus, Odotusaika ilmoittautumisessa, Odotusaika laboratorioon Kouvola: Ilmoittautumisen sujuvuus, Käytös laboratoriossa, Toimitilojen viihtyisyys, Liikkuminen terveysasemalla: opasteet ja ohjeet Kuopio: Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös, Puhelimeen vastanneen henkilökunnan ammattitaito,odotusaika ilmoittautumisessa, Henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa, Ilmoittautumisen sujuvuus, Tiedonsaanti ilmoittautumisessa, Käytös lääkärin vastaanotolla, Ammattitaito lääkärin vastaanotolla, Tiedon saanti lääkärin vastaanotolla, Jatkohoito -ohjeet lääkärin vastaanotolla, Terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla, Vuorovaikutus ja vastaanottoajan pituus lääkärin vastaanotolla, Hoidon arviointi lääkärin vastaanotto, Hoidon arviointi terveydenhoitajan vastaanotto, Odotusaika laboratorioon, Ammattitaito laboratoriossa, Liikkuminen terveysasemalla: opasteet ja ohjeet 13

14 Vahvuudet kaupungeittain Lahti: Ammattitaito lääkärin vastaanotolla, Tiedon saanti lääkärin vastaanotolla, Jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla, Terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla, Hoidon arviointi lääkärin vastaanotolla, Odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle, Käytös terveydenhoitajan vastaanotolla, Ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla, Tiedonsaanti terveydenhoitajan vastaanotolla, Jatkohoito-ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla, Vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla, Hoidon arviointi terveydenhoitajan vastaanotto, Odotusaika laboratorioon, Käytös laboratoriossa, Ammattitaito laboratoriossa Oulu: Puheluun vastanneen henkilökunnan ammattitaito, Tiedonsaanti ilmoittautumisessa, Lääkärin vastaanotto kokonaisuudessaan, Odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle, Vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla, Odotusaika laboratorioon, Käytös ja ammattitaito laboratoriossa, Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Pori: Puhelinyhteyden saaminen, Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös ja ammattitaito, Henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa, Ilmoittautumisen sujuvuus, Odotusaika ja tiedonsaanti ilmoittautumisessa, Odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle, Toimitilojen viihtyisyys, Liikkuminen terveysasemalla: opasteet ja ohjeet Tampere: Puhelinyhteyden saaminen, Odotusaika ilmoittautumisessa, Henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa, Ilmoittautumisen sujuvuus, Tiedonsaanti ilmoittautumisessa, Toimitilojen viihtyisyys, Liikkuminen terveysasemalla: opasteet ja ohjeet, Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Turku: Puhelinyhteyden saaminen, Ilmoittautumisen sujuvuus, Odotusaika ilmoittautumisessa, Odotusaika ja käytös lääkärin vastaanotolla, Odotusaika ja käytös laboratoriossa 14

15 Yhteydenotto ja ilmoittautuminen

16 Summamuuttujat kaupungeittain Yhteydenotto terveysasemalle Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 3,84 3,91 3,90 3,51 3,81 3,84 3,87 3,96 3,98 3,69 3,79 3,88 3,87 3,70 3,65 3,74 3,82 3,90 4,05 3,83 3,64 3,65 3,81 3,94 3,88 3,93 3,94 4,00 3,90 3,92 3,99 4,04 3,

17 Yhteydenotto kaupungeittain 1. Puhelinyhteyden saaminen Suuret kaupungit (N=11532) Espoo (N=878) Helsinki (N=2160) Vantaa (N=484) 3,44 3,57 3,56 2,81 3,37 3,40 3,46 3,62 3,71 3,20 3, Jyväskylä (N=480) 3,45 3, Kotka (N=289) Kouvola (N=448) 3,24 3,13 3,22 3, Kuopio (N=604) Lahti (N=601) 3,35 3,56 3,28 3,22 3, Oulu (N=1525) Pori (N=878) Tampere (N=1443) Turku (N=1725) 3,37 3,54 3,41 3,50 3,61 3,73 3,63 3,68 3,87 3,94 3,78 17

18 Yhteydenotto kaupungeittain 2. Puheluun vastanneen henkilökunnan käytös Suuret kaupungit (N=11244) Espoo (N=849) Helsinki (N=2103) Vantaa (N=462) 4,13 4,13 3,90 4,06 4,09 4,12 4,17 4,15 3,96 4,06 31 Jyväskylä (N=479) 4,11 4, Kotka (N=282) Kouvola (N=438) 4,00 3,98 4, Kuopio (N=595) Lahti (N=567) 4,34 4,14 3,89 4, Oulu (N=1496) Pori (N=856) Tampere (N=1400) Turku (N=1702) 4,05 4,14 4,21 4,16 4,24 4,10 4,16 4,09 18

19 Yhteydenotto kaupungeittain 3. Puheluun vastanneen henkilökunnan ammattitaito Suuret kaupungit (N=11012) Espoo (N=825) Helsinki (N=2060) Vantaa (N=456) 3,99 4,03 4,02 3,83 4,01 4,02 4,03 4,09 3,91 3,98 30 Jyväskylä (N=470) 4, Kotka (N=271) Kouvola (N=435) 3,84 3,83 3,93 3, Kuopio (N=587) Lahti (N=558) 4,15 4,25 3,80 3, Oulu (N=1479) Pori (N=839) Tampere (N=1364) Turku (N=1652) 4,01 4,10 4,09 4,03 4,04 3,99 4,00 3,99 4,02 3,96 19

20 Summamuuttujat kaupungeittain Ilmoittautuminen Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 4,10 4,15 3,89 4,06 4,13 4,00 4,05 4,13 3,96 3,97 4,03 4,06 4,03 4,06 4,24 4,34 4,34 4,28 3,98 3,95 4,01 4,14 4,10 4,16 4,22 4,22 4,21 4,13 4,10 4,

21 Ilmoittautuminen kaupungeittain 4. Odotusaika ilmoittautumisessa Suuret kaupungit (N=11561) Espoo (N=866) Helsinki (N=2037) Vantaa (N=532) 3,84 3,85 3,98 3,55 3,76 3,90 3,68 3,76 3,91 3,63 3,63 19 Jyväskylä (N=429) 3,69 3, Kotka (N=296) Kouvola (N=480) 3,78 3,92 4,18 3, Kuopio (N=605) Lahti (N=630) 3,71 3,72 4,22 4,21 4, Oulu (N=1387) Pori (N=903) Tampere (N=1618) Turku (N=1760) 3,73 3,84 3,87 3,97 3,96 4,02 3,98 3,89 3,98 21

22 Ilmoittautuminen kaupungeittain 5. Henkilökunnan käytös ilmoittautumisessa Suuret kaupungit (N=11698) Espoo (N=881) Helsinki (N=2063) Vantaa (N=533) 4,27 4,30 4,30 4,12 4,26 4,32 4,24 4,26 4,31 4,21 4,24 43 Jyväskylä (N=452) 4,31 4, Kotka (N=288) Kouvola (N=485) 4,16 4,18 4,33 4, Kuopio (N=605) Lahti (N=647) 4,42 4,44 4,28 4, Oulu (N=1409) Pori (N=924) Tampere (N=1623) Turku (N=1769) 4,26 4,38 4,32 4,38 4,34 4,35 4,33 4,35 4,27 4,29 4,24 22

23 Ilmoittautuminen kaupungeittain 6. Ilmoittautumisen sujuvuus Suuret kaupungit (N=10937) Espoo (N=809) Helsinki (N=1926) Vantaa (N=492) 4,09 4,12 4,14 3,87 4,11 3,99 4,05 4,10 3,94 3,99 26 Jyväskylä (N=404) 3,95 4, Kotka (N=281) Kouvola (N=461) 4,11 4,10 4,23 4, Kuopio (N=581) Lahti (N=580) 4,40 4,41 4,35 3,96 3, Oulu (N=1290) Pori (N=874) Tampere (N=1565) Turku (N=1657) 3,95 4,11 4,01 4,23 4,25 4,30 4,30 4,18 4,13 4,09 23

24 Ilmoittautuminen kaupungeittain 6. Ilmoittautumisen sujuvuus Suuret kaupungit (N=10937) Espoo (N=809) Helsinki (N=1926) Vantaa (N=492) 4,09 4,12 4,14 3,87 4,11 3,99 4,05 4,10 3,94 3,99 26 Jyväskylä (N=404) 3,95 4, Kotka (N=281) Kouvola (N=461) 4,11 4,10 4,23 4, Kuopio (N=581) Lahti (N=580) 4,40 4,41 4,35 3,96 3, Oulu (N=1290) Pori (N=874) Tampere (N=1565) Turku (N=1657) 3,95 4,11 4,01 4,23 4,25 4,30 4,30 4,18 4,13 4,09 24

25 Ilmoittautuminen kaupungeittain 7. Tiedonsaanti ilmoittautumisessa Suuret kaupungit (N=11266) Espoo (N=846) Helsinki (N=1991) Vantaa (N=511) 4,12 4,14 4,01 4,15 4,09 4,13 4,20 4,04 4,05 35 Jyväskylä (N=440) 4,18 4, Kotka (N=280) Kouvola (N=468) 4,04 4, Kuopio (N=592) Lahti (N=625) 4,31 4,31 4,27 3, Oulu (N=1339) Pori (N=889) Tampere (N=1561) Turku (N=1706) 4,12 4,21 4,18 4,20 4,16 4,20 4,17 4,18 4,11 4,11 4,15 25

26 Summamuuttujat kaupungeittain Yhteydenotto ja ilmoittautuminen Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 3,98 4,02 4,05 3,73 3,96 4,00 3,94 4,01 4,06 3,84 3,89 3,97 3,98 3,89 3,88 4,03 3,97 4,15 4,22 3,84 3,82 3,93 4,05 4,00 4,06 4,13 4,09 4,

27 Lääkärin vastaanotto

28 Summamuuttujat kaupungeittain Lääkärin vastaanotto Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 4,14 4,15 4,05 4,25 4,23 4,16 4,18 4,18 4,11 4,21 3,86 3,91 3,99 3,90 4,12 4,16 3,91 4,13 4,25 4,28 4,02 4,12 4,03 4,06 4,09 4,10 4,

29 Odotusaika kaupungeittain 8.1. Odotusaika lääkärin vastaanotolle Suuret kaupungit (N=10435) Espoo (N=780) Helsinki (N=1767) Vantaa (N=492) 3,70 3,74 3,75 3,57 3,74 3,76 3,75 3,78 3,81 3,63 3, Jyväskylä (N=381) 3,80 3, Kotka (N=263) Kouvola (N=428) 3,37 3,48 3,52 3, Kuopio (N=591) Lahti (N=556) 3,72 3,84 3,79 3,63 3, Oulu (N=1315) Pori (N=789) Tampere (N=1434) Turku (N=1628) 3,75 3,83 3,91 3,62 3,65 3,64 3,72 3,77 3,81 3,73 3,74 29

30 Käytös kaupungeittain 9.1. Käytös lääkärin vastaanotolla Suuret kaupungit (N=10415) Espoo (N=767) Helsinki (N=1783) Vantaa (N=485) 4,39 4,44 4,44 4,41 4,57 4,53 4,45 4,45 4,48 4,42 4,44 59 Jyväskylä (N=376) 4,54 4, Kotka (N=260) Kouvola (N=417) 4,14 4,29 4, Kuopio (N=585) Lahti (N=560) 4,42 4,43 4,42 4,36 4, Oulu (N=1312) Pori (N=792) Tampere (N=1446) Turku (N=1621) 4,40 4,56 4,56 4,33 4,43 4,27 4,36 4,38 4,40 4,39 4,41 30

31 Ammattitaito kaupungeittain Ammattitaito lääkärin vastaanotolla Suuret kaupungit (N=10381) Espoo (N=769) Helsinki (N=1758) Vantaa (N=491) 4,20 4,24 4,25 4,37 4,33 4,29 4,27 4,26 4,22 45 Jyväskylä (N=372) 4,32 4, Kotka (N=258) Kouvola (N=417) 3,95 4,01 3, Kuopio (N=590) Lahti (N=555) 4,24 4,26 4,25 4,21 4, Oulu (N=1316) Pori (N=777) Tampere (N=1449) Turku (N=1617) 4,25 4,37 4,41 4,10 4,10 4,18 4,16 4,18 4,20 4,23 31

32 Tiedon saanti - kaupungeittain Tiedon saanti lääkärin vastaanotolla Suuret kaupungit (N=10336) Espoo (N=768) Helsinki (N=1762) Vantaa (N=483) 4,17 4,21 4,23 4,14 4,33 4,30 4,24 4,25 4,25 4,18 4,16 45 Jyväskylä (N=376) 4,30 4, Kotka (N=251) Kouvola (N=417) 3,97 4,00 4,06 3, Kuopio (N=591) Lahti (N=546) 4,20 4,27 4,22 4,17 3, Oulu (N=1301) Pori (N=767) Tampere (N=1446) Turku (N=1616) 4,20 4,29 4,38 4,13 4,21 4,10 4,17 4,15 4,16 4,17 4,20 32

33 Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain Jatkohoito-ohjeet lääkärin vastaanotolla Suuret kaupungit (N=10181) Espoo (N=748) Helsinki (N=1742) Vantaa (N=477) 4,23 4,23 4,18 4,33 4,31 4,25 4,26 4,26 4,25 44 Jyväskylä (N=371) 4,32 4, Kotka (N=249) Kouvola (N=413) 4,00 4,00 4,13 4, Kuopio (N=584) Lahti (N=538) 4,24 4,30 4,24 4,21 4, Oulu (N=1283) Pori (N=763) Tampere (N=1416) Turku (N=1585) 4,20 4,36 4,35 4,11 4,11 4,16 4,17 4,21 33

34 Terveysneuvonta - kaupungeittain Terveysneuvonta lääkärin vastaanotolla Suuret kaupungit (N=9038) Espoo (N=606) Helsinki (N=1632) Vantaa (N=423) 3,86 4,06 3,72 4,18 4,14 4,12 4,12 3,81 4,04 12 Jyväskylä (N=321) 3,88 4, Kotka (N=225) Kouvola (N=357) 3,64 3,85 3,88 3, Kuopio (N=534) Lahti (N=468) 3,91 4,10 3,85 3, Oulu (N=1121) Pori (N=697) Tampere (N=1240) Turku (N=1403) 3,99 4,13 4,16 3,77 4,01 3,78 4,01 3,75 4,00 4,06 34

35 Vuorovaikutus- kaupungeittain Vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla Suuret kaupungit (N=10270) Espoo (N=761) Helsinki (N=1741) Vantaa (N=483) 4,21 4,25 4,25 4,21 4,39 4,34 4,26 4,27 4,27 4,24 4,21 49 Jyväskylä (N=373) 4,34 4, Kotka (N=249) Kouvola (N=412) 3,96 4,03 4,05 3, Kuopio (N=592) Lahti (N=546) 4,23 4,27 4,26 4,21 4, Oulu (N=1287) Pori (N=772) Tampere (N=1433) Turku (N=1609) 4,23 4,35 4,39 4,16 4,28 4,15 4,20 4,21 4,22 4,23 35

36 Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain Vastaanottoajan pituus lääkärin vastaanotolla Suuret kaupungit (N=10065) Espoo (N=734) Helsinki (N=1731) Vantaa (N=462) 3,95 3,97 3,99 3,98 4,11 4,10 3,99 4,03 4,02 3,89 3,96 26 Jyväskylä (N=354) 4,06 4, Kotka (N=246) Kouvola (N=402) 3,87 3,71 3,92 3, Kuopio (N=583) Lahti (N=544) 4,01 4,01 3,98 3,93 3, Oulu (N=1293) Pori (N=767) Tampere (N=1378) Turku (N=1560) 4,01 3,91 3,95 3,87 3,89 3,88 3,91 3,88 3,91 36

37 Hoidon arviointi - kaupungeittain Hoidon arviointi lääkärin vastaanotto Suuret kaupungit (N=9750) Espoo (N=724) Helsinki (N=1708) Vantaa (N=460) 4,23 4,22 4,18 4,33 4,31 4,27 4,26 4,25 4,23 4,22 44 Jyväskylä (N=338) 4,34 4, Kotka (N=235) Kouvola (N=383) 3,95 3,93 3, Kuopio (N=558) Lahti (N=524) 4,22 4,24 4,20 4,21 4, Oulu (N=1269) Pori (N=723) Tampere (N=1332) Turku (N=1486) 4,21 4,32 4,37 4,11 4,21 4,11 4,16 4,18 4,18 37

38 Terveyden-/sairaanhoitajan vastaanotto

39 Summamuuttujat kaupungeittain Terveydenhoitajan vastaanotto Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 4,20 4,22 4,25 4,17 4,25 4,26 4,32 4,37 4,39 4,20 4,38 4,28 3,91 3,92 4,02 4,11 4,24 4,16 4,24 4,09 4,17 4,27 4,26 4,22 4,20 4,13 4,05 4,06 4,16 4,18 4,

40 Odotusaika kaupungeittain 8.2. Odotusaika terveydenhoitajan vastaanotolle Suuret kaupungit (N=9075) Espoo (N=695) Helsinki (N=1796) Vantaa (N=468) 3,95 3,98 4,03 3,79 3,83 3,96 4,05 4,17 4,18 3,88 3,85 34 Jyväskylä (N=413) 4,12 4, Kotka (N=194) Kouvola (N=346) 3,65 3,68 3,83 3, Kuopio (N=383) Lahti (N=573) 3,94 4,00 3,90 4,11 3, Oulu (N=1230) Pori (N=705) Tampere (N=1095) Turku (N=1161) 3,94 4,05 4,03 4,06 4,00 3,96 3,70 3,78 4,01 4,01 4,05 40

41 Käytös kaupungeittain 9.2. Käytös terveydenhoitajan vastaanotolla Suuret kaupungit (N=9449) Espoo (N=716) Helsinki (N=1850) Vantaa (N=482) 4,44 4,46 4,49 4,43 4,51 4,50 4,57 4,60 4,63 4,47 4, Jyväskylä (N=420) 4,58 4, Kotka (N=211) Kouvola (N=351) 4,09 4,15 4,25 4, Kuopio (N=406) Lahti (N=608) 4,43 4,48 4,36 4,51 4, Oulu (N=1268) Pori (N=729) Tampere (N=1165) Turku (N=1226) 4,43 4,51 4,48 4,43 4,44 4,34 4,32 4,32 4,40 4,40 4,46 41

42 Ammattitaito kaupungeittain Ammattitaito terveydenhoitajan vastaanotolla Suuret kaupungit (N=9167) Espoo (N=697) Helsinki (N=1821) Vantaa (N=476) 4,26 4,27 4,30 4,30 4,35 4,32 4,38 4,40 4,41 4,26 4,27 51 Jyväskylä (N=414) 4,44 4, Kotka (N=194) Kouvola (N=342) 3,99 3,99 4, Kuopio (N=387) Lahti (N=587) 4,26 4,26 4,22 4, Oulu (N=1232) Pori (N=710) Tampere (N=1112) Turku (N=1177) 4,24 4,28 4,32 4,24 4,20 4,13 4,11 4,13 4,21 4,22 4,29 42

43 Tiedon saanti - kaupungeittain Tiedon saanti terveydenhoitajan vastaanotolla Suuret kaupungit (N=9027) Espoo (N=683) Helsinki (N=1798) Vantaa (N=452) 4,22 4,24 4,26 4,23 4,29 4,28 4,33 4,37 4,38 4,24 4,23 51 Jyväskylä (N=413) 4,41 4, Kotka (N=197) Kouvola (N=335) 3,95 3,95 4,04 4, Kuopio (N=391) Lahti (N=580) 4,21 4,24 4, Oulu (N=1211) Pori (N=697) Tampere (N=1090) Turku (N=1163) 4,17 4,28 4,30 4,24 4,22 4,13 4,12 4,09 4,17 4,20 4,24 43

44 Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain Jatkohoito-ohjeet terveydenhoitajan vastaanotolla Suuret kaupungit (N=8715) Espoo (N=654) Helsinki (N=1756) Vantaa (N=439) 4,24 4,26 4,29 4,22 4,31 4,32 4,35 4,37 4,41 4,29 4, Jyväskylä (N=406) 4,42 4, Kotka (N=176) Kouvola (N=321) 3,90 3,95 4,04 4, Kuopio (N=377) Lahti (N=568) 4,25 4,31 4,27 4,29 4, Oulu (N=1171) Pori (N=663) Tampere (N=1054) Turku (N=1113) 4,31 4,33 4,23 4,21 4,13 4,12 4,11 4,22 4,25 44

45 Terveysneuvonta - kaupungeittain Terveysneuvonta terveydenhoitajan vastaanotolla Suuret kaupungit (N=8122) Espoo (N=583) Helsinki (N=1673) Vantaa (N=414) 4,06 4,12 4,17 4,03 4,20 4,22 4,26 4,31 4, Jyväskylä (N=369) 4,26 4, Kotka (N=165) Kouvola (N=308) 3,78 3,87 3,96 3, Kuopio (N=366) Lahti (N=523) 4,14 4,10 4,06 3, Oulu (N=1030) Pori (N=653) Tampere (N=973) Turku (N=1048) 3,98 4,14 4,10 4,11 3,90 3,94 4,01 4,05 4,12 45

46 Vuorovaikutus- kaupungeittain Vuorovaikutus terveydenhoitajan vastaanotolla Suuret kaupungit (N=8928) Espoo (N=673) Helsinki (N=1779) Vantaa (N=459) 4,28 4,31 4,34 4,26 4,33 4,33 4,40 4,48 4,49 4,31 4,26 54 Jyväskylä (N=412) 4,47 4, Kotka (N=183) Kouvola (N=326) 3,98 3,96 4,06 4, Kuopio (N=387) Lahti (N=577) 4,28 4,34 4,25 4,32 4, Oulu (N=1210) Pori (N=692) Tampere (N=1079) Turku (N=1134) 4,28 4,37 4,34 4,30 4,30 4,22 4,14 4,13 4,22 4,26 4,30 46

47 Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain Vastaanottoajan pituus terveydenhoitajan vastaanotolla Suuret kaupungit (N=8673) Espoo (N=626) Helsinki (N=1736) Vantaa (N=437) 4,13 4,14 4,16 4,13 4,21 4,24 4,30 4,29 4,09 4,10 39 Jyväskylä (N=388) 4,29 4, Kotka (N=186) Kouvola (N=314) 3,96 3,84 3,95 4, Kuopio (N=378) Lahti (N=573) 4,09 4,13 4,00 4, Oulu (N=1204) Pori (N=687) Tampere (N=1035) Turku (N=1092) 4,14 4,21 4,18 4,17 4,13 4,06 4,00 4,00 4,06 4,10 47

48 Hoidon arviointi - kaupungeittain Hoidon arviointi terveydenhoitajan vastaanotto Suuret kaupungit (N=8751) Espoo (N=647) Helsinki (N=1743) Vantaa (N=443) 4,28 4,31 4,32 4,26 4,34 4,34 4,40 4,42 4,44 4,31 4,28 52 Jyväskylä (N=393) 4,46 4, Kotka (N=180) Kouvola (N=315) 4,04 3,95 4, Kuopio (N=388) Lahti (N=569) 4,31 4,33 4,22 4,33 4, Oulu (N=1207) Pori (N=700) Tampere (N=1056) Turku (N=1093) 4,25 4,35 4,36 4,25 4,27 4,21 4,14 4,16 4,24 4,28 4,29 48

49 Muu vastaanotto

50 Summamuuttujat kaupungeittain Muu vastaanotto Suuret kaupungit Espoo Helsinki Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku 3,92 3,94 4,13 3,72 4,00 3,95 4,15 4,10 3,98 3,89 3,90 3,75 3,73 3,93 3,84 4,09 4,05 3,91 3,90 3,73 3,86 3,99 4,02 3,90 3,87 3,93 3,97 3,84 3,87 3,92 3,82 4,

51 Odotusaika kaupungeittain 8.4. Odotusaika muulle vastaanotolle Suuret kaupungit (N=2264) Espoo (N=190) Helsinki (N=194) Vantaa (N=140) 3,75 3,74 3,93 3,46 3,74 3,69 3,82 3,84 4,22 3,81 3, Jyväskylä (N=119) 3,87 3, Kotka (N=73) Kouvola (N=119) 3,68 3,62 3,75 3, Kuopio (N=139) Lahti (N=168) 3,91 3,90 3,72 3,76 3, Oulu (N=234) Pori (N=229) Tampere (N=307) Turku (N=352) 3,76 3,87 3,73 3,83 3,64 3,72 3,74 3,68 3,73 3,75 3,67 51

52 Käytös kaupungeittain 9.4. Käytös muulla vastaanotolla Suuret kaupungit (N=1878) Espoo (N=154) Helsinki (N=189) Vantaa (N=115) 4,10 4,27 3,88 4,18 4,06 4,43 4,29 4,54 4,16 4,03 38 Jyväskylä (N=86) 4, Kotka (N=56) Kouvola (N=106) 3,79 3,75 4, Kuopio (N=108) Lahti (N=137) 4,16 4,00 4,13 4, Oulu (N=198) Pori (N=192) Tampere (N=247) Turku (N=290) 3,98 4,10 4,13 4,05 4,04 4,11 4,03 3,96 3,93 52

53 Ammattitaito kaupungeittain Ammattitaito muulla vastaanotolla Suuret kaupungit (N=1578) Espoo (N=109) Helsinki (N=139) Vantaa (N=96) 3,99 4,01 4,21 3,83 3,94 4,27 4,12 4,44 4,06 3,92 38 Jyväskylä (N=84) 4,18 4, Kotka (N=49) Kouvola (N=88) 3,67 3,91 4,03 3, Kuopio (N=87) Lahti (N=122) 4,11 3,96 3,98 3, Oulu (N=174) Pori (N=168) Tampere (N=219) Turku (N=243) 3,99 4,15 3,87 3,98 4,00 4,03 3,91 3,93 4,00 3,88 53

54 Tiedon saanti - kaupungeittain Tiedon saanti muulla vastaanotolla Suuret kaupungit (N=1609) Espoo (N=116) Helsinki (N=115) Vantaa (N=99) 3,93 3,97 4,13 3,77 4,04 4,03 4,09 4,33 4,03 3,90 34 Jyväskylä (N=90) 4,14 3, Kotka (N=55) Kouvola (N=89) 3,80 3,74 4,04 3, Kuopio (N=88) Lahti (N=122) 4,00 4,04 3,84 3,95 3, Oulu (N=181) Pori (N=165) Tampere (N=230) Turku (N=259) 3,80 4,00 4,04 3,89 3,95 3,98 4,04 3,86 3,86 4,00 3,84 54

55 Jatkohoito-ohjeet - kaupungeittain Jatkohoito-ohjeet muulla vastaanotolla Suuret kaupungit (N=1451) Espoo (N=96) Helsinki (N=101) Vantaa (N=79) 3,94 3,95 4,12 3,75 3,97 3,96 4,22 4,09 4,32 4,05 3,99 36 Jyväskylä (N=75) 3, Kotka (N=52) Kouvola (N=80) 3,83 3,86 3,98 3, Kuopio (N=87) Lahti (N=117) 4,01 3,99 3,89 3, Oulu (N=160) Pori (N=156) Tampere (N=209) Turku (N=239) 3,83 4,05 3,92 3,86 3,89 4,01 3,87 3,92 3,91 3,77 55

56 Terveysneuvonta - kaupungeittain Terveysneuvonta muulla vastaanotolla Suuret kaupungit (N=1360) Espoo (N=96) Helsinki (N=94) Vantaa (N=75) 3,84 3,89 3,69 3,97 3,95 4,25 3,89 3,93 31 Jyväskylä (N=72) 4,00 3, Kotka (N=52) Kouvola (N=76) 3,69 3,53 3,89 3, Kuopio (N=74) Lahti (N=108) 4,14 3,95 3,86 3,75 3, Oulu (N=151) Pori (N=154) Tampere (N=192) Turku (N=216) 3,73 3,98 3,96 3,79 3,81 3,87 3,93 3,74 3,78 3,87 3,80 56

57 Vuorovaikutus- kaupungeittain Vuorovaikutus muulla vastaanotolla Suuret kaupungit (N=1450) Espoo (N=109) Helsinki (N=116) Vantaa (N=86) 3,96 3,96 4,23 3,76 3,97 4,01 4,21 4,48 3,91 3,86 46 Jyväskylä (N=78) 3, Kotka (N=51) Kouvola (N=76) 3,80 3,65 3,86 3, Kuopio (N=80) Lahti (N=112) 4,20 3,97 3,84 3, Oulu (N=155) Pori (N=157) Tampere (N=204) Turku (N=225) 3,93 3,95 4,02 3,90 3,85 4,04 4,02 3,86 3,94 3,96 3,90 57

58 Vastaanottoajan pituus - kaupungeittain Vastaanottoajan pituus muulla vastaanotolla Suuret kaupungit (N=1402) Espoo (N=103) Helsinki (N=109) Vantaa (N=82) 3,89 3,91 4,06 3,58 4,03 3,93 4,16 4,09 4,23 3,96 3,83 28 Jyväskylä (N=71) 3,99 3, Kotka (N=54) Kouvola (N=81) 3,72 3,80 3,77 3, Kuopio (N=80) Lahti (N=105) 4,10 4,06 3,93 3,89 3, Oulu (N=156) Pori (N=155) Tampere (N=186) Turku (N=220) 3,84 3,86 4,06 3,94 3,86 3,85 3,91 3,76 3,80 3,79 3,73 58

59 Hoidon arviointi - kaupungeittain Hoidon arviointi muu vastaanotto Suuret kaupungit (N=1693) Espoo (N=121) Helsinki (N=200) Vantaa (N=103) 4,05 4,05 3,81 4,12 4,13 4,29 4,16 4,37 3,96 46 Jyväskylä (N=87) 4,23 3, Kotka (N=59) Kouvola (N=77) 3,90 3,91 3, Kuopio (N=98) Lahti (N=122) 4,29 4,11 4,02 4,06 3, Oulu (N=182) Pori (N=183) Tampere (N=222) Turku (N=239) 3,97 4,22 4,09 4,01 4,04 3,96 4,09 3,92 3,96 4,06 3,99 59

60 Laboratorio

61 Summamuuttujat kaupungeittain Laboratorio Suuret kaupungit Espoo Vantaa Jyväskylä Kotka Kouvola Kuopio Lahti 3,75 3,99 4,01 4,03 3,94 4,01 3,96 3,93 4,03 3,91 3,90 3,91 3,99 4,04 4,02 3,99 4,12 4,00 Oulu Pori Tampere Turku 4,15 4,09 4,00 3,95 3,88 3,97 4,02 4,02 4,

62 Odotusaika kaupungeittain 8.3. Odotusaika laboratorioon Suuret kaupungit (N=4980) Espoo (N=499) Vantaa (N=307) 3,66 3,63 3,67 3,06 3,38 3,55 3,55 3, Jyväskylä (N=215) 3,76 3, Kotka (N=162) Kouvola (N=286) 3,63 3,57 3,64 3, Kuopio (N=320) Lahti (N=373) 3,74 3,80 3,66 3,95 3, Oulu (N=634) Pori (N=539) Tampere (N=707) 3,80 3,93 3,73 3,77 3,64 3,54 3,62 3, Turku (N=938) 3,72 3,82 3,80 62

63 Käytös kaupungeittain 9.3. Käytös laboratoriossa Suuret kaupungit (N=5077) Espoo (N=503) Vantaa (N=309) 4,23 4,24 4,12 4,24 4,27 4,22 4, Jyväskylä (N=220) 4,23 4, Kotka (N=172) Kouvola (N=286) 4,09 4, Kuopio (N=320) Lahti (N=377) 4,18 4,28 4,18 4,23 4, Oulu (N=637) Pori (N=563) Tampere (N=726) 4,24 4,31 4,30 4,14 4,17 4,17 4,24 34 Turku (N=964) 4,22 4,27 4,24 63

64 Ammattitaito kaupungeittain Ammattitaito laboratoriossa Suuret kaupungit (N=4872) Espoo (N=482) Vantaa (N=295) 4,12 4,15 4,18 4,21 4,21 4,12 4,13 27 Jyväskylä (N=215) 4,09 4, Kotka (N=163) Kouvola (N=277) 4,01 4,14 4, Kuopio (N=313) Lahti (N=369) 4,13 4,15 4,14 4, Oulu (N=596) Pori (N=542) Tampere (N=698) 4,17 4,24 4,03 4,03 4,13 4,15 28 Turku (N=922) 4,11 4,18 64

65 Ulkoiset olosuhteet ja henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä

66 Ulkoiset olosuhteet - kaupungeittain 16. Toimitilojen viihtyisyys Suuret kaupungit (N=12197) Espoo (N=934) Helsinki (N=2211) Vantaa (N=572) 3,74 3,74 3,74 3,75 3,84 3,84 3,79 3,79 3,80 3,70 3,69 15 Jyväskylä (N=496) 3,76 3, Kotka (N=286) Kouvola (N=451) 3,54 3,64 3,57 3, Kuopio (N=622) Lahti (N=729) 3,66 3,79 3,67 3,67 3, Oulu (N=1635) Pori (N=915) Tampere (N=1562) Turku (N=1767) 3,67 3,67 3,59 3,82 3,74 3,68 3,80 3,82 3,73 3,66 3,73 66

67 Ulkoiset olosuhteet - kaupungeittain 17. Liikkuminen terveysasemalla: opasteet ja ohjeet Suuret kaupungit (N=11658) Espoo (N=889) Helsinki (N=2113) Vantaa (N=554) 3,87 3,85 3,86 3,80 3,91 3,90 3,89 3,84 3,90 3,68 3,77 20 Jyväskylä (N=491) 3,84 3, Kotka (N=266) Kouvola (N=420) 3,81 3,85 3,82 3, Kuopio (N=588) Lahti (N=704) 3,93 3,91 3,82 3,80 3, Oulu (N=1581) Pori (N=881) Tampere (N=1491) Turku (N=1663) 3,81 3,83 3,70 4,04 3,97 3,99 3,96 3,98 3,83 3,79 3,83 67

68 Hoidon arviointi - kaupungeittain 18b. Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellä Suuret kaupungit (N=9647) Espoo (N=778) Helsinki (N=1737) Vantaa (N=470) 4,64 4,68 4,69 4,48 4,59 4,63 4,67 4,67 4,68 4,61 4,55 81 Jyväskylä (N=386) 4,70 4, Kotka (N=229) Kouvola (N=355) 4,28 4,58 4,62 4, Kuopio (N=500) Lahti (N=564) 4,76 4,78 4,76 4,58 4, Oulu (N=1253) Pori (N=752) Tampere (N=1229) Turku (N=1383) 4,78 4,83 4,81 4,63 4,75 4,72 4,74 4,76 4,63 4,66 4,67 68

69 TNS helping our clients make better business decisions Helsingin TNS 2010 terveyskeskus TNS 2009 asiakastyytyväisyyskysely 2010 (projekti 78617) TNS

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Yhteiset#miEarit# 3,8$

Yhteiset#miEarit# 3,8$ 5,0# 4,5# 4,1$ Yhteiset#miEarit# 3,8$ 4,2$ 4,7$ 3,5# 2,5# 1,5# 0,5# 1.#PUHELINYHTEYDEN#SAAMINEN:# Kuinka#helposD#saiEe#yhteyden# an?## 2.#PUHELUUN#VASTANNEEN# HENKILÖKUNNAN#KÄYTÖS:# Vastaajan#osoiEama#arvostus,#

Lisätiedot

Yhteiset$miHarit$ 3,8$

Yhteiset$miHarit$ 3,8$ 5,0$ 4,5$ 4,0$ 3,9$ 4,6$ 4,5$ Yhteiset$miHarit$ 3,8$ 4,0$ 4,9$ 3,5$ 3,0$ 2,5$ 2,0$ 1,5$ 1,0$ 0,5$ 0,0$ 1.$PUHELINYHTEYDEN$ SAAMINEN:$Kuinka$helposG$ saihe$yhteyden$neuvolaan?$ 2.$PUHELUUN$VASTANNEEN$ HENKILÖKUNNAN$KÄYTÖS:$

Lisätiedot

Yhteiset#miEarit# KAINUU#(N=106\118)# Neuvola:#Kajaani,#Keskusneuvola#(N=36\39)# Neuvola:#Kajaani,#LehDkankaan#neuvola#(N=19\22)# KAINUU (N= )

Yhteiset#miEarit# KAINUU#(N=106\118)# Neuvola:#Kajaani,#Keskusneuvola#(N=36\39)# Neuvola:#Kajaani,#LehDkankaan#neuvola#(N=19\22)# KAINUU (N= ) Yhteiset#miEarit# 4,6$ 4,4$ 4,0$ 4,8$ 1.#PUHELINYHTEYDEN# SAAMINEN:#Kuinka#helposD# saiee#yhteyden#an?## 2.#PUHELUUN#VASTANNEEN# HENKILÖKUNNAN#KÄYTÖS:# Vastaajan#osoiEama#arvostus,# ystävällisyys#ja#kohteliaisuus##

Lisätiedot

Yhteiset#miEarit# 4,1$ AMMATTITAITO:#Kyky# ongelmienne#tunnistamiseen# sekä#saamienne#ohjeiden#selkeys# ja#riieävyys##

Yhteiset#miEarit# 4,1$ AMMATTITAITO:#Kyky# ongelmienne#tunnistamiseen# sekä#saamienne#ohjeiden#selkeys# ja#riieävyys## 5,0# 4,1$ 1.#PUHELINYHTEYDEN# SAAMINEN:#Kuinka#helposD# saiee#yhteyden#an?## 4,6$ 2.#PUHELUUN#VASTANNEEN# HENKILÖKUNNAN#KÄYTÖS:# Vastaajan#osoiEama#arvostus,# ystävällisyys#ja#kohteliaisuus## 4,5$ Yhteiset#miEarit#

Lisätiedot

Yhteiset'mi)arit' 3,7$ AMMATTITAITO:$Kyky$ ongelmienne$ tunnistamiseen$sekä$ saamienne$ohjeiden$selkeys$ ja$riihävyys$$

Yhteiset'mi)arit' 3,7$ AMMATTITAITO:$Kyky$ ongelmienne$ tunnistamiseen$sekä$ saamienne$ohjeiden$selkeys$ ja$riihävyys$$ 5,0$ 4,5$ 4,0$ 3,5$ 3,0$ 2,5$ 2,0$ 1,5$ 1,0$ 0,5$ 0,0$ 3,8$ 4,4$ 1.$PUHELINYHTEYDEN$ 2.$PUHELUUN$VASTANNEEN$ 3.$PUHELUUN$VASTANNEEN$ SAAMINEN:$Kuinka$helposG$ HENKILÖKUNNAN$KÄYTÖS:$ HENKILÖKUNNAN$ saihe$yhteyden$neuvolaan?$$

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Yhteiset#miEarit# 3,9$ 16.#TOIMITILOJEN# VIIHTYISYYS:#Sisustus#ja# Dlojen#toimivuus##

Yhteiset#miEarit# 3,9$ 16.#TOIMITILOJEN# VIIHTYISYYS:#Sisustus#ja# Dlojen#toimivuus## 5,0# 4,1$ 4,8$ 1.#PUHELINYHTEYDEN# 2.#PUHELUUN#VASTANNEEN# 3.#PUHELUUN#VASTANNEEN# SAAMINEN:#Kuinka#helposD# HENKILÖKUNNAN#KÄYTÖS:# HENKILÖKUNNAN# saiee#yhteyden#an?## Vastaajan#osoiEama# arvostus,#ystävällisyys#ja#

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely 2014 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta.

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. Vammaispalvelun asiakastyytyväisyyskysely Vammaispalvelun ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin syksyllä 2015. Tyytyväisyyskysely lähetettiin kaikille asiakkaille, joille oli tehty palvelupäätös

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 6) Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Espoo Helsinki Joensuu Jyväskylä Kuopio Lappeenranta Oulu Rauma Rovaniemi Savonlinna

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

ARTTU-Kuntalaiskysely 2011

ARTTU-Kuntalaiskysely 2011 Kuntalaisten mielipiteet kuntaliitoksista ARTTU-tutkimuskunnissa loka-joulukuussa 11 ARTTU-Kuntalaiskysely 11 Otos 28 100, vastanneita 11 268 (40%) Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Lataa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna Teija Mikkola. Lataa

Lataa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna Teija Mikkola. Lataa Lataa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010 - Teija Mikkola Lataa Kirjailija: Teija Mikkola ISBN: 9789522137524 Sivumäärä: 92 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 31.20 Mb Espoo, Helsinki,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

OTTELUT KENTITTÄIN 17.12.2015. Impivaara 1. Impivaara 2. Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue. 13 27.1.2016 09:00 Tampere Espoo

OTTELUT KENTITTÄIN 17.12.2015. Impivaara 1. Impivaara 2. Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue. 13 27.1.2016 09:00 Tampere Espoo OTTELUT KENTITTÄIN 17.12.2015 Lohko Kenttä Pelattu Impivaara 1 13 27.1.2016 09:00 Tampere Espoo 14 27.1.2016 10:00 PieKok Pori 17 27.1.2016 11:00 Tampere Pori 18 27.1.2016 12:00 Espoo PieKok 16 27.1.2016

Lisätiedot

Henrik Rainio

Henrik Rainio 18.3.2019 Henrik Rainio Porvoon tilinpäätös ja C21 - kaupunkien tilinpäätösten ennakkotiedot Toimintakate, / asukas 2017 * Muutos % Manner-Suomi -5 129-5 302 3,4 % Uusimaa -4 656-4 837 3,9 % 1Turku -5

Lisätiedot

Kokemuksia Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta Riitta Pylvänen projektipäällikkö

Kokemuksia Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta Riitta Pylvänen projektipäällikkö Kokemuksia Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta 2018 Riitta Pylvänen projektipäällikkö 10.1.2018 22.1.2018 Valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus Kokeilu käynnistyi Jyväskylässä 20.2.2017 Kolme hyväksyttyä

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ).

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ). Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31.12.24). Ikäryhmät 85 + v. 1,43 1,59 %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75-84 v. 4,74 5,68 65-74 v. 7,41 8,6

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki - ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Sisältö Johdanto ja taustatiedot Yhteenveto Vertailuaineisto

Lisätiedot

THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi

THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi Suuret kaupungit 2011-2013/2014 Perusterveydenhuolto Somaattinen erikoissairaanhoito Palveluiden kustannukset Lähde: www.sotkanet.fi Koonnut hanketyöntekijä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Tulliselvitys

Asiakastyytyväisyyskysely Tulliselvitys Asiakastyytyväisyyskysely 2017 Tulliselvitys Kyselyn toteutus Kysely oli avoinna 9.10.-3.11.2017 Linkki lähetettiin sähköpostitse ja Tulliselvityksen uutiskirjeen mukana Kohderyhmät kauppa, teollisuus,

Lisätiedot

ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT

ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT Johdanto Oikotie-Orava indeksit ovat asuntojen hintakehitystä kuvaavia indeksejä, jotka lasketaan asuntojen myynti-ilmoitusten velattomista

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE ORIVEDEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Yhteensä Orivedeltä noin 450 vastaajaa Suurin osuus vastaanottotoiminnasta Ahkerimpia vastaajia

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa?

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130612 08:44:19 TYÖ 000010224.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Helsingin Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Suomalaisten kotimaanmatkat kesällä 2017, niiden syyt ja alueen suosittelu

Suomalaisten kotimaanmatkat kesällä 2017, niiden syyt ja alueen suosittelu Porvoon seutu Suomalaisten kotimaanmatkat kesällä 2017, niiden syyt ja alueen suosittelu Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Lokakuu 2018 2 Keskimäärin 4 matkaa kesässä Uusimaa vierailluin maakunta Vastaajat

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Kysely toteutettu maalis-huhtikuun aikana 2018 Vertailussa vuoden 2017 kysely Vastaajia vuonna 2018: 643 vuonna 2017: 616 KUINKA USEIN OLET KÄYTTÄNYT TYÖKUNNON PALVELUITA

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

Aluejärjestöraportti Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Suomen Yrittäjät

Aluejärjestöraportti Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Suomen Yrittäjät raportti Pääkaupunkiseudun Yrittäjät Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Aluejärjestöraportti Helsingin Yrittäjät. Suomen Yrittäjät

Aluejärjestöraportti Helsingin Yrittäjät. Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Helsingin Yrittäjät Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Pääkaupunkiseudun Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

C21-kaupunkien luottamushenkilöiden palkkiot

C21-kaupunkien luottamushenkilöiden palkkiot C21-kaupunkien luottamushenkilöiden palkkiot Neuvottelu 25.1.2018 25.1.2018 1 Kaupunginvaltuusto (kokouspalkkiot ) Valtuuston pj Valtuuston varapj Valtuuston jäsen HELSINKI 510.. 385 ESPOO 380.. 320 TAMPERE

Lisätiedot

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 1 Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 Yhteenveto kohderyhmänä koko maa pois lukien PKS + ympäristökunnat 2 Helsingissä vieraili edellisen kuukauden aikana,

Lisätiedot

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kandien kesätyöt 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Kandien kesätöitä tutkittiin Lääkäriliiton Opiskelijatutkimuksen

Lisätiedot

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Yrjö Lahtinen Suomen Kuntaliitto Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31..05) Ikäryhmät 5 + v. 1,51 1, %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75- v. 5-7 v.,3 5,7 7,3,53 50- v. 1,5 1,0

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2009

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2009 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2009 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kotka, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa ISBN 978-952-213-717-3 Lukijalle 3 4 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila Määrällisen aineiston esittämistapoja Aki Taanila 24.4.2017 1 Kategoriset muuttujat Lukumääriä Prosentteja (muista n-arvot) Pylväitä 2 Yhteenvetotaulukko (frekvenssitaulukko) TAULUKKO 1. Asunnon tyyppi

Lisätiedot

Aluejärjestöraportti Kymen Yrittäjät. Suomen Yrittäjät

Aluejärjestöraportti Kymen Yrittäjät. Suomen Yrittäjät raportti Kymen Yrittäjät Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Ohjaamojen asiakaspalaute kevät 2018

Ohjaamojen asiakaspalaute kevät 2018 1 Mirja Määttä Tutkija, VTT, Kohtaamo-hanke Marja Riikonen Assistentti, Keski-Suomen ELY-keskus 5.6.2018 Ohjaamojen asiakaspalaute kevät 2018 Keväällä 2018 Ohjaamojen yhteinen palautteenkeruu toteutettiin

Lisätiedot

Kysely rakennuslupakäsittelyn asiakaspalvelusta 2015

Kysely rakennuslupakäsittelyn asiakaspalvelusta 2015 Heinolan kaupunki Kesäkuu 201 / SK, HM Johdanto Tässä tutkimuksessa selvitettiin asiakastyytyväisyyttä rakennuslupakäsittelyyn Heinolan kaupungissa. Kysely lähettiin postitse 19:lle rakennuslupapäätöksen

Lisätiedot

Potilastyytyväisyys EPSI Rating 2016, Indeksi ,1 73,6 74,0

Potilastyytyväisyys EPSI Rating 2016, Indeksi ,1 73,6 74,0 EPSI Rating 2016 Päivämäärä: 03-04-2017 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksentulokset18kunnassa Kuopio HeikkiMiettinen&JarnoParviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksentulokset18kunnassa Kuopio HeikkiMiettinen&JarnoParviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksentulokset1kunnassa Kuopio..1HeikkiMiettinen&JarnoParviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otosjavastaukset 3 Vastaajientaustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuskokonaisuus muodostui mm. seuraavista aihealueista:

Lisätiedot

Kymen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Kymen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Kymen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

Yliopistojen opiskelijapalaute (Kandipalaute) Oikeustieteet. Mika Sutela Kesäkuu 2018

Yliopistojen opiskelijapalaute (Kandipalaute) Oikeustieteet. Mika Sutela Kesäkuu 2018 Yliopistojen opiskelijapalaute (Kandipalaute) Oikeustieteet Mika Sutela Kesäkuu 2018 Opiskelijapalautteet Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen (https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/sivut/opiskelijapalaute.aspx)

Lisätiedot

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys TALOUSTUTKIMUS OY 20140425 09:29:36 TYÖ 000012062.15 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 16Ake-17A/2014 +paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten palveluiden perusopetuksen

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017. Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017. Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017 Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00 Lähestymistapa Asuntosijoittamisen tuotto (%) = Bruttovuokratuotto (%) + Arvonnousu (%) Bruttovuokratuotto lasketaan

Lisätiedot

Lataa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna Teija Mikkola. Lataa

Lataa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna Teija Mikkola. Lataa Lataa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2008 - Teija Mikkola Lataa Kirjailija: Teija Mikkola ISBN: 9789522134820 Sivumäärä: 90 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 12.08 Mb Espoo, Helsinki,

Lisätiedot

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo TALOUSTUTKIMUS OY 20140710 08:55:06 TYÖ 000012143.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Maaliskuu 2018

Työttömyyskatsaus Maaliskuu 2018 Työttömyysasteen trendikuvaaja kuudessa suurimmassa kaupungissa 12 kk liukuvana keskiarvona 1/2010 3/2018 20 18 16 14 12 10 8 6 4 Oulu Tampere Turku Helsinki Vantaa Espoo 2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2017

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2017 Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2017 Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2017 Helsinki, Espoo & Turku.2.2018 Finnish Consulting Group Oy Sisältö 1 1 Johdanto Yleistä LiikuntaVertti

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä

Lisätiedot

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Vakava väkivaltarikollisuus Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Henkirikollisuus Henkirikosten määrän kehitys Poliisin tietoon tulleet henkirikokset (murha,

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila Määrällisen aineiston esittämistapoja Aki Taanila 7.11.2011 1 Muuttujat Aineiston esittämisen kannalta muuttujat voidaan jaotella kolmeen tyyppiin: Kategoriset (esimerkiksi sukupuoli, koulutus) Asteikolla

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Etelä-Karjalan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Etelä-Karjalan Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004

Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004 Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004 Tulokset Helsinki syyskuussa 2004 Dipl.-Soc.Sc. Peter Hilger Itämerenkatu 8 C 59, 01800 Helsinki peter.hilger@helsinki.fi & Helsingin Reumayhdistyksen työryhmä

Lisätiedot

Kainuun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Kainuun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Kainuun Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely

RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely RATAMO-jen ja Lopen n asiakaskysely 15.3. 31.3.2010 1. Vastaajan sukupuoli: Nainen % Mies % Hausjärvi 136 83 % 28 17 % Hyvinkää 125 78 % 35 22 % Loppi 74 74 % 26 26 % Nurmijärvi 155 75 % 52 25 % Riihimäki

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot