Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille"

Transkriptio

1 Asiakastyytyväisyyskysely työnantajille

2 Asiakastyytyväisyyskysely Kysely lähetettiin 190 työnantajalle, joista 93 vastasi. Etelä-Karjalan alueelta vastauksia 36 kpl, Kymenlaakson alueelta 54 kpl. Anonyymeja vastauksia 3 kpl. Vastausprosentti 48,9 % Kyselyyn oli mahdollista vastata joko paperiversiona tai netissä. Netissä kyselyyn vastasi kuusi työnantajaa.

3 Tuki avustajan rekrytointiin 54,9 % vastanneista oli saanut avustajan henkilökohtaisen avun keskuksen työntekijöiden tai avustajaportin kautta 48,4 % vastaajista ei ollut tarvinnut tai saanut avustajaa edellä mainituista palveluista Osalla työnantajista on vakinainen avustaja ja avustajan tarvetta Henkan aikana ei ole ollut Kaikkiin avustajatarpeisiin ei ole pystytty vastaamaan

4 Ohjaus & neuvonta 60,7 % oli tyytyväisiä saamaansa neuvontaan ja ohjaukseen. Työnantajat olivat saaneet ystävällistä ja asiallista palvelua, kysymyksiin oli saatu nopeasti vastauksia ja tarvittava tuki on saatavilla. Asiat ovat sujuneet ja apu on puhelimen tai näppäinten päässä! Voi tarvittaessa aina ottaa yhteyttä! Työnantajat olivat tyytyväisiä saatuaan työsuhteeseen liittyvää tukea ja apua työntekijän rekrytointiin.

5 Ohjaus & neuvonta 16,9 % vastanneista ei ollut tyytyväisiä neuvontaan ja ohjaukseen. Työnantajat kaipasivat aktiivisempaa tiedottamista työnantajuuteen liittyvistä asioista ja henkilökohtaisen avun keskuksen toiminnasta. Lisäksi työnantajat toivoivat henkilökohtaisen avun keskuksen pystyvän vastaamaan paremmin sijais- ja lyhytaikaisen avun tarpeeseen. Parasta olisi kun voisi vain aina ilmoittaa sijaistarpeen ja saapuisi työntekijä. 30,3 % ei ollut tarvinnut neuvontaa ja ohjausta

6 Vertaistapaamiset 28,3 % vastanneista oli osallistunut vertaistapaamisiin. Lähes kaikilla osallistuneilla oli vertaistapaamisista myönteisiä ja hyviä kokemuksia. Vastaajat kokivat, että vertaistapaamisista sai vertaistukea ja ajankohtaista tietoa. 72,8 % ei ollut osallistunut vertaistapaamisiin. Suurimpia syitä tähän olivat oma terveydellinen tilanne ja aikataululliset ongelmat. Osa työnantajista ei kokenut vertaistapaamisiin osallistumista tarpeelliseksi.

7 Econia Kaakkois-Suomen kunnat, Imatraa lukuunottamatta, keskittivät palkanlaskennan Econia Yrityspalvelulle alkaen. 84,1 % vastanneista oli tyytyväisiä Econia Yrityspalveluun. Ja hyvin tyytyväinen! Helpotti elämää! Kiitos. Hyvä ettei itse tarvitse asioita hoitaa. 18,2 % ei ollut tyytyväisiä järjestelytapaan. Eniten ongelmia oli ilmennyt palkanmaksuun liittyvissä asioissa.

8 Kehittämisehdotuksia Suurin osa työnantajien kehittämisehdotuksista liittyi sijaisjärjestelyjen parantamiseen. Tarpeemme täyttäisi siis jonkinlainen muutaman tunnin varoitusajalla toimiva avustajan välityspalvelu. Toiseksi eniten vastaajat antoivat kehittämisehdotuksia henkilökohtaisten avustajien neuvontaan ja ohjaukseen. Lisäksi muutamat vastaajat toivoivat lisää työnantajakoulutusta.

9 Henkka & kunnat Antoisaa työkumppanuutta

10 Muutoksia toimintatapoihin 12 kuntaa arvioi, että Henkka on tuonut muutoksia vammaistyön toimintatapoihin ja käytäntöihin. Suurin muutos on Henkilökohtaisen avun keskuksen rooli asiakkaan ohjauksessa, neuvonnassa ja henkilökohtaisen avustajien etsimisessä. Muita muutoksia: avustajarekisteri & palkkahallinnon keskittäminen Puolet vastanneista kertoo, että muutos näkyy heidän työmääränsä vähentymisenä: yhteydenotot sosiaalitoimistoon ovat vähentyneet henkilökohtaisen avun asioissa eikä sosiaalityöntekijöiden ole tarvinnut perehtyä henkilökohtaisen avun asioihin yhtä perusteellisesti kuin ennen. Kaksi vastanneista ei osannut arvioida, onko muutoksia toimintatavoissa ja käytännöissä tapahtunut.

11 Avustajien etsintä ja välitys Vakituiset avustajat Kahdeksan vastaajan mukaan Henkka on tavoitteensa mukaisesti pystynyt etsimään ja välittämään vakituisia avustajia työnantajille. Neljän maaseutukunnan mukaan avustajia ei ole Henkan kautta pystytty välittämään riittävästi. Kaksi vastaajaa ei osaa arvioida, onko Henkka pystynyt saamaan vakituisia avustajia työnantajille. Äkillinen sijaistarve Yhdeksän kunnan mukaan Henkka ei ole pystynyt vastaamaan äkillisiin sijaistarpeisiin kuntien tarpeiden mukaisesti. Neljä vastaajaa ei osaa sanoa, onko äkillisiin sijaistarpeisiin pystytty vastaamaan. Yhden vastaajan mukaan ei voi olettaa, että Henkka pystyisi järjestämään avustajan äkillisen sijaistarpeen tullessa tämän hetkisillä henkilöstöresursseilla.

12 Ohjaus & neuvonta Sosiaalityöntekijöistä 11 on sitä mieltä, että Henkka on onnistunut ohjaamaan, neuvomaan ja perehdyttämään vaikeavammaisia henkilöitä toimimaan työnantajina. Valtaosa korostaa Henkan onnistuneen tässä tavoitteessaan erittäin hyvin. Henkan kautta on satsattu tähän ja autettu asiakkaita. Kaksi vastanneista ei osaa arvioida, onko ohjaus ja neuvonta toteutunut. Yhden vastaajan mukaan Henkka ei ole onnistunut tässä tavoitteessaan.

13 Econia Kymmenen vastaajan mielestä palkanlaskennan keskittäminen Econiaan on ollut hyvä ratkaisu. Positiivinen muutos sekä vammaispalvelun työntekijän että asiakkaan näkökulmasta katsottuna. Kaksi vastaajaa ei osaa sanoa mielipidettään muutoksesta. Yhden vastaajan mukaan palkanlaskennan keskittäminen Econiaan ei ole ollut hyvä muutos, sillä yhteistyö ei ole toiminut odotetulla tavalla.

14 Henkan merkitys vammaispalveluissa Henkka on osoitus siitä, että kunta ottaa todesta vammaisten ihmisten henkilökohtaisen avun tarpeen. Henkan toiminta on jäntevöittänyt henkilökohtaisen avun hoitoa. Seutukunnallinen hanke on kohentanut henkilökohtaisen avun imagoa. Työkumppanuus on antoisaa ja asiantuntevaa. Henkka on kytkeytynyt vammaispalvelun perustyöhön ja työnjako on pelannut hyvin. Henkan toiminta on vähentänyt sosiaalityöntekijöiden työmäärää henkilökohtaisen avun asioissa. Henkan toiminnan asiantuntevuus vähentää ohjausta ja neuvontaa vammaispalveluissa. Keskitetty toimintatapa takaa, että ohjausta ja neuvontaa hoitaa henkilökohtaiseen apuun perehtynyt työntekijä. Osasta pienempien kuntien vastauksista tulee esille, ettei Henkan toimintaa koeta yhtä toimivana maaseudulla kuin suuremmissa kaupungeissa.

15 Kehittämisideoita Suurin osa sosiaalityöntekijöiltä nousseista kehittämisideoista liittyy avustajien rekrytointiin: sijaisvälityksen toimivuuden kehittäminen, avustajien saaminen muihin lyhytaikaisiin avustajatarpeisiin ja avustajien saaminen maaseutujen kuntiin. Maalla on se ongelma, että ei oo avustajia. Vertaistuki Avustajien koulutus Myös pienempiin kuntiin toivottiin omia tapahtumia. Kotikäynnit Ajan hermolla pysyminen Olemassa olevien resurssien vahvistaminen ja tavoitettavuus Toiminnan kehittäminen yhteistyössä kunnan sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin loppuraportti Avustajakeskus Sisällys Tiivistelmä... 3 Mistä lähdettiin liikkeelle?... 4 Projektin tavoitteet... 5 Avustajien ja vammaisten työnantajien kouluttaminen...

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Mäki-Fränti Mia,

Lisätiedot

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti Selvitys- ja strategiahanke Klaara Projektin loppuraportti Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT PROJEKTILLE... 1 1.1 PROJEKTIN SYNTY... 1 1.2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN VAIKUTUKSET VAIKEAVAMMAISTEN ASEMAAN...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 20 Esikunta: Eeva Honkanummi ja Maritta Samuelsson Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tuija Norlamo-Saramäki Terveyspalvelut: Riitta Flinck ja Aila Pohjanpalo

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Porvoo Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1 Yhteydenottojen lukumäärät... 3 2.2 Yhteydenottojen sektorit... 5 2.3 Yhteydenottojen

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Sysmä Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen...

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN

VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN Voimakas-projektin väliarviointi 2/2014 Riitta Kinnunen Jukka Lidman Sisältö 1 VOIMAKAS- PROJEKTIN JA VÄLIARVIOINNIN TOTEUTUS 3 1.1 Voimakas- projektin toteutus 3 1.2 Väliarvioinnin

Lisätiedot

Yrityskysely Tulokset

Yrityskysely Tulokset Yleiskaava 09 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.11.01 Yrityskysely Tulokset Sisällys 1 Johdanto... Yhteenveto tuloksista... 3 3 Kyselyn tulokset....1 Yrityksen tiedot....

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset 1. Psykososiaalisen tuen merkitys Liite 5 Traumaattisten tilanteiden kuten onnettomuuksien jälkeen

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008

Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008 Taitomarkkinointi-projekti 2007 2008 TIIVISTELMÄ Taitomarkkinointi-projekti on osa Käsi- ja taideteollisuusliiton käsityöelinkeinon kehittämisohjelmaa 2007 2015, joka pohjautuu kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset 1 Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset Invalidiliitto ry 11.11.2011 Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen käyttäjäkokemuksen

Lisätiedot

Satu Puotiniemi Titta Soranko

Satu Puotiniemi Titta Soranko Satu Puotiniemi Titta Soranko VAIKEAVAMMAISTEN TYÖNANTAJIEN JA KUNTIEN VAMMAISPALVELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA LOUNAIS-SUOMEN AVUSTAJAKESKUKSEN AKUUTISTA SIJAISVÄLITYSPALVELUSTA Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Vajaaliikkeisten Kunto Bot för Rörelsehindrade Ry Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Osaprojekti Tutkimusraportti Jorvin piirin asiantuntijatoimikunta

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvä lisä - Sosiaalinen media nuorten ohjauspalveluissa Kyselyn tulokset Pirkanmaalta Ulla-Maija Koivula Varustamo -hanke Tampereen ammattikorkeakoulu 1 Sisällys

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 Johdanto... 1 Esipuhe... 1 Haastateltavien perustiedot... 3 Asiakkaan tilanne asiakkaan kokemana... 6 Koettu

Lisätiedot