RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012"

Transkriptio

1 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu

2 Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT LIIKEVAIHTO TYÖVOIMA Henkilöstön määrä Rekrytoinnit Vuokratyövoima Avainhenkilöt Avoimet työpaikat SALDOLUVUT Hintataso Myynti Kannattavuus Kapasiteetti Kone- ja laiteinvestoinnit Toimitilainvestoinnit Markkinointi-investoinnit Tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Tilauskanta Työntekijöiden saatavuus YRITYSBAROMETRI syksy

3 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT Vuoden 2012 suhdannebarometrin tiedot kerättiin puhelinkyselyllä syys- ja lokakuun vaihteessa Kyselyssä soitettiin 140 yritykseen Raahen seutukunnan alueella. Yritykset poimittiin otokseen Raahen seudun yrityspalveluiden yritysrekisteristä kuntakohtaisesti toimialoittain. Tämän vuoden kyselytutkimukseen vastasi 112 yritystä vastausprosentin ollessa 80 %. Vuoden 2011 kyselyssä vastausprosentti oli 72 %. Vastausaktiivisuus nousi 8 prosenttiyksikköä viime vuodesta. Kyselyyn valittiin yrityksiä kuudelta toimialalta, vastaajien määrä suluissa: (19 kpl) Puuteollisuus (12kpl) Kauppa (25 kpl) Tietoteollisuus (7 kpl) Palvelut (32 kpl) Rakentaminen (17 kpl) Kuviossa 1 esitetään vastanneiden yritysten toimialajakauma. Kuvio 1. Vastanneidein yritysten toimialajakauma Kyselyyn vastanneista yrityksistä 27 % oli Raahen ympäristökuntien yrityksiä ja 73 % raahelaisia yrityksiä. Eniten vastauksia saatiin palvelualojen yrityksistä. YRITYSBAROMETRI syksy

4 Taustatietoa vastanneista yrityksistä Seuraavissa taulukoissa esitetään vastanneiden yritysten henkilöstömäärät ja liikevaihdot vuosina 2011 ja Taulukoissa esitetään myös, kuinka moni vastasi nimenomaiseen kysymykseen. Liikevaihto vuonna 2011 Toimiala Milj. Vastanneita Puuteollisuus 19,1 11 Kauppa Tietoteollisuus 6,3 6 Palvelut 13,4 27 Rakentaminen 51,4 17 Yhteensä 238,2 103 Liikevaihto vuonna 2012 Toimiala Milj. Vastanneita 105,9 19 Puuteollisuus 18,6 11 Kauppa Tietoteollisuus 7 6 Palvelut Rakentaminen Yhteensä 244,5 103 Henkilöstön määrä vuonna 2011 Toimiala Henkilöä Vastanneita Puuteollisuus Kauppa Tietoteollisuus Palvelut Rakentaminen Yhteensä Henkilöstön määrä vuonna 2012 Toimiala Henkilöä Vastanneita Puuteollisuus Kauppa Tietoteollisuus Palvelut Rakentaminen Yhteensä YRITYSBAROMETRI syksy

5 , tietoteollisuus, palvelut ja rakentaminen osoittavat pientä kasvua liikevaihdon suhteen. Kaupan liikevaihto on pysynyt ennallaan ja puuteollisuus arvioi pientä laskua. Yrityksistä 9 ei vastannut liikevaihtoa koskevaan kysymykseen. Henkilöstön määrä on laskenut melkein kymmenellä prosentilla rakentamisen alalla. Metalli- ja konepajateollisuuden, kaupan ja palveluiden aloilla henkilöstön määrä on hieman kasvanut. Puuteollisuuden ja tietoteollisuuden aloilla henkilöstömäärä on pysynyt melkein samana. Kaikki yritykset vastasivat henkilöstön määrää koskevaan kysymykseen vuosille 2011 ja YRITYSBAROMETRI syksy

6 2 LIIKEVAIHTO Kuviossa 2 esitetään liikevaihtoindeksi vuodesta 2011 vuoteen Liikevaihto on kasvanut 3 prosenttiyksikköä vuodesta 2011 vuoteen Liikevaihdon arvioidaan laskevan vuodesta 2012 vuoteen 2016 mennessä 6 prosenttiyksikköä. Noin 20 % vastaajista ei arvioi liikevaihtonsa kehitystä koko ajanjaksolle. Kuvio 2. Liikevaihtoindeksi 2012 Kuviossa 3 esitetään vuoden 2011 yritysbarometrin liikevaihtoindeksi. Syksyllä 2011 yritykset arvioivat liikevaihdon kasvavan noin 43 % vuoteen 2015 mennessä. Noin 20 % vastaajista ei arvioinut liikevaihtonsa kehitystä koko ajanjaksolle. Kuvio 3. Liikevaihtoindeksi 2011 YRITYSBAROMETRI syksy

7 3 TYÖVOIMA Yritysbarometrikyselyn toinen osa koski työvoimaa ja henkilöstön määrää ja kehitystä yrityksissä. Samalla kysyttiin vuokratyövoiman käytöstä. 3.1 Henkilöstön määrä Kuvio 4 esittää kyselyyn vastanneiden yritysten arvioita henkilöstön määrän kehityksestä indeksinä vuosina , jossa vuosi 2011 = 100. Indeksillä kuvatuista toimialoista puuteollisuus, kauppa, tietoteollisuus ja palvelut ennustavat henkilökunnan lievää kasvua. Metalli- ja konepajateollisuuden indeksi pysyy samana ja rakentamisen ala ennustaa henkilöstön määrän laskua. Kuvio 4. Henkilöstömääräindeksi Kuvio 5 esittää henkilöstön määrän arvioitua kehitystä toimialoittain vuosina Koko ajanjaksolle tarvittavat tiedot antoi 103 yritystä. Vastanneista toimialoista vuoden 2013 jälkeen annettiin varovaisia ennusteita., kauppa ja rakentaminen arvioivat henkilöstön määrän laskua. Palvelut, puuteollisuus ja tietoteollisuus arvioivat henkilöstön määrän nousua. YRITYSBAROMETRI syksy

8 Kuvio 5. Henkilöstömääräindeksi Rekrytoinnit Alla oleva taulukko esittää vuoden rekrytointimääriä. Kyselyyn vastanneet yritykset ovat viimeisen vuoden aikana rekrytoineet 221 uutta työntekijää. Luvut eivät tarkoita henkilöstömäärän nettolisäystä. 63 % yrityksistä oli rekrytoinut vähintään yhden työntekijän viimeisen vuoden aikana. Kirjain n on yritysbarometriin osallistuneiden yritysten lukumäärä. Prosentuaalisesti kaupan alalla on rekrytoitu eniten (24 %) ja tietoteollisuuden alalla vähiten (5 %) henkilöstöä. 63 % vastanneista yrityksistä oli rekrytoinut viimeisen vuoden aikana vähintään yhden henkilön. Rekrytointien määrät Henkilöstön määrä Vähintään yhden henkilön rekrytoineet Toimiala Kpl vuonna 2011 % n Vastanneita % % % Puuteollisuus % % Kauppa % % Tietoteollisuus % % Palvelut % % Rakentaminen % % Kaikki % % YRITYSBAROMETRI syksy

9 3.3 Vuokratyövoima Kuviossa 6 esitetään vuokratyövoiman käyttöä toimialoittain indeksinä. Tietoteollisuuden alalla vuokratyövoiman käyttö tulee lisääntymään voimakkaasti. Puuteollisuuden alalla vuokratyövoiman käyttö lisääntyy vuoteen 2013 saakka, jonka jälkeen sen arvioidaan vähenevän. Rakentamisen alalla vuokratyövoiman arvioidaan lisääntyvän vuoden 2013 jälkeen. Muilla aloilla vuokratyövoiman käytössä ei ole suuria muutoksia. Kuvio 6. Vuokratyövoiman käyttöindeksi toimialoittain Avainhenkilöt Alla oleva taulukko esittää avainhenkilöiden riittävyyttä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Pääasiassa kaikilta toimialoilta löytyi riittävästi avainhenkilöitä. Kaikkiaan 87,5 % vastaajista ilmoitti avainhenkilöitä olevan riittävästi. Avainhenkilöitä tarvitaan lisää muun muassa siivousalalla, viheralalla ja erikoisammattialoilla (lämpöpumppuasentaja, CNC-osaaja, tietojärjestelmien suunnittelija). Pulaa on myös osa-aikaisista, luotettavista työntekijöistä. Ylemmän johdon päteville sijaisille olisi myös kysyntää. YRITYSBAROMETRI syksy

10 Avainhenkilöiden riittävyys toimialoittain viimeisen 6kk:n aikana Toimiala Kyllä % Ei % % 3 16 % Puuteollisuus % 1 8 % Kauppa % 1 4 % Tietoteollisuus 6 86 % 1 14 % Palvelut % 5 16 % Rakentaminen % 3 18 % Kaikki 98 87,5 % 14 12,5 % 3.5 Avoimet työpaikat Alla oleva taulukko esittää avoimien työpaikkojen määrää toimialoittain. Taulukosta nähdään, että avoimia työpaikkoja on 41 kappaletta 14 eri yrityksessä Raahen seutukunnassa. Kysymykseen vastasivat kaikki yritykset. Avoimien työpaikkojen määrä tällä hetkellä Vähintään yksi avoin työpaikka Toimiala Kpl % Yritysten määrä % Vastanneita % 6 43 % 19 Puuteollisuus 1 2 % 1 7 % 12 Kauppa 0 0 % 0 0 % 25 Tietoteollisuus 4 10 % 2 14 % 7 Palvelut 5 12 % 3 21 % 32 Rakentaminen 5 12 % 2 14 % 17 Kaikki YRITYSBAROMETRI syksy

11 4 SALDOLUVUT 2012 Jatkossa tutkimuksen tuloksia esitettäessä käytetään saldolukumenetelmää, jossa saldoluku saadaan vähentämällä kasvua arvioivien yritysten prosentuaalisesta osuudesta laskua arvioivien yritysten prosentuaalinen osuus. Mikäli saldoluku on positiivinen, kasvua arvioivia yrityksiä on enemmän kuin laskua epäileviä. Mikäli saldoluku on negatiivinen, on vuorostaan laskua arvioivia yrityksiä enemmän. Saldoluvussa ei huomioida pysynyt ennallaan -vastausvaihtoehtoa. Aikaisemmat Raahen seutukunnan yritysbarometritutkimukset on toteutettu vuoden 1999 toukokuussa ja vuosina syyskuun aikana. Aikaisempien vuosien vähäisten vastauksien vuoksi puuteollisuus, tietoteollisuus ja rakennusala oli jätetty saldoluvuista pois. Kahden viimeisen vuoden korkeamman vastausmäärän ansiosta otimme kyseessä olevat alat mukaan. Tässä luvussa vertaillaan tulevaisuuden näkymistä saatuja saldolukuja. 4.1 Hintataso Kuvio 7 esittää arvioitua hintatason kehitystä toimialoittain seuraavalle kuudelle kuukaudelle. Tietoteollisuuden ja puuteollisuuden aloille ennustetaan hintatason nousua verrattuna vuoden 2011 saldolukuihin. Muut toimialat ennustavat hintatason lievää laskua. Kuvio 7 Arvio tuotteiden tai palveluiden hintatason kehityksestä YRITYSBAROMETRI syksy

12 Arvionne hintatason kehityksestä tulevien 6 kk:n aikana? Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku 0 % 63 % 37 % -37 Puuteollisuus 42 % 25 % 33 % 8 Kauppa 36 % 44 % 20 % 16 Tietoteollisuus 14 % 86 % 0 % 14 Palvelut 38 % 59 % 3 % 34 Rakentaminen 29 % 71 % 0 % 29 Kaikki alat 29 % 56 % 15 % 13 Alla olevan taulukon saldolukujen mukaan tuotteiden tai palveluiden hintatason kehitys viimeisen kuuden kuukauden aikana on ollut laskussa metalli- ja konepajateollisuudella sekä kaupan alalla. Muilla aloilla hintataso on ollut nouseva. Suurin osa yrityksistä arvioi kehityksen pysyvän ennallaan. Miten tuotteittenne tai palveluittenne hintataso on kehittynyt viimeisen 6 kk aikana verrattuna sitä edeltäneisiin 6 kuukauteen? Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku 5 % 79 % 16 % -11 Puuteollisuus 25 % 67 % 8 % 17 Kauppa 20 % 56 % 24 % -4 Tietoteollisuus 14 % 86 % 0 % 14 Palvelut 28 % 69 % 3 % 25 Rakentaminen 24 % 76 % 0 % 24 Kaikki alat 21 % 70 % 10 % 11 YRITYSBAROMETRI syksy

13 4.2 Myynti Kuvio 8 esittää arvioitua myynnin kehitystä toimialoittain seuraavalle kuudelle kuukaudelle. Puuteollisuus ja rakennusala arvioivat myynnin kehityksessä nousua verrattuna vuoden 2011 saldolukuihin. Muilla toimialoilla myynnin kehityksen arvioidaan laskevan. Kuvio 8. Arvio myynnin kehityksestä tulevien 6 kk:n aikana. Arvionne myynnin kehityksestä tulevien 6 kk:n aikana verrattuna sitä aiempiin 6 kk:een Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku 21 % 37 % 42 % -21 Puuteollisuus 33 % 33 % 33 % 0 Kauppa 44 % 36 % 20 % 24 Tietoteollisuus 14 % 57 % 29 % -14 Palvelut 44 % 44 % 13 % 31 Rakentaminen 47 % 41 % 12 % 35 Kaikki alat 38 % 40 % 22 % 15 YRITYSBAROMETRI syksy

14 Alla olevan taulukon mukaan metalli- ja konepajateollisuus, puuteollisuus ja kauppa arvioivat myynnin kehityksen olevan laskussa. Muut toimialat arvioivat myynnin kehityksen nousua. nouseva. Suurin osa yrityksistä arvioi kehityksen pysyvän ennallaan. Kuinka yrityksenne myynti (laskutus) on kehittynyt viimeisten 6 kk:n aikana sitä edeltäneisiin 6 kk:een verrattuna? Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku 16 % 47 % 37 % -21 Puuteollisuus 8 % 50 % 42 % -33 Kauppa 28 % 36 % 36 % -8 Tietoteollisuus 43 % 43 % 14 % 29 Palvelut 41 % 47 % 13 % 28 Rakentaminen 29 % 47 % 24 % 6 Kaikki alat 29 % 45 % 27 % 2 Kuvio 9 esittää arvioitua myynnin kehitystä toimialoittain seuraavalle 12 kuukaudelle. Arvio myynnin kehityksestä tulevien 12 kk:n aikana on vuoden 2011 saldolukuihin verrattuna laskenut kaikilla muilla aloilla paitsi palveluiden ja rakentamisen alalla. Kuvio 9. Arvio myynnin kehityksestä tulevien 12 kk:n aikana. YRITYSBAROMETRI syksy

15 Arvionne myynnin kehityksestä tulevien 12 kk:n aikana verrattuna aiempiin 12 kk:een Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku 47 % 32 % 21 % 26 Puuteollisuus 33 % 25 % 42 % -8 Kauppa 52 % 24 % 24 % 28 Tietoteollisuus 43 % 29 % 29 % 14 Palvelut 53 % 34 % 13 % 41 Rakentaminen 35 % 35 % 29 % 6 Kaikki alat 46 % 30 % 23 % Kannattavuus Kuvio 10 esittää arvioitua kannattavuuden kehitystä toimialoittain seuraavalle kuudelle kuukaudelle. Arvio kannattavuuden kehityksestä tulevien 6 kk:n aikana on vuoden 2011 saldolukuihin verrattuna laskenut kaikilla muilla aloilla paitsi rakentamisen alalla. Kuvio 10. Arvio kannattavuuden kehityksestä tulevien 6 kk:n aikana YRITYSBAROMETRI syksy

16 Arvionne kannattavuuden kehityksestä tulevien 6 kk:n aikana verrattuna aiempiin 6 kk:een Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku 11 % 53 % 37 % -26 Puuteollisuus 17 % 42 % 42 % -25 Kauppa 28 % 52 % 20 % 8 Tietoteollisuus 43 % 57 % 0 % 43 Palvelut 38 % 50 % 13 % 25 Rakentaminen 41 % 35 % 24 % 18 Kaikki alat 29 % 48 % 22 % 7 Alla olevan taulukon mukaan puuteollisuuden ja tietoteollisuuden kannattavuuden kehitys on ollut laskeva. Kaupan alalla nousevia ja laskevia ennusteita on ollut yhtä paljon. Muilla aloilla on ollut pientä nousua. nouseva. Suurin osa yrityksistä arvioi kehityksen pysyvän ennallaan. Kuinka yrityksenne kannattavuus on kehittynyt viimeisten 6 kk aikana verrattuna sitä edeltäneisiin 6 kk:een? Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku 37 % 37 % 26 % 11 Puuteollisuus 8 % 58 % 33 % -25 Kauppa 28 % 44 % 28 % 0 Tietoteollisuus 14 % 57 % 29 % -14 Palvelut 38 % 38 % 25 % 13 Rakentaminen 24 % 59 % 18 % 6 Kaikki alat 29 % 46 % 26 % 3 YRITYSBAROMETRI syksy

17 4.4 Kapasiteetti Alla oleva taulukko esittää yritysten tuotantokapasiteetin riittävyyttä. Palveluiden ja rakentamisen aloilla saldoluku osoitti kapasiteettia olevan liian vähän. Kaupan ja tietoteollisuuden aloilla liikaa ja liian vähän vastauksia oli saman verran. Muilla toimialoilla saldoluku oli positiivinen. nouseva. Suurin osa yrityksistä arvioi kapasiteettia olevan sopivasti. Onko yrityksessänne kapasiteettiä tällä hetkellä Toimiala Liikaa Sopivasti Liian vähän Saldoluku 26 % 68 % 5 % 21 Puuteollisuus 25 % 67 % 8 % 17 Kauppa 0 % 100 % 0 % 0 Tietoteollisuus 43 % 14 % 43 % 0 Palvelut 3 % 84 % 13 % -9 Rakentaminen 24 % 47 % 29 % -6 Kaikki alat 14 % 73 % 13 % 2 YRITYSBAROMETRI syksy

18 4.5 Kone- ja laiteinvestoinnit Kuvio 11 esittää arvioitujen kone- ja laiteinvestointien kehitystä toimialoittain seuraavalle kuudelle kuukaudelle. Verrattuna vuoden 2011 saldolukuihin metalli- ja konepajateollisuus arvioi kone- ja laiteinvestointien kehityksen nousevan ja tietoteollisuuden pysyvän samana. Muilla toimialoilla kone- ja laiteinvestointien kehitys oli laskussa. Kuvio 11. Arvio kone- ja laiteinvestointien kehityksestä tulevan 6 kk:n aikana Arvio kone- ja laiteinvestointien kehityksestä tulevien 6 kk:n aikana verrattuna edellisiin 6 kk:een Toimiala Kasvaa Ennallaan Vähenee Saldoluku 21 % 63 % 16 % 5 Puuteollisuus 25 % 67 % 8 % 17 Kauppa 16 % 84 % 0 % 16 Tietoteollisuus 0 % 100 % 0 % 0 Palvelut 22 % 72 % 6 % 16 Rakentaminen 24 % 47 % 29 % -6 Kaikki alat 20 % 71 % 10 % 10 YRITYSBAROMETRI syksy

19 Alla olevan taulukon mukaan metalli- ja konepajateollisuuden kone- ja laiteinvestointien saldoluvun kehitys on ollut laskeva. Kaupan alalla kasvavien ja vähentyneiden vastauksien määrä on ollut sama. Muilla toimialoilla saldoluku on positiivinen. nouseva. Suurin osa yrityksistä arvioi kehityksen pysyvän ennallaan. Kuinka kone- ja laiteinvestoinnit ovat kehittyneet viimeisten 6 kk:n aikana verrattuna edeltäneisiin 6 kk:een Toimiala Kasvaa Ennallaan Vähenee Saldoluku 21 % 53 % 26 % -5 Puuteollisuus 25 % 58 % 17 % 8 Kauppa 8 % 84 % 8 % 0 Tietoteollisuus 29 % 71 % 0 % 29 Palvelut 38 % 50 % 13 % 25 Rakentaminen 29 % 59 % 12 % 18 Kaikki alat 25 % 62 % 13 % 12 YRITYSBAROMETRI syksy

20 4.6 Toimitilainvestoinnit Kuvio 12 esittää arvioitujen toimitilainvestointien kehitystä toimialoittain seuraavalle kuudelle kuukaudelle. Verrattuna vuoden 2011 saldolukuihin kaikkien toimialojen kehitys oli laskussa. Kuvio 12. Arvio toimitilainvestointien kehityksestä tulevien 6 kk:n aikana. Arvio toimitilainvestointien kehityksestä tulevien 6 kk:n aikana verrattuna edellisiin 6 kk:een Toimiala Kasvaa Ennallaan Vähenee Saldoluku 11 % 84 % 5 % 5 Puuteollisuus 8 % 75 % 17 % -8 Kauppa 8 % 92 % 0 % 8 Tietoteollisuus 0 % 86 % 14 % -14 Palvelut 9 % 84 % 6 % 3 Rakentaminen 6 % 82 % 12 % -6 Kaikki alat 8 % 85 % 7 % 1 YRITYSBAROMETRI syksy

21 Alla olevan taulukon mukaan kaikkien toimialojen saldoluvun kehitys on ollut positiivinen. nouseva. Suurin osa yrityksistä arvioi kehityksen pysyvän ennallaan. Kuinka toimitilainvestoinnit ovat kehittyneet viimeisten 6 kk:n aikana verrattuna edeltäneisiin 6 kk:een Toimiala Kasvaa Ennallaan Vähenee Saldoluku 26 % 63 % 11 % 16 Puuteollisuus 17 % 83 % 0 % 17 Kauppa 8 % 92 % 0 % 8 Tietoteollisuus 29 % 71 % 0 % 29 Palvelut 16 % 81 % 3 % 13 Rakentaminen 12 % 88 % 0 % 12 Kaikki alat 16 % 81 % 3 % 13 YRITYSBAROMETRI syksy

22 4.7 Markkinointi-investoinnit Kuvio 13 esittää arvioitujen markkinointi-investointien kehitystä toimialoittain seuraavalle kuudelle kuukaudelle. Verrattuna vuoden 2011 saldolukuihin kaikkien toimialojen kehitys oli laskussa, paitsi metalli- ja konepajateollisuuden sekä rakentamisen aloilla saldoluku oli nousussa. Kuvio 13. Arvio markkinointi-investointien kehityksestä tulevien 6 kk:n aikana Arvio markkinointi-investointien kehityksestä tulevien 6 kk:n aikana verrattuna edellisiin 6 kk:een Toimiala Kasvaa Ennallaan Vähenee Saldoluku 37 % 63 % 0 % 37 Puuteollisuus 17 % 67 % 17 % 0 Kauppa 20 % 76 % 4 % 16 Tietoteollisuus 0 % 86 % 14 % -14 Palvelut 16 % 81 % 3 % 13 Rakentaminen 18 % 71 % 12 % 6 Kaikki alat 20 % 74 % 6 % 13 YRITYSBAROMETRI syksy

23 Alla olevan taulukon mukaan kaikkien toimialojen saldoluvun kehitys on ollut positiivinen, paitsi puuteollisuuden ja kaupan aloilla saldoluvut ovat olleet negatiivisia. nouseva. Suurin osa yrityksistä arvioi kehityksen pysyvän ennallaan. Kuinka markkinointi-investoinnit ovat kehittyneet viimeisten 6 kk:n aikana verrattuna edeltäneisiin 6 kk:een Toimiala Kasvaa Ennallaan Vähenee Saldoluku 47 % 42 % 11 % 37 Puuteollisuus 8 % 58 % 33 % -25 Kauppa 16 % 64 % 20 % -4 Tietoteollisuus 29 % 57 % 14 % 14 Palvelut 22 % 69 % 9 % 13 Rakentaminen 29 % 71 % 0 % 29 Kaikki alat 25 % 62 % 13 % 12 YRITYSBAROMETRI syksy

24 4.8 Tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Kuvio 14 esittää arvioitujen tutkimus- ja kehitysinvestointien kehitystä toimialoittain seuraavalle kuudelle kuukaudelle. Verrattuna vuoden 2011 saldolukuihin kaikkien toimialojen kehitys oli laskussa. Kuvio 14. Arvio tutkimus- ja kehitysinvestointien kehityksestä tulevien 6 kk:n aikana Arvio tutkimus- ja kehitysinvestointien kehityksestä tulevien 6 kk:n aikana verrattuna edellisiin 6 kk:een Toimiala Kasvaa Ennallaan Vähenee Saldoluku 26 % 68 % 5 % 21 Puuteollisuus 17 % 58 % 25 % -8 Kauppa 12 % 88 % 0 % 12 Tietoteollisuus 0 % 71 % 29 % -29 Palvelut 13 % 84 % 3 % 9 Rakentaminen 6 % 82 % 12 % -6 Kaikki alat 13 % 79 % 8 % 5 YRITYSBAROMETRI syksy

25 Alla olevan taulukon mukaan kaikkien toimialojen saldoluvun kehitys on ollut positiivinen, paitsi puuteollisuuden alalla kasvavien ja vähenevien ennusteiden määrä on ollut yhtä suuri. Suurin osa yrityksistä arvioi kehityksen pysyvän ennallaan. Kuinka tutkimus- ja kehitysinvestoinnit ovat kehittyneet viimeisten 6 kk:n aikana verrattuna edeltäneisiin 6 kk:een Toimiala Kasvaa Ennallaan Vähenee Saldoluku 21 % 68 % 11 % 11 Puuteollisuus 17 % 67 % 17 % 0 Kauppa 8 % 92 % 0 % 8 Tietoteollisuus 43 % 57 % 0 % 43 Palvelut 16 % 78 % 6 % 9 Rakentaminen 12 % 88 % 0 % 12 Kaikki alat 16 % 79 % 5 % 11 YRITYSBAROMETRI syksy

26 4.9 Tilauskanta Kuvio 15 esittää arviota tilauskannan kehityksestä toimialoittain seuraavalle kuudelle kuukaudelle. Verrattuna vuoden 2011 saldolukuihin kaikkien toimialojen kehitys oli laskussa paitsi rakentamisen alalla nousussa. Kuvio 15. Arvio tilauskannan kehityksestä tulevien 6 kk:n aikana Arvio tilauskannan kehityksestä tulevien 6 kk:n aikana verrattuna tämän hetkiseen tilanteeseen Toimiala Kasvaa Ennallaan Vähenee Saldoluku 26 % 32 % 42 % -16 Puuteollisuus 8 % 25 % 67 % -58 Kauppa 32 % 48 % 20 % 12 Tietoteollisuus 57 % 43 % 0 % 57 Palvelut 34 % 56 % 9 % 25 Rakentaminen 35 % 35 % 29 % 6 Kaikki alat 31 % 43 % 26 % 5 YRITYSBAROMETRI syksy

27 Alla olevan taulukon mukaan kaikkien toimialojen saldoluvun kehitys on ollut negatiivinen, paitsi palveluiden ja rakentamisen aloilla kehitys on ollut positiivista. Suurin osa yrityksistä arvioi kehityksen pysyvän ennallaan. Millainen on tilauskanta tällä hetkellä verrattuna 6 kk:n takaiseen tilanteeseen Toimiala Kasvaa Ennallaan Vähenee Saldoluku 16 % 37 % 47 % -32 Puuteollisuus 17 % 42 % 42 % -25 Kauppa 24 % 48 % 28 % -4 Tietoteollisuus 14 % 43 % 43 % -29 Palvelut 31 % 50 % 19 % 13 Rakentaminen 41 % 41 % 18 % 24 Kaikki alat 26 % 45 % 29 % -4 YRITYSBAROMETRI syksy

28 4.10 Työntekijöiden saatavuus Kuvio 16 esittää arviota työntekijöiden saatavuuden kehityksestä toimialoittain seuraavalle kuudelle kuukaudelle. Verrattuna vuoden 2011 saldolukuihin kaikkien toimialojen kehitys oli nousussa. Kuvio 16. Arvio työntekijöiden saatavuuden kehityksestä tulevien 6 kk:n aikana Miten työntekijöiden saatavuus on kehittynyt Raahen seutukunnassa viimeisen 6 kk aikana Toimiala Kasvaa Ennallaan Vähenee Saldoluku 5 % 79 % 16 % -11 Puuteollisuus 17 % 75 % 8 % 8 Kauppa 21 % 71 % 8 % 13 Tietoteollisuus 29 % 57 % 14 % 14 Palvelut 9 % 63 % 28 % -19 Rakentaminen 12 % 71 % 18 % -6 Kaikki alat 14 % 69 % 17 % -4 YRITYSBAROMETRI syksy

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen osuuspankit Toimitus

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 214 Suhdannebarometri Marraskuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 ESIPUHE... 1 2 TAUSTATIEDOT... 2 3 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE tutkimukset PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki pk-yritysten suhdanne- ja rahoitustilannetta luotaavan pikakyselyn marraskuussa 29 aikavälillä 7.11.

Lisätiedot

Sisältö- ja media-alan yritys-selvitys

Sisältö- ja media-alan yritys-selvitys Sisältö- ja media-alan yritys-selvitys 20.12.2007 Launonen Tapani Leppäniemi Matti POEM, OAMK 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto.. 3 1.1 Tavoitteet.. 3 1.2 Sisältö- ja media-alan määritelmä kasvuselvityksessä.

Lisätiedot

Aikajana. Keski-Suomen

Aikajana. Keski-Suomen 2 KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN KEHITYSKUVA 4 KESKI-SUOMEN TALOUDEN RAKENNE 6 KESKI-SUOMEN AVAINALAT 8 KESKI-SUOMEN TOIMIALARYHMÄT 9 KESKI-SUOMEN PLUSSAT, MIINUKSET JA KYSYMYSMERKIT 10 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Lisätiedot

Alueraportti, Keski-Suomi

Alueraportti, Keski-Suomi Pk-yritysbarometri, syksy 2014 1 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 2 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2014

Pk-yritysbarometri, kevät 2014 Pk-yritysbarometri, kevät 2014 1 Pk-yritysbarometri, kevät 2014 2 Pk-yritysbarometri, kevät 2014 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

KONKURSSIAALLOT RANTAUTUVAT MAAKUNTIIN ERI TAHDISSA

KONKURSSIAALLOT RANTAUTUVAT MAAKUNTIIN ERI TAHDISSA KONKURSSIAALLOT RANTAUTUVAT MAAKUNTIIN ERI TAHDISSA Kun Suomen talous lähti heikkenemään vuoden 2008 aikana, työttömyys lähti saman vuoden lopussa jyrkkään kasvuun lähes yhtä aikaa kaikissa maakunnissa.

Lisätiedot

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Yritysrahoituskysely 2013 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Sisällys Esipuhe 3 Yhteenveto 4 1. Aineisto 5 2. Yritysten rahoituksen hankinta 6 3. Yritysten rahoituksen hankinta-aikomukset 12 4.

Lisätiedot

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Yritysrahoituskysely 2013 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Sisällys Esipuhe 3 Yhteenveto 4 1. Aineisto 5 2. Yritysten rahoituksen hankinta 6 3. Yritysten rahoituksen hankinta-aikomukset 12 4.

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tiedonkeruu 04-06 / Vastaajia 183 Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Isännöintiala Suomessa Noin 800 yritystä 2500 isännöitsijää - Kaikkiaan yrityksissä töissä noin 5000 henkilöä

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

TEM Toimialapalvelun toimialapäälliköiden näkemykset toimialojen tulevaisuuden näkymistä, syksy 2012

TEM Toimialapalvelun toimialapäälliköiden näkemykset toimialojen tulevaisuuden näkymistä, syksy 2012 3.9.2012 TEM Toimialapalvelun toimialapäälliköiden näkemykset toimialojen tulevaisuuden näkymistä, syksy 2012 1. Puutuotealaa synkistää kysynnän hiipuminen ja kustannusten kasvu Puuteollisuuden tilanne

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006

Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006 Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006 Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006 Haaga-Perho

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 27.5.2015 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 LIIKEVAIHTO Satakunnan

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B 20 00100 HELSINGFORS Tel: (09) 686 6120 KANNET: TÄHTIKUVIOT OY, KUVA: KARI LIKONEN Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Raportteja 32 2013 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun Ahlgren-Holappa Johanna Andolin Mikael Joutsensaari Riikka Niskanen Annamari Niskavirta

Lisätiedot

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

Mari Harald ESISELVITYS KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAN KÄYNNISTÄMISEKSI KOKKOLASSA

Mari Harald ESISELVITYS KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAN KÄYNNISTÄMISEKSI KOKKOLASSA Mari Harald ESISELVITYS KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAN KÄYNNISTÄMISEKSI KOKKOLASSA KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS ISBN 978-951-39-5927-2 (nid.) ISBN 978-951-39-5928-9 (verkkoj.) Jyväskylän yliopistopaino

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot