Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö!"

Transkriptio

1 Vaikuttava säätiö! Säätiöide vaikuttavuude arvioii periaatteita ja käytätöjä Vaikuttava säätiö!

2 Tee hyvää täää ja vielä parempaa huomea. Toimittajat Liisa Suvikumpu, Päivi Tikka, Pasi Saukkoe Työryhmä pj. Päivi Tikka, hallitukse jäse, Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta Leif Jakobsso, johtaja, Sveska Kulturfode Stefa Mutae, toimitusjohtaja, Samfudet Folkhälsa Pasi Saukkoe, erikoistutkija, Cupore Veli-Markus Tapio, erityisasiatutija, Suome Kulttuurirahasto Liisa Suvikumpu, toimitusjohtaja, Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta Kai Kilpie, asiamies, Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta ry. Delegatioe för stiftelser och foder rf.. Helsiki isb (id.) isb (pdf) Kasi ja taitto Ae Kaikkoe / Timagi Paiopaikka DMP-Digital Media Parters Oy, Helsiki 2014

3 Sisällys Säätiöille räätälöity opas 5 I Mikä vaikuttavuus ja mikä arvioiti? 6 Vaikuttavuude määrittelemie 6 Tuottavuudesta ja vaikutuksesta vaikuttavuutee 6 Mikä vaikuttavuusarvioiti? 8 II Miksi vaikuttavuutta pitää arvioida? 9 Työvälie oma toimia kehittämiseksi 9 Vaikuttavuusarvioii haaste 9 ja mahdollisuus 10 Viesti säätiöide toimia tuloksellisuudesta 10 III Mite vaikuttavuutta arvioidaa? 11 Arvioii suuittelu lähtee säätiöstä itsestää 11 Vaikuttavuusarvioiti pähkiäkuoressa 11 Kuka arvioi? 12 Arvioii aieistot 13 Arvioii tulokset 13 Säätiöstä yhteiskutaa omasta avasta maailmaapaa 13 Lisälukemistoa 15

4 Vaikuttavuudesta tiiviisti Mitä vaikuttavuus o? Vaikuttavuus o tavoiteltua muutosta, oikeide asioide tekemistä oikei. Mitä vaikuttavuude arvioiti o? Vaikuttavuude arvioiissa selvitetää, kuika hyvi o oistuttu omie tavoitteide saavuttamisessa ja halutu muutokse aikaasaamisessa. Miksi vaikuttavuus kaattaa ottaa toimiassa huomioo? Vaikuttavuude kautta voidaa arvioida, mite hyvi säätiö toimita toteuttaa se sääöissä määrättyä tarkoitusta tai strategisia paiopisteitä. Miksi vaikuttavuude toteutumista kaattaa myös arvioida? Vaikuttavuusarvio avulla voidaa kehittää ja parataa omaa toimitaa, suuitella tulevaisuutta, tuistaa toimia keihääkärjet mutta myös mahdolliset heikkoudet.

5 Tue itsesi, saoi jo muiaie kreikkalaie. Ymmärrä vaikuttavuutesi, saoo ykyie säätiöläie. Säätiöille räätälöity opas Tämä vaikuttavuusarvioitioppaa tarkoitus o herättää säätiö toimiassa mukaa olevia pohtimaa, millaisia tuloksia säätiöissä tavoitellaa ja mite äide tavoitteide toteutumista, säätiö vaikutuksia ja vaikuttavuutta voidaa arvioida. Tiiviillä oppaalla o tarkoitus ispiroida ajattelua ja tarjota työkaluja. Säätiöide hallitukset voivat pitää vaikuttavuude arvioitia keioa oma osaamisesa kehittämisee: arvioii tulokset kertovat, mikä säätiössä toimii ja mikä voisi toimia paremmi. Yhde ala vaikuttavuude arvioitimeetelmät eivät välttämättä sovellu kaikille. Tämä opas o räätälöity säätiöketä tarpeisii, ja se äkökulmat ovat valikoitueet säätiöide erityispiirteide mukaa. Kute Neuvottelukua muideki julkaisuje, myös tämä oppaa tarkoitus o käytäö ohjeide ohella talletaa ja kehittää säätiöide hyviä käytätöjä edistäe site yhteistä hyvää. Säätiöide ja rahastoje euvottelukua hallitukse vuoa 2013 asettama vaikuttavuusarvioititoimikua puheejohtajaa o toimiut Päivi Tikka (Maj ja Tor Nessligi Säätiö) ja jäseiä Leif Jakobsso (Sveska Kulturfode), Stefa Mutae (Samfudet Folkhälsa), Pasi Saukkoe (Cupore), Veli-Markus Tapio (Suome Kulttuurirahasto) sekä Säätiöide ja rahastoje euvottelukua edustajia Liisa Suvikumpu ja Kai Kilpie. Oppaa myötä Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta kaustaa jäsekutaasa arvioimaa toimitaasa ja vaikuttavuuttaa sääöllisesti. Vaikuttavuude seurata, arvioiti ja johtamie kaattaa vakiiuttaa osaksi jokaise säätiö toimia kehittämistä. 5

6 1 Mikä vaikuttavuus ja mikä arvioiti? Vaikuttavuude määrittelemie Lähekkäiset saat vaikutus ja vaikuttavuus merkitsevät eri asioita. Vaikutus o (tarkoitukseto) syy-seuraussuhde. Esimerkiksi myrskyllä o vaikutuksia muttei vaikuttavuutta; myrsky ei toimi tarkoituksellisesti. Vaikuttavuus o aia tarkoituksellise toimia tulos. Mitä sitte o yleishyödyllise säätiö vaikuttavuus? Yksikertaisimmillaa voidaa määritellä, että säätiö vaikuttavuus ovat e muutokset, jotka ovat sytyeet säätiö sääöissä määräty tarkoitukse mukaisella toimialla. Vaikuttavuutta ei siis ole itse toimita, vaa se seuraukset. Vaikuttavuus voi olla aieellista, hekistä tai kulttuurista, suoraa tai epäsuoraa. Säätiö vaikuttavuus voi liittyä yhtä hyvi kulttuuriperiö säilyttämisee kui uorte syrjäytymise estämisee. Vaikuttavuutta o oistumie asetettuje tavoitteide saavuttamisessa ja paiopisteide toteutumisessa. Vaikuttavuus ja vaikuttavuude arvioiti saattavat kuulostaa keiotekoiselta tehokkuude tavoittelulta ja kalliilta kosulttijargoilta. Myyttisiltä vaikuttavie määritelmie ja meetelmie taakse kätkeytyy kuiteki aito mahdollisuus kehittää säätiöide omaa toimitaa ja osaamista. Tuottavuudesta ja vaikutuksesta vaikuttavuutee Säätiö pyrkii vaikuttamaa tavalla, joka o se tarkoitukse kaalta mielekäs. Vasta tietylaise tulokse aikaasaamie muuttaa vaikutukse vaikuttavuudeksi. Esimerkiksi lääketiedettä tukeva säätiö myötäessä apuraha ala tutkijalle vaikutus o välitö ja ilmeie: tutkija rahahuolet helpottavat joksiki aikaa ja tutkimushake käyistyy. Tämä ei kuitekaa ole säätiö toimia varsiaie päämäärä. Vaikuttavuudesta voidaaki puhua vasta sitte, ku myötöpäätökse sisällölliset tavoitteet o saavutettu ku esimerkiksi apurahasaaja o tuottaut uutta lääketieteellisesti relevattia tutkimustietoa, joka avulla potilaat paraevat etistä tehokkaammi. Mite sitte usei sekoitetut termit tuottavuus ja vaikuttavuus eroavat toisistaa? Tuottavuus mittaa periteisesti resurssie ja tuotoste suhdetta, ku vaikuttavuus mittaa iide seurauksia ja aikaasaatua muutosta. Taloudellie tuottavuus tai tehokkuus ovat vai vaikuttavuude osatekijöitä: vaikuttavuus o eemmä kui tuloksetekoa. Korkea tuottavuus ilma merkittävää vaikuttavuutta o täysi mahdollista. Vaikuttavuus o tavoiteltua muutosta. 6

7 ESIMERKKI Hoitoalalla tuottavuutta voidaa arvioida laskemalla, kuika mota hoitokertaa saadaa tietyillä resursseilla. Vaikuttavuutta voidaa arvioida laskemalla, kuika mota potilasta todella paraee tietyillä resursseilla. ESIMERKKI Opetustoimiassa tuottavuutta arvioitaessa mitataa sitä, kuika mota oppitutia voidaa järjestää tietyi resurssei. Vaikuttavuutta arvioitaessa mitataa sitä, mite ja millaisi seurauksi opiskelijat oppivat tietyi resurssei järjestetyllä opetuksella; tätä voidaa mitata esimerkiksi suoritettuje vuosikurssie tai arvosaoje perusteella. VAIKUTTAVUUS Tiede ja taide Ympäristö ja yhteiskuta Talous ja hyvivoiti Sivistys ja kulttuuri Vaikutukset Tuotokset Toimita Resurssit Vaikuttavuude viitekehys. Kaavio o muokattu Luoma et al pohjalta. 7

8 Mikä vaikuttavuusarvioiti? Vaikka Suome vaurastumise myötä tietee ja taitee rahoitus o kasvaut voimakkaasti, myös raha tarvitsijoide määrä o lisäätyyt. Vaikuttavuude arvioiti o oussut yhä tärkeämmäksi, ku o ratkaistava, mihi tarkoituksee tai keelle resurssit kohdeetaa: aetaako rahaa syöpäseulotoihi, saskriiti tutkimukselle, taiteilijaresidesseihi vai iovaatiopalkitoihi. Säätiöissä o tärkeätä varmistaa, että jokaie lahjoitettu euro käytetää viisaasti ja yleistä hyvää tuottavalla tavalla. Yksityiset lahjoittajat ja yhteiskuta ovat kiiostueita säätiöide toimia tarkoituksemukaisuudesta ja läpiäkyvyydestä. Juhlapuheissa o helppo ylistää ii säätiöide toimitaa kui apurahasaajie saavuttamia tuloksiaki. Kuiteki kauiide saoje sijaa säätiöide aioa keio varmistua toimitasa vaikuttavuudesta o arvioida sitä järjestelmällisesti ja mahdollisimma objektiivisesti. Vaikuttavuusarvioiti tarjoaa mahdollisuude eakkoluulottomaa itsetutkiskeluu, joka seurauksea säätiö toimii etistä paremmi. Vaikuttavuude arvioitia ei pidä sekoittaa säätiö toimia arvioitii, kute apurahoje käyttöselostuste keräämisee tai saavutettuje tuotoste arvioitii, kute rahoitukse turvi tuotettuje tutkimusjulkaisuje määrää ja viittauskertoimii. Vaikka toimia ja se vaikuttavuude arvioiit voivatki limittyä toisiisa, iide päämäärät ja prosessit eroavat toisistaa huomattavasti. Edellise sivu Vaikuttavuude viitekehys -kaavio havaiollistaa sekä edellä maiittuje käsitteide suhdetta toisiisa että vaikuttavuude erilaisia ulottuvuuksia. ESIMERKKI Vaikuttavuude arvioiti o tullut jäädäksee eri elämäaloille ympäri maailmaa. Ruotsissa perustettii hiljattai erityie viraomaisistituutio, Mydighete för Kulturaalys, arvioimaa kulttuuriala vaikuttavuutta. Kulturaalys o saaut hallitukselta tehtäväksee selvittää, arvioida ja arvottaa kulttuurialalla toteutettuja ja ehdotettuja hakkeita. Arvioii lähtökohtaa ovat kasalliset kulttuuripoliittiset tavoitteet. Kulturaalys tekee hallitukselle ehdotuksia ja suosituksia toimepiteiksi kulttuuripolitiika kehittämiseksi. Näi vaikuttavuude arvioiti vaikuttaa parhaimmillaa suoraa ja kokreettisesti päätöksetekoo. Kulturaalys osoittaa, että valtio viraomaiset arvioivat pikemmi taidetue poliittisia ja halliollisia vaikutuksia kui varsiaisia taitee vaikutuksia. Kulturaalysi mukaa kulttuuripoliittiset tavoitteet ovat usei eemmä visioita ku yksiselitteisiä tavoitteita. ESIMERKKI Suome Akatemia selvittää sekä tietee että oma toimitasa vaikuttavuutta erilaisi arvioitihakkei. Yksi esimerkki o Akatemia ja Tekesi yhteistyöä toteuttama tutkimus- ja iovaatiotoimia vaikuttavuude arvioitihake (VINDI), joka tuloksea julkaistii arvioitiraportti (Luoma et al. 2011). Tekes ja Akatemia jatkavat vaikuttavuusidikaattorie kehittämistä ja siihe liittyvä osaamise raketamista. Säätiöide vaikuttavuus kiiostaa kaikkia Säätiöt haluavat tietää, mite e oistuvat työssää ja mite e voisivat toimia vielä paremmi. Apurahahakijat haluavat tietää, mite korkeatasoie ja merkittävä heidä rahoittajasäätiösä o yhteiskuassa. Kasalaiset haluavat tietää, mite säätiöt toimivat, mitä säätiöt rahoittavat ja mitä e saavat aikaa. Päättäjät ja poliitikot haluavat tietää, mite säätiöt voisivat palvella yhteiskutaa mahdollisimma tehokkaasti ja moipuolisesti. 8

9 Miksi vaikuttavuutta pitää arvioida? 2 Työvälie oma toimia kehittämiseksi Maailma muuttuu, ja säätiö perustaja varautuu siihe: säätiö tarkoitus saattaa olla laveasti muotoiltu eivätkä perustamisdokumetit aia kerro, mitä säätiö hallio tulisi tehdä toteuttaaksee perustaja tahtoa. Siksi säätiössä o syytä arvioida sääöllisesti, saavutetaako asetetut tavoitteet, missä ajassa ja mikälaisi kustauksi. Liia moissa säätiöissä ei tiedetä riittävä hyvi, mitä jaetuilla rahoilla todella saadaa aikaa suhteessa säätiö strategisii tavoitteisii. Säätiö vaikuttavuusarvioiilla mitataa sitä, mite hyvi säätiö toimita toteuttaa sääöissä määrättyä tarkoitusta tai strategisia paiopisteitä. Vaikuttavuusarvioiti o oiva työkalu myös tulevaisuude suuittelemisee. Arvioii tuloksea voidaa tuistaa säätiö toimia keihääkärjet ja potetiaaliset uudet toimita-alueet sekä mahdolliset heikkoudet ja ogelmakohdat. Vaikuttavuusarvioiti ei ole säätiöille ulkoapäi asetettu velvoite, vaa välie oma toimia kehittämiseksi ja paratamiseksi. Vaikuttavuusarvioiista hyötyy ee kaikkea säätiö itse. ESIMERKKI Maj ja Tor Nessligi säätiö toteuttamassa vaikuttavuusarvioiissa (2012) pyydettii kyselytutkimuksella arvioita myös apurahoje saajilta. Eräs kyselyy vastaut arvioi säätiö vaikuttavuutta seuraavasti: Säätiö merkitys o tärkeä erityisesti huippuyksikköje ulkopuoliselle tutkimukselle se toimii kui yrityshautomo, eli äistä aihioista voi kehittyä vaikka mitä. Vaikuttavuusarvioii haaste Säätiöide omatoimie vaikuttavuude arvioiti o ollut toistaiseksi vähäistä. Vaikuttavuusarvioii haasteista suurimpia o apurahoja jakavie säätiöide toimia luoe. Mitä laajempi säätiö tehtäväkettä o, sitä vaikeampaa o asettaa täsmällisiä tavoitteita sekä iide toteutumisesta kertovia idikaattoreita. Toimitaa ohjaavat perustamiskirjassa asetetut reuaehdot sekä pyrkimys jatkuvuutee ja oikeudemukaisii meettelytapoihi. Rahoituskohteide arvioiti jaetaa usei akateemise tai taideyhteisö kassa. Laajemma yhteiskuallise vaikuttavuude osalta säätiö ratkaisut kietoutuvat yhtee maamme yleise tiede-, taide- ja kulttuurirahoitukse kassa. Myös tarkasteltava aikahorisotti o säätiöketässä yleesä pitkä säätiö kvartaali o tuetusti 25 vuotta. Vaikuttamise syy-seuraussuhteet ovat myös moimutkaisia hallittaviksi. Jos koululaie kokee säätiö tuella toteutetussa taideäyttelyssä suure elämykse, ja häestä tulee vuosikymmeiä myöhemmi kasaivälisesti arvostettu kuvaveistäjä, kuika arvioida tuo yksittäise kokemukse merkitystä tapahtumie ketjussa? Kokoaisuude laajuus ja moimutkaisuus vaikeuttavat tuloste mittaamista. Vaikuttavuusarvioitii kuuluuki väistämättä epätäydellisyyde sietämie. Tarkkaa ja täydellistä tietoa ei voi saavuttaa. Arvokasta o kuiteki jo se, että asioita pohditaa aktiivisesti. Sääöllisi väliajoi korkeatasoisesti toteutettu vaikuttavuusarvioiti yhdistettyä aalyysii toimitaympäristö muutoksista auttaa säätiötä toteuttamaa tarkoitustaa mahdollisimma tehokkaasti. Vaikuttavuusarvioiti o tapa kertoa säätiö oma taria. 9

10 ja mahdollisuus Vaikuttavuude arvioiti auttaa säätiötä myös tarkastelemaa kriittisesti vakiitueita toimitatapojaa. Pohdittavia kysymyksiä ovat esim. hekilökohtaiste ja hakeapurahoje suhteellie osuus, rahoituskausie pituus, apurahoje keskimääräie koko sekä se, pyritääkö rahoitusta kohdistamaa esisijaisesti yksittäisille hekilöille tai laajemmille työryhmille ja yhteisöille. Yksi keskeisimmistä vaikuttavuude tekijöistä o tärkeide ja ajakohtaiste kysymyste tuistamie. Huippututkijalle myöetty apuraha ei johda vaikuttavuutee, jos tutkija työ kohdistuu vaikutusarvoltaa vähäise ogelma ratkaisemisee. Vaikuttavuusarvioiilla säätiö voi selvittää itsellee, mikä o se kyky vastaaottaa ja tuistaa itselle sekä yhteiskualle tärkeää tietoa. Puutteide tuistamie tekee toimia kehittämise mahdolliseksi. Moilla säätiöide kaalta keskeisillä aloilla suutauksea o julkishallio pyrkimys vähetää omaa rahoitusvastuutaa. Tulevaisuus tuoee mukaaa kasvavaa paietta lisätä sekä säätiöide keskiäistä että säätiöide, muide istituutioide ja julkishallitoa edustavie tahoje välistä yhteistyötä esimerkiksi yliopistoje ja taidelaitoste kassa. Vaikuttavuusarvioiti o omiaa terävöittämää säätiö omaa strategista suuittelua ja täte paratamaa yhteistyö edellytyksiä. Viesti säätiöide toimia tuloksellisuudesta Säätiöide merkitys yhteiskua palvelujärjestelmässä o viime vuosia kasvaut. Kehitys koskee myös säätiöitä, jotka jakavat apurahoja tieteelle ja taiteelle. Siiä missä säätiö toimitaa ohjaa perustaja tahto, säätiö suhdetta ympäröivää yhteiskutaa määrittää luottamus. Tämä luottamukse säilymie o apurahoja jakaville säätiöille kohtalokysymys. Luottamukse merkittävi ilmeemismuoto o yleishyödyllisille säätiöille suotu verovapaus. Yhteiskuta luottaa siihe, että veroedu vastapaioksi säätiöt toimivat tehokkaasti ja korkeide eettiste periaatteide ohjaamia koko yhteiskua yhteiseksi hyväksi. Omalla toimiallaa iide tulee osoittaa laajalle yleisölle olevasa luottamukse arvoisia. Maailma toimii yhä eemmä mielikuvie varassa. Säätiöt eivät voi luottaa asemasa oleva turvattu sillä, että e ajattelevat itse hoitavasa asiasa hyvi. Oma äkemys toimia merkityksellisyydestä ja laadusta ei riitä. Moiapaistuva tiedovälitys haastaa säätiöt osallistumaa ykyistä aktiivisemmi yhteiskuallisee keskusteluu. Samalla säätiöide o kyettävä välittämää laajasti ja avoimesti tietoa toimitasa tuloksista. Omaa toimitaa kriittisesti ja avoimesti tarkastelle voidaa välittää viesti, että säätiöide meestys o pitkäjäteise ja määrätietoise työ tulos ja että se kestää akaraki tarkastelu. ESIMERKKI Arvioii tarve ulottuu kaikille yhteiskua osa-alueille, ii yksityisille kui julkisilleki. Eduskua hyväksymistä budjetti- ja veikkausvoittovaroista suuataa taiteilijoille tukea, josta osa välitetää vertaisarvioitimeettelyllä Taitee edistämiskeskukse (aiemmi Taitee keskustoimikuta) kautta. Se vuotuie suora taide- ja taiteilijatuki o oi 35 miljooaa euroa. Samalla ku julkie valta o ottaut käyttöö tulosohjaukse ja -sopimukset, erilaiste arvioitityökaluje tarve o korostuut. Työkaluia voidaa käyttää availukuja, idikaattoreita, auditoiteja tai moitoroiteja. Tarkoituksea o osoittaa valtiollise tue oikeutus eli halutaa saada vastaus kysymyksee, mitä yhteiskuta saa vastieeksi taitee julkisesta tuesta. Ilmeie vastaus o, että yhteiskuta saa taidetta. Nykyaikaa tämä ei kuitekaa riitä. Jotta saadaa käsitys taiteilijoille osoitetu tue ja stipedie pitkäkestoisista vaikutuksista, myös tiedokeräämisessä vaaditaa pitkäjäteisyyttä. Lisäksi vaaditaa selkeätä tavoitteeasettelua taustalla vaikuttavalle kulttuuripolitiikalle, joho arvioitia voidaa peilata. Taitee keskustoimikua tutkimusyksikkö o keräyt tietoja viimeiset 30 vuotta taide-elämästä, taiteilijoide asemasta ja työehdoista sekä eri taitee aloje rahoituksesta. Tutkimusyksikö julkaisuje kautta o luotu tietokata, joka ataa moipuolise kuva valtiollisesta taidetuesta viimeiste 30 vuode ajalta. Säätiöt voivat hyödytää äitä tuloksia oma vaikuttavuutesa arvioiissa vertailuaieistoa. 10

11 Mite vaikuttavuutta arvioidaa? 3 Arvioii suuittelu lähtee säätiöstä itsestää Säätiö toimialle määritetyt tavoitteet muodostavat lähtökohda vaikuttavuude arvioiille. Mitä selkeämpiä tavoitteet ovat, sitä helpompaa o iide toteutumise ja säätiö toimie vaikuttavuude arvioiti. Vaikuttavuus tieteessä ja taiteissa eroaa moi tavoi toisistaa, mikä varsiki moialaisissa säätiöissä täytyy tiedostaa jo arvioii suuitteluvaiheessa. Vaikuttavuusarvioitia suuiteltaessa o säätiö omista lähtökohdista käsi määriteltävä, mitä halutaa arvioida ja mikä vuoksi. Arvioii kysymyste, tavoitteide ja meetelmie tulee olla säätiölle sopivia ii sisällöllisesti kui vaadittava työmäärä ja arvioii kustausteki suhtee. Etukätee kaattaa miettiä myös sitä, mite arvioii tuloksia halutaa ja voidaa käyttää hyväksi. Kasaviisaus o tässäki oikeassa: hyvi suuiteltu o puoliksi tehty. Säätiössä toimia kokoaisvaikuttavuus voi muodostua esimerkiksi seuraavista tekijöistä: Tieteellie ja taiteellie vaikutus väitöskirjat ja muut julkaisut uudet tieteelliset ja taiteelliset avaukset ja läpimurrot työryhmie ja verkostoje sytymie ja vahvistumie Yhteiskuallie ja kulttuurie vaikuttavuus tuloste hyödytämie päätökseteossa ja yhteiskuallisessa keskustelussa rahoitettuje hakkeide äkyvyys ja kuulluksi tulemie sivistykse ja luovuude kasvu sekä yhteise hyvä lisäätymie. Vaikuttavuusarvioiti pähkiäkuoressa Ota vastuu säätiösi vaikuttavuudesta. Keskity säätiösi tarkoituksee. Mitä varte säätiö o olemassa? Mitä se pitäisi saada aikaa? Varmista säätiösi seuratajärjestelmä systemaattisuus ja luotettavuus. Valitse säätiöllesi sopivat meetelmät ja toteuta arvioiti säätiö tarkoitukse ja tavoitteide kaalta mielekkäällä tavalla. Tulkitse arvioii tuloksia rehellisesti ja avoimesti. Julkista arvioii tulokset. Ole valmis muuttamaa säätiösi toimitatapoja tuloste edellyttämällä tavalla. Toista arvioiti sääöllisesti ja kehitä säätiösi toimitaa jatkuvasti. Koulutuksellie, ammatillie ja taloudellie vaikutus koulutus ja tutkiot keksiöt, tutkimuste sovellukset, teokset ja tapahtumat stipediaattie ja hakejohtajie toimeetulo ja urakehitys yleiset kasataloudelliset vaikutukset 11

12 Ei hyvää hevosta kehuta. Hyvä hevoe viedää kehuttavaksi. Kuka arvioi? Vaikuttavuusarvioiti voidaa toteuttaa moi tavoi. Säätiö voi tehdä arvioii itse tai teettää se ulkopuolisella asiatutijalla. Usei molempie yhdistämie takaa parhaa tulokse. Säätiö toimi- ja luottamushekilöide o syytä järjestää sääöllisi väliajoi itsearvioiteja toimia tarkoituksemukaisuudesta ja oistueisuudesta. Rehellie itsearvioiti voi olla hyviki hedelmällistä, sillä säätiö oma väki tutee orgaisaatiosa historia, tavoitteet ja tulokset kaikkei parhaite. Itsearvioiissa vaaii kuiteki objektiivisuude vajee ja ulkopuolise äkökulma puuttee riski. Tästä syystä säätiö vaikuttavuudesta o silloi tällöi aiheellista hakkia myös s. ketä äkemys eli pyytää arvioita apurahasaajilta ja muilta säätiölle tärkeiltä sidosryhmiltä. Mikäli säätiössä riittää voimavaroja ja osaamista arvioii tekemisee, sidosryhmiä voidaa lähestyä omi voimi. Arvioitikysymyste laadiassa ja saatuje tuloste tulkiassa o kuiteki objektiivisuude säilyttämiseksi eduksi kosultoida sopivia ulkopuolisia tahoja, jotka tutevat säätiö toimitaa riittävästi mutta jotka eivät kuitekaa ole mukaa toimielimissä. Arvioii puolueettomuude turvaamiseksi voidaa harkita ulkopuolise asiatutija tai ryhmä palkkaamista. Säätiö toimialasta riippue mahdollisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi tutkimuslaitokset sekä ajatushautomot ja kosulttitoimistot. Tarjouskilpailu auttaa sopivimma löytämisessä. Säätiö lähipiirii kuulumattoma arvioija tai arvioititiimi rekrytoitia puoltaa tuloste uskottavuude ja luotettavuude kasvu ulkopuoliste silmi katsottua. Näi saavutetaa todeäköisesti myös laajempia sidosryhmäverkostoja kui jos toimitaa vai säätiö sisältä käsi. O kuiteki tärkeätä, että arvioija tutee säätiökettää ja häellä o mahdollisuus perehtyä riittävästi selvityksesä kohteesee. Näi estetää vääriymmärryksiä ja piallisia tulkitoja. Päätettiipä arvioiti tehdä säätiö omi voimi tai teettää ulkopuolisella asiatutijalla, arvioitityöhö o varattava riittävästi työaikaa ja muita resursseja. Säätiö toimihekilöiltä ja sidosryhmiltä tarvitaa joka tapauksessa tietoja, mielipiteitä ja valmisteluapua. Säätiö o myös oltava valmis kokoamaa toimitaasa kuvaavia dokumetteja ehkä yllättävistäki paikoista ja äkökulmista. Vaikuttavuustiedo laadu ja riittävyyde ratkaisee säätiö oma motivaatio ja aloitekyky. Kuka tai ketkä osallistuvat arvioitii? Säätiö hekilöstö ja luottamushekilöt (itsekäsitys ja -arvioiti) + Relevatit sidosryhmät (äkemykset ja kokemukset säätiöstä) + Ulkopuolie tutkijaäkökulma = Vakuuttava vaikuttavuusarvioiti 12

13 Arvioii aieistot Säätiö toimia dokumetoiti ja mitattavuus ovat arvioii perusedellytyksiä. Säätiö omat arkistot ja tietokaat muodostavat dokumettiaalyysi esisijaiset aieistot. Säätiö toimia perimmäiset tavoitteet olisivat vaikeasti määriteltäviä tai mitattavia. Apurahoja, palkitoja ja avustuksia myötävät säätiöt pitävät kuiteki kirjaa tietyistä perusmuuttujista. Näitä ovat mm. vuosittai myöettävie apurahoje määrä ja säätiö oma luokittelukäytäö mukaie käyttötarkoitus, myöettyje avustuste yhteissumma ja yksittäise apuraha keskimääräie suuruus, hakupaie eli myöettyje apurahoje suhde haettuihi summii ja määrii sekä myöettyje apurahoje maatieteellie jakautumie. Keräämällä aikasarjoja apurahoista ja avustuksista säätiö pystyy seuraamaa toimitasa volyymi ja paiotuste kehittymistä. Aikasarjat mahdollistavat myös yksikertaiste vertailuje tekemise säätiöide välillä sekä säätiöide yhteise merkittävyyde ja vaikutuste arvioimise. Mikäli säätiöllä o tapaa vaatia rahoittamiltaa hakkeilta tulosraportteja, seurattavie ja hyödyettävie muuttujie määrä kasvaa. Raporteista voidaa kerätä esimerkiksi tutkimusapurahoje turvi julkaistuje tieteelliste artikkelie lukumäärät, taideprojektie yleisömäärät ja muita apurahasaajie ilmoittamia tietoja. Julkaisuaalyysillä voidaa lisäksi tarkastella ja eritellä hakkeide tuottamia julkaisuja esimerkiksi julkaisufoorumie ja viittausideksie perusteella. Mikäli säätiö äkyvyyttä tiedotusvälieissä pidetää tärkeää, media-aalyysi avulla voidaa selvittää, kuika tässä tavoitteessa o oistuttu. Media-aalyysissä käydää läpi keskeisiksi määriteltyje saoma- ja aikakauslehtie sekä muide tiedotusvälieide arkistoja ja etsitää systemaattisesti maiitoja säätiöstä ja se rahoittamista hakkeista. Maiiat luokitellaa tarkoituksemukaisella tavalla. Haastatteluilla kerätää tietoja ja käsityksiä säätiö toimi- ja luottamushekilöiltä sekä muilta tahoilta, joihi säätiö toimita välittömästi tai välillisesti vaikuttaa. Säätiö ulkopuolisia haastateltavia voivat olla esimerkiksi valikoidut apurahasaajat, säätiö toimialaa lähellä olevat kulttuurivaikuttajat, yhteiskualliset päätöksetekijät sekä koulutus-, tiede-, taide- ja kulttuuriorgaisaatioide edustajat. Taustahaastatteluilla kerätää tietoa säätiöstä arvioitityö tueksi, ku taas teemahaastatteluilla syveetää ja jäseetää käsitystä säätiö toimiasta ja se vaikuttavuudesta. Laaja vastaajakua tavoittamisee sopii postitse tai sähköisesti lähetettävä lomakekysely. Kyselyt soveltuvat parhaite suurille kohderyhmille, esimerkiksi säätiö apurahasaajille. Kysely kaattaa suuitella ii, että vastausprosetti saadaa mahdollisimma suureksi kohtuullisella työpaoksella. Arvioii tulokset Jo arvioitia suuiteltaessa o hyvä miettiä, missä muodossa tulokset halutaa säätiö käyttöö. Valmii raporti lisäksi myös lomakekysely avovastauksii saadut aoyymit vastaukset saattavat olla mielekiitoista ja ajatuksia herättävää luettavaa. Ee kaikkea o pohdittava valmiiksi, mite tuloksia käytetää säätiö toimitaa kehitettäessä. Arvioitimeetelmie ja tuloste yksityiskohtaisee ja läpiäkyvää dokumetoitii kaattaa aia pyrkiä. Arvioitiprosessi kaattaa suuitella toistettavaksi. Vahetuessaa arvioii tuloksista saa etistä eemmä irti, jos eri vuosie arvioiit o vai toteutettu keskeää vertailukelpoisella tavalla. Näi päästää arvioimaa säätiö vaikuttavuude kehitystä, joka o usei kaikkei hyödyllisitä tietoa. Vaikuttavuude arvioiti voidaa toteuttaa joko vuosittai osaa säätiö muita sääöllisiä rutiieita tai määritellysti tietyi pidemmi väliajoi. Toistuva vaikuttavuusarvioii kehä -kaavio havaiollistaa toteuttamise käytäö vaiheita. Säätiöstä yhteiskutaa omasta avasta maailmaapaa Säätiöide oma toimia tehostamise ohella vaikuttavuude arvioiilla o laajempia koko säätiökettää ulottuvia vaikutuksia. Pätevillä vaikuttavuude arvioi- Määrää voidaa mitata, laatua ja vaikutusta arvioidaa. 13

14 eilla voidaa osoittaa säätiöide tehokkuutta ja hyviä käytätöjä, vahvistaa yleistä säätiömyöteisyyttä sekä korostaa säätiöide yleishyödyllise asema merkitystä. Vaikuttavuude arvioiilla o merkitystä myös säätiörahoitukse ja julkise rahoitukse välise suhtee tulkiassa. Hyödyllisii tarkoituksii suuattu yksityie lahjoitusraha ei ole yksiselitteise myöteie asia, vaikka ii voisi helposti luulla. Jos esimerkiksi yksityisellä rahalla tuetaa voimakkaasti tiettyä alaa, poliittisille päättäjille voi muodostua kiusaus rajoittaa julkiste resurssie suutaamista samalle alalle. Vaikuttavuusarvioitie avulla säätiöide rooli ja merkitys yhteiskuassa kirkastuvat ja väärikäsityste todeäköisyys pieeee. Arvioitavuude korostamie ei saa johtaa toimia itsetarkoituksellisee jäykistymisee. Usei vaikeasti arvioitava välillie katalyyttivaikutus (syrjäytymätö uori) tarjoaa paremma paos-tuotos -suhtee kui helposti arvioitava välitö vaikutus (säätiö hakkeesta kertova artikkeli päivälehdessä). Säätiörahoitukse etu o se ketteryydessä ja joustavuudessa, eikä äistä omiaisuuksista pidä luopua. Säätiö voi reagoida opeasti tilateissa, joissa rahoituksee sytyyt katvealue kaipaa täyttämistä. Säätiöide merkitys suomalaisessa yhteiskuassa o suuri. Tätä o kuiteki vaikeata osoittaa kokreettisesti. Ei ole itsestää selvää tai helposti todistettavissa, millä tavalla ja mite merkityksellisesti säätiöt vaikuttavat. Jos säätiöt eivät itse osoita toimitasa arvoa, ei sitä tee kukaa muukaa. Kertomalla avoimesti toimiastaa ja se vaikuttavuudesta yksittäie säätiö luo uskottavaa, vilpitötä ja sisällyksekästä kuvaa koko säätiölaitoksesta. Viesti vaikuttavuudestasi säätiö sisällä ja sidosryhmille Opi arvioii tuloksista ja hyödyä iitä säätiösi toimia kehittämisessä 4 JULKISTA JA KEHITÄ 1 SUUNNITTELE Määrittele: tavoittelemasi vaikuttavuus keiot saavuttaa se mite mitata vaikuttavuuttasi tarvitsemasi tieto mite kerätä se 2 TOTEUTA Kerää tarvitsemasi tieto Toteuta arvioiti Ymmärrä keräämäsi tiedo arvo Tee johtopäätökset vaikuttavuudestasi ja vertaile tuloksia 3 ARVIOI TULOKSET Toistuva vaikuttavuusarvioii kehä. Kaavio o muokattu The Code of Good Impact Practice 2013 pohjalta. 14

15 Lisälukemistoa EFC: Ceci est pas u evaluatio guide! efc.be/programmes_services/resources/documets/ Learig_Lab5.pdf. Foudatio Ceter: Tools ad Resources for Assessig Social Impact -verkkosivusto. GEO: Evaluatio i Philathropy. Perspectives from the Field. GEO, Washigto DC Haila, Katri Kettue, Riitta Lähteemäki-Smith, Kaisa Salmie, Vesa: Vaikuttavuutta ympäristötutkimuksee Maj ja Tor Nessligi säätiö toimia arvioiti. Maj ja Tor Nessligi säätiö, Helsiki Hällström, Eeva: Metsämieste Säätiö rahoitustoimia evaluoiti ja kehittämisselvitys Metsämieste Säätiö, Helsiki Häyrye, Simo (toim.): Kulttuuri arvioiti ja vaikutuste väylät. Cupore julkaisuja 12/2005. Ispirig Impact: The Code of Good Impact Practice Kagasharju, Aki Tyi, Tero Mikkola, Teija Valta, Maija: Vaikuttavuude huomioo ottava tuottavuus vahuspalveluissa. VATT-tutkimuksia 160. Valtio taloudellie tutkimuskeskus, Helsiki Karhue, Paula: Taidetoimikutie myötämä tuki Taitee edistämiskeskus, Helsiki Kotkae, Riia Saukkoe, Pasi Mitchell, Ritva: Vietiä, vaihtoa, vaikuttavuutta. Selvitys kulttuurija tiedeistituuttie merkityksestä Suomelle. Cupore verkkojulkaisuja 12. Cupore Luoma, Päivi Raivio, Tuomas Tommila, Paula Luabba, Joha Halme, Kimmo Viljamaa, Kimmo Lahtie, Heri: Better results, more value. A framework for Aalysig the societal impact of Research ad Iovatio. Tekes Review 288/2011. www. tekes.fi/u/better_results_more_value.pdf. Mertae, Tomi: Taiteilija-apurahajärjestelmä toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Taitee keskustoimikuta, Helsiki Mydighete för kulturaalys: Att utveckla idikatorer för utvärderig av kulturpolitik. Redovisig av ett regerigsuppdrag. Rapport 2012:2. Oesch, Pekka: Säätiöide tuki taiteille 2001 ja Tilastotietoa taiteesta ro 38. Taitee keskustoimikuta, Helsiki Oesch, Pekka: Yrityste tuki taiteille 2003 ja tue muutokset Taitee keskustoimikuta, Helsiki Oesch, Pekka: Yrityste tuki taiteille 2008 ja tue muutokset Taitee keskustoimikuta, Helsiki Oksae-Särelä, Katja: Muotoilu kasaivälistymie. Tuki, esteet ja mahdollisuudet. Taitee keskustoimikuta, Helsiki Opetusmiisteriö: Vaikuttavuusidikaattorit kulttuuripolitiika tietopohja vahvistajia. Opetusmiisteriö julkaisuja 2009:57. Rajahoka, Mervi (toim.): Vuorovaikutuksessa vaikuttamie. Hyvivoitipalveluje vaikuttavuus caseja ja keioja. Selvitys. Kolmas lähde -hake. Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Pieyrityskeskus, Helsiki Saukkoe, Pasi Herrae, Kaisa: Suome Kulttuurirahasto maakutarahastoje apurahoje vaikuttavuus. Pilottiselvitykse loppuraportti Suome kulttuurirahasto, Helsiki Soste: Arvioititoimita -verkkosivusto. Http//www.soste.fi/kehitamme/arvioititoimita.html. Suome Akatemia: Suome Akatemia tutkimusrahoitukse vaikuttavuus. Arvioitiraportti. Suome Akatemia julkaisuja 11/06. Suome Kulttuurirahasto: Aatteista tekoihi. Suome Kulttuurirahasto kulttuuripoliittiset päämäärät ja oma kulttuuritoimita. Suome Kulttuurirahasto, Helsiki Suome Kulttuurirahasto: Atamise taito. Suome Kulttuurirahasto apurahoje jao kehitys ja ykyiset periaatteet. Suome Kulttuurirahasto, Helsiki

16 Tiitta, Alla: Mite vaikuttavuus tuli tiedepolitiikkaa. Tieteessä tapahtuu 4 5/2010, Valtiovaraimiisteriö: Idikaattorit ohjaukse ja seuraa välieiä. Valtiovaraimiisteriö idikaattorityöryhmä raportti. Kasatalousosasto, keskustelualoite 73/ fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/ idika/ame.jsp. 16

Yhteistyössä. säätiöiden puolesta. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder

Yhteistyössä. säätiöiden puolesta. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder Yhteistyössä säätiöide puolesta Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta Delegatioe för stiftelser och foder Palvelut jäseille euvotaa Neuvottelukuta opastaa säätiöihi liittyvissä kysymyksissä ja tarjoaa jäseistöllee

Lisätiedot

Hyvä säätiötapa. www.saatiopalvelu.fi

Hyvä säätiötapa. www.saatiopalvelu.fi Hyvä säätiötapa SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets Hyvä säätiötapa 1 Johdato 2 Hyvä säätiötava oudattamie Apurahat ja palkiot

Lisätiedot

Yhteistyössä. säätiöiden puolesta. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder

Yhteistyössä. säätiöiden puolesta. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder Yhteistyössä säätiöide puolesta Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta Delegatioe för stiftelser och foder Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta o suomalaiste apurahajakajie

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET Taustaa Syksyllä 8 Turu yliopisto hoitotietee laitoksella kerättii sidosryhmiltä palautetta laitokse toimiasta. Kysely toteutettii

Lisätiedot

PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkio perusteet PUUNKORJUUN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 8/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:17 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:17 ISBN 978-952-13-5458-8 (id.) ISBN 978-952-13-5459-5

Lisätiedot

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19).

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19). KYSYMYKSET Sosiaali- ja terveydehuoltoalueet (sote-alue) Väliraporti perusteella kua tulee kuulua sote-alueesee, joka järjestää sille sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-alue muodostuu maakutie keskuskaupukie

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET 2011

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET 2011 TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOS- RYHMÄKYSELYN TULOKSET TAUSTA Laaduhallita o osa Turu yliopisto hoitotietee laitokse keskeistä seurata- ja kehitystoimitaa. Hoitotietee laitokse laaduhallia

Lisätiedot

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 6 ratkaisuiksi

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 6 ratkaisuiksi SMG-400 Sähkömageettiste järjestelmie lämmösiirto Ehdotukset harjoitukse 6 ratkaisuiksi Tarkastellaa suljetu järjestelmä tehotasaaioa joka o P + P P = P i g out st Oletetaa että verkotetussa alueessa jossa

Lisätiedot

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Tietojärjestelmä kehittämie syksy 2003 Ryhmä C2 Väliraportti 5 2..2003 Päivi Laiterla Tomas Widahl Toi ikkae Atti Lehto Sisällysluettelo Johdato...3 2 Mittarit... 4 2. IO-taso mittarit...4

Lisätiedot

Valtion koulukotien strategia vuoteen 2015

Valtion koulukotien strategia vuoteen 2015 Valtio koulukotie strategia vuotee 2015 2 Valtio koulukotie strategia vuotee 2015 Stakes ja valtio koulukodit Graafie suuittelu ja taitto: Tiia Kuoppala Valokuvat: Valtio koulukotie oppilaat ja työtekijät

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Luento 7 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 7 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Lueto 7 Luotettavuus Koheretit järjestelmät Ja-Erik Holmberg Systeemiaalyysi laboratorio Aalto-yliopisto perustieteide korkeakoulu PL 00, 00076 Aalto ja-erik.holmberg@riskpilot.fi Määritelmä Tarkasteltava

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 ABS:n ajankohtaiskatsaus Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 Missä mennään sidosryhmien kanssa muodostetun kauppatieteiden kansallisen strategian toimeenpanon kanssa? - ABS perustettiin osittain strategian

Lisätiedot

Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Mitä eri tutkimusmetodeilla tuotetusta tiedosta voidaan päätellä? Juha Pekkanen, prof Hjelt Instituutti, HY Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Päätöksentekoa tukevien tutkimusten tavoitteita kullakin oma

Lisätiedot

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -kehittämishanke. Opas öljyvahinkoihin. Kuinka toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä?

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -kehittämishanke. Opas öljyvahinkoihin. Kuinka toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä? Vapaaehtoiste osallistumie öljytorjutaa -kehittämishake Opas öljyvahikoihi Kuika toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä? Opas öljyvahikoihi Kuika toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä? Tekstit Saa

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Panosta kirjastoon tuota arvoa

Panosta kirjastoon tuota arvoa Panosta kirjastoon tuota arvoa Markku Laitinen, Suunnittelija, Kansalliskirjasto Vaikuttavuuden arvo seminaari 29.10.2014, Helsinki Käytä tietoa, käytä valtaasi osoita vaikuttavuutta! Tieto on valtaa,

Lisätiedot

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen TOIMIVA YHDISTYS Yhdistystoiminnan päivittäminen Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012-2015 mahdollistettiin yhdistystoiminnan

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Verkoston ulkoisvaikutukset

Verkoston ulkoisvaikutukset Verkosto ulkoisvaikutukset Varia luku 35 Luettavaa Varia (2006, 7. paios, luku 35, s.658 655) Forget produtivity: more people should joi Faebook saatavilla http://www.ab.et.au/ews/stories/2008/1 1/27/2431283.htm

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUS- KETJU 1

VAIKUTTAVUUS- KETJU 1 VAIKUTTAVUUS- KETJU 1 Sisältö Vaikuttavuusketju....... 3 Tarve 4 Visio. 4 Tavoite..... 4 Resurssit...5 Toimenpiteet....5 Tulokset.....5 Vaikuttavuus.....5 Hyvän mitat Tietojen keräämisen suunnitelma 6

Lisätiedot

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim.

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim. 8.3. Kombiaatiot MÄÄRITELMÄ 6 Merkitä k, joka luetaa yli k:, tarkoittaa lause- ketta k = k! ( k)! 6 3 2 1 6 Esim. 1 3 3! = = = = 3! ( 3)! 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Laskimesta löydät äppäime, jolla kertomia voi

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Terveyden edistämisen vaikutus vai vaikuttavuus? Vaikuttavuuden seurannan mahdollisuudet

Terveyden edistämisen vaikutus vai vaikuttavuus? Vaikuttavuuden seurannan mahdollisuudet Terveyden edistämisen vaikutus vai vaikuttavuus? Vaikuttavuuden seurannan mahdollisuudet 04.02.2014 HUSn kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistäjien yhteistapaaminen Heli Hätönen, TtT, Eritysasiantuntija

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Kertaa tarvittaessa induktiota ja rekursiota koskevia tietoja.

Kertaa tarvittaessa induktiota ja rekursiota koskevia tietoja. MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS Aalyysi I Harjoitus 5. 0. 2009 alkavalle viikolle Ratkaisuehdotuksia ( sivua) (Rami Luisto) Laskuharjoituksista saa pistettä, jos laskettu vähitää 50 tehtävää; 3 pistettä,

Lisätiedot

Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista. Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen

Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista. Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen Toiminnan kehittämisen kehä Kehittämistyö ei tapahdu tyhjiössä toimintaympäristön ja asiakkaiden,

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

= true C = true) θ i2. = true C = false) Näiden arvot löydetään kuten edellä Kun verkko on opetettu, niin havainto [x 1

= true C = true) θ i2. = true C = false) Näiden arvot löydetään kuten edellä Kun verkko on opetettu, niin havainto [x 1 35 Naiivi Bayes Luokkamuuttua C o Bayes-verko uuri a attribuutit X i ovat se lehtiä Naiivi oletus o, että attribuutit ovat ehdollisesti riippumattomia toisistaa aettua luokka Ku käytössä o Boole muuttuat,

Lisätiedot

Mitä hallitus hankkii?

Mitä hallitus hankkii? Mitä hallitus hakkii? Hallitus päättää yleesä seuraavalaista hakioista: Hakkeide osalta Kosulti kilpailutus Suuittelutyö kilpailutus Rahoitukse kilpailutus Urakkatyö kilpailutus Muita hakitoja Isäöitsijä

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita säätiöissä

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita säätiöissä Vauhtia ja vaarallisia tilanteita säätiöissä Liisa Suvikumpu, toimitusjohtaja! Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry! 13.11.2013 SEB! SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR

Lisätiedot

Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys

Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys Johdanto... 2 Kummassa meressä uit?... 2 10 kysymystä Onko aika katsoa uuteen?... 3 Vähennä, luovu, vahvista, luo -matriisi... 4 Muutoksen karikot...

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä!

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Tiedeasiamies Kalle Korhonen syyskuu 2015 6.9.15 KONEEN SÄÄTIÖ 1 Koneen Säätiö Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton v. 1956 perustettu yleishyödyllinen säätiö

Lisätiedot

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 KLIINIKKO, TUTKIJA VAI KLIINIKKOTUTKIJA? Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 Tero Kivelä Säätiöstä Suomen Lääketieteen Säätiö Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin perustama

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Ammatillisen peruskoulutuksen syksyn 2013 valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus 26.02.2014 Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi www.oph.fi Vaikuttavuus

Lisätiedot

Mittaamisen maailmasta muutamia asioita. Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori

Mittaamisen maailmasta muutamia asioita. Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori Mittaamisen maailmasta muutamia asioita Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT TOIMIA-verkoston koordinaattori SISÄLTÖ 1. Mittari vs. indikaattori vs. menetelmä - mittaaminen 2. Luotettavat mittarit 3. Arvioinnin

Lisätiedot

SÄÄTIÖIDEN MERKITYKSESTÄ YHTEISKUNNASSA LIISA SUVIKUMPU SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA

SÄÄTIÖIDEN MERKITYKSESTÄ YHTEISKUNNASSA LIISA SUVIKUMPU SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA SÄÄTIÖIDEN MERKITYKSESTÄ YHTEISKUNNASSA LIISA SUVIKUMPU SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA SISÄLTÖJÄ, EI VAIN VÄLINEITÄ SISÄLTÖJÄ, EI VAIN VÄLINEITÄ Säätiölakiuudistuksen tarkoituksena oli VAHVISTAA

Lisätiedot

4.3 Signaalin autokorrelaatio

4.3 Signaalin autokorrelaatio 5 4.3 Sigaali autokorrelaatio Sigaali autokorrelaatio kertoo kuika paljo sigaali eri illä korreloi itsesä kassa (josta imiki). Se o Fourier-muuokse ohella yksi käyttökelpoisimmista sigaalie aalysoitimeetelmistä.

Lisätiedot

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö Projektityön ABC? Petri Kylmänen, Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-, A-klinikkasäätiö Lähteitä (mm.): Paavo Viirkorpi: Onnistunut projekti RAY projektihallinnan opas, Stakes Ehkäisevän

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUS SUOSITUKSET 2008

TÄYDENNYSKOULUTUS SUOSITUKSET 2008 R Rötgehoitajie TÄYDENNYSKOULUTUS SUOSITUKSET 2008 Suome Rötgehoitajaliitto ry Filads Rötgeskötarförbud rf S SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdato... 3 2. Lähtökohdat ja ykytila...4 3. Rötgehoitajia koskevat suositukset

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla.

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla. Kombiatoriikka, kesä 2010 Harjoitus 2 Ratkaisuehdotuksia (RT) (5 sivua) Käytä tehtävissä 1-3 kombiatorista päättelyä. 1. Osoita, että kaikilla 0 b a pätee ( ) a a ( ) k 1 b b 1 kb Biomikertoime määritelmä

Lisätiedot

10 Kertolaskusääntö. Kahta tapahtumaa tai satunnaisilmiötä sanotaan riippumattomiksi, jos toisen tulos ei millään tavalla vaikuta toiseen.

10 Kertolaskusääntö. Kahta tapahtumaa tai satunnaisilmiötä sanotaan riippumattomiksi, jos toisen tulos ei millään tavalla vaikuta toiseen. 10 Kertolaskusäätö Kahta tapahtumaa tai satuaisilmiötä saotaa riippumattomiksi, jos toise tulos ei millää tavalla vaikuta toisee. Esim. 1 A = (Heitetää oppaa kerra) ja B = (vedetää yksi kortti pakasta).

Lisätiedot

Otantajakauma. Otantajakauman käyttö päättelyssä. Otantajakauman käyttö päättelyssä

Otantajakauma. Otantajakauman käyttö päättelyssä. Otantajakauman käyttö päättelyssä Otatajakauma kuvaa tarkasteltava parametri jakauma eri otoksista laskettua parametria o joki yleesä tuusluku, esim. keskiarvo, suhteellie osuus, riskisuhde, korrelaatiokerroi, regressiokerroi, je. parametria

Lisätiedot

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5.

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5. Toimitusjohtaja SUUNNITELMA 08.03.2012 HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Kehittämiskohteet 4. Organisaatio 5. Toteutus 6. Aikataulu 7. Rahoitus

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Yhteisvoimin. Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin-puheenjohtajakauden ohjelma 2008

Yhteisvoimin. Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin-puheenjohtajakauden ohjelma 2008 Yhteisvoimi Pohjoismaide miisterieuvosto Ruotsi-puheejohtajakaude ohjelma 2008 Yhteisvoimi Pohjoismaide miisterieuvosto Ruotsipuheejohtajakaude ohjelma 2008 ANP 2007:742 Pohjoismaide miisterieuvosto, Kööpehamia

Lisätiedot

Tieteelle osoitettujen veikkausvoittovarojen edunsaajien vuotuinen infotilaisuus

Tieteelle osoitettujen veikkausvoittovarojen edunsaajien vuotuinen infotilaisuus Tieteelle osoitettujen veikkausvoittovarojen edunsaajien vuotuinen infotilaisuus 13. kesäkuuta 2017, klo 12:00-15:00 Tieteiden talo, sali 104 Erja Heikkinen Tiedepolitiikan ryhmän päällikkö Korkeakoulu-

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

ASUKASKUUNTELU -TUTKIMUS ASUKASKOKEMUS RATKAISEE. YMMÄRRÄ SITÄ.

ASUKASKUUNTELU -TUTKIMUS ASUKASKOKEMUS RATKAISEE. YMMÄRRÄ SITÄ. ASUKASKUUNTELU -TUTKIMUS ASUKASKOKEMUS RATKAISEE. YMMÄRRÄ SITÄ. Uusi palvelu taloyhtiön asukaslähtöiseen johtamiseen. TERVETULOA TALOYHTIÖIDEN JOHTAMISEN UUTEEN AIKAAN! Taloyhtiön johtaminen vaatii osaamista

Lisätiedot

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014 KUMPPANUUSBAROMETRI KÄYNNISTÄÄ MAAKUNTASTRATEGIAN SEURANNAN Kumppanuusbarometrissa tarkastellaan maakunnan yleistä kehitystä ja maakuntastrategian toimenpiteiden toteutumista. Se on maakunnan keskeisten

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtoriopintojen rahoitus Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtorikoulutuskyselyn 2015 kertomaa 57 % vastanneista keskustelee tutkimusrahoitusmahdollisuuksista

Lisätiedot

pq n s n Kyllä Ei N Jäsenyys 5,4% 94.6 % 1500 Adressi 21,6% 78.4 % 1495 Lahjoitus 23,7% 76.3 % 1495 Mielenosoitus 1,1% 98.9 % 1489

pq n s n Kyllä Ei N Jäsenyys 5,4% 94.6 % 1500 Adressi 21,6% 78.4 % 1495 Lahjoitus 23,7% 76.3 % 1495 Mielenosoitus 1,1% 98.9 % 1489 Perusjoukko ja otos Kvatitatiiviset meetelmät Sami Fredriksso Yleie valtio-oppioppi Havaitoyksikkö o empiirise mittaukse kohde Perusjoukko o kaikkie havaitoyksiköide muodostama kokoaisuus Otos o perusjoukkoa

Lisätiedot

Onko TOIMIA-tietokannasta apua vammaissosiaalityössä mittarit päätöksen teon tukena?

Onko TOIMIA-tietokannasta apua vammaissosiaalityössä mittarit päätöksen teon tukena? Onko TOIMIA-tietokannasta apua vammaissosiaalityössä mittarit päätöksen teon tukena? Heli Valkeinen, erikoistutkija, TtT Vammaispalvelujen neuvottelupäivät, 18.-19.2.2016, Scandic Park Helsinki Mikä on

Lisätiedot

SISÄLtö JOHDANTO. 1. Johdanto. 2. Toimintaympäristön muutokset ja talous. 3. MAMK - elinikäisen oppimisen korkeakoulu 5

SISÄLtö JOHDANTO. 1. Johdanto. 2. Toimintaympäristön muutokset ja talous. 3. MAMK - elinikäisen oppimisen korkeakoulu 5 1 SISÄLtö JOHDANTO 1. Johdato 2 2. Toimitaympäristö muutokset ja talous 4 3. MAMK - eliikäise oppimise korkeakoulu 5 3.1 Tehtävä 3.2 Visio 3.3 Arvot 3.4 Profiili ja paioalat 5 5 5 6 4. Pääprosessit 4.1

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen)

Lisätiedot

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005 Dro 1345/01/2005 Määräys sähköverkkotoimia tuuslukuje julkaisemisesta Aettu Helsigissä 2 päivää joulukuuta 2005 Eergiamarkkiavirasto o määräyt 17 päivää maaliskuuta 1995 aetu sähkömarkkialai (386/1995)

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Näkökulmia vaikutusten arvioinneista. Kajaani Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko

Näkökulmia vaikutusten arvioinneista. Kajaani Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko Näkökulmia vaikutusten arvioinneista Kajaani 12.11.2010 Eila Linnanmäki ja Tuulia Rotko 1 Mikä vaikutusten arviointi? Näyttöön perustuva vaikuttavuuden ja vaikutusten arviointi alkoi kehittyä 1990-luvulta

Lisätiedot

Isännöinti ja omistaminen

Isännöinti ja omistaminen Isännöinti ja omistaminen Tero Heikkilä 6.10.2017 KIRA-Akatemia ISÄNNÖINTILIITTO EDISTÄÄ TEHOKKAASTI JÄSENTENSÄ ETUJA. 1 Isännöinti: - kolme faktaa - unelma - tulevaisuus Isännöinti on nosteessa Asumisen

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen 21.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen, rahoitusmallityöryhmän pj. Yliopistojen rahoitusmallin

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUSARVIOINTI HALLITUKSEN STRATEGIA- ASIAKIRJAPROSESSISSA

VAIKUTTAVUUSARVIOINTI HALLITUKSEN STRATEGIA- ASIAKIRJAPROSESSISSA VAIKUTTAVUUSARVIOINTI HALLITUKSEN STRATEGIA- ASIAKIRJAPROSESSISSA Tienpidon vaikutusten hallinnan seminaari 26.1.2005 Markku Harrinvirta, valtioneuvoston kanslia Esityksen rakenne Hallituksen strategia-asiakirjaprosessi

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

PAIKALLISTOIMIJOIDEN KOULUTUSTARPEET KESKI-SUOMESSA 2007

PAIKALLISTOIMIJOIDEN KOULUTUSTARPEET KESKI-SUOMESSA 2007 PAIKALLISTOIMIJOIDEN KOULUTUSTARPEET KESKI-SUOMESSA 007 Maaseudu Muutos Mahdollisuudeksi hake Haa Parkkola Joulukuu 007 TIIVISTELMÄ Suomessa toimii oi 7 000 rekisteröityä yhdistystä ja iso määrä rekisteröimättömiä

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta S E L V I T Y S Terveyskeskuste hammaslääkäritilae lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkise ja yksityise sektori hammaslääkärie työvoimatilatee lokakuussa 2005 kahdella

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot Calculus Lukio MAA9 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot Paavo Jäppie Alpo Kupiaie Matti Räsäe Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti

Lisätiedot

Sormenjälkimenetelmät

Sormenjälkimenetelmät Sormejälkimeetelmät Matti Risteli mristeli@iksula.hut.fi Semiaariesitelmä 23.4.2008 T-106.5800 Satuaisalgoritmit Tietotekiika laitos Tekillie korkeakoulu Tiivistelmä Sormejälkimeetelmät ovat satuaisuutta

Lisätiedot

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi Jyväskylän yliopisto 1 (9) Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi SUUNNITTELU PUUTTUVA Yksikön hanketoiminnalla ei ole selkeää visiota. Hanketoiminnan tavoitteita ei ole määritelty. Ei ole

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

Johtamisjärjestelmän uudistaminen

Johtamisjärjestelmän uudistaminen Helsigi kaupuki Johtamisjärjestelmä uudistamie Reuaehdot, vertailut ja mahdollisuudet Johtamisjärjestelmä uudistamie 1 Johtamisjärjestelmä uudistamie Reuaehdot, vertailut ja mahdollisuudet Sisällysluettelo

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2008 108,3 2012 116,7. a) Jakamalla 1,07756 7,76 %. c) Jakamalla 0,92802

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2008 108,3 2012 116,7. a) Jakamalla 1,07756 7,76 %. c) Jakamalla 0,92802 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2007 104,1 2009 108,3 108,3 a) Jakamalla 1,040345 104,1 saadaa iflaatioprosetiksi 4,03 %. 104,1 b) Jakamalla 0,96121 saadaa, että raha

Lisätiedot

Kulttuurilaitosten vaikuttavuuden arviointi

Kulttuurilaitosten vaikuttavuuden arviointi Kulttuurilaitosten vaikuttavuuden arviointi Museojohtajien kesäpäivät 26.8.2010 14.9.2010 Pasi Saukkonen 1 Arviointiyhteiskunta Siirtyminen keskitetyn vallan ja vastuun normatiivisesta, hyvän elämän ja

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2002 104,2 2004 106,2 a) Jakamalla 106,2 1,01919 saadaa iflaatioprosetiksi 1,92 %. 104,2 b) Jakamalla 104,2 0,98116 saadaa, että raha

Lisätiedot

EFQM Excellence malli

EFQM Excellence malli Laatukeskus EFQM Excellence malli 10.10.2012 Heikki Niemi p. 040 536 6001 heikki.niemi(at)laatukeskus.fi Copyright 2012 Laatukeskus ja EFQM EFQM Excellence -malli Erinomaisuuden tunnuspiirteet Huipputulosten

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS:

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ 1 Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, kuinka hyvin

Lisätiedot

Työpaikkakoulutus koulutuspalveluna

Työpaikkakoulutus koulutuspalveluna Työpaikkakoulutus koulutuspalveluna Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry kevätseminaari Jyväskylässä 30.3.2017 Annukka Norontaus, FT, Jyväskylän Oppisopimuskeskus Taustaa Esitys perustuu 4.5.2016

Lisätiedot

1/2014. 15 Uudet lait alueiden kehittämiselle ja rakennerahastotyölle voimaan tammikuussa 2014. 30 Svensk resumé

1/2014. 15 Uudet lait alueiden kehittämiselle ja rakennerahastotyölle voimaan tammikuussa 2014. 30 Svensk resumé 1/2014 Pääkirjoitus: 2 Aluekehittämise resurssit uusiutumisee 3 Alueosasto uudisti orgaisaatiotaa 4 Kutauudistuksella luodaa vahvoja kokoaisuuksia Euroopa Uioi 6 Maakuittaiset rakeerahastovarat uudella

Lisätiedot

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Heikki Mannila 4.10.2016 1 Jäsentely Rahoituksen kokonaisuudesta Akatemian rahoitus Kilpaillun tutkimusrahoituksen ominaisuuksia Tieteen eri roolit ja tutkimuksen

Lisätiedot