LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA"

Transkriptio

1 LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA Pro gradu -tutkielma Turu yliopisto Terveyde biotieteet Lääkekehitystiede Toukokuu 2015 Pauliia Leivo Turu yliopisto laatujärjestelmä mukaisesti tämä julkaisu alkuperäisyys o tarkastettu Turiti Origiality Check -järjestelmällä.

2 TIIVSTELMÄ TURUN YLIOPISTO LEIVO, PAULIINA: luokkalaiste tyttöje äitie aseteet HPV-rokotukse taustalla ja aseteita mahdollisesti selittävät tekijät Espoossa ja Oulussa Pro gradu -tutkielma, 105 s. Lääkekehitystiede Toukokuu 2015 Ihmise papilloomaviruksia eli HPV-viruksia tuetaa yli 100. Niistä oi 40 esiityy geitaalialueella ja voi aiheuttaa ifektio. Väestöstä prosettia saa elämäsä aikaa sukupuolielite HPV-ifektio. Useimmat HPV-ifektiot paratuvat itsestää, mutta e ifektiot, jotka eivät parae, voivat hoitamattomaa johtaa kohdukaulasyövä kehittymisee vuode kuluessa. HPV-ifektio aiheuttamie solumuutoste seulota ja hoito sekä kohdukaulasyövä hoito ja seurata aiheuttavat yhteiskualle merkittäviä kustauksia. Rokote HPV-ifektiota vastaa o ollut markkioilla vuodesta 2006 ja vuoa 2013 se otettii mukaa Suome kasallisee rokotusohjelmaa. Rokotus o tarkoitettu vuotiaille tytöille ja kahde esimmäise rokotusohjelmavuode aikaa rokotusohjelmaa täydetävästi vuotiaille tytöille. HPV-rokottee tuloa kasallisee rokotusohjelmaa saatteli eräälaie mediakohu. Erityisesti sosiaalisessa mediassa levisi väitteitä, että rokotus ei olisi turvallie ja että sillä olisi vakavia haittavaikutuksia. Väitteet aiheuttivat epätietoisuutta ja huolta vahempie keskuudessa. Terveyde ja hyvivoii laitos THL arvioi jo aikaisessa vaiheessa, että HPVrokotuskattavuuksissa tulisi olemaa kaupukie välisiä eroja. THL halusi selvittää mistä rokotuskattavuuserot kaupukie välillä johtuvat ja ovatko äitie aseteet erilaisia HPVrokotukse taustalla kaupugista riippue. Lisäksi haluttii selvittää mitä äidit tiesivät HPV-ifektiosta, mistä tietolähteistä äidit olivat saaeet tietosa ja mitä tietolähteitä he pitivät luotettavia. Tutkimus toteutettii valittuje kouluje Wilma-järjestelmä kautta iteretkyselyä luokkalaiste tyttöje äideille Espoossa ja Oulussa. Vastauksia saatii 685. Vastauste perusteella selkeitä asee- tai tietoeroja kaupukie välillä oli hyvi vähä. Kuiteki ku vastaajat jaettii kolmee ryhmää se perusteella, mite he suhtautuivat HPV-rokotteesee, selkeitä asee-eroja tuli esille. Tässä tutkimuksessa keskityttii vertailemaa kahta aseeryhmää; HPV-rokotteesee erityise myöteisesti suhtautuvia ja HPV-rokotteesee kriittisesti suhtautuvia. Tuloste perusteella korkeampi koulutus, parempi ammattiasema ja korkea tulotaso lisäsivät vastaaja myöteisyyttä HPV-rokotusta kohtaa. HPV-rokotuksee myöteisesti suhtautuvat luottivat erittäi paljo Suome ja Euroopa terveysviraomaisii ja terveydehuollo ammattilaisii. HPV-rokotuksee kriittisesti suhtautuvat olivat vähemmä koulutettuja, alemmassa ammattiasemassa ja heidä tulotasosa oli matalampi. Tässä ryhmässä luottamus viraomaisii ja terveydehuollo ammattilaisii oli selkeästi heikompi kui HPV-rokotuksee myöteisesti suhtautuvassa ryhmässä. Uskoollisuus äytti tämä tutkimukse perusteella lisäävä vastaaja kriittistä aseetta HPV-rokotusta kohtaa. Kaikissa vastaajaryhmissä pelko haittavaikutuksista oli yleisi HPV-rokotuksee liitetty egatiivie asia. Asiasaat: HPV-ifektio, HPV-rokotus, rokotusasee, kohdukaulasyöpä, kasallie rokotusohjelma

3 1 JOHDANTO ROKOTTEET INFEKTIOIDEN EHKÄISYSSÄ ROKOTTEIDEN MAHDOLLISUUDET JA ONGELMAT ROKOTTEITA KOSKEVA RISKINARVIOINTI ARVOT JA ASENTEET ASENTEIDEN MUODOSTUMINEN ASENTEIDEN JA KÄYTTÄYTYMISEN YHTEYS, METAPREFERENSSI ROKOTTEITA KOSKEVAT ARVOT JA ASENTEET Tietovajeharha Laimilyötiharha Status quo -harha Valheellie tasapaio -harha ROKOTEASENTEISIIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ ROKOTTEITA KOSKEVAT EETTISET KYSYMYKSET OVATKO ROKOTTEET LUONNOTTOMIA? ROKOTTEIDEN JA LÄÄKKEIDEN YHTÄLÄISYYDET JA EROT SUHTAUTUMINEN TIETEESEEN JA ROKOTTEISIIN: SUOMALAISTEN ASENTEET VERRATTUNA MUIHIN EUROOPPALAISIIN SUOMESSA KÄYTÄVÄ ROKOTEKESKUSTELU JA ROKOTETURVALLISUUS YHTENÄ SEURATUIMMISTA TIEDEUUTISISTA SUOMESSA KÄYTÄVÄN ROKOTEKESKUSTELUN NÄKYMINEN GOOGLE TRENDSISSÄ HPV-INFEKTIO JA KOHDUNKAULANSYÖPÄ HPV-INFEKTION YLEISYYS SUOMESSA JA MAAILMALLA KOHDUNKAULANSYÖVÄN YLEISYYS SUOMESSA JA MAAILMALLA MYYNTILUVAN SAANEET HPV-ROKOTTEET HPV-ROKOTTEIDEN TEHO... 31

4 7.2 HPV-ROKOTTEIDEN TURVALLISUUS HPV-ROKOTTEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET SUOMEN KANSALLINEN ROKOTUSOHJELMA ROKOTUSREKISTERI JA ROKOTUSKATTAVUUS SUOMESSA HPV-ROKOTUS SUOMEN KANSALLISESSA ROKOTUSOHJELMASSA HPV-ROKOTUSKATTAVUUS JA KATTAVUUDEN ALUEELLISET EROT HPV-rokotuskattavuus Euroopassa KYSELY LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEISTA HPV- ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO TUTKIMUSMENETELMÄ AINEISTO AINEISTON TILASTOLLINEN KÄSITTELY JA ANALYSOINTI TULOKSET OSALLISTUJIEN TAUSTATIEDOT ÄITIEN SUHTAUTUMINEN HPV-ROKOTTEESEEN MISTÄ ÄIDIT OLIVAT SAANEET TIETONSA HPV-INFEKTIOSTA JA HPV- ROKOTTEESTA SEKÄ MITÄ TAHOJA ÄIDIT PITIVÄT ASIANTUNTIJOINA ROKOTTEISIIN LIITTYEN MINKÄ IKÄISENÄ HPV-ROKOTUS PITÄISI ANTAA JA PITÄISIKÖ MYÖS POJAT OTTAA MUKAAN KANSALLISEEN ROKOTUSOHJELMAAN VAPAAT KOMMENTIT TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN JA EETTISYYDEN ARVIONTI TUTKIMUSMENETELMÄN VALINTA JA LUOTETTAVUUS Sähköie kysely tutkimusmeetelmää Vapaaehtoiste äyte AINEISTON LUOTETTAVUUDEN TARKASTELU... 71

5 Vastaajie määrä Aieisto edustavuus Aieisto edustavuutta heiketävät tekijät Avoimet kysymykset tutkimuksessa TUTKIMUKSEN EETTINEN ARVIOINTI LOPPUPÄÄTELMÄT JA POHDINTA Lähteet...83 Liite 1 Kyselylomake.90 Liite 2 Turu yliopisto eettise toimikua lausuto 99 Liite 3 Espoo sivistystoime lausuto Liite 4 Oulu sivistys- ja kulttuuripalveluide päätös..103 Liite 5 Saatekirje Espoo.104 Liite 6 Saatekirje Oulu

6 Käytetyt lyheteet ECDC EMA FDA HPV KRAR NCB Europea Ceter for Disease Prevetio ad Cotrol Europea Medicies Agecy, Euroopa lääketurvaviraomaie Food ad Drug Admiistratio, Yhdysvaltoje lääketurvaviraomaie huma papilloma virus, ihmise papilloomavirus Kasallie rokotusasiatutijaryhmä Nuffield Coucil o Bioethics Papa-äyte gyekologie irtosoluäyte STM THL Wilma WHO sosiaali- ja terveysmiisteriö Terveyde ja hyvivoii laitos kouluissa käytössä oleva ohjelmisto, joka avulla vahemmat, opettajat ja oppilaat voivat viestiä keskeää World Health Orgaizatio, Maailma terveysjärjestö 5

7 1 JOHDANTO Suomessa, kute moissa muissaki läsimaissa, o kasallie rokotusohjelma, joka tarkoituksea o rokotteide avulla suojata kasalaiset mahdollisimma hyvi tarttuvia tauteja vastaa. Ohjelma myötä sellaiset tarttuvat taudit kute kurkkumätä, jäykkäkouristus, tuhkarokko, vihurirokko, isorokko, sikotauti ja tuberkuloosi o saatu hävitettyä kokoaa tai lähes kokoaa. Sosiaali- ja terveysmiisteriö hallioi kasallista rokotusohjelmaa ja se rahoitetaa valtio budjetista. Kuat huolehtivat rokotuste käytäö toteutuksesta. Terveyde- ja hyvivoii laitos THL seuraa kasallise rokotusohjelma toteutumista ja turvallisuutta, ataa ohjeistuksia rokotuste suhtee ja kerää rokotuskattavuustietoja. (THL 2015b) Kasallie rokotusasiatutijaryhmä (KRAR) o THL: pääjohtaja asettama työryhmä, joka muu muassa ataa suosituksia uusie rokotteide ottamisesta kasallisee rokotusohjelmaa. Rokotusohjelmaa otettava uude rokottee pitää merkittävästi parataa kasaterveyttä vähetämällä se taudi esiityvyyttä, jolta rokote suojaa. Uude rokottee pitää olla yksilölle turvallie, laajasta käytöstä ei ole odotettavissa väestötasolla hyötyy ähde liiallisia haittoja ja uutee rokotteesee tarvittava taloudellise paostukse tulisi olla saavutettavaa terveyshyötyy ähde kohtuullie. (THL 2012) Eduskuta päätti lisätä HPV-rokottee kasallisee rokotusohjelmaa kasallise rokotusasiatutijaryhmä suosituksesta ja sille varattii rahat vuode 2013 budjetista. HPV-rokote estää HPV- eli papilloomavirustartutoja, jotka aisilla voivat aiheuttaa kohdukaulasyöpää. HPV-virukset ovat osallisea moie muideki syöpie syyssä. HPV-rokotuste atamie alkoi peruskoulussa Rokote o suuattu vuotiaille tytöille ja takautuvasti vuotiaille tytöille. (STM 2013) Rokotuste aloittamista saatteli mediakohu varsiki sosiaalisessa mediassa. Erityisesti Facebookissa ja kouluje Wilma-järjestelmissä levisi syksyllä 2013 laajasti väite, että HPV-rokote ei ole turvallie ja että se aiheuttaa merkittäviä haittavaikutuksia (Nuutie 2013). Näitä haittoja saottii ilmeee esimerkiksi Japaissa, Itiassa ja Israelissa. Väittee takaa oli hyviki viralliselta kuulostava taho, Suome terveysjärjestö ry, joka edustaja o koulutukseltaa lääkäri. Eräs toieki paljo mediahuomiota äkemyksillää saaut lääkäri vastusti HPV-rokotusta äkyvästi (Heikkilä 2013). THL joutui oikomaa sosiaalisessa mediassa levieitä väitteitä ja rauhoittelemaa 6

8 vahempia paiottamalla sitä, että rokotetta o laajasti tutkittu, myös Suomessa, eikä vakavia haittoja ole ilmeyt. THL kertoi, että WHO: mukaa rokottee tehosta o kiistato äyttö ja rokottee o saaut maailmassa jo 175 miljooaa ihmistä. Rokotusohjelmaa jatketaa myös iissä maissa, joissa Suome terveysjärjestö edustaja väitti tapahtuee jopa kuolemaa johtaeita haittoja ja pysyviä vammautumisia. (THL 2014e, Repo 2013, YLE Terveys 2013a, YLE Terveys 2013b) Mediassa ostettii esille seki, että rokotusohjelmaa valittu rokote Cervarix o sama GlaxoSmithKlie-lääkeyritykse kehittämä kui kohoutta arkolepsiariskiä aiheuttaut Pademrix -sikaifluessarokote. Väitettii myös, että rokotetta ei ole tutkittu tarpeeksi ja että se voi aiheuttaa muu muassa syöpää. (Verkkomedia.org 2013) HPV-rokottee käytöstä ja haitoista käytii keskustelu eduskuassa kasaedustaja tehtyä kirjallise kysymykse HPV-rokotuste aloittamisesta, rokotteesee liittyvistä haitoista ja haittoje seuraasta. Peruspalvelumiisteri vakuutti, että HPV-rokote täyttää kasallise rokotusohjelma vaatimukset ja se o tieteellisesti todettu tehokkaaksi ja turvalliseksi sekä yksilö- että väestötasolla. Lisäksi rokote vähetää kokoaiskustauksia ja se haittoja seurataa tarkasti. (Eduskuta 2013) Syksyllä 2013 mediassa käyty keskustelu äytti mite emotioaalisesti latautuutta ja eettisesti jäitteistä (Lauis 2013) rokotteista käytävä keskustelu voi pahimmillaa olla. Tämä pro gradu toimeksiato tuli Terveyde ja hyvivoii laitokselta. THL arvioi jo aikaisessa vaiheessa, että kaupukie HPV-rokotuskattavuuksissa tulisi olemaa eroja Suome eri puolilla. THL halusi selvittää, mikälaie asee kohderyhmää kuuluvie tyttöje äideillä oli HPV-rokotusta kohtaa ja johtuivatko erot HPV-rokotuskattavuuksissa äitie erilaisesta suhtautumisesta rokotteesee. Lisäksi haluttii selvittää äitie tietolähteitä ja sitä, mitä tietolähteitä äidit pitivät luotettavia. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: 1. Millaie tietämys äideillä o HPV-ifektiosta 2. Mistä tietolähteistä äidit ovat saaeet tietosa HPV-ifektiosta ja HPVrokotuksesta 3. Mitä tietolähteitä äidit pitävät luotettavia 4. Mitä eroja aseteissa o HPV-rokotukse suhtee ja mistä erot johtuvat 5. Selittävätkö erot aseteissa rokotuskattavuude eroja 7

9 Tässä työssä selvitetää esi yleisesti rokotteisii liittyviä mahdollisuuksia ja ogelmia. Seuraavaksi tarkastellaa, mite arvot ja aseteet muodostuvat, millaisia arvoja ja aseteita rokotuksii liittyy sekä mitä eettisiä kysymyksiä ousee esii rokotteide yhteydessä. Suomalaiste suhtautumista tieteesee ja rokotteisii o tarkasteltu aiempie tutkimustuloste avulla. HPV-ifektiosta, kohdukaulasyövästä, HPVrokotteista ja Suome kasallisesta rokotusohjelmasta käydää läpi perustiedot sekä tilastot HPV-rokotuskattavuudesta esimmäise rokotusvuode aikaa. Pro gradu tutkimusosuus koostuu espoolaiste ja oululaiste luokkalaiste tyttöje äideille suuatusta iteretkyselystä. Kyselyllä pyrittii saamaa vastauksia edellä maiittuihi tutkimuskysymyksii ja selvittämää äitie aseteita HPV-rokotusta kohtaa. 8

10 2 ROKOTTEET INFEKTIOIDEN EHKÄISYSSÄ 2.1 ROKOTTEIDEN MAHDOLLISUUDET JA ONGELMAT Maailma terveysjärjestö (WHO) arvio mukaa rokotteet säästävät vuosittai 2-3 miljooaa ihmishekeä. Tärkeimpiä rokotteilla torjuttuja tartutatauteja ovat kurkkumätä, tuhkarokko, hikuyskä, keuhkokuume, polio, rotavirukse aiheuttama ripuli, vihurirokko ja jäykkäkouristus. WHO o julistaut Rokotuste vuosikymmee (egl. the Decade of Vaccies, DoV) , joka tavoitteea o, että kaikki ihmiset ja yhteisöt maailmassa olisivat vapaita rokotteilla torjuttavista sairauksista. WHO: mukaa rokotusohjelmat tukevat tasa-arvoa ja e tulee sovittaa yhtee muu perusterveydehuollo kassa. Korkea rokotuskattavuus o Rokotuste vuosikymmee tärkeimpiä tavoitteita. Vuotee 2020 meessä kaikkie rokotuste kattavuude pitäisi olla 90 kasallisesti ja alueellisesti 80. Tällä hetkellä rokotusohjelmie toteuttamie o vielä kaukaa tästä tasa-arvosta. (WHO 2013a, Eskola, Rees 2013, Lauis 2007) Rokotteide meestystaria viimeiste vuosikymmete aikaa o käätyyt harmillisesti myös rasitteeksi rokotuksille. Rokotteilla torjutut sairaudet ja kuolleisuus ovat hävieet ihmiste muistista ja iide sijaa rokotteide haittavaikutukset ovat ilmestyeet keskustelu keskiöö. Rokotteide mahdolliset haittavaikutukset ähdää todeäköisempää ja vaarallisempaa vaihtoehtoa kui rokotteilla torjuttava sairaus. Koska HPV-rokotteita o ollut markkioilla vasta alle kymmee vuotta, mota vuosikymmetä kattavaa pitkäaikaistietoa HPV-rokotukse tehosta kohdukaulasyövä ehkäisystä ei ole saatavilla. Useammat tutkimustulokset perustuvat kliiisissä tutkimuksissa saatuihi tietoihi ja matemaattisee malliuksee. WHO o arvioiut, että kehittyvissä maissa kohdukaulasyövä riski aleee rokotetuilla prosettia jos rokotuskattavuus o prosettia. Läsimaissa kuolleisuude kohdukaulasyöpää o arvioitu laskeva HPV-rokotukse asiosta. Kokoaisuudessa HPV-rokottee arvioidaa estävä oi eljä viidestä kohdukaulasyövästä. (WHO 2008, THL 2014f) Läsimaissa o todettu, että paras HPV-rokotuskattavuus saavutetaa atamalla rokotus kouluissa. Matti Lehtie (2014) o tutkiut eri rokotusstrategioide vaikuttavuutta terveysrekistereitä hyödytämällä. Alustavie eusteide mukaa tulokset laumasuoja suhtee vaihtelevat jopa 30 riippue siitä, mitä rokotusstrategiaa o käytetty ja oko myös pojat rokotettu. Lehtise tutkimuksessa ei ilmeyt 9

11 terveyshaittoja seuratavuode aikaa eikä esimerkiksi arkolepsiaa havaittu. Tehokkaa ja turvallise HPV-rokotusohjelma lisäksi Lehtie suosittaa HPV-testii perustuvia seulotoja ykyiste papa-seulotoje tilalle HPV-tautie hävittämiseksi ja kustauste säästämiseksi. (Lehtie ym., 2014) Rokotteita koskevat ogelmat liittyvät useimmite haittavaikutuksii, erityisesti odottamattomii haittavaikutuksii, joita voi esiityä tarkasta tutkimus- ja kehitystyöstä ja valvoasta huolimatta. Osa harviaisista haittavaikutuksista tulee ilmi vasta siiä vaiheessa, ku otoskoko o riittävä eli rokotetta o aettu tuhasille, jopa miljooille ihmisille, mikä ei välttämättä ole ollut mahdollista kehitys- ja testausvaiheessa. Viime vuosia erityistä huomioita Suomessa o saaut sikaifluessapademiaa vastaa suuattu Pademrix -rokote ja rokotusta seuraut kohout riski sairastua arkolepsiaa. Vuosia sytyeide laste ja uorte riski sairastua arkolepsiaa oli esimmäiseä vuoa rokottamise jälkee 13-kertaie ja toisea vuoa viisikertaie sama ikäisii rokottamattomii verrattua. Aikuisilla oli kahtea esimmäiseä vuoa Pademrix -rokotukse jälkee oi seitsemäkertaie riski sairastua arkolepsiaa kui rokottamattomilla aikuisilla. Ee Pademrix -rokotuste aloittamista arkolepsiaa sairastui Suomessa yksi lapsi lasta/uorta kohde ja yhteesä oi ihmistä vuodessa. Vuosia Pademrix -rokotuste jälkee sairastueita oli hekilöä vuodessa ja 89 sairastuutta vielä vuoa Vuosia Suomessa sairastui arkolepsiaa yhteesä 146 lasta ja uorta, jotka olivat sytyeet vuoa 1991 tai se jälkee. (Jokie ym., 2014) 2.2 ROKOTTEITA KOSKEVA RISKINARVIOINTI Kute lääkkeitäki, rokotteita koskee huolellie ja tarkasti sääelty lupa- ja valvotaprosessi. Lääkevalvotaviraomaiset puitsevat rokottee haittoja ja hyötyjä tarkasti siiä vaiheessa, ku rokotteelle haetaa myytilupaa. Rokotteita koskee myös jälkivalvota ja haittavaikutuksista raportoiti myytiluva saamise jälkee. Koska rokotteet aetaa terveille ihmisille, rokotteide riskeihi ja haittoihi liittyvä tolerassi o alhaisempi kui lääkkeillä, joita usei aetaa sairaille. Absoluuttisee riskii perustuva ollatolerassi riskie suhtee o kuiteki rokotteide kohdalla mahdoto ajatus (Lauis 2013). Kasalaiste ja terveydehuollo asiatutijoide riskikäsitykset eivät ole samalaisia ja erilaie riskikäsitys tuottaa erilaisia uhkakuvia. Vahempi, joka harkitsee lapsesa rokottamista, voi ähdä rokottamise riskit eri tavalla kui terveydehuollo 10

12 ammattilaie. Vahemma silmissä rokottamisee liittyvät mahdolliset haittavaikutukset saattavat tutua suuremmalta ja todeäköisemmältä uhalta kui itse sairaus, joka rokotuksella pyritää välttämää. Varsiki läsimaissa rokotteide avulla torjutut sairaudet ja iide aiheuttamat riskit ovat ykyää ii tutemattomia, että riskikeskustelu o siirtyyt sairauksista rokottamisee mahdollisesti liittyvii riskeihi. (Larso ym., 2011, Polad, Polad 2011, Polad 2010) 11

13 3 ARVOT JA ASENTEET Ihmiset elävät keskellä erilaisia arvoja ja aseteita. Arvot ja aseteet ovat käsitteiä lähellä toisiaa, mutta e eivät ole yksi ja sama asia. Sosiaalisilla arvoilla tarkoitetaa tavoitteita koskevia valitataipumuksia, jotka ovat ympäristöstä opittuja, yleisiä ja pysyviä. Arvot koskevat laajoja kokoaisuuksia ja kertovat huomattavasti yleisemmistä valitataipumuksista. Arvot edustavat yksilölle tai yhteisölle luoteeomaista käsitystä toivottavasta päämäärästä. Ne voivat myös olla käyttäytymistä koskevia käsityksiä tai uskomuksia. Ihmiset pyrkivät mahdollisuuksie mukaa oudattamaa omaksumiaa arvoja. Aseteisii verrattua arvot ovat pysyvämpiä. (Allardt 1983, Meli, Roie 2008) Aseteella tarkoitetaa taipumusta reagoida myöteisesti tai kielteisesti johoki esieesee, hekilöö tai asiaa. Aseteella o aia joki kohde. Asetee taustalta löytyy opittu taipumus ajatella, tutea ja käyttäytyä määrätyllä tavalla tiettyä kohdetta kohtaa. Ihmise kaikessa päivittäisessä toimiassa ovat aseteet mukaa. Aseteet ovat usei hyvi pitapuolisia eivätkä e ole ii pysyviä kui arvot. Aseteet saattavat muuttua opeastiki. Aseteita voidaa myös kuvata liimaksi, joka yhdistää ihmiset ryhmiksi ja ataa heille sosiaalise idetiteeti ja statukse. (Allardt 1983, Erwi 2005) 3.1 ASENTEIDEN MUODOSTUMINEN Phil Erwi o kirjassaa Aseteet ja iihi vaikuttamie (2005) listaut seitsemä tapaa, joilla aseteet voivat sytyä ja kehittyä. Useimmite ämä seitsemä tapaa toimivat toisiaa täydetäe ja limittäi. Iformaatiovaikutuksella tarkoitetaa hekilöide välistä viestitää ja joukkotiedotusvälieitä, joilla o suuri merkitys aseteide sytyy ja kehityksee. Ku hekilö miettii kataasa rokotuksii, hä o alttiia sekä positiiviselle että egatiiviselle iformaatiolle ja iformaatiota tulee sekä media kautta että esimerkiksi tuttavapiiristä. Toie merkittävä tekijä o suora kokemus kohteea olevasta asiasta. Hekilöllä voi olla joko hyviä tai huooja rokottamisee liittyviä kokemuksia. Klassise ehdollistumise mallissa ihmiset pitävät iistä ihmisistä, joilla o samalaisia aseteita kui heillä itsellää ja hakeutuvat heidä seuraasa. Aseteet ovat hekilökohtaisia, mutta jos jollaki hekilöllä o samalaisia aseteita kui itsellä, e herättävät myöteistä arvioitia. Välie-ehdollistumie teoriassa korostetaa vahvistamise merkitystä käyttäytymise oppimisessa ja ylläpitämisessä. Aseteita vahvistetaa palkitsemalla. 12

14 Esimerkiksi eakkoluuloie vahempi voi kaustaa lapsesa eakkoluuloisia aseteita iitä huomatessaa. (Erwi 2005) Rokottamisee joko myöteisesti tai kielteisesti suhtautuvat vahemmat vaikuttavat aseteillaa myös lastesa aseteisii ja käsityksii rokotteista. Havaito-oppimisessa tai mallioppimisessa aseteet opitaa havaioimalla toiste aseteita ja tekoja ja iide seurauksia. Tässäki voi ajatella vahemmalla tai muulla ympäristöllä oleva merkittävä rooli aseteide muodostumisessa. Sosiaalise vertailu teoria mukaa ihmisellä o sisäie tarve arvioida aseteitaa ja kykyjää suhteessa muihi. Tämä tarve vahvistuu erityisesti epävarmoia aikoia ja silloi ku yksilö o epävarma asemastaa. Erwii viimeie teoria ostaa esille periöllisyyde. Vaikka periteise määritelmä mukaa asee o opittu valmius, uudempi tutkimus o ataut viitteitä siitä, että aiaki muutamie aseteide kehittymiselle periöllisyydellä saattaa olla merkitystä. Jo kaua o tiedetty, että esimerkiksi kielteiset aseteet käärmeitä ja hämähäkkejä kohtaa opitaa muita pelkoja helpommi. (Erwi 2005) Voi myös ajatella, että ihmisellä o sisäärakeettu pelko piikkejä ja pistämistä kohtaa ja pelko rokotusta kohtaa kumpuaa sieltä. 3.2 ASENTEIDEN JA KÄYTTÄYTYMISEN YHTEYS, METAPREFERENSSI Aseetutkimuksii ja iistä tehtävii tulkitoihi o suhtauduttava varauksella, sillä aseteide ja käyttäytymise välillä ei aia ole selvää yhteyttä. Asee, kute eakkoluuloisuus, voi kuvata vai hekilö mielipidettä, joka ei kuitekaa ilmee tämä ulkoisessa käyttäytymisessä. Metapreferessillä tarkoitetaa halua toimia määrätyllä tavalla, vaikka todellie toimita ei sitä vastaakaa. Vahempie aseteet ja aikomukset eivät välttämättä lopulta ole sama kui heidä toimitasa esimerkiksi rokotukse suhtee. (Allardt 1983, Erwi 2005, Meli, Roie 2008) Aseteide vaikutukse käytöksee o väitetty oleva vahvempi silloi, ku hekilöllä o omakohtaista kokemusta asetee kohteesta. Samoi jos ihmise oma etu o kyseessä, hä myös toimii todeäköisemmi aseteidesa mukaisesti. (Erwi 2005) 13

15 3.3 ROKOTTEITA KOSKEVAT ARVOT JA ASENTEET Rokotteisii kohdistuvia epäilyksiä ja huolia o ollut kasalaiste mielissä ii kaua kui rokotteita o ollut olemassa (Wolfe, Sharp 2002). Pelko rokotteide haitoista, olivat e sitte odotettavissa olevia tai odottamattomia haittoja, vaikuttaa oleva suuri tekijä rokotekriittisyydessä tai rokotteista kieltäytymisessä (Polad 2010). Itereti ja erityisesti sosiaalise media myötä rokotteisii kriittisesti suhtautuvat liikkeet saavuttavat kuiteki paljo laajemma huomio ja paljo opeammi kui aikaisemmi o ollut mahdollista. Erityisesti ihmiset, jotka eivät välttämättä ole rokotusvastaisia, mutta etsivät tietoa rokotteide turvallisuudesta, vaihtoehtoisista rokotusaikatauluista ja uusie ja vahoje rokotteide tarpeellisuudesta, ovat tällaiste sosiaalisessa mediassa opeasti leviävie ryhmie vaikutuksille alttiita. Ihmiste rokotusmyöteisyys tai -kielteisyys o sekoitus tieteellisiä, taloudellisia, psykologisia, kulttuurisia ja poliittisia tekijöitä. (Larso ym., 2011) Tietovajeharha Usei kasalaiste rokotekriittisyyttä perustellaa tietovajeella. Se mukaa jos kasalaisilla olisi paremmat tieteelliset tiedot tartutataudeista, rokotteista ja rokotteide hyödyistä, he suhtautuisivat rokotteisii myöteisemmi. Rokotusmyöteisyyde lisäämiseksi kasalaisille tulisi tarjota helposti ymmärrettävää ja totuudemukaista tietoa tartutataudeista ja iide ehkäisystä. Viime aikoia tietovajemallia o kuiteki kritisoitu paljo. Vaikka kasalaiste tiedot tartutataudeista ja rokoteturvallisuudesta ovatki puutteelliset, o esitetty, että kasalaiste rokotekriittisyys perustuu pääasiallisesti muihi kui tiedollisii seikkoihi. O arveltu, että rokotteita koskeva tiedottamie voi jopa lisätä kasalaiste kriittisyyttä. Maailmakuvalla, ideologialla, poliittisilla ja moraalisilla aseteilla, luottamuksella ja riskikäsityksellä sekä sosiaalisella idetiteetillä o ajateltu oleva suurempi vaikutus kasalaiste rokotusaseteisii kui tietovajeella. (Lauis 2013, Larso ym., 2011) Laimilyötiharha Lauis (2013) selittää laimilyötiharhaa: Laimilyötiharha tarkoittaa joki epätoivotu asiatila arvioimista huoommaksi silloi, ku se o seurausta aktiivisesta toimiasta kui silloi, ku asiatila o seurausta tekemättä jättämisestä. Rokotteisii liittye laimilyötiharha ilmeee site, että osa ihmisistä pitää rokottamista tautii sairastumista suurempaa uhkaa. Näi jopa sellaisessa tilateessa ku taudi 14

16 aiheuttamat haitat ovat todeäköisempiä, vakavampia ja pitkäkestoisempia kui rokotteesee liittyvät haitat. (Lauis 2013) Status quo -harha Status quo -harhalla tarkoitetaa ihmiste perusteetota mieltymystä ja takertumista vallitsevaa tilateesee ja siihe vaihtoehtoo, joka jättää tilatee eallee. Lääketiede ja biotekologia ovat kehittyeet valtavasti viimeiste vuosie ja vuosikymmeie aikaa, mutta ihmiset voivat olla haluttomia sopeutumaa kehityksee. Tämä koskee myös uusia rokotteita, vaikka tietee kaalta muutokset olisivat eliolosuhteita paratavia ja terveyttä edistäviä. Tällöi o kyse status quo -harhasta. (Lauis 2013) Valheellie tasapaio -harha Valheellie tasapaio -harha (egl. false balace) sytyy siitä, ku varsiki mediassa aetaa relevatille, tutkitulle, tieteelliselle tiedolle ja sitä vastustaville mielipiteille yhtä paljo äkyvyyttä. Esimerkkiä maiittakoo, että vaikka todellisuudessa 99 asiatutijoista olisi sitä mieltä, että pikkulaste rokotukset ovat turvallisia ja tehokkaita ja vai 1 asiatutijoista olisi asiasta eri mieltä, ii mediassa tästä luodaa valheellie tasapaio -harha, joka mukaa asiatutijoide mielipiteet olisivat jakautueet jotakuiki puolet rokotuste puolesta ja puolet rokotuksia vastaa. Tämä valheellie tasapaio -harha vaikuttaa ihmiste aseteisii (Dulop 2013). Valheellie tasapaio -harhassa vaihtoehdot, esimerkiksi oikei vai vääri, järki vai tue, tiede vai mutu, asetetaa keiotekoisesti vastakkai ja luodaa ristiriitatilae, jota asiatutijoide ja tietee maailmassa ei todellisuudessa ole (Nohyek 2014). Valheellie tasapaio -harha saattaa osittai selittää miksi suomalaisista 38 kokee rokotekriittisyyde terveysuhaksi (Keski-Hallila 2014). Dixo ja Clarke tutkivat (2013) valheellie tasapaio -harhaa käytäössä. Dixoi ja Clarke tutkimuksessa yhdysvaltalaiset yliopisto-opiskelijat jaettii kolmee ryhmää. Yksi ryhmä sai luettavaksee uutisartikkeli, joka mukaa tuhkarokkorokote aiheuttaa autismia. Toie ryhmä sai artikkeli, joka loi lukijalle valheellie tasapaio -harha esittämällä perusteluja tuhkaroko ja autismi syy-seuraussuhtee puolesta ja vastaa. Kolmae ryhmä uutisartikkeli kertoi yksiselitteisesti, että rokote ei voi aiheuttaa autismia. Ku opiskelijoilta artikkeleide lukemise jälkee kysyttii, kuika todeäköisesti he rokottaisivat lapsesa tuhkarokkorokotteella, valheellie tasapaio 15

17 -harha artikkeli lukeeet opiskelijat suhtautuivat kaikkei kielteisimmi tuhkarokkorokotuksee. (Dixo, Clarke 2013) Dixo ja Clarke arvelivat, että asiaa perehtymättömille saattoi jäädä vaikutelma, että asiatutijoide mielipiteet olivat jyrkästi jakautueet, tai että asiatutijat todella olivat epävarmoja rokottee hyödyistä ja haitoista. Tämä saattoi johtaa kielteisee päätöksee rokottamise suhtee. (Dixo, Clarke 2013) 3.4 ROKOTEASENTEISIIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ Lähes kaikissa tutkimuksissa pelko haittavaikutuksista ja varsiki yllättävistä haittavaikutuksista, o ollut suuri rokotekriittisyytee vaikuttava tekijä (Dahlstrom ym., 2010, Dempsey ym., 2009, Polad 2010, Rosethal ym., 2008, Stocker ym., 2013). Haittavaikutuste pelko ei ole uusi ilmiö, joka olisi sytyyt yhä useampie rokotteide keksimise myötä, vaa ilmiö o tuttu jo rokotteide alkuajoista lähtie (Wolfe, Sharp 2002). Nykyaikaa o aioastaa opeampaa ja helpompaa tavoittaa yhä laajempia yleisöjä viestiällä. Nopea ja helpo tavoitettavuude havaitsi myös Keela (2010), ku hä seurasi verkkoyhteisö MySpacessa julkaistuja eglaikielisiä, pääosi yhdysvaltalaisia blogikirjoituksia HPV-rokotteesee liittye 2,5 vuode aja vuosia Tuoa aikaa HPV-rokote tuli markkioille Yhdysvalloissa. Blogikirjoituksissa 43 prosetissa suhtauduttii HPV-rokotteesee kriittisesti. Kriitikoide huoli suutautui esisijaisesti rokottee turvallisuutee. Muita maiittuja huoleaiheita olivat muu muassa rokotevalmistajie itressit rokotuste atamise ja kehittämise suhtee, huoli vakavista haittavaikutuksista sekä huoli vahempie oikeudesta päättää rokottaako lapsesa vai ei. HPV-rokottee tehokkuutta epäiltii ja kerrottii muista vaihtoehdoista rokottamiselle tai vakuuteltii, että HPV-ifektio paratuu itsestää useimpie ihmiste kohdalla ja rokote o siksi turha. Kielteisistä kirjoituksista eemmistö oli mieste kirjoittamia ja miehillä oli myös laajempi yhteisö MySpacessa, joka kautta heidä mielipiteesä levisivät laajemmalle. (Keela ym., 2010) Tutkijat ovat arvelleet, että erilaiset verkkoyhteisöt heijastelevat todellise elämä sosiaalisia verkostoja. Tästä johtue tutkijat pelkäävät, että riski rokotteilla torjuttavie tautiepidemioide puhkeamisee rokottamattomie keskuudessa kasvaa, jos rokotteisii kriittisesti suhtautuvat ovat yhteydessä toisiisa myös verko ulkopuolella. (LSOHTM 2015) Dahlström (2010) teki Ruotsissa väestötutkimukse lähes vahemmalle heidä aseteistaa HPV-rokotetta kohtaa ee kui HPV-rokote tuli Ruotsissa kasallisee 16

18 rokotusohjelmaa. Tieto HPV-ifektiosta ja vahemma yleie rokotemyöteisyys lisäsivät tässä tutkimuksessa vahemma myöteisyyttä HPV-rokotusta kohtaa. Tutkimukse tulokset kertovat myös, että mitä parempi tulotaso vahemmalla ja perheellä o, sitä positiivisemmi he suhtautuvat HPV-rokotteesee. Toisaalta korkeamma koulutustaso myötä vahemma halukkuus HPV-rokotuksee väheee. Vahemmat, joilla oli tyttäriä, olivat valmiimpia hakkimaa HPV-rokottee vaikka omalla kustauksellaa kui poikie vahemmat. Samaie Dahlströmi tutkimus kertoi myös se, että Pohjoismaide ulkopuolella sytyeet maahamuuttajat olivat haluttomampia atamaa lapsellee HPV-rokottee kui sytyperäiset ruotsalaiset. (Dahlstrom ym., 2010) Rosethali (2008) Yhdysvalloissa tekemä tutkimus ataa osittai erilaisia tuloksia se suhtee, mitkä seikat vaikuttavat HPV-rokottee ottamisee. Rosethali mukaa äidi taustalla, kute seksuaalihistorialla tai -arvoilla tai äidi omakohtaisella kokemuksella HPV-ifektiosta ei ollut merkitystä HPV-rokotuksee liittyvässä päätökseteossa. Myöskää äidi tai tyttäre ikä ei vaikuttaut aikomuksee ottaa tai olla ottamatta HPVrokotus. Tärkei vaikuttava tekijä oli rokottee uutuus, joka takia moet äidit vielä harkitsivat päätöstää sekä se, että rokotus ei tutuut vielä ajakohtaiselta tyttäre kohdalla. Muita vaikuttavia tekijöitä olivat äitie yleie asee rokotteita kohtaa ja heidä käsityksesä vahemmuudesta ja lapse haavoittuvuudesta. (Rosethal ym., 2008) Toisessa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa kartoitettii sekä sitä, mitä lääkärit arvelivat vahempie ajatteleva HPV-rokotteesta että vahempie todellisia mielipiteitä. Tutkimuksessa lääkärit arvioivat, että vahemmat eivät pidä HPV-rokotetta erityise tarpeellisea juuri heidä lapsellee. Kuiteki kysyttäessä vahemmilta HPVrokotukse tarpeellisuudesta, he pitivät HPV-rokotusta yhtä tarpeellisea kui muitaki lapsuus- ja uoruusiä rokotuksia. Metapreferessi eli halu toimia määrätyllä tavalla, joka ei kuitekaa vastaa todellista toimitaa, kuvaa vahempie ajatuksia tässä tutkimuksessa; huolimatta vahempie melko positiivisesta aseteesta HPV-rokotusta kohtaa vai oi 30 yhdysvaltalaisista vuotiaista tytöistä o saaut HPVrokotukse. (Healy, Motesios & Middlema 2014) Vahempie aseteet ja aikomukset eivät välttämättä lopulta ole yhtä kui heidä toimitasa rokotukse suhtee, mutta vahempie roolilla o paljo merkitystä se suhtee ottaako tytär HPVrokotukse (Dahlstrom ym., 2010, Stocker ym., 2013). 17

19 Lääkäri tai muu terveydehuollo ammattilaise suositus ottaa HPV-rokotus o moelle vahemmalle tärkeä tekijä päätettäessä lapse rokottamisesta. Tutkijoide mukaa terveydehuoltohekilöstö osuutee rokotuspäätöksessä kaattaisi kiiittää erityistä huomioita mietittäessä keioja vaikuttaa vahempie mielipiteesee (Dempsey ym., 2009, Reiter ym., 2009, Rosethal ym., 2008, Stocker ym., 2013). Tutkimuksissa o tullut ilmi, että moie vahempie mielestä tytär o liia uori HPVrokotuksee silloi ku sitä tarjotaa, eikä lapsi ole vielä siiä vaiheessa seksuaalisesti aktiivie. Näistä syistä rokote ei tuu tarpeelliselta (Dahlstrom ym., 2010, Dempsey ym., 2009). Eräät tahot, erityisesti jotkut uskoolliset ryhmät, vastustavat HPV-rokotetta, koska he katsovat se liittyvä liia vapaasee seksuaalielämää. Osa vahemmista pelkää, että rokottee myötä tyttärelle sytyy väärä käsitys siitä, että rokote suojaisi kaikilta sukupuolitaudeilta. Tämä käsitys taas saattaa johtaa tyttöje kohdalla aikaisempaa sukupuolielämä aloittamisee, useampii kumppaeihi, sukupuolitauteihi ja epätoivottuihi raskauksii. (LSOHTM 2015, Smith ym., 2015) Kaadalaiset tutkijat selvittivät rekisteritietoje perusteella, oko HPV-rokotteella yhteys riskialttiisee seksuaalikäyttäytymisee. Tutkimuksessa hyödyettii yli kaadalaise tytö terveysrekisteritietoja. Puolet tytöistä sai HPV-rokotukse heti se tultua rokotusohjelmaa vuosia tyttöje ollessa keskimääri 13-vuotiaita. Vertailuryhmä tytöt olivat olleet 13-vuotiaita vuosia eli ee rokotusohjelma alkamista eivätkä he olleet saaeet HPV-rokotusta. Molempie ryhmie tyttöjä seurattii keskimääri 4,5 vuotta. Ryhmie välillä ei havaittu eroja raskauksie tai sukupuolitautie määrissä. Mahdollisia eroja sukupuolielämä aloitusiä tai sukupuolikumppaie määrä suhtee tutkimus ei selvittäyt, koska tutkimus perustui vai terveysrekistereistä saatuihi tietoihi raskauksista ja sukupuolitaudeista. (Smith ym., 2015) 18

20 4 ROKOTTEITA KOSKEVAT EETTISET KYSYMYKSET Isossa-Britaiassa toimiva Nuffield Coucil o Bioethics (NCB) tutkii biologiaa ja lääketieteesee liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä ataa iistä raportteja ja suosituksia. Neuvosto julkaisi vuoa 2007 Public Health: Ethical issues -raporti. Raportissa käsitellää muu muassa tarttuvia tauteja kasaterveyde äkökulmasta ja rokotteide roolia tarttuvie tautie ehkäisyssä. (Nuffield Coucil o Bioethics 2007) NCB: mukaa valtiolla o velvollisuus huolehtia kasalaise ja yksilö mahdollisuuksista elää tervettä elämää. Valtio tehtävä o poistaa terveytee liittyviä epätasa-arvoisia seikkoja erityisesti heikommassa asemassa olevilta ryhmiltä ja yksilöiltä. Parhaite tämä oistuu hovimestarimalli (egl. stewardship model) avulla. Hovimestarimallissa ogelmii tartutaa tehokkaasti, mutta kasalaisia ei voi pakottaa mihikää heidä omaa terveyteesä tai se edistämisee liittye. Toisi saoe aikuisia ihmisiä ei voi pakottaa terveisii elämätapoihi. Hovimestarimalli mukaa kasalaisia kuiteki aktiivisesti ohjataa oikeaa suutaa ilma pakotteita tai kaustimia ja tehdää terveyde edistämie ja ylläpitämie mahdollisimma helpoksi. Hovimestarimalli päämäärä o saavuttaa asetetut terveystavoitteet ii, että yksilö oikeuksia rajoitetaa tai loukataa mahdollisimma vähä. NCB ei kuitekaa aia pidä välttämättömää yksilö suostumusta. Jos jollaki toimepiteellä saavutetaa merkittävä hyöty koko väestölle eikä se aiheuta merkittävää haittaa yksilölle, ii yksilötaso suostumus ei ole välttämätö, vaa demokraattiste päätöksetekoprosessie kautta voidaa hakkia yksilötaso kattava suostumus. (Nuffield Coucil o Bioethics 2007) Rokotteide kohdalla euvosto muistuttaa, että rokotteide avulla voidaa parataa heikommassa asemassa olevie yksilöide asemaa esimerkiksi kohdistamalla ifluessarokotukset pitkäaikaissairaille, lapsille ja vahuksille. Rokotteista saatu hyöty voidaa jakaa kahtee; itselle tai omalle lapselle saatuu hyötyy ja muille saatuu hyötyy laumaimmuiteeti muodossa. Laumaimmuiteetti ostaa kuiteki kysymykse vapaamatkustajista. Vapaamatkustajat hyötyvät laumaimmuiteeti tuomasta suojasta, mutta välttävät rokottamisee mahdollisesti liittyvät riskit. (Nuffield Coucil o Bioethics 2007) Näitä vapaamatkustajia voidaa kutsua myös elitisteiksi, jotka haluavat rokotteide hyödyt, jos riittävästi muita lapsia o rokotettu, mutta eivät halua omille lapsillee rokottamise liittyviä riskejä tai haittoja (Larso 2011). 19

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET 2011

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET 2011 TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET TAUSTA Laaduhallita o osa Turu yliopisto hoitotietee laitokse keskeistä seurata- ja kehitystoimitaa. Hoitotietee laitokse laaduhallia

Lisätiedot

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta S E L V I T Y S Terveyskeskuste hammaslääkäritilae lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkise ja yksityise sektori hammaslääkärie työvoimatilatee lokakuussa 2005 kahdella

Lisätiedot

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19).

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19). KYSYMYKSET Sosiaali- ja terveydehuoltoalueet (sote-alue) Väliraporti perusteella kua tulee kuulua sote-alueesee, joka järjestää sille sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-alue muodostuu maakutie keskuskaupukie

Lisätiedot

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla.

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla. Kombiatoriikka, kesä 2010 Harjoitus 2 Ratkaisuehdotuksia (RT) (5 sivua) Käytä tehtävissä 1-3 kombiatorista päättelyä. 1. Osoita, että kaikilla 0 b a pätee ( ) a a ( ) k 1 b b 1 kb Biomikertoime määritelmä

Lisätiedot

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim.

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim. 8.3. Kombiaatiot MÄÄRITELMÄ 6 Merkitä k, joka luetaa yli k:, tarkoittaa lause- ketta k = k! ( k)! 6 3 2 1 6 Esim. 1 3 3! = = = = 3! ( 3)! 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Laskimesta löydät äppäime, jolla kertomia voi

Lisätiedot

Diskreetin Matematiikan Paja Ratkaisuja viikolle 4. ( ) Jeremias Berg. n(n + 1) 2. k =

Diskreetin Matematiikan Paja Ratkaisuja viikolle 4. ( ) Jeremias Berg. n(n + 1) 2. k = Diskreeti Matematiika Paja Ratkaisuja viikolle 4. (7.4-8.4) Jeremias Berg. Osoita iduktiolla että k = ( + ) Ratkaisu: Kute kaikissa iduktiotodistuksissa meidä täytyy siis osoittaa asiaa. Ns. perustapaus,

Lisätiedot

3.6. Geometrisen summan sovelluksia

3.6. Geometrisen summan sovelluksia Tyypillie geometrise summa sovellusalue o taloude rahoituslaskut mutta vai tyypillie. Tammikuu alussa 988 vahemmat avaavat pitkäaikaistili Esikoisellee. Tiliehdot ovat seuraavat. Korko kiiteä 3,85 % pa

Lisätiedot

2.5. Eksponenttifunktio ja eksponenttiyhtälöt

2.5. Eksponenttifunktio ja eksponenttiyhtälöt Eksoettifuktio ja -htälöt Eksoettifuktio ja eksoettihtälöt Ku otessi käsitettä laajeetaa sallimalla eksoetille muitaki arvoja kui kokoaislukuja, tämä taahtuu ii, että ii saotut otessikaavat ovat voimassa,

Lisätiedot

Otantajakauma. Otantajakauman käyttö päättelyssä. Otantajakauman käyttö päättelyssä

Otantajakauma. Otantajakauman käyttö päättelyssä. Otantajakauman käyttö päättelyssä Otatajakauma kuvaa tarkasteltava parametri jakauma eri otoksista laskettua parametria o joki yleesä tuusluku, esim. keskiarvo, suhteellie osuus, riskisuhde, korrelaatiokerroi, regressiokerroi, je. parametria

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiika tukikurssi Kurssikerta 1 Iduktiotodistus Iduktiotodistukse logiikka Tutkitaa tapausta, jossa haluamme todistaa joki väittee P() site, että se pätee kaikilla luoollisissa luvuilla. Eli halutaa

Lisätiedot

THL HPV-rokotekampanja

THL HPV-rokotekampanja Lähtökohta Brief Kampanja HPV-rokotteelle Kohderyhmänä tyttäret ja äidit/vanhemmat Tavoite: herättää mielenkiinto, jakaa tietoa Sävy: luotettava, selkeä Konsepti Taloustutkimus kartoitti lähtötilanteen

Lisätiedot

10 Kertolaskusääntö. Kahta tapahtumaa tai satunnaisilmiötä sanotaan riippumattomiksi, jos toisen tulos ei millään tavalla vaikuta toiseen.

10 Kertolaskusääntö. Kahta tapahtumaa tai satunnaisilmiötä sanotaan riippumattomiksi, jos toisen tulos ei millään tavalla vaikuta toiseen. 10 Kertolaskusäätö Kahta tapahtumaa tai satuaisilmiötä saotaa riippumattomiksi, jos toise tulos ei millää tavalla vaikuta toisee. Esim. 1 A = (Heitetää oppaa kerra) ja B = (vedetää yksi kortti pakasta).

Lisätiedot

Tutkimuksesta vastaavan henkilön eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta. Tapani Keränen TAYS

Tutkimuksesta vastaavan henkilön eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta. Tapani Keränen TAYS eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta Tapani Keränen TAYS eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta: perusteet Tutkimuksesta vastaavan henkilön (TVH) tulee havaita ja arvioida tutkimukseen liittyvät eettiset

Lisätiedot

Kansallinen rokotusohjelma Esimerkki olemassa olevasta priorisointiprosessista

Kansallinen rokotusohjelma Esimerkki olemassa olevasta priorisointiprosessista Kansallinen rokotusohjelma Esimerkki olemassa olevasta priorisointiprosessista Heini Salo THL, Rokotusten ja immuunisuojan osasto (ROKO) Kansallinen rokotusohjelma Tavoitteena suojata väestö mahdollisimman

Lisätiedot

4.3 Signaalin autokorrelaatio

4.3 Signaalin autokorrelaatio 5 4.3 Sigaali autokorrelaatio Sigaali autokorrelaatio kertoo kuika paljo sigaali eri illä korreloi itsesä kassa (josta imiki). Se o Fourier-muuokse ohella yksi käyttökelpoisimmista sigaalie aalysoitimeetelmistä.

Lisätiedot

Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa

Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa - mikä suoja suomalaisilla? Tartuntatautikurssi 15.4.2015 15.4.2015 Virusinfektiot-yksikkö/ Mia Kontio 1 Tuhkarokko: epäíly ja varmistus Oireet 7-21 vrk tartunnasta:

Lisätiedot

Tilapäinen vanhempainraha lapsen hoidon yhteydessä [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn]

Tilapäinen vanhempainraha lapsen hoidon yhteydessä [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn] Tilapäie vahempairaha lapse hoido yhteydessä [Tillfällig föräldrapeig vid vård av bar] Klicka här, skriv ev. Udertitel Lapset sairastuvat usei. Tämä vuoksi voit saada tilapäistä vahempairahaa, jos joudut

Lisätiedot

Valtion koulukotien strategia vuoteen 2015

Valtion koulukotien strategia vuoteen 2015 Valtio koulukotie strategia vuotee 2015 2 Valtio koulukotie strategia vuotee 2015 Stakes ja valtio koulukodit Graafie suuittelu ja taitto: Tiia Kuoppala Valokuvat: Valtio koulukotie oppilaat ja työtekijät

Lisätiedot

Kertaa tarvittaessa induktiota ja rekursiota koskevia tietoja.

Kertaa tarvittaessa induktiota ja rekursiota koskevia tietoja. MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS Aalyysi I Harjoitus 5. 0. 2009 alkavalle viikolle Ratkaisuehdotuksia ( sivua) (Rami Luisto) Laskuharjoituksista saa pistettä, jos laskettu vähitää 50 tehtävää; 3 pistettä,

Lisätiedot

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2 3 4 10 12 14 Tiesitkö tämän? Naisille Miehille Vanhemmille SIVU 2 4 Tiesitkö tämän? 5 Mikä on ihmisen papilloomavirus? Ihmisen papilloomavirus (HPV) on sukupuoliteitse leviävä virusinfektion aiheuttaja,

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiika tukikurssi Kurssikerta 3 1 Lisää iduktiota Jatketaa iduktio tarkastelua esimerki avulla. Yritetää löytää kaava : esimmäise (positiivise) parittoma luvu summalle eli summalle 1 + 3 + 5 + 7 +...

Lisätiedot

ja läpäisyaika lasketaan (esim) integraalilla (5.3.1), missä nyt reitti s on z-akselilla:

ja läpäisyaika lasketaan (esim) integraalilla (5.3.1), missä nyt reitti s on z-akselilla: 10 a) Valo opeus levyssä o vakio v 0 = c / 0, jote ajaksi matkalla L laskemme L t0 = = 0 L. v0 c b) Valo opeus levyssä riippuu z:sta: c c v ( z) = = ( z ) 0 (1 + 3az 3 ) ja läpäisyaika lasketaa (esim)

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET Taustaa Syksyllä 8 Turu yliopisto hoitotietee laitoksella kerättii sidosryhmiltä palautetta laitokse toimiasta. Kysely toteutettii

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

3.2 Sijaintiluvut. MAB5: Tunnusluvut

3.2 Sijaintiluvut. MAB5: Tunnusluvut MAB5: Tuusluvut 3.2 Sijaitiluvut Sijaitiluvut ovat imesä mukaiset: e etsivät muuttuja tyypillise arvo, jos sellaie o olemassa, tai aiaki luvu, joka lähellä muuttuja arvoja o eite. Sijaitiluvut jaetaa kahtee

Lisätiedot

- menetelmän pitää perustua johonkin standardissa ISO 140-5 esitetyistä menetelmistä

- menetelmän pitää perustua johonkin standardissa ISO 140-5 esitetyistä menetelmistä RAKENNUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYSTÄ KOSKEVAN ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSEN TOTEUTUMISEN VALVONTA MITTAUKSIN Mikko Kylliäie, Valtteri Hogisto 2 Isiööritoimisto Heikki Helimäki Oy Piikatu 58 A, 3300 Tampere mikko.kylliaie@helimaki.fi

Lisätiedot

Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä

Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Hyvä vanhempi, mietitkö lapsesi osallistumista rokotetutkimukseen? Tämä vihko tarjoaa sinulle tietoa päätöksesi

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

3 Lukujonot matemaattisena mallina

3 Lukujonot matemaattisena mallina 3 Lukujoot matemaattisea mallia 3. Aritmeettie ja geometrie joo 64. a) Lukujoo o aritmeettie joo, joka yleie jäse o a 3 ( ) 4 34 4 4 b) Lukujoo o geometrie joo, joka yleie jäse o c) Lukujoo o geometrie

Lisätiedot

Liite III. Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden tiettyihin kohtiin tehtävät korjaukset

Liite III. Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden tiettyihin kohtiin tehtävät korjaukset Liite III Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden tiettyihin kohtiin tehtävät korjaukset 55 Monovalenttisten tuhkarokkorokotteiden valmisteyhteenvetojen tiettyihin kohtiin tehtävät korjaukset Kohta

Lisätiedot

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaiste tehtävii Jari Lappalaie ja Ae-Maria Ervall-Hytöe 0 Johdato Epäyhtälöitä reaaliluvuille Cauchy epäyhtälö Kaikille reaaliluvuille a, a,, a ja b, b,, b pätee Cauchy

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

LEKTIO 9.12.2011. Rokotusosaaminen Käsite ja osaamisen arviointi. Anne Nikula, Turun yliopisto, Lääketieteellinen tdk, Hoitotieteen laitos

LEKTIO 9.12.2011. Rokotusosaaminen Käsite ja osaamisen arviointi. Anne Nikula, Turun yliopisto, Lääketieteellinen tdk, Hoitotieteen laitos 1 LEKTIO 9.12.2011. Rokotusosaaminen Käsite ja osaamisen arviointi. Anne Nikula, Turun yliopisto, Lääketieteellinen tdk, Hoitotieteen laitos Rokottaminen on maailmanlaajuisesti yksi merkittävimmistä terveydenhuollon

Lisätiedot

THL Papillooma (HPV) -rokotekampanja

THL Papillooma (HPV) -rokotekampanja LÄHTÖKOHTA Kampanjaelementit Konseptit HPV-rokote mukaan kansalliseen rokoteohjelmaan Kaikki 11 15-vuotiaat rokotetaan Kampanjoidaan rokotteen ottamisen puolesta Tieto tärkeässä roolissa -> Valittiinpa

Lisätiedot

Todennäköisyys, että yhden minuutin aikana saapuu 2 4 autoa.

Todennäköisyys, että yhden minuutin aikana saapuu 2 4 autoa. Testimuuttuja kriittie arvo 5 %: merkitsevyystasolla katsotaa taulukosta. Kriittie arvo o 9,488. Koska laskettu arvo 4,35 o pieempi kui taulukosta saatu kriittie arvo 9,488, ii ollahypoteesi jää voimaa.

Lisätiedot

Yhteisvoimin. Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin-puheenjohtajakauden ohjelma 2008

Yhteisvoimin. Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin-puheenjohtajakauden ohjelma 2008 Yhteisvoimi Pohjoismaide miisterieuvosto Ruotsi-puheejohtajakaude ohjelma 2008 Yhteisvoimi Pohjoismaide miisterieuvosto Ruotsipuheejohtajakaude ohjelma 2008 ANP 2007:742 Pohjoismaide miisterieuvosto, Kööpehamia

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Suomen rokotuskattavuus - aihetta huoleen? Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö Tartuntatautipäivät 9.11. 2015

Suomen rokotuskattavuus - aihetta huoleen? Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö Tartuntatautipäivät 9.11. 2015 Suomen rokotuskattavuus - aihetta huoleen? Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö Tartuntatautipäivät 9.11. 2015 1 Sidonnaisuudet Omistukset : - Matkat, luentopalkkiot, muut huomion/suosion osoitukset : -

Lisätiedot

Tehtäviä neliöiden ei-negatiivisuudesta

Tehtäviä neliöiden ei-negatiivisuudesta Tehtäviä epäyhtälöistä Tehtäviä eliöide ei-egatiivisuudesta. Olkoo a R. Osoita, että 4a 4a. Ratkaisu. 4a 4a a) a 0 a ) 0.. Olkoot a,, R. Osoita, että a a a. Ratkaisu. Kerrotaa molemmat puolet kahdella:

Lisätiedot

NUORTEN TIEDONHAKUSTRATEGIAT LÄÄKKEISIIN LIITTYVISSÄ ONGELMATILANTEISSA

NUORTEN TIEDONHAKUSTRATEGIAT LÄÄKKEISIIN LIITTYVISSÄ ONGELMATILANTEISSA NUORTEN TIEDONHAKUSTRATEGIAT LÄÄKKEISIIN LIITTYVISSÄ ONGELMATILANTEISSA Päivi Kuosmanen Proviisori, yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto 20.10.2015 20.10.2015 1 TAUSTAA Nykyinen terveys- ja lääkepolitiikka

Lisätiedot

SV ruotsi. 02532 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

SV ruotsi. 02532 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata Valittu aikajakso 0.0.00-0..00 0-DEC-0 ( ) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi Oppilaitos

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUS SUOSITUKSET 2008

TÄYDENNYSKOULUTUS SUOSITUKSET 2008 R Rötgehoitajie TÄYDENNYSKOULUTUS SUOSITUKSET 2008 Suome Rötgehoitajaliitto ry Filads Rötgeskötarförbud rf S SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdato... 3 2. Lähtökohdat ja ykytila...4 3. Rötgehoitajia koskevat suositukset

Lisätiedot

Sormenjälkimenetelmät

Sormenjälkimenetelmät Sormejälkimeetelmät Matti Risteli mristeli@iksula.hut.fi Semiaariesitelmä 23.4.2008 T-106.5800 Satuaisalgoritmit Tietotekiika laitos Tekillie korkeakoulu Tiivistelmä Sormejälkimeetelmät ovat satuaisuutta

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Tehtävä 1. Etsi Neperin luvulle e vaihtoehtoisia esitysmuotoja joko suppenevia lukujonoja tai päättymättömiä summia eli sarjamuotoja.

Tehtävä 1. Etsi Neperin luvulle e vaihtoehtoisia esitysmuotoja joko suppenevia lukujonoja tai päättymättömiä summia eli sarjamuotoja. POHDIN rojekti Jatkuva korko ja e Eksoettifuktioille voidaa johtaa omiaisuus f ( x) f (0) f( x). Riittää ku oletetaa, että f (0) o olemassa. Nyt eksoettifuktioide f( x) 2 x ja gx ( ) 3 x välistä yritää

Lisätiedot

Luento 7 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 7 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Lueto 7 Luotettavuus Koheretit järjestelmät Ja-Erik Holmberg Systeemiaalyysi laboratorio Aalto-yliopisto perustieteide korkeakoulu PL 00, 00076 Aalto ja-erik.holmberg@riskpilot.fi Määritelmä Tarkasteltava

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 6 ratkaisuiksi

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 6 ratkaisuiksi SMG-400 Sähkömageettiste järjestelmie lämmösiirto Ehdotukset harjoitukse 6 ratkaisuiksi Tarkastellaa suljetu järjestelmä tehotasaaioa joka o P + P P = P i g out st Oletetaa että verkotetussa alueessa jossa

Lisätiedot

Suomen rokotuskattavuus

Suomen rokotuskattavuus Suomen rokotuskattavuus - Tarttisko tehdä jotain? Taneli Puumalainen 24.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Suomen kansallinen rokotusohjelma 2016 - Rotavirusrokote (RV) 2 kk - DTaP-IPV-Hib +RV+ Pneumokokkirokote

Lisätiedot

Verkoston ulkoisvaikutukset

Verkoston ulkoisvaikutukset Verkosto ulkoisvaikutukset Varia luku 35 Luettavaa Varia (2006, 7. paios, luku 35, s.658 655) Forget produtivity: more people should joi Faebook saatavilla http://www.ab.et.au/ews/stories/2008/1 1/27/2431283.htm

Lisätiedot

Raportti 5.11.2007. Syöpäjärjestöjen näkemys HPV-rokotteesta

Raportti 5.11.2007. Syöpäjärjestöjen näkemys HPV-rokotteesta Raportti 5.11.2007 Syöpäjärjestöjen näkemys HPV-rokotteesta Suomen Syöpäyhdistys päätti toukokuussa 2007 perustaa työryhmän valmistelemaan Syöpäjärjestöjen näkemystä HPV-rokotetta koskevista kysymyksistä.

Lisätiedot

Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin

Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin Th Nina Strömberg Rokotusohjelmayksikkö THL 5.4.2016 1 Rokottamisen muistisäännöt Rokottamisessa ja rokotussarjojen aikatauluttamisessa on tietyt lainalaisuudet,

Lisätiedot

2.3.1. Aritmeettinen jono

2.3.1. Aritmeettinen jono .3.1. Aritmeettie joo -joo, jossa seuraava termi saadaa edellisestä lisäämällä sama luku a, a + d, a+d, a +3d, Aritmeettisessa joossa kahde peräkkäise termi erotus o aia vakio: Siis a +1 a d (vakio Joo

Lisätiedot

811312A Tietorakenteet ja algoritmit, , Harjoitus 4, Ratkaisu

811312A Tietorakenteet ja algoritmit, , Harjoitus 4, Ratkaisu 81112A Tietoraketeet ja algoritmit, 217-218, Harjoitus 4, Ratkaisu Harjoitukse aiheita ovat algoritmie aikakompleksisuus ja lajittelualgoritmit Tehtävä 4.1 Selvitä seuraavie rekursioyhtälöide ratkaisuje

Lisätiedot

tehty 20 päivänä toukokuuta 1998 (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

tehty 20 päivänä toukokuuta 1998 (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen) K(1998) 1388 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS tehty 20 päivää toukokuuta 1998 yrityskeskittymä julistamisesta yhteismarkkioille ja ETA-sopimukse toimitaa soveltuvaksi (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS

Lisätiedot

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut:

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut: Varsi arkiäiväisiä, geometrise joo teoriaa liittyviä käytäö sovellutuksia ovat jaksottaisii maksuihi ja kuoletuslaiaa (auiteettilaiaa) liittyvät robleemat. Tällaisii joutuu lähes jokaie yhteiskutakeloie

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Tutkimus odottaville äideille.

Tutkimus odottaville äideille. Tutkimus odottaville äideille. Hyvä odottava äiti! Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus toteuttaa paikkakunnallasi tutkimuksen, jolla selvitetään kuinka tehokkaasti yleisesti käytössä olevan dtap-

Lisätiedot

410014Y Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä

410014Y Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 410014Y Tieto ja viestitätekiikka pedagogisea työvälieeä 1. Opiskelijaryhmäsi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KAKO LO MUKO TAIKA TEKNO VAKA ITE MUU 2. Pieryhmäsi (esim. LO12A ryhmä A kirjai ;)) Vastaajie määrä: 19 0

Lisätiedot

VÄESTÖTUTKIMUKSET: miksi niitä tehdään? Seppo Koskinen ja työryhmä

VÄESTÖTUTKIMUKSET: miksi niitä tehdään? Seppo Koskinen ja työryhmä VÄESTÖTUTKIMUKSET: miksi niitä tehdään? Seppo Koskinen ja työryhmä Tutkimusten tarkoitus 1) Tilanteen kuvaaminen Millaisia terveys- ja hyvinvointiongelmia väestössä on? (esim. sydäntaudit, allergiat, mielenterveysongelmat,

Lisätiedot

Aamukatsaus 03.06.2002

Aamukatsaus 03.06.2002 Ideksit & korot New Yorki päätöskurssit, euroa Muutos Päätös Muutos-% Helsiki New York (NY/Hel) Dow Joes 9925,3 +0,14 Nokia 15,36 14,87-3,20 % S&P 500 1067,1 +0,23 Soera 3,97 3,78-4,75 % Nasdaq 1615,7-0,99

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) 2012/MAT814 ISSN 1797-3457 (vekkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2408-2 TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) Vaiheistettu heijastipita valemaalia Joha Ste, Päivi Koivisto, Ato Hujae, Tommi Dufva, VTT,

Lisätiedot

3.2 Polynomifunktion kulku. Lokaaliset ääriarvot

3.2 Polynomifunktion kulku. Lokaaliset ääriarvot 3. Polyomifuktio kulku. Lokaaliset ääriarvot Tähäastiste opitoje perusteella osataa piirtää esiasteise polyomifuktio kuvaaja, suora, ku se yhtälö o aettu. Osataa myös pääpiirtei hahmotella toise astee

Lisätiedot

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005 Dro 1345/01/2005 Määräys sähköverkkotoimia tuuslukuje julkaisemisesta Aettu Helsigissä 2 päivää joulukuuta 2005 Eergiamarkkiavirasto o määräyt 17 päivää maaliskuuta 1995 aetu sähkömarkkialai (386/1995)

Lisätiedot

HPV-rokotuskattavuusraportti

HPV-rokotuskattavuusraportti HPV-rokotuskattavuusraportti HPV-rokotusohjelman aloitus Terveyskeskus : Järvenpää Tämä raportti perustuu valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Rokotustietojen siirtyminen rokotusrekisteriin perustuu ajantasaiseen

Lisätiedot

pq n s n Kyllä Ei N Jäsenyys 5,4% 94.6 % 1500 Adressi 21,6% 78.4 % 1495 Lahjoitus 23,7% 76.3 % 1495 Mielenosoitus 1,1% 98.9 % 1489

pq n s n Kyllä Ei N Jäsenyys 5,4% 94.6 % 1500 Adressi 21,6% 78.4 % 1495 Lahjoitus 23,7% 76.3 % 1495 Mielenosoitus 1,1% 98.9 % 1489 Perusjoukko ja otos Kvatitatiiviset meetelmät Sami Fredriksso Yleie valtio-oppioppi Havaitoyksikkö o empiirise mittaukse kohde Perusjoukko o kaikkie havaitoyksiköide muodostama kokoaisuus Otos o perusjoukkoa

Lisätiedot

Harjoitustehtävien ratkaisuja

Harjoitustehtävien ratkaisuja 3. Mallitamie lukujooje avulla Lukujoo määritelmä harjoituksia Harjoitustehtävie ratkaisuja 3. Laske lukujoo viisi esimmäistä jäsetä, ku a) a 6 ja b) a 6 ja 3 8 c) a ja 3 a) 6,, 8, 4, 30. b) 8,, 6, 0,

Lisätiedot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot Calculus Lukio MAA9 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot Paavo Jäppie Alpo Kupiaie Matti Räsäe Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö!

Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö! Vaikuttava säätiö! Säätiöide vaikuttavuude arvioii periaatteita ja käytätöjä Vaikuttava säätiö! Tee hyvää täää ja vielä parempaa huomea. Toimittajat Liisa Suvikumpu, Päivi Tikka, Pasi Saukkoe Työryhmä

Lisätiedot

Hyvä säätiötapa. www.saatiopalvelu.fi

Hyvä säätiötapa. www.saatiopalvelu.fi Hyvä säätiötapa SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets Hyvä säätiötapa 1 Johdato 2 Hyvä säätiötava oudattamie Apurahat ja palkiot

Lisätiedot

MATP153 Approbatur 1B Harjoitus 1, ratkaisut Maanantai

MATP153 Approbatur 1B Harjoitus 1, ratkaisut Maanantai MATP53 Approbatur B Harjoitus, ratkaisut Maaatai..05. (Lämmittelytehtävä.) Oletetaa, että op = 7 tutia työtä. Kuika mota tutia Oili Opiskelija työsketelee itseäisesti kurssilla, joka laajuus o 4 op, ku

Lisätiedot

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231 Talousmatematiikka (3 op) Tero Vedejuoksu Oulu yliopisto Matemaattiste tieteide laitos 2010 Sisältö Yhteystiedot: Tero Vedejuoksu tero.vedejuoksu@oulu.fi Työhuoe M231 Kurssi kotisivu http://cc.oulu.fi/~tvedeju/talousmatematiikka/

Lisätiedot

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Ovatko lumelääketutkimukset välttämättömiä lumelääke mittaa tutkimuksen kykyä osoittaa eroja eri hoitoryhmien välillä tautiin/oireeseen

Lisätiedot

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA567 Flash Eurobarometer 334 (Survey o the Attitudes of Europeas Towards Tourism i 0) Coutry Questioaire Filad (Fiish) FL334 - Europea's Attitudes towards Tourism - FIF D Mikä ikäie olette? (KIRJOITA

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Yhteistyössä. säätiöiden puolesta. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder

Yhteistyössä. säätiöiden puolesta. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder Yhteistyössä säätiöide puolesta Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta Delegatioe för stiftelser och foder Palvelut jäseille euvotaa Neuvottelukuta opastaa säätiöihi liittyvissä kysymyksissä ja tarjoaa jäseistöllee

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

ACOLIN VAPAAEHTOINEN FLUNSSAROKOTUSOHJELMA

ACOLIN VAPAAEHTOINEN FLUNSSAROKOTUSOHJELMA ACOLIN VAPAAEHTOINEN FLUNSSAROKOTUSOHJELMA Kuten epäilemättä tiedät, flunssa voi iskeä nopeasti ja laajalti talven aikana. Se voi heikentää uhrinsa viikkokausiksi. Paras puolustus virusta vastaan on hyväkuntoinen

Lisätiedot

Pikkulasten rokotuskattavuus esimerkkinä rotavirusrokotukset. Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö, THL

Pikkulasten rokotuskattavuus esimerkkinä rotavirusrokotukset. Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö, THL Pikkulasten rokotuskattavuus esimerkkinä rotavirusrokotukset Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö, THL Rokotuskattavuus tarkoittaa: ROKOTUSTIEDOT! ROKOTETUT KOKO VÄESTÖ VÄESTÖN TIEDOT! Rokotuskattavuutta

Lisätiedot

5. Lineaarisen optimoinnin perusprobleemat

5. Lineaarisen optimoinnin perusprobleemat 2 5. Lieaarise optimoii perusprobleemat Optimoitiprobleema o lieaarise optimoii tehtävä, jos kohdefuktio o lieaarie fuktio ja rajoitusehdot ovat lieaarisia yhtälöitä tai lieaarisia epäyhtälöitä. Yleisessä

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

811312A Tietorakenteet ja algoritmit , Harjoitus 1 ratkaisu

811312A Tietorakenteet ja algoritmit , Harjoitus 1 ratkaisu 83A Tietoraketeet ja algoritmit 06-07, Harjoitus ratkaisu Harjoitukse aiheea o algoritmie oikeellisuus. Tehtävä. Kahvipurkkiogelma. Kahvipurkissa P o valkoisia ja mustia kahvipapuja, yhteesä vähitää kaksi

Lisätiedot

Markov-ketjun hetkittäinen käyttäytyminen

Markov-ketjun hetkittäinen käyttäytyminen Matematiika ja systeemiaalyysi laitos 1B Markov-ketju hetkittäie käyttäytymie Tämä harjoitukse tavoitteea o oppia muodostamaa Markov-malleja satuaisilmiöille, piirtämää tiettyä siirtymämatriisia vastaava

Lisätiedot

Esimerkki 2 (Kaupparatsuongelma eli TSP)

Esimerkki 2 (Kaupparatsuongelma eli TSP) 10 Esimerkki 2 (Kaupparatsuogelma eli TSP) Kauppamatkustaja o kierrettävä kaupukia site, että hä lähtee kaupugista 1 ja palaa sie sekä käy jokaisessa muussa kaupugissa täsmällee kerra. Matka kaupugista

Lisätiedot

Interventiotutkimuksen etiikkaa. Mikko Yrjönsuuri Metodifestivaali Jyväskylä

Interventiotutkimuksen etiikkaa. Mikko Yrjönsuuri Metodifestivaali Jyväskylä Interventiotutkimuksen etiikkaa Mikko Yrjönsuuri Metodifestivaali Jyväskylä 22.5.2013 Klassinen interventiotutkimus James Lind tekee interventiotutkimusta HMS Salisburyllä 1747 Keripukin hoitoa mm. siiderillä,

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Vesirokkorokotukset vihdoinkin lasten rokotusohjelmaan

Vesirokkorokotukset vihdoinkin lasten rokotusohjelmaan Vesirokkorokotukset vihdoinkin lasten rokotusohjelmaan Tuija Leino, ylilääkäri Rokotusohjelmayksikkö 5.5.2017 Ei sidonnaisuuksia lääketeollisuuteen, THL: ssä vuodesta 1997 27.4.2017 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

RATKAISUT x 2 3 = x 2 + 2x + 1, eli 2x 2 2x 4 = 0, joka on yhtäpitävä yhtälön x 2 x 2 = 0. Toisen asteen yhtälön ratkaisukaavalla saadaan

RATKAISUT x 2 3 = x 2 + 2x + 1, eli 2x 2 2x 4 = 0, joka on yhtäpitävä yhtälön x 2 x 2 = 0. Toisen asteen yhtälön ratkaisukaavalla saadaan RATKAISUT 8 17 8 a) Paraabelie y x ja y x + x + 1 leikkauspisteet saadaa määritettyä, ku esi ratkaistaa yhtälö x x + x + 1, eli x x, joka o yhtäpitävä yhtälö x x. Toise astee yhtälö ratkaisukaavalla saadaa

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 SISÄLTÖ 1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 2. WELLNESS TAPA AJATELLA, ELÄÄ JA MATKUSTAA 39 Wellness terveysmatkailun

Lisätiedot

Teoria. Tilastotietojen keruu

Teoria. Tilastotietojen keruu S-38.348 Tietoverkkoje simuloiti / Tuloste keruu ja aalyysi Teoria Johdato simuloitii Simuloii kulku -- prosessi realisaatioide tuottamie Satuaismuuttuja arvota aetusta jakaumasta Tuloste keruu ja aalyysi

Lisätiedot

LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto. 20.4.2016 Turvapaikanhakijoiden rokotukset / Helve

LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto. 20.4.2016 Turvapaikanhakijoiden rokotukset / Helve Turvapaikanhakijoiden rokotukset LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto 20.4.2016 Turvapaikanhakijoiden rokotukset / Helve 1 Sisältö 1. Termejä 2. Tilannekatsaus

Lisätiedot

Algebra I Matematiikan ja tilastotieteen laitos Ratkaisuehdotuksia harjoituksiin 5 (6 sivua)

Algebra I Matematiikan ja tilastotieteen laitos Ratkaisuehdotuksia harjoituksiin 5 (6 sivua) Algebra I Matematiika ja tilastotietee laitos Ratkaisuehdotuksia harjoituksii 5 (6 sivua) 14.2. 17.2.2011 1. Määritellää kuvaus f : S 3 S 3, f(α) = (123) α. Osoita, että f o bijektio. Mikä o se kääteiskuvaukse

Lisätiedot