Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö!"

Transkriptio

1 Vaikuttava säätiö! Säätiöide vaikuttavuude arvioii periaatteita ja käytätöjä Vaikuttava säätiö!

2 Tee hyvää täää ja vielä parempaa huomea. Toimittajat Liisa Suvikumpu, Päivi Tikka, Pasi Saukkoe Työryhmä pj. Päivi Tikka, hallitukse jäse, Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta Leif Jakobsso, johtaja, Sveska Kulturfode Stefa Mutae, toimitusjohtaja, Samfudet Folkhälsa Pasi Saukkoe, erikoistutkija, Cupore Veli-Markus Tapio, erityisasiatutija, Suome Kulttuurirahasto Liisa Suvikumpu, toimitusjohtaja, Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta Kai Kilpie, asiamies, Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta ry. Delegatioe för stiftelser och foder rf.. Helsiki isb (id.) isb (pdf) Kasi ja taitto Ae Kaikkoe / Timagi Paiopaikka DMP-Digital Media Parters Oy, Helsiki 2014

3 Sisällys Säätiöille räätälöity opas 5 I Mikä vaikuttavuus ja mikä arvioiti? 6 Vaikuttavuude määrittelemie 6 Tuottavuudesta ja vaikutuksesta vaikuttavuutee 6 Mikä vaikuttavuusarvioiti? 8 II Miksi vaikuttavuutta pitää arvioida? 9 Työvälie oma toimia kehittämiseksi 9 Vaikuttavuusarvioii haaste 9 ja mahdollisuus 10 Viesti säätiöide toimia tuloksellisuudesta 10 III Mite vaikuttavuutta arvioidaa? 11 Arvioii suuittelu lähtee säätiöstä itsestää 11 Vaikuttavuusarvioiti pähkiäkuoressa 11 Kuka arvioi? 12 Arvioii aieistot 13 Arvioii tulokset 13 Säätiöstä yhteiskutaa omasta avasta maailmaapaa 13 Lisälukemistoa 15

4 Vaikuttavuudesta tiiviisti Mitä vaikuttavuus o? Vaikuttavuus o tavoiteltua muutosta, oikeide asioide tekemistä oikei. Mitä vaikuttavuude arvioiti o? Vaikuttavuude arvioiissa selvitetää, kuika hyvi o oistuttu omie tavoitteide saavuttamisessa ja halutu muutokse aikaasaamisessa. Miksi vaikuttavuus kaattaa ottaa toimiassa huomioo? Vaikuttavuude kautta voidaa arvioida, mite hyvi säätiö toimita toteuttaa se sääöissä määrättyä tarkoitusta tai strategisia paiopisteitä. Miksi vaikuttavuude toteutumista kaattaa myös arvioida? Vaikuttavuusarvio avulla voidaa kehittää ja parataa omaa toimitaa, suuitella tulevaisuutta, tuistaa toimia keihääkärjet mutta myös mahdolliset heikkoudet.

5 Tue itsesi, saoi jo muiaie kreikkalaie. Ymmärrä vaikuttavuutesi, saoo ykyie säätiöläie. Säätiöille räätälöity opas Tämä vaikuttavuusarvioitioppaa tarkoitus o herättää säätiö toimiassa mukaa olevia pohtimaa, millaisia tuloksia säätiöissä tavoitellaa ja mite äide tavoitteide toteutumista, säätiö vaikutuksia ja vaikuttavuutta voidaa arvioida. Tiiviillä oppaalla o tarkoitus ispiroida ajattelua ja tarjota työkaluja. Säätiöide hallitukset voivat pitää vaikuttavuude arvioitia keioa oma osaamisesa kehittämisee: arvioii tulokset kertovat, mikä säätiössä toimii ja mikä voisi toimia paremmi. Yhde ala vaikuttavuude arvioitimeetelmät eivät välttämättä sovellu kaikille. Tämä opas o räätälöity säätiöketä tarpeisii, ja se äkökulmat ovat valikoitueet säätiöide erityispiirteide mukaa. Kute Neuvottelukua muideki julkaisuje, myös tämä oppaa tarkoitus o käytäö ohjeide ohella talletaa ja kehittää säätiöide hyviä käytätöjä edistäe site yhteistä hyvää. Säätiöide ja rahastoje euvottelukua hallitukse vuoa 2013 asettama vaikuttavuusarvioititoimikua puheejohtajaa o toimiut Päivi Tikka (Maj ja Tor Nessligi Säätiö) ja jäseiä Leif Jakobsso (Sveska Kulturfode), Stefa Mutae (Samfudet Folkhälsa), Pasi Saukkoe (Cupore), Veli-Markus Tapio (Suome Kulttuurirahasto) sekä Säätiöide ja rahastoje euvottelukua edustajia Liisa Suvikumpu ja Kai Kilpie. Oppaa myötä Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta kaustaa jäsekutaasa arvioimaa toimitaasa ja vaikuttavuuttaa sääöllisesti. Vaikuttavuude seurata, arvioiti ja johtamie kaattaa vakiiuttaa osaksi jokaise säätiö toimia kehittämistä. 5

6 1 Mikä vaikuttavuus ja mikä arvioiti? Vaikuttavuude määrittelemie Lähekkäiset saat vaikutus ja vaikuttavuus merkitsevät eri asioita. Vaikutus o (tarkoitukseto) syy-seuraussuhde. Esimerkiksi myrskyllä o vaikutuksia muttei vaikuttavuutta; myrsky ei toimi tarkoituksellisesti. Vaikuttavuus o aia tarkoituksellise toimia tulos. Mitä sitte o yleishyödyllise säätiö vaikuttavuus? Yksikertaisimmillaa voidaa määritellä, että säätiö vaikuttavuus ovat e muutokset, jotka ovat sytyeet säätiö sääöissä määräty tarkoitukse mukaisella toimialla. Vaikuttavuutta ei siis ole itse toimita, vaa se seuraukset. Vaikuttavuus voi olla aieellista, hekistä tai kulttuurista, suoraa tai epäsuoraa. Säätiö vaikuttavuus voi liittyä yhtä hyvi kulttuuriperiö säilyttämisee kui uorte syrjäytymise estämisee. Vaikuttavuutta o oistumie asetettuje tavoitteide saavuttamisessa ja paiopisteide toteutumisessa. Vaikuttavuus ja vaikuttavuude arvioiti saattavat kuulostaa keiotekoiselta tehokkuude tavoittelulta ja kalliilta kosulttijargoilta. Myyttisiltä vaikuttavie määritelmie ja meetelmie taakse kätkeytyy kuiteki aito mahdollisuus kehittää säätiöide omaa toimitaa ja osaamista. Tuottavuudesta ja vaikutuksesta vaikuttavuutee Säätiö pyrkii vaikuttamaa tavalla, joka o se tarkoitukse kaalta mielekäs. Vasta tietylaise tulokse aikaasaamie muuttaa vaikutukse vaikuttavuudeksi. Esimerkiksi lääketiedettä tukeva säätiö myötäessä apuraha ala tutkijalle vaikutus o välitö ja ilmeie: tutkija rahahuolet helpottavat joksiki aikaa ja tutkimushake käyistyy. Tämä ei kuitekaa ole säätiö toimia varsiaie päämäärä. Vaikuttavuudesta voidaaki puhua vasta sitte, ku myötöpäätökse sisällölliset tavoitteet o saavutettu ku esimerkiksi apurahasaaja o tuottaut uutta lääketieteellisesti relevattia tutkimustietoa, joka avulla potilaat paraevat etistä tehokkaammi. Mite sitte usei sekoitetut termit tuottavuus ja vaikuttavuus eroavat toisistaa? Tuottavuus mittaa periteisesti resurssie ja tuotoste suhdetta, ku vaikuttavuus mittaa iide seurauksia ja aikaasaatua muutosta. Taloudellie tuottavuus tai tehokkuus ovat vai vaikuttavuude osatekijöitä: vaikuttavuus o eemmä kui tuloksetekoa. Korkea tuottavuus ilma merkittävää vaikuttavuutta o täysi mahdollista. Vaikuttavuus o tavoiteltua muutosta. 6

7 ESIMERKKI Hoitoalalla tuottavuutta voidaa arvioida laskemalla, kuika mota hoitokertaa saadaa tietyillä resursseilla. Vaikuttavuutta voidaa arvioida laskemalla, kuika mota potilasta todella paraee tietyillä resursseilla. ESIMERKKI Opetustoimiassa tuottavuutta arvioitaessa mitataa sitä, kuika mota oppitutia voidaa järjestää tietyi resurssei. Vaikuttavuutta arvioitaessa mitataa sitä, mite ja millaisi seurauksi opiskelijat oppivat tietyi resurssei järjestetyllä opetuksella; tätä voidaa mitata esimerkiksi suoritettuje vuosikurssie tai arvosaoje perusteella. VAIKUTTAVUUS Tiede ja taide Ympäristö ja yhteiskuta Talous ja hyvivoiti Sivistys ja kulttuuri Vaikutukset Tuotokset Toimita Resurssit Vaikuttavuude viitekehys. Kaavio o muokattu Luoma et al pohjalta. 7

8 Mikä vaikuttavuusarvioiti? Vaikka Suome vaurastumise myötä tietee ja taitee rahoitus o kasvaut voimakkaasti, myös raha tarvitsijoide määrä o lisäätyyt. Vaikuttavuude arvioiti o oussut yhä tärkeämmäksi, ku o ratkaistava, mihi tarkoituksee tai keelle resurssit kohdeetaa: aetaako rahaa syöpäseulotoihi, saskriiti tutkimukselle, taiteilijaresidesseihi vai iovaatiopalkitoihi. Säätiöissä o tärkeätä varmistaa, että jokaie lahjoitettu euro käytetää viisaasti ja yleistä hyvää tuottavalla tavalla. Yksityiset lahjoittajat ja yhteiskuta ovat kiiostueita säätiöide toimia tarkoituksemukaisuudesta ja läpiäkyvyydestä. Juhlapuheissa o helppo ylistää ii säätiöide toimitaa kui apurahasaajie saavuttamia tuloksiaki. Kuiteki kauiide saoje sijaa säätiöide aioa keio varmistua toimitasa vaikuttavuudesta o arvioida sitä järjestelmällisesti ja mahdollisimma objektiivisesti. Vaikuttavuusarvioiti tarjoaa mahdollisuude eakkoluulottomaa itsetutkiskeluu, joka seurauksea säätiö toimii etistä paremmi. Vaikuttavuude arvioitia ei pidä sekoittaa säätiö toimia arvioitii, kute apurahoje käyttöselostuste keräämisee tai saavutettuje tuotoste arvioitii, kute rahoitukse turvi tuotettuje tutkimusjulkaisuje määrää ja viittauskertoimii. Vaikka toimia ja se vaikuttavuude arvioiit voivatki limittyä toisiisa, iide päämäärät ja prosessit eroavat toisistaa huomattavasti. Edellise sivu Vaikuttavuude viitekehys -kaavio havaiollistaa sekä edellä maiittuje käsitteide suhdetta toisiisa että vaikuttavuude erilaisia ulottuvuuksia. ESIMERKKI Vaikuttavuude arvioiti o tullut jäädäksee eri elämäaloille ympäri maailmaa. Ruotsissa perustettii hiljattai erityie viraomaisistituutio, Mydighete för Kulturaalys, arvioimaa kulttuuriala vaikuttavuutta. Kulturaalys o saaut hallitukselta tehtäväksee selvittää, arvioida ja arvottaa kulttuurialalla toteutettuja ja ehdotettuja hakkeita. Arvioii lähtökohtaa ovat kasalliset kulttuuripoliittiset tavoitteet. Kulturaalys tekee hallitukselle ehdotuksia ja suosituksia toimepiteiksi kulttuuripolitiika kehittämiseksi. Näi vaikuttavuude arvioiti vaikuttaa parhaimmillaa suoraa ja kokreettisesti päätöksetekoo. Kulturaalys osoittaa, että valtio viraomaiset arvioivat pikemmi taidetue poliittisia ja halliollisia vaikutuksia kui varsiaisia taitee vaikutuksia. Kulturaalysi mukaa kulttuuripoliittiset tavoitteet ovat usei eemmä visioita ku yksiselitteisiä tavoitteita. ESIMERKKI Suome Akatemia selvittää sekä tietee että oma toimitasa vaikuttavuutta erilaisi arvioitihakkei. Yksi esimerkki o Akatemia ja Tekesi yhteistyöä toteuttama tutkimus- ja iovaatiotoimia vaikuttavuude arvioitihake (VINDI), joka tuloksea julkaistii arvioitiraportti (Luoma et al. 2011). Tekes ja Akatemia jatkavat vaikuttavuusidikaattorie kehittämistä ja siihe liittyvä osaamise raketamista. Säätiöide vaikuttavuus kiiostaa kaikkia Säätiöt haluavat tietää, mite e oistuvat työssää ja mite e voisivat toimia vielä paremmi. Apurahahakijat haluavat tietää, mite korkeatasoie ja merkittävä heidä rahoittajasäätiösä o yhteiskuassa. Kasalaiset haluavat tietää, mite säätiöt toimivat, mitä säätiöt rahoittavat ja mitä e saavat aikaa. Päättäjät ja poliitikot haluavat tietää, mite säätiöt voisivat palvella yhteiskutaa mahdollisimma tehokkaasti ja moipuolisesti. 8

9 Miksi vaikuttavuutta pitää arvioida? 2 Työvälie oma toimia kehittämiseksi Maailma muuttuu, ja säätiö perustaja varautuu siihe: säätiö tarkoitus saattaa olla laveasti muotoiltu eivätkä perustamisdokumetit aia kerro, mitä säätiö hallio tulisi tehdä toteuttaaksee perustaja tahtoa. Siksi säätiössä o syytä arvioida sääöllisesti, saavutetaako asetetut tavoitteet, missä ajassa ja mikälaisi kustauksi. Liia moissa säätiöissä ei tiedetä riittävä hyvi, mitä jaetuilla rahoilla todella saadaa aikaa suhteessa säätiö strategisii tavoitteisii. Säätiö vaikuttavuusarvioiilla mitataa sitä, mite hyvi säätiö toimita toteuttaa sääöissä määrättyä tarkoitusta tai strategisia paiopisteitä. Vaikuttavuusarvioiti o oiva työkalu myös tulevaisuude suuittelemisee. Arvioii tuloksea voidaa tuistaa säätiö toimia keihääkärjet ja potetiaaliset uudet toimita-alueet sekä mahdolliset heikkoudet ja ogelmakohdat. Vaikuttavuusarvioiti ei ole säätiöille ulkoapäi asetettu velvoite, vaa välie oma toimia kehittämiseksi ja paratamiseksi. Vaikuttavuusarvioiista hyötyy ee kaikkea säätiö itse. ESIMERKKI Maj ja Tor Nessligi säätiö toteuttamassa vaikuttavuusarvioiissa (2012) pyydettii kyselytutkimuksella arvioita myös apurahoje saajilta. Eräs kyselyy vastaut arvioi säätiö vaikuttavuutta seuraavasti: Säätiö merkitys o tärkeä erityisesti huippuyksikköje ulkopuoliselle tutkimukselle se toimii kui yrityshautomo, eli äistä aihioista voi kehittyä vaikka mitä. Vaikuttavuusarvioii haaste Säätiöide omatoimie vaikuttavuude arvioiti o ollut toistaiseksi vähäistä. Vaikuttavuusarvioii haasteista suurimpia o apurahoja jakavie säätiöide toimia luoe. Mitä laajempi säätiö tehtäväkettä o, sitä vaikeampaa o asettaa täsmällisiä tavoitteita sekä iide toteutumisesta kertovia idikaattoreita. Toimitaa ohjaavat perustamiskirjassa asetetut reuaehdot sekä pyrkimys jatkuvuutee ja oikeudemukaisii meettelytapoihi. Rahoituskohteide arvioiti jaetaa usei akateemise tai taideyhteisö kassa. Laajemma yhteiskuallise vaikuttavuude osalta säätiö ratkaisut kietoutuvat yhtee maamme yleise tiede-, taide- ja kulttuurirahoitukse kassa. Myös tarkasteltava aikahorisotti o säätiöketässä yleesä pitkä säätiö kvartaali o tuetusti 25 vuotta. Vaikuttamise syy-seuraussuhteet ovat myös moimutkaisia hallittaviksi. Jos koululaie kokee säätiö tuella toteutetussa taideäyttelyssä suure elämykse, ja häestä tulee vuosikymmeiä myöhemmi kasaivälisesti arvostettu kuvaveistäjä, kuika arvioida tuo yksittäise kokemukse merkitystä tapahtumie ketjussa? Kokoaisuude laajuus ja moimutkaisuus vaikeuttavat tuloste mittaamista. Vaikuttavuusarvioitii kuuluuki väistämättä epätäydellisyyde sietämie. Tarkkaa ja täydellistä tietoa ei voi saavuttaa. Arvokasta o kuiteki jo se, että asioita pohditaa aktiivisesti. Sääöllisi väliajoi korkeatasoisesti toteutettu vaikuttavuusarvioiti yhdistettyä aalyysii toimitaympäristö muutoksista auttaa säätiötä toteuttamaa tarkoitustaa mahdollisimma tehokkaasti. Vaikuttavuusarvioiti o tapa kertoa säätiö oma taria. 9

10 ja mahdollisuus Vaikuttavuude arvioiti auttaa säätiötä myös tarkastelemaa kriittisesti vakiitueita toimitatapojaa. Pohdittavia kysymyksiä ovat esim. hekilökohtaiste ja hakeapurahoje suhteellie osuus, rahoituskausie pituus, apurahoje keskimääräie koko sekä se, pyritääkö rahoitusta kohdistamaa esisijaisesti yksittäisille hekilöille tai laajemmille työryhmille ja yhteisöille. Yksi keskeisimmistä vaikuttavuude tekijöistä o tärkeide ja ajakohtaiste kysymyste tuistamie. Huippututkijalle myöetty apuraha ei johda vaikuttavuutee, jos tutkija työ kohdistuu vaikutusarvoltaa vähäise ogelma ratkaisemisee. Vaikuttavuusarvioiilla säätiö voi selvittää itsellee, mikä o se kyky vastaaottaa ja tuistaa itselle sekä yhteiskualle tärkeää tietoa. Puutteide tuistamie tekee toimia kehittämise mahdolliseksi. Moilla säätiöide kaalta keskeisillä aloilla suutauksea o julkishallio pyrkimys vähetää omaa rahoitusvastuutaa. Tulevaisuus tuoee mukaaa kasvavaa paietta lisätä sekä säätiöide keskiäistä että säätiöide, muide istituutioide ja julkishallitoa edustavie tahoje välistä yhteistyötä esimerkiksi yliopistoje ja taidelaitoste kassa. Vaikuttavuusarvioiti o omiaa terävöittämää säätiö omaa strategista suuittelua ja täte paratamaa yhteistyö edellytyksiä. Viesti säätiöide toimia tuloksellisuudesta Säätiöide merkitys yhteiskua palvelujärjestelmässä o viime vuosia kasvaut. Kehitys koskee myös säätiöitä, jotka jakavat apurahoja tieteelle ja taiteelle. Siiä missä säätiö toimitaa ohjaa perustaja tahto, säätiö suhdetta ympäröivää yhteiskutaa määrittää luottamus. Tämä luottamukse säilymie o apurahoja jakaville säätiöille kohtalokysymys. Luottamukse merkittävi ilmeemismuoto o yleishyödyllisille säätiöille suotu verovapaus. Yhteiskuta luottaa siihe, että veroedu vastapaioksi säätiöt toimivat tehokkaasti ja korkeide eettiste periaatteide ohjaamia koko yhteiskua yhteiseksi hyväksi. Omalla toimiallaa iide tulee osoittaa laajalle yleisölle olevasa luottamukse arvoisia. Maailma toimii yhä eemmä mielikuvie varassa. Säätiöt eivät voi luottaa asemasa oleva turvattu sillä, että e ajattelevat itse hoitavasa asiasa hyvi. Oma äkemys toimia merkityksellisyydestä ja laadusta ei riitä. Moiapaistuva tiedovälitys haastaa säätiöt osallistumaa ykyistä aktiivisemmi yhteiskuallisee keskusteluu. Samalla säätiöide o kyettävä välittämää laajasti ja avoimesti tietoa toimitasa tuloksista. Omaa toimitaa kriittisesti ja avoimesti tarkastelle voidaa välittää viesti, että säätiöide meestys o pitkäjäteise ja määrätietoise työ tulos ja että se kestää akaraki tarkastelu. ESIMERKKI Arvioii tarve ulottuu kaikille yhteiskua osa-alueille, ii yksityisille kui julkisilleki. Eduskua hyväksymistä budjetti- ja veikkausvoittovaroista suuataa taiteilijoille tukea, josta osa välitetää vertaisarvioitimeettelyllä Taitee edistämiskeskukse (aiemmi Taitee keskustoimikuta) kautta. Se vuotuie suora taide- ja taiteilijatuki o oi 35 miljooaa euroa. Samalla ku julkie valta o ottaut käyttöö tulosohjaukse ja -sopimukset, erilaiste arvioitityökaluje tarve o korostuut. Työkaluia voidaa käyttää availukuja, idikaattoreita, auditoiteja tai moitoroiteja. Tarkoituksea o osoittaa valtiollise tue oikeutus eli halutaa saada vastaus kysymyksee, mitä yhteiskuta saa vastieeksi taitee julkisesta tuesta. Ilmeie vastaus o, että yhteiskuta saa taidetta. Nykyaikaa tämä ei kuitekaa riitä. Jotta saadaa käsitys taiteilijoille osoitetu tue ja stipedie pitkäkestoisista vaikutuksista, myös tiedokeräämisessä vaaditaa pitkäjäteisyyttä. Lisäksi vaaditaa selkeätä tavoitteeasettelua taustalla vaikuttavalle kulttuuripolitiikalle, joho arvioitia voidaa peilata. Taitee keskustoimikua tutkimusyksikkö o keräyt tietoja viimeiset 30 vuotta taide-elämästä, taiteilijoide asemasta ja työehdoista sekä eri taitee aloje rahoituksesta. Tutkimusyksikö julkaisuje kautta o luotu tietokata, joka ataa moipuolise kuva valtiollisesta taidetuesta viimeiste 30 vuode ajalta. Säätiöt voivat hyödytää äitä tuloksia oma vaikuttavuutesa arvioiissa vertailuaieistoa. 10

11 Mite vaikuttavuutta arvioidaa? 3 Arvioii suuittelu lähtee säätiöstä itsestää Säätiö toimialle määritetyt tavoitteet muodostavat lähtökohda vaikuttavuude arvioiille. Mitä selkeämpiä tavoitteet ovat, sitä helpompaa o iide toteutumise ja säätiö toimie vaikuttavuude arvioiti. Vaikuttavuus tieteessä ja taiteissa eroaa moi tavoi toisistaa, mikä varsiki moialaisissa säätiöissä täytyy tiedostaa jo arvioii suuitteluvaiheessa. Vaikuttavuusarvioitia suuiteltaessa o säätiö omista lähtökohdista käsi määriteltävä, mitä halutaa arvioida ja mikä vuoksi. Arvioii kysymyste, tavoitteide ja meetelmie tulee olla säätiölle sopivia ii sisällöllisesti kui vaadittava työmäärä ja arvioii kustausteki suhtee. Etukätee kaattaa miettiä myös sitä, mite arvioii tuloksia halutaa ja voidaa käyttää hyväksi. Kasaviisaus o tässäki oikeassa: hyvi suuiteltu o puoliksi tehty. Säätiössä toimia kokoaisvaikuttavuus voi muodostua esimerkiksi seuraavista tekijöistä: Tieteellie ja taiteellie vaikutus väitöskirjat ja muut julkaisut uudet tieteelliset ja taiteelliset avaukset ja läpimurrot työryhmie ja verkostoje sytymie ja vahvistumie Yhteiskuallie ja kulttuurie vaikuttavuus tuloste hyödytämie päätökseteossa ja yhteiskuallisessa keskustelussa rahoitettuje hakkeide äkyvyys ja kuulluksi tulemie sivistykse ja luovuude kasvu sekä yhteise hyvä lisäätymie. Vaikuttavuusarvioiti pähkiäkuoressa Ota vastuu säätiösi vaikuttavuudesta. Keskity säätiösi tarkoituksee. Mitä varte säätiö o olemassa? Mitä se pitäisi saada aikaa? Varmista säätiösi seuratajärjestelmä systemaattisuus ja luotettavuus. Valitse säätiöllesi sopivat meetelmät ja toteuta arvioiti säätiö tarkoitukse ja tavoitteide kaalta mielekkäällä tavalla. Tulkitse arvioii tuloksia rehellisesti ja avoimesti. Julkista arvioii tulokset. Ole valmis muuttamaa säätiösi toimitatapoja tuloste edellyttämällä tavalla. Toista arvioiti sääöllisesti ja kehitä säätiösi toimitaa jatkuvasti. Koulutuksellie, ammatillie ja taloudellie vaikutus koulutus ja tutkiot keksiöt, tutkimuste sovellukset, teokset ja tapahtumat stipediaattie ja hakejohtajie toimeetulo ja urakehitys yleiset kasataloudelliset vaikutukset 11

12 Ei hyvää hevosta kehuta. Hyvä hevoe viedää kehuttavaksi. Kuka arvioi? Vaikuttavuusarvioiti voidaa toteuttaa moi tavoi. Säätiö voi tehdä arvioii itse tai teettää se ulkopuolisella asiatutijalla. Usei molempie yhdistämie takaa parhaa tulokse. Säätiö toimi- ja luottamushekilöide o syytä järjestää sääöllisi väliajoi itsearvioiteja toimia tarkoituksemukaisuudesta ja oistueisuudesta. Rehellie itsearvioiti voi olla hyviki hedelmällistä, sillä säätiö oma väki tutee orgaisaatiosa historia, tavoitteet ja tulokset kaikkei parhaite. Itsearvioiissa vaaii kuiteki objektiivisuude vajee ja ulkopuolise äkökulma puuttee riski. Tästä syystä säätiö vaikuttavuudesta o silloi tällöi aiheellista hakkia myös s. ketä äkemys eli pyytää arvioita apurahasaajilta ja muilta säätiölle tärkeiltä sidosryhmiltä. Mikäli säätiössä riittää voimavaroja ja osaamista arvioii tekemisee, sidosryhmiä voidaa lähestyä omi voimi. Arvioitikysymyste laadiassa ja saatuje tuloste tulkiassa o kuiteki objektiivisuude säilyttämiseksi eduksi kosultoida sopivia ulkopuolisia tahoja, jotka tutevat säätiö toimitaa riittävästi mutta jotka eivät kuitekaa ole mukaa toimielimissä. Arvioii puolueettomuude turvaamiseksi voidaa harkita ulkopuolise asiatutija tai ryhmä palkkaamista. Säätiö toimialasta riippue mahdollisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi tutkimuslaitokset sekä ajatushautomot ja kosulttitoimistot. Tarjouskilpailu auttaa sopivimma löytämisessä. Säätiö lähipiirii kuulumattoma arvioija tai arvioititiimi rekrytoitia puoltaa tuloste uskottavuude ja luotettavuude kasvu ulkopuoliste silmi katsottua. Näi saavutetaa todeäköisesti myös laajempia sidosryhmäverkostoja kui jos toimitaa vai säätiö sisältä käsi. O kuiteki tärkeätä, että arvioija tutee säätiökettää ja häellä o mahdollisuus perehtyä riittävästi selvityksesä kohteesee. Näi estetää vääriymmärryksiä ja piallisia tulkitoja. Päätettiipä arvioiti tehdä säätiö omi voimi tai teettää ulkopuolisella asiatutijalla, arvioitityöhö o varattava riittävästi työaikaa ja muita resursseja. Säätiö toimihekilöiltä ja sidosryhmiltä tarvitaa joka tapauksessa tietoja, mielipiteitä ja valmisteluapua. Säätiö o myös oltava valmis kokoamaa toimitaasa kuvaavia dokumetteja ehkä yllättävistäki paikoista ja äkökulmista. Vaikuttavuustiedo laadu ja riittävyyde ratkaisee säätiö oma motivaatio ja aloitekyky. Kuka tai ketkä osallistuvat arvioitii? Säätiö hekilöstö ja luottamushekilöt (itsekäsitys ja -arvioiti) + Relevatit sidosryhmät (äkemykset ja kokemukset säätiöstä) + Ulkopuolie tutkijaäkökulma = Vakuuttava vaikuttavuusarvioiti 12

13 Arvioii aieistot Säätiö toimia dokumetoiti ja mitattavuus ovat arvioii perusedellytyksiä. Säätiö omat arkistot ja tietokaat muodostavat dokumettiaalyysi esisijaiset aieistot. Säätiö toimia perimmäiset tavoitteet olisivat vaikeasti määriteltäviä tai mitattavia. Apurahoja, palkitoja ja avustuksia myötävät säätiöt pitävät kuiteki kirjaa tietyistä perusmuuttujista. Näitä ovat mm. vuosittai myöettävie apurahoje määrä ja säätiö oma luokittelukäytäö mukaie käyttötarkoitus, myöettyje avustuste yhteissumma ja yksittäise apuraha keskimääräie suuruus, hakupaie eli myöettyje apurahoje suhde haettuihi summii ja määrii sekä myöettyje apurahoje maatieteellie jakautumie. Keräämällä aikasarjoja apurahoista ja avustuksista säätiö pystyy seuraamaa toimitasa volyymi ja paiotuste kehittymistä. Aikasarjat mahdollistavat myös yksikertaiste vertailuje tekemise säätiöide välillä sekä säätiöide yhteise merkittävyyde ja vaikutuste arvioimise. Mikäli säätiöllä o tapaa vaatia rahoittamiltaa hakkeilta tulosraportteja, seurattavie ja hyödyettävie muuttujie määrä kasvaa. Raporteista voidaa kerätä esimerkiksi tutkimusapurahoje turvi julkaistuje tieteelliste artikkelie lukumäärät, taideprojektie yleisömäärät ja muita apurahasaajie ilmoittamia tietoja. Julkaisuaalyysillä voidaa lisäksi tarkastella ja eritellä hakkeide tuottamia julkaisuja esimerkiksi julkaisufoorumie ja viittausideksie perusteella. Mikäli säätiö äkyvyyttä tiedotusvälieissä pidetää tärkeää, media-aalyysi avulla voidaa selvittää, kuika tässä tavoitteessa o oistuttu. Media-aalyysissä käydää läpi keskeisiksi määriteltyje saoma- ja aikakauslehtie sekä muide tiedotusvälieide arkistoja ja etsitää systemaattisesti maiitoja säätiöstä ja se rahoittamista hakkeista. Maiiat luokitellaa tarkoituksemukaisella tavalla. Haastatteluilla kerätää tietoja ja käsityksiä säätiö toimi- ja luottamushekilöiltä sekä muilta tahoilta, joihi säätiö toimita välittömästi tai välillisesti vaikuttaa. Säätiö ulkopuolisia haastateltavia voivat olla esimerkiksi valikoidut apurahasaajat, säätiö toimialaa lähellä olevat kulttuurivaikuttajat, yhteiskualliset päätöksetekijät sekä koulutus-, tiede-, taide- ja kulttuuriorgaisaatioide edustajat. Taustahaastatteluilla kerätää tietoa säätiöstä arvioitityö tueksi, ku taas teemahaastatteluilla syveetää ja jäseetää käsitystä säätiö toimiasta ja se vaikuttavuudesta. Laaja vastaajakua tavoittamisee sopii postitse tai sähköisesti lähetettävä lomakekysely. Kyselyt soveltuvat parhaite suurille kohderyhmille, esimerkiksi säätiö apurahasaajille. Kysely kaattaa suuitella ii, että vastausprosetti saadaa mahdollisimma suureksi kohtuullisella työpaoksella. Arvioii tulokset Jo arvioitia suuiteltaessa o hyvä miettiä, missä muodossa tulokset halutaa säätiö käyttöö. Valmii raporti lisäksi myös lomakekysely avovastauksii saadut aoyymit vastaukset saattavat olla mielekiitoista ja ajatuksia herättävää luettavaa. Ee kaikkea o pohdittava valmiiksi, mite tuloksia käytetää säätiö toimitaa kehitettäessä. Arvioitimeetelmie ja tuloste yksityiskohtaisee ja läpiäkyvää dokumetoitii kaattaa aia pyrkiä. Arvioitiprosessi kaattaa suuitella toistettavaksi. Vahetuessaa arvioii tuloksista saa etistä eemmä irti, jos eri vuosie arvioiit o vai toteutettu keskeää vertailukelpoisella tavalla. Näi päästää arvioimaa säätiö vaikuttavuude kehitystä, joka o usei kaikkei hyödyllisitä tietoa. Vaikuttavuude arvioiti voidaa toteuttaa joko vuosittai osaa säätiö muita sääöllisiä rutiieita tai määritellysti tietyi pidemmi väliajoi. Toistuva vaikuttavuusarvioii kehä -kaavio havaiollistaa toteuttamise käytäö vaiheita. Säätiöstä yhteiskutaa omasta avasta maailmaapaa Säätiöide oma toimia tehostamise ohella vaikuttavuude arvioiilla o laajempia koko säätiökettää ulottuvia vaikutuksia. Pätevillä vaikuttavuude arvioi- Määrää voidaa mitata, laatua ja vaikutusta arvioidaa. 13

14 eilla voidaa osoittaa säätiöide tehokkuutta ja hyviä käytätöjä, vahvistaa yleistä säätiömyöteisyyttä sekä korostaa säätiöide yleishyödyllise asema merkitystä. Vaikuttavuude arvioiilla o merkitystä myös säätiörahoitukse ja julkise rahoitukse välise suhtee tulkiassa. Hyödyllisii tarkoituksii suuattu yksityie lahjoitusraha ei ole yksiselitteise myöteie asia, vaikka ii voisi helposti luulla. Jos esimerkiksi yksityisellä rahalla tuetaa voimakkaasti tiettyä alaa, poliittisille päättäjille voi muodostua kiusaus rajoittaa julkiste resurssie suutaamista samalle alalle. Vaikuttavuusarvioitie avulla säätiöide rooli ja merkitys yhteiskuassa kirkastuvat ja väärikäsityste todeäköisyys pieeee. Arvioitavuude korostamie ei saa johtaa toimia itsetarkoituksellisee jäykistymisee. Usei vaikeasti arvioitava välillie katalyyttivaikutus (syrjäytymätö uori) tarjoaa paremma paos-tuotos -suhtee kui helposti arvioitava välitö vaikutus (säätiö hakkeesta kertova artikkeli päivälehdessä). Säätiörahoitukse etu o se ketteryydessä ja joustavuudessa, eikä äistä omiaisuuksista pidä luopua. Säätiö voi reagoida opeasti tilateissa, joissa rahoituksee sytyyt katvealue kaipaa täyttämistä. Säätiöide merkitys suomalaisessa yhteiskuassa o suuri. Tätä o kuiteki vaikeata osoittaa kokreettisesti. Ei ole itsestää selvää tai helposti todistettavissa, millä tavalla ja mite merkityksellisesti säätiöt vaikuttavat. Jos säätiöt eivät itse osoita toimitasa arvoa, ei sitä tee kukaa muukaa. Kertomalla avoimesti toimiastaa ja se vaikuttavuudesta yksittäie säätiö luo uskottavaa, vilpitötä ja sisällyksekästä kuvaa koko säätiölaitoksesta. Viesti vaikuttavuudestasi säätiö sisällä ja sidosryhmille Opi arvioii tuloksista ja hyödyä iitä säätiösi toimia kehittämisessä 4 JULKISTA JA KEHITÄ 1 SUUNNITTELE Määrittele: tavoittelemasi vaikuttavuus keiot saavuttaa se mite mitata vaikuttavuuttasi tarvitsemasi tieto mite kerätä se 2 TOTEUTA Kerää tarvitsemasi tieto Toteuta arvioiti Ymmärrä keräämäsi tiedo arvo Tee johtopäätökset vaikuttavuudestasi ja vertaile tuloksia 3 ARVIOI TULOKSET Toistuva vaikuttavuusarvioii kehä. Kaavio o muokattu The Code of Good Impact Practice 2013 pohjalta. 14

15 Lisälukemistoa EFC: Ceci est pas u evaluatio guide! efc.be/programmes_services/resources/documets/ Learig_Lab5.pdf. Foudatio Ceter: Tools ad Resources for Assessig Social Impact -verkkosivusto. GEO: Evaluatio i Philathropy. Perspectives from the Field. GEO, Washigto DC Haila, Katri Kettue, Riitta Lähteemäki-Smith, Kaisa Salmie, Vesa: Vaikuttavuutta ympäristötutkimuksee Maj ja Tor Nessligi säätiö toimia arvioiti. Maj ja Tor Nessligi säätiö, Helsiki Hällström, Eeva: Metsämieste Säätiö rahoitustoimia evaluoiti ja kehittämisselvitys Metsämieste Säätiö, Helsiki Häyrye, Simo (toim.): Kulttuuri arvioiti ja vaikutuste väylät. Cupore julkaisuja 12/2005. Ispirig Impact: The Code of Good Impact Practice Kagasharju, Aki Tyi, Tero Mikkola, Teija Valta, Maija: Vaikuttavuude huomioo ottava tuottavuus vahuspalveluissa. VATT-tutkimuksia 160. Valtio taloudellie tutkimuskeskus, Helsiki Karhue, Paula: Taidetoimikutie myötämä tuki Taitee edistämiskeskus, Helsiki Kotkae, Riia Saukkoe, Pasi Mitchell, Ritva: Vietiä, vaihtoa, vaikuttavuutta. Selvitys kulttuurija tiedeistituuttie merkityksestä Suomelle. Cupore verkkojulkaisuja 12. Cupore Luoma, Päivi Raivio, Tuomas Tommila, Paula Luabba, Joha Halme, Kimmo Viljamaa, Kimmo Lahtie, Heri: Better results, more value. A framework for Aalysig the societal impact of Research ad Iovatio. Tekes Review 288/2011. www. tekes.fi/u/better_results_more_value.pdf. Mertae, Tomi: Taiteilija-apurahajärjestelmä toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Taitee keskustoimikuta, Helsiki Mydighete för kulturaalys: Att utveckla idikatorer för utvärderig av kulturpolitik. Redovisig av ett regerigsuppdrag. Rapport 2012:2. Oesch, Pekka: Säätiöide tuki taiteille 2001 ja Tilastotietoa taiteesta ro 38. Taitee keskustoimikuta, Helsiki Oesch, Pekka: Yrityste tuki taiteille 2003 ja tue muutokset Taitee keskustoimikuta, Helsiki Oesch, Pekka: Yrityste tuki taiteille 2008 ja tue muutokset Taitee keskustoimikuta, Helsiki Oksae-Särelä, Katja: Muotoilu kasaivälistymie. Tuki, esteet ja mahdollisuudet. Taitee keskustoimikuta, Helsiki Opetusmiisteriö: Vaikuttavuusidikaattorit kulttuuripolitiika tietopohja vahvistajia. Opetusmiisteriö julkaisuja 2009:57. Rajahoka, Mervi (toim.): Vuorovaikutuksessa vaikuttamie. Hyvivoitipalveluje vaikuttavuus caseja ja keioja. Selvitys. Kolmas lähde -hake. Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Pieyrityskeskus, Helsiki Saukkoe, Pasi Herrae, Kaisa: Suome Kulttuurirahasto maakutarahastoje apurahoje vaikuttavuus. Pilottiselvitykse loppuraportti Suome kulttuurirahasto, Helsiki Soste: Arvioititoimita -verkkosivusto. Http//www.soste.fi/kehitamme/arvioititoimita.html. Suome Akatemia: Suome Akatemia tutkimusrahoitukse vaikuttavuus. Arvioitiraportti. Suome Akatemia julkaisuja 11/06. Suome Kulttuurirahasto: Aatteista tekoihi. Suome Kulttuurirahasto kulttuuripoliittiset päämäärät ja oma kulttuuritoimita. Suome Kulttuurirahasto, Helsiki Suome Kulttuurirahasto: Atamise taito. Suome Kulttuurirahasto apurahoje jao kehitys ja ykyiset periaatteet. Suome Kulttuurirahasto, Helsiki

16 Tiitta, Alla: Mite vaikuttavuus tuli tiedepolitiikkaa. Tieteessä tapahtuu 4 5/2010, Valtiovaraimiisteriö: Idikaattorit ohjaukse ja seuraa välieiä. Valtiovaraimiisteriö idikaattorityöryhmä raportti. Kasatalousosasto, keskustelualoite 73/ fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/ idika/ame.jsp. 16

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET Taustaa Syksyllä 8 Turu yliopisto hoitotietee laitoksella kerättii sidosryhmiltä palautetta laitokse toimiasta. Kysely toteutettii

Lisätiedot

PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkio perusteet PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 8/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:17 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:17 ISBN 978-952-13-5458-8 (id.) ISBN 978-952-13-5459-5

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET 2011

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET 2011 TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET TAUSTA Laaduhallita o osa Turu yliopisto hoitotietee laitokse keskeistä seurata- ja kehitystoimitaa. Hoitotietee laitokse laaduhallia

Lisätiedot

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen TOIMIVA YHDISTYS Yhdistystoiminnan päivittäminen Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012-2015 mahdollistettiin yhdistystoiminnan

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 KLIINIKKO, TUTKIJA VAI KLIINIKKOTUTKIJA? Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 Tero Kivelä Säätiöstä Suomen Lääketieteen Säätiö Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin perustama

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Ammatillisen peruskoulutuksen syksyn 2013 valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus 26.02.2014 Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi www.oph.fi Vaikuttavuus

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita säätiöissä

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita säätiöissä Vauhtia ja vaarallisia tilanteita säätiöissä Liisa Suvikumpu, toimitusjohtaja! Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry! 13.11.2013 SEB! SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

Näkökulmia vaikutusten arvioinneista. Kajaani Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko

Näkökulmia vaikutusten arvioinneista. Kajaani Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko Näkökulmia vaikutusten arvioinneista Kajaani 12.11.2010 Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko 1 Mikä vaikutusten arviointi? Näyttöön perustuva vaikuttavuuden ja vaikutusten arviointi alkoi kehittyä 1990-luvulta

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -kehittämishanke. Opas öljyvahinkoihin. Kuinka toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä?

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -kehittämishanke. Opas öljyvahinkoihin. Kuinka toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä? Vapaaehtoiste osallistumie öljytorjutaa -kehittämishake Opas öljyvahikoihi Kuika toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä? Opas öljyvahikoihi Kuika toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä? Tekstit Saa

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Verkoston ulkoisvaikutukset

Verkoston ulkoisvaikutukset Verkosto ulkoisvaikutukset Varia luku 35 Luettavaa Varia (2006, 7. paios, luku 35, s.658 655) Forget produtivity: more people should joi Faebook saatavilla http://www.ab.et.au/ews/stories/2008/1 1/27/2431283.htm

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTIIN PELASTUSLAITOKSEN AINEISTOILLA. SPPL Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Solo Sokos Hotel Torni, Tampere

VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTIIN PELASTUSLAITOKSEN AINEISTOILLA. SPPL Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Solo Sokos Hotel Torni, Tampere NÄKÖKULMIA VALVONNAN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTIIN PELASTUSLAITOKSEN AINEISTOILLA SPPL Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät 9.-10.11. 2016 Solo Sokos Hotel Torni, Tampere Pekka Itkonen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtoriopintojen rahoitus Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtorikoulutuskyselyn 2015 kertomaa 57 % vastanneista keskustelee tutkimusrahoitusmahdollisuuksista

Lisätiedot

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi Jyväskylän yliopisto 1 (9) Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi SUUNNITTELU PUUTTUVA Yksikön hanketoiminnalla ei ole selkeää visiota. Hanketoiminnan tavoitteita ei ole määritelty. Ei ole

Lisätiedot

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen 21.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen, rahoitusmallityöryhmän pj. Yliopistojen rahoitusmallin

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Mitä hallitus hankkii?

Mitä hallitus hankkii? Mitä hallitus hakkii? Hallitus päättää yleesä seuraavalaista hakioista: Hakkeide osalta Kosulti kilpailutus Suuittelutyö kilpailutus Rahoitukse kilpailutus Urakkatyö kilpailutus Muita hakitoja Isäöitsijä

Lisätiedot

Otantajakauma. Otantajakauman käyttö päättelyssä. Otantajakauman käyttö päättelyssä

Otantajakauma. Otantajakauman käyttö päättelyssä. Otantajakauman käyttö päättelyssä Otatajakauma kuvaa tarkasteltava parametri jakauma eri otoksista laskettua parametria o joki yleesä tuusluku, esim. keskiarvo, suhteellie osuus, riskisuhde, korrelaatiokerroi, regressiokerroi, je. parametria

Lisätiedot

Kulttuurilaitosten vaikuttavuuden arviointi

Kulttuurilaitosten vaikuttavuuden arviointi Kulttuurilaitosten vaikuttavuuden arviointi Museojohtajien kesäpäivät 26.8.2010 14.9.2010 Pasi Saukkonen 1 Arviointiyhteiskunta Siirtyminen keskitetyn vallan ja vastuun normatiivisesta, hyvän elämän ja

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla.

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla. Kombiatoriikka, kesä 2010 Harjoitus 2 Ratkaisuehdotuksia (RT) (5 sivua) Käytä tehtävissä 1-3 kombiatorista päättelyä. 1. Osoita, että kaikilla 0 b a pätee ( ) a a ( ) k 1 b b 1 kb Biomikertoime määritelmä

Lisätiedot

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista.

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista. Arviointi ja vaikuttavuus Erasmus+ ammatillinen koulutus Aloituskoulutus 9. 10.9.2015 Poimintoja Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS:

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ 1 Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, kuinka hyvin

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

HANKETYÖN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

HANKETYÖN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI HANKETYÖN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Mitä vaikuttavuus on? Vaikuttavuuden arviointi? Kokemuksia Anu Räisänen 2012 Tuloksellisuuden käsitteistö (VM) Tuloksellisuus tehokkuus taloudellisuus suoritteet tulokset/tuotokset

Lisätiedot

4.3 Signaalin autokorrelaatio

4.3 Signaalin autokorrelaatio 5 4.3 Sigaali autokorrelaatio Sigaali autokorrelaatio kertoo kuika paljo sigaali eri illä korreloi itsesä kassa (josta imiki). Se o Fourier-muuokse ohella yksi käyttökelpoisimmista sigaalie aalysoitimeetelmistä.

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

CASE SALLA. Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen

CASE SALLA. Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen CASE SALLA Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen Tiedoksi Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (8.8.1986/609) edellyttää, että kaikkien säännöllisesti yli 30 henkeä työllistävien

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info 1 Tervetuloa kolmannelle jaksolle! Tähän jaksoon sisältyy testi, miten käytät oman aikasi? Saat vinkkejä miten omat unelmat saadaan kirkkaaksi. Jotta voit ne toteuttaa Tarvitset suunnitelman ja työkalut.

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Kimmo Koskinen Helsingin yliopiston kirjasto Verkkopalvelut LYNET-seminaari 5.6.2013 10.6.2013 1 Esityksen teemoja Open Acces julkaisemisen perusteita

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma yliopistojen kokonaiskustannusmallikäytäntöihin

Rahoittajan näkökulma yliopistojen kokonaiskustannusmallikäytäntöihin Rahoittajan näkökulma yliopistojen kokonaiskustannusmallikäytäntöihin Marita Virtanen 4.5.2010 663157 05-2010 Tutkimusorganisaatiot ja kokonaiskustannusmalli Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioille kokonaiskustannusmallin

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

PUUENERGIAMARKKINOIDEN KEHITTÄMISHANKE - ROIHU 2:N ARVIOINTIRAPORTTI

PUUENERGIAMARKKINOIDEN KEHITTÄMISHANKE - ROIHU 2:N ARVIOINTIRAPORTTI PUUENERGIAMARKKINOIDEN KEHITTÄMISHANKE - ROIHU 2:N ARVIOINTIRAPORTTI Suunnittelija Sari Pitkänen Joensuun yliopisto, täydennyskoulutuskeskust Tutkija Aki Villa Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tieteellinen

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Viestintä Akatemian tavoitteiden näkökulmasta Yhtenä Suomen Akatemian strategisena tavoitteena on tutkimuksen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjauksen laadunvarmistus

Ammatillisen koulutuksen ohjauksen laadunvarmistus Ammatillisen koulutuksen ohjauksen laadunvarmistus HYVÄN OHJAUKSEN VARMISTAMINEN 12.5.2015 Pasi Kallioinen Taustaa Keskeyttämiset Ohjauksen / ohjaamattomuuden vaikutus?» Ohjauksen korkean laadun takaaminen

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka

S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka Lisämateriaalia harjoitustyöhön Syksy 2007 Sisältö Vinkkejä käyttäjätutkimuksen suorittamiseen Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Haastattelu Fokusryhmä Päiväkirja Kysely Ohjeita harjoitustyön

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Tehokkaan verkostotyön perusta. Timo Järvensivu, KTT, verkostotyön tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tehokkaan verkostotyön perusta. Timo Järvensivu, KTT, verkostotyön tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tehokkaan verkostotyön perusta Timo Järvensivu, KTT, verkostotyön tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Verkoston toimivuuden avaintekijät Uudet toimijat innostuvat ja tuovat mukaan uutta tietoa ja

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Hankkeiden toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi

Hankkeiden toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi Hankkeiden toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi TURVALLINEN HUOMINEN RAKENNETAAN TÄNÄÄN Rikoksentorjuntaseminaari turvallisesta kaupunkiympäristöstä ja syrjäytymisen ehkäisemisestä Avustusosasto, Tuomas

Lisätiedot

Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki. Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki. Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 1 Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Tästä eteenpäin ammattiliiton eväät Arvoisa Tasavallan Presidentti,

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Kilpailutus ja yliopistojen tutkimusyksiköiden iden tehokkuus

Kilpailutus ja yliopistojen tutkimusyksiköiden iden tehokkuus Kilpailutus ja yliopistojen tutkimusyksiköiden iden tehokkuus Ahti Salo, Antti Silvast, Matti Ollila Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) sekä Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan.

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan. 1 Sosiaalialan kehittämisyksikkö - kriteerien konkretisointi Sosiaalialan seudullisten kehittämisyksiköiden perustamisvaiheen kriteeristössä ei erikseen nimetä hyvän hanke- ja kehittämistyön yleisiä piirteitä,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot